Venäjän ja Kiinan asema kansainvälisessä politiikassa ja maailmantaloudessa on muuttumassa nopeasti. Näin tapahtuu länsimaiden vuosia kestäneistä painostus- ja eristystoimista huolimatta — ja osin jopa niiden ansiosta. Suomi on ollut koko ajan, vastoin omaa etuaan, mukana kaikissa näissä Venäjän ja Kiinan vastaisissa toimissa.

Venäjän suoranainen eristäminen alkoi Ukrainan kriisistä 2014. Kiinan vastaisia kauppatariffeja ja muita painostustoimia on lisätty vaiheittain Donald Trumpin presidenttikaudella. Lännen politiikka on kuitenkin ajautumassa haaksirikkoon Venäjän ja Kiinan nopeasti lisääntyvän yhteistyön seurauksena. Viime päivien tapaamiset, puheet ja kirjoitukset kertovat, mitä on tapahtumassa.

Putin ja Li Keqiang

Presidentti Vladimir Putin tapasi Kiinan kakkosmiehen, taloudesta vastaavan pääministeri Li Keqiangin Moskovassa 18.9.2019. Tapaamisesta julkistettiin lyhyet, mutta sitäkin informatiivisemmat aloituspuheenvuorot. Putinin puheenvuorosta riittää seuraavan kohdan lainaaminen:

”Olemme nykyisin strategisia kumppaneita sanan täydessä merkityksessä ja toteuttamassa kattavaa kumppanuutta, joka pysyy Venäjän ehdottomana ulkopolitiikan painopisteenä.”

(”Today, we really are strategic partners in the full sense of the word, and are implementing a comprehensive partnership that remains Russia’s unconditional foreign policy priority.”)

Kyse on kaikenkattavasta strategisesta kumppanuudesta, johon sisältyy laaja yhteistyö talouden, tiedustelun, asevarustelun, energiasektorin ja avaruustutkimuksen aloilla. Lisäksi Kiina on kiistatta Venäjän ensisijainen kumppani ulkopolitiikassa. Paljon on ehtinyt tapahtua Xi Jinpingin tämän vuoden kesäkuussa tekemän vierailun jälkeen.

Sinä aikana, kun länsi on yrittänyt saada Venäjää taloudellisesti polvilleen, maasta on tullut Kiinalle elintärkeä kauppakumppani elintarvikkeiden, kaasun ja öljyn toimittajana. Siperiaa ollaan yhteisin toimin teollistamassa ja mittaamattomia luonnonvaroja aletaan hyödyntää. Venäjä ja Kiina eivät kilpaile keskenään, vaan niiden taloudet ja teknologinen osaaminen täydentävät toisiaan.

Avaruustutkimuksessa suunnitellaan uusia yhteisiä hankkeita kuussa olevan Helium-3:n hyödyntämiseksi fuusioreaktorin välttämättömänä raaka-aineena. Myös ydinenergian uuden sukupolven luomisessa Venäjä ja Kiina täydentävät toistensa osaamista.

Selvää on, että Putinin puhe on yksiselitteinen vastaus kaikille niille aloitteille ja toimille, joilla Yhdysvallat ja EU, erityisesti presidentti Emmanuel Macron, ovat kosiskelleet Venäjää takaisin lännen leiriin ja erilleen Kiinasta. Sellainen mahdollisuus ehkä jossain vaiheessa vielä oli, mutta nyt se on mennyt.

Putin ja Li Zhanshu

Putin tapasi Kiinan kolmosmiehen, kommunistisen puoleen pysyvän komitean jäsenen ja kansankongressin pysyvän komitean puheenjohtajan Li Zhanshun Moskovassa 25.9.2019. Lin lähin vastine Suomessa on ehkä eduskunnan puhemies, jonka asema tosin on lähinnä muodollinen.

Li Zhanshun puheessa on mm. seuraava huomionarvoinen kohta:

”Yhdysvallat on ottanut käyttöön politiikan, joka pyrkii sekä Kiinan että Venäjän eristämiseen, ja on myös yrittänyt työntää kiilaa välillemme. Mutta me olemme nähneet tuon juonen läpi emmekä ole menneet ansaan.”

(”The United States has adopted a policy of dual containment of China and Russia and has attempted to drive a wedge between us. But we have seen through that ploy, and we have not fallen into that trap.”)

Ensimmäiseen virkkeeseen on tiivistetty länsimaiden useiden vuosien ajan harjoittaman politiikan ydin. Kyseessä on siis sekä kummankin valtion eristäminen muusta maailmasta että erottaminen toisistaan, eli aidan tai muurin luominen maiden välille. Mutta, kuten Li Zhanshu toteaa, juoni on havaittu eikä kyseiseen ansaan ole langettu.

Lavrovin kirjoitus

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov julkaisi Russia in Global Affairs -lehdessä 20.9.2019 artikkelin ”World at a Crossroads and a System of International Relations for the Future” (maailma tienristeyksessä ja tulevaisuuden kansainvälisten suhteiden järjestelmä).

Lavrovin artikkeli on erinomainen yhteenveto kansainvälisen politiikan kipupisteistä ja Venäjän näkemyksistä. Lavrov käsittelee suorasukaisesti samaa lännen yrittämää väliintuloa, josta Li Zhanshu mainitsee hiukan myöhemmin pitämässään lyhyessä puheessa. Venäjän ja Kiinan näkemys tästä asiasta on toisin sanoen yhteinen, ja tämä seikka on tärkeää huomata. Lavrovin sanoin:

”Samalla amerikkalaiset kollegamme yrittävät sinnikkäästi mobilisoida kaikki ulkomaiset kumppaninsa eristämään Venäjä ja Kiina. He eivät myöskään salaa pyrkimystään kylvää epäsopua Moskovan ja Pekingin välille ja torpedoida USA:n valvonnan ulkopuolella olevat monenkeskiset liittoumat ja alueelliset yhdentymishankkeet Euraasiassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Painetta kohdistetaan maihin, jotka eivät pelaa niille asetettujen [läntisten] sääntöjen mukaan ja uskaltavat tehdä ’väärän valinnan’ eli tehdä yhteistyötä USA:n ’vastustajien’ kanssa.”

(”At the same time, our American colleagues are persistently trying to mobilise all of their foreign partners to contain Russia and China. Simultaneously they do not conceal their wish to sow discord between Moscow and Beijing and undermine multilateral alliances and regional integration projects in Eurasia and Asia-Pacific that are operating outside of the US oversight. Pressure is exerted on those countries that do not play by the rules imposed on them and dare make the ’wrong choice’ of cooperating with US ’adversaries’.”)

Lavrov kirjoittaa laajasti Euraasian noususta ja useista kansainvälisistä organisaatioista, joiden kautta yhteistyö toteutuu. Myös BRICS on esillä, samoin G20. On mielenkiintoista, ettei Lavrov mainitse lainkaan G7:ää. Artikkeli on nähtävä taustamateriaalina ja pohjustuksena hänen puheelleen YK:n yleisistunnossa.

Lavrovin puhe YK:ssa

Venäjän ulkoministerin puhe YK:n yleiskokouksessa on loogista jatkoa hänen artikkelilleen. Hän toistaa artikkelinsa keskeiset kohdat, mutta käsittelee kansainvälisessä politiikassa vaikuttavien voimien muuttumista ja uudelleen ryhmittymistä. Esillä on siirtyminen yksinapaisesta (unipolar) hegemoniasta moninapaiseen (multipolar/polycentric) järjestykseen, siirtymävaiheessa ehkä jännitteiseen yhteistyöhön. Lavrov asettaa vastakkain sopimuspohjaisuuden ja sääntöpohjaisuuden. Jälkimmäisellä hän viittaa Yhdysvaltojen pitkälti sanelemiin kansainvälisiin organisaatioihin. IMF, kansainvälinen valuuttarahasto, on Christine Lagarden johtajakaudella näistä varmaan surullinen pohjanoteeraus. Tässä Lavrovin tiivistys:

”Johtavat länsimaat yrittävät estää moninapaisen maailman kehittymistä, palauttaa etuoikeutetut asemansa ja asettaa muille käyttäytymisnormit, jotka perustuvat kapeaan länsimaiseen tulkintaan liberalismista. Pähkinänkuoressa: ’Me olemme liberaaleja ja voimme tehdä mitä vain.’ Näitä päämääriä tavoitellessaan länsi vetoaa yhä harvemmin kansainväliseen oikeuteen ja yhä useammin ja itsepintaisemmin ’sääntöihin perustuvaan järjestykseen’.”

(”Leading Western countries are trying to impede the development of the polycentric world, to recover their privileged positions, to impose standards of conduct based on the narrow Western interpretation of liberalism on others. In a nutshell, ’we are liberals, and we can do anything’. Pursuing these aspirations, the West is less frequently recalling international law and more often and importunately dwelling upon the ’rules-based order’.”)

Wang Yin puhe

Kiinan ulkoministeri Wang Yin puhe YK:n yleiskokouksessa sulkee elegantilla tavalla tässä esitetyn päättelyketjun. Wang Yi puhuu ikivanhan, asemansa vakiinnuttaneen, todellisen suurvallan itsetietoisena, ylpeänä ja kohteliaana edustajana. Kiina on täysin tietoinen omasta asemastaan muuttuvassa maailmassa ja haluaa, että muutkin tunnustavat sen avoimesti.

Kiinan mahdolliset heikot kohdat tulevassa globaalissa finanssikriisissä on pääosin tukittu. Yhteistyö Venäjän kanssa antaa materiaalisella puolella tarvittavan selkänojan. Venäjän ja Kiinan välisessä kaupassa ollaan siirtymässä käyttämään kansallisia valuuttoja. Lisäksi Kiina on määrätietoisesti supistanut dollarimääräisten arvopaperien varantoa. Seuraavan romahduksen jälkeen niillä ei välttämättä ole mitään arvoa.

Muutos kansainvälisessä politiikassa on niin suuri, että voidaan puhua mannerlaattojen liikkeestä. Tarkemmin sanottuna kyse on kahdesta mannerlaatasta: Yhdysvallat liittolaisineen ja Euraasia, jonka rungon muodostavat Venäjä ja Kiina. EU kuuluu edelliseen, eikä sillä ole siinä mitään itsenäistä roolia tai omaa sanottavaa.

Lähteet

The Duran (23.9.2019): Putin sends a clear message to Macron and the EU (video)

The Duran (28.9.2019): Lavrov at UN General Assembly: China ‘alliance’ & call for US to rebuke neoliberalism (video)

Sergei Lavrov (20.9.2019): World at a Crossroads and a System of International Relations for the Future

Sergei Lavrov (27.9.2019): Statement by Sergey Lavrov at the 74th session of the UN General Assembly

Vladimir Putin (18.9.2019): Meeting with Premier of State Council of China Li Keqiang

Vladimir Putin (18.9.2019): Meeting with Chairman of the Standing Committee of the National People’s Congress of China Li Zhanshu

Wang Yi (27.9.2019), Statement at the General Debate of the 74th Session of the UN General Assembly: China Today: A Proud Member of the Global Community

Artikkelikuva Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin tapaamisesta kesäkuussa 2019: Venäjän presidentin verkkosivut

57 KOMMENTTIA

 1. Venäjä ja Kiina liittolaisineen muodostavat ison talousalueen ja pärjäävät varmasti ilman lännen hapatuksia jotka omalla laajenemispolitiikallaan on pilanneet suhteet Euaasian liittoon ja sen liittolaisiin ja Eusuomi on ollut siinä vahvasti mukana ja lännen touhuilu vaikuttaa koko maailman hyvinvointiin. Ainoa asia lienee kattava maksujärjestelmä maiden välillä mutta sekin taitaa olla vain ajan kysymys kun sekin toteutuu.
  Suomi on jo ajat sitten valinnut väärät kumppanit ja siirtynyt sääntöpohjaiseen maailman järjestykseen kuten pm Rinne asian ilmaisi vaatimalla eutukien maksamisen ehtona sääntöjen noudattamista vaikka suomikaan ei EUn mukana niitä uusliberalistisia sääntöjä noudata kuin tilanteen vain niin vaatiessa.

 2. Kiinan ja Venäjän yhteistyö on ollut ”tapetilla jo pitkän aikaa”, samanaikaisesti USAn poliittiset riitelyt ovat viemässä yhteiskunnan perikatoon. Maailmanhallintoa halajavat kiilusilmäiset ”WAR-MONGERS” tuhlaavat aikansa kaikenlaiseen tarpeettomiin juonitteluihinsa.

 3. Pitkäänaikaan ei ole ollut puhetta Venäjän öljyrahastoista,niiden piti tyhjentyä ennen ensi vuotta, kuinka lienee.

  • Kun öljy oli alle 50$ rahastoa käytettiin, ylimenevät lisättiin (noin karkeasti) ja muutenkin rahastot on jaetut ettei ole pelkästään öljyvarat. Nykyinen kritiikki kohdistuu juuri siihen, miksei raha liiku.

 4. Vaikka yhteistyö tiivisty, se pakostakin siirtyy osiltaan Venäjän ”tyhjille” alueille kuten kesän metsäpalot joiden väitetään olevan tahallaan sytytettyjä peitelläkseen laittomia hakkuja -Kiinan meneviä. Olisihan molempia toki muutenkin ollut, ongelmia aiheuttaa myös kasvihuoneet jotka pilaa pohjavesiä ja maata ja niitä on tuhansia.
  Kaikki tämänkaltaiset haitat peitellään yhteisen hyvän nimissään.

 5. No, Kiina on vielä täysin riippuvainen lännen kanssa käymästään kaupasta, sen pysähtyessä Kiinan talous romahtaisi viikossa, parissa totaalisesti!
  Tämä johtuu Kiinan talouden rakenteesta, ja siitä tosiasiasta, että heillä on talouden kokonaismäärään nähden eniten velkaa koko maailmassa.

  • Musta Paavi: Tiedätkö missä valuutassa enin osa velasta on? Ettei vain olisi renminbi? Sillähän on nimittäin merkitystä, kenelle on velkaa.

   Jos kauppa pysähtyisi kokonaan, maailman talous ajautuisi ennen näkemättömään kaaokseen. Tietotekniikan tuotteet katoaisivat lähes kokonaan markkinoilta.

   • Totta, Kiinan velka on pitkälti kotimaista, tosin ulkomainen velka on kovasti kasvamaan päin. Ongelma Kiinassa on helvetin suureksi paisunut nk. varjopankkijärjestelmä. Velkaa siis syntyy Kiinassa yhä enemmän virallisen rahoitusjärjestelmän ja valvonnan ulkopuolella.

    Tämä lisää lopulta painetta velkahanojen kiinnilaittamiseksi. Kiinaa johtava kommunistinen puolue on kuitenkin antanut velkakuplan kasvaa, koska se haluaa pitää kansalaiset tyytyväisinä. Tästä on seurannut mm. se, että Kiinassa on lukuisia zombie-yhtiöitä, joita pidetään keinotekoisesti hengissä suurilla, lähes puoli-ilmaisilla lainoilla!

    Jos Kiina päättää kuitenkin hillitä velkasirkustaan, taittuu samalla myös velalla rakennettu talouskasvu. Samalla vaarantuu myös kansalaisten elintaso. Kiina on siis tavallaan loputtomassa kierteessä, josta ulospääsy on ainoastaan kivuliasta maksaen lopulta hyvin paljon koko yhteiskunnalle!

    Länsi voisi halutessaan vetää vaikka kaiken tuotannon takaisin. tämä maksaisi kyllä aluksi helvetisti, mutta siitä kyllä selvittäisiin lopulta. Kiinalle sen sijaan se olisi kohtalokas kuolinisku! Nykyinen globalisaatiokehitys, ja toisaalta meneillään oleva voimakas maailman yhdistämishanke pitävät kuitenkin huolen siitä, että näin tuskin koskaan tulee käymään!

  • Kyllä kai kauppasodan pitäisi vaikuttaa mutta se vaikuttaakin toisinpäin mitä ajatellaan, Kiinan vientiylijäämä Usaan on kasvanut koko kevään ja kesän n. 3 miljardia dollaria kuukaudessa ollen keskimäärin 30 miljardia kuukaudessa. Usa on iso vientimaa mutta on kuitenkin vain 25 % kiinan kokonaisviennistä ja näyttää että kiina pystyy tulleista huolimatta kannattavaan vientiin. Kauppasodasta kärsii myös iso määrä amerikkalaisia yrityksiä.

 6. Elämme viimeisen länsi-imperiumin viimeisiä vuosia
  We Are Living During the Last Years of the Last Western Empire
  The Saker

  ””Metsä ilman puita” on sopiva metafora, jos tarkastelemme kommentteja, jotka kuvaavat viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikaa. Tämä ajanjakso on ollut merkittävä kansainvälisessä järjestelmässä tapahtuneiden tektonisten muutosten lukumäärässä. Kaikki alkoi ajanjaksona, jota ajattelen ”kansainvälisen oikeuden Kristallnachtina”, 30. elokuuta 1995, kun Imperium hyökkäsi Bosnia-serbejä vastaan ​​loukaten suoraan ja täydellisesti kaikkia kansainvälisen oikeuden tärkeimpiä periaatteita.”
  “Missing the forest for the trees” is an apt metaphor if we take a look at most commentary describing the past twenty years or so. This period has been remarkable in the number of genuinely tectonic changes the international system has undergone. It all began during what I think of as the “Kristallnacht of international law,” 30 August September 1995, when the Empire attacked the Bosnian-Serbs in a direct and total violation of all the most fundamental principles of international law.

  ”Sitten oli syyskuun 11. päivä, joka antoi uuskonnille “oikeuden” (tai niin he väittivät) uhkailla, hyökätä, pommittaa, tappaa, vahingoittaa, kidnapata, murhata, kiduttaa, kiristää ja muuten pahoinpidellä keitä tahansa henkilöitä, ryhmiä tai kansakuntia yksinkertaisesti siksi, että ”olemme korvaamaton kansakunta” ja ”olet joko terroristien tai meidän puolellamme”. Näinä samoina vuosina näimme, että Euroopasta tuli kolmannen luokan Yhdysvaltain siirtomaa, joka ei kykene puolustamaan edes perustavanlaatuisia Euroopan geopoliittisia etuja, kun taas Yhdysvalloista tuli kolmannen luokan Israelin siirtomaa, joka ei kykene puolustamaan edes Yhdysvaltojen perustavanlaatuisia geopoliittisia etuja. Mielenkiintoista jälkeenpäin nähtynä on se, että kun Yhdysvallat ja EU romahtivat omien virheidensä painosta, Venäjä ja Kiina olivat selvästi nousussa; Venäjä enimmäkseen sotilaallisesti (katso täällä ja täällä) ja Kiina enimmäkseen taloudellisesti.”
  Then there was 9/11, which gave the Neocons the “right” (or so they claimed) to threaten, attack, bomb, kill, maim, kidnap, assassinate, torture, blackmail and otherwise mistreat any person, group or nation on the planet simply because “we are the indispensable nation” and “you either are with the terrorists or with us“. During these same years, we saw Europe become a third-rate US colony incapable of defending even fundamental European geopolitical interests while the US became a third-rate colony of Israel equally incapable of defending even fundamental US geopolitical interests. Most interestingly looking back, while the US and the EU were collapsing under the weight of their own mistakes, Russia and China were clearly on the ascend; Russia mostly in military terms (see here and here) and China mostly economically.

  ”Tärkeintä on, että Venäjä ja Kiina sopivat vähitellen symbioideiksi, jotka ovat mielestäni jopa vahvempia ja merkityksellisempiä kuin jos näitä kahta maata yhdistäisi jonkinlainen muodollinen liitto: liittoutumat voivat hajota (etenkin kun länsimaat ovat mukana). , mutta symbioottiset suhteet kestävät yleensä ikuisesti (mikään ei kestä mitään ikuisesti, mutta kun elinikä mitataan vuosikymmeninä, se on ”ikuisesti” toiminnallinen vastine, ainakin geostrategisessa analyyttisessä mielessä). Kiinalaiset ovat nyt kehittäneet virallisen, erityisen ja ainutlaatuisen ilmaisun kuvaamaan tätä suhdetta Venäjään. He puhuvat ”strategisesta, kattavasta koordinaatiokumppanuudesta uudelle aikakaudelle”.”
  Most crucially, Russia and China gradually agreed to become symbionts which, I would argue, is even stronger and more meaningful than if these two countries were united by some kind of formal alliance: alliances can be broken (especially when a western nation is involved), but symbiotic relationships usually last forever (well, nothing lasts forever, of course, but when a lifespan is measured in decades, it is the functional equivalent of “forever”, at least in geostrategic analytical terms). The Chinese have now developed an official, special, and unique expression to characterize that relationship with Russia. They speak of a “Strategic, comprehensive partnership of coordination for the new era.”

  ”Tämä on angloZionistien pahin painajainen, ja heidän zio-mediansa pyrkii kaikin keinoin salaamaan tosiasiaa, että Venäjä ja Kiina ovat kaikissa käytännön hankkeissa strategisia liittolaisia. He yrittävät myös voimakkaasti vakuuttaa Venäjän kansaa siitä, että Kiina on uhka Venäjälle (käyttävät vääriä väitteitä…). Se ei toimi, vaikka joillakin venäläisillä on pelkoja Kiinasta, Kreml tietää totuuden ja syventää edelleen Venäjän symbioottisia suhteita Kiinaan. Paitsi, että nyt näyttää siltä, ​​että Iran on vähitellen päästetty tähän allianssiin. Meillä on virallinen vahvistus siitä tosiasiasta sanoilla, jotka kenraali Patrušev puhui Israelissa Yhdysvaltojen ja Israelin virkamiesten tapaamisen jälkeen: ”Iran on aina ollut ja on edelleen liittolaisemme ja kumppanimme.” ”
  This is the AngloZionists’ worst nightmare, and their legacy ziomedia goes to great lengths to conceal the fact that Russia and China are, for all practical purposes, strategic allies. They also try hard to convince the Russian people that China is a threat to Russia (using bogus arguments, but never-mind that). It won’t work, while some Russians have fears about China, the Kremlin knows the truth of the matter and will continue to deepen Russia’s symbiotic relationship with China further. Not only that, it now appears that Iran is gradually being let in to this alliance. We have the most official confirmation possible of that fact in words spoken by General Patrushev in Israel after his meeting with US and Israeli officials: “Iran has always been and remains our ally and partner.”

  https://russia-insider.com/en/we-are-living-during-last-years-last-western-empire/ri27744
  http://thesaker.is

  • … vielä ote ylläolevasta linkistä (artikkeli löytyy myös alla olevasta linkistä)

   Joten mitä todennäköisesti tapahtuu seuraavaksi?

   Yksinkertaisesti sanottuna Aasia korvaa länsimaailman. Mutta – mikä on ratkaisevan tärkeää – tällä kertaa mikään imperiumi ei tule korvaamaan angloZionistia. Sen sijaan pääosin Aasian maiden löysä ja epävirallinen koalitio tarjoaa vaihtoehtoisen taloudellisen ja sivistymämallin, joka on erittäin houkutteleva muulle planeetalle.
   Mitä tulee Imperiumiin, se hajottaa itsensä tehokkaasti ja muuttuu hitaasti merkityksettömäksi.
   Sekä Yhdysvaltain amerikkalaisten että eurooppalaisten on aika ensimmäistä kertaa historiansa aikana käyttäytyä sivilisoituneina ihmisinä, mikä tarkoittaa, että heidän perinteisen ”kehitysmallinsa (koko planeetan ryöstäminen ) korvataan sellaisella jossa yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten on työskenneltävä kuten kaikkien muidenkin kerätäkseen rikkauksia.
   Tämä ajatus kauhistuttaa ehdottomasti nykyisiä imperialisia hallitsevia eliittejä, mutta uskon, että suurin osa ihmisistä suhtautuu siihen myönteisesti, varsinkin kun tämä ”uusi” (heidän puolellaan oleva) malli tuottaa enemmän rauhaa ja vaurautta kuin edellinen!

   Simply put, Asia will replace the Western World. But – crucially – this time around no empire will come to take the place of the AngloZionist one. Instead, a loose and informal coalition of mostly Asian countries will offer an alternative economic and civilizational model, which will be immensely attractive to the rest of the planet. As for the Empire, it will very effectively disband itself and slowly fade into irrelevance. Both US Americans and Europeans will, for the very first time in their history, have to behave like civilized people, which means that their traditional “model of development” (ransacking the entire planet and robbing everybody blind) will have to be replaced by one in which these US Americans and Europeans will have to work like everybody else to accumulate riches. This notion will absolutely horrify the current imperial ruling elites, but I wager that it will be welcomed by the majority of the people, especially when this “new” (for them) model will yield more peace and prosperity than the previous one!

   I think that we can all find solace in the fact that no matter how ugly, stupid and evil the AngloZionist Empire is, no other empire will ever come to replace it.

   In other words, should we survive the current empire (which is by no means certain!) then at least we can look forward to a planet with no empires left, only sovereign countries.

   I submit that this is a future worth struggling for.

   http://www.unz.com/tsaker/the-last-western-empire/#comments

   • ”Sekä Yhdysvaltain amerikkalaisten että eurooppalaisten on aika ensimmäistä kertaa historiansa aikana käyttäytyä sivistyneinä ihmisinä”

    ”Uusklassisen talousteorian mukaan tuloerot eivät ole ongelma -” koska rikkaat voivat investoida uuteen liiketoimintaan, joka luo enemmän työpaikkoja ja niin edelleen ”- ja siten kaikki hyötyvät. … Ongelma on – tätä ei ole tapahtunut. Hyvin suuressa määrin erittäin rikkaista 5% ovat sen sijaan investoineet keinotteluun finanssialalla tai luottotoimintaan 95% ja siten vain kasvataneet velkaa – luoneet enemmän tai vähemmän ”Perpetuum-Mobilen” … Tuloerossa on melkein ”pelottavaa”, kuinka hyvin viimeisen 30 vuoden aikana käytetty makrotaloudellinen malli sopii tuloeron kehitykseen samalla ajanjaksolla. Tuottavuus työntekijää kohden on noussut huomattavasti tänä aikana, mutta palkat eivät ole. Toisaalta voitot ja palkkiot yritysjohtajille ovat kasvaneet valtavasti eikä tuloerot ole koskaan olleet suurempia. ”- Soren Andersson

    “According to neo-classical economic theories, income inequality is not a problem — ‘because the rich can invest in new business that generates more jobs and so on’ — and thereby everybody gains. … Problem is — This is not what has happened. To a very large extent the 5% very rich have instead invested in speculation within the finance sector or credit-activity for the other 95% and thus only increased the debt — creating, more or less, a ‘Perpetuum-Mobile’…When looking at the income gap it is almost ‘scary’ how well the macro-economic model used for the last 30 years fits with the income-gap development during the same period. Productivity per employee has increased considerably during this period, but wages have not. Profits and remunerations to corporate executives on the other hand have increased enormously and the income gap has never been wider.” — Soren Andersson
    https://www.theoccidentalobserver.net/2019/10/01/the-way-life-should-be-vol-viii-in-case-the-cleaning-lady-has-found-my-head/

 7. Euraasian liitto pyrkii kauppaliittoon jonka maat tekee kauppaa keskenään ja muiden kanssa itsenäisinä valtioina omilla valuutoilla mutta kauppaliitossa on voimassa pääosin vapaakauppa. Mitään taloudellista yhteisvastuuta, yhteisvaluuttaa eikä yhteistä lainsäädäntöä ei ole kuten EUlla on. Siitä huolimatta EURAASIAN liitosta tulee liitto joka ylläpitää puolta maailman kaupasta ja sota sen jäsenmaita vastaan on kovaa niin kaupallisesti ja sotilaallisesti EUn ja USAn taholta.

  • Asiasta on myös erilaisia näkemyksiä. Kiina nimenomaan ei käytä hyväkseen vaan kehittää maita joiden kanssa se käy kauppaa eikä pyri asettamaan itselleen mieluisia hallintoja niihin. Kiina ei siis ryöstä maiden rikkauksia kuten anglo-sionistitit ja hylkää kansaa sitten itse asettamansa hallinnon armoille kuten ’eräät toiset’.
   Täysin epäitsekästä ei Kiinankaan Afrikan politiikka silti ole ja on luonnollista että se samalla edistää rakentavalla yhteistyöllä myös oman maansa asiaa.

   Kiinan suosio maailmalla perustuu juuri tähän että se on enemmän kaveri kuin ryöstävä vihollinen. Kiinalaiset eivät ole niin tyhmiä etteivätkö olisi havainneet mihin anglo-sionistisen imperiumin siirtomaapolitiikka johtaa. Muissakaan asioissa he eivät ole toistamassa tuon imperiumin virheitä.
   Tietysti lännen zio-media tekee kaikkensa Kiinan ja myös Venäjän maineen turmelemiseksi valheillaan jotka siltä onnistuvat kaikissa asioissa ja joihin v-mediaa lukeva yleisö yhä lankeaa.
   —-
   Kiina näyttää mallia Afrikan kehitysavulle

   Länsimaat ovat tukeneet enimmäkseen paikallisia viranomaisia (kehitysavun nimessä), esimerkiksi terveydenhoidon ja opetuksen sektorilla, mutta sen teho on ollut varsin kyseenalainen, koska liian usein rahat ovat joutuneet korruptoituneen hallinnon hämärille pankkitileille….

   Vasta aivan viime vuosina länsimaat ovat ruveneet matkimaan Kiinan ”molemman osapuolen hyödyn mallia”, mutta Kiinan etumatka on valtava: moottoritiet, satamat, rautatiet jne…

   Kiinan painopiste on etenkin infrassa ja sen saavutukset ovat merkittäviä: 700 km:n rautatie Etiopiasta Djibouttiin. Kenian Nairobista 500 km:n rautatie Mombasaan, jne, jne. Mikä parasta: juuri tällaiset projektit ovat luoneet afrikkalaisille 10 000:sia työpaikkoja!

   Kiinan strategia toimii ja Afrobarometer kertookin, että 63 prosenttia afrikkalaisista on sitä mieltä, että juuri Kiinan hankkeet ovat hyviä. Samassa afrobarometer-kyselyssä Kiina on jo tasavertainen USA:n kanssa, silloin kun kysyttiin suurvaltojen vaikutusvallasta Afrikassa. Kiinan Kansantasavalta ei ole julkaissut tarkkoja lukuja Afrikan investoinneista, mutta arvellaan kohtuullisen tarkasti, että maa sijoittaa Afrikkaan vuosina 2016-2019 suunnilleen 55 miljardia euroa.

   Näin ”trendsetter”-rooli vaihtui kertaheitolla ja ylpeä länsi joutuu taas oppipojan asemaan (mikä on pelkästään piristävää). Tyhmyydestä aina sakotetaan.

   https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/ilmari/234322-kiina-nayttaa-mallia-afrikan-kehitysavulle/

   • Ekö lukenut tuota artikkelia kokonaan? Kiina EI ole mikään hyväntekijä, vaan toimii suurvallalle tyypillisellä itsekkäällä tavalla! Kiina rakentaa infraa ja lainaa isosti halvalla köyhille maille hyötyäkseen lopulta siitä itse, lue kirjoitus loppuun…

    Muuten tilanne Afrikassa on nyt se, että Kiinalle on alettu asettaa useiden maiden taholta myyntikieltoja, joten Afrikkalaiset ovat heräämässä tämän ”itäisen rosvon” ”hyväntekijän” todelliseen luontoon.

    • Sanoin yllä: ”Täysin epäitsekästä ei Kiinankaan Afrikan politiikka silti ole ja on luonnollista että se samalla edistää rakentavalla yhteistyöllä myös oman maansa asiaa.” — mikset lukenut kommenttiani kokonaan?
     Kiina on rotsild-mafian rinnalla kuitenkin vielä hyväntekijä.

     • No, kaikki on suhteellista. En kutsuisi kuitenkaan Aasian yhtä suurinta laittoman elinkaupan ja ihmiskaupan harjoittajaa minkään sortin ”hyväntekijäksi”…

      Kiina on myös tällä hetkellä planeettamme suurin saastuttaja yhdessä Intian kanssa. Kaikki tuo paska valuu vielä eräänä päivänä heidän omille nilkoilleen…

     • Voi kysyä kuka ja miksi on pakottanut Kiinan kapitalistien oravanpyörään?
      Varmaan tiedät itsekin että kaiken takana on rotsild-imperium joka yrittää miehittää koko planeetan.
      Onko Kiinalla ja Venäjällä ollut muuta mahdollisuutta kuin vastata samalla mitalla?
      Toki on ollut mutta se olisi merkinnyt niiden tuhoutumista ja r-mafian valtaan jäämistä meidän oman maamme tapaan.

    • Black POPE? Kuitenkin valitsen mielihyvin sen mitä Kiina on nyt juuri tekemässä, verrattuna mitä USA hääräilee maailmalla. Kiinalla ei näytä olevan yhtään ”juutalaista avustajaa” havittelemassa maailmanvaltaa.

     • Mistä tiedät onko?
      Minulla on se käsitys, että Kiina kuuluu maailmanlaajuiseen ”spider weppiin”, aivan kuten länsikin!

   • > Kiina ei siis ryöstä maiden rikkauksia
    > kuten anglo-sionistitit

    Käytännössä koko valtion olemassaolon taloudellinen perusta on ulkomaiden ryöstäminen, siis siirtomaapolitiikka 2.0. Kansan hyväksyntä saadaan näin:
    — Katsokaa! Otamme valtiolle velkaa! Kenenkään ei tarvitse maksaa valtion kustannuksia. Ulkomaalaiset antavat rahan niihin. Ja valtiohan ei koskaan edes aio maksaa velkojaan pois, joten kaikki hyödymme tästä nykyaikaisesta siirtomaapolitiikasta.

    Säilyttääkseen olemassaolonsa perustan, valtion pitää tuottaa voittoa.
    — Jos se tuottaisi tappiota, kuihtuisi se pois kannattamattomana yrityksenä.
    — Jos se eläisi vain verotuksella, se kuluttaisi kansantalouden resursseja, koska jokainen kansalaisille tuotettu palvelu vaatii tuotantokustannuksen lisäksi byrokratian.

    Voiton, ylijäämän, tuottaminen on koko olemassaolon perusta.
    — Valtiolle ulkomainen velka on ainoa tapa tuottaa voittoa, maksattaa kustannukset muilla kuin omilla kansalaisillaan.

    • Kuinka monta tukikohtaa KIINAlla on ynpäri maapalloa ? USAlla varovasti laskien n. tuhannen verran. Mitenkä monta VENÄJÄllä on ? Kuinka monta maata KIINA on tuhonnut, verrattuna USAn sotatoimiin monen vuoden aikana. Siihen pitäisi saada rehellinen vastaus. Kiinassa on kylläkin kuollut yli 100 miljoonaa ihmistä poliittisista syistä, mutta sitäkään ei ole alettu kutsumaan ”Holokaustiksi”, jostakin syystä? Näihin kysymyksiin sisältyy myös
     samanaikaisesti vastaukset.

  • Tuskin Kiina on aloittanut yhtään hanketta Afrikkaan ilman maiden parlamenttien hyväksyntää ja ne varmasti hyödyttää maiden taloutta. Saksa tuottaa energiansa pääosin hiilellä ja se tuskin vähään aikaan muuttuu kun aikoinaan ilmaston muutos hurmoksessa päätti luopua ydinnvoimasta.
   Artikkeli oli kyllä asenteellinen Suomen Afrikkaan myymien tuulivoimalapuistojen puolesta hiilivoimalaa vastaan mutta tuulivoimala puistoilla ei Afrikan energiaongelmia ratkaista ja niillä myös tuhotaan alkuperäistä luontoa.
   Laina on lainaa ja se on maksettava takaisin mutta Kiinan lainoilla ei ole poliittisia vaatimuksia kuten esim.lännen IMFlainoilla on jotka on todellisia velkaloukkuja.
   Kiinan lainoilla kehitetyn infrakstuurin avulla Afrikka tulee kehittymään varteen otettavaksi talousalueeksi jota IMF maat ei pysty määräilemään.

   • Höpön löpöt! Niinhän kaikki suuret lännen tekemät lainasopimuksetkin ovat maiden johtojen hyväksymiä, mitä se muka todistaa?

    Kumman luulet olevan vaarallisempaaa luonnolle ja ihmisten terveydelle, hiilivoimalan, vaiko tuulimyllyjen?

    :DD!!

    Kiina on alkanut perustaa myös velkaloukkuun jääneihin valtioihin omia sotilas/laivastotukikohtiaan! Tämän viimeiästään pitäisi kertoa jo hieman tyhmemmän sorttiselle kaverillekin mistä todellisuudessa on kyse…

    ”Yksi ikävä piirre kiinalaisessa hiilivoimaviennissä on, että se tuo moniin maihin kokonaan uuden energiantuotantomuodon. Nämä maat siis joutuvat rakentamaan hiilivoiman edellyttämän infrastruktuurin, mikä puolestaan sitoo ne hiiliansaan määräämättömäksi ajaksi”

    ”Uutta silkkitietä kritisoidaan erityisesti siitä, että sen avulla Kiina pyrkii samaan poliittista ja taloudellista valtaa itseään selkeästi heikommissa maissa.

    Kiina lainaa kohdemailleen rahaa houkuttelevin ehdoin, mutta toisin kuin perinteiset kehityslainoittajat se ei vaadi esimerkiksi politiikkamuutoksia. Lainojen ehtona on lähinnä se, että hankkeet toteutetaan kiinalaisella tekniikalla ja työvoimalla. Näin kiinalaiset lainaavat rahaa, joka palautuu heille kahta kautta: ostoina ja lainan takaisinmaksuna.

    Kiinan näennäisen höveli lainauspolitiikka on kaukana hövelistä. Kyseessä on raaka velkaloukkudiplomatia. Monet köyhät maat ovat joutuneet luopumaan kansallisomaisuudestaan, kun eivät ole pystyneet maksamaan velkojaan. Erityisesti kiinalaiset ovat hankkineet näin sillanpääasemia satamiin. Esimerkiksi Sri Lankan Hambatotan satama on siirtynyt kiinalaisten hallintaan maksamattomien velkojen takia. Pireuksen satama Kreikassa on eurooppalaisille tutumpi tapaus.

    Kyse ei ole edes enää pelkästä kaupasta: Djiboutissa, Sri Lankassa ja Pakistanissa Kiina investoi satamiin ja sitten perusti niihin laivastotukikohdan. Pireuksessa kiinalaiset sota-alukset ovat käyneet laivastovierailulla.

    • ”Kiinan näennäisen höveli lainauspolitiikka on kaukana hövelistä. Kyseessä on raaka velkaloukkudiplomatia.”
     Kiina saa kiittää rotsild-mafiaa jolta se on oppinut oman velkaloukkudiplomatiansa joka kuitenkin on hövelimpi kuin opettajansa diplomatia.
     Ihan hyvä että tulee muutakin tarjontaa ja r-mafia saa maistaa omia maailmanparannuslääkkeitään tai tikkun olam-oppiaan.
     Luuletko että maailmalla pärjää ainakaan vielä vain toisenkin posken kääntämällä?
     Mieluummin löysemmässä kuin tiukassa hirressä joka tappaa.

    • Uutisessa kerrotaan yksi tärkeä asia että kiinan lainat ei vaatineet niitä saaneilta mailta poliittisia muutoksia joka on IMFn lainojen ehtona. Asenteellista uutisointia on paheksua sen halua rakentaa itse investoimansa laitokset koska maista ei varmasti löydy firmoja jotka hankkeet voi toteuttaa mutta ulkomailta löytyy mutta silloinhan se on sama kuin että kiina itse rakentaa. Minkälaisen voimalan maat haluaa päättää maiden parlamentti eikä Kiina ja rakentamisen jälkeen voimalat siirtyy ne tilanneiden maiden hallintaan. Lännen investoijia harmittaa kun ei itse ole uskaltaneet näitä investonteja tehdä ja kirjoittelevat mitä sattuu Kiinan investoinneista. Kreikan osalta sataman myynti liittyy Kreikan talouskriisiin jonka aiheutti EUn pankkien vakuudeton ja vastuuton lainoitus Kreikalle ja sen julkinen omaisuus joutui myyntiin ja näköjään Kiina on ostanut sataman kun EUssa ei ole ollut halukkaita. Tukikohtasopimukset on valtioiden välisiä sopimuksia ja niitä on eniten USAlla toista sataa että Kiinan muutama sopimus ei tunnu missään USAn rinnalla jos se Paavia lohduttaa. Hiilidioksidi ja maapallon lämpötila ei korreloi suomalaisen tutkimuksen mukaan että hiilivoimasta on turha luopua mutta poliitikot tekee niiden mielen mukaan miten sitä on aloittanut jotkut vouhottamaan.

     • Et selvästikään ymmärrä, mikä tuossa se ongelma on!

      Samalla kun muu maailma vähentää tuota historiallisesti kaikkien tappavinta/vaarallisinta energiantuotantomuotoa, Kiina rakentaa ympäri maailmaa helvetisti lisää hiilivoimaloita(200:ssa uudessa hankkeessa mukana).

      Näin toimiessaan Kiina sitoo köyhiä ja vielä kehittyviä valtioita ”hiiliansaansa”. Tästä seuraa se, että Kiina saatuttaa valtavasti maailmaamme ja lisää hiilenpoltosta johtuvia kuolemia/vakavia sairastumisia miljoonittain maailmanlaajuisesti!

      Noista tukikohdista vielä, että nyt oli kyse Kiinasta, ei Jenkeistä. Kiina on suurvalta, siinä missä Jenkitkin, eivätkä suurvallat koskaan ole mitään ”laupiaita samarialaisia”. Voimme katsoa historiaa taaksepäin tuhansia vuosia ja aina sama homma näiden suurten ja rikkaiden valtakuntien kanssa! Kiina käyttää lainaloukkua hyväkseen, lisätäkseen poliittista ja sotilaallista valtaansa maailmanlaajuisesti. Ei siis ole minkään sortin hyväntekijä, vaan toimii omista itsekkäistä päämääristään lähtien.

      Ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen en usko itsekään.

     • En tiedä Kiinan motiiveista onko ne nyt sen kummempia kuin muillakaan suursijoittajilla jotka haluaa sijoituksiillaan lisää rahaa. Suomeen esim. sijoittaa kiinalaiset, usalaiset, venäläiset ja monen muun maanlaiset yritykset ja niistä ei julkisuudessa ei näy mitään erityistä kuin sijoituksen kohteen rakennustöiden aikana.
      Kehitysmaiden kohdalla meno samanlaista mitä lainoihin tulee, jos lainojen takaisin maksaminen menee sovitun mukaisesti niin mitään ei tapahdu mutta jos lainoja ei pystytä maksamaan niin silloin sovitaan muuta. Harvoissa sijoituskohteissaan Kiinalla on tukikohtia samalla tavalla kuin Suomessa joka on NATOn tukikohta koko maa.

  • Musta Paavi 1.10.2019 at 01:39

   Viittaamassasi artikkelissa sanotaan seuraavasti: ”Kiinan näennäisen höveli lainauspolitiikka on kaukana hövelistä. Kyseessä on raaka velkaloukkudiplomatia. […] Pireuksen satama Kreikassa on eurooppalaisille tutumpi tapaus.”

   Tekstistä, joka ei siis ole sinun kirjoittamasi, saa sen käsityksen, että Kreikka on joutunut luopumaan Pireuksen satamasta siksi, että se ei ole pystynyt maksamaan takaisin Kiinan ”hövelisti” antamia luottoja ja on sen vuoksi joutunut ”velkaloukkuun”.

   Yanis Varoufakisin kirjasta Adults in the Room saa kuitenkin sellaisen käsityksen, että EU:n komissio, EKP ja IMF pakottivat konkurssitilassa olevan Kreikan ottamaan lainaa – ei Kiinalta – vaan vapailta markkinoilta ja osana tätä järjestelyä ovat olleet massiiviset palkkojen ja eläkkeiden alennukset SEKÄ valtion omaisuuden myynti.

   Suomesta euroryhmässä oli Antti Rinne ja taustalla säesti Jutta Urpilainen, joka silloin, kuten myöhemminkin on vaatinut kreikkalaisten ”heinäsirkkojen” kuriin panemista.

   Viimeisimpien näkemieni arvioiden mukaan Kreikalta tulee menemään 100 vuotta sille pakotettujen lainojen maksamiseen.

   • Olivatko nuo kansojenvihollistahot EU:n komissio, EKP ja IMF jo päättäneet etukäteen, että konkurssikypsäksi tietämäänsä Kreikkaa rahoittavien ulkomaisten bankstereiden keinotteluvoitot pelastetaan muiden euro-maiden veronmaksajien selkänahasta revittävillä rahoilla?

    Ei ole vielä tiedossa, kuinka monta miljardia tai kymmentä miljardia euroa Suomen veronmaksajille lankeava lopullinen lasku tuosta pelastustoimesta tulee olemaan. Demari J.Urpilainenhan oli KANSATTOMAN-ISÄNMAATTOMAN Kokoomuksen J.Käteisen kanssa junailemassa tuota valeilla ja petoksella kyllästettyä operaatiota, ”me tienataan sillä”.

    Kumpikin palkittiin politrukin viralla Brysselin lihapatojen äärellä ja kumpikin on käynyt kuuntelemassa ohjeistusta Bilderberg-kokouksessa; ohjeistuksen antajiin siellä kuuluvat otaksuttavasti mm. sellaiset Bilderberg-sisäpiiriläiset kuten hyvällä syyllä ihmiskunnan arkkivihollisiksi laskettavat Rockefeller, NWO-pääarkkitehti H.Kissinger ja vähintäänkin läntistä maailmaa orjuuttavaa velkaponzi-rahajärjestelmää hallitseva, kasaarimafiaansa johtava Rotschild. – Ks. ”The Hidden History of the Incredibly Evil [Rotschild] Khazarian Mafia”, https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

    • Totuudenetsijä 2.10.2019 at 23:27

     En tietenkään tiedä, mitä pankkien johtajat ajattelivat ennen lainojen myöntämistä Kreikalle.

     Se mitä tapahtui keväällä 2015 oli sen sijaan harkittu ”murha”. Varoufakis oli huolellisesti varautunut siihen, että troikka joka järjestelee lainat uudelleen tai Kreikka eroaa eurosta. Kreikan keskuspankkiin olisi jälkimmäisessä tapauksessa luotu tili kaikille kreikkalaisille ja samalla olisi siirrytty sähköiseen valuuttaan. Suunnitelma oli usean kv-tason asiantuntijan tarkastama.

     Schäuble olisi hyväksynyt eron eurosta mutta Merkel ei. Draghi ja Lagarde puhuivat yksityisesti Varoufakisin kanssa yhtä mutta Schäublen läsnäollessa aivan muuta.

     Lopputuloksena oli, että Tsipras viime hetkellä veti tukensa yhteisesti sovituilta asioilta ja Kreikalle pakotettiin jättiläismäinen luotto, jonka maksamiseen menee 100 vuotta. Kyseessä oli siis taloudellinen ”murha”.

     Nyt Kreikan johdossa on establishmentin joukosta tullut hallitus, ja entinen meno jatkuu.

  • @ Musta Paavi 1.10.2019 at 18:12

   > silkkitietä … kiinalaiset lainaavat
   > rahaa, joka palautuu heille kahta kautta:
   > ostoina ja lainan takaisinmaksuna

   Todellisuus on se, että kiina lainaa eri valtioille ”amerikkalaisten rahaa”, dollareita. Jos se lainaisi Yuaneita, olisi seurauksena, että silkkitien rakentamiseen tarvittavat resurssit pitäisi ottaa Kiinan kansantaloudesta. Nyt ne otetaan USA:n kansantaloudesta.

   — Tosin dollareiden lainaamisen seurauksena on, että Kiinan saamiset USA:lta vähenevät, mutta on aivan ilmeistä, että Kiina aktiivisesti pyrkii vähentämään haavoittuvuuttaan dollarista johtuville riskeille.

   > Kyseessä on raaka velkaloukkudiplomatia.

   Itse sanoisin, että kyseessä on riskinhallinta. Jos Kiina ei hajauttaisi saamisiaan eri puolilla oleviin (ja maksukykyisiin) valtioihin olisi se itse velkaloukussa. Täysin sen armoilla, mitä USA päättä dollarista.

   — Kiina pyrkii hajauttamaan saamistensa salkkua.
   — Ei kaikkia munia samaan koriin.

   > Kiina investoi satamiin ja sitten perusti
   > niihin laivastotukikohdan

   Nyt, kun Kiinan ulkomaan saamiset ovat lähes kokonaan USA:n dollareissa, niiden turvana on vain USA:n laivasto. USA:n sotilaallinen mahti on dollarin hegemonialle välttämätön edellytys. Kun Kiina hajauttaa saamisensa, ei USA:n sotilasmahti ole niiden turvana. Ne pitää itse turvata.

   Ehkä kiinalaiset Huavei-vakoojat ovat zoomanneet turistikännyköiden kameroita ja lukeneet Suomenlinnan Kuninkaanportin sanat:
   — seiso täällä omalla pohjallasi äläkä luota vieraaseen apuun
   Ja nyt soveltaneet sitä omaan valtiolliseen strategiaansa.
   — 🙂

 8. Älkääkä unohtako että Kiina ja Venäjä rakentavt yhdessä moottoritien Venäjän läpi Eurooppaan. Sitäkautta saadaan rahdattua Kiinalaiset tavarat Venäjälle ja Kiinaan todella nopeasti. se lopettaa myös Suomen satamien toiminnat koska jatkossa autorekat kulkevat moottoritietä pitkin Venäjälle. Suoraan tehtailta.

  https://www.telesurenglish.net/news/Russia-2000km-Toll-Highway-to-be-Built-Across-Country-20190709-0033.html

  Kiina rakentaa omaa tieosuuttaan noin 5000km/a ja kun Venäjä tekee oman osuutensa niin sanoisin että tie on ensi juhannuksena pitkältä osin valmis. Niin että siinä Amerikkalaisille kun enää ei tarvita Tanskalaisia ja monikansallisia rahtifirmoja. Autot ajaa parissa vuorokaudessa eurooppaan kaukaa Kiinastakin asti. Ja kun rahdin hinta putoaa murto-osaan, niin se tarkoittaa että Kiinalaiset pystyvät tarjoamaan tuotteitaan vieläkin edullisemmin eurooppalaisille.

  • Israel kontrolloi Usaa neokonnien avulla eikä maa ja sen alistettu kansa ole vapaa toimimaan muuta kuin sionistien työjuhtana.
   Ja tietäen sionistien ahneuden ja ylemmyyden he eivät pysty muuta kuin käyttämään muita hyväkseen kuten anglo-sionistisen imperiumin julma ja raaka historia orjakauppoineen kertoo.
   Omalta ja varsin ratkaisevalta osalta juuri sionistien ’protokolli-agendan’ saatanalliseen tuhovoimaan perustuva imperialismi ja ryöstö-kapitalismi on luonut tilanteen jota vastaan muu maailma on nyt kääntymässä Kiinan ja Venäjän johdolla. Se ei halua jäädä siihen nalkkiin jota siionin viisaiden pöytäkirjat sille tarjoavat.
   How Israel Controls Its Narrative
   Potential critics often self-censor
   PHILIP GIRALDI
   It is interesting to note how the Israel Lobby is able to manage and contain the commentary of groups in America that might normally be critical of Israeli policies vis-à-vis the United States.
   A recent article by Professor Andrew Bacevich entitled “President Trump, Please End the American Era in the Middle East” is a good example of how self-censorship by authors works. The piece appeared as one of Bacevich’s regular weekly contributions to The American Conservative website under the rubric “Realism and Restraint.”

   The article particularly focused on the foreign policy pronouncements of Bret Stephens, the resident neocon who writes for The New York Times. Stephens, per Bacevich, has been urging constant war in the Middle East and worrying lest “we may be witnessing the beginning of the end of the American era in the Middle East.” Bacevich, unlike Stephens, is a genuine foreign policy expert, a realist, an Army veteran, and always quite sensible. He correctly described how “in the Middle East, the military power of the United States has played a large part in exacerbating problems rather than contributing to their solution.”
   http://www.unz.com/pgiraldi/how-israel-controls-its-narrative/

   • Etkö ymmärrä, että se on kaikkien vaarallisin ja eniten ympäristöä saastuttava energiantuotantomuoto?
    Se aiheuttaa joka vuosi maailmanlaajuisesti satojatuhansia kuolemia/vakavia sairastumisia.

    • Etkö tiedä, kaikkein vaarallisin ja saastuttavin energiamuoto on ydinvoima. Nykyisin onkapannuissa käytetty moxpox polttoaine (plutoumia) on erittäin kriittistä ja vähäinenkin häiriö aiheuttaa vakavia ongelmia jopa maailmanlaajuisesti. Lisäksi uraanin kaivuussa ja jalostuksessa käytetään valtavat määrät fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa mm. hiilivoimaa.

     • Ydinvoima on tällä hetkellä kaikkein vähäpäästöisin energiamuoto!

      :DD!

     • Ydinjäte ei siis ole sinusta ’päästöä’?
      Se on kaikkein vaarallisinta päästöä jota haudataan surutta maaperään muka turvallisesti ikuisiksi ajoiksi.
      Joten ei sitä kannattaisi ainakaan mainostaa.

     • Ydinjätteet ovat tarkoin säilöttyjä, ja eivät millään tavalla saastuta ympäristöä, eivät vesistöjä, ilmaa eivätkä maaperää!

      Niitä voidaan myös uudelleen käyttää polttoaineena ja tulevaisuudessa vielä tehokkaammin. On siis ylivoimaisesti saasteettomin energiamuoto, sekä takaa tasaisen sähköntuotannon. Toki loputtomiin ydinjätettäkään ei voida säilöä, mutta tulevaisuuden energiaratkaisut vapauttavat meidät tästäkin ongelmasta lopullisesti…

 9. Musta Paavi 1.10.2019 at 18:12 — luehan tämä artikkeli josta poimin vain yhden kohdan niin ehkä ymmärrät mikä ero on rotsild-imperiumin ja Kiinan harjoittaman raha- ja lainapolitiikan välillä

  The Culture of Usury

  ”In a West gone wildly materialistic, it can be difficult to see the extent of Jewish usury. When you mention Jewish moneylenders to most people, the response normally relates to the Middle Ages.
  But Jewish usury is alive and well in modernity, and entire countries are in debt to Jewish financiers, who then pass on some of their wealth to Jewish organizations dedicated to the promotion of the three other cultures of White decline (Critique, Tolerance, Sterility).
  Paul Singer, of the Jewish “investment fund” has been described by Bloomberg as “The World’s Most Feared Investor,” but really he’s the world’s most feared exploiter of debt. The Democratic Republic of Congo owes Singer and his Jewish colleagues $90 million, Panama owes him $57 million, Peru owes him $58 million, and Argentina owes him $1.5 billion.
  When payments have been late, Singer seized and detained the flagship of the Argentinian Navy, and when South Korea put up a fight to prevent him getting control of Samsung, he drove the nation’s President to impeachment and imprisonment.
  While these activities may appear very high-level, and distant from the reality of day-to-day life (unless you are a citizen of the Congo and Singer is blackmailing you for payment by withholding essential work on your water supply), Singer and his Jewish financial clique have a hand in almost every purchase you make, and every war your country wages.
  Singer, his son Gordin, and their colleagues Zion Shohet, Jesse Cohn, Stephen Taub, Elliot Greenberg and Richard Zabel, have a foothold in almost every country, and have a stake in every company you’re likely to be familiar with, from book stores to dollar stores. With the profits of exploitation, they fund the Culture of Sterility, boost Zionist politics, invest millions in security for Jews, and promote wars for Israel.
  Singer is a Republican, and is on the Board of the Republican Jewish Coalition. He is a former board member of the Jewish Institute for National Security Affairs, has funded neoconservative research groups like the Middle East Media Research Institute and the Center for Security Policy, and is among the largest funders of the neoconservative Foundation for Defense of Democracies. He was also connected to the pro-Iraq War advocacy group Freedom’s Watch. Another key Singer project was the Foreign Policy Initiative (FPI), a Washington D.C.-based advocacy group that was founded in 2009 by several high-profile Jewish neoconservative figures to promote militaristic U.S. policies in the Middle East on behalf of Israel and which received its seed money from Singer.

  Although Singer was initially anti-Trump, and although Trump once attacked Singer for his pro-immigration politics (“Paul Singer represents amnesty and he represents illegal immigration pouring into the country”), Trump is now essentially funded by three Jews—Singer, Bernard Marcus, and Sheldon Adelson, together accounting for over $250 million in pro-Trump political money.
  In return, they want war with Iran. Employees of Singer’s firm, Elliott Management, were one of the main sources of funding for the 2014 candidacy of the Senate’s most outspoken Iran hawk, Sen. Tom Cotton (R-AR), who urged Trump to conduct a “retaliatory strike” against Iran for purportedly attacking two commercial tankers.
  These exploitative Jewish financiers have been clear that they expect a war with Iran, and they are lobbying hard and preparing to call in their pound of flesh. As one political commentator put it, “These donors have made their policy preferences on Iran plainly known. They surely expect a return on their investment in Trump’s GOP.”
  When Adelson and Singer first made overtures to Marco Rubio, Trump tweeted that Rubio would be their “puppet.” Trump has now taken money from the same puppetmasters, but has thus far refused to go “all the way” with their demands, even firing John Bolton, a favorite of the Jewish triad. How the latter will proceed in the face of Trump’s defiance on the matter remains to be seen.

  The Jewish triad behind Trump is a perfect example of the role of Jewish finance and the Culture of Usury in sustaining and advancing Jewish power and influence in contemporary society. Singer embodies usury and vulture capitalism, while Bernard “Home Depot” Marcus is symptomatic of bloated consumerism, and Adelson represents the sordid commercial exploitation of vice (gambling). There is nothing productive in the economic activity of any of these figures, their vast accumulations arising from sociopathic parasitism, ethnic nepotism, and the will to cultural decay.
  We feel this decay lower down the scale, since we live in a society of conspicuous consumption, funded by ever-escalating household debt. Everywhere, people buy things they don’t need with money they don’t have. Household debt is rising yet again in the United States.
  According to the New York Federal Reserve, Americans owe $13.86 trillion in household debt, slightly higher than the total amount right before the 2008 financial crisis. In Australia, the household debt to income ratio is above 190%, among the highest in the developed world. The same situation is seen in the U.K. Jews, of course, were involved disproportionately in the development of department stores, the fashion industry, retailing business, and other aspects of the consumer society.[22] Jews in late nineteenth-century Germany, as they did in several other Western countries, initiated the “consumer revolution,” and “held, or at least started, the overwhelming majority of department stores and clothing and fashion houses throughout the country.”[23]
  Werner Sombart remarked at the time that department stores were the herald of a new, degenerative economic culture, typified by “the anonymous, objectifying forces of capitalism and marketing.” Contemporary anti-Semites saw these centers of the economic culture as “a consuming temple in two senses, as both a temple of consumption and a temple that consumes — that is, a place of destruction, a Moloch even, that greedily devours vulnerable customers and neighbouring businesses.”[24]

  Today, largely worthless “branded” consumer products are overwhelmingly Jewish, are promoted via Jewish dominance of the advertising industry, and their purchase by consumers is funded by Jewish financiers. Calvin Klein, Levi Strauss, Ralph Lauren, Michael Kors, Kenneth Cole, Max Factor, Estée Lauder, and Marc Jacobs are just some of the Jews whose very names have become synonymous with debt-fueled consumer culture and the subscribing to carefully cultivated fashion fads, while Jewish-owned companies like Starbucks, Macy’s, the Gap, American Apparel, Costco, Staples, Home Depot, Ben & Jerry’s, Timberland, Snapple, Häagen-Dazs, Dunkin’ Donuts, Monster Beverages, Mattel, and Toys “R” Us have come to epitomize the endless and superfluous production of garbage for mass consumption on credit.

  The consuming temple of debt-fueled consumerism is also linked to the cultures of Critique, Tolerance, and Sterility. So-called anti-racism, support for gender confusion, and the celebration of mass migration and multiculturalism have become mainstays of modern advertising as the Racial Endgame nears its conclusion and the West commences its death rattle.
  You might ask what tortilla chips have to do with sodomy, but that’s only because you’re suffering from a tolerance deficiency, and the best way to correct that is to admit White privilege, buy a
  Starbucks, and go try on a new pair of $200 jeans at Macy’s.

  “The Necessity of Anti-Semitism” — by Andrew Joyce, Ph.D.
  https://www.theoccidentalobserver.net/2019/09/27/the-necessity-of-anti-semitism/

   • Myös Henry Makow antaa tunnustusta tälle Andrew Joycen artikkelille

    ”In a brilliant essay, The Necessity of Antisemitism, Andrew Joyce identifies four elements in Organized Jewry’s war on the goyim: Critique, Tolerance, Sterility, and Usury.

    In the excerpt below, Joyce describes how they control the world through debt (usury.) While in general agreement, I am puzzled that comparatively little attention is devoted to Freemasonry. Without the active collaboration of these Gentile traitors, the Cabalist Jewish assault on mankind would falter.

    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=195793

 10. The Way Life Should Be? Vol. VII: Welcome to Paradise
  — Ketkä ovat valkoisen rodun tuhon (White genocide) takana? Onko valkoinen rotu itse tuhoamassa itsensä liittoutuessaan muut orjuuttavan raharuhtinaiden mafian kanssa?
  Asiaa pohtii tässä linkin artikkelissa John Q. Publics
  … The smoke-and-mirrors is all meant to direct attention away from the primary cause of what is, indeed, White genocide: the profit motive.
  You see, the banks and the multi-nationals are run by people who despise you—some Jews and some Gentiles—but your destruction is less about this raw hatred, especially for the Gentiles involved, and more about removing you as an obstacle to greater profits.
  … By creating a snake oil “academic” framework through which to lend cultural credence and legitimacy to concepts such as “privilege,” the private sphere is given carte blanche to dismantle the obstinate White population and sell their nations for parts—with ample government assistance in the interim stage, as the state is run by and for the financial institutions and corporations until it, too, can be dismantled and discarded.

  Jewish hatred of the Gentile, especially Whites, is vital to understand, as is their wildly disproportionate share of personal and professional influence over socially and morally corrosive institutions.
  But without first grasping the profit motive and the economic forces behind White replacement, you cannot combat Jewish use of power for privileging their in-group and acting out their millennia-long hatred of Whites.
  They would not be able to do this without the means to do so, or without willing White collaborators motivated by greed and class-based disdain for lower-, working-, and even middle-class Whites.
  Their dumb golems are useful, too, as they work to erode nationalist sentiments among all groups of people with the exception of themselves. Neo-liberalism is the vehicle, and it must be destroyed.

  https://www.theoccidentalobserver.net/2019/09/30/the-way-life-should-be-vol-vii-welcome-to-paradise/

 11. Venäjän suvereenisuuden ja vahvuuden salaisuuksia:
  Si vis pacem, para bellum.
  Jos jostakin tulee liian rikas hänen on oltava valmis jakamaan omaisuuttaan

  Venäjän merkittävin analyytikko selittää, miksi vain vahva sotilaallinen iskukyky on paras takuu hallitsemattoman länsimaisen sotaisuuden edessä
  Kaikki maat pyrkivät lisäämään vaurauttaan ja mukavuuttaan. Mutta mitä teet, jos maasi talouteen kohdistuu hyökkäys? Kuinka maa voi parantaa kansalaistensa elämää, jos vihollinen valtio asettaa sanktioita?

  Yksi vaihtoehto on kerjätä armoa. Toinen vaihtoehto on olla valmis taistelemaan.

  Si vis pacem, para bellum. Jos haluat rauhaa valmistaudu sotaan.

  …. Sanon sen taas, ettemme voi tarjota aseita voin sijasta Venäjän kansalaisille. Se ei toimi. Meidän pitäisi tarjota heille sekä aseita että voita. Ja minä kerron sinulle kuinka voimme tehdä tämän.
  Meidän on otettava käyttöön yksityistämisvero niille, joista on tullut miljardäärejä, oligarkkeja. Heidän on jaettava omaisuuttaan ihmisille. Myös ihmisten tulisi olla varmoja oikeudenmukaisesta valtion rakenteessa. Jos emme pysty noudattamaan tätä perusperiaatetta, emme pysty puolustamaan maatamme.
  Top Russian Analyst Explains Why Strong Military Only Guarantee Against Out-of-Control Western Belligerence
  All nations strive to increase their wealth and comfort. But what do you do if your country’s economy comes under attack? How can a country improve its citizens’ lives if an enemy state imposes sanctions?

  One option is to beg for mercy. The other option is to be prepared to fight.

  Si vis pacem, para bellum. If you want peace, prepare for war.

  …. I say it again, we can’t offer guns instead of butter to the Russian people. It won’t work. We should offer them both guns and butter. And I’ll tell you how we can do this.
  We must introduce a privatization tax on those who have become billionaires, oligarchs. They must share their fortune with the people. Also, people should be sure of a fair state structure. If we can’t follow this basic principle we won’t be able to defend our country.
  https://russia-insider.com/en/military/top-russian-analyst-explains-why-strong-military-only-guarantee-against-out-control-western

 12. Ei tuolla Kiinassa kovin huonosti näytä menevän — muutama ote pitkästä tarinasta ja risteily-matkasta maassa
  SEPTEMBER DIARY: My Return to China—After 18 Years
  JOHN DERBYSHIRE

  Impressions of Peking

  Peking’s a big modern city, spacious and clean. I’ve read all the scare stories about air pollution, but there’s nothing I can notice and the sky is clear blue.

  The railroad station itself is agreeable, too—clean and efficient. Likewise the Peking subways, which put New York’s to shame. Why can’t America have stuff this nice?

  Thanks, China …

  There’ll be some more sightseeing around Zhuhai tomorrow; then on Sunday, back to the States via Canton and Taipei.

  This evening we have our last banquet. The four of us—the Derbs, David, and Bruce—are joined by some other old Siping classmates. A surprising number have settled here in the far south. Hard to blame them; the climate is lovely.

  The food is excellent; many toasts are drunk; many reminiscences exchanged. It’s all wonderfully gemütlich, the best banquet of the trip.

  I have my differences with China. I’d dearly like to see the place under rational, constitutional government, though I don’t suppose I shall in what’s left of my lifetime.

  China has, however, given me some of my most enduring friendships, a loyal and loving wife, and some useful life lessons.

  Thanks, China, and thanks to those who hosted us and made this vacation so enjoyable.

  http://www.unz.com/jderbyshire/september-diary-my-return-to-china-after-18-years/

 13. Vai ovat ydinjätteet tusvallisia ? Merivedessä betonilieriöt haurastuvat ja on vain ajan kysymys milloinka ne vuotavat saastuttaen merivedet löyhkääväksi viemäriksi. Siitä vaan kalakeittoa ammentamaan ?

  • Niin Musta Paavi yllä (3.10.2019) väittää.
   Itse olen ollut siinä käsityksessä että ne vasta vaarallisia ovatkin kun pitää haudata syvälle peruskallioon — suurella riskillä tuleville sukupolville

   What To Do With All The Nuclear Waste — Onkalossako kaikki hyvin ?

   It is a peek inside an amazing underground facility being built in Finland to store nuclear waste, called “Onkalo” – the Finnish word for “hiding place.” The project first broke ground in the 1970s and will not be completed for 120 more years. It is designed to last 100,000 years – the time it takes for nuclear waste to become safe

   “It’s the first time we’re knowingly building a post-human structure,” Madsen said by Skype from Denmark. “This problem of a hundred thousand years, and how to act responsibly may exceed what is possible for us humans to grasp.”

   Consider that the Egyptian pyramids are less than 6,000 years old. The oldest known man-made structure, a stone cave wall in Greece, is 23,000 years old. “There’s maybe an expectation that civilization as we know it will cease to exist within this time span,” Madsen said. “Therefore we cannot expect people in the future to know what radiation is. Therefore (Onkalo) has to be able to operate by itself.”

   Onkalo on piilopaikka, jonne ydinjätettä aiotaan haudata tämän vuosisadan lopulla. Kaivausprojekti alkoi 1970 ja vienee 120v valmistuakseen. Sen on laskettu kestävän 100.000v, ajan jonka jäte vaatii muuttuakseen turvalliseksi.
   Madsen Tanskasta sanoo, että kyse on ensimmäisestä ns. ’post-human projektista’, josta ihmiskunta ei voi ottaa vastuuta koska sellainen aikaväli ei ole meidän käsitettävissämme, ehkä ei enää koettavissakaan.
   Suomen ja Ruotsin hallitukset tekevät yhteistyötä projektissa. On vastuutonta pitää jätettä maan päällä ja Onkalo on suunniteltu kestämään kaikki mahdolliset riskit, jotka me tietenkin osaamme ennakoida kuten Japanista näimme. Ja Ruotsille sopii hyvin, että paikaksi on valittu Suomi.
   Kun Onkalo on valmis tarvitaan maailmassa ainakin 99 samanlaista. Joidenkin arvioiden mukaan yli 500.
   Huh
   https://www.globalresearch.ca/what-to-do-with-all-the-nuclear-waste/25038

   https://yle.fi/uutiset/3-10846724
   https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/matka-437-metrin-syvyyteen-olkiluodossa-terrorismin-riski-marginaalinen/

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here