Kaivoslaki nyt! Kansalaisaloite kaivoslain muuttamiseksi

5

Kaivosyhtiöt ovat varanneet Suomesta jo Tanskan kokoisen alueen. Kansalaisaloitteella pyritään muuttamaan kaivoslakia siten, että mineraaleja hyödynnetään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Kaivoslupia tulee myöntää vain hankkeille, joiden ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset on luotettavasti selvitetty varovaisuusperiaatetta noudattaen. Ympäristövahingon aiheuttajien korvausvelvollisuus on määritettävä tarkasti, ja yhteiskunnan on myös saatava asianmukainen korvaus kaivosmineraalien hyödyntämisestä.

Kansalaisaloite kaivoslain muuttamiseksi on käynnissä 22.7. asti, ja siinä on tätä kirjoitettaessa reilut 31 000 allekirjoitusta vaadittavasta 50 000:sta. Nyt on loppukirin aika, jotta kansallisesti tärkeä aloite saadaan läpi. Allekirjoittakaa aloite ja jakakaa sitä! Allekirjoittamisen yhteydessä voi samalla tukea muitakin tärkeiksi kokemiaan aloitteita.

Lainausta aloitteen tarkoituksen kuvauksesta:

”Aloitteen lähtökohtana on muuttaa kaivoslakia sen periaatteen mukaan, että Suomen maaperän kaivosmineraalit ovat valtion ja maanomistajien omaisuutta perustuslain kanssa yhteensopivalla tavalla. Vakuudet ympäristövahinkojen, konkurssien ja jälkitöiden varalle säädetään riittäväksi. Kaivostuotannosta tulee uuden lain myötä maksettavaksi kohtuulliset hyödyntämiskorvaukset yhteiskunnalle.

Suhdetta ympäristönsuojelulakiin on muutettava, sillä kaivoslupa voidaan tällä hetkellä myöntää ennen ympäristönsuojelulain mukaista lupamenettelyä ja kokonaisarvio jää puutteelliseksi. Kaivoslakia täsmennetään lisäksi myös siten, että kuntien maankäytölliset strategiat ja muiden elinkeinojen kehittäminen otetaan paremmin huomioon kaivoslain alaisissa lupahakemuksissa ja lupaharkinnoissa. Malminetsintää ja kaivostoimintaa ei tule toteuttaa arvokkailla luontoalueilla.

Kaivosvaraukset kattavat jo merkittävän osan Suomen pinta-alasta. Kaivosmineraalien kysynnän ja kaivostoiminnan paineen kasvaessa ilmoitukseen perustuva varauskäytäntö etuoikeuden saamiseksi ei ole enää perusteltua. Ilmoitukseen perustuvasta varauskäytännöstä tulee siksi joko luopua tai siirtyä käytäntöön, jossa varauksesta tulisi maksullinen ja maanomistajille ja kunnille tulisi laajasti tiedottaa varauksen jälkeen kuukauden sisään etsintätöiden tavoitteista, niiden rahoittajista ja ajoituksesta. Vähäinen etsintätyö toisen alueella muutetaan luvanvaraiseksi.

Vain kerran hyödynnettävissä olevista kaivannaisista kerätään kaivosyhtiöiltä veroja, jotka rahastoidaan jakamaan arvoa myös tuleville sukupolville ja kattamaan kaivostoimintaan väistämättä liittyviä ympäristöhaittoja. Rahaston avulla varmistetaan, ettei yksi sukupolvi käytä ainutlaatuisia malmivarantojamme ja että niiden tuotto vahvistaa kansallista hyvinvointia myös kaivannaisten hyödyntämisen jälkeen Norjan valtiollisen öljyrahaston tapaan.”

Aloite kansalaisaloite.fi-sivustolla:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795

Aloitteen verkkosivut:
http://www.kaivoslakinyt.fi/

Aloitteen Facebook-sivut:
https://www.facebook.com/kaivoslakiNYT/

Aloitteen tämänhetkiset kannatusilmoitukset:

PÄIVITYS 15.7.2019 klo 11.30: Kansalaisaloite saavutti 14.7. yli 50 000 allekirjoitusta, minkä myötä se etenee eduskunnan käsiteltäväksi.

5 KOMMENTTIA

 1. Pitäisikö ensin esittää kysely eduskunnassa, ketkä ovat puolesta ja ketkä vastaan. Kun jyvät eroitellaan akanoista, niin alkaa valjeta ”kenellä kansanedustajista on OMA HEVONEN KAIVOKSISSA”? Esikuvana Usan hallituksen oikeistolaisissa on paljon suuren rahan sijoittajia ulkomaissa, varsinkin KIINAssa, joten he eivät tee mitään virheitä supistaakseen oman pankkitiliensa lihavuutta. TRUMPin langettamia ”sanktioita he vihaavat”, koska ne vähentävät heidän tulojaan. Eripuraisuus on peloittavaa ensi vaaleissa.

  • Kannatan. Eduskunnassa pitäisi todella selvittää kenellä on OMA LEHMÄ OJASSA.
   Sanomattakin on selvää että tämä kaivoshanke kuuluu isänmaattoman Nwo- ja korporaatiomafian tapoihin ryöstää kaikki mahdollinen itselleen.
   Kun eduskunta on ylin vallankäyttäjä maassa niin sen tehtävänä on/olisi toimia oman maamme edun eikä mafian hyväksi.
   Miksei maahan ole saatu eduskuntaa ja edustaja enemmistöä joka olisi kansan eikä mafian asialla?
   Onko siellä tarkoitus tuhota surutta oma maa?

 2. Nythän on hyvät mahdollisuus saada kaivoslaki käsittelyyn kun vihreät ja vasurit on hallituksessa mutta sdpn ja kepun kanta on jakomielinen kun sossut kannatti eduskunnassa vapaakauppasopimusta kanadan kanssa joka antaa kanadalaisille kaivosyhtiöille vapaat kädet toimia suomessa ja kepu kannatti kaivoslain heikennyksiä edellisessä hallituksessa.

 3. Voi hyvä ”sylvi miten pimeetä hommaa”. Kanadalla on vaikka kuinka paljon kaivamista omalla eviirillään, mutta tulevat Suomeen ryöstöretkille säästäen omat malminsa myöhempiin vaiheisiin. Siinä taas mettäläinen meni vipuun, antaessaan lupia vieraille valtioille. Suomi tarvitsee TRUMPin apua tehdessään ”liikehommia, jotka ovat kannattavia”. Suomi on avannut ovensa kaikenlaisille sukankuluttajille.Onko hallituksessa yhtäkään ”isänmaallista tyyppiä jäljellä”?

  • Läntisissä maissa valtavirtaa olevalla rappioliberalismilla mädätettyja maanpettureita, jotka ovat vannoneet virkavalan Suomen kansalle, mutta kumartavat ylikansallisia feodaaliherrojaan.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here