Sanapariin ”syvä valtio” törmää nykyään jopa valtamediassa entistä useammin. Kirjoittajan asennemaailmasta riippuen kyseinen käsite joko sivuutetaan heitolla ”salaliittoteoriana” tai sitten siihen suhtaudutaan äärimmäisellä vakavuudella. Välimuotoja harvemmin näkee. Käsitteellä on kuitenkin vissi tausta ja faktuaalinen pohja, josta löytyy paljon konkreettisia todisteita.

Mike Lofgren

Käsitteen syvä valtio lanseerasi suuren yleisön tietoisuuteen amerikkalainen pitkän linjan republikaani ja taustavaikuttaja Mike Lofgren vuoden 2014 artikkelissaan1. Lofgren määritteli syvän valtion joko suoraan valtion alaisuudessa tai sitä hyvin lähellä olevaksi toiminnaksi, johon demokraattinen päätöksenteko ei yllä. ”The Mallin ympärillä Washingtonissa on näkyvä [valtion] hallinto, ja sen lisäksi on olemassa toinen, enemmän varjoissa toimiva hallinto, jota ei selitetä yhteiskuntaopin tunnilla ja joka ei näy turisteille Valkoisen talon tai Capitol-kukkulan luona”, kirjoittaa Lofgren.

Lofgrenin määritelmässä syvä valtio ei rajoitu pelkästään valtiollisiin toimijoihin vaan kyseessä on valtiollisen ja yksityisen toiminnan hybridi, jota ei valita eikä myöskään voida syrjäyttää vaaleilla. Lofgrenin mukaan kyseessä ei ole mikään salaliiton muodostama rikollinen ”kabaali”, vaan tämä valtion sisässä piileskelevä ”valtio” on avoimesti kaikkien nähtävillä. Merkittävää tässä syvän valtion hybridissä on se, että sen toiminta on globaalia ja resurssit valtavat. Se ei ole kuitenkaan kaikkivoipainen ja voittamaton, kuten sen toiminta Afghanistanissa, Irakissa, Libyassa ja nyttemmin Syyriassa osoittaa.

Lofgrenin mukaan koko Yhdysvaltain liittovaltion hallinto ei kuulu syvään valtioon. Se on hybridi kansallisen turvallisuuden virastoista ja poliisivoimista sekä näiden kanssa läheisesti toimivista yrityksistä. Näihin kuuluvat Pentagon, ulkoministeriö, kotimaan turvallisuusministeriö (Department of Homeland Security), CIA ja oikeusministeriö. Syvän valtion rahoitus hoidetaan valtiovarainministeriön ja Wall Streetin kautta. Toimintaa johdetaan presidentin turvallisuusneuvostosta — kulloinkin istuvasta presidentistä riippumatta. Pakettiin kuuluu myös FISA eli ulkomaan tiedustelun seurannasta vastaava erityisoikeus, samoin kuin muutamat alueoikeudet, joissa herkät jutut käsitellään tuttujen tuomarien toimesta. Syvään valtioon kuuluu myös yksittäisiä jäseniä kongressin molemmista valtapuolueista, erityisesti tiedustelukomiteasta. Yksi syvään valtioon kuulunut kongressin jäsen oli jo nyt edesmennyt senaattori John McCain.

Yksityiseltä puolelta Lofgren mainitsee Booz, Allen & Hamiltonin, Edward Snowdenin entisen työnantajan. Yksityinen puoli on jopa isompi kuin valtiollinen puoli, sillä yksityisellä puolella on enemmän korkean turvaluokituksen omaavia ihmisiä kuin valtion leivissä. Monet näistä yrityksistä ovat yrityksiä vain nimellisesti, sillä lähes kaikki niiden myyntituotot tulevat Yhdysvaltain liittovaltiolta. Lofgren jättää mainitsematta Yhdysvaltain valtamedian, joka on käytännössä kuuden yhtiön hallitsemaa ja läheisissä tekemisissä syvän valtion kanssa.

William Arkin2, joka erosi tämän vuoden alussa NBC:n ja MSNBC:n palveluksesta, kertoi valtamedian olevan käytännössä syvän valtion komennossa. Kolmas pyörä syvän valtion toiminnassa on Lofgrenin mukaan Piilaakso ja sen isoimmat firmat. Monet niistä ovat saaneet alkunsa valtion projekteina, jotka on jossain vaiheessa siirretty yksityiselle puolelle. Tällaisia ovat mm. Google3 ja Facebook4.

Lofgrenin mukaan syvällä valtiolla on ideologia, joka lähtee hallitsevan luokan tarpeista. Ideologia ei seuraa suoraan demokraattien tai republikaanien linjauksia, joita ovat ulkoistaminen, yksityistäminen, kaiken mittaaminen rahassa ja työmarkkinoiden normien romuttaminen. Kansainvälisen politiikan tasolla korostetaan Yhdysvaltain poikkeuksellisuutta ja oikeutta puuttua minkä tahansa maan sisäisiin asioihin, jos ne menevät ristiin syvän valtion etujen kanssa.

Syvä valtio muualla

Yhdysvaltain laivastoakatemian apulaisprofessori Ryan Gingeras on tutkinut Turkin historiaa5. Hän törmäsi syvä valtio -käsitteeseen jo yli kaksikymmentä vuotta sitten keskustellessaan kanadalaisen diplomaatin ja myöhemmän professorin Peter Dale Scottin kanssa. Gingerasin mukaan Turkin syvän valtion voidaan katsoa saaneen alkunsa Mustafa Kemalin Yhtenäisyyden ja edistyksen komiteasta, jonka jäsenet muodostivat valtion johdon salaisen sisäpiirin heti ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Tämän ryhmän tavoitteet olivat kristallinkirkkaat: tappaa tai häpäistä jokainen, jonka he uskoivat uhkaavan Turkin valtion ja kansan yhtenäisyyttä. Gingeraksen mukaan Naton Operaatio Gladio vaikutti merkittävästi Turkin syvän valtion tapaan toimia. Nato yhdistää myös valtaosan Euroopan maista Yhdysvaltain syvään valtioon

Syvä valtio Euroopassa ja Suomessa

Syvää valtiota on yritetty määritellä jo ennen Lofgrenia. Ruotsalainen professori emeritus Ola Tunander6 määritteli syvän valtion vuonna 2009 seuraavasti: kyse on entiteetistä, joka on erillään virallisesti tunnustetusta ”demokraattisesta” valtiosta. Syvä valtio pyrkii käyttämään veto-oikeuttaan tai hienosäätämään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kun vaaleilla valittu hallitus uhkaa syvän valtion kansallisia tai kansainvälisiä intressejä, syvän valtion kätyrit (Tunanderin mukaan näitä ovat armeija, tiedustelupalvelu, järjestäytynyt rikollisuus ja äärioikeiston aktivistit) käyttävät kaikkia mahdollisia keinoja hallituksen politiikan muuttamiseksi. Tunanderin mukaan tällaista syvän valtion ”veto-oikeutta” käytettiin kylmän sodan aikana Turkin lisäksi Kreikassa, Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa.

Tunanderin mukaan Ruotsi on erinomainen esimerkki virallisen ja puolueettoman Ruotsin ja ruotsalaisen syvän valtion rinnakkaiselosta: virallinen Ruotsi puhuu rauhasta ja konfliktien välttämisestä, mutta syvä valtio haluaa Yhdysvallat puolustamaan Ruotsia välittömästi konfliktin sattuessa (mikä vaikuttaa olevan myös suomalaisen syvän valtion toive, tästä myöhemmin lisää). Tunander lainaa vuosituhannen vaihteen Yhdysvaltain laivaston komentajaa, jonka mukaan suhde Ruotsiin lepää sillä pohjalla, että ”mitään ei ole paperilla”7.

EUROOPPALAINEN SYVÄ VALTIO, jonka osa Suomi on, nojaa kolmeen epädemokraattiseen pylvääseen. Ensimmäinen niistä on jo edellä mainittu Nato, joka elää omaa elämäänsä jäsenmaiden hallituksista riippumatta. Kun eurooppalaiset Nato-maat alkoivat leikata puolustusbudjettejaan finanssikriisin jälkimainingeissa, syvä valtio järjesti Ukrainan kriisin, joka on todellisuudessa ihmisuhreja vaatinut iso markkinointioperaatio8. Ukrainan kriisiin ja väitettyyn Venäjän uhkaan vedoten Nato vaati jäsenmaitaan lisäämään puolustusbudjettejaan, mikä luonnollisesti tarkoitti lisäostoja ja -tilauksia syvän valtion kupeessa olevalta sotateollisuudelta. Sittemmin Nato-maat ovat nostaneet menojaan vuosi vuodelta: kun Nato-maiden sotilasmenot olivat vuodesta 2010 vuoteen 2014 keskimäärin noin kaksi prosenttia vuoden 2010 tasoa alempana, ne olivat vuosina 2015-2018 yli kolme prosenttia korkeammat.

Toinen pylväs on tietenkin EU lukuisine byrokraattisine lonkeroineen. EU:n epädemokraattisuudesta on kirjoitettu suomeksi riittävästi, mutta todettakoon että EU:ssa vaaleilla valittujen ja vaaleilla valitsemattomien vallankäyttäjien suhde on reippaasti jälkimmäisten eduksi. Eurooppalaisen syvän valtion kolmas pylväs jää sen sijaan erityisesti valtamediassa vähälle huomiolle. Kyseessä on Euroopan Keskuspankki, jonka toimista kirjoitetaan ja spekuloidaan, mutta jonka toiminnan syvästi epädemokraattinen luonne jätetään täysin käsittelemättä. Rahapolitiikka on talouspolitiikan tärkein lohko eikä euroalueen kansalaisille anneta minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa siihen. Onkin mielenkiintoista, kuinka pääministeri Antti Rinne ripitti äskettäin uutta puolustusvoimain komentajaa siitä, kuka ulko- ja turvallisuupolitiikkaa johtaa Suomessa (eli poliitikot, eivät kenraalit). Rahapolitiikassa poliitikkojen mielipiteitä ei edes noteerata, puhumattakaan siitä että he pääsisivät millään lailla vaikuttamaan päätöksentekoon, tai Luoja auttakoon, ohjaamaan sitä.

Turvallisuuskomitea

Suomalaisen syvän valtion ydin rakentuu turvallisuuskomitean ympärille. Jos nimi ei ole tuttu, se on ollut tarkoituskin. Turvallisuuskomiteaan ei kuulu ainuttakaan vaaleilla valittua poliitikkoa, ja komitean mandaattikin perustuu valtioneuvoston antamaan asetukseen, ei eduskunnan säätämään lakiin.9 Oman ilmoituksen mukaan kyseessä on ”kokonaisturvallisuuteen liittyvä ennakoivan varautumisen pysyvä ja laajapohjainen yhteistoimintaelin.” Suomeksi tämä tarkoittaa, että vaalit ja valtasuhteet eivät muuta komitean toimintaa ja mandaattia. Komitean toimintaa vierastavaa hallitusta vastaan suunnattaisiin oletettavasti toimenpiteitä, mikäli komitean toimintaa määrittävä asetus olisi vaarassa muuttua.

Turvallisuuskomitea ohjaa kotimaista mediajulkisuutta Huoltovarmuuskeskuksen alaisen Mediapoolin10 kautta. Mediapooliin kuuluvat kaikki kotimaisen valtamedian mediatalot: Yle, Sanoma-konserni, Alma, MTV, Kaleva, STT ja Keskisuomalainen. Näiden kautta varmistetaan, että yli 90% kansasta saa etukäteen sovittujen linjausten mukaisia ”turvallisuusuutisia”. Esimerkiksi kaikki Venäjää koskeva uutisointi tehdään negatiivisesta näkökulmasta uutisten luonteesta riippumatta. Tämän seurauksena kansalaismielipidettä voidaan muokata puolustusvälinehankinnoille myönteiseen suuntaan. Varsin kritiikittä mediassa läpimennyt hävittäjähankinta on tästä toinen esimerkki: kun hallitus päättää laittaa 10…15 miljardia hävittäjiin ”budjettikehysten ulkopuolella”, asia ohitetaan muutamalla virkkeellä. ”Budjettikehysten ulkopuolella” tarkoittaa selkokielellä, että lainapiikki on auki (vrt. pankkikriisi 1990-luvun alussa). Mikä muu tahansa saman kokoluokan investointi lainarahalla aiheuttaisi suuren huutomyrskyn. Nato-yhteensopivat puolustusvoimamme ovat linkki globaaliin sotateolliseen kompleksiin.

Syvä valtio pystyy manipuloimaan myös lainsäätäjiä. Ei liene sattumaa, että Airiston Helmen täysin ylimitoitettu operaatio tehtiin muutama viikko ennen kuin eduskunnan oli tarkoitus käsitellä ja hyväksyä uudet tiedustelulait, jotka antoivat Supolle merkittävästi uusia valtuuksia. Jopa amerikkalaisesta syvän valtion slangista tuttu sanapari ”kansallinen turvallisuus” tuli ensimmäistä kertaa kansalliseen lainsäädäntöömme perusteluksi kansalaisoikeuksien rajoittamiselle.

Yhteenveto

Nimensä mukaisesti syvä valtio toimii syvällä, varjoissa. Se ei kaipaa julkisuutta eikä huomiota. Mitä vähemmän kansalaiset tietävät sen tavoitteista, toiminnasta tai metodeistä, sitä parempi. Ei voi välttämättä sanoa, että syvä valtio olisi entiteettinä kansalaisille tai demokraattisille instituutioille vihamielinen. Pikemminkin se on kuin syvällä metsässä asusteleva karhu, joka haluaa elää rauhassa. Mutta jos sitä menee tökkimään, se hermostuu varmasti ja puree tökkijältä käden irti. Tai jotain pahempaa.

Syvä valtio ei ole mikään salaliittoteoria. Kyseessä on todellinen demokraattisen kansalaisyhteiskunnan liepeillä vaikuttava koneisto, jolla on todella paljon valtaa. Pahinta tavallisen kansalaisen kannalta on, että tämä valta ei ole julkista. Päätöksistä ei voi valittaa eikä media — vaihtoehtomediaa lukuunottamatta — tee juttuja syvän valtion toimista. Poliitikot ja demokratia ovat syvälle valtiolle hyödyllisiä syöttejä, jotka media raatelee kappaleiksi hallitus kerrallaan. Kyse on taikurin perinteisestä taikatempusta, jolla huomio kiinnitetään yhtäälle, kun varsinainen temppu tehdään toisaalla.

Ehkä syvä valtio on onnistunut parhaiten siinä, että se on osannut luoda ns. Tukholman syndrooman kansalaisten keskuuteen. Kun esitetään vaatimuksia vaikkapa EKP:n saattamisesta europarlamentin päätöksenteon alaisuuteen, kansalaiset ja MEP:it tuomitsevat ajatuksen yhteistuumin. Miksi lukita vankilan ovia, kun vangit ovat rakastuneet vanginvartijoihinsa?

Miika Kurtakko on koulutukseltaan ekonomi ja työpsykologi, joka tutkii politiikan julkisuuden tuolla puolen olevia virtauksia harrastuksekseen.

Lähteet

1. Mike Lofgren (2014): Anatomy Of The Deep State

2. William Arkin (2016): Full email from William Arkin, leaving NBC and MSNBC

3. Nafeez Ahmed (2015): How the CIA made Google

4. Lightworker1 (12.4.2019): Facebook Created By DARPA

5. Ryan Gingeras (2019): How the Deep State Came to America: A History

6. Ola Tunander (2006): Democratic State vs Deep State: Approaching the Dual State of the West,

7. Ola Tunander (1999): ”The Uneasy Imbrication of Nation-State and NATO: The Case of Sweden”, Cooperation & Conflict, vol. 34, no. 2, June, 1999.

8. Laszlo Szucs (2018): Ukraine: Atrocities of the Deep State Revealed

9. Turvallisuuskomitea

10. Mediapooli

38 KOMMENTTIA

 1. Ja kaiken kukkuraksi, sillä ”hallinnolla on komea nimikin”, DEMOKRATIA ? Siihen hämärässä toimivaan porukkaan ei tarvita minkäänlaisia vaaleja. Aika ajoin paljastuu ihan kuin vahingossa eri maanosien kerho, joka muodostuu ”ylirikkaista aatelis-suvuista”.Onhan se järkeenkäyvä totuus, jos itselläni olisi rajattomat varat, niin ensuinkaan tuhlaisi aikaani näillä sivuilla repimässä suutani, vaan tekisin hurjia ”diilejä” maapallon laajuisesti rikastaakseni itseäni vieläkin enemmän, kunnes saisin valtavasti tunnustusta, ”lahjoittamalla suuria summia hyväntekeväisyyteen”,( joskus se tuottaa ainoastaan PAHAA), riippuen tilanteista ?He elävät tätä samaa maapalloa, mutta he eivät ole mitenkään meihin rinnastettavissa.He myöskin suunnittelevat SODAT, kun siihen on aihetta. Olen kuitenkin tyytyväinen eläessäni ”omassa kerroksessani”, vaikka sadevesi tuppaa silloin tällöin pahjakerrokseen.

 2. MIelestäni homma näytää menevän niin että…..

  Hallinto kusettelee äänestäjiä mennen tullen. Esim. että ”Suomi on solminut aiesopimuksen yhteistöstä puolustuksessa”. Vaikka todellisuudessa sellaisia ei ole edes koskaan laadittu. Ihan vaan härskisti puhuu paskaa äänestäjille.

  24 h ennen näitä kusetuksia tavallisista ollut että joku säikyttelee uutisissa näyttävästi Venäjä peikoilla. Joten jos joku kommenteissa kummastelee kommenteissa asiaa, niin hänet on jo etukäteen leimattu Venäjä peikoksi. Ja se on kaikilla tuoreessa muistissa.

  Niihin aikoihin kun kansaa huijattiin näillä ”aiesopimuksilla”, niin Valtioneuvoston viestintäjohtajana oli Markku Mantila ( sitä en tiedä tiesikö hän kusetuksesta vai ei) ja samaan aikaan hän oli ”Valtioneuvoston iskuryhmän johtaja, joka jahtasi Venäjä peikkoja. Siinä ominaisuudessa hän usein säikytteli kansalaisia peikkojutuilla. Yllättäen hän erosi mahtipalkkaisestaan hommasta ja nyttemmin Natolla töissä. Varsin epäilyttävää se, että 1. Mantila päätyi Natolle töihin 2. että hänen säikyttelyt kohdistui juuri niihin, jotka kummeksuivat ”aiesopimuksia” ja 3. hänen äkkilähtö pois korkeapalkkaisesta työstä.

  NYT ON KÄYNYT ILMI ETTEI MITÄÄN AIESOPIMUKSIA OLE TEHTYKKÄÄN SOTILAALLISESTI YHTEISTYÖSTÄ, VAAN ETTÄ NE OLIKIN VAIN ”ALLEKIRJOITTETTUJA LAUSUMIA”:

  USA:n silloisen puolustusministerin, kenraali James Mattisin, Suomen edellisen puolustusministerin Jussi Niinistön (sin.) ja hänen ruotsalaiskollegansa Peter Hultqvistin allekirjoittaman lausuman päämääränä on edistää ja vahvistaa maiden keskinäistä sotilaallista yhteistyötä.

  https://www.verkkouutiset.fi/merivoimien-komentaja-usahan-mukana-myos-ruotsin-amiraali/

  NIINISTÖ:

  Suomi ja Ruotsi ovat lähentyneet turvallisuuspolitiikassa toisiaan ja USA:ta. Tänä keväänä kolmikko allekirjoitti Washingtonissa aiesopimuksen puolustuspoliittisesta yhteistyöstä.

  Tämä kolmen maan ”trilateraalisopimus” on ihmetyttänyt Suomen ja Ruotsin perinteiseen liittoutumattomuuteen tai puolueettomuuteen luottavia tahoja, koska USA:n nykyinen hallinto on levittänyt maailmalle ehkä enemmän levottomuutta kuin vakautta.

  Presidentti Sauli Niinistön mielestä asiassa ei ole mitään ihmeellistä.

  https://www.talouselama.fi/uutiset/presidentti-niinisto-minusta-on-ihan-vaara-johtopaatos-etta-tama-on-jotenkin-natoon-suuntautumista/fcca3526-678d-3daf-ab22-7caa9110e280

  TOTUUS putkahti esiin,mitään sopimuksia ei ole koskaan tehtykään:

  Iltalehti 01.09.2018

  (Jussi) Niinistö ei kutsu eri maiden kanssa solmittuja yhteistyöasiakirjoja edes sopimuksiksi.

  https://www.iltalehti.fi/politiikka/201809012201174454_pi.shtml

  Haettiin ”aiesopimus” Kielitoimiston sanakirjasta
  aiesopimus hankkeesta (ennen vars. sopimusta) tehty suunnitteluvaiheen sopimus. Tehdä, solmia, allekirjoittaa aiesopimus yhteisyrityksen perustamisesta

  https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?ListWord=aiesopimus&SearchWord=aiesopimus&page=results

 3. Deep on ollut havaittavana Suomessa jo pitkään aluksi lievempänä ja nythän se on täyttä totta eun ja naton kautta. Suomessakin siihen kuuluu jäseniä molemmilta puolin ehkä molempia ”äärilaitoja” lukuunottamatta, mutta niillä ei ole vaikutusta deep staten toiminnan estämiseen. Suurimmat puolueet on syvällä deep staten toiminnassa kuten tiedustelulakien hyväksyminen eduskunnassa osoitti jossa takki pyöri vinhaa vauhtia silloisen opposition suurimmilla puolueilla. Vihreätkin oli lakia tukemassa vaikka se rikkoi törkeästi kansalaisten yksityisyyttä, yksi tiedustelulakivalmistelussa ollut vihreä kansanedustaja ajoi jo vuosia ennen tiedustelulakien hyväksymistä ehdoitta. Mediapooli on yksipuolistanut valtamedian uutisointia deep staten vaatimilla tavalla ja se näkyy kun lukee ulkomaiden uutistoimistojen julkaisemia uutisia ja ihmettelee miten niitä ei käsitellä Suomen valtamediassa ollenkaan. Deep staten toiminta näkyy myös Suomessa kun deep staten päämies Sauli Niinistöllä on suomalaisten keskuudessa miltei sadan prosentin kannatus valtamedian teettämässä kannatuskyselyssä vaikka Sauli ei ole saanut presidenttinä ollessaan mitään muuta aikaiseksi kuin tyhjiä sopimuksia ja typeriä mitättömiä suunnitelmia ja lausuntoja niistä ja ne ei aina johdu naton tai eun vaikutuksesta. Suomella on nyt täydellinen turhapuro maan johdossa ja ansaitsee sen.

  • Tuohon tekee mieli todeta tai kysyä että kun deepstate (SV tai Varjohallitus) pitää valtiota panttivankinaan niin voiko äänestyksillä joissa jo SV:n ohjaamat puolueet valitsevat ehdokkaansa kansan äänestettäviksi tulla valituiksi muita kuin uuno turhapuroja kansaa johtamaan ?
   Nyt kun Eurostoliitto päättää asioistamme emmekä ole itsenäinen maa niin koko maata ohjaava johto virkamiehineen alkaa valtaosin todella näyttää yhä enemmän turhapuroilta koko sakki.

   • Puolueiden osalta ne joutui tähän deep state systeemiin jo sotien jälkeen ensin salaisena toimintana CIAn ja liike-elämän rahoittamana ja NLn hajoittua valtion ja liike-elämän rahoituksella hyvä veli järjestelmällä puolijulkisesti. Puolueet hyväksyy ehdokkaat ja rahoittaa deep state ehdokkaita alkuaikoina CIAn liike-elämän rahoituksella ja nyt valtion ja liike-elämän rahoituksella, joten itsenäisten ehdokkaitten valituksi tuleminen ei ole todennäköistä.
    Äänestämällä ei suomalainen voi deep staten rakenteita poistaa koska valitut on suurimmaksi osaksi deep stateen sitoutuneita ja deep statea ei taas vaaleilla valita. Suomen puolueille pitää perustaa rinnakkaispuolueet deep statesta puhtailla itsenäisillä ja siitä tietoisilla ehdokkailla ja niiden vielä menestyä jotta deep staten valtaa voidaan kaventaa.

  • ” Deep staten toiminta näkyy myös Suomessa kun deep staten päämies Sauli Niinistöllä on suomalaisten keskuudessa miltei sadan prosentin kannatus valtamedian teettämässä kannatuskyselyssä vaikka Sauli ei ole saanut presidenttinä ollessaan mitään muuta aikaiseksi kuin tyhjiä sopimuksia ja typeriä mitättömiä suunnitelmia ja lausuntoja niistä ja ne ei aina johdu naton tai eun vaikutuksesta. Suomella on nyt täydellinen turhapuro maan johdossa ja ansaitsee sen.”

   Onkohan kuitenkin niin, että suomalaisen deep staten päämies on kyllä saanut aikaiseksi jotain, mutta ei juurikaan kansalaisen kannalta hyödyllistä tai toivottavaa. Jospa aikaansaannokset ovatkin juuri noita turvallisuuskomiteoita, mediapooleja ja hybridikeskuksia jne. jotka mahdollistavat tiedonvälityksen yhdenmukaisuuden, massiivisen sensuurin, toisinajattelijoiden kyttäämisen ja jopa vainon.

   • Aivan ja tarkoitinkin juuri näitä saulin turvallisuuspoliittisia avauksia joita se julkisuudessa silloin tällöin viljelee, jotka on sitä presidenttiyden pintaa mutta samaa epäloogista sekasortoa on myös saulin hämärähommat kuten mainitut isäntämaasopimus, hybridikeskus, mediapoolit sekä turvallisuuskomiteat joista ei suomalaisille ole mitään hyötyä vaan niillä ohjaillaan suomalaisten mielipiteitä hyödyttämään deep statea ja saulin kannatusta.
    Jos sauliin tyytyväisten osuus on lähellä 100% niin tuskin tässä on enää mitään tehtävissä niin hyvin on suomalaiset aivopesty ja koko ajan pestään.

 4. Hienoa että tämä suurimmalle osalle kansaa ’pimeä asia’ tulee ’tapetille’ ja kansan ulottuville lieventämään tai tekemään ymmärrettäväksi sitä pettymystä minkä monet ovat kokeneet mitä demokratiaan ja äänestyksillä vaikuttamisen mahdollisuuksiin tulee

  ”… kyseessä ei ole mikään salaliiton muodostama rikollinen ”kabaali”, vaan tämä valtion sisässä piileskelevä ”valtio” on avoimesti kaikkien nähtävillä. ”

  Vaikkei se (SyväValtio, SV) ole nähtävillä kuten esim. hallitus on, niin sen olemassaolo on pääteltävissä valtion tekojen ja toimien pohjalta joihin joku vaikuttaa koska valtio ei toimi kuten se toimisi jos se ohjautuisi suoraan omien demokraattisesti valittujen elintensä ohjaamana.
  Analogia sionisteihin on ilmeinen: heistä on sanottu että he ovat valtio valtiossa eivätkä sulaudu sen maan kansaan jossa elävät vaan pyrkivät ottamaan asuttamansa maan omaan valtaansa.

  Se että SV tai ’varjohallitus’ on niinkin syvästi integroitunut valtiota ohjaavaan koneistoon kuin tässä kuvataan selittää sen epäjohdonmukaisuuden jonka monet kansalaiset kokevat valtion toimien ja oman, puolueiden kautta valtiolle äänestyksissä antamansa kannatuksen välillä.

  Itse olen nimittänyt SV:ta Mafiaksi ja yhdistänyt sen enemmän rahaa hallitsevaan tahoon (mafiaan) ja vapaamuurareihin kuin valtion omaan sisäiseen rakenteeseen kuuluvaksi, siis enemmän omaksi irralliseksi ja ulkopuoliseksi ja itsenäiseksi, valtiota painostavaksi tai sitä panttivankina pitäväksi voimaksi kuin mitä artikkeli antaa ymmärtää.
  Hyvä saada tietoa joka pakottaa tarkistamaan tätä näkemystäni vaikka toisaalta mieluummin näkisin että valtio olisi riippumattomampi tällaisesta sisällään muhivasta itsenäisestä ja kansan tahdon ulottumattomissa olevasta voimasta.

  • Valtio tai paremminkin valtiokoneisto ei ole koskaan riippumaton.
   Jo edesmeennellä tuttavallani oli tapana sanoa, että kaikki on sanottu jo Kommunistisen puolueen manifestissa, no ei ehkä kuitenkaan ihan kaikkea, mutta valtiosta siinä lohkaistaan laittamattomasti, lyhyesti ja ytimekkäästi:

   ”Nykyaikainen valtiovalta on vain toimikunta, joka hoitaa koko porvariluokan yhteisiä asioita.”

   ”Valtiollinen valta varsinaisessa merkityksessään on toisen luokan organisoitua väkivaltaa toisen luokan alistamiseksi.”

   Tässä yhteydessä lukijan on tietysti ymmärrettävä, mitä luokkayhteiskunta tarkoittaa.

   Kirjassaan ”Valtio ja vallankumous” Lenin toistaa Marxin ja Engelsin näkemyksen valtiokoneistosta:

   ”Valtio on tietyssä yhteiskunnan kehitysvaiheessa muodostuva luokkajaon ja -taistelun tuote ja yhteiskunnan yläpuolelle vieraantuva mahti. Se on taloudellisesti hallitsevan luokan poliittisen vallan välikappale, jonka avulla sorrettu luokka pidetään kurissa. Valtio jakaa väestön alueen perusteella, rahoittaa toimintaansa veroja keräämällä, ja edellyttää erityistä muista yhteisön jäsenistä erillistä julkista valtaa, jolla on väkivallan monopoli. Se hillitsee luokkakonfliktia pitäen sen ”järjestyksen” rajoissa. Työväen vallankumouksen on murskattava kapitalistinen valtio ja pystytettävä oma organisaationsa, joka johtaa kaikkien luokkien ja valtion katoamiseen, sillä luokkakonfliktin kadotessa katoaa myös valtio.”

   Tämä ns Deep State eli syvä valtio on yksi valtiokoneistossa toimiva organisaatio.

 5. Tuo ”syvä valtio” -idea ei oikeastaan ole ollenkaan uusi, vaan sellaisen olemassaolo on kyllä tunnettu jo pitkään, kuitenkin toisella nimellä. Syvän valtion peruspiirteet käyvät aika hyvin yksiin omassa nuoruudessani paljon puhutun valtiomonopolistisen kapitalismin kanssa, jolla tarkoitetaan juuri valtiovallan ja kapitalististen monopolien yhteenkietoutumista.

  Kysymys ei siis todellakaan ole mistään salaliittoteoriasta, vaan siitä konkreettisesta todellisuudesta, jossa suuryhtiöt ovat luoneet monimutkaisen vaikutusmekanismin lobbareineen, tiiviine suhteineen virkamieskuntaan ja tietysti myös omine poliittisine edustajineen poliittisella puolella. Tämän järjestelmän tavoitteena on tietysti taloudellisen edun tavoittelu, minkä työrukkaseksi valtiota yritetään valjastaa.

  Tämän valtion ja monopolien yhteenkietoutumisen yhtenä uutena saavutuksena voidaan pitää Suomessa vaikkapa näitä säätiöyliopistoja, joiden avulla varsinaista tieteellistä tutkimusta ollaan maassa ajamassa alas ja yliopistoista yritetään tehdä vain suuryhtiöiden pikku tutkimuslaboratoreja. Kohta edes yliopistoihin suunnatut uudet valtionvarat eivät tuota hyvää tieteellistä tutkimusta palvelemaan maata, vaan vain suurten yritysten lyhyen tähtäimen taloudellisia etuja palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Tässä voidan kohta viettää Suomen tieteen ja sivistyksen hautajaisia.

  Mitä taas tulee maan työväestön asemaan, niin Suomen valtiohan tuki korkeimman johtonsakin tuella Kiky-sopimusta, jonka pohjimmainen tarkoitus oli vain työväestön aseman ja toimeentulon heikentäminen kapitalistien eduksi. Tai jos ajatellaan vaikkapa näitä valtion ns. työllistämistoimia, niin niiden sisältönä on koko ajan vain työttömien aseman heikentäminen, jotta maasta saataisiin rakennettua fasistinen pakkotyöleiri, jossa työntekijät voidaan pakottaa palkattomaan pakkotyöhön.

  Kukaan ei tunnu enää ymmärtävän sitä itsestäänselvää tosiasiaa, että työttömyyden perusongelma on työpaikkojen puute, jolloin kaikki ponnistukset pitäisi suunnata työpaikkojen tarjonnan lisäämiseen, ei työn tarjonnan lisäämiseen, joka vain pahentaa tilannetta. Myös työajan lyhentäminen on varteenotettava vaihtoehto ja siihen tullaan tietysti ajan myötä menemäänkin.

  Mutta kapitalistien lyhyen tähtäimen etu on palkkojen alentaminen ja sitä valtiomonopolistinen kapitalismi ajaa. Tosin valta ei ole aivan absoluuttinen, vaan poliittisila puolueilla on joitain mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. Ay-liike myös joutuu entistä kovemman paineen kohteeksi.

  Tämä syvän valtion tai valtiomonopolistisen kapitalismin olemassaolo kyllä ymmärrettiin jo viime vuosisadan alussa. Silloin esim. V.I. Lenin totesi sosialismista suurin piirtein seuraavasti: ”Kun kapitalismi on valtiomonopolistista kapitalismia, niin sosialismi on valtiokapitalistista monopolia, jossa valtio on pakotettu toimimaan työväenluokan etujen mukaisesti.” Siis Lenin määritteli sosialismin valtiokapitalismiksi, joten varsinaista sosialismia ei siis ilmeisesti ole vielä nähtykään.

  Neuvostososialismissa valtiota ei saatu palvelemaan työväenluokan etuja, vaan joitain muita etuja. Kokeilu epäonnistuikin dramaattisesti.

  • Komenttisi iski asian ytimeen. VAMOKAP, muistanko oikein, että 70-luvulla, jotkut yliopistossa (en muista missä yliopistossamme) opiskelleet ”taistolaistoverit” tekivät tutkielman silloisesta suomalaisesta valtiomonopolistisesta kapitalismista?

   Onkohan kukaan talettanut tuota tutkielmaa? Olisi mielenkiintoista lukea se tänä päivänä.

  • Tuomo Liias 11.9.2019 at 00:49:
   ”… joten varsinaista sosialismia ei siis ilmeisesti ole vielä nähtykään.”

   Valtiokapitalismi on toki yhteistä hyvää tavoiteltaessa yksityistä kapitalismia parempi vaihtoehto, tietenkin sillä edellytyksellä että valtiota johtaa hallinto joka toimii demokraattisen kontrollin alla.
   Siis toisin kuin NL:n kommunistien hallinto aikoinaan jolle kansa oli vain väline – kuten se on nykyisessä korporaatio-kapitalismissakin joka tavoittelee myös koko maailman diktatuuria aivan NL:n kommunistihallinnon tavoin.

   Mutta miten oli laita paljon parjatussa kansallissosialismissa?
   Eikö juuri se ollut lähimpänä sellaista sosialismia jota voisi pitää kansan kannalta ideaalisena koska se tuotti sille hyvinvointia ja nosti Saksan kansan lyhyessä ajassa Euroopan vauraimmaksi maaksi?
   Ja jokaisen aivojaan käyttävän järki sanoo että juuri siksi rotsild-kapitalismi oli päättänyt tuhota sen koska se ei poikinut sille mitään.
   Koko rotsild-imperiumi brittisionistien johdolla kääntyikin sitä vastaan ja veti mukaansa Amerikan tuhoamaan Saksaa joka ei ollut imperialistinen vaan vaati vain takaisin itselleen siltä likaisessa ww1:ssä vietyjä saksalaisia alueita ja jonka tavoite oli NL:n rotsild-rahaimperiumin ja sionistien luoman kommunismin tuhoaminen.Saksa ei taistellut venäläisiä vaan maan valloittaneita sionistikommunisteja vastaan.

   Karl Marx kirjoitti: ”Juutalainen emansipoi itsensä… tekemällä itsensä rahamarkkinoiksi… hänen kauttaan rahasta on tullut maailmanvalta, ja kristityt kansat ovat ottaneet käyttöön juutalaisten hengen. Juutalaisista tuli vapaita sitä mukaa, kun kristityistä tuli hengeltään juutalaisia. Niinpä kristityt vaikuttivat merkittävästi rahan muodostumiseen ihmisten toiminta keinojen, toimenpiteiden ja tulosten välineeksi. ”(Mainitsi de Poncins s. 76) — Näin Makow

   … Pankkiirisuvun perustaja Mayer Amschel Rothschild on tunnettu lauseestaan: ”Antakaa minulle oikeus painaa rahaa ja hallita pankkeja, niin en välitä siitä, kuka säätää lait.” Hän ei sallinut sukuunsa lainkaan ei-juutalaisia. Rothschildit aloittivat pankkitoiminnan Ranskan suuren vallankumouksen sekoittamassa Euroopassa.
   Sombartin mukaan Rothschildien valta kasvoi 50 vuodessa niin suureksi, ettei monissa maissa enää päässyt valtiovarainministeriksi, mikäli ei ollut luonut hyviä suhteita juutalaissukuun. ”Euroopassa oli vain yksi voima – Rothschild.”
   ”juutalaisten alttius syyllistyä rikollisuuteen on selvästi korkeampi verrattuna ei-juutalaisiin, kun tutkitaan talousrikoksia”. Näitä ovat esimerkiksi petos, vilpillinen konkurssi sekä kavallus. Näin toteaa v1971 juutalaistaustainen kriminologi A. Menachem Berkeleyn yliopistosta julkaisemassa artikkelissa ”Criminality Among Jews: An Overview”.
   — Miksei myös nykyinen ihmiskuntaa kurjistava rahan hallinta ja koronkiskonta olisi tällainen rikos?

   Tietoa Rotschildien pankkimafiasta jota myös kansallissosialismi yritti myöhemmin kaataa:
   Sota pankkijärjestelmän tulevaisuudesta
   http://www.magneettimedia.com/juutalaiset-pankit-koronkiskonta/

   Vielä 1900-luvun alussa Euroopassa käytiin kaksi suursotaa finanssijärjestelmän tulevaisuudesta. Juutalaiset pankkiirit ratkaisivat ensimmäisen maailmansodan Britannian hyväksi, kun britit olivat luvanneet luopua Palestiinasta.
   Lisäksi saksalaisen poliitikko Friedrich Naumannin ja englantilaisen ekonomisti Herbert Foxwellin mukaan ensimmäinen maailmansota oli taistelu kahden täysin erilaisen rahoitusjärjestelmän välillä. Vastakkain olivat Rothschildeissä kiteytynyt itsekeskeinen anglo-hollantilainen keinottelukapitalismi sekä Saksassa syntynyt yhteisöllinen teollisuuspankkitoiminta.
   Uudessa saksalaisjärjestelmässä pankki ei ollutkaan enää parasiitti vaan yritysten yhteistyökumppani niin myötä- kuin vastoinkäymisissä. Koronkiskonnassa ei näet ole kyse vain rahan hinnasta (eli korosta) vaan myös siitä, että rahanlainaajat rikastuvat yleensä joutumatta itse ottamaan merkittäviä riskejä. Tämä erottaa finanssitoiminnan todellista arvoa luovista yrittäjyyden muodoista.
   Saksassa teollisuus oli kehittynyt huimaa vauhtia, sillä pankit, valtio ja yritykset tekivät tiivistä yhteistyötä. Valtio varmisti, että lupaavat yhtiöt saisivat tarpeeksi pitkäkestoisia lainoja saavuttaakseen täyden potentiaalinsa.
   Anglo-hollantilaisen koronkiskonnan ja saksalaisen teollisuuspankkitoiminnan erotti toisistaan myös se, kuinka rahoitus järjestettiin.
   Englannissa pankit myönsivät yrityksille lainoja fyysisiä vakuuksia vastaan ja vain, mikäli tuotot olivat varmoja ja nopeita. Konkurssitilanteessa lainanantajat saivat omansa takaisin ennen osakkeenomistajia. Toisin sanoen anglo-hollantilainen pankkitoiminta täytti koronkiskonnan klassisen tunnusmerkistön: pankit rikastuivat luomalla uutta rahaa tyhjästä ja joutumatta ottamaan itse riskejä.
   Saksalainen teollisuus kehittyi hurjaa vauhtia englantilaiseen verrattuna, sillä Saksassa rahoitus järjestettiin täysin toisella tavalla.
   Pankit eivät rahoittaneetkaan yrityksiä lainoilla vaan ostamalla niiden osakkeita. Pankkiirit kuuluivat yritysten hallituksiin, osallistuivat toiminnan suunnitteluun, investoivat merkittävän osan voitoista tutkimus- ja kehitystyöhön sekä – mikä tärkeintä – kantoivat muiden osakkeenomistajien tavoin liiketoiminnan riskit.
   Foxwell pelkäsikin, että brittiläinen teollisuus tulisi kokemaan verisen tappion kansainvälisillä markkinoilla, koska paikallisten pankkiirien huikeasta omaisuudesta huolimatta reaalitalouden kehittämiseen ei ollut saatavilla tarpeeksi rahaa.
   Saksan tappion myötä maan teollisuuspankkitoiminta korvattiin brittityylisellä yksityisellä keskuspankilla, joka ajoi vain pörssikeinottelulla rikastuneen sisäpiirin etua. Tämä johti pian Weimarin tasavallan pahamaineiseen hyperinflaatioon.
   Koronkiskojien etujen ajamiseksi ja Saksan alistamiseksi perustettiin Kansainvälinen järjestelypankki BIS. Se on ”keskuspankkien keskuspankki”. BIS:n synnyn myötä yhä useampaan maahan perustettiin brittityylinen keskuspankki.

   ”Maailmassa ei ole toista kansaa, joka valittaisi yhtä kovaan ääneen kohtalostaan [kuin juutalaiset]. Ei ole toista kansaa, joka jatkuvasti puhuisi kärsimyksestään, nöyryyttämisestään ja marttyyriasemastaan. Onkin kummallista, että sama ryhmä hallitsee Eurooppaa. Pörssin kautta he vaikuttavat suoraan Euroopan valtioiden politiikkaan, kulttuuriin ja arvomaailmaan.”
   – Fjodor Dostojevski

   Kun tutustumme juutalaisten, rahanlainauksen ja koronkiskonnan historiaan, huomaamme, että eurooppalaiset poliitikot, tutkijat ja mielipidevaikuttajat ovat tunnustaneet pankkien ja yhteiskunnan välisen ristiriidan olemassaolon jo tuhansien vuosien ajan. Mikä mielenkiintoisinta, usein ristiriita on kärjistynyt taisteluksi alkuperäisväestön ja finanssialan juutalaisten välillä.
   Rikkain 1 % omistaa jo pian enemmän kuin koko muu ihmiskunta. On täysin oikeutettua, että suomalaiset, eurooppalaiset ja kaikki moderneissa rahatalousjärjestelmissä elävät kysyvät, keille raha ja valta tällä hetkellä keskittyvät.
   Mikäli tutkimus paljastaa etnisiä rintamalinjoja, miksei niistä saisi puhua?
   Nykyaikainen valtioiden velkaorjuuttaminen alkoi, kun hollanninjuutalaiset maahanmuuttajat perustivat Englannin keskuspankin 1694. Keskuspankin ideana oli kieltää valtiota rahoittamasta itse julkisia kuluja. Kun valtio päätti tehdä investoinnin, joutui se ottamaan korollisen velan yksityiseltä keskuspankilta. Paisuva korkotaakka ja rahoitusriippuvaisuus alistivat hallituksen pankkisektorin palvelijoiksi.
   Sama järjestelmä levisi pian muihinkin länsimaihin. Nyt myös Suomessa hallitus leikkaa hyvinvoinnista, korottaa veroja, myy kansallisomaisuutta ja tuhoaa puolustusvoimia vain siksi, että valtiovarainministeriö ei saa rahoittaa julkisia menoja itse luomallaan rahalla.
   ”Talousdemokratia lopettaisi uusliberalistisen kauden, jolloin hyvinvointivaltion jälleenrakentaminen olisi mahdollista. Yhteiseen hyvään tähtäävä valtiomalli mahdollistaisi muun muassa julkisten palveluiden turvallisuuden, korkean laadun ja toimivuuden maassa. Täten julkiset palvelut pitäisi kansallistaa ja samalla turvata korkeatasoinen perus-, ammatti-, korkea- ja yliopistokoulutus.”

   • Ootko ihan tosissas Truth_hunter, että kansallissosialismi oli sosialismia? 😀

    Tekikö Hitlerin natsihallinto mitään, mikä olisi edes etäisesti haiskahtanut sosialismille?
    Ei todellakaan.

    Tämän tosiasian havaitsi myös protestanttipappi Martin Niemöller:

    ””Ensin ne tulivat hakemaan kommunistit, ja en puhunut mitään koska en ollut kommunisti.

    Sitten ne tulivat hakemaan ammattiyhdistysihmiset, ja en puhunut mitään koska en ollut ammattiyhdistyksessä.

    Sitten ne tulivat hakemaan juutalaiset, ja en puhunut mitään koska en ollut juutalainen.

    Sitten ne tulivat hakemaan minut, ja silloin ei enää ollut ketään joka olisi puhunut puolestani.”

    Tämä natsien toiminta oli loogista, he halusivat palkita taloudelliset tukijansa. Näitä tukijoita olivat mm. saksalaiset monikansalliset suuryhtiöt; Bayer, BASF, Hoechst, jotka olivat perustaneet v 1925 IG Farben nimisen kartellin. Tämä kartelli julisti tavoitteekseen saada kontrolliinsa globaalit kemian, lääketeollisuuden ja öljyteollisuuden markkinat.

    http://www.eu-facts.org/en/background/dark_roots_europe_lecture.html

    Saksalaisnatseja eli NSDAP:a tukivat myös muut kansainväliset suuryhtiöt esim. Standard Oil ja IBM, sekä tietysti Ford.
    Ilman Standard Oilin öljyjä Luftwaffen ”mersut” eivät olisi lennelleet ja ilman IBM:n laskukoneita keskitysleirivangit olisivat jääneet laskematta.

    Mainitsin vain osan natseja tukeneista kansainvälisistä suuryhtiöistä, todennäköisesti näiden jokaisen suuryhtiön hallituksissa istui myös juutalaisia rahamiehiä, Fordin yhtiö tietysti poikkeuksena.

    Nämä natsien rotuoppi näkemykset ovat kuvottavia ja täyttä huuhaata.

    Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että juutalaisten ja slaavien lisäksi myös meidät suomalaiset natsit luokittelivat ali-ihmisiksi, poikkeuksena suomenruotsalaiset, jotka luokiteltiin arjalaisisksi.

    Siitä huolimatta meidän ali-ihmisarmeijamme taisteli natsien rinnalla, jopa niin, että suomalaisen ali-ihmisarmeijan kolme juutalaissoturia saivat rautaristin.

    Elämä on välillä kummallista. 😀

    PS on arvioitu, että Wercmachtissa palveli natsi-Saksan rotulakien mukaan arvioituna n. 150 000 juutalaista.

    Eli asiat eivät olekaan niin mustavalkoisia.

 6. Yhdysvaltalaisen propagandan isä, Edward Bernays,kirjoitti vuonna 1928 kirjassaan Propaganda:

  ”Yksi tärkeä elementti demokraattisessa yhteiskunnassa on kansan tapojen ja mielipiteiden tietoinen ja älykäs manipulointi. Ne jotka manipuloivat tätä yhteiskunnan näkymätöntä mekanismia muodostavat varjohallituksen, joka on maan todellinen valtaa kontrolloiva voima. Miehet, joista emme ole koskaan kuulleet, hallitsevat meitä, muokkaavat mieltämme, muodostavat makujamme ja ehdottavat ideoitamme… He ovat ne, jotka vetelevät kansan mieltä kontrolloivista naruista.”

 7. Kiitoksia mainioista kommenteista!

  Ja erityinen kiitos Miika Kurtakolle, jonka asianharrastus kiteytyi erinomaiseksi artikkeliksi. Toivottavasti aihepiiri tuottaa vielä uusia tarkasteluja.

  Suomen osalta on silmiinpistävintä eduskunnan syrjäytyminen (syrjäyttäminen) ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan päätöksenteosta. Edellisten hallitusten aikana on tehty leegio sopimuksia, joihin eduskunta ei ole päässyt ottamaan kantaa. Hulppeimpana esimerkkinä Naton isäntämaasopimus, jota silloinen ulkoministeri-puolustusministerikaksikko Erkki Tuomioja (sd) ja Carl Haglund (r) ajoi voimaan eduskunnan käsittelyn ohittaen.

  Tyypillisenä selityksenä näille on ollut ”tekninen asiakirja”, joka ”ei velvoita Suomea mihinkään”. Nämä ”sopimukset” eivät kyllä velvoita toistakaan osapuolta mihinkään, vaan päinvastoin antavat sille etuoikeuksia käyttää hyväkseen Suomen maa-, vesi- ja ilma-alueita ja suomalaista infraa.

  Myös talouspolitiikan osalta eduskunnan päätöksenteko on jäänyt turhan köykäiseksi. Kun yksityisen sektorin investointihalukkuus on jäänyt perin laihaksi (vaikka sinne on pumpattu pääomia vero- ym helpotuksin ja Kiky-sopimuksin), olisi valtion syytä näyttää mallia takavuosien suurinvestointien tapaan.

  Paitsi metsävarallisuuttamme, löytyy investointikohteita muiltakin sektoreilta. Kaivannaisteollisuus on jätetty ulkomaisten rosvojen riehuntakentäksi, johon siihenkin on syytä saada muutos.

  Suomalainen syvä valtio (Deep State) ansaitsee vielä perusteellisen ruodinnan.

 8. Israelissa SV tietenkin toimii tehokkaimmin maailmassa koska sen tehtävä on valvoa, ylläpitää ja tehostaa rotshild-imperiumin valtaa
  Näin CIA, Mossad ja ’epstein verkosto’ yhdessä hyödyntävät joukkoampumisia orwellilaista painajaista toteuttaessaan

  How the CIA, Mossad and “the Epstein Network” Are Exploiting Mass Shootings to Create an Orwellian Nightmare
  WHITNEY WEBB
  Following another catastrophic mass shooting or crisis event, Orwellian “solutions” are set to be foisted on a frightened American public by the very network connected, not only to Jeffrey Epstein, but to a litany of crimes and a frightening history of plans to crush internal dissent in the United States.

  Following the arrest and subsequent death in prison of alleged child sex trafficker Jeffrey Epstein, a little-known Israeli tech company began to receive increased publicity, but for all the wrong reasons.
  Not long after Epstein’s arrest, and his relationships and finances came under scrutiny, it was revealed that the Israeli company Carbyne911 had received substantial funding from Jeffrey Epstein as well as Epstein’s close associate and former Prime Minister of Israel Ehud Barak, and Silicon Valley venture capitalist and prominent Trump backer Peter Thiel.

  Carbyne911, or simply Carbyne, develops call-handling and identification capabilities for emergency response services in countries around the world, including the United States, where it has already been implemented in several U.S. counties
  and has partnered with major U.S. tech companies like Google. It specifically markets its product as a way of mitigating mass shootings in the United States without having to change existing U.S. gun laws.

  Yet, Carbyne is no ordinary tech company, as it is deeply connected to the elite Israeli military intelligence division, Unit 8200, whose “alumni” often go on to create tech companies — Carbyne among them — that frequently maintain their ties to Israeli intelligence and, according to Israeli media reports and former employees, often “blur the line” between their service to Israel’s defense/intelligence apparatus and their commercial activity.
  As this report will reveal, Carbyne is but one of several Israeli tech companies marketing themselves as a technological solution to mass shootings that has direct ties to Israeli intelligence agencies.

  Israeli intelligence, Blackmail and Silicon Valley

  Though many of the individuals involved in funding or managing Carbyne have proven ties to intelligence, a closer look into several of these players reveals even deeper connections to both Israeli and U.S. intelligence.

  The road to fascism, paved by a corrupted PROMIS

  Though Israeli intelligence’s interest in tech companies goes back several years, there is a well-documented history of Israeli intelligence using bugged software to surveil and gain “backdoor” access to government databases around the world, particularly in the United States.

  … With companies like Carbyne — with its ties to both the Trump administration and to Israeli intelligence — and the Mossad-linked Gabriel also marketing themselves as “technological” solutions to mass shootings while also doubling as covert tools for mass data collection and extraction, the end result is a massive surveillance system so complete and so dystopian that even George Orwell himself could not have predicted it.
  http://www.unz.com/article/how-the-cia-mossad-and-the-epstein-network-are-exploiting-mass-shootings-to-create-an-orwellian-nightmare/

 9. Sionisti-globalistien Bilderberg-nukke S.Niinistö:

  ”Luukkanen vaatii presidentiltä selvitystä Suomen sitoumuksesta EU-armeijaan
  Ranskan mediassa kerrotaan mitä Suomessa vaietaan. Tohtori, tutkija ja kaupunginvaltuutettu Arto Luukkanen vaatii kirjeessä presidentti Sauli Niinistölle selvitystä Suomen sotilaallisesta sitouttamisesta euroarmeijaan…”

  Koko artikkeli: https://mvlehti.net/2019/09/12/luukkanen-vaatii-presidentilta-selvitysta-suomen-sitoumuksesta-eu-armeijaan/

 10. M Harhama 11.9.2019 at 18:59
  ”Ootko ihan tosissas Truth_hunter, että kansallissosialismi oli sosialismia? 😀”

  Tuossa kommentissani, johon vastaat oli lähinnä kyse vaihtoehdosta valtio- ja yksityis-kapitalismille.
  [”Valtiokapitalismi on toki yhteistä hyvää tavoiteltaessa yksityistä kapitalismia parempi vaihtoehto, tietenkin sillä edellytyksellä että valtiota johtaa hallinto joka toimii demokraattisen kontrollin alla.
  Siis toisin kuin NL:n kommunistien hallinto aikoinaan jolle kansa oli vain väline – kuten se on nykyisessä korporaatio-kapitalismissakin joka tavoittelee myös koko maailman diktatuuria aivan NL:n kommunistihallinnon tavoin.
  Mutta miten oli laita paljon parjatussa kansallissosialismissa?”]

  Itse uskon ettei ideaalista ja demokraattista sosialismia voida toteuttaa koska ihmisluonto on ahne ja vallanhaluinen. Kun lähtee siitä liikkeelle niin sosialismi voidaan toteuttaa vain enempi tai vähempi autoritaarisesti, siis pakottamalla ahneet ’yhteisen hyvän’ ehdoilla kuriin jota he eivät halua hyväksyä.
  NL:n sionistien käynnistämä sosialismi oli sitä pahimmillaan ja palveli vain pienen sionistieiitin ja ’rotsild-imperiumin’ etuja aivan kuten nykyinen yksityinen korporaatio-ja finanssikapitalismikin.
  Tähän väliin sijoittunee ehkä kansallissosialismi jossa raha ei virtaa pankkirimafialle vaan jää valtion käyttöön.

  Itsekin olen paljon miettinyt ja lukenut noita kansallissosialismiin liittyviä asioita joista kirjoitat. Mitä tarkemmin perehtyy asioihin niin sitä epätodennäköisemmäjtä näyttää että maa oli kuvaamallasi tavalla pankkiirimafian ja sen ehdoilla toimivan kapitalismin köysissä vaikka esim. Henry Makow on jopa tehnyt Aatusta tuon mafian agentin jonka tehtävänä oli tuhota Saksan kansa ja johon itsekin jossain vaiheessa aloin uskoa.
  Nyt ajattelen että pankkiirimafia käytti liiankin rohkeaa Aatua vain välineenään ja lopulta tuhosi hänet kerättyään suuret voitot itselleen hänen kauttaan. Myös se ettei Saksa saanut voittaa sotaa NL:n kommunisteja vastaan (läntinen ’rotsild-imperiumi’ ei tukenut sitä vaan oli mukana tuhoamassa Saksaa) puhuisi sen puolesta koska NL oli pankiirimafian luomus.
  Mutta se on jo toinen asia, asia josta meille on kerrottu vain valheita kuten koko ww2:sta ja 1:stäkin.

  Vallankumouksen teoria
  http://www.magneettimedia.com/vallankumouksen-teoria/#comment-46419

  http://inconvenienthistory.com
  http://www.ihr.org

  • Voisiko ajatella että ensimmäinen tavoite demokraattiseen sosialismiin pyrittäessä olisi pankkiirimafian vallan katkaisu?
   kuten kansallissosialismissa tapahtui … ja mikä sytytti pankkiirien raivon joka johti Saksan tuhoamiseen ww2:ssa ja sittemmin Gaddafin Libyan tuhoamiseen sekä yritykseen tuhota Syyria, jotka eivät suostuneet rotsild-mafian velkaorjiksi.
   Miksei meillä mikään vallassa oleva puolue ole tukemassa velkaorjuudesta vapautumista vaan päinvastoin tukee lisää velanottoa ja kansan hyvinvoinnin rakentamista velkarahan varaan joka lopulta osuu omaan nilkkaan.
   Jo nyt velkataakkamme on hirveä
   This is how much debt your country has per person
   https://www.weforum.org/agenda/2017/10/this-is-how-much-debt-your-country-has-per-person/

   “Money” is a medium of exchange. It only has value as an act of faith. We accept it as payment because we assume everyone else will also accept it as payment.

   This medium of exchange is created out of thin air by the central bankers in the form of interest-bearing debt to themselves. Even though our governments could create this medium of exchange, debt and interest-free, the bankers have finagled this Golden Calf.

   To protect this prize, they must now enslave humanity. This is the essence of Communism and the NWO — the expansion of their credit monopoly to include power, thought and behavior – a satanist tyranny. Everyone will worship them and their god, Lucifer, who represents them.

   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=194692

   • ”Miksei meillä mikään vallassa oleva puolue ole tukemassa velkaorjuudesta vapautumista vaan päinvastoin tukee lisää velanottoa…”

    Velan kasvu merkitsee että yhä suurempi määrä verorahoista menee velan korkoihin eikä ole käytettävissä yhteiskunnan kehittämiseen

    Venäjästä mallia — maan käteisvarat riittävät jo koko pienen velan maksuun
    Amongst the first things that Putin did when he came to power in 2000 was pay off all Russia’s debt to the International Monetary Fund (IMF) early and then shortly afterwards the so-called London and Paris Club debts left over from the Soviet Union days.
    This February Putin crowed in his state of the nation speech that Russia’s cash reserves had grown so big the country can now cover its external debt dollar-for-dollar with cash as Russia’s gross international reserves (GIR) overtook the external debt for the first time ever.
    https://russia-insider.com/en/economics/russia-so-flush-could-pay-all-debt-foreign-municipal-regional-and-domestic-cash-net-debt

 11. Tätä ei Suomessa Polpo veisi demlakommunisti-tuomareiden lavastamaan näytösoikeudenkäyntiin tuomittavaksi, koska on kysymys EU-diktatuurin Kalergi-suunnitelman toteuttamista edistävästä asiasta:

  ”Suosittu rap-artisti vaatii Ruotsissa valkoihoisten tappamista, ryöstämistä ja naisten kaappaamista

  Sosiaaliset mediat, valtamedia, viranomaiset, eivätkä poliitikot reagoi valkoisiin kohdistuvaan rasismiin. Tämä on nähtävissä Ruotsissa, jossa rap-artisti lietsoo avoimesti valkoihoisiin kohdistuvaa väkivaltaa…”

  Koko artikkeli: https://mvlehti.net/2019/09/11/rap-artisti-vaatii-ruotsissa-valkoihoisten-tappamista-ryostamista-ja-valkoisten-naisten-kaappaamista/

  ”Commission: EU Too White, Mass Third World Migration Must Be ”New Norm””,
  https://www.breitbart.com/europe/2017/12/18/eu-white-mass-migration-norm/

  • Olli Pusa: ”Kommunistista oikeusteoriaa käytännössä”, https://www.oikeamedia.com/o1-66711
   *
   Mikä on Demla?
   ”Kirjainyhdistelmä Demla (ent. Suomen Demokraattiset Lakimiehet) on monille etäisesti tuttu. Se symboloi Suomen oikeuslaitoksen poliittista korruptiota. Demla on kommunistien vuonna 1954 perustama vasemmistolainen lakimiesyhdistys, joka Neuvostoliiton aikana piti tiiviisti yhteyttä idän ”edistyksellisiin” (so. kommunisteihin). Sen tavoitteena on ohjailla suomalaista oikeusjärjestelmää ja lainsäädäntöä oman poliittisen arvopohjansa mukaisesti. Sillä on kautta historiansa ollut huomattavasti valtaa maassamme, ja monet Demlan jäsenistä ovat kuuluneet presidenttiä (Halonen) ja pääministeriä (Jäätteenmäki) myöten korkeimpaan valtiojohtoomme. Juuri järjestön vaikutusvalta tekee siitä vaarallisen; demlalaiset ovat perinteisesti olleet avainasemassa esimerkiksi Suomen maahanmuuttopolitiikasta päätettäessä.

   Vasemmiston taktiikoille uskollisena Demla on julkilausumissaan piilottanut todelliset tavoitteensa ympäripyöreän ihmisoikeushötön taakse. Kommunismin edistäminen on sittemmin vaihtunut monikulttuurin kannattamiseen ja muun muassa aseiden omistusoikeuden vastustamiseen. 2000-luvulla demlalaisten toiminta on herättänyt suomalaisissa närkästystä etenkin siksi, että yhdistyksen jäsenet ovat pyrkineet aktiivisesti rajoittamaan suomalaisten sananvapautta oikeusteitse.

   Ruben Stiller totesi taannoin Yle Puheen keskusteluohjelmassa, että Suomeen tarvittaisiin lakimiesryhmä, joka ottaisi asiakseen ”rasistien” (eli monikulttuurisuutta vastustavien) jatkuvan ahdistelun. Demla on juuri se ryhmä.” http://www.magneettimedia.com/mika-on-demla/

  • The Official 911 Government Lie is now Old Enough to do Porn. Coming to Amazon and Netflix Soon

   … You might well ask yourself; how come with so much proof about what happened, nothing is being said in the media and nothing is being done?
   Well… it turns out that the same people who did 9/11, also own the media. How did that happen? The reason that certain people own so many critical industries, is due to the fact that members of this demographic, also control the machines that print the money, as well as the banks that masquerade as Federal institutions, but which are actually privately owned.
   The one thing that will guarantee an assassination attempt, is any effort to put an end to the Federal Reserve Act and this group’s control over the material plane.

   … So… while the official spirit of 9/11 is busily occupied by drunken punters, farm animals and ping pong balls. While the monstrous lie of what they tell us took place on that day… continues to find voice through porcine and sweating personages, who swagger across stages and in front of television cameras; the true tale of corruption and deceit, of murder and dreams stolen from the hearts of the public, as well as its innocence and faith in their leaders, grows more and more powerful, offstage in this apocalypse and the time WILL COME, when the truth is made known and oh… oh my… what will they do then? What will they do then?
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=194707

 12. Thanks to Tech Totalitarians, U.S. ALREADY Has A China-Style “Social Credit System.”
  JAMES KIRKPATRICK
  — The Main Stream Media wields more power than the state itself, blithely doxing private citizens it wants to destroy because of their political views.
  Finally, the mysterious purge (and equally mysterious re-establishment) of some Dissident Right YouTube accounts shows that political debate is being managed from the top-down.
  Every American can have his job, constitutional rights, and reputation destroyed by a power structure that is completely unaccountable–and it’s being imposed on us in the name of “freedom.”

  Sadly, President Donald Trump seems oblivious to this attack. He’s failed to defend those who defended him. He instead filled his administration with enemies eager to smear him in tell-all books [John Kelly told Trump his memoir would wait unless attacked, by Caitlin Yilek, Washington Examiner, September 4, 2019].

  “Authoritarian” political systems have one key virtue compared the American system: They don’t disguise who has control.
  We know that Vladimir Putin in Russia and Xi Jinping in China are, if not fully sovereign, at least operating at the nexus of political power.

  In contrast, President Trump does not seem to run his own administration, let alone the country.
  Instead, the power to shape opinion, to make and end careers, and to command who is and isn’t accountable to the law lies in the hands of tech oligarchs, far-left journalists, and wealthy “nonprofits.”
  It is effective precisely because it eschews the symbols of power for the reality. Its tyranny is even more insidious for that reason.
  http://www.unz.com/article/thanks-to-tech-totalitarians-u-s-already-has-a-china-style-social-credit-system/

  Eiköhän tuo päde myös oman maamme kohdalla.
  Kiinassa epäilemättä on myös tiukka kontrolli mutta se eroaa tästä sikäli että sen tarkoitus on palvella koko kansan eheyttä ja hyvinvointia, kuten Venäjälläkin, eikä vain johtotroikan etuja.
  Voiko sellaisessa kontrollissa olla jotain pahaa? Eikö pikemmin ole niin, että sitä tarvitaan estämään pienen vain omia etujaan ajavan oligarkkijoukon valtaan nousu?

 13. Syvä Valtio — tätä se on käytännön tasolla
  Sociopaths – The Most Privileged and Promoted Class in the US Political, Industrial Systems
  The most surefire way to succeed in America today is to be a high-functioning sociopath who scratches the backs of other high-functioning sociopaths.
  As such, the most pressing problem at a root level is that our economy and society incentivizes sociopathic behavior by systematically funneling sociopaths into positions of unaccountable power.
  If this sounds insane it’s because it is. The very structure of how our society functions is in fact insane.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=194997

 14. ”There are two forms of government in the United States. There is the visible government—the White House, Congress, the courts, state legislatures and governorships—and the invisible government, or deep state, where anonymous technocrats, intelligence operatives, generals, bankers, corporations and lobbyists manage foreign and domestic policy regardless of which political party holds a majority.

  The most powerful and important organs in the invisible government are the nation’s bloated and unaccountable intelligence agencies. They are the vanguard of the invisible government. They oversee a vast “black world,” tasked with maintaining the invisible government’s lock on power. They spy on and smear domestic and foreign critics, fix elections, bribe, extort, torture, assassinate and flood the airwaves with “black propaganda.” They are impervious to the chaos and human destruction they leave in their wake. Disasters, social upheavals, economic collapses, massive suffering, death and rabid anti-American blowback have grown out of the invisible government’s overthrow of democratically elected governments in Iran, Guatemala and Chile and the wars it fostered in Vietnam, Afghanistan, Iraq, Libya and Syria. The United States and the rest of the globe would be far safer if our self-styled shadow warriors—who failed to foresee the Iranian revolution, the collapse of the Soviet Union, the 9/11 attacks or the absence of Iraqi weapons of mass destruction and whose widespread use of torture makes them the most potent recruiters for radical jihadism—were made accountable to the public and the rule of law.”

  https://www.truthdig.com/articles/our-invisible-government/

 15. Ikävä kyllä, suuren suoijakertoimen porukka, jota kukaan ei uskalla moittia taitaa olla Deep State -teemassa ihan vetäviä voimia.
  https://thezog.wordpress.com/who-controls-big-media/

  Päätelkää itse, mitä tekisitte tuolla vaikutusvallalla. Ja olikos tuo porukka ehkä maailmanmestareita verkostoitumisessa omien kesken, oman edun ajamisessa ja huijauksen hyveenä kokemisessa.

  Kautta historian ovat olleet vainottuja, mutta nyttemmin aikamoisen suojakertoimen itselleen rakentaneet. Politiikkomme Pertti S. uskalsi joku vuosi sitten ohimennen moittia heidän vaikutusvaltaansa jenkkilässä, tuloksena maailmanluokan kitinää ja hyvä ettei joutunut eroamaan politiikon virasta.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here