Allekirjoittaneen ja Vastavalkean artikkeleissa puhutaan toisinaan globalisteista. Mutta keitä he sitten ovat, mistä heidät tunnistaa ja mitkä ovat heidän tavoitteensa? Ovatko he konkreettisia henkilöitä vai mystisiä, maan alla piileskeleviä ja salaliittoteorioissa viliseviä kasvottomia hahmoja? Entä kuinka sionismi liittyy kuvioon? Eihän vain ole kyse salaliittoteorioiden pahamaineisimmasta kategoriasta – ”antisemitistisistä salaliittoteorioista”?

Salaliittoviihdettä ja mystiikkaa odottavien harmiksi on todettava, että tämä kirjoitus ei tule sisältämään kumpaakaan, vaan pysyttelee tiukasti asialinjalla. Absoluuttista totuutta kaikista yksityiskohdista ei ole tiedossa, joten siksi aiheeseen syventyneillä on toisistaan poikkeavia painotuksia ja näkemyksiä. Yksi tällainen – jota tässä kirjoituksessa käsitellään – on sionismin merkitys globalismissa.

Mutta vaikka näkemyseroja asioista on ja kirjoitus luonnollisesti esittelee kirjoittajansa käsityksen aiheesta, niin mielipidekirjoituskaan tämä ei varsinaisesti ole, vaan perustuu enimmiltä osin esitettyyn lähdemateriaaliin. Siihen sisältyy myös paljon valtavirrassa julkaistua materiaalia, joten mistään salatiedosta ei myöskään ole kyse.

Kirjoituksessa nimetään joitakin globalisteja ja perehdytään hieman maineikkaisiin Rothschildin ja Rockefellerin sukuihin. Myös joitakin organisaatioita ja ajatushautomoita mainitaan, mutta Council on Foreign Relationsia lukuun ottamatta niiden toimintaan ei tässä kirjoituksessa enemmälti syvennytä. Sen sijaan kirjoituksessa käydään läpi globalisteille ominaisia piirteitä, joita ovat esimerkiksi pyrkimykset vallan keskittämiseen ja kansallisen itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen hallinnoimalla taloutta ja hyödyntämällä erilaisia globaaleja uhkakuvia.

Globalistien pyrkimysten haitallisuus muulle maailmalle johtuu siitä, että nämä kyseistä agendaa vankkumatta ajavat henkilöt – joilla on käytössään valtavasti resursseja – omaavat runsain määrin psykopaatin piirteitä. He eivät siksi välitä vakaudesta, vaan haluavat keinoja kaihtamatta lujittaa omaa valtaansa ja asemaansa. Esimerkkinä voisi mainita Irakin sodan, jonka valtamediakin joutui myöntämään valheellisin perustein käynnistetyksi, kun väitettyjä joukkotuhoaseita ei ollutkaan. Se toimii esimerkkinä myös sionismin merkityksestä globalismissa, sillä sotaa puuhanneista uuskonservatiiveista keskeisessä roolissa olivat mm. sionistit Richard Perle ja William Kristol.1

Tyhjänpäiväistä salaliittoretoriikkaa ja mystisiä tarinoita?

Hyvin usein globalisteista kirjoittaessa kohtaa sen kritiikin, että kyse on pelkästä tyhjänpäiväisestä salaliittoretoriikasta ja yrityksestä selittää maailmalla vallitsevaa kaaosta konkreettisten asioiden sijaan mystisillä tarinoilla maailman hallintaa tavoittelevasta eliitistä.

Mystiikka on kuitenkin kaukana, sillä globalismi ei ole mikään mystinen asia. Yksinkertaisesti on kyse siitä, että ”kansallisvaltioihin perustuvasta systeemistä pyritään pois kohti keskitettyä maailmanvaltaa”, kuten kirjasta Valtiot ja terrorismi (2008) tunnettu Hannu Yli-Karjanmaa on asian muotoillut.2 Käytännössä tämä tarkoittaa todellisen vallan siirtymistä ylikansallisille organisaatioille yhä pienemmän piirin käsiin ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien kaventumista, valvonnan ja urkinnan lisääntymistä sekä yksityisyyden ja kansalaisoikeuksien vaarantumista.

Viimeistään Yhdysvaltain tiedustelupalveluille työskennelleen Edward Snowdenin tietovuotojen jälkeen on skeptisemmällekin seuraajalle ollut selvää, että olemme päässeet jo todistamaan edellä kuvattua kehitystä. Yli-Karjanmaa kirjoittaa myös olevan ”hyvin tärkeää ymmärtää, että [globalistit] eivät salaa pyrkimyksiään, eli kyse ei ole salaliitosta sen enempää kuin vaikkapa jonkin poliittisen puolueen toiminnassa”. Oli sitten megalomaanisilla suunnitelmilla mm. maailmanvaluutasta realistisia mahdollisuuksia onnistua tai ei, niin ainakin globalistit itse uskovat niihin ja tavoittelevat niitä seurauksista välittämättä.

Ajatushautomot ja kulissien takainen valta

Esimerkkinä globalistien järjestöistä voisi mainita ajatushautomon nimeltä Council on Foreign Relations (CFR), jonka jäsenistä The Washington Post vuoden 1993 artikkelissaan esittää Yhdysvaltojen vallanpitäjien suurelta osin koostuvan.3 Lehti kuvailee heidän olevan ”henkilöitä, jotka jo yli puoli vuosisataa ovat hallinnoineet [Yhdysvaltojen] kansainvälisiä suhteita ja sotateollista yhteenliittymää”. 4900 jäsenen järjestöön kuuluu korkeasti koulutettuja tai korkeassa asemassa olevia henkilöitä eri puolilta maailmaa. Jäsenten joukossa ovat esimerkiksi entiset Yhdysvaltain presidentit Jimmy Carter ja Bill Clinton, mutta kuten The Washington Post kirjoittaa, myös ”teollisuuden ja talouden päälliköt sekä suuret yliopistot, lakitoimistot ja säätiöt ovat vahvasti edustettuja”.

Lehti nostaa esille myös, kuinka valtamedian edustajien määrä CFR:ssä lähti nousemaan 1960-luvulta lähtien. Se toteaa tämän olevan ”tunnustus heidän tärkeästä roolistaan julkisissa asioissa ja nousustaan amerikkalaiseen hallitsevaan luokkaan”. Näin ollen ”he eivät vain analysoi ja tulkitse Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa vaan auttavat tekemään sitä”. Lehdessä viitataan Jon Vanden Heuvelin artikkeliin Media Studies Journalissa. Tämä hehkuttaa median olevan laajalti vastuussa siitä, että humanitaarisuudesta on tullut keskeinen osa maan ulkopolitiikkaa: ”Keskittymällä tiettyihin kriiseihin ympäri maailmaa [media on nyt paremmassa asemassa] painostaakseen hallitusta toimimaan.” Mutta kuten olemme viime vuosinakin saaneet huomata, ”humanitaariset väliintulot” voivatkin paljastua vähemmän humanitaarisiksi, ja niissä on usein taustalla aivan toisenlaiset motiivit.

Kaikki merkittävät vallankäyttäjät eivät siis suinkaan ole vaaleilla valittuja toimihenkilöitä. Itse asiassa ”vaihtuvat hallitukset eivät edusta korkeinta valtaa, joka katsoo parhaaksi toimia kulissien takaa”, kuten Yli-Karjanmaa kirjassaan kirjoittaa.4 Tästä kulissien takaisesta vallasta on käytetty nimityksiä ”syvä valtio”, ”näkymätön hallitus” ja ”varjohallitus”.5 Sitä ovat kuvailleet mm. presidentit Theodore Roosevelt ja Woodrow Wilson sekä senaattori Daniel Inouye, jonka Yli-Karjanmaa kertoo Iran–contra-skandaalin yhteydessä todenneen: ”On olemassa varjohallitus, jolla on omat ilmavoimansa, oma laivastonsa, oma varainhankintamekanisminsa ja kyky ajaa omia ideoitaan kansallisista eduista, vapaana kaikista rajoituksista ja tarkastuksista, vapaana laista itsestään.”

CFR:stä media ei kirjoita erityisen paljon, mutta vallanpitäjien ja oppilaitosten tapaan mielellään hyödyntää sen tuottamaa materiaalia, joka ”on satavarmasti yhteensopivaa ns. edistyksellisen maailmankuvan kanssa”, kuten Jukka Ojala kirjoittaa.6 Ojala jatkaa, että ”mitään salaliittoa ei siis tässä ole eikä sitä tarvita – (lähes) kaikki sanotaan julkisesti ja on tutkittu perusteellisesti näiden ajatushautomoiden toimesta”.

Media mahdollistaa salaliitot hautaamalla epämieluisat totuudet

Mutta vaikka globalistit esittävät tavoitteensa julkisesti, eivät he halua yhtä avoimesti paljastaa, kuinka pyrkivät näihin tavoitteisiin. Heidän menetelmänsä kuitenkin toistavat itseään ja ovat siksi ennalta-arvattavia. Kaavana on usein hegeliläistä dialektiikkaa noudattava ongelma–reaktio–ratkaisu-paradigma, jossa luodaan ongelma tai hyödynnetään jo olemassa olevaa ongelmaa ja tarjotaan ratkaisuksi haluttua lopputulosta.

Valtiolliset tahot voivat esimerkiksi avustaa terroristeja tai jopa itse suorittaa terrori-iskun, josta vierittävät syyn vastapuolelle. Ratkaisuna ongelmaan voisi olla globalistien näkökulmasta hankalan hallitsijan syrjäyttäminen käyttäen sotilaallisia voimakeinoja vieraan valtion maaperällä. Huolimatta siitä, että useat salaliitot ovat paljastuneet, salaliiton mahdollisuuden esille tuontiin suhtaudutaan edelleen nihkeästi. Ne, joilla valtaa on, ovat kautta historian juonitelleet ja vehkeilleet kansalaisten selän takana. Miksi sellaista ei tapahtuisi nykypäivänä?

Usein kuulee väitettävän, että suuren luokan salaliitot paljastuisivat välittömästi, koska niiden toteuttaminen vaatisi niin lukuisten henkilöiden osallistumista, että varmasti joku puhuisi. Vesa Raiskila kuitenkin osoittaa artikkelissaan Joku olisi puhunut… useita esimerkkejä mainiten, kuinka media kykenee halutessaan hautaamaan vallanpitäjille epämieluisat totuudet jopa tuhansista silminnäkijöistä huolimatta.7 Lisäksi suurissakin operaatioissa usein vain pieni ydinjoukko on selvillä kaikista yksityiskohdista ja osa voi olla mukana jopa täysin tietämättään.

Esimerkiksi syyskuun 11:nnen terrori-iskujen onnistumisen kannalta auttoivat oleellisesti samaan aikaan järjestetyt saman sisältöiset sotaharjoitukset, jotka hämäsivät puolustusjärjestelmiä. Mikäli iskujen samanaikaisuus ei ollut sattumaa vaan tarkoituksellista, ei asiasta varmasti ollut tietoa kovin monella, eivätkä varsinkaan harjoituksiin osallistuneet voineet mitenkään tietää mahdollisesti ”avustaneensa” terrori-iskun suorittamista. Vaikka tämän tyyppisessä tilanteessa totuus valkenisi heille jälkeenpäin, ei moni mukana ollut haluaisi välttämättä asiasta puhua seuraamusten pelossa. Ja mikä tärkeämpää – kuten myös Raiskila toteaa – puhujan ei olisi helppoa saada kuulijoita, mikäli valtamedia niin päättää.

Ellei Snowdenilla olisi ollut hallussaan salaisia asiakirjoja, olisiko suuri yleisö ottanut häntä todesta? Media ja valtaapitävät pyrkivät tekemään vuotajan naurunalaiseksi tai tuhoamaan hänen uransa. Näin kävi esimerkiksi lopulta itsemurhaan päätyneelle toimittaja Gary Webbille, joka paljasti CIA:n sekaantuneen huumekauppaan. (Webb oli kuollut kahdesta päähän kohdistuneesta laukauksesta, mikä herätti keskustelua, toim.huom.) Valtamedia ryhtyi tiedustelupalvelun puolestapuhujaksi keskittyen ”tappamaan” viestintuojan ja etsimään virheellisiä yksityiskohtia hänen artikkeleistaan sen sijaan, että olisi harjoittanut todellista tutkivaa journalismia ja selvittänyt, pitävätkö väitteet paikkansa suuressa mittakaavassa.8

Liiallinen salaliitoista vouhottaminen joka käänteessä on toki turhaa. Litteän maan teoriat esimerkiksi vievät uskottavuutta todellistenkin salaliittojen käsittelyltä. Mutta vaikka monet mieltävät myös globalistien pyrkimykset maailman hallintaan pelkiksi salaliittoteorioiksi, niin Alt-Market-sivustoa edustava Brandon Smith on osannut ennustaa mm. Brexit-äänestyksen tuloksen ja Donald Trumpin valinnan presidentiksi. Hän on kuitenkin todennut, että ellei maailmassa olisi globalisteja, olisi hänen hyvin vaikea ennustaa menestyksekkäästi yhtään mitään.9

Tulisiko kaikki globalistit nimetä yksitellen?

Globalisteista puhuttaessa tarkoitetaan henkilöitä, joille tietynlainen käyttäytyminen, retoriikka, uskomukset ja institutionaaliset kytkökset ovat ominaisia. On tietenkin tarpeellista nimetä henkilöitä ja organisaatioita – kuten tässäkin kirjoituksessa tehdään – mutta olisi mahdotonta lisätä jokaisen artikkelin yhteyteen kattava lista kaikista globalisteista.

Alt-Market.com

Smith vastaa kritiikkiin globalistien esille nostamisesta kirjoituksessaan How To Identify A Globalist Criminal.10 Hän toteaa kyseenalaistajien olevan usein joko tietämättömiä aiheesta tai pyrkivän tarkoituksellisesti kylvämään epäilyksen siemeniä. Yksi argumentti on, että mikäli globalistit olisivat todellinen uhka, tulisi heidät nimetä yksi kerrallaan. Smith toteaa tällaisen vaatimuksen mukaelevan kansalaisaktivisti Saul Alinskyn kirjassaan Rules for Radicals (1971) esittämiä metodeja: Ellei jokaista henkilöä salaliitossa pystytä nimeämään ja esittämään täydellistä ratkaisua ongelmaan, tulisi olla puhumatta koko asiasta.

Onko sitten oikeutettua käyttää termiä ”globalisti”, sillä eiväthän kaikki heistä kutsu itseään sillä nimityksellä ainakaan julkisesti? Ja voi olla, että maailmassa on globalisaatiota kannattavia ja itseään globalisteiksi kutsuvia ihmisiä, joilla ei kuitenkaan ole valtaa tai tässä kirjoituksessa mainittuja ominaisuuksia ja tavoitteita. Sopivasta termistä voisi kiistellä loputtomiin, sillä ihmisillä on eriäviä näkemyksiä siitä, miksi tätä joukkoa tulisi kutsua. Jotakin termiä on kuitenkin käytettävä ja koska osa heistä itsekin käyttää termiä ”globalisti”, on se siinä mielessä paikkansapitävä ilmaus.

Onko globalismin kritisoiminen antisemitismiä?

Ennen kuin Smith lähtee tarkemmin määrittelemään globalistien ominaispiirteitä, ottaa hän esille asian, joka väistämättä pulpahtaa pinnalle jossain vaiheessa globalismista puhuttaessa. Toisinaan kirjoituksia globalisteista yritetään leimata ”juutalaissalaliitoiksi”, mikäli niissä mainitaan salaliittoon osallisia juutalaisia. Ensinnäkin on kiistanalaista, tulisiko puhua salaliitosta vai käyttää esimerkiksi termiä ”valtaliitto”, koska kuten todettua, globalistit eivät salaa pyrkimyksiään, joskaan eivät tietysti etukäteen paljasta kaikkia keinojaan niiden saavuttamiseksi.

Toisekseen kirjoituksen leimaamisella ”juutalaissalaliitoksi” yritettäneen viedä uskottavuutta asialta vihjaamalla, että kirjoittajalla olisi rasistisia tarkoitusperiä ja hän väittäisi ainoastaan juutalaisten olevan mukana salaliitossa ja mahdollisesti jopa joka ainoan maailman juutalaisen siihen osallistuvan aktiivisesti. Näinhän asia ei tietenkään ole, mutta aihe on siinä mielessä vaikea, että äärimmäisyyksiin meneviä ja sävyltään aggressiivisia kirjoituksiakin löytyy. Toisinaan kyse voi olla kiihkoilusta, mutta joskus myös harkitsemattomasta – tai vastaavasti tahallisen provosoivasta – kielenkäytöstä.

Asiallisemmille kirjoituksille tällaiset valitettavasti tekevät karhunpalveluksen, sillä niiden perusteella kaikki aihetta käsittelevät kirjoitukset on helppo lokeroida ”antisemitistiseksi kiihkoiluksi”. Kukaan ihminen ei myöskään ole erehtymätön ja tahattomiakin virheitä kirjoituksissa voi esiintyä. Virheitä esiintyy jatkuvasti valtamediankin julkaisuissa, mutta vaihtoehtoisilla medioilla ei ole yhtä paljon varaa virheisiin, vaan ne menettävät uskottavuutensa helpommin, vaikka korjaisivat virheitään aktiivisemmin kuin valtamedia.

Asiasta kirjoittaessa on siis syytä valita sanansa harkiten, sillä se herättää usein suuria tunteita suuntaan jos toiseenkin. Joidenkin näkemysten mukaan ”globalisteista” puhuminen on suorastaan tosiasioiden vääristelyä ja kiertelyä, koska juutalaiset ja/tai sionistit ovat niin vallitseva osa globalisteja, että täytyisi aina käyttää esimerkiksi termiä ”sionisti”. Yhtä lailla herkkiä ovat sitten ne, jotka heti leimaavat antisemitistiseksi kirjoituksen, jossa mainitaan useiden merkittävien globalistien itse asiassa olevan juutalaisia.

Vaikka monet yhdistävät amerikanitalialaiset rikolliseen toimintaan, todellisuudessa 17,2 miljoonasta amerikanitalialaisesta vain pieni vähemmistö on mukana mafiassa. Kun siis Yhdysvalloissa toimivan mafian yhteydessä puhutaan amerikanitalialaisista rikollisista, ei ole reilua olettaa puhujan väittävän kaikkien amerikanitalialaisten olevan rikollisia. Samalla tavoin juutalaisista puhuttaessa ei tulisi olettaa, että viitataan kaikkien juutalaisten olevan globalisteja tai harjoittavan kyseenalaisia aktiviteetteja.

Herkimmin mielensä pahoittaville lukijoille voisi huomauttaa, että amerikanitalialaisista rikollisjärjestöistä olisi vaikea puhua, mikäli termin ”amerikanitalialainen” käyttäminen negatiivisessa asiayhteydessä leimattaisiin saman tien rasismiksi. Yhtä lailla sionismia on mahdoton kritisoida, mikäli kritiikki halutaan ehdottomasti ymmärtää antisemitisminä. Pohtiessa miksi se niin usein on punainen vaate, tulee mieleen sanonta: ”Oppiaksesi kuka hallitsee sinua, selvitä, ketä et saa arvostella.”

Olkoonkin, että näin ei todellisuudessa sanonut ranskalaisfilosofi Voltaire, vaan uusnatsi Kevin Alfred Strom. Sitaattia ovat sittemmin käyttäneet myös mm. Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari ja Fintelligens-yhtyeestä tunnettu Iso H kuvaamaan omia ajatusmaailmojaan.11 Sionistiksi itsensä mieltävää Huhtasaarta12 ja vasemmistohenkistä Iso H:ta ei voida pitää uusnatseina. Lisäksi Voltaire-säätiössä Oxfordissa tutkijana työskennellyt Paul Gibbard on todennut lausahduksen olevan Voltairen henkinen ja kuvastavan hänen auktoriteettivastaisuuttaan.13 Ei siis kannata liiaksi takertua sanonnan alkuperään, vaan siihen pitääkö se paikkansa. Ja hyvin usein saa huomata sionismin arvostelun johtavan täysin aiheettomasti antisemitistiksi luokitteluun.

Sionismi pelkkä sivuhaara?

Brandon Smith on oikeassa siinä, että globalisteihin kuuluvat henkilöt edustavat monia kansallisuuksia, esimerkkinä amerikanegyptiläinen Mohamed El-Erian.14 Smith tulkitsee, että kaikki globalistit eivät välitä Israelista sen itsensä vuoksi. Se on heille työväline eripuran aiheuttamiseksi Lähi-idässä. Sionismia käytetään juutalaisväestön manipuloimiseksi tukemaan globalistien hankkeita. Onhan sionistien ajama sotaisa agenda itse asiassa haitallista Israelille. Tähän tulokseen ovat tulleet esimerkiksi amerikkalaisprofessorit John Mearsheimer ja Stephen Walt kirjassaan The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (2007).

Vaikka jokaisella on oikeus omanlaiseensa näkemykseen, Smith tuntuisi vähättelevän liiankin paljon sionistien roolia globalismissa kutsumalla tätä disinformaatioksi sillä perusteella, että monissa globalistien organisaatioissa juutalaiset eivät ole enemmistönä. Ja vaikka hän tiedostaa, ettei tarvitse olla juutalainen ollakseen sionisti, toteaa hän, että monet globalistit eivät ole myöskään sionisteja ja esittää sionismin siksi olevan pelkkä sivuhaara. Siinä mielessä Smith on oikeassa, että kaikki globalistit eivät ole sionisteja. Ja ne jotka ovat, eivät aina aja Israelin etuja vain koska kantaisivat suurta huolta juutalaisväestöstä, vaan ennen kaikkea edistääkseen globalistien agendaa. Heille sionismi ei välttämättä merkitse sitä, mitä he ruohonjuuritason toimijoille uskottelevat sen merkitsevän.

Arvioitaessa sionistisen eliitin roolia globalismissa ei ole kuitenkaan kyse pelkästään siitä, miten suuri osa globalisteista on juutalaisia tai mieltää itsensä sionistiksi. Sillä vaikka sionistit eivät määrällisesti muodostaisi enemmistöä globalisteista, voi heillä silti olla enemmän sananvaltaa. Vrt. se, että yksi prosentti maailman väestöstä omistaa puolet maailman varallisuudesta.15 Bill Gatesilla, Jeff Bezosilla ja Warren Buffetilla on varmasti paremmat vaikutusmahdollisuudet kuin niillä 160 miljoonalla amerikkalaisella, joiden varallisuutta heidän yhteenlaskettu omaisuutensa vastaa.

Rothschildit ei vain ”yksi muiden joukossa”

Vaikka esimerkiksi Facebookin perustaja Mark Zuckerberg on onnistunut luomaan valtavan omaisuuden, kirjoittaa The Telegraph olevan epätodennäköistä, että Zuckerbergin nimi tulisi pysymään pinnalla vuosisatoja, kuten maineikkaiden Rothschildien ja Rockefellerien.16 Se toteaa näiden sukujen olleen pysyvästi dynastioita siitä hetkestä lähtien, kun ne aloittivat liiketoimintansa, vaikka monet muut merkittävät tekijät ovat lopettaneet tai sulautuneet muihin toimijoihin.

Rothschildien sukuvaakuna

Rothschildien pankkiirisuvulla on siis kiistatta ollut enemmän vaikutusvaltaa kuin monilla muilla, eikä se ole ollut vain ”yksi muiden joukossa” kuten Brandon Smith kirjoittaa, vaikkakin myöntää sen olleen tärkeä tekijä. Esimerkiksi Historia-lehden artikkelissa kerrotaan suvun rahoittaneen Euroopan hoveja ja olevan ”yhä yksi talouden mahtitekijöistä”.17 Artikkelissa mainitaan sanomalahti Daily Telegraphin vuonna 2008 kirjoittaneen, että ”mikään muu suku ei ole koskaan pystynyt vastaavaan”.

Rothschildit eivät ole rahoittaneet ja hallinneet ainoastaan Eurooppaa. Aiemmin mainittu CFR esimerkiksi on tavallaan New Yorkissa toimiva yksikkö brittiläiselle Royal Institute for International Affairsille (RIIA). Viimeksi mainittua Rothschildin dynastia on rahoittanut ja hyödyntänyt ulkopoliittisia päätöksiä ohjailevana elimenä.

Yhtään vähättelemättä Rockefellereita, voisi sanoa Rothschildien olleen näistä kahdesta suvusta hallitsevampi. Kuten The Telegraphissa mainitaan, perustan Rothschildien nykyiselle valta-asemalle loi Mayer Amschel Rothschild, joka 1800-luvun vaihteessa lähetti viisi poikaansa eri puolille Euroopan talouskeskuksia. Parhaiten menestyi NM Rothschild & Sons -investointipankin Lontoossa vuonna 1811 perustanut Nathan Mayer Rothschild.

Rockefellerien dynastia sai alkunsa hieman myöhemmin 1800-luvun loppupuoliskolla John D. Rockefellerin perustaessa maailman suurimman öljy-yhtiön. Des Griffin kertoo kirjassaan Descent into Slavery? (1980), kuinka Rothschildit saksalaissyntyisten amerikanjuutalaisten pankkiirien Jacob Schiffin ja Paul Warburgin välityksellä rahoittivat Yhdysvalloissa Rockefellerien Standard Oil -öljy-yhtiötä, Edward Harrimanin rautatieyhtiötä sekä Andrew Carnegien teräsyhtiötä.

Rothschildien ja Rockefellerien yhteistyö on jatkunut näihin päiviin asti. Vuonna 2012 talouslehti Forbes kertoi ensin mainittujen RIT Capital Partners -yhtiön ostaneen yli kolmanneksen Rockefellerien omaisuudenhoitoyhtiöstä Rockefeller Financial Services.18 Sivuhuomautuksena mainittakoon, että osakkeet omisti aiemmin ranskalainen monikansallinen rahoituslaitos Société Générale, jota Suomenkin päättäjät solidaarisuuden puuskassaan olivat pelastamassa veronmaksajien piikkiin Kreikan talouskriisin aikaan. Lehdistötiedotteessa David Rockefeller totesi tunteneensa Jacob Rothschildin viisi vuosikymmentä ja yhteyden sukujen välillä pysyvän erittäin vahvana.

Kirjoissaan The New Jerusalem: Zionist Power in America (2004) ja The New Babylon: Those Who Reign Supreme (2009) Michael Collins Piper kirjoittaa, että vaikka Rockefellereillä on ollut myös oma agendansa, joka ei aina ole ollut täysin yhtenäinen sionistien kanssa, he eivät silti ole kamppailleet näitä vastaan, vaan pikemminkin toimineet Rothschildien edustajina Yhdysvalloissa.

The Telegraph kirjoittaa Rothschildien ja Rockefellerien ”seuranneen kahta sääntöä, joita kaikkien megatason plutokraattien tulee noudattaa tullakseen muistetuiksi yli vuosisadan ajan”. Ensimmäinen on varmistaa, että jälkeläiset tuntevat velvollisuudekseen ylläpitää suvun omaisuutta. Toinen on lahjoittaa mahdollisimman paljon rahaa yliopistoille, gallerioille ja sairaaloille. Lehti mainitsee Rockefellerien esimerkiksi perustaneen Chicagon yliopiston, biolääketieteeseen painottuneen Rockefeller-yliopiston ja mm. lääketieteellisiä tutkimuksia tukevan Rockefeller-säätiön.

The Telegraph tosin esittää sukujen toimineen toisistaan riippumattomasti, mikä ei täysin pidä paikkaansa. Lisäksi lehti ei suoraan mainitse, miksi mainittujen kohteiden tukeminen on tärkeää, mutta sen lisäksi että koulutusta ja lääketiedettä tukemalla saa hyvän maineen, pääsee myös vaikuttamaan yhteiskunnalliseen kehitykseen. On silti huomionarvoista, että valtamediaa edustava The Telegraph kirjoittaa asiasta näinkin suoraan. Jos jokin vaihtoehtomedia kirjoittaisi samalla tavoin, epäilijät väittäisivät sen vain levittävän ”salaliittoteorioita” – kenties jopa ”juutalaissalaliittoja”, kun kerran Rothschildeista on kyse.

Muita merkittäviä sionisteja

Vaikka Rothschildit ja Rockefellerit ovat olleet keskeisiä vaikuttajia, eivät he tietenkään ole olleet ainoita. Sionismin merkitystä Piper osoittaa luettelemalla pitkälti toista sataa vaikutusvaltaisessa asemassa olevaa sionistien agendaa edustavaa juutalaissukua. Esimerkkeinä voisi mainita erittäin paljon valtaa mediassa – niin printti- kuin lähetyspuolellakin – omanneet Sulzbergerit, Meyer-Grahamit ja Newhouset sekä ”uuden maailman Rothschildeiksi” kutsutun kanadalaisen Bronfmanin suvun. Viimeksi mainittu kartutti omaisuutensa kieltolain aikaan viinan salakuljetuksella ja muulla rikollisella toiminnalla tehden yhteistyötä mm. Meyer Lanskyn rikollissyndikaatin kanssa.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että Piper puhuu järjestäytyneesti yhteisten tavoitteiden eteen toimivista juutalaissuvuista ja näiden muodostamista kytköksistä. Joskin hän mainitsee, ettei ongelmana ole ainoastaan sionistieliitti vaan myös, että suuri enemmistö amerikanjuutalaisista kannattaa heidän agendaansa. Eihän eliitti voisi toimia, ellei sillä olisi kansalaisten hyväksyntää. Tasapuolisuuden nimissä on kuitenkin todettava eliitin totta kai onnistuneen manipuloimaan puolelleen paljon ihmisiä kaikista muistakin väestöryhmistä, ei ainoastaan juutalaisista. Vaikkakin viimeksi mainituille Israelin asioiden voi olettaa olevan merkityksellisempiä kuin muulle väestölle.

Kyse ei ole antisemitismistä yhtään sen enempää kuin italialaisista mafiaperheistä puhuminen olisi italialaisvastaista. Kriitikoiden harmiksi ei ole myöskään kyse salaliittoteorioista tai valeuutisista, vaan Piperin havainnot perustuvat suurelta osin valtavirrassa julkaistuun aineistoon, jossa ei ole mitään salamyhkäistä. Paikoitellen hän lainaa jopa arvostettujen juutalaisten historioitsijoiden materiaalia.

Mutta tietenkään kaikki globalistit eivät ole juutalaisia tai edes sionisteja, ja paljon vääriäkin uskomuksia on liikkeellä. Rockefellerin suvun on esimerkiksi väitetty olevan juutalaisia, vaikka vahvaa näyttöä asiasta ei ole kyetty esittämään ja Piper kumoaakin uskomuksen kirjassaan. Suurempaa merkitystä asialla ei tosin ole, ellei ole tarvetta syyttää kaikista maailman ongelmista juutalaisia. Sionismin merkityksen tiedostaminen on kuitenkin oleellista siksi, että se osaltaan selittää globalistien toimintaa.

Fundamentalismi osana globalismia

Piper viittaa S. J. Cohenin kirjoittamaan Mayer Rothschildin elämää käsittelevään muistelmateokseen The Exemplary Life of the Immortal Banker Mr. Meyer Amschel Rothschild todetessaan tämän uskoneen kiihkeästi juutalaisten pyhään tekstikokoelmaan Talmudiin ja pyrkineen noudattamaan sen periaatteita kaikessa toiminnassaan. Uskonnollisuus oli siis merkittävä innoituksen lähde jo Rothschildin suvun perustajaisälle, eikä se näytä olevan yhdentekevää nykypäivän globalisteillekaan. Yhdysvalloissa useat globalistit ovat toimineet osana uuskonservatiivista poliittista suuntausta, jossa sionistien lisäksi hyvin edustettuna ovat olleet fundamentalistikristityt.

Kristittyjen fundamentalistien yhtenevät tavoitteet sionistien kanssa perustuvat siihen, että he uskovat Jeesuksen toisen tulemisen koittavan juutalaisten otettua haltuunsa pyhän maan.19 Rothschildien suvun kerrotaankin rahoittaneen Cyrus Scofieldia – jonka popularisoimien teorioiden sanotaan pohjustaneen fundamentalismia – tarkoituksenaan edistää sionistisia tavoitteitaan. Kirjassaan Made in Texas: George W. Bush and the Southern Takeover of American Politics (2003) Michael Lind näkee uuskonservatiivien yhtenä tavoitteena George W. Bushin aikakaudella olleen Yhdysvaltojen ulkopolitiikan muovaaminen lähes identtiseksi Israelin politiikan kanssa.

Sionistien ja kristittyjen fundamentalistien liitto on sikäli mielenkiintoinen, että fundamentalistit uskovat vääräuskoisiksi mieltämiensä – siis myös juutalaisten – tulevan tuhotuksi lopun ajan taistelussa. Jokuhan saattaisi nähdä tällaisen tavoitteen olevan jopa antisemitistinen, mutta tästä huolimatta sionistit veljeilevät fundamentalistikristittyjen kanssa. Toisaalta sionisteilläkään ei liene tämän valoisampia tulevaisuudennäkymiä kristityille. Talmud on saanut osakseen kritiikkiä ja Piper viittaa asiassa Kaarlen yliopiston professoriin August Rohlingiin, joka heprean kielen taitajana muodosti käännöksen Talmudista.

Rohlingin mukaan Talmudissa kerrotaan juutalaisten odottavan Messiaan saapumista ja kristittyjen saavan tällöin surmansa, koska ”he kuuluvat paholaiselle”. Lisäksi siinä mainitaan mm. juutalaisten dominoinnin muita ihmisiä hyväksikäyttäen olevan suorastaan Jumalan määräys. Kuten arvata saattaa, Rohlingia pidetään antisemitistinä ja hänen tulkintojaan virheellisinä. Talmudin puolustelijat – kuten Israelin etuja USA:ssa valvova järjestö Anti-Defamation League (ADL) – esittävät, että kyse on vain käännösvirheistä tai tekstinosien erottamisesta asiayhteydestään.20 Vaikka lainaukset olisivatkin asianmukaisia ja edustaisivat oman aikansa kiihkoilevien rabbien mielipiteitä, ei niitä enää otettaisi kirjaimellisesti, eivätkä ne edustaisi nykyjuutalaisten ajattelua.

Eräät juutalaiskirjoittajat ovat kuitenkin eri mieltä ADL:n kanssa. Amerikansuomalainen historioitsija ja viisi kirjaa juutalaisten historiasta kirjoittanut Max Dimont pitää Talmudia tärkeänä ja kirjoittaa nykypäivän juutalaisten edustavan ”jatkumoa ideoille, jotka ulottuvat rikkoutumattomina tuhansia vuosia taaksepäin aina Abrahamin päiviin asti”. Talmud-tutkija rabbi Louis Finkelstein kirjoittaa kirjassaan The Pharisees: The Sociological Background of Their Faith (1946), että vaikka ”farisealaisuudesta tuli talmudismia, talmudismista keskiajan rabbinismia ja keskiajan rabbinismista modernia rabbinismia”, niin ”läpi näiden nimenmuunnosten ja väistämättömän sopeutumisen uusiin käytäntöihin ja lakien muunnoksiin muinaisten farisealaisten henki on säilynyt muuttumattomana”.

Varmastikaan kaikki juutalaiset eivät nykypäivänä elä näiden väitettyjen arveluttavien periaatteiden mukaisesti. Mutta uskontojen haittapuolista puhuttaessa ei yleensä ollakaan huolissaan maltillisista uskovaisista. ADL:kin myöntää ”juutalaisuuden saaneen oman osansa kiihkoilijoista, rasisteista ja muukalaisvihaajista, joista osa on ilmaissut ennakkoluulojaan uskonnollisin termein”. Ja vaikka kaikki Talmudia kritisoineiden väittämät eivät pitäisikään paikkansa, ADL myöntää sen ”sisältävän lausuntoja, joita nykypäivänä monet – niin juutalaiset kuin ei-juutalaiset – pitävät vastenmielisinä”.

Kiihkoilevia rabbeja on edelleen, ja myös fundamentalistikristityt tulkitsevat Raamattua mielensä mukaan. Miksi siis äärijuutalaiset eivät voisi samaan tapaan tulkita Talmudista löytyviä vihamielisiä kohtia haluamallaan tavalla? Vaikka Rohling ja muut kritisoijat olisivatkin tulkinneet Talmudia toisin kuin on tarkoitettu, ehkäpä sionistit ovat tehneet samankaltaisia tulkintoja saaden niistä inspiraatiota. Sillä mikäli Rohlingin tulkinnat pitävät missään määrin paikkansa, Talmudin kirjoituksista löytyy yhtymäkohtia globalistien utopiaan maailmanherruudesta ja sen saavuttamisesta juonittelemalla ja seurauksista riippumatta. Rothschildien ja muiden mahtisukujen voi katsoa toimineen juuri näin – tulivat heidän vaikutteensa sitten Talmudista tai eivät.

Israelin tärkeys globalisteille

Israel on joka tapauksessa perustamisestaan lähtien ja ennen sitäkin ollut erityisessä asemassa globalisteille, on se sitten heille aidosti tärkeä tai vain työkalu Lähi-idän hallintaan – ja mahdollisesti jonkin verran molempia. Rothschildit tosin olivat vielä 1900-luvun vaihteessa juutalaisvaltion perustamista vastaan.

Koska sionismi suuntauksena sai alkunsa myöhemmin kuin Rothschildien dynastia ja heidän edustamansa ideologia, eivätkä kaikki kansainvälistä rahavaltaa edustavat juutalaiset globalistit edelleenkään välttämättä kannata Israelin valtiota, on joidenkin mielestä myös ”sionisti”-termin käyttäminen vääristelyä. Tässä kirjoituksessa sitä kuitenkin käytetään selvyyden vuoksi. Huomasivathan Rothschilditkin strategisesti sijoitetun juutalaisvaltion olevan eduksi maailmanlaajuisille hankkeilleen. Jerusalem Post kertoo suvun olleen ”tärkeimpiä lahjoittajia Israelille” ja Jacob Rothschildin vakuuttelevan, että näin tulee olemaan jatkossakin.21

Joidenkin mukaan jo globalismia itsessään voisi pitää järjestäytyneenä rikollisuutena, mutta myös perinteisemmästä järjestäytyneestä rikollisuudesta puhuttaessa löytyy esimerkkejä sionistien vaikutusvallasta. Siinä missä amerikanitalialaiset mafiosot alkoivat joutua ahtaalle, olivat sionismia tukevat rikollissyndikaattien johtohahmot, kuten Meyer Lansky, ”koskemattomia” johtuen yhteyksistään Washingtoniin, CIA:han ja FBI:hin.

Yksi Lanskyn rikoskumppaneista oli Chicagon alamaailmaa hallinnut Hyman Larner. Kuvaavaa on, että FBI:n valmistautuessa nappaamaan Larnerin vuonna 1997 ulkoministeriö puuttui asiaan ja tukahdutti tutkimukset. Osana mafiapomo Sam Giancanan syndikaattia toiminut poliisipäällikkö Michael J. Corbitt huomautti vaikuttaneen siltä, että hänen vanhalla tuttavallaan ”oli joitakin hyvin vaikutusvaltaisia ystäviä”. Chicagon mafian menestykselle oleellista olikin kumppanuus Israelin tiedustelupalvelu Mossadin kanssa ja aseiden toimittaminen Israelille. Nämä asiat takasivat chicagolaisgangstereille ”vapaudut vankilasta” -kortin.

Kun edellä mainitut asiat huomioidaan, vaikuttaa Rothschildien ja sionismin rooli globalismissa keskeiseltä, mutta ei toki eksklusiiviselta. Siksi on hieman outoa, että muutoin pätevässä kirjoituksessaan Smith toteaa Rothschildien olleen vain ”yksi muiden joukossa” ja sionismin pelkkä sivuhaara globalismissa. Ehkäpä yksi syy on, kuten Piper kirjoittaa, se että sionistieliitti on pitänyt huomattavasti matalampaa profiilia kuin vaikkapa Rockefellerit, Morganit, Rooseveltit, Kennedyt ja Vanderbiltit. Myös järjestäytyneen rikollisuuden saralla amerikanitalialaiset mafiosot, kuten Carlos Marcello ja Santo Trafficante Jr., viihtyivät valokeilassa kunnian ollessa heille yhtä tärkeää kuin ryöstösaalis, kun taas Meyer Lansky vaikutti heidän taustallaan ollen vähemmän esillä julkisuudessa.

Etenkään internetaikakaudella ei olisi ihme, että sionistit mieluummin pysyttelisivät poissa suurimmista valokeiloista. Jerusalem Post kirjoittaa, ettei ole ”hauskaa olla Rothschild näinä päivinä Euroopassa” viitaten Ariane de Rothschildiin, jonka mukaan ”vihapostin määrä on noussut erittäin aggressiivisesti”.22 Ongelmana eivät ole tosin pelkästään ”antisemitistit”, vaan myös ultraortodoksijuutalaiset, jotka eivät sulata sitä, ettei Benjamin de Rothschildin nainut Ariane ole juutalainen. Aikanaan Rothschildit itsekin olivat varsin tarkkoja asian suhteen ja suhtauivat hyvin kielteisesti esimerkiksi Hannah de Rothschildin naidessa ei-juutalaisen Archibald Primrosen, koska se oli vastoin heidän tulkintojaan Talmudin opetuksista ja serkusten väliset avioliitot olivat tapana omaisuuden säilyttämiseksi suvussa.

Smith huomauttaa muissakin uskonnoissa kuin juutalaisuudessa esiintyvän ajattelua kyseiseen uskontoon uskovien ylivertaisuudesta muihin ihmisiin verrattuna. Mutta vaikka näin on, ei se silti kumoa sitä tosiasiaa, että maailmassa jossa elämme juuri sionisteilla vaikuttaisi olevan keskeinen rooli globalismissa. Jos Rothschildit ja kumppanit olisivat vaikkapa hinduja, niin sitten voisimme pohtia hindulaisuuden vaikutusta heidän toimintaansa. Äärisuuntauksia hindulaisuudestakin löytyy, ja Kansan Uutiset esimerkiksi kertoo hindunationalistien käyttävän väkivaltaa vastustajiaan kohtaan Intiassa.23 Mutta vaikka Smith toteaa globalisteja löytyvän ”jokaisesta etnisestä ryhmästä ja kansallisuudesta mitä kuvitella voi” ja hinduja on moninkertainen määrä juutalaisiin verrattuna, niin globalismissa heidän roolinsa voitaneen sanoa olevan vähäinen.

Ellei maailmassa olisi yhtäkään sionistia, jokin muu ryhmä todennäköisesti täyttäisi heidän jättämänsä valtatyhjiön. Joten vaikka asioista on voitava puhua niiden oikeilla nimillä, ei tietenkään voida väittää, että maailman pahuudesta voisi syyttää juutalaisia, kuten tämän kirjoituksen kaltaiset kirjoitukset antisemitismiksi leimaavat tahot usein koettavat esittää kirjoittajan väittävän. Tästä syystä Smith on oikeassa siinä, että liiallinen takertuminen globalistien geneettisiin taustoihin ei hyödytä, sillä heidät tunnistaa ennen kaikkea heidän käyttäytymisestään ja ajatusmaailmastaan. Kirjoituksen loppupuolella syvennytään näihin tunnuspiirteisiin Smithin artikkelia mukaillen, mutta tietenkään jokaisella globalistilla ei ole kaikkia näitä piirteitä.

”Väistämätön” tulevaisuus ja itsemääräämisoikeuden loppu

Smith kirjoittaa ”globalistien usein väittävän hallinnollisen ja taloudellisen vallan keskittämisen olevan väistämätön sivutuote ’kehitykselle’”. Ilman mitään todisteita he väittävät globalismin edustavan ihmiskunnan evoluution huippua ja jokaisen vastaan panevan vain seisovan kehityksen tiellä. Smith huomauttaa, ettei vallan keskittäminen eliitille ole kuitenkaan mikään uusi keksintö, vaan historian saatossa haaveita eliitin hallitsemasta imperiumista on ollut aina kreikkalaisfilosofi Platonin esittämästä ihannevaltiosta lähtien. Kyse ei ole evoluutiosta, vaan ideologiasta, jota vastaan ihmiset ovat joutuneet kamppailemaan jo tuhansia vuosia.

On kuitenkin syytä erottaa globalistit ”hyödyllisistä idiooteista”. Globalistit ovat niitä, joilla on riittävästi valtaa kyetäkseen vaikuttamaan asioihin ja edistämään agendaansa. Hyödylliset idiootit voivat omaksua heidän retoriikkansa, mutta todellista vaikutusvaltaa heillä ei ole. He saattavat kuvitella hyötyvänsä tilanteesta, mutta todennäköisesti eivät lopulta hyödy, tai ainakaan siinä määrin kuin ovat kuvitelleet. Tällainen kuvaus sopisi hyvin esimerkiksi joihinkin suomalaispoliitikkoihin, jotka surutta ovat ulkoistamassa maamme omaisuutta ulkomaisille toimijoille tai pelastamassa ulkomaisia yksityispankkeja luvaten Suomen lopulta tienaavan näillä toimenpiteillä. Toki osa poliitikoistamme voi olla pesunkestäviä globalistejakin, eikä kukaan heistä varmaan tule leipäjonossa viettämään aikaansa lähivuosina, mutta tuskin aivan niissä ”parhaimmissa” piireissäkään.

Hyödyllisiä idiootteja voivat olla myös koukun nielaisseet kansalaiset, jotka esimerkiksi kannattavat globalistien sotaisia pyrkimyksiä, joita nämä kaupittelevat ”terrorismin vastaisena sotana” tai ”humanitaarisena väliintulona”, vaikka todellisena tavoitteena on itsenäisten valtioiden itsemääräämisoikeuden murtaminen. Vaikka jollain valtiolla olisikin todellisia ongelmia, eivät globalistit ole todellisuudessa kiinnostuneet niitä ratkaisemaan muutoin kuin omaa agendaansa edistävää ratkaisua tarjoamalla. Sionistit voivat myös olla hyödyllisiä idiootteja, mutta tällöin ei tietenkään puhuta kansainvälisestä eliitistä, vaan ruohonjuuritason toimijoista, jotka kuvittelevat edistävänsä Israelin etuja tukemalla Lähi-idän uudelleen muovaamista.

Kansallinen suvereniteetti onkin usein globalistien arvostelun ja hyökkäysten kohteena. He paheksuvat nationalismia ja ”lakkaamatta saarnaavat avointen rajojen hyvistä puolista”. Vaikka he pyrkivät rajoittamaan myös yksilönvapautta, pitävät he itseään ainutlaatuisina ja parempina yksilöinä, joilla tämä vapaus tulisi säilyä rajoittamattomana.

Keskitetty maailmanvalta ja yhteinen maailmanvaluutta

Kaupanteko on pitkään ollut perustana ihmiskunnan sivistykselle ja selviytymiselle. Smith toteaa sen olevan ”lähes yhtä tärkeää kuin ilma jota hengitämme ja vesi jota juomme”. Siksi onkin luonnollista, että kahmiakseen mahdollisimman paljon valtaa on talouden hallinta globalisteille tärkeää. Heille ei kuitenkaan riitä esimerkiksi dollarin asema maailman varantovaluuttana, vaan heidän tähtäimessään on kaikille yhteinen maailmanvaluutta, jollaista jo The Economist -lehden vuoden 1988 numerossa kaavaillaan.24 The Economist on lehti, jonka ”osakkeenomistajia [Rothschildit] ovat olleet vuosikymmeniä ja pitävät itseään vastuullisina lehden perinnöstä”.25 On siis syytä olettaa lehdessä julkaistavien kirjoitusten heijastelevan globalistien aatemaailmaa.

Smith arvelee suunnitelmana olevan, että Kansainvälisestä valuuttarahastosta (IMF) muodostuu pullonkaula globaalin talouden hallinnalle ja kaikki maailman merkitykselliset valuutat sulautuvat IMF:n valuuttakoriin (Special Drawing Rights). Hän selittää, että ”tämä antaisi IMF:lle mahdollisuuden sanella valuuttakursseja mielensä mukaan kunnes eri valuuttojen arvot olisivat niin yhteneviä, että yhteisvaluutasta tulisi luonnollinen seuraava askel”. Käteisvaluutan käytön väheneminen on jo pitkään ollut trendi ja lopullinen tavoite todennäköisesti on rahaton yhteiskunta perustuen mahdollisesti lohkoketjuteknologiaan pohjautuvalle kryptovaluutalle.

Kortin viilauksessa on toki ollut hyvät puolensa sen ollessa nopeampaa ja helpompaa kuin kolikoiden laskeminen. Sähköisen valuutan varjopuolena on kuitenkin yksityisyyden väheneminen. Kryptovaluuttoja markkinoidaan niiden anonyymiudella. Näin voi olla joidenkin kryptojen kohdalla vielä tässä vaiheessa, kun kyse on harrastelijoiden puuhastelusta. Mutta jo bitcoin-transaktioita seuraamalla viranomaiset ovat onnistuneet jäljittämään huumeiden salakuljettajia.26 Verkkojulkaisu Silicon Angle kirjoittaa verkossa pyörivän kenen tahansa saatavilla oleva sovellus transaktioiden hakkerointiin ja bitcoinin anonyymiuden olevan myytti: ”Transaktioiden seuraaminen ei ole ainoastaan mahdollista, vaan erittäin simppeliä.”27

Mark Carney

Goldman Sachs on osoittanut suurta kiinnostusta lohkoketjuteknologiaan28 ja myös IMF liputtaa digitaalisen valuutan puolesta.29 Englannin keskuspankin pääjohtaja Mark Carney on todennut, että bitcoinin kaltainen digitaalinen valuutta voisi korvata dollarin maailman varantovaluuttana.30 Siinä vaiheessa kun globalistit todella ottavat kryptovaluutan omakseen, voi olla varma, että viranomaiset pystyvät jäljittämään jokaisen transaktion. Mikäli joku ei näe tässä ongelmaa, voi olla paikallaan lukea Vastavalkean julkaisema Johanna Lehtosen artikkeli Sinullako ”ei ole mitään salattavaa”?31

Koska maailmassa on meneillään monia konflikteja (joista osa on globalistien aikaansaamia tai edistämiä), tarjoavat he ratkaisuksi keskitettyä maailmanhallintoa ja kansallisista valtioista luopumista ”rauhan” nimissä. Tätä prosessia he pyrkivät vauhdittamaan useilla organisaatioilla, kuten YK, IMF, Kansainvälinen järjestelypankki (BIS), Maailmanpankki ja ajatushautomoilla, kuten CFR, Tavistock, Trilateraalinen komissio, Bilderberg ja Darpa.

Käytännön mallina toimii Euroopan unioni, jota hallinnoi ylikansallinen byrokraattinen järjestelmä johdossaan vähän tunnettuja virkailijoita, joita ei ole valittu vaaleilla tai jotka eivät ole vastuussa toimistaan kansalaisille. Poliitikkojen ja valtion virkamiesten, jotka säännöllisesti työskentelevät läheisesti globalistien instituutioiden ja ajatushautomoiden tai tunnettujen globalistien kanssa, Smith arvelee olevan itsekin globalisteja.

Rakkaalla tavoitteella on monta nimeä

Globalistit kutsuvat siirtymistä yhteisvaluuttaan ja keskitettyyn hallintoon useilla erilaisilla termeillä, joista Smith mainitsee ”globaalin taloudellisen nollauksen”, ”uuden maailmanjärjestyksen” sekä ”moninapaisen maailmanjärjestyksen”, mutta toteaa kaikkien näiden olevan vain samaan asiaan viittaavia markkinointi-ilmauksia. Todellinen moninapainen maailma ei toki olisi huono asia, mutta toisin kuin amerikkalaisen vaihtoehtoismedian enemmistö, Smith on kiinnittänyt huomiota myös itäisten valtioiden kytköksiin globalisteihin ja näiden instituutioihin.32

Esimerkiksi monessa mukana ollut ja sotarikoksistakin syytöksiä kriitikoiltaan saanut globalisti Henry Kissinger on ollut Venäjän presidentti Vladimir Putinin pitkäaikainen ystävä jo ajoilta ennen Putinin nousua maansa johtoon, ja muutaman vuoden takaisessa artikkelissaan Politico-lehti kertoo heidän tapaavan yhä edelleen säännöllisesti.33 Tarinan mukaan Putin olisi häätänyt kansainväliset pankit Venäjältä ja murtautunut ulos niiden valtarakenteista. Tämä ei kuitenkaan täysin pidä paikkaansa. Finanssipalveluja tarjoava investointipankki Rothschild & Co kertoo heillä olleen toimisto paikan päällä Venäjällä jo yli vuosikymmenen ajan.34 Se ylistää vertaansa vailla olevia yhteyksiään maan hallitukseen ja korkean tason toimijoihin sekä mainitsee tarjonneensa neuvojaan ”monissa maan suurimmissa, monimutkaisimmissa ja ennakkotapauksina toimineissa liiketoimissa”.

Talouslehti Forbes puolestaan kertoo Wall Streetin isojen nimien JP Morganin ja Goldman Sachsin olevan Venäjälläkin kolmen suurimman investointipankin joukossa lännen asettamista talouspakotteista huolimatta.35 Kiina on niin ikään ollut globalistien vaikutuksille alttiina esimerkiksi Rockefeller-säätiön jo vuonna 1915 avaaman yliopiston kautta.36 Smith toteaa, että ”BIS, IMF ja Goldman Sachs ovat olleet voimakkaasti mukana maan hallinnon aktiviteeteissa ja liiketoimissa”.37 Goldman Sachsilla oli alusta alkaen sormensa pelissä myös kehittyvien maiden muodostamassa BRICS-yhteisössä.38

Kiina on lisäksi matkalla kohti orwellmaista yhteiskuntaa rakentamalla henkilökorttiin kytkeytyvää sosiaalisen luottopisteytyksen järjestelmää, jossa kansalaiset toiminnallaan joko kartuttavat tai menettävät pisteitään.39 Pisteitä lisäisi esimerkiksi vallanpitäjien myötäily ja vähentäisi hallitukselle epämiellyttävien tietojen esittäminen. Järjestelmä on jo pilottivaiheessa ja vähäinen pistemäärä voi hankaloittaa mm. matkustamista ja internetin käyttöä, kun taas korkean pistemäärän omaavat voivat saada sosiaalisia ja taloudellisia etuja.40 Tämän kaltaisen järjestelmän globalismia ja ”uutta maailmanjärjestystä” vastustavat ovat jo pitkään nähneet uhkakuvana, mutta silti sitä on ottamassa käyttöön ensimmäisenä juuri Kiina, jota useat moninapaisen maailman puolesta liputtavat pitävät Venäjän ohella tärkeimpänä vastavoimana globalismille.

Koska ”moninapainen maailma” on ollut paljon esillä vaihtoehtoisessa mediassa, on vaarana, että sen omaksuminen globalistien retoriikkaan toimii harhautuskeinona. Ne, jotka vastustavat globalistien tavoittelemaa ”uutta maailmanjärjestystä”, voivatkin olla myötämielisiä samoille tavoitteille jos ne esitetään toisessa muodossa ja markkinoidaan ”moninapaisena maailmanjärjestyksenä”. Kun siis globalistit puhuvat ”moninapaisesta maailmasta”, ei sen pidä antaa harhauttaa. Tavoitteena ei ole edelleenkään vallan jakautuminen, vaan sen pysyminen heidän hallinnoimillaan organisaatioilla siinäkin vaiheessa kun Yhdysvaltojen ja dollarin asema heikentyy.

Globaaleja uhkakuvia tarjolla

Kuten Hannu Yli-Karjanmaa kirjoittaa, ”kansalaisia pyritään pelottelemaan tietynlaisen politiikan oikeuttamiseksi” erilaisilla uhkakuvilla. Näitä uhkakuvia ovat paitsi sodat ja terrorismi, myös ilmaston lämpeneminen, finanssikriisi ja pandemian uhka. He muotoilevat asian niin, että globaalit ongelmat vaativat globaaleja ratkaisuja ja ovat mielellään tarjoamassa ratkaisuja, jotka johtavat heidän oman valtansa kasvattamiseen.

Ilmastonmuutos – huolimatta siitä, missä määrin se on ihmisen aiheuttamaa ja miten voimakkaasta ilmiöstä todellisuudessa on kyse – on tarjonnut erinomaisen mahdollisuuden globalisteille vaatia maailmanlaajuisia toimia, ja esimerkiksi päästökaupoilla tehdään rahaa ja rajoitetaan ihmisten elämää. Viime aikoina suoranainen ilmastohysteria on ollut voimissaan. Väitetään tiedemiesten enemmistön allekirjoittavan teoriat hiilidioksidista ilmaston pääasiallisena säätelijänä, vaikka todellisuudessa harva tiedemies voi väittää olevansa varma asiasta.

Tekniikan tohtori, Aalto-yliopiston dosentti Antero Ollila on tarkastellut väitetyn 97 %:n konsensuksen paikkansapitävyyttä ja osoittanut kuinka se on saatu jättämällä valituista 11944 tutkimuksesta pois 7930 tutkimusta, jotka eivät ota kantaa, onko ihminen syypää ilmastonmuutokseen vai ei.41 Todellinen konsensus olisi 32,6 % ja siihenkin sisältyvät myös ne, jotka toteavat ihmisen toiminnalla olevan jotain vaikutusta, mutta eivät usko sen olevan pääsyy. Tähän kategoriaan Ollila mainitsee itsekin kuuluvansa. Hän lisää, että ”vain 41 tutkimusta oli varauksettomasti ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen kannalla”. Laskentatavasta riippuen konsensukseksi voi siis saada mitä hyvänsä väliltä 0,31 %–97,1 %.

Tällä tavoin poliittiset toimijat ja media muokkaavat tiedemiesten johtopäätöksiä ja tutkimustuloksia haluamaansa muotoon. Suurimmat tiedelehdet myös kieltäytyvät julkaisemasta skeptisempien tiedemiesten kirjoituksia, koska ”ne eivät kiinnostaisi suurta yleisöä”. Lisäksi skeptisemmin asiaan suhtautuvat leimataan usein ”kieltäjiksi”, vaikka todellisuudessa kukaan ei kiellä, etteikö ilmasto muuttuisi, eikä moni edes sitä, että ihmisellä olisi jokin vaikutus muutokseen. Kun sitten vaikkapa Yle uutisoi skeptisemmästä tutkimuksesta, pyrkii se vähintään rivien välissä esittämään tutkijan motiiviksi huomionhakuisuuden ja assosioimaan ”äärioikeistolaiset salaliittoteoriat” aiheeseen.42

Ilmasto on kuitenkin paljon monimutkaisempi asia kuin annetaan ymmärtää. Se ei ole synonyymi alailmakehän lämpötilan globaalille keskiarvolle, vaan käsittää myös sademäärän, suhteellisen kosteuden, ilmanpaineen ja tuulen. Siihen kuinka hiilidioksidi vaikuttaa ilmakehässä on suuri merkitys mm. pilvisyydellä ja vesihöyryllä. Kovin pitkältä ajalta taaksepäin ei ole kuitenkaan saatavilla dataa pilvien liikkeistä. Ilmastomallit perustuvatkin usein virheellisesti olettamukseen, että vain hiilidioksidilla on merkitystä, ja jättävät huomioimatta monia muita tekijöitä, koska tällaisten mallinnusten kehittäminen olisi erityisen vaativaa ja kaikkien tekijöiden huomioiminen voisi olla jopa mahdotonta.

Smith toteaa globalistien muodostaneen ilmastonmuutoksen varjolla tekaistun moraalisen dilemman: Jos emme hyväksy heidän ajamiaan globaaleja toimia ja keskittämistä, riskinä on – ei enempää eikä vähempää kuin – ympäristömme tuhoutuminen apokalyptisella tavalla. Toisin kuin pelottelijat ja sensaatiomedia väittävät, maltillisempien näkemysten mukaan mitään täysin ”ennennäkemätöntä” tai ”katastrofaalista” nykytilanteessa ei kuitenkaan vielä ole, ja sellaisiakin ennusteita on esitetty, että 2020-luvulla ilmasto olisi siirtymässä kylmenevään vaiheeseen. Onhan ilmastohistorian aikana vuoron perään ollut lämpimiä ja kylmiä jaksoja.

Tasapainoisemman näkemyksen saavuttamiseksi ja pahimman paniikin lievitykseen voi suositella keväällä 2019 ilmestynyttä maantieteilijän taustan omaavan toimittaja Matti Virtasen kirjaa Ilmastopaniikki – Hoito-opas, jossa haastatellaan mm. meteorologi Lennart Bengtssonia, MIT:n meteorologian emeritusprofessori Richard Lindzenia ja aiemmin mainitussa Ylen artikkelissa esiintynyttä fysiikan emeritusprofessori Jyrki Kauppista.43

Globalistit psykopaatteja?

Kaikkia globalisteja ”huoli” ilmastonmuutoksesta ei yhdistä, mutta on yksi asia, joka useimpia yhdistää – varsinkin mitä korkeammalla tasolla liikutaan. Brandon Smith toteaa tämän olleen suurin oivallus, jonka hän on saanut niiden 12 vuoden aikana, joina hän on globalismia analysoinut. Kyse on psykologisesta poikkeavuudesta – narsistisesta sosiopatiasta eli psykopatiasta. ”Kriminologia osoittaa, että kaikki rikolliset eivät ole narsistisia sosiopaatteja, mutta useimmat, joilla narsistinen sosiopatia on täysin puhjennut, ovat rikollisia”, Smith kirjoittaa. Se, miten menestyneitä rikollisia he ovat, riippuu heidän kyvyistään sulautua joukkoon ja manipuloida muita ihmisiä.

Psykopaatit muodostavat useimmiten yhden prosentin väestöstä, mutta vastaavat suurimmasta osaa väkivaltarikoksista ollen 4–8 kertaa keskivertoihmistä herkempiä turvautumaan väkivaltaan saadakseen etua päivittäisessä vuorovaikutuksessaan muiden henkilöiden kanssa. Psykopaatille ominaisia piirteitä ovat omantunnon ja empatian puute, kyky perustella tuhoisa käyttäytymisensä, äärimmäinen tarve tulla kunnioitetuksi ja ihailluksi, itsensä tunteminen erityiseksi ja muita paremmaksi, suuruudenhulluus, luontainen halu hallita toisten elämää, pakonomainen tarve manipuloida, impulsiivinen seksuaalinen halukkuus ja mieltymys ainoastaan ihmisiin, joiden katsovat olevan ”yhtä ylivoimaisia” muihin nähden kuin minä he itseään pitävät.

Psykopatia on synnynnäinen luonnehäiriö. Ympäristöllä voi olla vaikutuksia näiden ominaisuuksien esille tulossa, mutta ellei henkilöllä ole niitä piilevinä jo syntyessään, ei hän tavallisesti omaksu niitä myöhemmässä elämässään. Psykopatiaa ei kyetä parantamaan, eikä psykopaatti edes koe, että hänessä olisi jotakin korjattavaa. Häntä ohjaa loputon dopamiinin tarve. Ja mitä poikkeuksellisemmasta toiminnosta on kyse ja mitä menestyneemmin hän selviää tilanteesta, sitä enemmän dopamiinia hänen aivonsa tuottavat.

Kolmen vuoden tutkimuksen skotlantilaisissa vankiloissa toteuttanut psykologi Lisa Marshall näkee poliitikoilla ja urallaan menestyneillä useita yhteneviä ominaisuuksia rikollisten psykopaattien kanssa.44 Harvardin kliininen psykologi Martha Stout onkin todennut poliitikkojen olevan usein psykopaatteja.45 Muita ammatteja, joissa psykopaatteja usein esiintyy, ovat mm. toimitusjohtajat, asianajajat, mediatyöntekijät, myyntimiehet, toimittajat, poliisit, uskontojen johtohahmot ja julkishallinnon työntekijät.46 Kriminaalipsykologi Robert Haren mukaan psykopatia on yleistä myös rahoitusalalla ja Wall Streetin meklarien terapeuttina toiminut Christopher Bayer vahvistaa asian.47

Nämä ammatit soveltuvat hyvin psykopaateille, koska ne tarjoavat paljon valtaa ja vaativat kykyä tehdä kliinisiä ja tunteettomia ratkaisuja. Myös suuri osa globalisteista edustaa mainittuja ammatteja. Aiemmin viitatussa The Telegraphin artikkelissa todettiin mahtisukujen menestykselle olevan tärkeää, että jälkeläiset ylläpitävät suvun perinteitä. Ovatko sitten kaikki näiden sukujen edustajat psykopaatteja? Psykopatian periytymistä ei täysin tunneta, mutta oikeuslääketieteen psykologi J. Reid Meloyn mukaan se on myös ”perinnöllinen tila” ja ”mitä vaikeammasta psykopatiasta on kyse, sitä suurempi on perinnöllisyyden merkitys häiriölle”.48 Hare toteaa psykopatian olevan perinnöllisten tekijöiden ja ympäristön summa.

Myös brittitutkimuksessa todetaan psykopaattisten piirteiden voivan olla periytyviä.49 Ei voi silti tietenkään olettaa, että esimerkiksi jokaisella Rothschildin suvun jäsenellä olisi jokin luonnehäiriö. Ja kaikki nekään, joilla on, eivät välttämättä ole täysverisiä psykopaatteja. Siinä missä psykopatia on synnynnäistä, sosiopatiaa pidetään ympäristön vaikutuksesta syntyneenä tilana, ja osa globalisteista voikin olla jonkin tyyppisiä sosiopaatteja. Kuten edellä mainitaan, uskonnollisuus on myös ollut Rothschildien toimintaan vaikuttava tekijä. Lisäksi painostus suvun taholta on usein ollut murskaavaa ja erityisen onnellisesti ei ole käynyt suvun ”mustille [vai valkoisille? toim.huom.] lampaille”.

Daily Mail kertoo Amschel Rothschildin hirttäneen itsensä pariisilaishotellissa, koska oli haluton ottamaan vastuulleen perhepankki NM Rothschildia.50 Tämän serkku Raphael de Rothschild kuoli heroiinin yliannostukseen vasta 23-vuotiaana. Toinen serkku Nathaniel Philip Rothschild – Jacob Rothschildin poika – vietti kapinallista alkoholin ja naisten täyttämää elämää siinä määrin, että Jacob ehti olla jo huolissaan perijänsä puolesta. Sittemmin alkoholin jättänyttä Nathanielia on The New York Times kuvaillut ”mieheksi, josta voi tulla rikkain Rothschild”. Siitä että kaikki eliittisukujen jäsenet eivät ole psykopaatteja kertoo myös se, että toisinaan sisäpiiriläisten joukosta on tullut vuotajia, jotka ovat paljastaneet globalistien suunnitelmia ulkopuolisille. Joskin vuotajien kanssa on syytä olla tarkkana, sillä koskaan ei voi varmuudella tietää, etteikö voisi olla kyse myös tahallisen disinformaation levittämisestä todellisen tiedon ohella.

Smith kirjoittaa edellä kuvattujen psykopaatin luonteenpiirteiden kuvaavan ”lähes tarkalleen globalistien havaittavissa olevaa käyttäytymistä”. Hän toteaa globalistien eroavan tavanomaisista psykopaateista siinä, että he ovat rakentaneet ”psykopaattien yhteiskunnan”, joka operoi lähes kultin tavoin. Sitä voisi verrata järjestäytyneeseen rikollisuuteen, jonka jäsenet ovat sulautuneet ympäröivään yhteiskuntaan toimien sen keskellä. Smith esittää globalistien olevan vieläkin saumattomammin yhteiskunnan osana toimivia parasiitteja. He haluavat olla tunnettuja ja ihailtuja, mutta pelkäävät julkisen arvostelun kohteeksi joutumista. Siksi he haluavat tuhota normaalin vapaan ja moraalisen yhteiskunnan muokatakseen siitä sellaisen, jossa he voivat olla ja toimia siten kuin haluavat ilman pelkoa tekojensa arvostelusta tai seurauksista.

Jesuiitat sittenkin valtapyramidin huipulla?

Globalismista kirjoittavilla on jossain määrin eriäviä näkemyksiä aiheesta, kuten Brandon Smithin näkemys sionismista vain sivuhaarana. Toiset taas näkevät Vatikaanin ja jesuiitat valtahierarkian huipulla, mutta allekirjoittaneesta ne vaikuttavat ennemminkin tältä mainitulta sivuhaaralta. Vaikka emme voi tietää, mitä kaikkea kulisseissa tarkalleen tapahtuu, täytyisi jesuiittojen mahdin osoittamiseksi kyetä näyttämään, että heillä olisi mahdollisuuksia sanella sääntöjä vaikkapa Rothschildeille. Vaikuttaa kuitenkin päinvastoin siltä, että sionistit ovat rahoittaneet ja pyrkineet soluttamaan Vatikaania.

Eräs esimerkki sionistien solutusyrityksistä on jesuiittapapiksi vihitty Malachi Martin, josta Michael Collins Piper kirjoittaa kirjassaan The Judas Goats: The Enemy Within (2006). Piper viittaa Look-aikakauslehdessä 25.1.1966 julkaistuun Joseph Roddyn artikkeliin How the Jews Changed Catholic Thinking.51 Artikkelissa paljastettiin varsin avoimesti, että Vatikaanin sisällä toimiva pappi kulki Rooman ja New Yorkin välillä vuotaen sisäpiirin tietoa katolisen kirkon uudistuksista The New York Timesille, ADL:lle, amerikanjuutalaisten komitealle (AJC) sekä sen perustamalle Commentary-lehdelle. Artikkelin mukaan tätä luottamuksellista tietoa käytettiin painostamaan Vatikaania tekemään merkittäviä muutoksia politiikkaansa.

Artikkelissa ei identifioitu kyseistä pappia hänen oikealla nimellään, mutta mainittiin tämän kirjoittaneen kirjan The Pilgrim (1964) kirjailijanimellä Michael Serafian. Myöhemmin Martin on esimerkiksi kirjansa The New Castle (1984) sivuilla myöntänyt kirjoittaneensa ensin mainitun kirjan ja kertonut käyttäneensä mainittua salanimeä. Martin kielsi olleensa suoranaisesti vakooja, mutta on sittemmin myöntänyt, että hänen työnsä sisälsi tiedonkeruuta ja kardinaalien kiristystä, mikäli he eivät tehneet niin kuin kardinaali Augustin Bea ja paavi Johannes XXIII halusivat.

Piper kirjoittaa Bean olleen alullepanija muutoksissa katolisen kirkon politiikkaan Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen aikaan 1962–1965. Bean tavoitteena oli mm. katolilaisten ja juutalaisten suhteiden parantaminen ja antisemitismin vastustaminen. Martin toimi Bean neuvonantajana ja yhteytenä New York Cityn juutalaisyhteisöön. On jopa väitetty Martinin toimineen kuriirina suurelle määrälle käteisenä toimitettuja lahjuksia, jotka siirtyivät New Yorkista Roomaan.

Edellä mainittu ei tarkoita, etteikö Vatikaanillakin voisi olla jokin rooli tai että se olisi täysin sionistien hallinnassa. Mutta jos – kuten toiset väittävät – jesuiitat olisivat sellainen kaiken taustalla vaikuttava voima, joka pitelee jokaista lankaa hyppysissään ja sionistit on vain yksi heidän hallinnassaan oleva yksikkö, niin miksi ihmeessä he olisivat laittaneet sionistit soluttamaan itseään? Epäloogisuuksia löytyy myös jesuiitoista kirjoittaneen Eric Jon Phelpsin kirjasta Vatican Assassins (2000).

Phelps ja Piper väittelivät sionistien ja jesuiittojen roolista Greg Szymanskin isännöimässä The Investigative Journal -radio-ohjelmassa 16.5.2006.52 Piper kummastelee Phelpsin logiikkaa, jonka mukaan Mossad, ADL ja kaikki muutkin sionistien tavoitteita edistävät vaikutusvaltaiset tahot ja ryhmittymät olisivat ainoastaan jesuiittojen agentteja ja Israelin valtiokin olisi perustettu jesuiittojen tahdosta. Tästä huolimatta Phelps esittää, että jesuiitat järjestivät presidentti John F. Kennedyn murhan, koska eivät pitäneet siitä, että tämä oli hyvissä väleissä Israelin kanssa ja aseisti maata. Mutta kuten edellä Malachi Martinin tapauksessa, jos kerran Israel, Mossad ja sionistit olisivat jesuiittojen hallinnoimia yksiköitä, miksi kummassa heillä olisi jokin ongelma sen suhteen, että Kennedy aseisti Israelia?

Todellisuudessa Kennedyn ja Israelin silloisen pääministerin David Ben-Gurionin välillä oli meneillään kulissien takainen ”sota”, kuten käy ilmi mm. Seymour Hershin kirjasta The Samson Option: Israel’s Nuclear Arsenal and American Foreign Policy (1991). Syynä oli, että Kennedy vastusti Israelin ydinasehanketta ja halusi kehittää suhteita tasapuolisesti myös arabimaihin. Hawk-ohjuksiakin hän suostui myymään Israelille siinä toivossa, että se olisi hillinnyt maan tarvetta ydinaseelle.

Piper toteaa Phelpsin luottaneen kirjassaan suuressa määrin John Loftusin kirjoituksiin, joita Piper kuvailee sionismille myönteiseksi propagandistiksi. Phelps myöntää mahdollisesti erehtyneensä Kennedyn suhteissa Israeliin, mutta Piper mainitsee kirjassa olevan muutoinkin lukemattomia virheitä Kennedyn murhaan keskittyvässä osiossa. Piper tunnettiin täsmällisyydestä ja hänen pääteoksensa on juurikin Kennedyn murhaa käsittelevä Final Judgment (2005), joten tässä asiassa Piper herättää huomattavasti enemmän luottamusta.

Lisäksi Phelps esittää jesuiittojen halunneen päästä eroon Kennedystä, koska tämä halusi päättää Vietnamin sodan. Se taas olisi merkinnyt päätöstä tuottoisalle huumekaupalle, jota Phelps väitti jesuiittojen hallinnoineen mafian välityksellä. Mutta kuten edellä todetaan, todellisia alamaailman johtohamoja olivat tuolloin sionistit Meyer Lansky ja Hyman Larner. Piper huomauttaa lähetyksessä, että ”kumpikaan heistä ei ollut jesuiitta, eikä [hän] ole koskaan nähnyt mitään näyttöä, joka antaisi ymmärtää [mm. edellä mainittujen] rikollissyndikaateissa vaikuttaneiden juutalaisten hahmojen toimineen jesuiittojen agentteina”.

Kaikki nämä omituiset, epäloogiset ja virheelliset väittämät eivät herätä luottamusta Phelpsia ja hänen teesiään kohtaan. Varsinkin kun Phelps ei väittelyssä esitä juuri mitään konkreettista näyttöä väitteidensä tueksi, vaan lähinnä kuittaa asian sillä, että jesuiitat vain toimivat salaisesti kaiken taustalla sekä perustelee kantojaan hieman kyseenalaisilla tulkinnoillaan Raamatun teksteistä. Sen sijaan Rothschildit ja muut mahtisuvut ovat tunnettuja omaisuudestaan ja sionistien vehkeilystä on paljon esimerkkejä – joskin niiden esille tuominen usein pyritään leimaamaan antisemitismiksi – ainakin sille, joka asioita tarkastelee yhtään pintaa syvemmältä.

Lopuksi

Eriävistä näkemyksistä huolimatta useimmat asiaan perehtyneet lienevät kuitenkin samoilla linjoilla kirjoituksen loppupuolella esitetyistä globalistien ominaispiirteistä.

On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikista rikkauksistaan huolimatta globalistien valta perustuu osittain mielikuvalle heidän ylivoimaisuudestaan, vaikka todellisuudessa he ovat pieni vähemmistö maailman väestöstä. Missään nimessä he eivät ole aina onnistuneet pyrkimyksissään, eivätkä ole saavuttaneet havittelemaansa täydellistä hallintaa maailmasta. Vaikka Syyriassa paljon tuhoa aiheutuikin, eivät globalistien suunnitelmat vallanvaihdosta heille myötämieliseen hallitsijaan ole toteutuneet. Riittävää tukea konfliktille ei saavutettu johtuen omalta osaltaan vaihtoehtoisen median ponnisteluista sen paljastaessa valheita Syyrian tilanteeseen liittyen.

Tällä hetkellä tapetilla on Iran, jonka hallinnon vaihtamista globalistit eivät ole vielä päässeet toden teolla yrittämään, vaikka sitä on pohdittu esimerkiksi Brookings-instituutin vuoden 2009 raportissa Which Path to Persia?53 ja suunnitelmia on toki ollut jo paljon pidempään. Irania syytetään Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksia vastaan 14. syyskuuta tehdyistä iskuista, vaikka näyttöä ei ole. Aiemminkin Saudi-Arabiaa vastaan iskeneet Jemenin houthikapinalliset ovat myöntäneet teon, ja Iranilta olisi ollut erittäin harkitsematonta syyllistyä siihen.54 Iran tulee luultavasti jatkossakin saamaan osakseen vastaavia syytöksiä, mutta mikäli se on syytön, niin tässäkin tapauksessa globalistien suunnitelmat on mahdollista tehdä tyhjiksi paljastamalla heidän valheensa.

Useilla globalisteilla ei ole myöskään selkärankaa vastata sanoistaan ja teoistaan avoimen keskustelun muodossa. Michael Collins Piper on usein kertonut kohtaamisestaan ADL:n silloisen johtajan Abraham Foxmanin kanssa. Piper sattui näkemään Foxmanin samassa ravintolassa, mutta ei mennyt häiritsemään tätä kesken ruokailun, vaan odotti kunnes tämä oli syönyt ja lähestyi sitten kohteliaasti vaihtaakseen jokusen sanan. Keskustelu jäi kuitenkin lyhyeksi, koska Foxman kielsi olevansa Foxman ja pakeni paikalta pikaisesti.

Globalistit ovat siis aivan tavallisia kuolevaisia kaikkien muiden ihmisten tavoin, eikä globalismi itsessään ole mikään mystinen tai salamyhkäinen asia. Mutta asiaan syventyessä tulee toki vastaan monenlaista materiaalia esimerkiksi numerologiaan ja erilaisiin riitteihin liittyen, joihin monien globalistien sanotaan olevan vihkiytyneitä. Tämän kirjoituksen kirjoittaja ei ole kyseisiin asioihin liiemmälti perehtynyt. Vaikkakin jossain määrin mielenkiintoisia, ovat ne asioita, joiden paikkansa pitävyyttä on vaikeampi todentaa kuin tässä kirjoituksessa esitettyjen asioiden. Ymmärtääkseen mistä globalistien pyrkimyksissä on kyse, ei ole myöskään välttämätöntä perehtyä tähän ”mystisempään” puoleen, vaan maanläheisempien asioiden tutkiskelulla pääsee jo pitkälle.

Maallisissa asioissa ei kuitenkaan täysin voida pitäytyä, vaikka monet ovat sitä mieltä, että uskonto ja politiikka olisi pidettävä erillään. Tämän kirjoituksen kirjoittaja pitää uskon asioita kunkin ihmisen henkilökohtaisina asioina, eikä ole erityisen innokas uskontojen tutkija. Jollain tapaa uskonnot kuitenkin kietoutuvat globalismiin ja niidenkin maailmaan on toisinaan astuttava, mutta tarkempi analysointi jääköön osaavampien käsiin.

Kirjoittaja ei missään nimessä kehota syrjimään ketään uskontonsa tai minkään muunkaan asian vuoksi ja tuomitsee kaikenlaisen rasismin. Mutta on silti oltava mahdollista todeta sionismin aiheuttavan ongelmia ja korkean tason sionisteilla olevan merkittävä rooli globalismissa, vaikka esimerkiksi Suomen kaltaisessa maassa tämä ei globalistien tai heitä hännystelevien piireissä olisikaan samalla tavalla yleistä kuin mm. Yhdysvalloissa.

Totta kai muutkin ääriuskovaiset, kuten fundamentalistikristityt ja ääri-islamistit, aiheuttavat ongelmia maailmalla. Mutta jälkimmäiset eivät usein ole osana globalisteja, vaan ennemminkin globalistit pyrkivät manipuloimaan ja käyttämään näitä hyväkseen päämääriensä saavuttamisessa. Tämä ei tietenkään tarkoita, että islamistien toteuttama terrorismi olisi aina globalistien aikaansaamaa tai mahdollistamaa, mutta sellaistakin tapahtuu, kuten voi lukea vaikkapa tämän kirjoittajan aiemmasta kirjoituksesta Kansainvälinen liittouma terrorismin tukijana Lähi-idässä.55

Globalistit kätyreineen ovat vaaraksi maailmalle juuri sen vuoksi, etteivät he epäröi aiheuttaa sotia ja terroria tai sekaantua esimerkiksi huumekauppaan56, mikäli näkevät sen jollain lailla hyödylliseksi itselleen ja tavoitteilleen. Toisinaan kuulee sanottavan, että kyllä maailmassa sotia ja väkivaltaa olisi ilman globaalia eliittiäkin. Tämä pitänee paikkansa, mutta eikö sitten esimerkiksi järjestäytynyttä rikollisuuttakaan tulisi vastustaa, koska rikollisuutta olisi joka tapauksessa?

Vaikka globalistit lupaisivat keskitetyn vallan ratkaisevan ongelmat, joita ovat itse olleet aiheuttamassa, ei keskitetty valta missään nimessä ole hyvä asia. Kuten 1800-luvulla elänyt englantilainen historiantutkija, poliitikko ja kirjailija Sir John Dalberg-Acton, kahdeksas on todennut: ”Valta korruptoi ja absoluuttinen valta korruptoi absoluuttisesti.” Lisäksi hänet tunnetaan toisestakin tähän kirjoitukseen soveltuvasta sanonnasta: ”Merkittävät miehet ovat melkein aina pahoja miehiä.”

Artikkelikuva: HiPWallpaper

Kuvituskuvat:

Globaaleja brändejä: HiPWallpaper

Brandon Smithin artikkeli: Kuvakaappaus Alt-Market.com sivusta

Rothschildien sukuvaakuna: Mathieu CHAINE (CC-BY-SA-3.0) via Wikimedia Commons

Mark Carneyn kuva: Moritz Hager (CC-BY-SA-2.0) via Wikimedia Commons

Lähteet

[1] Salmi, Mika | Vastavalkea (15.7.2015): Irakin sodan puuhamiehet https://vastavalkea.fi/2015/07/15/irakin-sodan-puuhamiehet/

[2] Yli-Karjanmaa, Hannu | nwo.11syyskuu.net (7.3.2009): Esipuhe http://nwo.11syyskuu.net/esipuhe.htm

[3] Harwood, Richard | The Washington Post (30.10.1993): Ruling Class Journalists

[4] Yli-Karjanmaa, Hannu (2008): Valtiot ja terrorismi. Multikustannus.

[5] Katso myös Kurtakko, Miika | Vastavalkea (10.9.2019): Syvä valtio – mikä se on?

[6] Ojala, Jukka | Vastavalkea (29.4.2019): Ajatushautomoiden ylintä kastia – CFR

[7] Raiskila, Vesa | Vastavalkea (23.7.2019): ”Joku olisi puhunut…”

[8] Devereaux, Ryan | The Intercept (25.9.2014): Managing a Nightmare: How the CIA Watched Over the Destruction of Gary Webb

[9] Smith, Brandon | Alt-Market (16.11.2016): World Suffers From Trump Shell Shock – Here’s What Will Happen Next

[10] Smith, Brandon | Alt-Market (21.3.2019): How To Identify A Globalist Criminal

[11] Waris, Olli | Iltalehti (10.1.2018): Laura Huhtasaari käytti uusnatsin lausahdusta: ”Kyse erehdyksestä, en tietenkään jaa ajatusmaailmaa tai arvoja

[12] Haikala, Topias | Kirkko ja Kaupunki (12.6.2017): Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Jussi Halla-aho on uskontoihin nihkeästi suhtautuva agnostikko

[13] Hunt, Elle | The Guardian (27.11.2015): Cory Bernardi mistakenly ’quotes’ Voltaire on Twitter with neo-Nazi’s line

[14] Smith, Brandon | Alt-Market (9.1.2019): Globalist Disinformation Spotlight On – Mohamed El-Erian

[15] Huovinen, Arto | Kansan Uutiset (14.11.2017): Rikkaimmalla 1 prosentilla puolet maailman varallisuudesta

[16] Mount, Harry | The Telegraph (30.5.2012): Rothschild and Rockefeller: their family fortunes

[17] Bork, Erik | Historia (11.7.2017): Rothschild: Pankkiirisuku rahoitti Euroopan hoveja

[18] Bennett, Laurie | Forbes (30.5.2012): The Rockefellers and the Rothschilds Make a Deal

[19] Scherer, Michael & Silverstein, Ken | Mother Jones (Syyskuu/lokakuu 2002): Born-Again Zionists

[20] Anti-Defamation League (Helmikuu 2003): The Talmud in Anti-Semitic Polemics

[21] Jerusalem Post (1.6.2012): Lord Rothschild reveals vast charity work

[22] Cashman, Greer Fay | Jerusalem Post (11.6.2018): It’s no fun being a Rothschild in Europe these days

[23] Huovinen, Arto | Kansan Uutiset (24.3.2017): Hindut ensin – oikeistopopulismia Intiassa

[24] Syrmopoulos, Jay | Alt-Market (12.7.2017): Rothschild Controlled Media Outlet – ‘Get Ready for a World Currency by 2018’

[25] Spence, Alex | Politico (11.8.2015): Agnellis, Rothschilds close in on Economist

[26] Redman, Jamie | Bitcoin.com (22.2.2017): Danish Police Surveil the Blockchain to Make Arrests

[27] Riley, Duncan | Silicon Angle (14.7..2015): Hacking Team found a way to track and trace Bitcoin transactions, and the software is now in the wild

[28] Campbell, Rebecca | CryptoCoinsNews (16.9.2016): Goldman Sachs Files Blockchain Patent for Foreign Exchange Trading

[29] Lagarde, Christine | IMF (14.11.2018): Winds of Change: The Case for New Digital Currency

[30] Bambrough, Billy | Forbes (31.8.2019): The Bank Of England Governor Proposed A Radical Competitor To Bitcoin And The U.S. Dollar

[31] Lehtonen, Johanna | Vastavalkea (27.8.2017): Sinullako ”ei ole mitään salattavaa”?

[32] Smith, Brandon | Alt-Market (23.8.2018): In The New ”Multipolar World” The Globalists Still Control All The Players

[33] Toosi, Nahal | Politico (24.12.2016): Kissinger, a longtime Putin confidant, sidles up to Trump

[34] Rothschild & Co (2009): Our services in Russia and the CIS

[35] Rapoza, Kenneth | Forbes (25.4.2017): What Sanctions? JP Morgan And Goldman Sachs Become Top Three Investment Banks In Russia

[36] Ninkovich, Frank | The Journal of American History (Maaliskuu 1984): The Rockefeller Foundation, China, and Cultural Chang

[37] Goldman Sachs (9.11.2017): Goldman Sachs and China Investment Corporation Establish $5 Billion Fund to Invest in United States Companies

[38] O’Neill, Jim | Goldman Sachs (30.11.2001): Building Better Global Economic BRICs

[39] Raiskila, Vesa | Vastavalkea (30.12.2015): Kiina ”pelillistää” kuuliaisuuden

[40] Ma, Alexandra | Business Insider (8.4.2018): China has started ranking citizens with a creepy ’social credit’ system — here’s what you can do wrong, and the embarrassing, demeaning ways they can punish you

[41] Ollila, Antero | Uusi Suomi (18.4.2018): Ilmastonmuutoskonsensus 97 % – miten tulos manipuloitiin halutuksi

[42] Mäntymaa, Eero | Yle (27.8.2019): Ilmastonmuutos ei ole ihmisen syy, väitti fyysikko Jyrki Kauppinen ja singahti maailmanmaineeseen – “Minä en ole skeptikko, minä tiedän”

[43] Katso myös Arvola, Kari | Vastavalkea (5.3.2019): Onko ilmastohysteria hoidettavissa?

[44] Bennetto, Jason | The Independent (4.9.1996): Q: What’s the difference between a politician and a psychopath? A: None

[45] Freeman, David | The Huffington Post (27.2.2012): Are Politicians Psychopaths?

[46] Barker, Eric | Time (21.3.2014): Which Professions Have the Most Psychopaths? The Fewest?

[47] Ro, Sam | Business Insider (28.2.2012): The Shocking Statistic About Psychopaths On Wall Street

[48] Daniel, Kelly | CNN (17.6.2015): The birth of a psychopath

[49] Daily Mail (25.5.2005): Psycopathic behaviour is inherited

[50] Levy, Geoffrey | Daily Mail (21.10.2009): So why did the black sheep of the Rothschilds stab his friend in the back?

[51] Roddy, Joseph | Look (25.1.1966): How the Jews Changed Catholic Thinking

[52] Piperin ja Phelpsin väittely kuunneltavissa täällä

[53] Brookings Institution (2009): Which Path to Persia?

[54] Raiskila, Vesa | Vastavalkea (27.9.2019): Déjà vu: Yhdysvallat ”tietää” syyllisen jalostamoiskuihin

[55] Salmi, Mika | Vastavalkea (11.3.2016): Kansainvälinen liittouma terrorismin tukijana Lähi-idässä

[56] Katso esim. Salmi, Mika | Vastavalkea (21.4.2017): Huumeita kansalle, CIA tarjoaa!

Lue myös

57 KOMMENTTIA

 1. Suurin kusetus on mailmamme muoto joka saa vitun verran hermostumaan kuinka massat voivat olla niin tyhmiä ettei jaksa mennä meren rantaa ja katsomaan suuri zoomisella kaukoputkella tai hyvällä lämpökameralla kuinka kauksi näkevät esim pienen kalastus aluksen ym muun kohteen! Suurin osa täälläkin on nollat taulussa asian suhteen joka on suurin valhe kaikista ja kovana kakkosena holokaustit ym!!

 2. Ja globalistien suunnitelmille olisi hyvin yksinkertainen vastastrategia: vapaus ja väkivallattomuus (libertarismi, USA:n perustuslaki, Euroopan ihmisoikeussopimus, YK:n yleinen ihmisoikeuksien julistus). Niin kauan kun tavalliset ihmiset joutuvat pelkäämään, että salainen poliisi tulee yöllä hakemaan kotoa ja vie pois, niin mikään ei muutu. Jos tavalliset ihmiset joutuvat pelkäämään muita tavallisia ihmisiä, mitään yhteistä rintamaa ei voi muodostaa ja ilman yhteistä rintamaa ei tapahdu mitään muuta kuin hyödyttömiä huitaisuja sinne päin.
  inb4 uli uli en mä mitään oo tehny
  Jos ihmiset tukevat psykiatriaa, twitter-lynkkauksia, poliisien rikollisuutta, valehtelua, ihmisten hiljentämistä pilkkaamalla tai Julian Assangen vankitsemista, niin onnittelut, te tuette salaliittoa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Mikä siinä väkivallassa nyt niin kiehtoo?

 3. Globaaleja pyrkimyksiä on maailmassa iät ja ajat kuten natsit ja stalinistit ja sitä ennen aikana ja jälkeen nämä pankkiirit kuten nämä rotschildit ja rockenfeller businessmiehet usasta. Globalismin valtapiiriä on nykyään nato usa ja melkein koko amerikan maanosa myöskin NLssa oli juutalaisilla aluksi huomattava rooli kynnes stalin rupesi sitä harventamaan. Venäjälläkin juutalaiset pankkiirit on nykyään saamassa jalansijaa ja siellä on deep state voimakkaana virallisen hallinnon osana ja lieneekö sitten sionistien juonittelu vai rikollisten vai molempien yhdessä.
  Lännen globalistit kuitenkin käyttää valtaansa väkivaltaisesti muita maita vastaa suhteettoman usein ja myös omaa kansaansa vastaan juonitteluissaan kuten artikkelissa mainittiin. Trumpin joukkojen veto kurdialueelta mahdollisti turkin hyökkäyksen ja sitä voi pitää globalistisena joka kohdistuu myös syyrian hallintoa vastaan mutta suunnitelmana on saada aikaan pakolaisten siirtyminen turkista eurooppaan ja entisestään.heikentämään eumaiden kansallista identtiteettiä lisäämällä vierasuskoisia asukkaita niissä jolloin ne on helpommin globalistien vallan alle saada. Suomessa on melkein kaikki puolueet on globalistien asian ajajia mm. EUiin liittymisen takana ja NATOjäsenyyden kannattajina ja erityisesti presidentti sauli niinistön tausta puolue kokoomus. Presidentillä on ollut myös taipumuksena alta tiskin hoitaa globalistien etuja suomessa ja muutenki hän luonteen laadultaan aito globalisti vallankäyttäjä.
  Venäjä näyttää joutuneen globalistien juonien kohteeksi kuten mh17n turman tutkinnassa jossa ei tunnu vääristely loppuvan ja myös skripalien tapauksessa mutta se on tukehtunut omaan mahdottomuukseensa. Ukraina kriisi oli myös globalistien juonia ja nyt siellä on taas juutalainen presidentti joka juutalainen tukijaoligarkki asuu usassa joten aika näyttää miten globaalien siionistien juonet siellä kehittyy ja onko putinista niile vastusta.
  Yksijumaliset uskonnot näyttää rahavallan lisäksi tuottavan globaaleja valloitussuunnitelmia ja niiden toteutusyrityksiä ja
  joskus ihmettelee että onko poliitikot tietoisia missä menossa he on mukana.

  • ”Globaaleja pyrkimyksiä on maailmassa iät ja ajat kuten natsit ja stalinistit ”

   Kansallissosialistit eivät pyrkineet maailman valloittamiseen, se on perätön väite.
   He halusivat vain ww1:ssä menetetyt maat takaisin ja juutalaiset parasiitit pois maastaan mutta liittoutuneet sionistien johdolla julistivat sodan joka laajeni ww2:ksi.

   • Ei Saksa menettänyt 1 maailmansodassa eurooppaa jonka valtasi toisessa ja venäjää jonne hitler hyökkäsi melko pitkälle ja olisi mennyt vielä pitemmälle mutta vastassa oli toinen jääräpää stalin. Hitler oli kuitenkin sekopää muiden maiden valloitushalussa kun stalin toimi ainoastaan hyökkäyksen aiheuttamien tuhojen minimoimideksi jossa epäonnistui täydellisesti mutta sai pidettyä NLn itsellään. Hitlerissä ilmeni globaali psykopatia ja sen saattoi aiheuttaa 1 maailman sodan trauma ja sellaisen voi myös aiheuttaa uskonto ja historialegendat kuten monille juutalaistaustaisille siionisti-ja katolisille jesuiittavaikuttajille on käynyt. Psykopaatteja syntyy myös genetiikan tuloksena luonnostaan että niiltä ei ole mikään maa turvassa.

     • Saattaahan olla että maailman globalistit käytti alueellista globalistia hyväkseen päämääriensä toteuttamiseen mutta se ei tee hitleristä sen vähempää aatteellista lebenstraum globalistia ja hirmuhallitsijaa.

     • Artikkelista näkyi suurvaltojen keskinäinen suurvaltapeli sodan alla mutta hitler saa syyttää itseään kun sai tsekkoslovakian sudeettialueet neuvottelemalla ei malttanut neuvotella rauhassa muista alueista vaan lähti sotimaan niistä. Sen jälkeen sodan logiikka hoitaakin loput jolloin voimakkaampi kukistaa heikomman ja niinhän saksalle kävi. Hitlerin toimissa ei ole mitään puolustelemista kuten ei Churchillin, Rooseveltin tai Stalinin eikä Ranskan silloisen presidentin toimissa sodan suhteen mutta siionisteilla oli kyllä liian suuri valta saksalaisten tuomitsemisessa sodan jälkeen ja Churchillin huijaamisessa sotaan ennen sodan alkua. Samat maat on sotineet myös edellisessä maailman sodassa ja silloin englannin kuningas oli saksan keisarin serkku että aina hulluilla sodan alkamiseen syitä riittää.

     • Merkillisen lujassa nämä väärät käsitykset kansallissosialismista, holokastista ja ww2:sta ovat ihmisten päässä.
      Siitä nwo-mafia on pitänyt huolen.

     • Winston Churchill – Traitor and Murderer

      By John – The Falsification of History Feb 2019

      “World history: There are two world histories. One is the official and full of lies, destined to be taught in schools – the other is the secret history, which harbours the true causes and occurrences.” Honore de Balzac

      Winston Churchill; the man voted in a newspaper poll as the ‘greatest ever Englishman,’ was actually an evil, self-serving, narcissistic, opportunistic, hypocritical, treacherous, traitorous, perverted paedophile and a murdering psychopath

      http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=196135

  • Väitteesi Stalinista ei pidä paikkaansa. Stalin eikä sen myötä myöskään ”stalinistit” olleet mitään nykyisen uusiosanan tarkoittamia globalisteja. Päinvastoin, kun Neuvostoliitto v. 1922 perustettiin, Stalin esitti teesin ”sosialismista yhdessä maassa”. No todellisuudessa Stalinin ”sosialismi” oli lähinnä valtiokapitalismia, mutta se on jo toinen juttu se. 😀
   Venäjän kommunistisessa puolueessa kyllä vaikutti henkilöitä, joita voisi kutsua nykyisiksi globalisteiksi, näiden johtajana toimi Lev Trotski. Trotskin teesi oli ”jatkuva (permanentti 😀 ) vallankumous”, eli vallankumouksen maasta vienti Venäjältä Eurooppaan. No Trotskin permanenteista ei tullut mitään ja hän sai myöhemmin, Stalinin toimittamana, jäähakun päähänsä Meksikossa.
   Koskapa ihmisten etnisyydet ja uskonnolliset näkemykset tuntuivat kiinnostavan, voidaan Stalinista todeta, että hänen isänsä oli osseetti (Dzugajev) ja äitinsä gruusialainen.
   Trotski (Bronstein) oli puolestaan Ukrainan juutalainen.

   • PS. Trotski oli myös vapaamuurari, tästä hän kertoo omissa muistelmissaan (My life v. 1930) sangen avoimesti

    • Trotskilaisuuden muistona Sosiaalidemokraattisen puolueemme virallisessa ohjelmassa on yhtenä teesinä maailmanvallankumous.

 4. Liiallinen salaliitoista vouhottaminen joka käänteessä on toki turhaa. Litteän maan teoriat esimerkiksi vievät uskottavuutta todellistenkin salaliittojen käsittelyltä. Mutta vaikka monet mieltävät myös globalistien pyrkimykset maailman hallintaan pelkiksi salaliittoteorioiksi, niin Alt-Market-sivustoa edustava Brandon Smith on osannut ennustaa mm. Brexit-äänestyksen tuloksen ja Donald Trumpin valinnan presidentiksi. Hän on kuitenkin todennut, että ellei maailmassa olisi globalisteja, olisi hänen hyvin vaikea ennustaa menestyksekkäästi yhtään mitään.9

  TÄMÄN LAINAUKSEN JÄLKEEN koko artikkeli menetti uskottavuutensa ja monen muunkin takia! Esim crypto juutalaisista ei juuri sanaakaan ja jos nytten on aivopesu on näin lujaa lapsesta asti että ei tajua tai dissonenssi iskee näin kovaa ettei voi käyttää aikaa katsomaan ”litteän” maan teoriaa niin voi jumalauta! Kukaan ei väitä että maa on kiekko vaan sitä että ei ainakaan pallo ja kaikki tieteelliset faktat ovat puolella! Tämä asia on suurin josta löytyy eniten kontroilloituja oppositioita! Kertoo osan totuudesta mutta sitten esittävät tyhmää tai muuten joka vie uskottavuuden heiltä!! SAmoin kuin kaikissa eliittiä vaivaavissa totuuksissa! Joka ainoa maa on mukana kusetuksessa, muutenhan ei tarvittaisi kaikkia kieltoa antartikselle ja jos uskotte että heitä kiinnostaa pigviinit niin uskoni ihmiskuntaan on loppunut!! Katsokaa lentoreittejä ym! Olihan se itselleki yllätys että tämäkin asia oli kusetus!!

  • Lentoreitit voivat näyttää oudoilta Mercatorin karttaprojektiolla, joka on se seinäkartoissa useimmiten käytetty karttaprojektio. Mercatorin projektiossa (jota käytetään tämän artikkelin tuotemerkki- eli brändikuvassa) alueet näyttävät sitä enemmän oikeaa kokoaan suuremmilta, mitä kauempana ne ovat päiväntasaajasta. Esimerkiksi Grönlanti näyttää Afrikkaa suuremmalta. Mercatorin projektio ei anna todellista kuvaa mannerten mittasuhteista eikä myöskään monista lentoreiteistä. Kun lentoreitit vetää pallon pinnalle, ne ovatkin täysin järkeenkäypiä.

   Ylipäätään kaikki maailman maa-, meri- ja ilmaliikenteen etäisyydet ja aikataulut perustuvat pallokarttaan. Ei ole mitään “flat earth -karttaa”. Se, minkä on väitetty olevan FE-kartta, on pallokartan tasoprojektio, jossa keskipisteeksi on valittu pohjoisnapa. Mitä etelämmäksi siitä mennään, sitä enemmän etäisyydet vääristyvät: mantereet ja niiden etäisyydet kasvavat todellista suuremmiksi, ja etäisin kohde eli Antarktis leviää kaiken ympäröiväksi kehäksi, mikä on seuraus karttaprojektiosta. Tämä ns. atsimuuttinen projektio ei anna sen todempaa kuvaa maailmasta kuin Mercatorinkaan projektio.

   Jos pallokartta ei pitäisi paikkaansa, kaikki maailman liikenne olisi jatkuvaa ja täyttä kaaosta, koska etäisyydet ja aikataulut perustuisivat täysin virheellisille etäisyyksille. Mutta etäisyydet ja aikataulut perustuvat pallokarttaan ja toimivat. Pallokartta perustuu kartoittajien vuosisatojen aikana luomaan alati tarkentuneeseen kuvaan maailmasta.

   “kuinka massat voivat olla niin tyhmiä ettei jaksa mennä meren rantaa ja katsomaan suuri zoomisella kaukoputkella tai hyvällä lämpökameralla kuinka kauksi näkevät esim pienen kalastus aluksen ym muun kohteen”

   Tässä videossa on kuvattu naapurimaamme Turning Torso -tornia eri etäisyyksiltä:

   https://www.youtube.com/watch?v=MoK2BKj7QYk&t=44s

   Etäisyyden kasvaessa tornista näkyy yhä vähemmän vastaten täysin kaarevuuslaskelmia. Sitten kun samalla etäisyydellä noustaankin korkeammalle, tornista näkyy jälleen enemmän, mikä selittyy yhtäläisesti kaarevuudella.

   Tuon voisit jaksaa itsekin mennä toteamaan kameralla, jossa on riittävän tehokas zoomi.

   Tätä ketjua ei nyt ole aihetta käyttää flat earth -debattiin. Se ei ole mitenkään olennaista Salmen kirjoituksessa, ja aiheelle löytyy sille omistettuja foorumeita.

 5. Vesa Raiskila ja musta paavi jos ihmettelette miks vievät keskustelua johonki tiettyyn suuntaa, niin nytten tiedätte tai sitte he vaan ovat aivopestyjä lapsesta asti ja uskovat valheisiinsa jota vahvasti epäilen!!

 6. Raiskilalta todella typerä video vai onko kyseessä akateeminen maineesii 🙂 Pellejä olette melkein kaikki tai ne jotka tietää harhaan johdattajia!! Atomi kukaan ei ikinä kuvannut ja teillä ei ole mitään käsitystä miten mailma toimii ja ainoastaan tälle lammas laumalle kerrotte teidän huijaus teorioitanne niinkuin einstein! Ja aadolffi oli kaikessa oikeessa ja vaikka vesa ilkka väittää muuta vesa ilkan havaoinnot perustuu täysin väärään olettamukseen asiasta että hitler halusi rakentaa observatorioita ja muuta ”avaruuden” tarkkailuun!! Koska vesa ilkka jota suuresti kunnioitan on tässä asiassa ymmärtänyt kaiken väärin!! Vesa ilkka on selvätikin luullut elävänsä pyöreellä pallolla koko elämänsä! Muurarit ja juutalaiset nauraa hänelle tässä asiassa!!

 7. Ottamatta kantaa maan muotoon, väite että lättämaan teoria söisi uskottavuutta muilta ”salaliittoteorioilta” on täyttä puppua.
  Kaikki ”salaliittoteoriat” myös litteä maa ovat uskon asioita.
  Aiheesta kuin aiheesta on virallinen totuus ja ei niin virallinen. Jokaisen oma asia mille maailmankuvansa rakentaa.
  Olettaen että masoniitti 33 olisi oikeassa, kyseinen kusetus olisi kaikkien kusetusten äiti, järkyttäen kaiken ajattelun perustaa.

  • Ei se ole puppua, vaan siitä on selvää näyttöä. Mm. Tieteen kuvalehti on lytännyt kaikkia salaliittoteorioita juuri lättymään johdolla. Eivät salaliittoteoriat ole vain ”uskon asioita”, vaan niiden tueksi on tapauksesta riippuen esitettävissä enemmän tai vähemmän vahvoja todisteita.

   Edellä nähtiin, että todistus kaarevuudesta kuitattiin yksinkertaisesti ”typeränä videona” ad hominemien säestyksellä. Tässäpä sama torni toisen henkilön kuvaamana eri etäisyyksiltä:

   https://www.youtube.com/watch?v=DdClBtYiKcc

   Ja se, että kaikki maailman aikataulut sekä valtioiden ja mannerten pinta-alat perustuvat pallokartan etäisyyksiin, sivuutettiin täysin. Australia ei ole oikeasti Eurooppaa suurempi tai Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikkaa suurempi á la ”flat eath map” (eli pallokartan tasoprojektio).

   Jos aurinko kiertäisi lätyn päällä, sen pitäisi kiertää huomattavasti suuremmalla nopeudella silloin kun se kiertää suurinta ympyrää Kauriin kääntöpiirillä (pohjolan talvi) kuin silloin kun se kiertää pienintä ympyrää Kravun kääntöpiirillä (pohjolan kesä), koska yhteen kierrokseen olisi aina käytettävissä tasan vuorokausi. Aurinko näyttää kuitenkin liikkuvan aina samalla nopeudella, minkä voi jälleen itse todentaa vaikkapa kuvaamalla auringon liikettä videolle eri vuodenaikoina.

   Yötön yö eli 24 tunnin auringonpaiste olisi lättymaailmassa mahdoton Antarktiksella. Kääntäen: flättärit voisivat todistaa lättymaan yksinkertaisesti kuvaamalla auringon lasku Antarktiksella silloin kun sen ei pitäisi laskea. Ja kyllä, Antarktiksen ylle järjestetään turistilentoja ja mantereella liikkuu tunnetusti retkeilijöitä ja retkikuntia, joten tehtävä ei olisi mahdoton. Myös Antarktikselle pääsyn estäminen, jos sellaista tapahtuisi, olisi mahdollista todistaa vaikka reaaliaikaisella videostriimillä.

   Esimerkkejä olisi vaikka kuinka paljon, mutta kuten jo sanottu, flat earth ei ole mitenkään tämän artikkelin keskiössä, joten keskustelu (tai ”keskustelu”, kuten asianlaita usein tuntuu olevan) jatkukoon jollain sopivammalla foorumilla.

   • Nyt Vesa missasit pointin, maan muoto ei ollut asia jota yritin tuoda esille.
    Joillekin Jeesus on totuus, toisille Allah, kolmansille YLE , toisille jopa Vastavalkea.
    Ihminen rakentaa maailmankuvansa informaatiosta johon hän henkilökohtaisesti luottaa.
    Meitä on moneen junaan ja jokainen taaplaa tyylillään, siitä muodostuu maailman rikkaus.
    Henkilökohtaisesti en lähtisi julistamaan omia mielipiteitäni(lähteistä riippumatta) ainoana oikeana totuutena.

    • Minun mielipiteeni ja pointtini on, että salaliittoteorioissa on esitettyjen todisteiden perusteella uskottavia, vähemmän uskottavia ja sellaisiakin, jotka ovat osoitettavissa vääriksi, ja valtamedia käyttää viimeksi mainittuja kaikkien salaliittoteorioiden lyttäämiseen. Viittasin samassa kommentissa myös toisen kommentoijan vastaukseen ja hänen ”keskustelu”tyyliinsä. Eikö hän julista tuossa omia mielipiteitään totuutena? Kai vasta-argumenttienkin esittäminen on sallittua?

  • Tämä on melko laaja artikkeli. Harvoin jos koskaan kahdella ihmisellä olisi täsmälleen samat näkemykset näinkin monista asioista, eikä tarvitsekaan olla ja jokainen saa toki uskoa mihin haluaa.

   Maan pallomainen muoto on kuitenkin varmaan ainoa asia, josta en oikeastaan jaksa sen enempää lähteä edes väittelemään. Vesa Raiskila tässä jo perustelikin asiaa hyvin ja lienee minua paremmin perehtynyt siihen. Myönnän, että flat earth -teoriat eivät ole olleet suurimpia mielenkiinnon kohteitani, joten on jäänyt epäselväksi, että millä tavoin joku taho sitten hyötyisi uskottelemalla kaikille maan olevan pallon muotoinen?

   Henkilökohtaista kokemustakin on tuosta, kuinka kyseiset teoriat vievät uskottavuutta. En nyt ylipäätään ilmastonmuutoksesta viitsi kauhean paljon kirjoittaa, kun siihen löytyy monia paljon pätevämpiäkin henkilöitä. Mutta monesti kun olen asiasta yrittänyt keskustella, on vastapuolen ensimmäisiä argumentteja ollut tyyliin, että ”jaahas, olet joku flat earth -denialisti, joten sinun näkemyksilläsi ei ole mitään arvoa”. Tässä kirjoituksessa hieman sivuan ilmastonmuutosta ja monilla on ymmärrettävästi erilainen näkemys siitä, mutta nyt ei ainakaan kenenkään tarvitse tulla esittämään tuota ”argumenttia”. Samaan hengenvetoon voin myös todeta, etten usko George W. Bushin olevan reptiliaani.

   Flat earth -teorioiden saadessa enemmän julkisuutta, on myös ollut huomattavissa, että esim. 911-iskujen virallisen selityksen kyseenalaistavilta pyritään viemään uskottavuutta ja tekemään naurunalaisiksi antamalla ymmärtää, että he uskoisivat myös maan olevan litteä.

 8. Kiitos! Olipa mielenkiintoinen artikkeli.

  Globalismi ei mielestäni ole mikään aate tai uskonto. Se on pääoman valtaa yli kaiken. Se on globaalien korporaatioiden valtaa yli kaiken. Ne keskittävät pääomia entistä harvempiin käsiin, vaikka jo nyt vajaa 400 miljardööriä omistaa kaiken, mitä omistettavissa on.

  Aluksi globalismi ilmaantui vain sanana maailman mediaan ja sitä käytettiin kuin jotain luonnonlakia tai jotain akrabadapraa. Globalismi vaatii sitä ja se vaatii tätä.

  Jopa Ele Alenius alkoi puhua maapalloistumisesta ja rakentaa tästä teoriaa.

  Mentiin ikään kuin perse edellä puuhun ja vasta nyt ruvetaan käsittämään, että sieltä tullaan pää edellä alas, kun unohdettiin hetkeksi, että talous on edelleen kaiken perusta. Pääomalla on omat lakinsa ja ne toimivat edelleen. Eivät siihen vaikuta ismit eikä uskonnot.

  Lienee sattumaa, että juutalaiset osuivat maailman suurimmiksi pääoman omistajiksi.

  Vanhalla rahalla on enemmän suhteita ja verkostoja kuin äkkirikkailla keinottelijoilla. Tätä eivät kaikki usko. Esimerkiksi Esko Seppänen vähätteli Rothschildien omistuksia, koska he eivät ole Forbesin listalla. Näin hän väitti.

  Mitään salaliittoteorioita ei tarvita selittämään tilaa, miten maailma makaa. Riittää kun lukee Marxin pääoman.

  Jos maailmaa halutaan muuttaa, on lähdettävä perustasta. On tehtävä vallakumous muuttamalla omistussuhteet ja kumottava kapitalismi ja sen globaalien korporaatioiden valta. Miten? Se onkin sitten jo toinen femma. Siihen tarvitaan joukkoja ja ennen muuta ihmisten tietoisuuden kasvua sekä lujaa tahtoa.

  • ”Pääomalla on omat lakinsa ja ne toimivat edelleen. Eivät siihen vaikuta ismit eikä uskonnot.
   Lienee sattumaa, että juutalaiset osuivat maailman suurimmiksi pääoman omistajiksi.”

   Tuosta olisin eri mieltä.
   Pääoman lait muotoilee ihminen, ei ne synny itsestään. Jos ryhtyy lainaamaan rahaa suurta korkoa vastaan niin sen päätöksen tekee aina ihminen?
   Entä miksi tietyn ’uskonnon’ omaavat tai sen piirissä kasvaneet ovat kaapanneet rahan hallinnan käsiinsä ja luoneet kapitalismin kun taas toisenlaisen uskonnon piirissä kasvaneet eivät ole niin tehneet?
   Kyllä se jos mikä kertoo uskonnon, joka sekin on ihmisen luomus, erittäin suuresta ellei keskeisestä merkityksestä ihmis- ja maailmankuvan luojana ja sitä kautta myös ihmisen osuudesta nykyiseen maailman tilaan jossa raha on noussut jumalaksi.
   Erot esim. talmudistien, muslimien ja kristinuskon välillä suhteessa pääomaan ovat varsin erilaiset idän uskonnoista puhumattakaan joissa sille on vähän tilaa.
   Jeesus sanoi että rikkaan on yhtä vaikea päästä Jumalan valtakuntaan kuin kamelin käydä neulansilmän läpi.

 9. Niin, Marx ei ymmärtänyt taloudesta mitään!

  Yritätkö sanoa, että jos esim. minä perustan firman joka vuosien yrittämisen jälkeen lopulta menestyy, niin se, että itse vaurastun samalla luoden uusia työpaikkoja, olisi jotenkin rikollisen väärin??

  • Niin, Marx oli rabbin poika kuten muuten on N-yahukin, ja hän yritti edistää juutalaiseen uskontoon kuuluvaa kommunismin utopiaa jossa juutalainen valittujen eliitti velvoitetaan hallitsemaan koko maailmaa ja sen alempiarvoisia kansoja ja ihmisiä (goimeja) ja jota juutalais-bolsevikit toteuttivat NL:ssa melkein sadan vuoden ajan.
   Olen ymmärtänyt että pohjimmiltaan kyse on siitä että maailma on vain ’valittujen’ koti jonka Yahweh (Tooran ’The Destroyer God’) on omilleen luvannut Abrahamin kanssa solmitulla ympärileikkauksen kautta vahvistetulla liitolla.
   How Zionist is the New World Order? and How Biblical Is Zionism?
   https://www.veteranstoday.com/2018/03/10/zio-nwo/

 10. Hyvä ja aihetta laajasti käsittejevä artikkeli
  Mika Salmi: ”Jollain tapaa uskonnot kuitenkin kietoutuvat globalismiin ja niidenkin maailmaan on toisinaan astuttava, mutta tarkempi analysointi jääköön osaavampien käsiin.”

  Kietoutuvat ja todella vahvasti.
  Vaikkei globalismia ja sionismia haluaisi yhdistää niin kiistatta uskontoon kytketty sionismi, joka toimii Tooran, Talmudin ja Kabbalan ’evankeliumin’ mukaan, muodostaa globalismin kuuman ytimen. Siinä koko maailman valloittaminen ja hallinta (Tikkun Olam-oppi) on keskeisessä roolissa ja se kuuluu nimenomaan juutalaisille koska muut ovat heidän rinnallaan alempiarvoisia ja kelvottomia .
  How Zionist is the New World Order? and How Biblical Is Zionism?
  https://www.veteranstoday.com/2018/03/10/zio-nwo/

  Tärkeä myös muistaa että globalismissa sionismi ja vapaamuuraius (’masoniitti’) yhdistyvät ja juutalainen B’nai B’rith masoniitti-loosi on ylin loosi. Ilman tätä liittoa sionistien maailmanvalloitushanke ei olisi edennyt eikä etenisi kuten se nyt etenee.

  Varsin hyvin tilannetta kuvaa tämä juuri julkaistu artikkeli Unz-sivustolla:

  Jacques Attali’s Message to the Gentiles: “Sovereignism” Is Anti-Semitism & a Jewish-Muslim Alliance Must Shut It Down
  “Sovereignism is nothing but the new name of anti-Semitism. Jews and Muslims, who are both threatened by it, must unite against the fantasies of the great replacement.”
  (Suomeksi jotain tällaista: ”Suverenismi”, suvereenisuus (itsenäisyys, oikeus päättää itse asioista) on vain antisemitismin uusi nimi; Juutalaisten ja muslimien, joita molempia se uhkaa, täytyy yhdistyä vastustamaan sen uutta henkiin heräämistä. ”

  Niinpä sionisti Jaques Attali rinnastaa kansallisen itsemääräämisoikeuden ja demokratian – Yhdysvaltojen ja Ranskan vallankumouksen perusperiaatteen – yhteen pahimmista mahdollisista pahoista: juutalaisiin kohdistuneeseen vuosisatoja vanhaan ja täysin irrationaaliseen? vihaan.
  Ei-juutalaisten itsenäisyyttä on siksi vastustettava, ja tuettava kaikkea jolla pyritään Euroopan väestörakenteen korvaamiseen massamaahanmuutolla.

  Attali on Algeriassa syntynyt Ranskassa asuva juutalainen. Hänen hyökkäyksensä pakanoiden (ei-juutalaisten) suvereniteettia vastaan ja kehotus juutalaisten ja muslimien liittolaisuudelle itsenäisiä valtioita vastaan on räikeä esimerkki käytännöstä, jonka professori Kevin MacDonald on dokumentoinut arvostetussa Culture of Critique artikkelisarjassa.

  Attali ei kuitenkaan ole koskaan tuonut julki huolestumistaan tai vastustustaan mitä tulee sionistien omaan etno-nationalismiin ja Israelin politiikan päivittäisiin raakuuksiin. Kuten kollegaansa, sosiaalidemokraatti Paul Krugman Atlantin takana, hän pitää niitä vain häpeällisenä, väistämättömänä ja valitettavana tragediana ja kehottaa lukijoita siirtymään enemmän kansallismielisyyden tuhoamista korostaviin aiheisiin…
  http://www.unz.com/gdurocher/jacques-attalis-message-to-the-gentiles-sovereignism-is-anti-semitism-a-jewish-muslim-alliance-must-shut-it-down/
  —-
  Sionisteilta ei siis voi odottaa muuta kuin demokratian ja kansallismielisten pyrkimysten (joita tämäkin artikkeli haluaa omalla tavallaan edistää) tiukkaa vastarintaa ja globalisti- tai nwo-eliitin määrätietoista tukea.
  Kaikki tämä näkyy selkeästi EU:n toiminnassa – ja myös laajemmin maailmanpolitiikassa.

  Sionistit eivät ole koskaan eivätkä nytkään halua integroitua tai sulautua maahan jossa elävät vaan muodostaa oman ’valtion valtiossa’ joka ajaa vain heidän asiaansa ja etuaan ja tukee Israelin vahvaa etnosentristä nationalismia joka ei salli maahanmuuttoa eikä avioitumista ei-juutalaisten kanssa.

  A Jewish American who immigrated to Israel asks why refugees can’t … amerikanjuutalainen joka muutti Israeliin kysyy mikseivät pakolaiset voi muuttaa maahan… ja pettyneenä muutti takaisin USAan
  “Well, if you step out of line and marry a non-Jew, there goes your privilege,” she says.

  http://www.timesofisrael.com/a-jewish-american-who-immigrated-to-israel-asks-why-refugees-cant/

  • Ranska on varoittava esimerkki siitä, kuinka islam tappaa myös sananvapauden
   ”Ranska on muuttumassa vaiennetusta lehdistöstä vaientavaan lehdistöön, joka tuhoaa sananvapauden”
   https://beta.oikeamedia.com/o1-123306

   Tulee mieleen ajatus että tämäkö on se talmudistien ja islamin ’yhteisrintama’ (kehotus juutalaisten ja muslimien liittolaisuudelle itsenäisiä valtioita vastaan) josta Attali puhuu?
   Ovat talmudistit panneet islamin uskoiset taistelemaan puolestaan ’yhteisen asian’ hyväksi?

 11. Globalistien lopullinen tavoite on kuitenkin tehdä maapallosta yksi vapaakauppaalue, yksi äänestys alue ja sille yksi parlamentti ja hallitus sekä keisari. Teoriassahan silloin maailmassa ei olisi sotia kun kaikki oli saman vallan alla, mutta kun rahamaailman globalisteiksi, poliitikoiksi ja armeijan vakinaiseen pyrkii psykopatiaan taipuvaista ja rahavallan arvot ja niihin liittyvää porukkaaniin sama juonittelu ja väkivaltainen meno maailmassa jatkuu vielä pahempana kuin nyt kun kansallisvaltiotioita sitä ei ole jarruttamassa. Iso hallintoalue on huono tavallisille ihmisille varsinkin kun pankkiirit ja oligarkit pyörittää sitä psykopaattisesti politiikkojen ja sotaväen avulla ja usa ja eu on siitä nyt hyviä esimerkkejä. Kansallivaltio on tavallisen ihmisen kannalta parempi, lännessä ei ole enää valtiota sveitsiä lukuunottamatta joka olisi globalisaation ulottumattomissa ja suomikin antoi pikkurillin ja globalisaatio vei koko käden.

 12. Hieno ja kattava artikkeli Mika Salmelta. Siinä on paljon sellaista itsenäistä tutkivaa otetta, joka täysin puuttuu valtamedian vääristellystä käsitemaailmasta.
  Koska tällaista informaatiota ei ole ainakaan vielä kielletty, olisi syytä pohtia, millä parantaisimme näitä psykopatiasta kärsiviä valta-raha-ihmisiä. Pitäisikö perustaa hoitolaitoksia, joihin määrättäisiin vuosiksi diagnoosin perusteella nämä sairaustapaukset. Siellä puutarhanhoitoa, maalausta ym. taideterapiaa, kädentöitä, siivousta, ruuanlaittoa, yksinkertaista maalaiselämää. Voisi tepsiä- ja yhteiskuntaelämä voisi tervehtyä.

 13. > Piper kummastelee Phelpsin logiikkaa, jonka mukaan Mossad, ADL ja kaikki muutkin sionistien tavoitteita edistävät vaikutusvaltaiset tahot ja ryhmittymät olisivat ainoastaan jesuiittojen agentteja ja Israelin valtiokin olisi perustettu jesuiittojen tahdosta. >

  Phelps on tässä asiassa oikeassa. Jesuiitta-agentteja (korruptio) on kaikkialla…. ja fake-Israel on perustettu nimenomaan ajamaan BLACK NOBILITYN ”vihatkaa juutalaisia” agendaa. Massamurhaaja Henry Kissinger totesi vuonna 2012, että Israel lakkaa olemasta kymmenen vuoden päästä, eli 2022. Hmmm…. elämme mielenkiintoista aikaa.

  ”In 10 years, no more Israel, I repeat: In 10 years, no more Israel,” Henry Kissinger said according to a report in the New York Post.

  ROOMA – PENTAGON

  The Farnese family is the main architect of the Cabal, as they created the Jesuits with a little help of the Borja family back in the 1540s. Immediately after that, they built their first Pentagon in Caprarola near Rome. It is interesting to note that the world map from the 16th Century (inside Vatican) shows Antarctica, which was officially discovered in the 1770s. Around that time the Farnese decided to use the Jesuit Adam Weishaupt to create the Illuminati, elevate the Rothschilds to power, and move the Farnese seat of power to Washington, DC. They built their second Pentagon there.

  The Jesuits are working under the command of the Archons to maintain the quarantine status of Earth. It is good to realize that the Jesuit organization is a 16th Century creation of the Farnese family, which is one of the most powerful papal Black Nobility families in Italy.

  • ”The Jesuits are working under the command of the Archons to maintain the quarantine status of Earth. ”

   Juuri noin!

  • Voi Kissingerin ennustukset mennä pieleen sillä siionistivaltio on tehokas sotija ja tiedustelu on huippuluokkaa ja sillä on kaverina kaikki suurvallat ja vähän pienemmätkin valtiot. Pidän globalismin takana ennemmin siionisteja kuin jesuiittoja ellei ne olleet niin viisaita että antoi siionisteille maan muslimien keskeltä ja oletti että muslimit tuhoaa siionistivaltion jesuiittojen puolesta kostoksi toisesta maailman sodasta. Siionisteista muslimien keskellä israelissa kehittyi niin kova pala ettei sitä parissa vuodessa hajoteta. Kuitenkin jesuiittojen ja siionistien kissahiirileikki häiritsee ihmisiä samalla tavalla kuin ne toimisi yhdessä.

 14. Eikös tuo ole ennustettu Raamatussakin, että aikojen lopulla Israeliin hyökätään ja Jerusalem tuhotaan suuren osan kansasta tuhoutuessa samalla!?

  • Tietääkseni on. Sitä saa mitä tilaa, niinhän se yleensä menee.
   Jo Israelin profeetat näkivät kansansa sotaisten johtajien ajavan kansan ennen pitkää väistämättömään tuhoon.
   Myös rabbi Jonathan Sacks varoittaa Israelia:
   ”The real challenge is not poverty but affluence, not insecurity but security, not slavery but freedom.
   ”Be careful that you do not forget the Lord your God… Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large and your silver and gold increase and all you have is multiplied, then your heart will become proud and you will forget the Lord your God…
   http://blogs.timesofisrael.com/why-civilisations-fail-eikev-5777/

 15. ”Jotkut jopa uskovat meidän olevan salaista salaseuraa, joka työskentelee Yhdysvaltojen parhaita etuja vastaan, kuvaavat perhettäni ja minua ’internationalisteiksi’ ja meidän juonittelevan muiden kanssa ympäri maailmaa rakentaaksemme yhdentyneemmän poliittisen ja taloudellisen rakenteen – yhden maailman, jos sallit. Jos tämä on syytös, olen syyllinen, ja olen ylpeä siitä.”

  –Pankkiiri David Rockefeller, muistelmissaan Memoirs (2003), sivu 406.

 16. ”Lyhyesti, ’maailmanjärjestyksen talo’ täytyy rakentaa alhaalta ylös, ylhäältä alas rakentamisen sijaan. Se tulee näyttämään suurelta ’kukoistavalta, humisevalta sekasorrolta’, käyttääkseni William Jamesin kuuluisaa kuvausta todellisuudesta,  mutta lopulta kiertää kansallisen itsenäisyyden, syövyttäen sitä pala palalta, saavuttaen paljon enemmän kuin vanhanaikainen suora hyökkäys”.

  –Yhdysvaltalaisdiplomaatti Richard N. Gardner, Council on Foreign Relationsin julkaisussa Foreign Affairs, huhtikuussa 1974

 17. ”Tulemme saamaan maailmanhallituksen, pidimme siitä tai emme. Ainoa kysymys on, tullaanko maailmanhallitus saavuttamaan suostumuksen vai valloituksen kautta.”

  –Pankkiiri James Warbourg, Counsil on Foreign Relationsin jäsen, Yhdysvaltain senaatin ulkoasiainvaliokunnan kuulemistilaisuudessa, 17.1.1950

 18. Todelliset globalistit näyttäisivät tekojensa perusteella arvioituina kuuluvan samaan joukkoon tämän miehen kanssa. Perusteellinen ja v-median valheita oikova artikkeli ja selvitys WC:n elämästä ja maailmansotiin liittyvistä asioista josta muutama ote

  Winston Churchill – Traitor and Murderer — A Re-adjustment of History…
  Olemme jatkuvasti valheiden ja propagandan kohteena ei vain jokapäiväistä elämäämme koskevien asioiden vaan myös erityisesti historiallisten tapahtumien totuuden suhteen. Churchill oli eeppisten mittojen ”hirviö”, sairas psykopaatti, jonka ainoa huolenaihe oli hänen oma hyvinvointinsa.
  We are perpetually subjected to lies and propaganda not just regarding our everyday lives, but more particularly regarding the truth of historical events. Churchill was a ‘monster’ of epic proportions, a sick psychopath whose only concern was his own well-being.

  …The master-spy, Rothschild operative and traitor, Sir Anthony Blunt has said on record that Hitler was negotiating for peace right through the war, and sent his deputy Rudolph Hess to Britain to pursue an honourable peace which Churchill continually refused.
  Rothschild’s advice to Churchill was for ‘total destruction’ as evidenced by his needless firebombing of German dormitory cities. This can be seen as the typical ‘Satanic Sacrifice’ as recorded in the Old Testament as a ‘burnt offering’ and in the biblical burning of witches.
  Sir Anthony Blunt put on record his distaste at Churchill’s support of the Soviet rape squads sent in to defile the women and children in the last days of the Third Reich, disrupting the racial purity of the eugenics tables, and the sacrificial fire bombing was only equalled by Churchill’s refusal to Leo Amery who begged help for India in the 1943 famine disasters, while Churchill sent food and arms to Russia. This surely is Satanism at its worst.”

  … Winston Churchill indeed, sold himself to the Zionists against the best interests of his own nation, in the manner of a modern Judas and the great traitor that he surely was.

  Churchill, and his wealthy London Zionist banker backers, had been strongly advocating war with Germany for the previous 5 years. His warmongering had made him almost an outcast in British politics, but with the Zionist press of Britain totally misrepresenting the facts surrounding the German-Polish conflict, Churchill was portrayed as some ‘wise prophet’ figure.

  Hitler’s passionate pleas for peace were repeatedly ignored as approximately 600,000 British and French troops massed in northern France. The massive, planned attack against Germany was to be launched through the countries of Belgium and The Netherlands (Holland,) whose governments were under intense Allied pressure to allow safe passage for the planned Allied invasion of Germany. .

  Again, Hitler’s hand was forced… On the same day that Churchill came to power, and as an act of national self-defence, Germany struck first at the Allies before they could bring the war to German soil and institute a 2nd Versailles Treaty.

  http://falsificationofhistory.co.uk/false-history/winston-churchill-traitor-and-murderer/

  • On näkynyt sellaisiakin väitteitä että Hitler olisi ollut globalisti (niitä tietysti v-madia on meille tyrkyttänyt) mutta sehän ei pidä paikkaansa.
   Aatu oli hyvin kansallismielinen ja rakensi vain kansallissosialismiaan mutta se oli liian suuri uhka rotsild-imperiumille (r-i) ja siksi se piti tuhota.
   Aatun sota kommunismia vastaan joka oli r-i:n hanke perustui paljolti vain siihen että tuo r-i vainosi koko ajan Saksaa ja sen kansallissosialismin rakennustyötä ja siihen pohjautuvaa kiistatonta menestystä.
   Saksahan nousi ww1 tuhon jäljiltä nopeasti Euroopan johtavaksi maaksi. nimenomaan kansallissosialistien voimin.

   ”Ensimmäisen maailmansodan jälkeen alistetun Saksan yksityistetty keskuspankki irrotettiin hallituksen kontrollista. Hallitus ei saanut irtisanoa keskuspankin johtajaa, vaan tämän tuli erota joko oma-aloitteisesti tai BIS:n hallituksen käskystä. Saksan hallitus oli kuohittu.
   Vasta kansallissosialismin nousu 1933 palautti rahan vallan takaisin hallitukselle. Seurasi historiallinen talouskasvun ja hyvinvoinnin kausi.”
   http://www.magneettimedia.com/juutalaiset-pankit-koronkiskonta/

   • Luin tämän kommentin jostakin liittyen kansallissosialismiin ja tätä juuri yritin tuossa yllä sanoa:
    ”Adolf Hitler turned Germany from the basket case of Europe into the most economically prosperous and the most powerful military country in Europe.
    You should try to get a better understanding of economic National Socialism … the Jewish Zionist bankers destroyed Germany because National Socialist Germany was too successful and the Western democracies could not compete.
    From 1870 the Zionist Jewish controlled Western democracies planned for the destruction of Germany in order to facilitate The Communist Manifesto of Karl Marx and the communisation of Western Europe.
    That plan failed when Adolf Hitler launched a pre-emptive attack on Jewish Bolshevik Russia.
    In Europe today we have the E.U.S.S.R, The European Union of Soviet Socialist Republics, the communist bloc that replaced the Soviet Union.

   • Pope Francis on ilmoittanut, että Vatikaanin salaiset arkistot toisen maailmansodan tapahtumista avataan 2.3.2020.

    Jesuiitta Bergoglion (Pope Francis) mukaan, katolinen kirkko ”rakastaa” kirkon historiaa ja eipä ihme, koska Bergoglio ”has been identified publicly as an ally of Argentine’s repressive leaders during the “dirty war” when some 30,000 people were “disappeared” or killed, many stripped naked, chained together, flown out over the River Plate or the Atlantic Ocean and pushed sausage-like out of planes to drown.”

    WW2 ARKISTO AVAUTUU TUTKIJOILLE MUUTAMAN KUUKAUDEN PÄÄSTÄ!

    ”Pope Francis has announced that the Vatican next year will open its secret archives containing World War II-era documents from the controversial papacy of Pope Pius XII.

    The archives cover the years 1939-1958 and consist of several hundred thousand letters, cables and speeches. Critics of Pius say he did not do enough to publicly combat the rise of fascism in Germany and Italy. Supporters say he worked diligently behind the scenes to save Jews from the Holocaust.

    Francis, in announcing the opening of the archives, said that criticism of Pope Pius XII had sometimes been prejudiced or exaggerated.

    “I am sure that the serious and objective historical research will know how to evaluate it in the right light,” the Pope said.

    “I take this decision having heard the advice of my closest collaborators, with a serene and trusting heart,” he added. “”The Church is not afraid of history, on the contrary, it loves it.”

    The documents from the pontificate are not only kept in the Secret Archives, but also in archives of different Vatican offices such as the Secretariat of State and the Congregation for the Doctrine of the Faith, according to the Prefect of the Secret Archives, Bishop Sergio Pagano.

    All Vatican offices will open their archives to qualified researchers on March 2, 2020.”

     • No, joo ”google does wonders”…

      Hieman mietityttää tuon uutisen kanssa, tuskinpa mahtavat kaikkea julkistaa!
      Todennäköisesti katolisen kirkon kannalta arveluttavat asiat jätetään pimentoon.

     • https://www.catholicnewsagency.com/news/vatican-to-open-wwii-secret-archives-of-pope-pius-xii-18073

      Sama uutinen löytyy useista lähteistä… arkisto on massiivinen. Nähtäväksi jää, mitä valemedia meille kyseisestä arkistosta tulee paljastamaan. Btw… en käytä koskaan etsinnässä google – only BING, vaikka onhan sekin valvottu.

      ”Vatican City, Mar 4, 2019 / 07:33 am (CNA).- Pope Francis announced Monday that the Vatican will open its archives on the pontificate of Pope Pius XII. Confidential files of the pope who led the Church during World War II will be made available next year.

      “Serious and objective historical research” will be able to evaluate Pius XII’s “hidden but active diplomacy” “in its proper light,” Pope Francis said March 4. The pope said that the full confidential files, called a “secret archive,” will be released March 2, 2020.”

    • Tuo on huvittavaa. Kukaan salaisia asiakirjoja hallussaan pitävä tuskin julkaisee itseään vahingoittavaa materiaalia.

     • Noh nähtäväksi jää, kuinka ”huvittavaa.” Totuushan on se, että Vatikaani ei voi muuttaa Raamatun profetioita, ja sitä suurta muutosta, jonka edessä ihmiskunta seisoo. Kuten olen aiemmin useaan kertaan todennut, katolinen kirkko tulee romahtamaan, ja samalla romahtaa myös muut uskonnot.

 19. Facebookin puolella olin saanut seuraavaa palautetta:

  Mistähän M.Salmi oikein on ammentanut seuraavan:

  ”Kiina on niin ikään ollut globalistien vaikutuksille alttiina esimerkiksi Rockefeller-säätiön jo vuonna 1915 avaaman yliopiston kautta.36 Smith toteaa, että ”BIS, IMF ja Goldman Sachs ovat olleet voimakkaasti mukana maan hallinnon aktiviteeteissa ja liiketoimissa”.37”

  Lähde 36 kertoo lähinnä epäonnistuneesta yrityksestä muuttaa kiinalaista yhteisökäsitystä, lääketiedettä ja historiaa. Ja jos Kiina vielä vuosisadan alussa boksarikapinan jälkeen olikin hyvin altis ulkomaisille vaikutuksille, niin alttius on muuttunut korkeintaan vapaaehtoisuudeksi omaksua haluttuja asioita, pitää tiukasti kiinni traditiosta ja maustaa sitä soveliailla ja sopivilla paloilla länsimaista ’edistystä’, tiedettä, kulttuuria ja hapatusta.

  Ja mitä IMF:n Kiina-suhteisiin tulee, Kiina on johdonmukaisesti välttänyt tekemästä mitään IMF-suositusten mukaan ja siten välttänyt mm. sokkidoktriiniin kuuluvien yksityistämisten tuomat haittavaikutukset taloudelliselle kehitykselle. Epäilemättä kiinalaiset päättäjät myös tietävät sen mitä M.Salmi ilmeisesti ei tiedä, että IMF on likimain täydellisesti amerikkalaisohjauksessa.

  Jos ansiokaskin artikkeli, joiltain kohdin häkellyttävän tietämätön ellei ymmärtämätön.

  [LAINAUS PÄÄTTYY]

  Vastauksesta tuli pitkähkö ja en oikein tykkää Facebookista keskustelualustana, niin vastaan tähän.

  On totta, että tuo kohta kirjoituksessa voi antaa liian mustavalkoisen ja yksinkertaisen kuvan tilanteesta ja ettei Rockefeller-säätiön toiminta Kiinassa täysin onnistunut. Tuossa kohtaa viittasin Smithin artikkeliin:

  China has also called for the same new monetary system, not decentralized, but completely centralized under the IMF. China has been under the influence of the Rockefeller Foundation since around 1915, when they opened a university in the country based on the University of Chicago. China continues its ties to the globalists through the BIS and IMF, and Goldman Sachs is heavily involved in Chinese government activities and business arrangements. Only last year, Goldman established a $5 billion deal with an arm of the Chinese government to make it easier to purchase companies and assets within the United States.

  http://alt-market.com/articles/3504-in-the-new-qmultipolar-worldq-the-globalists-still-control-all-the-players

  Rockefellerien toiminnasta Kiinassa on kirjoittanut myös esim. Hans Ruesch:

  Rockefeller had always had a particular interest in China, where Standard Oil was almost the sole supplier of kerosene and oil ”for the lamps of China”. So he put up money to establish the China Medical Board and to build the Peking Union Medical College, playing the role of the Great White Father who has come to dispense knowledge on his lowly children. The Rockefeller Foundation invested up to $45,000,000 into ”westernizing” (read corrupting) Chinese medicine.

  Medical colleges were instructed that if they wished to benefit from the Rockefeller largesse they had better convince 500 million Chinese to throw into the ashcan the safe and useful but inexpensive herbal remedies of their barefoot doctors, which had withstood the test of centuries, in favor of the expensive carcinogenic and teratogenic ”miracle” drugs Made in USA, which had to be replaced constantly with new ones, when the fatal side-effects could no longer be concealed; and if they couldn’t ”demonstrate” through large-scale animal experiments the effectiveness of their ancient acupuncture, this could not be recognized as having any ”scientific value”. Its millenarian effectiveness proven on human beings was of no concern to the Western wizards.

  But when the Communists came to power in China and it was no longer possible to trade, the Rockefellers suddenly lost interest in the health of the Chinese people and shifted their attention increasingly to Japan, India and Latin America.

  http://www.whale.to/b/ruesch.html

  Jotakin vaikutusta Rockefeller-säätiön toiminnalla siis näyttää olleen, vaikka tuossa lähde 36:ssa toki mainitaankin:

  If measured in terms of the cultural objectives that it proclaimed repeatedly, the most striking feature of the foundation’s involvement was the disparity between the immensity of its ambition and the meagerness of its results. If that was cultural imperialism, it was characterized more by hubris than by hegemony, as China’s culture refused to fit itself to the pattern of the foundation’s vision.

  Smithin lähteet IMF:ää ja Goldman Sachsia koskien ovat:

  https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2017-12-19/china-and-international-monetary-system

  https://www.goldmansachs.com/media-relations/press-releases/current/goldman-sachs-china-investment-corporation-fund.html

  Smith on kirjoittanut usein Kiinasta ja paljon muitakin lähteitä löytyy. En nyt jaksa alkaa niitä listaamaan, mutta esim. Kiinan yhteyksistä Lontoon rahaeliittiin:

  https://www.thedailybell.com/all-articles/news-analysis/directed-history-of-the-citys-alliance-with-china/

  Mitä tulee siihen, että IMF olisi ”likimain täydellisesti amerikkalaisohjauksessa”, on Smith kirjoittanut asiasta monesti esimerkiksi seuraavaa:

  While the US government does have “veto power” within the IMF, the IMF has made it clear this power is ceremonial, and can be taken away at a moment’s notice. In reality it is the Fed that answers to the IMF and BIS, and the IMF and BIS answer to no one (toim. huom. paitsi tietysti kansainväliselle pankkikartellille, kuten seuraavassa lainauksessa mainitaan).

  https://www.alt-market.com/articles/3716-globalists-are-bringing-their-one-world-currency-plans-out-into-the-open

  https://www.marketwatch.com/story/imf-weighs-removing-us-veto-over-congress-delay-2014-04-15

  The delusion perpetuated in the mainstream is that the IMF is a U.S.-dominated institution. I have outlined on many occasions why this is false. The IMF like all central banks is dominated by the international corporate banking cartel. Central banks are merely front organizations for globalists.

  The Financial Times reported on the IMF shift away from the U.S. by asserting the authority to remove the veto power America has always enjoyed over the institution. This action is a stark reminder to mainstream talking heads and to those who believe the U.S. is the core economic danger to the world that the IMF is NOT an extension of American policy. If anything, the IMF and the U.S. are extensions of international banking power, just as the BRICS are nothing more than puppets for the same self-serving financial oligarchy clamoring for the same IMF-controlled paradigm, as Vladimir Putin openly admitted:

  ”In the BRICS case we see a whole set of coinciding strategic interests. First of all, this is the common intention to reform the international monetary and financial system. In the present form it is unjust to the BRICS countries and to new economies in general. We should take a more active part in the IMF and the World Bank’s decision-making system. The international monetary system itself depends a lot on the US dollar, or, to be precise, on the monetary and financial policy of the US authorities. The BRICS countries want to change this…”

  And of course the Chinese have pronounced their fealty to the IMF global currency concept:

  The world economic crisis shows the ”inherent vulnerabilities and systemic risks in the existing international monetary system,” Gov. Zhou Xiaochuan said in an essay released Monday by the bank. He recommended creating a currency made up of a basket of global currencies and controlled by the International Monetary Fund and said it would help ”to achieve the objective of safeguarding global economic and financial stability.”

  The BRICS are not the only nations demanding the U.S. lose its supposed ”influence” over the IMF. Germany, the core economic pillar of the EU, called for America to relinquish its veto power back in 2010 just as the reforms measure was announced.

  http://alt-market.com/articles/2444-imf-now-ready-to-slam-the-door-on-the-us-and-the-dollar

  https://www.ft.com/content/9026530c-821d-11e4-a9bb-00144feabdc0

  Jos siis ”kiinalaiset päättäjät myös tietävät” IMF:n olevan ”täydellisessä amerikkalaisohjauksessa”, miksi he vannovat IMF:n kontrolloiman systeemin nimeen?

  Tiedän, että kaikki eivät arvosta tai pidä pätevänä Smithia, mutta joistain puutteista huolimatta olen pitänyt hänen kirjoituksiaan enimmiltä osin hyvinä ja kiinnostavina.

  Huvittavaa, mutta ei yllättävää on, että kirjoitusta myös kuvattiin ”antisemitismin kanssa sekoiluksi”:

  ”Jos haluaa oikeasti puhua globalistisesta vallasta, niin kantsis puhua uusliberalistisesta talousdoktriinista ja sen kannattajista eikä lähteä sekoilemaan ton antisemitismin kanssa.”

  Siihen en vastaa enempää, koska suuren osan kirjoituksesta jo käytän asian perustelemiseen, joten katson tuon vain alleviivaavan pointtiani, että sionismista puhuessa aina joku tulee syyttelemään antisemitismistä. Kun taas en ole koskaan nähnyt, että esim. italian mafiasta kirjoittavia syytettäisi yleisesti ottaen italialaisvastaisuudesta.

  Sitä en sitten tiedä, miksi minun kirjoitukseni ja siinä mainitut asiat sulkisivat pois sen, että voisi puhua uusliberalismista? Eihän tämä pituudestaan huolimatta ole kirjoitus, jossa käsitellään kaikkia mahdollisia maailman ongelmia.

  Facebookin puolella tuli vastaan myös Markku Siiran kirjoitus samasta aiheesta, jossa osittain samankaltaista asiaa:

  https://markkusiira.blogspot.com/2018/08/globalistit.html

 20. “Creative Destruction” – Why Cabala is Satanic

  Keitä globalistit ovat — Makow selittää asiaa näin:
  by Henry Makow Ph.D — (From Nov 25, 2015)

  Kabbalaan perustuva tuhon oppi tarjoaa avaimen ymmärtää maailman tapahtumia.

  Kabbalan mukaan, joka on juutalaisuuden ja vapaamuurariuden salainen oppi, ”paha ja katastrofi ovat endeemisiä tekijöitä luomisprosessissa.
  Ilman pahaa ei voisi olla hyvää, ilman tuhoa, luominen ei voinut tapahtua. ”(Kabbalah: Johdanto juutalaiseen mystiikkaan, kirjoittanut Byron L. Sherwin, s. 72.)
  — oma kommentti: tämä selittää miksi Toorassa sanotaan että Yahweh on Tuhon Jumala (The Destroyer God, The Jealous One)

  Kabbalistit uskovat, että vanha (kristitty) järjestys on hävitettävä armottomasti ennen kuin Kabbalaan perustuva uusi (saatanallinen) maailmanjärjestys voidaan rakentaa.

  The Cabalist Doctrine of Destruction provides a key to understanding world events.

  According to the Cabala, which is the secret doctrine of Judaism and Freemasonry, “Evil and catastrophe [are] endemic factors in the process of creation. Without evil there could be no good, without destruction, creation could not take place.” (Kabbalah: An Introduction to Jewish Mysticism, by Byron L. Sherwin, p. 72.)

  Cabalists believe the Old (Christian) Order must be ruthlessly destroyed before the New (Satanic) World Order, based on the Kabbalah, can be built.

  Hence, the Illuminati motto: “Order Out of Chaos.” Hence, the Communist Manifesto advocates the destruction of nation, religion, and family and the transfer of all private wealth to the Illuminati bankers, in the guise of the state.

  The Doctrine of Destruction explains why war and revolution have been characterized by gratuitous genocide, terror and destruction.
  Kabbalan Tuhoamis-oppi selittää, miksi sotalle ja vallankumoukselle on luonteenomaista kohtuuton kansanmurha, terrori ja tuho.

  It explains the banishment of God from public discourse and the widespread acceptance of obscenity, pornography, and the occult. It explains the attack on gender and the promotion of homosexuality to heterosexuals. It explains the spate of false-flag terror that is a hallmark of modern life.

  “Creative Destruction” – Why Cabala is Satanic
  https://www.henrymakow.com/the_destuctive_principle_of_th.html
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=125290

  • Kabbalah=Satanah…

   Tutustuin Kabbalaan ensimmäisen kerran joskus parisenkymmentä vuotta taaksepäin, tai ainakin luulin tutustuneeni.
   Nyt myöhemmin olen ymmärtänyt, että kabbala suuntauksia, tai tapoja toteuttaa sitä käytännössä, on monia.
   En oikein koskaan pitänyt siitä, se tuntui alusta asti jotenkin helvetin sekavalta ja turhan monimutkaiselta. Vaatisi vuosien opiskelun, että pääsisi todella sisälle siihen!

   Lisäksi sen perusopetukset maailmasta, Luojasta, pahasta/pahuudesta, luomisesta, luonnosta ja ihmisen suhteesta niihin, kuulostivat mielestäni typeriltä ja epäloogisilta!
   Minun on todella vaikeaa ymmärtää, että joku ihan vakavissaan puhuu ”Kabbalistisesta viisaudesta”.

   Olen suurelta osin samaa mieltä, kuin lähettämässäsi linkissä sanotaan, hieman kuitenkin epäilyttää, ovatko kaikki maailman johtajat todella kabbalisteja!??
   Jännä muuten sinänsä, tällä kabbala opettajalla on tämänkaltainen mielipide:

   http://laitman.fi/5191/yk-on-perinteista-perhetta-vastaan/

   • Eikös nämä kabbala viisaat ole enemmän omasta mielestä viisaita — pieni narsistinen eliitti jota ylpeys ja tuhoavuus ohjaa. Täysin oma pimeä satanismiin vihkiytynyt porukkansa
    —–
    Kyllä tuo linkin sisältö jos mikä kertoo tuhoavuuden keskeisestä roolista nwo-(kabbala)eliitin toiminnassa … tavoitehan on tuhota aktiivisesti valtaosa maailman väestöstä.
    Nämä kabbalistit näyttävät minusta ottaneen vallan omiin käsiin, nostaneet itsensä jumalaksi ja se muka on suurta jumalallista viisautta…

 21. Kyllä, kabbalistit eivät ole oikeita, alkuperäisiä juutalaisia. Alkuperäinen Mooseksen aikainen juutalaisuus kielsi ankaran rangaistuksen uhalla kaikenlaisten salatieteiden harjoittamisen!
  Kabbala ei ole myöskään juutalaista alkuperää, niin kuin he itse väittävät, vaan se on saanut vaikutteita ikivanhoista mm. Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikaisista ja muinaisen Egyptin aikaisista okkulttisista traditioista.

 22. Mainitsen tähän kiinnostavaan artikkeliin ja kiinnostavaan keskusteluun erään faktan, joka ei muuta artikkelin käsittelemää aihetta, mutta kertoo sionistien tiedon puutteesta johtuvasta tai tahallisesta erehdyksestä. Alkuperäiset heprealaiset juutalaiset olivat mustaihoisia afroja – tämä nykyään yllättävä tieto on selvinnyt DNA-tutkkmuksella. Vielä 1800- luvun orjuuden aikaan USA: n mustaihoisista orjista käytettiin myös nimitystä Israelites. Silloin ei ollut vielä 1900–2000-lukujen juutalaisuuden ihailua, hoivaamista ja suojelua, joka kohdistuu valkoihoiseen kansaan (kazharit), joka omaksui juutalaisuuden vasta kun islamkin oli jo olemassa. Nämä uudet juutalaiset ovat kaapanneet virallisesti tunnustetun juutalaisuuden itselleen ja korvanneet juutalaisuuden isälinjaisen periytymisen äitilinjaisella. Raamatussa periytyvyys on isälinjaista: Nooasta, Abrahamista, Daavidista … polveutuminen. Te valistuneet ette, mutta hyvin moni muu luulee juutalaisiksi mieltämiemme lukevan Vanhaa Testamenttia, vaikka Talmud on, kuten edellä mainittiin, babylonialaista vaikutetta ja vanhoja juutalaisten jumalia käsittävä, omasta mielestäni iljettävää tekstiä sisältävä kirjasarja, joka mm. suhtautuu äärimmäisen vihamielisesti ja halveksivasti Jeesukseen. Lähteinäni ovat youtubevideot varhaisimmista ihmiskansojen DNA: sta, mustista heprealaisista ja kazhareista. Näistä aiheista löytyy paljon kiinnostavia youtubevideoita – toivottavasti niitä ei olla bännätty.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here