”Kaksi suurta estettä demokratialle on ensinnäkin köyhien keskuudessa laajalle levinnyt harhaluulo siitä, että meillä on demokratia, ja toiseksi rikkaiden keskuudessa vallitseva krooninen kauhu, että sellaisen saavuttaisimme.”

— Edward Dowling

Bolivian presidenttinä vuodesta 2006 toimineen Evo Moralesin (artikkelikuvassa) voitettua 20.10. pidetyt presidentinvaalit maassa syntyi laajoja levottomuuksia, ja Morales joutui eroamaan armeijan painostuksesta. Opposition edustaja Jeanine Añez on ottanut väliaikaisen presidentin tehtävän. Meksiko on myöntänyt Moralesille turvapaikan. Meksiko ja Venäjä pitävät tilannetta sotilasvallankaappauksena, ja myös mm. Espanja on ilmaissut huolensa maan sekasortoisesta tilanteesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sitä vastoin ylistänyt Moralesin syrjäyttämistä pitäen sitä ”vahvana viestinä” siitä, että ”demokratia ja kansan tahto voittavat aina”. Valkoisen talon mukaan Moralesin eroaminen oli ”merkittävä hetki demokratialle”.

Tutkimuslaitos CEPR:n (Centre for Economic Policy Research) mukaan Bolivian vaalit olivat lailliset. Sen mukaan vaalivilpistä ei ole merkkejä.

Tuoreiden paljastusten perusteella Moralesin eroon johtaneet levottomuudet eivät kuitenkaan ilmennä kansan spontaania suuttumusta. Kyse on todellakin vallankaappauksesta, johon maan ulkopuoliset toimijat ovat sekaantuneet.

Radio Education Network of Bolivia (Erbol) on äskettäin julkaissut 16 nauhoitetta, jotka on tehty ennen presidentinvaaleja. Äänitteissä Bolivian (oikeisto)opposition edustajat keskustelevat vallankaappaukseen turvautumisesta siinä tapauksessa, että Evo Morales voittaa vaalit. Vallankaappausta johdettaisiin maan Yhdysvaltain-lähetystöstä käsin. Nauhoitteille, jotka voi kuunnella täällä, on tallentunut harkinnassa olevia keinoja, kuten hallituspuolueiden toimistojen tuhoaminen, yleislakko ja Moralesin murha. Tallenteiden aitoudesta ei ole tässä vaiheessa täyttä varmuutta, mutta toistaiseksi niitä ei ole osoitettu väärennöksiksi. Oppositiojohtajat eivät ole uutistoimisto Telesurin mukaan kommentoineet niitä eivätkä siten myöskään kiistäneet niiden aitoutta.

Bolivian ”dollari-opposition” vuodetut kaappaussuunnitelmat

Boliviassa vaikuttaa entisten armeijan upseerien johtama järjestö Coordinadora Nacional Militar (CONAMIL), johon kuuluvat mm. nauhoituksissa mainitut kenraali Rumberto Siles sekä everstit Julius Cesar MaldonadoOscar Pacello ja Carlos Calderon. CONAMIL tekee yhteistyötä Yhdysvalloissa asuvien bolivialaispoliitikkojen kanssa: Bolivian entinen presidentti Gonzalo Sánchez de Lozada sekä Manfred Reyes Villa, Mario Cossio ja Carlos Sánchez Berzai. Nämä puolestaan koordinoivat toimintaa Bolivian opposition johtajien kanssa. Näitä johtajia ovat Waldo Albarracín (CONADEn, kansallisen demokraattisen konfederaation puheenjohtaja), La Pazin kansalaiskomitean puheenjohtaja Jaime Antonio Alarcón Daza, Bolivian entinen presidentti, fasistisen ADN:n jäsen Jorge Quiroga, Juan Carlos Rivero, entinen oikeusasiamies Rolando Villena sekä Kansallinen yhtenäisyys -puolueen Samuel Doria Medina.

Tallenteiden perusteella opposition on ollut tarkoitus synnyttää Boliviaan epävakauden ilmapiiri rinnakkaisen hallituksen perustamisen oikeuttamiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi kansalaiskomiteat ja oppositioryhmät ovat valmentaneet nuorten ryhmiä väkivaltaisuuksiin pääasiassa Santa Cruzin ja La Pazin kaupungeissa. Suunnitelmissa on ollut jopa jakaa maa itä- ja länsirintamiin, mikä johtaisi kaaokseen ja mahdollisesti sisällissotaan.

Aseita kerrotaan kuljetetun Yhdysvalloista, erityisesti Miamista, Chilen rannikolla sijaitsevan Iquiquen kaupungin kautta Boliviaan. Lisäksi kansalaiskomiteoiden kerrotaan maksaneen äänestäjille Carlos Mesan äänestämisestä äänestyslipukkeesta äänestystilanteessa otettua valokuvaa vastaan.

Tallenteiden sisältöä

Yhdysvalloista nauhoituksessa no. 1 mainitaan senaattorit Marco Rubio (rep), Ted Cruz (rep) sekä Bob Calderon (dem), joiden kerrotaan luvanneen tukea taloudellisia pakotteita Boliviaa vastaan, jos Morales voittaa vaalit.

Tallenteessa no. 2 Bolivian opposition jäsen, mahdollisesti entinen sotilas, vaatii aseisiin tarttumista.

Tallenteessa no. 3 toistaiseksi tunnistamaton Bolivian opposition jäsen ehdottaa presidentin (Moralesin) poliittisen puolueen kannattajien kotien merkitsemistä pelon lietsomiseksi, jotta he siirtyisivät tukemaan vallankaappausta.

Tallenteessa no. 4 toistaiseksi tunnistamaton Bolivian opposition jäsen pohtii strategiaa vaalituloksen mitätöimiseksi (toim.huom. vaalituloksen mitätöimisen suunnittelu viittaa siihen, että oppositiossa arvioitiin jo etukäteen, ettei se pärjää vaaleissa) sekä sotilaiden ja siviilien kansannousun sekä yleislakon synnyttämiseksi. Puhuja lisää, että armeijassa ja poliisivoimissa on aktiivijäseniä, jotka kannattavat em. toimia.

Tallenteessa no. 5 Bolivian opposition jäsenet käyvät keskustelua, jonka perusteella Yhdysvaltoihin korruptiosyytteitä paennut Manfred Reyes Villan on ollut osallisena vallankaappaussuunnitelmissa. Brasilian (oikeisto)hallituksen ja evankelisen kirkon kerrotaan tukevan Bolivian oppositiota.

Toim.huom. Tämän ja aiemmin koetun perusteella on mahdollista, että evankelinen [huom. ei evankelis-luterilainen] kirkko on avustanut vallankaappauksessa käytettyjen varojen siirtämisessä Boliviaan. Evankelistojen halukkuuden osallistua vallankaappaukseen ymmärtää, kun tietää Bolivian lisänneen vuonna 2018 lakiinsa pykälän 88, joka määrää 5–12 vuotta vankeutta ”kenelle tahansa joka värvää, kuljettaa, riistää vapauden tai isännöi ihmisiä tarkoituksella värvätä heidät osallisiksi aseellisiin konflikteihin tai uskonnollisiin tai palvontaorganisaatioihin”, minkä Bolivian evankeliset kirkot tulkitsivat puuttumiseksi uskonnon vapauteen.

Nauhoite no. 6 vahvistaa Mandfred Reyes Villan osallisuuden vallankaappaussuunnitelmissa. Nauhalla kerrotaan kuuluvan myös ”poliittisen aktiivin” Mauricio Muñoz y Reyesin äänen.

Tallenteessa no. 7 entinen eversti vahvistaa Evo Moralesia vastaan suunnitellun vallankaappauksen.

Tallenteessa no. 8 entinen Bolivian armeijan eversti Julio César Maldonado Leoni (CONAMIL) antaa määräyksiä Kuuban lähetystöä ja sen diplomaatteja vastaan suunnatuista toimista, jotta nämä lähtisivät Boliviasta.

Tallenteessa no. 9 entiset bolivialaissotilaat Cochabamban kaupungissa pidetyssä tapaamisessa puhuvat poliittis-sotilaallisen voiman luomisesta. Mukana eversti Julio César Maldonado Leoni.

Tallenteessa no. 10 Bolivian armeijan entinen eversti Teobaldo Cardoso toteaa kaiken olevan valmiina (vallankaappausta varten) ja suuren joukon entisiä ja nykyisiä armeijan jäseniä olevan valmiina sotaan.

Nauhoituksessa no. 11 Manfred Reyes Villa keskustelee ”poliittisen aktivistin” Miriam Pereiran sekä kahden toimittajan, Carlos ja Chanet Blacutin kanssa suunnitelmista presidentin kaatamiseksi.

Tallenteessa no. 12 entinen kenraali Remberto Silas viittaa Bolivian hallituksen vastaiseen ”suureen suunnitelmaan”.

Tallenteessa no. 13 La Pazin kansalaiskomitea suunnittelee yhdessä johtajansa Jaime Antonio Alarcón Daza’an kanssa lokakuun 21. päiväksi yleislakkoa.

Tallenteessa no. 14 CONAMIL:n edustaja, entinen eversti Oscar Pacello Aguirre puhuu salaisesta suunnitelmasta presidentti Evo Moralesia vastaan.

Tallenteessa no. 15 Jaime Antonio Alarcón Daza, Iván Arias ja kansalaiskomiteoiden edustajia keskustelevat tarpeesta hankkia ennen seuraavia presidentinvaaleja sellainen ääntenlaskujärjestelmä, jota voisi manipuloida:

”Nämä ääntenlaskukoneet maksaisivat yhteensä 300 000 dollaria. Yhdysvaltain lähetystö ja maassa oleva Euroopan unionin edustusto osallistuisivat hankinnan rahoittamiseen, jonka ne tekisivät [Saksan ja Bolivian katolisten kirkkojen] Jubileo-säätiön sekä evankelisen kirkon kautta. Tätä nimenomaista tarkoitusta varten ne ovat jo keränneet yli 800 000 dollaria, josta maksettaisiin myös äänten nopeaan laskemiseen osallistuvien palkat.”

Tallenteessa no. 16 Miriam Pereira puhuu Yhdysvalloissa asuvasta Carlos Sanchez Berzainista, joka haluaa sisällissotaa Boliviaan. Toiminnalle kerrotaan olevan puolen miljoonan dollarin rahoitus.

Taaloja ja takahuoneita

Yhdysvaltain tiedusteluelimet ja ulkoministeriö arvioivat ennakolta Evo Moralesin voittavan presidentinvaalit. Behind Back Doors -sivusto kirjoittaa Bolivian vallankaappausta valmistelevan vaiheen olleen huhti–heinäkuun aikana, jolloin muodostettiin poliittisia liittoutumia, pidettiin koordinaatiokokouksia sekä valmisteltiin vallankaappauksen aloitustoimia kuten uutisoinnin haltuunottoa, some-hasbaristien aktivointia sekä muodollisten valitusten tekemistä sopiviin kansainvälisiin instituutioihin. Valeuutisointia ja some-hasbaristeja komentaa Raúl Reyes Rivero.

Wikileaksin julkaisemien sähkeiden perusteella yksi dollari-opposition presidenttiehdokas, yksityistämisen puolestapuhuja Carlos Mesa, on käynyt säännöllistä kirjeenvaihtoa yhdysvaltalaisten viranomaisten kanssa Moralesin syrjäyttämisestä. 

Toisessa vaiheessa Bolivia epävakautetaan luomalla lakkojen, väkivallan, opiskelijaliikehdinnän, terveydenhuollon, kansalaiskomiteoiden hyödyntämisen ja mielenilmausten avulla sosiaalisia kriisejä. Suunnitelman mukaan maa halvaannutetaan ennen lokakuun vaaleja. Poliisivoimien ja armeijan sisälle synnytetään sisäistä hajontaa, jolloin ne saadaan helpommin tukemaan vallankaappausta.

Viimeisessä vaiheessa julistetaan vaalivilppiä ja perustetaan rinnakkaishallitus (toim.huom. kuten Venezuelassa).

Oppositioliittouman yhden presidenttiehdokkaan, Oscar Ortizin neuvonantajana toimii Erick Foronda Prieto, joka työskenteli 20 vuotta Yhdysvaltain La Pazin lähetystön pressitoimistossa ja oli myös bolivialaisten, konservatiivisen La Razonin ja fasistisen ADN-militanttiorganisaation Ultima Hora -lehden päätoimittaja.

Yhdysvaltain ulkoministeriön henkilökuntaan kuuluvat Mariane Scott ja Rolf A. Olson ovat kokoustaneet Brasilian, Chilen, Argentiinan ja Paraguayn diplomaattien kanssa hakien tukea vallankaappaukselle Boliviassa, kirjoittaa Behind Back Doors -sivusto. Tämä on järkeenkäypää, koska mainituissa maissa on vallassa Yhdysvaltain pakkomyymä ”yhden koon” demokratia, jossa kansallisomaisuus siirtyy monikansallisille yrityksille ”uudistusten” myötä. On luultavaa, että naapurimaiden diplomaattien kanssa käydyissä keskusteluissa on sovittu sisällissotaan tarvittavan aseistuksen kuljetuksista, koska osa aselogistiikasta kulkee vuodetun suunnitelman mukaan Chilen, Brasilian ja Paraguayn kautta.

Vastamediaa seuranneet ovat jo selvillä siitä, että Open Back Doors -sivuston ennakolta hahmottelema tapahtumakulku on toteutunut jokseenkin sellaisenaan.

Median uutisoinnin täsmällisyyttä ja tasapuolisuutta arvioiva järjestö FAIR (Fairness and Accuracy in Reporting) kirjoittaa ironisesti, ettei amerikkalaismedia kutsu vallankaappausta vallankaappaukseksi, saati että olisi huolissaan ulkovaltojen (Yhdysvallat) sekaantumisesta vieraan valtion (Bolivia) vaaleihin — koska Yhdysvallat halusi vallankaappausta. Länsimedia ei myöskään muistuta lukijoita siitä, että Amerikoiden yhteistyöjärjestö OAS on kylmän sodan aikana perustettu, Yhdysvaltain rahoittama rakenne, jonka tehtävä on estää vasemmistohallitusten toimintaa.

Taustatietoa

Vuodesta 1985 vuoden 2005 vaaleihin Bolivia oli milloin minkäkinlaisen Washingtonin konsensuksen ikeessä, mutta sen jälkeen Bolivialla on mennyt paremmin. Evo Morales on ollut Bolivian presidentti vuodesta 2006.

Boliviassa oli siis presidentinvaalit lokakuun 2019 puolivälissä. Evo Morales valittiin jatkokaudelle, mutta hänen edellä mainittu vastaehdokkaansa, journalisti Carlos Mesa ei tunnustanut tulosta vaan pyysi kannattajiaan jatkamaan mielenosoituksia.

IMF:n ohjeistusta noudatellen kansallisomaisuutta yksityistänyt Moralesin edeltäjä, uusliberalisti De Lozada murhautti vuosien 2002–2004 välillä yli 70 maatyöntekijää.

Morales ilmoitti uusista vaaleista Amerikan valtioiden järjestön OAS:in julkaistua alustavan raportin, jossa vaadittiin lokakuun vaalituloksen mitätöimistä epäselvyyksien takia. Yhdysvallat, Brasilia, Argentiina, Kolumbia ja EU ehdottivat toisen kierroksen järjestämistä. Latinalaisen Amerikan maiden yhteinen media Telesur uutisoi Moralesin eronneen väkivaltaisuuksien minimoimiseksi, kun armeijan vanhemmat upseerit sekä poliisipäälliköt olivat kehottaneet häntä siirtymään sivuun oppositiopuolueiden hylättyä Moralesin esityksen dialogista. Moralesin varapresidentti Alvaro Garcia Linera on hänkin ilmoittanut eroavansa.

Vasemmistoliberaali media The Nation pitää Moralesin Boliviaa menestystarinana. Moralesin aikana hallintoa hajautettiin ja alueiden itsemääräämisoikeutta lisättiin samalla kun rakennettiin infrastruktuuria, parannettiin sosiaaliturvaa ja vähennettiin eriarvoisuutta:

”Nyt on aivan selvää, että tulonjakoagenda ei ole tuhonnut Bolivian taloutta. Kaukana siitä. Moralesin aikana Bolivian talous on kasvanut kaksi kertaa sitä tahtia kuin muun Latinalaisen Amerikan, inflaatioaste on ollut vakaa, hallitus on kyennyt tekemään merkittäviä säästöjä […]”

Näin siitä huolimatta, että esimerkiksi minimipalkka on kolminkertaistunut Moralesin aikana.

Eronnut varapresidentti Linera tokaisi vuonna 2018 kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n olevan ulkopuolinen taho, joka tarkastaa datan, jatkaen että ”emme me koskaan ole noudattaneet sen neuvoja, emmekä aiokaan, koska taloudellinen malli, jota noudatamme, on erilainen kuin se, jota IMF ajaa.” Bolivialla ei ole ollut diplomaattisuhteita Yhdysvaltoihin vuoden 2009 jälkeen.

Nyt Bolivian johtoon on nousemassa uusia toimijoita. Hylätyssä presidentinpalatsissa kiitti Herraa äärioikeistolainen ”oppositiojohtaja”, kristitty verokeidasteleva multimiljonääri Luis Fernando Camacho. Camachon oppiaika fasistisessa, puolisotilaallisessa, rasistisessa ja homofobisessa Unión Juvenil Cruceñista -järjestössä (UJC) on otettu hyötykäyttöön: talonpoikia, toimittajia ja vasemmistolaisia pahoinpitelevä UJC on kytketty mm. Moralesin murhayritykseen. 

Vesa Raiskila osallistui artikkelin kirjoittamiseen.

Kommentti

Bolivia valitsi helmikuussa Kiinan strategiseksi kumppanikseen litium-esiintymiensä hyödyntämisessä. Yhdysvallat on määritellyt Kiinan taloudellisen kasvun ja poliittisen sekä sotilaallisen vaikutusvallan uhaksi kansalliselle turvallisuudelleen. Tähän kuvioon sopii myös litium, sillä Pentagon tuotekehittelee patentoitavia, ympäristöystävällisiä biopolttoaineilla ja sähköllä toimivia tuhoamiskoneita eikä luonnollisestikaan halua, että Kiina hallitsisi millään lailla näitä resursseja.

Yhdysvallat on rahoittanut demokratiavajevientiä Latinalaisen Amerikan maihin koko 2000-luvun mm. CIA:n peitteeksi katsotun NED:in (National Endowment for Democracy) ja USAID:in kautta. Niin on tehty myös vuonna 2019.

Riikka Söyring

Artikkelikuva Evo Moralesista (rajattu): Eneas De Troia (CC BY 2.0)

21 KOMMENTTIA

 1. USA:n ”takapiha” -se on American kohtalo jo isoisän ajalta ja tilanne muistuttaa tuttua kaava ,mutta sen turhaa mutisematta kysyn vaan että onko tämä nyt näytön paikka? Lähtekö maan talous lentoon ja demokratia kukoistukseen niin että Venezuela tai Kuuba nöyrästi seuraa. Vaihtoehtona ahneen nälkäiset ahneen kylläisten tilalle.

 2. Eikä ole edes syytä ihmetellä, onhan ne kaikki mellakoinnit ja muutkin pahat tapahtumat ennustettu jo kauan sitten siinä hyljätyssä kirjassa. ”Tulvia monin paikoin”, ja nyt juuri syttyy outoja tulipaloja monella suunnalla,lienevätkö tuhopolttoja, siitä on jo puheltu.Ovatko jälleen-rakentajat niiden tuhojen takana, kukapa sen tutkisi varmaksi ? Californiassakin sähköfirma katkaisi juuri sopivasti viirrat poikki, etteivät asukkaat voineet käyttää sähköllä toimivia sammutuslaitteita ollenkaan, ja niin meni ”mökki ja sen sisältö tuhkaksi”.
  Piru on ”merrassa” sanoi kalaville, kun MONNI sieltä verkosta tuijotti.

  • Kalifornian tulipaloista olen lukenut, että Kiinassa suunniteltaisiin supernopeaa junaa Kaliforniaan, jolloin pitäisi saada ostettua maata. Maan ostamista helpottaa talojen palaminen reitiltä.
   Talot, joissa on uusi maadoittamaton älysähkömittari, tuppaavat palamaan, mutta yhtään vanhan sähkömittarin omaavaa taloa ei olisi palanut.

   Sitävastoin sisällissota on käynnissä sen maan alla. Kansan valitsema Trump ja armeija vs. Deep State.
   Deep staten media ei uutisoi siitä, ettei ihmiset herää. Ja armeija ei uutisoi siitä, ettei se muutu julkiseksi ja siviiliuhreja vaativaksi ilmisodaksi.

 3. Siis ymmärsinkö nyt oikein, Boliviassa on lähetystyö ja saarnaaminen kielletty?

  ”Evankelistojen halukkuuden osallistua vallankaappaukseen ymmärtää, kun tietää Bolivian lisänneen vuonna 2018 lakiinsa pykälän 88, joka määrää 5–12 vuotta vankeutta ”kenelle tahansa joka värvää, kuljettaa, riistää vapauden tai isännöi ihmisiä tarkoituksella värvätä heidät osallisiksi aseellisiin konflikteihin tai uskonnollisiin tai palvontaorganisaatioihin”, minkä Bolivian evankeliset kirkot tulkitsivat puuttumiseksi uskonnon vapauteen.”

 4. Tuskin sillä on mitään tekemistä raamatun tutkimisen kanssa, ovathan kaikki etelä-Amerikan maat Katolisia maita. Maapallon suurin saatanallisen opetuksen alkuunpanija. Raamatussa ei ole mitään ohjeita PALVOA MARIAA ”jumalan äitinä”. Jeesus ei edes koskaan kutsunut MARIAA ÄIDIKSEEN, vaan NAISEKSI. Miljoonilla ”uskovilla” ei ole vahintäkään ymmärrystä mitä se raamattu sisältää, koska heitä johdetaan, pelkästään kuulijoina eikä henkilökohtaisina tutkijoina.

 5. Kumma kun EU ei ole antanut vielä tukeaan Kolumbian vallankaappaukselle kuten Venezuelan tapauksessa tai Sauli Niinistö kehunut Boliviaa demokratiakehityksen edistämisestä. Taitavat kuitenkin vähän odotella kunnes vallankaapparit saa manipuloitavat äänestyslaitteet kuntoon ja mieleisensä presidentin äänestyksen manipuloinnilla valittua. Joko USA on saanut vallankaappauksen järjestettyä jokaiseen eteläAmerikan maahan vai vieläkö joku on vielä jäljellä johon vallankaappausta ei ole järjestetty, tuskinpa vain, taitaa olla menossa jo toinen kierros. Joka tapauksessa Boliviassa tehtiin etelä-amerikkalaiseen tyyliin sotilasvallan kaappaus ilman että demokraattiseksi itseään kehuva EU protestoi mitenkään. Huhut kertovat että Suomessakin olisi manipuloitavat äänestyslaitteet vai manipuloitavat äänestäjät.

  • Näyttää siltä että Black Water palkka-armeijaa käytetään Boliviassa mielenosoitusten luontiin.
   http://82.221.129.208/pages/bblackwater.jpg

   Sama palkka-armeija oli palkattu synnyttämään epäjärjestystä aikanaan Boston maratonille
   http://82.221.129.208/pages/blackwaterskull.jpg
   http://82.221.129.208/pages/heybro.jpg

   Aina kun havaitset rauhanomaisen mielenosoituksen muuttuvan väkivaltaiseksi, voit epäillä mielenosoittajien joukkoon palkatun väkivaltaisia tyyppejä, jotka aiheuttavat uhreja, jotta mielenosoittajat voidaan mustamaalata mediassa. Tästä on videokuvatodisteita ainakin Ranskasta, jossa mielenosoittajien joukkoon soluttautuneita väkivaltaisia tyyppejä poliisi päästi nurkan takana takaisin vapaaksi.

  • On huomattava että Boliviassa on puolet maailman litium-varannoista. Voi olla että joku sähköautoalan miljardööri yrittää saada niitä haltuunsa hyödyntäen Deep Staten hallussa olevia voimia?

 6. Atzmon kertoo mikä mies on Bernie Sanders.
  Voiko hänestä tulla Usan seuraava presidentti ja jos niin onko näitä vallankumouksia odotettavissa lisää?
  Melko varmasti on.

  The Jewish Progressive Agenda According to Bernie Sanders
  GILAD ATZMON
  In the 2016 Democratic primaries, Bernie Sanders presented himself as an American who happened to be Jewish. Now, in a radical shift, Sanders identifies as “a proud Jewish American.”

  To illustrate his alliance with what is currently the most racist state on the planet, Sanders delves into nostalgic memories of his Zionist youth. “I have a connection to Israel going back many years. In 1963, I lived on a kibbutz near Haifa. It was there that I saw and experienced for myself many of the progressive values upon which Israel was founded.”
  … Kibbutz Sha’ar HaAmakim was founded by Jewish immigrants from Eastern Europe. In short, the place Sanders describes as embodying ‘progressive values’ was in fact, part of the vile racially driven, Zionist ethnic cleansing project.

  … I can’t think of anything more disgusting and duplicitous than Sanders’ fake humanism.
  Bernie Sanders, a declared non-universalist ‘progressive,’ uses a Jewish outlet to vow to his people “I will direct the Justice Department to prioritize the fight against white nationalist violence. I will not wait two years to appoint a Special Envoy to Monitor and Combat Anti-Semitism, as Trump did; I will appoint one immediately.”

  If America intends, as it should, to fight racism and to heal its wounds it could be that Bernie Sanders is the worst possible candidate as he clearly expresses that what he cares about is the hatred of the one group that happens to be his own. Maybe president of the ADL is the more fitting post for the pretentious self confessed “proud Jewish American.”
  Leading the American people and the world should be left to a proper universalist and a genuine ethical character assuming that such a person is available and willing to commit.

  http://www.unz.com/gatzmon/the-jewish-progressive-agenda-according-to-bernie-sanders/

  • The Way Life Should Be? Vol. XVII (Finale): Get Woke, Shoah Invoke
   November 13, 2019/6
   Comments/in Featured Articles, General /by John Q. Publius

   It’s a sad state of affairs when charity becomes weaponized, but here we are. It certainly wasn’t always this way—it was once an integral part of the old WASP establishment’s noblesse oblige to those less fortunate than they.

   ……Our current government hasn’t the spine to curtail the cravenness and grotesque gluttony, the likes of which would’ve made the robber barons blush. They are bought and sold, and the true power brokers are not of the same Anglo-Saxon stock that built the country.
   We have a government run by financial institutions and corporations for financial institutions and corporations; when it no longer serves its purpose, it will be discarded along with the country itself.
   As it stands, we have watched America become little more than an economic zone, a gigantic market, its founding stock the target of ultimate erasure through a mixture of malice and greed.
   https://www.theoccidentalobserver.net/2019/11/13/the-way-life-should-be-vol-xvii-finale-get-woke-shoah-invoke/

 7. Eikä sillä ole paljoakaan vaikutusta kuka mitäkin maata johtaa vähän aikaa. Taustalla hääräävät kuitenkin ne jotka tekevät painavimmat tarkaisut. Sitä huijausta on seurattu Ensimmäisestä M-sodasta lähtien.Juutalais-ylimistö osoittautuu aina jäävän voitolle pankkeineen, huolimatta keitä juhlitaan voittajina. Pirullinen juoni ja se toimii.Juutalaiset koronkiskurit aloittivat ”taiteensa”jo Kreikassa antiikin aikoina. Nythän korkojen repimisellä ei ole mitään rajoja.

 8. Kiitos, Riikka ja Vesa. Teitte jälleen sen, mihin valtamedia ei kyennyt!

  ”If we want to save the planet earth, to save life and humanity, we have a duty to put an end to the capitalist system. Unless we put an end to the capitalist system, it is impossible to imagine that there will be equality and justice on this planet earth. This is why I believe that it is important to put an end to the exploitation of human beings and to the pillage of natural resources, to put an end to destructive wars for markets and raw materials, to the plundering of energy, particularly fossil fuels, to the excessive consumption of goods and to the accumulation of waste” (Evo Morales).

 9. Tapaus osoitti jälleen kerran valtamedian ylivallan suomalaisten maailmankuvan muodostamisessa. Moralesista välitettiin selkeän negatiivinen kuva valtaansa kiinni hirttäytyneenä diktaattorina, joka vääristeli vaalitulokset itselleen mieluisiksi. Nekin ihmiset ovat tohkeissaan, jotka muka valistuneina seuraavat kaukomaiden asioita ja ovat olevinaan maailman menosta tietäviä. Tätä on surkeaa kuunnella sellaisen, joka on tietoinen meikäläisen valtamedian tiukasta poliittisesta ohjailusta. Tämä tapahtuu mm. siten, että media kopioi juttunsa suoraan ulkomaisista uutislähteitä, joissa tieto välitetään USA:n tai länsikoalition ulkopoliittisen agendan kautta tulkittuna. Kun tähän ilmiöön tutustuu, voi jopa hämmästyä sen karkeutta. Suoranaista valehteluakaan ei siellä kaihdeta. Naiivit suomalaiset eivät tätä ymmärrä.

  Donald Trumpin kannattaisi pitää suunsa kiinni ja pitää huolta omasta tilanteestaan, koska USA:ssa nuo aivan samat voimat, jotka sanelevat USA:n ulkopolitiikan ja ohjailevat mediaa, ovat käymässä mieheen itseensä kiinni. Trump ei edusta ”demokraattisten instituutioiden” tahtoa ja mies tullaan kenties erottamaan virastaan kepulikonstein.

  • näinhän se media valitettavasti toimii,ja sillon joskus kun ovat puhuvinaan ”puolueettomasti”,niin silloinkin puhuvat asian vierestä tai ohi.
   trumpin erottamisesta en tiedä,onko se edes päätarkoitus tossa,vai huomion vetäminen muualle,kun nythän on biden jääny jutuissa täysin pois,ihan niin kun clintonin touhuissa,yhtäkkiä puhuttiinkin vain ja ainostaan todistamattomista venäjän tekosista

 10. Meni vahingossa tuonne Venezuela-sivulle vaikka tännehän tämä kuluu
  Tällaista Boliviasta

  Jewish Army Chief, US Embassy Overthrow Bolivia’s Indigenous President for Defying Diktats of World Jewry
  Eric Striker
  A military ultimatum has succeeded in deposing nationalist Bolivian president Evo Morales in what is being widely labeled a coup.

  https://russia-insider.com/en/politics/jewish-army-chief-us-embassy-overthrow-bolivias-indigenous-president-defying-diktats-world

  Released Lula in for Greatest Fight of His Life
  Better not mess with the former Brazilian president; Putin and Xi are his real top allies in the Global Left
  PEPE ESCOBAR
  http://www.unz.com/pescobar/released-lula-in-for-greatest-fight-of-his-life/

 11. Nyt uusi hallinto on karvansa näyttäny, kymmeniä mielenosoittajia tapettu satoja loukkaantunut ja pidätetty. Ei lupaa hyvää bolivian kansalaisille kun USA ja sen jojot valitsevat UsPinochetin nyt Bolivian johtoon.
  Kyllä amerikka on ykkönen toisten maiden johtajien vaihdossa mieleisikseen ja sen valmistelu on jo aloitettu ennen kuin USAn mielestä vaihdon tarvetta on kouluttamalla maan asukkaita ja viranomaisia USAssa vallavaihdon mukaisiin tehtäviin kuten Bolivian tapauksessa oli koulutettu vallankaappauksen tehneen poliisin ja armeijan sekä opposition johto.
  Suomenkin armeijan, poliisin ja opposition johto ja presidentti on saanut vallan kaappaus koulutuksen USAssa mutta suomen kansa on liian hidas innostumaan orpon ja hallaahon vallankaappauksen lietsontaan että vaalikautena ei sitä saa aikaan.

  • Pitää muistaa kenen renkinä USA toimii.
   Monet eivät siihen usko mutta kyllä niin on että neokonnat ja zio-masonic eliitti jota myös Illuminaatiksi kutsutaan on kaiken tämän maailman yksiin käsiin haltuunoton takana.
   Sille Kiina ja Venäjä yrittävät muodostaa vastavoimaa ja hyvä niin sillä pahin vaihtoehto on jos tuon eliitin diktatuuri toteutuisi maailmassa.

   • Kyllähän nämä vallankaappaustouhu on jonkun taustaporukan suunnittelema mutta sillä on USAssa myös vahva kannatus eikä muiden maiden presidentivaihtoa pidetä minään kansalaisten enemmistön piirissä USAssa ei EUssa. Jotenkin maailmassa on murtunut laillisuus ja oikeudenmukaisuus ihmisissä ja tämä on varmasti neokonnien ja ziamasoniceliittin suunnittelema ja toteuttama muutos ihmisissä muun tuhoamisen ohella. Jos ihminen toimisi kuin länsimaat niin ne olisi vatmasti loppuelämänsä vankilassa.

 12. Nämä puheet demokratiasta ja väkivallalla saavutettavasta rauhantilasta ovat vain retoriikkaa. Kyse on yksinkertaisesti siirtomaapolitiikasta, jonka tarkoituksena on ryöstää Bolivian luonnonvarat. Tällä kertaa lithiumista, joka myös strateginen luonnonvara USA:lle.

  Some geological estimates rank Bolivia’s lithium reserves as the world’s largest.

  Onko USA:n Monroe-oppi päivitetty uudeksi Geologisten maavarojen hallinnan opiksi? Tämä tulkintamalli on merkityksellinen myös Suomen kannalta ja se pitää ottaa vakavasti huomioon politiikassa, erityisesti luonnonvarojen hallinnassa.

  — Sivumennen sanoen Monroe opille on käynyt samoin kuin kaikille muillekin USA:n lupauksille: Alkuperäinen oppi tai sopimus perustui vastavuoroisuudelle, mutta sittemmin sopimus on pidetty voimassa yksipuolisesti, ilman vastavuoroisuutta.

  Nykyinen oppihan on NATO:on ja USA:an tukeutuminen. Ajatellaan, että luonnonvaramme, erityisesti pohjavesi on parhaiten turvattu, kun ulkomainen apu on mahdollisimman lähellä. Mutta katsokaa miten kävi Syyriassa:

  > ”Vedämme joukot pois,
  > mutta pidämme öljyn”.

  Jos Suomi perustaa luonnonvarojensa puolustamisen USA:n ja NATO:n antamiin lupauksiin ja aivan varmasti jos kokonaan jättää puolustuksen noiden järjestöjen käsiin, on seurauksena lopulta Syyrian kohtalo:

  Joko ”vetäydymme maasta” ja pidämme pohjaveden itsellämme
  tai
  annamme maanne ulkomailta tuotavien bandiittilaumojen hallintaan.

  Jos yksikin ministeri asettuu tätä ”vääjäämätöntä kansainvälistä kehitystä” vastaan, hänet ammutaan alas informaatiosodan hybridiaseilla, jotka perustuvat hänestä koko elämän ajalta koottuun tietoon.

  — Jokaisen ministerin on informaatio-aikakauden hallituksessa tehtävä valinta: Joko ministerin salkku ja siihen liittyvä hillitön ja kontrolloimaton oikeus jaella valtion varoja minne vain haluaa tai sitten ”informaatio-paljastus” ja sitä seuraava julkinen häpeä ja eroaminen virasta.

  Että näin tapahtuu, johtuu demokratian luonteesta itsestään. Demokratia ei sovellu tämän uuden informaatioyhteiskunnan hallintomalliksi. Demokratia on vanhentunut hallintomalli uudessa informaatioyhteiskunnassa.
  — Perusongelma on, että tässä järjestelmässä ihmisiä hallitsemaan asetetaan yksilöt, joilla ei ole kunniaa (arvovaltaa, dignity).

  Mitä sitten demokratian tilalle?

  • Mitä sitten demokratian tilalle?
   Vaikea kysymys.
   Periaatteessa voi ajatella että nykyinen demokratiakin mahdollistaisi parempaa jos nyt vahvasti korruptoituneeseen eduskuntaan saataisiin enemmistöksi kansan eikä omaa etuaan ja hyvinvointiaan ajavia ja puoluevallasta riippumattomia itsenäisiä edustajia sillä eduskunta on ylin vallankäyttäjä maassa. Silloin voisi ajatella että kansanvalta ainakin nykyistä enemmän pääsisi toteutumaan.
   Huijareita hiipii sinne ikävä kyllä aina eikä kansa pysty niitä seulomaan pois.

 13. Enpä tiennyt totuutta tässäkään … että näin barbaarisella tavalla USA ryösti Saksan totaalisesti ja perusteellisesti ww2 jälkeen ja osin jo sen aikana.
  Ja sama tahti on sen askelten tänäänkin

  The Greatest Intellectual Property Theft in History: Operation Paperclip
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=197993

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here