Suomi geopoliittisten mannerlaattojen puristuksessa, osa 2: EU:n puolustus

32

Kuva: geopolitica.info

Tässä neliosaisessa artikkelisarjassa käsitellään geopoliittisten todellisuuksien paluuta maailmanpolitiikkaan, ja niiden vaikutusta Suomeen. Kaksi ensimmäistä osaa keskittyy George Friedmanin, geopoliittisten ajatuspajojen Stratfor ja Geopolitical Futures perustajan, näkemyksiin atlanttisista suhteista ja Yhdysvaltain strategisista perusperiaatteista. Kolmas osa käsittelee Georgian konflikteja viime vuosikymmenillä, ja viimeinen osa sitä miten tämä kaikki liittyy myös Suomeen.

Maailma kiehuu ja kuohuu kuin puuropata, eikä valmista tunnu tulevan. Hyvän esimerkin siitä, miten sekaisin suomalainenkin valtaeliitti alkaa olla, tarjoaa presidentti Niinistön viimeisin puhe. En nyt mene Niinistön sanomisiin sen syvemmälti. Totean vain, että samalla kun hän siteeraa Snellmania — ”kansakunnan tulee luottaa ainoastaan itseensä” — ja hieman myöhemmin sanoo ”Viime kädessä vain me itse vastaamme omasta turvallisuudestamme ja hyvinvoinnistamme, ei kukaan muu”[1], hän on myös valmis luovuttamaan omia valtaoikeuksiaan ylikansallisille instituutioille. Suora lainaus Iltalehden artikkelista:

”Sanottakoon nyt selvästi: kannatan voimakkaasti EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistamista silläkin uhalla, että se vähentäisi tasavallan presidentin valtaoikeuksia.”[2]

Ehkä Niinistö käsittää kansakunnan tarkoittavan jotain muuta kuin yleisesti ajatellaan? Muutoin lausumaa ei voi loogisesti tulkita.

Mutta ydinajatus Niinistön puheessa olikin EU:n nostaminen USA:n, Kiinan ja Venäjän rinnalle suurvallaksi. Ja se ei onnistu, jos EU on keskenään kinastelevien kansakuntien sekava ja epäyhtenäinen joukko, jonka jäsenet pyrkisivät hänen omien sanojensa mukaan vastaamaan itse omasta turvallisuudestaan. Ajaessaan EU:ta suurvallaksi Niinistö ei kuitenkaan tunnu tajuavan sitä, että hän heitti samalla aikamoisen haasteen Atlantin toiselle puolelle.

Ja nyt jatkan siitä mihin jäin artikkelisarjan ensimmäisessä osassa. George Friedman siirtyy videolla[3] kohdassa 18:35 käsittelemään Yhdysvaltain globaalia strategiaa. Aluksi hän painottaa yleisölleen, että ”USA seuraa globaalia strategiaa, joka on ollut paikoillaan jo sata vuotta, ehdottomalla järkähtämättömyydellä”, ja että tuon strategian kaksi perustekijää ovat ensinnäkin: ”Pohjois-Amerikka on saari ja siksi USA:n täytyy kontrolloida niitä vesiä jotka ympäröivät sitä”, toisin sanoen Atlantin lisäksi myös Tyyntämerta. Toisekseen ”Yhdysvallat ei suvaitse minkään (itselleen vieraan) vallan kontrolloivan manner-Eurooppaa ja Venäjää (yhtäaikaisesti).” Nämä lausahdukset todistavat vastaansanomattomasti sen, että geopolitiikka ei ole missään vaiheessa hävinnyt kuvioista. Nehän ovat miltei suoria lainauksia Zbigniew Brzezinskin ja Paul Wolfowitzin geopoliittisista doktriineista[4][5].

Ja tässä piilee ulkopoliittisen johtomme peruserehdys, joka nousee hyvin näkyville Niinistön puheissa. Kun Friedman luentonsa loppupuolella mainitsee, liittyen esille nousseeseen ajatukseen Euroopan yhteisestä puolustuksesta, että ”me kannatamme sitä kokosydämisesti”, hän tarkoittaa tietenkin sitä, että Eurooppa ottaisi kantaakseen vastuun itärintamasta. EU:n yhteinen puolustus olisi siis vain NATOn jatke, ja siten amerikkalaisen sodanjohdon alaisuudessa. Tämä käy entistä selvemmäksi kun hän jatkaa, esittämällä jälleen muutaman kysymyksen yleisölleen:

”Mutta kuka komentaisi niitä? [EU:n yhteisiä joukkoja] Mikä olisi komentokieli? Strategia? Miten nopeasti kykenisitte korvaamaan amerikkalaiset joukot Puolassa ja Romaniassa?”

Friedman vihjaisee lopuksi, miten epäyhtenäinen Eurooppa tosiasiassa on, vitsaillessaan siitä miten Euroopassa kukaan tuskin haluaa alistua saksalaiseen komentoon, ranskalaisesta nyt puhumattakaan. Aika epäkorrektia — ja lähentelee jo Trumpin tviittien kaoottista logiikkaa.

Mutta jos Trumpin tviiteistä on kaikesta huolimatta löydettävissä jokin logiikka, niin Niinistön ”kansakunnan tulee luottaa ainoastaan itseensä” -ajattelu on kadottanut punaisen lankansa. Se ei palvele enää oikeastaan kenenkään tarkoitusperiä, sellaisenaan ei myöskään atlantistien pyrkimyksiä. Se on ajattelua, joka on Friedmania lainatakseni ”sallinut tilanteen monimutkaisuuden halvaannuttaa itsensä” ja jossa ”turvallisuudesta on muodostunut metafyysinen käsite”. (videon kohdat 32:03 ja 33:37) On suorastaan hätkähdyttävää, miten tarkkaan tämä Friedmanin puheen osuus, jossa hän käsittelee Euroopan strategista näköalattomuutta, peilautuu Niinistön puheeseen.

MIKÄLI NIINISTÖN YLLÄ LAINATUT lausahdukset tulkitaan Friedmanin käsittelemän USA:n muuttumattoman strategian valossa, niin silloinhan EU:n yhteinen puolustus saattaisi muodostua uhkatekijäksi Yhdysvalloille. Jos EU:n armeija joskus materialisoituu (mitä en usko, sillä tässä kohtaa Friedmanin kritiikki kyllä osuu kohdilleen), niin siitä syntyisi itsenäinen, vain EU:n poliittisia päämääriä tukeva sotilaallinen voima. Ja siten se edesauttaisi atlantistien pahimman mahdollisen uhkakuvan, yhtenäisen Vladivostokista Lissaboniin ulottuvan Euraasian, toteutumista.[6] Tuon uhkakuvan realisoitumisen estäminen on perimmäinen syy Ukrainan kriisiin, Brexitiin ja Trumpin EU-politiikkaan. Eikä ole pienintäkään syytä epäillä, etteikö Washington tekisi jatkossakin kaiken vallassaan olevan estääkseen yhtenäisen Euraasian synnyn.

Kun täkäläinen media jaksaa pyörittää salaliittoteoriaa Venäjän vaikutuksesta siihen sun tähän, niin nyt kyllä kehottaisin iltalehtiemme toimittajia vetämään foliohatun päähän. Venäjä ei ole se taho, joka hajottaa EU:n. Se taho löytyy rapakon takaa. Piste. Tosin EU kyllä tekee itsekin kaikkensa tuhotakseen itsensä. Ja ajatus yhteisestä puolustuksesta kuuluu samaan kategoriaan.

Friedmanin silloin tällöin pilkahteleva turhautuneisuus nousee esiin kun hän viittaa Trumpin ja Merkelin muutaman vuoden takaiseen välirikkoon:

”Kun Trump totesi NATOn olevan hyödytön ja Merkel sanoi, että olemme omillamme, olemme hukassa, niin hän luuli loukkaavansa meitä. Mutta mehän olimme vain tyytyväisiä siitä, olette omillanne, menkää siis.” (videon kohta 36:25)

Voi olla, että Friedman hieman väritti Merkelin sanomisia. Tuskinpa Merkel totesi, että ”olemme hukassa”, mutta jutun juoni käy kyllä hyvin selväksi. Maksakaa, osallistukaa ja sitoutukaa, tai jääkää omillenne. Ja jos Trump turhautui NATOn vapaamatkustajaksi kokemaansa Saksaan taloudellisista syistä, niin Friedmanin turhautuminen johtuu rahan lisäksi myös yhteisen viholliskuvan puutteesta.

FRIEDMAN NÄKEE EU:n yhteisen puolustuksen ongelman ennen kaikkea siinä, että se roikkuu ilmassa sitoutumatta mihinkään. Yhdessä kohdassa hän viittaa siihen, ettei Eurooppa kykene määrittämään uhkia täsmällisesti. Ja totta, mitä ja ketä vastaan EU:n puolustus olisi suunnattu? Venäjää? Mutta miksi sitten haaskata turhaan aikaa ja vaivaa uuden ja entistä tehottomamman puolustusliiton rakentamiseen? Kun NATO on jo olemassa. Miksei siis saateta NATOa vastaamaan ajan tarpeita? Nämä ovat Friedmanin puheen sanattomia kysymyksiä EU:n puolustushankkeesta.

Friedmanin mielestä NATO on nykyisellään käytännössä vain Puola, Romania ja Yhdysvallat. Vapaan maailman puolustajatko ovat siis kutistuneet kolmeen varsin erilaiseen ja hyvin epäsuhtaiseen valtioon? Budapestissä pidetty konferenssi, jossa Friedman puheensa piti, oli alaotsikoltaan ”transatlanttisen liiton tulevaisuus”. Ainakaan Friedmanin luennon valossa tuo tulevaisuus ei vaikuta hääppöiseltä. Ja jos tarkkailee yleisön reaktioita ja käyttäytymistä läpi luennon, voisi arvella, että vastaanotto on ollut hieman ristiriitainen. Ehkä unkarilaisia ei ole niin helppo suostutella Venäjän ydinohjusten maalitauluksi kuin puolalaisia ja romanialaisia?

Esityksen lopussa Friedman pahoittelee yleisölleen sitä, että hänen puheensa kuulosti poliittiselta. Yrittikö hän siis vain pehmittää Unkarin poliittista eliittiä suopeammaksi ajatukselle keskipitkän matkan ohjusten sijoittamisesta myös Unkariin? Mutta ei suinkaan Euroopan hyvinvoinnin tähden, vaan turvaamaan USA:n strategisia etuja. Hänen omien sanojensa mukaan ”me puolustamme sitä mitä meidän täytyy puolustaa, me puolustamme (itä)rajaa, Amerikan strategia vaatii sitä”. Lopulta hän päättää puheensa näihin sanoihin:

”[…] joten kehottaisin Unkarin hallitusta pohtimaan sitä mahdollisuutta, että kaikki helvetti pääsee irti [lue: Venäjä hyökkää]. Siinä tapauksessa puhelinkeskustelusta välillämme [Washingtonin ja Budapestin] tulee hyvin lyhyt.”

Vaikkei Friedman kaikesta suorapuheisuudestaan huolimatta sitä kovaan ääneen sano, niin silti hänen puheensa keskeisin sanoma Euroopalle tuntuu olevan: olette joko meitä vastaan tai meidän puolellamme, valitkaa siis puolenne. Sillä tällä hetkellä Eurooppa makaa geopoliittisessa limbossa — fakta, jota myös Niinistön puhe hyvin heijastaa.

PÄIVITYS 23.8. klo 14.30: Artikkelin loppua täydennetty.

Viitteet

[1] Juha Ristamäki | Iltalehti (20.8.2019: Presidentti Niinistön puhe sanasta sanaan: ”Sanottakoon nyt selvästi: kannatan voimakkaasti EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistamista”

[2] Lauri Nurmi | Iltalehti (20.8.2019): Sauli Niinistö valmis vähentämään valtaansa: ”Kannatan silläkin uhalla, että se vähentäisi tasavallan presidentin valtaoikeuksia”

[3] George Friedman | Danube Institute (12.4.2018), video: Geopolitics Matter 6/6

[4] Zbigniew Brzezinski (1997): The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives

[5] Makia Freeman | The Freedom Articles (25.7.2019): Want to Understand US Action in the Middle East? Look at the Wolfowitz Doctrine

[6] TASS (20.8.2019): Blogging on Facebook in Russian, Macron notes progress in ties with Moscow

Artikkelisarjan ensimmäinen osa:

32 KOMMENTTIA

 1. ” Hyvän esimerkin siitä, miten sekaisin suomalainenkin valtaeliitti alkaa olla, tarjoaa presidentti Niinistön viimeisin puhe.”

  Puhe oli selvästi skitsofreeninen ja se heijasti sitä skitsofreniaa joka on nyt maamme valtiojohdon ’sairaus’. Sairaus siksi että skitsofrenia on luokiteltu psyykkiseksi sairaudeksi ja tuo kaksinaamainen toiminta on skitsofrenian tyypillinen piirre.

  Olen jo aiemmin todennut että politiikan tasolla Suomi ei elä lainkaan todellisuudessa (realiteeteissa). Ja se juuri on tyypillistä skitsofreniaan nyt sairastuneelle Suomi-neidolle.
  Se on sulkenut Venäjän itsensä ulkopuolelle tai eristänyt itsensä paranoidisella tavalla siltä, tehnyt siitä jopa vihollisen liittoutuessaan sitä muka vainoavan tahon kanssa. Siksi sen käsitys Venäjästä ei voi mitenkään vastata todellisuutta vaan on pääosin sen oman paranoidisuuden tuote. Ja jos kuka niin ’vihollinen’ (kuviteltukin, tai juuri sellainen) pitäisi aina tuntea parhaiten.

  Sama sokeus pätee myös Länteen jota se idealisoi sokeasti minkä seurauksena sillä ei voi olla realistista kuvaa siitäkään, vain oman idealistisen uskon luoma idealisoitu kuva jota se pitää todellisena vaikkei idealisoitu kuva koskaan ole realistinen ja todellisuutta vastaava. Tämä kuva silti ohjaa Suomi-neidon politiikkaa ja maamme elämää laajemminkin. Jopa niin että pirstoutuva ja hajoava kulttuurimme rakentuu yhä vahvemmin sen varaan.

  Paradoksaalisesti Suomi-neito siis elää toisaalta torjunnan luomassa ’huppu silmillä-tilassa’, toisaalta omien uskomusten ja luulojen ’ylivalottuneessa tilassa’. Lyhyesti todellisuuden ulkopuolella.
  Tähän skitsofreeniseen tilaan ei liene realistista odottaa muutosta ennen kuin Suomi-neito alkaa perehtyä itse luomaansa vaaralliseen todellisuuteen jossa se nyt elää.
  Se taas on mahdollista vasta kun/jos nuo skitsofreeniset mekanismit joilla se pakenee todellisuutta hellittävät otettaan. Siinä tarvitaan todellista ja oikeaa tietoa asioista jota se ei saa itsensä tavoin sokeasta valtamediasta joka päinvastoin vain vahvistaa sen omaa perussairautta.

  Tuo tervehtyminen voisi alkaa vaikkapa perehtymällä tähän PHILIP GIRALDIn artikkeliin, josta tein jo kommentin tämän artikkelisarjan ensimmäiseen osaan.

  Lindsey Graham’s Blank Check. Why a Defense Agreement with Israel Would be a Disaster for Americans
  PHILIP GIRALDI
  http://www.unz.com/pgiraldi/lindsey-grahams-blank-check-why-a-defense-agreement-with-israel-would-be-a-disaster-for-americans/

 2. Muutkin näkyy huomanneen ristiriidan Niinistön puheissa kun hän sanoi että puolustamme itsenäisyyttämme viimeiseen tappiin asti ja hän oli kuitenkin samalla luovuttamassa valtaansa eulle ja natolle mutta kun muut eumaat ei ole valmiit samaan tottelevaisuuteen. Ei oikein kuullosta itsenäisen maan presidentin puheelta vaan itsenäisyyden luovuttajan puheelta. USA tietysti yrittää hajottaa EUa kun Venäjäkin nyt yrittää EUn kanssa sopimusta ja Ukraina on ainakin hyvä syy millä USA torppaa tämän lähestymisen.
  EUkin yrittää laajentaa aluettaan paikallisesti Euroopassa kuten USA yrittää tehdä koko sen maailmassa ja siinä on niiden välillä ristiriitaa, joka joskus nousee pintaan. Niillä on kuitenkin yhdistävä tekijä NATO, joka kuitenkin on EUmaiden silmissä menettämässä tarkoituksensa myös sen takia että USA sen avulla tuo tukikohtiaan NATOon kuuluviin EUmaihin. USA poimii rusinat pullasta toimimalla muutamien strategisten EUmaiden kanssa jotka on päättäneet olla mahdollisen syttyvän sodan etulinjassa kuten edellisessäkin sodassa tosin Saksan alaisuudessa. Tässä tilanteessa Suomen olisi hyvä olla sveitsiläisen puolueeton eikä sekaantua Venäjän EUn ja USAn kuvioihin mutta taitaa olla jo myöhäistä.

  • Presidentti Niinistö mainitsi myös että hänen valtansa siirrolla ulkomaisille liittoutumille ei ole mitään suomen perustuslain vastaista mikä on vale, aikaisemminkin Niinistö on jättänyt touhuissaan perustuslain huomiotta vaikka olisi pitänyt.

  • Vaihtoehtomedioita pitkään seuranneille nuo asiat eivät ole yllätys.
   Kuitenkin suurimmalle osalle suomalaisia sellaista korruptiota ”ei ole olemassa”, koska heidän päätietolähteensä on läpeensä valheelliset Yle, Brysselin Pravda ja muu valtamedia, joka jatkuvasti sensuroi/salaa, vääristelee tietoa ja suoraan valehteleekin. Niinollen suosituksesi tiedon levittämisestä noista artikkeleista on erittäin aiheellinen.

 3. Hälyyttävä tilasto helsingissä alle 10 vuotiaista lapsista on jo yli puolet muslimeita. Sama on Helsingin lähikaupungeissa. Alle 7 vuotiaista lapsista yli 60% on muslimeita ja alle 5 vuotiaista lapsista yli 70% on muslimeita. Islamisaatio leviää vauhdilla Suomessa. Suomessa yli 100 moskeijaa ympäri Suomea. Muslimeita tulee joka päivä lisää turvapaikanhakijoina, pakolaisina, perheenyhdistämisenkautta sekä laittomasti maahan noin 60 000- 80 000 vuodessa lisää. Kuka tahansa rikollinen, terroristi, elintastopakolainen voi tulla Ruotsin kautta Suomeen ilman mitään henkilöpapereita elämään koko elämänsä sosiaalietuuksilla Suomessa.
  https://kantasuomalainen.net/2019/08/23/halyyttava-tilasto-helsingissa-alle-10-vuotiaista-lapsista-on-jo-yli-puolet-muslimeita/

  Onko peli jo menetetty nuo luvut ovat karua luettavaa.

  • Viherkommunisti-toimittajien dominoiman valtaVALEmedian ja sen tukemien, vallankahvassa olevien maanpetturien tyhmentämä suomalaisten enemmistö ei näe elefanttia olohuoneessa.

 4. Presidentti Sauli Niinistö suurlähettiläspäivillä:
  ”Sanottakoon nyt selvästi: kannatan voimakkaasti EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistamista silläkin uhalla, että se vähentäisi tasavallan presidentin valtaoikeuksia.”

  Niinistön lähtökohta tässäkin on siis voimakkaan itsekeskeinen ja yksisilmäinen. Omat valtaoikeudet on lähtökohta, kun sen pitäisi olla Suomen valtion ja kansan tulevaisuuden turvaaminen ja kaikinpuolinen menestys.

  Niinistön kutoma Nato-verkko alkaa asiallisesti vastata jo Puolan ja Romanian halukkuutta ottaa Venäjän ydinasevastaiskua niskaamme. Suomalainen kansalaisyhteiskunta tuskin on halukas yhtymään tähän Niinistön itsemurha-aloitteeseen. Kansalaisyhteiskuntamme on kuitenkin valtamediamme kokoaikaisessa ohjauksessa, jota vahvistaa poliittisen eliittimme ainakin näennäinen yksituumaisuus.

  Kansalaisyhteiskunta kaipaa voimakasta herätystä. Ahti Valkeapään artikkkelisarja toimii siinä hyvänä herättelijänä.

 5. Ikävintä maamme vinoutuneessa tilanteessa on ettei ole nähtävissä juurikaan selkeästi organisoitunutta ja laajempaa vastarintaa maamme skitsofreeniselle ulkopolitiikalle, ei edes akateemisista piireistä mistä sitä eniten voisi odottaa, ja kuinka kaikki ne yksittäiset tahot jotka yrittävät herätellä näkemään näitä faktoja tyrmätään ja leimataan salaliitoiksi ellei vihapuheen levittäjiksi.
  Skitsofreeninen sokeus on siis levinnyt varsin laajalle ja syvälle kansan riveihin v-madian propagandan voimin.
  Se on kummallista kun ajatellaan että maamme oli aikoinaan Venäjän alaisuudessa autonomisena tasavaltana kuitenkin sisäisesti itsenäisempi kuin se tänään on kun EU-rostoliitto päättää direktiiveineen lähes kaikesta.
  Entä Persut?
  Heidän Oikeamedian tukema näennäinen ja sokea vastarintansa näyttää perustuvan vain haittamaahanmuuton vastustamiseen eikä sen syiden kohtaamiseen. Lisäksi puolueen kritiikitön mukana olo eu- ja natoeliitissä puhuu omaa kieltään ja tukee ajatusta ’kontrolloidusta oppositiosta’. Nämä siteet Persujen pitäisi katkaista ollakseen vakuuttavia.

  Olisi toivonut että kirjoittaja olisi tuonut tai jatkossa ainakin toisi selkeämmin esiin mitä ja kuka USA on. Viittaan linkin artikkeliin
  Why It Is Polite to Mention When a Public Figure Is Jewish
  Friedrich Forste
  … It is a prerequisite to be successful that people know the truth, specially truth that is widely concealed and easy to unmask. By unmasking some strategies of certain Jewish elites, we can create a safer and more truthful world.
  Today we deal with one of the biggest and most effective of these strategies, the one where Jews change their names and assume the nationality of their host countries to ”fit in” while remaining loyal to their own people and nation. This allows them the power of attributing every atrocity Jews commit in the host country, to the host country itself and its people.
  https://russia-insider.com/en/why-it-polite-mention-when-public-figure-jewish/ri26129

  Ellei USA olisi zio-masonic eliitin (ns. neokonnien) miehittämä maa niin maailmanpolitiikka kulkisi aivan eri latuja ja melkoisella varmuudella vähemmän tuhoisia ja sotaisia latuja.
  NL:n tuhottuaan ja ryöstettyään tuo trotskilaisten internationalistien eliitti pakeni USAan koska se tarjosi paremman mahdollisuuden koko maailman valloittamiseen. Nimenomaan sillä, että USA oli merivalta ja sillä oli merten herruus suuren laivastonsa avulla oli ratkaiseva merkitys kun tuo imperialistien eliitti siirtyi sinne ja otti maan hallintaansa alistamalla sen velkaorjakseen.

  Seuraava vaihe näyttää olevan yhteistyön tiivistäminen Israelin talmudistisen eliitin kanssa. Jo nyt sionistien hallitseman EU:n kurissa pitäminen kuuluu tuon nwo-eliitin agendaan kiinteänä osana ja EUn hajoaminen takaisin itsenäisiksi kansallisvaltioiksi olisi paha ja pelottava takaisku sille koska se merkitsisi irtiottoa sen ajamasta – myös Niinistön tukemasta – agendasta jossa EU:n paikka armeijoineen on toimia sen työvälineenä.
  Siksi Venäjä on kaiken pahan alku ja juuri ja propagandasota sitä vastaan käy kuumana samalla kun sotilallinen saartorengas sen ympärillä kiristyy. Se jos mikä kertoo kuinka suuresta pelosta on kysymys. Ikävä tosiasia on että mekin olemme siinä mukana ja panoksena on oma henkemme.

  Kun kuitenkin zio-masonic mafian koko maailman kattavan imperiumin luominen jäänee utopiaksi ja EU tulee aika suurella varmuudella hajoamaan niin maamme ulkopoliittinen tyhmyys on karmaiseva ja maamme kaaokseen ja syvään ja yhä vieläkin pahenevaan velkaorjuuteen vienyt tosiasia.

  • ”Entä Persut?
   Heidän Oikeamedian tukema näennäinen ja sokea vastarintansa …”

   Oikea Media yllättää — on muitakin syitä maamme pahoinvointiin kuin islam…
   Uskoisiko tuota kun aina on syy löytynyt vain islamista.
   Mitenhän Persut tähän nyt suhtautuvat? … että on muitakin syitä maamme perikatoon kuin islam ja nwo-mafian luoma ja ylläpitämä muslimien haittamaahanmuutto?
   … että kulttuurimarxismi ja maamme kyvyttömyys pysyä itsenäisenä ja erossa eu- ja natomafiasta ovat myös varsin painavia syitä joista vastuun kantaa aivan muu taho kuin muslimit… siinä Halla-aholle ja Huhtasaarelle miettimistä…
   https://beta.oikeamedia.com/o1-118713

   Mika Ebeling asettui ehdolle KD:n varapuheenjohtajaksi

   Ebelingin mukaan on kolme asiaa, jotka uhkaavat suomalaisten tulevaisuutta, ja näihin ongelmiin kristillisdemokraatit voivat Ebelingin mukaan antaa ratkaisun.

   Ensimmäinen niistä on sanan- ja uskonnonvapauteen kohdistuva merkittävä uhka, jonka kulttuurimarxilaiset tahot aiheuttavat. Aiemmin nämä samat tahot ovat ajaneet kirkossa konservatiiviset uskovaiset ulkokehälle.

   ”Nyt ne hyökkäävät kimppuumme trans- ja setanormatiivisuuden vaatimuksin, ja perussuomalaisten kimppuun he hyökkäävät rasismikorttia heilutellen”, Ebeling toteaa.

   Ebelingin mukaan nämä pahat voimat eivät pysähdy, jos niitä ei pysäytetä.

   Toinen merkittävä uhka liittyy Ebelingin mukaan siihen, säilyykö Suomi suomalaisten turvallisena kotimaana. Ebelingin tulkinnan mukaan Jumala on antanut Suomen suomalaisten kotimaaksi. Ebeling korostaa, että suomalaisilla on oikeus päättää, keitä kotiinsa ottaa.

   Kolmantena merkittävänä uhkana varapuheenjohtajaksi pyrkivä Ebeling pitää islamisaatiota. ”Islamilaista pakkovaltaa ollaan pikku hiljaa ujuttamassa läntiseen maailmaan”, Ebeling sanoo.
   — aivan mutta kenen toimesta? Kuka on vastuussa sodista ja väkivallasta jota he pakenevat? He varmaan pysyisivät mielellään kotimaassaan jos sitä tuettaisiin.

  • ”Entä Persut?”

   Sillä aikaa, kun odottelee kansallismielisesti maailmaa katselevan ja talouspoliittisesti vasemmistolaisen puolueen syntyä (en aio pidätellä hengitystäni), tekee mieli katsella persujen puolelle. Olisiko puolue tullut järkiinsä sinisten lähdettyä sieltä pois?
   Ikävä kyllä, on pakko yhtyä nm. ”Truth_hunterin” näkemyksiin. PS on toivottoman oikeistolainen ja läntisiin valtarakenteisiin sitkeästi hakeutuva puolue. PS on perinyt Kokoomuksen aseman sellaisten falskien teesien kuin ”Vastakkainasettelun aika on ohi” jakamisessa. Timo Soinin huikea ”Työväenpuolue ilman sosialismia” pätee edelleen, joskin vain lauseen loppuosan osalta. Puolue tavoittelee keskiluokkaa, ohjelmoi sitä oikeistolaiseen ajatteluun (mm. trickle down), kalastaa Kokoomukseen ja Keskustaan pettyneitä äänestäjiä sekä joukkoa oikeistodemareita. Jonkin verran jaellaan sosiaalipoliittisesti pehmeää ajattelua, jotta vasemmistoakin lähtisi (jälleen kerran) heidän kelkkaansa.

   Trumpilaisen USA:n palvonta on puolueessa aina vain keskeisemmässä asemassa. Yritin tarjota sinne päin omia näkemyksiäni siitä, miksi Venezuelan bolivaarinen sosialismi näyttäisi epäonnistuneen eikä mennyt millään jakeluun. Kaikenlaisen sosialismiin vähänkin viittaavan torjunta on saanut puolueessa miltei uskonnollisen aseman. Se siis persuista.

   Geopolitiikan artikkelisarja on erinomainen. Kiitos vain. Vihdoinkin aiheesta jotain muuta kuin aivopestyjen kiljuntaa.

 6. Toisin kuin meillä maamme johto Moskovassa parlamentin jäsenet valmistautuvat tarkistamaan raportteja ulkomaisesta puuttumisesta Venäjän sisäiseen politiikkaan.
  Venäjä ei salli sionistien ’viidennen kolonnan’ toistavan yritystä kaapata ja orjuuttaa maa uudelleen Leninin kommunistitroikan tavoin hallintaansa.
  Putinin ’suvereeni demokratia’ tarkoittaa ettei maa ole vastuussa kuin itselleen ja omalle kansalleen, muut pysyköön pois sen ohjaksista ja luonnonvaroista

  Moskova perustaa komission ”ulkomaisten puuttumisten” torjumiseksi – tulokset lähetetään PACE: lle ja OSZE:lle

  Valtion duuman neuvosto perusti maanantaina 12-jäsenisen komission, jonka tehtävänä oli tutkia ulkomaalaisten puuttumista Venäjän sisäiseen politiikkaan.
  Komission raportit voitaisiin lähettää myös ”monille maille”, jotka ”rikkovat kyynisesti suvereniteettiamme” puuttumalla Venäjän asioihin, Volodin huomautti.

  Aloite on vastaus kasvavaan huolestumiseen mahdollisesta ulkomaisesta vaikutuksesta viimeaikaisissa Moskovan hallitusta vastaan ​​kohdistuvissa mielenosoituksissa. Tuhannet ihmiset osallistuivat mielenosoituksiin, joissa vaadittiin ottamaan vastaan ​​useita oppositioehdokkaita, jotka suljettiin pois osallistumisesta syyskuun kaupungin duuman vaaleihin.

  Ulkoministeriö syytti Yhdysvaltain Moskovan suurlähetystöä ja Deutsche Welleä julkaisemistaan ​​viesteistä, joissa ihmisiä kannustettiin osallistumaan luvattomiin mielenosoituksiin, mikä johti yhteenottoihin poliisin kanssa. Duuma haluaa tutkia nämä väitteet ja kutsua yhdysvaltalaiset diplomaatit sekä saksalaiset toimittajat intervention vastaisen komission kokouksiin.

  Komission ensimmäinen kokous on tarkoitus järjestää elokuun lopussa.

  https://deutsch.rt.com/russland/91536-moskau-richtet-kommission-gegen-fremdmischung/
  Moskau richtet Kommission gegen ”Fremdeinmischung” ein – Ergebnisse werden an PACE, OSZE gesende
  In Moskau bereiten sich Abgeordnete darauf vor, Berichte über ausländische Einmischungen in die Innenpolitik Russlands zu prüfen und die Ergebnisse der parlamentarischen Versammlung des Europarates, der OSZE sowie den sich einmischenden Ländern zu übermitteln.
  Am Montag hat der Rat der Staatsduma eine zwölfköpfige Kommission eingesetzt, die mit der Untersuchung der ausländischen Einmischung in die russische Innenpolitik beauftragt wurde.
  Duma-Sprecher Wjatscheslaw Wolodin, der Mitglied der regierenden Partei ”Einiges Russland” ist, erklärte, dass das neue Gremium ”analysieren und studieren” werde, um Berichte über alle ausländischen Einmischungen zu erstellen. Die Ergebnisse werden dann der Strafverfolgung sowie der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE) und der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) vorgelegt.
  Die Berichte der Kommission könnten auch an ”eine Reihe von Ländern” geschickt werden, die ”zynisch unsere Souveränität verletzen”, indem sie sich in die Angelegenheiten Russlands einmischen, betonte Wolodin.

  Die Initiative ist eine Antwort auf die wachsende Besorgnis über einen möglichen ausländischen Einfluss bei den jüngsten Protesten gegen die Regierung in Moskau. Tausende von Menschen nahmen an Kundgebungen teil und forderten die Zulassung mehrerer Oppositionskandidaten, die von der Teilnahme an den Wahlen zur Stadtduma im September ausgeschlossen wurden.

 7. Venäläiset eivät antaudu kusetukselle kuten suomalaiset. Naapurissa hoksottimet eivät ole syväjäädytyksen tilassa kuten täällä. Ukrainan taikatemppuahan yritetään Venezuelan jälkeen taas Venäjällä. Tämä psykopaattinen raivo riehua ympäri maailmaa aiheuttamassa epäjärjestystä ! Mutta naapurimaassa Suomessa itkeskellään vain sentimentaalisesti läntisten huijareiden myötä. – Nykyään hävettää olla suomalainen maanpetturipoliitikkojen ja maanpetturimedian sotaisan propagandan vuoksi. Röyhkeä valehtelu on mennyt jo niin pitkälle, että voi puhua todella skitsofreniasta, sairaustapauksesta nimeltä Suomi., siis Suomen ylin ulkopoliittinen johto.

  • Sionisteilla on tämä oma ’viides kolonnansa’ melkein joka maassa (meilläkin) ja se on lojaali vain rasistiselle Israelille joka rakentaa omaa imperiumiaan Lähi-idässä. Sitä suurin osa ns. diaspora juutalaisista maailmalla tukee.
   Nämä ’viidennen kolonnan juutalaiset’ ovat yleensä isänmaattomia aktiivisia bisnesmiehiä ja finanssikeinottelijoita asuttamissaan maissa joiden väestöön he eivät Integroidu kuten muut maahanmuuttajat. Heitä onkin verrattu kasvaimeen joka lopulta ottaa valtaansa koko elimistön.

   Maailman diaspora juutalaisia yhdistävä tekijä on Israel ja erityisesti USAssa he ovat – kuten N-yahu on avoimesti sanonut – ottaneet maan ohjakset käsiinsä ihan NL malliin ja suuri määrä heistä toimii Israelin rahoittajina. Niinpä valtavat summat rahaa virtaavat lahjoituksina Israelin käyttöön maasta.
   Venäjällä heitä on suuri määrä kommunistihallinnon jäljiltä vaikka suurin osa muuttikin Amerikkaan NL:n romahdettua. Kommunismi (NL) oli valtaosin heidän hankkeensa josta Venäjän kansa sai maksaa kovan hinnan. Eri tutkimusten mukaan juutalaisbolsevikit tappoivat ainakin 10 miljoonaa venäläistä joista suuri osa oli maan älymystöä ja sivistyneistöä, siis eniten kommunismin vastaista kansanosaa.
   Tämä Moskovan viides kolonna tekee yhteistyötä muiden maiden vastaavien kolonnien kanssa ja koko ajan vaanii tilaisuutta ottaa valta maassa uudelleen itselleen.
   Siksi Putinin asema on vaikea kun hän joutuu taistelemaan myös tätä maansa sisällä pesivää vierasta voimaa vastaan ja – toisin kuin meillä – yrittää pitää maa kaiken häntä vastaan käynnistetyn systemaattisen propagandan paineissa oman kansan hallinnassa.
   Tämä Joycen alla olevan linkin artikkeli valaisee tarkemmin näitä asioita.

   Reflections on Hilaire Belloc’s “the Jews” (1922)
   ANDREW JOYCE
   http://www.unz.com/article/reflections-on-hilaire-bellocs-the-jews-1922/

 8. Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa (2017 – 2019) on hiljattain päättynyt. Tavoitteena oli vakauden säilyttäminen ja arktisen yhteistyön vahvistaminen. Neuvostoon kuuluivat mm. Tanska ja USA.
  Loppupäätelmä kuluneesta kaudesta: Grönlanti myytäväksi ? – Suomi myyty.

  • Tässä taas verorahoitteisen, otaksutusti objektiivista, puolueetonta tiedonvälitystä harjoittavan Ylen toimittajat näyttävät selvästi oman ”värinsä”:

   ”YLESSÄ YHDYTÄÄN VÄRILLISTEN PILKALLISEEN ”HUUMORIIN”, JOSSA VAADITAAN VALKOISTEN ITSETUHOA
   lauantai 10. elokuuta 2019
   Kiistatta menestyneimmän ja eniten muissa kateutta herättäneeseen länsimaiseen sivilisaatioon sopii sanonta, jonka mukaan ensimmäinen sukupolvi luo omaisuuden, seuraava sen säilyttää ja kolmas polvi tuhlaa. Näitä tuhlaajia, kiittämättömän nykypolven papistoa, edustavat näkyvimmin toimittajat.

   He eivät halua ymmärtää seisovansa jättiläisen hartiolla, jonka suuruus perustuu menneiden sukupolvien poikkeukselliseen työhön, tuskaan ja nerouteen. Jostain syystä modernin ajan hyväkkäät elävät kuitenkin uskossa, jossa kulttuuripiirimme saavutukset olisi saatu loisimalla, ilmaiseksi ja tuurilla. Tällaisiakin ”kulttuureja” toki löytyy, mutta ne ovat juuri niitä, jotka ovat hyötyneet kaikesta siitä hyvästä mitä yksin valkoinen mies on luonut. Valkoisten luoman modernin kulttuurin omiminen, kulttuurinen appropriaatio, on ollut niin valtavaa ja perustavanlaatuista, ettei se ole verrattavisa mihinkään aikaisempaan aikakauteen.

   Ylen lauantain radiouutisissa ja verkkosivujen mielipideuutisessa Australialainen Hot Brown Honey nauraa valkoista valtaa kumoon: ”Pidä mekkalaa, pura siirtomaaherruus ja muista kosteuttaa!” hehkutetaan estoitta eksistentiaalista toiseutta edustavien muukalaisten kulttuurimarxilaista sodanjulistusta. Tietääkseni toimittajakouluissa pitäisi opettaa tasapuolista tiedonvälitystä ja kriittisyyttä, mutta tämän uutisen perusteella toimittaja Sanna Vilkmanin päähän on kaadettu vain tendenssijournalismin perusteet ja kulttuurimarxismin perusopinnot. Eräiden eurooppalaisten täytyy olla todella nyrjähtäneitä, sillä olisi mahdotonta kuvitella värillinen maa kuten Japani, jossa paikallinen toimittaja riemuitsisi oman yhteisönsä vallan vähenemisestä ja resurssien luovuttamisesta muille.

   Vilkmanin ihailevassa fanikirjoituksessa annetaan valkoisia miehiä vihaavan femimarxilaisryhmän suoltaa valhepropagandaansa vastalauseitta kuin puolueuskollisten komissaarien NKP:n puoluekokouksessa:…”

   Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2019/08/ylessa-yhdytaan-varillisten.html

 9. Rikkaat pankkiirit haluavat epäsopua, aseellisia konflikteja ja sotia. Rahan kääriminen on syy vallankaappauspuuhailuihin. Tässä puuhassa jotkut ovat taitavampia ja ovelampia kuin toiset. Savuverhon levittäminen ja sen taakse kätkeytyminen kuuluu toimintamalliin. Ensimmäisen ja toisen maailmansodan resepti on tässä. Sama vehkeily jatkuu kiivaana.
  Pietarilainen Putin on ollut Venäjälle ja Suomelle tasapainoisempi vaihtoehto selvitä kuin Jeltsin, joka suisti maan perikatoon myymällä sen rikkaille oligarkeille ja amerikkalaisille, jotka toimivat neuvonantajina Moskovan Valkoisessa talossa. Venäjän historiaa ei voi verrata johonkin Länsi-Euroopan maahan. Laadultaan erilaisena se kulkee omaa polkuaan kohti parempaa tulevaisuutta. Nähtiin jo Jeltsinin aikana, ettei Amerikan malli onnistunut, kun mummot Karjalassa nääntyivät mökkeihinsä nälkäisinä. Ahneitten pankkiirien juonien seurausta sekin – Truth _hunterin selostus yllä ei ole kaukaa haettu, kun hän viittasi näihin ylikansallisiin elementteihin, viidenteen kolonnaan.

 10. Erään nettisivuston mainosvyörytys sivustoa muka paheksuvine (ja puoltavine) kommentteineen poistettu. -yp

 11. Hieno haastattelu — itselleni selvisi montakin mieltä askarruttanutta asiaa

  The Saker Interviews Professor Marandi
  THE SAKER
  The Saker: In recent months a number of observers have stated that Russia and Israel are working hand in hand and some have gone as far as to say that Putin is basically a pawn of Netanyahu and that Russia is loyal to Israel and Zionists interests. Do you agree with this point of view? How do Iranian officials view the Russian contacts with the Israelis, does that worry them or do they believe that these contacts can be beneficial for the future of the region?

  Professor Marandi: That is nonsense. The US and Israeli regimes are culturally and ideologically bound to one another, whereas the Americans have a deep antipathy towards Russia. That is why the Russians have a very different position on Syria than do the Americans and Israelis.
  … There are many Russian Jewish immigrants in Israel and they constitute a large segment of the colonists in Palestine and they are largely utilized for the further subjugation of the Palestinian people and ethnic cleansing. Generally speaking, Russian interests are in sharp conflict with those of the United States, Israel’s strongest ally.
  … In any case, Russia does not have to maintain identical views with Iran, Syria, Hezbollah, Lebanon, Iraq, or Yemen. Differences exist, but strong relationships exist nevertheless.

  The Saker: How is Russia viewed in Iran?

  Professor Marandi: … ever since the collapse of the Soviet Union the image of Russia has changed. Especially since Russia began fighting alongside Iran in Syria in 2015, Russia’s image has improved significantly. When we look at polls, Russia’s image is pretty good compared to Western countries.

  The Saker: It is often said that Russia and Iran have fundamentally different goals in Syria and that the two countries regularly have tensions flaring up between them because of these disagreements. Is that true?In your opinion, how are Russian and Iranian goals in Syria different?

  Professor Marandi: The news that we sometimes hear about serious tensions existing between the Iranians and the Russians in Syria is often nonsense. … the relationship is quite good. Iran does not intend to have any military bases in Syria, whereas the Russians do feel the need to preserve their military presence in Syria through long-term agreements.
  ———
  3. commentti: ”This was a very informative interview.
  There is one comment made by Dr. Marandi which is not accurate.
  The “establishment elite” within the United States, have great “antipathy” towards Russia.
  The American People do NOT.
  The American people had antipathy toward the Soviet Union, because we thought it was a communist empire ….not a freedom loving democracy.
  Today,the American people have much more antipathy toward their own establishment elite, for lying us into war and bankrupting the country, than they do towards Russia.

  90% of Americans think our media are big liars, and our government is run by corrupt warmongers.

  We do everything we can to vote in a President who promises Peace, but we always get more war …..and more debt.
  Nobody likes it.”

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here