Ilmavoimien pommittaja-Hornetit rikkovat Suomen lakia

Pariisin rauhansopimusta tai sen osia ei ole purettu kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän puitteissa, kirjoittaa Pentti Sainio.

73

Suomen puolustusvoimat on tekemässä suurhankintaa, jossa vanhenevat Hornetit korvataan monitoimihävittäjillä. Hankinta on Suomelle ongelmallinen, jos Venäjä tai muu Pariisin rauhansopimuksen allekirjoittaja vetoaa Suomen lakiin. Tai jos eduskunta haluaa noudattaa lakejaan.

Ongelma on jo nyt todellinen myös Horneteissa, jotka on muutettu rauhansopimuksen kieltämiksi pommikoneiksi.

Jo vuonna 1992, kun Hornetit päätettiin ostaa Yhdysvalloista torjuntahävittäjinä, niiden ostoon sisältyi riski, että ne ovat Pariisin rauhansopimuksen sotilaallisten rajoitteiden alaisia. Tuolloin kyse oli teknologian alkuperämaasta, sillä torjuntahävittäjiä sopimus salli Suomen hankkia. Kymmenen vuotta sitten Horneteista alettiin rakentaa pommittajia, jotka rauhansopimus Suomelta kieltää.

Myös risteilyohjukset, joita Suomi testasi lokakuussa 2018 Yhdysvalloissa, ovat sopimuksen mukaan kiellettyjä aseita. Näitä noin 300 kilometriin kantavia JASSM-ohjuksia Suomi on tilan­nut Yhdysvalloista 70 kap­pa­letta. Samankaltaisia ohjuksia suun­nitellaan hankit­tavaksi myös uusiin monitoimihävittäjiin.

Mikään rauhansopimuksen allekirjoittanut maa ei ole protestoinut sopimuksen rikkomusta ja vaatinut Hornet-koneita tai niiden asejärjestelmiä poistettavaksi ja takavarikoitavaksi. Niillä on kuitenkin siihen sopimuksen mukaan oikeus.

Salainen operaatio Pax

Harri Holkerin sinipunahallitus (1987–1991) käynnisti 1988 torjuntahävittäjien hankinnan, jonka pahin este ei ollut rahapula vaan Suomen kansainväliset sopimukset. Jotta esteet sotilaalliselle yhteistyölle Yhdysvaltain ja Naton kanssa saataisiin poistettua, hallitus käynnisti Operaatio Paxina tunnetun salaisen irtautumishankkeen Pariisin rauhansopimuksesta, koska se rajoittaa Suomen itsemääräämisoikeutta asevoimien käytössä, määrissä ja aseistuksen laadussa. 

Kenraalimajuri Hans Christensenin salaisessa muistiossa (7.11.1989) todettiin uusien torjuntahävittäjien sekä ohjusjärjestelmien oston törmäävän rauhansopimuksen rajoitusmääräyksiin.

Yksi vaihtoehto oli, että Suomi purkaa sopimuksen tai sen osia laillisesti YK:n turvallisuusneuvoston kautta tai Suomi hakee sopimuksen tulkinnalle toisten osapuolten, Britannian ja Neuvostoliiton eli nykyisin Venäjän suostumuksen.

Asiassa ei toimittu pätevästi lain mukaan, vaan kehitettiin siihen tehoton Suomen oma yksipuolinen ”päätös” . YK:n kautta tapahtuva ainoa laillinen menettely hylättiin ”epäkäytännöllisenä”. Erikoista päätössekoilua valmistelivat keväällä 1990 ulkoministeriön virkamiehet René NybergJaakko Blomberg sekä puolustusministeriön Pauli Järvenpää.

Ulkoministeriön muistiossa (10.4.1990) virkamiehet ajoivat politiikan täysremonttia – irtautumista Suomen tärkeimmistä ulkopoliittisista sopimuksista. Se koettiin vältämättömäksi, jotta voitaisiin turvautua lännen apuun ja yhteistyöhön Neuvostoliittoa vastaan. Itä-Eurooppa oli tuolloin irtautumassa Neuvostoliiton vaikutuspiiristä ja jaettu Saksa yhdistymässä.

Hallituksen olisi pitänyt esittää sopimuksen purkaminen eduskunnalle ja sitten YK:n turvallisuusneuvostolle.

Holkerin hallitus päätyi kuitenkin ehdottamaan vain presidentti Mauno Koivistolle, että tämä purkaisi sopimuksen. Koivisto kuitenkin vetäytyi asiasta. Hän ei allekirjoittanut nimiinsä kirjattua lausuntoa, koska hänellä ei ollut siihen valtuuksia.

Hallituksen silmänkääntötemppu

Suurlähettiläs Jaakko Blomberg selitti lokakuussa 2001, että Suomen hallitus oli tehnyt 21. syyskuuta 1990 yksipuolisen päätöksen, jossa totesi, että ”rauhansopimuksen III osan Saksaa koskevat samoin kuin muut täysivaltaisuusrajoitukset olivat menettäneet merkityksensä”.

Blombergin ilmoittamaa ”hallituksen yksipuolista päätöstä” ei ole kuitenkaan tehty. On vain presidentin esittelyyn liitetty sekava muistio, johon on sotkettu havaintoja YYA-sopimuksesta, Pariisin rauhansopimuksesta ja Saksojen yhdistymisestä.

Muistio on otsikoitu ”Ehdotus hallituksen päätökseksi Pariisin rauhansopimuksen Saksaa koskevista ja Suomen täysivaltaisuutta rajoittavista määräyksistä.” Pöytäkirjaan merkittiin: ”Presidentti päätti tehdä hallituksen päätöksen…”

Presidentti ei kuitenkaan voi tehdä hallituksen päätöksiä: ne tekee hallitus. Ei siis ole hallituksen eikä presidentin päätöstä. Vaikka olisikin, niillä ei olisi laillista merkitystä.

René Nyberg lähetti maailmalle 21. syyskuuta 1990 ilmoituksen, että Suomen hallitus oli tehnyt päätöksen irtisanoutua rauhansopimuksen aserajoituksia koskevista määräyksistä. Tämä oli suuren luokan hämäys. Presidentin esittelyn 21. syyskuuta 1990 pöytäkirja on vain epävirallinen poliittinen kannanotto. Siksi Pariisin rauhansopimus on edelleen Suomen lakikokoelmassa koskemattomana.

Jo neljä päivää ”päätöksen” jälkeen, 25. syyskuuta 1990, kenraali Aimo Pajunen keskusteli Yhdysvaltain suurlähettilään John Weinmannin kanssa. Salaisen muistion mukaan Weinmann kommentoi torjuntahävittäjien aseistusta todeten, että Suomen rauhansopimusta ja YYA-sopimusta koskeneet viime viikon päätökset ovat tuntuvalla tavalla parantaneet maiden suhteita ja lisäävät Suomen mahdollisuuksia saada koneisiin ”ensiluokkainen aseistus”. Läsnä olivat ulkoministeriön alivaltiosihteeri Åke Wihtol, ilmavoimien eversti Heikki Nikunen ja puolustusministeriön hallitusneuvos Eero Lavonen.

Puolustusministeri Elisabeth Rehn puhui Maanpuolustuskiltojen liiton juhlassa vain 20 päivää presidentin esittelyn jälkeen. Julkisuudessa oli esitetty pelko mahdollisista taistelusukellusveneiden hankinnoista Pariisin rauhansopimuksen rajoitusten poistuttua. Rehn tyynnytteli asiasta huolestuneita: ”Voin vakuuttaa, että sen paremmin niiden kuin pommikoneidenkaan hankintaa ei edes harkita, eikä niihin ole sen paremmin sotilaallista tarvetta kuin mitään taloudellisia mahdollisuuksiakaan.”

Tällä tavalla ministeri Rehn harhautti kansaa. Rajoitukset eivät ole poistuneet, mutta Suomella on tänään 62 Hornet-­pommittajaa ja puolustusvoimat harjoittelee ulkomaisten sotavoimien kanssa omalla maaperällä, vastoin omaa lakiaan. Kansainväliset sopimukset eivät muutu ministereiden ja virkamiesten tulkinnoilla ja toiveilla.

Tämän joutui toteamaan myös Jaakko Blomberg, kun hän reilu kolme vuotta ”hallituksen päätöksen” jälkeen 18. helmikuuta 1994 tapasi Britannian lähettilään Neil Smithin, joka halusi keskustella Pariisin rauhansopimuksesta. Salaisen muistion mukaan Blomberg totesi Suomen asenteesta rauhansopimukseen, että ”myönnämme sen olevan voimassa, mutta emme näe sillä olevan enää mitään aktiivista roolia, emmekä näe aihetta vedota siihen missään ajateltavissa olevassa yhteydessä”.

Blombergin muistio vapautui salailusta vasta tammikuussa 2019, koska tapahtumiin liittyvät asiakirjat oli julistettu salaisiksi 25 vuodeksi.

Muissa ministeriöissä on tulkittu sopimuksen aserajoitukset vanhentuneiksi luottaen ulkoministeriön virkailijoiden vakuutuksiin ”yksipuolisesta päätöksestä” ja sen oikeusvoimasta.

Ilmasotatoimet Islannissa

Pääministeri Jyrki Katainen innostui vuonna 2012 lähettämään ilmavoimien Hornetit Naton ilmavalvontaan Islantiin. Katainen ei ymmärtänyt, että ilmavalvontatehtävä on vaativa sotilaslentotehtävä. Se on verrattavissa maalla tapahtuvaan rajavalvontaan. Jos tunkeutujaa ei saada opastamalla ja varoittamalla lopettamaan toimiaan, on tartuttava aseisiin. Ilmavalvonta olisikin edellyttänyt melkoisen maaorganisaation ja asevarikkojen perustamista Islantiin.

Pariisin rauhansopimus esti Suomelta koko hankkeen. Sopimus rajaa tarkasti Suomen ilma-aseistuksen vain ”sisäistä luonnetta olevien tehtävien suorittamiseen ja rajojen paikalliseen puolustamiseen”.

Suomi olisi itse kriisissä, jos Venäjä voisi todeta Suomen rikkoneen rauhansopimusta aset­tuessaan sotatoimiin rajojensa ulkopuolelle Naton puolustukseen. Suomi saa ilmavoimien koneilla harjoitella sotaa, ei ryhtyä sotatoimiin maansa rajojen ulkopuolella. Näin Suomi ei voi osallistua ulkomailla pommitustehtäviin.

Julkisen kohun saattelemana Kataisen hallitus päätti huhtikuussa 2013 osallistua Islannissa vain ilmalentoharjoitukseen – ei ilmavalvontaan.

Pommittaako Suomi piakkoin jossain?

Vuonna 1992 Suomella ei ollut rahaa ostaa Horneteja täydessä varustuksessa, siis torjunta- ja rynnäköintikykyisinä. Pommituskyky jätettiin pois, jotta koneiden ostohinta mahtuisi eduskunnan määrittämään hintaraamiin. Tiedettiin, että pommituskyky kaikkineen olisi maksanut saman verran lisää kuin alkuperäinen hankinta.

Mahdollisuudet pommituskyvyn palauttamiseen tulivat myöhemmin 2000-luvun puolella. Niitä ryhdyttiin innolla ajamaan vuodesta 2002 alkaen. Asialla olivat aktiivisina Nato-myönteinen puolustusvoimain uusi komentaja, amiraali Juhani Kaskeala ja Nato-myönteinen puolustusministeriön johtaja Pauli Järvenpää.

Miksi Horneteja lähdettiin muuttamaan pommikoneiksi? Ja miksi haluttiin erityisesti hankkia kalliita hyökkäysaseita eli JASSM-risteilyohjuksia? Järvenpää kertoi minulle myöhemmin JASSM-risteilyohjusten hankinnan yhdeksi syyksi sen, että 2000-luvun alussa ”piti saada kättä pitempää Venäjää vastaan”.

Nykyään Suomella on kättä pitempää. On monenlaista pommituskykyä, jonka hankkimiseen on kaikkiaan tähän mennessä uhrattu reilut kaksi miljardia euroa. Kyvyn ylläpito maksaa vielä satoja miljoonia ennen kuin se vanhenee piakkoin ja se on hankittava kalliisti uudelleen, kun Hornetit asejärjestelmineen vaihdetaan uusiin.

Mihin tätä kallista, 17 vuoden aikana rakennettua pommituskykyä käytetään ennen kuin se vanhenee käsiin? Jos sitä ei käytetä Venäjän pommittamiseen kauaskantavilla risteilyohjuksilla, niin ainoa vaihtoehto ovat Yhdysvaltojen johtamat kansainväliset operaatiot Nato-maiden ja kumppanimaiden kanssa. Niitä on ollut aina laajasti tarjolla eri puolilla maailmaa. Valitettavasti oma lakimme – Pariisin rauhansopimus – kieltää niihin osallistumisen. Tietysti jos eduskunta ei asiasta piittaa, virkamiehet ja hallitus voivat olla noudattamatta lakia – kuten tähänkin asti.

Kansainvälisellä pommitusretkellä Suomi voisi näyttää uskollisuuttaan ja luotettavuuttaan Yhdysvalloille. Suurvalta saattaisi muistaa Suomea hyvällä, jos joskus tarvittaisiin apua kotimaan puolustukseen, uskovat eräät poliitikot ja virkamiehet. Muun muassa Suomen apu Yhdysvaltain Afganistanin sodassa on kuluttanut suomalaisten varoja lähes miljardi euroa 17 vuoden aikana.

Pariisin rauhansopimus kieltää myös Naton ja Yhdysvaltojen sotaharjoitukset Suomessa. Kolmannen artiklan mukaan Suomessa ei voida järjestää Venäjää vastaan suunnattuja sotaharjoituksia, joissa on mukana kansainvälisiä sotajoukkoja. Yhdysvallat ja sen liittolaiset harjoittelevat nimenomaan Venäjää vastaan.

Asia voi olla teoreettinen, mutta se on varmasti todellinen. Eduskunnan asetuskokoelmassa Pariisin rauhansopimus on voimassa kokonaan ja voi hyvin. Sen vuoksi Ahvenanmaa on edelleen demilitarisoitu alue.

Tulkintoja ja uskomuksia

Onko sopimus enää aserajoitusten osalta vain pelkkä ”historiallinen asiakirja”, kuten Jaakko Blomberg määritteli syksyllä 1990 määrätessään sen taltioi­tavaksi ulkoministeriön arkistoon? Se on poliittinen kysymys. Joka tapauksessa aserajoituksia koskevaa osaa ei ole koskaan pätevästi poistettu.

Jaakko Blombergin tulkintalinja aserajoitusten ja muiden sotilaallisten rajoitusten lopullisesta poistumisesta Suomen hallituksen ”yksipuolisella päätöksellä” on säilynyt sotilaiden ja valtiojohdon piirissä vuosikaudet kirkkaana.

Ulkoministeriö ei kuitenkaan ole asiassa vilpitön, koska Operaatio Pax meni pieleen. Ei syntynyt sopimusta, joka olisi pätevä muihin osapuoliin nähden. Rauhansopimusta tai sen osia ei ole purettu kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän puitteissa. Järjestelmän, jota Suomi pitää arvossa, mutta ei omalla kohdalla tässä tapauksessa kunnioita.

Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Lauri Puranen valaisi asiaa Pilven veikot -lehdessä tammikuussa 2014. Purasen mukaan ilmasta maahan -operointikyky avaa kyvyn vaikuttaa vastustajan avainkohteisiin. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi kauaskantoisilla JASSM-täsmäohjuksilla ja JSOW-liitopommeilla tai lyhyemmän kantaman JDAM-täsmäpommeilla.

”Lentopommien taistelukäyttö kiellettiin Suomelta Pariisin rauhansopimuksessa 1947, mutta se on katsottu jo rauenneeksi pykäläksi”, totesi kenraali Puranen vuonna 2014 ja on säilyttänyt uskonsa tähän päivään saakka. Ensimmäiset pommituskokeet ilmavoimat teki Lapissa kesällä 2015.

Nykyään Puranen johtaa puolustusministeriössä Hornetien korvaajien ostohanketta sekä uusia merivoimien laivahankkeita. Uusissa hävittäjissä on tarkoitus säilyttää nykyinen suorituskyky pommeineen ja ohjuksineen. Merivoimien aluksiin on suunnitteilla ohjusaseistusta, joka saattaa rikkoa rauhansopimuksen määräyksiä.

Rauhansopimuksen vastaisia ohjuksia ja niiden lähtöalustoja saattaa uhata luovutus rauhansopimuksen ehtojen mukaan – jos Venäjä tai Britannia puuttuu asiaan.

Pariisin rauhansopimus asettaa myös Suomen laivaston kokonaistonnistolle ylärajan. Nyt tuo tonniston raja on ylittymässä, kun Suomi on hankkimassa merivoimille neljä uutta sadan metrin mittaista sotalaivaa. Ne korvaavat seitsemän entistä laivaa, joiden yhteenlaskettu uppouma on noin 6000 tonnia. Neljän uuden laivan yhteinen uppouma on noin 12 000 tonnia. Kun käyttöön jää vielä muita aluksia, 10 000 tonnin raja ylittyy. Se ei kuitenkaan huolettanut, kun puolustusministeri Jussi Niinistö ja merivoimien komentaja Kari Takanen rinta rinnan julkistivat uudet laivahankinnat 25. syyskuuta 2015.

Takanen sanoi tuolloin, että Pariisin rauhansopimuksen rajoitukset eivät rajoita enää laivaston hankintoja. Rajoitukset poistuivat Neuvostoliiton lakattua olemasta, kun presidentti Mauno Koivisto tulkitsi, etteivät rauhansopimuksen rajoitukset koske esimerkiksi Saksasta tehtäviä asekauppoja. Venäjä hyväksyi tulkinnan ja samalla rajoitukset poistuivat myös laivaston osalta. Takasen mielestä aika oli ajanut sopimuksen ehtojen ohi.

Takanen on väärässä. Venäjä ei ole hyväksynyt tulkintaa, eivät liioin Britannia tai YK:n turvallisuusneuvosto.

Aika oli ajanut puolustusministerin ja merivoimien komentajan muistin ohi.

On myös kysytty, miksi Suomi on liittynyt Venäjän vastaiseen koalitioon Ukrainan ja Krimin kysymyksessä, vaikka Pariisin rauhansopimuksessa Suomi sitoutuu olemaan osallistumasta koalitio-liittymiin, jotka ovat suunnatut Venäjää vastaan. Sen mukaan Suomi ei voi liittyä edes mihinkään huutosakkiin Venäjää vastaan Suomen asettamista sanktioista puhumattakaan.

Sotku rauhansopimuksen ympärillä osoittaa, mihin on jouduttu, kun arkaluonteisia ulkopoliittisia ratkaisuja on haluttu tehdä salaisesti ja epämääräisesti ohi eduskunnan. Ratkaisujen seurauksia ei ole ymmärretty tai niistä ei ole piitattu, kun päätäjiltä on puuttunut lainkunnioitus.

Pentti Sainio on toimittaja ja tietokirjailija, joka on työskennellyt mm. Helsingin Sanomissa. Hän on opiskellut Kadettikoulussa sekä yleistä historiaa Helsingin yliopistossa. Sainion kirjat edustavat tutkivaa journalismia. Hänen kirjansa Armeijan hukatut miljardit – Suomen sotajohdon salaisuudet on arvioitu Vastavalkeassa. Sainion tuoreimman kirjan Minne Suomi pommittaa (Into 2018) on arvioinut Vastavalkealle eversti ja sotahistorioitsija Sampo Ahto.

Tämä Pentti Sainion kirjoitus on alun perin ilmestynyt Le Monde Diplomatique & Novaja Gazeta -lehdessä ja julkaistaan Vastavalkeassa Sainion luvalla.

Artikkelikuva F-18 Hornetista: bomberpilot (CC BY-SA 2.0)

PÄIVITYS 30.7.2019 klo 10.05: lisätty maininta, että eversti Sampo Ahto on arvioinut Vastavalkealle Sainion kirjan Minne Suomi pommittaa, sekä linkki arvioon.

73 KOMMENTTIA

 1. Pariisin rauhansopimus on kumottu kun Neuvostolitto kaatui.
  Kuka PRKL ääliö kaivaa sitä jälleen esiin?

  Monitoimihävittäjiä, ja paljon!

  • Ahvenanmaan delimitarisoinnista päättäneitä maita on kadonnut maailmalta useita ja kuitenkin sopimus on voimassa.

   Sopimukset tulisi purkaa virallista tietä tai härskisti rikkoa ja toivoa että kukaan osapuoli ei vaadi sanktiota.

  • En muista suomettuneiden setämiehien valittaneen missään vaiheessa kun sopimusta rikottiin jo 1970-luvulla kun Neuvostoliitto myi Suomeen sopimuksessa kiellettyjä S-125 ”Petšora” (ItO 79) alueilmatorjuntaohjusjärjestelmää ja olkapäältä laukaistavia kevyitä 9K32 ”Strela-2” (ItO 78) ilmatorjuntaohjuksia.

  • Huuda kovempaa erämaassassasi.Joka miekkaan tarttuu,se miekkaan hukkuu. Sotahullut eivät muista mitään viime sodasta.Ottaisit esimerkkiä Costa Ricasta,heillä ei ole edes armeijaa. Siitä johtuen kenelläkään ei ole mitään syytä hyökätä heidän kimppuunsa. Se joka rauhaa rakastaa osoittaa sen käytöksellään. Monen maan hallitsijat ovat pelkästään vain verenhimoisia eläimiä, liituraita puvuissaan.

  • Ei jatkosotamme päättänyt Pariisin rauhansopimusta vuodelta 1947 ole kumonnut. Sopimus on osa YK:hon talletettuja sopimuksia. Suomessa rauhansopimus on osana voimassa olevaa Finlexiä.

 2. ”Rehellinen Suomalainen” saa komean kolhun kirjoituksen perusteella. Mitä virkaa on Pariisin sopimuksilla, kun niitä voidaan rikkoa mielin määrin. Siis näin rikollisia esimiehiä on Suomen hallituksen jäseninä, eikä heitä saa sieltä potkittua ulos millään keinoin, se kuvastaa kuinka MÄTÄ koko HALLITUS ON, ja tulee myöskin olemaan. Suomen politikot ”apinoivat Usan saastuneita politikkoja rinnat rottingilla”. He ovat erikoisen hyvää seuraa toisilleen. Suurin ihmettelyn aihe on se miten ihmeessä Suomella on VARAA ostella huippukalliita ”Venäjää vastaan uhattua aseistusta”? Se ei ole jäänyt Putinilta huomioimatta. Suomen upseereilla näyttää olevan kova halu itsetuhoon.

  • ”Suurin ihmettelyn aihe on se miten ihmeessä Suomella on VARAA ostella huippukalliita ”Venäjää vastaan uhattua aseistusta”?”

   Ei Suomella olekaan siihen varaa, mutta sitä varten saa ko. tahoilta lainaa, jotta ollaan entistä syvemmällä suossa.

   Ostellaan kallita sotakaluja muiden hyökkäysaktien toteuttamiseksi. Samaan aikaan siviiliväestö kärsii kiihtyvällä vauhdilla etenevästä sosiaali-, ja oikeusturvan katoamisesta.

 3. Harvoin olen Vastavalkean artikkelikirjoittajien kanssa eri mieltä, mutta nyt ihmettelen, miksi Suomen pitäisi rajoittaa puolustuskykyään vuonna 1944 hävityn sodan vuoksi? Pariisin rauhansopimuksesta irti pyristeleminen oli ihan oikeutettua ja Suomen itsenäisyyttä korostavan linjan mukainen. Se on itsessään hyvä asia, vaikka sittemmin itsenäisyyslinjaa mitätöitiin EU:hun ja EMU:uun liitymisillä ja jossakin määrin myös Naton Isäntämaa-sopimuksella.

  Suuren mittakaavan sotilasstrategiassa ei tunneta eroa hyökkäävän tai puolustuksellisen varustautumisen välillä, koska sodassa tilanteet muuttuvat jatkuvasti ja sotavoimien on oltava aina mahdollista toimia joko puolustavasti tai hyökkäävästi. Hyökkäyksen uhka on itsessään puolustava, torjuva ja vihollisen voimia sitova voima. Tämänhän tietää jo jokainen shakkia pelannut henkilö (itsekin huonolla menestyksellä). Poteroihinsa kaivautuva ja ”humanitäärisin” ja ”mukavin” asein varustautunut armeija häviää sodan aivan varmasti ellei hyökkääjä ole voimiltaan aivan alimittainen.

  • Harvoin olen Vastavalkean artikkelikirjoittajien kanssa eri mieltä, mutta nyt ihmettelen, miksi Suomen pitäisi rajoittaa puolustuskykyään vuonna 1944 hävityn sodan vuoksi? Pariisin rauhansopimuksesta irti pyristeleminen oli ihan oikeutettua ja Suomen itsenäisyyttä korostavan linjan mukainen.

   Pariisin rauhansopimus vuodelta 1947 on numenomnaan rauhansopimus. Irti pyristeleminen on todellakin pyristelmistä, ja sellaiseksi viime kädessä jääkin, koska Sainion artiklkelissa mainittujen henkilöiden töppäysten ja tumpulointien vuoksi asia voidaan koska hyvänsä riitauttaa kansainvälisissä orgaaneissa.

   • Riitauttaa voi, mutta asiasta ei tarvitse välittää, jos hankkii itselleen tarpeeksi tehokkaat sotavoimat tai muut painostuskeinot. Silloin voi aina voi irtisanoa sopimuksen, joka ei itseä miellytä. Näinhän USA koko ajan tekee ja näyttää muille maille esimerkkiä. Mitä isot edellä sitä pienet perässä.

    Hyväksyisin Pariisin rauhansopimuksen detaljeista luopumisen tai niistä irti ”pyristelyn” täysin, elleivät hankkeessa olisi olleet USA-vetoisen länsiblokin intressit takana. Onko hankkeen motivaattorina edes ollut aito halu puolustaa Suomen itsenäisyyttä kaikkiin ilmansuuntiin nähden?

    Hankalaksi asian tekee se, että tarvitsemme vahvaa puolustusta Venäjää vastaan, mutta tämän puolustuskyvyn vahvistamisen varjolla taitavasti juonitteleva länsiblokki nakertaa maamme poliittista suvereniteettia jatkuvasti ja vuosi vuodelta enemmän. Tällä hetkellä sitä on jäljellä vain hyvin vähän.

    Suomelle tyrkytetään aseteknologiaa, joka tekee meidät aivan kirjaimellisesti riippuvaisia mm. Natosta ja sen tietojärjestelmistä. Tämän asian rinnalla se, että noudatetaanko 2. maailmansodan voittajavaltioiden tahtoa välittävän sopimuksen kirjauksia vai ei, tuntuu toisarvoiselta. Toki muotomenettelyjen suhteen olisi paras noudattaa mahdollisimman legitiimejä reittejä ja tähän tarvittaessa asiantuntija-apua hankkien. Liika intoilu sopimusten purkamisessa ei ole pienelle maalle hyväksi.

  • Kukaan ei ole vieläkään selvittänyt kuka sen viimesodan aloitti, pankaapas todisteet pöytään. Eikä sitten mitään arvailuja eikä jossitteluja. Se URALILLE asti painettu ”suursuomen kartta voisi antaa vihjeen”, jopa ihan aivottomillekkin ääliöille.

  • Jonsse, uskotkos Suomen voittavan tulevan sodan ??? Hytkyn naurusta niin etten voi muuta lisätä,heheheheh, LOL.

 4. Musta tuntuu että äänestäjiä on huijattu todella härskisti. Äänestäjille on kerrottu että Suomi olisi solminut puolustusyhteistyö aiesopimuksia monen valtion kanssa. TODELLISUUDESSA sellaisia ei ole tehty.

  Paskaa on puhunut mm. Presidentti Sauli Niinistö:
  https://www.talouselama.fi/uutiset/presidentti-niinisto-minusta-on-ihan-vaara-johtopaatos-etta-tama-on-jotenkin-natoon-suuntautumista/fcca3526-678d-3daf-ab22-7caa9110e280

  TOTUUS putkahti esiin,mitään sopimuksia ei ole koskaan tehtykään:

  Iltalehti 01.09.2018

  (Jussi) Niinistö ei kutsu eri maiden kanssa solmittuja yhteistyöasiakirjoja edes sopimuksiksi.

  https://www.iltalehti.fi/politiikka/201809012201174454_pi.shtml

 5. Tätä väistyvä Puolustusvoimien komentaja muistelee kiikkutuolissa: Jarmo Lindberg kaappasi suomalaishävittäjiin jenkkilennoston kruununjalokiven
  Puolustusvoimien komentaja vaihtuu elokuun alussa. Amerikkalaisten JASSM-rynnäkköohjusten saaminen Suomen Hornet-hävittäjiin nousee Lindbergin huippuhetkeksi.

  https://yle.fi/uutiset/3-10897829

 6. Surullista on tämä maamme sekoilu tässäkin asiassa.
  Emme näköjään pysty järkevään toimintaan oikein missään asiassa. Olemme kahleissa – tai eliitin järki on eikä kansan ääni merkitse mitään
  Olemme Revilo Oliverin kuvaaman strategian uhri jossa göobalisti-eliitti toimii etsimällä ja hyödyntämällä kansojen erimielisyyden syitä, ja yllyttämällä kansakuntien eri luokkia ja ihmisryhmiä vastakkainasetteluun ja lisäämällä kilpailua ja riitaa aina sisällissodan pisteeseen asti, kunnes kansakunta on halvaantunut ja hajotettu pelkiksi yksilöiden joukoiksi, jotka eivät enää tunne, että heillä olisi valtaa mihinkään ja mitään yhteistä paitsi se maantieteellinen alue, jossa he asuvat.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=99357
  https://www.henrymakow.com/2019/07/Judaism-covers-for-conspiracy.html

 7. Jostain syystä Suomi ei samaan henkeen irtisanonut Neuvostoliiton velkoja Suomelle. Neuvostoliitto jäi Suomelle velkaa noin 600 miljoonaa euroa 3,2 miljardia vanhaa markkaa. Venäjä maksoi summan kiltisti pois ja piti Neuvostoliiton sopimuksista kiinni.
  Mikä haloo siitä olisi nousnut jos Venäjä olisi ilmoittanut, ettei Neuvostoliiton sopimukset sido sitä ja jättänyt velkansa maksamatta. Venäjä reilusti ilmoitti, että on vastuussa Neuvostoliiton velka sopimuksista.

  Suomelle nämä Neuvostoliiton velkarahat Venäjän maksamana kelpasivat. Jostain syystä suomalaiset, joille Venäjän raha kelpasi ilmoittaa valikoivasti, että nämä Pariisin rauhansopimuksen määrätyt artiklat eivät enää päde. Eivät päde, niin koska Neuvostoliitto lakkasi olemasta. Jos Suomen pxxkapoliitikot, sotilaat ja virkamiehet olisivat ilmoittaneen reilusti Vejäjälle, että kuules naapuri Neuvostoliiton veloista ei enää tarvitse huolehtia, koska Neuvostoliittoa ei enää ole, niin sen jälkeen tuollaisilla yksipuolisissa julistuksissa, ”ei enää päde, koska Neuvostol….” olisi ollut jotakin logiikkaa.
  Nyt kun asiaa katsoo idästä tännepäin, niin suomalaisten touhu näyttää ja on luihua ja suomalaiset näyttäytyvät äärinmäisen epäluotettavina.

  • Velkojen maksun sijastahan Venäjä oli ehdottanut osittaista sodan jälkeen luovutettujen alueiden palautusta, ja vielä maksamalla 4 mrd mk lisää, olisi saanut alueet lähes kokonaan takaisin , pl. nikkelikaivokset käsivarressa ja isommat asutuskeskukset karjalassa.

   Koivisto ei suostunut -koska kansa piti saada äänestämään EU jäsenyyden puolesta.

   Ja moinen alueiden takaisinsaanti olisi vähentänyt yhtä EU jäsenyyden puolesta äänestäneiden motivaattoria : venäjänpelkoa , sekä kohentanut yritystoimintaa roimasti.
   (pieniä ja keskisuuria yrityksiähän oli juuri vasiten romahdutettu Koiviston konklaavin toimesta, koska pankit piti saada EU-kuntoon ja kansalaiset äänestämään EU jäsenyys ’pelastamaan’ suomen yritysten kannattavuus ja ulkomaankauppa jne)

   • Mielenkiintoinen tieto joka kertoo paljon ja pakottaa minuakin muuttamaan käsityksiä Mauno K:sta.
    Pitänee vastahakoisesti uskoa että (sos)demokratia on väline (strategia) jolla päästään kommunismiin, siis tavallaan sen esiaste. Niinhän on jossain sanottu.
    Demokratia ainakin on koitunut länsimaiden kohtaloksi, ne ovat kaaostilassa ja kuten K.Tuomari tuossa alla toteaa ”Eripuraisuus perheen jäsenten keskuudessakin on saavuttamassa ennen näkemättömät lukemat. Riitaisuus alkaa jo aikaisella iällä. ”
    Ja se on juuri se asia mikä kaiken lopulta hajottaa ja pirstoo. ’Yhteinen nimittäjä’ puuttuu, matematiikan sanastoa lainaten.

   • Mauno Koivisto oli kävelevä katastrofi Suomelle, samoin kuin eräät muutkin senaikaiset poliitikot, jotka vieläkin hourailevat niitä näitä Euroopan Unioniin liittymisestä.

    Suomi on pers’aukinen valtio, joka siitä on tehty muutaman vuosikymmenen kuluessa. Talouden kasvuluvuilla, jotka ovat vallinneet tuona aikana eivät riitä takaamaan sosiaalisen ja teknisen perusinfran ylläpitoa. Suomi on jo tilassa, jossa se ei pysty hoitamaan vastuitaan valtiona muuta kuin velkarahalla. Se ajaa kansakunnan vain syvemmälle mutakuoppaan.
    Suomen Tasavalta on , Tasapäisten Puupäiden Tasavalta, joka on jo kadottanut statuksensa oikeusvaltiona, ”länsimaisena” demokratiana ja kuuluu sarjaan ”Failed States”.

   • Mauno Koivisto sai käsiinsä velattoman ja hyvinvoivan Suomen. Koiviston tuhotyön ansiosta maa meni lähes konkurssiin.
    Suomen ehdottomasti suurin törppö kautta aikojen on Mauno Koivisto.

 8. Verenhimoiset johtajamme tulevat saamaan haluamansa. Rauhaa rakastavilla ei ole mitään mahdollisuuksia päästä edes tasoihin. Lähimmäisen ”rakkaus on muutettu saastaiseksi ilmaisuksi”. Eripuraisuus perheen jäsenten keskuudessakin on saavuttamassa ennen näkemättömät lukemat. Riitaisuus alkaa jo aikaisella iällä. Seuratkaa sitä kaaosta mikä vallitsee juuri nyt ”siinä esikuvallisessa valtiossa”, USA. Suomen johto on siinä mukana ”Apinoimassa”.

 9. Sainion väitteet perustuvat tutkimiinsa asiakirjoihin, jota ovat olleet saatavalla arkistoista. Niiden perusteella täysin yksikäsitteinen johtopäätös on se, että Pariisin rauhansopimuksesta on kyllä yritetty pyristellä irti, mutta asia on mokattu ja pahasti. Kysymyksessä on valtiopetos. Syylliset on lueteltu ko. asiakirjoissa.

  Pariisin rauhansopimukseen liittyvä dokumentaatio on ollut Vastavalkean julkaisemana aikaisemminkin. Sieltä voi käydä jokainen itse toteamassa mikä on tilanne.

  Joku sitten puhuu itsenäisyydestä, Mikä ihmeen itsenäisyys tässä olisi kysymyksessä. Eihän Suomessa ole edes voimassaolevaa perustuslakia,
  koska kaikki EU:n säädökset ajavat Suomen oman lainsäädännön yli. Tästä voi vakuuttua lukemalla Jorma Jaakkolan nettisivuillaan julkaisemia selvityksiä. Samasta syystä ilmeisesti KKO:ssa eivät menesty perustuslakiin viittaavat argumentit, kuten eräässä ystävänpäivänä pidetyssä ”pikkuparlamentin” tilaisuudessa helmikuussa 2019 tuli julki.

  Unkarin pääministeri on aivan oikealla asialla, hän ei vaan vielä tiedä, että tilanne Suomessa on paljon pahempi, kuin mitä hän on kritiikissään esittänyt.

  • On vaikea ymmärtää että meillä on niin paljon porukkaa joka on valmis kävelemään kaikkien sopimusten yli ja tukemaan presidentin ja hallituksen puuhia.
   Jotain pahaa moraalista tylsistymistä ja selkärangattomuutta se on kun ei välitetä sovituista asioista eikä edes vaivauduta ottamaan selvää niistä mutta silti ollaan äänessä.
   Vaikka perustuslaki on pantu roskakoppaan niin sekään ei näitä suunpieksejiä ja jenkkifaneja hetkauta. Maa ei enää silloin ole henkisesti terve.

   • Ex diplomaatti Keijo Korhonen lausui aikoinaan, että Suomi on kuin mielisairaala, jota potilaat johtavat.

 10. Nykyisellä hallituksella on näytön paikka seuraavia ilma- ja merihävittäjiä hankkiessaan noudattaa pariisin rauhansopimusta. Sillä vältettäisiin liialinen rahankäyttö aseisiin ja jäisi enemmän hyvinvointipalveluihin. Laiton toiminta on suomessa kuitenkin mennyt poliittisella eliitillä niin pitkälle, että tuskin tämäkään hallitus alkaa lakia tai sopimuksia noudattamaan ja osa ei taida tietääkään suomen ketkuiluista pariisin rauhansopimuksen purkamiseksi. Sopimusosapuolien tulisi valvoa että suomi noudattaa sopimusta.

 11. Mielestäni Suomella ei ole mitään velvoitetta nykyään noudattaa toisen maailmansodan aikaista ”veitsi kurkulla” tehtyä sopimusta! Nyky-Venäjäkään ei ole Suomelta sitä vaatinut, vaan Neuvostoliiton kaaduttua tarjosi Suomelle asekauppoja, jotka olivat selkeästi tuon vanhan ”sopimuksen” vastaisia. Sota maidemme välillä ei olut Suomen syytä, joten mitään moraalista velvoitetta tuossakaan mielessä sopimusta kohtaan ei ole!

  Ainoat, jotka nykyajassa tuosta sopimuksesta meuhkaavat, taitavat suurelta osin olla kommareita, tai muuten vaan Neukkulan aikoja haikailevia…

  Edellä sanomani ei tarkoita sitä, etteikö nyky-Venäjään pitäisi pitää suhteet kunnossa. Hornet-kaupoilla kun on vaan niin vidun vähän tekemistä sen kanssa, eihän Venäjäkään tietääkseni pahemmin niitä arvostellut! Kovin painostus hornet-kauppojen aikoihin tuli länsivalloilta, jotka olisivat halunneet Suomen hankkivan heidän konemallinsa, ei suinkaan Venäjän suunnalta! Tästäkin voidaan päätellä aika paljon…

  • Suomen presdenttikin on puhunut sääntömääräisestä yhteiskunnasta, jossa lakeja ja sopimuksia noudatetaan mutta on itse ollut väsäämässä sopimuksia jotka ei täytä yhteiskunnan lakeja ja sopimuksia. On noloa jos suomi hankkii sopimuksen vastaista aseistusta ja venäjä vaatii hankkimisen jälkeen aseiden hävittämistä sopimuksen mukaiseksi. Suomen touhua muutkin kuin xkommunistit suomessa ihmettelee ja ulkomailla orban myös ihmetteli suomen systeemejä eikä aiheetta.

  • lmavoimat osallistui 19.-21 heinäkuuta 2019 Ison-Britannian Royal International Air Tattoo (Riat) lentonäytökseen. Kapteenin Arto Ukskosken Hornet-soolo voitti tapahtumassa kaksi palkintoa:

   -Riat-lentonäytöksen paras yksittäinen esityslento (Best Invidual Flying Display)

   -Riat-lentonäytöksen ystävien parhaaksi arivoima suoritus (Best Overall Flying Demonstration)

   Tämä oli jo toinen kerta peräkkäin kun Ilmavoimien Hornet-soolo voitti Riat-lentonäytöksen parhaan yksittäisen esityslennon palkinnon. Vuonna 2018 sen voi kapteeni Lauri Mäkinen.

   Tässä Kapteeni Arto Ukskosken palkittu aivan upea suoritus. Kuten näkyy F/A-18C Hornet moinitoimihävittäjä on erittäin liikehtimiskykyinen hävittäjä ja tämä on kenties paras Hornet-soolo esityslento ikinä? 😉

   https://www.youtube.com/watch?v=f7alNQSy9gk

  • Ilmavoimat osallistui 19.-21 heinäkuuta 2019 Ison-Britannian Royal International Air Tattoo (Riat) lentonäytökseen. Kapteenin Arto Ukskosken Hornet-soolo voitti tapahtumassa kaksi palkintoa:

   -Riat-lentonäytöksen paras yksittäinen esityslento (Best Invidual Flying Display)

   -Riat-lentonäytöksen ystävien parhaaksi arvioima suoritus (Best Overall Flying Demonstration)

   Tämä oli jo toinen kerta peräkkäin kun Ilmavoimien Hornet-soolo voitti Riat-lentonäytöksen parhaan yksittäisen esityslennon palkinnon. Vuonna 2018 sen voitti kapteeni Lauri Mäkinen.

   Tässä Kapteeni Arto Ukskosken palkittu aivan upea suoritus. Kuten näkyy F/A-18C Hornet monitoimihävittäjä on erittäin liikehtimiskykyinen hävittäjä ja tämä on kenties paras Hornet-soolo esityslento ikinä? 😉

   https://www.youtube.com/watch?v=f7alNQSy9gk

   • Voitin nuoren alle 23-vuotiaiden voimanostossa SM mitalin. Liittyy aiheeseen yhtä paljon, kuin Hornet ominaisuus ja taitolento uho.

  • * Mitä yhteyttä näillä jutuillasi on Sainion kirjoituksen otsikon aiheeseen?
   * Kuka tätä yhtä Euroopan parhaista hävittäjäpeloitteesta oikein pelkää?

  • Lapsellista puhetta. Eikä tuolla lentonäytös jutulla ole mitään tekemistä hävittäjä hankintojen kanssa.
   Ylipäätään koko homma on pienen eliitin ja aseteollisuuden junailua jota kansa saa seurata vain sivusta maksumiehenä.
   Jos isompi sota tulee noilla hankinnoilla ei ole mitään merkitystä. Ohjuksilla ne tuhotaan ja ehkä jo ennen kuin pääsevät ilmaan. Ja sitä varmemmin jos tai kun Naton joukoissa ollaan.
   Loppujen lopuksi nuo aseet palvelevat vain Venäjää vastaan käytävää sotaa johon olemme itsemme kytkeneet koska olemme jo ’miehitetty maa’. Eikä liene epäilystä etteikö tuo miehittäjä ole näiden hankintojen takana vaatien niitä oman rintamansa vahvistamiseksi.
   Hullu suomalainen on taas lyömässä päätään Karjalan mäntyyn.

    • Tuollaiset kommentit kertovat aivot vallanneesta impotenssista.
     Rauhan ja puolueettomuuden puolustaminen ei ole kenenkään kätyrinä toimimista.

    • Kommenttisi ovat olleet pääosin asiallisia, mutta yllä oleva ei sitä ole. Jättäisitkö asiattomuudet pois. Sen tekemällä saat viestisikin menemään paremmin perille.

    • Tämähän on näiden himonatottajien natsitervehdys. Saavat kuulemma lisää fyffendalia siitä työnantajiltaan.

     • Ainakin toistaiseksi kontribuutionsa on osoittautunut totaalisen surkeaksi.

      Minä ainakaan en maksaisi ”mokomille” Eurocenttiäkään moisista hengentuotteista.

    • Jos me olemme muka ”RYSSÄN KÄTYREITÄ” ?
     Mitenkäs meidän pitäisi kutsua teitä kaikkia, jotka hyväilette JENKKIEN PEPPUJA ? Eikä kysymys ole vain naisista. Jotakin järkeä pitää olla älyttömyydessäkin ?

 12. Maamme kehitys kohti ’moraalisesti selkärangattomien’ kerhon jäsenyyttä, jota USA/Israel/EU/Nato-koaliitio edustaa, on maassamme pesivän pienen sionisti- ja globalistieliitin tehokkaan propagandan tulosta. Tuo eliitti on onnistunut mädättämään kansan moraalin ja sokeuttamaan sen tosiasioilta ja ’kristityt sionistit’ ovat ikävä kyllä antaneet sille oman panoksensa.
  Sille joka kunnioittaa ja arvostaa kristillistä moraalia ja sen arvoja tuo kehitys on kauhistus ja järkyttävä maan tuhoava fakta.

  Esimerkkinä siitä mihin ’Saatanan sotajoukkoon’ olemme itsemme kytkeneet omien asevarustelujemme ja sotilaallisen yhteistyön kautta tämä alla olevan linkin Israelin armeijan toiminta palestiinalaisia kohtaan kertova artikkeli. Se paljastaa hyvin sen moraalin jolla Nwo-koaliition joukot laajemminkin maailma valloittavat ja orjuuttavat ja josta v-media vaikenee.
  Ei millään haluaisi myöntää että mekin olemme tässä mukana emmekä osoita mieltä tätä puuhaa vastaan. Ja ennenkaikkea pysy puolueettomana ja rauhaa rakentavana maana.

  Israel Has ”The Most Moral Army in the World”?
  The creepy French “intellectual” Bernard-Henri Levy gets it wrong
  PHILIP GIRALDI
  Kahdeksan päivää sitten yli 1000 israelilaista sotilasta, poliisia ja kunnallista työntekijää tuhosi sotilaallisessa operaatiossa 11 palestiinalaista rakennusta, joissa oli seitsemänkymmentä perheen asuntoa, jotka sijaitsivat laittomasti Israelin miehittämässä Itä-Jerusalemin kylässä Wadi al-Hummusissa.
  Sotilaat löivät vastarintaa tekeviä asukkaita, potkivat alas portaita ja ampuivat jopa läheltä kumiiuodeilla. Sotilaat nauhoitettiin nauramassa ja juhlimassa tehdessään likaista työtä. Asukkaat, jotka eivät vastustaneet ja jotka pitivät käsiään ylhäällä antautuessaan, eivät myöskään säästyneet sauvan iskuilta, kuin eivät ulkomaiset tarkkailijatkaan, jotka olivat paikalla korottaakseen ääntään törkeää hyökkäystä vastustavien puolesta. Joidenkin uhrien kärsimät vammat on kuvattu ja ne ovat saatavilla verkossa.
  Eight days ago eleven Palestinian buildings containing seventy family apartments located in the illegally Israeli occupied East Jerusalem village of Wadi al-Hummus were demolished in a military-led operation by more than 1,000 Israeli soldiers, policemen and municipal workers using bulldozers, backhoes and explosives. Residents who resisted were beaten by the soldiers, kicked down flights of stairs and even shot at close range with rubber bullets. The soldiers were recorded laughing and celebrating as they did their dirty work. Occupants who did not resist and who held their hands up in surrender were also not spared the rod, as were also foreign observers who were present to add their voices to those who were protesting the outrage. The injuries sustained by some of the victims have been photographed and are available online.

  http://www.unz.com/pgiraldi/israel-has-the-most-moral-army-in-the-world/
  In the wake of the home demolitions, Washington yet again shielded Israel from a United Nations censure for its behavior by casting a Security Council veto. The Jewish state is consequently never held accountable for its bad behavior, and let us be completely honest, Israel is the ultimate rogue regime, dedicated to turning its neighbors into smoking ruins with U.S. assistance. It is evil manifest and it is not in America’s own interest to continue to be dragged down that road.

  • On myöskin hyvä muistaa ettei N-yahu voi elää ikuisesti, kuka sitten ottaa hänen paikkansa?

  • Sur Baher home demolitions illustrate a vicious spiral of oppression in Palestine
   … This shameless descent was starkly illustrated last week when hundreds of heavily armed Israeli soldiers, many of them masked, raided a neighbourhood of Sur Baher, on the edges of Jerusalem. Explosives and bulldozers destroyed dozens of homes, leaving many hundreds of Palestinians without a roof over their heads.

   During the operation, extreme force was used against residents, as well as international volunteers there in the forlorn hope that their presence would deter violence. Videos showed the soldiers cheering and celebrating as they razed the neighbourhood.

   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=192381

   Comment: … the photos of the demolition of Palestinian homes reminds me of the 9/11 twin tower demolitions..

  • Lainaat valikoivasti. Siis sen jälkeen, kun Suomi on tullut YK jäseneksi, muutos sopimukseen turvallisuusneuvoston päätöksellä.
   Yrityksesi harhauttaa aiheuttaa lähinnä myötähäpeää.

  • Todellakin, lastentarhatason harhautusyritys.

   Koko teksti kuuluu näin:

   ”22 artikla.

   Tämän sopimuksen kaikki sotilas-, sotalaivasto- ja ilmailumääräykset jäävät voimaan, kunnes ne on joko kokonaan tai osaksi muutettu Liittoutuneiden ja Liittyneiden Valtojen sekä Suomen välisellä sopimuksella tai, senjälkeen kun Suomi on tullut Yhdistyneiden Kansakuntien jäseneksi, turvallisuusneuvoston ja Suomen välisellä sopimuksella. ”

   Eli sen jälkeen, kun Suomi tuli YK:n jäseneksi, Suomi olisi voinut yrittää muuttaa rauhansopimuksen ehtoja neuvottelemalla asiasta YK:n turvallisuusneuvoston kanssa. Suomen valtiojohto ei halunnut missään vaiheessa näin tehdä.

   Varsin yleinen näyttää olevan ns. jänöjussi-argumentti. Jänöjussikin meni piiloon, mutta korvat jäivät näkyviin. Sama Suomen piilottelun kanssa asiassa; vaikka yritämme hyssytellä, todellisuus näkyy kuitenkin.

 13. Saadaanko meillä nyt tästä Moskovan ’viidennen kolonnan’ junailemasta Venäjän hajottamiseen pyrkivästä Putin-vastaisesta mellakasta hyvä syy olla Nato-kainalossa ja hankkia kalliita hornetteja kansan verorahoilla?
  Luultavasti. Kas kun ei vielä ollut v-mediassa uutisoitu.

  Kun lukee artikkelin kommentteja niin pääsee kyllä pian jäljille mistä siellä on ollut kyse. Mielenosoittajiakin raahattu valtava määrä muualta.
  Aika läpinäkyvää propagandaa
  https://russia-insider.com/en/first-hand-account-recent-demonstrations-and-arrests-moscow-young-russian-woman/ri27508

  First comment:
  Noel Ignatiev H8s white people • 20 hours ago
  “Russia will not be free while Putin is in it!”
  There, corrected!
  Russia will not be free while jewish subversives and their shabbos goy prostitutes have any power in it.

  ke4ram • 18 hours ago
  ” collectively striving for this Western model of democracy. We have
  sushi and McDonalds now, but what about democracy? What about political
  pluralism and the freedom of press and voicing opposition? What about
  our constitutional rights?”

  Do they actually think we in the West have all that! There isn’t a Western Democracy that hasn’t shredded its constitution. The author is either ignorant of the West or is pushing the Wests democracy BS.
  This protest was likely funded and organized by the National Endowment for Democracy. The same group that sponsored so many color revolutions.

  Without Putin Russia would be just another US vassal Sh*thole.

 14. Usa painostaa EU:ta Irania vastaan .. varmistamaan Hormusin salmen laiva liikennettä.
  Ensin sen tuli olla ”eurooppalainen operaatio”, mutta nyt tulee myös Washington: Yhdysvallat on virallisesti pyytänyt Saksaa heidän omien tietojensa mukaan osallistumaan kaupan turvaamiseen Hormuzin salmassa.
  ”Olemme pyytäneet Saksaa virallisesti yhdessä Ranskan ja Ison-Britannian kanssa auttamaan Hormuzin salmen turvaamisessa ja torjumaan Iranin aggressiota”, kertoi tiistaina Berliinin Yhdysvaltain suurlähetystön tiedottaja Saksan lehdistölle (dpa).
  Huvittavaa – Iranin aggressiolta kun kyse on nwo-mafian aggressiosta.

  Liittohallituksen jäsenet ovat selvästi todenneet, että navigointivapautta on suojeltava. Kysymyksemme on, kenen toimesta? ”
  Ison-Britannian ulkoministeriö totesi Lontoossa puolueen pyynnöstä että paras ”Yhdysvaltain tukema eurooppalaiten johtama lähestymistapa”.
  …. näin Eurooppa vedetään mukaan Iranin sotaan jota USA/USrael/Nato-koaliitio pohjustaa jo kovaa vauhtia

  Erst sollte es eine ”europäische Mission” werden, doch nun schaltet sich auch Washington ein: Die USA haben Deutschland nach eigenen Angaben förmlich darum gebeten, sich an der Sicherung des Handelsverkehrs in der Straße von Hormus zu beteiligen.
  ”Wir haben Deutschland förmlich gefragt, zusammen mit Frankreich und Großbritannien bei der Sicherung der Straße von Hormus mitzuhelfen und iranische Aggression zu bekämpfen”, teilte eine Sprecherin der US-Botschaft in Berlin am Dienstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit.

  Mitglieder der Bundesregierung haben klar gesagt, dass die Freiheit der Seefahrt geschützt werden sollte. Unsere Frage ist, von wem?”
  … Ein ”europäisch geführter Ansatz unterstützt von den USA” sei der beste Weg, erklärte das britische Außenministerium auf Anfrage der dpa in London.

  https://deutsch.rt.com/international/90716-hormus-mission-usa-bitten-deutschland-foermlich-um-beteiligung/

  • Kuinkahan sotahommelit sujuu UM Pekka Haavistolta ja puolustusministeri Antti Kaikkoselta sitten, kun kuluu kutsu Suomellekin osallistua länsivaltojen sotaretkelle Irania vastaan? Siitä sitten vielä laajenee WW3:ksi tuo konflikti.

   • Hyvin se sujuu. Siitä tehdäään koulutus/rauhanturvaamisoperaatio, kuten nyt Afganistanissa.

    Kohta ei sotia ole ollenkaan, on vaan koulutusta ja rauhanturvaamista.

  • Saksan pidättäytyminen tukemasta ’Hormuzin suojausprojektia’ on närkästyttänyt Usan lähettiläs Grenelliä joka alkanut jo puhua vallan levottomia väittäen mm. että Usa on paljon auttanut Saksaa ja yhä auttaa pitämällä tukikohtia sen turvaksi Saksassa.
   Saksan kuulemma pitäisi ymmärtää ettei se voi jatkaa näin.
   Aikamoisia veijareita nämä lähettiläät. Eipä juuri paremmin voi osoittaa aivojensa niukkaa kapasiteettia, hoh…hoh

   Die zumindest temporäre Absage der Bundesregierung an einer Beteiligung der Bundesmarine an einer ”Schutzmission” in der Straße von Hormus ist auf wenig Verständnis beim amtierenden US-Botschafter Richard Grenell gestoßen. Dieser setzte umgehend auf eine Medienkampagne gegen die Bundesregierung.

   Grenell im März 2019 auf der Internationalen Tourismus-Börse in Berlin
   Mehr lesen: US-Botschafter Grenell: ”Deutschland muss kapieren, dass es so nicht weitergehen kann”
   Gegenüber dem Springerblatt BILD erklärte der umstrittene Botschafter:
   Was wir wollen, was die amerikanische Bevölkerung will, ist ein klares Bekenntnis der deutschen Bevölkerung, dass sie den Westen unterstützt.

   Im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen erklärte er:
   Amerika hat viel geopfert, um Deutschland dabei zu helfen, ein Bestandteil des Westens zu bleiben. Die USA haben derzeit 34.000 Soldaten in Deutschland stationiert, das sind Milliarden Dollar, die die amerikanische Bevölkerung ausgibt.

   Darüber hinaus betonte Grenell, dass Deutschland die größte Wirtschaftsmacht in Europa sei und dass dieser Erfolg ”globale Verantwortlichkeiten mit sich” bringe.
   https://deutsch.rt.com/inland/90794-weil-deutschland-bei-militaermission-nicht-mitmacht-us-botschater-grenell-sieht-rot/

 15. Olipas kökkö kirjoitus. Heti kättelyssä ihan perusasiat hakusessa. Pariisin rauhansopimus kielsi Suomelta sisäisin pommiripustimin varustetut pommikoneet eli sen aikuiset keskiraskaat ja raskaat pommikoneet. Pommeja on ihan luvan kanssa saanut ripustaa siipien alle niin paljon kuin kone jaksaa kantaa. Toiseksi Suomi sitoutui olemaan irti Neuvostoliiton vastaisista koalitioista vaan onko olemassa vielä Neuvostoliittoa?

  • Sama rauhansopimus näkyy mukamas kieltävän PST ohjukset, joita meillä on ollut runsaasti jo 30 vuotta.

   Samoin rauhansopimus kieltää siviililentokoneet joissa on saksalaisia osia tai suunnittelua, eli Finnair rikkoo tuota Airbus koneillaan.

   jne.

   (KimmoK salanimen takaa, täysin salaisesti)

  • WIKI väittää:
   ”Sopimuksen osittainen raukeaminen
   Saksan jälleenyhdistyttyä 1990 ja Saksan saavutettua täyden suvereniteetin seuraavana vuonna Suomi julisti yksipuolisella päätöksellään Pariisin rauhansopimuksen aserajoitusartiklat mitättömiksi ydinasekieltoa lukuun ottamatta”

   Löytääkö joku tuosta jotain dokumenttia?

  • Ei ole Neuvostoliittoa, mutta on Venäjä joka on ilmoittautunut ”neukkulan” seuraajaksi, ja ottanut vastatakseen entisen ”neukkulan” sitoumuksista.

   -90 luvulla muuan SYP niminen pankkikin katosi olemasta, mutta siitä huolimatta sen saatavat siirtyivät uusille toimijoille.

   Nyt on Eurostoliitto, jonka nimeen vannovat kaikki poliitikot sukupuoliseen suuntaukseen katsomatta.

   Pääasia on että on perse pystyssä johonkin suuntaan.

 16. Olin yhteydessä ulkoministeriöön sähköpostitse 30.7.2019. Viestini sinne oli:
  ”Hei,
  Olen hieman hämmentynyt Pertti Sainion kirjassaan ”Minne Suomi pommittaa” esittämän väitteen johdosta. Hän väittää suurlähettiläs Jaakko Blombergin kertoneen lokakuussa 2001, että Suomen hallitus oli tehnyt 21. syyskuuta 1990 yksipuolisen päätöksen, jossa totesi, että ”rauhansopimuksen III osan Saksaa koskevat samoin kuin muut täysivaltaisuusrajoitukset olivat menettäneet merkityksensä”.

  Perustuslakimme 94 § mukaan kansainvälisten velvoitteiden ja niiden irtisanomisen hyväksyminen tapahtuu eduskunnan hyväksymisellä. Kansainvälisen velvoitteen tai sen irtisanomisen hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä.

  Siis onko tällainen hallituksen päätös tehty, ja onko sille haettu eduskunnan hyväksyntä? Mielelläni näkisin dokumentteja tästä, suuntaan tai toiseen.”

  Sieltä vastattiin seuraavasti:
  ”Hei Jarmo,

  Rauhansopimuksen III osa asetti Suomelle Saksaa koskevia ja Suomen täysivaltaisuutta rajoittavia määräyksiä. Saksojen yhdistymisen myötä poistettiin Saksan suvereniteettia koskevat rajoitukset Saksojen ja neljän miehittäjävaltion päätöksellä 12.9.1990. Ratkaisu Saksojen kohdalla pudotti pohjan Pariisin rauhansopimuksen suvereniteettirajoituksilta. Saksan yhdistymisen ja vuoden 1990 päätöksen johdosta myös Suomen hallitus teki 21.9.1990 yksipuolisen päätöksen, jossa se totesi, että rauhansopimuksen III osan Saksaa koskevat samoin kuin muut täysivaltaisuusrajoitukset olivat menettäneet merkityksensä eivätkä enää vastaa Suomen asemaa YK:n ja ETYK:n jäsenmaana. Suomi ilmoitti hallituksen päätöksestä Isolle-Britannialle ja Neuvostoliitolle, jotka eivät vastustaneet sitä.

  Hallituksen päätös tehtiin silloisen hallitusmuodon mukaisesti normaalissa järjestyksessä niin, että ensin valtioneuvosto päätti esitellä asian tasavallan presidentille ja presidentti sen jälkeen valtioneuvostossa hyväksyi tehdyn esityksen. Asiasta päättäminen kuului hallitusmuodon 33 §:n mukaan tasavallan presidentille.

  Hallituksen päätös ei tarkoittanut sopimuksen kumoamista tai muuttamista, vaan sopimus jää sanamuodoltaan entisenlaisena – mutta tältä osin enemmänkin historiallisena asiakirjana – Suomen sopimussarjaan.

  Ystävällisin terveisin,

  EU- ja valtiosopimusoikeuden yksikkö

  Ulkoministeriö”

  Mitään dokumentteja ei esitetty sinällään eikä linkkeinä.

  Perkaan lyhyesti muutamia Sainion väittämiä:

  Sainio:”Kymmenen vuotta sitten Horneteista alettiin rakentaa pommittajia, jotka rauhansopimus Suomelta kieltää.”
  Ulkoministeriöltä saamani vastauksen mukaan rauhansopimus on voimassaoleva asiakirja, sitä ei ole muutettu tai kumottu. Siltä osin Sainio on nähdäkseni oikeassa.

  Sainio: ”Mikään rauhansopimuksen allekirjoittanut maa ei ole protestoinut sopimuksen rikkomusta ja vaatinut Hornet-koneita tai niiden asejärjestelmiä poistettavaksi ja takavarikoitavaksi. Niillä on kuitenkin siihen sopimuksen mukaan oikeus.”
  Edelliseen viitaten väittämä on tosi.

  Sainio: ”Asiassa ei toimittu pätevästi lain mukaan, vaan kehitettiin siihen tehoton Suomen oma yksipuolinen ”päätös” . YK:n kautta tapahtuva ainoa laillinen menettely hylättiin ”epäkäytännöllisenä””
  Toisaalla tässä ketjussa esiin tulleen väitöskirjan ”Operaatio Pax” mukaan hän on väittämässään oikeassa. Laillisuusnäkökulmia mietittiin, ja vaihtoehdot asian hoitamiseksi rauhansopimuksessa olevien määräysten mukaan tiedettiin, mutta päätettiin toimia yksipuolisella ilmoituksella.

  Sainio: ”Hallituksen olisi pitänyt esittää sopimuksen purkaminen eduskunnalle ja sitten YK:n turvallisuusneuvostolle.”
  Toki näin, jos sopimus olisi purettu. Silloin se olisi kuulunut eduskunnan lainsäädäntötyön piiriin. Ei purettu. Ja jos olisi menty juridista tietä, olisi turvallisuusneuvosto ollut yksi vaihtoehto foorumiksi asian käsittelyyn. Ei menty. Asiasta ei tehty juridista, vaan poliittinen päätös. Tältä osin Sainio on väärässä. Näin ollen rauhansopimus on voimassa de jure, mutta sitä ei noudateta de facto.

  Sainio: ”Holkerin … ehdottamaan … Koivistolle, että tämä purkaisi sopimuksen. … ei allekirjoittanut nimiinsä kirjattua lausuntoa, koska hänellä ei ollut siihen valtuuksia.”
  Sainio on oikeassa, Koivisto ei allekirjoittanut, ja purkamisvaltuudet tosiaankin kuuluivat eduskunnalle.

  Sainio: ”Presidentti ei kuitenkaan voi tehdä hallituksen päätöksiä: ne tekee hallitus. Ei siis ole hallituksen eikä presidentin päätöstä. Vaikka olisikin, niillä ei olisi laillista merkitystä.”
  Laillista merkitystä niillä ei ole ennen presidentin allekirjoitusta. Tällainen puuttuu.

  • Jarmo Häkkinen:

   ”Toki näin, jos sopimus olisi purettu. Silloin se olisi kuulunut eduskunnan lainsäädäntötyön piiriin. Ei purettu. Ja jos olisi menty juridista tietä, olisi turvallisuusneuvosto ollut yksi vaihtoehto foorumiksi asian käsittelyyn.”

   Ei Suomen eduskuntakaan voi purkaa kansainvälistä sopimusta. Eduskunta voi tehdä päätöksen sopimuksen purkamispyrkimyksistä, mutta loppu on alistettava muiden osapuolien hyväksyntään. Ko. sopimukseen liittyy aivan selkeä periaate siitä, miten sopimusta koskevat erimielisyydet on hoidettava.

   Ei YK:n turvaneuvosto ole mikään vaihtoehto ko. asiassa, vaan kategorisesti se tie mitä on kuljettava, jos sopimukseen halutaan muutoksia.

   Mikä tässä myös on oleellista, on se, että tapahtuneet antavat hyvän kuvan siitä minkälainen sopimuskumppani Suomen Valtio on.

   Tästä seuraa se, että jos ei noudateta yhtä sopimusta, niin miksi mitään muutakaan sopimusta pitäisi noudattaa, -tai miksi ylipäätänsä tehdään mitään sopimuksia?

   Miksi ylipäätänsä eletään sopimusyhteiskunnassa? Miksi yksinkertaisesti ei vaan tehdä niinkuin kulloinkin huvittaa?

  • Noin vuosi sitten käytiin pienessä piirissä kommunikointia sähköpostitse ko. Pariisin rauhansopimuksesta. TP:n-kanslia oli eräs taho muutamien poliitikkojen ja ylen toimittajien lisäksi.

   Miksi Katri Makkonen lähti tehtävistään TP:n tiedoituspäällikkönä? Alkoiko valheiden määrä saavuttaa kyllästymispisteen? Mene ja tiedä.

 17. Jarmo Häkkinen kirjoittaa:
  Asiasta ei tehty juridista, vaan poliittinen päätös.

  Jarmo ymmärtää väärin. Ei ole olemassa päätöksiä, jotka ovat juridisia tai poliittisia. Maamme hallituksen ja presidentisctssolla on vain päätöksiä, joiden tulee kestää juridiken tarkastelu.

  Kuten Sainio on kirjoittanut käsillä olevassa asiass ei ole mitään päätöstä. Ainoa päätös on UM:n virkamiehet René Nybergin päätös lähettää lehdistötuedote hallituksen mukamas päätöksestä. Heti hallituksen kokouksen, tasavallan presidentin esittelyn päätyttyä 21.09.1990 ulkoasiainministeriön virkamies Rene Nyberg lähetti faxviestin kello 12.00 Moskovan suurlähetystöllemme (ml. lehdistötiedotteet 277 ja 278). Nyberg harhautti kansainvälistä yhteisöä. Asiakirjoja on Jarmon luettvaksi muualla Vastavalkeissa.

  UM:n selitykset ovat niin sanottua ulkopoliittista skitsofreniaa.

  Jali Raita

  • Tähän juuri halusin kiinnittää huomiota. Asiantilan saattamiseksi myös juridisesti kestävälle pohjalle, siitä on oltava asista vastaavan instanssin allekirjoittama päätös. Siihen asti se on poliittinen, rumasti sanoen ’manipuloiva yleinen mediatulkinta’, jolla ei ole juuri muuta arvoa, kuin ohjailla päätöksentekoa ’poliittisen ilmapiirin’ puitteissa. PeeÄrrää. Jonkin asian ajamiseksi, vai huvikseen? Sitä itse kukin päissään miettiköön.

   ’Poliittinen päätös’ on näin kiertoilmaisu lain voimaa vailla olevalle toimintamallille. Kansankielessä myös ’kusetus’. Anteeksi karkea kieleni. Jos jollakulla on esittää tämän (presidentin esittelyssä olleen Paasion ehdotuksen) hallituksen päätöksen mukaista presidentin allekirjoittamaa dokumenttia, olen mielelläni väärässä. Silloin Sainion sanat, joihin viittasit, osoittautuvat virheeksi, ja oma epäilyni lainvastaisuuksista poistuu.

  • Mitä sanoo Rene Nyberg.

   Rene ei varmaankaan sano mitään, kun kylmä rinki on perseen ympärillä. -Ja jos ei ole, niin luottamus Suomen hallinnon ulkopuolisten voimien resursseihin Suomen panemiseksi polvilleen, ja hänen toimiensa legitimiteetille, ja hänen omalle existensilleen on hänelle jotenkin taattu.

   Kupla mikä kupla, myös existenssikupla .

   Minua vaan ihmetyttää se, että millä ihmeen perusteilla Rene Nyberg, nauttii yhteiskunnassa sellaisesta statuksesta kun nyt nauttii…?

 18. On olemassa alkuperaäiset dokumentit, joissa ei ole ko. nimikirjoitussta. Jos nimikirjoituksellisia jostain ilmestyy, ne ovat sitten asiakirjaväärennöksiä.

  • Pitää nyt vielä täsmentää kieliopillisestikin oikein… Ovat siis olemassa alkuperäiset dokumentit.

 19. Jarmo Häkkiselle tekisi mieli sanoa, että sen sijaan, että mietit onko niin tai näin, niin voisit uhrata ajatuksen sille, jos on on niin, niin mitä pitäisi tehdä… Se on tulevaisuuden kannalta paljon parempi vaihtoehto.

  • Erkki, hyvä, että sait sanotuksi, kun mieli teki. Itse kuitenkin otan mieluummin selvää asian tilasta, ennen kuin alan tehdä sille jotain. Nyt, kun nuo esittämäni seikat ovat ulkoministeriön vahvistamalla tolalla, mitäpä ajattelit tehdä? Mitä haluaisit minun tekevän?

 20. Aika omituista ja huvittavaa on tämä meidän maamme eu- ja nato-eliitin suhtautuminen Venäjään.
  Nyt kun Venäjä Nato-eliitin saartamana ja vihaamana yrittää turvata rajojaan niin meillä kommentoidaan näin:
  ”Suomen pyrkimyksenä on ollut toimia niin, että Itämeren näennäinen vakaus ei heikkenisi. Venäjä taas varmasti tiedostaa, että tämäntyyppinen toiminta ei ainakaan lisää vakautta Itämeren alueella, Salonius-Pasternak sanoo. ”

  Venäjän armeija perusti helikopterikentän keskelle Suomenlahtea – ”Suursaarelta ei lennä montaakaan minuuttia Kotkaan tai Helsinkiin”
  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/b91c3723-a607-4c4f-b3a9-93980ade2bdd

  Venäjän kai pitäisi meidän nato-eliitin mielestä istua vain kädet ristissä ja odottaa koska me sinne hyökkäämme, – siis ME koska olemme itsetuhoisasti sitoneet itsemme hyökkäysliittoon jonka kanssa teemme yhteisiä sotaharjoituksia ja joka koko ajan saartaa Venäjää ja pitää sitä vihollisenaan

 21. Mitä enemmän mä tästä maasta olen ottanut selvää, sitä vähemmän viis veisaan tästä kusettajien pesästä. Suota pitäisi kuivattaa oikein urakalla joka puolelta hallintorakenteita.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here