NATOn todellinen olemus

22
Kuva: Anthony Freda

Kun sotilasliitto NATOn pintaa vähän raapii, sen alta löytyy luonteeltaan äärioikeistoa ymmärtävä, väkivaltainen ja epädemokraattinen organisaatio, joka sekaantuu itsenäisten valtioiden sisäisiin asioihin. 

Kylmän sodan aikana USA:n johtama NATO ohjaili ja manipuloi eurooppalaisia kansallisvaltioita sisältäpäin salassa kansalaisilta ja parlamenteilta. Sen salaiset armeijat harjoittivat myös yhteistyötä vakaumuksellisten oikeistoterroristien kanssa. Kylmän sodan jälkeen Yhdysvaltojen johtama NATO on liittynyt USA:n julistamaan terrorismin vastaiseen sotaan. Tähän sodankäynnin oheistoimintaan liittyy laittomia pidätyksiä, valeoperaatioita, kauhun kylvöä, salaisia kidutusvankiloita ja salamurhia. Näyttää siltä, että NATO jatkaa edelleen salaisia operaatioitaan, mutta sen itsensä määrittelemä vihollinen on vain vaihtunut. 

NATO ja Varsovan liitto

NATO ja Varsovan liitto olivat kummatkin v. 1955–91 kollektiivisia puolustusliittoja. Euroopan asevoimien tutkimuskeskuksen mukaan NATOn ja Varsovan liiton puntit olivat melko tasan vuonna 1989. Ne olivat myös valtioliittoja, joiden sääntöihin niiden jäsenvaltiot olivat sitoutuneet. NATOn sotilaallisen strategian johtoajatuksena oli kylmän sodan aikana ”suunnattu puolustus”, joka tarkoitti käytännössä valmistautumista NATO-maiden kanssa sotaan ainoana vihollisena pidettyä Neuvostoliittoa vastaan. NATOlla oli tuolloin sotajoukkoja ja sotilastukikohtia omissa jäsenmaissaan. NATOn voima perustui ilmavoimiin ja kehittyneempään militääriteknologiaan sekä ydinlatausten suurempaan lukumäärään.

NATOn neuvosto on järjestön tärkein päätöksentekoelin. Se koostuu jäsenmaiden pysyvistä edustajista ja kokoontuu viikoittain. Neuvosto kokoontuu myös ulkoasiainministerien ja puolustusministerien tasolla virallisesti kerran vuodessa. Neuvoston huippukokouksessa jäsenvaltioiden valtionpäämiehet käsittelevät laajakantoisia liittokunnan kehittämistä koskevia kysymyksiä.

Varsovan liiton strategiana oli sosialismin turvaaminen ja puolustaminen sen jäsenvaltioiden toimesta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja tarvittaessa myös sotilaallisin keinoin. Neuvostoliitto hyväksyi yhdessä toisten jäsenmaiden kanssa niiden neuvostojoukkojen suuruuden, jotka oli varattu Varsovan liiton yhteiseen toimintaan Euroopassa. Neuvostoliitto oli valmis jopa purkamaan VL:n, jos NATO seuraisi sen esimerkkiä.

Varsovan liittoa johdettiin Moskovasta ja sitä tukemassa olivat Puolaan, Unkariin, Tšekkoslovakiaan ja DDR:ään sijoitetut neuvostojoukot sekä jäsenmaiden kansalliset armeijat. Sen tärkeimmät päätäntäelimet olivat Konsultoiva poliittinen komitea, jossa kullakin jäsenvaltiolla oli oma edustajansa ja Asevoimien yhteinen pääesikunta. Varsovan liitolla oli Euroopassa ylivoima maavoimissa. Varsovan liitto lakkautti itsensä NL:n kaatumisen jälkeen Prahassa 1.7.1991.

NATO kylmän sodan aikana vuosina 1949–1991

Operaatio Gladio (miekka) on koodinimi, joka tarkoittaa vuonna 1949 perustetun sotilasliitto NATOn niin sanottua ”stay behind” -verkostoa ja sen maanalaista armeijaa. Se perustettiin Italiaan toisen maailmansodan jälkeen mahdollisen Neuvostoliiton johtaman Varsovan liiton hyökkäyksen tai kommunistien vallankaappauksen varalta. Termin merkitys laajentui kylmän sodan aikana, ja sillä tarkoitettiin yleensä NATOn salaisia armeijoita, joita perustettiin 14:ään maahan ympäri läntistä Eurooppaa. Sveitsiläisen historioitsijan Daniele Ganserin selvityksen mukaan Gladion lonkerot ulottuivat jopa Itävaltaan, Ruotsiin, Suomeen ja Sveitsiin.

NL:n aloittaman sodan puutteessa Gladio-verkosto tarttui useissa maissa aseisiin käydäkseen salaista sotaa poliittista vasemmistoa vastaan. Salaiset armeijat syyllistyivät lukuisiin terroritekoihin ja ihmisoikeusloukkauksiin, jotka pantiin valheellisesti kommunistien piikkiin vasemmiston vaalimenestyksen mitätöimiseksi. Italiassa ne tekivät pommi-iskuja juniin ja toreille, Turkissa ne kiduttivat hallituksen vastustajia, Kreikassa ne avustivat oikeistovallankaappauksessa sekä Espanjassa ja Portugalissa ne murskasivat oppositiojärjestöjä. USA ja Iso-Britannia kielsivät ehdottomasti niiden olemassaolon.

Gladion olemassaolon vahvistaminen

Italian pääministeri Giulio Andreotti vahvisti vuonna 1990, että Italiassa ja muissa Länsi-Euroopan NATO-maissa oli toiminut salaisia armeijoita. Näitä koordinoi NATOn epätavanomaisen sodankäynnin osasto. Salaisten armeijoiden verkoston olivat perustaneet tiedustelupalvelut CIA ja MI6 aseeksi taisteluun kommunismia vastaan Länsi-Euroopassa. Toimintaa koordinoivat liittoutuneiden salainen komitea, ja salainen suunnittelukomitea oli perustettu NATOn Euroopan-joukkojen ylipäällikön päätöksellä. Ne olivat suoraan yhteydessä NATOn päämajaan. Kussakin kohdemaassa sen toiminnassa on ollut mukana johtavia hallitustahoja kuten presidenttejä, pää-, puolustus- ja sisäministereitä. (Lähde: Daniele Ganser, Naton salaiset armeijat, Into 2018)

Euroopan parlamentin kanta Gladioon

Useat Euroopan valtiot ovat tunnustaneet useissa jäsenvaltioissa olleen 40 vuoden ajan salaisia, rinnakkaisia sotilastiedusteluun ja aseelliseen toimintaa tarkoitettuja organisaatioita. Euroopan parlamentti tuomitsi Gladion vuonna 1990 todeten, että ”tietyissä jäsenvaltioissa sotilaalliset salaiset palvelut (tai niiden kontrolloimattomat haarat) olivat sekaantuneet vakaviin terrorismi- ja rikostapauksiin, minkä eri juridiset selvitykset ovat osoittaneet”. Kyseinen organisaatio on ollut kaiken demokraattisen valvonnan ulottumattomissa. Sen johdossa ovat olleet yhteistyössä NATO ja kyseisten maiden salaiset palvelut. Tietyissä maissa sotilastiedustelupalvelut ovat sekaantuneet vakaviin terroritekoihin ja rikoksiin. Organisaatiot ovat toimineet ja toimivat yhä täysin lain ulkopuolella. Gladiolla on ollut käytössään omat asevarastonsa ja sotilaallisen voimavaransa. Euroopan parlamentti ilmoitti olevansa huolissaan näiden kaiken valvonnan ulkopuolella olevien päättävien ja operatiivisten tahojen olemassaolosta. (Lähde: Ganser 2018)

NATO kylmän sodan jälkeen

Kylmän sodan päättymisen jälkeen NATO laajentui antamistaan lupauksista huolimatta itään entisiin Varsovan liiton maihin ja neuvostovaltioihin. Sotilasliiton toiminta aktivoitui ja sen toiminnan luonne muuttui puolustusliitosta hyökkäysliitoksi. Se otti entisen vihollisensa pahan kommunistin tilalle terrorismin vastaisessa sodassaan pahan islamistin.

NATO suhtautui välinpitämättömästi YK:n päätöslauselmiin. Todistaakseen voimansa sotilasliitto suoritti ensimmäisen sotatoimensa helmikuussa 1994 Bosnia-Hertsegovinassa. Sittemmin NATO ja sen jäsenvaltiot ovat edistäneet maailmanrauhaa ja aseidenriisuntaa hyökkäämällä Irakiin, Afganistaniin ja Libyaan. NATO on laajentunut 29 valtion aggressiiviseksi sotilasliitoksi, joka on integroinut itseensä sotilaallisen kriisinhallinnan nimissä lukuisia sitoutumattomiksi itseään kutsuvia valtioita, Suomi mukaan lukien. Syyriassa ja Ukrainassa käydään edelleen sisällissotaa. Yhdysvaltojen johtama NATO ei ole pysytellyt näidenkään sotien ulkopuolella. 

Sotilasliitto NATOn jäsenvaltioiden usko YK:n päätöksiin ja päämääriin on horjunut toistamiseen viimeisen 25 vuoden aikana. Sotilasliitto on syyllistynyt USA:n johdolla lukuisia kertoa edustamiensa valtioiden vapauden, yhteisen perinnön, kulttuurin ja sivistyksen suojelun nimissä kulloisessakin kohdemaassa tapahtuvaan demokratian loukkaamiseen, henkilökohtaisen vapauden riistoon ja oikeusvaltion periaatteiden tietoiseen karttamiseen. NATO luo itse vihollisensa. Se ei edistä maailman rauhaa. Kuka kaipaa maahamme NATOn sotilastukikohtia tai sotilaittemme osallistumista NATOn kohdemaiden siviilikohteiden aktiiviseen tuhoamiseen?

Ehdoton EI NATOlle

Sotilasliitto NATOn johto on kyseenalaistanut YK:n ympärille rakennetun kansainvälisen oikeusjärjestelmän ja korvannut sen roolin omilla sotilaallisilla ja oikeudellisilla ratkaisuilla. Sotilasliitto kokee, ettei sota ole enää ihmiskunnan vitsaus, koska valistuneiden länsivaltojen käsissä se on oikea keino suojella ihmisoikeuksia ja rangaista pahoja valtioita. Sotilasliitto NATOn toimenkuvaan kuuluvat nykyisin olennaisena osana – siviilejä tappavat ja kansanryhmiä toisiaan vastaan usuttavat – humanitaariset väliintulot. Kukaan ei välitä kantaa vastuuta aiheuttamiensa tuhojen seurauksista, koska niiden väitetään olevan kohdemaiden itsensä aiheuttamia. 

Älkää antako valtamediassa esitetyn siloitellun ja harmittoman NATO-kuvan hämätä itseänne. Minusta sotilasliitto NATOn sotaharjoitusten, salaisten operaatioiden ja sotatoimien merkitystä ei pidä vähätellä.

Matti Laitinen on helsinkiläinen mielenterveyskuntoutujien tietotekniikkakouluttaja ja kirjailija.

Lue myös

22 KOMMENTTIA

 1. Kuten kirjoitus paljastaa Nato on psykopaattisen ja väkivaltaisen rakenteen ruumiillistuma organisation muodossa.
  https://store.globalresearch.ca/store/the-globalization-of-nato/

  The Atlantic Alliance’s ultimate aim is to fix and fasten the American Empire. NATO has clearly played an important role in complementing the US strategy for dominating Eurasia. This includes the encirclement of Russia, China, Iran, and their allies with a military ring subservient to Washington.
  https://store.globalresearch.ca

  • Jatkona: Monikaan ei tiedä että Nato tukee tätäkin USAn ja Israelin sionistien yhteistä Suur-Israel hanketta ja sitä kautta on mukana luomassa Lähi-idän sotien avulla Euroopan pakolaisongelmaa ja ’kalergisoimassa’ Eurooppaa ja omaakin maatamme kun olemme kytkeneet itsemme EU:iin ja menettäneet itsenäisen päätäntävallan.
   “Greater Israel”: The Zionist Plan for the Middle East
   The Infamous ”Oded Yinon Plan”.
   Introduction by Michel Chossudovsky
   https://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815

 2. Suomessa natoon liittymistä puolustellaan että se on itsenäisten valtioiden muodostama demokraattinen sotilaallinen puolustusjärjestö. Vaikuttaa että se on kuitenkin enempi isojen maiden sotilaallinen painostusjärjestö siihen kuulumattomia maita vastaan muuttaakseen maiden kannan asioissa naton kannalle ja kun nato päättää hyökätä Jonnekin niin se pystyy painostamaan jäsenmaansa hyökkäyskannalle vaikka kaikki ei osallistuisikaan hyökkäykseen. Tosin natomaat voivat sopia hyökkäksestä keskenään ilman naton päätöstä mutta oletettavaa on että natoorganisaatio niihinkin osallistuu.

  Naton Gladion projekti ei varmasti loppunut eun moitteisiin 1990 kun eumaat miltei kaikki kuuluu natoon ja loput on sidottu natoon isäntämaasopimuksin. Supon porukkaa varmasti on mukana projektissa ja myös armeijan porukkaa suomessa koska supo antoi turun puukotuksen tapahtua vaikka sille toimitettu tieto puukottajasta ja airiston helmen tapaus on varmasti toinen sekä perusteettomat väitteet venäjän gpshäirinnästä kolmas tässä lähiaikoina. Suomessa näyttää olevan sekä fyysinen ja psyykkinen sota ihmisten mielistä suomen natoon liittämiseksi suomen oikeiston tuella ja mitähän ne keksii uuden hallituksen tuhoamiseksi ja oikeiston valtaan saamiseksi. Ruotsissa aikanaan olof palmen murha on varmasti gladion projektin tulosta ja jos ruotsin tiedustelu on siinä mukana niin se ei selviä koskaan ellei joku kuolivuoteellaan asiaa tunnusta.

  Näistä syistä natoon liittyminen on moraalinen kysymys sen laittoman painostus-, terrori- ja sotatoiminnan takia että siihen liittyminen osoittaa että länsimaat toimivat omia arvojaan vastaan jos niillä mitään arvoja onkaan muualla kuin juhlapuheissaan.

 3. kovin on erikoinen puolustusjärjestö nato,kun eipä nyt heti tuu ensimmäistäkään tapausta mielipuoleen,että olis puolustaan joutunu,hyökkäystä kyllä on riittäny.
  ja rahan teko masiinahan se lievimmillään on,kun pitää yhteensopivaa varustusta hankkia,ja jäsenmaksuja maksella.ja rahaahan ne sitten kylvää kaikenlaisiin ajatushautomoihin,trollitehtaisiin,toimitajiin yms.jotka sitten luo uhkakuvia,että jotenkin voi joku edes jotenkin puolustaa koko naton olemassaoloo enään,ja aina ne jonkun mörkön kaivaa jostain maailman rauhan uhkana

 4. Miksi venäläiset eivät hyväksy kirkon ja valtion erottamista toisistaan?
  Why Russians Hate the Idea of the Separation of Church and State
  Rikkomalla tämä yhteys ei korruptio vähene vaan päinvastoin lisääntyy
  By severing the union between them, you don’t decrease corruption. You increase it
  Matfey Shaheen
  Where are hospitals and clinics most needed in the world more than anywhere else? In places where people are the sickest, in places of war and suffering.
  …If politics and war are where the darkest human actions are expressed, then that is exactly where the Church must be, to be a lighthouse on moonless nights to lead souls to safe harbor.
  https://russia-insider.com/en/christianity/why-russians-hate-idea-separation-church-and-state/ri21369

  Ateistien johtamassa ’läntisessä arvoyhteisössä’ kristillinen kirkko on sysätty sivuun ja kirkko on maallistunut. Siitä ei ole enää majakaksi joka ohjaisi turvalliseen satamaan.
  Hyökkäysliitto Nato jos mikä ilmentää tätä absurdia tilannetta. Se johtaa kansoja kohti haaksirikkoa kristilliset arvot ja moraalin täysin hylänneenä.

  • Länsimaiset ateistit eivät ehkä ymmärrä, että heidän usein vasemmistolainen arvoliberaali maailmankatsomuksensa on kristinuskon pohjalle rakennettu. Sanotaan, että moderni humanismia korostava vasemmistolaisuus on vain kristinuskoa ilman uskoa Jumalaan tai yliluonnolliseen. Kristinuskon ihmiskuva on niin salliva (yksilökohtainen uskonratkaisu ja pelastus), että sen pohjalle on mahdollista muodostaa sekulaari humanismia korostava arvoliberaali yhteiskunta, joka ilman ulkopuolisia vaikutteita voi toimia melko pitkään.

   Uskonnollinen tyhjiö kuitenkin täyttyy nopeasti ja kristinuskon tilalle saadaan mammonapalvontaa, anti-kristillistä okkultismia tai islamia tai juutalaisuutta. Ne, joilla on yhteinen jaettu usko yliluonnolliseen auktoriteettiin, pääsevät aina niskan päälle, kun vastassa on vain hajanainen joukko ”humanisteja”.

   Kristillinen kirkko olisi valtiovallalle mainio moraalinen ankkuri, joka palauttaisi sen pois harharetkiltään. Ilman selkeän moraalisen kompassin olemassaoloa yhteiskunta muuttuu aina vain sallivammaksi väärinkäytöksien suhteen. Palauttavaa mekanismia ei ole. Uskonnoton valtio on tyranneille mainio toimintakenttä, koska mikään auktoriteetti ei enää valvo eikä rajoita hierarkian ylintä porrasta. Myös huolellisesti peitellyt rikokset jäävät vaille tuomiota ja näin korruptio leviää laajalti koko yhteiskuntaan.

   • ”Uskonnoton valtio on tyranneille mainio toimintakenttä, koska mikään auktoriteetti ei enää valvo eikä rajoita hierarkian ylintä porrasta…”
    Juuri näin. Itsensä jumalaksi nostanut ylin porras voi silloin rauhassa keskittyä oman valtansa turvaamiseen ja tuhota kansaa kuten meillä par’aikaa tapahtuukin.

    Venäjällä tialanne on toinen
    Moni ei varmaan allekirjoita maan kirkon tiukkaa neitsyyden merkitystä korostavaa kantaa mutta totuus on että terve ja kestävä kulttuuri voi toimia pitkälti vain sen varassa miten se säätelee tärkeitä asioita joista uskonnon ohella seksi on yksi tärkeimmistä.
    Näemme omasta materialistisesta ja narsistisesta kulttuuristamme kuinka se hajoaa, murenee ja mätänee kaupallisen hedonismin ja pornografian alla joita korporaatio- ja globalisti-mafia käyttää jopa suunnitelmallisesti ja häikäilemättömästi oman valtansa lisäämisessä.

    The Russian Church’s Zero-Tolerance on Virginity – a ’Matter of National Security’
    It is necessary to stigmatize sexual relations before marriage. We need to explain to young men that it is not normal to marry a woman who has already been used by dozens of men, and that only a fool would marry a harlot. Yes, this will hurt many very deeply. The vast majority of our society will be exposed. But we simply have no other way out to save the future generation.

    According to the Bible, it is the father who is responsible for the honor of his daughter. It is important for men to understand that there is no greater shame for a father, than failing to keep your daughter pure before marriage.
    (Russian Faith)
    https://russia-insider.com/en/russian-churchs-zero-tolerance-virginity-matter-national-security/ri27222

    https://www.thesun.co.uk/news/8497179/primary-school-gay-trans-lessons-curriculum/
    https://nationalvanguard.org/2015/05/jewish-professor-pornography-used-by-jews-as-a-weapon/

 5. Otteet artikkelista:
  ”NATO suhtautui välinpitämättömästi YK:n päätöslauselmiin.”
  ”Sotilasliitto NATOn johto on kyseenalaistanut YK:n ympärille rakennetun kansainvälisen oikeusjärjestelmän ja korvannut sen roolin omilla sotilaallisilla ja oikeudellisilla ratkaisuilla.”

  VÄÄRIN. Tämä valtavalemedian rummuttama harhaluulo perustuu poliittiseen näytelmään – eli valheisiin. Nato ja YK tukee ja toteuttaa täydellä teholla sotia/terroristi-iskuja/köyhyyttä/kärsimyksiä sulassa sovussa – nämä organisaatiot toimivat saman sateenvarjon alla, niillä on yhteinen agenda. YK ja siihen sidotut ihmisoikeus- ja hyväntekeväisyys järjestöt on huijaus… YK on osa maailmanlaajuista rikollismafiaa, joka pitää sodat ja kärsimyksen pyörimässä.

  Huipulla istuu SE, joka omistaa ihmiskuntaa orjuuttavan pankkijärjestelmän ja sitä kautta virtuaaliseen rahaan, eli huijaukseen sidotut valtiot. Peto – Black Nobility – toimii jesuiitta-agenttien kautta, jonka keskeisiä toimintakeskuksia ovat City of Vatican, City of London ja District of Columbia… eli Washington. Kaikki rekisteröidyt salaseurat, kuten vapaamuurarit, ovat jesuiitta-mafian hallinnassa – kaikki. In addition, kaikkien valtioiden sotilasjärjestöt/armeijat toimivat SMOM’in, eli mustan paavin/jesuiitta-mafian alaisuudessa vaikka sotilaat eivät sitä tiedä. Sama kuvio toimii myös poliisijärjestöissä; rivipoliiseilla ei ole harmainta aavistustakaan siitä maailmanlaajuisesta rikollismafiasta, johon suojelupoliisin ylimmän johdon toiminta on sidottu.

  Nyt on korkea aika ymmärtää se, että valheellinen YK ei ole vähimmässäkään määrin vastavoima valheelliselle NATOLLE, kyseiset organisaatiot ovat yksi…. niiden tehtävä on loputtomien sotien ja kärsimyksen ylläpitäminen.

  ”The Jesuit Order is since 1814 in complete control of the – obscenely wealthy – Vatican institution (and its Catholic clergy hierarchy) and presently also controls various other organizations together with the Military Order of Malta, such as:

  The United Nations
  NATO
  European Commission
  Council on Foreign Relations
  Various central banks
  Big corporations
  Secret services
  Numerous societies and cults, such as Freemasonry (“The Brotherhood”) and Opus Dei”

  …. ja ylläoleva luettelo on vain jäävuoren huippu!

  • Yk ja nato on tosiaan samaa porukkaa ja onko ollutkaan erillään mutta aikoinaan oli yklla joitain omia rauhanturvaamistehtäviä mutta jossain vaiheessa nato alkoi hoitaa ykn likaiset työt kuten jugoslavian siviilien pommitukset, libyan pommitukset ja gaddafin murhan ja afganistanin sota joka vielä jatkuu. Ykn rooli on muuttunut rauhan järjestöstä rauhaan pakottamiseksi länsimaiden etujen mukaisesti mitkä ne lieneekään esim. Kosovon tapauksessa joka on nyt euroopan huume- ja laittoman elinkaupan keskus.

 6. NATO on moottoripyöräkerho ja Suomen deep state on sen hang around pyrkyreitä. Afganistanissa Suomen Puolustusvoimat valvonnee CIAn unikkoviljelmiä, Irakissa koulutetaan NATOlle jalkaväkeä, kun se ei uskalla lähettää omaa jalkaväkeä. Voittot MC NATOlle kustannukset ja pakolaiset Suomelle. Kauttakulkusopimus (Orwell nimeltään isäntämaasopimus) on solmittu parlamentaarisen päätöksen ulottumattomissa. Osaamiskulttuuri on rappeutumassa. Asiantuntijat, kuten Sampo Ahto on siirretty Venäjän ymmärtäjinä sivuraiteille. Tilalle on tuotu NATO yhteensopivaa höpinää suoltavia Trolleja. Nyt näyttää ajtuksena olevan ostaa Suomen puolustusmäärärahoilla lisää romuja hapettumaan NH 90 helikoptereiden rinnalle.
  Kansan pitää ottaa päättäjät suurennuslasin alle parlamentaarisen päätöksenteon kontrolloliin.
  My Ph.D. dissertation chairman, who became a high Pentagon official assigned to wind down the Vietnam war, in answer to my question about how Washington gets Europeans to always do what Washington wants replied: “Money, we give them money.” “Foreign aid?” I asked. “No, we give the European political leaders bagfuls of money. They are for sale, We bought them. They report to us.” Perhaps this explains Tony Blair’s $50 million fortune one year out of office
  https://www.paulcraigroberts.org/2014/09/02/warning-world-washington-nato-eu-vassals-insane-paul-craig-roberts-2/

  • Siellä ”Unikkoviljelmien keskellä partioiva Usan sotilas” sai itselleen niskalaukauksen uhatessaan paljastaa Usan toimet Afganistanin narko-bisneksissä. Hallusinnaatio-aineiden vartioiminen kuuluu sotilaan urhoollisuuteen ”maansa puolustajana”. Omalla mentereellaan mainetta saanut ”Football-player” lopahti sille ansiokkaalle retkelleen, mutta hänelle ei pystytetä mitään muistomerkkejä, ihmettelen miksikä ei? Ketään ei tuomittu murhasta, koska sotatoimissa se on tuntematon nimitys. Mikään maa ei hyökkää mihinkään, he vain puolustavat omaansa.

 7. Tällaisiakin on tarjolla
  mutta sotahullu nwo-ja natomafia tekee kaikkensa jotteivat tule valituiksi
  Tulsi Gabbard Pushes No War Agenda – and the Media Is Out to Kill Her Chances
  PHILIP GIRALDI
  No doubt stories headlined “Tulsi Gabbard Communist Stooge” are in the works somewhere in the mainstream media …but for the moment, she seems to be the “real thing,” a genuine anti-war candidate who is determined to run on that platform. It might just resonate with the majority of Americans who have grown tired of perpetual warfare to “spread democracy” and other related frauds perpetrated by the band of oligarchs and traitors that run the United States.
  http://www.unz.com/pgiraldi/tulsi-gabbard-pushes-no-war-agenda-and-the-media-is-out-to-kill-her-chances/

 8. Valheet määräävät totuutta — YouTube and the War on Truth
  — Gordon Duff – New Eastern Outlook June 8, 2019

  Liars Decide What is True
  Google financed resistance organizations have been active in support of what they term “democratic movements” in Syria, Egypt, Libya, Sudan, Somalia, Ghana, Cameroon, Nigeria, Ukraine, Georgia, Turkey, Iran, Iraq, Bahrain, Sri Lanka, Italy, France, Germany, Belgium and two dozen other nations.

  Our projections show that these groups have been tied to assassinations, literally hundreds of bombings, kidnappings and mass rape, theft of antiquities, massive arms trafficking and, of course, manipulation of the media.

  In fact, the Google-Facebook partnership which includes YouTube, operates cells on 3 continents with a playbook taken directly from NATO’s failed Gladio operation.
  For those unaware, Gladio was established by NATO in the late 1970s to train resistance fighters in case of a Soviet invasion of Europe. Gladio, however, soon became Black September, the Red Brigades and eventually ISIS, according to our sources. For 20 years, Gladio terror attacks, an organization intended to fight the Soviet Union, terrorized Europe. History is now repeating itself, but the scale is a thousand times greater.

  YouTube’s earliest targets are to be BDS, the movement to force governments to use Boycott, Divestment and Sanctions to enforce UN resolutions involving Palestine. It is good to note that over 45 % of what is called Israel, without Gaza, Golan or the West Bank, is legally the Palestinian State of Judea and Samara, in accordance with UN resolutions with BDS programs directly in accord with international law as stated in the Fourth Geneva Convention. YouTube has decided to operate outside UN resolutions and to oppose the authority of the International Criminal Court at The Hague and the Geneva Convention.

  Naming YouTube-Google-Facebook a “rogue state” is legally supportable. Calling them the Deep State may well be even more accurate.

  Kutsua You-Tube-Google-Facebook’ia ’roistovaltioksi’ on kannatettavaa ja kutsua niitä ’Deepstateksi’ voi olla vieläkin perustellumpaa.
  https://journal-neo.org/2019/06/08/youtube-and-the-war-on-truth/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=189613

  • Tuohon viimeiseen kappaleeseen liittyen:
   Nato on vain ja ainoastaan tuon Deepstaten työväline. Ei pidä usko puheisiin puolustusliitosta koska kyse on puhtaasta hyökkäysliitosta jonka tehtävä on valloittaa lisää nwo-eliitille ja vain puolustaa sen jo saavuttamia etuja ja rikkauksia.
   Nato siis pelaa vain tuon eliitin pussiin
   https://vastavalkea.fi/2019/06/04/kenen-pussiin-pelaat/

  • Kaikki faktat maailmalla puhuvat sen puolesta että neokonnien anglo-sionistinen imperiumi Natoineen kokee pian Titanicin kohtalon. Mikäli se yrittää suursodalla estää tuhonsa se vain varmistaa tuhoutumisensa vielä aikaisemmin kuin ilman sotaa.
   Vaikka tätä voi pitää lähes varmana niin silti oman maamme dollarimafiaa palvova johto nukkuu talviuntaan ja suunnittelee toimia ja hankintoja jotka vain kurjistavat kansan tilaa ja kohtaloa eikä näytä lainkaan miettivän miten pelastua uppoavasta laivasta.
   Kun maan johto on näin heikkolahjaista ja sokeaa niin kansan pitäisi aktivoitua ja ymmärtää ettei maan johtoon voi luottaa.

 9. Erikoisia ovat ylen uutiset.
  Nämä ’jaakonsaaret’ puhuvat ikäänkuin jotain demokratiaa olisi ollut. Ja tätä ’jaakonsaarien’ rahan ohjaamaa näennäisdemokratiaa sitten Nato puolustaa ja levittää sinne mistä jotain voisi ottaa.
  Ja meidänkin pitäisi olla siinä mukana. On siinä heillä muukin kuin nilkka nyrjähtänyt.
  Liisa Jaakonsaari Kultarannassa: Globaali demokratia on kriisissä, uuden vastakkainasettelun aika alkanut
  Presidentti Niinistö totesi tämän vuotisten keskustelujen olleen realistisen optimistisia. Se on hänen mukaansa erinomainen lähtökohta.
  https://yle.fi/uutiset/3-10830315

  • Lisäys
   Onko jotain merkittäviä päätöksiä tehty demokraattisesti? Ei ole. Tämä Nato-hankekin aiotaan runnoa läpi kuten EUkin.
   On vain näytelty demokratiaa. Mafia on kulissien takana hoitanut hommat.
   Terkkuja ’jaakonsaarille’: Demokratiaan on vielä pitkä matka.

 10. Ron Unz kertoo mikä on pelin henki ’läntisessä arvo(mafia)yhteisössä’

  Ron Unz Discusses His Recent Game-Changing, Taboo-Busting Articles About Jewish Power and History
  ”(The) articles (generated) nearly half a million page views of readership over that short period …  Even more remarkably, (they) provoked nearly 13,000 comments, totaling an astonishing 1.8 million words of text.”
  https://russia-insider.com/en/ron-unz-discusses-his-recent-game-changing-taboo-busting-articles-about-jewish-power-and-history

  Häviäjien leirissä ollaan
  NATO Would Probably Lose a War Against Russia
  This article from our archives was first published on RI in May 2018
  Shellback
  https://russia-insider.com/en/history/nato-would-probably-lose-war-against-russia/ri1596

 11. Nato alkaa olla viraton hyökkäysliitto kun ei pian ole ketään kenen kimppuun se voisi hyökätä kun USA/Israel/Saudi-koaliitio (pahuuden troikka) menettää potenssinsa ja vallan painopiste siirtyy itään

  Can Russia, China Snag India From US to Build a Eurasian Superpower?
  India under Modi, an essential cog in US strategy, gets cozy with China and Russia

  Pepe Escobar
  https://russia-insider.com/en/can-russia-china-snag-india-us-build-eurasian-superpower/ri27348

 12. Nato jäljittelee tää toimintamallia
  maksajina tulevat olemaan Eurostoliito-imperiumin jäsenmaat ja niiden kansalaiset
  Imperialism is getting something for nothing. It is a strategy to obtain other countries’ surplus without playing a productive role, but by creating an extractive rentier system.
  An imperialist power obliges other countries to pay tribute. Of course, America doesn’t come right out and tell other countries, “You have to pay us tribute,” like Roman emperors told the provinces they governed.
  U.S. diplomats simply insist that other countries invest their balance-of-payments inflows and official central-bank savings in US dollars, especially U.S. Treasury IOUs. This Treasury-bill standard turns the global monetary and financial system into a tributary system. That is what pays the costs of U.S. military spending, including its 800 military bases throughout the world.

  http://www.unz.com/mhudson/de-dollarizing-the-american-financial-empire/

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here