Sauli Niinistö ja uuskolonialistisen sotilasyhteistyön kuviot

Presidentti Niinistö ajaa Venäjän vastaista sotilaallista varustautumista ja itseään lännen sanansaattajaksi tilanteessa, jossa kolme eurooppalaista suurvaltaa kehittää omia puolustusaloitteitaan.

33
Presidentit Macron ja Niinistö keskustelivat kahden kesken Ranskan kansallispäivän juhlallisuuksien yhteydessä. Kuva: Riikka Hietajärvi | Tasavallan presidentin kanslia

Presidentti Sauli Niinistö antoi suhteellisen vähälle huomiolle jääneen 14.7.2019 julkaistun haastattelun Helsingin Sanomille. Hän avasi haastattelussa geostrategista ajatteluaan, mikä oli kohtalaisen harvinaista, ellei ainutkertaista.

Taustalla olivat keskustelut Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa. Keskustelut koskettelivat Venäjä-suhteita. Varsinainen innoituksen lähde Niinistölle lienee ollut keskustelu Macronin ajamasta Euroopan puolustusyhteistyöstä eli interventioaloitteesta (European Intervention Initiative, EI2 tai EII). Macron oli kutsunut mukaan Ranskan kansallispäivän juhlintaan 14.7. Pariisissa presidentti Niinistön ohella Saksan, Belgian, Tanskan, Espanjan, Viron, Hollannin, Portugalin ja Britannian edustajat.

Mukana Ranskan interventioaloitteessa on nyt kymmenen maata. Maiden sanotaan hakevan yhteistä strategista kulttuuria, mikä tarkoittaa esimerkiksi ”tiedustelutiedon vaihtamista ja normaalia tiiviimpää yhteydenpitoa”.

Kansallispäivän juhlaparaatissa oli mukaan kutsuttuna myös Suomen puolustusvoimain edustus; puolustusvoimat asetti paraatiin kielekkeisen valtiolipun ja kolmihenkisen lippuvartion.

Ranskan interventioaloite — eurooppalaista puolustusyhteistyötä?

HS:n haastattelussa todetaan, että ”Ranskan vetämän puolustusyhteistyön sisältö on vielä hahmottumassa. Aloite ei ole osa Euroopan unionin puolustusyhteistyötä, minkä takia se on herättänyt myös kysymyksiä”.

Mitä Macronin Ranskan interventioaloite on, jos se ei ole eurooppalaista puolustusyhteistyötä?

Jo aloitteen nimessä oleva interventio-sana kertoo, mistä on kysymys. Yhtenä maailman ’great again’ -johtajista Macron pyrkii nostamaan Ranskan koloniaalisen perinteensä pohjalta maailmanpolitiikan todelliseksi vaikuttajaksi.

Ajatellut interventiot tulevat suuntautumaan voittopuolisesti ranskankieliseen Afrikkaan. Macron on keräämässä sotilaallista voimaa oman interventio- ja kolonialistisen politiikkansa tueksi. Sauli Niinistö on tässä mukana kuin innokas partiopoika. Uuskolonialistiset pyrkimykset saavat Suomelta innostuneen tuen, mikäli Sauli Niinistöä on uskominen.

Tällaista valmiutta näyttää Suomessa olevan laajemmaltikin. Jo ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd) lähetti suomalaisia sotilaita Ranskan avuksi Maliin ja Keski-Afrikan tasavaltaan ”kouluttamaan” sotilaita ja osallistumaan ”kriisinhallintaan”. Myös monia hämmästyttänyt Afrikan voimallinen mukanaolo uuden hallituksen ohjelmassa saa tässä osaselityksensä. Tuttuun tapaansa Niinistö lienee pehmittänyt poliittista eliittiä pyrkimyksensä taakse.

Eduskunta ja maan hallitus on tässä Sauli Niinistön kehitelmässä pidetty päätöksentekomielessä ulkona ja poissa häiritsemästä eliitin pyrkimyksiä. 

Sauli Niinistö ja kahdet raiteet

Niinistö on pontevasti rekrytoimassa yhteistyössä Macronin kanssa uusia jäseniä Ranskan interventioaloitteeseen. Suomen presidentin juoksupoikaluonne näkyy selvästi haastattelussa:

”Kun tapaan Venäjän presidentti Putinia, mielelläni hänenkin [Macronin] näkemyksiään kuulen. Hänhän on esittänyt eurooppalaista turvallisuusarkkitehtuuria, jonka eräs sisältö olisi selventää Venäjä-suhdetta.”

Niinistö korostaa haastattelussa, ”ettei selventäminen tarkoita sitä, että EU-maat olisivat löysäämässä suhtautumistaan Venäjän toimiin Ukrainassa”.

Perustana on Niinistön mukaan hyvä olla vastakin niin sanottu kahden raiteen politiikka, joka on myös sotilasliitto Naton suhtautumistapa Venäjään.

”Toinen raide on varoituksen antaminen eli selkeä varustautuminen, jota Natokin tekee, ja toinen on keskustelun raide.”

Sauli Niinistö siis ajaa ja tukee Venäjän vastaista sotilaallista varustautumista. Samalla hän on varannut itselleen tähtiroolin ”keskustelun raiteella”, eli sanansaattajana lännen ja Venäjän välillä.

Etsimättä tulee mieleen Martti Ahtisaaren toiminta Kosovon kysymyksessä. Ahtisaarihan kävi Naton Belgradin-pommitusten välillä kysymässä presidentti Slobodan Miloševićiltä, joko antaudutaan vai pommitetaanko vielä lisää. Lopulta Milošević antautui, ja Ahtisaari sai aikanaan ”ansioistaan” Nobelin rauhanpalkinnon.

Puolustusministeriön kaunomaalailua interventioaloitteesta

Puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston ylijohtaja Janne Kuusela kaunomaalaili Macronin interventioaloitetta Eurooppatiedotuksen sivuilla vajaa vuosi sitten. Puolustusministerinähän toimi tuolloin Jussi Niinistö (sin), ja jälki oli sen mukaista. Kuusela runoilee:

”Suomen liittyminen aloitteeseen on perusteltua ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta näkökulmasta. Aloite kehittää eurooppalaista ja EU:n puolustusyhteistyötä sekä edistää Suomen suhteita Ranskaan ja muihin keskeisiin eurooppalaisiin valtioihin.”

Kuusela puhuu Euroopan interventioaloitteesta ja EU:n puolustusyhteistyöstä, vaikka kyse on nimenomaan Macronin ennakoimiinsa interventioihin tähtäävästä aloitteesta. Kuusela ei puutu puolella sanallakaan Macronin ja Ranskan tavoittelemiin sotilaallisiin vahvistuksiin interventio-operaatioihinsa Ranskan hallinnoidessa uuskolonialistin ottein entisiä afrikkalaisia siirtomaitaan.

Lopuksi Kuusela lausuu rauhoittavat sanat, jotka ovat tuttuja jo mm. Naton isäntämaasopimuksen perusteluista:

”Osallistuminen aloitteeseen ei myöskään luo velvoitetta osallistua mahdollisiin operaatioihin. Niihin osallistumisesta päätettäisiin aina kansallisesti ja kansallisten päätöksentekomenettelyjen mukaisesti.”

UPIn Matti ’Valko’ Pesu samoilla linjoilla

Ulkopoliittisen instituutin UPIn tutkija Matti Pesu käsitteli samoihin aikoihin Kuuselan kanssa Macronin interventioaloitetta. Pesu on saanut liikanimen ’Valko’ poliittista eliittiä myötäilevän kirjoitustyylinsä vuoksi.

Kuuselasta (edukseen) poiketen Pesu näkee Macronin tehneen interventioaloitteensa ketunhäntä kainalossa eli Ranskan intresseistä lähtien. Tuolloin eli noin vuosi sitten Pesu arvioi aloitetta seuraavasti:  

”Vielä tässä vaiheessa Macronin hanke on paperitiikeri, eikä sillä todennäköisesti ole suurta vaikutusta eurooppalaiseen puolustuspolitiikkaan. Teoriassa, jos upseerien välinen yhteydenpito todella johtaa johonkin merkittävään kehitykseen, pidemmällä aikavälillä EI2 voi nakertaa erityisesti EU:n pysyvän rakenteellisen yhteistyön uskottavuutta, hajauttaa eurooppalaista puolustusyhteistyötä entisestään sekä luoda turhia päällekkäisyyksiä EU:n ja Naton kanssa.”

Pesu siis näki interventiohankkeessa vaaran eurooppalaisen puolustusyhteistyön hajautumisesta.

Saksalla ja Britannialla on omat puolustusaloitteensa

Saksan aloitteesta Natossa käynnistettiin vuonna 2014 kehysvaltiokonseptin (Framework Nation Concept, FNC) periaate. Sen kerrotaan mahdollistavan uudenlaisen puolustusyhteistyön muodon, jossa ”joukko halukkaita maita muodostavat ryhmän, joka kehittää sotilaallista suorituskykyä yhteistyössä ryhmän valtioiden kesken”. Yksi valtio toimii kehysvaltiona, ja muut kytkeytyvät toimintaan erikseen sovittavalla tavalla.

Saksan johtamaan kehysvaltioaloitteeseen kuuluu 21 valtiota. Konsepti avattiin vuonna 2016 Naton kehittyneille kumppanimaille, jolloin Suomi, Itävalta ja Sveitsi sekä myöhemmin myös Ruotsi liittyivät Saksan johtamaan ryhmään.

Saksa-vetoinen kehysvaltioyhteistyö keskittyy ensinnäkin ”osallistujamaiden suorituskykyjen kehittämiseen”, ja toiseksi pitkän tähtäimen linjan tavoitteena on kehittää ”yhtymätason monikansallisia joukkoja, lähinnä Naton käyttöön”.

Yhteiset nopean toiminnan joukot (Joint Expeditionary Force, JEF) on puolestaan Ison-Britannian johtama sotilasyhteistyöhanke. Siihen osallistuvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Tanska, Alankomaat, Latvia, Liettua ja Viro.

Yhteistyön tavoitteena Jussi Niinistö kertoo olevan ”kehittää sotilaallisia valmiuksia ja kykyä ennaltaehkäistä sekä tarvittaessa vastata yhdessä erilaisiin kriiseihin, siis ylläpitää rauhaa ja vakautta pohjoisessa Euroopassa”. Lähestyvästä EU-erostaan huolimatta Iso-Britannia tuntuu siis haluavan harjoittaa sotilaallista yhteistyötä Euroopassa. Tänä kesänä JEF-yhteistyön puitteissa järjestettiin Itämerellä 3000 sotilaan suuruinen Baltic Protector -harjoitus.

Saksan ja Britannian sotilasyhteistyöaloitteita yhdistää alisteisuus Naton intresseille, mikä ei ole yllättävää varsinkaan Britannian tapauksessa.

* * *

Edellinen, vikkeläliikkeinen puolustusministerimme Jussi Niinistö ehti käydä perättäisinä päivinä allekirjoittamassa puolustusyhteistyötä koskevat sopimukset Saksan ja Britannian kanssa.

Niinistö allekirjoitti 29.6.2017 Saksan puolustusministerin Ursula von der Leyen kanssa Berliinissä puolustusyhteistyötä koskevan sopimuksen. Suomi tuli siinä osaksi edellä käsiteltyä Saksan kehysvaltiokonseptia, FNC:tä. Seuraavana päivänä, 30.6.2017, Niinistö allekirjoitti Ruotsin puolustusministerin Peter Hultqvistin ja Britannian puolustusministerin Michael Fallonin kanssa Tukholmassa sopimuksen Suomen ja Ruotsin liittymisestä Britannian vetämään nopean toiminnan joukkoon.

Euroopan moninapaisuus vahvistuu

Euroopan yhteisen puolustuksen sijasta Eurooppaan on kehittymässä kolme puolustusaloitetta, yksi kullekin Euroopan johtovaltiolle: Saksalle, Ranskalle ja Britannialle. Yhteisen puolustuspolitiikan sijasta Euroopan ja EU:n moninapaisuus vahvistuu erityisesti sotilaallisen valmistautumisen osalta.

Sauli Niinistön touhuilu on edistämässä Euroopan moninapaistumista. Logiikka hänen toimistaan puuttuu, kun hän on samaan aikaan yksinapaisen maailmanhallinnan edusmies ja juoksupoika. 

Euroopan osalta moninapaisuus hajottaa ennemmin kuin yhdistää Euroopan unionia ja valtioita. Siinä missä Urho Kekkosen kaksi raidetta olivat yhteistyö Neuvostoliiton kanssa ja laajan kansainvälisen yhteistyön rakentaminen saavutuksenaan mm. nykyinen ETYJ, Niinistö toimii omine raiteineen hajottavana voimana. Vertailun vuoksi todettakoon, että ETYJ:llä on 57 jäsenvaltiota; Euroopan puolustusaloitteet ovat sirpaletoimijoita sen rinnalla.

Vaarallisinta kehityksessä Suomen kannalta on se, että meiltä puuttuu kokonaan kansalaiskeskustelu näistä Euroopan eri puolustusaloitteista. Ulkopoliittinen valta on delegoitunut lähes yksinomaan presidentti Sauli Niinistön käsiin, eikä eduskunnalla sen enempää kuin hallituksellakaan ole tällä hetkellä juurikaan perustuslain edellyttämää roolia ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan hoidossa. Harvakseltaan laaditut puolustuspoliittiset selonteotkaan eivät riitä poistamaan valtavaa keskustelu- ja tietovajetta.

33 KOMMENTTIA

 1. Presidentti Sauli Niinistö avasi omaa geostrategista ajatteluaan Hesarin haastattelussa 14.7. Hän kertoi toimivansa kahdella raiteella, joista toinen on Venäjän vastaisen sotilaallisen varustautumisen tukeminen ja lisääminen, ja toinen on keskusteluyhteyden ylläpitäminen Venäjän kanssa.

  Venäjän vastaisten talouspakotteiden ”löysääminen” ei Niinistölle tule kysymykseen.

  Sauli Niinistön ulkopoliittinen johtajuus pohjaa varsin sotaisaan (Venäjän vastaiseen) ajatteluun, poiketen täysin esim. Urho Kekkosen ulkopoliittisesta johtajuudesta. Niinistön rooli tulee nostaa laajemmankin keskustelun kohteeksi; tämä artikkeli on avaus tähän keskusteluun.

  Niinistö sitoo Suomea yhä tiiviimmin lännen intresseihin. Interventioaloite-yhteistyö Ranskan kanssa on viemässä Suomea tukemaan myös sotilaallisesti Ranskan uuskolonialistista vallankäyttöä Afrikan ranskankielisellä alueella. Tästähän näkyi merkkejä jo Erkki Tuomiojan (sd) ulkoministerikaudella, jolloin suomalaisia sotilaita lähetettiin Maliin ja Keski-Afrikan tasavaltaan Ranskan sotilaiden tueksi.

  Mitä Suomen valtio ja kansalaiset hyötyvät tästä yhteistyöstä? Ainoa hyötyjä näyttää olevan Sauli Niinistö itse, joka kerää glooriaa lännen ja Venäjän välisenä sanansaattajana. Tällainen korkean tason toimintaympäristö on perinteisesti ollut altis myös korruptiolle.

  Facebook rajoittaa mitä ilmeisimmin postauksieni näkyvyyttä 3000 fb-kaverilleni. Pyydän siksi teitä jakamaan tätä postausta mahdollisimman laajalle omilla seinillänne ja ryhmissä.

  • USA:ssa, Kiinassa ja EU:ssa kuohuu nyt niin kovasti, että tänään solmitut sopimukset voivat jo huomenna olla hyödyttömiä. Pitäähän noilla poliitikoilla silti jotain puuhaa olla. Yhteydenpitäjiä ja sillanrakentajia ei koskaan ole liikaa. Glooriansa ovat ansainneet. Jos syyllistyvät korruptioon, niin tutkitaan ja tuomitaan vasta sitten – ei etukäteen.
   Facebookkiin en ole liittynyt enkä ole liittymässä.

   • juuso257: ”Yhteydenpitäjiä ja sillanrakentajia ei koskaan ole liikaa.”

    Yhteydenpitoa jännittyneissä tilanteissakin toki tarvitaan eskaloitumisen välttämiseksi.

    Haastattelusta kuitenkin käy selväksi, että Sauli Niinistö tässä yhteydenpidossaan on täysin sitoutunut Naton toimintalinjaan, eli kahden raiteen politiikkaan. Tällainen yhteydenpito on vain toisen osapuolen viestien välittämistä ja mahdollisten vastausten takaisinvälittämistä.

    Kyse ei ole tässä tapauksessa siis rakentavasta yhteydenpidosta, jossa yritettäisiin luoda yhteisymmärrystä osapuolten välille. Sellaiseen tarvittaisiin jo valtiomiestaitoja ja -asennetta, joita Sauli Niinistöllä ei ole.

    Toki Venäjä ja Putin ymmärtää tämän täysin, ja voi ottaa sen huomioon omassa toiminnassaan. Suomalaisten ymmärrystä on syytä epäillä. Glooriaa mielessään kerryttävät kansalaiset ovat arvioissaan vailla katetta, eli Sauli Niinistön aikaansaannokset todellisten ratkaisujen suhteen jäävät hyvin vaatimattomiksi ellei olemattomiksi. Kyse on valtamedian pyörittämästä julkisuuspelistä, jolla korotetaan mitattavaa kansansuosiota.

    Mahdollisen korruption osalta on todettava, etteivät suomalaisten viranomaisten valmiudet (eikä varmasti tahtokaan) riitä tutkimaan, missä veroparatiisissa presidentti piilottelee mahdollisia korruptiovarojaan. Löytyy toki valtioita, joissa laki kieltää korkeilta poliittisilta johtajilta ulkomaiset pankkitilit. Ne eivät taida kuulua läntisiin oikeusvaltioihin… Suomessa tällaista lainsäädäntöä ei ole.

    Sinisilmäiset suomalaiset toki kieltäytyvät ajattelemasta poliittisia johtajiaan korruption kohteina. Muualla maailmalla korruptoidut entiset presidentit on saatettu sulkea poseen.

 2. Niinistö tuhoamassa myös maamme taloudellisen hyvinvoinnin pienen globalisti- ja finanssieliitin hyväksi ulkopolitiikan kahleillaan
  Trumpin asettamat tuontitullit ja globaali talouskriisi
  — Trumpin taustavoimat ovat sionisteja eli juutalaiseliittiä. Tällöin ei kannata kummeksua Trumpin ”kauppasodan” hyödyttömyyttä amerikkalaiselle teollisuudelle. Valtamedian on tehokkaasti rummuttanut Trumpin kannattamia tuontitulleja vääristellen niitä ”nationalistisena” ”kauppasotana”. Nimetyssä ”kauppasodassa” onkin kysymyksessä poliittinen teatteri, jossa Rothschildin sekä Goldmanin rahanteko yritetään äänestäjiä hämäävästi sovitella ”kansallismielisyyden” viittaan.
  Hyvin hämmentävää on, että sellaiset henkilöt kuten Liisa Jaakonsaari entisenä europarlamentaarikkona ei ole ymmärtänyt sitä, että Trumpin kauppasota tarkoittaa pelkästään Rothschild-pankkiirien ja Goldman Sachin kaltaisten verenimijöiden hyötymistä rahankäärimisessään.
  … Euroopan valtioiden, kuten myös Suomen tulisi aidosti itsenäistyä ja soveltaa talousdemokratian reformia irrottautuen kansainvälisestä rahoitusmarkkinoiden orjuudesta sekä harjoittaa omavaraistaloutta.
  Markku Juutinen

  (Tämä ajattelu tuntuu olevan Niinistölle kuitenkin kuin ’tervan juontia’. Siksi voi ja pitääkin kysyä mikä tarve – ja kenen tarve – hänellä oli valituttaa itsensä maamme presidentiksi uhraamaan kansan hyvinvoinnin ja maamme itsenäisyyden ja luomaan väkisin ja jopa lain vastaisesti tilannetta jossa toistamiseen olemme ajautuneet sodan vaaraan rauhanomaista rinnakkaiseloa tukevan Venäjän kanssa – ja ihan omaa tyhmyyttämme?)
  http://www.magneettimedia.com/trumpin-asettamat-tuontitullit-ja-globaali-talouskriisi/#comment-46294

 3. Sauli kuvittelee olevansa suuri suomalainen viikinkipäällikkö harald hirmuinen joka neuvottelee mielestään tasa vertaisesti isojen entisten siirtomaavaltojen kanssa mutta käy kuitenkin niin että viikingit joutuu hoitamaan kriisejä entisissä siirtomaissa niiden entisten siirtomaa isäntien johdolla. Saulin kaksijakoinen raidepolitiikka on pikkusieluisen ihmisen näpertelyä vakavien asioiden parissa ja on suistanut suomen puolustuspolitiikan raiteiltaan.

  • ”Sauli kuvittelee olevansa suuri suomalainen viikinkipäällikkö …”
   En oikein usko että hän kuvittelee olevansa suomalainen… ei hän tätä maata näytä puolustavan vaan pikemminkin tuhoavan. Sydän on jossain muualla.
   Suomalainen ei niin tekisi.
   Ja ehkäpä sama pätee häntä tukevaan joukkoon jonka todellisen suomalaisuuden voi myös kyseenalaistaa.

   • Tuohon vielä täsmennys
    Meillä on myös ns. ’ viides kolonna’ joka yrittää valloittaa maatamme, aivan kuten on Venäjälläkin mutta siellä se ei ole saanut sellaista valtaa kuin meillä koska Putin ei näytä tukevan sitä kuten Niinistö tekee.
    Putinille kansan etu on etusijalla, ei kolonnan. Ja hän haluaa pitää maansa suvereenina.
    Usahan on jo kolonnan miehittämä maa.

 4. Suomalaisilla sotilailla ei ole mitään tekemistä Malissa, Keski-Afrikassa, Irakissa, Algeriassa tai missään muuallaakaan Suomen rajojen ulkopuolla. Varmati uuskolonialistit ja siionistit mielellään ottavat jokaisen halukkaan ja kykenevän mukaan tappokaarteihinsa, mutta ei siitä meille ole mitään hyötyä. Pelkkä juoksupojan ja teloittajan rooli meille on varattu noissa joukoissa.
  Neuvoni Suomi neidolle on että hymyile kauniisti ja puhu kohteliaasti sanomatta kuitenkaan mitään konkreettista ja jos ne yrittävät tulla lähemmäs niin pidä käden mitan verran etäisyyttä.
  Ranska, Britannia ja Saksa ovat Amerikan persekärpäsiä ja tekevät kyllä mitä se tahtoo, tiukan paikan tullen, vähän niinkuin useimmat muutkin maat Euroopassa. Ja jos eivät tee niin ainahan voidaan järjestää niskuroiville maille taloudellisia ongelmia, joku kiva pikku terrori-isku tai vaikkapa värivallankumous.
  Näin toimii Amerikka kansainvälisessä politiikassa. (Toki myös omassa sisäpolitiikassaan. Epsteinillä olisi voinut olla siitä tarinoita kerrottavanaan, mutta kuollut mies ei pahemmin juttele.) Kiristystä, uhkailua ja lahjontaa, siinä on länsimainen arvoyhteisö pähkinänkuoressa. Eräänä esimerkkinä vuodelta 2001 Amerikkalaiset kävivät aikoinaan väkivalloin hakemassa Ahmed Agizan ja Muhammen Al Zeryn pois Ruotsista ja uhkasivat laittaa koko Euroopan kauppasaartoon mikäli Ruotsi vastustelisi. Suomenkielisestä wikipediasta en ole löytänyt juttua koko tapauksesta, mutta englannin ja ruotsin kielisistä kylläkin. Sitten on koko Snowdenin vainoamiskuvio, joka lienee ihmisille jo niin tuttu että ei tarvitse käydä yksityiskohtia läpi. Imperiumi ei anna anteeksi sitä että joku on paljastanut sen rikoksia ja uhmaa sen tahtoa ja kuka tuota imperiumia hallitsee?
  Sitä hallitsee eräs lähi-idästä kotoisin (siis oman väitteensä mukaan) oleva jumalansa valittu kansa (jälleen oman väitteensä mukaan). Tämä heimo on hyvin rasistinen kaikkia muita maailman kansoja kohtaan, mutta he ovat ensimmäisenä syyllistämässä muita näiden oletetusta rasismista. Samoin he mielellään kertovat kaikesta siitä ”kurjuudesta ja väkivallasta” jota he ovat saaneet kokea, mutta he eivät ikinä vastaa kysymykseen miksi tai mitä he ovat itse tehneet? Syy on kuulemma aina muissa. He ovat myös äärettömän pitkävihaisia, yhä tänäkin päivänä he vihaavat Rooman valtakuntaa, Katolista kirkkoa, Venäjän keisarikuntaa, Saksaa, ynnä muita, vuosikausia sitten sattuneiden selkkausten takia (jälleen kerran, näiden selkkausten taustoista he eivät sano mitään). Samoin heidän mustavalkoisessa ajattelussaan heidän ryhmänsä on aina täysin syytön kaikkeen ja toinen ryhmä on aina kollektiivisesti syyllinen (esimerkiksi kaikki saksalaiset ovat vastuussa holohoaxista, osallistuivatpa he siihen henkilökohtaisesti tai eivät, tai tiesivätkö he koko asiasta mitään tai eivät. Eikä se rajoitu saksalaisiin. Koko kristittyä maailmaa on syyllistetty sillä, olivatpa he sitten saksalaisten puolella tai heitä vastaan viime maailmansodassa. Vain juutalaisen sielu on kokonaan syntyisin hyvyydestä, mutta goyn sielu on kuin karjan sielu, kuten heidän Talmudissaan opetetaan.
  Kaikkeen tähän liittyy myös uskonnollis/poliittisia uloittuvuuksia, kuten esimerkiksi usko siihen että heillä on muinainen oikeus hallita lähi-idässä aluetta joka uloittuu Niililtä Eufrates joelle (ja lopulta koko maailmaa. Juutalaisten messias on soturikuningas, joka tulee alistamaan kaikki muut maailman kansat orjiksi heille). Samoin tämä heidän luomansa väestönvaihto-operaatio Euroopassa ja sen tukeminen alkaa käydä järkeen, jos tuntee heidän uskonnollisen talmudistisen vihansa ja ylemmyyden tunteensa kaikkia muita maailman kansoja kohtaan (mutta erityisesti valkoihoisia, kristittyjä eurooppalaisia). Muslimien tehtävä on tuhota Euroopalaiset, toimia juutalaisten biologisena aseena. Tämä kaikki on osa heidän uskonnollista ja rodullista rasismiaan meitä kohtaan, mutta suomalaiset on niin järjestelmällisesti aivopesty yksilökeskeisyyteen, hedonismiin ja sekulaarisuuteen että me emme edes näe tälläistä elementtiä heidän suunnitelmissaan.
  He ovat viime aikoina tulleet niin avoimen röyhkeiksi että en voi kuin todeta että heidän suunnitelmansa lienevät edenneet sellaiseen vaiheeseen että kohta heidän ei tarvitse enään lainkaan piiloitella niitä. He eivät ole pitäneet turhaa kiirettä, koska tämä porukka ajattelee vuosisatojen ja vuosituhansien mittapuulla, missä suhteessa he poikkeavat jälleen siitä mihin esimerkiksi meidät suomalaiset on aivopesty. Me emme osaa ajatella kansakuntamme tulevaisuutta edes vuosien mittapuulla, vaan ryntäämme suinpäin sinne suuntaan missä näyttää kulloinkin olevan paras pikavippi tarjolla. (Tämä on totta sekä yksilö, että koko valtakunnan politiikan tasolla.) Meidät on samanaikaisesti aivopesty sekä juurettomiksi että oksattomiksi. Emme hahmota ja ole ylpeitä omasta menneisyydestämme emmekä osaa kunnolla suunnitella tulevaisuuttamme. Tämä tekee meistä todella helppoja uhreja tälle sosiopaattikultille, joka pitää yhtä viimeiseen asti ja ajaa täysin häikäilemättömästi ryhmänsä etua. Heidän valtansa perustuu kuitenkin suurelta osin pelkoon,ahneuteen ja propagandaan ja sitä on mahdollista vielä vastustaa, mutta jotta me voisimme pelastua siltä on suomalaisten alettava ajattelemaanasioita itse, eikä ulkoistaa ajatteluaan elektronisen synagogan puhuville päille.

  • ” Pelkkä juoksupojan ja teloittajan rooli meille on varattu noissa joukoissa.”

   Sillä roolilla on perinteitä SS-joukoissa, ja sitä ennen ”hurrilan” joukoissa. Johto on aina muualla. Viimeisenä tulee tämä EU:n laulukuoro, joka ehtii vielä tehdä paljon vahinkoa maailmassa ennen hajoamistaan. Ja nuijat toimivat kuten käsketään ilman että mikään lamppu pääkopassa loisi valoa.

 5. Vanhoja muistellen:
  ”Ranskalla oli talvisodan aikana aikomus ja suunnitelmiakin pelastaa Suomi Neuvostoliiton miehitykseltä.
  Historiantutkija Henrik Talan mukaan tämä sai Neuvostoliiton tarjoamaan Suomelle rauhaa, joka tehtiinkin 13.3.1940.”

  ja:

  Iltalehden kysymykseen Ranskan mahdollisesti tarjoamasta konkreettisesta kahdenvälisestä puolustusavusta Suomelle, Ranskan presidentti totesi muun muassa, että sotilaallinen sekä strateginen yhteistyö ovat niitä konkreettisia asioita, joissa Ranska voi auttaa Suomea.
  – Tarkoitan interventiota (sotilaallista väliintuloa) konkreettisesti, jos Suomea kohtaa uhka, Macron jatkoi.


  Ranskan presidentti muistutti myös, että kun terroristit hyökkäsivät Ranskaan vuonna 2015, ranskalaiset aktivoivat Lissabonin sopimuksen artiklan 42.7. ja pyysivät apua muilta EU-mailta.
  – Ensimmäinen maa, joka meitä auttoi, oli Suomi. Tämä on konkreettinen esimerkki, mitä me olemme tehneet yhdessä ja mitä olemme velkaa Suomelle, Macron sanoi.

  Ei ihme että Venäjän trollit on täällä ihan hiilenä!

  • Painu kanniskelemaan niitä saatanan matujen laukkuja sotilaspassiesi kanssa. Ranskalaiset kuraperseet eivät kyenneet puolustamaan edes itseään toisen maailmansodan aikana, kaikki puheet ja suunnitelmat suomalaisten pelastamiseksi, jos niitä nyt edes oli, olisivat olleet pelkkää kuumaa ilmaa.
   Eikä meininki ole paljon kaksisempaa nykyäänkään, jos eivät yksinään pärjää parille mossadin palkkaamalle riehujalle, vaan siihenkin tarvitsevat Suomen apua. Ei noista lapamadoista ole Venäjää vastaan mitään apua. Ranskalaisesta sotamenestyksestä on olemassa ihan yhtä paljon vitsejä kuin ruotsalaistenkin…ja syystä. (Siinä on muuten toinen valtio, jonka kanssa on ihan turha tehdä mitään sotilasyhteistyötä, yhtä onnettomia korkokengissä kulkevia paskahousuja.

  • Sotilaspassi (minkä maan?; ainakin näytät olevan CIA:n videolavastusten jakelussa)

   Macronin puheet ovat äänihuulten satunnaisliikettä eli kohinaa (informaatiosisältö 0 bittiä) niin kauan kuin hän suostuttelee uusia valtioita mukaan Ranskan interventioaloitteeseen. Sauli Niinistö on tässä hommassa juoksupojan asemassa, ja namia pitää heitellä hänellekin.

   Todellinen sotilaiden virta tulee kulkemaan jatkossakin suomalaisten sotilaiden voimin Ranskan afrikkalaisiin entisiin siirtomaihin, joita Ranska yrittää pitää edelleen tiukassa otteessaan. Tämä toimintahan on jo aloitettu Malin ja Keski-Afrikan tasavallan osalta Erkki Tuomiojan ulkoministerikaudella. Volyymit tulevat varmuudella kasvamaan. Tuomiojan kohdalla pääsimme todistamaan, että entisestä anti-kolonialistista sukeutui sujuvasti neokolonialismin tukimies. Nykypolitiikan kerma edustaa samantasoista ”periaatteellista” sakkia.

   Mikä on se vastavuoroisuus tässä kuviossa? Onko luvassa halvempaa uraania Malista tai Keski-Afrikan tasavallasta, jos nyt Areva sattuisi joskus saamaan valmiiksi Olkiluodon ydinvoimalahankkeensa. Sauli Niinistön ”hyvä yhteistyö” voi johtaa jopa siihen, että Suomelta jää saamatta korvaukset hankkeen megalomaanisesta viivästymisestä.

  • POTILASSASsI…K…..”Tämä on konkreettinen esimerkki, mitä me olemme tehneet yhdessä”,toi sopii kyllä hyvin kuvaan,valehtelevat poliitikkomme osallistuu avuillaan valeiskun valeiden lujittamiseen,valeita,ja mielikuvia syytävän median ja todellisten trollien höystämänä

 6. Olishan tuon voinut kauniimminkin esittää, mutta mitäs sitä hienostelemaan, kun kirjoittaa totuuksia,heh. Tällä puolella Atlantia en ole koskaan kuullut Suomen johtajia kuulutettavan ”rehellisinä SUOMALAISINA”. Se taitaa olla vain joidenkin oman maan kansalaisten tuottamaa FAKE-NEWS? Varsinkin nykyaikana maassa ei ole juuri muita kuin epärehellisiä politikkoja meklareiden lisäksi. Best ”oxymoron” is honest politician.

 7. Macronin etupihalla ovat valitelleet toimeentulon niukkuutta keltaliiviset, omat ranskalaiset kaduillemuuttajat viime marraskuusta lähtien aina lauantaisin. Se ei ole entistä Rotshcildt – pankkiiria liikuttanut. Sen sijaan Gallian kukolle on ollut tärkeämpää tepastella tunkiolla, joka haisee ylimielisyydeltä ja vallanhalulta. Timantit, litium ja muut maaperän rikkaudet Afrikasta eivät ole pahasta hovikoreudelle.

  Askeleet ylemmäs salatun pyramidijärjestelmän portailla edellyttävät välinpitämättömyyttä omaa kansaa kohtaan. Salaisten veljeyksien muodostama rakenne on siinä kiipeäville ainoa koti, liitto ja verivalasitoumusvaltio – ja lopulta ainoa turvaverkko. Muille kumppanuuksille voi nauraa.

  Kolmen eri suunnan sotilaspoliittinen toiminta on kuitenkin kaikitenkin vain Nato- sitoutuneisuuden haarautuneisuutta. Tällä juonella yritetään saada Venäjää vastaan entistä suurempi ja monipuolisempi asemoituminen.
  Bilderbergkävijä Ursula von der Leyen halusi Saksan puolustusministerinä kaksinkertaistaa sotilasmenot ennen valintaansa EU-komission puheenjohtajaksi. Saksalaiset rauhanaktivisti surivat kesäkuussa Rammsteinin jokavuotisissa rauhanmielenosoituksissa maansa nukkuvia – tai nukutettuja kansalaisia: valtio on täynnä käytännössä USA:n ( leikisti Naton ) asevarikkoja , josta voidaan lähettää ydintuhoa, hyökkäyskalustoa Afganistaniin, Pakistaniin, Jemeniin…

 8. ”Perustana on Niinistön mukaan hyvä olla vastakin niin sanottu kahden raiteen politiikka, joka on myös sotilasliitto Naton suhtautumistapa Venäjään.

  ”Toinen raide on varoituksen antaminen eli selkeä varustautuminen, jota Natokin tekee, ja toinen on keskustelun raide.”

  Voi olla toimivaa politiikkaa, jos ”rahkeet” riittävät. Mutta jos eivät riitä, niin haarat repeävät kun raiteet erkanevat.

  Nato kumppaneineen on ainoa aggressioiden eskalaatiopolitiikan harjoittaja maailmassa. Tyhmä Suomi hallintoineen on siinä mukana, ja on menettänyt statuksensa puolueettomana rauhaarakastavana maana.

  Sitä satoa aikanaan niitetään mitä on kylvetty.

  • Korjaus. Piti lukea näin:

   Nato kumppaneineen on ainoa aggressiivisen eskalaatiopolitiikan harjoittaja maailmassa.

  • ”Nato kumppaneineen on ainoa aggressioiden eskalaatiopolitiikan harjoittaja maailmassa. Tyhmä Suomi hallintoineen on siinä mukana…”

   Nim. White Rabbit kirjoittaa MJ:n Mag,median artikkelissa
   12.8.2019 at 16.12
   Donald Trumpin presidenttikauden tavoitteita auki kirjoitettuna:
   – Jarruttaa hieman USA:n talousimperiumin romahtamista. Suunnitelmat ja toimet USA:n romahduttamiseksi ovat purreet liiankin hyvin.
   – Kiihdyttää USA:n asevarustelua ja erityistukea Israelille ja näinollen luoda edellytyksiä suur-Israelin syntymiselle. Sitä ennen 3. temppeli on tärkeä välitavoite.
   – Heikentää Israelille vihamielisten valtioiden, erityisesti Iranin ja sen liittolaisten tai sopimuskumppaneiden asemaa.
   – Ajaa alas USA:n kansalaisoikeudet ja klassinen kristinusko ja valmistella väestön liittämistä sionistisen maailmanhallinnon alaisuuteen.
   – Yleistavoitteena on kiirehtiä moshiach-messiaan saapumista.
   Mutta nämähän ovat vain salaliittoteorioita. ”Nothing to see here”.

   Trumpin asettamat tuontitullit ja globaali talouskriisi
   http://www.magneettimedia.com/trumpin-asettamat-tuontitullit-ja-globaali-talouskriisi/#comment-46298
   ———
   Nuo tavoitteet ohjaavat selkeästi myös oman maamme ulkopolitiikkaa jossa painopiste ei ole oman maamme etu vaan pikemminkin tuho, aivan kuten ’Israel first’ Trumpillakin.

 9. Interventio = ” Väliintulo, sekaantuminen. Kansainvälisessä oikeudessa: valtion sekaantuminen toisen valtion sisäisiin asioihin. Lakitieteessä: kolmannen henkilön sekaantuminen vireillä olevaan oikeusriitaan.

  Katso myös: väliintulo”

  Linkki: https://www.suomisanakirja.fi/interventio

  Katsotaanpas väliintulo = ”Toisten väliseen kiistaan tms. puuttuminen, interventio. Esimerkiksi: Tappelun katkaisi erotuomarin väliintulo. Valtion väliintulo työmarkkinariidassa. Suurvallan aseellinen väliintulo.”

  Sauli Niinistö ja uuskolonialistisen sotilasyhteistyön kuviot vaikuttavat sanavalinnoista päätellen erittäin agressiivisilta.
  No eiköhän Sergei hoida ohjuksin monikulttuuriSuomen agressorit hiljaisiksi. 😀

 10. Olemme päässeet unz.com sivustolle
  Tällaista meistä suomalaisista ja rodustamme jota nyt pieni pääosin meidän omista geeneistämme poikkeava nwo-eliitti tai ’niinistöläinen eu- ja nato-eliitti’ yrittää hajottaa

  The Uniqueness of the Finnish Race — muutama poiminta artikkelista
  GUILLAUME DUROCHER

  A paper published last year in Nature observed that most Europeans descend essentially from three ancestral populations:

  European hunter-gatherers who settled the continent in the Upper Paleolithic, Europe’s first farmers who expanded from Anatolia across Europe in the early Neolithic starting around 8000 years ago, and groups from the Pontic Steppe that arrived in Europe during the final Neolithic and early Bronze Age ~ 4500 years ago.
  Most Europeans’ ancestry can be broken down as a mix of these three ancestral populations. However, the paper adds:

  This model, however, does not fit well for present-day populations from north-eastern Europe such as Saami, Russians, Mordovians, Chuvash, Estonians, Hungarians, and Finns: they carry additional ancestry seen as increased allele sharing with modern East Asian populations. The origin and timing of this East Asian-related contribution is unknown.

  The Finns, Hungarians, and Estonians are unique in Europe in speaking Finno-Ugric languages. Most European nations speak Indo-European languages, descending from the original language of conquerors hailing from the Pontic Steppe. Genetic studies suggest that Finns are not just uniquely linguistically, but also genetically. Similarly, the Basque are the only other nation in Europe not speaking an Indo-European language and, as I have previously written, their region too appears to be genetically distinct relative to the rest of the French population.

  In fact, any East Asian contribution to the Finnish gene pool long predates the Mongols and even the spread of Uralic languages in northern Europe. The scientists estimate that Siberian DNA was present in Finland at least 3,500 years ago.

  The Finns, having a unique gene pool, are much more likely to have certain genes predisposing to certain diseases.

  Human beings used to be of the opinion that homogeneous nation-states and the preservation of distinct racial/genetic identities were goods for humanity. As late as 1958, an American judge upheld segregation laws writing:

  Almighty God created the races white, black, yellow, malay and red, and he placed them on separate continents. And, but for the interference with his arrangement, there would be no cause for such marriage. The fact that he separated the races shows that he did not intend for the races to mix.

  American horror novelist H. P. Lovecraft argued: “Race prejudice is a gift of nature, intended to preserve in purity the various divisions of mankind which the ages have evolved.”
  http://www.unz.com/gdurocher/the-uniqueness-of-the-finnish-race/

  • Kommentti 9 unz.com sivuston yllä olevaan artikkeliin:
   ”This article is exactly why the Kalergi Plan was developed by the “Elites”/Banksters and is well funded by them and is now being implemented worldwide by their NGOs/Lackeys/Soros in Europe especially (and the USA….) — No “Conspiracy Theory” well documented and historical fact. Exactly what we see with the “Migrants” being transported in massive numbers by NGOs and traffickers.
   A generation or two from now and the “Diversity” highlighted in the article won’t be around but the type the NWO cretins want will be and is well on the way now, don’t look for coverage of it in the NYSlimes or Mainslime Media…. https://sovereignwales.com/2016/09/20/the-genocidal-kalergi-plan-to-destroy-the-indigenous-nations-and-peoples-of-europe/

   Näistä ei v-media kirjoittele — hyvä artikkeli jatkona edelliseen
   Ancient Fennoscandian genomes reveal origin and spread of Siberian ancestry in Europe
   European population history has been shaped by migrations of people, and their subsequent admixture. Recently, ancient DNA has brought new insights into European migration events linked to the advent of agriculture, and possibly to the spread of Indo-European languages. However, little is known about the ancient population history of north-eastern Europe, in particular about populations speaking Uralic languages, such as Finns and Saami. Here we analyse ancient genomic data from 11 individuals from Finland and north-western Russia. We show that the genetic makeup of northern Europe was shaped by migrations from Siberia that began at least 3500 years ago. This Siberian ancestry was subsequently admixed into many modern populations in the region, particularly into populations speaking Uralic languages today. Additionally, we show that ancestors of modern Saami inhabited a larger territory during the Iron Age, which adds to the historical and linguistic information about the population history of Finland.
   https://www.nature.com/articles/s41467-018-07483-5

  • Niinistöjen kalergi-suunnitelma tai -hanke kuuluu Eurostoliiton perusohjelmiin ja siinä sivuutetaan täysin nuo asiat joista linkin artikkeli kertoo. Tästä suunnitelmasta pitäisi nostaa suurempia otsikoita mediassa koska vain kansan herääminen tähän tosiasiaan voi sen estää.
   Myös ’geeniperäinen suomalaisuus’ jolle on artikkelin mukaan vahvat tutkitut perusteet on tarkoitus tuhota isänmaattoman zio-masonic eliitin toimesta jolle – jos Israel unohdetaan – vain raha on isänmaa tai sen korvike. Rahalla se aikoo tehdä koko maailmasta oman isänmaansa ja rahan paratiisin.

   • Pieni korjaus.
    Eihän tuo kalergi-suunnitelma ole Niinistöjen (presidentin ja ent. puolustusministerin) luomus, he vain ovat tukeneet sitä ja edistäneet sen toteutumista toiminnallaan.
    Siis piti olla: Niinistöjen tukema kalergi-suunnitelma…jne
    ———-
    Enemmän tuosta suunnitelmasta
    Suomen tuhoamisohjelma
    EU:n isä, kreivi Richard Coudenhove-Kalergi, oli salaliiton johtaja, jonka tavoitteena on tuhota Euroopan kansat. Jo v. 1923 hän julisti vapaamuurariveljilleen, että ”juutalaisen aatelisrodun” on tultava Euroopan valtiaaksi. Tähän pääsemiseksi eurooppalaiset tulee risteyttää aasialaisten ja mustien kanssa. Tuloksena on uusi helposti hallittava rotu vailla luonnetta.
    http://www.magneettimedia.com/suomen-tuhoamisohjelma/

 11. Eipä näy muita kommentteja vaikka tärkeästä asiasta on kyse. Toisaalta noihin linkkien artikkeleihin syventyminen vie aikaa mikä voi selittää asian.
  Mutta jatketaan silti yksinpuhelua

  Olen jo aiemmin todennut että politiikan tasolla Suomi ei elä lainkaan todellisuudessa (realiteeteissa).
  Se on sulkenut Venäjän itsensä ulkopuolelle tai eristänyt itsensä siltä, tehnyt siitä osittain jopa vihollisen liittoutuessaan sitä vainoavan tahon kanssa. Siksi käsityksrmmr Venäjästä ei voi mitenkään vastata todellisuutta. Ja jos kuka niin ’vihollinen’ pitäisi aina tuntea parhaiten.
  Sama pätee myös Länteen jota me idealisoimme sokeasti minkä seurauksena meillä ei voi olla realistista kuvaa siitäkään, vain oman uskomme luoma idealisoitu kuva jota pidämme todellisena vaikkei idealisoitu kuva koskaan ole realistinen ja todellisuutta vastaava. Tämä kuva silti ohjaa maamme politiikkaa ja maamme elämää laajemminkin. Jopa niin että kulttuurimme rakentuu lähes täysin sen varaan.

  Paradoksaalisesti elämme siis toisaalta torjunnan luomassa ’sokko- tai huppu silmillä-tilassa’, toisaalta uskomustemme ja luulojemme liika- tai ylivalossa. Lyhyesti siis todellisuuden ulkopuolella.
  Ja muutosta on turha odottaa ennen kuin alamme perehtyä todellisuuteen mikä taas on mahdollista vasta kun/jos nuo mekanismit joilla sitä pakenemme hellittävät otettaan mikä taas vaatii todellista ja oikeaa tietoa asioista jota emme saa valtamediasta.

 12. Lähes vimmanomaista on erään heimon tai vasemmistoryhmän uusin kulttuurimarxistinen todellisen tieteen faktat sivuuttava hanke: yritys pakottaa ihmiskunta vain yhteen rotuun.
  Mitä ja ketä se palvelee?
  Onko kyse vain Nwo-agendaa ajavan zio-masonic eliitin strategiasta?
  Tuo eliittihän ei hyväksy ajatusta että se olisi geneettisesti yhdenvertainen muiden rotujen tai goimien kanssa ja tavoittelee muut alistavaa ylivaltaa rakentaen Israelista varsin rasistista ja muita halveksivaa oman tulevan imperiuminsa komentokeskusta.
  Mikäpä sopisi sille paremmin kuin tämä vahvasti kulttuurimarxistinen ja pääosin juutalaisten vasemmistotutkijoiden pyrkimys osoittaa ettei ole mitään rotuja eikä pian enää mitään sukupuolierojakaan… paitsi tietysti yksi rotuero: Me ’Valitut’ ja meidän jumalalliset ja ylivertaiset geenimme ja ’te muut’.

  The Supremacy of Stupid
  How Dumb Ideas about Race Flourish on the Left
  TOBIAS LANGDON — alla muutama poiminta Langdonilta

  Ashley Montagu, né Israel Ehrenberg: “Race does not exist, goyim!”
  … Indian Hindu writer Angela Saini has been spreading some very stupid ideas in her new book Superior: The Return of Race Science (2019).
  … Colin Grant, a Black-Jamaican writer based in the UK, has promoted the concept of what you might call “anti-race,” whereby some human beings are more genetically similar to distant relatives than to close relatives. This is from Grant’s review of Superior in the highly influential leftist magazine the New Statesman:

  In writing that is as impassioned as it is elegant, Saini charts how the tide turned against eugenicist thought and research, with Unesco declaring in 1950 [under the guidance of the Jewish anthropologist Ashley Montagu, né Israel Ehrenberg] that all mankind “belongs to the same species, Homo sapiens”. [Editorial note: This meant that “Good had won over evil,” as the Indian Alok Jha comments in yet another approving review of Saini’s book.]

  Further, in 1972 a landmark paper by the [Jewish] evolutionary biologist Richard Lewontin spelled out that there was greater genetic difference within groups than between them. So, for instance, a black man in Nigeria had more in common genetically with a white man in Scotland than he did with a black man in Tanzania. (Data of prejudice: the uses and abuses of the science of race, The New Statesman, 24th July 2019)
  In 2012, the Jewish journalist Deborah Orr proclaimed that “Race is a myth” and approvingly quoted the views of a Black soccer player: “Race is not a scientific reality. You could find a tribe in Africa who are genetically closer to Europeans than to an African tribe a hundred miles away.”
  His review of Saini’s book in the Guardian says this: “Race, like intelligence, is a notoriously slippery concept. Individuals often share more genes with members of other races than with members of their own race.”

  For yet another example, try Sir David Cannadine, the Dodge Professor of History at Princeton University (having previously taught at Columbia and Cambridge) and the General Editor of the Penguin History of Europe and Penguin History of Britain. In his book The Undivided Past: History Beyond Our Differences (2013), Cannadine manages to stuff more nonsense on race into fewer words than one would have thought humanly possible:
  ”According to the findings of the Human Genome Project, people of all backgrounds, locations and “races” share more than 99.9 percent of their DNA… race is a biologically meaningless concept, literally no more than skin deep…”
  Cannadine is not simply claiming that race doesn’t exist. Like Colin Grant and Gavin Evans, he’s claiming that anti-race exists: an unmixed Black can be more closely related to a White than to another unmixed Black.

  Colin Grant is making a ludicrous, scientifically illiterate claim. But it won’t affect his career in the slightest. He will continue to make science programmes for the highly influential BBC, just as the journalism professor Gavin Evans will continue to “write widely on issues of race, IQ and genetics.”
  Grant and Evans are saying what other leftists want to hear: “Race doesn’t exist! Human beings can be more closely related to distant relatives than to close relatives!”

  Leftists like Saini, Grant, Evans and Cannadine do not harm their careers by talking nonsense about race. You can only harm your career by talking sense about race, as the Nobel Laureate James Watson proved in 2007 and the social scientist Jason Richwine proved in 2013.
  Watson and Richwine were punished and deplatformed because the Left do not want to allow free speech on these topics.

  That’s where the leftist denial of reality and biology ends: in the idea that penises are “coded” as male rather than actually being male. Even some leftists – the TERFs or trans-exclusionary radical feminists – think that this is a step too far (see my article “Power to the Perverts!”).
  But the same leftists who reject transgender nonsense will accept much more harmful nonsense about race. Transgender activists may be noisy and obnoxious, but they aren’t an existential threat to Western nations. Mass immigration by millions of non-Whites is a huge existential threat to Western nations.

  Clever will conquer
  And what justifies the presence of those non-Whites and the endless privileges they are granted over their White Hosts? The supremely stupid ideas promoted by Angela Saini and countless other leftists, that’s what.
  Just as a dumb fungus can beat a clever ant, so a dumb ideology can beat a clever one. But that too is part of reality: truth is not always mighty and truth does not always prevail.

  In this case, however, I think truth will prevail. And soon. As genetic analysis becomes ever cheaper and quicker, and our understanding of human evolution ever richer, the truth about racial differences will become ever harder to suppress. Astute leftists like the Jewish geneticist David Reich already know what’s ahead: We will see the supremacy of science, not the supremacy of stupid.

  http://www.unz.com/article/the-supremacy-of-stupid/

  — Miksei näinkin: ”So, for instance, a black man in Nigeria had more in common genetically with a white man in Scotland (FINLAND) than he did with a black man in Tanzania. ”
  Aika uskomaton väite kun vertaa mitä GUILLAUME DUROCHER sanoo yllä artikkelissa The Uniqueness of the Finnish Race
  http://www.unz.com/gdurocher/the-uniqueness-of-the-finnish-race/

  • ”Väkivallan kierre vain pahenee ympäri Eurooppaa ja eri maissa syyksi havaitaan valtava maahanmuutto Afrikasta ja islamilaisesta maailmasta. Silti tuota täysin hyödytöntä maahanmuuttoa halutaan jatkaa ja jopa kiihdyttää? Vaaditaan jopa salakuljettajien toiminnan avustamista.
   Miksi?”
   NÄIN KYSYY Olli Pusa
   Blogi: Olli Pusa, su 18.08.2019 11:57
   Uusi Eurooppa tuhoon tuomittu?
   https://beta.oikeamedia.com/o1-118405

   Vastaus Ollin kysymykseen löytyy yllä olevasta kommentista
   The Supremacy of Stupid — How Dumb Ideas about Race Flourish on the Left
   TOBIAS LANGDON
   Uskon että kyllä Olli Pusa fiksuna miehenä sen tietää mutta miksei tuo esiin?
   Olisiko syynä että Oikea Media on zio-masonic eliitin työväline jossa ei saa paljastaa liikaa? Vain syyttää kaikesta Islamia ja Venäjää.

 13. Artikkelin teemaa pohditaan myös Magneettimediassa:
  Suomi on valinnut perikadon Sauli Niinistön johdolla kytkeytymällä läntisiin puolustussopimuksiin ja sotilasyhteisöihin

  Nykyisen Venäjän vastaisen sotilaallisen varustautumisen näkyvimpinä toimijoina ovat kolme eurooppalaista suurvaltaa Saksa, Iso-Britannia ja Ranska. Presidentti Sauli Niinistölle on varattu tässä näytelmässä lakeijan ja juoksupojan rooli, joka näyttäytyy Suomelle epäonneksi Venäjää provosoivana ja jopa uhkaavana toimintana.
  Miksi Niinistö käyttäytyy näin järjettömästi?
  Mitkä poliittiset voimat ohjaavat Sauli Niinistön geostrategista uuskolonialismia?
  Artikkelissa selvitetään asiaa tarkemmin
  http://www.magneettimedia.com/suomi-on-valinnut-perikadon-sauli-niiniston-johdolla-kytkeytymalla-lantisiin-puolustussopimuksiin-ja-sotilasyhteisoihin/#comment-46310

  • Magneettimedia on onnistuttu leimaamaan v-median propagandassa vihapuheen levittäjäksi vaikka siellä on hyviä ja kritiikin kestäviä kirjoituksia. Ne eivät vain miellytä tai tue maamme valtaeliitin toimia vaan pureutuvat juuri niihin vallankäytön ongelmiin joihin tuo globaalisiin voimiin sidottu eliitti sortuu ja paljastavat sen moraalisen alennustilan.
   Wikipediassa, joka on tuon eliitin yksi työväline, sitä kohtaan hyökätään rajusti mutta juuri ne aiheet joista sitä syytetään ovat nykyisin ilmiselviä faktoja joista maailman vaihtoehtomediat yksimielisinä kirjoittavat.

   Tässä ote Wikistä:
   ”Magneettimedia on julkaissut artikkelin, jossa kielletään holokaustin kuusi miljoonaa uhria. Perusteluna viitataan Don Heddesheimerin kirjaan The First Holocaust: Jewish Fundraising Campaigns With Holocaust Claims During and After World War One. Magneettimedian mukaan kirja todistaisi, että holokaustin uhrien määrä on myytti.[14]
   Lehden mukaan toisessa maailmansodassa ”valheellisen propagandan avulla Saksa leimattiin sotaan syylliseksi, vaikka Saksa pyrki ratkaisemaan tilanteen rauhanomaisesti”. Sen esittämien väitteiden mukaan Hitler oli ajettu nurkkaan, ja Englanti ja Ranska torpedoivat orastavan rauhan mahdollisuuden ja valitsivat suursodan.[15]

   Heinäkuussa 2013 Magneettimediasta tehtiin uusi rikosilmoitus, syynä yhdysvaltalaisen Ted Piken kirjoitus, jonka Magneettimedia suomensi ja julkaisi ja jonka mukaan juutalaisten kirjoituskokoelma Talmudin jotkut kohdat yllyttävät pedofiliaan.[16] Simon Wiesenthal -keskus vetosi tasavallan presidentti Sauli Niinistöön Magneettimedian kirjoitusten takia. Järjestön mukaan Magneettimedian kirjoittelu yllyttää suomalaisia etniseen vihaan ja elvyttää juutalaisvastaisuutta.[17] ”
   https://fi.wikipedia.org/wiki/Magneettimedia

   Tuo nykytiedon valossa jopa huvittava ote Wikipediasta kertoo enemmän Wikipedian propagandataidoista kuin Magneettimediasta joka lähes ainoana mediana maassamme uskaltaa ottaa myös zio-masonic eliitin likaiset ja eettisesti matalat puuhat tarkastelun alle ja tutkittaviksi.

  • Tätäkin miestä Niinistön ’kokkari- ja rapparikööreineen’ kannattaisi lukea kun on ryhtynyt maamme ’diktaattoriksi’ joka viis veisaa demokratiasta ja kansan mielipiteistä.
   Myös saksalaisten kannattaisi herätä turhasta sionistien heidän päälleen kaatamasta syyllisyydestä ja yrittää vielä kerran palata tielle jossa sionistit eivät ole peltipoliiseina.
   Ei heillä ole mitään syytä hävetä menneisyyttään, vain sionisteilla on.
   TAAS HIENO ARTIKKELI GUILLAUMELTA
   http://www.unz.com/gdurocher/hitler-and-or-chomsky-on-capitalist-democracy/

   Hitler and/or Chomsky on Capitalist Democracy
   GUILLAUME DUROCHER
   I can think of only one thing which unites Adolf Hitler and Noam Chomsky: a shared contempt for and critique of capitalist mass-media democracy. Concerning Hitler’s speeches, we usually think of rapturous exhortations to his party-comrades. However, the Führer could sometimes strike a more pedagogical note. Such was the case in a December 1940 speech on what Hitler called “the so-called democracy” in the “Anglo-French world” and the United States. Listening to this speech, I was struck at how similar Hitler’s critique of capitalist democracy was to Noam Chomsky’s. For both Hitler and Chomsky, the corporate media, oligarchic influence, and an incestuous political class make a mockery of Western capitalist regime’s claims of being “democratic.”

   Copies of the speech appear to have been eliminated in the recent YouTube purges, however, a copy is still available on archive.org. (The only edition left on YouTube is one uploaded by someone who has heavily spliced the speech with his own critical commentary, who was also struck by the similarities between fascist and left-wing critiques of capitalist democracy.)

   …. The question is not whether a society “really has” free speech or democracy. In the absolute, these are impossible. The question is whether the particular spectrum of free discussion and the particular values promoted by the society are, in fact, salutary for that society. In China, unlike the West, you are not allowed to attack the government.
   Yet, I understand that in China one is freer to discuss issues concerning Jews, race, and eugenics than in the West. These issues, in fact, may be far more important to promoting a healthy future for the human race than the superficial and divisive mudslinging of the West’s reality-TV democracies.

   https://archive.org/details/AdolfHitlerSpeechExplainDemocracyEngl.subt.

   • Ei mikään ihme että YouTube haluaa tuon Aatun puheen katoavan… se on ’liian hyvä’ puhe
    — Ultimately, in the Western democracies “as is shown by their whole economic structure, the selfishness of a relatively small stratum rules under the mask of democracy; the egoism of a very small social class.”
    Hitler concludes: “It is self-evident that where this democracy rules, the people as such are not taken into consideration at all. The only thing that matters is the existence a few hundred gigantic capitalists who own all the factories and their stock and, through them, control the people.”

    What is striking about Hitler’s critique is how little has changed since those days, almost 80 years ago. Today still, from both the left and right, one hears critiques of corporate influence in politics, of corporate ownership of the media and manipulation of public opinion, and of the minor differences between the self-serving mainstream political parties. Hitler’s attack of the oligarchic “democracy-makers” is quite similar to Chomsky’s critique of the corporate “manufacturers of consent” or Occupy Wall Street’s opposition to the “1%.”

    Ja meidän Saulimme on valmis uhraamaan maamme juuri tuon korporaatio ja oligarkki eliitin alttarille.
    Vähän huvittavaa on kun hän nyt lupaa hellittää otettaan vallasta sillä ehdolla että maa vain sidotaan tiiviisti tuon eliitin kahleisiin eu- ja natomafian toimesta.
    Ja sehän sopii lähes kaikille vallankipeille puoluejohtajille. Siis sopii että menetämme itsenäisyyden ja päätäntävallan omiin asioihimme ja meistä tulee sionistien hallitseman Eurostoliiton pohjoinen reservaatti jota sionisti- ja globalistieliitti voi käyttää vapaasti omien intressiensä ajamiseen ja Venäjä-vihan ylläpitoon.
    Huh–huh…
    https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/4959bf10-c734-4a6d-bc0f-82e7cef2db19

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here