Arundhati Roy: Kuuntelen heinäsirkkoja — Merkintöjä demokratiasta. Suom. Risto Tiittula (Into Kustannus 2011)

Rikkaat, joiden ahneus on kyltymätön, ovat aina vailla elintilaa. Näitä kyltymättömiä on kaikissa maissa. Heidän etujensa mukaista on siirtää ihmisiä pois näiden omilta asuinalueilta, mikä on tietynlaista kansanmurhaa sekin.

Taloudelliseen determinismiin kuuluu valittaa, että vaihtoehtoja ei ole. Vaihtoehtoja ei ole, koska tämä on ainoa vaihtoehto, joka takaa kehityksen. Tuntuuko tutulta? On ihmisiä ylhäällä taivaissa ja ihmisiä alhaalla maassa, eivätkä heidän etunsa koskaan kohtaa.

Intialainen kirjailija ja kansalaisaktivisti Arundhati Roy kirjoittaa esseessään Kuuntelen heinäsirkkoja: Kansanmurha, kieltäminen ja juhlinta näin:

”On silti yksi ongelma, ja tuo ongelma on Lebensraum. Valtakunta tarvitsee Lebensrauminsa. Mistä taivaan valtakunta löytää Lebensraumin? Taivaan kansalaiset katsovat alas vanhaan maahan. He näkevät adivaseja [Intian alkuperäiskansojen edustajia] istumassa Orissan bauksiittivuorilla ja Jharkhandin ja Chhattisgarhin rautamalmilla. He näkevät Nandigramin asukkaat (muslimeja, daliteja) täyttämässä ensiluokkaista maata, jonka pitäisi kuulua kemianteollisuudelle. He näkevät tuhansia eekkereitä viljelysmaata ja ajattelevat: tuolla pitäisi oikeastaan olla erikoistalousalue meidän teollisuudellemme. He näkevät Singurin rehevät pellot ja tietävät, että siellä pitäisi todellisuudessa olla autotehdas kansanauto Tata Nanolle. He ajattelevat: tuo on meidän bauksiittimme, meidän rautamalmimme, meidän uraanimme. Mitä nuo ihmiset tekevät meidän maillamme? Mitä meidän vetemme tekee niiden joissa? Mitä meidän puutavaramme tekevät niiden metsissä?

Jos katsoo karttaa Intian metsistä, mineraalivaroista ja adivasien asuinsijoista, voi huomata, että nämä asettuvat päällekkäin. Joten todellisuudessa ne, joita me kutsumme köyhiksi ovat valtavan rikkaita. Mutta kun taivaskansalaiset tähyävät maata, he näkevät ylimääräisiä ihmisiä istumassa arvokkaiden luonnonvarojen päällä. Natseilla oli ilmaisu tällaisille ihmisille: überzähligen Essern, ylimääräiset syöjät.”

JA MITÄ TAPAHTUU, kun ihmiset asettuvat vastarintaan? Heidät leimataan terroristeiksi. Heidät leimataan kehityksen vastustajiksi. On vain kasvu, rajaton kasvu, joka perustuu taloudelliselle determinismille. Muita vaihtoehtoja ei ole.

Intiassa köyhät pääsevät esiin vain, kun heidät esitellään maailmalle kehitysavun ja mikrolainojen onnellisina vastaanottajina. Kun heistä kerrotaan, miten onnellisia he omassa köyhyydessään ovat.

Ja mitkä ovat ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa: Miten voi ryhtyä nälkälakkoon, kun on valmiiksi nälkiintynyt? Miten voi boikotoida tuotteita, kun ei ole rahaa ostaa mitään? Miten voi kieltäytyä maksamasta veroja, kun tuloja ei ole?

Miten kauan me hyvät ihmiset annamme tämän kaiken jatkua?

Kaija Olin-Arvola on eläkkeellä oleva toimittaja ja runoilija. Hän on Journalistiliiton jäsen.

Artikkelikuva adivasinaisesta (uudelleen rajattu): Yann Forget (CC-BY-SA-3.0). Kuva Arundhati Roystä: Augustus Binu (CC BY-SA 3.0).

INTIAN ALKUPERÄISKANSOJA, adivaseja, on syrjäytetty asuinsijoiltaan myös luonnonsuojelun nimissä. Heitä on pakkosiirretty mm. tiikerinsuojelualueilta. Luonnonsuojelujärjestöt ovat katsoneet heimolaisten asuvan laittomasti asuinalueillaan, häiritsevän villieläimiä ja tuhoavan metsiä. Tällä hetkellä noin yhdeksää miljoonaa heimolaista uhkaa häätäminen kotiseudultaan. Hekin ovat eläimiin verrattuna ”ylimääräisiä syöjiä”.

Alkuperäiskansoja on häädetty luonnonsuojelualueilta muuallakin kuin Intissa. Intiaaneja häädettiin Yhdysvalloissa Yellowstonen kansallispuiston alueelta ja masai- ja muiden heimojen edustajia Tansaniassa ja Keniassa Serengetin ja Masai Maran kansallispuistojen tieltä. Mark Dowie kutsuu luonnonsuojelualueilta häädettyjä ihmisiä ”suojelupakolaisiksi” (conservation refugees).

Alkuperäisasukkaiden häätö on johtanut luonnon tasapainon järkkymiseen joidenkin lajien vallatessa kontrolloimattomasti elintilaa lajeilta, jotka olivat säilyneet ihmisen toiminnan ansiosta. Täysi koskemattomuus ei ole aina hyväksi luonnon monimuotoisuudelle.

Luonnonsuojelualueet ovat pääsääntöisesti johtaneet niiden perustamistoimien kohteina olleiden alkuperäisasukkaiden elämänlaadun heikkenemiseen, mutta niistä on monissa tapauksissa tullut rahasampoja valtioille ja luontoturismia harjoittaville yhtiöille.

Vesa Raiskila

Lue myös

23 KOMMENTTIA

 1. Jos nykyajan poliitikoille, virkamiehille, talousalan vaikuttajille ja muille yhteiskunnan toimijoille tulisi etsiä jokin heidän käyttäytymistään selittävä, kulttuurista ja kansallisuudesta riippumaton yhteinen nimittäjä, täytyisi sen olla heidän tapansa ottaa rahainstituutio annettuna ja nähdä kaikki rahan synnyttämät ja ylläpitämät mekanismit ikään kuin osana luonnollista järjestelmää. Tähän annettuun varmuuteen nojautuen he tarkastelevat maailmaa, ja tätä annettua varmuutta he myös viimekädessä pitävät kaiken päätöksentekonsa perustana. Mutta mistä tuo annettu varmuus on peräisin? Minkä suuren viisauden ja ikuisen totuuden varaan tämä yhteiskuntia, ihmisiä ja koko planeetan luonnonvaroja liikutteleva voima pohjimmiltaan on rakennettu?

  Taloustieteellisen ajattelun lähtökohtana voidaan pitää oletusta kaikkien talousyksiköiden pyrkimyksestä ikuiseen ja alati kiihtyvään kasvuun, kulutukseen ja omaneduntavoitteluun suljetussa ja rajallisessa järjestelmässä, vailla minkäänlaista sisäänrakennettua kunnioitusta planeetan omaa älykkyyttä – elämää ylläpitävää tasapainon ja harmonian älykkyyttä – kohtaan. Tämä taloustieteisiin perustuva resurssienhallinnan älykkyys on yhteistä kaikille maailman valtioille riippumatta siitä, nimittävätkö ne yhteiskuntaansa kapitalistiseksi, kommunistiseksi, demokraattiseksi, fasistiseksi, sosialistiseksi tai joksikin sekoitukseksi niiden väliltä. Jotain hyvin perustavanlaatuista on siis mennyt pieleen jo hyvin varhaisessa vaiheessa; jo paljon ennen kuin ensimmäistäkään yhteiskunnallista instituutiota on pystytetty; jo paljon ennen kuin ensimmäistäkään poliittista tai taloudellista päätöstä on tehty; jo paljon ennen kuin yksikään byrokratian ratas on pyörähtänyt.

  Ongelma on rahassa ja rahan mukana tulevassa resurssienhallinnan älykkyydessä – taloudellisessa älykkyydessä – joka otetaan kulttuurista ja kansallisuudesta riippumatta aina annettuna, kuin luonnonlakien veroisena kyseenalaistamattomana tosiasiana. Rahan älykkyys määrittää paitsi yhteiskunnan perusrakenteet myös yhteiskunnan pelin hengen. Kaikki, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, tapahtuu lopulta aina rahan määrittämän taloudellisen järkevyyden ja taloustieteellisen älykkyyden hengessä. Mitä sitten on taloustieteellinen älykkyys? Minkälaiselle perustalle rahajärjestelmän päälle rakentuneet yhteiskuntamme ovat todellisuudessa rakentuneet?

  Ainoa luonnossa tavattu elämänmuoto, joka taloustieteellisen älykkyyden ihanteen tavoin pyrkii ikuiseen ja loputtomaan kasvuun vailla minkäänlaista kunnioitusta elämää ylläpitäviä tasapainon ja harmonian lakeja kohtaan, on syöpä. Rajattomaan kasvuun pyrkivä taloustieteellinen älykkyys on pohjimmiltaan syöpäkasvaimen älykkyyttä.

  http://resurssipohjainentalous.blogspot.com/2011/11/19-syopakasvaimen-alykkyys.html

  Perinteinen älykkyystesti mittaa – ja nykyinen kulttuurimme arvostaa – loogista päättely- ja uudenomaksumiskykyä, mutta se ei millään tavoin mittaa ajattelun kypsyyttä eli sitä, millä tavoin tuo älykkyys linkittyy kestäviin arvoihin ja kestävään hyvinvointiin. Pelkkä raaka äly ilman ajattelun kypsyyttä on omiaan johtamaan kehityksen harhapoluille. Toisaalta pelkkä ajattelun kypsyys ilman aivojen tehokasta prosessointikykyä jättää kehityksen polkemaan paikoilleen. Vasta kun aivojen prosessointivoima yhdistyy ajattelun kypsyyteen – vasta silloin voimme puhua todellisesta älykkyydestä. Todellinen älykkyys on elämää ylläpitävää tasapainon ja harmonian älykkyyttä. Täydellisimmässä muodossaan voimme havaita tuon älykkyyden luonnon toiminnassa.

  Oma elimistömme muodostaa monin tavoin samankaltaisen suljetun ja rajallisen ekosysteemin kuin oma planeettammekin. Miten elimistömme miljardit solut ja niiden muodostamat elimet ovat järjestäneet oman resurssienhallintansa? Onko elinten välillä käynnissä jatkuva taistelu rajallisista resursseista? Perustuuko elinten ja edelleen solujen välinen keskinäinen vuorovaikutus kilpailun, yksilön hyödyn maksimoinnin ja ikuisen hallitsemattoman kasvun periaatteille? Kuinka kauan uskoisit elimistön pysyvän toimintakykyisenä, jos kaikki sen osat noudattaisivat tasapainon ja harmonian älykkyyden sijaan taloustieteellistä älykkyyttä? Tuskin kovinkaan kauan. Mikään elimistön osa ei pyri ikuiseen kasvuun, saati rohmuamaan itselleen alati suurempaa osaa yhteisistä resursseista. Kaikki elimistön osat tiedostavat tarvitsevansa tasapuolisesti toinen toisiaan. Toisin kuin taloustieteellinen älykkyys, tasapainon ja harmonian älykkyys tukee ja ylläpitää elämää. Niinpä tämä älykkyys on lopulta ainoa realistinen lähtökohta myös aidosti kestävälle planetaariselle resurssienhallinnalle. Näin ollen kysymys kuuluu: kuinka mukautua tasapainoiseksi osaksi jo olemassa olevaa luonnollista ekosysteemiä kaiken luonnontieteellisen- ja teknologisen ymmärryksemme pohjalta.

  https://resurssipohjainentalous.blogspot.com/2011/12/52-tasapainon-ja-harmonian-alykkyys.html

 2. Ihan sama tapahtuu Suomessa nyt. Ulkomailta tuodaan Suomeen ja eurooppaan tänne sopeutumattomia vieraslajeja joiden sivistys on noin 1600 vuotta meitä jäljessä. Samalla hetkellä kun kansakuntamme kantaväestä vähenee hurjaa vauhtia ikäluokkien poistuessa, tänne tuodut vieraslajit siittävät kantaväestöön omia jälkeläisiään tuhoten näin maamme geneettisen väestön. Ja entisaikojen uhrauksen maamme puolustuksessa.

  Eikä Suomessa ole oikeutta puhua tästä. Totuuden puhujat saivat tuomiot niin Kärkkäisen- kuin Vastarinnankin tapauksissa. Ja monissa muissa ”vihapuhe”-tapauksissa. Valtaapitävät kiristävät ruuvia kantaväestön osalta ja pakottavat meidät polvilleen. Mutta siitä ei saa puhua eikä siitä saa kirjoittaa. Suomessa on menossa valtava väestönvaihdos. Koko euroopassa on käynnissä Holokausti. Mutta siitäkään ei saa puhua eikä kirjoittaa.

  Miksi suomalaiset aina kirjoittelevat ja uutisoivat naapurimaiden ongelmista kun omassakin on samat ongelmat? Miksi tulevaisuudestamme ei puhuta? Miksi Holokaustistamme ei puhuta?

  • Hyvä kommentti.
   Kun itse syyllistyn tuohon ’ulkopuolisten syyllistämiseen’ tai syyn hakemiseen oman maamme ulkopuolelta niin tarkoitus on avata ihmisten silmiä näkemään mistä on kyse omassa holokaustissamme.
   Ellemme tiedosta että maamme globalisti-eliitti on liittänyt maamme meitä tuhoavan eu-mafian valtaan ja ellemme valitse johtajiksemme toisenlaisia ihmisiä niin meidän on turha valittaa ja on pakko hyväksyä oma holokaustimme.
   Vasta kun kansa tämän tajuaa voimme odottaa jotain muuta. Ei ole muuta tietä.
   Ellemme esim. olisi Eurostoliiton jäseniä niin meillä olisi mahdollisuus hoitaa maamme asioita kuten itse parhaaksi katsomme mutta nyt se ei ole mahdollista vaan maksamme suuria palkkoja mepeille jotka istuvat Prysselin pöydissä kuunteluoppilaina sen sijaan että tekisivät työtä kotimaassaan pyrkien irrottamaan sen euromafian otteesta.
   Lisäksi vielä teemme yhteistyötä Natomafian kanssa joka pitäisi heti lopettaa.

  • Mikä ihmeen Holokausti? Eikö se ollukkaan pelkkä juutalaisten huvipuisto, jossa ei kuollut kuin muutama juutalainen.

   Kannattais varmaan tällä palstalla pelotella jollakin muulla kuin Holokaustilla, jota on kovasti tällä palstalla koitettu todistella vain juutalaisten huvipuistokokemukseksi.

   Jos Euroopassa on käynnissä valkoisten Holokausti, niin miksi pitäisi olla huolissaan? Eihän siellä tämän palstan keskusteluosioiden todistelun mukaan mitään negatiivista tapahtunut ja kaikki ikävät todistelut ovat vain Sionistien panettelua ja rahankeruuta Israelille.

   Hyvää jatkoa hörhöt, mulle riitti!

 3. Ihminen tarvitsee ruokaa vettä ja ilmaa, kaikki muu on ihmisen pään sisäisten viettien ja ihmisjoukkojen sosiaalisen rakenteen sekä valtioiden luomaa toimintaa jolla on oma dynamiikkansa uusien valtausten tekemiseksi. Ei ole millään uskottavaa että alkuperäiskansojen oikeuksia tullaan noudattamaan kun suurin osa ihmisistä ei pidä vaatimattomasta elämästä koska olet silloin luuseri.

 4. Harvinaista nykymaailmassa lukea 100% totuuksia. Kaija Olin- Arvolalta se tulee esille kaikissa hänen ilmaisuissaan. Oi jospa meillä olisi voimaa ja valtuudet muuttaa olotilat tasapuolisesti jokaiselle vain hyödyiksi ? Sitähän ei ole edes yritetty missään eikä koskaan. Joku yksilö on AINA niskan päällä, vaatimassa huomiota vain itselleen. Kansa huokaa kun linnoissa kilistellään kristalleja.

 5. Arvopohja kasakka, joka varastaa kaiken mukaansa (rakastettava presidenttimme uudenvuoden vihapuhe)

  On ajateltava 10 000 vuotta taaksepäin. Olivatko jääkauden jälkeen saamelaiset / vasarakirvesheimot alkuperäiskansaamme? Entä mitä olivatkaan ennen jääkautta noin 70 000 vuotta aikaisemmin eläneet luolaihmiset mm. susiluolilla? Miten katsomme mustalaiset, joita 500 vuotta on kotoutettu?
  Puhummeko afrikkalaisista ja Lähi-idän ”nuorukaisista ja lapsista”, joita tänne haalittiin katukuvan värittäjöiksi ja työvoimapulaamme pelastajiksi? Siinä auttoi Ruotsi meitä 2015 vuonna 28 erikoisjunalla maansa halki kiire-erikoiskuljetuksin?
  Matemaatikot, ETK ja ministeriön ostamat työryhmäukot ovat tällä menolla laskeneet, että olemme (suomalainen valkoinen perusihminen) vähemmistö vuonna 2080!!!
  Miten alkuperäissuomalaisen silloin käy? Saamelaisten joukkoonko Inariin ja Enontekiöön ahdistetaan kyyhöttämään? Mitä me teemme silloin saamelaisille?

  • Aijaa, että nyt 2080 ollaan vähemmistö?2000-luvun alussa vuosi oli 2050, mut kiva, että on saatu 30 vuotta lisäaikaa.

   Siks jos kantasuomalaisten osuus pysyy tuossa 5 miljoonan lukemissä, niin tuon ulkomaanpopulan pitäisi 60 vuodessa kymmenkertaistua. Jos ajatellaan kuolleisuus 1% ja ulkomaanpopula olisi enemmistö vuonna 2080 pitäisi ulkomaanpopulan lisääntyä abaut 80000 henkilöä vuodessa. Tuohon lisääntymistahtiin ei päästä ulkomaalaisten osalta aivan hetkeen.

   Juttusi ln suoraan sanoen täyttä p***aa.

 6. Kaiken filosooffisten eriajatteluiden tulokset eivät kanna hedelmää ilman korkeimman auktoriteetin tietämystä. Hyvän ja pahan eroavaisuuksien ymmärtäminen ja sen mukaan käyttäytymisen pitäisi olla elinehtona jokaiselle ihmiselle, mutta kaikki ns. oppilaitokset on rakennettu harhauttavalle pohjalle. Mikä on elämässä tarkeintä ? Ilman ruokaakin pärjää jonkin aikaa, mutta ilman kanssaihmisen ”rakkautta” ihminen on jo syntyessään tuomittu kuolemaan. Täydellinen käännös voi vain tapahtua taivaallisen hallituksen alaisuudessa, mutta se aika ei ole vielä, koska sen ajan alkamisesta ei tiedä ”EDES POIKAKAAN, vaan ISÄ YKSIN”. Toivoa on,mutta ”odottavan aika käy pitkäksi”.

 7. Optimistisyyden huippua uumoilla vuodesta 2080, kunpa olisimme hengissä ensi vuoden loppuun ? Sotia suunnitellaan monella taholla, mutta maat haluavat ”sen toisen aloittavan sen”, jotta voidaan langettaa syytökset niskaan YKoolta ja ISRAELILTA. Kaikki SOROKSET yhteen nippuun, niin sota tulee eteen varmasti. Mustat pilvet taivaalla, mutta luvataan poutaa ?

 8. Minä ihmettelen, miten vähän nämä asiat kiinnostavat suomalaisia, vaikka olemme jo adivaseja itsekin. Maan rikkaudet ulkolaisten käsissä siitä ruveten, kun ruotsalaiset valtasivat maan. Saamelaisia voi vain ihmetellä ja kohta suomalaisistakin taitaa olla jäljellä vain muisto.

  Mutta toisaalta tähän ovat myös suomalaiset itse syypäitä, sillä ihmiset ovat amerikkalaisempia kuin amerikkalaiset itse.

  • Ja ympärilleen katsoi hän
   Ja aisti uuden elämän
   Ja kammiossa luisen pään
   Jo rattaat lähti pyörimään
   Hän päätti koettaa uudestaan
   Ei orjiin luottaa voinutkaan
   Ei orjiin eikä isäntiin
   Ei uskontoon ei aatteisiin

   Hei, sua kai kiinnostaa
   Nähdä minun kanssani aamun maa
   Kyllä tulla saa
   Tulla saa, tulla saa, tulla saa…

   https://www.youtube.com/watch?v=DrJG44mzGPU

  • Tuo on kylläkin totta. Me siirtolaiset muutimme asenteitamme lyhyessä ajassa astuessamme alas koneesta. Ihmiset osoittautuivat olemaan iloisempia, huuli-veikkoja ? Alkohooli-politiikkaa ei kukaan liputtanut missään suunnassa, eikä kukaan kyttäillyt ottiko joku ”sivuaskeleen”, eikä kaduilla näkynyt ketään räkä-kännissä. Jos kaveri otti ryypyn liikaa, niin ei siitäkään tehty ”suurta asiaa”, vaan joku kaveri vei hänet kotiin, ja vaimo otti vastaan kiitoksella. Suomalainen ”JURO” senkun murjottaa kapakassa, ja puhuu pahaa jokaisesta, punaisin silmin. Suomalaisten mielilaulutkin perustuvat synkkiin tarinoihin, KUOLEMASTA. Olis kai se sota naapurin kanssa pitänyt ”peruuttaa”, niin olis hermot paikallaan ?

 9. ”ei uskontoon ei isäntiin”. Just niin. Katolilaisilla on omat hommat, heillä on se ”Purgatori”, jossa pyhä paavali jakaa joukon kahtia. Yksi kelpuutettu porukka saa siivet, ja toisille ei käy hyvin, heidät sysätään pilven reunalta alas helvetin tuleen, jossa heidän sielunsa ei kuole mutta kärsii ikuisesti kuitenkaan palamatta tuhkaksi. Jos se ei peloita seurakuntalaisia pysymään kuuliaisina papistolleen, niin ei sitten mikään. PELKO on paras tapa hallita kansoja. Raamattukin on vanha kirja, mutta kun se oli painettu latinaksi, niin eihän siitä kukaan kielitaidoton saanut mitään selvää, ja sehän se idean ydin olikin.

 10. Nyt on uusi uhka esillä. Pitkäaikaiset julkiset henkilöt ovat ”heikoilla jäillä, kun joukko naisia on tullut esiin syyttämään joistakin vuosien takaisista seksuaalisista epäkohdista heitä kohtaan”. Nyt on vuorossa maailmankuulu oopperalaulaja, joka esiintyy nyt vanhuuden päivinään kapelimestarina. Placido Domingo saa nyt ”helvettiä” lehdistöltä, emmekä ole vielä kuulleet loppua siitä. Romanttiset ”TENORIT” ovat naisiin meneviä halaajia, eikä sitä ole ennen katsottu vinosti. Ei siellä verhon takana ole naisten pikkupöksyjä riisuttu. Omakohtaisen urani takaa sen. Onnen-onkijoita piileksii jokaisen puun takana.

 11. Mitenkäs ”Huolestunut Isä” on kääntänyt kelkkansa? Nyt olisi paikallaan hankkia lisätietoa ”Holokaustista, ja sen tarkoitusperästä”. Ensinnäkin se vannottu tasaluku 6 miljoonaa ei mene kovin monelle lukijalle. Sillä lukumäärällä täytyy olla taustansa
  Raamatun kertomuksen kuudesta ”luomispäivästä”? Se kuusi miljoonaa saattaa olla pelkkää IVAILUA, Kristikuntaa kohden. Ehkä siihenkin löytyy vastaus tutkimalla.

  • Jos nyt ollaan luettu samaa kirjaa, niin vanha testamentti on perin juutalainen kirja, joten kovin rajua ”IVAILUA” ei sitä kohtaan juutalaisilta irtoa.

   Kristityt oli alunperin juutalainen lahko, jonka kristittyjen vainoaja Paavali muokkasi uuteen uskoon. Toki tämä Saul keksi hyvän tarinan kääntymisensä tueksi. Tämä Paavali sitten laajensi bisnestä pakanoihin ja homma otti sitten tulta alleen. Toki välillä oli kahnauksia ympärileikkauksesta.

   Mitä tulee näihin ”siionin viisaat” perillisiin, niin yli sata vuotta jatkunut hörhöily tuntuu jatkuvan painetussa muodossa. Paras hörhöily löytyy keskiajalta, jolloin juutalaiset kuulemma kiduttivat öylättiä, eli kristuksen ruumista siis sekoilu saa aina aikaan sopivan muodon.
   Tuli vain mitta täyteen tuota juutalais ja Israel vastaista perseilyä.

 12. Israelissa on esiintymässä uusi ilmiö. Palmikkopäiset ”RABBIT” ovat aivan eri mieltä Israelin johdon seurassa tulevaisuudestaan, koska he eivät ole ”MAAILMAN herruuden kannalla”. Syvästi uskonnolliset juutalaiset eivät hyväksy SIIONISTIEN tarkoitusperiä alkuunkaan. He viettävät aikansa rukoillen, eivätkä ota osaa poliittisiin riitoihin. Israelin ratkaisu saattaakin muodostua ”sisältäkäsin” ? U-Tube paljastaa aika-ajoin paljonkin virkistävää uutista.

  • Mitä sinä yrität sanoa? Syvästi uskonnolliset juutalaiset eivät hyväksy sitä, että 12 sukukunnan perinteinen muinainen Juudan ja Israelin alue ei kuulukkaan heille?

   Kelle se heidän mukaan kuuluu? Muinaisille Edomilaisille vai kelle?

 13. Raamatussa on 66 kirjaa, jotka on koottu yhdeksi nipuksi. Raamattua ymmärtää myös heprean, aramean ja muinaiskreikan kielillä, jos alkuperäinen kieliasu askarruttaa. Roomalaiskatolinen kirkko kokosi mieleisen painoksen 300 jkr ja jätti siitä pois kirjat, jotka ei sopinut agendaa. En muista oliko teksti jo tuolloin latina, taisi olla.

  • Jos asetamme vanhan testamentin ”suurennuslasin alle”, niin oppineimmat kylläkin huomaavat viekkaasti käännettyjä raamatunkohtia, jotka ovat hieuksenhienoja petoksia, siis mahdottomuuksia. Pelkkä ”pilkun muuttaminen” muuttaa yhden tärkeimmistä raamatunpaikoista, harhauttaen sadat miljoonat ihmiset ns. kristikunnissa. Katso selitys Jeesuksen sanoista viereiselle, paalussa riippuvalle tuomitulle rosvolle. Lupasiko Jeesus todellakin rosvolle taivaallisen elämän ”sinä päivänä jolloin he molemmat riippuivat kidutuspaalussa” ?
   Niiden sanojen ilmaisupäivänä kukaan ei noussut mihinkään taivaisiin, koska Jeesus, makasi kolme vuorokautta kivisessä hautakammiossa (kiven sisällä), ja ryöväristä ei tiedä kukaan, mihinkä hänet haudattiin ? Oikea käännös kuuluu, totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä,,,,,,,sinä tulet olemaan minun kanssani
   paratiisissa, eikä TÄNÄ PÄIVÄNÄ sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa. Huomaatko eron. pilkun paikka on siinä käännöksessä se ratkaiseva, sekä paljastava totuus. Muitakin todistuksia väärennyksistä on.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here