Demokratia Suomessa rajoittuu siihen, että kansalaiset saavat äänestää määrävälein kilpailevien puolueiden asettamia ehdokkaita. Mitään muita käytännössä merkityksellisiä demokraattisia oikeuksia ei kansalaisilla ole. Vaalijärjestelmä suosii valtansa vakiinnuttaneita suurimpia puolueita, ja jokainen eduskuntapuolue noudattaa keskeisimmiltä osin samaa politiikkaa. Todellisen muutoksen aikaansaaminen äänestämällä on käytännössä lähes mahdotonta.

Vaaleissa äänestäjät eivät pääse millään tavalla vaikuttamaan ehdollepanoon. He eivät pääse vaikuttamaan siihen, mitä kysymyksiä otetaan demokraattisissa elimissä käsittelyyn. He eivät pääse vaikuttamaan siihen, mitä vaihtoehtoja asetetaan poliittisen harkinnan kohteeksi. Heidän mahdollisuutensa seurata päätöksenteon perusteita, vaiheita ja seurauksia ovat hyvin rajalliset. Vähäinen julkisuus toimii johtavan eliitin välttämättömyyksiksi julistamien ratkaisujen suojana. Minkäänlainen kritiikki ei saavuta vallan ylimpiä tasoja.

Väittely eduskunnassa on enimmiltä osin pelkkää teatteria. Väittely ei millään tavalla vaikuta tehtäviin päätöksiin. Tämän päivän oppositiopuolue on huomisen hallituspuolue. Retoriikka vaihtuu aina kun hallituksen ovesta astutaan sisään tai ulos.

Demokratia ei toimi edes eduskunnassa — siis sellainen demokratia, jossa kansalaisten valitsemat edustajat toimisivat sillä tavoin kuin he ovat äänestäjilleen luvanneet. Todellisuudessa hallitus päättää ja eduskunta äänestää hallituksen määräysten mukaisesti. Käytännössä tilanne on vielä tätäkin pahempi. Tärkeimmät päätökset tekee pieni ryhmä hallituksen sisällä. Muut hallituksen jäsenet kutsutaan kuulemaan mitä ”me” olemme tästä tai tuosta asiasta päättäneet. Tällä käytännöllä on Suomessa pitkät perinteet.

DEMOKRATIAN YDIN on julkisessa keskustelussa, joka perustuu laajojen ja huolellisesti ylläpidettyjen tietovarantojen käyttöön. Yleiset asiakirjat, tilastot ja tutkimuslaitosten aineistot muodostavat tärkeän osan näistä tietovarannoista.

Keskusteluun perustuva vaalitapahtuma synnyttää pohjan lainsäädäntöä koskevan luottamuksen synnylle. Yhteiskunnallisen vallankäytön perustana on usko valittujen edustajien toiminnan järkevyyteen.

Demokratian tutkijat eri maissa ovat vuosikymmenien kuluessa määritelleet eri asteisia demokratian tasoja. Suomessa käytössä oleva malli — kilpailevien eliittien muodostama demokratia — on demokratian asteista alin. Se eroaa juuri ja juuri erilaisista yksin- ja harvainvallan malleista. Kyseessä on siis puhtaasti muodollinen demokratia.

Kaikki kehittyneemmät demokratian mallit sisältävät enenevässä määrin kansalaisten todellisia osallistumismahdollisuuksia sellaiseen päätöksentekoon, jossa käsitellään kansalaisille itselleen tärkeitä asioita. Päätöksenteko tarkoittaa tässä myös päätöksiä määrärahojen ja muiden resurssien käytöstä. Kehittyneimmissä malleissa tiedonsaanti ja keskustelu on avointa, ja jokaisella kansalaisella on mahdollisuus ja osin jopa velvollisuus osallistua.

Demokratia ja sananvapaus ovat syvimmältä olemukseltaan samanlaisia. Niitä on käytettävä, jotta ne kukoistaisivat. Jos niitä ei käytetä — toisin sanoen jos vapaamatkustajia on liikaa — ne kuihtuvat. Demokratiaan osallistuminen tarkoittaa todellista osallistumista merkitykselliseen päätöksentekoon. Sananvapauteen osallistuminen tarkoittaa julkista keskustelua erityisesti kipeimmistä yhteiskunnallisista epäkohdista. Keskustelun on lisäksi oltava riittävän kovasävyistä, jotta sillä voidaan vaikuttaa sekä politiikkaan että poliitikkojen valintaan.

SYVÄ VALTIO on väistämätön seuraus demokratian toimimattomuudesta. Suomessa se näkyy kahdella rintamalla. Rahapolitiikan ja osin jopa finanssipolitiikan päätäntävalta on luovutettu Euroopan unionille. Muilta osin talouspolitiikkaa hoitavat virkamiehet, joiden taustalla häärii oudolta kuulostava toimija nimeltään korporatismi.

Wolfgang Streeck on käsitellyt laajasti EU:n kehitystä kirjassaan Ostettua aikaa. Hän toteaa yhteenvedonomaisesti seuraavaa:

”Euroopan federaatio kehittyy mekanismiksi, jolla kapitalistinen talous vapautetaan markkinoita vääristävästä demokratiasta. Euroopan talous- ja rahaliitto on tämän vuosia kestäneen kehityksen tähänastinen huippu.”

Heikot ja usein epäpätevät valtiovarainministerit teettävät raskaat päätökset (ns. likaisen työn) VM:n virkamiehillä, joiden tuotokset esitellään hallitukselle ja medialle talouspoliittisina välttämättömyyksinä (talouskuri, austerity).

Virkamiehet eivät kuitenkaan tee päätöksiä yhteiskunnallisessa umpiossa. Tukena ovat elinkeinoelämän suurimmat järjestöt ja keskeiset vaikuttajat. Tästä valtion ja markkinoiden epäterveestä liittoutumisesta käytetään nimitystä korporatismi.

VALTAMEDIALLA on tärkeä rooli demokratian toimivuutta koskevan illuusion ylläpitämisessä. Keinoina käytetään omien kehumista, toisten haukkumista ja koko asian hämärtämistä.

Valtamedian mielestä suomalainen demokratian malli on niin hyvä, että se kelpaa opiksi ja ojennukseksi lähes mille tahansa muulle valtiolle — erityisesti Italialle, Puolalle ja Unkarille. Näiden ja monien muiden valtioiden puutteellisesta demokratian toteutuksesta ja ymmärtämisestä muistutetaan meitä usein.

Suomalaisen demokratian olemusta ja ongelmia hämärretään kiinnittämällä huomio epäolennaisiin näkökohtiin. Tehokkaimmin se tapahtuu käsiteltävien asioiden henkilöistämisellä. Varsinaiset ongelmat jäävät kokonaan sivuun, kun huomio keskitetään julkisuutta hakeviin henkilöihin ja näiden edesottamuksiin.

DEMOKRATIAN NÄKÖKULMASTA opetus kaikesta edellä esitetystä on lyhyt ja karu. Demokratiaan ei hypätä, siihen kasvetaan — hitaasti ja vaivalloisesti. Lyhyt itsenäisyyden kausi 1917–1994 ei ehtinyt opettaa Suomen kansalle demokratiasta muuta kuin terminologian alkeet. Aika ei riittänyt tämän hallintomuodoista vaativimman sisäistämiseen.

Timo Kuronen on eläkkeellä oleva filosofian tohtori.

Lähteet

David Held (2006): Models of Democracy. Stanford: Stanford University Press.

Timo Kuronen (2000): Kansalaiskeskustelun edellytykset ja mahdollisuudet tietoverkkojen aikakaudella. Tampereen yliopisto. Väitöskirja, ss. 147–177.

Miika Kurtakko | Vastavalkea (2019): Syvä valtio — mikä se on?

Wolfgang Streeck (2015): Ostettua aikaa. Demokraattisen kapitalismin lykätty kriisi. Vantaa: Vastapaino.

84 KOMMENTTIA

 1. Aivan loistava kiteytys tosiasioista ja jotka jokainen voi nähdä jos vaan vaivautuu niihin perehtymään.

  • Jukka: Täyttä asiaa eläköityneeltä maanviljelijältä. Edesmenneen pientilallisen poikana yhdyn täysin siihen, mitä sanot. Voi olla, että sinä olet eri mieltä seuraavasta:

   Demokratia ei todellakaan voi tarkoittaa sitä, että vaaleissa valituille annetaan vapaat kädet tehdä, mitä lystäävät ja, että poliittinen vastuu – ainoa vastuun muoto – toimii niin, että seuraavissa vaaleissa äänestetään sitten viisaammin. Jokin tiiviimpi kytkös täytyy kansan ja poliittisen johdon välillä olla.

   Keskustapuolue sai tuta poliittisen vastuun historiansa huonoimmassa vaalituloksessa. Siitä huolimatta ne henkilöt, jotka voimakkaimmin tukivat Sipilää ja hänen politiikkaansa, ovat nyt tärkeimmissä tehtävissä uudessa hallituksessa. Muistan hyvin millaisen hurmion vallassa Sipilä valittiin. Jos puolue olisi ollut todella vastuullinen, se olisi erottanut Sipilän ja ajanut Bernerin takaisin Sveitsiin jo viimeistään vuosi sitten. Mutta ei.

   Puoluejärjestelmälle on tehtävä jotain. Puolueet eivät kuuntele kansaa, puolueiden eliitti ei kuuntele edes omiaan. Se on sama kuin jos rautakangessa olisi kaksi niveltä. Yritäpä sillä kammeta isoa kiveä kuopasta. Näitä kiviä suomalaisessa yhteiskunnassa riittää. Joukkotyöttömyys on ehkä suurin. On selvää, että sille ei tämäkään hallitus tule tekemään yhtään mitään. Jotain pientä nippeliä rasvataan. Ei muuta.

 2. Olipa todella hyvä kirjoitus. Tarjotkaa kaikki lukijat tätä artikkelia v-medialle ja jokaiselle lukutaitoiselle.
  Mikä olisi paras tapa tehdä jotain kansan vallan lisäämiseksi ja v-median ja sen omistavan eliitin vallan vähentämiseksi?
  Tätä pitäisi nyt ryhtyä joukolla pohtimaan.

  • Truth_hunter: sinä ja monet muutkin olette ahkeria ja hyviä kirjoittajia. Jos ette ole vielä Vastavalkean avustajia, olette ilman muuta tervetulleita.

   Sanot, että ”Tätä pitäisi nyt ryhtyä joukolla pohtimaan”. Se haaste on nyt itse kunkin meistä otettava vastaan. Uskoakseni päätoimittaja on tästä samaa mieltä.

   Kirjoitin 20 vuotta sitten väitöskirjan kansalaiskeskustelusta. Ajattelin tilanteita, joissa keskustelua joudutaan käymään ylivoimaista vastustajaa vastaan. Esimerkkitapauksina olivat holokaust 40~luvun Saksassa ja joukkotyöttömyys Suomessa. Holokaust jäi työstä pois, se julkaistiin pari vuotta sitten Tiedepolitiikassa. Teksti löytyy tästä:

   http://timokuronen.fi/data/documents/Timo-Kuronen-1999-Tyottomyys-ja-Holokaust-julkaistu-artikkeli.pdf

   Työttömyyttä koskeva osuus on kyllä työssä mukana mutta ei ole kovin hyvä. Nyt tietäisin enemmän.

   Ehdotan, että katsot/katsoisitte v-kirjan viitattua osuutta, joka käsittelee kansalaiskeskustelusta päätöksentekoon siirtymistä. Olen yrittänyt karttaa tutkijoiden normaalia jargonia ja kirjoittaa sujuvaa suomea.

   Demokratian kysymyksissä vastustaja on vahva ja erittäin hyvin järjestäytynyt. Mitään kovin hyviä ehdotuksia ei ole tutkijoillakaan. Teppo Eskelisen uusi kirja Demokratiasta utopiana kertoo akateemisen väen hämmennystilasta.

   Jotain on kuitenkin keksittävä ja tehtävä. Vähintä on, että jatketaan keskustelua ja yritetään tuottaa hyviä ideoita.

   • Kiitos kannustuksestasi!
    Linkistä:
    Oppineisuus on sokeuden muoto.
    Elias Canetti: Sokeat
    — Hyvin sanottu. Tänään se on ehkä vielä enemmän sokeutta kuin ennen. Nythän suorastaan aivopestään jo akateemisissa opinahjoissakin. Ja nuoria on helppo aivopestä…

    ”Työttömyyden rinnastaminen Holokaustiin on samalla kertaa sekä epäasiallista että asiallista. Se on epäasiallista siksi, etta ̈ Holokaustissa ihmisiä tapettiin; saksalaiset tappoivat tai näännyttivät kuoliaaksi arviolta 6 miljoonaa juutalaista vuosien 1938–45 välisenä aika- na.
    Työttömyys rauhan aikana tuhoaa ainoastaan ihmisten toimintamahdollisuudet markkinatalouden täysivaltaisina jäseninä.
    Asiallista ja perusteltua vertaaminen on siksi, että suurista eroistaan huolimatta Holokaustilla ja työttömyydellä on merkittäviä yhtäläisyyksiä.”

    [”Holokausti oli toisen maailmansodan traagisin tapahtuma. Saksalaisten hallitsemilla alueilla asui neljä miljoonaa juutalaista, joista kuusi miljoonaa murhattiin. Sodan jälkeen heitä oli jäljellä enää viisi miljoonaa.”
    Nicholas Kollerstrom]
    Kansallissosialismiin liitetty Holokausti on luku sinänsä ja virallisessa muodossaan yksi kovimpia huijauksia.

    Holokaustilla (tuho, katastrofi) laajemmin ymmärrettynä ja työttömyydellä todellakin on merkittäviä yhtäläisyyksiä. Mitä muuta työttömäksi jääminen merkitsee kuin hidasta tuhoa ihmiselle jonka elinehto on työ ja siitä saatu korvaus?
    Sikäli kapitalistinen eliitti toteuttaa holokaustia kun/jos se tarvitsee menestyäkseen esim. 5% työttömyyden tai vaatii tappavaa ja ei vain ihmiselle vaan koko planeetalle turmiollista kilpailua jota Casimir Ehnrooth esittää Helsingin Sanomissa 5.2.1996 julkaisemassaan artikkelissa ’Työttömyyden perussyy on liian heikko kilpailukyky.’

    Jatkoa seuraa…

 3. Suomen demorkatia on feikki demokratiaa hölmöläisille.

  Esim. Ilja Janitskin pidätettiin kesken presidentinvaalikampanjaa tekaistulla Interpol etsintäkuulutuksella ”rikos ihmisyyttä vastaan” , vaikka hän ei ole koskaan edes ollut epäiltynä, syytettyän taikka tuomittu sellaisesta. Vapaat vaalit eivät toteutuneet.

  Nyt Jessit ja muut ovat säikytelleet vaihtoehtomedian niin hiljaiseksi, ettei kukaan uskalla tuoda asiaa edes esille. Suomen demokratia on vakavassa vaarassa!!!

  Turkki käyttää samaa Interpol kikkaa:

  https://yle.fi/uutiset/3-9811224

  Interpol johtaja kärähti 2 miljoonan lahjuksista. Interpol toimi laittomasti myös presidenttipyrki Iljaa vastaan, ottiko Interpol johtaja myös siitä lahjuksia ? Onko se tunnustuksien joukossa ?

  CNN:
  Former Chinese Interpol chief ’admits his crimes’ of accepting $2m bribes

  Meng, who was also China’s vice minister of public security, was accused of accepting more than $2 million (14.46 million yuan) from businesses and individuals from 2005 to 2017,

  https://edition.cnn.com/2019/06/20/asia/meng-hongwei-former-interpol-chief-corruption-charges-intl/index.html

  Wikipedian mukaan presidentti on valtakunnan hiearkiassa nro. 1.

  Valtakunnan hierarkiassa eduskunnan puhemies on toinen heti presidentin jälkeen.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Eduskunnan_puhemies

  25.8.2017
  Iltalehden kyselyssä olivat mukana myös presidenttiehdokkuutta tavoittelevat Paavo Väyrynen ja Ilja Janitskin. Heistä Väyrynen saisi kahden prosentin ja Janitskin yhden prosentin kannatuksen.

  https://yle.fi/uutiset/3-9797407

 4. Yksi haara demokratian toimimattomuudesta puuttuu, josta syystä politiikka toimii artikkelissa kuvatulla tavalla. Kansa äänestää typerähköjä suosikkejaan oli puolue mikä tahansa. Perussuomalaiset saivat nyt monia uusia ehdokkaita, mutta heilläkin edustajiksi tuli valituksi poliittisia suosikkeja, kun olisi ollut mahdollisuus äänestää enemmän korkeasti koulutettuja, jotka ymmärtävät, miten asiat tulisi hoitaa ja miten tehdä yhteistyötä ja miten keskustella asioista. Onneksi näitä on nyt muutamia.
  Loppujen lopuksi on aivan sama mitkä puolueet ovat hallituspuolueita, kunhan vain näiden ministerit olisivat älykköjä eikä vain ”poliittiseti osaavia”.

  • Puolueeton, miten mielestäsi korkeammin koulutetut ovat tähän asti suomalian asioita hoitaneet? Olet joko trolli tai muuten vain tietämätön. Vai pitikö sinun käydä paljon kouluja tullakseen tyhmäksi?

  • Puolueeton: Ajat takaa aivan oikeaa ideaa. Vastuullisiin, poliittisesti täytettäviin tehtäviin pitäisi valita vain riittävän osaavia, yleistä luottamusta ja arvostusta nauttivia henkilöitä. Älykkyys ei sinällään ole tässä asiassa kyvykkyyden tae.

   Alexander Stubb oli korkeasti koulutettu, varmasti älykäs, kielitaitoinen ja sosiaalinen mutta ilmeisesti numerosokea tai muutoin matemaattisesti lahjaton. Hänhän ei pystynyt erottamaan oliko 10% enemmistö vai vähemmistö. Hän oli kiistatta yksi kaikkien aikojen huonoimmista pääministereistä Suomessa, vaikka kilpa siinä lajissa on äärimmäisen kova ja uusia voittajaehdokkaita ilmaantuu surullisen usein.

 5. Nyt on käynyt ilmi, että edes näennäisdemokratian illuusio ei ole Suomessa tarpeen ”post-Mediapoolisina” aikoinamme.
  Eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettanut Kansalaispuolue oli oikeuden päätöksellä toimintakiellossa. Asiasta tehtiin tutkintapyyntö poliisille, joka luonnollisesti vitkutteli, ennenkuin hukkasi heille luovutetun todistusaineiston.
  V-medialle tehtiin asian oikea laita selväksi, mutta edes oikaisupyyntöjä vale-uutisiin ei korjattu kampanja aikan. Mikäli Poliisin politisoituminen Suomessa on jäänyt jollakulla vähemmälle huomiolle, on tähän vaalirikokseen syytä kiinnittää erityistä huomiota. Poliisi ja media(pooli) ovat tässä asiassa yhtälailla osasyyllisiä, ilmeisen koordinoidusti, kuin laittomasti toiminut Kansalaispuolueen johtoryhmä, joka ei piitannut oikeuden päätöksestä.
  Voidaanko vaaleja pitää pätevinä, mikäli niihin päästetään osallistumaan koheltava ”pelle porukka” tuomioistuimen päätöksen vastaisesti, Poliisin ja Media(pooli):n siunauksella. Rikollinen ehdokasasettelu, jossa kansalaisia harhautetaan virkamiesten toimesta tietoisesti, edellyttäisi oikeassa demokratiassa paitsi syyllisten syyttämistä, myös vaalien uusimista, koska kansalaisille ei annettu laillisia ehdokaslistoja.
  Kysyn nyt suoraan kahta asiaa: Montako ääntä meni ”hukkaan” laittomille ehdokkaille? Mikäli ”Kansalaispuolueen” laiton ehdokas olisi valittu, olisiko hän saanut pitää lainvastaisen ”hillotolppansa” vai olisiko se myöhemmin tuomittu menetettäväksi ja kenelle?
  Suomi ei ole enää edes muodollisesti demokratia, mikäli tätä asiaa ei selvitetä perinpohjin. Esitänkin, että Media(poolin)ja Poliisin tulee kantaa oikeudellinen vastuunsa vaalivilppiin osallistumisesta, raskauttavien asianhaarojen vallitessa. Jutun tekee erityisen hankalaksi se seikka, että tähän saakka on ollut maan tapana, että Poliisi toimii, kun kansalainen on vaivautunut selvittämään rikoksen itse ja toimittamaan todisteet, jotka kuitataan saaduksi viranomaisvastuun sitomana.
  Uudet vaalit ovat välttämättömyys.

  • Kainuunkonkari: Minä putosin kärryiltä jo ensimmäisessä mutkassa Kansalaispuolueen villissä menossa. Paavo Väyrystä äänestin presidentiksi ja jopa tuin hanketta muutamalla roposella.

   Vaalikeskusteluja seurasin hiukan hajanaisesti ja sen vuoksi kaikkein kiinnostavin asia on minulle edelleenkin epäselvä: Miksi Sauli Niinistö ei kertonut perustuslakivaliokunnalle, että EU:hun liittyminen edellyttää myös euroon liittymistä. Jos Niinistö olisi tämän kertonut, Suomi-paran historia olisi ehkä hiukan erilainen.

   Kirjoitin tästä aiheesta blogi-tekstin, joka löytyy alla olevasta osoitteesta. Kannattaa hiukan varovasti lukea blogin muita tekstejä ja mahdollisesti varata nitro-purkki käden ulottuville.

   http://timokuronen.fi/blogi/blogi-2018-1/#Kuka_tiesi_euroon_liittymisesta

 6. Mutta tuohan on kuin ”omasta koneestani lähtöisin”. Se tuo tyydytystä omalle ”itserakkaudelleni”? Jos suvereenisessä maassa on parkkeerattuna vieraan valtion tankkeja taikka muuta sotaista kalustoa, niin siinä maassa ei ole itsenäisyyttä eikä myöskään hajuakaan ”DEMOKRATIASTA”,PISTE. Kuinka monta kertaa tätä on toistettava, jotta se istuisi. ”ISÄINMAA ideasta kiinni pitävät ovat raivohulluja idiootteja”. Maa on myyty taikka lahjoitettu pois jo vuosia sitten EU-liittymän yhteydessä, ja nyt siihen kiroukseen on lisätty NATO. Mitiskeleppäs sitä istuessasi siellä ”PUU-CEESSÄ”. Täältä meren takaa kuva näytää kirkkaammalta kuin siellä ”vanhassa maassa”.

  • K.Tuomari: Kotona oli puucee, joka luonnollisista syistä tuli hyvinkin tutuksi. Joskus lehdessä oli naisten alusvaatemainos — mutta ei siitä sen enempää.

   Tankit ja hävittäjät taitavat olla peräisin sieltä teiltä päin, joten kysäisempä tässä, kun asia kovasti kiinnostaa niin, että luuletko, että Suomesta voisi tulla joillakin ehdoilla viideskymmenesensimmäinen (?) osavaltio, siihen kun on niin kovasti ilmennyt halua viime vuosina täällä meillä päin?

  • Pasi Pulkkinen: Hyviä ehdotuksia!

   Kannatan meritokratian lisäämistä. Juha Sipilän tasoisten poliitikkojen pääsy pääministeriksi täytyisi pystyä estämään sillä perusteella, että kyseisellä henkilöllä ei ole todellisia näyttöjä vastaavista tehtävistä. Monia muitakin nimiä voisi viime vuosilta luetella.

   Eduskunnan tosiasiallinen alistaminen hallituksen alaisuuteen täytyy jollakin tavalla lopettaa. Kun hallitus on valittu, sen ja sen ministerien on nautittava eduskunnan luottamusta eikä päinvastoin.

   Minä en usko yliopistojen kykyyn tai edes haluun hoitaa ministerien tehtäviä. Suurin osa professoreista on hyvin kapea-alaisia koulutukseltaan ja kokemukseltaan.

   Ministerit voitaisiin ehkä valita pätevien, kyvykkäiksi osoittautuneiden virkamiesten keskuudesta. Ministeriksi aikovien pitäisi ilmoittautua ehdolle jo useita vuosia ennen, esiintyä julkisesti ja nauttia suuren yleisön luottamusta ja arvostusta huolellisesti tehdyissä mielipidetiedusteluissa.

   Poliittisten puolueiden mahdollisuuksia juonitteluun, junttaukseen, saalistukseen ja välistävetoihin pitäisi rajusti karsia. Mitä vähemmän puolueita arvostetaan, sitä enemmän ne saavat tukea valtiolta, jonka suuruuden ne itse päättävät.

  • Mahtava blogi ja kannanotto
   ”Ratkaisu on valtajärjestelmän muutos. Jos johtajiksemme valikoituu ihmisiä, joilla ei ole ymmärrystä, on järjestelmä muutettava sellaiseksi, jossa toimintaa ohjaa henkilöt, joilla on kompetenttia.
   Jos johtajiksemme valikoituu pyrkyreitä, on demokraattinen valtajärjestelmä tehtävä sellaiseksi, ettei se edes houkuttele pyrkyreitä. Ne kohdat valtajärjestelmää, josta pyrkyrit voisivat luiskahtaa sisään, on tiivistettävä.”

   Jo pelkästään se, että eduskunta HUOM! maan ylimpänä vallankäyttäjänä ei tue kansanäänestyksiä tärkeissä asioissa kertoo kuinka syvällä mätä on. Niiden avulla voitaisiin estää monia kansan vastaisia hankkeita joita on tehty ja tehdään.
   Se tyytyy vain siunaamaan hallituksen tahdon, ei kansan. Se on pelkkä kallis ja suuripalkkainen kansan verorahoja tuhlaava kumileimasin, ei kansan tahdon toteuttaja.
   Mahdollisuudet kansanvaltaan on lukittu kun kansalaisille suuria lupauksia ennen vaalia antavat ja pelkkää hillotolppaa itselleen hakevat ja korruptoituneiden puoluejohtajien hyväksymät ehdokkaat saavat hallita maata.

 7. Koska eduskuntavaalit 2019 käytiin ehdokaslistoilla, jotka eivät olleet lainvoimaisia, on EU-parlamentin välittömästi keskeytettävä Suomen EU-puheenjohtajuus ja palautettava oikeus siihen vasta, kun Suomessa on käyty vaalit joilla on lainvoima takanaan ja on tehty perusteellinen selvitys siitä, kuinka EU puheenjohtaja maassa tämänkaltainen vaalirikos oli mahdollinen. Uskoisin, että ainakin Unkari ja Iso-Britannia olisivat kiinnostuneita tuomaan asian esiin EU-parlamentissa, mikäli PerusSuomalaiset ehdokkaat osoittautuvat ”valeoppositioksi”.

 8. Konkreettinen esimerkki:

  Varsinaisen demokratian irvikuvan muodostavat ne hallituksen jäsenet, jotka luottamuslauseäänestyksissä äänestävät kansanedustajina luottamusta itselleen.

  • Erkki: Toinen demokratian irvikuva on ryhmäkuri. En tiedä onko siitä laissa tai asetuksissa mitään. Joku saattaisi tietää.

   Muistan kun vasemmistoliitto erotti ryhmästä viimeiset aidosti vasemmistolaiset. Sen jälkeen vasemmmistoliitto onkin ollut (haalean)puna-(haalean)vihreä, nuorten porvarillisten kaupunkilaistyttöjen puolue. Jos kuuntelee YLE:n Radio 1:tä iltapäivisin, jossa nuoret naiset kikattavat ja haastattelevat toisiaan ja keskustelevat naistenlehtien kuumimmista, kulttuuriaiheista, pääsee muutamassa tunnissa perille siitä, mitä vasemmistoliitto ajattelee ja puuhaa.

   Esko-Juhani Tennilän tapainen uusi tulokas vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä joutuisi muutamassa viikossa todella ahtaalle. Asiantuntemus, puhetaito ja kentän kannatus eivät siinä enää painaisi yhtään mitään.

 9. Jos asioita tutkittaisi ilman ”RAVILAPPUJA silmillä”, niin silmiin sekä ymmärrykseen tulisi enemmän valoa aivoihin, missä ollaan menossa. Lohdutuksena voidaan sanoa, ettei Demokratiaa ole missään muissakaan maissa, se kaikki on ollut parhaimmiten salattua PUPPUA jo vuosituhansia.Ns. ylimistö on aina johtanut kansoja haluamaansa suuntaan, vaikka purnailua olisi jokaiselle päivälle. Ylimmissä portaissa voidaan myönnytellä, mutta he tekevät kuitenkin ihan mitä päättävät. Vastaan purnaajilla on kuitekin jonkinlaiset mahdollisuudet sentään säilyä hengissä nykyaikana, paikasta riippuen. Ennen se tarkoitti päiden irroittamista kropasta. Peloittavinta on se, jos ISRAEL saisi itselleen maailmanvallan, niin ensimmäiseksi he kaivaisivat syviä hautoja meille, joita he kutsuvat ”ylevästi GOYAM roskajoukoksi”, jolla ei ole mitään arvoa missään suunnassa maapalloa. Sen he ovat ilmaisseet ihan itse. Elävänä täältä ei selvitä ?

 10. Saattaa demokratia hiukan parempi olla kuin diktatuuri jos yhteiskunnan diktatuurinen puoli ei saa pitkäksi aikaa valtaan itselleen kuten Sipilän hallitus. Uusi hallitus joutuu nyt korjaamaan Sipilän hallituksen pahimpia markkinaehtoisia lakeja jotka käytännössä osoitti olevan toimimattomia ja ihmisarvoa loukkaavia. Maa on vasta silloin demokraattinen kun kaikkien ihmisten toimeentulo on turvattu riittävällä tasolla. Tähänhän ei päästä nykysysteemillä päästä jos asiaa ei ole kirjoitettu perustuslakiin esim. riittävästä perustulosta joka verotetaan pois siten että vähintään perustulon suuruinen summa jää tuloksi jos saa työtuloa perustulon lisäksi ja jos hankkii enemmän kuin perustulo niin se verotetaan kokonaan pois. Tämä olisi hyvä lisä demokratiaan kun yritykset toimii korporatiivisesti valtiovallan kanssa ja vähentäisi byrokratiaa ja politiikkojen vaikutusta ihmisten elintason alentamiseen. Hyvä elintaso saisi myös ihmiset äänestämään myös niitä ehdokkaita joita normaalisti valita.

  • Demokratia voidaan kirjata perustuslakiin jota kaikki ovat velvollisia noudattamaan. Jostain syystä niin ei haluta tehdä. Syynä tietysti on pienen eliitin vallanhimo jolle todellinen demokratia on myrkkyä.
   Paras vaihtoehto olisikin asiantuntijahallitus joka sitten toimii tuon demokratian takaavan perustuslain mukaan kansanäänestysten tukemana.

    • Ei luota mutta jos maa olisi itsenäinen niin se olisi vapaa kirjoittamaan perustuslain jossa maata hallitaan demokraattisesti ja kaikki päätökset varmistetaan kansanäänestyksillä.
     Nythän sellainen ei ole mahdollista koska meitä hallitsee ulkopuolinen mafia. Ilman irtaantumista eu-kahleista kaikki on pelkkää utopiaa.
     Jos demokratia olisi kirjattu ja sidottu aikoinaan kansanäänestyksiln perustuslaissa niin emmehän me olisi EU:ssa lainkaan.

  • Kuningas SALOMON oli yksinvaltias, mutta hän ei kuunnellutkaan ketään politrukkeja päätöksissään, vaan hän noudatti ”Luojan antamia ohjeita”, siksi hän oli kansansa suosiossa, ja eli mukavuuksineen pitkän elämänsä kunnioitettuna johtajana. Tietenkään sitä ei voi enää sovittaa meidän aikaamme, jossa kaikenlainen rikollisuus kukoistaa. Meidän aikamme ”menosuunta kauhistuttaa”, jopa kovanahkaisempiakin.

 11. The Sickness of American Foreign Policy

  Eric Zuesse, originally posted at strategic-culture.org

  The Military-Industrial Complex runs U.S. foreign policies. What passes for international ‘news’ reporting in the United States media was supremely represented by the instance of those ’news’ media stenographically reporting the Government’s lies about ’Saddam’s WMD’, even after it was unarguably clear that those were just blatant lies from the President and his Administration. America’s media were merely passive megaphones for the regime’s lies. Instead of disproving the regime’s lies — as they could have done if they were journalistic, instead of propagandistic, media — they merely reported the lying government’s assertions. It was like 1984 “Big Brother”; and it still is, as today’s 2019 U.S.A. In between 2003 and now, the regime invaded Libya and Syria and Yemen, on the basis of lies that in some respects were even more blatant. The same groups of billionaires control the U.S. ‘news’ media today as controlled the media in 2003; and they continue, in their ‘news’-media, the same stenographic ‘reporting’ — propaganda by their Government, regarding which nations are the latest targets, for the masses to hate and fear, as being our nation’s ‘enemies’. These are the lands suitable for U.S. weapons and bombs to destroy. These ‘news’-media simply ‘justify’ what are, in fact, international war-crimes: U.S.-and-allied invasions, of nations that never had invaded the U.S.

  It’s like this: https://www.youtube.com/watch?v=XvGmOZ5T6_Y

  https://washingtonsblog.com/2019/09/the-sickness-of-american-foreign-policy.html

  — Hyvä muistaa että mekin olemme sitoneet maamme tuohon USAn sairaaseen ulkopolitiikkaan. Miksi? Mitään järkevää syytä siihen ei löydy.

 12. Kirjoitus on kuin hätähuuto uppoavasta ISÄNMAASTAMME, jonka nämä monikansallisten kulttuurien ja suvaitsuuden ymmärtämiseen ylikoulutetut johtajamme ovat aiheuttaneet luovuttaen ITSENÄISYYTEMME sekä avamalla rajamme vieraiden rotujen ja kulttuurien valloittajille ja häpäiseet perustuslakimme niitä halutessaan rikkoen.

  Ajattelleva ymmärtää ilman akateemista koulutustakin (ilmeisesti se on haitaksi) sen, että Jos todellisuudessa tämä vaaleilla tapahtuva äänestys olisi kansan mielipide, niin SUOMI ei olisi huutolaispojan asemassa kaikkien riistettävänä ja rajojensa häpäistävänä joidenkin matulaumojen ylitse kuljettavana ja näiden asettamisessa yliihmisten asemaan, joista ei edes saa sanoa sitä mitä he todellisuudessa tekevät, vaan kansaa opastetaan heidän tavoilleen hivuttaen niitä jopa peruskoulun appeihin.
  Hirvittää tulevaisuus kun kuuntelee ministerien palleille kiipineitä KAKAROITA esim. Ohisalo, Andersson, Kulmunni, ynnä kaikki muut jotka ovat kuin sanelukoneita ilman omaperäistä elämänkokemusta.
  Ajattelen, että he eiväkö he ymmärrä sitä NWOlaista agendaa mitä kailottavat, taikka jos on niin, niin eikö heille merkitse mitään ISÄNMAA ja SUOMENKANSA….?

  • Nämä ’kakarat’ ovat maamme ’junkkareita’ jotka eivät eläköityvän Eu-pomo Junckersin tavoin ymmärrä tekevänsä mitään väärää kun tukevat Usan sairasta politiikkaa ja nwo-laista isänmaan tuhoavaa agendaa

   Retiring EU Chief Jean-Claude Juncker Still Has No Idea What He Did Wrong
   “I am sad that I was not able to make Europeans love Europe”
   GUILLAUME DUROCHER
   So, as the end of his career, Juncker is as puzzled as ever about the EU’s unpopularity. It never occurs to him that the EU might be prove more popular if it actually appealed to Europeans’ common civilizational identity and was responsive to citizens’ concerns regarding replacement-level Afro-Islamic immigration.
   But, the fact is, for men like Juncker words like “Europe” or “Christian” have no content, except the latest ideological fashions of the globalist elite, namely people like himself.
   … It is noteworthy that many of the top European leaders in recent years – Juncker and Merkel, but also France’s Emmanual Macron, Britain’s Theresa May – are childless. They thus have no personal biological stake in the future. Why should they then care about what Europe looks like in 50 or 100 years or fret about importing other peoples as substitutes for European children?

   http://www.unz.com/gdurocher/retiring-eu-chief-jean-claude-juncker-still-has-no-idea-what-he-did-wrong/

   • Ennenvanhaan kakaroin piiskattiin järki ja niin kävi myös menneisyydessä tässä järjettömässä itänaapurin vihoittelussakin.
    Väinö Linnan romaanissa Tuntatamaton Sotilas Honkajoki lukee humoristisen rukouksen, jossa rukoilee Jumalaa suojelemaan eri tahoja – ja erityisesti Suomen herroja lyömästä päätänsä ”Karjalan mäntyyn”.
    Valitettavasti oppi on unohdettu, tai sitten ei, elikkä hulluus on kytevää ja sen maksaa syytön kansa ja nämä sodanlietsojat öykärit lymyävät jossain porttoloissaan rypien yltäkylläisyydessä.

   • Tuomioja esitteli omia näkemyksiään Ylen Politiikkaradiossa maanantaina.

    – Elämme maailmassa jossa kapitalismin linnakkeissakin, viimeksi Financial Timesissa, on otettu selvästi kantaa, että kapitalismi, tämä pelkkään osakkeenomistajien arvon kasvattamiseen tähtäävä järjestelmä, on tullut tiensä päähän, Tuomioja sanoi Politiikka radiossa Verkkouutisten mukaan,

    Tuomioja puolusti Ylellä voimakkaasti valtion roolia yritysten omistajana.

    – Ja onneksi on sellaista omistusta joka ottaa huomioon muitakin arvoja, esimerkiksi juuri työntekijöiden hyvinvoinnin, ympäristön ja niin edelleen. Minusta on hyvä asia, että meillä on omistusta, jossa viime kädessä eduskunnan mielipiteiden kautta otetaan huomioon muitakin asioita kuin mitä nykyinen osakeyhtiölaki sanoo.

    https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/a90704f7-6bcf-4ffc-8430-cee1016d1618

    T-oja ei halua myöntää ettei eduskunta enää ole mikään demokratian kehto vaan rahan, nato- ja eu-mafian tuhoisaa valtaa edustava voima.
    Siksi vain kansanäänetyksillä voidaan torjua asiat joista hän on huolissaan.

  • Suomessa korporatiivisuutta demokratiassa lisää Suomen EU jäsenyys joka käytännössä hoitaa suomen ulkopoliitikan, rahapolitiikan ja suuren osan talouspolitiikasta sekä lainsäädännöstä joten ei poliittisilla johtajilla ole irtiottoihin mahdollisuuksia kuten nähtiin kun perussuomalaiset hallituksessa hyväksyi matujen maahan tulon muiden mukana kun EUpäätös siihen velvoitti.
   Andersonin, Kulmunin ja Ohisalo ei pysty nykytilanteelle mitään kun päätöset tähän tilanteeseen tehtiin jo ennen heidän poliittista uraansa ja heidän puolueidensa linjaa kutsutaan uusliberalismiksi joka on koko läntisen maailman poliittinen suuntaus että heistä eikä muistakaan Suomen poliitikoista ei ole Suomen itsenäisyyden palauttajaksi.

   • Todellakaan ei enään ITSENÄISYYTÄMME voi palauttaa näiden kansalle opetettujen ”demokraattisten” käytäntöjen kautta , se yhteys on tuhottu, se on rakennettu harkitusti edustavaksi kuliksiksi suunnitelmalle KANSALLISUUKSIEN siitämiseksi monikulttuurisuudesta sikiäväksi mölylaumaksi.

    Tämä ohjeistus on jo kiipinyt peruskoulutasolle, elikkä sieltä juuri ovat nouseet nämä meidän päätöksistään ymmärtämättömät NWO-vasallimme
    On todellakin YLI-INHIMILLINEN työ edessämme että viellä voimme palauttaa ISÄMMAAMME SUOMEN ITSENÄISYYDEN !

 13. 1)
  Suomi ei ole demokratia. Se on tasavalta.

  Alkuperäinen ajatus demokratiasta on luonnollisen (mutta ei myönteisen) keskittymiskehityksen myötä siirtänyt vallan kansalta ensin puolueille ja nykyisessä vaiheessa valta on siirtymässä puolueilta valtiolle.

  — Nimen omaan tästä on konkreettisella tavalla kysymys BREXIT’issä.
  — Että valtion ”omistava” virkakoneisto puolustaa hyväpalkkaisia EU-virkoja.
  — Valtion etu on ristiriidassa kansan edun kanssa.

  Tätä aihetta pohdiskeli Urho Kekkonen näin:

  — samalla toteutettiin puolueiden monopoli
  — kansan poliittisessa edustamisessa. Se
  — tapahtui siten, että ainoastaan
  — oikeusministeriön rekisteröimille puolueille
  — annettiin oikeus asettaa ehdokkaita
  — eduskuntavaaleissa.

  — Tämä ”reformi” on mielestäni askel
  — taaksepäin.

  — — Urho Kekkonen
  — — Urho Kekkonen Puheita Ja Kirjoituksia IV
  — — Sivu 118

 14. Mikä on ”TASAVALTA”, missä isokenkäiset määräävät mitä pienikenkäiset voivat tehdä, taikka olla tekemättä?

 15. Erinomainen artikkeli ja erinomaisia kommentteja. Pystyn vain johonkin hajahuomautukseen. Katainen toisteli pääministerikaudellaan vastuunkannosta ennenkuin luikki Brysseliin hillotolpalle. Ruotsissa ministeri joutui eroamaan, kun osti suklaapatukan väärältä tililtä. Suomessa ministeri aiheutti neljän miljardin vahingon UMTSI-BUMTSI-BUM-BUM-kaupoilla, kun piti ostaa ilmaherruutta Sakan ilmatilasta. Toimii nykyään opetushallituksen pääjohtajana. Suomalainen poliittinen kulttuuri on kuvottavan hyvä veli ja on sovittu järjestelmän mädättämä. Milloin nähdään karpomaisen rohkea toimittaja joka päästää räkäisen naurun, kun poliitikko sanoo, että kannan poliitisen vastuun. Sitä ei tulla näkemään.
  Kyllä valtamediassa on raivostuttavia satusetiä ja -tätejä: Minkälainen asu Meghanilla oli Etelä-Afrikan vierailulla, vilauttiko Kim Kardashian ym roskaa.

  • Samanlainen UMTSI-BUMTSI-BUM-BUM-kaupat on menossa vähintäänkin tuon neljän miljardin edestä, kun ilmatilaa taas ostetaan, myydään ja huijataan ilmastohörhöilyn nimessä. Huvitavinta tuossa on se, kun johtavissa asemissa ja elimissä olevat vanhat äijät ja ämmät kumartavat keskenkasvuista penskaa, jolla ei ole vielä minkäänlaista elämänkokemusta.

 16. ”…Muilta osin talouspolitiikkaa hoitavat virkamiehet, joiden taustalla häärii oudolta kuulostava toimija nimeltään korporatismi…”

  ”…Virkamiehet eivät kuitenkaan tee päätöksiä yhteiskunnallisessa umpiossa. Tukena ovat elinkeinoelämän suurimmat järjestöt ja keskeiset vaikuttajat. Tästä valtion ja markkinoiden epäterveestä liittoutumisesta käytetään nimitystä korporatismi…”

  Kommentti: Edelliset lainaukset kertovat koruttoman totuuden. EU-Suomi on fasistinen valtio. Asiassa ei sinänsä pitäisi olla mitään ihmettelemistä. EU itsessään on natsi-Saksan, kolmannen valtakunnan jatke, sen päivitetty versio, kenties neljäs valtakunta :-D.
  Ja Suomi jatkaa edelleen vanhan fasistisen Italian tiellä, fasistisena korporaatiovaltakuntana, missä äänestely ja demokratia ovat pelkkä vitsi.

  ”Italian Fascism promoted a corporatist economic system whereby employer and employee syndicates are linked together in associations to collectively represent the nation’s economic producers and work alongside the state to set national economic policy.[4] This economic system intended to resolve class conflict through collaboration between the classes.”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Fascism

 17. Vallan keskiössä on media ja muu tiedon välitys. Joka hallitsee mediaa, hallitsee kansaa. Media nostaa esiin ne aiheet, joita haluaa yhteiskunnassa käsiteltävän ja vaikenee tai ohjaa huomion pois aiheista, joista ei halua kansan tietävän.

  Median toiminta ei ole avointa. Sen toimintatavoista, vaikuttajista ja heidän taustoistaan emme tiedä mitään. Ilman mitään todisteita ja huolimatta päinvastaisista todisteista meidän vain pitäisi uskoa mediaa, kun he vakuuttavat toimivansa ”vastuullisesti”.

  Eilen sekä YLE että HS julkisivat verkkosivuillaan jutun Jessika Aron uudesta kirjasta minuutilleen samalla kellonlyömällä 06:00. Tulivatkohan jutut jostain muualta, kuin YLEn ja HS:n toimituksista?

  • Tuon julkaisuhetken voi kirjan kustantaja määritellä. Nyt embargo eli julkaisuvapaahetki oli määritelty minulle tulleen ilmoituksen mukaan 24.9. klo 9, eli mainitsemasi mediat eivät sitä tarkasti ottaen noudattaneet.

   Pyysin Jessikka Aron kirjasta arvostelukappaleen Vastavalkeankin käyttöön. Eivät lähettäneet, vaan vetosivat juuri embargoon. Ei auttanut, vaikka vakuutin noudattavani embargoa.

   Nyt, uudistettuani pyyntöni, lupasivat kirjan lähettää. Joten menee tovi, ennen kuin Vastavalkea saa julkaistuksi oman arvionsa kirjasta. Toki asiasta voi kirjoittaa muutkin kuin Vastavalkean toimituksen jäsenet, jos siihen valmiutta ja halukkuutta löytyy.

   • Selitys samalle julkaisuhetkelle siis on tuossa embargossa. OK.

    Aro on kunnostautunut ensin syyllistäjänä, sitten uhrina ja lopulta oikeustoimien kautta mielipiteen ja keskustelun tukahduttajana. Arvostelujen perusteella en usko, että hänen uusimmassa kirjassaan olisi mitään, mikä rakentaisi tätä yhteiskuntaa ja maailmaa – pikemminkin päinvastoin.

  • No ihan sokkona ei tarvi olla sen suhteen kuka median sisältöön ja ”linjauksiin” vaikuttaa.

   Hiljaa pitää tosin olla, ellet halua maailmanluokan kitinä/valituskoneistoa kimppuusi.
   Kysy P. Salolaiselta lisää, kun Pertti kehtasi sanoa valitun kansan vaikutusvallasta jenkkilässä.

 18. Hieno artikkeli kansalaisten vaikutusvallan todellisesta tilasta. Valitettavasti korporatismi-idiotismi kukoistaa myös laajemmin Euroopassa. Ursula von der Leyen on iskenyt teesinsä pöytään : kohti kommunismia astellaan. Entistä ehompi bolshevistinen EU-järjestelmä rakentuu pala palalta. Kansallisvaltiot voi heittää romukoppaan eikä niiden parlamenteilla ole tätä menoa kohta mitään sananvaltaa.
  https://www.youtube.com/watch?v=NTZarCTjMEM

  Ylen toiminta ilmastotiltuna antaa järkyttävän vaikutelman siitä, millä voimalla luodaan globaalia maailmanhallitusta, uudelleen elvytettyä kommunismia, jossa ei toisinajattelijoita sallita.

  Portugalilainen YK:n pääsihteeri-vapaamuurari Guterres ajaa raivokkaasti pakolaisia Eurooppaan – agendaa. Kalergi- ohjelma on myös von der Leyenin prioriteettilistalla itsestäänselvyys.

  Valtamedioiden ns. vihapuhekampanja saa myös tukea edellämainituilta auktoriteeteilta. Elämmekö kohta uudelleen Soviet Europeiskissa pimeintä keskiaikaa noitavainoineen ja inkvisitioineen ? Kansantietämys yrteillä parantamisesta ja sanan mahdista, loitsuvoimasta, oli silloisille vallanpitäjille suurin uhka.

 19. Toissapäivänä Trump piti merkittävän puheen YK:ssa. Puheen keskeinen sanoma oli siinä, että maailma ei kuulu globalisteille vaan patriooteille.

  Like my beloved country, each nation represented in this hall has a cherished history, culture, and heritage that is worth defending and celebrating, and which gives us our singular potential and strength.

  The free world must embrace its national foundations. It must not attempt to erase them or replace them.

  Looking around and all over this large, magnificent planet, the truth is plain to see: If you want freedom, take pride in your country. If you want democracy, hold on to your sovereignty. And if you want peace, love your nation. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first.

  The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique.

  https://areena.yle.fi/1-50292697,
  https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-74th-session-united-nations-general-assembly/?utm_source=link
  —-
  Pian puheen jälkeen Yhdysvalloissa päätettiin aloittaa tutkinta Trumpin toimista Ukrainaan liittyen.

  Trumpin merkittävä linjapuhe jäi medialta vähälle huomiolle kun taas Trumpin tutkinnan aloittamista on uutisoitu ylenpalttisesti. Uutisoinnissa on keskitytty Yhdysvaltojen valtakamppailuun, kun oleellisempaa olisi selvittää ja uutisoida siitä, millä tavalla Yhdysvaltojen hallinto on sekaantunut Ukrainan korruptoituneeseen liike-elämään ja siihen kytkeytyvätkö Ukrainan traagisiset tapahtumat jotenkin globaalin liike-elämän ja energia-alan intresseihin.

  Ukraina on läntiselle valtamedialle kuuma peruna.

  • Tuo on ihan luonnollinen reaktio usalaisen sionistien omistaman v-median taholta. Se kirjoittaa ihan ’kässärin’ (protokollien) mukaan.
   Ukraina on merkittävä sionistien pesä ja tukikohta Venäjän valloittamiseksi.
   Trump antaa itsestään kaksinaamaisen ja petturin kuvan. Hän puhuu jopa YK:ssa patriotismista mutta on myynyt maansa sionisteille joiden asiaa koko ajan ajaa.
   Herää epäily että hän tarkoittaa patriotismilla sionistien ja Usan yhteistä totalitaarista maailmanvaltaa.

   • Trumpin ’isänmaallisuus’ mahdollistaa tämänkin raakuuden ja sadismin

    Saudi-Arabian kruununprinssi puhuu ensimmäistä kertaa Jamal Khashoggin paloittelumurhasta: Otan siitä vastuun
    Muun muassa YK:n kesällä julkaiseman raportin mukaan kruununprinssillä on selkeä yhteys Khashoggin murhaan. CIA:lla on niin ikään todisteita kruununprinssin osallisuudesta, mutta Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ei suoraan syytä kruununprinssiä murhasta.

    Trump ei myöskään halua enää tutkia murhaa tai kuunnella murhanauhaa.
    https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/981419f0-f501-464e-8361-896d41f54e09

   • Tr. Hunter, mitä mieltä olet, jos TRUMP puhuisi asiat niinkuin ne ovat ? Kukaan ei usko täysin rehellistä miestä. Jos pysyt tiukasti rehellisellä tiellä, niin päädyt katuojaan rääsyinesi. Sinulta viedään kaikki. TRUMP pitää perheensä hengissä pelkästään myöntäilemällä ”Siionistien määräyksiä”.Muuta mahdollisuutta ei ole hänelle annettu.
    Juutalaisvastaisten maiden johtajien elin-ikä on jyrkässä laskussa, ja voimme odottaa sen kiihtyvän. Sillä on ruma nimikin. Täysin mädäntynyt ”JEW-MERICA”.

    • Tietenkin Kennedyn kohtalo vaanii rehellisiä miehiä.
     PCR uskaltaa olla rehellinen mutta hän ei enää olekaan mukana valtarakenteissa. Hän myös moittii Venäjää ja Kiinaa kun nämä eivät aktiivisemmin vastusta ’protokollamiehiä’.
     Mutta miksi Trump sitten halusi presidentiksi?, joka aina toimii kansan esikuvana. Nyt hän toimii huonona esikuvana kansalleen kun ei ole rehellinen.
     America: A Land Without Truth
     An official report concluded WTC 7 was intentionally destroyed via controlled demolition. Despite that, Americans still believe government lies that go back decades.
     Paul Craig Roberts
     https://russia-insider.com/en/media-criticism/america-land-without-truth/ri27759

     • Tr. Hunter, en vieläkään ole päässyt vakuuttuneeksi, missä asioissa Trump on ollut epärehellinen. Uskon vakaasti ettei hän edes uskonut alusta lähtien pääsevänsä presidentiksi, mutta TV- julkkiksena päätti mennä ”naurunalaiseksi”, ja mitenkäs kävikään ?
      TRUMP on ”hulivili koomikko luonteeltaan”, ja näyttää nauttivan saamastaan huomiosta maailmalla. Hän on juuri nyt kuuluisin mies koko maapallolla, eikä mikään huono saavutus Juutalaisten
      riitelijöiden keskuudessa kasvaneena New Yorkin poikana.
      Tiukkapipoiset ottavat TRUMPin liian vakavasti. Hän ansaitsee ”NOBELIN”, vuoden TV-huvittajana. Kun hänen aikansa pressana menee umpeen, niin kaikelle kiihtyneisyydelle pelkästään nauretaan, että olipas virkistävää. Mieleeni tuli KANA joka jäi katujyrän alle, ja sulat riekaleina sanoi, olipas kerrankin KUNNON KUKKO.

     • Nyt on alkanut tulla esille ne todelliset syyt miksi TRUMP on niin vihattu vastustaja vasemmalle laidalle kallistuneille. Siksi koska hän voitti vaalit, jotka oli jo POVATTU Hillaryn voitoksi YKSI-miljoona nollaa vastaan, siis 100% varmuudella. Eikä se KIPEÄ mutta se HÄPEÄ, kuinka ne kaikki viisastelijat joutuivat naurun-alaisiksi. Se kirvelee heidän itserakkauttaan hautaansa asti. Kuitenkin yksi asia on kovin arvelluttavaa. Se on se valtava määrä kansasta jotka nyt riehuvat väkivaltaisena roskajoukkona kaduilla
      polttaen omaisuutta sekä piesten viattomia kansalaisia
      aivovammaisiksi uhreiksi, poliisivoimien siihen puuttumatta.
      Sanokaa mitä sanotte, mutta siinä on kaikki sisällis-sodan merkit.
      Siitä ei ole kovinkaan pitkä matka maapallon laajuiseen sotaan.

   • Trumpille terveisiä:
    Israelin palvonta kertoo kyvyttömyydestä luoda itse omaa kansallisvaltiota
    Israel Worship Is White Nationalism for Boomers Too Cowardly to Demand Their Own Ethnostate
    We shall call this phenomenon “vicarious identitarianism”
    AMALRIC DE DROEVIG
    … there is something awfully peculiar, almost disturbing about the old guard’s infatuation with Israel. I mean, why are American boomers so concerned about the Jewish state and its survival? How exactly does a tiny apartheidesque ethnostate half-way around the world affect their everyday lives?
    Are they simply mind-slaves to a mainstream media dominated by powerful Jews and powerful Jewish interest groups?
    Is this all really about scripture as Christian radio likes to contend? Or is there something else afoot here? Well, in short, there is…

    White Americans, who have largely lost the self-confidence to stand behind their traditions and convictions, still had the gumption to vote for a man who possesses in oodles and cringy oodles, the self-same self-confidence they lack.
    White Americans are thus engaged in an almost unstated, indirect, vicarious defiance of Cultural Marxism via Trump/Trumpism, a tangible, albeit somewhat incoherent, symbol of open revolt against Western elites. The repressed group will of whites is longing for an authentic medium of civilizational expression, but can only find two-bit demagoguery and Israel worship. The weather is not fair in the white, Western mind….Nevertheless, the need for belonging in place, time, and history, and for collective purpose, doesn’t just go away because Western elites say being white signifies nothing but “hate”.
    As white civilization aborts and hedonizes itself into extinction, as whites practice suicidal altruism and absolute racial denialism, atomized white individuals seek out other histories, other stories, other peoples to attach themselves to and project themselves onto.

    White Americans have thus foolishly come to see their own destiny as inseparable from the destiny of a people whose destiny they don’t really share….This peculiar psychological phenomenon of vicarious identitarianism is at least partially responsible for the Zioboomer’s undying devotion to Israel.
    Furthermore, that unwholesome obsession will not dissipate until whites reclaim their own history, rediscover their roots, learn to take their own side, and demand a place in the planet’s future
    (yes, I said demand, since the white race’s many enemies have no intention of saving a place for them or willingly handing them a say in that future).
    Until whites have a story and a spirit of their own, they will only, and can only, live through the identities and triumphs of other races. And perhaps most critically, they will continue to be a ghost people on the march to extinction.
    http://www.unz.com/article/israel-worship-is-white-nationalism-for-boomers-too-cowardly-to-demand-their-own-ethnostate/

  • juuso257: Trump puhui samasta asiasta vuosi sitten. Siitä puheesta uutisoitiin vain muutama sekuntti aivan puheen alkuosasta, jossa kuulijat nauroivat ääneen, kun hän esitteli hallintonsa saavutuksia. Loppuosasta ei esim. YLE:ssä kerrottu mitään. Puhe kesti 35 minuuttia ja kukaan ei takuulla nauranut puheen loppuosan aikana.

   Trumpin ideologia noudattelee republikaanien traditionaalista kantaa, jonka mukaan US on esimerkillinen maa, joka ei sekaannu toisten asioihin. Tästä on dosentti Markku Ruotsila kirjoittanut paksun kirjan.

   Ruotsila muuten ennusti oikein vaalituloksen 2016. Mika Aaltola oli samassa TV-lähetyksessä vankasti H. Clintonin kannalla, kuten on varmaan edelleenkin; siis tämä hullun lehmän taudista tohtoriksi väitellyt ulkopolitiikan asiantuntija, joka johtaa ulkopoliittista instituuttia seuraavan kauden.

   Edellisessä kappaleessa mainittu nimi ja vähän myöhemmin mainittu sairaus eivät liity toisiinsa — näin varmuuden vuoksi todettuna.

 20. Jatkona kommenttiin Truth_hunter 26.9.2019 at 00:01

  Holokausti ja kansallissosialismi (ks) olivat luonnollinen seuraus ww1:stä, terve reaktio sortoon ja sionistien yritykseen tuhota Saksa ja kansallissosialismi. Myös jo aiempi juutalaispankkiirien harjoittama riisto loi hyvän pohjan sille.
  Pitää myös muistaa että sionistit itse olivat julistaneet sodan Saksalle v 1932 kirjassa ’Germany must perish* (Saksa on tuhottava) joten jo siltäkin pohjalta heillä ei pitäisi olla mitään oikeutta syyttää Saksaa vaikka olisivat joutuneet rajummankin vainon kohteiksi.

  Saksan juutalaisista vain pieni osa, n. 15%, oli valmis muuttamaan sionistien yhdessä brittien kanssa verisesti ryöstämälleen Palestiinan alueelle joten muuttoa tehostettiin sionistien ja kansallissosialistien yhdessä toteuttamalla vainolla.
  Tietenkin kun juutalaiset oli Saksassa koettu rasitteeksi yhteistyö sionistien kanssa oli helppo toteuttaa ja se palveli myös Saksan etua.

  Irving lienee lähimpänä totuutta mitä itse holokaustiin tulee eli pääosin oli kyse pakkotyöstä työleireillä jonne kaikki muutkin ks:a vastustavat vietiin. Sikäli ks oli fasistinen liike ettei se suvainnut vastustajia tai sitä hajottamaan pyrkiviä.
  Mutta toisaalta se tuki saksalaista kansaa monin tavoin, erityisesti työväkeä ja vastusti juutalaisten harjoittamaa velkaorjuutta. Siinä oli paljon ja pääosin hyviä puolia eikä se pyrkinyt tuhoamaan muita eikä käymään sotia joihin se pakotettiin sionistien hallitsemien Liittoutuneiden (Britit, USA ja Ranska) toimesta.
  Voi hyvin sanoa että sionistit itse tilasivat oman holokaustinsa aivan kuten nykyiset pakolaiset oman eurooppalaisten vihan.
  Erikoista on että sionisti-talmudistit ovat tehneet H:sta uskonnon, jota opetetaan kouluissa jo lapsille. Kyse on aivopesusta. Mitään moraalista oikeutta heillä ei ole vetäytyä marttyyrin asemaan ja käyttää sitä oikeutena syyttää muita ansisemitismistä. Ja jos ajatelleen historian Jeesusta ja hänen oppejaan jotka johtivat ristille niin sionistien hanke on irvokas koska heidän oppinsa on täysin päinvastainen ja he vielä kaiken kukkuraksi haluavat tuhota kristinuskon.

  American Pravda: Understanding World War II
  RON UNZ — muutama ote Ron Unzin loistavasta artikkelista ww2 liittyen. Lukekaa artikkeli niin ymmärrätte enemmän. Unz j- jopa jidditsin taitavana askenaasi-juutalaisena – on perusteellisesti asioihin syventyneenä ja totuuteen vihkiytyneenä varmaan hyvin perillä siitä mitä kirjoittaa.
  http://www.unz.com/runz/american-pravda-understanding-world-war-ii/

  Uno: ”Irving is an individual of uncommonly strong scholarly integrity, and as such he is unable to see things in the record that do not exist, even if it were in his considerable interest to do so, nor to fabricate non-existent evidence. Therefore, his unwillingness to dissemble or pay lip-service to various widely-worshiped cultural totems eventually provoked an outpouring of vilification by a swarm of ideological fanatics drawn from a particular ethnic persuasion. This situation was rather similar to the troubles my old Harvard professor E.O. Wilson had experienced around that same time upon publication of his own masterwork Sociobiology: The New Synthesis, the book that helped launch the field of modern human evolutionary psychobiology.

  These zealous ethnic-activists began a coordinated campaign to pressure Irving’s prestigious publishers into dropping his books, while also disrupting his frequent international speaking tours and even lobbying countries to bar him from entry. They also maintained a drumbeat of media vilification, continually blackening his name and his research skills, even going so far as to denounce him as a “Nazi” and a “Hitler-lover,” just as had similarly been done in the case of Prof. Wilson.

  Among other matters, there exists the historical reality of the important Nazi-Zionist economic partnership of the 1930s, which played such a crucial role in establishing the State of Israel. Although these facts are thoroughly documented and even received some major media coverage during the 1980s, notably by the august Times of London, in recent decades the story has been so massively suppressed that a couple of years ago a prominent leftist politician was driven out of the British Labour Party merely for alluding to it.
  David Irving also uncovered the fascinating detail that the two largest German financial donors to the Nazis during their rise to power were both Jewish bankers, one of them being the country’s most prominent Zionist leader, though the motives involved were not entirely clear.”

  … Churchill’s ruthless violation of the laws of war regarding urban aerial bombardment directly led to the destruction of many of Europe’s finest and most ancient cities. But perhaps influenced by his chronic drunkenness, he later sought to carry out even more horrifying war crimes and was only prevented from doing so by the dogged opposition of all his military and political subordinates.

  Another obscured fact is that some 150,000 half- and quarter-Jews served loyally in Hitler’s World War II armies, mostly as combat officers, and these included at least 15 half-Jewish generals and admirals, with another dozen quarter-Jews holding those same high ranks. The most notable example was Field Marshal Erhard Milch, Hermann Goering’s powerful second-in-command, who played such an important operational role in creating the Luftwaffe. Milch certainly had a Jewish father, and according to some much less substantiated claims, perhaps even a Jewish mother as well, while his sister was married to an SS general.

  • Truth_hunter: Voin yhtyä siihen kantaan, että antisemitismistä ja kovista puheista huolimatta, kyse oli pitkään halvasta työvoimasta. Vielä siinä vaiheessa, kun loppuratkaisun aika koitti, juutalaisuus oli suurelta osin luonteeltaan poliittista, vastakohtana rodulliselle tai kulttuuriselle juutalaisuudelle, kuten Hannah Arendt (itsekin juutalainen) kirjoittaa. Tämä auttaa ymmärtämään sen, että poliittisesta juutalaisuudesta pystyi pääsemään irti rahalla tai suhteilla.

   David Irving tuli nimenä tutuksi jo 90-luvulla. Hänhän on jossakin teoksessaan kiistänyt kokonaan holokaustin. Tiedätkö onko tämä kyseinen teos yksittäinen harhapolku vai tuliko siitä hänelle vakiintunut näkemys.

   • Tietääkseni Irving on kieltänyt vain virallisen ja sionistien luoman Holokaustin mutta ei juutalaisten vainoa ja työleirejä joissa kuoli paljon väkeä tauteihin.

    Contrary to what Hollywood keeps telling us, Auschwitz was not a “death camp”. Although there were incidents of brutality and killing, Auschwitz was a labour camp and in this capacity it was crucial to the German war effort. That’s why, as the following reveals, the Nazis made an effort to safeguard the inmate’s health with attention to their diet, clothing and hygiene.
    Nonetheless, this does not mean that there wasn’t a systematic Nazi program to eliminate all those they considered “untermensch”. There was but it did not happen at Auschwitz.
    http://www.renegadetribune.com/healthcare-in-auschwitz/
    Juutalaisten kohdalla tuo ”untermensch” epäilemättä tarkoitti heidän moraalisesti ala-arvoista talmudismiaan ja eliitin rikollisia talouspuuhia ja koronkiskontaa, ehkä myös haluttomuutta integroitua kansaan ja maahan jossa asuivat kuin parasiitit.
    Kaikki kovia faktoja joita voi pitää ymmärrettävinä ja oikeutettuinakin perusteina maasta karkoittamiseen mitä Saksa ensisijaisesti halusi.
    Mutta USAn ja brittien kieltäytyessä ottamaan vastaan Saksan juutalaisia tilanne kärjistyi ja sitä varmaan USAn ja Britannian sionistit halusivatkin jotta muuttoliike Palestiinaan voimistuisi. On todisteita että he tekivät yhteistyötä Saksan hallinnon kanssa.

    • [”Holokausti oli toisen maailmansodan traagisin tapahtuma. Saksalaisten hallitsemilla alueilla asui neljä miljoonaa juutalaista, joista kuusi miljoonaa murhattiin. Sodan jälkeen heitä oli jäljellä enää viisi miljoonaa.”
     Nicholas Kollerstrom]

     Tuo kertoo kärjistettynä totuuden Holokaustista, sionistien uudesta uskonnosta jota opetetaan jo lapsille heidän kouluissaan.
     Mitään suurempaa laskua maailman juutalaisten määrässä ei tapahtunut ww2:n aikana, vain pieni alle miljoonan pudotus.
     Paremmin tuskin voisivat sionistit osoittaa valehtelu taitojaan kuin tässä asiassa tekevät. MarttiLuther kirjoitti heistä kirjassaan Juutalaisista ja heidän valheistaan.

     • Lisätään vielä: Kun H:sta ja sen valheista on tehty (voitu tehdä) uskonto niin miten pitää suhtautua uskonnoksi nostetun talmudiin ja kabbalan oppeihin?
      Voivatko nekään olla muuta kuin jutien keksimää omaa pajunköyttä tai soppaa, jota alempiarvoisille goimeille syötetään ilman moraalista syyllisyyttä?

 21. Helsingin sanomat analysoi Ukraina – Biden jutun taustoja:
  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006250511.html

  ”Kaasumiljonääri, Burisma Holdingsin pääomistaja Mykola Zlotševskyi puolestaan on pinnaltaan pelkkää teflonia: mikään syyte ei häneen tartu. Šokinin seuraaja, pääsyyttäjä Juri Lutsenko avasi tutkinnan kaasumiehen toimista, koska hänen epäiltiin jakaneen ministerinä ollessaan lisenssejä omille yhtiöilleen.
  Tutkinta lopetettiin, ja Zlotševskyi palasi Ukrainaan helmikuussa 2017.”
  —–
  Todellisuudessa tutkinnan lisenssien jakamisesta omille yhtiöilleen avasi jo erotettu syyttäjä Viktor Šhokin kesäkuussa 2015, jonka tutkinnan sitten uusi syyttäjä Lutsenko lopetti! Šhokin joutui jättämään virkansa 2016.

  The criminal proceeding opened in June 2015 against the employees of the Ministry of Ecology of Ukraine, and Zlochevsky in particular, as they allegedly illegally issued oil and gas licenses to the companies that belonged to Zlochevsky in 2010-2012.
  https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/court-reinstates-case-against-mykola-zlochevsky.html

  HS ei näe yhteyttä Ukrainan valtakunnansyyttäjän vaihdoksella ja tutkinnan lopettamisella. Vastuullisen laatumediamme mielestä syytteistä luovuttiin vain siksi, että mies on teflonia…

 22. “Todellisuudessa hallitus päättää ja eduskunta äänestää hallituksen määräysten mukaisesti. Käytännössä tilanne on vielä tätäkin pahempi. Tärkeimmät päätökset tekee pieni ryhmä hallituksen sisällä.”

  Missä sitten monet tärkeimmät päätökset kuitenkin todellisuudessa tehdään, joiden täytääntöönpanoa hoitavat tuon pienen ryhmän jäsenet vain kulissien takaa narujen avulla liikuteltavina nukkeina?

  Sivustollaan: ”Expose the EU dictatorship and its police state”,
  https://eutruth.org.uk/ Britti-patriootti David Noakes:

  ”The EU has bribed 28 Prime Ministers with £10 million per treaty to sign away their nations and their freedom. Ordinary Ministers get less. [Tosin viime vuosina on ilmaantunut säännön vahvistavia poikkeuksia kuten Visegrád-maat ja välillä Italiakin. Noakes ei ole enää jaksanut kaikilta osin päivittää parisenkymmentä vuotta sitten perustamaansa sivustoa.]
  ”The EU is corrupt and cannot account for 95% of its expenditure (yes, ninety five % lost)
  The EU has over 200,000 offshore bank accounts from which it pays BRIBES.
  The EU is an unelected 3 tier dictatorship on the soviet model, with a sham parliament in Brussels. IN TIME, THAT’S SLAVERY FOR ALL OF US.”

  Mainitun pienen nukketeatteri-ryhmän jäseniä liikutellaan myös mm. Bilderberg-EK:sta tulevien narujen avulla, ainakin jos hallituksessa on KANSATTOMAN-ISÄNMAATTOMAN Kokoomuksen poliitikkoja.
  Varsinaista valedemokratiaa.

  • Totuudenetsijä: Hyvä kommentti, kiitoksia! Kaikesta päätellen David Noakes on järkimies, kuten monet muutkin Brexiteerit tämän päivän Britanniassa.

   Itselläni oli ensisijaisesti mielessä aika, jolloin Paavo Lipponen täysin kokemattomana valtakunnan politiikan tuntijana pääsi monien vaikeiden vuosien jälkeen pääministeriksi ja istui yökaudet Iiro Viinasen kanssa miettimässä, mitä ihmettä pitäisi tehdä seuraavaksi. Arja Alho on jälkikäteen kertonut, että hallituksen tytöt istuivat käytävässä odottamassa työn tuloksia. Tällä tavoin he osasivat kertoa aamulla lehtimiehille, mitä ME yön aikana päätimme.

   Lipposen lopullinen ratkaisu — kuten nyt jälkikäteen hyvin tiedämme — oli päätöksenteon ulkoistaminen Suomen rajojen ulkopuolelle.

   Jonkun pitäisi kirjoittaa suorasukainen kirja siitä, miten Aho, Lipponen ja Niinistö sotkivat Suomi-paran asiat — mahdollisesti lopullisesti.

   • Suomi-parkaa on viimeisten n. 30 vuoden ajan raiskattu monin tavoin. Suomalaisten enemmistö ei paljoakaan tiedä siitä, koska valtamedia sensuroi/salaa, vääristelee tietoa mm. vain osatotuuksia kertomalla ja välillä suoraan valehteleekin, rikollisia vallanpitäjiä myötäillen – tuore esimerkki:

    ”Reuters: Suomi sopi laittomien Välimeren siirtolaisten vastaanottamisesta Maltalla
    Julkaistu 24.09.2019
    Toisin kuin Yle uutisoi, kansainvälinen media raportoi viiden EU-maan sopineen siirtolaisten jakamisesta Maltalla, Suomi mukaanluettuna. Yle uutisoi kuitenkin vain neljästä sopimuksen tehneestä maasta – ilman Suomea…”, https://mvlehti.net/2019/09/24/reuters-suomi-sopinut-laittomien-valimeren-siirtolaisten-vastaanottamisesta-maltalla/

    Toinen johtavista joukkoharhautus-medioistamme, Brysselin Pravda uutisoi tänään asiasta samalla tavalla valheellisesti.
    Pravdan takapirunahan on bilderbergi-globalisti Antti Herlin, jonka Bilderberg-agendaan kuuluu mm. kansallisvaltioiden tuhoaminen EU-diktatuurin Kalergi-suunnitelman toteuttamisella.

    • ”Suomi-parkaa on viimeisten n. 30 vuoden ajan raiskattu monin tavoin.” piti oikeastaan olla:
     ”Suomi-parkaa on viimeisten n. 30 vuoden ajan raiskattu JA RYÖSTETTY monin tavoin, ks. esim. tutkivajournalisti Seppo Konttisen kirja ”Kansallisomaisuuden ryöstö!”

 23. Artikkelin kirjoittaja ehdottaa (kommentti Timo Kuronen 25.9.2019 at 08:48), että katsot/katsoisitte v-kirjan viitattua osuutta, joka käsittelee kansalaiskeskustelusta päätöksentekoon siirtymistä.
  Tässä oma korteni kekoon.
  Toivottavasti se herättää muitakin ajattelemaan ja ottamaan kantaa – ja kommentoimaan myös näitä omiakin koko ajan ’työn alla’ olevia utopistisia? ajatuksiani.
  Muutamia kohtia Timo Kurosen väitöskirjasta ja kommentteja niihin

  TK: ”Kansalaiskeskustelun edellytykset ja mahdollisuudet tietoverkkojen aikakaudella jakaantuu seuraaviin osaongelmiin:
  1. Mitkä ovat kansalaiskeskustelun ja siihen ryhtymisen moraalis-eettiset (asenteelliset), tiedolliset ja oikeudelliset edellytykset?
  2. Mitkä ovat kansalaiskeskustelun käymisen käytännölliset mahdollisuudet?
  3. Miten pystytään siirtymään kansalaiskeskustelusta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, ja missä ovat demokratian vakavimmat ongelmat? ”
  (– Kahteen ensimmäiseen voi vastata sanalla huonot, hyvin huonot ja kohtaan kolme että EU:n jäsenenä ei ole mahdollista siirtyä kansalaiskeskustelusta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon lainkaan.
  Ja demokratian vakavin ongelma minusta on ettei demokratiaa muuten kuin huijauksena ole edes olemassa.)

  TK: ”Demokratian elpyminen kietoutuu monimutkaisella tavalla siihen vähittäiseen muutosprosessiin, jossa ihminen alkoi ymmärtää itsensä vapaaksi ja autonomiseksi järki-olennoksi. Tahdon vapauden kehittyminen on tässä hyvin oleellinen asia.
  Tahdon vapaus edellytti sidonnaisuuksien purkamista sekä Aristoteleen tapaan ymmärretystä luonnosta että olevaisen maailman ulkopuolella olevasta jumalasta.
  Vapaasti tahtova ihminen pystyy tekemään päätöksiä, jotka eivät kausaalisella välttämättömyydellä seuraa sen enempää ihmisen geneettisestä ohjelmasta kuin mistään ihmisen ulkopuolella vaikuttavista lainalaisuuksista.”

  (— Tästä kaikki ongelmat alkavat. Vapaa tahto on kytketty hyvin erilaisiin geeneihin (viettivoimiin tai -tarpeisiin) ja ympäristö tekijöihin. Siksi nämä tahdot ovat myös hyvin erilaisia. Sosio- ja psykopaatin ja neurootikon tahto esim. ovat hyvin kaukana toisistaan ja sama pätee ns. normaali-ihmisten tahtoon jota tieto, arvomaailma ja viettienergia ohjaa.
  Siksi enemmistön tahto on aina peruuttamattomassa ristiriidassa vähemmistöjen tahdon kanssa mikä tekee elämästä ikuisen taistelukentän. Ja kuten taistelussa aina niin vahvempi voittaa. Se tietää yleensä psykopaatin voittoa ja samalla tien sulkeutumista aidolta demokratialta kuten tämä Kurosen artikkelikin kertoo.
  Ja tunteettomien ja empatiaan kyvyttömien psyko- sekä sosiopaattien määrä on kovassa kasvussa narsisteista puhumattakaan mikä tekee aidosta ateenalaisesta demokratiasta, jossa yhteinen etu ohjaa pelkän haaveen.
  Ainoa tie toteuttaa kansakunnan yhteistä etua, sen itse ymmärrän demokratiaksi, on siksi epädemokraattinen: vähemmistöjen ’alistaminen’ enemmistön takaamaan järjestykseen. Niin tapahtuu apinalaumoissakin joissa johtava uros antaa kurinpalautusta jos lauman jäsen rikkoo lauman eheyttä ja säilymistä turvaavia rajoja. Ilman sitä syntyy ihmisen tahtoon liittyvän ongelman (erilaisuuden ja erityisesti luonnevikaisuuden) takia väistämättä kaaos, ikuinen kaikkien sota kaikkia vastaan. Esimerkkiä ei tarvi kaukaa hakea.

  Mutta oleellista tässä ’alistamisessa’ on että se tapahtuu kansanäänestyksillä varmistetun kansan enemmistön eikä kuten nyt pienen ahneen ja rikollisen eliitin tahdon toteutumana ja että se ei pidä sisällään sellaisen ’rakentavan vapauden’ riistoa jossa pyrkimys on kokonaisuuden edun ajaminen vaan rajoittaa ainoastaan vapautta olla itsekäs ja tuhoava.
  Tietenkin kaikki vähemmistöt – millä asialla ja mitä sitten ovatkin – purnaavat vastaan eivätkä hyväksy kuria joka ei anna heille vapautta toimia oman tahdon mukaan. Esim. sionistit leimaavat antisemitisteiksi Holokaustin kieltäjät ja heidän harjoittamaa velkaorjuutta sekä ahneuttaan arvostelevat. Heillä on omasta mielestä oikeus siihen. Eräänlainen ’fasismi yhteisen hyvän puolesta’ ei siis ole väistettävissä jos/kun halutaan toteuttaa yhteistä hyvää ja voi kysyä onko se edes mitään fasismia tai todellista sortoa koska ilman toimivaa kokonaisuutta monet vähemmistötkään tuskin voisivat elää vaan kuolisivat nopeasti pois.)

  TK: ”Se suoran demokratian malli, joka toimi Antiikin Ateenassa, ei voi mitenkään toimia suurissa yhteisöissä, joissa esiintyy runsaasti ristiriitaisia ja keskenään sovittamattomia vaatimuksia. Suurissa yhteisöissä demokratia on pakostakin edustuksellista ja juuri edustuksellisuuteen liittyvät sen tavallisimmat käytännön ongelmat.”
  (—Nimenomaan juuri edustuksellisuuteen liittyvät nykyisen näennäis-demokratian ongelmat, joita tämä Kurosen artikkeli hyvin tuo esiin. Ehkä ei edes kannata puhua ongelmista vaan siitä että katteettomasti demokratiaksi nimetyn ilmiön rippeetkin lakkaavat olemasta ja koko asia muuttuu utopiaksi.)

  TK: ”Kysymys demokratian kehittämisestä on sekä tärkeä että vaikea. Demokratiaa on välttämätöntä kehittää, jotta se toimisi myös vaikeina aikoina. Kehittämisen tekee vaikeaksi se, että demokratiaa voidaan käytännössä kehittää vain demokraattisen päätöksenteon pohjalta.”
  (— Voi myös sanoa miten kehittää sellaista jota ei edes ole olemassa muuta kuin käytettynä sanana? Tehtävä on mahdoton kun kansalaisilta on suljettu mahdollisuus vaikuttaa asiaan.)

  TK: ”Suomessa demokratian oleellinen kehittäminen merkitsisi vakavaa kajoamista korporaatioiden valtaan ja puoluejärjestelmän toimintaan. Oleelliset muutokset ovat käytännössä lähes mahdottomia, sillä niiden tekeminen vaatii kaikkien tärkeimpien tahojen yhtenäisen kannatuksen. Jo yhdenkin merkittävän tahon vastustus riittää vireillä olevan muutoksen kumoamiseen. Käytännössä jokaisella merkittävällä vaikuttajataholla on veto-oikeus.
  Jos hallitus on päättänyt viedä jonkin asian läpi, eduskunnan on tehtävä siitä päätös ja useimmiten päätös on täsmälleen hallituksessa sovitun sisältöinen.”
  (— Kun eduskunnalta, jonka pitäisi olla kansanvallan selkäranka puuttuu selkäranka ja sinne aina joka tapauksessa livahtaa edustajia, jotka eivät sinne kuuluisi – vastuullisiin, poliittisesti täytettäviin tehtäviin pitäisi valita vain riittävän osaavia, yleistä luottamusta ja arvostusta nauttivia henkilöitä – niin kansa pitäisi ottaa avuksi ja kansanäänestyksillä estää eduskunnan kritiikitön hallituksen päätösten tuki.
  Kansanäänestyksiä moni vastustaa koska niissä muka tyhmyys tiivistyy mutta onko asia sittenkään niin? Ei ole eikä älykkyys sinällään ole tässä kyvykkyyden tae. Kyllä kansan enemmistö pystyy järkevään toimintaan kun se saa oikeaa tietoa asioista. Ja se osa joka ei pysty on vähemmistö eli se ei pysty vaikuttamaan siihen mitä enemmistö edustaa ja mikä aiotaan toteuttaa.
  Monet huonot ja vahingolliset asiat olisi voitu estää kansanäänestyksillä. Tietenkin oikeaa tietoa tarvitaan ennen äänestystä mutta sitä ei saada ellei tiedonvälitys ole myös kytketty kansan eikä pienen eliitin edun ajamiseen kuten nyt.)

  TK: ”Kansalaisyhteiskunnan malliin sisältyy kuitenkin oleellisen tärkeä ongelma,… mitä merkitystä voi olla kansalaisyhteiskunnalla, jolla ei ole suoranaista taloudellista valtaa ”
  (— Tämäkin vielä. Talousdemokratia pitäisi ottaa käyttöön ja luoda oma raha ja pankki. Kaikki toimenpiteitä jotka vaatisivat irtaantumista EU-byrokratiasta. https://talousdemokratia.fi )

  TK: .”.. olen pyrkinyt osoittamaan, että tietoverkot tarjoavat historiallisesti merkittävän uuden välineen keskustelufoorumeille. Kyseessä on muutos, joka merkityksessään ohittaa kaikki viime vuosikymmenien siihen rinnastettavissa olevat innovaatiot. Nämä uudet foorumit on otettava tiedonvapauden edistämisen tarkoituksessa käyttöön.”
  (— Tietoverkot tarjoavat hyvän välineen ihmisten maailmankuvan rakentamiseen totuudenmukaiseksi mutta myös mahdollisuuden muokata maailmankuva täysin todellisuuden vastaiseksi kun/jos niitä hallitsee ryhmä ihmisiä joiden persoona on psykopaattisesti ja narsistisesti vaurioitunut.
  Aivan kuten eduskunta ja talous nekin pitäisi saada kansan valvontaan ja hallintaan edistämään yhteistä hyvää.)
  ——-
  Suuri ongelma yhteisen hyvän ja kansanvallan kohdalla (sosialismissa) on luisuminen valtiokapitalismiin ja kommunismiin kuten NL:n historia kertoo. Mutta näkisin ettei sellaista vaaraa ole jos koko kansan eikä vain tietyn eliitin tahto ohjaa ja kansa on koko ajan mukana rakentamassa yhteistä hyvää palvelevaa yhteiskuntaa.

  http://www.unz.com/article/kevin-macdonalds-individualism-and-the-western-liberal-tradition-white-dispossession-and-what-to-do-about-it/
  http://www.unz.com/gdurocher/retiring-eu-chief-jean-claude-juncker-still-has-no-idea-what-he-did-wrong/

  • Mielenkiintoinen artikkeli Kiinasta joka taistelee tehokkaasti korruptiota vastaan luomalla kontrollimallia joka kontrolloi tiukasti maan virkamiehiä ja hallinnon jäseniä.
   Lännessä taas kontrollin alle halutaan vain kansa ja nimenomaan ne kansalaiset jotka yrittävät rajoittaa vallassa olevan ja kansaa kontrolloivan eliitin omavaltaisia ja rikollisia puuhia. Kontrolli siis pyrkii suojaamaan eliittiä kun taas artikkelin mukaan Kiinassa se yrittää pitää myös eliitin kaidalla polulla.

   Onko perusteltua uskoa v-mediaa että Kiina on poliisivaltio jos se kontrolloi vain vääryyttä ja kansan vahingoksi koituvaa korruptiota? Vain onko esim. Usa suurempi poliisivaltio kun se ei kontrolloi vahingollista korruptiota vaan kontrolloi kansaa jottei kansa pääse korruption ja rikollisen valtaeliitin jäljille eikä estämään sen puuhia?
   Varmaan jo talonpoikaisjärki riittää antamaan oikean vastauksen.

   Mikään yhteiskunta ei ole kärsinyt vakavammin virallisesta korruptiosta eikä käynyt pidempää sotaa sitä vastaan kuin kiinalaiset. Nykyään, vaikka tarina ei ole ohi, se lähestyy tavoitetta, joka voisi tehdä heistä maailman kateuden kohteen, ja kuten useimmat kiinalaiset tarinat, tämäkin on pitkä.
   Konfutselaiset torjuivat korruptiota tehokkaammin kuin roomalaiset, osittain julkisen osallistumisen takia.
   Kansa säilytti oikeuden peruuttaa taivaan mandaatin – ja perustuslain mukaan se tapahtuu edelleen – ja monet hallitukset tapasivat saada surkea lopun, kun he eivät pystyneet kunnioittamaan neljää periaatetta – oikeellisuutta, oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä ja kunniaa – tai heidän virkamiehiltään puuttui kahdeksan hyvettä – uskollisuus, omistautuva hurskaus, hyväntahtoisuus, rakkaus, rehellisyys, vanhurskaus, harmonia ja rauha.
   Korruption tekemiseksi mahdottomuudeksi se (Kansallinen korruption ehkäisytoimisto) keskittää kaikki korruption vastaiset prosessit ja käyttää valtaa kaikkiin puolueisiin, mukaan lukien hallituksen, kansankongressien, paikallisten valvontakomiteoiden, kansan ja muun puolueen virkamiehet. tuomioistuimet ja prosessit, kansankongressit, kahdeksan demokraattista puoluetta, teollisuuden ja kaupan liitot sekä kaikki, jotka työskentelevät julkisia asioita hoitavissa organisaatioissa tai neuvottelevat niissä. Sillä on laajat valtuudet kuulustella, etsiä, salakuunnella, pidättää epäiltyjä ja jäädyttää heidän omaisuutensa, myös valtion omistamien yritysten johtajat, valtion koulutus-, tiede-, tutkimus-, kulttuuri-, terveydenhuolto-, urheilu- ja vastaavat virastot, ajatuskeskukset, kylät ja kaupunkiasukkaiden komiteat ja ”muu henkilöstö, joka suorittaa julkisia tehtäviä” ja valvoo maakuntien, kaupunkien ja maakuntien korruption vastaisia virastoja.

   Corruption in China
   The Worst kind of Treason
   GODFREE ROBERTS
   http://www.unz.com/article/corruption-in-china/

   No society has suffered more grievously from–nor waged more protracted war against–official corruption than the Chinese. Today however, though the story not over, it is nearing a goal that could make them the envy of the world and, like most Chinese stories, theirs is a long one.
   Confucians fought corruption more effectively than the Romans, partly because of public participation.
   The people retained the right to withdraw the Mandate of Heaven–and, according to the constitution, still do–and many governments met grisly ends when they failed to honor the Four Principles–propriety, justice, honesty, and honor–or their officials lacked the Eight Virtues–loyalty, filial piety, benevolence, love, integrity, righteousness, harmony and peace.

   Toivotaan menestystä kiinalaisille. Jos he onnistuvat (yhdessä Venäjän kanssa?) sortumatta lopulta totalitarismiin niin tulevaisuus saattaa olla heidän.

   • Korruption merkittävä vähentäminen Kiinan tapaisessa ja kokoisessa maassa on jättiläismäinen urakka. Se vaatii määritietoista johtamista ja kykenevää organisaatiota. Presidentti Xi Jinping on varmasti yksi hankkeen avainhenkilöitä. Hän on ns. princeling, eli puolueen johtoon kuuluneen henkilön poika. Isä joutui kuitenkin epäsuosioon ja Xi joutui murrosikäisenä vuosikausiksi maaseudulle erittäin karuihin olosuhteisiin, jotka opettivat hänelle kaiken oleellisen siitä, mitä merkitsee olla todella köyhä. Ne vuodet olivat hänen ”väitöskirjansa” köyhyydestä.

    Xin isä pääsi sitten aikanaan takaisin puoluetehtäviin. Xi Jinping sai kunnollisen koulutuksen ja pääsi aloittamaan vuosikymmeniä kestäneen nousun puolueen ylimmille tasoille. Kiinan meritokraattinen järjestelmä kierrättää niitä henkilöitä tehtävistä toisiin, jotka todella pärjäävät tehtävissään, ovat nuhteettomia ja saavat työtoverien, alaisten ja kansan arvostuksen massiiivisissa, systemaattisissa mielipidetiedusteluissa. Alimmalla rotaation tasolla valikoituja henkilöitä on todella paljon, porras portaalta henkilöiden määrä putoaa.

    Vielä 2000-luvun alussa korruptiosta vastaava viranomainen oli kyseisen organisaatiotason päällikön alainen. Esim. piirin tai tehtaan korruptiota selvittävä henkilö oli piirin tai tehtaan puoluekomitean johtajan alainen. Tällainen ei tietenkään johtanut tehokkaasti toivottuihin tuloksiin. Jossakin vaiheessa (tarkka tieto ajankohdasta löytyisi jostakin Erix X. Lin videosta) järjestelmää muutettiin niin, että kentällä korruptiota tutkivat viranomaiset raportoivat suoraan puolueen ylimmän johdon tasolle. Nimenomaan tämä muutos on tuonut todellista iskukykyä korruption vastaisiin toimiin. Laki – kuten tiedetään – on hyvin ankara ja tuomiot sen mukaisia.

    • Tuo kuvaamasi Xi Jinpingin ’kantapään koulu’ eli että itse joutuu kokemaan myös elämän ankean puolen – toisin kuin lännen yliopistot joihin vain pääosin yläluokan ja yltäkylläisyyden turmelemat valitut pääsevät aivopestäviksi – vaikuttaa tosi tehokkaalta ja ideaaliselta systeemiltä pitää oma talo puhtaana parasiiteista ja estää ’judas-pukkien’ yritykset johtaa kansaa vaarallisille laitumille.
     Sillä täytyy olla myös tehokas empatiakykyä ja ihmis- ja koko maailmankuvaa sekä elämän ymmärtämistä myös järkiperäisesti laajentava vaikutus. Itse sairauden kokenut ymmärtää aina paremmin toisen sairautta kuin terve ja hyvinvoiva ihminen.

     Ottaen huomioon ihmisluonteen ja siinä vallitsevat erot niin on utopiaa odottaa että ihmiset edes Kiinassa – vaikka siellä psyko- ja sosiopaattien määrä väestössä on selvästi pienempi kuin meillä – muuttuisivat niin hyviksi ja pahaa vastustaviksi, että kaikki omaehtoisesti alkaisivat olla moraalisesti immuuneja korruptiolle joka lännessä rehottaa räikeänä ja kulttuurin tuhoavana voimana.
     Yhteisen hyvän ohjatessa valvovaa silmää tarvitaan ja jokainen meistä on veljensä vartija vartijaa.

     Itse kysyn itseltäni usein että olenko valmis sellaiseen vapauteni rajoitukseen ja valvontaan jossa tuhoisat, muita vahingoittavat aikeeni ja ahneuteni joutuvat kontrolliin eikä niiden anneta kokonaisuutta vahingoittavina toteutua mutta muuten saan toteuttaa itseäni vapaasti henkisenä ja sosiaalisena olentona ja yhteisen hyvän palvelijana?
     Vieläkään en ole löytänyt mitään syytä tai motiivia joka estäisi sanomasta että olen valmis jos sellainen kaikkia koskeva hanke toteutetaan.

  • Truth_hunter: Kiitos hyvistä kommenteista ja varsinkin keskustelun edistämisestä. Olen lukenut muutaman suosittelemasi tekstin, mm. sen 45-sivuisen unz-artikkelin. Surukseni havaitsen, että vanhan miehen aivot eivät ota enää kaikkea vastaan. Los años no perdonan!

   EU:ssa ei ole demokratiaa, joten siellä ei ole myöskään demokratiavajetta. Varoufakisin mukaan vajeesta puhuminen on samaa kuin jos sanottaisiin, että kuussa on happivaje. Kyllä Suomessa on demokratia, se vain on äärimmäisen alkeellinen. Heldin luokittelussa mallimme on tasolla 4 ja sen alapuolella ovat erilaiset yksin- ja harvainvallan mallit. Yläpuolella on 6 tasoa, jotka ovat porras portaalta ”demokraattisempia”. Meidän mallimme on kilpailevien eliittien muodostama muodollinen demokratia, jossa kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet ovat melkein olemattomat. Tuomio on omani, jotkut voisivat olla eri mieltä. Sinä saatat olla vielä jyrkempi.

   Kaikkien tahdon (yksittäisten tahtojen summa) muuttuminen yhteiseksi, yleiseksi tahdoksi, yhteiseksi eduksi on todellinen ongelma. Vaikka Sipilä ja Orpo tiesivät, että SOTE-uudistus tarvitaan ja mallista (yliopistosairaalat ympäristöineen) oli edellisten hallitusten kausilla päästy yhteisymmärrykseen, seurauksena oli poliittinen kaupankäynti, jonka lopputuloksella ei ollut enää mitään tekemistä itse ratkaistavan ongelman kanssa. Kaikkien tahto vääristyi pahimman kerran.

   On muitakin esimerkkejä: Natoon ei haluta liittyä ja nykyistäkin, salassa valmisteltua yhteistyötä pitäisi purkaa. Vanhusten hoito pitäisi järjestää asianmukaisella tavalla tai sitten arvokas, avustettu kuolema pitäisi hyväksyä lainsäädännön muodossa. Joukkotyöttömyys pitäisi ratkaista pysyvällä tavalla. Palkkatuen yksityiskohtien viilaaminen kertoo siitä, että nykyinenkään hallitus ei aio tehdä asialle yhtään mitään. Se joko ei tiedä, ei osaa tai ei halua. Tai sitten kyse on näistä kaikista, siis kollektiivisesta kyvyttömyydestä.

   Sitovat kansanäänestykset voisivat olla yksi mahdollinen parannus nykytilanteeseen. Siinäkin on tosin ongelmansa. Euroopan unioniin liityttiin massiivisen painostuskampanjan jälkeen muutaman prosentin äänestysvoiton turvin. Lisäksi kansalle tai eduskunnalle valehdeltiin röyhkeästi, kun omasta valuutasta luopumisesta ei äänestyksen eikä eduskuntakäsittelyn aikana sanottu mitään. Pienellä marginaalilla tehtiin siten käytännössä peruuttamaton päätös ja pelkästään siksi, että Aholla, Lipposella ja Niinistöllä oli kiire — kiire mihin? — oliko kyseessä jälkien peittely.

   Kun Eric X. Liltä kysyttiin mihin Kiina on menossa, hän vastasi, että hän ei tiedä, meneillään on kokeiluvaihe. Hänen arvauksensa oli, että seuravan 50 vuoden aikana valtio liikkuu kohti demokratiaa ja talous kohti sosialismia.

   Myös Suomessa demokratiaa pitäisi kokeilla. Ja kokeilemisella on tarkoita julkishallinnon harjoittamaa pelleilyä, jossa yhden hallituskauden ajan jossakin projektissa kokeillaan jotain pientä ja aivan riippumatta kokeilun tuloksista projekti lopetetaan, raportit arkistoidaan, tulokset unohdetaan ja seuraava hallitus käynnistää jotain muuta. Sitten kulloinenkin berner toteuttaa jonkin salamauudistuksen ja kun rauniot savuavat, muuttaa ulkomaille, josta on tullutkin.

   Republikanismin eli tasavaltalaisuuden idea on, että jokainen ihminen saa henkilökohtaisesti tuntumaa yhteiseen päätöksentekoon ja nimenomaan sellaiseen päätöksentekoon, jossa päätetään ihmiselle itselleen merkityksellisistä asioista ja niitä koskevien ongelmien ratkaisemiseen liittyvistä tavoista ja määrärahojen käytöstä. Jostain pienestä ja lähellä olevasta pitää aloittaa mutta sen on oltava todellista. Kollektiivisen kyvykkyyden kasvaessa reviiriä ja resursseja voi sitten laajentaa.

   Jokainen tietenkin sanoo, että rahaa ei ole ja että se tarvitaan johonkin muuhun. Rahapolitiikan osalta Suomessa tehtiin itsenäisyyden ajan vakavin poliittinen virhe liittymällä kieroilemalla euroon. Siinä oli kyse maanpetoksesta. Markka ei olisi ollut oikea ratkaisu. Aho ja kumppanit näyttivät markan aikana miten asiat voidaan TODELLA sotkea. Olisi pitänyt muodostaa Pohjoismaiden yhteinen valuuttaunioni, jolla olisi ollut todella pelivaraa. Ei se myöhäistä ole vieläkään, siitä pitää vain alkaa keskustella. Hirttäytyminen Natoon ja euroon upottaa Suomen ennemmin tai myöhemmin.

   Itse en usko VV:n talousviisaiden väitteisiin, että menot on katettava kokonaan veroilla. Investoinnit voidaan aivan hyvin rahoittaa lainoilla/valtion OMAN keskuspankin setelipainolla/lainalla. Myös nykyinen vanhustenhoidon ongelma on projekti, joka kestää aikansa mutta loppuu sitten. Siihen sijoitetut rahat eivät voisi aiheuttaa hyperinflaatiota.

   Sanot demokratian kehittämisestä että: ”Tehtävä on mahdoton kun kansalaisilta on suljettu mahdollisuus vaikuttaa asiaan.” Tehtävä on vaikea mutta ei mahdoton. Mahdoton tarkoittaa antautumista. On ensin lopetettava hokeminen siitä, että Suomi on demokratian mallimaa ja samalla annettava unkarilaisten hoitaa omat asiansa omalla tavallaan. Olen eri mieltä melkein kaikista Rinteen hallituksen ohjelman tavoitteista ja varsinkin tavoitteista puheenjohtajakaudella. Suhteellisuudentaju ja perspektiivi ovat kokonaan kadonneet.

   Kansalaiskeskustelut tietoverkkojen aikakaudella ovat sattumoisin lähellä sydäntä. Silloin kun kirjoitin v-kirjan, somesta ei vielä tiedetty. Otin työpaikalla käyttöön WWW-palvelut — omalla päätöksellä — vuonna 1994. Se oli yksi ensimmäisistä keskusvirastoista, jossa näin tehtiin, ehkä ensimmäinen. TKK ja HY tulivat mukaan vähän myöhemmin.
   Seurasin somea pitkään sivusta ja suhtauduin epäillen. Aloitin vasta tämän vuoden maaliskuussa, löysin vähitellen ryhmät mutta nyt olen alkanut ottaa etäisyyttä. kun keksin Vastavalkean ja päätoimittaja houkutteli mukaan — istuimme hänen kanssaan toisistamme tietämättä samoilla matematiikan luennoilla 50 vuotta sitten.

   Nyt pitäisi kehittää yhdessä — nimenomaan YHDESSÄ — tapoja, joilla tavoitteellista keskustelua käydään. Vastavalkeaa ei kukaan kaappaa ja mainokset eivät karkota lukijoita. Mikään epämääräinen eliitti ei myöskään pääse häärimään. Ylläpitäjän valtuudet ovat vain muutamalla ja heillä on kaikki valtuudet.

   Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tärkeistä teemoista, vaikka tästä demokratiasta, käydään keskustelua, ollaan eri mieltä keskenämme, jalostetaan ideoita, ja sitten: Sitten joku tai jotkut kirjoittavat artikkelin/artikkeleita, joissa ideoita jalostetaan edelleen, ideoiden esittäjille annetaan asianmukaista tunnustusta ja synnytetään uutta keskustelua. Artikkelit ja kommentit täytyy jotenkin nivoa yhteen linkkien muodostamalla langalla niin, että kun jostain kohtaa tarttuu kiinni, koko helahoito seuraa perästä.

   Mutta tämäkään riitä, täytyy mennä muillekin foorumeille, puolueisiin tavalla tai toisella, kirjoittaa lehtiin, tehdä kirja, ja vielä jotain, mitä? Tai täytyy tehdä niin kuin Tauno O. Mehtälä, joka ronskisti lähettää avoimen kirjeen puolustusvoimain komentajalle ja julkaisee sen ennen kuin se on edes mennyt perille.

   Tarvitaan virtuaalinen, riittävän huolestuneiden, tavoitteellisten ihmisten yhteisö, yhteisön tukea, hiukan kansalaisrohkeutta ja tilanteen tullen kansalaistottelemattomuutta. Kuten Martin Luther King sanoi, kansalaistottelemattomuus on tehtävä avoimesti ja seuraukset otettava vastaan tyynesti.

 24. Timo Kuronen 29.9.2019 at 11:57:
  ”Euroopan unioniin liityttiin massiivisen painostuskampanjan jälkeen muutaman prosentin äänestysvoiton turvin. Lisäksi kansalle tai eduskunnalle valehdeltiin röyhkeästi, kun omasta valuutasta luopumisesta ei äänestyksen eikä eduskuntakäsittelyn aikana sanottu mitään. Pienellä marginaalilla tehtiin siten käytännössä peruuttamaton päätös ja pelkästään siksi, että Aholla, Lipposella ja Niinistöllä oli kiire — kiire mihin? — oliko kyseessä jälkien peittely.”

  Tuohan se tyyli on meidän ’demokratiassa’ jota itse en luokittele demokratiaksi lainkaan. Voiko demokratiaa kuvata tai mitata määrällisesti … että on vähän tai paljon demokratiaa? Minusta ei eli olen asiassa jyrkempi eli joko on demokratia tai sitä ei ole, samaan tapaan kuin joko on itsenäisyys tai ei ole.
  Meillä ei ole emmekä ole itsenäinen valtiokaan.

  Mutta mitä voimme tehdä käytännössä että olisimme itsenäinen ja demokraattinen maa?
  Ehdotat että ”nyt pitäisi kehittää yhdessä — nimenomaan YHDESSÄ — tapoja, joilla tavoitteellista keskustelua käydään. ”
  Keskustelu on tietysti kaiken perusta. Sen avulla avataan tajuntoja yhteiselle asialle. Mutta se ei pitkälle johda ellei ole liikettä joka toimii käytännön tasolla, esim. ’Suomi suvereeniksi’-liikettä, johon ihmiset sitoutuvat ja joka muuttuu poliittiseksi voimaksi.
  Itse olen IPUn tai ’Taspainon puolesta – IPU’ – jäsen mutta olen saanut havaita ettei puolue juurikaan kiinnosta kansaa. Miksei? Syy tietysti on siinä etteivät asiat joita se ajaa kiinnosta ihmisiä.
  Kun näin on niin onko järkevää yrittää minkään muunkaan kanavan kautta saada henkisesti velttoa ja materialismiin ja hedonismiin rakastunutta kansaa mukaan hankkeisiin joissa tavoite on maan suvereenisuus ?

  Jos ja kun itsenäisyys on kaiken perusta joka vasta mahdollistaa muihin ongelmiin tarttumisen niin se pitäisi tietenkin olla ensimmäinen tavoite ja vasta kun se on saavutettu voi aloittaa muiden asioiden perkaamisen kuten luoda oman rahan ja pankin mikä taas mahdollistaa monien sosiaalisten ongelmien ratkaisun joille nyt ei ole mitään muuta kuin huonoja ratkaisukeinoja jotka todellisuudessa ovat vain ongelmien pakoa ja unohtamista.
  Lopulta tietenkin kaikki riippuu siitä saavuttaako esim. sellainen liike kuin ’Suomi suveeniksi’ koskaan (ilman suurta kurjistumista) sellaista kannatusta että se johtaisi mihinkään tuloksiin kun itsekkyyttä korostava liberalismi ja individualismi jylläävät.

  • EU:sta sanottua
   — Tällaiseen meidän ’syvä valtio’ on maamme kytkenyt ja kansan pitäisi olla nöyränä mukana ja iloita niistä muruista jotka eliitin pöydältä sille putoavat. Ja niinhän se onkin. Vain harvat sanovat että kiitti mulle riitti.
   Sdp:n puheenjohtaja Paavo Lipponen:
   ”Euroopan unionissa ei ole päätetty vielä perustaa yhteistä rahaa, ei yhteistä puolustusta eikä myöskään yhteistä poliisia, jotka olisi kaikissa maissa. Tällaisesta on keskusteltu, mutta ne ovat hyvin pitkän aikavälin asioita toteutuakseen ja me voisimme itsenäisenä kansakuntana päättää siitä, mihin me menemme mukaan. Menemmekö mukaan tällaisiin ratkaisuihin. Ja sen voin sanoa sosialidemokraattisesta puolueesta, että emme Euroopan Unionin jäsenenä aja liittovaltion perustamista.”
   (YLE A-Studio 1994)
   Pääministeri Paavo Lipponen:
   ”Ranska ja Britannia haluavat kehittää EU:lle vain kriisinhallintakykyä eikä yhteistä puolustusta.”
   (Helsingin Sanomat 10.12.1998)
   Pääministeri Paavo Lipponen:
   ”EU:sta tulee kehittää suurvalta, jotta se voi toimia täysivaltaisesti maailmassa.”
   (Lontoossa 14.2.2002)
   Sdp:
   ”Sdp hahmottelee EU:sta liittovaltiota.” ”Sdp:n Eurooppa-asiakirja: Unionille oma eduskunta, hallitus ja verotusoikeus.”
   (Aamulehti 21.1.2005)
   Suurlähettiläs (v.2008 kokoomuksen kansanedustaja) Pertti Salolainen:
   ”Pidimme tiiviisti yhteyttä ay-liikkeen johtajiin jo Eta-neuvottelujen aikana (1990-1993). Kerroimme heille kaiken. Koska tiesimme, että ilman ay-liikkeen tukea EU-jäsenyydestä ei tule mitään.” Ay-johtajat saatiin siis salaisella lobbauksella jo hyvissä ajoin sitoutumaan EU-hankkeeseen.
   MTK:n ja kepun kohdalla tarvittiin ovelampi juoni. ”Ulkoministeriksi otettiin Heikki Haavisto, MTK:n puheenjohtaja. Sillä tavoin hajotettiin MTK:n ja kepun rivit. Muuten olisimme MTK:n takia hävinneet EU-kansanäänestyksen.”
   (Seura 24.3.2005)
   Vuorineuvos Casimir Ehrnrooth:
   ”Kilpailukykyisiä yrityksiä voi puolestaan syntyä vain supistamalla radikaalisti julkisen sektorin roolia,…”
   ”Horjumattoman sitoutumisen (EU:n) rahaliiton käynnistämiseen 1. tammikuuta 1999, sallimatta mitään heikennyksiä Maastrichtin kriteereihin, katsottiin (ERT:ssä eli Euroopan teollisuusmiesten klubissa) olevan ainoa tie paitsi työkurin säilymiselle myös asioiden eteenpäin viemiselle.”
   (Helsingin Sanomat 5.2.1996)
   Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja (pääministeri v. 2008) Matti Vanhanen:
   ”Vanhanen vaatii kansanäänestystä, jos EU liukuu liittovaltioksi.”
   (Helsingin Sanomat 4.5.2001)
   EU-parlamenttiehdokas Kyösti Virrankoski (kesk):
   ”Omilla jaloillaan seisova Suomi ei luovu omasta rahastaan, markasta. Euroopan yhteiseen valuuttaan ja rahapolitiikkaan siirtyminen veisi toteutuessaan meidät Euroopan liittovaltion jäseneksi.”
   (Kyösti Virrankosken vaalimainos eurovaaleissa 1996)
   Akatemiatutkija Anne Koski:
   ’Sanomatta jättäminen voi olla poliittisesti yhtä merkittä teko kuin sanominenkin, Anne Koski toteaa väitöskirjassaan Niinkö on jos siltä näyttää? Kosken mukaan vaikenemisella ja joidenkin asioiden salaamisella oli merkittävä osa, kun kansaa valmisteltiin hyväksymään Suomen EU-jäsenyys vuoden 1994 kansanäänestyksessä.’
   ”Aluksi Suomen poliittinen johto loi mielikuvaa, ettei puolueettomuusasema muutu radikaalisti EU-jäsenenä ja että puolueettomuus on neuvoteltavissa. Prosessin aikana valtiovalta suuntasi julkista huomiota pois Maastrichtin sopimuksen velvoitteista näytösten avulla. Tämän lisäksi poliittinen johto salasi asioita, esitti ristiriitaisia tulkintoja ja piti matalaa profiilia julkisuudessa.”
   (Maaseudun tulevaisuus 28.11.2005)
   Suomen Poliittinen Historia-teos:
   ”Päinvastoin kuin suuri osa suomalaisista, jotka äänestivät jäsenyyden puolesta Venäjän naapuruuden aiheuttamista jatkuvista vaaroista vakuuttuneina, EU:n vastustajat lähtivät jäsenyyden tuomista mahdollisista ulkomaisen pääoman, maahanmuuttajien kilpailun ja kulttuuri-imperialismin vaaroista. Kansalliskiihkoinen oikeisto enempää kuin vanha kommunistinen äärivasemmisto ei piitannut enää lähialueiden mahdollisista uhkatekijöistä vaan vastusti Euroopan integraatiota periaatteesta. Mielenkiintoinen, melko vaikeaselkoisin perustein vastaan harannut, puoluetaustaltaan hajanainen ryhmä koostui vanhoista Kekkosen kannattajista, johtavana edustajanaan Keijo Korhonen.”
   (Suomen Poliittinen Historia 1809-1995, Jussila, Hentilä, Nevakivi, WSOY 1995)
   Helsingin Sanomien päätoimittaja Janne Virkkunen:
   ”Ei ole paluuta vanhaan kansallisvaltioiden aikaan, eikä ole kysymys siitä, järjestetäänkö kansanäänestys (EU:n perustuslaista) vai ei. Kysymys on sen ymmärtämisestä, että tämän päivän itsenäisyys on kasvavaa riippuvuutta muista.”
   (Helsingin Sanomat 22.8.2004)

   https://www.ipu.fi/eu-sta-sanottua
   https://www.ipu.fi

   • Nythän Persut valeoppositiona ovat kaapanneet suuren kannatuksen mutta eivät he aja maan itsenäisyyden asiaa vaan ovat mukana koko läntisen arvoyhteisön kattavan ’syvän valtion’ (Mafian) agendassa jossa sionistien johdolla yritetään kaapata koko maailma yhden ’daavidin kuningaskunnan’ vallan alle.
    Eurostoliiton parlamentissa Persut istuvat kuunteluoppilaina isolla palkalla ja varmaan antavat sieltä LH:n johdolla vinkkejä miten maamme tulee toimia jotta globalisti-rappareiden kuningaskunta hanke etenee oikealla tavalla.
    Persujen kannatus perustuu täysin pakolaisvastaiseen politiikkaan joka on todellisuudessa vain keino lisätä kannatusta sillä niin kauan kuin he ovat eu:n nöyriä työmyyriä he eivät pysty – eivät näytä haluavankaan – todellisuudessa ajamaan maamme irtiottoa EU:sta vaan puhaltavat kansan selän takana ’lipposen hiileen.’

 25. Punaista ”demokratiaa” Suomessa:

  ”Tampere-city seal of approval: Anarkistit tervetulleita Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivään, Suomalaisapu ry. ei

  Mm. ruoka- ja vaateapua vähävaraisille suomalaisperheille tarjoavaa Suomalaisapu ry:tä ei hyväksytty esittelemään toimintaansa Tampereella järjestettävään Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivään.
  Järjestäjän, Tampereen kaupungin mukaan yhdistyksen toiminta on kaupungin eettisten periaatteiden vastaista ja Suomalaisapu ry:n osallistumisesta saattaisi kaupungin yhdistykselle toimittaman tarkennuksen mukaan aiheutua jopa mainehaittaa Tampereelle.

  Erikoisen kaupungin päätöksestä tekee se, että esimerkiksi Tampereen anarkistiliitto on tervetullut tapahtumaan. Kansalaisvaikuttamisen monet kasvot jäävät eettisten syiden vuoksi esittelemättä, mutta kaupungin linjauksen mukaan lain rikkomiseen ja jopa suoranaiseen terroriin kannustava punamusta järjestö on omiaan kannustamaan kansalaisia osallisuuteen ja tuomaan hyvää mainetta Tampereelle.

  Voit lukea Suomalaisapu ry:n oman tiedotteen asiasta täältä [https://www.suomalaisapu.fi/tapahtumat-ja-uutiset/].”

  https://www.nykysuomi.com/2019/09/30/tampere-city-seal-of-approval-anarkistit-tervetulleita-kansalaisvaikuttamisen-juhlapaivaan-suomalaisapu-ry-ei/

 26. Hiljaisuus täällä kommenttipuolella kertoo ettei maamme suvereenisuuden asia kansaa kiinnosta.
  Suomalaisille sopii toistaiseksi nykyinen tilanne jossa velkaorjana ja globalistimafian renkinä olo voi jatkua. Vielä sen lieveilmiöt ovat siedettäviä.

  Tarvitaan lisää kurjistumista. Emme ole vielä kypsiä muuttamaan kurssia vaan seilaamme kohti myrskykeskusta.

 27. Niinistö kävi kehumassa Trumpin ja sionistien yhteisvoimin hallitsemaa maata ja kutsui sen hallintoa ’hienoksi demokratiaksi’ (tulee kyllä mieleen Israel joka mainostaa itseään ’Lähi-idän ainoana demokratiana’) ja keräsi taas ison kasan pisteitä omaan koriinsa Trumpin tietysti ylistäessä vastavuoroisesti että saamme olla ylpeitä presidentistämme.
  Sellaista on elämä
  – Demokratiakysymykseen viitaten haluan tarkentaa olevani vaikuttanut siitä, että Yhdysvallat on rakentanut viime vuosikymmenten ja vuosisatojen aikana tällaisen demokratian. Joten pysykää sillä tiellä, Niinistö sanoi.
  Hän oli aiemmin tiedotustilaisuudessa kannustanut Yhdysvaltoja pitämään kiinni demokratiastaan.
  ”Herra presidentti, teillä on täällä hieno demokratia. Säilyttäkää se [engl. keep it going on]”, Niinistö sanoi katsoen Trumpiin ja kerrottuaan ensin vierailustaan Amerikan historian museossa.
  — Kyllä tuosta tulee mieleen että Niinistö kertoi myös aika paljon itsestään, monellakin tavalla

  https://www.kauppalehti.fi/uutiset/sauli-niiniston-kommentti-trumpille-herattaa-huomiota-maailmalla-brittilehden-tulkinta-hiljainen-skandinaavi-trollasi-yhdysvaltain-presidenttia/1c55f1ba-c120-44a1-950d-32f07343a00d?ref=iltalehti:2d7d&utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=almainternal&utm_campaign=kiintea_kauppalehti_ohjausboksi&utm_content=ohjausboksi

 28. Truth_hunter 1.10.2019 at 16:21

  Älä luovuta, minä ainakin jatkan keskustelua vaikka maailman tappiin, ellei noutaja tule sitä ennen. Lähetin tänään päätoimittajalle Demokratia 2.0:n.

  Tässä on kuitenkin sellainen logistinen ongelma, että sinä kirjoitat nopeammin kuin minä luen. Jos siis aion vastata, jotain täytyy jättää lukematta, ja se olisi väärin.

  Palaan asiaan ASAP!

  • Ok, olen huono luovuttaja kun asia on hyvä ja oikeaksi kokemani. Pitäisi kai vähän jarrutella. Mutta sekin on vaikeaa.
   Tuntuu että näin loppusuoralla aikaa ei ole enää paljon mutta sanottavaa sitäkin enemmän.
   Odotan mielenkiinnolla.

 29. K.Tuomari 12.10.2019 at 22:51

  Donald Trump on tehnyt paljon virheitä, sen myöntävät jopa hänen kannattajansa. Erityisen pahoja ovat virheet olleet henkilöstön valinnassa. Parempaan suuntaan ollaan kuitenkin menossa.

  Trumpin lupaukset vaalien aikana ja esim. puheet YK:n yleiskokouksessa ovat kertoneet hänen yleisestä linjastaan. Trump lupasi välien parantamista sekä Venäjän että Kiinan kanssa. Yleisemmällä tasolla Trump ei poikkea suuremmin republikaanien perinteisestä linjasta, jos vain jaksaa kuunnella puheet kokonaan.

  Kannattaa muistaa, että Yhdysvallat on pohjimmaltaan republikaaninen maa. Demokraatteja edustavat presidentit ovat olleet poikkeus.

  Yhdysvaltain valtamedia antaa systemaattisella tavalla väärän kuvan siitä, mitä todella on tapahtumassa. Mitään virkarikostutkintaa ei todellisuudessa ole menossa. Edustajainhuone ei ole siitä tehnyt päätöstä. Vaalirahoitusta koskevaa rikosta ei ole voinut tapahtua, sillä kampanjaa ei ole vielä edes aloitettu. Se mitä todella tutkitaan (Barr, Durham) on Russiagaten alullepano. Ja juuri siksi demokraatit ovat paniikissa.

  Jäljethän johtavat Englantiin ja erityisesti Ukrainaan, jossa Obaman varapresidentti Joe Biden hääri kaikkialla ja järjesteli tuottavia liiketoimia pojalleen Hunter Bidenille. Mukana hyötyjien joukossa oli — yllätys yllätys — myös Nancy Pelosin poika.

  Ukrainan piti olla lännen kannalta varma tapaus tulevana Nato-maana. Mutta sitten tuli Trump, joka sotki sekä businekset että geopolitiikan. Ei siis ihme, että raivo ja paniikki ovat korkealla. Se kuitenkin ihmetyttää, että YLE käyttäytyy aivan kuin se olisi osapuoli tässä kaikessa. Siis amerikkalaisten keskinäisessä kiistassa.

 30. Suomessa ei ole demokratiaa, eikä todellisuudessa missään muuallakaan, vain jotkut pienet marginaaliset hallintoalueet toimivat demokraattisesti. Demokratia on fiktiivinen asia ja järjestelmä, jota ei todellisuudessa ole toimivana olemassa. Syy tähän on yksinkertainen, demokratia ajatuksena on ihmisluonteen ja maailman luonnonjärjestyksen vastainen toimintamalli. Se puolestaan mitä olemme tottuneet nimittämään demokratiaksi on todellisuudessa suuri kusetus.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here