Viisisataa ilmastotieteen ja siihen kytkeytyvien alojen tutkijaa ympäri maailman allekirjoitti kirjeen, joka luovutettiin syyskuun lopulla YK:n pääsihteerille António Guterresille. Vastavalkea nostaa kirjeen esille, koska ilmastotieteen toisinajattelijat eivät juurikaan saa ääntään kuuluviin valtamediassa — tilanteessa, jossa mitään tiedeyhteisön konsensusta ihmisperäisestä ilmaston lämpenemisestä ei todistetusti ole.

Toimittajan välihuomautus

Mainittakoon, ettei mediassa ole kerrottu myöskään yli 30 000 amerikkalaistutkijan allekirjoittamasta kannanotosta, ettei ole ”vakuuttavaa tieteellistä näyttöä siitä, että ihmiskunnan tuottamat hiilidioksidi, metaani tai muut kasvihuonekaasut aiheuttaisivat nyt tai tulevaisuudessa katastrofaalista lämpenemistä tai muutosta maan ilmakehässä” ja että sen sijaan ”on olemassa merkittävää tieteellistä näyttöä siitä, että ilmakehän lisääntyvä hiilidioksidi tuottaa monia hyötyjä kasvien ja eläinten elinympäristöille”.

Tuoreen uutisen mukaan maapallo onkin vihertynyt: metsät ovat 20 viime vuoden aikana lisääntyneet Amazonin sademetsien kokoista aluetta vastaavalla määrällä eri puolilla maapalloa, erityisesti Kiinassa ja Intiassa. Metsäpinta-alan lisääntyminen havaittiin ensimmäistä kertaa satelliittikuvista 1990-luvulla, joten se ei ole selitettävissä pelkästään viime vuosien metsänistutuksilla erityisesti edellä mainituissa maissa. Hiilidioksiperäisestä vihertymisestä todistaa myös vuonna 2016 julkaistu tutkimus, jonka mukaan viimeisten 35 vuoden aikana lehtipeite on lisääntynyt merkittävästi 25–50 prosentilla kasvillisuuden piirissä olevista maapallon alueista pääasiassa ilmakehän lisääntyneen hiilidioksidipitoisuuden vuoksi, ja vähentynyt alle 4 prosentilla kasvillisuuden piirissä olevista alueista. Metsien määrän lisäämistä on pidetty tärkeänä ilmaston lämpenemisen vastaisessa taistelussa.

Kirjeen YK:n pääsihteerille luovuttaneet tutkijat katsovat, että ilmastomallit, joilla perustellaan ilmaston ihmisperäistä lämpenemistä, eivät ole luotettavia ja että on epäviisasta tuhlata biljoonia toimenpiteisiin, jotka perustuvat sellaisten mallien tuloksiin. Heidän mukaansa nykyinen ilmastopolitiikka murentaa talousjärjestelmää ja saattaa johtaa vakaviin seurauksiin maissa, joilta evätään kustannustehokas energia. He pyytävät pääsihteeriä järjestämään vuonna 2020 “rakentavan korkean tason tapaamisen”, jossa tunnetut tutkijat ilmastodebatin kummaltakin puolelta saavat äänensä tasapuolisesti kuuluviin.

Itse kirjeessä todetaan, että ilmastotieteen pitäisi olla vähemmän poliittista, kun taas ilmastopolitiikan pitäisi olla tieteellisempää. Allekirjoittaneet kiinnittävät huomiota siihen, että maapallon ilmasto on vaihdellut koko planeetan olemassaolon ajan kylmien ja lämpimien kausien seuratessa toisiaan. Pieni jääkausi päättyi 1850-luvulla, joten ei ole yllätys, että elämme lämpenevällä jaksolla. Tutkijat huomauttavat, että vain hyvin harvat vertaisarvioidut tutkimukset väittävät nykyisen lämpenemisen olevan pääasiassa ihmisen toiminnan aiheuttamaa.

Allekirjoittaneet myös katsovat, että maailma on lämmennyt puolta tai yli puolta hitaammin kuin malleilla on ennustettu, mikä heidän mukaansa osoittaa, ettemme ole lähelläkään ilmaston muutosten ymmärtämistä. Kirjeessä todetaan, että ilmastomallit ovat puutteellisia, eivät sovellu ilmastopolitiikan ohjaajiksi, hyvin todennäköisesti liioittelevat hiilidioksidin vaikutusta ja sivuuttavat lisääntyvän hiilidioksidin hyödylliset vaikutukset ilmakehässä.

TUTKIJAT TOTEAVAT hiilidioksin olevan kaiken elämän perusta ja että sen lisääntyminen on vihertänyt maapalloa: lisääntynyt ilmakehän hiilidioksidi on kasvattanut kasvien biomassaa maailmanlaajuisesti. Lisäksi sen todetaan lisänneen maanviljelyn tuottoa.

Kirjeen allekirjoittajat katsovat, ettei ole tilastollista näyttöä hirmumyrskyjen, tulvien, kuivuuden tai muiden luonnonkatastrofien lisääntymisestä ilmaston lämpenemisen seurauksena. Sen sijaan, he huomauttavat, hiilidioksidin vähentämistoimenpiteet ovat sekä kalliita että haitallisia: esimerkiksi tuulivoimalat tappavat lintuja ja lepakoita, siinä missä palmuöljyviljemät tuhoavat sademetsien biodiversiteettiä.

Lopuksi tutkijat toteavat, ettei ole mitään ilmastokatastrofia eikä ilmastopaniikkiin ole aihetta. He kertovat vastustavansa haitalliseksi ja epärealistiseksi katsomaansa tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä. Ihmiskunnalla on heidän mukaansa runsaasti aikaa kehittää tätä parempia toimintatapoja.

Kirje kaikkine allekirjoittajineen löytyy täältä.

Toimittajan loppuhuomautus

Todettakoon, että 500 allekirjoittajan joukossa on myös öljy- ja kaasuteollisuudessa toimineita henkilöitä. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että heidän näkemyksensä olisivat vääriä, sen enempää kuin ilmastoalarmismiin ja siinä liikkuviin valtaviin rahasummiin kytkeytyvät tutkijat olisivat automaattisesti väärässä. Koska politisoitumisen vaara on alati läsnä tieteessä, mitään sellaista ”konsensusta” ei pidä olla, että vähemmistön (tai vähemmistöksi esitettyjen tutkijoiden) kanta yksinkertaisesti sivuutetaan siksi että se on vähemmistön kanta. Kaikkein vähiten ilmastopolitiikkaa soisi antavan ohjata jonkun, jonka on kerrottu näkevän hiilidioksidin ja jonka sanottavan loppuminen käsikirjoituksen puuttuessa viittaa muiden seikkojen ohessa ulkopuoliseen ohjailuun ja poliittiseen hyväksikäyttöön.

Lue myös

49 KOMMENTTIA

 1. Ilmastonmuutos on tämän päivän stiiknafuulia, jonka nimeen kaikkien kuuluu vannoa. Se toimii kuin tehokkainkin infosotaoperaatio, jonka jyrä jättää itsenäiselle ajattelulle minimaalisesti tilaa.

  Samalla se luo aivan uusia bisnesmahdollisuuksia, joista nyt nähdyistä ruotsalainen Greta Thunberg -merkkinen rahantekokone on selvästikin innovatiivisin. Se muistuttaa kovin suomalaista Venäjän trolli -jahtia, jossa siinäkin kellokkaiden uhriutuminen näyttelee keskeistä roolia.

  Kaikki muu vaikuttaa toissijaiselta; köyhyyden poisto, vanhusten hoiva ja ydinsodan uhka ovat menettämässä merkitystään ihmisten mielissä. Ilmastonmuutoksen torjuminen on ehdottomasti tärkeintä! Näinköhän meitä taas kerran kusetetaan oikein kunnolla?

 2. Kirjoitit: ”ilmastotieteen toisinajattelijat eivät juurikaan saa ääntään kuuluviin valtamediassa — tilanteessa, jossa mitään tiedeyhteisön konsensusta ihmisperäisestä ilmaston lämpenemisestä ei todistetusti ole.”
  Yleensä epätieteelliset ”toisinajattelijat” eivät tieteessä saa sanomaansa julkaistua – tutkimuksessa on oltava relevantti aineisto ja metodiikka sekä asiallinen artikkeli päätelmineen. Miksi heidän pitäisi saada ajatuksensa läpi mediassa? Tuossa 500 hengen ryhmässä ei ole ainoatakaan ilmastoalan tutkijaa joka esiintyisi tieteellisten julkaisujen sivuilla.

  Tieteessä ei tuloksista koskaan äänestetä eikä siellä ole enemmistöjä ja vähemmistöjä. Tiedeyhteisö ottaa vastaan kaikki uudet tulokset ja niistä eteenpäin johtavat jäävät elämään ja huonot tulokset unohtuvat käyttökelvottomina. Tiede ei myöskään henkilöidy ja näin se ei voi politisoitua. Ns. ”kriittiset tutkijat” ovat tutkijoita joiden tulokset ovat unohtuneet kelvottomina. Jokainen tutkija haluaa selvittää uusien tulosten selittävyyden, omaksua ajatukset ja päästä näin itse eteenpäin tieteessä.

  Se, että maanpintaa peittää nyt enemmän vihreätä kasvillisuutta ei johdu lainkaan hiilidioksidin lisääntymisestä vaan maankäytön muutoksista, sateiden lisääntymisestä ja ilmaston lämpenemisestä. CO2 kuten typpi, fosfori, kalsium, mikroravinteet, vesi, lämpö, maaperä, valo, jne ovat kaikki kasvua edistäviä tekijöitä. Tietyn rajan jälkeen niiden annostus on pelkästään haitaksi. Luonnossa CO2 ei juuri koskaan ole se tekijä mitä pitäisi saada lisää – yleensä kasveilla on veden, valon, typen, fosforin, kalsiumin, jne puute ja väärät kasvuolosuhteet (lämpö, maaperä, sateisuus).
  On typerää tehdä ilmastonmuutokselle kohtalokkaasta hiilidioksidista hyvis vain sen perusteella, että se on myös ravinne kasveille. Nyt on kysymys ilmakehän suojelusta ja lämpenemisen estämisestä.

  Tehdyt ilmastomallit ovat olleet uskomattoman tarkkoja. Kauaksi tulevaisuuteen tehdyissä maleissa epävarmuutena on se, kuinka vakavasti ihmiskunta ottaa vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnasta. Tärkeintä on esittää malleilla se, mitä tapahtuu jos mitään ei tehdä.

  Ilmasto ei ole vaihdellut maapallon historian aikana kuin korkeintaan 0,2 C / 1000 vuodessa. Nyt lämpeneminen on 100-kertaista. Ns. pieni jääkausi ei ollut poikkeuksellisen kylmä vaan se oli vain aika juuri ennen tätä ihmisen aiheuttamaa lämpöpiikkiä. Alan tutkijat eivät ole löytäneet ainoatakaan muuta selitystä lämpenemiselle kuin ihmistoiminnasta seuranneiden kasvihuonekaasujen emissiot. Lämpeneminen on 100% ihmisen aiheuttamaa. Ilmaston ääri-ilmiöt (myrskyt, tulvat, kuivuus, helleaallot, jne.) ovat lisääntyneet kiistattomasti kullekin alueelle ominaisella tavalla. Esim. vuoristojäätiköiden sulamisesta on seurannut jokien kuivuminen kesällä ja keinokastelusta riippuvaisilla alueilla maanviljely on tyrehtynyt. Sata miljoonaa ihmistä on menettänyt elinmahdollisuutensa.

  Tällaista tieteen halveksintaa ja ilmastonmuutoksesta valehtelua ovat energia-alan yritykset harjoittaneet jo 50 vuotta ja ne ovat käyttäneet yli 200.000.000 dollaria tähän myyräntyöhön. Tieteenharjoittajat olisivat tuolla rahalla saaneet ihmeitä aikaan. En ymmärrä sitä, miksi harrastelijat ja asiasta mitään ymmärtämättömät kirjoittelevat kirjoja, tekevät TV-ohjelmia ja videoita sekä harjoittavat propagandaansa somessa. Yleensä tieteellisistä tuloksista kertovat kyseisen alan tutkijat.
  Fil.tri Mikko Punkari (kvartäärigeologia & paleontologia, ilmastonmuutos, geofysiikka, satelliittiteknologia; tutkimusalan vertaisarvioija; viimeisin tutkimus Pamirin alueen ilmastonmuutoksesta)
  https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/03/25/oil-and-gas-giants-spend-millions-lobbying-to-block-climate-change-policies-infographic/?fbclid=IwAR3KUlz2INqobVsFDwLSdHObX2zjT-gdvVeqF-eNFjVz9K4Vt_X733YlqqA#8cd8a877c4fb

  • Kumma kun niissä valtavissa hiekka-aavikoissa tulee joka vuosi vain lisää santaa ja soraa näkyviin. Jos esim. Saharan aavikot voitais istuttaa täyteen puita, niin sieltä alkavat tuhoisat myrskytkin loppuisivat, ja Karibian saaret säästyisivat tuhoilta, sekä myöskin Amerikan manner.Seuraavana huolena näyttää olevan etelänavan piilossa olevien tulivuorten purkaantuminen, joka sulattaisi siellä olevat jäätiköt, nostaen meren pintaa huomattavasti. Alavista niityistä muodostuisi kalanviljelys alueita.

  • ”Yleensä epätieteelliset ”toisinajattelijat” eivät tieteessä saa sanomaansa julkaistua – tutkimuksessa on oltava relevantti aineisto ja metodiikka sekä asiallinen artikkeli päätelmineen. Miksi heidän pitäisi saada ajatuksensa läpi mediassa? Tuossa 500 hengen ryhmässä ei ole ainoatakaan ilmastoalan tutkijaa joka esiintyisi tieteellisten julkaisujen sivuilla.”

   Palataanpa ajassa muutamia vuosia taaksepäin:

   ”Kanadalainen tilastomatemaatikko Steve McIntyre epäili kiekkomailakuvion tieteellistä kestävyyttä, ja hän päätti selvittää sen takana olevat numerot, tilintarkastajan huolellisuudella. Jääkiekkomailan isä, professori Michael Mann yritti kaikin keinoin estää häntä pääsemästä käsiksi tutkimusaineistoonsa, mutta lopulta McIntyre onnistui v. 2003 saamaan datan haltuunsa.

   McIntyre: “Ilmeni, että he olivat muunnelleet pääkomponettianalyysiä väärin ja muunnettu metodi tuotti kiekkomailan muotoisia käyriä 99 prosenttia ajasta. Metodi myös korosti erään proxyn, eli korvikemittarin merkitystä. Ko. proxy oli kalifornialainen vihnemänty, joka aikaisempien tutkijoiden mukaan ei sopinut lämpötila-proxyksi…

   Steve McIntyre, MUUKALAINEN ILMASTOTIETEEN ULKOPUOLELTA, oli onnistunut murskaamaan Mannin lätkämailan, ilmastonmuutosliikkeen ikonin.”
   Koko artikkeli: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/11/17/ilmastokatastrofi-peruutettu-kasikirjoitus

  • Tieteestä on tullut pelkää työkalu manipulaattoreiden käsissä. Suurin osa nk. tiedemiehistä ei ole kuin maksettuja huoria, jotka tekevät tasan tarkkaan ne temput kuin rahoittajansa haluavat. Suurin osa tieteellisen koulutuksen saaneista on siirtynyt tai siirretty kaupallisen sektorin palvelukseen. Esimerkiksi lääketieteellistä tutkimusta tehdään suurelta osin lääketeollisuuden rahoituksen alaisuudessa. Suomi yritti toki urhoollisesti vaalia tieteen riippumattomuutta, mutta oli suurten kansainvälisten paineiden edessä voimaton. Ilmiötä korostaa se, että kansallisvaltiota ohjaavat poliittiset voimat alkoivat kumartaa suuria kansainvälisiä korporaatioita ja rahoittajia. Tiedemiesten arvostus on nykyään hyvin vähäinen, ikävä kyllä. Maksettu huoruus säteilee kauas. Moraalitaso on useimmilla tiedeihmisillä matala, sosiopatia yleinen luonteenpiirre ja taipumus sotkeutua kaikenlaiseen epäeettiseen toimintaan on aina ollut suuri vrt. natsitiedemiehet, jotka suurvallat, lähinnä USA innokkaasti rekrytoi omiin tutkimuslaitoksiinsa operaatio ’Paperclip’in myötä. Itse olen täysin vakuuttunut siitä, että maailma ilman tiedemiehiä oli ollut parempi paikka. Elämä olisi hieman lyhyempi, mutta sata kertaa miellyttävämpi.

  • Hra Punkari: tekeväthän esim. auto-ohjelmia ja -kirjoituksia muutkin kuin autoinsinöörit..
   Ei liene kiellettyä esittää omia näkemyksiään siis ”ilmastotieteestäkään”…

 3. Nyt vain pikakommentti tähän: ”Se, että maanpintaa peittää nyt enemmän vihreätä kasvillisuutta ei johdu lainkaan hiilidioksidin lisääntymisestä vaan maankäytön muutoksista, sateiden lisääntymisestä ja ilmaston lämpenemisestä. ”

  Vrt. ”From a quarter to half of Earth’s vegetated lands has shown significant greening over the last 35 years largely due to rising levels of atmospheric carbon dioxide, according to a new study published in the journal Nature Climate Change on April 25.”

  https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth

  ”Factorial simulations with multiple global ecosystem models suggest that CO2 fertilization effects explain 70% of the observed greening trend, followed by nitrogen deposition (9%), climate change (8%) and land cover change (LCC) (4%).”

  https://www.nature.com/articles/nclimate3004

 4. Kyseiset 30000 allekirjoittanutta ovat huolissaan talousjärjestelmän mahdollisesta romahtamisesta. Talousjärjestelmän, joka perustuu kulutukseen. Tämä on se asia, josta ei pitäisi olla huolissaan, vaan huolissaan pitäisi olla kulutuksen kasvusta.

  • Mikään ”talousjärjestelmä ei voi jatkua pitkään”,koska kaikki perustuu ahneuteen. Entiset sivistysvaltiot ovat kaikki kaatuneet omiin rikoksiinsa, ja niin tulee jatkumaankin.

 5. Tuollaiset väitteet kun ”eivät sovi agendaan”. Milläs sitä sitten kansalaisia rahastetaan?
  – No, ei se mitään kansan muisti on lyhyt. Kyllä äkkiä joku uusi kusetus keksitään.

 6. ”Tehdyt ilmastomallit ovat olleet uskomattoman tarkkoja”…

  Just joo, IPCC on korjannut jälkikäteen ilmastomalleja ja jopa jättäneet tietoja pois ns ”vääriä faktoja” raporteistaan.

  Ja näistä kiinnijäämisistä löytyy ihan dokumenttia…

 7. Vesa Raiskila – Tein itse 1990-luvulla näitä ”vegetation index” -kasvillisuustutkimuksia satelliittikuvista koko maailmasta ja erityisesti Afrikasta ja selvitin mitkä tekijät vaikuttavat vihertymiseen aineistossa. Jokaisella alueella on omat syynsä ja on täysin mahdoton erotella yhden tekijän, esim. hiilidioksidin tai muiden yksittäisten vielä tärkeämpien ravinteiden osuutta havaittaviin muutoksiin. Metodilla mitataan vihreän kasvillisuuden peittävyyttä esim. kymmenen hehtaarin kokoisella ruudulla – jos sillä on pienikin määrä maapaljastumia, rakennuksia, kiviä, jne. laskee heijastus. Jos peittoisuus on suuri niin kasvillisuuden tyyppi vaikuttaa seuraavaksi. Nurmikko, orasmaa, vesakko ja lehtipuut heijastavat infrapunasäteilyä eniten. Vanha metsä, havupuusto ja kuivunut kasvillisuus vähiten. Suomessa maankäytön muutokset (metsien nuortuminen, vesakoituminen ja nurmiviljelyn lisääntyminen) näkyvät vihertymisaineistoissa. Yhden kuvaelementin alalla satoja eri tekijöitä vaikuttamassa valon heijastusspektriin. Vaatisi mittavan tutkimushankkeen selvittämään edes yhden kuvaelementin alueelta ne tekijät, mitkä kokonaisspektriin vaikuttavat. Kuivilla alueilla lisääntyneet sademäärät ovat asia mikä voidaan todistetusti havaita satelliittikuvista.
  Nuo kiinalaistutkijat ovat ylpeitä maansa mittavista metsänistutuksista ja ne taatusti nähdään satelliittikuvista. NASA ei ole akateeminen laitos vaan se julkaisee raflaavia juttuja myydäkseen satelliittikuvia. Suuri osa sen insinöörien tulkinnoista on osunut täysin harhaan. NASA julkaisi satelliittikuvien perusteella viime vuonna tiedon, että Etelämantereen jäätikkö on kasvamassa – välittömästi laitoksen yhteistyökumppanit peruivat uutisen ja kertoivat, että jäätikön massaa ei voida tutkia vain lumisateen määrää mittaamalla.

 8. Pitkäaikaisseurannan mukaan ilmastö on vaihdellut luonnostaan lämpimästä kylmään ja kylmästä lämpimään jaksoittain jo ennen ihmisten ilmaantumista maapallolle eikä siihen ole hiilidioksidipitoisuuudet vaikuttaneet mitenkään ja nyt ollaan taas menossa kylmän jakson huippua kohti ja täällä sataa lunta.

 9. Suurta ilmastohuijausta tukevien petollisten poliitikkojen ja valtaVALEmedian rakas Greta Thunberg:

  ”Just as we suspected, climate youth puppet Greta Thunberg is controlled by George Soros

  She’s all over the news these days, but 16-year-old Greta Thunberg isn’t homegrown or grassroots. Her climate schtick is completely a product of George Soros and Company, which feeds Thunberg her lines as she traipses around the world pretending to have come up with all this climate hysteria on her own.

  In truth, Thunberg is never without her handler, Luisa-Marie Neubauer, a 23-year-old, far-left activist from Germany who’s the “Youth Ambassador” for an international lobbying and campaigning organization known as the “ONE Foundation,” which is funded by George Soros, Bill & Melinda Gates, and Bono, among other celebrity names.

  Besides the fact that Thunberg herself comes from a family of freemasons, her mother supposedly having ties to Bavarian Illuminati founder Adam Weisshaupt, Neubauer, her controller, works for a major globalist entity that’s working to implement Agenda 2030 in Germany via the Paris Climate Accord.

  Neubauer is also a member of Alliance 90, The Greens, and Green Youth, three communist organizations that are using the “threat” of climate change as a cover to push for sweeping policy changes all around the globe – changes that will, of course, eliminate freedom and liberty in order to “save the planet.”…”,

  Koko artikkeli: https://www.climatesciencenews.com/2019-09-24-climate-youth-puppet-greta-thunberg-george-soros.html
  Ruotsiksi: https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/10/04/precis-som-vi-misstankte-kontrolleras-greta-thunberg-av-george-soros/

  • Suomalaisetkin poliitikot näyttävät toimivan globaalikapitalistien (Illuminatin/NWO-cabalin) työkaluksi luodun YK:n kuuliaisina apulaisina mm. ilmastohuijauksessa, joka osaltaan helpottaa toteuttamaan YK:n totalitääriseen maailmanhallitukseen tähtäävää agenda kolmeakymmentä (Agenda 30).

   Seuraavassa on hyödyllisille idiooteille tarkoitettu YK-agenda30 koodattuna plus koodin selkokielinen tulkinta (translation) niille, jotka eivät usko valtamedian propagandavaleisiin:
   https://www.naturalnews.com/051058_2030_Agenda_United_Nations_global_enslavement.html

  • Seuraavassa kuvattuun kankkulankaivoon meidän tyhmät/EU-diktatuurin korruptoimat poliitikkomme kaatavat meiltä veroina nyhdettyjä tolkuttomIa summia, valtaVALEmedian taukoamattoman ”ilmasto”-propagandarummutuksen tuella:

   James Corbett selostaa artikkelissaan ”And Now For The 100 Trillion Dollar Bankster Climate Swindle…” eli ”BANKSTERIEN 100 biljoonan dollarin ilmastohuijaus” kuinka huijauksen keskiössö ovat 90 biljoonan dollarin investoinnit energia-infrastruktuuriin, yksi biljoona dollaria vihreisiin joukkovelkakirjoihin, monien biljoonien dollarien päästökauppa-markkina sekä 391 biljoonan dollarin kasvava rahoitus-markkina. Siksi apajilla on huomattava joukko monikansallisia suuryrityksiä ml. monet oligarkkien hallitsemat ÖLJY-YHTIÖT. [Kaikki maksatetaan viimekädessä niiden maiden veronmaksajilla, joiden poliitikot ovat ilmastohuijauksessa mukana – kuten Suomi,]

   Siksi myös ROCKEFELLERIT JA ROTSCHILDIT OVAT ILMASTOHYSTERIAN eturintamassa.
   Apajilla on myös yli 400 globaalia institutionaalista sijottajaa ottamassa oman osuutensa voitoista.

   ”The heart of the issue (for those who need it elaborated) is this: the future of $90 trillion of energy infrastructure investments and the $1 trillion green bond market and the multi-trillion dollar carbon trading market and the $391 billion (and growing) climate finance industry hangs in the balance.

   It’s why Enron and Goldman pioneered the emissions trading swindles (that–surprise, surprise!–are a complete and total fraud from top to bottom).

   It’s why General Electric, DuPont, Johnson & Johnson, Pepsi, Siemens, AIG and a host of other Fortune 500/CFR companies joined BP, ConocoPhillips, GM and a host of other oiligarch companies as founding members of the US Climate Action Partnership whose “Blueprint for Legislative Action” became the backbone of the Wall Street-backed Waxman-Markey bill of 2009.

   It’s why the Rockefellers and Rothschilds are at the forefront of the climate hysteria.

   It’s why over 400 global institutional investors worth over $25 trillion have decided to cash in on the bonanza with their “Investment Platform for Climate Actions.”

   Koko artikkeli: https://www.corbettreport.com/and-now-for-the-100-trillion-dollar-bankster-climate-swindle/
   Vastaa

 10. ”Viisisataa ilmastotieteen ja siihen kytkeytyvien alojen tutkijaa ympäri maailman allekirjoitti kirjeen, joka luovutettiin syyskuun lopulla YK:n pääsihteerille António Guterresille. ”

  Jo artikkelin ensimmäinen lause on harhaanjohtava.
  Alla linkissä on lista henkilöistä. Enemmistö ei ole mitään ilmastotutkijoita, ilmastotieteisiin liittyviä tutkijoita ja huomattava osa edes ylipäätään tutkijoita.

  https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/09/ED-brochureversieNWA4.pdf

 11. Suomalaisprofessorit toteavat IPCCn mallit huuhaaksi ja esittävät oman mallin ja tieteen sääntöjen mukaan edellyttävät, että asiantuntijat suorittavat vertaisarvion ja osoittavat virheet heidän mallissaan, jos niitä on. http://www.maaseutumedia.fi/suomalaisprofessoreiden-tutkimusraportti-kumoaa-ipccn-raportin/
  Samalla tavoin Zharkova on mallintanut auringon toimintaa ja malli istuu kuin nenä päähän ja se kertoo, että kohta meillä on kylmä. Tätä kirjoittaessa sataa räntää ja on vasta lokakuun alku. https://www.youtube.com/watch?v=M_yqIj38UmY , Miten ihmeessä politiikkaa ohjaa uskomustieteet samoin kuin pimeällä keskiajalla (joka taitaa osoittautua valistuksen ajaksi tällä menolla). Freoneiden aiheuttama otsonikato ilmestyi, kun patentin suoja-aika päättyi. Onko päästöoikeuksilla tarkoitus siirtää verotusoikeutta kapitalistlle? Ydinvoima on päästötöntä ja sitä ei voi rahastaa. Milloin vihreiden politiikasta voisi löytää ympäristöä huomioivaa logiikkaa? Nyt he pelaavat riistokapitalistin pussiin.

 12. Ilmastotrollaus liittyy uusbolshevistis-neoliberalistiseen, poliittis-taloudelliseen, globaaliin voiton ja vallan maksimointiin. Hyötyjät ovat vanhoja tuttuja konkareita. Al Gore on luonut George Soroksen rahoittamana manipulaatioaineistoa CO2-tuhosta maailmanlaajuisia bisneksiä silmälläpitäen. Hänen esitelmäpalkkionsa on n. 100.000 taalaa/kerta. – Tässä prosessissa ostetut ns. tiedemiehet ovat pelkkiä juoksupoikia, koska he eivät saa apurahoja muuhun kuin yksisuuntaiseen, ennalta määrättyyn ns. ilmastotieteeseen.

  Vaihtuvat säätilat ja ilmasto on syytä erottaa. Ensinmainittuihin voi vaikuttaa ja siinä toiminnassa suurin asiantuntemus on US-armeijalla. Esimerkiksi otsonikerrokseen voi synnyttää aukon kloori-ja fluoriyhdisteillä. Viime aikoina on puuhattu ns. sadekäytävää Intian valtamereltä kuivalle Arabian niemimaalle Jemenin ja Omanin alueen yli ja ohi salaisilla mieraaliruiskutuksilla ym. – kuten elektromagneettisilla keinoilla. Säätilojen muokkaus ja manipulointi on nykyään arkipäivää Suomessakin. Jokainen voi tarkastella synteettisten pilvien leviämistä taivaalla ja nähdä niiden mineraalikoostumuksen heijastuvan värivaikutelmana auringon läheisyydessä. USA:n presidentinn lausahdus vuosikymmenien takaa: Jos hallitset ilmastoa, hallitset koko mailmaa.
  https://geoarchitektur.blogspot.com/p/a-way-to-peace-for-yemen-giving-usa.html

  Ilmastomaantieteen professori, fyysikko ja klimatologi professori Dr. Werner Kirstein on yksi nykyisen epätieteellisen climavouhotuksen ihmettelijöistä. Totuus on suurinpiirtein päinvastainen kuin mistä puhutaan hänen mielestään.
  https://www.youtube.com/watch?v=zzdtuW9B-tg
  https://www.youtube.com/watch?v=zT5MR8SEvyc

 13. Climate and the Money Trail
  By F. William Engdahl
  Viime vuosikymmenien aikana maailmantalouden globalisoinnin takana olevat megakorporaatiot ja megamiljardöörit ovat aiheuttaneet valtavaa vahinkoa ympäristöllemme sekä teollistuneissa että alikehittyneissä Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan talouksissa ja he ovat johtavia ”ruohonjuuritason” hiilidioksidiliikkeen taustavoimia Ruotsista Saksaan ja Yhdysvaltoihin ja sen ulkopuolelle.
  Onko kyse syyllisen omatunnon tuskista vai voisiko kyseessä olla syvempi agenda hengitetyn ilman ja muunkin bisneistämiseksi?

  Climate. Now who wudda thought. The very mega-corporations and mega-billionaires behind the globalization of the world economy over recent decades, whose pursuit of shareholder value and cost reduction who have wreaked so much damage to our environment both in the industrial world and in the under-developed economies of Africa, Asia, Latin America, are the leading backers of the “grassroots” decarbonization movement from Sweden to Germany to the USA and beyond.

  Is it pangs of guilty conscience, or could it be a deeper agenda of the financialization of the very air we breathe and more?

  Whatever one may believe about the dangers of CO2 and risks of global warming creating a global catastrophe of 1.5 to 2 degree Celsius average temperature rise in the next roughly 12 years, it is worth noting who is promoting the current flood of propaganda and climate activism.

  The Real Agenda is Economic

  Make no mistake. When the most influential multinational corporations, the world’s largest institutional investors including BlackRock and Goldman Sachs, the UN, the World Bank, the Bank of England and other central banks of the BIS line up behind the financing of a so-called green Agenda, call it Green New Deal or what, it is time to look behind the surface of public climate activist campaigns to the actual agenda. The picture that emerges is the attempted financial reorganization of the world economy using climate, something the sun and its energy have orders of magnitude more to do with than mankind ever could—to try to convince us ordinary folk to make untold sacrifice to “save our planet.”

  https://www.globalresearch.ca/climate-money-trail/5690209

  • Ahvion artikkelin viimeinen lause tiivistää paljon asiaa siitä, mistä suuressa ilmastohuijauksessa on kysymys:

   ”Kun koulunuoriso 80-luvulla lähti hysteerisen pelon vallassa niin kutsutuille rauhanmarsseille, totesin silloin koulukavereille: ”Lähtekää vaan rauhanmarssille, Neuvostoliitto tarvitsee teitä!” Nyt voidaan samaan tyyliin todeta ilmastolakkomielenosoituksiin osallistuvalle koululakkonuorisolle, että ”Lähtekää vaan ilmastolakkoon, George Soros ja globalistieliitti tarvitsevat teitä!””

   • Hyvin on Ahvio nuorena nähnyt mistä on ollut kyse. Ehkä asiassa on auttanut kommunismin ateistinen ideologia, joka oli tarkoitus vielä maailman joka kolkkaan.
    Nyt vanhempana ei vain ymmärrä että nwo-agendaa vetävät sionistit ovat kaiken takana hebrealaisine raamattuineen ja tikkun-olam oppeineen.
    Helpompi puhua ’soroksista’ ja globalisteista kuin sionisteista jotka pyhän maan lipun alla valloittavat ja tuhoavat maailmaa.
    Kristityille kumma kyllä on vaikea asia asettua poikkiteloin sionismia vastaan

 14. Sää on oikukas, arktinen merijää oli muihin vuosiin verrattuna keskitalvella matalimmillaan kuin koskaan mittausjakson aikana ja olisi luullut että kesällä merijäätä olisi vähiten koko mittausjakson ajalta mutta eipä olekaan se on keskiarvon ja alimman puolivälissä. Rupesiko ilmasto nyt tänä vuonna kylmenemään kun ensilumikin satoi kuukautta aiemmin.

 15. Pitäisi kirjoittaa oodi hiilidioksille, tälle elämän antajalle jota kasvit hengittävät ja yhdessä valon kanssa antavat happea takaisin meille ihmisille ja eläinkunnalle, jotka sitä hengitämme ja luovutamme hiilidioksidina takaisin kasveille.

  Tämä on sitä elämän kiertokulkua ja ellei hiilidioksidia olisi, emme nekään hengittäisi ilmasta happea jonka kasvit meille antaa hengittäessään hiilidioksidia.

  No minä en ole kynämies, mutta avatkaa

  https://www.windy.com/fi/-CO-konsentraatio-cosc?cosc,53.226,23.027,3,m:fpmagNP

  ja ihmetellään reaaliaikaisesti, miksi Suomessa on lähes sama hiilidioksidi määrä kuin pohjoisnavalla, Huippuvuorilla Grönlannissa ja joissa tunnetusti ei ole kasvillisuutta, liikenteen päästöjä, teollisuutta, ihmisiä ja eläimiä. Suomessa on sama hiilidioksidipitoisuus kesät ja talvet mitä napaseudulla. Mistä sitä vähentää ”nollapäästöksi”, kun Brysselistä tuulet tuovat kaiken hiilidioksidin tänne?

 16. Ihmiskunta vaputuu juutalaisen rahavallan ym. sorron ikeestä vain yksilöiden itsenäisen arvioinnin kehittyessä. Mielenkiintoista on, että Vladimir Iljits Leninissä oli juutalaista ja suomalais-ugrilaista perimää – hän oli osittain mordvalainen. Hän sai piilopaikkoja sukulaiskansansa suomalaisten parista vallankumousta puuhatessaan. Pietarin Suomen rautatieaseman edessä Lenin-patsas viittoilee edelleen. Onko nyt menossa samankaltainen yritys ilmaston merkeissä, jolle sen puuhamiehet toivovat neuvostokeikauksen kaltaista pyrkimystä maailmanlaajuisuuteen ? Ainakin suomalaiset ovat taas täysin rinnoin avittamassa uutta historiallista huijausta. Ovelat vievät ja tyhmät kärsivät.

  • ”And while some outlets described the co-signers as experts in climate science, most are not. As noted in an analysis below, a significant portion of the co-signers are either engineers or professionals in non-technical fields. Only 10 identified themselves as climate scientists.”

   Viittaanpahan taas edellä antamaani kommenttiin: Totuudenetsijä 4.10.2019 at 17:11

   Eräs suositeltava artikkeli kommentteineen: ”Millä perusteilla luonnontieteelliset tutkimukset vanhenevat?”,
   http://professorinajatuksia.blogspot.com/2019/10/milla-perusteilla-luonnontieteelliset.html#comment-form

   Ja ovathan niitä todellisia ilmastoexperttejä esim. Greta Thunberg tukijoukkoineen, AlGore ja tietysti em. professori Michael Mann jääkiekkomailoineen!

   George Soros ja muu globalistieliitti tarvitsevat sinua ja muita sinunlaisiasi hyödyllisiä idiootteja toteuttaakseen YK-agenda30:n ja edelleen Uuden maailmanjärejestyksen tyranniansa!

 17. Ilmastouskonto perustuu ihmisten turvallisuuden tunteen pelottelulle. Tämä on ominaista kaikille pseudotieteille. Pseudotieteet esiintyvät tieteinä mutta perustavat retoriikkansa sille että ihmisten terveys tai elämä on vaarassa, tai että ihminen voi saada itselleen ominaisuuksia kuten terveyttä. Pseudotieteen siivoaminen pois tieteestä on aina ollut tiedeinstituution tehtävä.

  Osaamme välttää TV-kanavan valemainokset missä ihmiset houkutellaan ostamaan jotain pillereitä tai juomia terveyden puolesta, ja näytellään tieteellistä, vaikka tosiasiassa tiedetään että ne on jotain kissan pissaa pullossa. Sama on kaikissa naisten hygienia- tai terveystuotteiden mainoksissa; tungetaan mainokset täyteen numeroita ja vaikeita sanoja niin se näyttää vakuuttavalta asiakaskunnan silmissä.

  Perinteinen marxilaisuus on ollut kansan kiihottamista rikkaita vastaan, mutta marxilaisuudessa olennaista ei oikeastaan ole se, millä retoriikalla kansa kiihotetaan, vaan se, että vallankumous saadaan aikaan – keinolla millä hyvänsä. Extinction Rebellion on malliesimerkki tällaisesta porukasta, ja keskeiset hahmot selkeästi marxilaisia. Retoriikka on ihan sitä perinteistä ”Vallankumous tulee joka tapauksessa, joten lakatkaa seisomasta sen tiellä, se on turhaa”. Pitävät tunteellisia palopuheita joissa fatkat on vaihdettu ”Minulla on ikävä kyllä teille suruviesti”-tyyliseen itku-viha-tason tunneretoriikkaan. Heidän retoriikassa ilmastonmuutoksen käsillä oleva maailmanloppu otetaan kirjaimellisena totuutena minkä pohtimiseen ei käytetä sekuntiakaan aikaa.

  Tänä päivänä ihmiset ovat aatteettomia ja itsekeskeisiä, ja tämän päivän arvomaailmassa ei ilmeisesti onnistu vedota heidän kateuteensa (työväen vallankumous) tai häpeäänsä (luokaamme uusi, uljas valtakunta). On kuitenkin löydetty tapa vaikuttaa heihin, nimittäin vetoamalla heidän henkilökohtaiseen terveyteensä ja turvallisuuteensa. Vedotaan siihen että jonkinlainen maailmanloppu on tulossa, ja tämä ilmeisesti koskettaa ihmisiä, koska varmasti suurin osa ihmisistä elää jatkuvassa tunteessa että maailma on jotenkin sekaisin ja turvaton.

  Keskustelu ilmastonmuutoksesta jonkinlaisena tieteenä kannattaa minusta kokonaan sivuuttaa, koska nämä vallankumoukselliset ei-faktuaaliset agendat ovat niin ilmeisiä, ja toisaalta tätä vallankumouksellista porukkaa ei keskustelu tieteestä myöskään kiinnosta. Se on puhdasta kansankiihottamisen retoriikkaa jota ajetaan tieteellisyyden varjolla, kuten ukko-Marx myös aikanaan; hirmu muka-tieteelliset teoriat viriteltiin puhtaan vallankumousideologian tueksi siksi koska tyhmät ei erota faktoja palopuheista.

 18. Ehkä olisi Vastavalkean kannalta ollut parempi jättää ilmastoviisastelu tekemättä. Tämäntasoisia juttuja löytää ihan tarpeeksi muualtakin. Eihän jääkauttakaan oikeasti ollut.

  • Soros ja globalisti-banksterit tarvitsevat sinunkinlaisiasi hyödyllisiä idiootteja työkalunsa YK:n agenda30:n ja sen täydellistetyn version eli totalitäärisen maailmanhallituksen pystyttämiseen – aivan kuten aikoinaan sanonnan ”hyödyllinen idiootti” lanseerannut bolsevikki Vladimir Lenin tarvitsi tarkoittamiaan hyödyllisiä idiootteja kommunistisen Neuvostoliitto-monsterin pystyttämiseen. Leninin hyödylliset idiootit uskoivat Leninin saarnaamaan kommunismiin maanpäällisen paratiisin tuojana. Sinunlaisesi hyödylliset idiootit uskovat globaalibanksterien lähes rajattomilla rahavaroillaan korruptoimien pseudotiedemiesten kehittämään ilmastouskontoon maailman pelastajana: ”The Deliberate Corruption of Climate Science” by Tim Ball.

   Viittaan sinullekin em. kommenttiini 4.10.2019 at 17:11 koskien, ilmeisesti sinunkin ylimpiin ilmasto-guruihisi kuuluvan jääkiekkomaila-professori Michael Mann’in ANSIOKASTA tutkimusta – SUUREN RAHAN korruption avulla luodun pseudo-ilmastotieteen tuotosta.

   Sinunlaisille hyödyllisille idiooteille tarkoitettu YK-agenda30 koodattuna plus koodin selkokielinen tulkinta (translation) toisaalta niille, jotka eivät usko petturipoliitikkojen ja heitä tukevan valtamedian propagandavaleisiin:
   https://www.naturalnews.com/051058_2030_Agenda_United_Nations_global_enslavement.html

   Vaikka enhän minä tiedä, vaikka olisit noiden globalisti-banksterien palkkalistoilla trollaamassa ja siinä tapauksessa muutakin kuin hyödyllinen idiootti.

 19. Ilmastohysterian taustalla ei ole pelkästään globalisti-banksterien suuren rahan korruption avulla luoma pseudo-ilmastotiede vaan jotain vielä pahempaa:

  ”Klimathysterins satanistiska bakgrund

  Filmen är tyvärr enbart på tyska, men visar många engelska och ett svenskt dokument, så att även de som inte kan tyska har en viss möjlighet att hänga med. Klimathysterikernas täta band till Extinction Rebellion [https://samnytt.se/klimat-greta-djupt-involverad-i-vansterextrema-extinction-rebellion/] är ingen nyhet. Men att dessa använder sataniskiska ritualer och symboler [http://www.paddywagon.ie/extinction-rebellion-are-a-satanic-group/] är mindre känt.

  Satanister anser att djävulen är GUD och därför ber de till och avgudar fan. De säljer gärna sin själ till djävulen för att få status, makt och pengar i gengäld. Men på sikt drar de alltid det kortare strået, då djävulen lurar alla sina avtalsparter.

  The group known as Extinction Rebellion are a satanic group set up to work with the government, to trick the masses with false teachings about the climate, to put fear and anxiety in the minds of people. They never leave out signs and symbols, to let you what they are about. ….

  The protests they perform, are rituals. They talk about spilling the blood of children, they wear white to signify an innocent child and they use red paint for blood, why do they have to mention children and blood letting, because it’s devil talk, this is how they carry on…”,

  Koko artikkeli: http://whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/2358.html

  Ateisti sanoo, ettei Saatanaa ole olemassa, mutta satanisti uskoo Saatanaan ja suorittaa sille kammottavia rituaalejaan, joissa käytetään myös ihmis- ja ennenkaikkea lapsiuhreja.

 20. Allekirjoittajien lista on hupaisaa luettavaa. Kasapäin nimiä, joiden tieteellinen pätevyys on ihan muilta aloilta kuin ilmastotieteestä. Suosikkini siellä on psykoanalyytikko; joku joka ymmärtää sen päälle, kun joku makaa sohvalla kertomassa ikävästä lapsuudestaan, tunkee nokkansa ilmastotieteisiin 😀 Ja sitten tosiaan näyttäisi olevan teollisuuskytköksiäkin.

  Edelleen jonkin akateemisen tittelin saaminen ei yhtäkkiä tee ihmisestä kaikkien alojen asiantuntijaa. Tiedeyhteisössä, kuten kaikkialla muuallakin, vieraisiin pöytiin huutelemista ei katsella hyvällä.

  • Suomen IPCC:n johtaja on valtiotieteilijä.

   Suomen IPCC :n puheenjohtaja Markku Ollikainen ei ole
   luonnontieteiljä vaan yhteiskuntasuhteiden tutkija.

   IPCC:n päämajaa johti 2002-2015 Rajendra Pachauri, joka
   on koulutukseltaan rautatieinsinööri. Nykyinen johtaja
   Hoesung Lee on sentään ympäristöalan edustaja.

   • Noilla IPCC:n maakohtaisilla henkilöillä ei ole tekemistä tutkimustyön kanssa. Sen tekee ihan muut ja tutkimukset käy vertaisarvioinnin läpi.

    Mä yritin löytää noiden 500:n sekalaisen allekirjoittajan kirjeestä referenssiä mihin tutkimuksiin he viittaavat. Ei löytynyt. Kyseessä on siis mutuvetoomus.

 21. Vastavalkean toimitus voisi poistaa tuon jo ainakin kolmella eri nimimerkillä, ”skeptical science”, ”A. Kuusisto” ja “KooPee” esiintyneen trollin pelkässä häiriköintitarkoituksessa suoltamat ”kommentit” ja estää hänen pääsynsä edelleen häiriköimään – hänellä todennäköisesti ei ole kovin montaa eri sähköpostiosoitetta käytössään. Hänenlaisensa odottavat uutta trollaamistilaisuutta yhtä kiihkeästi kuin pitkään vailla kaipaamaansa viinaryyppyä ollut puliukko – saadakseen perverssiä tyydytystä pahasti kieroonkasvaneelle psyykelleen: ” Internet Trolls Are Narcissists, Psychopaths, and Sadists” psykologien tekemien tutkimusten mukaan, https://www.psychologytoday.com/intl/blog/your-online-secrets/201409/internet-trolls-are-narcissists-psychopaths-and-sadists

 22. On kyllä jengillä foliohatut päässä. Puhuvat, että ilmaston muuttuminen on elitistien huijaus. No Exxon ja Koch rahoittavat sadoilla miljoonilla näitä propaganda listoja, millä ei ole mitään tekemistä ilmastotietelijöiden tieteellisen konsensuksen kanssa. Pelkkä ahneus ja raha puhuvat näissä höpöhöpö teksteissä.

  • Katsoitko videon loppuun asti? Siinä tuodaan kusetuksen koko laajuus hyvin esille, sekä mistä pohjimmiltaan on kyse.

 23. Fossiiliteolisuus on rahoittanut ilmastokeskustelun molempia osapuolia!

  Väitteesi tieteellisestä konsensuksesta on paikkansa pitämätön.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here