Kiinan perinteisellä Silkkitiellä on pitkä, yli 2000-vuotinen historia. Nimi tulee luonnollisesti silkin kaupasta, joka alkoi jo Han-dynastian kaudella (206 eaa.–220 jaa.). Silkkitie-nimitys otettiin tosin käyttöön vasta 1800-luvulla. Kulkureitit olivat tuolloin vaikeita, vaihtelivat olosuhteiden mukaan ja oppaita tarvittiin. Kuljetusvälineinä olivat kameli- ja hevoskaravaanit. Matka Kiinasta Eurooppaan kesti useita kuukausia.

Kiinan Uusi Silkkitie -hanke, viralliselta nimeltään BRI, eli the Belt and Road Initiative, näki päivänvalon presidentti Xi Jinpingin vieraillessa Kazakstanissa vuonna 2013. Hankkeen nimessä sana Belt viittaa Euraasian mantereen kautta kulkeviin maareitteihin, Road puolestaan merireitteihin. Kyseessä on Kiinan hallituksen käynnistämä maailmanlaajuinen strategia, johon kuuluu infrastruktuurin kehittämistä ja investointeja usealla mantereella. Sittemmin käsitteen kattavuutta on laajennettu arktiselle alueelle ja digitaaliseen avaruuteen.

Muutamassa vuodessa BRI-hankkeesta on tullut todellinen menestystarina. Se on laajentunut Euraasian mantereelta joka puolelle Aasiaa, Afrikkaan ja jopa Etelä-Amerikkaan. Mukaan on liittynyt virallisesti lähes 130 valtiota, eli enemmistö YK:n jäsenvaltioista. EU-maista on mukana jo 17 ja nämä siitäkin huolimatta, että EU:n komissio on vastustanut jäsenvaltioittensa mukaan liittymistä.

BRI-hankkeesta on jo lyhyen historiansa aikana tullut ihmiskunnan historian laajin rauhanaikainen hanke. Ja työ on kuitenkin todellisuudessa vasta alkanut. Esimerkiksi Afrikassa on käynnissä satoja infrastruktuuri- ja rakennushankkeita, joista ei julkisuudessa kerrota mitään.

BRI-hankkeen vähemmän tunnettu tausta

BRI-hankkeen alustavat suunnitelmat eivät syntyneet Kiinassa. Taustatyö on tehty Yhdysvalloissa ja Saksassa. Lyndon LaRouche (1922–2019) kollegoineen on julkaissut lukemattomia puheita, artikkeleita, raportteja, kirjoja ja nyttemmin myös videoita maailman pankkijärjestelmän, talouden ja kansainvälisen yhteistyön kehittämisestä.

Ensimmäiset laajat tutkimukset 1970-luvulla koskivat Maailman investointipankin perustamista. Myöhemmin, 1980- ja 1990-luvulla, mukaan tuli ajatus laajojen kauppareittien luomisesta. Suunnitelmasta käytettiin nimitystä World Land-Bridge. Silloisen ajatuksen mukaan kauppareittien lähtökohdan muodostaisi Saksan, Ranskan ja Itävallan muodostama kolmio, josta yhteistyö ja kauppareitit laajenisivat vähitellen itään.

Yhdysvalloissa Lyndon LaRouche ja hänen kollegansa ovat käyneet läpi monia organisaatiomuotoja ja kohdanneet eri syistä hyvinkin kovaa vastarintaa. Tunnetuin arvovaltaisista vastustajista on ollut Henry Kissinger, jonka vaatimuksesta liikkeen johtohenkilöitä vastaan aloitettiin puhtaasti poliittinen näytösluontoinen oikeudenkäyntien sarja. Huomattava joukko aktiiveja sai pitkät vankeustuomiot. Michael Billingtonin tuomio oli peräti yli 70 vuotta. Kaikki oikeudenkäyntejä koskevat asiakirjat ovat julkisia, osa niistä on julkaistu kirjana.

Tätä nykyä Yhdysvalloissa LaRouchen työtä jatkaa LaRouchePAC (LaRouche Political Action Committee). Saksassa työtä tekee LaRouchen vaimon Helga Zepp-LaRouchen vuonna 1984 perustama ja johtama organisaatio Schiller Institute. Erittäin hyvän ja perusteellisen yhteenvedon tämän työn taustasta ja historiasta saa nettijulkaisusta LaRouche’s 40-Year Record: A New International Economic Order. Siitä käy mm. ilmi, että Helga Zepp-LaRouche on vieraillut Kiinassa säännöllisesti jo 1980-luvulta lähtien.

Kiinalaiset tunnustavat avoimesti LaRouche-liikkeen tekemän taustatyön merkityksen. Liikkeen pitkäaikainen ja syvällinen taustatyö on kohdannut luovalla tavalla Kiinan oman historiallisen kokemuksen ja nykypäivän taloudellisen ja poliittisen todellisuuden. Kiinan kansan ja erityisesti sen johtajan, Xi Jinpingin, henkilökohtaisesti kokema äärimmäinen köyhyys ovat pysyvä osa Kiinan kollektiivista muistia. Tältä pohjalta Kiina katselee Afrikan ja Etelä-Amerikan tilannetta. Jos haluat rikastua, näin kiinalaiset ajattelevat, rakenna ensin tie.

BRI-hankkeen toteutuksesta ja kritiikistä

Schiller-instituutti julkaisi vuonna 2018 laajan A4-kokoisen, yli 400-sivuisen raportin The New Silk Road Becomes the World Land-Bridge: A Shared Future for Humanity, Volume II. Raportissa on laajat osuudet Lyndon LaRouchen omaperäistä talousteoriaa ja alueellisia, osin yksityiskohtaisia kehityssuunnitelmia. Erikseen on käsitelty Kiinaa, Venäjää, Keski- ja Etelä-Aasiaa, Kaakkois- ja Koillis-Aasiaa, Korean niemimaata, Eurooppaa, Afrikkaa, Amerikkaa ja arktista aluetta.

BRI-hankkeen etenemisestä ei uutisoida Suomessa, ellei jonkin yksittäisen hankkeen toteuttamisessa tapahdu ihmishenkien menetyksiin johtaneita onnettomuuksia. Suomen valtamedian johdonmukainen kanta on, että HYVÄT uutiset eivät ole hyviä UUTISIA.

Hankkeen etenemistä on seurattava ruotsalaisen Belt & Road -instituutin (jatkossa lyhyesti Brix), Schiller-instituutin tai kiinalaisten sivustojen avulla. BRI-hankkeella on viralliset kotisivut (BRI-portaali), jotka saattavat tosin vastata välillä melko hitaasti. Netistä löytyvistä lähteistä mainittakoon China Daily ja Xinhua. Facebookissa toimii ryhmä 21SilkRd, jossa kerrotaan aika ajoin tekeillä olevista ja valmistuneista hankkeista, ja jossa voi kysellä tarkempia tietoja.

BRI-hankkeeseen liittyviä yhteistyösopimuksia allekirjoittaneet maat. Owensson (CC BY-SA 4.0)

BRI-hanketta syytetään joskus velka-ansan luomisesta maihin, jotka ottavat vastaan Kiinasta tulevaa rahoitusta. Väitteissä käytetään usein perusteluina samoja esimerkkitapauksia. Useimmin muistetaan mainita Sri Lankan Hambantotan satama, joka vuokrattiin Kiinalle 99 vuodeksi vuonna 2017 rahoitusvaikeuksien takia. Sri Lankan kokonaisvelka Kiinalle on kuitenkin vain 10 % kaikista maan ulkomaanveloista. Suurin osa veloista on peräisin kansainvälisiltä arvopaperimarkkinoilta, joilla laina lankeaa tyypillisesti kokonaan maksuun eräpäivänä.

Kiinan väitettyä velka-ansaa ovat tutkineet riippumattoman australialaisen Lowy-instituutin tutkijat Roland Rajah, Alexandre Dayant ja Jonathan Pryke. He päätyvät 21.10.2019 julkaistussa tutkimuksessa toteamukseen, että ainakaan vielä ei ole merkkejä velka-ansan laukeamisista. Tutkimuksesta on kerrottu myös BRI-portaalin artikkelissa. Ruotsalaisella Brix-sivulla on tuore artikkeli otsikolla Är Kinas Nya Sidenväg verkligen en Skuldfälla? Siinä kehotetaan erottamaan faktat mielikuvituksen tuotteista.

Euroopassa BRI-hankkeen toteutuksista tunnetaan ehkä parhaiten Kreikassa sijaitsevan Pireuksen sataman tilanne. Kiinan valtiollinen COSCO-yhtiö osti osake-enemmistön satamahallinnon osakkeista vuonna 2016. Sen jälkeen sataman liikenne on moninkertaistunut. Kiina ei kaapannut satamaa; EU pakotti Kreikan myymään sataman osana laajaa yksityistämisohjelmaa.

BRI-hanke elää koko ajan ja reagoi maailman muuttuvaan poliittiseen tilanteeseen. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat Syyriaa ja Jemeniä (jälkimmäisestä video ruotsiksi) koskevat suunnitelmat. Yhdysvaltojen vetäydyttyä rauha on palaamassa Syyriaan vuosia kestäneen sotimisen jälkeen. Kiina, Venäjä ja Iran alkavat yhteistyössä Syyrian kanssa kehittää maan infrastruktuuria ja rakentaa uudelleen tuhottuja kaupunkeja. Syyrian poikkeuksellisen edullinen maantieteellinen asema antaa nopealle kehitykselle hyvän pohjan.

Kiinan luotijunien (nopeus 250–350 km tunnissa) verkosto on todennäköisesti useimmille tuttu eri yhteyksistä. Verkoston koko on tällä hetkellä noin 29 000 km ja tavoitteena on 38 000 km vuonna 2025. Parhaillaan kehitetään Maglev-junia, joiden nopeus on 600 km tunnissa eli samaa luokkaa kuin lentokoneilla.

Laajan rautatieverkoston rakentaminen muutamassa vuosikymmenessä on vaatinut pääomien lisäksi erittäin paljon ammattitaitoisia työntekijöitä, teknologista kehitystyötä ja paljon raskasta erikoiskalustoa. Nyt kun verkoston valmistuminen alkaa jo häämöttää, Kiinalla on kapasiteettia viedä osaamistaan ja kalustoaan muihin maihin. Afrikka on tässä Kiinan kannalta ehkä paras mahdollinen kohde.

BRI Afrikassa

Vähän yli vuosi sitten (3–4.9.2018) pidettiin Pekingissä Kiinan ja Afrikan yhteistyöfoorumin (FOCAC, Forum on China-Afrika Cooperation) laaja tilaisuus. Tilaisuudesta ei kerrottu Suomen valtamediassa käytännöllisesti katsoen mitään. Foorumin tilaisuudet ovat aivan keskeinen osa BRI-hanketta.

Tilaisuudessa oli edustettuna 53 Afrikan maata (Afrikassa on 55 itsenäistä valtiota, joista osa on hyvin pieniä). Käytännössä koko Afrikka oli siis edustettuna. 47:stä maasta oli paikalla presidentti, muista 6:sta maasta pääministeri. Myös YK:n pääsihteeri oli mukana. Paikalla jättiläismäisessä salissa oli tuhansia osallistujia. Myönteisimpien arvioiden mukaan tilaisuus merkitsi 500 vuotta kestäneen siirtomakauden päättymistä.

Afrikan kehitystä johtaa Afrikan unioni. Vaikka yksittäisten valtioiden välillä on erimielisyyksiä ja riidat voivat pahimmillaan johtaa sotatoimiin ja olla hyvinkin pitkäaikaisia, yleisemmällä tasolla tarkasteltuna Afrikan maiden välillä vallitsee vahva yhteenkuuluvaisuuden tunne. Tämä tunne on paljon syvempi ja vakaampi kuin Euroopan maiden tai edes EU-maiden välillä. Sen vuoksi Kiina voi lähestyä Afrikkaa kokonaisuutena. Afrikka voi BRI-hankkeen alkuvaiheessa olla Kiinan uusi ”Kiina”, toisin sanoen kiinalaisten tehtaiden sijoituspaikka, jossa edullista työvoimaa on rajattomasti.

Tulevaisuudessa, kun Afrikka vaurastuu ja keskiluokkaistuu, se on nopeasti kasvavan väestönsä ansiosta Kiinalle jättiläismäinen markkina-alue. Kiina tulee tarvitsemaan tuotteilleen suunnattoman määrän varakkaita ostajia. Afrikkaan ei vietäisi halpoja matalan teknologian tuotteita vaan kalliita huipputeknologian tuotteita, joiden kehittämisessä Kiina tulevien vuosien aikana tulee osaamisellaan ohittamaan sekä EU:n että Yhdysvallat. Osin se on niin jo tehnyt. Useimpien ihmisten kalliit viihde-elektroniikan ja tietoliikenteen tuotteet on valmistettu Kiinassa.

Tämän päivän hankkeet ja vienti ovat kuitenkin vielä paljon arkipäiväisempiä. Keniaan on rakennettu rautatieyhteys Mombasan ja Nairobin välille, ja Etiopian Addis Abeban ja pienen rannikkovaltio Djiboutin välille on myös rakennettu rautatie. Monia muita on rakenteilla ja suunnitteilla. Tavoitteena on Afrikan kaikkien pääkaupunkien yhdistäminen yhtenäisellä rataverkolla. Tämä on merkittävä asia mantereella, jossa kulkeminen maasta toiseen saattaa edellyttää viidakon, vuorien ja vesistöjen ylittämistä.

Nairobi Terminus -rautatieasemalta pääsee Mombasaan asti. Macabe5387 (CC BY-SA 4.0)

Suurin ja pisimpään vireillä ollut hanke on Transaqua, joka tarkoittaa Tšadin järvialueen elvyttämistä. Kyseinen hanke on ollut vireillä jo 1970-luvulta lähtien, mutta sille ei sääntöpohjaiseen järjestelmään kuuluvilta tahoilta (WTO, IMF, EU) ole koskaan saatu rahoitusta. Euroopan valtiot ovat aina suhtautuneet Afrikkaan siirtomaaisäntinä. Pitkäaikaisiin investointeihin ei ole haluttu ryhtyä.

Tarkempi esiselvitys hankkeen toteutettavuudesta on käynnissä. Selvityksen rahoittavat Italian valtio ja kiinalainen PowerChina-yhtiö. Alkuperäinen suunnitelma on ollut johtaa elvyttämiseen tarvittava vesimäärä Kongo-joesta hyödyntämällä veden luonnollista virtausta. Tähän tarvitaan joukko uusia kanavia ja patoja, joiden yhteyteen voitaisiin rakentaa vesivoimalaitoksia. Niistä useampikin alueen valtio saisi sähköä.

Elvyttämiseen kuluisi kuitenkin parikymmentä vuotta. Sen vuoksi on esitetty vaihtoehtoinen suunnitelma aurinkovoiman ja sillä toimivien pumppujen käyttämisestä. Se nopeuttaisi elvyttämistä merkittävästi. Suunnitelma on luettavissa netissä ja se sisältää karttapiirroksia järven koon muuttumisesta kuivumisen takia. Kiina on maailman suurin aurinkopaneelien tuottaja, joten tämäkin suunnitelma olisi täysin toteuttamiskelpoinen.

BRI Ruotsissa

Ruotsi ei ole virallisesti liittynyt BRI-hankkeeseen, kuten ei myöskään Suomi. Ruotsissa toimii kuitenkin hyvin aktiivinen Schiller-instituutin sisarorganisaatio, edellä mainittu Belt and Road -instituutti, Brix, jolla on omat nettisivut ja joka pitää säännöllisesti seminaareja yhdessä kiinalaisten asiantuntijoiden, liike-elämän edustajien ja poliitikkojen kanssa.

Edellä mainitsin Schiller-instituutin julkaiseman laajan BRI-hanketta koskevan raportin. Sen kirjoittajista kaksi on Brixin aktivisteja. He ovat Hussein Askary ja Ulf Sandmark. Askary asui nuoruutensa Irakissa ja opiskeli siellä kääntäjäksi (arabia, englanti). Hänen taustastaan ja työstään on tehty mielenkiintoisia haastatteluja.

Ruotsin hallitus antoi 26.9.2019 tiedonannon valtiopäiville Kiinaan liittyvistä asioista. Perusteluna tiedonannolle mainitaan Kiinan kasvava vaikutusvalta maailmassa ja siihen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. Tiedonanto on saatavissa ruotsiksi ja englanniksi.

Poliittinen ilmapiiri Ruotsissa on kielteinen sekä Venäjän että Kiinan kanssa tehtävää yhteistyötä kohtaan. Hallitsematon maahanmuutto on ajanut kuitenkin vauraan Ruotsin todellisen kriisin partaalle. Väkivalta lisääntyy maahanmuuttajien asuttamilla alueilla ja jopa pommi-iskuista on tullut arkipäivää Ruotsissa. Tiedot tapahtamista leviävät netissä ja vastamediassa, vaikka valtamedia välttelee tapahtumien selostamista.

Ehkä Volvon myynti Kiinaan ja tiedot siitä, että Kiinassa valmistetut autot ovat vähintään yhtä hyviä tai jopa parempia kuin Ruotsissa tehdyt autot, ovat vähitellen muokanneet ihmisten asenteita. Hallituksen 20-sivuisessa raportissa käydään Kiinaa koskevia asioita läpi monipuolisesti. Suurin osa arvioista osuu oikeaan. Selvästi virheellinen on arvio, jonka mukaan Venäjä tarvitsee enemmän Kiinaa kuin Kiina Venäjää. Venäjä on omavarainen maa, yksi harvoista koko maailmassa. Yhteistyö Kiinan kanssa ja sen nopea kasvattaminen edistävät kummankin maan taloudellista kehitystä.

Brix on kommentoinut hallituksen tiedonantoa. Se toteaa, että Ruotsin tulisi hyödyntää BRI:n tarjoamia mahdollisuuksia — eikä vain Kiinassa ja Ruotsissa, vaan koko maailmassa. Sen jälkeen kommenteissa käydään läpi yksityiskohtaisesti BRI-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Ruotsin talouselämälle sekä kotimaassa että kansainvälisenä yhteistyönä kolmansissa maissa. Ruotsi voisi osallistua merkityksellisenä osapuolena hyvinkin moniin Kiinan hankkeisiin Aasiassa ja Afrikassa. Suomessa ollaan kaukana siitä, että BRI-hanke olisi millään tavalla esillä ”päiväjärjestyksessä”.

BRI Suomessa

Suomen virallinen suhtautumistapa BRI-hankkeeseen on jakomielinen ja kuvastaa hyvin maamme poliittisen eliitin sekavaa ja kestämätöntä geopoliittista maailmankäsitystä. Virallinen kanta on, että Suomi ei voi sitoutua hankkeeseen, ”jonka laajuutta ja tavoitteita ei ole täsmällisesti määritelty”. Näin ilmaisee asian ulkoministeriö sähköpostiviestissään tämän artikkelin kirjoittajalle.

Kuitenkin käytännössä Kouvola on Kiinaan menevän junareitin päätepiste ja tavarajunat kulkevat säännöllisesti Suomen ja Kiinan välillä. Kouvolassa pidetään kahden vuoden välein kansainvälinen seminaari, jossa junareitin varrella olevien maiden tilannetta ja junareitin kehittämistä käsitellään. Viimeisin seminaari pidettiin syyskuussa 2019 ja seuraava on siis vuonna 2021. Viimeisimmän seminaarin ohjelma kertoo myös Suomen naapurimaiden kasvavasta mielenkiinnosta. Junien pitäisi kulkea Suomen läpi Ruotsiin ja Norjaan.

BRI-hankkeeseen liitytään virallisesti allekirjoittamalla MoU (Memorandum of Understanding). MoU on avoin aiesopimus, jota tarkennetaan yksityiskohtaisilla hankesopimuksilla. Tavoitteiden vaillinainen määrittelemättömyys ei ole estänyt lukuisten muiden Euroopan maiden osallistumista.

EU:n jäsenvaltioista BRI-hankkeeseen ovat virallisesti liittyneet Bulgaria, Viro, Italia, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia, Tšekki ja Unkari. Itävallan virallinen status Kiinan kanssa tehtävässä yhteistyössä on ”Friendly Strategic Partnership”, ja sen mukaisesti Itävalta on tehnyt sopimuksia myös BRI-hankkeeseen liittyen. Itävalta saattaa hyvinkin olla seuraava BRI-hankkeeseen liittyjä.

On tärkeää miettiä huolella, mitä virallinen liittyminen BRI-hankkeeseen tarkoittaa ja samalla sitä, mitkä kaikki maat Euroopan unionista ja sen ulkopuolelta ovat jo liittymispäätöksen tehneet. Enemmistö maailman maista ja enemmistö maailman ihmisistä on hankkeessa mukana.

Kiinan edellinen presidentti Hu Jintao käytti vuonna 2012 ilmaisua “community of shared future for mankind”, jota myös nykyinen presidentti Xi Jinping käyttää. Ilmaisulla tarkoitetaan uudenlaista kansainvälisten suhteiden ajattelutapaa, joka korostaa kaikkien kansojen ja kaikkien ihmisten väistämätöntä keskinäistä riippuvuutta.

Edellä esitetystä EU-maiden luettelosta on helposti pääteltävissä, että kaikkien Pohjoismaiden olisi perusteltua liittyä BRI-hankkeeseen. Suomen eliitti ajattelee, että maa kuuluu läntiseen arvoyhteisöön eikä sen vuoksi voi olla ystävällisissä väleissä Venäjän kanssa eikä tehdä tiivistä taloudellista yhteistyötä Kiinan kanssa.

”Läntinen arvoyhteisö” on viime vuosikymmenien aikana merkinnyt ensisijaisesti jatkuvaa sotimista maissa, joissa hyökkäävällä osapuolella ei ole mitään legitiimejä etuja valvottavanaan. Tällaisesta ajattelusta ja yhteisöstä tulisi pyrkiä eroon.

Suomen virallisen kannan tiivistin edellä; en ole selvillä, onko asiasta todella päätetty missään. Valtamedian kanta yhteistyöhön Kiinan kanssa on kuitenkin kiistattoman selvä.

Helsingin Sanomat julkaisi 31.10.2019 heti pääkirjoitussivun jälkeen neljän sivun mittaisen artikkelin, jonka otsikkona on “Olen ainoa, joka voi puhua tästä”. Artikkelissa kerrotaan kirjakauppias Lam Wing-keen vaiheista. Hän pakeni ensin Kiinasta, sitten Hongkongista, ja asuu nyt Taiwanissa. Tarinan todenperäisyydestä on mahdotonta sanoa mitään.

Ensimmäinen mieleeni tullut ajatus artikkelin nähdessäni oli, että ahaa, valtiovierailu on näköjään tulossa ja ryhdyin selaamaan nettiä nähdäkseni, onko Niinistö menossa Kiinaan vai onko sieltä tulossa valtuuskunta Suomeen. Ehkäpä artikkelilla haluttiin pohjustaa neuvotteluja BRI-yhteistyöstä. Vastausta ei löytynyt. Lähimmät viikot näyttävät, mikä on artikkelin julkaisemisen todellinen tausta.

Presidentti Sauli Niinistö teki virallisen valtiovierailun Kiinaan 14.–15. tammikuuta 2019. Katsoin YLE:n pääuutislähetyksen kummankin vierailupäivän iltana. Aikaerosta johtuen Kiinassa on jo yö uutislähetyksen aikana, joten toimittajalla oli aikaa valmistautua.

Ensimmäisen päivän lähetyksessä Kiinan vierailu sai runsaasti aikaa. Jenny Matikainen selitti huolella ja yksityiskohtaisesti, miten Niinistö oli pitänyt kielen keskellä suuta käsitellessään ihmisoikeuskysymyksiä. Kotimaisten ja ulkomaisten ”asiantuntijoiden” mukaan Niinistön odotettiin pitävän oppitunnin Kiinan presidentille ihmisoikeuksista. Mitään muuta Matikainen ei ensimmäisen päivän vierailusta saanut irti.

Toisen päivän vierailu oli osastossa uutisia lyhyesti ja siinä käsiteltiin presidenttien puolisoille järjestettyä ohjelmaa. Mitään muuta ei toisen päivän vierailusta kerrottu.

Helsingin Sanomissa oli 16.1. lähes koko sivun juttu, jonka otsikkona on — kuinka ollakaan — että Presidentti Niinistö piti Kiinan-vierailulla kielen keskellä suuta. Tämä on HS:n artikkelin pääsisältö. Lisäksi siinä käsitellään talviurheilua.

YLE päätti päivää myöhemmin panna paremmaksi. Se lähetti 17.1.2019 Ulkolinja-sarjassa ranskalaisen dokumenttiohjelman ”Kuka on Xi Jinping?” Ohjelmassa on hyvin vähän mitään todellista tietoa Kiinan presidentistä. Ohjelma on suurimmalta osin erittäin kovasävyistä Kiinan mustamaalaamista. Kyseessä oli siis harkittu provokaatio.

Poliittinen eliitti Suomessa on hiljaa Kiinan asioista, valtamedia harjoittaa systemaattista mustamaalausta ja valtaosa kansasta ei tiedä Kiinan asioista yhtään mitään. Suomen ja sen kansan etu tässä asiassa on kuitenkin yksiselitteinen. Suomen kannattaa luoda hyvät suhteet Kiinan kanssa ja harjoittaa mahdollisimman laajaa kauppaa. Siitä olisi suuri etu Suomelle, ja se olisi edullista myös Kiinalle. Virallinen liittyminen BRI-hankkeeseen olisi ensimmäinen, luonteva askel.

Artikkelikuva Tianjin to Beijing High-Speed Train: Matthew Summerton (CC 3.0)

Lähteet

Belt and Road Portal (31.10.2019): ’Debt trap’ claims have no foundation according to a Australian report

Brix (17.10.2019): BRIX kommenterar Regeringens Kinastrategi

Brix (28.10.2019): Är Kinas Nya Sidenväg verkligen en Skuldfälla?

Timo Kuronen | Vastavalkea (30.9.2019): Venäjä ja Kiina lähentyvät — mannerlaatat ovat liikkeessä!

LaRouchePAC: LaRouche’s 40-Year Record: A New International Economic Order

Umesh Moramudali | The Diplomat (14.5.2019): Is Sri Lanka Really a Victim of China’s ‘Debt Trap’?

Roland Rajah, Alexandre Dayant, Jonathan Pryke (21.10.2019): Ocean of Debt? Belt and Road and Debt Diplomacy in the Pacific

Regeringens förslag till Riksdagen (2.10.2019): Arbetet i frågor som rör Kina

Michael Billington (2000): Reflections Of An American Political Prisoner: The Repression And Promise Of The LaRouche Movement. EIR News Service.

39 KOMMENTTIA

 1. Väite poliittisesta oikeudenkäynnistä LaRouche-liikkeen aktivisteja vastaan saattaa hämmästyttää. Se on kuitenkin tosi ja erittäin hyvin dokumentoitu.

  LaRouche ajoi voimakkaasti maailman rahajärjestelmän uudistamista ja IMF:n ja Maailman pankin muuttamista sellaisiksi kuin Franklin D. Roosevelt oli tarkoittanut niiden olevan. Hän ajoi asiaansa monien valtioiden päämiesten kanssa tiiviissä yhteistyössä.

  Tästä toiminnastaan hän sai runsaasti vaikutusvaltaisia vihamiehiä. Osa niistä kuuluu ryhmään deep state, eli kyseessä ovat henkilöt, jotka eivät koskaan esiinny julkisuudessa. Nimekkäin julkisista vastustajista on Henry Kissinger.

  USA:n tiedusteluelimet seurasivat pitkään LaRouchen toimintaa. Lopulta Kissingerin vaatimuksesta aloitettiin varsinainen ajojahti, joka johti näytösoikeudenkäyntiin ja 15 vuoden vankeustuomioon.

  Robert Mueller toimi tuolloin valtion yleisenä syyttäjänä ja myöhemmin FBI:n johtajana. Kyseessä on siis sama henkilö, joka on viime vuosien ajan yrittänyt saada istuvan presidentin, Donald Trumpin, keksittyjen syytösten perusteella pois virasta ja vankilaan.

  LaRouchen oikeudenkäynnistä löytyy paljon kirjallista materiaalia. Virallista aineistoa on paljon, yli 2 miljoonaa asiakirjaa. Niistä räikeimmät on julkaistu kirjana.

  LaRouchen ohella vankilatuomion saivat monet hänen työtoverinsa. Michael Billington sai 77 vuoden tuomion, josta hän on julkaissut kirjan.

  Jos olen oikein ymmärtänyt, kaikki tuomitut pääsivät eri aikoina ehdonalaisuuteen 1990-luvulla ja näin ollen ketään ei olisi suoranaisesti vapautettu.

  Tämän vuoksi on vireillä kansainvälinen kampanja, jossa vaaditaan LaRouchen vapautusta (exoneration). Hän ei sitä henkilönä enää tarvitse, hänen elämäntyönsä elää mm. BRI-hankkeessa. Vapautusta tarvitsee Yhdysvaltain kansa. Oikeusministeriön on myönnettävä julkisesti virheensä. Allekirjoituksia on kertynyt jo paljon, kaikkialta maailmasta. Suomesta on varmuudella ainakin yksi, omani.

  Alla viitattu video on koottu vuonna 1995 pidetyn julkisen kuulemistilaisuuden aineistosta. Videolla esiintyvät Helga Zepp-LaRouche, LaRouchen pitkäaikainen asianajaja Odin Anderson, entinen oikeusministeri Ramsey Clark ja Lyndon LaRouche itse.

  Ramsey Clark on sanonut, että kyseessä on räikein oikeuslaitoksen väärinkäytös, josta hän on tietoinen.

  Tämä video on enimmältä osin todella raastavaa katsottavaa ja kuunneltavaa. Lyndon LaRouche tuo siihen kuitenkin valon ja optimismin – kuten aina! Taistelun paremman maailman puolesta on jatkuttava!

  Dokumentti julkistettiin juhannusaattona 21.6.2019.

  https://youtu.be/MG0VmjX8M-c

  • Jännä, että sekä artikkelissa puhutaan jostain LaRouchesta että pitkässä kommentissa mutta molemmat jättää mainitsematta mistä tätä ns. LaRouchea syytettiin ja mistä hänet tuomittiin. Ja ihan viattomasti ihmettelen tätä koska en ole koskaan ennen kuullut tästä henkilöstä. Täytyy ilmeisesti käydä Wikipediasta tarkistamassa kun toimittaja ei viitsi tehdä omaa työtään.

   • tm 4.11.2019 at 09:59

    Lyndon LaRouchea ja hänen kollegojaan syytettiin juuri siitä, mitä hän teki ja tämä on lyhyesti lueteltu artikkelissa. Oikeuslaitoksessa avoimesti poliittiset syytteet eivät olisi kuitenkaan menneet läpi. Sen vuoksi syytteet koskivat aluksi maanpetosta. Kun nekään eivät menneet läpi, vaihdettiin oikeusistuinta ja samalla vaihdettiin kokonaan myös syytteitä. Jatkossa aktivisteja syytettiin mm. laittomasta varainkeruusta. Siitä Michael Billington sai 77 vuoden vankeustuomion. Siis varojen keräämisestä ihmisiltä, jotka antoivat rahojaan vapaaehtoisesti, ei aseella uhaten.

 2. ”Tulevaisuudessa, kun Afrikka vaurastuu ja keskiluokkaistuu, se on nopeasti kasvavan väestönsä ansiosta Kiinalle jättiläismäinen markkina-alue. Kiina tulee tarvitsemaan tuotteilleen suunnattoman määrän varakkaita ostajia. Afrikkaan ei vietäisi halpoja matalan teknologian tuotteita vaan kalliita huipputeknologian tuotteita, joiden kehittämisessä Kiina tulevien vuosien aikana tulee osaamisellaan ohittamaan sekä EU:n että Yhdysvallat. Osin se on niin jo tehnyt. Useimpien ihmisten kalliit viihde-elektroniikan ja tietoliikenteen tuotteet on valmistettu Kiinassa”

  ”Ehkä Volvon myynti Kiinaan ja tiedot siitä, että Kiinassa valmistetut autot ovat vähintään yhtä hyviä tai jopa parempia kuin Ruotsissa tehdyt autot, ovat vähitellen muokanneet ihmisten asenteita”

  Nämä kohdat artikkelissa oli ilmeisesti tarkoitettu vitsiksi?.
  Olin kuolla nauruun ne lukiessani…

  • Musta Paavi 4.11.2019 at 09:16

   Olipa hyvä että et kuollut! Ken elää, hän näkee. Minulla on enää muutama vuosi jäljellä.

   Kannattaa ajoissa perehtyä Kiinan teknologiseen kehitykseen, ettei tule yllätyksenä. Monille nimittäin tulee. Ehkä kannattaisi peräti matkustaa Kiinaan ja vierailla muutamissa suurkaupungeissa. Se voisi tuoda valaistusta mustaan näkemykseesi.

   • Et selvästikään ole automiehiä! Jos olisit, ymmärtäisit kyllä…

    Mitä taas tulee tuohon tulevaisuuden Afrikkaan myytäviin kalliisiin, korkean teknologian tuotteisiin, niin sitä tuskin tulee koskaan laajamittaisesti tapahtumaan.
    Afrikasta kaikki, hiemankin osaava ja koulutettu väki haluaa muuttaa ulkomaille, kuka Euroopaan, kuka Jenkkeihin ym. maihin.

    Tämä valtava muuttoliike ulospäin köyhdyttää Afrikkaa entistä enemmän ja tekee sen tulevaisuudesta vieläkin synkemmän. Kiinan itsekkäät toimet eivät tätä miksikään muuta, eivätkä voikaan, koska heillä tärkeimpänä on Afrikasta nyhdettävä taloudellinen hyöty!

    • Ehkäpä tuo kuvaamasi muuttoliike tyrehtyy kun omassa maassakin voi elää ja menestyä – ja samalla edistää sen kehitystä.
     Pois muuttavat vain epäisänmaalliset, ahneet ja itseään ajattelevat ja ehkä hyvä niin. Heille ei kuitenkaan ole mitään paratiisia luvassa kun läntinen patologinen ’nukkuessa rikastuvien’ yhteisö romahtaa.

    • Musta Paavi 4.11.2019 at 11:09

     Kiina ei ole kolonialistinen valtio, ei ole koskaan ollut eikä ole nyt. Euroopan monet valtiot ovat olleet siirtomaavaltoja satojen vuosien ajan. Kiinaa ei pysty lainkaan ymmärtämään eurooppalaisen ajattelutavan pohjalta.

     Hyvä yleisesitys Kiinan luonteesta on teoksessa: Martin Jacques: When China Rules the World, joka on julkaistu myös Kiinassa. Netistä löytyy Jacquesin puheita kirjan teemoista.

     BRI-hankkeen idea ei ole se, että Kiina harrastaa hyväntekeväisyyttä. Kiina kehittää Afrikassa kaivosteollisuutta ja malmien jalostusta. Osallistuvat maat maksavat tästä raaka-aineillaan.

     Kyseessä on win-win malli, jossa kumpikin osapuoli hyötyy.

     • Kiinalainen kolonialismin perinne syntyi jo tuhansia vuosia sitten ns. Vero-vasallivaltioiden muodossa.(Tributary state). Mm Tiibet, Korea(t) ja monet muut emäkiinaa ympäröivät valtiot pääsivät nauttimaan kiinalaisesta kolonialismista. Kiinalaista kolonialismia kuvaa Katariina suuren ja Pietari suuren suuhun sovitettu Venäjän siirtomaat ovat Venäjässä kiinni(lähteistäni ei selviä kumpi, jos kumpikaan) tyyppinen ajattelu.
      Sri Lankan moderneimman sataman ulosmittaus Kiinan hallintaan on hyvä esimerkki kiinalaisesta ”hyväntekeväisyydestä” köyhemmissä maissa.

     • Kainuunkonkari 4.11.2019 at 16:20

      Kiina ei ole pakottanut Sri Lankaa ottamaan luottoa eikä rakentamaan satamaa, eikä se ole vienyt toimivaa satamaa mennessään, eikä se ole vaatinut vallanvaihtoa, eikä muutoksia valtion toimintaan, eikä ole ampunut sataman työläisiä eikä viranomaisia.

      Sri Lanka on tehnyt kaikki päätökset itse ja vapaasta tahdostaan.

      Miten väittämäsi kolonialismi ilmenee?

     • Kiina on suurvalta, aivan kuten kaikki muutkin suurvallat historiassa.

      Kaikki ne ovat itsekkäitä, omaa etua ajavia aina olleet ja tulevat aina olemaan.

     • Holmes 4.11.2019 at 18:56

      Olen samaa mieltä, että Kiina on suurvalta, joka pitää huolta omista eduistaan. Kukaan ei sitä kiistä. Kiina on kuitenkin hyvin erilainen suurvalta.

      Kiina ei pyri hegemonia-asemaan maailmassa samalla tavalla kuin Iso-Britannia aiemmin tai Yhdysvallat aivan viime aikoihin saakka. Siis sotimalla, suvereenien valtioiden päämiehiä teloittamalla ja hallintoa vaihtamalla pakkokeinoin.

      Kiina kuitenkin haluaa, että sen kulttuurinen, taloudellinen, tieteellinen ja sotilaallinen suurvalta-asema tunnustetaan ja että se saa suuruuttaan vastaavan aseman kansainvälisessä politiikassa ja talousorganisaatioissa.

      Yhdysvaltojen harjoittaman yksipuolisen sanelun aika on ohi. Syyrian tilanne on tästä hyvä esimerkki. Sotimisen tarkoituksena oli pommittaa maa rauniokasaksi, vaihtaa hallintoa ja hyökätä seuraavaksi Iraniin. Väliin tuli kuitenkin Venäjä, joka Kiinan ja Iranin tuella ilmoitti, että hegemonian aikakausi päättyy.

   • Veljeni kävi jokin aika sitten Kiinassa ja oli ihmeissään kuinka siellä kaikki toimi niin hyvin.
    Samoin kirjoittavat useat siellä käyneet.
    V-median propagandan varassa elävät eivät tätä pysty käsittämään. Asia selviää heille vain tekemällä matka maahan.

 3. Nyt ku maailmassa markkinamekanismit on nostettu maailman organisoitumisen yksinomaiseksi kriteeriksi,tuo tarkottaa sitä että kaiken taloudellisen toiminnan kriteeriksi tarvitaan riittävästi tuotteita ja palveluita kuluttavia massoja.
  Kiina muodostaa tuossa näkökulmassa yksistään koko liberaalia läntistä elämäntapa ja arvoyhteisöä suuremman taloudellisen tekijän.
  Tämän ovat huomanneet useat suomalaisetkin taiteilijat ja sijoittajat , kuten esimerkiksi Reny Harlin,joka toimii nykysin Kiinalaisen elokuvatuotannon parissa.

 4. Tätä Timo Kurosen mahtavaa artikkelia voi pitää lottovoittona Vastavalkealle ja se varmaan tavoittaa suuren määrän tosiasioista kiinnostuneita lukijoita joille v-median anti on useimmiten pelkkää propagandaa.

  Näyttää että Kiina rakentaa maailmaa, ei alista kansoja ja vie niiden suvereenisuutta — Nwo-eliitin miehittämä länsi taas tuhoaa ja alistaa sitä orjakseen. Siinäkö se lyhyesti?

  Länsi on saatanallisen tuhokultin vankina sanoo Makow
  We are Mental Prisoners of a Satanic Death Cult

  Cabalist bankers use Organized Jewry (Zionism) and Masonic shabbos goyim as their instruments. Intelligence agencies do the dirty work.
  We suffer from cognitive dissonance. ”Everything is fine; nothing to see here,” their media tell us. Those who disagree are smeared as ”bigots,” ignored, banned or lose their job. Welcome to 1984.
  Treason doth never prosper, what’s the reason? For if it prospers, none dare call it Treason.
  John Harington 1561-1612
  https://www.henrymakow.com/2019/11/Ten-Ways-We-Are-Enslaved.html
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=186876

 5. Hanke osoittaa että uusi maailmanvalta on syntynyt ja ei ole ihme NWO-USA on hermostunut ja tuominnut amerikkalaiset hankkeen ajajat pitkiin tuomioihin kun NWO edustajat USAssa on joutuneet raivon partaalle omien maailman valloitus suunnitelmiensa torpedoimisesta. Suomen negatiivinen suhtautuminen Kiinaan ja Venäjään arvopohjalta on hämmästyttävää on kun USA on rikkoo arvopohjaansa useimmin ja raaemmin kuin kukaan ja niistä ei Sauli vierailullaan ripitä Trumppia. Suomi riippuu vanhoissa kuvioissaan EUn ja USAn vaikutuspiirissä eikä liikahdakaan niistä toiseen suuntaan kun pelkää että niistä riippuva vaatimaton toimeen tulo katkaistaan ajattelematta että arvopohjattomiksi katsomistaan Kiinasta ja Venäjästä olisi molemminpuolista hyötyä. Kouvolan ksupunki on sitten joutunut ottamaan ohjat omiin käsiinsä hyötyäkseen tästä BRI hankkeesta ja ajan kanssa saattaa vetää Suomenkin siihen mukaan.

 6. BRI-hankkeeseen virallisesti liittyneiden valtioiden lukumäärää on ollut hiukan vaikea selvittää. Eri lähteet antavat toisistaan poikkeavia tietoja. Helga Zepp-LaRouche mainitsee uusimmassa viikottaisessa katsauksessaan lukumääräksi 157. Kun tiedetään, että YK:ssa on 193 jäsenvaltiota, kyseessä on todella valtava määrä, vaikka luku olisikin hiukan epätarkka.

  https://schillerinstitute.com/blog/2019/11/03/webcast-people-are-in-rebellion-globally-against-the-collapsing-neo-liberal-system/

  Helga Zepp-LaRouche osallistui tämän vuoden syyskuussa kutsuttuna puhujana (keynote speaker) Euraasian talousfoorumin kokoukseen. Alla linkki puheen tekstiin:

  https://schillerinstitute.com/blog/2019/09/16/zepp-larouche-in-xian-how-to-help-the-west-better-understand-the-belt-road-initiative/

 7. NWO on vahvasti yhdistetty sionismin ja v-muurarien liittoon. Kuten Makow omalla tavallaan painottaa se on kiistatta pakanallinen hanke.

  Kun sionistit käyttävät juutalaista uskontoa keppihevosena sen luomisessa niin kyse on tuon uskonnon raiskaamisesta kun/jos juutalaisuus uskontona nähdään siinä valossa kuin Mooses Siinailla opetti.

  Sionistit eivät toimi Mooseksen vaan Talmudin oppien mukaan joita mm. Natanyahu pitää kaikkein ylimpinä ja muunlaiset vaihtoehdot poissulkevina ohjeina maansa politiikassa.

  Talmudin opeissa on aito ja oikea juutalainen uskonto jota mm. Mooses opetti, pääosin hylätty täysin. Niiden voi katsoa edustavan pakanuutta. Mooseksen Israelin kansalle antamat 10 käskyä esim. eivät velvoita talmudistia niitä noudattamaan.
  Niinpä voi sanoa että Israelin itseään juutalaisina pitävät sionistit ovat kuten ennen Moosesta yhä pakanoita.
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/raamattuvuodessa/27571-2-moos-19-21-jumala-ilmestyy-siinain-vuorella-pasuuna-10-kaskya-lakeja-ja-saadoksia/
  Jumalan laki annettiin Siinain vuorella
  ——–
  Kiina ja Venäjä alkavat nyt näytellä yhä suurempaa roolia ’maailman elämässä’. Näyttää että maailma haluaa elää yhä enemmän heidän tarjoamilla eväillä. Läntisen sosio- ja psykopaattisten arvojen hallitseman yhteisön kohdalla se tosin tarkoittaa joutumista elämään koska yhteisöltä puuttuu se henkinen kapasiteetti ja voima jota maailma nyt tarvitsee enemmän kuin koskaan ’pysyäkseen hengissä’.

  Venäjällä on menossa vahva ortodoksinen renesanssi ja Kiinalla on omat perinteensä mitä uskonto-filosofisiin asioihin tulee. Ei mitään Siinain vuoren vertaista syyllisyyttä sovittavaa ’mooses-perinnettä’ mutta kuitenkin jotain vastaavaa ja ryhdissä pitävää.

  Kungfutsen ajatukset voidaksesi elää viisaasti
  Suuri osa Kungfutsen filosofiasta on omistettu pienten viisauksien jakamiseen. Sellaisten, jotka kertovat miten elää hedelmällisesti ja miten saavuttaa hyveet. Hänen ajatuksissaan voit nähdä suvaitsevaisen hengen, sellaisen joka puhuu mietiskelyn ja kohtuullisen käytöksen puolesta. Tämä heijastuu seuraaviin ajatuksiin:
  ”Tietty määrä rahaa estää ongelmia; suuri määrä houkuttelee niitä.”

  ”Kaikella on oma kauneutensa, mutta kaikki eivät näe sitä.”

  ”Kun tavoite näyttää vaikealta, älä vaihda päämäärää; etsi uusi polku sen saavuttamiseksi.”

  ”Liian pitkälle meneminen ei ole yhtä paha asia kuin olla menemättä tarpeeksi pitkälle.”

  ”Hän joka hallitsee raivoaan, hallitsee pahinta vihollistaan.”

  ”On parempi sytyttää kynttilä kuin kirota pimeyttä.”

  ”Musiikki tuottaa sellaista nautintoa jota ilman ihmisluontoa ei voida kestää.”

  ”Kosto tekee vihasta ikuista.”

  ”Paheet tulevat kuin matkustajat, vierailevat kuin vieraat ja jäävät kuin herrat.”

  ”Älä koskaan lyö vetoa. Jos tiedät että voitat toisen ihmisen, olet huiputtaja… Ja jos et tiedä, olet hölmö.”
  https://mielenihmeet.fi/kungfutsen-ajatukset-perinto-ihmiskunnalle/

  Eikä pidä unohtaa taolaisuutta, viisauden helmeä.

 8. Timo Kuroselle: Sri Lankassa sijaitseva satama toki annettiin Kiinalle siirtomaaksi vapaaehtoisesti. Paikallisiahan siellä ei moniakaan työskentele täys’päiväisesti. Vaihtoehtona olisi ollut kansainvälinen selkkaus. Sosialistisen Sri Lankan hallinto, kuten muutkin sosialistihallinnot kärsii kroonisesta korruptiosta, ylimpiä tasoja myöten. Sosialistisena diktatuurina, ,kansalaisilla ei ole paljonkaan sanottavaa valtion asioihin. Antamalla avokätisesti lainaa korruptoituneelle hallinnolle, oli lopputulos selkeä. Kiinan laivasto olisi tehnyt pidemmän vierailun, mikäli satamaa ei olisi eristetty ja kiinalaistettu muun muassa Kansan laivaston tankkauskäyttöön, sekä monien valtio- ja yksityisomisteisten yritysten logistisiin toimintoihin. Ko. Satama saattaa olla osa saarta, mutta Sri Lankan hallinnolla ei ole käytännössä mitään tekemistä enää sataman alueella.
  Puhuttaessa moraalista ja etiikasta geopoliittisissa suurvalta asetelmissa toiminta oli luokkaa: Vaihdetaan naapurin maatila sen juopon isännän kanssa Suomen kalleimpaan pontikkaan. Pullo kerrallaan velaksi.

  • Innostuin tutkimaan josko kiinalaisvastainen Wiki mainitsisi jotain asiasta mutta ei sieltä löytynyt mitään pikaisesti lukien.
   Mitä korruptioon tulee niin ei se ainakaan vähäisempi ongelma ole meidän ’läntisessä arvoyhteisössä’ jossa pääomatulot (nukkuessa rikastumisen) voi hyvin nähdä piilo-korruption muotona, samoin nämä hirvittävät ’sopeutumiseläkkeet’ joilla autetaan sopeutumaan joutenoloon.

   Kiinassa muuten korruptio on pantu tiukan kontrollin alle ja maan johdon tarkoitus on yrittää poistaa se kokonaan.
   Siitä oli pitkä artikkeli unz-sivustolla äskettäin. Vastaavaa yritystähän lännessä ei ole eikä taida olla suunnitteillakaan.
   https://fi.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka

   • lisäys
    Tuosta ’sopeutumiseläkkeet’ sanan edestä unohtui sana poliitikkojen.
    Siis nämä ’karpelalaiset kansanedustajat’ ja ’soinilaiset ministerit’ joista nyt moni sopeutuu hyvin ja kerää lisää tekemällä muuta hommaa.

 9. Honkong tarjoaa tällä hetkellä pientä vihjettä Kiinan kommunisti-kapitalistijohdon harjoittamasta tyranniasta.

  Nyky-Kiina on pitkälti Rockefellerin Trilateraalisen komission tuella syntynyt teknokraattinen diktatuuri, rockefelleriläis-sionistisen Uuden maailmanjärjestyksen prototyyppi. Siinä superkapitalismi ja kommunismi on yhdistetty saman katon alle, suunnattoman pirullinen tavoitteeltaan (”INCEDIBLY EVIL IN INTENT” kuten ”lento-onnettomuudella” aikoinaan Rockefellerin eliminoima Yhdysvaltain kongressiedustaja Larry P. MacDonald sanoi).

  ”China, The NBA And The Massive Face of Globalization
  Zbigniew Brzezinski co-founded the Trilateral Commission with David Rockefeller in 1973. When Brzezinski became National Security Advisor to President Jimmy Carter, his signature achievement was to bring China onto the world stageFurthermore, he spoon-fed the doctrines of Technocracy to China to create a super-power that would ultimately dominate everyone and every thing.
  This was the Trilateral’s so-called New International Economic Order, aka Globalization, aka Technocracy. Today, China is asserting its power to force subservience from everyone in sight, including the United States

  Why did the Rockefellers want to open up China trade with the West those many years ago? Why not, say, populous India instead? After all, India had some budding semblance of a representative government. Contrasted against China, India was Thomas Paine. The Rockefellers favored China because they LIKED China’s system. Massive top-down control. Absolute censorship. Violent repression. Mind control. Thus, a way to own and direct huge numbers of people and pacify them through fear and terror. Decade after decade. A GOOD MODEL FOR THE WORLD…”
  https://www.technocracy.news/china-the-nba-and-the-massive-face-of-globalization/
  *

  ”UN Claim: China’s Concentration Camps Bring ‘Stronger Sense Of Happiness’
  In a classic case of Orwell’s Doublethink, China’s concentration camps are re-labeled as counter-terrorism and de-radicalization centers that make people happy and secure. This is Technocrat madness that defies any rational explanation…”
  https://www.technocracy.news/un-claim-chinas-concentration-camps-bring-stronger-sense-of-happiness/
  *

  ”Digital Slavery: When China Gets Inside Your Head
  Some call it Surveillance Capitalism, others Green Economy or Sustainable Development. Until Technocracy is recognized for what it is, no one will fully understand what we are facing or what to do about it…”
  https://www.technocracy.news/digital-slavery-when-china-gets-inside-your-head/

 10. Niin pitkään kun järjestelmässä vaikuttaa RAHA, emme tule näkemään mitään maailmanrauhaa.
  Raha on pelkkä suuri huijaus/työkalu millä on saatu ihmiset täällä tuijottamaan vaan pankkitiliään.
  Jos näillä suurvalloilla olisi oikeasti tarkoitus johonkin yhteiseen hyvään, eivät ne yrittäisi saada ihmisistä rahallisesti rikkaita että heillä olisi osto voimaa, ei ei ei…tämä on vaan markkinoiden ylläpitoa, markkinoiden jotka hyödyttävät vain suurimpia pankkeja, jotka saavat sitten päättää kenellä täällä on vara sotia ketäkin vastaan!
  Suomikin pystyisi olemaan TÄYSIN omavarainen maa ilman että tänne roudataan mistään yhtään mitään, mutta joka paikasta kuulee vaan väitteitä kuinka ulkopolitiikka tuontineen ja vientineen on niin perkeleen tärkeitä meidän talouden ja markkinoiden takia.

  Jones – Globalismin karmaa
  https://www.youtube.com/watch?v=GSIwhXdBj4s

  • En ole täysin samaa mieltä. Raha on vain väline eikä sinänsä ole ongelma vaan todellinen ongelma on ahneus.
   Olen joskus ehdottanut ’ahneuskattoa’ eli rajaa sille minkä verran voi rahaa ottaa omaan käyttöönsä muilta. Ainahan se on muilta otettua, tavalla tai toisella.
   Jotta tuo voisi toteutua pitäisi voittaa ahneus, alkukantainen viettivoima, joka oleellisena kuuluu elämään.
   Ihmisellä edellytykset sen voittamiseen ovat olemassa koska hänellä on järki ja omatunto joita ei muilla ole.
   Pieniä merkkejä on jo olemassa moraalisesta kehityksestä joka tarvitaan. Eliitti on jo joutumassa ahtaalle monin paikoin ja se on paljolti Kiinan ja venäjän ansiota jotka näyttävät että elämä on mahdollista ilman muiden ryöstämistäkin.
   Se on pieni askel mutta kun haaste on kova niin suuria askeleita ei voi odottaa. Pitää vain toivoa ettei ihmiskunta taantuisi enää sotiin tai muuten tuhoaisi itseään.
   Ron Unz kirjoittaa että v-media on mahdollista voittaa ja kun siinä onnistutaan niin ollaan jo varsin pitkällä ahneuden kuriin panemisessakin sillä ihmiskunnan enemmistö on ilman muuta sen tukena.
   Missään tapauksessa se ei onnistu ilman tiukkaa kurinpalautusta ja kurinalaista elämää sillä psykopaatit ovat aina riesana.
   https://russia-insider.com/en/media-criticism/alternative-media-can-defeat-mainstream-media-heres-game-plan/ri23703

   Totuudet alkavat hitaasti valjeta ja se on kaiken lähtöpohja.
   https://russia-insider.com/en/loyal-israel-neocons-used-911-and-faked-bin-ladens-death-justify-two-decades-war/ri27828

   • Alemmasta linkistä:
    ”Ilman v-mediaa jenkit ovat avuttomia. Ei ole ääntä jota kuunnella. CIA tiesi tämän, ja CIA: n amerikkalaisten tiedotusvälineiden alistaminen antoi Washingtonille täyden vallan. Ainoat selitykset, jotka amerikkalaiset kuulevat, ovat ne, jotka pitävät heidät aivopestyinä.”
    Näin Paul C Roberts
    Without a media, Americans are helpless. There is no voice for them. The CIA knew this, and the CIA’s subversion of the American media gave Washington total power. The only explanations Americans hear are the ones that keep them brainwashed.

    Juuri tämän takia v-median vallan murtaminen on ensisijaista pyrittäessä luomaan kestävää ja moraalisesti tervettä perustaa ihmiskunnalle josta valtaosa sitä haluaa.
    Nyt ihmiskunta on vielä alistettuna saatanan palvojille mutta heidän pieni joukkonsa on mahdollista yhteisvoimin voittaa.

    • Truth_hunter 5.11.2019 at 17:07

     Muistan 70-luvulta vasemmistolaisen maineessa olleen lehden Ramparts, jota tiedustelupalvelu rahoitti. Wikipedia tosin kertoo asiasta täysin vastakkaisen tarinan.

     Suomessa asetelma on aivan sama, valtamedia on vahvasti sidoksissa pääomaan mutta isännän ääntä aivopesussa käyttää Mediapooli, jonka takana on huoltovarmuuskeskus, jonka takana ovat kotimaiset ja läntiset tiedustelulaitokset.

     Käyttämäsi luonnehdinnat alistajista ovat minulle vähän vieraita, mutta ajattelun logiikkaan ja johtopäätöksiin yhdyn täysin.

     • ”ihmiskunta on vielä alistettuna saatanan palvojille …”
      Makow uskoo että Saatana on Jumalan (hyvyyden) vastavoima joka voi ottaa ihmisen valtaansa aivan kuten Jumala voi ottaa ihmisen omakseen.
      Voi toki ajatella myös biologisesti kuten Freud että on kaksi perusprinsiippiä jotka ohjaavat elämää: Eros ja Thanatos (elämän ja kuolemanvietti) Ja ihmisen elämä on näiden välistä taistelua.
      Kuolemanvietti olisi silloin tuo Saatanan palvojia ja elämänvietti Jumalan palvojia hallitseva voima.

 11. Nostetaan esiin myös tämä moraalinen puoli idästä ja lännestä jota sitäkään ei v-media halua tuoda esiin iltapäivälehtien hehkuttaessa seksiä vain pelkkänä (pedofiilien) kertakäyttö viihdykkeenä.
  Lopulta moraali ja kyky hillitä ja jalostaa viettejä määrää yksilön ja kansakunnan sekä kulttuurin elinkaaren ja selkärangan.
  Länsi on auttamatta uppoamassa ei vain pohjattoman ahneuden vaan myös perversioiden suohon. Avioerot lisääntyvät hurjaa vauhtia kun perheen merkitys vähenee ja lapset jäävät vaille perheen antamaa turvaa ja tukea. Heistä yhä harvempi tulee kasvamaan tasapainoiseksi ja selviytyväksi yksilöksi. Myös koululaitos rappeutuu koko ajan.
  Itä seisoo vielä moraalisesti terveemmillä jaloilla.

  Hyvä analyysi perikatoon tuomitusta kulttuuristamme Marcolta, 28 vuotiaalta kanadalaiselta:

  The truth is so painful to read. We don’t want to face reality. A Canadian reader, Marco, 28, can.

  “This is full-spectrum warfare for our minds and souls. God is on the side of the one who is genuine and stands his ground; you can’t deceive Him and He has written His law on all our hearts.”

  by Marco — henrymakow.com

  Good on you brother for sounding the alarm once more. (“We are Mental Prisoners of a Satanic Death Cult“)

  It’s really that basic and horrible — a Satanic cult rules society. This is becoming increasingly clear. Every point you made is pertinent and legitimate.

  Even people who don’t believe are seeing the madness of society and how bad things are getting. Even from only five years ago, society is unrecognizable!

  Children being robbed of their innocence, cruel violence, pornography on mainstream television, people totally blind to the Word of God or even natural morality — no one gives a shit about anyone else … Rape, murder, sexual deviancy, political warfare, homosexual madness…
  When you go home from work every night to just wag the dog, watch your violence and porn on Netflix or waste your God-given life playing video games how can you possibly be anything but a slave to Satan — wake up. God created you for something important

  Kinder, die ihrer Unschuld, grausamen Gewalt, Pornografie im Mainstream-Fernsehen, Menschen beraubt werden, die blind sind für das Wort Gottes oder sogar für die natürliche Moral – niemand kümmert sich um irgendjemanden … Vergewaltigung, Mord, sexuelle Abweichung, politische Kriegsführung, homosexueller Wahnsinn …
  Wenn du jeden Abend von der Arbeit nach Hause gehst, um nur mit dem Hund zu wedeln, deine Gewalt und Pornos auf Netflix anzusehen oder dein gottgegebenes Leben mit dem Spielen von Videospielen zu verschwenden, wie kannst du möglicherweise alles andere als ein Sklave des Satans sein – wach auf. Gott hat dich für etwas Wichtiges erschaffen

  ”Lasten viattomuus tuhotaan julmalla väkivallalla, pornografialla yleisradio-televisiossa, ihmisten toimesta, jotka ovat täysin sokeita Jumalan sanan tai jopa luonnollisen moraalin suhteen – kukaan ei välitä kenestäkään, raiskauksista, murhista, seksuaalisista poikkeavuuksista, poliittisesta sodankäynnistä, homoseksuaalisesta hulluudesta …”

  ”Kun menet kotiin töistä joka ilta vain koiraa taluttamaan, katselemaan väkivaltaa ja pornoa Netflixissä tai tuhlaat Jumalan antamaa elämääsi videopelejä pelaamalla, kuinka voit olla muu kuin saatanan orja – herää, Jumala loi sinut jotain tärkeämpää varten”, sanoo Marco
  https://www.henrymakow.com/2019/11/truth-hurts-satanic-cult-rules-society.html

 12. Minä olen jo vuosia tilannut Kiinasta ja sen olen huomannut, että laatu on jatkuvasti parantunut. Tuotteita saa mitä vain keksii hakea ja mille on tarvetta. Suurin hankintani oli yli tuhannen euron arvoinen tietokoneohjattava minijyrsin sorvilla sekä siihen työstöterät. Enemmistö ostettavissa tuotteista on alle 20 euron ja aivan euronkin hintaisia. Tämän vuoden hankinnoissa on jo kolme sähköä jauhavaa tuuliviiperöä. Tuotteessa on ilmainen kuljetus ja jota olen itse suosinut ja joka on tietenkin tuotteen hintaan lisätty. Kuljetus määränpäähän kestää hieman kauemmin kuin DHL:n tai Fed Exin tuomana, jotka kyllä osaa hinnoitella rahdin. Suomen Posti on tällä hetkellä se heikoin lenkki, vaikka tavara on saapunut maahan niin sitä makuutetaan varastoissa. Muutaman kerran kiinalainen kauppias on yrittänyt kusettaa, mutta senkin voi laskea yhden käden sormin. Nekin menee ruotuun kun antaa ”disputea” ja antaa asiallisen palautteen, missä ostos on perustellusti mennyt vikaan. Kiinalaisille on tärkeää, että saavat viiden tähden edestä kehuja. Rahat palautetaan takaisin n. kolmessa päivässä. Yhden kerran oli tilanne jossa myyjä lähetti rikkinäisen ja käytetyn tuotteen. Sanoi ottavansa tuotteen takaisin ja maksaa postikulut, sen jälkeen lähettää sitten uuden. Lähetin hänelle Suomen Postin hinnaston, meni kolme päivää kun palautti rahat takaisin. Huhtikuussa tilasin kännykkään akun, muuten hyvä mutta myyjä ilmoitti ettei pysty lähettämään sitä lentorahtina, pisti sen Kazakstanin kautta tulevaan junarahtiin. Siinä meni hieman kauemman aikaa, mutta tuli silti heinäkuussa perille.

  Tässä kuussa Seinäjoella avataan Sukarin ”Pimiäparkki”, ihmettelen ketä varten kilometrin mittainen musta rakennuskolossi on pystytetty tuossa kylässä, kun kauppoja on muutenkin tarpeeksi. Tuota kolossia varten on pystytetty koko mörskän ympäri 10 metrin välein lipputankoja, niiden väliin kun vedetään verkkoaita piikkilangalla, siinon silloin jenkkimallinen femacamp valmis. Pimiäparkin avajaispäivänä Keskisen päätti pistää Tuurissa paremmaksi ja myy bensiiniä 52 sentillä litra. Silti miksi menisin kumpaankaan kun köyhän kauppa on Kiinassa. Samat tavarat Pimiäparkin kuin Keskisen hyllyllä maksaa ainakin viiskertaa enemmän, jotka on järjestään valmistettu kiinassa…

 13. Näin Kiina ja Venäjä rakentavat yhdessä Euraasiasta suurta geopoliittista voimakeskusta

  How Russia and China Are Building Eurasia Into a Geopolitical Powerhouse
  Godfree Roberts
  Together, Russia and China have outstripped America economically and militarily within Eurasia and are in the process of drawing the European Union into a vast, increasingly prosperous alliance as America pursues an increasingly dystopian future. Their leaders ares so dominant, their vision is so seductive, their alliance so strong, their weapons so advanced and their pockets so deep that their centripetal force is almost irresistible.
  https://russia-insider.com/en/politics/how-russia-and-china-are-building-eurasia-geopolitical-powerhouse/ri27839

 14. Tämä varmastikaan ei tapahdu Kiinan tyrannimaisen kommunisti-kapitalisti johdon tietämättä:

  ”SecDef: China Is Exporting Killer Robots to the Mideast
  For the first time, a senior Defense official has called out Beijing for selling lethal autonomy.

  China is exporting drones that it advertises as having lethal autonomy to the Middle East, Defense Secretary Mark Esper said Tuesday. It’s the first time that a senior Defense official has acknowledged that China is selling drones capable of taking life with little or no human oversight…”

  Koko artikkeli: https://www.defenseone.com/technology/2019/11/secdef-china-exporting-killer-robots-mideast/161100/

  Kauhistuttaa jo ajatuskin, mihin kaikkeen jo pelkästään oman maan maansa sisällä vailla mitään moraalia oleva teknokraattinen diktatuurihallitus voi käyttää esim. tappajarobotteja, kun se nyt myy niitä itsensä kaltasille diktatuureille, ilmeisestikin lähi-idän todellisille roistovaltioille.

  • Toivon todella, että Guo Wengui olisi oikeassa:

   ”Kiinan kommunistinen puolue hajoaa kahdessa vuodessa
   Kyle Bass haastattelee Kiinan kommunistisen puolueen vainoamaa liikemiestä Guo Wenguita. Guo tuntee henkilökohtaisesti Kiinan kommunistisen johdon avainhenkilöitä ja kertoo nyt avoimesti millainen strategia Kiinalla on ollut viimeiset 30 vuotta lännen tuhoamiseksi.
   Noin tunnin mittainen haastattelu – joka kannattaa katasoa kokonaan.”

   https://oikeamedia.com/o1-119921

   Etupäässä Rockefellereitä ja näiden Trilateraalista komissiota saa Kiinan tyrannimainen kommunisti-kapitalistijohto pitkälti kiittää siitä mitä Kiina tällä hetkellä on. Rockefellerit ovat paitsi koko ihmiskunnan arkkivihollisia myös erityisesti Yhdysvaltain KANSAN vihollisia.

   • Pitää muistaa että Kiina on tänään vahvan länsimedian propagandan kohde.
    Jos tuo GW on Soroksen kaltainen niin eihän sellainen sovi Kiinaan joka ei näyttäisi haluavan tehdä samoja virheitä kuin yksityisen rahan mädättämä länsi jossa sorokset voivat juhlia.
    Oikeamedia sionismin äänitorvena varmaan jakaa ko. videota mielellään.
    OM on minusta jonkinasteinen valeoppositio? Siihen päätyy kun on nähtävissä että se on mukana edistämässä Israelin ja sionistien asiaa ja tukee aktiivisesti sionistien sotaa islamia vastaan myöntämättä että kyse on sionistien junailemasta sodasta jossa sionistit katsovat vierestä kun länsi (USA/Nato-koaliitio) taistelee islamia vastaan unohtaen talmudistien nwo-opit joita se samalla tukee.

    Sikäli OM:n Persujen vahva tuki on myös arveluttavaa koska Persutkin, jotka nyt ovat kivunneet pakolaisvastaisella politiikalla puolueiden kärkeen ovat mukana illuminaatin ja maamme eu- , nato- ja nwo-eliitin hankkeessa.
    Pakolaisongelma pitäisi ratkaista lopettamalla nwo-sodat ja auttamalla ihmisiä omassa kotimaassaan eikä lietsomalla itse tehtyä islam-fobiaa joka vain lisää sotia. Venäjä ja Syyria ovat hyvä esimerkki siitä että eri uskonnot voivat elää sovussa. On suurin virhe lähteä sotimalla niitä kaatamaan. Se tietää jatkuvaa sotaa.
    Deconstructing Islamophobia — ismalofobian tarkempi selvittely
    THE SAKER
    http://www.unz.com/tsaker/deconstructing-islamophobia/

   • Totuudenetsijä 10.11.2019 at 00:44

    Kiinan kommunistisen puolueen romahdusta ovat ”asiantuntijat” ja muuten vaan toivorikkaat ennustaneet jo kymmeniä vuosia. Nyt siis ilmoituksesi mukaan romahdus tulee tapahtumaan syyskuuhun 2021 mennessä, eli lähimmän kahden vuoden aikana. Panen päivämäärän muistiin, jos vaikka sattuisin olemaan vielä elossa.

    En koskaan vähättele yksittäisten ihmisten kokemia vaikeuksia ja vääryyksiä. Niitä kokevat myös suomalaiset ja usein syypäitä ovat erilaiset kiusaajat, joista kouluaikana tutuiksi tulivat varsinkin kiusaamista harjoittavat opettajat. Sitten ovat räyhäkkäät työtoverit, esimiehet, viranomaiset ja lukemattomat muut henkilöt ja tahot. Elämä ei ole aina oikeudenmukaista.

    Guo Wenguin tarinaan on täysin mahdotonta ottaa mitään täsmällisempää kantaa. Jos on käynyt kuten hän väittää, se on tietenkin surullista. Pitäisi kuitenkin perehtyä myös vastapuolen näkemyksiin.

    Omasta mielestäni Kiina on kiistaton menestystarina, jolle ei löydy vertailukohtaa viimeisimmän 200 vuoden historiasta. Puolueen johdolla 850 miljoonaa ihmistä on nostettu köyhyydestä. Se selittää kokonaisuudessaan YK:n köyhyysohjelman menestyksen ja täysin ilman YK:n ansiota.

    Ilmaisu ”Kiinan tyrannimainen kommunisti-kapitalistijohto” sisältää yhden oksymoronin ja on muutenkin mieltä vailla. Maassa on kollektiivinen johto, jossa tärkeimmät tehtävät on jaettu useiden henkilöiden kesken. Tiukka meritokraattinen järjestelmä kierrättää potentiaalisia tulevia johtajia niin kauan ja niin vaativissa tehtävissä, että ns. mädät omenat tippuvat jo alkutaipaleella.

    En muutenkaan ymmärrä ajatuksesi logiikkaa. Jos Kiinan kommunistinen puolue romahtaisi, maa ajautuisi sisällissotaan ja talous romahtaisi, niin mitä sitten. Myös Euroopan talous romahtaisi ja Suomesta me kaikki tiedetään, että valtiollinen ja poliittinen johto olisi täydellisen avuton sellaisessa tilanteessa. Viidakon lait astuisivat välittömästi voimaan. Jos lisäksi rahan arvo romahtaisi, ruokaa saisi vain aseilla.

    • ”Maassa on kollektiivinen johto, jossa tärkeimmät tehtävät on jaettu useiden henkilöiden kesken. Tiukka meritokraattinen järjestelmä kierrättää potentiaalisia tulevia johtajia niin kauan ja niin vaativissa tehtävissä, että ns. mädät omenat tippuvat jo alkutaipaleella.”

     Tuo tyyli ei voi olla johtamassa muuhun kun pätevien nousuun johtotehtävissä.
     Lisäksi maa taistelee tehokkaasti korruptiota vastaan ja sen kitkemiseksi on perustettu erityinen elin joka valvoo sekä poliittisia että virkamiehiä.

     China’s Rise, America’s Fall
     Which superpower is more threatened by its “extractive elites”?
     RON UNZ
     …we must admit that Richard Lynn, a prominent British scholar, has been correct in predicting for a decade or longer that the global dominance of the European-derived peoples is rapidly drawing to its end and within the foreseeable future the torch of human progress and world leadership will inevitably pass into Chinese hands.
     http://www.unz.com/runz/chinas-rise-americas-fall/

 15. First Passenger Train Travels from St. Petersburg to Crimea, Gets a Very Russian, Very Jolly Welcome (Russian TV News)
  https://russia-insider.com/en/first-passenger-train-travels-st-petersburg-crimea-gets-very-russian-very-jolly-welcome-russian-tv

  Crimea Greets First Russian Passenger Train! Visiters Took 43.5 Hour Trip to Reach Kerch Bridge!
  Hieno video, 5min, kannatta katsoa ja nähdä upea Krimin silta
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=7rElOElzngI&feature=emb_logo

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here