Kuolema kävi kylässä

Yksi portti on aina avoin, vaikka muut suljettaisiin.

53
Iiro Arvolan ottama kuva 23.5.2018 tekemästään jatulintarhasta

Poikani Iiro Arvola kuoli kotonaan 26.5.2018 oman käden kautta. Löysin hänet hirttäytyneenä tallin eteisestä siististi pukeutuneena, lippalakki päässä ja aurinkolasit eli pirikiikarit päälaelle nostettuna. Tänään on Iiron hautajaisten vuosipäivä.

Nimitys ”pirikiikarit” oli hänen omasta suustaan lähtöisin. Tummilla aurinkolaseilla tiettyjen huumeiden käyttäjät estävät kanssaihmisiä huomaamasta aineiden aiheuttamaa silmäterien laajenemista. Iiro ei milloinkaan myöntänyt käyttävänsä huumeita.

Mies oli jäykkä, jopa kova. Mitään hänen elämänsä pelastamiseksi ei ollut enää tehtävissä. Se olisi pitänyt tehdä paljon aikaisemmin.

Ylen toimittaja Tiina Merikanto on tehnyt Iiron tarinasta ansiokkaan juttukokonaisuuden.

Merikannon kirjoitus päätyy nimekkään psykiatrin näkemykseen, jonka mukaan kaikkia ei voida pelastaa, vaikka yritettäisiin. Merikannon oma ja minunkin näkemykseni silloin oli, että Iiro olisi potilaana tarvinnut kanssakulkijan, johon voi luottaa ja joka kykenee auttamaan.

Vanhemmista ei tähän ole silloin kun asiat menevät pahasti pieleen. Miehellä on ylpeytensä ja myös häpeäntunteensa nimenomaan vanhempien suhteen. Hänen on mahdotonta myöntää epäonnistumisensa ja elämänsä ajautuminen umpikujaan.

Työkyky vai terveys?

Joulukuussa 2017 terveyskeskuslääkäri kirjoitti Iirolle lähetteen Raaseporissa sijaitsevalle HUS:in psykiatriselle päiväpoliklinikalle työkyvyn selvittämistä varten. 

Iiron jälkeensä jättämistä papereista ilmeni, että diagnoosissa hänen todettiin potevan pitkäaikaista vaikeaa masennusta. Kun teimme hoidosta huomautuksen ao. yksikköön, yritimme saada selkoa siihen, miksi työkyvyn selvittäminen oli lähetteen fokus.

Arkijärki sanoi, että mies olisi tarvinnut pikaista apua ja hoitoa masennuksen voittamiseen. Lisäksi olisi tarvittu kestävä apu ja tukea perustoimeentulon turvaamiseen ja arjen asioiden hoitamiseen. Näihin kyseinen poliklinikka ei osannut puuttua, eikä kevään 2018 jatkuneeseen hoitosuhteeseen rakentunut luottamuksen ilmapiiriä.

Toisessa yhteydessä tietooni tuli, että kaupungilla on oma perhetyön yksikkö, jonka yhteydessä toimii myös päihde- ja huumetyöryhmä. Tämän yksikön henkilökunta kykenee astumaan mukaan potilaan arkeen, auttamaan esimerkiksi eri papereiden ja hakemusten laadinnassa ja huolehtii jopa kuljetuksista terveyskeskukseen, lääkärille ja laboratoriolle. Kaikillahan ei ole autoa eikä julkisilla pääse sivuteiden takaa kirkolle.

On edelleen avoin kysymys, pakottaako jokin terveydenhoidon tai esimerkiksi KELAn ohjeistus lääkärin ajattelemaan ensisijaisesti ihmisen työkykyä ja vasta toissijaisesti hänen akuuttia terveydentilaansa ja hoitotarvetta, kun kriittisiä hoitopolun valintoja tehdään?

Tämä kysymys nousee väistämättä nykyisen hallituksen pöydälle, kun se pohtii asiakas- ja potilaslain uudistamista sekä ihmisten työllistämisen keinoja ja edellyksiä.

On tapauksia, joissa ihminen on osittain työkykyinen ja voi olla mukana työelämässä, jos se on taloudellisesti mahdollista.

Mutta on sairauksia, joissa osittaistakaan työkykyä ei ole, vaikka henkilö kykenee kävelemään ja hoitamaan kotipiirin askareita.

Tätä puolta edellä mainittu psykiatrian päiväklinikka kävi testaamassa videokameran kanssa Iiron kotona.

Iiro työmaalla

Iiron tapauksessa minä olisin kyennyt kymmenessä minuutissa kuvaamaan hänen työkykynsä rajat — jos joku olisi ollut asiasta kiinnostunut. Mutta ei ollut. Lainsäädäntö suojelee potilaan yksityisyyttä ja estää antamasta ulkopuolisille hänen terveydentilaansa koskevia tietoja. Selvä se. Mutta olen itsekseni kummastellut, estääkö laki ottamasta vastaan läheisiltä tietoa, jolla voisi olla olennaista tietoa potilaan hoidon kannalta? Vai onko kyse vain hoitavan tahon piittaamattomuudesta tai peräti laiskuudesta?

Väärälle hoitopolulle lähdettiin ja sillä pysyttiin, vaikka nopeasti ilmeni, ettei tuloksia synny.

Narkkarin ja juopon leima

Missä vaiheessa voimakkaita särky- ja mielialalääkkeitä käyttävä henkilö saa narkomaanin leiman? Epäily herää, kun lääkkeitä kuluu yhä enemmän ja lisää tarvittaisiin. Iiron sairaskertomuksissa varmuutta huumeiden jatkuvasta käytöstä ei ole ilmaistu.

Mutta leima saattoi tulla maaliskuun 27. päivä 2018. Silloin hänet kuljetettiin auton ratista tajuttomana sairaalan ensiapupoliklinikalle. Auton vierestä löytyi neulaton ruisku.

Poliklinikalla hänet pumpattiin henkiin ja lähetettiin vain kuuden tunnin tarkkailun jälkeen kotiin. Verestä löytyi merkkejä mm. amfetamiinista.

Hoitajalle kertomansa mukaan Iiro oli nauttinut jotain pahalta maistuvaa juomaa. Kyseessä oli todennäköisesti ns. lakka tai gamma, jotka vaativat tarkan annostelun, jotta henki ei lähde. Siksi neulaton ruisku.

Ambulanssin kutsui paikalle Iiron seurassa ollut naishenkilö, joka ei tähän päivään mennessä ole ilmoittautunut. Poliklinikalle hälytetty poliisi otti mieheltä ajokortin pois.

Kaiken tämän saimme tietää vasta Iiron kuoleman jälkeen, kun vaimoni kanssa ryhdyimme laatimaan muistutusta hoidosta ja myöhemmin kantelua Valviralle.

Iiro Tuuli-hevosen kanssa

Käsitykseni mukaan tuo maaliskuinen episodi osoitti, että lääkintäviranomaisen eli sairaalan henkilökunnan ja poliisin rutiineissa Iiro Arvola oli siinä vaiheessa luokiteltu narkkariksi ja sekakäyttäjäksi.

Jos hänet olisi haluttu pelastaa, ensiapupoliklinikalla olisi luettu potilaspaperit ja ymmärretty niiden kertomasta, että kyseessä on suurella todennäköisyydellä itsemurhakandidaatti.

Hänet olisi pitänyt ottaa tarkkailuun ja siirtää välittömästi kaupungin aiemmin mainitun hoitotiimin potilaaksi. Niin ei tapahtunut.

Poliisin olisi tullut noteerata ilmiselvä huumerikos. Rikoksella oli kumppani eli autossa mukana ollut, minulle tuntematon nainen. Häntä olisi pitänyt kuulla asiassa ja auton omistajalle, eli minulle, olisi pitänyt ilmoittaa tapahtuneesta. Mitään ei tehty.

Viranomainen antoi siis piittaamattomuudellaan itselleen ja ympäristölleen sekä haltuunsa uskotulle omaisuudelle vaarallisen henkilön ja hänen todennäköisen naisystävänsä jatkaa toimintaansa lähimpien omaisten tietämättä tilanteesta mitään.

Nähtävästi tämä yksilöhistoriassa traaginen tapahtuma luokiteltiin sekä sairaalassa että poliisilaitoksella rutiinijutuksi. Tyyliin: näitähän nykyisin sattuu.

Hoito jatkui ja päättyi

”Hoito” psykiatrisella päiväklinikalla jatkui. Kommunikaatio ei toiminut eikä konkreettista hoitosuunnitelmaa edes ollut. Klinikallahan tutkittiin työkykyä, ei sairasta potilasta, joka olisi tarvinnut kiireellistä kriisiapua ja osaavaa hoitoa ja tukea.

Toukokuussa psykiatrian päiväklinikka teki sitten päätöksen, että työkyvyn arviointi lopetetaan. Samalla päätettiin, että potilas ei ole psykiatrisen hoidon tarpeessa ja että hänen jatkohoitonsa toteutuu terveyskeskuksen puitteissa. Se tarkoitti sitä, että nyt olisi hälytetty apuun kaupungin päihde- ja huumeyksikkö, mutta mielenterveyshoitajasta ei vieläkään puhuttu.

Ja kuitenkin juuri mielenterveyshoitaja oli taho, jolla olisi ollut tieto ja osaaminen umpikujassa olevien ihmisten konkreettiseen auttamiseen. Juuri sen puoleen olisi joulukuussa pitänyt kääntyä, kun pitkäaikainen vaikea masennus todettiin.

Iirolle päätös toimitettiin postissa 24. toukokuuta. Yhteistä tapaamista ei järjestetty eikä päiväklinikalta ehtinyt kukaan tarkistamaan, onko potilas yleensä hengissä. Eikä pitkään ollutkaan, koska hän ripustautui hirteen vain päivän, kaksi päätöksen saatuaan.

Iron uurna

Valvira valvoo

Teimme vaimoni kanssa Valviraan kantelun Iiron hoidosta hänen jälkeensä jättämien potilaspapereiden perusteella. Täydensimme kantelua psykiatrian päiväklinikalta muistutukseemme saamamme vastauksen tiedoilla.

Valvira ratkaisi asian ja päätti, ettei kantelu anna aihetta toimenpiteisiin. Päätöksen sisällölliset perusteet saimme käyttöön vasta laitoksen pääjohtajan kanssa käymiemme useiden puhelinkeskustelujen jälkeen — lesken kautta.

Vanhemmille potilaan hoitotietoja ei saa luovuttaa, näin kuuluu Valviran laintulkinta.

Tein omissa nimissäni vielä uuden, pelkistetyn kantelun aikaisemmin tekstissä kuvattuihin näkökohtiin viitaten. Lopputulos oli sama: tapaus on tutkittu, uusi kantelu ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Valviran toiminta on ollut viime kuukausina suuren julkisuuden kohteena. Tarvittiin voimakas mediatykitys, ennenkuin tuo valtion valvova viranomainen ryhtyi toimiin vanhusten katastrofaalisten olojen johdosta eräissä laitoksissa.

Valvira näyttäytyy minulle, kuten monelle muullekin sen kanssa asioineelle, lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden edunvalvojana. Sitäkin tarvitaan. Mutta sairailla ja syrjäytetyillä ihmisillä pitää olla lain ja oikeuden takaama perusturvallisuus. Sen toteutumisen valvonnassa on suuria, jopa kuoleman kokoisia aukkoja.

Olemme toimittaneet Iiron tarinaan liittyvät dokumentit STM:n ministereille Krista Kiuru ja Anna-Kaisa Pekonen sekä työvoimaministeri Timo Harakalle. Ajatuksena on muistuttaa, että kun ylhäällä liikutetaan sormea, alhaalla suuri luuta lakaisee.

Epilogi

Joka tiistai klo 13 ryhmä miehiä kokoontuu taloyhtiön ulkogrillin äärelle. Sateen sattuessa tai talvisaikaan harmaa joukko vaeltaa kerhohuoneeseen. Mukana on myös kaupungin päihdetyötiimin työntekijä, toisinaan myös sairaanhoitaja ja seurakunnan diakonissa.

Juodaan kaupungin tarjoamat kahvit ja jutellaan viikon tapahtumista. Joku läsnäolijoista tarvitsee apua kelapaperin täyttämisessä, toinen jossain muussa viranomaisiin liittyvässä asiassa. Apua annetaan. Myös kotikäynti järjestyy, samoin kuin kuljetus terveyskeskukseen.

Toimintamalli on taloyhtiössä uusi. Kukaan ei kuvittele tiistaikerhon poistavan osanottajien ongelmia. Tarkoitus onkin toinen. Elämään tulee tätä kautta uutta mieltä ja merkitystä. Ilman merkitystä ei ole elämää.

Kari Arvola on eläkkeellä oleva toimittaja. Kuvat ovat perhealbumista.

Iiro Arvola (8.6.1980–26.5.2018)

53 KOMMENTTIA

 1. Tällaisille vakaville asioille pitäisi olla parempi foorumi kuin VV kaltainen valehtelijoiden paskasaitti.

  • mitäs jos lakkaisit trollaamasta täällä,niin hiukan nousis taso,ja valheiden määrä laskis huomattavasti!!

  • Osoitit jälleen todella tyhjentävästi kyvyttömyytesi asialliseen keskusteluun. Vastavalkea ei ole mikään häiriköintifoorumi. Olepa nyt jonkin aikaa jäähyllä ja käytä aikaasi senkin miettimiseen, pystytkö osallistumaan tai haluatko osallistua rakentavasti keskusteluihin vai et.

  • Kertoo vallan uutena vahtikoirana sen mitä vallan sylikoiraksi ostettu Lennupuudeli valtamedia ei isännän sylissä propagandaa räksyttäessään enää voi.

  • Kuinkahan on kimmok… näin kirjoitit vuosi sitten:

   ”KimmoK kirjoitti:
   *******
   ”Ehkäpä kyseessä on ”aavelento”, josta tässä nyt jankataan”
   Antero näyttää kuuluvan niihin yksilöihin jotka tekevät törkeää pilaa kuolleiden omaisten surun kustannuksella.
   Sellainen on maanpäällisistä oliosta alhaisin.
   Toivottavasti ymmärsin Anteron väärin ja hänellä on törkeydelleen jokin hyvä selitys.

   http://www.sinikivi.com/keskustelu-sinikivi-com/konspiraatio/18225-buk-ohjus?start=150

 2. Mitä helvettiä KIMMO K tulet tänne kaatamaan suolaa avohaavoille. Olet mielenvikainen paskiainen, enkä voi sitä kauniimmin ilmoittaa. Jonkinlaista kunnioitusta sentään pitäisi olla surevia vanhempiakin kohtaan. Nyt on hyvä syy panna KIMMO K elinikäiseen kieltoon vastaValkean sivulle. Tunnollisten ihmisten äänet esiin, poistaen saatanan vallassa oleva ”vastarannan kiiski”.

  • eihän se ole ”kunnon sivusto” ellei joku käy trollaamassa, VVl:llä on aika vähän, pari sinnikästä,
   – hyttysen ininä on inhottava mutta kuulu kesään
   asiasta kolmanteen, edellisestä Italian jutusta: miksi odottaa päiviä ylen tai muun korjauksia ja vain otsikotko?
   kerran kysyessäni lähteistä sain vastaukseen ( IL:ltä ), tuli routers ja joku muu ja kun luin selvisi että IL uutisoi ”ehkä/jonkun väittämä” täytenä faktana eikä jatko kyselyiheni ei enää vastattu.
   teillä ehkä onnistuisi paremmin.- miten fake news syntyy tai miten asia selitetään.

 3. > pakottaako jokin terveydenhoidon tai
  > esimerkiksi KELAn ohjeistus lääkärin
  > ajattelemaan ensisijaisesti ihmisen
  > työkykyä

  Ei ohjeistus vaan raha.

  Jos lääkäri alkaisi ajatella potilaan etua, palkanmaksajan edun sijasta, ei hänelle olisi käyttöä järjestelmässä. Kun lääkärien toimintaa ohjaillaan rahalla, virkanimityksillä, ylennyksillä ja vastaavilla keinoilla, ei tarvitse julkisuuteen kertoa todellisia motiiveja.

  Esimerkiksi
  KELA:n ei tarvitse ohjeistaa mitään. Se vaan yksinkertaisesti jättää korvaamatta…

  • Kaikki alkaa jo lääkäri koulutuksesta jota lääketeollisuus ohjaa. Ja sitten hyvän viran saaminen vaatii sopeutumista työnantajan ehtoihin.
   Sitähän se on paljolti muillakin aloilla. Ajatelleen vaikkapa opettajia.
   Mutta tuohan on ihan normaalia kun Nwo- ja korporaatio-Mafia on puikoissa maan asioita hoitamassa ja omaa pottiaan lihottamassa.

 4. On erityinen salaisuus, että niin tämä Valvira, kuin Kelakin painivat turvonneen valitusmassan alla. Valitusta eivät tee heränneet suomalaiset, vaan invaasio 2015 pojat, saamistaan ekstrarahoista ja saamistaan lääketieteellisistä lausunnoista. Kelassahan lisättiin ja seulottiin pääkaupunkiseudun joistakin kelatoimistoista henkilöitä vain juuri tähän toimintaan. Silti valitusvuoret kestää kuukausia, jopa 10 kuukautta! Valvirahan toimii vasta, kun on julkisuuspainetta, tai jokin hyvin korkean poliitikon koeputkilapsi epäonnistunut.

  Mitä tulee itsemurhaan, niin se ei ole tämän päivän keksintö. Suomalainen on tappanut itsensä kymmenet vuodet noin tuhannen ihmisen vuosivauhdilla. Silloin 1990- luvun lamassa yrittäjät tekivät itsemurhia mm Saari Mauno ja Hilkka Korhosen pikatutkimuksen mukaan 1992- 1997 välissä noin 5 000. Niitä sanotaan tilastokeskuksen vääristelleen onnettomuuksiksi ja sairaaloiden myrkytyksiksi, hoitovirheiksi ja muuksi kuolinsyyksi. Silloin olivat asialla vääristämässä tilastoja Koiviston konklaavin ja valtioneuvoston määräykset. Tästä ei ole saanut 30 vuoden aikana tehdä tarkkaa tutkimusta. Koiviston eläessä ei saanut mm. YLEssä puhuakaan.

 5. Huumeet jatkavat leviämistään nuorten keskuuteen.Hallitukset eivät ole halunneet ryhtyä ehkäisemään toden teolla eikä edes ennalta.Tällä missä asun,on tehnyt kaksi nuorta naista itsemurhan.Huumeet.Tarvittaisiin pikaisesti suuri yksikkö jonka tehtävänä olisi ainoastaan kovien huumeiden rikolliseen levittämiseen syyllistyvien jengien ja yksilöiden kiinniotto.Olen kuullut,että esim.joillakin rakennustyömailla osa palkasta maksetaan nuorelle huumeena.Voiko pitää paikkaansa ? Vuoteen 2004 saakka itsemurhat olivat tasaisesti laskeneet.Roimaan nousuun ne lähtivät kun Vanhasen hallitus 2004 teki suuren viina-alen kansan surmaksi.THL piti sitä katastrofina ja sellainen siittä tuli.Huuemeongelmaan auttaa enää kovat otteet ja poliisien määrän merkittävä lisääminen.Se maksaa.Mistä raha ?

  • Huumeet ja itsarit palvelevat Nwo-mafian asiaa kun valkoista rotua harvennetaan ja pakolaisia tuodaan lisää tupaan.
   Näin saadaan aikaan hyvä ja toivottu kaaos ihan Ruotsin malliin kun poliisivaltiota luodaan.

  • Huumekaupassa on liian paljon houkutuksia tulla rikkaaksi yli yön. Virkavalta (hassu nimitys),kääntää selkänsä monilla alueilla lahjottuina valvojina. Kansojen moraalikäsitteiden pudotessa lisääntyvät kaikki rikokset. Yksilön ei edes tarvitse olla ”uskonnollinen huomatessaan sen”. Kansojen mädännäisyys on ennustettu jo kauan sitten, mutta ei sitä ole pakko uskoa, vaikka todisteet ovat aivan silmien edessä. Miten suojautua kaikesta pahuudesta, on taas toisen päivän kysymys.

 6. Jari Vuorinen, vielä 1990- luvulla tilastoitiin lääkärikunnassa tuotu ruumis sairaaloissa lääketietellisesti katsottuna/nähtynä itsemurhaksi. Nyt poliisi tekee useista kuolintapauksista oman ”tulkintansa”. Olettehan lukeneet mm Tampereen poliisista, kun ruumis vielä vettä tippuen on laiturilla löydettynä lammesta, komissaari ilmoittaa sen lakonisen jutun lehdistölle ”ei epäillä rikosta, jatketaan kuolinsyytutkimuksena”. Se kuolinsyy usein menee sitten vain hukkumisen piikkiin, auto-onnettomuuteen, putoamiseen ja muuhun toisarvoiseen syyhyn. Siten itsemurhatilastot ovat 25 vuotta ”kaunistuneet”mm. huumekuolemista, joka tehdään itsemurhatarkoituksessa.

 7. USAn televisossa esitetään määrätyllä kanavalla tarkasti naamioituneiden huume-kauppiaiden tapaa tehdä huumeita, paketoida ne ja myydä niitä monen käsiaseen ollessa nätettynä vakuudeksi, miten on turvauduttava myyntien takaamiseen ilman yllätyksiä. Valtaosa heistä ”mustia, sekä latinoita”. Poliisivoimat ovat menettäneet pelin, ja monet heistä ovat siirtyneet huumekauppiaitten palkkalistoille, turvaamaan myyntialueet. Rikollisia yhteiskuntia on mahdotonta puhdistaa. Narkojen kuolemat ovat vain yksi odotettu lopputulos, ei muuta.Kaiken huumeen aloittaminen, on yksilön omassa harkinnassa, ilman mitään verukkeita. Luonnolliset nautinnot ovat käyneet heille liian laimeiksi kokemuksiksi. Vahvempaa pitää saada jostakin.

 8. Maailman huumekauppaa johtaa globaali rikollinen niin sanottu ”eliitti”:

  ”DIRTY MONEY WORLD DRUG TRADE IS CONTROLLED BY A GLOBAL ELITE

  ”Drug profits are secured through the ability of the drug cartels to launder and transfer billions of dollars through the US banking system. The scale and scope of the US banking-drug cartel alliance surpasses any other economic activity of the US private banking system.” – James Petras

  ”The narcotics industry generates some $500 billion in annual sales worldwide, twice the value of Saudi Arabia’s oil exports.” – Nicholas Shaxson in his book ”Treasure Islands: Tax Havens and the Men Who Stole the World”

  ”The world order doesn’t allow for any frontal attack aimed at destroying narco-trafficking because that business, which moves $400 billion annually, is far too important for the leading nations of world power to eliminate. The US punishes those countries which don’t do enough to fight against drugs, whereas their CIA boys have built paradises of corruption throughout the world with the drug profits.”
  – Ecuadorian Presidential Candidate Manuel Salgado”

  http://www.plutocracycartel.net

  Pienimpiä tekijöitä maailman huumekaupassa ei ole CIA, joka saa siitä suuren ellei suurimman osan rahoituksestaan eri puolilla maailmaa tuhotöihinsä, joissa kaikki keinot ml. murhat ovat sallittuja:

  ”The Spoils of War: Afghanistan’s Multibillion Dollar Heroin Trade
  Washington’s Hidden Agenda: Restore the Drug Trade”,
  https://www.globalresearch.ca/the-spoils-of-war-afghanistan-s-multibillion-dollar-heroin-trade/91

 9. Ihmishenki tuossa helvetissä on halpaa. Sota noita kuolemankauppiaita vastaan pitäisi aloittaa.

 10. Omakohtaisesti olen hakenut syöpäsairaana parannuskeinoja, mutta sivuvaikutukset aina pahempia kuin alkuperäinen tauti. Tutkittuani sadehoitoa syvemmälle, ihmeekseni opin miten ”sädehoito aiheuttaa SYÖPÄÄ”, HAH, siis parannuskeino pahentaa syöpää, kuka olisi tuotakaan uskonut? Siis noidan-kierteeseen jouduttuani,sieltä ei ole ulospääsyä. Alkoholi, nikotiini, farmaseuttien lääkkeet, (myrkyt), mitkään niistä eivät paranna mitään, ne vain voivat NAAMIOIDA taudin hetkeksi, jonka jälkeen saattaa seurata kropan täydellinen romahdus. Jokaisen on hyvä katsoa aihe, ”miksi syöpää ei saa parantaa”? Sido itsesi tuoliin tukevasti, muuten putoat siitä?

 11. Vaikea ymmärtää ettei kansa pysty ottamaan valtaa käsiinsä ja siirtymään kaiken tuhoavasta edustukselisesta demokratiasta kansanvaltaan.
  Sama peli jatkuu eikä mikään muutu vaikka hallitus vaihtuikin.
  En millään tajua että näin avuton porukka täällä Suomessa asuu.

  Blogi: Olli Pusa, ti 23.07.2019 11:18
  Taas hyöky Afrikasta Suomeen
  Ja siis lähimpien kuukausien aikana näemme ilmeisestikin, kuinka holtiton maahanmuutto kasvaa valtavasti ja sen nostattaman kohun varjossa yritetään muiluttaa euromaiden valtioiden yhteistä velkavastuuta.
  https://beta.oikeamedia.com/o1-115700

  • Professorilla hyviä ajatuksia
   Blogi: Professorin Ajatuksia, ma 22.07.2019 21:42

   HS: Ruotsin väkivaltarikollisuudella ei maahanmuuttajakytkentää
   Kun selailin tämän päivän Helsingin Sanomia yllätyin siitä, että lehdessä oli pitkä juttu Ruotsin rikollisuudesta. Siinä kerrottiin, että käsikranaateista on tullut arkea ja että ampuma-aseiden kautta henkensä menetti viime vuonna useampia ihmisiä kuin koskaan – yli 40 kappaletta.

   Jutussa kerrottiin rikosten tekotavoista ja niiden välittömistä motiiveista varsin yksityiskohtaisesti. Samoin mainittiin rikollisjengit ja brittiläinen kuolonuhri. Sekä aseiden alkuperä entisen Jugoslavian alueella.

   Yhdestä asiasta kuitenkin vaiettiin totaalisen täydellisesti. Se oli rikoksentekijöiden etnis-kulttuurinen identiteetti. Uhreistakin mainituksi tuli vain ”brittipoika”, joka nukkui samassa sängyssä äitinsä, isosiskonsa ja pikkuveljensä kanssa kun ikkunasta lennähti kranaatti.

   HS:n uutisen luettuani olin surullinen. Kun maan pääsanomalehti tekee reportaasin nyky-Ruotsissa esiintyvästä suunnattomasta väkivallasta ja jättää kertomatta sen oleellisimman perussyyn eli maahanmuuttotaustan, on kyse tarkoitushakuisesta propagandasta, jonka ainoa tarkoitus on johtaa lukijaa harhaan.

   Tässä yhteydessä ihmettelen erityisesti toimittajan omia motiiveja – millä ihmeen tavalla hän perustelee itselleen lukijakuntansa harhaanjohtamisen? Ja miksi HS:n päätoimittaja sekä lehden omistajat siunaavat tämän toiminnan?
   https://beta.oikeamedia.com/o1-115602

   Eipä ihme jos kansa vaeltaa pimeydessä.
   https://beta.oikeamedia.com/o1-115602

   P.s. Oikea Media voisi myös kaivaa esille sionistien kierot puuhat. Miksei se sitä tee? Muslimien pahat teot kyllä tutkitaan surennuslasilla mutta sionistigansterit saavat olla rauhassa ja kuskata pakolaisia Euroopan tuhoamiseksi.
   Ei hyvää mainosta medialle. Ei ainakaan saisi mainostaa olevansa OIKEA media.
   Kunpa Vastavalkea saisi tuon Professorin kirjoittamaan tännekin.

  • En ole täysin samaa mieltä L.Huhtasaaren kanssa hänen lauseensa muotoilusta, vaikkakin kyllä varsinaisesta asiasisällöstä:

   ”EU-parlamenttiedustaja Huhtasaari: ”Sisäministeri Ohisalo viemässä Suomen hölmön EU-mallioppilaan osaan”,
   https://www.kansalainen.fi/eu-parlamenttiedustaja-huhtasaari-sisaministeri-ohisalo-viemassa-suomen-holmon-eu-mallioppilaan-osaan/

   Mielestäni parempi muotoilu olisi ollut esimerkiksi seuraava: ”Sisäministeri Ohisalo osoittaa aikomuksellaan, että Suomi on entistä hölmömpi EU-mallioppilas”!
   Tämä korostuu esim. siinä, että ”aikaisemmassa yrityksessä jakaa vastuuta turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelyssä Suomi oli Maltan ohella ainoa sitoumuksensa täyttänyt maa.”.

   Suomihan on ollut EU:n hölmö mallioppilas (”hyödyllinen idiootti”, bolsevikki Vladimir Leninin aikoinaan lanseeraamaa sanontaa lainaten) siitä lähtien, kun se lainvastaisesti ja bilderbergi-globalisti Aatos Erkon Brysselin Pravdoineen johtamalla, suurimpien valtamedialehtien valheellisella propaganda-kampanjalla huijattiin Euroopan Unioniin (ks. ”Suomalainen EU-vaalipetos tiivistettynä ”A-nelosella”, www.http://jormajaakkola.fi)

   • Minulta luotto H-saarta kohtaan on mennyt eikä palaa ennen kuin hän julkisesti ilmoittaa ettei ole näitä ’kristittyjä sionisteja’ jotka ymmärtämättään tai tietoisesti tukevat sionistimafian asiaa.

    • Huhtasaari on yksi lukemattomista sionistien/talmudistien kristityistä ”Israelia rakastavista” hyödyllisistä idiooteista. Siitä huolimatta en epäile yhtään, etteikö hän aidosti koeta ajaa Suomen ja kantasuomalaisten asiaa EU-monsteria vastaan, toisin kuin EU-diktatuuria kumartatavat sen korruptoimat maanpetturit.

     Kerropa konkreettinen esimerkki, kuinka mielestäsi Huhtasaari ajaa sionistimafian asiaa.

     Jos hän antaa valokuvata itsensä talmudisti-rabbien ympäröimämä, niin sillä tuskin on mahdollisesti tavoiteltua positiivista vaikutusta muihin kuin samanlaisiin jo ennestään ”Israelia rakastaviin” hyödyllisiin idiootteihin.

     • Luulenpa että vaikutusta on paljon enemmän ja ihan tavalliseen kansaan joka on huonosti perillä sionistien puuhista ja propagandasta.
      Jos hän on sionistien kaveri niin sitä ovat myös hänen tukijansa.

     • Teet jatkuvasti propagandaa persuja suurempien pahiksien hyväksi, etkä pysty esittämään mitään parempaa vaihtoehtoa, jolla olisi REALISTISET mahdollisuudet saada aikaan positiivista muutosta nykyiseen Brysselin korruptoimien maanpetturien johtamaan politiikkaan.

  • Kaikki perustuu ihmisen perus-AHNEUTEEN. On paljon mahdollista etteivät kaikki lääkealan rikolliset ole aina olleet rikollisia, mutta houkutukset, tulla upporikkaaksi ovat liian kiihoittavia. Asiakkaat ei heiltä lopu koskaan. Juuri äsken kompastuin muovisiin ”vesipulloihin” viimeisimpinä villityksinä. Myrkyllisiä ovat, siitä ei edes tule riitaa? Siis kaikki jokapäiväset ”helpotukset” kätkevät AINA tuhoisat varjopuolensa”. Lasipulloja vesipulloina ei enää löydy mistään, kaikki litkut on pullotettuina MUOVIIN. HYVÄÄ RUOKAHALUA VAAN. Ei ihme jos luita kolottaa?

 12. Oikea Media puhaltaa tässä asiassa oikeaan hiileen muttei vielä nosta esiin kuka tai ketkä hääräävät hankkeen taustalla ja vastaavat siitä.
  Sionistit saavat vielä piileksiä kolossaan Nwo-hankkeineen johon Eurostoliitto yhtenä oleellisena osana kuuluu.

  EU: suunnitelmissa massiivisia uudistuksia, jotka heikentävät kansallisvaltioiden valtaa entisestään
  Ursula von der Leyenin 24 sivuinen ohjelma ”Minun agendani Euroopalle” on poliittisesti erittäin punavihreä ja vahvaa keskitettyä liitovaltiota kohti pyrkivä.

  ULKOMAAT ti 23.07.2019 23:49

  ”Se mitä olette tänään saaneet nähdä ja kuulla Ursula von der Leyeniltä, on EU:n yritys ottaa kontrolliinsa joka ikinen elämämme osa-alue. Hän haluaa rakentaa keskitetyn, epä-demokraattisen, päivitetyn version kommunismista, joka jyrää allensa kaikkien jäsenvaltioiden omat eduskunnat, ja jossa EU päättää kaikesta ja jäsenvaltioiden omat hallintoelimet menettävät täysin merkityksensä” — Nigel Farage, Euroopan Parlamentti, 16.7.2019.

  Saksan entinen puolustusministeri Ursula von der Leyen on niukalla enemmistöllä valittu seuraavaksi Euroopan komission puheenjohtajaksi, jolla on paljon hallinnollista valtaa Euroopan unionissa.

  Suljetussa äänestyksessä European Parlamentissa 16.7. Ursula von der Leyen, Angela Merkelin läheinen liittolainen, sai vain 383 ääntä. Se on vain yhdeksän ääntä enemmän kuin mitä hän tarvitsi tullakseen valituksi. Tämä on kaikkien aikojen heikoin tuki puheenjohtajalle siitä lähtien kun puheenjohtajan virka perustettiin vuonna 1958. Ursula tulee Jean-Claude Junkerin tilalle marraskuussa 2019 viiden vuoden kaudeksi.

  Ursula von der Leyen on julkaissut oman 24 sivuisen ohjelmansa otsikolla ”Minun agendani Euroopalle”. Ohjelma on poliittisesti erittäin punavihreä ja vahvaa keskitettyä liitovaltiota kohti pyrkivä.

  Ursulan agendaan kuuluuvat hiiliverot, jossa jokainen henkilö ja yritys maksaa kaikista hiilidioksidi-päästöistään. Ohjelman mukaan Eurooppa olisi ”hiilineutraali” vuoteen 2050 mennessä. Agendaan kuuluu Euroopan ensimmäisen ”ilmastolain” laatiminen ja voimaan saattaminen. Kymmenvuotissuunnitelmaan kuuluu myös tuhannen miljardin euron tuet erilaisiin ilmastohankkeisiin. Varat näihin tukiin kerätään jäsenmaiden veronmaksajilta.

  Agendassaan Ursula vannoo saattavansa valmiiksi Euroopan pankkiunionin ja luovansa tarvittavat välineet EU:n yhteisen budjetin laatimiselle. Hän myös ajaa pakollista minimipalkkalakia kaikkiin 28 jäsenmaahan, vaikka minimipalkan tiedetään heikentävän työmahdollisuuksia ja vähentävän tarjolla olevien työtuntien määrää.

  Ursulan suunnitelmissa on myös uudistaa kaikki koulutusjärjestelmät EU:n jäsenmaissa ”digitaalisen koulutussuunnitelman” avulla. Hän sanoo”haluavansa muuttaa opetuskulttuurin”.

  Maahanmuuton taakanjakoon ja EU:n lakien noudattamiseen Ursulan suunnitelmissa ovat kovat otteet. Hän suunnittelee yhtenäistävänsä EU:n lakien soveltamista siten, että erilaisin sanktioin varmistetaan jokaisen jäsenmaan noudattavan aina ensisijaisesti EU:n lakeja ja vasta sen jälkeen omaa lainsäädäntöään – kaikissa asioissa. Erityisen keskeisessä asemassa agendalla ovat turvapaikanhakuun liittyvien yhteisten lakien ja sääntöjen noudattaminen kaikissa jäsenmaissa.

  Suunnitelmassa on myös EU:n yhteinen armeija ja rajavalvonta. Yhteisen ulkorajojen valvonnan tarkoitus on vähitellen poistaa sisärajojen valvonta kokonaan.

  Mikäli Ursulan suunnitelmat toteutuvat, EU on kulkemassa yhä tiiviimpää liittovaltiota kohden ja jäsenvaltioiden oma lainsäädäntö ja budjetit tehdään vähitellen turhiksi:
  Valta siirtyy jäsenvaltioista EU:n yhteisille byrokraateille ja kansallisten lainsäädäntöelinten merkitys katoaa.
  Jukka Rahkonen
  Lähde: Gatestone Institute
  https://beta.oikeamedia.com/o1-115712

  Ja näin Suomi tuhotaan itsenäisenä ja omista asioistaan päättävänä maana.

  • Kunpa tuo Rahkosen artikkeli olisi mahdollista saada laajempaankin jakeluun – nykytilanteessa pakollista kansalaistietoutta!

 13. Yksi ja toinen syö yhä useammin sanansa Eurostoliiton (EL) jyrän alla
  nyt vuorossa Tanskan pääministeri — jäämme odottelemaan Persujen vuoroa

  Danish pm breaks her promise, will now liberalize immigration policies
  The Social Democrats became the biggest party in the Danish election last month, and the populist Danish People’s Party plummeted, much because the Danish Social Democrats had adopted some of the Danish People’s Party’s popular and relatively strict immigration policies.

  But now when Mette Frederiksen from the Social Democrats have become the new prime minister, she and the other in her party have started to liberalize immigration polices, much because of pressure from three far left parties who also did a good election.

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=192118

  • Nyt vuorossa brittien uusi pääministeri sionisti Boris Johnson laittaa maahanmuuton kuriin Australian mallilla
   Tuoreen pääministerin mukaan Britannia on varautunut Brexitiin paremmin kuin monet uskovat ja maahanmuuttopolitiikkaan tulee nyt järjestys.

   Johnson on suuri huijari eikä olisi muuten virkaan kelvannut maassa joss sionistit hääräävät kulissien takana.
   https://beta.oikeamedia.com/o1-115915

   Pritti Patel, has now been appointed as Prime Minister Boris Johnson’s new Home Secretary.

   Boris Johnson Shows His True Colours
   Priti Patel has has just been appointed UK Home Secretary. Click to enlarge
   While we would not argue with Patel’s position on migration and asylum, we do have misgivings about her on one thing.

   Patel had been sacked as International Development Secretary in 2017, after it was revealed that she had been holding secret meetings with Israeli officials and government ministers. We do not know what was discussed in these meetings but some would see holding “secret meetings” with representatives of a foreign government as tantamount to treason.

   While it’s true, as Home Secretary Patel will not have direct control over UK foreign policy, her remit will include policing and national security. This will enable her to oversee the passage of new legislation on issues such as terrorism and, of course, “anti-Semitism”.

   While Patel’s past dealings should have prevented her posting, Boris Johnson himself makes no effort to hide where his sympathies lie. Indeed, he is on record as saying that he is a “passionate Zionist” who “loves” Israel. So his appointment of another Brexiter and a low-key Zionist enabler should come as no big surprise.

   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=192181

   BORIS JOHNSON, BRITAIN’S NEW PRIME MINISTER:
   “More dangerous than Trump”.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=192104

 14. Ahneudesta hyvä esimerkki.Peter Philips esittää sen hirvittävän rahajärjestön maapallolla maltillisesti korottamatta ääntään. U-TUBE tuo ajoittain muutakin kuin pelkkää propakandaa.

 15. Hyvä Kari,

  Otan osaa Sinun ja perheesi suureen suruun. Todella murheellinen tapaus.
  Hienoa, että Sinulla on ollut voimia jakaa tuo raskas kokemus julkisuuteen. Kirjoituksesi on vavahduttava, riipaiseva. Kunpa se leviäisi myös kaikille kansanedustajille, poliitikoille ja päätöksentekijöille.

  Tapauksen todistusvoima on valtava. Kirjoituksen sisältö osoittaa osaltaan yhteiskuntamme nykyisen tilan. Liian usein yhteiskunnan hauraimmat jäävät vaille sitä tukea, jota oma perustuslakimme edellyttää. Hallinto näyttää liian usein pettävän, samoin laillisuusvalvonta alimmasta ylimpään. (Itse tunnen omakohtaisesti vaikeavammaisten ihmisten kohtaloa. Eilen [14.8.] vetosin Iltalehdessä julkiseen valtaan vanhustenhuollon ongelmien osalta. Tänään [15.8.] HS:ssa muuan psykologi kirjoittaa niin ikään ikäihmisten usein ala-arvoisesta kohtelusta.)

  Maassamme monet ylpeilevät oikeusvaltiostamme. Usein tuo ylpeily näyttää olevan syvässä ristiriidassa raadollisen todellisuuden kanssa, valitettavasti.

  Kuvaamasi tiistaikerho antaa toivoa.

  Voimia!

  Parhain ajatuksin ja toivotuksin

  Tapio

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here