Kansan äänen toimitus julkaisi artikkelin ”Ilmaston muutos on tosiasia ja yhteiskunnallisen luokkataistelun kysymys” (sivulla 12). Olen ollut samaa mieltä siitä, että ilmasto muuttuu aina. Teksti on kovin tuttua ja vaikuttaa lähteneen toimitussihteerin näppäimistöstä. Tosin hän muutti 2018 juttuni nimeksi ”Muuttuva ilmasto ihmiskunnan huolena” (sivulla 14). Miksi suunnilleen saman sisältöistä kirjoitusta pitää toistaa jatkuvasti? Kirjoittajat tietävät tämän, mutta vain harvat lukijat.

Maa(vesi-ilma)pallon väkiluku ylitti 1800-luvun alkupuolella miljardin. Vuonna 2017 väkiluku oli yli 7,5 miljardia. Ihmiskunta hönkii hiilidioksidia yli 7,5-kertaisesti eli kyllä ihmiset vaikuttavat CO2-pitoisuuden kasvuun. Ilmasto vaihtelee aina.

CO2-pitoisuudesta on mitattua tietoa. Tutkimusten mukaan CO2-pitoisuuden kasvulla ei ole juuri vaikutusta lämpötilaan. Joskus löytyy korrelaatiota, mutta ei merkittävää kausaliteettia. Vuonna 2013 oli käytössä viisi globaalin lämpötilan aikasarjaa. Mittausdatan perusteella lämpenemisen pysähtyminen vuoden 1997 jälkeen on yleisesti tunnettu tosiasia. Käytäntö torppasi IPCC:n teoreettisen ennusteen. Lämpötilatilastoja löytyy verkosta.

Kanadalainen yliopisto on erottanut yhden maailman johtavista jääkarhuasiantuntijoista ja Victorian yliopistossa Brittiläisessä Kolumbiassa Kanadassa 15 vuoden ajan apulaisprofessorina toimineen eläintieteilijän, Susan Crockfordin, apulaisprofessorin tehtävästään. Erottaminen on rangaistus hänen sanottuaan sellaista, mitä jääkarhuista ei sallita tai sovi sanoa: populaatiot ovat elinvoimaisia; ne eivät ole sukupuuttoon kuolemassa ja kertomukset siitä, kuinka merijään sulaminen kesällä nälkiinnyttää jääkarhut, ovat roskatiedettä.

Jälleen käytäntö on murskannut yhden teorian — sen, että ilmaston lämpeneminen uhkaa jääkarhujen populaatiota. Teorian tukemiseksi on esitetty photoshopattuja kuvia ja säälittäviä videoita nälkiintyneestä jääkarhusta. Karhut kuolevat vanhuuttaan kuten ihmiset ja muut imettäväiset. Joskus tauti nopeuttaa kuolemaa.

Alkuperäinen kuva vasemmalla, WWF Suomen kuvamanipulaatio oikealla. Järjestö joutui pahoittelemaan toimintaansa ilmastokampanjassaan.

Olin seuraamassa luentoa ”Valtamerten pinnannousu ja tulevaisuuden meritulvariskit Suomen rannikolla”. Luennon lopuksi kysyttiin, kuinka korkealle merenpinta voi nousta. Vastaus sai minut pidätetysti nauramaan: se riippuu valitusta mallista! Mistä lähtien luonto on alkanut totella IPCC:n ja muiden malleja?

Opiskeluaikanani 1960-luvulla perehdyin YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:on (Food and Agriculture Organization). Se oli niin arvovaltainen, että sen ennusteet toteutuivat, koska mikään valtio ei uskaltanut poiketa sen ennusteista. FAO:n toiminta-alueita ovat kehitysmaiden tuki, tiedottaminen ruoasta, ravitsemuksesta, maanviljelyksestä ja kalastuksesta, neuvojen antaminen hallituksille sekä neutraalin foorumin tarjoaminen keskustelulle tärkeimmistä ruoka- ja maatalouskysymyksistä.

Hannu Kautto on tekniikan lisensiaatti.

Artikkelikuva Saiful Muluk, yli 3200 metrin korkeudessa oleva järvi Pakistanissa. Kuva: Waqaar Rasheed (CC BY-SA 3.0)

Lähteet

Matti Virtanen | YLE (3.8.2013): Näkökulma: ”Saat potkut, valehtelija, denialisti”.

Oikea media (1.11.2019): Kanadalaisprofessori menetti työnsä kerrottuaan totuuden ”uhanalaisista” jääkarhuista.

47 KOMMENTTIA

 1. Ilmastomuutos on tosiasia, joka asettaa tehtäviä ennen kaikkea työväenliikkeelle

  SOME:ssa käydään ilmastokeskustelua, jossa osaksi vähätellään meneillään olevan ilmaston muutoksen todellisuutta ja vakavuutta. Mikä tahansa iso asia synnyttää aina erilaisia näkemyksiä, kirjoituksia ja mielipiteitä, jotka luovat mahdollisuuden erilaiseen spekulointiin. Tulee kuitenkin aina pitää mielessä tosiasiat ja erottaa niistä erilaiset marginaaliset väitteet ja vivahteet. Ei pidä antaa tilaa näkemykselle, jonka mukaan ihmiskunnalle syötetään jostain käsin näin suurta globaalia valetta, kuin mitä ilmatieteen tutkijat meille välittävät. Kehottaisin tässä yhteydessä tutkimaan vaikkapa oman maamme Ilmatieteen laitoksen sivuja ja sitä tietoa mitä siellä on saatavilla. Hannu Kautto pitää yllä käsitystä, jonka hän kiteyttää lauseeseen, että ”ilmasto muuttuu aina”. Tällä hän haluaa sanoa, että kyse nykyisessä ilmaston muutoksessa on vain ilmaston luonnonmukaisesta vaihtelusta, jossa esimerkiksi hiilidioksidin vaikutuksella ilmaston lämpenemiseen ei voida osoittaa selkeää korrelaatiota.

  Älkää uskoko salaliittoihin

  Otetaanpa järki käteen. Uskommeko todella siihen, että esimerkiksi Katowicen eri valtioiden ilmastoneuvottelu Puolassa, jossa saatiin aikaan laiha sopu Pariisin ilmastosopimuksen säännöistä, kokoontui ja teki päätöksensä globaaliin valheeseen, väärinkäsitykseen ja manipulointiin perustuen. Uskommeko siihen, että Pariisissa vuonna 2015 tehty sopimus, jossa kaikki maailman maat sitoutuivat vähentämään päästöjään ja rajaamaan tällä tavalla maapallon lämpenemisen alle kahden asteeseen, tekivät tämän perustuen valheellisiin tietoihin. Olisi se aikamoinen salaliitto, jossa 99 % maailman asiantuntijoista liittoutuisi yhteen syöttääkseen ihmisille moista pajunköyttä.

  Asiat on esitettävä oikeassa valossa

  Tällainen ilmastoskeptisyys ei palvele ainakaan työväenliikkeen asiaa. On suorastaan rikollista, että myös työväenliikkeen piirissä levitetään tällaisia uskomuksia. Lainaan tähän pienen otteen Hannu Kauton vuoden 2018 viimeisen Kansan äänen (6/18) kirjoituksesta: ”Kasvihuonekaasu on kaasu, joka ilmakehässä ollessaan päästää lähes kaiken auringonsäteilyn lävitseen, mutta absorboi suuren osan Maan pinnalta lähtevästä lämpösäteilystä aiheuttaen kasvihuoneilmiön. Vesihöyry aiheuttaa 80,7 % kasvihuoneilmiöstä, CO2 vain 12,7, otsoni (O3) 4,4, metaani (CH4) 0,6 ja typpioksiduuli (N2O) 0,6 %. Vastaavasti ne vaikuttavat lämpötilan nousuun 27,4, 4,3, 1,5, 0,2 ja 0,2 oC. Jos hiilidioksidin suhteellinen vaikutus on yksi, niin vesihöyryn on 11,8 ja muiden alle yksi /14/. Hiilidioksidi on elämänmuotomme välttämätön perusedellytys. Kasvit tarvitsevat CO2 yhteyttämiseen, jossa muodostuu sokeria ja vapautuu happea. Lisäksi tarvitaan vettä, auringon valoa ja sopivasti lämpöä. Kasvien kasvu eli sato vähenee oleellisesti, jos CO2-pitoisuus on < 200 ppm (miljoonasosaa).” Nämä tässä mainitut asiat pitävät varmasti paikkansa, mutta niistä saa helposti sellaisen käsityksen, että hiilidioksidilla olisi vain vähäinen merkitys tämän hetkiseen lämpötilan nousuun. Vesihöyry kyllä on se tekijä, jolla on suurin merkitys siinä peruslämpötilassa, joka syntyy olemassa olevasta kasvihuoneilmiöstä ja hiilidioksidin osuus on pienempi. Mutta vesihöyry ei aiheuta ollenkaan niitä muutoksia, jotka synnyttävät nykyisen ilmaston lämpötilan nousun, jonka haluamme pysäyttää alle kahden asteen. Veden määrä maapallolla on vakio ja maapallolla on vain rajallinen määrä vettä ja sen vaikutus maapallon lämpötilaan on vielä lähes vakaa. Lämpötilan nousu aiheutuu lähes yksinomaan hiilidioksidin määrän kohoamisesta ilmakehässä. Tämä taasen aiheutuu liiallisesta fossiilisten polttoaineiden polttamisesta. Kaikki muu on spekulointia tämän pääasian rinnalla. Siis hiilidioksidin määrä kasvihuoneilmiön muutoksiin vaikuttavista tekijöistä kasvaa ja muuttuu tällä hetkellä ilmakehässä. Tämä on pidettävä mielessä. Tästä kyllä yli 99% ilmastotieteilijöistä ovat yksimielisiä.

  Metaanista

  Esimerkiksi metaani on hiilidioksidia huomattavasti tehokkaampi kasvihuonekaasu, mutta sen merkitys nykyisen lämpötilan nousun aiheuttajana ei ole vielä suuri. Vaarana on, että pienikin lämpötilan nousu alkaa vapauttaa ikiroutaan ym. maaperään muodostuneita metaanitaskuja, ja silloin hiilidioksidin määrän kohoamisesta aiheutuva pieni lämpötilan nousu alkaa vapauttaa ilmakehään metaania ja se saattaa olla tuhoisaa. Lämpötilan nousu alkaa silloin ”ruokkia itseään”. Tästä kirjoitimme Kansan äänessä 4/14 sivu 15 Risto Koivulan artikkelissa ”Metaanitaskut puhkeavat”. (Katso linkki alla). Metaanista on huomattava se, että se on kevyt kaasu ja haihtuu avaruuteen 12 vuodessa. Silloin kun sitä alkaa kerääntyä ilmakehään nopeammin, kuin mitä se haihtuu avaruuteen, silloin sen merkitys muuttuu. Tämä vaara on todella olemassa.
  Käydyssä keskustelussa on vähätelty monia asioita. Otan joitain esimerkkejä (en ollenkaan tärkeysjärjestyksessä).

  Jääkarhut

  On sanottu, että luonnonsuojelijat ovat turhaan huolissaan jääkarhujen selviämisestä, koska jääkarhujen määrä on viime vuosina lisääntynyt. Jääkarhujen määrä on todellakin lisääntynyt mm. parantuneiden suojelutoimien ansiosta. Jääkarhu tekee pesänsä Saimaan norpan tavoin jää/lumi suojaan. Kuitenkin jos jääkarhujen ympäristön jää ja lumi katoaa, on se tuhoisaa jääkarhuille. Ja me tiedämme, että nykymenolla pohjoisen jäämeren jääpeite tulee sulamaan. Luonnonsuojelijoiden pelot eivät ole ollenkaan aiheettomia. Tässä yhteydessä voi aivan hyvin miettiä esimerkiksi Saimaan Norpan kohtaloa. Sekin pärjää suojelutoimien ansiosta, joista yhtenä on, että niille jo nyt rakennetaan lumikinoksia pesintää varten, kun hetikään joka vuosi ei enää tule lunta. Silläkin torjutaan ilmastomuutoksen vaikutusta.

  Hiili

  Kivihiili syntyi kasvien jätteistä kivihiilikaudella n. 300 miljoonaa vuotta sitten. Silloin ilmakehässä oli enemmän hiiltä ja sen johdosta maapallon keskilämpötila oli nykyistä korkeampi. Silloin kasvoivat ”korte- ja saniaiskasvien metsät” joiden kautta ilmakehästä hiili siirtyi kasvijätteistä muodostuneisiin geologisiin hiilikerrostumiin ja myös maapallon lämpötila laski. Näin tapahtui siksi, että silloin lahottajasienet eivät olleet vielä täysin kehittyneet ja fossiilikerrostumat pääsivät muodostumaan. Jokainen voi päätellä, että jos ammoin maaperään kerrostunut hiili ja öljy nostetaan ylös ja polttamalla vapautetaan sen hiili uudelleen ilmakehään, nostaa se ilmakehän keskilämpötilaa. Tällä hetkellä arvioidaan maapallon ilmaston keskilämpötilan mittaushistorian aikana nousseen jo yli yhden celsius-asteen. Asiantuntijat eivät ole väärässä. Hiilidioksidin määrän kasvu ilmakehässä on tekijä, joka tällä hetkellä synnyttää lämpötilan kasvua. Jopa silmin havaittavat muutokset korreloivat hyvin näiden tietojen kanssa. Siksi on vastuutonta väittää, että kivihiiltä ja turvetta voidaan polttaa ilman minkäänlaisia seuraamuksia ilmaston tilaan.

  Hurrikaanit ja taifuunit

  Ilmastoskeptikot väittävät, että tähän saakka ei olisi havaittu ilmaston lämpenemisen vaikutusta hurrikaanien ja taifuunien esiintymisiin ja voimakkuuksiin. Yksittäisiä hirmumyrskyjä ei voida selittää tietenkään ilmastonmuutoksella, mutta hirmumyrskyjen esiintymisten ja merivesien lämpenemisen välillä voidaan nähdä selkeä korrelaatio. Lämmön vapautuminen lämmenneestä merivedestä ”ruokkii” isojen taifuunien ja hurrikaanien syntymistä. Vuosi 2017 sijoittuu mittaushistorian kolmen lämpimimmän vuoden joukkoon ja v. 2015 hiilidioksidin määrä ylitti 400 ppm:n rajan. Samaan aikaan ilmaston lämpeneminen yhden vuoden osalta mittaushistorian aikana ylitti yhden celcius-asteen. Vuonna 2017 Karibialla ja Atlantilla esiintyi ennätyksellisiä hurrikaaneja. Ilmastomuutos näkyy Suomenkin kohdalla myrskyjen luonteen muutoksina. Muistamme Tapani-myrskyn. Se ei ollut yksittäistapaus. Samankaltaisia olivat Janica- ja Kiira-myrskyt. Kun aiemmin syysmyrskyjen kausi meillä oli marras-joulukuussa niin tänään syys-myrskyjen esiintymisaika kestää syyskuulta tammikuulle. Usein Karibian ja Atlantin hurrikaanit jatkavat liikettään yhdistyen Pohjoisen Atlantin matalapaineisiin ja liikkuvat näin aivan pohjoisille leveysasteille saakka. Ensimmäisiä oli Mauri-myrsky syyskuussa 1982. Viime syksynä uutisoitiin Atlantilla syntyneestä hurrikaanista, joka liikkui Eurooppaan Ranskan, Portugalin ja Espanjan rannikolle-Esimerkkejä löytyy paljon. Aivan äsken arvioitiin Välimerellä esiintyneiden myrskyjen mahdollisesti viittaavan siihen, että voidaan puhua ”Medikaanien” esiintymisestä. On aivan toteen näytetty asia, että ilmaston muutos on jo nyt lisännyt myrskyjen ja trombien voimaa ja esiintymistiheyttä.

  Jäätiköiden sulaminen

  Jäätiköiden alkavaa ja meneillään olevaa sulamista havaitaan kaikilla jäätiköillä. Äskettäin Natura-lehdessä julkaistun artikkelin mukaan tutkimukset osoittavat myös Grönlannin jäätiköiden sulavan entistä nopeammin. Myös Etelä-mantereen jäätiköissä on alkanut esiintyä sulamis-ilmiöitä. Zürichin yliopiston tutkijat arvioivat Alppien jäätiköiden sulavan vuosisadan loppuun mennessä, ellei ilmastonmuutosprosessia saada kuriin tai hidastettua. Alppien jäätiköistä ovat 50 % sulaneet vuoden 1850 jälkeen. Himalajan jäätiköiden sulamista on vaikea tutkia, mutta alueen jäätiköiden reuna vetäytyy joitain kymmeniä metrejä vuodessa. Tehdyt tutkimukset Islannissa ja Norjassa osoittavat jäämassan vähentyneen sekä jäätiköiden reunan vetäytynee n viime vuosina. Maapallon kaikkien jäätiköiden osalta tutkimustulokset ovat samankaltaisia. Jäämäärät ja niiden paksuus vähentyvät ja niiden reuna vetäytyy. Pidemmällä ajanjaksolla tämä johtaa valtamerien pinnan kohoamiseen. Monet suuret joet saavat alkunsa mm. Aasiassa suurista jäätiköistä. Alussa jokien virtaama kasvaa ja myöhemmässä vaiheessa jokien vesimäärä laskee. Jokainen voi mielessään päätellä, mikä merkitys tällä voisi tulevaisuudessa olla Himalajan jäätiköiltä alkunsa saavien jokien vaikutusalueella elävien ihmisten ravinnonsaannille.

  Valtamerien pinnan nousu

  On osoitettu, että valtamerien pinta on noussut 1900-luvun alusta 19 cm ja nousee tällä hetkellä noin 3 mm vuodessa. Syynä tähän on meriveden lämpötilan nousu (lämpölaajeneminen) ja jäätiköiden sulaminen. Parjattu IPCC ennustaa meren pinnan nousevan eri mittaustuloksien arvioiden mukaisesti 28-98 cm vuoteen 2100 mennessä. Maapallollamme on jo nyt alueita, jotka kärsivät merenpinnan kohoamisesta. Bangladeshissa ja monissa Aasian alaville alueille rakennetuissa miljoonakaupungeissa merenpinnan kohoaminen on elämän ja kuoleman kysymys (eikä vain Venetsiassa). Sen vaikutus tuntuu voimistuvina tulvina, myrskyjen kohottaessa meren pintaa. Tyynellämerellä useat alavat saaret kärsivät meren pinnan noususta. Näillä alueilla myrskyjen tuhot ovat voimistuneet. Sadan tuhannen asukkaan Kiribati harkitsee asukkaidensa siirtoa pelastaakseen väestön hukkuvilta saarilta pois.

  IPCC

  IPCC:n perustivat kaksi YK:n alaista järjestöä, Maailman Ilmatieteen järjestö (WMO) ja YK:n ympäristöohjelma (UNEP). IPCC:n on hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change). Se analysoi tieteellisesti tuotettua tietoa ilmastonmuutoksesta kansallista ja kansainvälistä päätöksentekoa varten. Ilmastopoliittisen päätöksenteon tueksi IPCC valmistelee ilmastonmuutosraportteja tutkijaryhmissä. Ryhmät keräävät ja arvioivat julkaistua tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja hillitsemismahdollisuuksista sekä siihen sopeutumisesta. IPCC ei tee uutta ilmastonmuutostutkimusta, vaan analysoi ja kokoaa yhteen olemassa olevaa tieteellistä tietoa. Se ei myöskään ehdota ilmastopoliittisia vaihtoehtoja. Suomessa IPCC-työstä vastaa ympäristöministeriön asettama IPCC-työryhmä, joka kokoaa yhteen alan tutkijat ja eri ministeriöiden edustajat.
  IPCC:tä on kritisoitu mm. siksi, että se on joskus epäonnistunut arvioinneissaan esimerkiksi ennustaessaan Himalajan jäätiköiden sulamisen vuoteen 2035 mennessä. Kuitenkin juuri tällä hetkellä on hyvin vaikea arvioida mikä olisi IPCC:n korvaaja. Kokonaisuutena katson, että maailman eri valtiot tunnustavat IPCC:n ja näyttävät hyväksyvän sen arviot ohjenuorakseen. Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö ne asiat, joista IPCC varoittaa, olisi oikeansuuntaisia. Yksittäiset artikkelit ja arviot eivät riitä perusteiksi tunnukselle, jonka mukaan IPCC tulisi lakkauttaa.

  Ilmaston muutos ja työväenliike, Ilmaston muutos on tosiasia.

  Ilmasto muuttuu, koska tuotantovoimat tuottavat tavaraa myyntiin ja kapitalismin arvolain mukaisesti yritystoiminta pyrkiessään alentamaan tuotantokustannuksia ja lisäämään kilpailukykyään jättää huomiotta ympäristöön liittyvät kysymykset niin pitkälti, kuin se on mahdollista. Ilmaston muutoksen tuomat ongelmat vastaavat luonteeltaan kapitalismin tuottamia, työttömyyteen, köyhyyteen, sosiaaliseen turvattomuuteen, sotiin, asevarusteluun, muuttoliikkeeseen ym. verrattavia kriisi-ilmiöitä. Uusliberalistisen kapitalismin tapaan se on luonteeltaan globaali ongelma, joka tuo työväenliikkeelle aivan uudenlaisen haasteen. Sen ratkaisu tulee liittymään läheisesti tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden vastaavuuden lain kysymykseen. Kapitalisti on kyllä kiinnostunut ilmaston muutoksen torjumisesta, koska se ymmärtää, että ilmastomuutoksen revetessä hallitsemattomaksi, loppuvat myös kapitalistien mahdollisuudet jatkuvaan myymiseen ja kulutustavaran tuottamiseen. Kapitalistin tavoitetta ilmastonmuutoksen torjumisessa kuvaa kuitenkin hyvin sen suhde hiilidioksidiin. Hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä kapitalisti hakee lisää aikaa elämälleen. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen antaa mahdollisuuden vaihtaa fossiilisilla polttoaineilla toimivat autot sähköautoihin. Aineellinen kulutus jatkuu ja päästöt sekä ympäristön turmeleminen jatkuvat toistaiseksi muualla tavaratuotannon tasoilla.

  Viime kädessä ilmastomuutoksen ongelman ratkaiseminen on luokkataistelun kysymys. Tarvitaan politiikan suunnan muutos irti kovasta markkinataloudesta. Hyvinvoinnin suunnitelmallisen kehityksen avulla tulee yhdistää aineellisen elämän tarpeet vastaamaan ympäristön hyvinvointia. Hyvinvointi ja sen kehittäminen voidaan turvata ekosysteemiä vahingoittamatta. Ihmisten hyvinvointiin kuuluvat taloudellisen ja aineellisen hyvinvoinnin ohella hyvinvointipalvelut, fyysinen koskemattomuus ja turvallinen elämä ilman ympäristökatastrofin, väkivallan ja sodan vaaraa. Kaikki nämä voidaan turvata politiikan suunnan muuttamisella.

  Katastrofi on estettävissä

  Kaikki indikaattorit ja oma kokemuksemme osoittavat, että ilmaston muutos on käynnissä. Meillä on kuitenkin vielä vähän aikaa, eikä sen estäminen ole peruuttamatonta. Työ tulee yhdistää meidän kapitalismin vastaiseen taisteluun. Ajatus siitä, että ongelmaa ei ole olemassakaan, olisi tässä tilanteessa hyvin vaarallinen. Meidän tulee toimia sen mukaisesti. Katastrofi ei ole vielä käsillä, mutta vain yhdistynyt työväenliike voi sen viime kädessä estää.

  Tässä kolme linkkiä: Ensimmäinen ohjaa Siperian metaanipäästöjä koskevaan artikkeliin. Toinen ohjaa Kansan äänen numeroon 5/18. Katsokaa sen sivu 14 ja 18. Kolmas ohjaa Viimeisen Kansan äänen numeroon 6/18. Katsokaa sen sivut 6 ja 14. Oheinen kuva kertoo omista kokemuksistani 67 vuoden ajanjaksolla.
  https://asiakas.kotisivukone.com/files/kansanaani.kotisivukone.com/kns4-14_1.pdf
  https://asiakas.kotisivukone.com/files/kansanaani.kotisivukone.com/kns_05_2018_20181029.pdf
  https://asiakas.kotisivukone.com/files/kansanaani.kotisivukone.com/Kns-06-2018.pdf

  • Voi sinua aivopesun ja törkeän manipuloinnin uhria!
   Ilmasto on aina muuttunut ja tulee aina muuttumaan, oli ihminen tällä planeetalla, tahi ei.

   Kommunismi ei ole mikään pelastus mitään mielikuvituksellista ilmasto-maailmanloppua vastaan.
   Muistellaanpa hieman Neukkulaa ja Itä-Saksaa. Molemmat olivat maailman saastuneimmat maat rautaesiripun romahdettua!

   Anteeksi, unohdin taas:

   ”it wasn’t real one”….:DD!!

  • ” Katastrofi ei ole vielä käsillä, mutta vain yhdistynyt työväenliike voi sen viime kädessä estää.”

   Ihan kuin palkkasoturi puhuisi.
   Tarkoittanee että työväenliike pitäisi nyt saada pontevammin tukemaan nwo-eliitin ajamaa hanketta.
   Tuo eliittihän ei itse ole valmis minkäänlaisiin talkoisiin asian tiimoilta. Se voisi itse vaikuttaa monella tavalla halutessaan muttei sitä tee. Kaipa se ajattelee niin että jos kansanjoukot saadaan luopumaan asioista joista se itse ei luovu niin sille jää enemmän tilaa jatkaa juhliaan ja tehostaa muita kurjistavaa valtaansa.

   Miksei se itse näytä esimerkkiä muille?
   Sehän olisi paras tapaa saada muutkin vakuuttuneeksi. Nyt se jopa sortuu käyttämään hyväuskoisia ja naiiveja ’thunbergereitä’ keppihevosenaan mikä strategia vielä heikentää sen uskottavuutta.

  • ”Älkää uskoko salaliittoihin”

   Kuin suora lainaus johtavasta joukkoharhautus-mediastamme Brysselin Pravdasta, joka mantrana toistaa tuota propaganda-hokemaa hyödyllisille idiooteilleen!

   Suosittelen sinulle artikkelia ”“Conspiracy Theory”: Foundations of a Weaponized Term

   Subtle and Deceptive Tactics to Discredit Truth in Media and Research
   First published by Global Research in 2013, this pathbreaking analysis by Professor James Tracy shows how the term “conspiracy theory” is being used to label critical analysis and dissenting viewpoints.

   “Conspiracy theory” is a term that at once strikes fear and anxiety in the hearts of most every public figure, particularly journalists and academics. Since the 1960s the label has become a disciplinary device that has been overwhelmingly effective in defining certain events off limits to inquiry or debate. Especially in the United States raising legitimate questions about dubious official narratives destined to inform public opinion (and thereby public policy) is a major thought crime that must be cauterized from the public psyche at all costs…”,

   Koko artikkeli: https://www.globalresearch.ca/conspiracy-theory-foundations-of-a-weaponized-term/5319708

   • Suuri ilmastohuijaus on eräs asia, jossa rikolliset vallanpitäjämme valheellisen valtamedian tukemina ovat täysin rinnoin mukana, osa ilmeisesti tyhmyyttään tai tietämättömyyttään ja osa ylikansallisia takapirujaan miellyttääkseen, vaikka tietävät kysymyksessä olevan huijauksen.
    Myös meidän verorahojamme he ovat lahjoittamassa tähänkin moolokinkitaan (”ilmastomuutoksen torjuntaan”), joista rahoista ilmeisesti suuri tai suurin osa lopulta päätyy Rotschildin kasaarimafian taskuihin, ks. https://www.corbettreport.com/and-now-for-the-100-trillion-dollar-bankster-climate-swindle/

  • Kurjistamalla ihmisiä ja viemällä heiltä ”yhteisen hyvän” nimissä taloudelliset vaikutusmahdollisuudet antamalla rahat korruptoituneille poliitikoille ei todellakaan maailmaa pelasta. Tällaisia lukiessa tosin radikaalimmat kirjoitukset ylikansoituksesta asettuvat parempaan valoon.

   Toimitus: kommentista poistettu epäasiallinen kohta.

  • > Kivihiili syntyi kasvien jätteistä kivihiilikaudella n. 300 miljoonaa vuotta sitten. >

   Just joo, oikeinko ”300 miljoonaa vuotta sitten”, lol…. tämä on taas sitä samaa tieteellistä fakt… p****a kuin jesuiitta astronomien keksimä maailman alkuräjähdys, eli kannattaa uskoa. Mielummin kuin tuhlata aikaa tähän ilmiselvään ILMASTO HOAXiin, ihmisille pitäisi antaa tietoa YK:n ILMASTO SODASTA BY DEW (Directed Energy Weapon), joka joukkomurhaa ihmisiä maailmanlaajuisesti Juuri – NYT. Tuho on suorastaan j-ä-r-k-y-t-t-ä-v-ä, mutta valemedia ei DEWin sadoista tuhansista uhreista sanallakaan hiisku, vaan se keskittyy tähän höpö höpö ilmaston lämpenemiseen ja jesuiitta-mafian, eli näyttelijä Trumpin loputtomiin twiittauksiin.

   SOTA IHMISKUNTAA VASTAAN ON JO KÄYNNISSÄ: tulipalot, hurrikaanit, taifuunit, rankkasateet, vedenpaisumukset, ym…..

   RIKOLLISORGANISAATIO YK CONTROL GLOBAL WEATHER!

   ”Fifty-two years ago today, US president John F Kennedy announced at the 1961 United Nations General Assembly a proposition to implement schemes that could effectively predict and control global weather patterns. His position was a united front: “We shall propose further cooperative efforts between all nations in weather prediction and eventually weather control.”

  • Heikki, tekstin määrä ei korvaa laatua. Epäilet että 99%..jne. ei voisi yhdessä kutoa salaliittoa, että liian moni sopankeittäjä ei vaan salaisuutta osaisi sisällään pitää…

   Menet tässä siihen harhaan, jossa luullaan että kaikki ovat jotenkin osallisina ja kärryillä.
   Kun ylävirta saastutetaan (riittävän uskottavasti muutaman toimesta) alavirralla ollaan ihan rehellisesti ja tietämättä raportoimassa ”totuuksia” hyvällä omalla tunnolla.

   Mieti hetki vielä miten pieni porukka ”hallitsee” maapalloamme. enkä puhu mistään poliitikoista.

  • Mistä ihmeestä revit tuon 99% asiantuntijoista kohdan? Jos viittaat siihen surullisen kuuluisaan Cook et al tutkimukseen niin suosittelen katsomaan seuraavan lyhyen videon joka purkaa sen oikeaoppisesti.
   https://www.youtube.com/watch?v=9dPGoOPqJ4o

   Siis 11 000 tutkimusta, joista korkeintaan 30% nojaa vähän siihen suuntaan, että ihminen on vaikuttanut ilmastonmuutokseen. Ei suinkaan mainitsemasi 99% joka on sitä aitoa kirkasta propagandaa.

  • ”Älkää uskoko salaliitoihin”.Vihamielinen banaali lause joka mitätöi kirjoittajan oman uskottavuuden. Analyyttisenä henkilönä harvoin haaskaan aikaani sellaisiin ”poison well” kirjoituksiin.
   Lause itsessään paljastaa että joko sen käyttäjällä on agenda, vihamielinen/ taloudellinen/muun oman intressin agenda tai yleisesti ottaen, ei ole merkittävissä asioissa kyennyt kovinkaan itsenäiseen ajatteluun.Useimmiten ei tietoinen maailman todellisuudesta ja historiasta joka suurissa käänteissä muodostuu, kyllä, salaliitoista.
   Salaliiton määritelmä ei edes vaadi kuin kahden ihmisen keskenään sovittua asiaa josta muut eivät tiedä.Yksi ”salaliitto” voi siis täten ilmiönä todellisuudessa myös muodostua vaikka tuhansista rinnakkaisista yhteisymmärryksestä pienissä tai isommissa ryhmissä.

   (Huom.Climategate on todistettu salaliitto – he tekivät asiat tietoisesti ja pelkäsivät osittain seuraamuksia jos paljastuisivat. Tunnetusti he pääsivätkin kuin koirat veräjästä, mikä on erittäin paljastavaa alarmismiliikkeestä. Tahot suojelevat alarmisteja siinä missä lynkkaisivat kriitikoita kölin alta ja lokapressin tuhottavaksi.)
   Ilmiöön XYZ voi myös liittyä salaliitto, vaikka pääosin onkin vilpittömien, mutta kriittisestä ajattelukyvystä vajaiden, harhaanjohdettujen, voiman varassa. Näin ajattelen olevan kysymys CO2-alarmismin suhteen.
   Tulevaisuudessa tästä ilmiöstä/ilmiöistä tullaan ammentamaan materiaalia sekä yksilöön että joukkoihin liittyvässä psykologisessa analyysissä.

   On olemassa salaliittopaljastuksia, näytöillä tuettuja (eli hyvin tai jokseenkin) todennäköisiä salaliittoja tai heikkonäyttöisiä ja epätodennäköisiä salaliittoja.
   Viimeisin, yleisessä tiedossa ollut hyvin mahdollinen ja todennäköinenkin salaliitto joka on kaikkien suomalaisten tiedossa on ns. Sipilä&Sininen tulevaisuus tapaus.

   On siis kieron mielen merkki jos käyttää sitä epäargumenttia jonka tarkoitus on iskeä vyön (järjen) alta.

   Hannu Kautto 17.11.2019 at 16:00
   Sisältöä lisäävä kommenttisi oli hyvä ja tarpeellinen. Tämä aihe ja keskustelu tarvitsee jatkoa niin kauan kunnes raskasta näyttöä (falsifiointi kriteerit määritelty ja hypoteesi siten todennettavissa) on saatu.
   Nykyiset CO2 alarmismin argumentaatiot ovat vailla pohjaa.
   Vaikka suuren yleisön päitä pyöritellään ”ilmastotekeleiden”, eli raporttien, yksittäisten ilmiöiden ym. höyhensarjan pseudotieteellisellä sisällöllä ja artikkelivirralla, niin
   todellisuudessa
   _puuttuu_ yhä löyhinkin todiste, että CO2:n vaikutus ilmakehään olisi AGW väitteen kaltainen.
   Itse pidän väitteen todennäköisyyttä tähtitieteellisen pienenä.
   On siis järjetöntä kiistellä seurauksista ja strategioista kun syy todellakin puuttuu.

 2. Heikki Männikkö 16.11.2019 at 20:39

  Väite siitä, että 99% maailman asiantuntijoista on jotain tiettyä mieltä, on puhdasta demagogiaa. Sellaista tutkimusta ei ole koskaan tehty.

  Kannattaa lukea Hannu Kauton teksti uudelleen hiukan huolellisemmin. Siinä painopiste on hiilidioksidin osuudessa maapallon ilmaston lämpenemiseen. Lisäksi siinä on osuvia havaintoja keskusteluilmapiiristä.

  Hiilidioksidin merkityksestä Boris Winterhalter on kirjoittanut paljonkin. Uusin kirjoitus löytyy heinäkuulta osoitteesta:

  https://ilmasto.wordpress.com/2019/07/19/puheenvuorosta-uudessa-suomessa/

  Boris on geologian tohtori, eläkkeellä oleva merigeologi, joka tutki koko pitkän työuransa ajan kaikkea meriin liittyvää, siis esim. lämpötiloja, jäätymistä, virtauksia jne. Lisäksi hän on erityisesti viime vuosien ajan seurannut kansainvälistä keskustelua ilmastonmuutoksesta ainakin suomen, ruotsin, englannin, saksan ja venäjän kielillä.

 3. Menipäs selitykset pitkäksi, kuka niitä jaksaa edes lukea. Kun tarkastelee näiden ”ilmasto-höyrypäiden”kirjoituksia niin niistä loistaa poliittiset tavoitteet. USAssa kuuntelemalla aamuisin ”NOAA” sää-radiota, selviää mitenkä lämpötilat ovat aina heilahdelleet laidasta laitaan. Lumettomia talviakin on ollut, sekä jäätävän kylmiä kesäaikoja.Kuitenkin aivan selvästi ilmaston muutosta on tapahtumassa, mutta sitä ei osata selittää muulla tavalla kuin maapallon lämpenemisellä, mikä taas johtuu aivan toisista syistä.Tulvia monin paikoin ? Mellakoita kansojen kesken. Viestejä sodista. Nälänhätää monin paikion, vaikka viljatuotanto on kehitetty huippuunsa ? Mitä niillä on SÄÄN kanssa TEKEMISTÄ?, ei mitään. Korruptioitunut, läpeensä mätä ahne ihminen on se alkusyy mikä aiheuttaa kaiken kurjuuden. Sitä ei ihminen kykene muuttamaan millään muotoa, siihen tarvitaan alkuperäisen ”Arkkitehdin esiin astumiseen”, korjaamalla epäkohdat.

 4. ”Olen ollut samaa mieltä siitä, että ilmasto muuttuu aina.”, näin Hannu Kautto.
  ”Muuttuuko ilmasto ja mihin suuntaan voi käydä huomispäivänä…” hieman Ots- vainaata mukaellen.
  Ei hiilidioksidi tellusta lämmitä vaan aurinko, uskooko herra Männikkö tätä ikivanhaa tosiasiaa?
  Asiat kannattaa pitää yksinkertaisina varsinkin silloin kun puhutaan asioista, joista nykytiede tuntuu edelleenkin tietävän valitettavan vähän.
  Tällä hetkellä elämme auringonpilkkuminimiä, joka NASAn mukaan tulee olemaan pisin minimi 200 vuoteen (vertailuna Daltonin minimi), joka taisi kestää jonkun vuosikymmenen.
  Oletettavasti Kautto ja herra Männikkö ovat sen verran iäkkäitä, että muistanevat 70-luvun, silloin talvet olivat hieman kylmempää ja innokkaimmat ilmastointoilijat puhuivat jo jääkaudesta.
  Nyt voidaan hyvällä syyllä ennustaa vähintään vastaavan tai huomattavasti kylmemmän kauden alkamista. Annan oman sääennusteeni, jonka mukaan USAn pakkaset leviävät Eurooppaan tämän marraskuun lopulta ja pahimmillaan jatkuvat maaliskuun loppuun.
  Pahimmillaan meille täällä Suomessa käy niin, että pakkaset painavat niskaamme niin idästä kuin lännestä.

  PS Sain vinkin sääennustukseeni täältä, aivan loistava sivusto:

  https://electroverse.net/ssw-event-could-divert-the-polar-express-to-europe-and-north-america-this-holiday-season/

  kotisivu on tämä:

  http://electroverse.net/

  PS Jääpeitteet mm. Grönllannissa ovat kääntyneet kasvuun, kyse on normaalista ilmaston ja jääpeitteen vaihtelusta

  https://electroverse.net/new-nasa-study-finds-key-melting-greenland-glacier-once-the-poster-boy-for-global-warming-is-now-growing-again/

 5. Noiden ilmastofanaatikkojen tapauksessa ei ole kysymys mistään salaliitosta, vaan kysymys on yhdestä maailmanlopun odottajien uskonlahkosta. Olen itse kotoisin alueelta, jolla on aika monia uskonlahkoja, joita luonnehtii fanaattisuus, joka ei kuuntele mitään järkiperusteita, kun kyse on heidän uskonsa arvostelusta. Sama juttu pätee näihin maailmanlopun odottajiinkin.

  IPCC:n itsekin käyttämä brittien metofficen tuottama mittausdata osoittaa, että maapallon pintalämpötilan nousu on pysähtynyt 2000-luvulla kuten Kauttokin mainitsee. On aivan uskomatonta, kuinka nämä lahkolaiset kiertävät ja jättävät huomiotta tämän tosiasian. He jopa lisäsivät mittausdataan uusia mittausasemia lämpimämmiltä seuduilta, mutta sekään ei kokonaiskuvaa muuttanut, koska sekään data ei osoita lämpötilan nousua käyttöönottonsa jälkeen vuoden 2014 kesäkuusta lähtien.

  Koko 2000-luvun ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut, mutta maapallon lämpötila ei ole vastaavasti noussut, mikä osoittaa selvästi jokaiselle tervejärkiselle ihmiselle, että IPCC:n malleissaan olettama deterministinen yhteys ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden ja maapallon pintalämpötilan välillä ei pidä paikkaansa. Silloin IPCC:n ennusteet menevät pieleen ja niiden maalailemaa maailmanloppua ei ole tulossa.

  Näitä maailmanlopun maalailuja on aina esiintynyt myös luonnontieteissä, kuten ennuste nopeasti tulevasta jääkaudesta 1970-luvulla, ennuste energiavarojen loppumisesta vuoteen 2000 mennessä (Rooman klubi) ja nyt tämä lopun odottajien uskonnollissävyinen lahko. Siitä syystä, että kyse on järkähtämättä uskoonsa takertuvasta lahkosta, joka ei välitä mistään heidän uskonsa kanssa ristiriidassa olevasta tiedosta, he ovat todella vaarallisia fanaatikkoja, jotka ovat nyt saaneet valitettavan paljon vaikutusvaltaa politiikassa.

  Heidän vaatimustensa toteuttaminenhan merkitsee modernin teollisuusyhteiskunnan hävittämistä, mikä vie työn ja toimeentulon laajoilta ihmisjoukoilta. Lisäksi heidän hyökkayksensä ruoan tuotantoa vastaan tulee tappamaan ihmisiä nälkään ja aliravitsemukseen. Poliitikoilta vaadittaisiin nyt tervettä järkeä, jotta tuollaisen uskonlahkon vaatimuksiin ei suostuta.

  • Onhan olemassa paikallisia ” maailmanloppuja”, esimerkiksi mammuttien häviäminen yht-äkkiä, ruohotuppo suussaan Siperian Permajäässä.Se viittaa vedenpaisumukseen, josta on myöskin todisteena Turkin ARARAT vuorella oleva ARKIN hylky, jota tutkijat pääsivät viimein kuvaamaan, ja mittaamaan, mutta siitäkin ollaan ”hiiren hiljaa” koska se tuhoaisi valtavat kehitysopin kirjastot, samalla painaen häpeään niiden kirjoittajat. Harhauttajien määrä on niin valtava ettei sitä kaada mikään muu kuin ”maapallon uudelleen korjaaminen teokraattisen hallituksen alaisuudessa”.

  • Raamatun periaatteisiin uskovista ei ole mitään vaaraa maapallon tuhoamiseen, koska heidän odotuksensa ei perustu maallisiin hallintoihin, jotka ovat pelkästään Saatanan johtamia järjestöjä. Maineikkaammat uskonnolliset yhteisöt eivät perustu raamatun opetuksiin. He sepittelevät valheita ”taivaaseen menosta kuolemansa jälkeen” päinvastoin raamatun kirjoituksia missä sanotaan selvästi, ”Nöyrät Perivät MAAN”.Taivas on Jumalan taivas, mutta maan on hän antanut ihmisen lapsille, ja se totuus ei pala tulessakaan. Maapallon ennallistamisesta alkuperäiseen järjestelmään on kysymys, eikä paholaisen opettamat kirkolliset viestit.

   • Pieni korjaus tulkintaasi, sillä Raamatussa, joka sisältää ihmisen evoluution, puhutaan VANHURSKAISTA, joka ei tarkoita nöyrää, vaan OIKEAMIELISTÄ. Raamattu toteaa siis, että oikeamieliset (eli viisaat Joita hulluiksi usein haukutaan) perivät maan.

    Daavidin Psalmi 37
    Vanhurskaat perivät maan. 1. Älä kiivastu pahantekijöille, älä kadehdi väärintekijöitä. 2: He kuihtuvat hetkessä niin kuin ruoho, lakastuvat kuin kedon vehreys. 3. Luota Herraan ja tee hyvää, niin saat asua maassasi, turvallisilla laidunmailla.

    Salaliittoihin, eli meille foliohatuille sopiva Raamatun kohta on tämä:
    19. Onhan kirjoitettu: Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. 20. Missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? 21. Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. (ensimmäinen korinttilaiskirje.)

  • Minkälaista pysyvää HYVÄÄ on ollut tieteestä ihmiskunnalle.Enemmän saasteita sekä tuhoisampia aseita.
   Parhaiten menestyvät kilpailijat tuijottavat pankkitiliensä kasvua mielihyvin, mutta eivät voi viedä mitään mukanaan, sinne mihinkä ovat menossa.Kastemadot ainoana seuralaisenaan.

 6. Aivan erinomaista debattia. Myrkynvihreät ilmastoaktivistit lentelevät jeteillään ympäri maapalloa jonninjoutavissa ilmastokonferensseissa. Eivätkä he tajua, että heidän oma hiilijalanjälkensä on suurempi kuin lumimies Jeteillä. Shack O´`Nealinkin tennari näyttää pikkuvauvan töppöseltä näiden saikarien lapikkaaseen verrattuna.

 7. Vielä pari lisämainintaa Boris Winterhalterista.

  Boris toimi erikoistutkijana Geologian tutkimuskeskuksessa, jossa itsekin työskentelin ICT-tehtävissä lähes 20:n vuoden ajan. Lisäksi Boris toimi Helsingin yliopiston merigeologian dosenttina.

  Hänellä on kaksi erillistä blogia.

  Ilmastoblogi käsittelee ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua tieteellisellä tasolla osoitteessa:
  https://ilmasto.wordpress.com/

  Ilmastonmuutos-blogi käsittelee keskustelua poliittisella tasolla osoitteessa:
  http://ilmastonmuutos.wordpress.com/

 8. Juhlakutsuehdotus tasavallan presidentille
  Jari Halonen toivoo Linnan juhliin myös ärhäkkää vaihtoehtomediaa hymistelyä ja konsensusta rikkomaan.
  Tekijä Jari Halonen – 2.11.2019
  https://vastavalkea.fi/2019/11/02/juhlakutsuehdotus-tasavallan-presidentille/

  Tuonne juhlijoiden joukkoon varmaan Heikki on tervetullut vakuuttamaan juhlaeliitille että pian nämä juhlat loppuvat jos ei nyt työväenliike ala toimimaan tosissaan ilmastoasian hyväksi — ja ihan globalisteille uskollisen presidenttimme mallia seuraten mikä tarkoittaa sitoutumista nwo-agendaan tässäkin asiassa.

 9. Hannu Kauton mielenkiintoinen kirjoitus toi mieleen fyysikko Lars Siléniltä HBL:ssä 15.11.2019 julkaistun mielipidekirjoitus otsikolla ”IPCC är inte vetenskap”. Silén kirjoitti muun ohella seuraavaa:

  ”(…) – En kommentar till Mikael Hildén gällande den missinformation han påstår mig sprida om IPCC (HBL Debatt 2.11). Förkortningen IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change. Hela IPCC är alltså en politisk konstruktion vars mandat är att titta på mänsklig påverkan på klimatet. –
  Hildén verkar tro att endast tunga artiklar skrivna av meriterade forskare fyller måttet. Detta är olyckligtvis inte fallet. Ett klassiskt exempel på detta är IPCC:s påstående att glaciärerna i Himalaya skulle vara borta 2035. Påståendet baserades på en, icke vetenskaplig, artikel producerad av Greenpeace. – IPCC:s tredje rapport (TAR) presenterade den så kallade ”hockeyklubban” som skenbart eliminerade den för geologer välkända medeltida värmeperioden. Hockeyklubban baserades på årsringar från ett litet antal träd. Efter att det visade sig att kurvan är dålig vetenskap eller ett falsarium har IPCC i tysthet eliminerat den från senare rapporter. Notera att kurvan inte är vetenskap eftersom Michael Mann som producerade kurvan inte lämnar ut data som skulle ge oberoende forskare möjlighet att kontrollera Manns påstående. Vi kan se att saken är känslig eftersom Mann förlorade en rättstvist mot professor Tim Ball till följd av att han inte presenterade bakgrundsdata och programkod om hockeyklubban vilket domstolen krävde. – John Christy, en mycket känd klimatforskare, konstaterar [Siléns översättning: ”Gällande hockeyklubban i rapporten IPCC 2001 finns det bevis på, uppfattar jag, att IPCC:s chefredaktör tillsammans med en liten grupp vetenskapsmän missrepresenterade temperaturen för de senaste 1 000 åren genom att (a) stöda sitt eget resultat som den bästa uppskattningen, (b) lämnade rapporter obeaktade som inte stödde hans och (c) amputerade en annans resultat för att eliminera data som inte stödde hans och begränsa alla verkliga försök att lägga fram osäkerheten i dessa data. – (…)”

 10. Pohjimmiltaan ilmaston muutoksesta käyty vuoropuhelu a väittely heijastaa taistelua globaalista vallasta.
  Siinä globalistien nwo-eliitti yrittää lisätä omaa poliittista valtaansa voidakseen tehokkaammin toteuttaa omia ’sorosmaisia’ hankkeitaan yksinapaisen globaalin tyrannian puolesta.
  Voi myös nähdä että kyse on kapitalismin (korporaatiomafian) ja demokraattisen sosialismin välisestä taistelusta (se näkyy juuri nyt erityisen hyvin esim. Boliviassa) jossa kapitalistiset suuryritykset haluavat maailman omiin käsiinsä luomalla eri maihin itselleen sopivat poliittiset rakenteet, jotka tukevat niiden toimintaa.

  Nämä kaksi eliittiä näyttäisivät toimivan yhteistyössä keskenään kansan valtaa vastaan ja kansa pitää nyt saada huijattua tukemaan niiden yhteistä nwo-hanketta, jossa kapitalismin valta ja voima koko ajan kasvaa vaikka se pohjimmiltaan on koko planeetan saastumista ajatellen pahin asia.

  Voi kysyä onko kapitalismia lainkaan mahdollista toteuttaa muuten kuin riistämällä muita?
  Voiko kapitalismi olla koskaan demokraattista koska se on vahvempien (ja usein psykopaattien) muita tuhoavaa kilpailua joka lopulta tuhoaa myös ympäristön kun kukaan ei saa kontrolloida sen vapautta ja tukiessaan ihmisen alkukantaista itsekkyyttä ja ahneutta tekee ihmisestä kieron, epäsolidaarisen, aggressiivisen ja omaa laumaansa tuhoavan.
  Kapitalismi edustaa pohjimmiltaan kiistatta ’viidakon lain voimaa’, väkivaltaa ja sortoa mutta sitä on ollut myös kommunismi jossa pieni eliitti on voinut orjuuttaa kansaa. Mutta jos sosialismi toteutetaan demokraattisesti kansan ehdoilla se ei ole väkivaltaa vaan sovussa elämistä luonnon ja kansojen kesken.
  Kapitalismia taas ei ole mahdollista demokratisoida. Jos niin tehdään niin ollaan jo sosialismissa.

  • Kapitalismista ei haluta luopua vaikka sen tuhovaikutukset ovat kiistattomat ja laaja-alaiset.
   Onko ihmiskunta vielä kapitalismin orja eikä ole kykyä tai halukkuutta valita viisaampaa tulevaisuutta?
   Ainakin tämän videon mukaan niin on. Vain 25% tukee demokraattista sosialismia jota ei voi rinnastaa kommunismiin ja jota Orwell tiettävästi kannatti. Hän ilmeisesti näki sen ainoana realistisena tienä ulos länsimaat perikatoon vievästä hirmuvallasta jota hänen kirjansa 1984 kuvaa.

   Capitalism vs. Socialism: A Soho Forum Debate
   ”Socialism is preferable to capitalism as an economic system that promotes freedom, equality, and prosperity.”
   http://www.unz.com/video/reasontv_capitalism-vs-socialism-a-soho-forum-debate/

   It was an Oxford-style debate, in which the audience votes on the resolution at the beginning and end of the event; the side that gains the most ground is victorious. It was a packed house, with about 450 people in attendance.
   The pre-debate vote found that 25 percent of the audience agreed that socialism was preferable to capitalism, 49.5 percent picked capitalism as the better system, and 25.5 percent were undecided.
   Despite a technical problem at the event itself, the Soho Forum was able to recover the final vote totals, which saw support for socialism drop by half a percentage point and support for capitalism increase to 71 percent.

   • Onko huoli ilmastosta sittenkin turha huoli muiden suurempien uhkien alla joita koko ajan kohti vaarallisempaa tulevaisuutta vievä kehitys tuo mukanaan?

    Demon Technology: 5G vs. Human Race
    By Paul Wagner — Darkmoon Nov 16, 2019

    Edited and abridged by Lasha Darkmoon,
    with added commentary and must-see video

    Progress now means “life getting worse all the time”. We are living in a dangerous world on a giddy-go-round to doom.

    https://www.darkmoon.me/2019/demon-technology-5g-vs-human-race/

 11. Vastavalkean kirjoitukseeni ilmastonmuutoksesta 2019-11-16 on tullut runsaasti erinomaista palautetta. Vastaan Heikki Männikön (HM) huomautukseen, joka pohjautuu hänen aikaisempaan kirjoitukseensa.
  HM:n lainaus ”maamme Ilmatieteen laitoksen” ei auta, sillä se on IPCC:n kannalla. Olen käynyt laitoksen tutkijoiden tiedetorstaissa Espoon työväenopistossa 7.11.2019 ”Valtamerten pinnannousu…” ja 14.11.2019 ”Ilmastomalli, Pariisin sopimus…”. Esitelmistä selvisi, että Ilmatieteen laitos on IPCC:n linjoilla.
  Hurrikaanien, taifuunien ja syklonien lukumäärä on 1980-2015 pikemminkin vähentynyt kuin lisääntynyt. Jokunen tavallista hieman rajumpi hurrikaani on ollut. Vuosittain niitä on yhteensä noin 84 kpl. (Tornadot ovat maan päällä ja oma lukunsa.) Lukumäärässä ei ole muutoksia.

  Selvitin, onko USA:n tornadojen määrä kasvanut 2006-2018. Anthony Watts toteaa, että USA:n media väittää ”globaalin lämpenemisen” vaikuttavan tornadojen lisääntymiseen, mutta USA:ssa oli 2018 vähiten tornadoja 65 vuoteen. Kun tarkastellaan USA:n vahvoja F3+ tornadoja 1954-2018, niin havaitaan lukumäärän laskeva trendi.
  Jäätikön sulaminen: lasketaan plastisoitumisraja jäävuorelle: Korkein jääsylinteri, korkeus H, pohjan pinta-ala A ja tiheys ρ. Paine on Voima per Pinta-ala. F = Mg ja M= ρAH. Paine = ρg AH/A = ρg H.
  Puristuslujuus σC vastaa painetta, eli σC = ρg H, josta H = σC / ρg.

  H-jäävuori = 25 MPa / (9000 N/m3) = 2,77 km. Jos σC = 15 MPa, niin H = 1,7 km. Sitten jää alkaa sulaa jäävuoren alaosassa. Ilmakehän normaali paine on ~ 0,1 MPa. Jäätikön valuessa rinnettä alas sulamista tapahtuu jo matalammassa jäävuoressa hankautumisen takia. Taustaksi tietoa jäästä:

  Jään vetolujuus σT vaihtelee 0,7-3,1 MPa ja puristuslujuus σC 5-25 MPa lämpötila-alueella -10…-20 oC. Puristuslujuus kasvaa, kun lämpötila alenee.

  Riittävän paksu jäävuori eli jäätikkö alkaa pohjastaan sulaa oman painonsa takia. Ei tarvita ilmaston lämpenemistä.

  (Laskelma Ari Kautto TkL)
  Opin koulussa 1950-luvulla, että jäätikön lohkeileminen rannalla ja jäävirran sulaminen sisämaassa ovat tavanomaista toimintaa. Tanska seuraa Grönlannin jäätikön kehittymistä ja on todennut jäätikön kasvaneen. Jotta jäätikkö ei häviäisi, täytyy lunta sataa vähintään yhtä paljon kuin sitä jäätikön pinnasta haihtuu tai sulaa ja virtaa vetenä pois.
  IPCC-raportti 2007 väitti, että Himalajan jää häviää 2035 mennessä, johon HM viittaa. Väitös perustuu WWF-kirjoitukseen, joka lainaa lehteä New Scientist. Sille tieto tuli intialaiselta jäämieheltä Syed Hasnain, joka halusi ihmisten kiinnittävän huomiota ilmastonmuutokseen. IPCC oli väärässä povatessaan Himalajan jäätiköiden sulamista vuoteen 2035 mennessä.
  IPCC:n monet mokat ovat heikentäneet järjestön arvovaltaa. Pahin valheellinen esitys oli ”lätkämailamalli”. Sen selvittelyyn kului kolmisen vuotta aikaa, sillä originaalitietojen julkistamista pantattiin niin kauan. Jos jollain oli vielä tiedeuskoa, niin ehkä se tuolloin karisi pois. Kuitenkin IPCC-usko säilyi!
  Huomenna Hän tulee: ”vain yhdistynyt työväenliike voi sen viime kädessä estää”. HM:n kirjoituksessa määrä ei muuttunut laaduksi. Jos mietitään, mitä kaikkea tulisi tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, niin tarvitaan Übermensch.

  http://oxfordre.com/naturalhazardscience/view/10.1093/acrefore/9780199389407.001.0001/acrefore-9780199389407-e-79
  https://www.mpimet.mpg.de/en/communication/climate-faq/is-the-number-of-tropical-storms-increasing/
  Lomborg Bjørn, Cool it, the sceptical environmentalist´s guide to global warming (2010), CPI Mackays, Chatham ME5 8TD

  https://wattsupwiththat.com/2018/10/24/2018-u-s-tornadoes-on-track-to-be-lowest-ever-noaas-temperature-trends-blow-a-hole-in-climate-correlation/
  http://ilmastorealismia.blogspot.com/2017/01/epatieteellinen-ipcc-tulisi-lakkauttaa.html
  https://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/message.jspa?messageID=3732602
  https://ilmastofoorumi.fi/foorumi/viewtopic.php?t=620&start=30

 12. Ilmaston pitäisi kääntyä kylmempään suuntaan tästä eteen päin ja näyttää että arktiksen jäätilanteen paraneminen viittaisi siihen kun tänä syksynä jäätilanne päässyt vaihteluvälin sisäpuolelle ja ennen vuodenvaihdetta on jo vaihteluvälin ylärajalla todennäköisesti. Melko vaikeaa on uskoa että hiilidioksidi aiheuttaisi ilmäkehässä ilmaston lämpenemistä sen enempää kuin muutkaan ilman kaasut mutta nokimainen hiili varmasti sen aikaa kun se on ilmassa. Oikeastaa ei ole mitään ihmisen toiminnasta johtuvaa syytä joka aiheuttaisi ilmaston lämpenemisen tai jäähtymisen vaan se vain yksin auringon säteilyn aiheuttamaa kuten täällä pohjoisessa kesä ja talvi seuraa toisiaan niin ilmastossakin seuraa lämpimämmät ja kylmemmät jaksot toisiaan. Pahin tilanne tietenkin olisi jos alkaisi jääkautta pukkaamaan ja onko keksitty sitäkään mikä sen aiheuttaa.
  Poliitikoille on kuitenkin saatu päähän että polttoainetta vaihtamalla maailma pelastuu sekä asumisessa, liikenteessä ja teollisuudessa ja sitähän ne toitottaa nyt julkisuudessa päntiönään. Jotain noususuhdannetta sillä tällä markkinoinnilla vissiin tavoitellaan mutta taitaa tulla vain päästökauppiaiden markkinat mutta voihan valtio myydä sitten päästöoikeuksiaan budjettivajeen katteeksi.

 13. M Harhama, on mielenkiintoista lueskella noita ihmeellisiä tulkintoja NASA:n artikkeleista. Alkuperäisellä artikkelilla ei ole mitään tekemistä ilmaston lämpenemisen kanssa. Kuitenkin jotkut sankarit tekevät ihan omia johtopäätöksiään, jotka eivät ihan mene jutun kanssa yksiin. NASA:n artikkelissa puhutaan nyt alkavasta auringon aktiivisuuden 11 vuoden syklistä,jonka huippu on n. 2025-26 ja jonka aikana aurinkopilkkujen määrän oletetaan olevan alhaisemmalla tasolla, kuin 200 vuoteen. Mitä se tarkoittaa ilmaston lämpenemisen kannalta, jos oletetaan, että ne pilkut vaikuttavat maahan saapuvaan aurinkoenergiaan.
  Jutussa siis todetaan, että ollaan siirtymässä auringon aktiiviseen jaksoon, jonka on maksimissaan n.2025-26. Eli siirrymme vaiheeseen, missä lämpötilan nousu kiihtyy,niin että 2025 ja 2026 tullaan saavuttamaan taas kunnon lämpöennätykset, mutta ei ihan niin kovia, kuin oltaisiin saavutettu, mikäli ei olisi kyse poikkeuksellisen alhaisesta huipusta. Sen jälkeen aktiivisuus alkaa taas laskemaan muutamana vuotena niin, että 2032-33 ollaan minimissä eli samalla tasolla, kuin nyt. Siis tasolla, minkä aikana on syntynyt mittaushistorian lämpimin viisivuotisjakso. Ilmasto ei siis ole jäähtymässä, vaan lämpenemässä edelleen. NASA ei siis ennusta mitään pitkää jaksoa, vaan 11 vuoden jaksoa, jossa tuo 2025 huippu on alhaisin 200 vuoteen.

 14. Susan Crockford ei ole jääkarhututkija eikä mikään sen sektorin asiantuntija. Hän ei ole julkaissut yhtään jääkarhuihin liittyvää tutkimusta, vaan osaaminen on ihan muualla. Hän vain alkoi pitämään aika kyseenalaista blogia, missä antaa ymmärtää olevansa asiantuntija. Kuitenkin hänen väittämänsä eivät edusta muuta kuin lähinnä omaa mielikuvitusta ja jopa suoranaisia valheita, kuten se, että hän väittää jääkarhuja olevan yli 30% enemmän, kuin niitä todellisuudessa on.

  • Risto Kuula 18.11.2019 at 02:55

   Susan Crockford kertoo tutkimuksistaan ja julkaisuistaan sivulla:

   https://polarbearscience.com/about-2/

   Jos olet itse eläintieteilijä, ehkäpä kerrot hiukan tarkemmin Crockfordin ”valheista”. OM-sivusto voitanee jättää tässä yhteydessä sivuun.

   • Susan Crockford on eläintieteilijä, jonka tieteelliset tutkimukset liittyvät lähinnä argeologiaan. Hän ei kuitenkaan todellakaan ole mikään jääkarhututkija, vaan sillä saralla puhdas ammattimainen ilmastomuutos kriittinen blogisti. Hän on paljon kirjoittanut jääkarhuista, muuta ne ovat pääosin julkaistu vain hänen omassa blogissaan ja joissain muissa ilmastokriittisissä blogeissa. Saatuaan näkyvyyttä blogilleen, niin on sen lisäksi tainnut itse julkaista pari kirjaakin.
    Kuitenkaan hänen jääkarhuja käsittelemistään julkaisuista yksikään ei täytä mitään tieteelliselle julkaisulle asetettuja kriteereitä, vaan ovat täysin pseudotieteellisiä juttuja, joita tiedemaailmassa ei arvosteta pätkääkään.

    Tämän hetkinen arvioitu jääkarhu populaatio on n. 27 000 – 33 000. Susan Crockford väittää niitä olevan yli 40 000 ja laittaa haarukan ylärajaksi 58 000. Jo tämä yksinään kertoo paljon, mistä on kyse. Kukaan ei pysty niitä yksinään laskemaan. Jos yhden ihmisen väite eroaa noin paljon niiden tutkijoiden näkemyksistä, jotka sitä työtä oikeasti tekevät, niin … . Tämähän on se hänen suurin todisteensa, kuinka hyvin muka jääkarhuilla nykyisin pyyhkii ja siksi kaikki muut tutkijat ovat joko väärässä, tietämättömiä idiootteja tai huijareita. Tälläkö muka saadaan titteli ”yksi maailman johtavista jääkarhuasiantuntijoista/tutkijoista”

 15. Truth_hunter -nimimerkin pohdinnat toivat mieleen mm.seuravaa:

  Cui bono ?
  ”L[ucius] Cassius ille, quem populus Romanus verissimum et sapientissimum iudicem putabat, identidem in causis quaerere solebat, cui bono fuisset?
  [Lucius Cassiuksella, jota roomalaiset pitivät tavallisesti rehellisimpänä ja viisaimpana tuomarina, oli tapana kysyä kerta toisensa jälkeen oikeusjutuissa: ”kenelle se voisi olla hyödyksi?”]
  — Cicero: Pro Roscio Amerino, §§ 84, 86
  #
  Kapitalistisen markkinatalouden vallankumouksen alkujuuret ulottuvat maailman ainoan supervallan (hypervalta) kansalaiseen, taloustieteilijä. Milton Friedmaniin (31.7.1912 New York – 16.11.2006 San Francisco), jolle vuonna 1976 häpeällisesti myönnettiin Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto (Alfred Nobelin muistoksi).

  ’Chicagon koulukunnan’ keulakuva Friedman (joka tahtoi minimoida valtion toimivallan yksityisten markkinoiden, vapaiden markkinoiden – ja käytännössä suurkapitalistien ja korporatokratian [yhtiövalta] eduksi) vaikutti merkittävästi esimerkiksi Ison-Britannian pääministerin Thatcherin ja USA:n presidentin Reaganin demokratialle ja sosiaaliturvalle tuhoisaan politiikkaan.

  Ensimmäinen Friedmanin (MF) oppien kokeilu tapahtui kenraali Pinochetin sotilasjuntan verisesti hallitsemassa Chilessä (Nixonin, Kissingerin ja CIA:n masinoima ja tukema sotilasvallankaapaus 11.9.1973), jossa MF oppilaineen toimi konsulttina. Coup d’État oli ainoan supervallan hallinnon etukäteen huolellisesti suunnittelema. MF vieraili Chilessä vuonna 1975 Pinochetin luona ja luennoi talouspolitiikasta. Pinochetin sotilasjuntan talouspolitiikkaa hoitavia taloustieteilijöitä kutsuttiin ”Chicagon pojiksi”.

  Saapuessaan Tukholmaan vuonna 1976 vastaanottamaan Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkintoa MF:ää vastaan järjestettiin protesteja (Pinochetin juntan tukemisesta); MF:ää syytettiin murhaajaksi. (Chilen talous romahti vuosina 1982 – 1983,)
  #
  MF oli siirtynyt vuonna 1946 Chicagon yliopistoon, josta hän sai professuurin vuonna 1948. MF opetti hintateoriaa ja rahataloutta. Vuonna 1953 MF aloitti rahaa ja pankkisektoria tutkivan työpajan, josta kehkeytyi alan tutkijoiden ja opiskelijoiden merkittävä opinahjo.

  Vuonna 2016 Friedmanin hypoteesi pysyvästä tulotasosta osoitettiin vääräksi. Hypoteesin kumoaminen on merkityksellinen, sillä Friedman oli saattanut hypoteesin avulla argumentoida keynesiläistä rahoituspoliittista elvytystä vastaan. (How Does Unemployment Affect Consumer Spending? Peter Ganong and Pascal Noel, January 4, 2016.)
  #
  Pinochetin valtakaudella Chilessä surmattiin tai katosi noin 3 000 ihmistä. Kidutus ja muu piina kohdistettiin lukemattomiin muihin. Hyvinvoiva valtio muutettiin lyhyessä ajassa yhdeksi maailman köyhimmistä valtioista. Ainoastaan rikkaat rikastuivat, niin ainoassa supervallassa kuin Chilessä.

  Hypervaltalähtöinen šokkipolitiikka ei tietystikään rajoittunut yksinomaan Chileen. Sama terrori ulotettiin niin Brasiliaan kuin Argentiinaankin ja lukemattomiin muihin maihin.
  #
  Hypervaltiolähtöisen ’esimerkillisen vapaan markkinatalouden’ apostolien ajama politiikka on johtanut lukemattomissa maailman valtioissa laajamittaisiin murhiin, tappoihin, kidutukseen ja muihin vakavin rikoksiin.
  Vapaaseen markkinatalouteen pakottaminen väkivalloin ja siihen liittyvä sorto ovat siis olleet (ja ovat) yhtä ja samaa projektia. Kysymys on maailman valtiaiden pyrkimyksestä ehdottomaan globaaliin herruuteen. Ja marssi jatkuu: TTIP, TiSA, CETA jne jne.

  Globaali kapitalistinen markkinatalous on ulotettu tietysti myös Euroopan unioniin ja sen jäsenvaltioihin. Yksi vähäinen toivonpilkahdus ilmenee EU:n perussopimuksesta, viittaus SOSIAALISEEN markkinatalouteen. Tähänastinen kokemus osoittaa, ettei tuota sosiaalisuutta ole otettu unionissa tai sen jäsenvaltioissa vakavasti, ei ainakaan täysin vakavasti. Väitteen perusteluksi riittänee EU:n alueen valtava köyhien määrä. Eräät ovat EU:ssakin toki heränneet ja ryhtyneet vaatimaan aitoa sosiaalista markkinataloutta. Sitä vaatii myös oma perustuslakimme, kun otetaan huomioon jokaiselle perusoikeutena turvattu oikeus sosiaaliturvaan.
  #
  Víctor Jara (28.9.1932 Lonquén, Chile – 16.9.1973 Santiago de Chile) oli chileläinen laulaja, runoilija ja teatteriohjaaja. Jaran laulut käsittelevät rakkautta, rauhaa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Jara pidätettiin Pinochetin sotilasvallankaappauksen (11.9.1973) ensimmäisinä päivinä. Hänet vietiin Estadio Chile –stadionille. Siellä hän ryhtyi soittamaan kitaraa ja laulamaan. Vartijat käskivät häntä lopettamaan, mutta hän kieltäytyi. Jaraa pahoinpideltiin ja hänen kätensä murskattiin. Jara jatkoi laulamista, kunnes hänet ammuttiin kuoliaaksi (laukauksia oli 44)..
  ———-
  Korporatokratia (yhtiövalta). Valtiomuoto, jossa valta on yrityksillä ja konglomeraateilla (konserniyritys, monialayritys).
  Torture in Brazil : A Shocking Report on the Pervasive Use of Torture by Brazilian Military Governments, 1964-1979, Secretly Prepared by the Archiodese of São Paulo.
  Joan Jara: Victor : An Unfinished Song.(1987).
  Näkymättömät sankarit : suomalaisten salainen apu Chilen vallankaappauksen uhreille / Heikki Hiilamo (Uudistettu toinen suomenkielinen painos 2019)
  Víctor Jara ”Camilo Torres”
  https://www.youtube.com/watch?v=HXIdKHrlnKc&list=RDHXIdKHrlnKc&start_radio=1
  Nathalie Cardone – Hasta siempre Comandante Che Guevara.
  https://www.youtube.com/watch?v=UTuNDkkrpFY

  • ”Kysymys on maailman valtiaiden pyrkimyksestä ehdottomaan globaaliin herruuteen. Ja marssi jatkuu: TTIP, TiSA, CETA jne jne.”

   Tämä on tuon rikollisten psykopaattien irvokkaan marssin uusin vaihe … jotta marssi voisi rauhassa jatkua niin estetään kaiken sellaisen pääsy kansan tietoisuuteen mikä voisi luoda sille vastavoimia
   Vaiennetaanko vaihtoehto-mediat?

   It’s an open secret. The deep state is working hand in hand with Silicon Valley social media giants like Twitter, Facebook and Google to control the flow of information.
   That includes suppressing, censoring and sometimes outright purging dissenting voices – all under the guise of fighting fake news and Russian propaganda.

   Most recently, it was revealed that Twitter’s senior editorial executive for Europe, the Middle East and Africa is an active officer in the British Army’s 77th Brigade, a unit dedicated to online warfare and psychological operations.
   In other words: he specializes in disseminating propaganda.

   Meanwhile, Google has a very close relationship with the State Department, its former CEO Eric Schmidt’s book on technological imperialism was heartily endorsed by deep state warmongers like Henry Kissinger, Hillary Clinton and Tony Blair.

   Another social media giant partnering with the military-industrial complex is Facebook. The California-based company announced last year it was working closely with the neoconservative think tank, The Atlantic Council, which is largely funded by Saudi Arabia, Israel and weapons manufacturers to supposedly fight foreign “fake news.”

   Meanwhile, the social media platform has been partnering with the U.S. and Israeli governments to silence Palestinian voices that show the reality of life under Israeli apartheid and occupation. The Israeli Justice Minister proudly revealed that Facebook complied with 95 percent of Israeli government requests to delete Palestinian pages. At the same time, Google deleted dozens of YouTube and blog accounts supposedly connected to the government of Iran.
   In the last week alone, Twitter has purged several Palestinian news pages, including Quds News Network — without warning or explanation.

   Alternative voices not welcome
   The vast online purge of alternative voices has also been directed at internal “enemies.”

   Publishers like Julian Assange and whistleblowers like Chelsea Manning are still being held in solitary confinement in conditions that international bodies and human rights groups call torture, for their crime of revealing the extent of the global surveillance network and the control over the media that Western governments have built.

   http://www.unz.com/article/social-media-censorship-reaches-new-heights-as-twitter-permanently-bans-dissent/
   http://www.unz.com/ejones/jewish-privilege/

  • Psykopaattien marssihan se on.
   10 ammattia, jotka houkuttavat eniten psykopaatteja
   Psykologian professori listaa ammatteja, joihin psykopaatit hakeutuvat.
   Kolmen kärki

   3. Mediapersoona televisiossa tai radiossa

   Jotkut psykopaatit osoittavat narsismia, joka on hyödyllistä, kun on julkisuuden keskipisteessä. He osaavat olla myös tyyniä kohdatessaan paineita.

   2. Juristi

   Juristi Ruth Lee Johnson sanoo, että vaikka psykopaattiset piirteet, kuten itsevarmuus, kovasydämisyys ja petollinen charmi, voivat olla käteviä juristille, on liian yksinkertaistettua sanoa, että ne riittävät.

   1. Toimitusjohtaja

   Psykopaateilla on sietokykyä kaaokseen. He pysyvät kylmäpäisinä stressin alla. Joskus he luovat kaaosta muille, koska se saa heidät näyttämään hyvältä, kun muut kamppailevat. Jotkut psykopaatit voivat käyttää tätä metodia kiivetessään urallaan huipulle asti. Kaikki eivät välttämättä ole manipuloivia, ja he voivat päästä huipulle omilla kyvyillään.

   https://www.iltalehti.fi/tyoelama/a/21311fca-624c-4c7e-ad0f-983a0847cc9d

   Poliitikko jos kuka on ’toimitusjohtaja’ ja journalisti on mediapersoona.
   Helppo ymmärtää miksei todellista demokratiaa ole ja miksi kapitalismin oligarkit korjaavat potin v-median huijatessa kansaa.
   Kaikki valta on pääosin itsekkäiden ja epäsolidaaristen psykopaattien käsissä, toistaiseksi.

   • Jokainen varmaan ymmärtää ettei tuota tule yleistää. Poikkeus vahvistaa säännön kuten on tapana sanoa.
    Ja pitää muistaa ettei psykopaattien määrä ole kovin suuri joten ei heitä suurta määrää riitä mihinkään noista artikkelissa esiin tuoduista ammateista.
    Mutta määrä ei ratkaise tässä. Jo pieni joukko saa paljon pahaa aikaan kun se miehittää johtopaikat.

    Hyvä myös muistaa että tuo joukko olisi helppo pitää aisoissa kansan yhteisellä voimalla. Jopa nykyinen edustuksellinen demokratia toimisi jos puolueiden sisällä olisi sisäisiä äänestyksiä tavoiteohjelmista ja kansanäänestyksillä vahvistettaisiin eduskunnan päätökset. Ne siis hyväksyttäisiin vasta sen jälkeen mikä pakottaisi hallituksen toimimaan kansan ääntä kuunnellen.

  • The Way Life Should Be: #Squad Goals and the U.S Corporate Elites That Fund Them
   … Superficially it all sounds great—feel virtuous, make money, and save the planet, but the reality, as is virtually always the case with any ruling-class-hatched scheme, is the opposite: not just grim and ugly, but deadly. Concluding with Jasper Bernes:

   The problem with the Green New Deal is that it promises to change everything while keeping everything the same… The appeal is obvious but the combination impossible…The Green New Deal…thinks you can keep capitalism, keep growth, but remove the deleterious consequences. The death villages are here to tell you that you can’t. No roses will bloom on that bush.[25]

   https://www.theoccidentalobserver.net/2019/11/18/the-way-life-should-be-squad-goals-and-the-u-s-corporate-elites-that-support-them/

 16. Could Russia Floating Nuclear Plants Change World Economy?
  F. William Engdahl
  https://russia-insider.com/en/could-russia-floating-nuclear-plants-change-world-economy/ri27930

  About the author: F. William Engdahl has been writing about energy, finance, geopolitics, and oil since the early 1980s, and his writing about Russia, a country which he travels to frequently, has been simply excellent.

  An American, he lives in Berlin, Germany, and speaks fluent German, a language in which he is also widely published. He is the author of several books.

  Engdahl is a heavy-weight, and always worth listening to.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here