“Totuudenjälkeisyys” ja läntinen arvomaailma

82

The Naked Truth (alaston totuus) -patsas St. Louisissa, Missourissa. Kuva (värikorjattu): Millbrooky (CC BY 3.0)

Antto Vihma, Jarno Hartikainen, Hannu-Pekka Ikäheimo, Olli SeuriTotuuden jälkeen: Miten media selviää algoritmien ja paskapuheen aikana. Teos 2018.

Tässä käsiteltyyn kirjan on pantu paljon työtä ja se sisältää runsaasti mielenkiintoista aineistoa. Seuraavilla kommenteilla en halua väheksyä kirjan arvoa, vaan vain kiinnittää huomiota asioihin, jotka jäivät askarruttamaan mieltäni.

Kirjan tekijät eivät esimerkiksi lakkaa korostamasta, miten nykyoloissa on oltava “tarkkana lähteiden luotettavuuden suhteen”. Hyvä niin. Kuitenkin kirjassa itsessään on esimerkkejä huonosta lähdekritiikistä. “Totuudenjälkeisyydestä” kirja on tehnyt hokeman, joka istuu jotenkin kehnosti joukkotiedotusvälineiden historiaan. Tässä yksi hokema: “Totuudenjälkeisten strategioiden näkökulmasta olennaisia haavoittuvuuksia ovat erityisesti moniarvoisuus ja vapaa tiedonvälitys.”

Tekijät eivät väitä, että tämä kaikki olisi täysin uutta, mutta he korottavat läntisen arvomaailman kaiken hyvän mittapuuksi aivan kuin näihin arvoihin vannovat johtavat länsimaat eivät olisi syyllistyneet hirvittäviin hyökkäyssotiin ja ihmisoikeuksien rikkomuksiin. Tämä kuviteltu arvomaailma on nyt heidän mukaansa uhattuna. Kirja hahmottaa puolustuksen näin: Yhteiskunnallisen järjestelmän horjuttamiseen tähtäävän informaatiovaikuttamisen puolustuslinja on “koulutettu ja medialukutaitoinen länsimaiset arvot sisäistänyt kansalainen”. 

Tämä sitaatti on laajapohjaiselta Suomen viranomaisten yhteistyöelimeltä nimeltään Turvallisuuskomitea. Komitea pitää silmällä Suomen kokonaisturvallisuutta nojaamalla yhteistyömalliin, jossa ovat mukana valtion viranomaiset, liike-elämä, erilaiset järjestöt ja kansalaisten edustajat. ”Länsimaisten arvojen sisäistäminen” kuulostaa kauniilta ja turvalliselta ajatukselta, mutta järjestelmän ideologit antavat ajatukselle haluamansa sisällön, joka jo sisänsä hämärtää näitä arvoja ilman ulkopuolisia vaikuttamisyrityksiäkin.

Luulisi myös, että epäoikeudenmukaisen yhteiskunnallisen järjestelmän kritisoiminen tai horjuttaminenkin olisi median perustehtäviä. Eihän nykyinen meno taloudellisine eriarvoisuuksineen ja ilmastokriiseineen voi ikuisesti jatkua. Uskoisin ”medialukutaitoisten” kansalaisten kykenevän ymmärtämään, milloin kyse on tarkoitushakuisesta harhauttamisesta ja milloin rakentavasta kritiikistä.

Kirjassa on hyvin vähän osviittoja siihen, miten asiallinen journalismi syntyy. Kirjoittajat kyllä pitävät tärkeänä, että ihmiset ovat “tarkkana lähteiden luotettavuuden suhteen”. Hyvä niin. Mutta kun kirjassa esimerkiksi ohimennen viitataan Ukrainan viimeaikaisiin tapahtumiin, saamme lukea: “[…] vuonna 2014 Kiovan Maidanin aukiolle kokoontuneet kansanliikkeet hyödynsivät sosiaalista mediaa protestien organisoimiseen ja onnistuivat lopulta kaatamaan Viktor Janukovitsin hallinnon.“

Mielenosoittajien heittämät Molotovin coctailit muuttivat Maidanin aukion tulimereksi. Kuva: Mstyslav Chernov (CC BY-SA 3.0)

Itse pidän luotettavampana lähteitä, joihin arvostettu australialainen journalisti John Pilger nojaa. Hän kirjoittaa, miten BBC yhdessä CNN:n, The New York Timesin ja The Guardianin kanssa

“näytteli keskeistä roolia saadakseen katselijat (ja lukijat) hyväksymään uuden ja vaarallisen kylmän sodan. Ne kaikki ovat luoneet vääristellyn kuvan Venäjän pahantahtoisesta toiminnasta, kun itse asiassa vallankaappaus Ukrainassa vuonna 2014 oli Yhdysvaltain alullepanema. Tukena olivat myös Saksa ja Nato”.

Tässä läntisessä propagandassa Yhdysvallat ja Nato siis näyttäytyvät kriisin viattomina osapuolina. Vallanvaihto Ukrainassa oli kuitenkin osa Yhdysvaltain pitkäaikaista geopoliittista vehkeilyä. Washington oli pitkään kaavaillut Ukrainan vetämistä pois Venäjän vaikutuspiiristä ja viimein sen liittämistä Natoon. Ukrainan Natoon liittymisen ehtona olisi ollut Venäjän Krimillä olevien sotilastukikohtien karkottaminen. Ei ole järkevää odottaa Venäjän suhtautuvan levollisesti tällaiseen kehitykseen. Venäjän vastatoimet tässä tilanteessa olivat kuitenkin lieviä verrattuna Yhdysvaltain jatkuviin aggressioihin eri puolilla maailmaa. 

Toinen esimerkki puutteellisesta lähdekritiikistä on Russiagate. Näin:

“Kevään 2017 aikana julkisuuteen tuli yhä tarkempaa tietoa siitä, kuinka Venäjä oli sotkeutunut Yhdysvaltain presidentinvaaleihin ja käyttänyt muun muassa Facebookia informaatiovaikuttamisensa välineenä.” (s. 37) 

Yhä tarkempaa tietoa? Itse asiassa koko Russiagate-juttu on yhä hämärän peitossa, koska sen tutkimiseen liittyy omituisia laiminlyöntejä. Maineikas amerikkalainen Venäjän tuntija Stephen F. Cohen luonnehtiikin Russiagatea Yhdysvaltain uuden ajan historian vilpillisimmäksi poliittiseksi skandaaliksi. Cohenin mukaan ei ole mitään todisteita siitä, että Putin olisi halunnut hyökkäystä amerikkalaista demokratiaa vastaan tai että Trump olisi suostunut tähän hyökkäykseen päästäkseen presidentiksi. 

Osa suomalaisista joukkotiedotusvälineistäkin on omaksunut Washingtonista levinneen hysterian Venäjän väitetyistä yrityksistä horjuttaa ”läntisia demokratioita”. Amerikkalaisen median Russiagate-kirjoittelu on usein nielaistu sellaisenaan, vaikka kriittistä aineistoa olisi tarjolla. Hyvin vähän on niin ikään kiinnitetty huomiota siihen, että Yhdysvallat on alinomaa puuttunut muiden valtioiden vaaleihin. On laskettu, että vuosina 1946–2000 Yhdysvallat sekaantui muiden maiden vaaleihin 81 kertaa. Lisäksi Washington turvautui sotilaallisiin väliintuloihin, saartoihin, salamurhayrityksiin ja muihin keinoihin hallitusten vaihtamiseksi. 

Ja mitä Facebookiin tulee, vaikutusyritykset näyttävät olleen melko vähäpätöisiä. (Samoin Googlen puolella, toim.huom.) Mitään todisteita, että Kreml olisi jotenkin sotkeutunut näihin toimiin, ei ole esitetty.

Ja mitä ”läntisiin arvoihin” tulee, monet amerikkalaisetkin kommentaattorit huomauttavat, ettei Yhdysvallat sen enempää kuin muutkaan johtavat länsimaat tavoittele maailmalla humanitäärisiä arvoja, vaan geostrategisia etuja. Yhdysvallat on tässä mittelössä aggressiivisin ja otteiltaan paljon Venäjää sumeilemattomampi. Kansainväliset mielipidemittaukset osoittavat, että Yhdysvaltoja pidetään suurimpana uhkana maailmanrauhalle. Lapsellinen usko läntisiin arvoihin vie Suomeakin yhä lähemmäs konflikteja, joilla ei ole mitään tekemistä suomalaisten turvallisuuden kanssa. 

Vaikka monet jatkuvat sodat ovat synnyttäneet amerikkalaisissa sotaväsymystä, Yhdysvaltain todellisen maailmanroolin ja sisäisen ahdingon ymmärtäminen tuottaa vaikeuksia. Amerikkalaiset joukkotiedotusvälineet kantavat tästä suuren vastuun, eikä tämä alkanut vain “totuudenjälkeisellä” aikakaudella. Maan lehdet ja sähköiset kanavat ovat jo kauan olleet suuren rahan ideologian otteessa. Veteraanitoimittaja Chris Hedges toteaa, että valtamedia ihannoi ja kannattaa myyttiä amerikkalaisesta demokratiasta, vaikka ihmisiltä ollaan viemässä kansalaisvapauksia ja raha on korvannut äänioikeuden.

Hedges kirjoittaa näin joukkotiedotusvälineiden roolista:

”Ne kunnioittavat Wall Streetin ja Washingtonin johtajia, olivatpa näiden rikokset miten kammottavia hyvänsä. Ne kunnioittavat varauksetta sotilaallista pakkovaltaa patriotismin nimissä. Todellisuutta ja politiikkaa tulkitsemaan ne valitsevat asiantuntijoita, jotka miltei poikkeuksetta edustavat vallan keskuksia. Ne laativat miltei aina uutisensa käyttämällä suuryhtiöiden tiedotteita. Uutisiin ujutetaan kuuluisuuksia koskevia juoruja, elämäntyylijuttuja, urheilua ja tyhjänpäiväisyyksiä. Joukkotiedotusvälineiden tehtävä on viihdyttää massoja tai tyrkyttää niille virallista propagandaa. Lehdistön omistavat suuryhtiöt palkkaavat journalisteja, jotka ovat valmiita toimimaan eliitin liehittelijöinä ja jotka voivat ansaita mijoonia dollareita. Heidät päästetään vallankäytön sisäpiireihin.” 

Hedges toteaa, että joukkotiedotusvälineitä vaivaa keskinkertaisuus, yhtiöideologia ja pyrkyrimentaliteetti. Ne teeskentelevät tasapuolisuutta ja objektiivisuutta, vaikka alistuvat halukkaasti vallankäyttäjien käskyvaltaan. Valtiovalta valvoo niiden käyttäytymistä, jotta ne pysyvät roolissaan virallisen propagandan levittäjänä. Suoriutuakseen uskottavasti tästä tehtävästä joukkotiedotusvälineiden on teeskenneltävä riippumattomuutta ja rehellisyyttä. Todelliset tarkoitusperät on pidettävä piilossa. 

Totuuden jälkeen -kirjassa kauhistellaan jatkuvasti ilmiötä, jota kirjoittajat kutsuvat “polarisoitumiseksi”. Kirjoittajat näyttävät sijoittavan itsensä ihmislajiin, jota erinomainen brittiläinen journalisti Jonathan Cook luonnehtii keskilinjan kulkijoiksi (centrists). Radikaalit oikealla ja vasemmalla ovat tässä maailmankuvassa yhtä vaarallisia, kirja näyttää väittävän. Cook taas kirjoittaa asiasta näin:

“Keskilinjan kulkijat ovat eläneet elämäänsä suojassa todelliselta poliittiselta väittelyltä, mutta viime vuosina kaksi rajua murrosta on häirinnyt heidän mielenrauhaansa: valtavirtaan on ilmaantunut Corbynin myötä “radikalismia” ja sosiaalisen median myötä julkinen väittely on jonkin verran demokratisoitunut.” 

Cookin mukaan keskilinjan kulkijat ovat kauhuissaan kuullessaan ääniä, joita ei ennen vanhaan olisi päästetty lähellekään sanomalehtiä tai mikrofoneja. Kun uusilla sosiaalisilla areenoilla esiintyy toisenlaisia ääniä, he reagoivat niihin luonnehtimalla niitä “loukkaaviksi”, “populistisiksi”, “valeuutisiksi” tai “demonisoinniksi”. Heidän vaistonsa saa heidät kyseenalaistamaan arvostelijoidensa uskottavuuden ja motiivit sen sijaan, että he kävisivät väittelemään, eivätkä vaatisi vaihtoehtoisia mielipiteitä sallivien sosiaalisten areenoiden sulkemista tai rajoittamista. 

Totuuden jälkeen -kirjan kirjoittajat korostavat usean otteeseen, miten nykyoloissa journalismilta vaaditaan tavallista enemmän tarkkuutta. Itse asiassa tällä ilmeisesti tarkoitetaan rohkeutta puhua Venäjästä aggressiivisena toimijana. Lännen ei uskota millään tavalla toiminnallaan provosoineen Venäjää. Yhdysvaltojen “sotilaallisesta vyörytyksestä” itään ei ole kysymys, kirjoittajat vakuuttavat. Jos taas korostetaan molempien osapuolten “nokittelua”, syyllistytään “tasapuolisuusharhaan”. Jos toimittaja astuu näin hahmotetun ajatusmaailman ulkopuolelle, paljastuu journalistinen ammattitaidottomuus, meille vakuutetaan.

Ajatus on huvittava, minkä voi todeta lukemalla amerikkalaista “toisinajattelevaa” aineistoa. Tätä aineistoa on luettavissa joka päivä omilla Media Watch -sivuillani.

Stephen Cohen valittaa Venäjän maailmankuvaa koskevan älykkään väittelyn katoamista. Hän on vuosien mittaan viettänyt paljon aikaa Neuvostoliitossa ja Venäjällä. Hän on käynyt perusteellisia keskusteluja venäläisten viranomaisten, poliitikkojen ja toisinajattelijoiden kanssa. Hän kykenee Venäjän todellisuutta käsittelevään rationaaliseen pohdiskeluun. Virallinen Washington sen sijaan elää kuvitellussa maailmassa, jossa Venäjä nähdään aggressiivisena rosvovaltiona, joka uhkaa läntisiä arvoja. Tätä henkeä on hiipinyt myös monien suomalaisten asenteisiin. 

Olipa Venäjän politiikasta mitä mieltä hyvänsä, on aiheellista tarkastella Itämeren alueen todellisuutta. Risto Volanen on huomauttanut, että

”Lyypekistä Pietariin ja Tornioon Itämeren alueen 90 miljoonan asukkaan jokapäiväinen hyvinvointi on täysin riippuvainen vakaan rauhan jatkumisesta Itämerellä. Alueen sotilaallinen kriisi olisi siis myös alueen kymmenen valtion asukkaiden taloudellinen kriisi. Itämerellä liikkuu joka hetki lähes 2 000 alusta, joiden varassa on alueen kansantalouksien vienti ja tuonti – Suomen osalta lähes sataprosenttisesti.” 

Volanen jatkaa:

”Venäjän kokonaisviennistä ja öljynviennistä noin 40 prosenttia kulkee Itämeren kautta, ja koko maan talous on sen häiriöttömästä kulusta riippuvainen. Kuka uskoo vakavasti, että presidentti Putin jonakin päivänä määräisi kenraaleille ammunnat omiin jalkoihin eli aloittamaan Itämerellä kriisin, joka viennin estymisen kautta romahduttaisi Venäjän ja erityisesti Pietarin talouden?” 

Tämä on järkipuhetta. 

Lähteet

Stephen F. Cohen, War with Russia? From Putin & Ukraine to Trump and Russiagate. Hot Books 2019.

Finian Cunningham: Facebook Scandal Blows Away ‘Russiagate’Strategic Culture Foundation, 23.3.2018

David Edwards & David Cromwell, Propaganda Blitz: How the Corporate Media Distort Reality. Foreword by John Pilger. Pluto Press 2018. (Rauhan Puolesta, 6/2018); ZNet, 17.1.2019

Tapani Lausti: Suuri raha valvoo amerikkalaista mediaaRauhan Puolesta, 3/2015

Ray McGovern: Ex-FBI, CIA Officials Draw Withering Fire on RussiagateConsortium News, 8.7.2019

Ray McGovern: FBI Never Saw CrowdStrike Unredacted or Final Report on Alleged Russian Hacking Because None was ProducedConsortium News, 17.6.2019

Ray McGovern Orwellian Cloud Hovers Over Russia-gateConsortium News. 3.5.2019

Robert Parry: The Mystery of the Russia-gate PuppiesConsortium News, 4.10.2017

Risto Volanen: Yhdysvaltojen ja Naton sotaharjoitukset SuomessaVastavalkea, 6.6.2016

Kirjoitus on julkaistu alun perin Tapani Laustin sivustolla.

82 KOMMENTTIA

 1. Laustin analyysejä on ilo lukea ja oli ilo kuunella,silloin kun Yle oli viellä vapaa sietämään, myös Laustin ja Hannu Reimen kaltaisia anarkisteja.
  Molemmat osoittivat ohjemillaan oppineisuutensa ja perehtyneisyytensä maailmaan ja sen sisällään pitämiin idelogisiin vitratauksiin.

 2. Kaikkien skenaarioiden päättelyketjujen tuloksena päädymme aina samaan lopputulokseen:

         Tiedolle (siinä kuin uskolle,
         kauneudelle, totuudelle, jne)
         vain yksi ja ainoa lopullinen
         lähdekritiikki: Lukija itse.

  Oma käsitykseni on, että oikeaa tietoa ei ole olemassa.

  Lähdekritiikki tarkoittaa, että kaukaisellakin auktoriteetilla on parempi tieto asioista kuin paikan päällä olevalla havainnoitsijalla. Olennainen kysymys tässä kuitenkin on, että

         kuka myöntää jollekin taholle
         auktoriteetin toimia toisten,
         siis totuuden, tuomitsijana.

  Sillä taholla, joka myöntää jollekin toiselle taholle tuon auktoriteetin täytyy olla myös valta, siis väkivalta, panna toimeen päätöksensä. Näin synnytetään totuuslisenssi. Ja tästä taasen seuraa, että

         lopultakin se on juuri valta,
         joka oikeuttaa määrittelemään
         totuuden.

  • ”Oma käsitykseni on, että oikeaa tietoa ei ole olemassa.”

   Minulla on kyllä päinvastainen käsitys. Oikeata tietoa on se mikä antaa todellisuutta vastaavan kuvan asioista. Esimerkkeinä toimisivat vaikkapa fysiikan tasapainolait, jossa kaikki prosessit toimivat niin että seuraavat asiat toteutuvat:

   -massabalanssi
   -energiabalanssi
   -impulssin, ja impulssimomentin balanssi

   Nämä ovat aksioomia, jotka näyttävät toteutuvan ympäristössämme, ja vastaavan havaintoja. Aksioomia siksi, että mitään niistä ei voida johtaa jostain aikaisemmasta tiedosta.

   Väittäisin, että tämä on oikeata tietoa. Jos joku on eri mieltä, niin kyseenalaistaa samalla kaiken olemassaolevan.

   Joku ekonomisti ja finanssikeinotteluilla menestynyt kulttuurihenkilö, taisi olla muuan BW, joskus aikoinaan yritti selittää julkisilla palstoilla, että maailmantaloudessa tapahtuvat prosessit ovat luonnonlakeja, ja siinä mielessä osa absoluuttista todellisuutta.

   Näin voi ajatella henkilö, jonka tajunnan avaruus käsittää vain talousasiat.

   • > massabalanssi, energiabalanssi, impulssin,
    > ja impulssimomentin balanssi

    Nämä ovat oikeaa tietoa aivan samalla tavalla kuin aikanaan oli oikeaa tietoa, että maa on litteä tai aurinko kiertää maata tai …

    Nykytieto ei ole sen oikeampaa kuin oli ”vanha” tietokaan. Totuutta ja valhetta, oikeaa ja väärää ei ole olemassa ilman yhteiskunnallista kontekstia; ilman (poliittista) suhdetta vallitsevaan yhteiskuntaan ja vallitsevaan hetkelliseen aikaan.

    Totuus ikään kuin muuttuu, aaltoilee edestakaisin, ajan funktiona.

    • Saat tietysti ajatella mitä haluat, mutta se mitä esitin, vastaa havaintoja ympäröivästä maailmasta. Havainnot aikanaan kumosivat käsitykset maan litteydestä.

    • ”Oma käsitykseni on, että oikeaa tietoa ei ole olemassa.”

     Näin on. Oikea tieto, eli ”totuus” muuttuu ihmiskunnan kollektiivisen tietoisuuden myötä, eli se mikä on tänään meille kollektiivisesti totta – kuten esim. aurinkokeskeinen järjestelmä – on huomenna todennäköisesti valhetta. Tästä huolimatta, absoluuttinen totuus, eli se mitä Jumalaksi kutsutaan, on olemassa, eli ihmisen toimintaan sisältyvä valhe on osa totuutta. Toisin sanoen, valhe on osa absoluuttista totuutta KOSKA SE ON OLEMASSA – ihminen on tietoisuutensa vanki.

     Totuus todellakin muuttuu ja aaltoilee ajan funktiona – AJAN, joka on MAYOJA LAINATAKSENI; tietoisuuden harha.

 3. Jo tuo kirjan otsake — Totuuden jälkeen: Miten media selviää algoritmien ja paskapuheen aikana. Teos 2018 — kertoo kirjoittajien paikan mediakentässä.
  Kyse on valtamedian seviytymisstrategiasta jota he yrittävät epätoivoisesti puolustaa [”Tekijät korottavat läntisen arvomaailman kaiken hyvän mittapuuksi aivan kuin näihin arvoihin vannovat johtavat länsimaat eivät olisi syyllistyneet hirvittäviin hyökkäyssotiin ja ihmisoikeuksien rikkomuksiin.”]

  Kun valtamedia on viralliseksi mediaksi muodostunut yksityisen rahan media niin se toimii sen ehdoilla ja levittää tuon rahan totuutta joka yleensä on ’paskapuhetta’ (propagandaa) josta se jää vähän väliä kiinni.
  Tässä on selvä liitto poliittisen vallan ja rahan hallitseman median välillä ja se käyttää valtaa maassa.
  Pitäisikö sen selviytyä?
  Ei missään tapauksessa vaan sen pitäisi kuolla ja kadota jotta tilalle voisi nousta totuuden ääni, rahasta ja joidenkin vallanhimosta riippumaton media, joka ei uutisoi asioita oma voitonkiilto silmissään.

  On helppo nähdä että tuo kirja on selkeästi valtamediaa puolustavien ja sen säilymisestä (sen paskapuheista huolimatta) kasvavan vaihtoehtomedian paineissa huolestuneiden sokeiden toimittajien kirjoittama.
  Ron Unz uskoo että tuo eliitin (Mafian) valtaa ja rikoksia puolustava valta- tai valhe-media on mahdollista voittaa tai tehdä aseettomaksi ellei jopa naurettavaksi.
  The Alternative Media Can Defeat the Mainstream Media – Here’s the Game Plan
  https://russia-insider.com/en/media-criticism/alternative-media-can-defeat-mainstream-media-heres-game-plan/ri23703
  http://www.unz.com/runz/american-pravda-breaching-the-media-barrier/

  Ron Unz’s Strategy for the Alt-Media to Defeat the Mainstream Media Is Brilliant
  https://russia-insider.com/en/ron-unzs-strategy-alt-media-defeat-mainstream-media-brilliant/ri27507

 4. Hyvä kirjoitus Tapani Lausti, kiitokset siitä.

  Kirjoitus osoittaa että terve järki ei sentään kokonaan ole kadonnut maailmasta, vaikka etenkin Suomen osalta tarkasteltuna vaikuttaakin siltä, että se on uhanalainen ja katoava lajike kaiken ”virallisen” paskanjauhamisen myllytyksessä.

 5. >Sille on kysyntää ja sitä halutaan että niin olisi, ja vaikkei olisi niin silti uskovaisesti väitetään että voi olla.
  Olennaista ja yhteistä sille on puuttelista ja yksipuolista infoa josta syntyy harhaanjohdettu käsitys.
  Uusvanha trendi on tankkerikaappaus, me tehtiin pidätyksen, – he kaappauksen. Ukraina halusi valokeilaan ja teki oman ”kaappauksen”, lyhyeenä tiedotuksena osia meni monelta ohi -UA pidätti koska se oli osallisena Kertsinsalmen tapauksen (millä tavoin jää epäselväksi).
  Tankkerin piti alunperin mennä Turkin korjaustelaklle, ahneudesta meni UA:n telakalle jolloin SBU teki iskun tai ”pidätyksen”. Siitä olkaa myös spekulaatiot että nyt voidaan vaihta ”vankeja”.( sittemin heidät vapautetiin mutta laiva jää)
  Tässä koitan sanoa sitä että on Venäjä jota voidaan syyttä mistä tahansa tai vaatia toimia omia lakeja vastaan, ja sitten on Ukraina joka voi taimia vapaasti kunhan ei asetu ”länttä” vastaan.

 6. Tapani Lausti on yhdessä Mauno Saaren kanssa periaatteellisen journalismin viimeisiä mohikaaneja. Kumpikaan ei ole enää journalismin aktiivipalveluksessa, mutta kummallakin on vielä paljon annettavaa suomalaiselle journalismille.

  Eliitin ohjastamat tappokoneet (jotka nimittävät itseään toimittajiksi) ovat tämän päivän median toimijoita. Aukkoja on paikattu myös viihteen lisäämisellä.

  Tapani Lausti kyseenalaistaa tässä artikkelissaan sekä totuudenjälkeisen ajan että läntisten arvojen stiiknafuulian. Kummastakaan ei jää paljoa jäljelle.

  Kannattaa lukea ajatuksella ja verrata lukemaansa itsekunkin arkikokemukseen.

 7. Onko Amerikan aika hajota … ja milloin tulee meidän vuoromme?

  Is It Time for America to Break Apart?
  BOYD D. CATHEY
  What has happened—what is happening—to the geographical entity we call the United States, to its people, to its culture? Does it not seem like the country is coming apart at the seams, in just about everything, from its once-established moral base in a more or less historic Christian framework to its very vision of reality, of what is real and what is not?
  … They tell us that they are working against historic “racism and sexism.” But, in actuality, their program turns real liberty on its head, inverts rationality, and enslaves millions in unrequited passions and desires, unbound and unreasoned, cocooned in a pseudo-reality. It is, to paraphrase the great English essayist and poet G. K. Chesterton, the definition of actual lunacy.

  In his volume, The Poet and the Lunatics (1929), Chesterton’s character Gale asks the question: “What exactly is liberty?’’ He responds, in part:

  “First and foremost, surely, it is the power of a thing to be itself. In some ways the yellow bird was free in the cage…We are limited by our brains and bodies; and if we break out, we cease to be ourselves, and, perhaps, to be anything.

  “The lunatic is he who loses his way and cannot return…. The man who opened the bird-cage loved freedom; possibly too much… But the man who broke the bowl merely because he thought it a prison for the fish, when it was their only possible house of life—that man was already outside the world of reason, raging with a desire to be outside of everything.” [bolding added]

  The social justice fanatics who demonstrate in the streets, who appear nightly on our news channels broadcasting the ideological virus they call news, who parade before a House or Senate committee (or serve on that committee!), and who indoctrinate gullible and intellectually-abused students in supposed centers of higher education, are, to use Chesterton’s parable, lunatics. They are “already outside the world of reason,” and their unrestrained rage to destroy is only matched by their profound inability to create anything of real and lasting value.

  They partake of a virulent cultural post-Marxism that, despite slogans of “defeating racism, sexism, homophobia, and white supremacy,’’ and establishing equality, is ultimately unachievable. Its advocates are, measured by the historical reality of two millennia of Christian civilization and by the laws of nature, insane.

  They sloganize about “the fruits of democracy” and “equal rights,” where in some future utopia “racism” and “sexism’’ will finally be banished….but where, in fact, the very contrary will exist, where democracy will have become a totalitarian dystopia a thousand times worse and more oppressive than anything George Orwell envisioned in his phantasmagoric novel Nineteen Eighty Four.

  http://www.unz.com/article/is-it-time-for-america-to-break-apart/

  • Moni voi ihmetellä miksi Usan asioita pitää tänne tunkea kun pitäisi puhua kotimaan asioista. Lyhyt selvennys saattaa olla paikallaan, osittan yllä olevaan putinismi 27.7.2019 at 11:47 kommenttiinkin liittyen.
   Kun olemme tehneet itsestämme USA-riippuvaisen maan niin nuo Usan asiat ovat tärkeitä ja niistä pitää puhua koska sama kohtalo vaanii meitä tuon riippuvuuden takia. Se mitä Usassa taåahtuu tänään ennakoi omaa edessä olevaa kohtaloamme.
   Ja kun USA on – kuten N-yahu on sanonut – Israelin ja maan omien neokonna-sionistien käsissä niin siksi myös on tärkeää puhua ja kirjoittaa sionistien ja Israelin puuhista vaikka joku voi kokea että se on antisemitismiä.
   Ei se sitä ole kun faktoista kirjoitetaan ja otetaan kriittisesti kantaa sionistisen globalistieliitin maailman valloituspuuhiin jotka heijastuvat oman maammekin asioihin esim. pakolaispolitiikan ja Eurostoliiton (EU) kautta.
   Jos tuon eliitin sijasta joku muu joukko toimisi samoin niin ei sitäkään saisi jättää kritiikittä. Eli unohdetaan se rasismi ja antisemitismi leimojen lyöminen joka kuuluu valtaa käyttävän eliitin strategiaan.

    • Hieno video vaikkakin kovin lyhyt, mutta totuus siitä ”pullisteli esille kissankokoisin kirjaimin”. Kiitti linkistä. Hebrealaisten korostusta on kovin vaikea kenenkään matkia. Kuulen sitä ihan päivisin täällä Usassa.

  • Itse tuppaan miettimään, miten, missä ja milloin alkaa paukkumaan. Kuitenkin luotan LUOJAN lupauksiin ettei ”Kaikki liha tuhoontuisi”? Se tarkoittaa ilmeisesti sitä, miten LUOJA itse tulee sekaantumaan maapalloa tuhoavien estämisen, ettei hänen luomistyönsä tuhoontuisi täysin, saatanan käyttämien sotajoukkojen ansiosta. Se aika on oleva riemullista aikaa niille jotka panevat luottamuksensa pelkästään luojamme käsiin, sehän vapauttaa meidät kaikesta vastuusta, olla ottamatta minkäänlaista osuutta Armagedoniin. Se sota on Luojan sota paholaisen omistamia joukkoja vastaan. Pientä toivoa meillä on.

  • On aika rakentaa, ja on aika purkaa. Missä ovat Faaraoiden rikkaudet, missä Kreikan viisaat ajattelijat, ja missä Rooman valta. Kaikki raunioina. Mahtaako joku uskoa tämän järjestelmän säästyvän tuholta. ( äänekästä hymyilyä) ? Inkatkin haihtuivat vaikka asuivat hyvin puolustettavilla korkeilla alueillaan. Kukaan ei pääse maanpiirillä kiljuvaa Jalopeuraa karkuun, jota vanhaksi valehtelijaksi kutsutaan.
   Saatanan hallinnon aikana me emme voi parempaa edes ajatella. Mutta synkkien pilvien takaa nousee uusi valaistus niille jotka panevat siihen toivonsa.

 8. Sanotaan että länsimaissa vallitsee liberaalit arvot mutta ne arvot karisee äkkiä lännen valtioilta kun ne päättää laajentaa alueitaan ja valtapiiriään ja niiden aiheuttamien pakolaisaaltojen hoidossa. Myöskin talouspolitiikassa on liberaalit suvaitsevat arvot unohtuneet erilaisina pakotteina ja saartoina muita maita vastaan kun ne ei alistu liberaalien vallan alle.
  Ukrainastahan puhutaan värivallankumouksena ulkomaiden lehdistöissä ihan yleisesti mutta suomen medioissa en ole havainnut sitä kutsuttavan väri vallan kumoukseksi kuin yhdessä vaihtoehtomediassa. Tämä nyt kertoo suomen liberaaliuden tilan mediassa, joka on eun ja naton kannan toistelua mikä nyt ei varmasti ole muuta kuin propagandaa. Saksahan taas ottaa isompaa roolia näissä vehkeilyissä kuten tässä ukrainan vallankaappauksessa kuin aatun aikaan ainakin ja saksakin on usan talutusnuorassa kuten muutkin länsimaat että tuskin vehkeilystä maailmassa tulee loppua ikinä.
  Suomi on sotkeutunut pahasti tähän lännen liberaaliuden arvottomuuteen ja siitä on osoituksena kun se riehuu natomaiden mukana itämerellä sotaharjoituksissa, jotka varmasti horjuttaa itämeren rauhan tilan tasapainoa agresssiivisempaan suuntaan.

 9. onko Benita Heiskanen Demla anti thrupmh
  vetäkää itse johtopäätöksenne
  HS
  https://www.hs.fi/haku/?query=benita+heiskanen
  Aamulehti ymm ymm yle iL iS mtv3
  Asiantuntija: Benita Heiskanen
  satakunnankansa.fi
  24.8.2018
  Viimeisin Trump-kohu on vain pisara meressä –
  Venäjä-tutkinnan rinnalla Watergate-skandaali on lasten leikkiä
  Jos nykyisten tietojen valossa pitäisi nimetä historiallinen hetki, kyllä se olisi tämä Venäjä-tapaaminen Trump Towerissa. On jo osoitettu, että tapaaminen tarjosi mahdollisuuden salajuoniajattelulle, joka puolestaan saattaa todistaa maanpetoksen, toteaa Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen.

  Mietikää mitä paskaa hän on jauhanut totuutena
  kun mietii mullerin raportin lopputulosta

  tänään sama meno jatkuu kuten eilispäivänäkin
  Benita Heiskanen AAMULEHDEN Sivuilla EILEN

  ”Valkoisessa talossa istuu henkilö, joka ei noudata pelisääntöjä”
  Trumpiin kohdistuvat tutkinnat jatkuvat
  Aamulehti
  Tänään
  Donald Trump sai erävoiton muurikiistassa –
  Suomen ainoa Asiantuntija valtamediassa Benita Heiskanen
  Tai itkevä *väärin äänestetty* Mika Aaltola
  Benitan oman sodan anti thrump propagandan

  Watergate-skandaali on lasten leikkiä harhojen ylläpitämisen takia

  hän pitää USAN korkeimman oikeuden ratkaisua
  *merkkinä oikeusjärjestelmän politisoitumisesta*

  on erikoista että tämä anti Trump valtamedia lemmikki
  AAMULEHDEN VAKI DEMLA LIBERAALI
  kehtaa puhua politisoitumisesta
  katsoisi itseään peiliin ennen kuin sanoo mistään mitään

  • Tiedätkös miten ”kauan se tapaaminen kesti”??? Kyettiinkö siinä lyhyessä ajassa ratkomaan maan tulevaisuus? LOL. Jospa se olikin pelkästään lyhyt selonteko TRUMPin rakennusvaiheesta Venäjällä, mutta siitäkin vasemmsto sai taas ”vettä myllyynsä”?

 10. 1 Benita Heiskasen mäkii taas paskaa Kalevassa ja Aamulehdessä silmille että kirvelee Muellerin kuuleminen kuvasti poliittista kriisiä:
  ”Valkoisessa talossa istuu henkilö, joka ei noudata pelisääntöjä”
  Trumpiin kohdistuvat tutkinnat jatkuvat
  Aamulehti

  2 Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen
  Donald Trump sai erävoiton muurikiistassa –
  Suomen ainoa Asiantuntija valtamediassa Benita Heiskanen
  Tai itkevä *väärin äänestetty* Mika Aaltola

  Benitan oman sodan anti thrump propagandan harhojen ylläpitämisen takia
  hän pitää USAN korkeimman oikeuden ratkaisua
  *merkkinä oikeusjärjestelmän politisoitumisesta*

  on erikoista että tämä anti Trump valtamedia lemmikki
  AAMULEHDEN VAKI DEMLA LIBERAALI VASURI
  kehtaa puhua politisoitumisesta
  katsoisi itseään peiliin ennen kuin sanoo mistään mitään
  Nämä suomen VALTAMEDIAN TOIMITTAJAT
  JA HEIDÄN UMPI POLITISOITUNEET KOMENTAATORI DEMLA TUTKIJAT
  VOISIVAT PITÄÄ TOSIAAN PÄÄNSÄ KIINNI
  MUIDEN POLITISOITUMISESTA
  kyseesä on samanlainen kaksi naamainen moraalisti viitsi kuin tämä
  Päätoimittajien kannanotto: Luotettavan median puolesta
  Unkarin pääministeri Viktor Orbán arvosteli rajusti Suomea – ”
  Tarvitsemme hyviä hermoja, kun suomalaiset ystävämme
  arvostelevat meitä oikeusvaltion tilasta”
  Mietikää tosiaan suomen hallituksen koostumusta
  äänestys tuloksiin verraten ja demokratian tilaa
  RKP 4.2 Prossalla oikeusmisteriksi
  saatika vihreiden ministeri salkut

  • Millä oikeudella Benita Heiskanen sekaantuu Usan politiikkaan, asiantuntijana.
   Äärivasemmistolaisuus loistaa kuin kuu pimeältä taivaalta. Taas kerran ”opinnot menivät täysin hukkaan” oman kieroontuneen asenteensa takia.

 11. Varsin tavallinen virhe on, että tieto sekoitetaan totuuteen. Tietoa me voimme hankkia eri lähteistä ja usein henkilön oma kokemus vahvistaa tiedon oikeellisuuden. Ihminen pitää todellisuutta ja omia kokemuksiaan totuuden kriteerinä. Se tieto omaksutaan, joka vastaa omaa uskoa tai ideologiaa. Kenen joukoissa seisot on tärkeämpää kuin totuus.

  Kuitenkin totuus on suhde. Se on adekvaatti vastaavuus objektiivisen todellisuuden ja subjektiivisen tajunnan välillä. Se on siis vähintään kaksipaikkainen relaatio.

  Absoluuttista totuutta ei juurikaan ole mahdollista saavuttaa. Mielipiteillä ja arvoarvostelmilla ei ole totuusarvoa lainkaan

 12. Venäjän vaikutus on usan tiedustelupalvelun mukaan ollut suurta vaikka todisteet on visusti salattu ja trump myönteinen uutisointi oletettavasti venäjältä tulleista maksetuista viesteistä fb:ssa ja googlessa on muutama tuhat dollaria mutta viestien alkuperääkää ei ole todistettu kuin highly likely tasolla, mikä ei todista mitään. Hiljaisuudessa on kuitenkin käyty fb:a vastaan oikeudenkäynti kun fb möi 55 miljoonan epävarman amerikkalaisen äänestäjän tiedot välikäsien kautta trumpin vaalitoimistolle ja sen vaikutuksista vaali tulokseen ei ainakaan suomessa ole sanottu sanaakaan. Väitetty venäläisten vaalivaikuttaminen on olematonta verrattuna fb:n vaikuttamiseen ja fb:n zuckerberg olisi kaiken järjen mukaan pitänyt tuomita myös rikollisesta vaalitulokseen vaikuttamisesta mutta nyt pääsi kuin koira veräjästä miljardiensa avulla. Venäläisiä kuitenkin tuomittiin vaalivaikuttamisesta ties millä perusteilla mutta saatiipahan sillä pestyä zuckerbergin maine puhtaaksi. Joka vaalien alla suomessa silmät kiiluen kertoo joku kybermies televisiossa miten suomen vaaleihin joku voi vaikuttaa idän suunnalta ja eu laulaa samaa laulua ja vastikää usasta taas kajahti uutinen että venäjä voi yrittää vaikuttaa seuraaviin vaaleihin. Venäjällä ei varmasti ole mitään intressiä vaikuttaa mihinkään vaaleihin kun se tietää että länsimaissa valtaa pitää byrokratia ja siihen vaaleilla ei ole vaikutusta.

  • Totta tosiaan. VENÄJÄ ei tuhlaa aikaansa lännen itsetuhoon, jenkit ovat tuhoamisen mestareita kaikkialla maapallolla, mutta eivät kiimoissaan ole älynneet tuhoamalla samalla oman kansansa. Amerikan kansa ei ole tyhmää karjalaumaa, kyllä meillä on selvästi huomattu missä ollaan menossa. Kansa odottaa vain tilaisuutta panna kaikki ”uusiksi”? Madännäisyys johtuu johtajista eikä kansasta. Niinhän on joka maassa? myöskin SUOMESSA. Ilman ISRAELIN valtion tarkoitusperiä, maapallolla olisi rauhallista elää. Paina se mieleesi pysyvästi.

   • Israel on samanlainen amerikan etäpääte kuin natomaatkin sillä erotuksella että usan juutalaiset kuuluu amerikan raha- ja mediaeliittiin siinä määrin että israelin arvosteleminen on usassa laitonta. Eussa on myös israelin arvosteleminen laitonta joten kyllä juutalaisilla on maailmassa vaikutusvaltaa siinä määrin että mikään ei muutu suomessa ja usassa miksikään olipä kansalaiset miten fiksuja tahansa.

  • Mark Zuckerberg esiintyi ylimielisenä, kuulusteltavana päävaltion politikkojen kysellessä häneltä ”jonnin joutavia kysymyksiä”. Kyselijöissä oli liian monta Juutalaista, sekä juutalaismielistä edustajaa, joten se tapaus meni ”lekkeripeliksi”? Nuori ”KLOPPI” on niin hirmuisen rikas, että se pelottaa arvostelijoita housut tutisten. Siinäkin jälleen ratkaisee omaisuuden suuruus, tuleeko siitä mitään, vai pannaanko napit kiinni?

  • Muller ei ole muuta kuin ”Old Man in Dotage”,täydellinen pettymys oikeudelle ja kohtuudelle. Kaikki hänen lakimies-apulaisensa vasemmistoa edustavia ”matelijoita” alusta lähtien, Hillaryn leiritulilla? Meidän aikamme suurin huiputus satojen miljoonien silmäparien sokaistuneina seuraajina. Mutta sekään ei riitä luikerteleville demokraateille. Nyt he ovat jälleen kokoontuneet keksimään jotakin uusia syytteitä, ja sitä jatkuu seuraaviin vaaleihin asti. Kansa on siitä hyvin perillä, ja tulevat äänetämään sen mukaan,heheh.

 13. Omakohtainen toiveeni on se, miten VENÄJÄ-KIINA kumppanuus näyttää olevan ainoa mahdollisuus panna ”keppejä Israel-Usa pinnojen väliin”? Siihen ne mahdollisuudet sitten hupenevatkin. Ovathan Kiina-Vanäjä sentään kooltaan puoli maapalloa, onneksi. Läntiset sotahaukat tietävät tarkasti miten vaarallista peliä pitävät, koska ydisnsodassa ei ole voittajia, ainoastaan raatoja, joita ”taivaan linnut tulevat ahmimaan hyvällä ruokahalullaan”. Uuden testamentin muistutus.

 14. Vastaus Kaija Olin-Arvola 27.7.2019 at 15:25 kommenttiin
  Absoluuttista totuutta voidaan etsiä vain luonnontieteistä, lähinnä fysiikasta, mutta on todettu että siinäkin tutkijan oma tajunta voi vaikuttaa tuloksiin. Fysiikan lakejakin on jouduttu korjaamaan joskin harvoin.
  Tiede sinänsä ei tänä päivänä enää ole luotettavaa koska se usein on sidoksissa rahan valtaan.
  Entä historian totuus? Se onkin jo laveampi ja monien valheiden tie. Putin on ’historian mies’ ja jo koulussa historia oli hänen lempiaineitaan.
  Voi ajatella että viisas ihminen on kiinnostunut historiasta koska sen avulla voi oppia välttämään virheitä.
  ————
  Amerikkalaisen Venäjän historian professori Walter G. Moss’in kirjoitus Vladimir Putinista, jossa hän tukeutuu Hill’in ja Gaddy’n teokseen Putin, Kremlin työntekijä, valaisee itänaapurimme päämiehen persoonaa ja politiikkaa, joka Mossin mukaan on ’historian mies’ Putinille sydämen eikä vain vallankäytön asia.

  Juuri tänä aikana kun infosota käy kuumana ja totuutta halpamaisesti vääristetään ja manipuloidaan, meidän tulisi olla mahdollisimman objektiivisesti perillä maailman johtajista ja heidän motiiveistaan kun muodostamme käsitystä heidän toimistaan.

  Tiivistelmää osasta Moss’in kirjoituksesta:

  Tavatessaan Marraskuu 2014 kokouksessa historian opettajia, Putin totesi, että he olivat kokoontuneet kansallisen yhtenäisyyden päivänä, joka on Putinin luoma lomapäivä ja joka korostaa yhtenäisyyden tärkeyttä monien venäläisten kansallisuuksien kesken.
  Hän viittasi useihin historiallisiin tapahtumiin tukipilarina näkemyksilleen. Hän huomautti, että ”kansallisen yhtenäisyyden päivää kunnioitetaan Moskovan vapauttamisena [vuonna 1612]
  … Venäjä ei hävinnyt I maailmansotaa, koska sitä ei ”lyöty taisteluissa edestä päin.” Pikemminkin maa ”revittiin sisältäpäin.”… monet nuoret eivät tiedä toisen maailmansodan sankareista, joita yhä on elossa ja että heihin kuului ”kaikkien eri etnisten ryhmien sotilaita.”

  Hän myös vertasi kahta maailmansotaa ja arveli, että ehkä Stalinin WWII aikainen ankaruus oli välttämätöntä natsien voittamiseksi – ja ehkä kovuutta tarvitaan tänäänkin torjumaan ulkomaisia uhkia.
  ” Johtajien julmuudella todennäköisesti oli myös tietty rooli [voittaa WWII]. … On vain vaikea sanoa, olisimmeko voineet voittaa sodan, jos johtajat eivät olisi olleet niin julmia, jos he olisivat olleet enemmän sellaisia kuin Nikolai II: n aikana [1894-1917]. On hyvin vaikea sanoa. Ja mitä seurauksia olisi ollut, jos olisimme hävinneet? Seuraukset olisivat olleet vain katastrofaaliset.”
  … Putin olettaa myös, että poliittisen yhtenäisyyden puute Venäjän ruhtinaiden kesken johti katastrofeihin kuten mongolien hyökkäykseen kolmetoista luvulla; väite (että vahvan autoritaarisen hallitsijan puute johti tai vei Venäjän ulkovaltojen uhriksi) joka ei ole vain Putinin keksintöä.
  ——–
  Todellinen ”historian ihminen” on totuuden etsijä, joka panee totuuden etsimisen poliittisten tai henkilökohtaisten syiden edelle, olivatpa ne ideologisia, kansallisia, isänmaallisia, etnisiä, luokkaan tai sukupuoleen liittyviä.
  Filosofi ja kirjailija Iris Murdoch kirjoittaa Hyvyyden suvereenisuus artikkelissaan ”tutkijan rehellisyydestä ja nöyryydestä, joka ei edes tunne houkutusta tukahduttaa sitä mikä kiroaa hänen teoriansa.”

  Kiistämättä Putin uskoo paljon siitä, mitä hän sanoo, mutta hänkään ei Mossin mielestä ole täysin rehellinen eikä nöyrä Murdochin ’hypoteettisen tutkijan’ kuvaamalla tavalla. Poliitikot, jotka omaavat sellaisia hyveitä ovat hyvin harvinaisia missä tahansa maassa.
  Ja jopa meidän ammatti historioitsijoiden täytyy jatkuvasti yrittää taistella omien harhojemme ja subjektiivisten käsitystemme synnyttämää totuutta ja sen kumoutumisen vaaraa vastaan, toteaa Walter G. Moss lopuksi.

  http://historynewsnetwork.org/article/158989
  by Walter G. Moss

  Walter G. Moss is a professor emeritus of history at Eastern Michigan University and Contributing Editor of HNN. He is the author of A History of Russia, Vol. I and Vol. II. For a list of his recent books and online publications, click here. – See more at: http://historynewsnetwork.org/article/158989#sthash.DGhvIH5k.dpuf

  ————-
  Putin on korvannut itsevaltiuden käsitteen ”suvereenilla demokratialla”. Hill ja Gaddy mukaan, ”suvereeni demokratia. . . on vahvan ja voimakkaan valtion ruumiillistuma, aivan kuten itsevaltius oli tsaarin aikakauden.”
  Uusi termi on tarkoitettu tuomaan julki, että ”Venäjä on vastuullinen itselleen eikä vastuussa kenellekään muulle kuin kansansa enemmistön mielipiteelle.”
  Lisäksi ”universaalit demokratian normit eivät ole venäläisiä ja ovat itse asiassa tuottaneet vahinkoa Venäjän poliittiselle kehitykselle. Venäjän on siis palattava poliittiseen järjestelmään, joka on ainutlaatuinen ja oma, joka on suvereeni ja historiallisesti juurtunut.”

  Nykymaailma opettaa ettei läntinen (universaali) demokratia ole kansanvaltaa vaan väline, jolla vähemmistö hallitsee enemmistöä. Meilläkin on sen avulla valtaan noussut eliitti, joka ei juurikaan piittaa kansan tahdosta.
  Hyvyyden suvereenisuus ei toimi kun vastassa on Pahuuden suvereenisuus. On eri asia tutkia ja johtaa kansaa.
  ————
  Entä johtaako kukaan maansa johtaja maataan käyttämättä myös osin valikoivaa historiaa hallinnan välineenä?
  Mikä on oman Talvi- ja jatkosotamme idealisoitu muoto – sotahan olisi ehkä ollut kokonaan vältettävissä järkevällä politiikalla – ja miten se aikanaan ohjasi ja yhä ohjaa maamme politiikkaa?
  Entä totuus WW2:sta, pankkiirien sodasta ja kaikista 9/11 jälkeisistä sodista? Miten niiden vahvasti vääristelty ja valheellisiakin muotoja saava totuus on vääristänyt ihmisten maailmankuvaa ja edistänyt (ja koko ajan edistää) NWO- Imperiumin kasvavaa hegemoniaa?

  Putinin kohdalla tapahtuva Moss’in kuvaama historian idealisointi on lopulta aika lievää ja vähemmän vaarallista koska se ei palvele sodan ja tuhon voimia vaan oman kansan eheyttä ja valtion suvereenisuutta ilman imperialistisia pyrkimyksiä, jotka taas kiistatta ohjaavat läntisen imperiumin politiikkaa.

  Säilyttääkseen oman kulttuurinsa valtiot ja kansat erilaisine kulttuureineen tarvitsevat oman ’suvereenisen demokratiansa’, jossa oikeudenmukaisuus ja inhimillinen moraali ovat peruspilareina, ei yhtä ja ainoaa pakotettua globaalia mallia, joka luo vastavoiman ja repii kansaa hajalle.
  Yritys pakottaa kaikki samaan poliittiseen nwo-pakkopaitaan vastoin kansojen ja kansalaisten moraalista tahtoa ja oikeustajua osoittaa ymmärtämättömyyttä ja inhimillisyyden puutetta, jopa julmuutta ja hulluutta.

  Kun tulee suuria säröjä kansan ja johdon välillä on kansakunnan eheys ja yhtenäisyys vaarassa rikkoontua. Ilman vahvaa ja ’suvereenista demokratiaa’, jossa johto kuulee, ymmärtää ja toimii kansan (myös uskonnon moraalin) näkemyksiä arvostaen ja sen parasta edistäen joudutaan vaikeuksiin.

  Suvereeni demokratia ei mahdollista valtion kaaokseen ajautumista kuten on tapahtunut Lännessä; päinvastoin se tukee kokonaisuuden koossa pysymistä ja eheyttä mahdollistaen silti sellaisen vapaan ilmaisun sallivan henkisen ilmapiirin joka ei pyri valtion ja yhteisen hyvän tuhoamiseen.
  Senkin voi oppia historiasta.

  • ”Mikä on oman Talvi- ja jatkosotamme idealisoitu muoto – sotahan olisi ehkä ollut kokonaan vältettävissä järkevällä politiikalla – ja miten se aikanaan ohjasi ja yhä ohjaa maamme politiikkaa?
   Entä totuus WW2:sta, pankkiirien sodasta ja kaikista 9/11 jälkeisistä sodista? Miten niiden vahvasti vääristelty ja valheellisiakin muotoja saava totuus on vääristänyt ihmisten maailmankuvaa ja edistänyt (ja koko ajan edistää) NWO- Imperiumin kasvavaa hegemoniaa? ”
   Hyvin koottu ytimeen osuva paketti, nämäkin asiat kun avattaisiin puolueettomaan keskusteluun niin selviäisi nuoremmalle porukalle miksi Suomelle on elintärkeää harjoittaa puolueettomuuspolitiikkaa ja ottaa tavoitteeksi Itsenäisyytemme palauttaminen.
   Talvisotaa edeltävä politiikkamme oli verrattavissa Ugrainan vehkeilyyn ennen Krimin Venäjälle palauttamista.

   • Missä ja milloin voit saada aikaan puolueetonta keskustelua mistään asiasta. Ihmisestä joka elää ja kulkee silmät ja korvat auki, on tulossa 100% pessimisti, niitä kohtaan jotka lupaavat ”parempia päiviä”.Kaikki perustuu petokseen, joka ei ole sattumanvaraista vaan tarkasti suunniteltua. Helluntai-uskonnolliset ovat ainoa porukka jotka kulkevat hymyssä suin uskonnollisessa hurmio-tilassaan odottaessaan taivaaseen tempaisuaan. Haudassa on meidän jokaisen, ainakin käytävä.LOL.

 15. Mikä on totuus? Auringon nousua ja laskua on todettava totuudeksi. Planeettojen kulkuradat osoittavat käsittämätöntä ”harmoniaa”, törmäilemättä toisiinsa, se on tunnetusti tosiasia. Avaruudestakin on eriäviä mielipiteitä, mutta ne eivät perustu totuuteen, vaan räpiköiden tehtyihin arvoihin, ihmisviisauksin. Einstein viisaana avaruuden tutkijana mainitsi sen osuvasti sanoen,”minun on nöyränä hiljennyttävä sen suuremmoisen suunnittelun edessä, mikä vallitsee ”UNIVERSUMISSA”. Jos on suunnittelua, niin jossakin täytyy olla sen kaiken majesteettisen suunnittelun alkuun-panija.Se on luotettavin TOTUUS meille. Siis joku valtava voima on sen kaiken saanut aikaan, miksi emme ottaisi selvää mikä siinä on totuus? Ihminen uskoo olevansa viisas, mutta sortuu omaan varjoonsa.

  • ALBERT EINSTEIN = THE GREAT DECEPTION!

   ”The famous Michelson-Morley experiment proved conclusively that there are no different velocities of light! They are the same in all directions and their value is c, the speed of light, which strangely enough always remains true to itself, always constant, always unchangeable. (Livingston, The Master of Light, p. 133).”

   Non-motion of the earth caused a panic in the ”scientific” community!!

   ”By 1900, the proof of the non-motion of the earth did not cause Michelson to get on his knees and acknowledge that the Bible was correct after all. Had he and the ”scientific” community done so, the whole evolutionary house of sand would have come crashing down. That is the last thing that the Jesuits wanted. Their answer was to use Albert Einstein to invent a completely new theory of the universe called RELATIVITY. So now the scene shifts from the U.S. to Switzerland and an obscure clerk in the Swiss Patent Office named Albert Einstein.”

   Aurinkokeskeinen planeettajärjestelmä on tänään totta ja huomenna valetta!

 16. ”Tässä läntisessä propagandassa Yhdysvallat ja Nato siis näyttäytyvät kriisin viattomina osapuolina. Vallanvaihto Ukrainassa oli kuitenkin osa Yhdysvaltain pitkäaikaista geopoliittista vehkeilyä. Washington oli pitkään kaavaillut Ukrainan vetämistä pois Venäjän vaikutuspiiristä ja viimein sen liittämistä Natoon. Ukrainan Natoon liittymisen ehtona olisi ollut Venäjän Krimillä olevien sotilastukikohtien karkottaminen. Ei ole järkevää odottaa Venäjän suhtautuvan levollisesti tällaiseen kehitykseen. Venäjän vastatoimet tässä tilanteessa olivat kuitenkin lieviä verrattuna Yhdysvaltain jatkuviin aggressioihin eri puolilla maailmaa. ”

  Mikä velvollisuus Ukrainalla on olla ”Venäjän vaikutuspiirissä”?
  Ukraina ei myöskään ollut missään vaiheessa pääsemässä NATOn jäseneksi, vaikka se olisi kuinka halunnut (eikä suotta, koska siellä on nyt sota käynnissä ja maa on paloilteltu kuin Suomi Talvisodan jälkeen).

  Mikä oikeus Venäjällä on sanella sen naapurimaidensa ulko- ja sisäpoliittisia ratkaisuja? Tuleeko Venäjällä olla oikeus määritellä naapurimaitaan ”vaikutuspiiriinsä”?

  • Millä oikeudella Usa varustaa euroopan itäiset rajat NATO-joukoillaan, uhaten VENÄJÄÄ, jopa suomessakin jotakin hämärää menossa. Jos Suomen kamaralla on yksikin USAn tankki, silloin Suomi on menettänyt viimeisemmätkin mahdollisuutensa olla itsenäinen maa. Mitenkä se on kusipäillä niin kovin vaikeaa käsittää.

   • Puolustusliitto Naton eteentyonnetty läsnäolo Baltian maissa ja Puolassa on liittokunnan puolustuksellien vastaus Venäjän sotatoimiin Ukrainassa sekä sen sotilaallisen voiman ja toiminnan kasvuun Itämerellä.

    Pienet itäeurooppalaiset Nato-maat huolestuivat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen sotilaallisen voiman kasvusta lähialueillaan ja vaativat Natolta toimia/takuita alueidensa puolustamiseksi.

    Naton eteentyönnetyn sotilaallisen läsnäolon tarkoitus Baltiassa ja Puolassa on vahvistaa ennaltaehkäisevää pelotetta ja estää sotilaallisen konfliktin kehitystä antamalla Venäjälle viesti siitä, että hyökkäys Baltian maihin ja/tai Puolaan olisi hyökkäys koko liittokuntaa vastaan.

    ”Eteentyönnetyn läsnäolon (Enhanced Forward Presence, eFP) myötä Nato on näkyvästi läsnä Pohjois-Euroopas-sa ja Itämeren alueella. Nato käynnisti eteentyönnetyn läsnäolon Baltian maissa ja Puolassa keväällä 2017 – vain alle vuosi siitä, kun asiasta päätettiin Varsovan huippukokouksessa. Kyseessä on merkittävä askel Baltian maille ja Puolalle, joiden päätavoitteena on ollut jäsenyytensä alusta asti saada Naton joukkoja alueelleen. EFP-joukkojen läsnäololle näissä maissa on vahva kansan tuki. Vielä reilut viisi vuotta sitten puhetta Naton pysyväisluonteisesta läsnäolosta itäisissä maissa pidettiin epärealistisena.

    Baltian maihin ja Puolaan on kuhunkin sijoitettu noin tuhannen sotilaan vahvuinen taisteluosasto rotaatio-pohjaisesti, mutta käytännössä pysyväisluontoisesti. EFP-taisteluosastoihin osallistuvat miltei kaikki liittolaiset. Virossa eFP-kehysvaltiona toimii Iso-Britannia, Latviassa Kanada, Liettuassa Saksa ja Puolassa Yhdysvallat. EFP-joukot ovat pelotejoukkoja. Ne ovat jatkuvassa taisteluvalmiudessa, mutta niiden tärkein tehtävä on ennaltaehkäisevän kynnyksen nostaminen. EFP-joukoilla halutaan antaa vastustajalle selkeä viesti siitä, että Baltian maat ja Puola eivät ole yksin. Hyökkäys niihin johtaisi koko liittokunnan yhteiseen vastaukseen. Kriisitilanteessa EFP-joukot ja kansalliset joukot olisivat ensivaste, mutta niitä vahvistettaisiin Naton nopean toiminnan NRF-joukolla ja sen jälkeen muilla joukoilla.”

    ”On myös huomattava, että eFP-joukkojen lisäksi Baltian maissa ja Puolassa on myös muuta Naton toimintaa: Naton ilmavalvontaoperaatio Baltiassa, Naton pysyvien merivoimaosastojen toiminta Itämerellä ja avun vastaanottoon keskittyvät pienet tukiyksiköt (NATO Force Integration Unit, NFIU). Lisäksi alueella harjoittelemassa kiertävät amerikkalaisjoukot. Yhdysvalloilla on Puolassa divisioonan esikunta rotaatiopohjaisesti ja materiaalia valmiusvarastoituna. Vuonna 2020 Puolaan on tarkoitus avata Naton ohjuspuolustusjärjestelmään kuuluva torjuntaohjusasema.”

    Lähde: ”Nato 70 vuotta, arvioita puolustusliiton ja Suomen kumppanuudesta.”

    • VENÄJÄN sotatoimiin, ja mikä vastaus ? Eivät ole näyttäneet pitävän suurta rummutusta sota-toimistaan, hääräilevät vain kuin ”kusi-sukassa” vaatimattomasti hiljaisuudesaan, varustaen ”kalustoaan mahdolliselta Usan hyökkäykseltä” ? Minkä muun maan luulisit havittelevan vallata koko SIPERIA ? Olisi jo korkea aika lopettaa se paskan vatkaaminen?

    • Kuinka monta VENÄläistä tankkia on ”Niinisalossa”??? Kuinka monta SUHOI hävittäjää kentillä ??? VENÄJÄ olisi sen voinut tehdä jo vuosia sitten, mutta he eivät aja maataan sotaan. He tosiaankin puolustavat maataan, mutta eivät riehu maapallolla rakentaen tukikohtia, kuin USA???

 17. ….Olisi ”arvoja” jaettavana?
  Hyvä kirjoitus. Katselen ja kuuntelen tätä nykypäivän Suomen ajelehtimista läntisten arvojen, euroopan arvoyhteisön jne jne virrassa. Tämä on monelta osin henkisesti sairasta aikaa ja tuntuu pahenevan. Nyky valtavalemedian rummutuksessa valtaosalta Suomalaisilta tuntuu hävinneen vähäinenkin järjenkäyttö, mitä tulee henkilökohtaiseen suodattamiseen median uutisoinneista. Olisiko osasyynä se, että hetkinen ja nopeatempoinen maailma elää uutisointien otsikkojen varassa? Mitä läntinen arvomaailma ja euroopan arvoyhteisö on saanut aikaan esim lähi-idässä, onko se arvokasta? No, eurooppa saa nyt mitä on tilannut ja se ei tule loppumaan. Tarkoitan tällä pakolaisaaltoja lähi-idän ja afrikan suunnalta. Yle areenassa näkyi vielä jonkin aikaa sitten dokumentti Syyrian Raggasta. Oli järkyttävää kuulla asukkaiden kommentteja ja nähdä kauniin kaupungin tuhoutuneen. Läntisellä arvomaailmalla oli tässäkin tapauksessa sormensa pelissä. Peliähän tämä on, suurta geopoliittista peliä, jossa taustalla ovat niin valtiot, suurmega yhtiöt, pankit, terroristijärjestöt ja tiedustelupalvelut. Kansat vain ovat tässä suurimpia kärsijoitä. Suomesta voisi sanoa vielä sen verran, että tämä maa on tullut entistä enemmän: ”henkisen kyykyttämisen, kiusaamisen ja tasapäistämisen kyttäys holhousvaltioksi ja pyrokratiapervoksi. Tärkeintä on, että älypuhelin toimii ja sometus luistaa ja voi ottaa esim selfieitä kadulla makaavasta kohtauksen saaneesta henkilöstä.

 18. 2017
  USA:n **pahamaineinen **murhakaupunki** uuteen ennätykseen
  – Baltimoressa alkuvuonna yhtä paljon henkirikoksia ***kuin Helsingissä 15 vuodessa***
  Baltimore on yksi Yhdysvaltain kaupungeista, joissa pitkään laskenut väkivaltarikollisuus
  on lähtenyt uudestaan nousuun.
  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005238217.html

  MUUN muassa edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi
  kutsui Trumpin hyökkäystä rasistiseksi, sillä Baltimoren väestöstä
  **yli 60 prosenttia on afroamerikkalaisia.***

  hehän eivät voi yksinkertaisesti olla vakivaltaisia tai itse rasisteja
  keihin he sen väkivaltansa kohdistavat kysymys
  Baltimoressa alkuvuonna yhtä paljon henkirikoksia ***kuin Helsingissä 15 vuodessa***

  tänään
  Trump haukkui Baltimorea ”rottia kuhisevaksi sekasotkuksi”
  ja sai jälleen niskaansa rasismisyytöksiä
  Presidentti ärsyyntyi baltimorelaisen kongressiedustajan kritiikistä.
  joka on usa Demari
  joidenka hallintokaudella on tapahtunut päästetty ne mestat tähän tilaan
  outoa jos polisit ovat oleet väkivaltaisia 2015 niin kuka on silloin osoittanut välinpitmätömyytään asian
  no usan Demari hallinto Barak Obama
  no vikisikö silloin Usan CNN tai suomen valtamedia asiasta kuten tänään
  D.T stä
  Obama on rasisti
  Keväällä 2015 poliisi paiskasi Baltimoressa pidättämänsä mustan Freddie Grayn poliisiauton takaosaan sillä seurauksella, että pidätetty sai niin vaikeat vammat, että vajosi koomaan ja kuoli. Hänen kuolemastaan ja hautajaisistaan alkaneet mellakat levisivät
  Philadelphiaan. Baltimoressa** yli kymmenen poliisia loukkaantui**.
  **Kansalliskaarti kutsuttiin** apuun pysäyttämään levottomuudet.

  Four young adults from **Chicago** are accused of kidnapping, battery and hate crime.
  https://www.youtube.com/watch?v=1IavvBtR_to

  • Juuri eilen New Yorkissa roskajoukko heitti sangollisia vettä poliisien päälle, joita oli kielletty osallistumatta puolustamaan itseään milään tavalla. Kaupungin-johtaja Blasio hyväksyy sen täysin, tehden vakavan virkavirheen. Blasio on eräs aivoton presidenttiehdokas. Saattaa olla ”triknoosi”iskenyt kaupunkin-johtajan aivoihin, mikä on tyypillistä muutamille Italialaisille puoli-raa-an possun syöjille.

  • Ei pitäisi Moskovalaisilla olla mitään syytä mellastaa, kun asiat ovat nyt paljon paremmin kuin ennen. Stalin tapatti tuhansia vastapuolueen kannattajia, olivatko ne ajat vanhoja ”hyviä aikoja”? PUTIN on harvinaisen maltillinen maansa johtaja. Venäjällä roskajoukkojen ei anneta heitellä vettä poliisien niskaan, kuin nyt tekevät Amerikassa, New Yorkin kaupungissa.

 19. Moskovassa on pidätetty yli 1000 mielenosoittajaa, jotka vastustivat OPPOSITIOTA edustavan ehdokkaan sulkemista pois Moskovan paikallisvaaleista.
  DEMOKRATIAA puhtaimmillaan?
  Olisi aika siirtyä Putin-satujen kertomisesta todellisuuteen!

  • Putin ei mene halpaan ja ala toteuttamaan universaalin demokratian tappavaa oppia.
   Etkö ole havainnut kuinka länsimaat Usan ja sionistien johdolla mätänevät kovaa kyytiä ja ovat pian velkaorjina elävää ryhditöntä jätetavaraa?
   Eivät viisaat miehet sorru sellaiseen. Putinin mielestä maassa pitää olla järjestys ja maata tuhoavat vehkeilijät pannaan kaltereiden taakse.
   Se on hyvä tyyli. Sitä kaivattaisiin meilläkin.

   • Ymmärrän sen, ettei Putin salli CIA värivallankumousta, mutta vois silti jättää uskovaiset rauhaan. Hieman vaikea on uskoa jehovan todistajien olevan radikaaleja terroristeja.

    • J-todistajat eivät ole minkään maan politiikassa mukana, heidän hallituksensa ei asu maapallolla. Jättäisitte heidät rauhaan, ja kohdistaisitte voimanne ”Katolilaisen kirkon vastustamiseen mieluimmin”. Kaikki uskonnot ovat myrkkyä ihmisille, koska yksikään niistä ei perustu raamattuun, (uuteen testamenttiin)? Virheitä löytyy kaikista opeista.

     • Mun on hirveän vaikea ymmärtää, että arvokonservatiivisia, rauhallisia, esivaltaa kunnioittavia uskovaisia vainotaan.
      Käsittääkseni jehovilla ei ole ollut Putinia vastaan yhtikäs mitään.

     • Totta. Uskonnot ovat pääosin myrkkyä jos ne ymmärretään dogmaattisesti.
      Jehovia vastaan minulla ei ole mitään jos eivät sekaannu politiikkaan mikä yleensä on uskontojen tapa.
      Israelissa jopa kristinuskon tuomitseva ja kristittyjen tuhoamiseen pyrkivä Talmudismi ohjaa maan politiikkaa. Ja muslimeilla ylin auktoriteetti on Muhammedin oppi.
      Sekaantumisessa mennään jopa pakkokäännyttämisiin asti ja taisteluun toisin uskovia vastaan ikään kuin se oma olisi ainoa autuaaksi tekevä. Idän uskonnoissa ei tällaista esiinny.
      Ok, jos oma on paras ja tekee autuaaksi niin hyvä niin mutta pitäisi nähdä että joku toinen voi tehdä naapurin autuaaksi ja hyväksyä se.
      Kyllä jehovilla on taipumusta tyrkyttää omaansa ja kiertää levittämässä ovelta ovelle omaa sanomaansa. Sen voisivat jättää. Ja onhan siellä sisäpiireissä yhtä ja toista tuomittavaa touhua kuten pedofiliaa ym. pakanallista puuhaa. Mutta onhan sitä muillakin.
      Anekauppa on luku sinänsä jolla katolinen kirkko huijasi tietoisesti ihmisiä. Se jos mikä kertoi katolisen kirkon mädännäisyyden.
      Mutta Uuden Testamentin sanoma oikein ymmärrettynä (siis historian eikä teologien Jeesuksen opin mukaan) ei voi olla ihmiskunnalle haitaksi vaan vain hyödyksi kun siinä painotetaan hyvyyttä ja rakkautta kaiken perustana ja tuomitaan pahuus.

    • Minä väännän kättä ovellani J-Todistajien kanssa, mutta hävyttömyyksiin me emme mene. Antaa raamatullisten asioiden riidellä keskenään. Ne keskustelut ovat olleet molemmin puolin ”rakentavia, ilman ennakkoluuloja”. Muut uskontokunnathan eivät tule koskaan ovelleni. Floridassa saattoi tulla ”Mormooni polkien Fillariaan” tarjoten omien oppiensa käännöksiä luettavaksi. Katolilaiset ovat liian hyvinsyöneitä vaivautuakseen tulla käännyttämään ketään. Paavi on keksinyt helpomman homman, tehdessään ristinmerkkejään telkkarissa. On siinä porukkaa???

   • Putin ei kannata eikä tue tätä Revilo Oliverin kuvaamaa sionistien nwo-strategiaa, jolla he tavoittelevat koko maailman valtaa itselleen
    Revilo Oliver-The Jewish Technique
    It must be remembered that the Jews operate by discovering and exploiting causes of dissent within nations, inciting classes and comparable groups within the nation to reciprocal antagonism, and exacerbating the rivalries to the point of civil war, until the nation is paralyzed and reduced to masses of individuals who no longer feel they have anything in common except the geographical territory they inhabit.
    ”On muistettava, että juutalaiset toimivat etsimällä ja hyödyntämällä kansojen erimielisyyden syitä, ja yllyttämällä kansakuntien eri luokkia ja ihmisryhmiä vastakkainasetteluun ja lisäämällä kilpailua sisällissodan pisteeseen asti, kunnes kansakunta on halvaantunut ja hajotettu pelkiksi yksilöiden joukoiksi, jotka eivät enää tunne, että heillä olisi mitään yhteistä paitsi se maantieteellinen alue, jossa he asuvat.”
    Mehän olemme jo Eurostoliiton jäsenenä lähellä tätä – ellemme jo siinä tilassa.
    Linkissä hyvä asiaa selventävä artikkeli
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=99357
    https://www.henrymakow.com/2019/07/Judaism-covers-for-conspiracy.html

    • J-todistajat perustavat viestityksensä raamatun-paikkaan jossa mainitaan Jeesuksen ajan kristittyjen kulkevan ”talosta-taloon julistamaan hyvää uutista”. Mutta ne julistajat olivatkin siihen virkaansa asetettuja ”APOSTOLEJA” joille oli annettu avaimet totuuden julistamiseen. He eivät siis voineet esittää mitään valheellisia oppeja, koska he olivat puhdistetut synneistään jo maallisen elämänsä aikana. Muut kristityt olivat pelkkiä osaanottavia ”rivimiehiä ja naisia”. Kyetäkseen mennä opettamaan toisia, yksilön täytyy olla ”VIRHEETÖN” uskon asioissa, koska sen tarkoitus on ”IANKAIKKINEN elämä MAAN PÄÄLLÄ”, tulevaisuudessa, Armagedonin jälkeen. Papit ovat vain seminaarinsa käyneitä, eivätkä mitään ”APOSTOLEJA”, PISTE.

  • Muistaakseni Espanjassa mätkittiin vaalipaikoilla ihmisiä verille oikein urakalla tässä jokin vuosi sitten.
   Onko Espanjan poliisit ja valtio saatu vastuuseen tuosta äänestäjien hakkaamisesta?
   EU voisi laittaa ensin oman tontin kuntoon, ennenkuin etsii malkaa toisten silmästä.

   • ”Ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia.”
    — Adolf Ivar Arvidsson

    Miksi tätä lentävää lausetta pitää jatkuvasti jankuttaa suomalaisille. Maailma ei ole kaksinapainen tai jakautunut jyrkästi kahteen blokkiin. Tämä kuva on vain Nato-trollien luoma narratiivi, jolla pyritään pelottelemaan kansa tiiviiksi osaksi länsiblokkia. Hoh hoijaa, vaihtakaa jo levyä. Keksikää jotain uutta ja parempaa. PLIIS.

   • Ainahan nato ja eu maiden epädemokraattisista teoista ja kansalaisvapauksien rajoittamisesta kirjottaminen on putinistista ainakin antiputinin mielestä. Putin paskat nakkaa länsimaiden touhuille demokratian ja kansalaisvapauksien sekä ihmisoikeuksien kanssa kun venäjällä niissä on vielä suuremmat ongelmat. Eun ja naton touhut on kaukana demokratiasta ihmisoikeuksista ja sananvapaudesta ja ne on usan eunukkeja maailman valtapelissä. Euroopan nk. äärioikeistolaiset on vain nähneet että euvostoliitto on tullut tiensä päähän ja vaativat muutoksia euiin ja siitä usa ja eu on alkaneet väittää että venäjä tukee äärioikeistoa ja todisteet siitä niin itävallassa ja italiassa on naurettavia ja jutut jääneet alkutekijöihinsä ja lienee maiden tiedusteluelimien lavastuksia.

   • FLATUS puhaltaa. Opasta meitä tietämättömiä, missä maassa harjoitetaan ”puhdasta Demokratiaa” ? Voidaanko vaaleissa käyttää lahjuksia ? Voidaanko vaalien tuloksia muutella mielin määrin ? Ainakin sinun ihannoimassasi lännessä sitä juuri tehdäänkin, ja voimalla. Uskotko sinä itse ihmisen rehellisyyteen ?
    Varsinkin kun on VALLASTA kysymys. Älä edes viitsi vastata, koska räpiköivä vastaus menee taas VENÄJÄn syyttelyksi. Eihän muuta totuudellista maata ole kuin USA.

   • Minäkin olin, ja olen vieläkin Suomen kansalainen, mutta valitsin USAn kotimaakseni koska jouduin kärsimään synnyinmaassani monenlaista ”turvenuijien” käytöstä itseäni kohtaan. Suomessa yksilön on oltava jatkuvasti ”nyrkit pystyssä”, vähän joka suuntaan. Kouluaikoihin Suomessa vallitsi ”punainen aalto”, missä kommareita vilisi joka työmaalla tuppaamassa punaista jäsenkirjaa. Se väri oli vastenmielinen näky.
    Kaksois-kansalainen.

 20. 9.12.2017 @ Välimerenkatu 13 Länsisatama 00180 Helsinki. Dosentti Johan Bäckmanin laittoman ”Donetskin kansantasavallan” DNR:n Suomen edustuston perustamistilaisuudesta.

  • Mitä demokraattista eu ja nato ukrainassa sai aikaa, vallankaappauksen ja sodan, vai?

   • Vallankaappaukset ja sodan Krimin niemimaalla/Itä-Ukrainassa suoritti ja aloitti Venäjä.

    • Aika matalaa … isänmaansa myynyt trolli täällä hokee tuota samaa.
     Impotenssi iskenyt yläpäähän.

    • Itätuulen ”Flatustelija” haaskaa aikaansa Suomessa. Etkö löydä parempaa reviiriä haaskataksesi aikaasi. Suosittelen Net.J.hun naapuriksi.

 21. Kaikki kirjoittajat seuraavat Twitterissä Ryskyä ja Ohra-Ahoa. Molemmat NATOn politrukkeja. lisäksi professorimiehet käyttävät sanaa paska kuvatessaan tuotostaan. Lukematta riviäkään viitekehys viittaa NATO yhteensopivaan paskaan. Herra Laustin poiminta Ukrainan tapahtumien esityksestä vahvistaa asian. Valitsen luettavaksi jotain informatiivisempaa.

 22. Kyllä sen jo näillä palstoilla näkee että niin monta on mieltä kuin on miestäkin.
  Miten siinä mitään demokratiaa voi toteuttaa kun jatkuva riita on päällä?
  Putin on viisas mies ja pitää talossa järjestyksen. Kakarat ei hypi pöydälle ja kunnioittaa vanhempiaan kun nämä heidän kasvuaan tukevat.
  Länsi mätänee, näettehän sen … vain bisnes, pedofilia ja porno kiinnostaa. Huijareita joka puolella.
  Miten siitä voi mitään hyvää seurata? Kertokaapa se.
  Miten kuvittelette esim. jääkiekko ottelun sujuvan jos ei ole tuomaria ja jäähypenkkiä? Lännessä mennään nyt ilman jäähypenkkiä ja tuomarina toimii mies joka tekee säännöt vain oma etu mielessään.

  • Osaan arvostaa rehellistä suorapuheisuutta. Et ainakaan peittele pro-Kreml putinismiasi mitenkään.

   • Hyvä jos osaat arvostaa sitä että joku pitää maassaan järjestyksen tai ainakin yrittää sitä vaikka helppoa ei ole Putiniillakaan maan ’viidennen kolonnan’ eli sionistien paineissa.
    Jos jotain vastaavaa näkisi täällä lännessä nykyisen kaaoksen ja rosvouksen sijasta niin kyllä se saisi kaiken tukeni. Ei se ole mitenkään henkilöön tai maahan liittyvä asia.
    Valitettavasti länsi ei pysty enää muuhun kuin olemaan sionisti- ja rapparieliitin vetojuhtana.

  • Onhan TRUMP saanut valtavasti etuisuuksia aikaan kansalleen. Työttömien luvut laskeneet hurjasti. Palkatkin nousseet mijoonilla työntekijöillä. Pressalla on paljon töitä, mikä vie aikaa, ja lisäksi hän ei saa minkäänlaista tukea vasemmistolta. Trumpin on alettava aseistamaan supermarkettien tiloja vartijoilla koska tänään taas (3-8-2019 ) El Pasossa tappaja riehui Wall-Mart kaupassa ampuen ainakin 20 hengiltä, kymmenien ollessa haavoittuneina. Verensiirtoihin tarvitaan paljon vapaaehtoisia luovuttajia. Näitä tapahtuu ihan viikottain, ja suurempia lukumääriä niissä kuolee lisääntyvästi. Syyllinen on vanhgittu, mutta hänen henkilötietonsa on vielä salaisuus. Mexikon rajan läheisyys voi antaa vihjeen ampujasta ?

 23. Tämä on jatkoa kommenttiini uskontojen ’pimeistä puolista’ (Truth_hunter 29.7.2019 at 10:51) joka oli vastaus K.Tuomari 28.7.2019 at 23:57 kommenttiin jossa hän toteaa:
  ”J-todistajat eivät ole minkään maan politiikassa mukana, heidän hallituksensa ei asu maapallolla. Jättäisitte heidät rauhaan, ja kohdistaisitte voimanne ”Katolilaisen kirkon vastustamiseen mieluimmin”. Kaikki uskonnot ovat myrkkyä ihmisille, koska yksikään niistä ei perustu raamattuun, (uuteen testamenttiin)? Virheitä löytyy kaikista opeista.”

  Hyvä kommentti K.Tuomarilta.
  Tässä artikkeli jossa tuodaan esiin yksi pahimmista muiden pahojen joukossa
  Seksuaalirikokset Hasidi-yhteisöissä ja Talmudin henki
  http://www.magneettimedia.com/seksuaalirikokset-hasidi-yhteisoissa-ja-talmudin-henki/

  • Tyypillistä OikeaMwdiaa
   Syyrialaisten pakolaisten antisemitistinen viha juutalaisia kohtaan kasvaa Saksassa
   ”Näissä paikoissa vallitsee islamistinen juutalaisviha”, hyökkäyksen kohteeksi joutunut Marvin F. Sanoo
   ”Islam lietsoo vihaa juutalaisia ja kristittyjä kohtaan – ja vihervasemmisto osallistuu vihaan vähättelemällä asian vakavuutta ja kieltäytyy jopa tunnustamasta islamilaisen vihan olemassaoloa. Ilmiö on tietysti globaali islamilaisuuden keskuudessa, mutta saksalaisten sokeus juutalaisvihan nousulle ja sille mistä suunnasta se tulee, on hälyyttävää.”
   Jukka Rahkonen
   https://beta.oikeamedia.com/o1-116217

   Tietenkin joutuu kysymään miksi sionistit voivat mellastaa ja sortaa muita vapaasti ja kun siihen reagoidaan terveellä tavalla se on OM:n mukaan antisemistismiä. Jo pelkästää palestiinalaisten kansanmurha oikeuttaa muslimit juutalaisvihaan.
   Entä saksalaiset ennen ww2:sta? Oliko sekin juutalaisviha islamistien syytä?
   Sionistit ovat aina olleet ajasta ja paikasta riippumatta muiden vihan kohteena — ja ihan omasta syystään.
   OM on sionistien äänitorvi maassamme.

  • Ihmettelen miten kauan palmikkopäiset fundamentamistit sietävät Tel-Aviv homoja kaupungissaan? Sodoma ja Gomorra saivat tuomionsa juuri sen takia. Nyt taas HOMOT ja LESBOT hyppiväs silmille yleisillä paikoilla. AIDS kyllä tasoittaa rivejä, mutta ei tarpeeksi nopeasti. USAn pressaehdokas PETE BUTTAGEEG on myöskin julkisesti homo, ja ”AVIOSSA” miehen kanssa. Olisi herkullista kuulla minkälaisen vastauksen hän antaisi kyselevälle raamatunpaikasta, mistä selviää HOMOUDEN olevan kauhistus LUOJAN SILMISSÄ ? PETE väittää olevan ”Episcopaali”, Messiaanisen kirkon jäsen ???

 24. Tässä Ron Unzin loistava artikkeli yhdestä sionistien parhaista ja tehokkaimmista sotahaukoista. Kuten aina Unz tekee perusteellista ja objektiivista työtä faktojen pohjalta. Hän ei pakene totuutta, tutkii sitä miksi mitäkin tapahtuu ja kenen toimesta. Siksi häntä on ilo lukea.
  Hän on myös sikäli harvinainen mies että on valmis tarkistamaan ja korjaamaan maailmankuvaansa pätevien ja luotettaviksi osoittautuneiden kirjoittajien kirjoja luettuaan. Ja niitä hän todellakin lukee ellei jopa ahmi.
  Kuten hän itse sanoo: sellainen tieto pakottaa tarkistamaan omia ajatuksia ja käsityksiä eikä sitä voi ohittaa ja mitätöidä. Jos sen tekee niin silloin ei voi enää kunnioittaa itseäänkään.

  American Pravda: John McCain, Jeffrey Epstein, and Pizzagate
  Our Reigning Political Puppets, Jerked by Invisible Strings
  RON UNZ
  http://www.unz.com/runz/american-pravda-john-mccain-jeffrey-epstein-and-pizzagate/
  … I certainly didn’t bother reading all of the tens of thousands of words in the Times or my other newspapers, the coverage of McCain’s life and career seemed exceptionally laudatory across the mainstream media, liberal and conservative alike, with scarcely a negative word appearing anywhere outside the political fringe.
  … McCain was universally regarded as the leading figure in America’s “War Party,” eagerly supporting all prospective and retrospective military endeavors with gleeful fury, and even making his chant of “Bomb, Bomb, Bomb Iran” the most widely remembered detail of his unsuccessful 2008 presidential campaign.
  … As I gradually became aware of these enormities casually hidden in McCain’s background, my initial reaction was disbelief that someone whose record was so deeply tarnished in so many different ways could ever have reached such a pinnacle of American political power…. But I gradually began to consider matters in a different light. Perhaps McCain’s elevation to great American political power was not in spite of the devastating facts littering his personal past, but because of them. … I have sometimes joked with my friends that perhaps the best career move for an ambitious young politician would be to secretly commit some monstrous crime and then make sure that the hard evidence of his guilt ended up in the hands of certain powerful people, thereby assuring his rapid political rise.
  … In physics, when an object deviates from its expected trajectory for inexplicable reasons, we assume that some unknown force has been at work, and tracing the record of such deviations may help to determine the characteristic properties of the latter. Over the years, I’ve increasingly become aware of such strange ideological deviations in public policy, and although some are readily explained, others suggest the existence of hidden forces far beneath the surface of our regular political world. This same situation may have occurred throughout our history, and sometimes the political decisions that so baffled contemporaries eventually came to light decades later.

  • Napakymppi kirjoitus McCainista. McCain oli surkea lento-oppilas nuorempana. Kunpa vielä tietäisimme totuuden hänen vankeudestaan osallisena sotaan? Liennekö ”ÄIJÄ” todellakin kuollut syöpään, sitä me tuskin koskaan saamme selville. Nyt McCainin tytär riehuu TVeessä muka asiantuntijana puolustaen rikollista isäänsä. TULSI pani koko ”paneelin matalaksi juuri muutama päivä sitten”. VASEN KLAANI kehittelee uusia syytöksiä TRUMPista, koska edelliset menivät mönkään. Soittavat sitä samaa levyä, kunnes se on puhki.

  • Se tuppaa ”oleen siten”, että WAR-Mongers saavat kuolemansa jälkeen aina paljon kehumisia kanssa-Mongereiltaan, etteivät itse joutuisi kriitikoiden käsiteltäviksi. Kyllä sitä sodanlietsontaa tulikin kuunneltua aivan pahoinvointiin asti. Voi vain ihmetellä minkälaisiin uskontokuntiin ne, itseään kristityiksi kutsuvat, kuuluvat? Kun sokea taluttaa toista sokeata, niin molemmat putoavt samaan kuoppaan.

 25. Tapani Laustilta ajatuksia herättävä kirjoitus. Kiitos tekijälle ja Vastavalkean toimitukselle. Olisiko ajateltavissa, että kyseisen teoksen tekijöille varattaisiin tilaisuus antaa ’vastineensa’ kirjoitukseen?

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here