EU kansojen vastaisena valtaprojektina

Eurokraatit ovat rakentamassa Euroopasta laajennettua versiota pohjoismaisesta pahoinvointivaltiosta.

21

Kuva (rajattu): Waking Times

Yksi europarlamentin keskeisistä hahmoista, Guy Verhofstadt, esitti jokin aika sitten, että EU:n tulisi olla osa nousevaa, ”imperiumien muodostamaa maailmanjärjestystä”.

Kommentista nousi ennalta arvattavasti pienoinen kohu. EU-eroa ajavat britit ja muut euroepäilijät väittivät Verhofstadtin sanojen todistavan, että EU:n taustalla piilee vaarallisia valtapyrkimyksiä.

Verhofstadt on mielipiteineen varmasti tyypillinen eurofederalisti. Hän uskoo, ettei ”huomisen maailma” perustu kansallisvaltioihin tai itsenäisiin maihin, vaan ”imperiumeihin”. Hän luettelee esimerkkeinä ”Kiinan, Intian, Yhdysvallat sekä Venäjän federaation”, ja lisää, että Eurooppa voi puolustaa omia etujaan ja elämäntapaansa vain yhtenäisenä, ”vahvan eurooppalaisen liittovaltion” puitteissa.

Gideon Rachman kirjoittaa aiheesta Financial Times -lehdessä. Hän jakaa Verhofstadtin mielipiteen, että Kiinan ja Intian nousun, sekä Donald Trumpin ’Amerikka ensin’ -politiikan takia, on entistä tärkeämpää, että ”Euroopan maat puolustaisivat intressejään kollektiivisesti”. Valitettavasti euroliberaalien arvot, ideaalit ja päämäärät ovat täysin hakoteillä. Mitä he todella haluavat puolustaa: kansalaisten etua vaiko talouseliitin ja omien intressiryhmiensä valtaa? Kukin tehköön omat päätelmänsä.

Rachman kirjoittaa, että EU:ssa unelmoitiin aiemmin koko muun maailman siirtyvän kohti ”sääntöpohjaista järjestelmää”, jota EU itse edustaa. Mutta Xi Jinpingin Kiinan ja Trumpin Amerikan muodostama maailmanjärjestys ei pohjaudu niinkään säännöille, vaan voimalle ja vallankäytölle. Globaali kauppasota heijastaa sitä tosiasiaa, etteivät pienet Euroopan maat voi enää luottaa siihen, että ”kansainväliset säännöt” suojelevat niitä. Rachmanin mielestä Eurooppa tarvitsee tämän takia yhä unionia.

Verhofstadtin valinta käyttää termiä ”imperiumi” oli Rachmanin mielestä valitettava kömmähdys, sillä termi tuo mielikuvia valloitusretkistä ja kansojen alistamisesta. Hänen mielestään EU on suurvalta, jonka jäseneksi pääsee kutsuttuna; ketään ei pakoteta liittymään. Tosin Suomenkin eurojäsenyys junailtiin kierosti, mutta sellainen ei euroelitisti Rachmania haittaa. Pääasia on, että Euroopan unionista tulisi yhtenäinen valtablokki, joka yhtenä neljästä-viidestä suuresta maailmanvallasta voisi muokata uutta maailmanjärjestystä.

EU on mukavuusalueellaan ja vahvimmillaan silloin, kun kyse on talousasioista, kaupasta ja lainsäädännöstä, mutta se on myös ”geopoliittinen voima”, väittää Rachman. En tiedä, missä ”EU:n kollektiivinen voima” todellisuudessa näkyy, mutta Rachman näkee esimerkkeinä tästä ”voimasta” yhteisöpalvelu Facebookiin kohdistuvat lainsäädännölliset toimet, Venäjän vastaiset sanktiot sekä brittieliitin Brexit-kipuilun.

Rachman sentään myöntää, että EU-kriitikoiden väitteissä on myös perää. EU ei voi olla ”suurvalta”, koska sillä ”ei ole sotilaallista voimaa, joka tukisi sen geopoliittisia ambitioita”. Tämä ongelma vain kasvaa, jos ja kun Britannia jättää EU:n. Kriitikot ovat toimittajan mielestä oikeassa myös siinä, että EU:n sisällä riittää ongelmia ja erimielisyyksiä maahanmuuttopolitiikasta euroalueen tulevaisuuden näkymiin.

EU on heikko, koska se on sisäisesti hyvin jakautunut. Oma lukunsa on sen riippuvuus Yhdysvalloista: Trump valittaa, etteivät euromaat maksa tarpeeksi turvallisuudestaan, ja Yhdysvallat onkin yhä avoimemmin kääntynyt Eurooppaa vastaan. Kehittyneet teollisuusmaat eivät tapaa enää sentään sotia keskenään, Rachman huokaisee. Niinpä valtakamppailua käydään muilla tavoin, kuten nyt kauppasodan välityksellä. Rachmanin mielestä tällä alueella EU kykenee selviytymään Kiinan ja Yhdysvaltojen samoin kuin Venäjän ja Intian aiheuttamista kilpailupaineista.

EU, kuten kaikki ”imperiumit”, voi joskus hajota. Rachman on vakuuttunut, että euromaiden kohtaama ulkoinen paine saa ne erimielisyyksistään huolimatta pysyttelemään yhdessä. EU:ta kutsuttiin joskus ”rauhan projektiksi”, mutta modernissa maailmassa se on yhä enemmän valtaprojekti. Rachman tietenkin toivoisi, Verhofstadtin tavoin, että EU säilyisi sodanjälkeisen liberaalin järjestyksen edustajana. Tässä piileekin EU-projektin heikkous: jos sitä johtaisivat liberaalien kosmopoliittien asemasta kansallismieliset järkimiehet, kuten Viktor Orbán, Eurooppa voisi olla toisenlainen ja yhdistyä uudella tavalla.

Valitettavasti euroeliitti tuntuu halveksivan jäsenmaitaan ja niiden alkuperäiskansoja, joista EU:n pitäisi koostua. Kalergilainen väestönvaihtoprojekti pyrkii takaamaan, että tulevaisuuden eurooppalainen on monietninen kuluttaja vailla selkeää identiteettiä. Avoimien rajojen politiikalla tähdätään juuri ”Euroopan yhdysvaltoihin”, jota johtaisi teknokraattinen eliitti, taustarahoittajanaan finanssi- ja yritysmaailman globalistit.

Jos eurooppalaiset haluavat säilyttää edes jotain elämäntavastaan ja hallita omia kansallisia alueitaan, heidän tulisi, kuten Guillaume Durocher kirjoittaa, ”palauttaa tehokas ulkorajojen valvonta, ja katsoa, että niiden ylittäminen palvelee Euroopan kansojen tahtoa ja intressejä”. Olen samoilla linjoilla kuin Durocher; olisi mukava, jos Eurooppa olisi ”hyvin säännelty, suvereeni, ja eurooppalainen tila: itseriittoinen, avoin hedelmälliselle taloudelliselle ja kulttuuriselle vuorovaikutukselle, mutta säilyttäen silti oman identiteettinsä ja luonteensa”.

Sellaisena Eurooppa voisi olla, Durocheria lainaten, ”kaunis puutarha”, mutta nähtävästi se on liikaa pyydetty. Eurokraattien päämääränä on luoda Euroopan yhdysvalloista eräänlainen laajennettu versio pohjoismaisesta pahoinvointivaltiosta: kalergilainen Eurafrikka klaanisotineen ja levottomuuksineen, jota johdetaan poliisivaltio-ottein, rahavallan sanelemilla ehdoilla.

Markku Siira on geopolitiikkaan keskittynyt blogisti. Hänen kirjoituksiaan politiikasta ja maailman tilasta löytyy osoitteesta markkusiira.blogspot.com.

21 KOMMENTTIA

 1. ”Kehittyneet teollisuusmaat eivät tapaa enää sentään sotia keskenään, Rachman huokaisee. Niinpä valtakamppailua käydään muilla tavoin, kuten nyt kauppasodan välityksellä. Rachmanin mielestä tällä alueella EU kykenee selviytymään Kiinan ja Yhdysvaltojen samoin kuin Venäjän ja Intian aiheuttamista kilpailupaineista.”

  Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä kiistaa ei oikeastaan pitäisi kutsua kauppasodaksi. Kyseessä on yhteiseen ymmärrykseen perustuva eroprosessi, joka kuten pienemmätkin avio- yms. erot voi olla raastava ja ilmetä monia muotoja saavana kiistelynä ja riitelynä. Lopulta tilanne kuitenkin rauhoittuu ja Yhdysvallat tyytyy osaansa suurvaltana, jolla ei ole enää hegemonia-asemaa.

  Lopputulos on väistämätön, kumpikin osapuoli on siitä täysin tietoinen. EU:lla voi tämän prosessin lopputuloksesta olla omia katteettomia haaveitaan, mutta lopputuloksen syntymiseen EU:n haaveilla ja mielipiteillä ei ole mitään merkitystä.

  Meidän suomalaisten ja itse asiassa kaikkien EU:n kansalaisten kannalta — jos jätetään valtioiden geopoliittiset pyrkimykset sivuun — on erittäin surullista ja jopa vahingollista, että EU:n eliitti ei pysty hyväksymään maailman voimasuhteiden väistämätöntä muuttumista.

  Venäjään on kohdistettu perusteettomia ja lyhytnäköisiä pakotteita. Niiden ansiosta Venäjän talous on kehittynyt merkittävästi ja hakeutunut Kaakkois- ja Etelä-Aasian nopeasti kasvaville markkinoille. Venäjä ja Kiina ovat kehittäneet laajamittaista yhteistyötä kaikilla rintamilla. Lisäksi on vielä mainittava Kiinan ja Afrikan laaja ja koko ajan kasvava yhteistyö.

  On selvää, että EU ei kykene selviytymään Kiinan ja Yhdysvaltojen samoin kuin Venäjän ja Intian aiheuttamista kilpailupaineista ilman merkittäviä vaurioita.

  EU:ssa vallitseva avoin Venäjän vastaisuus ja yleinen antipatia Kiinaa kohtaan ovat joko sulkeneet EU:n nopeimmin kasvavilta markkinoilta tai vähintäänkin ajaneet EU:n pitkäaikaiseen nollakasvun aikakauteen. EU ei kestä pitkää nollakasvun kautta. Eliitti tulee sen näkemään kaikissa seuraavissa kansallisissa ja EU-tason vaaleissa.

 2. Miksi valtaapitävät petturipoliitikkomme haluavat tuhota suomalaisen kansallisvaltiomme osana EU-diktatuurin aatteellisen isän kreivi Coudenhove-Kalergin suunnitelmaa valkoisten kantaeurooppalaisten matalan intensiteetin kansanmurhasta?

  ”Kansallisvaltiot haittaavat ylikansallisen finanssikapitalismin voitontekoa. Siksi ne on ajettava alas. ”,
  https://mvlehti.net/2019/10/30/mielipide-kansallisvaltion-alasajosta/

  ”Suomen tuhoamisohjelma”, https://www.magneettimedia.com/suomen-tuhoamisohjelma/

  Ks. myös britti-patriootti David Noakesin sivusto ”Expose the EU dictatorship and its police state”, https://eutruth.org.uk/

 3. EUsta ja eurosta ja sen inflaation tiukasta rajoittamisesta on tullut taloudellinen jarru monille pienille EUmaille ja talous junnaa vuosikymmenestä toiseen samalla tasolla ja vain EKPn halvalla rahansyötöllä hetkittäistä nousua on tapahtunut. Pahinta on kuitenkin EUn määräysvalta joka alueella jäsenmaihinsa lainsäädäntöä myöten. Väestön vaihdon lisäksi se on vienyt elämisen halun suomalaisilta kun enää ei pysty vaikuttamaan sitäkään vähää mitä itsenäisessä Suomessa aikoinaan. Sääntöpohjainen maailma on jokaisen poliitikon huulilla nykyään ja uusliberaalit arvot joita ei EUkaan noudata kuin sanoissa mutta muuten toimii kuin ellun kanat. EU on alusta asti ollut imperialismiin pyrkivä ja sen toiminta laajenemisineen on imperialista tosin Macron torppasi kahden maan pääsyn EUiin ties mistä syystä. EUlla on saumaton yhteistyö USAn ja NATOn kanssa laajenemisessa ja Venäjän vastaisessa toiminnassa ja EU on USAlaisten pankkien ohjauksessa. Suomi velkaantuu yhä enemmän oman päätösvallan puutteessa ajelehtiessaan ajopuuna EUvirrassa.

  • ”Sääntöpohjainen maailma on jokaisen poliitikon huulilla nykyään ja uusliberaalit arvot joita ei EUkaan noudata kuin sanoissa mutta muuten toimii kuin ellun kanat. ”

   Näin on. Eu-eliitti tai -mafia luo itse säännöt joilla varmistaa oman valtansa ja vaurautensa ja alistaa niihin kansan.
   Tietenkin pitäisi luoda – kuten Kiina tekee – ensin toimintasuunnitelma joka takaa unionin kansojen hyvinvoinnin ja sitten vasta luoda kansan tuella säännöt joilla nuo asiat toteutetaan.
   Se olisi todellista demokratiaa. Tavoitteena olisi yhteinen tai kaikkien hyvä.
   Meidänkään ei kannattaisi roikkua pitempään globalistien kuristavassa eu-köydessä.

 4. The British Empire represented a partnership between Jewish finance and the British aristocracy, according to Hilaire Belloc in his book “The Jews” (1922). And Belloc was right.
  What has since been dubbed the New World Order (NWO) is an extension of the British Empire in which elite British, American and Jewish imperial interests are indistinguishable.
  Belloc writes: “Marriages began to take place, wholesale, between what had once been the aristocratic territorial families of this country and the Jewish commercial fortunes.
  After two generations of this, with the opening of the 20th century, those of the great territorial English families in which there was no Jewish blood was the exception.”
  Given that the Jewish-British “egregore” is also behind the NWO, we should recall that — according to this mindset — only NWO “believers” are human, and everyone else is an animal to be exploited or slaughtered.
  https://www.winterwatch.net/2018/10/the-new-world-order-egregore/

  EU on vain NWO:n osahanke. On helppo ymmärtää miksei Rotsild suositellut briteille eroa siitä.

 5. Kuka ja miksi loi EU:n?
  Se ei syntynyt kansalaisten vapaan tahdon ilmauksena.

  America: The land of total moral depravity.
  Kuka hallitsee Amerukkaa?
  Sitä eivät hallitse maan kansalaiset … se ei ole demokratia vaan pienen rikollisen ja moraalisesti sairaan eliitin rappeutuva ja perikatoon ajautuva puuhamaa.
  Kuten on koko ns. ’läntinen arvoyhteisökin’, johon meidätkin oma pieni rikollinen eliittimme on vastoin kansan tahtoa liittänyt.
  Tuon patologisen arvoyhteisön jäsenenä meitäkin odottaa sama kohtalo.

  While this country is said to have once been a bastion of goodness and decency in the world … today it has become the land of absolute perversion and total moral depravity. Everywhere you look these days it’s “Pride” parades smothered in gay “rainbow” flags, pro-abortion marches led by loudmouthed feminists, and drag queen story hours that aim to “trans-ify” your children.
  Just the other day, a homosexual high school teacher in New Jersey was arrested for soliciting sex from one of his underage male students. That same day, it was announced that the Washington, D.C., City Council is pushing to legalize prostitution for underage youth.

  Dear, America: If you refuse to take a stand against the globalists, then you can kiss your children’s futures goodbye

  https://gender.news/2019-10-31-america-the-land-of-total-moral-depravity.html
  ——
  Voiko EU:sta irtaantua ja pelastua? Kyllä voi jos kansa sanoo, että ’kiitti meille riitti’ ja alkaa toimia asian eteen.
  Kuten Ron Unz kirjoittaa v-media on mahdollista nujertaa niin myös nykyiset valtarakenteet jotka tyrannisoivat kansaa.
  https://russia-insider.com/en/media-criticism/alternative-media-can-defeat-mainstream-media-heres-game-plan/ri23703

 6. Truth_hunter 1.11.2019 at 10:39

  Kun toinen maailmansota päättyi, Yhdysvallat tarvitsi sekä Eurooppaan että Aasiaan liittolaisen, joka olisi kaikissa olosuhteissa ehdottoman kuuliainen. Euroopassa tuo liittolainen on ollut Saksa, Aasiassa Japani. Yhdysvallat toisin sanoen valitsi lähimmiksi liittolaisikseen maat, joita vastaan se oli hetkeä aikaisemmin käynyt veristä sotaa.

  Saksa ja Japani kulkevat edelleenkin Yhdysvaltain talutusnuorassa. Saksa saattaa aika-ajoin murista mutta tottelee, kun komennetaan — kuin koira.

  Ranska olisi halunnut, että Saksan pystyssä olevat tehtaat olisi räjäytetty sodan jälkeen maan tasalle, jotta se ei pystyisi tulevaisuudessa tuottamaan terästä uusia tykkejä ja tankkeja varten. Yhdysvalloille se ei sopinut, sen vuoksi se loi Euroopan hiili- ja teräsunionin, johon Ranska pakotettiin liittymään.

  Kun de Gaullelta kysyttiin, miksi Ranska suostuu tiivistyvään yhteistyöhön Saksan kanssa, josta oli tulossa Euroopan moottori, de Gaulle vastasi, että Saksa on kyllä ajojuhta mutta Ranska pitelee ohjaksia. Miten pahasti hän erehtyikään.

  Tämän päivän tilanteessa, jolloin Merkel on lähes kirjaimellisesti lame duck, Macron välillä yrittää uhota ja ilmeisesti haaveilee keisarin asemasta EU:ssa, jossa Saksan merkitys koko ajan vähenee. Macron uhkaili joitakin päiviä sitten, että hän ei suostu Brexitin jatkoaikaan, jolloin Britannia olisi eronnut ilman sopimusta. Nyt tulos tiedetään.

  Brexit elää kuitenkin koko ajan. HS:n vieraskynäpalstalla tutkija Timo Miettinen kirjoittaa että: ”Boris Johnsonin neuvottelema erosopimus lisää kovan brexitin uhkaa”. Johtopäätös on täysin väärä. Pitäisi sanoa, että ”Boris Johnsonin neuvottelema erosopimus lisää kovan brexitin mahdollisuutta”.

  Britannian kannalta kova Brexit olisi paras vaihtoehto, sen puolesta kansa äänesti. Kyseessä olisi ns. WTO Brexit. Toiseksi paras vaihtoehto on Boris Johnsonin neuvottelema sopimus. Ylivoimaisesti huonoin vaihtoehto olisi ollut Theresa Mayn neuvottelema sopimus, josta käytetään myös nimitystä Hotel California.

  Jos konservatiivit ja Nigel Faragen puolue saavat yhdessä enemmistön joulukuun vaaleissa, kovan Brexitin mahdollisuus kasvaa. Toivokaamme, että niin tapahtuu.

  • ”… de Gaulle vastasi, että Saksa on kyllä ajojuhta mutta Ranska pitelee ohjaksia. Miten pahasti hän erehtyikään.”

   Niinpä – ja maksoi sen hengellään. Miehen nimi löytyy cian murhalistoilta.

 7. Kova brexit ,siis ero ilman minkäänlaista sopimusta herättää ainakin minussa muutamia kysymyksiä. Ihan jo senkin suhteen, voisiko Suomikin lähteä ilman sopimusta kun se ei alunperinkään ole liittynyt Euroopan unioniin oikeusvaltion laillisuusperiaatetta noudattaen.

  Euroopan unionin taholta medioissa on ollut puhe useammasta sadasta miljoonasta eurosta, jotka Britannian pitäisi maksaa erorahaa. Britannialla on sanottu olevan 100 miljoonan euron kauppatasevaje Euroopan unionin suhteen. Boris Johnson on jo lupaillut 100 sairaalan rakentamista brexitin jälkeen.

  Britannia tulee joka tapuksessa olemaan ennakkotapaus siinä ,mitä taloudellisia vaikutuksia eusta eroamisella on.

  • Jolle 1.11.2019 at 14:16

   Suomen erottaa EU:sta vain virkavalta, kuten joissakin yhteyksissä on tapana sanoa. Ainoa järjellinen tapa erota voisi olla sellainen, jossa Suomi, Ruotsi ja Tanska eroavat yhteisellä päätöksellä. Sellaisen aika voi tulla piankin ja viimeistään muutaman sadan tuhannen elintasopakolaisen tulon jälkeen. Ruotsin yhteiskunta on lähestymässä murtumispistettä, Tanskassa järki on ehkä voittamassa. Suomessa otetaan vielä avosylin vastaan kaikki tulijat, vaikka entisiäkään ei pystytä hoitamaan.

   Yhteisen eron jälkeen ja jo ennen sitä pitäisi neuvotella Norjan kanssa yhteisestä valuuttaunionista. Pohjoismaat pystyisivät yhdessä muodostamaan vahvan ja lähes omavaraisen talousalueen. Yhteinen valuutta olisi bancor-tyyppinen ja kullakin valtiolla olisi oma kansallinen valuutta omaa vuotuista budjetointia varten. Pitkäaikaiset investoinnit rahoitettaisiin yhteisestä investointipankista.

   Britannian brexit ei ole mikään soveltamiskelpoinen ennakkotapaus. EU on tarkoituksella ja kätyreitään käyttämällä vetänyt Britanniaa kynnyksen ali. Jos brexit toteutuu, se on EU:lle valtava arvovalta-, poliittinen ja taloudellinen tappio. Se ei ole vielä kuolinisku mutta vammat tulevat olemaan vakavia ja pitkäaikaisia. Joka tapauksessa brexit auraa tietä tuleville eroille.

   Itä-Euroopan maat ovat hyvin lähellä eroneuvottelujen aloittamista. Antti Rinne on tehnyt parhaansa, jotta näiden maiden epäviihtyvyys lisääntyisi nopeasti.

   Tulevaisuudessa Itä-Euroopan maat tulevat liittymään Venäjän ja Kiinan johdolla syntyvään ja osin jo syntyneeseen talousalueeseen. Taloudellinen kasvu ja vauraus tulevat idästä. Aurinkokin nousee idästä.

   • ” Ruotsin yhteiskunta on lähestymässä murtumispistettä, Tanskassa järki on ehkä voittamassa. Suomessa otetaan vielä avosylin vastaan kaikki tulijat, vaikka entisiäkään ei pystytä hoitamaan.”

    Tällaiseen meidänkin nykyiset Brysseliä kumartavat petturipoliitikkomme näyttävät ajavan maatamme:

    ”Sisällissotaa Ruotsissa: Lukuisia pommi-iskuja Ruotsissa vain vuorokaudessa
    Vakavat pommi-iskut ja ammuskelutilanteet seuraavat toisiaan Ruotsissa, jossa tilanne vaikuttaa sisällissodalta. Kooste äskettäin tapahtuneista iskuista…”
    Koko artikkeli: https://mvlehti.net/2019/11/02/sisallissotaa-ruotsissa-lukuisia-pommi-iskuja-ruotsissa-vain-vuorokaudessa/

    ”Explosioner och bombdåd träning för ISIS-armén för inbördeskrig?
    WTV var först med att varna att det har insmugglats till Sverige en hemlig ISIS-armé under den stora migrationstsunamin. Eftersom de etablerade partierna inklusive SD inte har krävt en återvandringspolitik, begreppet myntades först av AfS, så är de flesta ISIS-terroristerna kvar i Sverige och nya har kommit efter att Putin lyckades krossa det vidriga kalifatet i Syrien och ytterligare terrorister är på väg efter att Trump och Erdogan nu befriade många i norra Syrien från de kurdiska fängelserna.

    De hänger nu sysslolösa runt i Sverige och de senaste extremt talrika och ganska meningslösa bomdåd får en mening när de klassas som övningar, träning för de svenska ISIS-soldaterna.
    Meningen är att få igång WW3 genom en clash mellan Islam och Kristendomen, enligt den mer än 100 år gamla frimuarplanen. Att då starta ett inbördeskrig i Sverige är ett utmärkt medel att hetsa upp folkstämmningen.

    ISIS är ett Islam-spöke skapat av Mossad och CIA…”

    Koko artikkeli: http://whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/2369.html

    • P.S. Tuo sairauden perussyy on varmasti hallituksella erittäin hyvin tiedossa ja ainakin sairauden paheneminen olisi yksinkertaisella tavalla estettävissä. Käytännössä se ei edes maksaisi mitään, vaan päinvastoin tulevaisuudessa säästäisi huimat summat suomalaisten veronmaksajien selvää rahaa.

     ”Pauli Vahtera: Maahanmuutto maksaa Suomelle 3,2 miljardia euroa vuodessa – ”Viimeinen hätähuutoni suomalaisille päättäjille””,
     https://www.iltalehti.fi/talous/a/200a4e99-a71a-4b7a-a6de-6369cca9e348

 8. Yhä useammat alkavat Amerukassa nähdä ja hyväksyä sen mitä Gilad Atzmon on jo kauan meille kertonut: ”olemme kaikki palestiinalaisia”.

  Nykyisin Lontoossa asuva itsensä ex-juutalaiseksi luokitteleva Gilad Atzmon, joka hylkäsi Israelin asepelveluksensa jälkeen, on jo pitkään käynyt monen muun juutalaisen rauhanaktivistin ja anti-sionistin kanssa omaa sotaansa sionisteja vastaan vaatien heitä lopettamaan palestiinalaisten kansanmurhan joka on häpeäksi kaikille maailman juutalaisille.
  Miten EU:ssa ja meillä?
  Elämmekö yhä pimeydessä ja sionistien valheiden alla? Valitettavasti.
  Nwo- ja globalistimafia kohtelee maailmaa kuten Israelin sionistit palestiinalaisia tavoitteenaan sen orjuuttaminen oman valtansa alle. EU on vain sen yksi välietappi tätä tavoitetta toteutettaessa.
  Trumpin hallinto on varsin tehokkaasti ollut tukemassa sionistien raakaa palestiinalaisten vastaista politiikkaa jossa perimmäisenä tavoitteena on kansanmurha.

  We Are All Palestinians
  Some in congress are beginning to see the light
  PHILIP GIRALDI
  In spite of the fact that Israeli snipers continue to shoot scores of unarmed protesting Gazans every Friday with virtually no coverage from the media, there are some signs that the ability of Israel and its friends to control the narrative regarding the Jewish state’s appalling human rights violations is beginning to weaken. To be sure, The Lobby still has sharp teeth and is prepared to use them as in last week’s report of a Florida high school principal with 26 years of experience and an otherwise impeccable record who was fired because he said that “Not everyone believes in the holocaust.”

  [– Holokausti-uskonnon luominen ja ylläpito dogmina, jota ei saisi vapaasti tutkia ja kyseenalaistaa, on ollut sionisteille varsin tärkeä taloudellinen ase Israelin valtion luomisessa ja sitä rakennettaessa ja ylläpidettäessä kuten tämä linkki paljastaa:
  http://www.ihr.org/jhr/v08/v08p243_Weber.html
  Tällä hetkellä Israel on näennäis-demokratiastaan huolimatta maailman vaarallisin ja sotaisin valtio ja maailmanvaltaa (NWO) rakentavilla sionisteilla on vahva vaikutusvalta Amerikan ja Naton politiikkaan ja globaaliin militarismiin. Netanyahu on avoimesti tuonut julki että Israel jopa kontrolloi Amerikan hallitusta.
  Ja USAn rahalla sekä aseilla tätä kehitystä on tuettu ja tuetaan ja samalla tukahdutetaan demokratian mahdollisuuksia nousta päärooliin Lähi-idässä ja koko maailmassa.]

  The Trump administration has been unusually effective in working to systematically dismantle the Palestinian state and make the Palestinians a non-people, something that many Israeli leaders have been urging for decades. This push to make the Palestinians go away has been achieved through a variety of actions: taking Jerusalem off the table; removing settlements from any discussion; changing U.S. policy as it relates to assistance provided to Palestinian refugees; supporting Congress in changing U.S. law related to families of Palestinians killed or imprisoned by Israel; and, acting to delegitimize and shut down the offices of both the Palestine Liberation Office and Palestinian Authority. Moreover, the Trump Administration’s endorsement of Israel’s annexation of the Golan Heights suggests that a similar move by the Jewish state over the West Bank would also meet with White House approval.
  http://www.unz.com/pgiraldi/we-are-all-palestinians-2/

  The State of Israel Is a Lying, Murdering, Moral Disgrace
  Shooting unarmed Palestinian demonstrators ’preserves Israeli values’
  Philip Giraldi
  Comments:
  —Yes, Israel is a paranoid and kinda psychopathic state – we need to accept this. It is due to history and result of hundreds of years of being the outsider. It needs a lot of wisdom to deal with such a mindset. It sees the world through deeply distorted eyes full of separation and fear – especially the fear of loss of control. It is understandable while we also see how psychopathic it is.

  —”israel” is not a state. We do not need to accept it. It is not due to history.
  Some bad people invaded Palestine. They murdered people and stole the land. Their crime continues. They occupy Palestine, surrounded by the people they stole from. They have attacked their neighbours. They must stop their criminal behaviour, leave Palestine, and try to live honestly.
  https://russia-insider.com/en/state-israel-lying-murdering-moral-disgrace/ri27095

 9. EU rappeutuu kovaa vauhtia — Venäjä on valinnut toisenlaisen tien

  Venäjä ei ole mukana näiden ’oikeuksien’ puolustamisessa vaikka leimautuisi ruotsalaisten mielestä konservatiiviseksi.
  Maan terveet arvot selvässä ristiriidassa lännen ja EU:n yhä sairaammaksi muuttuvien arvojen kanssa
  Top Russian Anchor Contrasts Healthy Russian Values to Increasingly Sick Western Liberalism (Kiselyov)
  Dmitry Kiselyov: Emme ryhdy kannibalisteiksi
  Western media and academics have been pushing ever more outlandish behaviors: feminism, homosexuality, transgenderism.
  And now, a Swedish professor is arguing for cannibalism! You see, eating human flesh could be good for the environment.

  Are these the sorts of ”rights” that people are willing to fight for?

  I realize that Sweden will see us as ignorant conservatives, but we’ll somehow bear it as well. And they… They may even eat each other if they want.

  https://russia-insider.com/en/culture/top-russian-anchor-contrasts-healthy-russian-values-increasingly-sick-western-liberalism

  • ”Dmitry Kiselyov: Emme ryhdy kannibalisteiksi…”
   Ruotsin malli kohti fyysistä kannibalismia ei sytytä Venäjää joka elää kristillisten arvojen renesanssia.
   Ruotsin malliselle ’henkiselle kannibalismille’ ei liioin ole tilaa maassa. Meillä sen sijaan näyttäisi olevan kiinnostusta siihenkin kun se koetaan ihmisoikeuksien puolustamisena vaikka kyse on degeneraatiosta.

 10. — Eurooppaa mädättävälle eu-eliitille mietittävää … erityisesti oman maamme johtaville ’euro-faneille’
  Alex Jones Extended Interview with Russia Insider’s Charles Bausman in Studio

  Laaja-alaisessa keskustelussa Alex Jones ja RI:n Charles Bausman keskustelivat tiedotusvälineiden poikkeuksellisen suuresta epärehellisyydestä koskien Venäjää ja Bausman kertoi kokemuksistaan ja käsityksistään Venäjästä jossa on asunut ja työskennellyt monien vuosien ajan.
  He keskustelivat siellä tapahtuvasta valtavasta kristillisestä renessanssista, Venäjän vallankumouksen globalistisesta rahoituksesta vuonna 1917 ja kuinka paljon Venäjän kansa kärsi seurauksista liittyen Syyrian ajankohtaisiin tapahtumiin, kuinka Venäjä rakentaa itseään ei-muuntogeeniseksi maatalouden supervallaksi, Venäjän onnistuneesta tavoitteesta lisätä syntyvyyttä, ja miksi nykypäivän globalistit ja heidän hallitsemansa tiedotusvälineet vihaavat Venäjää intohimoisesti ja käyttävät jokaisen mahdollisuuden demonisoida sitä ja johtaa amerikkalaisia harhaan.

  A fascinating conversation!

  Bausman moved back to the US with his family two years ago, and resides in Lancaster, PA.
  If the video from Facebook doesn’t load here (it can be slow), you can watch it directly on Facebook. We would have put it on YouTube, but YouTube deletes all videos with Jones’ content immediately. They don’t want Americans to have access to this kind of information.

  https://russia-insider.com/en/alex-jones-extended-interview-russia-insiders-charles-bausman-studio/ri27820

 11. Mitäs goimeista … nehän joutaa tulla ammutuiksi kuten palestiinalaisetkin. Niinhän se Talmud joka nyt on korkein ja ylin oppikirja sanoo
  Mutta syyttömiä ’jutikoita’ pitää suojella ja nyt puuhaillaan heille poliisin suojaverkkoa EU:ssa. Itävallassa kaikki toimii jo hyvin mutta Saksa vikuroi… poliisi seisoo jo vartiossa synagogan ja koulujen edessä…

  Vähän näyttäisi siltä kuin Illuminaatti – ihan kuten ennenkin – käyttäisi ovelasti ’juutalaisia’ uhreina rakentaessaan koko maailman yli menevää valtaansa?
  No, pitää ajatella positiivisesti: näinhän meitä goimeja työllistetään kun vartioinnin ja vartijoiden tarve taitaa vain koko ajan kasvaa EU:ssa

  According to Karoline Edtstadler, the new head of the working group on anti-Semitism in the European Parliament, the European Union needs to do much more to protect its Jewish community, including stationing police wherever Jews congregate:
  “In front of every synagogue, every Jewish school — anywhere where Jewish life takes place — there should at least be the awareness of the police, and depending on the risk assessment there also has to be the presence of the police [so that it] can act if there’s an attack,” Karoline Edtstadler said.

  “In Austria there is really good cooperation between the police and the Jewish community. There is police in front of all relevant institutions, such as synagogues and schools, and whenever there is a relevant risk assessment… I was shocked, honestly, to hear that this was not the case in Germany,” she said.

  It would appear that no other groups need police protection from violent immigrants, only Jews, despite the fact that the vast majority of victims of violent migrant crime are not Jews but White ethnic Europeans. And we know according to jewish sources, that the vast majority of antisemitic attacks on Jews comes from Muslims, not from White Europeans.
  So the Jews aid and abet the flooding of White European countries with violent, antisemitic Muslims, and then they turn around and scream ‘antisemitism’ when their “imported” Muslim antisemites target them. And they expect the White European taxpayers to pay for personal armed security guards to protect them.

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=197559

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here