Leo Lowenthal ja Norbert Guterman: Prophets of Deceit: A Study of the Techniques of the American Agitator, 1949

”Totuudenpuhuja tarvitsee nopean hevosen.”
— vanha saksalainen sananlasku

Kirjan Prophets of Deceit (Petoksen profeetat) 70-vuotisjuhlavuotta juhlittaessa ajattelin, että kirjan tänäkin päivänä polttavan aiheen kunniaksi kirjoitan kirjasta päivitetyn lyhennelmän hieman eri hengessä kirjoitetuilla alustuksella sekä loppusanoilla.

Jos kyseinen teos ei ole ennestään tuttu, selitän aluksi asiaa hieman tarkemmin.

Frankfurtin koulukunnan oppien ja tutkimusten mukaisesti laadittu teos kertoo jenkkien agitaattoreiden toimista pääosin paikallisella tasolla ja niiden vaikutuksesta yhteiskuntaan ja julkiseen keskusteluun. Teoksessa agitaattoreita ei kuitenkaan tutkita tasaisesti eri aihealueilta, vaan tutkimukseen ovat päässeet mukaan pääosin antisemitistisinä pidetyt agitaattorit. (Huom. Vaikka kielestämme löytyy useita synonyymejä sanalle ”agitaattori”, ne eivät sovi tähän asiayhteyteen.)

Agitaattorit eli riidankylväjät, kansankiihottajat ja yllyttäjät ovat ihmisiä, jotka omilla puheillaan tai kirjoituksillaan lietsovat negatiivisia tunteita valitsemaansa asiaa tahi ryhmää kohtaan. He eivät edes yritä ratkaista ongelmaa tai tarjota mitään ratkaisua esittämiinsä epäkohtiin. Puhutaan siis esimerkiksi vihan, pelon, eripuran, sekaannuksen ja tyytymättömyyden pukemisesta sanoiksi, ja näin eri propagandistisin keinoin saavutetaan kuulijoissa haluttu reaktio haluttua kohdetta vastaan.

Lowenthalin ja Gutermanin kirjassa mainitaan myös kaksi muuta, agitaattoreita läheisesti muistuttavaa vaikuttajaryhmää. Ne ovat uudistajat eli reformistit ja vallankumoukselliset. Vaikka molemmat käyttävätkin osin samoja keinoja agitaattoreiden kanssa, on heidän toimillaan kuitenkin tarkasti rajattu ero: he ajavat muutosta nykyiseen tilanteeseen. Reformistit haluavat muuttaa nykyistä järjestelmää mieleisekseen, siinä missä vallankumoukselliset haluavat kaataa nykyisen hallinnon ja korvata sen mieleisellään.

Alustus kirjaan

”Agitaattori” oli 70 vuotta sitten käytetty termi vallanpitäjien kieltämistä asioista puhuvista tahoista. Nykyään termiin törmää harvemmin, ja se onkin pääosin vaihdettu eri versioihin ”äärioikeistosta” tai pelkästään ”foliohatuksi”. Vallanpitäjien hyväksymistä aiheista samaa kansan kiihotusta harjoittava nimetään ”aktivistiksi”, ”vapaustaistelijaksi” tai joksikin vastaavaksi huomattavasti positiivisemman kaiun omaavaksi toimijaksi. Niinkin yksinkertainen kehystys kuin nimittäminen agitaattoriksi riittää kuitenkin ummistamaan valtaväestön silmät ja korvat.

Median agitaattoreiksi leimaavat henkilöt toimivat nykypäivänä lähinnä leimakirvestä heiluttavien tahojen sylkykuppina. Mikään todiste, argumentti tai faktan esittäminen ei kelpaa todisteeksi; kaikki hylätään pelkällä käden heilautuksella. Osa agitaattoreiksi leimatuista (kuten oheisessa kuvassa oleva Alex Jones, kiistelty vaikuttaja vaihtoehtomedian kentällä) toki tarkoituksellisesti toimillaan yllyttää osaa kuulijoistaan tai lukijoistaan, jotka koostuvat pääosin samanmielisistä (tai sitten täysin vastakkaisen kannan omaavista ja vastakkaista kantaansa usein vahvasti esiin tuovista). Tavallinen kansa osaa kiertää nämä ”ääriainekset” kaukaa, aivan kuten tässä käsiteltävänä olevassa teoksessa haluttiinkin.

Valtamedia on onnistunut vaimentamaan suuren osan näistä toisinajattelijoista, jolloin heidän harvoiksi kanavikseen ovat jääneet eri sosiaalisen median alustat, joissa he ovat kuitenkin saaneet törmätä karuun syrjintään. Sensurointi on arkipäiväistä median agitaattoreiksi leimaamille.

Tarkoittaako siis agitaattoriksi kutsuminen, että olisi riidankylväjä tai kansankiihottaja? Ei tietenkään, mutta sen kuvan media haluaa antaa — täysin kirjan ohjeistuksen mukaan.

Petoksen profeetat -kirjan tiivistelmä Suomeen mukautettuna

Agitaattorit ja heidän toimintansa ovat yhdistelmä tietämättömyyttä, pahansuopaisuutta, hulluutta ja tyhmyyttä, minkä vuoksi heidän esityksensä eivät yleensä vastaa todellisuutta muualla kuin heidän omissa kuvitelmissaan. Tuulesta temmatut ja juorujen tasolla olevat tietolähteet yhdisteltynä mielettömiin salaliittoteorioihin saavat kuitenkin sopivassa kuulijakunnassa aikaan kiihottuneen reaktion. Tämän vuoksi agitaattorit ovat vähintään haitallisia yhteiskunnalle ja sen yhtenäisyydelle, ja pahimmillaan he muodostavat suuren uhan niin vihollisikseen nimeämilleen kohteille kuin koko yhteiskunnalle.

Media on onnistunut estämään agitaattoreiden pääsyn varsin tehokkaasti suuremmille alustoille, mutta sosiaalisen median aikana sitä ei ole voitu täysin estää. Kadunkulmassa iskulauseitaan huutava ja lentolehtisiä jakava fanaatikko on vaihtunut keskustelupalstojen trolliksi.

Seuraavat väitteet on kaivettu agitaattoreiden puheista, videoista ja teksteistä, joista suuri osa on vieläkin löydettävissä eri alustoilta. En kuitenkaan lähde erittelemään mistä mikin väite on löydetty, koska osaa niistä voidaan pitää lainvastaisena alkuperäisessä muodossaan.

Agitaattoreiden kohteet on korvattu seuraavassa termillä ”ne yhdet” ja ”ne toiset”, joiden tilalle voi jokainen sovittaa haluamansa kohteen. Tekstin tarkoitus on ainoastaan nostaa esille agitaattoreiden käyttämä retoriikka, ei leimata mitään heidän kohteekseen joutuvaa ryhmää millään tavalla.

”Nyt ’ne toiset’ tulee ja vie meidän työt!” Syyt taloudellisiin ongelmiin löytyvät aina muualta kuin itsestä. ”Mutta kun ’ne yhdet’ omistavat kaikki keskuspankit ja ajavat ’niitä toisia’ tänne elämään meidän kustannuksella!” tai ”Keskuspankkijärjestelmä on ’niiden yksien’ hallussa ja ohjauksessa ja ne voi tehdä aivan mitä haluavat!” Salaliittoteorioita ilman todisteita on helppoa heitellä ilmaan, ja agitaattori saa helpon ja kasvottoman vihollisen, jota kaikkien tulee pelätä ja halveksua.

”Taas ’ne yhdet’ ajavat globalismia ja monikulttuurisuutta!” tai ”Tuo elokuva on ’noiden yksien’ ajamaa kulttuurimarxismia ja ’nuo toiset’ haluavat samaa tänne Suomeen!” Pelottelu ja eripuran luonti ryhmien kesken on helppoa. Vaatimuksia joidenkin ryhmien jättämiseksi ulos tietyistä toimista perustellaan maalaamalla liioiteltuja uhkakuvia. ”Suvaitsevaisuus ’noita toisia’ kohtaan pilaa koko maan!” Agitaattorin mukaan rauhallinen yhteiselo on mahdottomuus ja ”niiden toisten” tapoja ei tule suvaita.

Agitaattorit yrittävät myös saada ihmiset epäilemään omia tietojaan ja uskomuksiaan. Kansan huonovointisuus ja mielipaha voidaan muuttaa lyömäaseeksi valittuja kohteita vastaan. Mitä etäisempi ja häilyvämpi syyllinen ongelmiin löydetään, sitä helpompi sitä on myydä suurille ryhmille.

Vihamielistä maailmaa vastaan agitaattorilla on valmiit keinot, tai niin hän ainakin väittää. ”Eivät ’nuo toiset’ ymmärrä mistään mitään, ovat vain television aivopesemiä!” tai ”Jälleen ’nuo toiset’ ovat vain hyödyllisiä idiootteja ’niiden yksien’ käskystä!” Agitaattori viestii, etteivät muut ymmärrä asiaa, mutta hänen tiedoillaan se voidaan korjata. Kaiken taustalla ovat agitaattoreiden mielestä suuret salaliitot, joissa ’ne yhdet’ juonittelevat — ”NWO:n takana ovat ’nämä yhdet’ ja ’nämä toiset’ eivät tajua miten maailma toimii!”

Ainoastaan kuuntelemalla agitaattoreita voi tavallinen ihminen päästä maistamaan kiellettyä hedelmää. ”Totuus on piilotettu ’näiden yksien’ toimesta!” tai ”Historia on vääristelty ’näiden yksien’ käskystä ja siksi emme voi luottaa mihinkään!” Agitaattorit myös väittävät koko järjestelmän olevan vääristelty (”Kaikki, mitä meille on kerrottu, on valetta!”) ja uskonnot ajavat vain ”niiden yksien” agendaa.

Vaikkei suoraa hyökkäystä yksittäisiä ryhmiä kohtaan aina tapahdukaan, osa agitaattoreista kyseenalaistaa koko poliittisen järjestelmän. ”Valedemokratia” ja äänestämisen kyseenalaistaminen ovat tyypillisiä väitteitä, ja ”ne yhdet” muka käskyttävät poliitikkojamme. ”Ne yhdet” yhdessä ”niiden toisten” kanssa kykenevät agitaattorin mukaan määräämään maamme suunnan, vaikka järjestelmämme on demokraattinen eli kansalla on valta.

”Vanhat hyvät ajat”, ”maassa maan tavalla” ja monet muut vastaavat sanonnat ovat löytäneet tiensä agitaattorin puheisiin. Menneitä muistellaan tarkasti valikoiden ja omasta takaa olevia ongelmia vähätellään suuresti. ”Historia toistaa itseään” osataan myös osoittaa, mutta annetut esimerkit poimitaan tarkasti valikoiden ja usein vääristellen. ”Jos emme nyt taistele ’noita toisia’ vastaan, tämä maa on menetetty!”

Osa agitaattoreista taas maalailee uhkakuvia Suomen joutumisesta sotaan ”sen yhden” kanssa, jos kannattaa ”sitä toista”. Liittoutumattomuus tai liittoutuminen ”sen yhden” kanssa on aina vihamielinen toimi ”sen toisen” suuntaan, ja tässä narratiivissa voi agitaattori maalata juuri haluamansa uhkakuvan aina ydinsotaan saakka. Puolen valinta geopoliittisessa tilanteessa on jo valmiiksi tarvittavan hankalaa, jolloin asiansa osaava agitaattori kykenee aiheuttamaan melkoista sekaannusta yleisössään. Samalla kun lietsotaan sotaa, voidaan mukaan lisätä ripaus epäluottamusta oman maan päättäjiä ja asiantuntijoita vastaan.

Populististen tahojen tukeminen ja heidän sanomansa levittäminen sopii myös agitaattorin tapaan toimia. Koko talousjärjestelmä joutuu kyseenalaistetuksi agitaattorin toimesta ja syyllinen löytyy jälleen ”niistä yksistä”, jotka aiheuttivat ongelmat. Vapaata markkinataloutta vastaan puhuvat agitaattorit syyttelevät ”niitä toisia”, jotka ovat onnistuneet kasvattamaan omaisuuttaan enemmän kuin muut, ja jälleen luodaan uusia salaliittoteorioita, joissa se oikea tieto on ainoastaan agitaattorilla itsellään.

”Korruptoitunut hallinto ja oikeusjärjestelmä” löytävät myöskin tiensä agitaattorin esitykseen. Luottamusta oikeuslaitokseen ja poliisiin halutaan järkyttää esimerkiksi kertomalla, että ”ne toiset” pääsevät helpommalla ja vain omina pidetyt saavat tuomioita. ”Tilastojen mukaan ”ne toiset” ovat paljon useammin rikollisia ja ”ne yhdet” raiskaavat monta kertaa useammin!” Tästä agitaattori sitten syyttää viranomaisia ja korruptoitunutta järjestelmää, löytäen sieltä syylliseksi ”ne yhdet” tehden tästäkin aiheesta salaliittoteoriaa.

Vielä hiljattain se tyypillisin agitaattorin tarina kuitenkin koski ulkoa tulleita ”niitä yksiä” ja ”niitä toisia”. Kaikki ongelmat voidaan liittää ulkopuolisena pidettyihin, ja niitä ongelmia maassa riittää.

Agitaattori yksinkertaistaa monimutkaisen asian ja syyttää siitä ”niitä toisia”. Ratkaisuksi agitaattori esittää ”kaikkien toisten” poistamista maasta, mutta halutessaan esittää asian hieman lievemmin saattaa agitaattori rajata ulos ”ne yhdet” poistettavien joukosta. Tällä kevennetyllä retoriikalla yleisön määrää voidaan kasvattaa huomattavasti, ja agitaattori saattaa joskus päästä jopa suuren yleisön eteen lietsomaan vihaansa ”niitä toisia” kohtaan.

Agitaattori saattaa hyökätä myös tiedettä vastaan, jolloin hyökkäys on helpoin todistaa pseudotieteellisin väittein asiasta vain vähän tietävälle yleisölle. Yksinkertaistuksin ja yleistyksin voidaan vakavat asiat saada käännettyä päälaelleen ja jälleen syyllinen siellä kaiken takana ovat ”ne yhdet” salaliittoineen. Kukaan ei ole suojassa, eivät edes lapset, kun agitaattori lietsoo epäluuloa ja sekaannusta. Ilmastonmuutos, rokotukset, 5G ja ties mitkä asiat löytävät tiensä agitaattorin puheisiin, väittäen jälleen tieteen valehtelevan ”niiden yksien” käskystä.

Viimeisenä, muttei lainkaan vähäisimpänä, agitaattorin aiheena on media. Jatkuvat hyökkäykset tätä kriittistä yhteiskuntamme osaa vastaan ovat aiheuttaneet suurta epäluottamusta luotettavaa tietoa kohtaan, tietoa jota monet ”valtamediaksi” leimatut lähteet tuottavat. ”Tiesitkö, että ”ne yhdet” omistavat kaikki mediat?” Agitaattori luo jälleen salaliittoteorioita näkymättömistä voimista, jotka ohjailevat median toimintaa. Valemediat jakavat jatkuvasti agitaattoreiden tarinoita ja näin antavat heille alustan. ”Fake news” on käännetty päälaelleen ja toimii agitaattorin leimakirveenä kaikkia maailmankuvaansa sopimattomia tietolähteitä vastaan.

Nämä annetut esimerkit ja lukemattomat muutkin ovat arkipäiväisiä etenkin sosiaalisessa mediassa. Agitaattorit kykenevät levittämään sanomaansa laajoille joukoille kaikista korjausyrityksistä huolimatta. Sosiaalisen median olisikin syytä saada agitaattoreiden vihanlietsonnalle loppu, ja pieniä voittoja ollaankin jo saavutettu estämällä tiettyjen hahmojen pääsy suurimmille alustoille.

Panostus koulutukseen ja medialukutaitoon ovat avainasemassa loputtomassa taistelussa agitaattoreita vastaan. Meidän on palautettava luottamus instituutioihin, jotka ovat luoneet vakauden ja turvallisuuden maahamme!

Loppusanat

Kuten edellisen osion esimerkeistä voi huomata, ovat kaikki virallista tarinaa yhtään kyseenalaistavat tai yhteiskunnan ongelmia esiin nostavat tahot leimattavissa agitaattoreiksi. Tätä näkemystä levitetään kansan keskuuteen, ja vuosien indoktrinaation ansiosta suuri yleisö hyväksyy sen näkemyksen, että edellä mainituista asioista puhuvat ovat agitaattoreita: vainoharhaisia, hulluja vihanlietsojia ja salaliittoteoreetikoita.

Jokainen mediaa seuraava ja valtaan halajava osaakin varoa tiettyjä aiheita, mutta vielä enemmän tahoja, jotka on jossain vaiheessa leimattu agitaattoriksi. Hauskana yksityiskohtana mainittakoon, että jo Prophets of Deceitin julkaisuvuonna, 70 vuotta sitten, pidettiin ”sulkana hatussa” joutua median leimaamaksi tietyllä tavalla. Nykyään se sulka saadaan hatutettua kirjoittamalla nettiin ”niistä yksistä” kommentti, ja oikeuslaitos saattaa hoitaa loput.

Kun ”ne yhdet” ja ”ne toiset” vaihdetaan vallanpitäjien kelpuuttamiksi tahoiksi, muuttuu agitaattori aktivistiksi. Samalla yleisö muuttuu merkittävästi: aktivistit pääsevät illan pääuutisiin, siinä missä agitaattorit joutuvat poliisikuulusteluun.

On myös hyvä huomioida, ettei tässä käsiteltyä kirjaa taidettu kaupata suurelle yleisölle, vaan ainoastaan propagandisteille. Taitava propagandisti osaa esimerkkien avulla tunnistaa agitaattorit ja mustamaalata viestin levittäjät ottamatta kantaa itse esitetyn asiaan paikkansapitävyyteen. Tarkoituksena ei siis ole vaimentaa argumenteilla, vaan saada tietyt tahot vastaamaan spitaalista, jonka lähelle ei kukaan tervejärkinen tule koskaan menemään.

Täytyykin nostaa hattua 70 vuoden takaisille propagandan mestareille. He onnistuivat vaimentamaan aikansa agitaattorit ja luomaan yhteiskuntarakenteen, jossa ongelmien esilletuonti on ”foliohattua” ja vaikeneminen kultaa. Silloin ennen ”kristitty oikeisto” oli se suuri agitaattoreiden leiri, nykyään se on ”äärioikeisto” / ”alt right”. Tämä oikeistoksi leimaaminen toki on ymmärrettävää, koska vasemmistoa on aina pidetty edistyksellisenä ja oikeistoa taantumuksellisena. Ja kun tarina kieputetaan halutulla tavalla, on taantumuksellista vaatia vapaata sanaa ja edistyksellistä haluta vaimentaa kaikki väärinajattelijat.

Mitä tästä voidaan sitten oppia, näin väärinajattelijoiden leiristä katsottuna?

Älä agitoidu. Koko kupletin juoni on siinä, että ihmiset saadaan innostumaan ja kiihottumaan, sen sijaan että asioille tehtäisiin jotain. Nimittelyä ja leimaamista harrastava on usein jo hävinnyt väittelyn, ja vaikka saattaakin tuntua pahalta kun nimitellään ties miksi, se ei kuitenkaan muuta faktoja.

Media ja mediaa seuraavat tulevat aina reagoimaan ärsykkeisiin ohjatusti. Jos haluat tietää, mitkä tahot ovat mörköjä ja mistä asioista taas kuuluu puhua, suosittelen seuraamaan mitä CFR julkaisee.

Ai niin, ja miten tätä agitaattoreiden ongelmaa sitten nykyään hoidetaan, sensuroinnin ja mustamaalaamisen lisäksi? Yhden tavan, jota politiikassa käytetään niin Suomessa kuin rapakon takanakin, esitti Vladimir Lenin todetessaan ”Paras tapa johtaa oppositiota on johtaa sitä itse”.

Jukka Ojala on eläkkeellä oleva maanviljelijä, joka kirjoittaa Funtsittavaa-blogia.

Artikkelikuva: Paul Stein (CC BY-SA 2.0)

60 KOMMENTTIA

 1. Tuo ajassa vaikuttavien totuuksien muodostuminen on mielenkiintoinen prosessi, vallitseva totuus,sen muodostuminen toteutuu riittävästi jotain asiaa hokemalla.
  Esikekiksi kuinka on muodostunut käsitys,että Venäjä ei tahdo yhtenäistä Europan Unionia,onko maan johto tai jokin muu instanssi,vakavasti otettava ilmaissut Venäjällä sellaista,nyt lukuun ei oteta Zirinovskin kaltaista provokattoria.
  Käsittääkseni päivastoin Europan Unioni ei ole tunnustanut Euraaasian Unionia neuvottelukumppanikseen,mutta tämä totuus ei ole päässyt yleiseen tietoisuuteen.

 2. ”Salaliittoteoria”-miekan tylsyttäjä professori James Tracy:

  ”“Conspiracy Theory”: Foundations of a Weaponized Term

  Subtle and Deceptive Tactics to Discredit Truth in Media and Research
  First published by Global Research in 2013, this pathbreaking analysis by Professor James Tracy shows how the term “conspiracy theory” is being used to label critical analysis and dissenting viewpoints.

  “Conspiracy theory” is a term that at once strikes fear and anxiety in the hearts of most every public figure, particularly journalists and academics. Since the 1960s the label has become a disciplinary device that has been overwhelmingly effective in defining certain events off limits to inquiry or debate. Especially in the United States raising legitimate questions about dubious official narratives destined to inform public opinion (and thereby public policy) is a major thought crime that must be cauterized from the public psyche at all costs…”,

  Koko artikkeli: https://www.globalresearch.ca/conspiracy-theory-foundations-of-a-weaponized-term/5319708

 3. iltalehti iltasanomat HS MTV 3 AGITAATOREINA KIIHOTAMASSA LIBERAALI VASURI IDIOOTTEJA KIIMAAN
  He eivät muuta teekään kuin provosovati oikeisto konservatiiveja raivoon

  ja liberaalien kommentit ovat kuin joidenkin sian perseessä elävien lois typerysten
  perseen reijän orvaskesin veren imiöitä
  ja he nauttivat omassa paskasaan kierimisestä

  esim IMF Nainen joka nostetaan jalustalle on ollut oikeudessa korruptio syyteistä
  inko se pätevyyttä

  tämä toinen demari mäkii twitteruissä etä usassa on nazeihin verratavia keskitysleirejä

  mutta silti nämä suomen valtamediat ja heidän idiootinsa jotka niitä lukevat
  koulukiiusajien tavoin tekevät juttuja
  vain omaa vittumaista luonetaan pönkitäen saatanan vasuri fasitisesti ilman mitään faktoja
  mietikää nyt saatana IL

  Kiusallinen” hetki Ivanka Trumpin ja maailman johtajien
  välillä tallentui videolle – presidentin tyttären rooli herättää jälleen kysymyksiä
  Katsojat ovat kiinnittäneet erityisesti huomiota Lagardeen, joka pyöritti päätään ja räpytti silmiään useita kertoja kuunnellessaan presidentin tytärtä

  EIKO TÄMÄ OLE KIUSALLISTA

  IMF:n pääjohtajan rikosepäilyt oikeuden syynissä | Kauppalehti

  IMF:n Lagarde joutumassa oikeuden eteen – Taloussanomat
  IMF:n pääjohtaja Christine Lagarde tuomittiin huolimattomuudesta
  Lagardella IMF:n tuki oikeudenkäynnistä huolimatta – Vankeutta tuskin tiedossa

  IMF:n pääjohtaja Christine Lagarde tuomittiin

  IMF:n pääjohtaja Lagarde oikeuden eteen – vankeustuomio uhkaa .

  IMF:n Lagarde välttänee virkarikossyytteen Ranskassa –
  ***Iltalehti**

  JOKA NYT HERJAA IVANKA TRUMPHIA JA NÖYRYYTÄÄ HÄNTÄ

  TÄMÄN IMF:n pääjohtaja Lagarden LIBERALIN YLIVOIMAISUUDEN EDESSÄ

  rivien välistä rebulikaani naiset ovat tyhmiä ja liberali vasurit viisaita naisis** maailman johtajia*
  siis maailman johtajia korruoption ansiosta

  tamä IMF:n Lagarden juttu liityy tähän
  Ranskan ex-presidentti Nicolas Sarkozy joutumassa oikeuteen syytettynä lahjonnasta ja korruptiosta
  yle
  https://yle.fi/uutiset/3-10140330

  mutta sitähän nämä valtamediat eivät kerro kun puhutaan näiden korruptio liberaailen
  pätevyydestä maailman johtajina
  verratuna ivankaan ja hänen isäänsä ymm

  minkä maan talous kasvaa

  ja keidenkä johdolla sukeltaa

  mietikää näitä kommeneja
  Kaiken voi selittää kun usko on vahva. Trump on vitsi, ja huono sellainen. Sen näkee ja tietää jokainen täysjärkinen ihminen.

  Ainakaan Donald Trumpin tyttärenä oleminen ei lisää pätevyyttä eikä varsinkaan älykkyyttä jos on vähänkään tullut isäänsä.

  yksi jäkevä joukossa
  Eikö tänä suvaitsevaisuuden viikkona tulisi unohtaa tällainen koulukiusaaminen?

  • ”Sen ymmärtää täysjärkinen ihminen” ? Koska jo tiedät kaiken, niin selitäppäs USAn ulkopolitikan ”nyanssit”, mistä on kysymys. Jään pidättämään hengitystäni.

 4. siis tälläisissä komenteissa ei ole mitään faktaa tai perusteluita tälle mielipitelle

  Kaiken voi selittää kun usko on vahva. Trump on vitsi, ja huono sellainen. Sen näkee ja tietää jokainen täysjärkinen ihminen.

  siksi se on kuin lokin paskat roiskuisi silmille osastoa
  eli pelkää paskaa

  • Trump saattaa olla vitsi, mutta mietippäs jos Hillary olisi päässyt valtaan. Clintonit ovat yksi historian rikollisimmista hallitsijoista. On poistettava ne ”ravilaput silmiltä, niin alkavat asiat valaistua”.

 5. Trump on vitsi,
  kysymys perustele väittämäsi

  Sen näkee ja tietää jokainen täysjärkinen ihminen.

  perustele asia ja kuka on sinusta täysjärinen ihminen
  sinäkö vai ja sinun tyylisesi
  psyko liberaali sosialisti loiset
  onko esim ruotsin löveen järkevä ihminen kavereineen
  joita tämä pelle throph herjaaja ylistää
  Silminnäkijä kuvailee Tukholman ammuskelun kauheuksia: ”Toista elvytettiin useiden minuuttien ajan, paikalla oli paljon verta”
  MTVuutiset.fi
  Ruotsi

 6. en voi ymmärtää imten juuri normi ihminen voi elää tälläisessä liberaali vasureidn
  kiusaajien provosoijien
  media ympäristössä
  ja kuinka palljon tässä maassa on näitä vasuri
  pirkkala kokeiluun verratavia sosialismiin aivopestyjä typeryksiä

  öhöm faktoihin perusutuvin mielipitein
  jotka valtamediat julkaisevat hymy huulin *juuri faktoina *
  eli heille muovinen asioista tietämättömien ihmisten paskan jauhanta on totuus
  kuten
  Ainakaan Donald Trumpin tyttärenä oleminen ei lisää pätevyyttä eikä varsinkaan älykkyyttä jos on vähänkään tullut isäänsä.

  helvetti whiski tekee näiden valtamedian juttujen lukemisesta
  vielä pahempaa kuraa kuin selvinpäin
  pakko siirtyä aku ankojen ja ankkalinnan sivistys valtion pariin

  itse asiasa nykyään katselen aamulla mielumin aku ankkoja
  kuin ylen uutisia ymm

  onko se merkki suomalaisesta vastuulisesta valtamedian journalismin hyvyydestä
  meillle kaikille objektiivisesti
  vai kertooko se jotain muuta sen tasosta

  aku ankassa mainitaan ilmastonmuutos vuoden välein

  yle uutisissa 10 kertaa minuutissa ja joka lähetyksessä

  siksi ankkalinna
  tikun ja taku ruletavat ennemän
  he eivät pohdi että mitäs jos Me kuolaan ILMASTONSAASTEIDEN TAKIA

  eli murehedi maha pystyssä asioista vaaroista joita ei ole edes olemassa

  • –en voi ymmärtää imten juuri normi ihminen voi elää tälläisessä liberaali vasureidn
   kiusaajien provosoijien
   media ympäristössä
   ja kuinka palljon tässä maassa on näitä vasuri
   pirkkala kokeiluun verratavia sosialismiin aivopestyjä typeryksiä–

   Pitää nyt totuuden nimissä muistaa että Suomen mainosvaltamediakenttä on oikeisto-omisteista ja pääosin kokpanssimediamogulien hallussa. ”Sen lauluja laulat, jonka leipää syöt” pätee edelleen. Päätoimittajat ja toimitukset ovat tämän omistajan linjan takana. Tämän on huomannut hyvin vaikka siitä miten IS, IL, HS, TS ym. valtamediajulkaisut ovat olleet vahvasti Sipilän ja Orpon porvaripolitiikan takana ja tukijoina.

   Oikeastaan ainoastaan Seura-lehti on tuonut esiin porvarihallituksen tai oikeastaan ”porvariallianssin” (porvarihallitus+Hetemäet ym. porvarivirkakoneisto+porvaripresidentti+uusliberalistiekonomistit+porvarivaltamedia) vastaisia kriittisiä näkemyksiä. mm. Sipilän omaisuuden syntyminen veronmaksajien rahoilla(Rautaruukki/Solitra), Suomen 500 000 ilmaistyöntekijää ym. Se on arvostellut aiheesta myös kokoomukseen liitettyä vastuullista talouspolitiikkaa:

   ”Vastuullinen talouspolitiikka” on niljakas termi – Näin porvarit ovat ylläpitäneet valtaansa sen avulla
   https://seura.fi/asiat/ajankohtaist…varit-ovat-yllapitaneet-valtaansa-sen-avulla/

   Kokoomusta oikeisto-omisteinen mainosvaltamedia myy vastuullisen talouspolitiikan takeena, mutta mitä se vastuullinen on?

   Porvarihallitusten aikana otettu 106 mrd euron valtionvelkamme, josta suurin osa kokoomuksen ollessa suurimpana päähallituspuolueena. Keskustapuolueen päähallituspuoluekausina otettu loput valtionvelasta. Sipilän ja Orpon täysporvarihallitus jatkoi velanoton linjalla, samalla nun jakoi eturyhmilleen lisää mm. ”Apteekkarivähennys. Vastuullista politiikantekoako?

   Samalla SDP:n, jota media leimaa vastuuttomaksi ja velanottajaksi, pääministeripuoluekautena Suomi on viimeksi laskenut valtionvelkaa.

   Erikoisinta on että porvarien ollessa päähallituspuolueena hyvinvointipalvelujen resursseja leikataan eniten, ja silti he onnistuvat nostamaan aina eniten valtionvelkaa. Velkaraha meneekin elinkeinoelämän, pääomapiirien, maatalouden ym. marginaalieturyhmien taskuun kaikkien kustannuksella.

   Rinteen hallitus on saanut oikeistovaltamediassa lähes pelkästään negatiivissävytteistä uutisointia ja epäilyksiä jo ennen aloittamistaan.

   • ”Neuvostorahoilla tuotettiin vasemmistolainen toimittajakunta Suomeenkin”,
    https://vapaasana.net/2011/08/28/neuvostorahoilla-tuotettiin-vasemmistolainen-toimittajakunta-suomeenkin/

    Noitakin politrukkeja on vielä runsain määrin suoltamassa kommunistisen Frankfurtin koulukunnan mädätysperiaatteiden mukaista perversiopropagandaa ja suomalaisten etniseen kansanmurhaan tähtäävää monikulttuuri-aivopesua suomalaisten tajuntaan valtaVALEmediassa, EU-diktatuurin Kalergi-suunnitelman mukaisesti – ja laulamassa sionisti-pankkigangsterien globalisaation ja EU-diktatuurin ylistyslauluja vihaamiensa porvarien kuorossa:

    ”Vasemmisto omaksui Wall Streetin pankkien kehittelemän globalisaation mukisematta ja laulaa edelleenkin sen lauluja. Vasemmisto rallattelee Euroopan Unionin suurpääomapiirien jatseja täysin kritiikittä ja toistelee ylikansallisen vallankäytön, mahdollisimman epädemokraattisen harvainvallan teesejä kuvitellen olevansa Oikeassa, ei siis oikealla vaan Oikeassa.

    Kun Jutta Urpilainen ja demarien ihmepoika Ljunger ilmoittivat, ettei SDP tarvitse työläisiä ja kun vasemmistoliitto tai mikä lienee hyppäsi pää edellä sinivihreään mössöön, peli oli kotimaassakin menetetty. Yhden ilmastonmuutoskonfrenssin hiilidioksidipäästöt ovat monin kertaiset tavallisen suomalaisen aikaansaannoksiin ja silti vasenvihreä kaaderi vaatii näitä ihmisiä lopettamaan saastuttamisen. Tuo on osa vasemmiston harhailua ja olennaisen unohtamista.

    Pienten kansojen kohtalo ylikansallisissa valtarakenteissa on aina surkea… Silti suomalaisen vasemmiston mielestä ylikansallinen harvainvalta ja suurpääomapiirien diktatuuri tuovat taivaan maan päälle. Euroopan Unioni, tuo suurpääomapiirien ja suuryritysten projekti on muka kansojen parhaaksi. Ei ole. Se on niiden hallitsemista varten…”,

    Suosittelen koko artikkelin lukemista: http://rayhablogi.blogspot.com/2017/03/miten-vasemmisto-teki-itse-tilaa.html

    • ”Neuvostorahoilla tuotettiin vasemmistolainen toimittajakunta Suomeenkin”,
     https://vapaasana.net/2011/08/28/neuvostorahoilla-tuotettiin-vasemmistolainen-toimittajakunta-suomeenkin/

     Ja nyt on tuotettu jenkkirahalla oikeistolainen uusliberalistinen, globalistinen ja Natottava toimittajakunta Suomeen, sekö on parempi? Aina kumarretaan suomettuneina itään tai länteen ja pyllistetään toiseen suuntaan.

     Kannattaisi keskittyä mieluummin Isänmaan ja oman kansan hyvinvointiin, jotka ovat ristiriidassa usein globalismiin, uusliberalismiin, imperialismiin, EU-liittovaltiokehitykseen, kansallisomaisuuden ulkoistukseen ja finanssikapitalismiin nähden.

     Erityisesti oikeisto kokoomus etunenässä vie Suomea ulkoiseen ohjaukseen ja edesauttaa kansallisaarteiden eli kansallisomaisuuden sekä -varallisuuden Sammonryöstöä yksityistämisvimmallaan, jossa kaikki julkinen tai kansallinen katsotaan sosialismiksi. Ja yksityistäminen sosialisminpuruksi.

     Öljymaa Nigeria on malliesimerkki uusliberalismista. Luonnonvaroiltaan rikas öljymaa, jonka 200 milj. asukkaasta 100 milj. elää äärimmäisessä köyhyydessä. Paikalliset kokpanssit ovat varmaan korruptiokorvauksensa saaneet kansan omaisuuden myynnistä ja jokunen ulkomainen öljyparonimultimiljardööri kuittaa öljytuloista suurimman osan.

     Norja taas on toinen esimerkki hyvinvointidemokratiasta, jonka kansallisaarre öljy ”sosialisoitiin” työväenpuolueen johdolla, ja loppu on hyvinvoinnin historiaa.

     SDP:llä, vasemmistolla ja työväenliikkeellä eli ay-liikkeellä on näytöt Suomen Pohjoismaisen hyvinvointioikeusvaltion ja sopimusyhteiskunnan rakentamisesta mm. 5 päivän työviikko, peruskoulu jne.

     Missä ovat kokoomuksen näytöt työstä Isänmaan ja erityisesti kansan hyväksi? Sehän on yrittänyt hyvinvointikehitystä, peruskoulua ym. vain estää, turvatakseen eturyhmiensä kasvavat voitot?

     • ”Ja nyt on tuotettu jenkkirahalla oikeistolainen uusliberalistinen, globalistinen ja Natottava toimittajakunta Suomeen, sekö on parempi.”

      Neuvostorahoilla koulutettuja kommunisti-politrukkeja on myös edelleen runsain joukoin suoltamassa propagandasaastaansa suomalaisten alitajuntaan hyvässä yhteisymmärryksessä CIA-rahoilla koulutettujen aivopesijöiden kanssa, jossa ei ole ihmettelemistä luettuaan em. Rayha-blogistin artikkelin. Sitä näköjään joko et ollenkaan lukenut tai sitten sinulla on vaikeuksia ymmärtää luettua tekstiä kun sanot, antaen ymmärtää että NYKY-vasemmisto toimisi näin:

      ”Kannattaisi keskittyä mieluummin Isänmaan ja oman kansan hyvinvointiin, jotka ovat ristiriidassa usein globalismiin, uusliberalismiin, imperialismiin, EU-liittovaltiokehitykseen, kansallisomaisuuden ulkoistukseen ja finanssikapitalismiin nähden.”

      Entäs se mainitsemasi sammonryöstö? Rinteen hallituskin on teurastamassa lypsäviä lehmiä eli tosiasiallisesti ryöstämässä kansallisomaisuuttamme:

      ”Niinikään HS:n lähteet ovat kertoneet, että valtion omaisuutta myymällä tuleva [Rinteen] hallitus aikoo kerätä jopa 1,5 – 2 miljardia euroa.”, https://www.is.fi/politiikka/art-2000006114093.html

      Tarkoitukseni ei ole ollenkaan puolustella KANSATONTA ISÄNMAATONTA NYKY-kokoomusta, jonka olen monissa aikaisemmissa kommentessani tuonut esille.

      ”SDP:llä, vasemmistolla ja työväenliikkeellä eli ay-liikkeellä on näytöt Suomen Pohjoismaisen hyvinvointioikeusvaltion ja sopimusyhteiskunnan rakentamisesta mm. 5 päivän työviikko, peruskoulu jne.”

      Se on mennyttä aikaa kuten hyvin käy selville em. Rayhablogistin artikkelista.

     • Mutta kun sitä isänmaata myydään jalkojen alta, eikä edes aina parhaiten maksaville. Missä Suomen ”nerokkaat ovat käyneet koulunsa”? Osat ovat kääntyneet. Usan oikeisto on vähemmistönä, ja suurimmat omaisuudet ovat vasemmiston tilillä. Nyt kun vasemmisto vielä saa vallan niin se on kovaa menoa alaspäin, ja sota laajenee huippuunsa. Kaivakaa kuoppanne valmiiksi, sen varalle.

    • Uusliberalisti Junger ulostettiin kokoomus-Vartiaisen kanssa demareista, eikä Jutta Urpilainen oikeistodemarina eli kevytkokoomuslaisena sopinut edes ministeriksi. Tämä kertoo että Rinteen johtama SDP ei juokse ulkoa ohjatun pääoman lieassa. Samoin se ettei Orpon kokoomusta haluttu hallitukseen, kertoo ettei demarien oikeistosiipi ole puolueessa vallassa.
     Mamutusta, monikulttuurisuuskehitystä, pridefeminismin ylösmarssia taas demarien, vasemmiston, vihreiden ja RKP:n rinnalla ajaa kokoomus vähintään samalla innolla, joten siinäkään kykypuolue ei näytä mitään eroja. Itse asiassa työvoiman tarveharkinnan poistohalut ulkomaiselta EU:n ja Etan ulkopuoliselta halpatyövoimalta, massamamutus veronmaksajien rahoilla pyöritettävällä pakolaismiljardibisneksellä, rajat seljällään politiikka, GCM-sopimuksen allekirjoitus ym. kertovat että kokoomus on ultraliberaalia siipeä näissä asioissa ja arvoissa.

     • Seuraavasta vuosien 2013-19 osalta päivittämättömästä luettelosta koskien suomalaisia Bilderberg-osallistujia löytyy puolentusinaa demariakin:

      ”Nämä suomalaiset ovat osallistuneet Bilderberg-kokouksiin”,
      https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2012060215660719

      Eri maiden maanpetturi-poliitikkoja käy noissa kokouksissa kuulemassa ohjeistusta maidensa ja kansojensa vähittäiseen tuhoamiseen NWO-agendan mukaisesti (matalan intensiteetin etninen kansanmurha EU-diktatuurin Kalergi-suunnitelman mukaisesti). Ohjeistuksen antajiin kuuluuvat luonnollisesti sellaiset Bilderberg-sisäpiiriläiset ja kokouksien vakio-osanottajat kuten hyvin perustein ihmiskunnan arkkivihollisiin luettavat Rockefeller, NWO-pääarkkitehti H.Kissinger ja kasaarijuutalainen johtava sionisti Rotschild, joka hallitsee läntistä velkaponzi-rahajärjestelmää, johon Suomikin onnistuttiin kytkemään euron kautta.

      Sekä Euroopan Unioniin että euroon Suomi masinoitiin laittomin menetelmin, ks. http://www.jormajaakkola.fi.

     • Itsekin ihmettelen miten eliitin ja rahamafian Bilderberg-ryhmän kokoukseen osallistuu suomalaisia hallituspoliitikkoja ja vielä matkat, majoitus ja oleskelukulut maksetaan Suomen veronmaksajien taskuista, vaikka tämä eliitin salaseura ei edes kerro julkisesti tarkemmin kokouksistaan. Ja nämä verovaroin salaseurapeijaisissa vierailevat ”Suomen etuja” ajavat eturivin hallituspoliitikot eivät saa edes kertoa, mitä kokouksessa käsiteltiin. Suomen kansan rahoilla siis tehdään elitististä varjohallintopolitiikkaa, keneköhän eduksi jos se ei kestä päivänvaloa ja julkisuutta? Kaikista oudointa on se ettei suurin osa Suomen puolueista ja poliitikoista aja tällaisen epädemokraattisen ”House Of Lords” toiminnan kieltämistä.

     • Nimimerkille ”Kokoomusta monkey business 2.7.2019 at 14:04”:

      Tekstisi pätee KANSATTOMAAN ISÄNMAATTOMAAN NYKY-kokoomukseen, jota en millään tavalla kannata. NYKY-kokoomukseen pätee hyvin se mitä Juha Ahvio on sanonut siitä:

      ”Näyttää siltä, että perinteisesti kokoomuksen aatemaailman yhteenvetona käytetyn koti, uskonto ja isänmaa -kolmikannan kaikki elementit ovat nykyisen punavihreän ja Open Borders -internationalistisen ja HLBTIQ- ja velkaelvytyskokoomuksen pahimpia inhokkeja ja kauhistelun esineitä. Pidetään mielessä sekin, että kansallisen kokoomuksen puheenjohtaja Orpo julisti viime vuonna Suomen kansallisvaltiollisen itsenäisyyden satavuotisuutta juhlistaneessa veteraanijuhlassa, että kansallismielisyydestä ei ole koskaan seurannut mitään hyvää.

      Jos vertailukohdaksi otetaan 1950–1970-lukujen kokoomuspuolue ja sen silloiset merkittävät ja aidosti konservatiiviset päivänpoliittiset vaikuttajat, näyttäytyy nykykokoomus johtavine vasemmistoliberaaleine kellokkaineen erittäin rappeutuneelta ja kulttuurimarxilaisen eetoksen läpitunkemalta. Nykykokoomuksen virallisten kannanottojen perusteella voidaan todeta, että niiden mukaan arvioituna takavuosikymmenien kansalliskonservatiivinen ja isänmaalliskristillinen kokoomuspuolue ja sen selkärankaiset edustajat kuten esimerkiksi Olavi Lähteenmäki, Margit Borg-Sundman, Tuure Junnila ja Pentti Mäki-Hakola näyttäytyvät lähinnä nykykokoomuslaisen sekulaarin humanistisen globalismin ja rajattoman raha ja yksilön mielihyvä ratkaisee -eetoksen arkkivihollisina, jollaisista nykykokoomusjohtajien mukaan koko maailma mitä ilmeisimminkin täytyy – mieluiten ”vapaakaupan” varjolla pystytetyn jonkinlaisen maailmanhallituksen voimakeinoin – vapauttaa pikimmiten. ” – http://oikeamedia.com/o1-69712

      Sanot: ”Rinteen johtama SDP ei juokse ulkoa ohjatun pääoman lieassa.”
      Väitätkö, että Rayha-blogisti olisi NYKY-vasemmiston suhteen väärässä?
      Demari J.Urpilainen yhteistyössä kokoomuksen J.Kataisen kanssa repäisi suomalaisten veronmaksajien selkänahasta pelastupaketin konkurssikypsäksi tietämäänsä Kreikkaa rahoittaneiden ulkomaisten pankkigangsterien keinotteluvoitoille.

      J.Urpilainen sitäpaitsi on aikaisemmin, kuten viisi muutakin demari-poliitikkoa käynyt Bilderberg-kokouksessa kuulemassa ohjeistusta EU-diktatuuri/NWO-agendan edistämiseen. Koska hänet on hyväksytty EU-komissaariksi, osoittaa vain että hän on kuuliaisesti noudattanut saamaansa ohjeistusta Bilderberg-kokouksesta. Jo pelkästään se, että demarit P. Lipponen ja M.Ahtisaari kutsuttiin useita kertoja toistamiseen noihin kokouksiin, osoittaa että hekin kuuliaisesti noudattivat saamaansa ohjeistusta EU-diktatuurin/NWO-agendan edistämiseen.

    • ”Pienten kansojen kohtalo ylikansallisissa valtarakenteissa on aina surkea… Silti suomalaisen vasemmiston mielestä ylikansallinen harvainvalta ja suurpääomapiirien diktatuuri tuovat taivaan maan päälle. Euroopan Unioni, tuo suurpääomapiirien ja suuryritysten projekti on muka kansojen parhaaksi. Ei ole. Se on niiden hallitsemista varten…”,”

     Kokoomus tosin nimenomaan ajaa tätä mainitsemaasi kehitystä mm. talous- ja maahanmuuttopolitiikallaan, joten sekö on parempi vaihtoehto?
     Kun mollaat vasemmistoa niin mihin unohtuu oikeistokapitalismin arvostelu, joka on pääsyy kirjoittamiisi ongelmiin?

     • Viittaan edelliseen kommenttiini ”Totuudenetsijä 2.7.2019 at 15:27”

     • Oikeisto, vasemmisto, ja siltä väliltä ? Kumpi parempi? Samaa tuhoa tekevät molemmat kuin ”yhdestä suusta puhallettua pierua”. Ihmisen hallituskausi maan pällä lähestyy loppuaan. itse-tuhoon.

   • Ylekin jäi Sipilä-Gatessa kiinni porvarihallituksen omistajaohjauksesta Atte ”Bilderberg” Jääskeläiden ja kokoomus-Kivisen kaudella. Vasureiksi katsottuja toimittajia ajettiin ulos ja jopa Pressiklubin Ruben Stiller potkittiin pellolle ohjelmastaan, koska Atesta ja varmaan Aten uusliberalistitaustapiruista hän toi liian sanavalmiita vasureita ohjelmansa vieraiksi, mm. Susanna Kuparisen (Eduskunta III -satiiri), jonka vierailut erityisesti häiritsivät porvarijohtoa Stillerin mukaan.

    Sen sijaan vakiovieraan Matti ”Omistajan ääni & Bilderberg” Apusen elinkeinoelämän suu ei häirinnyt Attea ym. oikeistojohtoa Pressiklubissa lainkaan. Poliittisia ajatuksia haluttiin suitsia, vaikka Yleveron suurin maksajakunta tuskin on porvareita, alempi keskituloinen kun maksaa jo saman maksimimäärän Yleveroa kuin isotuloiset.

    Veronmaksajien rahoittama Ylekin on laitettu siis oikeiston propagandaäänitorveksi ja uusliberalismiglobalismin ilosanoman julistajaksi. Tähän kansalliseen sekoomusagendaan toki kuuluu myös kielten-, kansojen-, kulttuurien-, uskontojen-, tapojen ja lainkäytön(sharia) sekoitus, aikamme Babel II -hajaannusprojekti ja Kalergi-suunnitelma monikulttuurisuusmassamamutuksella, islamisaatiolla, pridefemisimimarginaalikulttuurin nostamisella pääosaan ja kristinuskon alasajolla.

    Tarkoitus saada hyvinvointikehityksellä liian korkealle kehittyneet työläisyhteiskunnat alemmas, jotka haittaavat eliitin rahamafian globaaleja riistobisneksiä.

    • GCM-sopimuksen tarkoitus on nimenomaan edistää globaalia siirtolaisuutta ja massamaahanmuuttoa sekä monikulttuuristamista, lisäksi kieltää haittamaahanmuuton arvostelu. Sopimuksen allekirjoittaneen Kai Mykkäsen puolue kokoomus on kunnostautunut sattumalta ja samanaikaisesti myös ihmisten massakyttäykseen tarkoitetun tiedustelulain pikaisessa voimaan saattamisessa, vihapuhepolpon vaatimisessa jne. poliisivaltiotoimissa.

     Globalisteilla on siis suunnitelma kansain-, kielten- ja kulttuuriensekoittaa koko ihmiskunta jostain syystä, enkä usko että ne syyt ovat tavallisen kansan yleisten etujen mukaisesti määriteltyjä tai edes koko ihmiskunnan etua ajatellen suunniteltuja.

     Pikemminkin massasiirtolaisuuden ja monikulttuurisuuden pakostakin aiheuttama kansallinen hajaannus taannuttaa kehittyneitä, erityisesti Eurooppalaisia hyvinvointivaltioita ja demokratioita, joka mahdollistaa taas paremmin työläisluokan hallinnan ja ohjailun sekä hyvinvointipalvelujen ja palkkojen alasajon. Eikä Kalergi-suunnitelman ideakaan ole kaukaa haettu, luoda hajaantunut ei järjestäytymään kykenevä työläismuurahaismassa, jota eliitti käyttää bisneksiensä raaka-aineena maksimoimaan yläluokan etunsa. Siis riistobisnes pontimena, kun finanssamarkkinakapitalismin kasvun veronkiertovelkakuplatalous on tulossa tiensä päähän ja puhkeamassa mahdottomuuteensa, mikäli kansallisvaltioiden omaisuutta ei yksityistetä, joka onnistuu taas vain kansallisen hajaannuksen avulla.

    • Osavastauksena sinullekin nimimerkki ”Ylpeyden aika 2.7.2019 at 13:28” viittaan edelliseen kommenttiini
     ”Totuudenetsijä 2.7.2019 at 15:27” mm. NYKY-kokoomuksesta liittyen sanoihisi ”kokoomus-Kivisen kaudella”.

     ”Veronmaksajien rahoittama Ylekin on laitettu siis oikeiston propagandaäänitorveksi ja uusliberalismiglobalismin ilosanoman julistajaksi.”

     Totta tuo väittämäsi on, jos se muutetaan seuraavaan muotoon
     ”Veronmaksajien rahoittama Ylekin on laitettu siis VASEMMISTON propagandaäänitorveksi ja uusliberalismiglobalismin ilosanoman julistajaksi.”

     Jos on vähänkin seurannut Ylewatch-blogistin artikkeleita (esim. ”VASEMMISTOLIBERAALIA YLIVALTAA JUHLIVIEN GLOBALISTIEN RIEMU-UUTISET”, http://ylewatch.blogspot.com/2019/06/vasemmistoliberaalia-ylivaltaa.html) voi sanoa, että selvästikin Ylen toimittajakunnassa em. neuvostorahoilla koulutetut kommunisti-politrukit kulttuurimarxismeineen ja (kantasuomalaisten etniseen kansanmurhaan tähtäävine) monikulttuureineen ovat dominoivassa asemassa – feministi-/SETA-seksuaalipervertikkojen vahvasti avustamina.
     Feminismihän oli USA:n kommunisti-puoluolueen luomus epävakauttamaan läntisiä yhteiskuntia,
     ”Feminism Was Created by the US Communist Party”, https://www.henrymakow.com/000180.html
     Samasta syystä feminismi oli Neuvostoliitossa kielletty.

  • Onhan teillä kaikilla kommentteihin osallistujilla KONE KLYYVARINNE ALLA? Koneesta saatte viimeisimmät uutiset joka puolelta maapalloa, ettei tartte arvailla vastauksia, tietenkin siihen vaaditaan kielitaitoa, mutta sitäkin teillä näkyy olevan, muilla kuin NIINISTÖLLÄ, joka ei edes ole kiinnostunut oppimaan mitään? Jos kiinnotaa niin katsokaa sitä ”kuukävelyä 50 vuotisjuhlan kunniaksi”, LOL On siinä naurussa pitelemistä, kun he laskeutuvat kuun pinnalle kuin HÖYHEN, vaikka lentonopeus on 36.000 mailia tunnissa, eikä kuussa ole ilmakehää jarruttamiseen,LOL. Jotakin tolkkua pitäis sentään olla mukana?

 7. Vastavalkea poistakaa viestini en halua joutua koppiin

  itse sensuuri iski ja pelotaa
  suomen sanan vapauden hurmos se on välollä poikaa
  eli pelko mielipiteiden takia joutua poliisi kuulusteluihin
  tai ip numero tarkailuun virkavallan vakoilun kohteeksi

  vasemmisto aktivistien ilmiantamaksi suur rikolis vihapuhujiksi
  eikä kukaan ilmianttaja juudas vasuri itke ihmisoikeuksieni perään
  kuten suomen hallitus ivihreät ministerit isis teroristien ihmis soikeuksien perään

  eli taidän olla heitä väkivaltaisempi rikolinen ruisleipä launtaimakkaralla kädessä kotona
  eli varokaa voitte liukastua kääniläisen vihapuhujan voimarini paketiin
  joka putosi ikkuna laudalta kadulle
  se ei ole pommi vaan ilmastonmuutolsen pahiman viholisen lehmän maidosta jalostettu herkku

  • Oivariiniin lisätään Puolassa kasvatettua rypsiä ja jonka jenkkiläinen firma on jalostanut rypsiöljyksi vuodesta 2014 alkaen, ostettuaan Raision tehtaan margariinituotannon.

   Voi on oikeus herkku, aito luonnontuote joka valmistetaan kermasta, joka erotetaan separoimalla maidosta. Saatu kerma kirnutaan mekaanisesti voiksi, huuhdotaan vedellä ja suolataan.

 8. Suosittelen ”agitaatiosta” laajemmin kiinnostuneille ”ohjattuja massahysterioita” käsittelevää Stanley Cohen’in kirjaa Folk devils and moral panics.

 9. ”Agitaattorit kykenevät levittämään sanomaansa laajoille joukoille kaikista korjausyrityksistä huolimatta. Sosiaalisen median olisikin syytä saada agitaattoreiden vihanlietsonnalle loppu, ja pieniä voittoja ollaankin jo saavutettu estämällä tiettyjen hahmojen pääsy suurimmille alustoille.

  Panostus koulutukseen ja medialukutaitoon ovat avainasemassa loputtomassa taistelussa agitaattoreita vastaan. Meidän on palautettava luottamus instituutioihin, jotka ovat luoneet vakauden ja turvallisuuden maahamme!”

  Eiköhän polpo näitä ”agitaattoreita” jo kulissien takana laita omiin ”Tiitisen” listoihinsa ja tiedustelulain massavalvontaoikeudet antavat lailliset oikeudet tähän kyttäilyyn 24/7/365. EU-kriittisyys, EU-liittovaltiokehityskriittisyys, haittamaahanmuuttokriittisyys, Natokriittisyys, uusliberalismikriittisyys, globalismikritiikki, eliittikriittisyys(kahdet standardit, sopeutumiseläkkeet ym.), pridefeminismivähemmistökulttuurin ja islamin nostaminen Euroopan maiden enemmistökulttuurin edelle, joita ei saa arvostella, kaikki syitä joutua valvonnan alle ja blokatuksi. Paljonko EU ym. tahot käyttävät veronmaksajien rahaa ”agitaattorien” kritiikin hiljentämiseksi?

 10. Ei liene vaarallista että ihmiset levittää mieli piteitään eli agitoi mediassa mutta jos vallanpitäjät ja media agitoi niin se on vaarallista oikean tiedon muodostuksen kannalta ja sitähän ne juuri tekevät jos muistelee esim. EUiin ja NATOoon liittymisen vaiheita joista NATOoon liittyminen on vielä vaiheissa. Tällä hetkellä suurin ja oikea agitaattori on Venezuelan Guiado jolla varmasti on ketunhäntä kainalossa.

  • Tässä eräs mielipiteensä levittäjä eli ’agitoija’ jonka EU- ja Natoeliitti haluaisi vaientaa
   Dear American ’Liberals’: Everything You Think You Know About Russia Is Wrong
   Russia is actually ahead of the United States on many issues championed by the American Left
   Lisa Marie White
   … I know Russia isn’t perfect, and that’s not the point. But whatever issues Russia has, I feel it is always better to let a country sort these sorts of things out for themselves. Take it from me, the U.S. has plenty of problems of its own. If anything, Russia should take the U.S.’s constant nagging as a compliment. After all, this is the same country that called Nelson Mandela a terrorist.

   The United States talks all the time about winning “hearts and minds.” Through the sheer preponderance of facts in their favor, Russia has won my mind. I have freely given it my heart.
   https://russia-insider.com/en/politics/dear-american-liberals-everything-you-think-you-know-about-russia-wrong/ri7616

  • Nimenomaan. Hasbara on termi tälle vallanpitäjien ja median muodostaman varjohallinnon ”propagandan taiteelle” ”tarinankerronnalle”, jossa kaikki tiedotusvälineet ja jopa kerronta elokuvien, tv-sarjojen ym. muodossa alistetaan kansan aivopesulle, jolla ohjataan poliittisideologista suuntaa, eli tietenkin näiden taustalla häärivien valtatahojen etuaseman ja vallan säilymisen varmistamista sekä globaalin vaikutusvallan lisäämistä. Imperialismia ja plutokratiaa puhtaimmilaan demokratian valepuvussa. Saksa on toteuttanut tätä, Neuvostoliitto toteutti sitä, USA toteuttaa sitä koko ajan ja globaali finanssimaailma on mukana rahamafiaglobalisteineen sekä EU-troikkineen, jossa entiset sijoituspankkiirit(banksterit) vallankahvassa. Tarkoitus on puhaltaa kansallisvaltiot ja niiden kansallisvarallisuus maailman suurimmilla pyramidihuijauksilla mm. eurokrii, pakolaiskriisiyttämisen massamamutuksen pakolaismiljardibisnes ym.

   • ”Tarkoitus on puhaltaa kansallisvaltiot ja niiden kansallisvarallisuus maailman suurimmilla pyramidihuijauksilla…”
    Jotkut maat eivät osallistu tähän vaan säilyttävät suvereenisuutensa. Yksi sellainen löytyy ihan tuosta rajan takaa idästä.

    • Siksihän sitä piiritetään ja koitetaan saada vallanvaihdolla osaksi NWO:ta eli yksinapaista maailmanjärjestystä, jota hallinnoi globaali deep state varjohallinto. Ongelma on se että myös Venäjä on plutokratinen oligarkia lännen globalistisen oligarkian tapaan.

 11. ”Jotkut maat eivät osallistu tähän vaan säilyttävät suvereenisuutensa”. Joillakin taas suvereenisuutta ei enää ole ollut vuodesta 1945 ( Schäuble Saksan suvereenisuudesta). Saksassa asia on nostettu uudestaan esille liittopäivien lehdistötilaisuudessa, jossa esitettiin kysymys: Miksi USA-miehityslaki on yhä voimassa Saksassa?

  Liittopäivien edustajat kiistävät väitteen, mutta kysyjä vetoaa Saksan liittopäivien ”tietopalvelun” (Wissenschaftlicher Dienst, WD) asiantuntijalausuntoon. Lausunnossa tuodaan yksityiskohtaisesti esille se , että kaksi+ neljä sopimusta vuonna 1990 tehtäessä, silloinen Neuvostoliitto kyllä luopui miehitysoikeuksistaan, mutta länsivallat eivät luopuneet.

  Nyt kun erittäin Nato-mielisestä Saksan puolustusministeristä Ursula von der Leyenistä tulee uusi EU-komission johtaja ja IMF:n pääjohtajasta ranskalaisesta Christine Langardesta tulee EKP:n uusi pääjohtaja, pitäisi myös Suomen hallituksen jäsenten päästä harhaluulostaan: ” He luulivat että olivat vallassa mutta olivatkin vain hallituksessa”.

  • Saksa yrittää vapautua sionistien tyranniasta ja itsenäistyä. Maa ei ole ollut sodan jälkeen itsenäinen vaan miehitetty sionistien rahoittaja kuten USA on nyt.
   Edessä on pitkä tie ja voitto on vielä kaukana.
   WW2 sinänsä oli suuri sionistien ja heidän kanssaan liittoutuneiden ’rappareiden’ huijausnäytelmä jonka he voittivat yhdessä liittoutuneiden kanssa tuhoten maan perusteellisesti kuten nyt tapahtuu Lähi-idän valtioille joita tuhotaan suur-Israelia luotaessa.
   Olen juuri lukemassa tilaamaani kirjaa jonka Amazon on pannut myyntikieltoon.
   Sen kirjoittaja on kuuluisan juutalaisen viulisti Yehudi Menuhinin poika Gerard joka paljastaa siinä sionistien valheet ja juonet kansallissosialismin ja Hitlerin tuhoamiseksi ja asettuu selkeästi kansallissoisialistien ja Hitlerin puolelle, joista sionistimedia on luonut yhdessä Hollywoodin kanssa täysin valheellisen kuvan.
   Suosittelen
   Tell the Truth and Shame the Devil
   GERARD MENUHIN • 2018 • £12.00 • 1,000 WORDS
   Have you ever asked yourself why the world won’t come to rest? Why your parents, grandparents or great-grandparents had to die in wars that never should have occurred in the first place? A book of monumental importance for the people of the world today. Many know that something is not right in the world. Nations…
   http://www.unz.com/bookstore/
   Holokausti ja ww2 ovat viime vuosisadan suurin huijaus kohtalokkaine seurauksineen.

   • Tyypillinen aihe, josta Suomenkin läpimätä valtaVALEmedia käyttää tavallisinta valehtelun muotoaan: VAIKENEE täysin – protokollien mukaisesti sionisti-kontrolloiduista kouluista ja yliopistoista puhumattakaan.

   • Bob Fosse’s Cabaret
    TREVOR LYNCH
    Bob Fosse’s 1972 film Cabaret is supposed to be propaganda for Weimar decadence and against Nazi brutality. But the film utterly fails as propaganda insofar as it changes no minds. In fact, Cabaret is more akin to a diagnostic tool—like inkblot tests or gestalt images—for distinguishing between fundamentally different human types: people who love beauty versus people who love ugliness, people who love order versus people who love chaos, people who love health versus people who love decadence. Just as some see a goblet and others a pair of profiles, just as some see a duck and others a rabbit, some see Cabaret as a celebration of decadence and others see it as a case for National Socialism. Most of the latter, of course, do not embrace or condone National Socialism themselves. But once the movie is over, they can at least understand why millions of Germans did so.
    … Of course, the filmmakers want us to mourn the passing of Weimar. But healthy viewers see something very different, a message that Goebbels himself would have approved: Weimar was a disease. The Nazis were the cure.
    http://www.unz.com/tlynch/bob-fosses-cabaret/
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=190891

   • Voi Saksa parkaa … tämä se vielä puuttui … holo-korvaukset nelinkertaistuvat
    Siinäpä sakemanni makselee syyttömänä huijareille katteettomia korvauksia
    The fake “Holocaust” narrative and the outrageous Jewish racket it has promoted never ends – it only gets worse, even over 70 years after the event allegedly happened.

    The Jerusalem Post reported yesterday:
    Holocaust survivors are set to receive an upgrade in the compensation they receive from the German government, after an agreement was signed on Thursday between the finance ministries of Israel and Germany.
    https://russia-insider.com/en/german-government-quadruple-payments-holocaust-survivors/ri27330

    • Lisäys
     Yhteistyö Putinin Venäjän kanssa taitaa olla Saksan ja EU:n ainoa pelastuskeino vapautua ’zio-masonic’ mafian liekasta?

  • Lähde unohtui. 13.5.2019

   Bundespressekonferenz: Wieso gilt noch immer US-Besatzungsrecht in Deutschland?
   https://www.youtube.com/watch?v=xpGpKQdPKNM
   Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages (WD) legt detailliert dar, dass im Zuge des Zwei-plus-Vier-Vertrags von 1990 zwar die damalige Sowjetunion, nicht aber die Westalliierten auf ihre Besatzungsrechte in Deutschland verzichteten. RT Deutsch fragte diesbezüglich auf der Bundespressekonferenz nach.

 12. Alistettu Euroopan sydänmaa, Saksa, kieriskelee sekä edelleenkin USA-johtoisen, kotimaassa suolletun sotapropagandan kynsissä että pyristelee irti kahleista itsenäisesti ajattelevien, somessa esiintyvien, lukuisien esitelmöitsijöiden, asiantuntijoiden ja journalistien avulla.
  Suomessa ja Saksassa on samantapainen ”kuninkaalle kumarrus” – mentaliteetti vielä liikaa vallalla – sama, vaikka hallitsijana on EU ja USA.
  Rauhanaktivistit kokoontuvat vuosittain mielenilmauksiin USA:n asearsenaalien keskittymään, Ramsteiniin. Äskettäin pidetty tapahtuma piti esillä teemaa: ”Stopp Airbase Ramstein !” Paikkakunnalta käsin ohjaillaan miehittämätömiä lennokki-iskuja eri puolille, mm. Pakistanissa on tullut siviiliuhreja.
  En usko, että tulevaa EU-komission puheenjohtajaa kiinnostaa lainkaan ko. rauhanliike. Nainen on oikea haukka, täysin USA:n sotaisia päämääriä mielistelevä, militaristinen, Natokustannuksia kasvattamaan suunnitellut Saksan puolustusministeri, Merkelin talutusnuorassa.

  • Me olemme vain askeleen Saksaa perässä. Ja mehän kusimme pottimme myös Erkon sodassa ja jouduimme sionistien ja rappareiden nwo-köysiin.
   Vielä ennen EU liittymistä kuvittelin että olisimme suvereeni maa mutta nyt tajuan että harhaa se oli ja tiedon puutetta. Ja Eu taisi olla vain luonnollinen seuraus ja jatkoa aiemmasta jonka maan bilderberg-johto junaili ties minkälaisen salaisen juonittelun pohjalta. Näinkö aiotaan toteuttaa maan natotuskin?

 13. Erkon fanaattisuus johti laajan Karjalan alueen menetykseen. Muutenkin vähälukuinen kansa ratkesi kahtia. Toisenlaisella itämyönteisemmällä diplomatialla olisimme nyt ehjä ja suuri kielialue.

  Ainut Ylessä järkeä puhuva kolumnisti edustaa yliopistossakin suomalais-ugrilaista kielialuetta. Hän puolustaa kansakunnan ja kielen merkitystä identiteetin luojana ja järkiperäisenä kokonaisuutena.

  Muista Ylessä häärijöistä seuraavaa: selasin vuosia vanhaa aikakauslehteä, jossa kerrottiin Ylen tulospalkkauksesta. Jos toimija tuottaa ”yhteiskunnalista arvoa”, hän saa rahallisia bonuksia. Johtoporras ilmeisesti arvioi propagandistisesta tuloksellisuudesta saatavan lisäarvon. Nythän voi ajatella palkkioiden kasvaneen, kun pakkoylevero on tuonut kansalaisilta lisää rahaa tähän Kankkulan kaivoon : siis agitaation ja ohjatun massahysterian (kuten CO2-valhe ja totalitaristinen sananvapauden vihaaminen) harrastus on toimittajille ja johdollekin tuottoisaa puuhaa. Maksaakohan Natojohtoinen hybridi/kyberkeskuskin salaisia palkkioita Ylen ja Erkko-Hesarin linjajuonittelijoille ?
  Pieni sivuhuomio : Kainuunkonkari unohti varmaan aiheesta innostuneena tarkoitukselliset kirjoitusvirheet.

   • ”Kolme merkittävintä WW2 kirjaa ovat Eisenhowerin, Churchillin ja de Gaulle’n kirjat eikä niissä mainita sanallakaan kaasukammioista joita sionistien hysteeriinen propaganda levittää, sanoo Menuhin.
    Koko H on pelkkää sionisti rabbien uskoa ja suuri huijaus kuten Atzmon on todennut (faith, doctrine and belief).
    Aika myöhäinen on sytytys kun vasta nyt 70v jälkeen ihmiset alkavat laajemmin heräämään H-kaustin petokseen mutta parempi myöhään kuin ei millonkaan.
    Menuhin ei pidä mahdollisena että sivistynyt Saksan kansa (Hitler mukaan lukien) olisi niin alas vajonnut.
    ”… that a people with the traditions and culture of the Germans did not almost overnight became barbarians and commit mass murder.”

    • Tämäkin sotii ’kaasukammio teorioita’ vastaan:

     … Himmler apparently saw spiritual development as central to good leadership. He reportedly told his Finnish masseur: “I admire the wisdom of the founders of Indian religion, who required that their kings and dignitaries retreat every year to monasteries for meditation.
     Above all, the Germans admired the spirit of the samurai, which itself was said to be partly inspired by Zen’s emphasis on discipline and impermanence, culminating in a rigorous lifestyle unafraid of death. The definitive statement of the samurai ethos is the remarkable book Hagakure – which I recommend to all – which are the memoirs of a retired samurai-turned-monk Yamamoto Tsunemoto. Himmler was so enthralled with the samurai that in 1938 he arranged for a booklet to be published on them, printing 52,000 copies . . . one for each SS-man.
     http://www.unz.com/gdurocher/japanophilia-in-the-third-reich/

     • Want to make? Sitä he ovat tehneet jo yli 50 vuotta sitten, mutta sitä ei silloin vielä tehty yhtä äänekkäästi kuin nyt. Holokaust nimi esiintyy jo 1883, and refers to LOUIS VII making ”a HOLOCAUST of thirteen hundred persons in a Church. Alkukirjoituksissakin se mainitaan.

 14. PAHALTA NÄYTTÄÄ … lisää holokaustia tulossa kun ’Nwo-kuningaskuntaa’ luodaan…
  Kummasti tuo Protokollien resepti vaan tuottaa omaa satoaan. Lännen ’arvoyhteisö’ on pahan perikadon kourissa ja pian jo mennyttä. Itä vielä panee kampoihin mutta onko senkin vuoro pian heittää pyyhe kehään…?

  “You blind guides. You strain out a gnat but swallow a camel!” (Matthew 23:24)

  “The people of the world and even their governments” will be “as children under-age.” The Protocols of Zion (15)

  Democracy and freedom are illusions gradually dispersing like morning mist.

  Our governments ask Cabalist (Masonic) bankers for credit like children asking for their allowance.

  Governments are just a veil for these bankers. “Successful” people are their agents.

  Freemasons control every important social institution: government, media, corporations, military, justice, education and the church. They are the “Deep State.” Humanity is being reengineered to serve the Cabalist bankers and their god Lucifer in a world plantation.

  As historian Bernard Fay explains below, the United States was established to implement this global agenda, which explains US foreign policy.

  “Your churches will be used to teach the Jew’s religion and in less than two hundred years, the whole nation will be working for divine world government. That government that they believe to be divine will be the British Empire. All religions will be permeated with Judaism without even being noticed by the masses, and they will all be under the invisible all-seeing eye of the Grand Architect of Freemasonry.”
  —-General George Cornwallis 1781

  Freemasonry is the Church of Satan masquerading as a fraternal mystical philanthropic order. It fronts for Illuminati (Masonic & Cabalist Jewish) central bankers who started the US as a vehicle to advance their “New World Order.” In the words of Masonic elder Manley P. Hall, “we must also perfect the plan of the ages, setting up here the machinery for a world brotherhood of nations and races.” (“The Secret Destiny of America,” 1944, p.3)

  The Freemasons provided Americans with ideals — civil liberties, equal opportunity and no taxation without representation — which still are valid. But they were enticements designed to gain power. As you might have noticed, these promises were not intended to be kept. Politicians don’t represent us. They are Freemasons and they represent the goals of Freemasonry, i.e. Cabalist Jewish world Tyranny.

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=129338

  MASONIC AMERICA
  https://www.henrymakow.com/the_united_states_is_a_masonic.html

  CONCLUSION

  We don’t recognize the Judeo-Masonic conspiracy because we are not accustomed to thinking in terms of hundreds of years. But the Illuminati bankers have been plotting the ”new order of the ages” (featured on the US dollar along with the uncapped Masonic pyramid) for thousands of years.

  We may have the pleasure and pain of witnessing their design come to fruition. As we do, it is worth remembering that Americans, in fact all peoples, have allowed themselves to be duped.

  Our role is analogous to that of the French nobles who collaborated in the French Revolution and then were slaughtered.
  Fay writes: ”All these nobles did not hesitate to side with the revolutionary party, even though it was to cost them their rank, their estates and their lives.” (p. 287)

  In the words of a speaker at a secret B’nai Brith meeting in Paris in 1936:

  ”Yet it remains our secret that those Gentiles who betray their own and most precious interests, by joining us in our plot should never know that these associations are of our creation and that they serve our purpose…

  ”One of the many triumphs of our Freemasonry is that those Gentiles who become members of our Lodges, should never suspect that we are using them to build their own jails, upon whose terraces we shall erect the throne of our Universal King of Israel; and should never know that we are commanding them to forge the chains of their own servility to our future King of the World.”

 15. Washingtonin ilmapiiri on muuttumassa, koska neljää ”värillistä vihanlietsojaa” esitetään kaikilla kanavilla, syytäen hävyttömyyksiä suustaan. Rivosuiset ”edustajat” saavat eniten aikaa uutisissa. Mihinkä on jätetty ”moraalinen kohteliaisuus”. Sukupuolielinten halventavat ilmaisut kiinnostavat kansaa enemmän kuin päivänpolttavien kysymysten ratkaisut. Me elämme tosiaankin ”viimeisiä aikoja”.

  • Viimeisistä ajoista jäi mainitsematta, nykypäivien samanlaisuus ennen ”vedenpaisumusta”. Senaikaiset miehet ajoivat hiuksensa, joka oli miehisyyden merkki, sekä maalasivat (tatuoivat) ihonsa irvokkain kuvioin. Homoseksuaalisuus oli noussut huippuunsa, ja sentähden Sodoma ja Gomorra thottiin täydellisesti, koska se kaikki oli ”kauhistus luojan silmissä”. Kaupunginjohtaja Buttageeg on mies joka on avioliitossa miehen kanssa, yrityksenään päästä USAn presidentiksi. Voin vain kuvitella hänen ulkomaan matkoillaan esittelevän puolisonsa vieraiden edessä , siinä saattaisi olla edessä hieman sekaannusta?

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here