”L[ucius] Cassius ille, quem populus Romanus verissimum et sapientissimum iudicem putabat, identidem in causis quaerere solebat, cui bono fuisset?”

”[Lucius Cassiuksella, jota roomalaiset pitivät tavallisesti rehellisimpänä ja viisaimpana tuomarina, oli tapana kysyä kerta toisensa jälkeen oikeusjutuissa: ”Kenelle se voisi olla hyödyksi?”]

               – Cicero, Pro Roscio Amerino, §§ 84, 86

Cui bono? Kuka hyötyy?

Kapitalistisen markkinatalouden vallankumouksen alkujuuret ulottuvat maailman ainoan supervallan (hypervallan) kansalaiseen, taloustieteilijä Milton Friedmaniin (MF), joka syntyi vuonna 1912 New Yorkissa ja kuoli vuonna 2006 San Franciscossa.

’Chicagon koulukunnan’ keulakuvana tunnettu Friedman tahtoi minimoida valtion toimivallan yksityisten markkinoiden ja vapaiden markkinoiden – ja käytännössä suurkapitalistien ja korporatokratian1 [yhtiövalta] – eduksi. Hän vaikutti merkittävästi esimerkiksi Ison-Britannian pääministerin Margaret Thatcherin ja USA:n presidentin Ronald Reaganin demokratialle ja sosiaaliturvalle tuhoisaan politiikkaan.

MF siirtyi vuonna 1946 Chicagon yliopistoon, josta hän sai professuurin kaksi vuotta myöhemmin. MF opetti hintateoriaa ja rahataloutta. Vuonna 1953 hän aloitti rahaa ja pankkisektoria tutkivan työpajan, josta kehkeytyi alan tutkijoiden ja opiskelijoiden merkittävä opinahjo.

Ensimmäinen Milton Friedmanin (MF) oppien kokeilu tapahtui kenraali Augusto Pinochetin sotilasjuntan verisesti hallitsemassa Chilessä, jossa oli tehty Nixonin, Kissingerin ja CIA:n masinoima ja tukema sotilasvallankaapaus 11.9.1973. Tämä coup d’État oli ainoan supervallan hallinnon etukäteen huolellisesti suunnittelema. MF vieraili Chilessä vuonna 1975 Pinochetin luona ja luennoi talouspolitiikasta. Sittemmin hän oppilaineen toimi maassa konsulttina. Pinochetin sotilasjuntan talouspolitiikkaa hoitavia taloustieteilijöitä kutsuttiin ”Chicagon pojiksi”.

Saapuessaan Tukholmaan vuonna 1976 vastaanottamaan Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkintoa (Alfred Nobelin muistoksi) MF:ää vastaan järjestettiin protesteja Pinochetin juntan tukemisesta; häntä syytettiin murhaajaksi. Chilen talous romahti vuosina 1982–1983.

Vuonna 2016 Friedmanin hypoteesi pysyvästä tulotasosta osoitettiin vääräksi.2 Hypoteesin kumoaminen on merkityksellistä, sillä Friedman oli saattanut hypoteesin avulla argumentoida keynesiläistä rahoituspoliittista elvytystä vastaan.

PINOCHETIN VALTAKAUDELLA Chilessä surmattiin tai katosi noin 3000 ihmistä.3,4 Lukemattomat muut joutuivat kidutuksen ja muun piinan kohteiksi. Hyvinvoiva valtio muutettiin lyhyessä ajassa yhdeksi maailman köyhimmistä valtioista. Ainoastaan rikkaat rikastuivat, niin ainoassa supervallassa kuin Chilessä.

Hypervaltalähtöinen šokkipolitiikka ei tietystikään rajoittunut yksinomaan Chileen. Sama terrori ulotettiin niin Brasiliaan kuin Argentiinaankin ja lukemattomiin muihinkin maihin.

Hypervaltiolähtöisen ’esimerkillisen vapaan markkinatalouden’ apostolien ajama politiikka on johtanut lukuisissa valtioissa laajassa mitassa murhiin, tappoihin, kidutukseen ja muihin vakaviin rikoksiin.

Vapaaseen markkinatalouteen pakottaminen väkivalloin ja siihen liittyvä sorto ovat siis olleet (ja ovat) yhtä ja samaa projektia. Kysymys on maailman valtiaiden pyrkimyksestä ehdottomaan globaaliin herruuteen. Ja marssi jatkuu: TTIP, TiSA, CETA jne. jne.

Globaali kapitalistinen markkinatalous on ulotettu tietysti myös Euroopan unioniin ja sen jäsenvaltioihin. Yksi vähäinen toivonpilkahdus ilmenee EU:n perussopimuksessa, nimittäin viittaus sosiaaliseen markkinatalouteen. Tähänastinen kokemus osoittaa, ettei tuota sosiaalisuutta ole otettu unionissa tai sen jäsenvaltioissa vakavasti, ei ainakaan täysin vakavasti. Väitteen perusteluksi riittänee EU:n alueen valtava köyhien määrä. Jotkut ovat EU:ssakin toki heränneet ja ryhtyneet vaatimaan aitoa sosiaalista markkinataloutta. Sitä vaatii myös oma perustuslakimme, kun otetaan huomioon jokaiselle perusoikeutena turvattu oikeus sosiaaliturvaan.

* * *

Post scriptum. Víctor Jara (28.9.1932 Lonquén, Chile – 16.9.1973 Santiago de Chile) oli chileläinen laulaja, runoilija ja teatteriohjaaja.5 Jaran laulut käsittelevät rakkautta, rauhaa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Jara pidätettiin Pinochetin sotilasvallankaappauksen ensimmäisinä päivinä ja vietiin Estadio Chile -stadionille. Siellä hän ryhtyi soittamaan kitaraa ja laulamaan.6 Vartijat käskivät häntä lopettamaan, mutta hän kieltäytyi. Jaraa pahoinpideltiin ja hänen kätensä murskattiin. Jara jatkoi laulamista, kunnes hänet ammuttiin kuoliaaksi.7 Laukauksia oli 44.

Tapio Kuosma on espoolainen kirjailija ja oikeustieteen lisensiaatti.

Viitteet

[1] Korporatokratia (yhtiövalta). Valtiomuoto, jossa valta on yrityksillä ja konglomeraateilla (konserniyritys, monialayritys).

[2] Peter Ganong and Pascal Noel (2016): How Does Unemployment Affect Consumer Spending?

[3] Torture in Brazil (1998): A Shocking Report on the Pervasive Use of Torture by Brazilian Military Governments, 1964–1979, Secretly Prepared by the Archiodese of São Paulo. Ilas Special Publication.

[4] Heikki Hiilamo (2019): Näkymättömät sankarit — suomalaisten salainen apu Chilen vallankaappauksen uhreille. Uudistettu toinen suomenkielinen painos. Into.

[5] Joan Jara (1987): Victor: An Unfinished Song. Random House of Canada.

[6] Víctor Jara: ”Camilo Torres” (video).

[7] Ks. myös Nathalie Cardone: Hasta siempre Comandante Che Guevara (video).

Artikkelikuva Presidentti ja Nancy Reagan onnittelemassa Milton Friedmania presidentin vapausmitalista: Wikimedia Commons (public domain). Kenraali Augusto Pinochetin ja presidentti George Bushin tapaaminen 1990-luvun alussa (rajattu alkuperäiskuvasta): Chilen kansalliskirjasto (CC BY-SA 3.0 CL). Kuvankäsittely: Vesa Raiskila

42 KOMMENTTIA

 1. Friedmanin oppien mukaan tehtiin Chilen uudistus, kyllä, mutta sielä taustalla oli semmoinen porukka kun MPS (Mont Pelerin Society), eli neoliberaalien oma ”ajatushautomo”. ”THE ROAD FROM MONT PÈLERIN – The Making of the Neoliberal Thought Collective” – kirjassa asia puretaan osiin, joten siitä voi jokainen lukea tarkemmin.

  Jos taas MPS on uusi tuttavuus, siitä lisää tässä: https://funtsittavaa.blogspot.com/2019/09/neoliberaali-utopia.html

 2. Kyllä. Vuonna 1947 perustetun Mont Pelerin Societyn perustajiin kuuluivat mm. . Friedrich Hayek ja Milton Friedman. MPS:stä on kuvaust mm. Naomi Kleinin teoksessa ’Tuhokapitalismin nousu’ (Toinen painos 2008, s. 62 ja 95).

 3. Kiitos toimittajat ja julkaisija.

  Niihin, jotka jo varhain oivalsivat globaalin kapitalistisen (uusliberalistisen) markkinatalouden ideologian epäinhimillisyyden, kuuluivat (muiden ohella) chileläinen taloustieteilijä / poliitikko / diplomaatti Orlando Letelier (13.4.1932 Chile – 21.9.1976 Washington) [Chilen Pinochet-sotilasjuntan salainen poliisi DINA murhautti Letelierin autopommilla] ja argentiinalainen toimittaja ja kirjailija Rodolfo Walsh (9.1.1927 – 25.3.1977) [kuoli Argentiinan sotilasjuntan vainoamana ja murhaamana] ja

  Päivää ennen murhaansa päivätyssä avoimessa kirjeessään (Carta abierta de un escritor a la Junta Militar [Rodolfo Walsh. – Buenos Aires, 24 de marzo de 1977, http://conti.derhuman.jus.gov.ar/_pdf/serie_1_walsh.pdf%5D Walsh kertoo Argentiinan kenraalien terrorista. kirjoitti mm. seuraavaa: ): Kansainvälisen valuuttarahaston liikkeeseen laskema resepti, jota sovelletaan (…) Zaireen tai Chileen, Uruguayhin tai Indonesiaan, tämän Juntan talouspolitiikka tunnustaa edunsaajiksi vain vanhan karjaoligarkian, uuden spekulatiivisen oligarkian ja valitun ryhmän kansainvälisiä monipoleja [ITT, Esso, {…}, U.S.Steel, Siemens], joihin ministeri (…) ja kaikki hänen hallituksensa jäsenet ovat henkilökohtaisesti sidoksissa. [työsuomennos]

  Walshin tarkoittama Argentiinan verisen sotilasjuntan (24.3.1976 – 1983) talouspolitiikka viittasi Friedman-johtoisen Chicagon koulun talouspoliittiseen malliin (uusliberalismi). (Tuota mallia levitettiin suostuttelemalla tai väkivalloin ympäri maailmaa.)

  Myös Letelierille asia oli selvä: sotilasjuntan terrori oli markkinatalouteen siirtymisen olennainen välikappale. (Kaikki vastarinta oli jo ennalta ehkäistävä ja solidaarisuus oli tuhottava juuriaan myöten.)

  ”The Chicago Boys in Chile: Economic Freedom’s Awful Toll”
  Orlando Letelier August 28, 1976, https://www.historyisaweapon.com/defcon1/letelierchicagoboys.html

  The ‘Chicago Boys’ in Chile: Economic Freedom’s Awful Toll
  Repression for the majorities and “economic freedom” for small privileged groups are two sides of the same coin.
  By Orlando Letelier (The Nation 21.9.2016, https://www.thenation.com/article/the-chicago-boys-in-chile-economic-freedoms-awful-toll/
  #
  ”(…) Kleinin kirja [Tuhokapitalismin nousu] on vakava panos aikamme pelottavien olojen tarkasteluun. (…) Se on totuuspohjainen tutkimus ja jos se onnistuu ”taitavasti” vetoamaan tunteisiin, on onniteltava lukijoita siitä, että he eivät ole puuduttaneet tunne-elämäänsä uskomalla uusoikeaoppisuuden kammottavaan viestiin olemassa olevien olojen ”normaaliudesta”. Luulisi, että alati syvenevä finanssikriisi saisi toimittajan varovaisemmaksi sananvalinnassaan. Viimeaikainen kehitys vain vahvistaa Kleinin havaintojen uskottavuutta. (Ks. Naomi Klein on the Bailout Profiteers and the Multi-Trillion-Dollar Crime Scene, Democracy Now! 17.11.2008) – Kleinin arvostelemat ”talousteoreetikot” eivät ansaitse ”objektiivista” tarkastelua. He eivät ole tieteenharjoittajia vaan sumeilemattoman vallankäytön ideologeja. Klein purkaa heidän propagandansa sisältöä ja osoittaa heidän palvelevan ennen kaikkea raharikkaiden etuja. (…)”
  (lähde: Tapani Lausti: Oikeaoppisuuden uuskieli, http://www.lausti.com/)
  ——–
  Muun ohella kansainväliseen politiikkaan ja aatehistoriaan syvällisesti perehtynyt VTM Tapani Lausti on toimittaja ja ulkomaankirjeenvaihtaja (eläkkeellä). Hän työskenteli aikanaan Yleisradiossa, BBC:ssä sekä Suomen Lontoon instituutissa.
  #
  Christer Lindholm: Viis taloudesta! : Viisi myyttiä, jotka romuttavat hyvinvoinnin. Tallinna 2016.

  ”Tax Justice Network on (…) arvioinut, että ne verotulot, jotka EU-maat vuosittain menettävät veroparatiisien takia, vastaavat niiden yhteenlaskettuja terveydenhuoltomenoja (Tax Justice Network, 2012)” (Christer Lindholm: Viis taloudesta!, s. 122 – 123).

  Åbo Akademin tutkijan, kauppatieteiden tohtori Christer Lindholmin teos pureutuu viiteen myyttiin, jotka on keksitty heikentämään taloudellista demokratiaa. Kyseiset uusliberalistiset myytit korostavat vapaiden markkinoiden ylivertaisuutta ja peräänkuuluttavat valtion vallan rajoittamista. Uusliberalismista on pyritty monin keinoin tekemään ainoaa mahdollista talouspolitiikan vaihtoehtoa. Kirja paljastaa, mitkä voimat vaikuttavat keskustelun takana ja miksi talouskasvua pidetään yllä jopa hyvinvoinnin kustannuksella.

  Myytit, joiden onttouden ja kestämättömyyden Lindholm paljastaa, ovat seuraavat: ”Markkinat hoitavat kaiken”, ”Julkinen sektori on ongelma”, ”Verot ovat haitallisia”, ”Tarjonta luo oman kysyntänsä”, ”Globalisaatio on tullut jäädäkseen”. Lindholm peräänkuuluttaa irtiottoa markkinoiden tyranniasta.

  Christer Lindholm: Totuudenjälkeinen talouspolitiikka : Thatcherista Trumpiin. Vastapaino. Tallinna 2019.

  Totuudenjälkeinen politiikka ei ole mikään uusi ilmiö. Talouspolitiikassa siirtyminen totuudenjälkeiseen aikakauteen alkoi itse asiassa jo 40 vuotta sitten, kun Margaret Thatcher nousi Britannian pääministeriksi (4.5.1979) ja alkoi toteuttaa markkinafundamentalistista talouspolitiikkaa. (Samanlainen agenda oli toisella innokkaalla markkinafundamentalistilla Ronald Reaganilla, joka toimi Yhdysvaltojen presidenttinä 20.1.1981 – 20.1.1989.)

  Christer Lindholm kertoo markkinafundamentalismin (globaali kapitalistinen markkinatalous) kasvutarinan. (Tarina on monta kertaa kuultu mutta ei kertaakaan täysin ymmärretty.) Markkinafundamentalismin myötä kansallismieliselle populismille on nyt avautunut tilaa niin Britanniassa kuin muuallakin länsimaissa. Globaalin kapitalistisen markkinatalouden tulokset ovat jokaisen nähtävissä: usko demokraattiseen päätöksentekoon on heikentynyt ja taloudellinen eriarvoisuus lisääntynyt. – Peliä ei ole kuitenkaan täysin menetetty. Lindholmin ajatuksia herättävä teos tarjoaa joukon ehdotuksia nykyisen, ylikansallisen talouselämän ehdoilla rakennetun talousjärjestelmän uudistamiseksi.

  J.K. Iloista joulun odotusta Tapanille sinne Espanjaan.

 4. Tällaisia ajatuksia syntyi päässäni
  Kun varsin selkeästi ja totuuden mukaisesti voidaan osoittaa että ns. ’yhteisen hyvän’ kannalta vaaralliset psykopaatit hallitsevat maailmaa niin mitään kummallista ei ole siinä että he ovat kaapanneet taloudenkin omiin käsiinsä palvelemaan omaa valtaansa.
  Kapitalismi on tässä ollut erinomainen apuväline, myös rikastumisen väline, joka on mahdollistanut heille entistä suuremman vallan. Näin valta ja talous ovat kytkeytyneet toisiinsa varsin vahvoin sitein.

  Tosiasia myös on että nämä psykopaatit toimivat yhteistyössä v-muurareiden ja sionistien tai ns. Illuminaatin kanssa jonka tarkoitus on pakottaa yhteiskunnat sen laatimaan muottiin kansojen tahdosta piittaamatta ja lopulta ottaa koko maailman hallinta omiin käsiinsä.
  Tästä salaliitosta ollaan maailmassa jo hyvin tietoisia joten se ei enää ole salaliitto vaan paljastettu ja koko ajan lisää paljastuva tosiasia.

  Maailman kansojen kannalta on kuitenkin vaarallista kun/jos pieni vain omaa valtaansa ajava eliitti saa ylivallan koska tulos on diktatuuri, totalitarismi jossa yksityisillä kansoilla eikä niiden kansalaisilla ole enää muuta kuin välinearvo. Näemme sen jo nyt oman maamme kohdalla jossa voimme itse päättää asioistamme varsin rajallisesti kun olemme eu-direktiivien kahleissa ja NL oli ääriesimerkki siitä mihin joudutaan.

  Kun korostetaan vapautta niin pitää aina muistaa että vapaus voi olla väärää ja myös vaarallista koska se mahdollistaa tällaisenkin diktatuurin. Siksi myös ns. edustuksellinen demokratia, jota monet pitävät demokratian malina, voi mahdollistaa tällaisen kehityksen kun edustajiksi valikoituu vääriä ja petollisia henkilöitä jotka huijaavat kansaa pelkillä lupauksillaan mutta toimivat kuitenkin kansan selän takana vain rahoittajiensa ja omia etujaan ajaen.

  Jo lapsesta alkaen ihmisen on hyvä kohdata ne rajat joiden sisällä on viisasta toimia ja joita ilman ei voi kasvaa eheäksi, tasapainoiseksi ja sosiaaliseksi persoonaksi. On olemassa vahvaa psykologista faktaa siitä että ilman turvallista ja hyvällä, rakentavalla tavalla ohjaavaa ja kurinalaista mutta ei tukahduttavaa ympäristöä lapsen identiteetti ei kehity eikä hän pysty muodostamaan rakentavaa suhdetta ympäristöönsä, siis toistamaan sitä minkä on lapsena sisäistänyt. Toinen puoli asiaa ovat geenit jotka pitää kesyttää aivan kuten koirankin koulutuksessa ja mikäli ne jäävät ’villiin tilaan’ niin peli on menetetty.

  Vapaassa markkinataloudessa tilanne on tämä. Se on rikollisuuden ja monen muun luonnevian ohella villien geenien ja niiden kesyttämisen epäonnistumisen yksi tuhoisa tulos. Se ei siksi palvelee yhteistä hyvää, ei ole rakentavaa ja kokonaisuutta lujittavaa vaan omaa etua ajavaa puhdasta ’Cui bona’-itsekkyyttä joka ei asetu sovinnolla terveisiin ja turvallisiin rajoihin ja on siksi vaarallista monellakin tavalla. Toteutuu sanonta: joka kuritta kasvaa se kunniatta kuolee. Eiväthän itsekkäät ja ahneet oligarkit kansan kunnioitusta ansaitse eivätkä varmaan saakaan.

  Terveempi ja kaikille turvallisempi Talousdemokratia-malli ei siksi kiinnosta kapitalistia, vapaiden markkinoiden kannattajaa koska se yrittää opettaa tai pakottaa hänet terveisiin rajoihin jotka turvaavat sekä hänen oman elämänsä (kapitalistien konkurssit ja itsemurhat ovat yleisiä) että yhteisen edun estämällä liiallisen eriarvoistuminen joka on tuhoisan kilpailun seuraus ja sen seurauksena olevan yhteiskunnan pirstoutumisen.

  Nyt maailma kuitenkin on törmäämässä tämän kapitalismiin liittyvän itsekkyyden luomiin uhkakuviin ja vakaviin jo syntyneen tuhon jälkiin joten ihmiskunnan on pakko pian tehdä valinta jatkaako näin vai ei mikä tarkoittaa: kapitalismin tyrannia vai demokraattinen sosialismi?

  Nwo-eliitti (Illuminaatti) ei halua muutosta koska sille on samantekevää ellei jopa toivottua kun riskit kasvavat ja saasteet tappavat (niillä on myös hyvä syyllistää kansalaisia oman vallan vahvistamiseksi) koska sen avoimesti esiin tuotu tavoite on tuhota ihmiskunta siten että vain pieni murto-osa siitä jää eloon.

  Sen käsiin ei siis vastuuta voi tässä jättää vaan ihmiskunnan on otettava se itse mikä merkitsee valtarakenteiden täydellistä muutosta ja tuhoisan kapitalismin tai ’vapaan markkinatalouden’ ja turhan kulutuksen hylkäämistä.
  Nämä ovat kovia haasteita joiden kohtaamista myös valta-media karttaa ja yrittää ihmisiä syyllistäen kääntää huomion vain oireisiin ja jättää kohtaamatta itse taudin oireista vastuussa olevat voimat joita se ikävä kyllä itsekin tekopyhästi palvelee.

  • Villit geenit! Aivan huikee ja jotain mitä pohdiskellut paljon, mut en ole noin simppeliin pakettiin saanut. Moni solmu aukes tuas ja mieletön lisä ymmarrykselle sekä tuleville keskusteluille. Villit geenit jihaaa! Kiitos!

  • Miksi nähdä vaivaa ja ”voittaa itsensä”, jos on ennalta tuomittu yhteiskunnan taholta väkivallan uhalla keskinkertaisuuteen ja ”tasa-arvoon sukurutsaisten äpärien kanssa”.

   • Määrittelit hienosti sosialismin.

    Kenenkään rikkauden ei pitäisi olla ongelma, sillä kuikaan ei tee rahalla yhtään mitään jos rahalla ei osta jotain – eli anna toisille.

    Verotus olisi moraalisesti oikeutettua, jos kaikki vuosittain varastetut verovarat jaettaisiin tasan kaikkien veronmaksajien kesken (jokaiselle sama summa). Älytöntä että näin ei ole.

 5. Amerikassa sikiää noita erilaisia globaalin markkina talouden oppeja joita mennään kokeilemaan muihin maihin välittämättä seurauksista kuten Chilen demokratian tuhoutuminen ja diktaattorin nostaminen tilalle. Ilmeisesti USAn globalistit piti Chileä niin onnistuneena kokeiluna että ottivat kokeilun käytäntöön ympäri maailmaa se pani monen maan elämän hyrskyn myrskyn josta ei toipuneet vieläkään. Hybervalta on hybervalta eikä sitä mikään maallinen oikeus saa laillisuuden tielle vaan porskuttelee globaalien markkinataouden lakien mukaan joissa ei ole yhtään kohtuutta ja oikeutta. Friedman ei varmasti ole itse keksinyt oppiaan vaan seurannut USAn globaalien miljardöörien ja valtion yhteistyötä ulkomailla kautta aikain ja siitä sitten on tehnyt yhteenvedon talousopikseen kun USA on harjoittanut samanlaista peliä maailmalla jo kauan ennen Friedmannia. Suomi on pikkuhiljaa hiissautumassa samaan globalismiin EUn mukana ja tämä on kehitys jolle kukaan ei voi ja eikä halua voida mitään ainakaan päättäjien piirissä.

 6. Kun luin allaolevan linkin artikkelia niin heräsi kysymys miksei me täällä oteta mallia Amerukasta tässä asiassa kun se monessa muussa kelpaa?
  Miksi emme nouse taisteluun oman isänmaan puolesta niitä oikeisto voimia vastaan jotka ovat hylänneet isänmaansa ja valinneet – kansalle koituvia vaaroja ja seurauksia vähätellen tai ne kokonaan unohtaen – globalismin ja myyneet maamme pilkkahintaan vapaille markkinavoimille?
  Ja miksi todellakin kaikki ne voimat jotka taistelevat maamme vapauden puolesta globalistien tyranniaa vastaan halutaan ’natsittaa’ ja leimata maata johtavan eliitin toimesta ’fasistisiksi äärioikeistolaisiksi voimiksi’ vaikka ne ovat juuri niitä aiempia ’koti-kirkko ja isänmaa’-voimia joita nyt kipeästi tarvittaisiin maamme pelastamiseksi edessä olevalta uhkaavalta nwo-ja korporaatio eliitin diktatuurilta? Ja ovat siis lopulta kaikkein tervehenkisimpiä vapautta puolustavia voimia.
  Ja miksi juuri keskustan tukema oikeisto on syönyt sanansa ja torjunut nämä voimat ja kieltäytyy tekemästä yhteistyötä niiden kanssa ja on liittoutunut ovelasti (petollisesti) vasemmiston kanssa jonka tehtävä ei ole/ei ainakaan saisi olla totalitarismin vaan todellisen kansanvallan edistäminen?
  ——
  The Groyper Wars On Immigration Are the Debate That American Nationalism Needs
  WASHINGTON WATCHER II
  Will the GOP fight to preserve the Historic American Nation, or will it blithely submit to demographic change?
  That’s the fundamental question animating the “Groyper Wars” against Conservative Inc.
  For the past two months, young patriots—who’ve adopted as their symbol the smug toad known only as “Groyper”—have asked Turning Point USA founder Charlie Kirk and other Conservative Inc. figures tough questions about demographics and immigration.
  Conservative Inc. responded with smears and attacks on nationalist leaders like Nick Fuentes.
  But this fight is finally forcing conservatives to debate demographics and the GOP’s future without a white majority. It’s a far more substantive and relevant debate than the over-hyped David French vs. Sohrab Ahmari fight last summer. This is not a battle between out-of-touch pundits over “civility”—it’s a war for the future of America.

  The Conservative Inc. side is primarily represented by TPUSA and Young America’s Foundation, both of which are the largest (and best-funded) conservative student groups in the country. Their primary figures are Charlie Kirk and Daily Wire editor-in-chief Ben Shapiro.

  In contrast, the Groypers are a spontaneous grassroots movement of young nationalists who are fed up with Conservative Inc.’s shilling for mass immigration, globalism etc..
  Their leaders are Nick Fuentes and American Identity Movement leader Patrick Casey [Far-right agitators roil the conservative movement on college campuses in battle to define Trumpism, by Nick Anderson, The Washington Post, November 16, 2019]

  The Groyper War is actually pretty simple: patriots attend conservative campus events and ask the speakers tough questions.
  TPUSA provided the perfect opportunity with its “Culture War Tour” this fall. The tour’s primary purpose was to give Kirk the opportunity to “destroy” Leftists who ask him questions. TPUSA, Shapiro, and many others love to share videos of them “eviscerating” a Leftist college student who asks them a stupid question.

  But Kirk et.al. did not expect to receive hard questions from the Right. That they did is heartening evidence that the Dissident Right has rebounded from the Democrat putsch at Charlottesville.

  Thus instead of providing Kirk with viral videos of him embarrassing Leftists, the Culture War Tour resulted in dozens of young nationalists humiliating him.
  When Kirk first took questions about immigration, he sounded like a Cheap Labor lobbyist in response. He expressed support for mass legal immigration, demanded America issue more EB-5 visas to foreign oligarchs, and hoped we would “staple green cards” to the diplomas of foreign college graduates. Naturally, he smeared those who asked about demographics as “racists.”

  This terrible strategy only encouraged the Groypers to show up in even larger numbers.

  http://www.unz.com/article/the-groyper-wars-on-immigration-are-the-debate-that-american-nationalism-needs/

 7. > Kysymys on maailman valtiaiden
  > pyrkimyksestä ehdottomaan globaaliin
  > herruuteen.

  Tästä olen täysin samaa mieltä.

  Kysymys EI ole siitä,
  — missä ”järjestelmässä” toimimme, eli mille (minkä järjestelmän) omistajalle olemme vapautemme luovuttaneet.

  Kysymys on ”ihmisen luonnosta”. Siitä, että ihminen ei muutu vaikka vuosisadat hänen ympärillään vaihtuvat ja järjestelmät vaihtavat nimeään milloin kiivaaseen, milloin rauhallisempaan tahtiin.

  Se, että ihmisen luonto tuottaa aina saman valtaan ja alistamiseen, väkivaltaan ja luokkajärjestelmään, perustuvan yhteiskunnan ei tarkoita, että jokainen yksilö on samanlainen. — Joukossamme on myös ”hyviä” ihmisiä. Jokainen ei ole samanlainen.

  Valtiojärjestelmän oivallisuus tulee esille siinä kuinka hyvin se tuo hallitsijoiksemme hyviä ihmisiä. Sitä pitempään valtio säästyy vallankumouksilta, mitä pitempään se pystyy vastustamaan pahan voimaa, ”pahoja ihmisiä”, mutta pahan voitto ja sitä seuraava vallankumous on vääjäämätön. Aina.

  Vaikka paha hallinto kaadetaan, ei seurauksena ole automaattisesti parempi hallinto. Se on jumalan, tai sanottakoon sitten vaikka neiti fortunan, nostaman historian arvanvedon tulos. Vallankumous voi johtaa myös huonompaan hallintoon.
  — Se, että ihmiskunta jatkuvasti ”kehittyy” ja tulee paremmaksi, johtuu vain ja yksinomaan siitä, että voittajat kirjoittavat historian.
  — Kuinka kauan me, kansa, haluamme olla voittajien puolella? Elää yhteiskunnassa, jossa on kansanryhmä, häviäjät, kansanryhmä joka pitää poistaa keskuudestamme, jotta saavuttaisimme lopullisen voiton.

  Nyt olemme vallankumouksen kynnyksellä. Meillä on harvinainen historiallinen mahdollisuus omin silmin todistaa kokonaisen sivilisaation romahdus. Paha on saanut valtiot hallintaansa ja linnoittautuu laillisten instituutioiden, poliisin ja armeijan turviin kansaa vastaan.

  Voiko kansa mitenkään vaikuttaa tulevan vallankumouksen lopputulokseen? Ja kansahan koostuu yksilöistä. Mitä minä, olinpa sitten hyvä tai paha, voin tehdä vaikuttaakseni siihen, millainen valtio tuon vallankumouksen seurauksena syntyy? Millaiset ihmiset saavat vallan tämän vallankumouksen jälkeen?

  • Olisi ensin tärkeä ymmärtää, mikä on hyvä ihminen. Kapitalistisesta ja puhtaasti materialistisesta näkökulmasta katsoen se on hymyilevä, korrekti, nykyisen valtataisteluyhteiskunnan hyväksyvä ns. kunnon kansalainen. Jos suostumme määrittelemään asiat tästä näkökulmasta, emme koskaan pysty saamaan parempaa järjestelmää. Saisimme kenties hetken verran paremmalta tuntuvan, näennäisesti kehittyneen systeemin, kunnes taas oltaisiin samassa tilanteessa kuin aiemmin, tai jopa pahemmassa. Mutta jos lähtökohta olisi ihmisyys / henkisyys ja niiden arvoittaminen materialististen arvojen lisäksi, oikeassa tasapainossa, niin tilanne olisi toinen. Silloin päätöksiä tehtäisiin myös ihmisyys huomioiden, joka olisi yhtenä mitattavissa olevana arvona. Nykyisessä yhdenjalan näkemyksen tilanteessa talouteen perustuva maailma ei pysty arvoittamaan ihmisyyttä ja siihen liittyvää henkistä pääomaa. Se että se edes tulisi mieleen ihmisille, saatika ymmärrys siitä, että maailma voisi oikeasti olla parempi paikka ja muutos mahdollinen, olisi jo itsessään vallankumouksellista ja muutosta oikeaan suuntaan. Nythän enimmäkseen maailma nähdään valmiina, ”ongelmat vain kuuluvat elämään”, ”voisi asiat pahemminkin olla”, ”ajatellaan vain positiivisesti niin kaikki menee hyvin”, ”älä tule sotkemaan radikaaleilla ajatuksilla tätä kehittynyttä yhteiskuntajärjestystä, kun kaikki on niin hyvin tällä hetkellä(minulla)” jne.. Suurin osa ihmisistä ovat taantuneet semiroboteiksi, luullen olevansa edistyneitä ihmisiä, näennäisen teknisen kehityksen johdosta, jolloin luonnolliset aistit sumentuvat. Pitäisi kysyä enemmän sen perään, mihin suuntaan välttämätön tekninen kehitys meitä on viemässä, se mikä on kehitystä, ei ole automaattisesti edistystä ihmiskunnan kannalta. Se voi olla taantumistakin, jos kehitys kulkee väärään suuntaan. Hyvä ihminen elää kokonaisuutena ymmärtäen pahan ja hyvän olemassaolon, pystyen kohtaamaan asiat totuudellisesti ihmisyyden näkökulmasta. Hyvä ihminen joutuu tekemään paljon töitä itsensä puhdistamiseen, ja se työ on jatkuvaa. Myöskin perimän tuoma pahuus on tiedostettava ja puhdistettava. Voimme kutsua sitä henkiseksi uudestisyntymisprosessiksi, jonka synonyymi voisi olla ”egon hautajaiset”. Heitä ei ole paljon, ja monet näistä ihmisistä ovat hyvinkin väärinymmärrettyjä tässä maailman tilassa. Tällaisten ihmisten pitäisi olla esimerkkinä muille ja johtopaikoilla ja luoda uudet raamit ihmisyyttä tukevassa yhteiskunnassa, jossa tasapaino materiaalisuuden ja henkisyyden kanssa olisi siinä tilassa, jossa sen alunperinkin olisi pitänyt olla. Pelosta johtuva vihaan perustuva fyysinen vallankumous ei yksistään johda toivottuun muutokseen, mutta jos siellä on rakkauteen perustuvaa totuudellista ymmärrystä taustavoimana, niin tilanne on jo toinen. Henkinen vallankumous (ymmärrys) on ensimmäinen voima ihmisyyttä hyödyttävään vallankumoukseen (Toiminta). Kaikki mikä hajoittaa, mikä ei edistä pohjimmiltaan ihmisten yhdistymistä, on osaltaan kontrolloitua oppositiota, tapahtuen joko tiedostaen tai tiedostamatta. Nykyään niin monet asiat ja sanat ovat käännetty väärinpäin, jonka vuoksi pitäisi aina varmistaa sanojen sisäinen merkitys, tarkoitetaanko edes samaa asiaa. Tämän jälkeen voidaan vasta edetä kanssakäymisessä, ilman kuluttavaa valtataistelua ja puhtaassa, luovassa ja aidossa lähimmäisenrakkauden tilassa.

  • @ AJP 21.11.2019 at 20:19

   > Olisi ensin tärkeä ymmärtää, mikä on
   > hyvä ihminen.

   Ei ole olemassa hyvää eikä pahaa [ihmistä]. Olen vain minä, itse. Olennaista on, että jokainen toimii oman hyvänsä edistämiseksi ”ihan itse”, sen mukaan kuin itse parhaaksi näkee. Vasta sitten voi syntyä tasapainoinen yhteiskunta.

   Huono yhteiskunta syntyy silloin, kun sen kansalaiset ”delegoivat” toiminnan ”edustajille” eivätkä välitä siitä minkä valtio määrittelee hyväksi ja pahaksi yhteiskunnassa. Tällä tavalla valituista edustajista syntyy se pieni klikki, joka sitten määrittelee hyvän ja pahan, oikean ja väärän, ja pakottaa suuren enemmistön siihen malliin minkä tuon pienen klikin ”kollektiivinen minä itse” on sopinut keskenään.

   Valtion ainoa vahtikoira on kansalainen,
   itse ja henkilökohtaisesti.

   Kaikkein vähiten valtiomahdin vahtikoiraksi sopii eliitin itsensä valitsema ”edustaja”, esimerkiksi oikeuskansleri. Tällaisen systeemin ainoa tarkoitus on vain uinuttaa kansalaiset uskomaan, että heidän ei tarvitse tehdä mitään. Että joku ”edustaja” tai ”valtuutettu” kyllä huolehtii valtion vahtimisesta.

   > Olisi ensin tärkeä ymmärtää, mikä on
   > hyvä ihminen.

   Miten sen voi ymmärtää? Noin niinku käytännön tasolla.

   Valtion ratkaisumalli tietenkin on, että palkkaamme joukon virkamiehiä laatimaan hyvän kansalaisen määritelmän. Mutta miten voimme tietää, että nämä komiteaan valitut henkilöt itse ovat hyviä ihmisiä. — Valitsijoista puhumattakaan. — Ja jos komitean jäsenet ovatkin hyviä ihmisiä, niin eivätkö he pyri tulokseen, että heidän oma hyvänsä määritetään standardiksi. Kaikkien muiden hyvän kustannuksella.

   — Ei ole olemassa absoluuttista hyvää silloin, kun puhutaan ihmisten välisistä suhteista tai käyttäytymisnormeista. Lopultakin on olemassa vain jokaisen oma hyvä. Ja niiden kokonaisuudesta syntyy sopimus, normi.

 8. ”Muuan tarkkailija” lähetti minulle palautetta henkilökohtaisesti. Lähettäjän valtuuttamana välitän tekstistä joitakin otteita:

  ”(…) olet ajankohtainen tuodessasi Chilen diktatuurin taustoja jälleen esille. E-Amerikka on ollut imperiumin hampaissa eri menetelmin ja samalla päämäärällä. Ottaa E-Amerikan luonnonvarat (ml. inhimilliset resurssit) korporaatioiden yksityisomaisuudeksi eurooppalaisperäisten, konkistadorimaisesti toimivien, paikallisten hallitsijoiden avulla. Boliviassa oli ensimmäinen kantaväestön presidentti ja hänet USA savusti ulos lahjottuaan maan kenraalit. Espanjalaisperäinen naissenaattori nimitti itse itsensä pressaksi – ilman vaaleja – ja julisti kantaväestön (intiaanit) demoneiksi, joilta pitäisi evätä pääsy maan kaupunkeihin. – Espanjantauti 2.0 rehottaa latinalaisessa Amerikassa. Venezuelan 1-3% eliitti on (…) espanjalaista alkuperää. (…) – Kuubassa ollessani totesin että Euroopan jälkeläiset eivät jääneet pitämään valta-asemaa maahan. Espanjalaiset ja ranskalaiset ja jenkit poistuivat viimeistään 1960-luvulla. Ihmemaa. E-Amerikan maat eivät ole ihmemaita. Heillä on eurooppalaisperäinen eliitti ja inkkareilta on otettu luulot pois. – Evo Morales ei vaikuta militantilta vaan todelliselta rauhan mieheltä. Toivottavasti kansa tukee häntä kuten Venezuela tuki aikanaan Chavezia. Matematiikka osoittaa että vain prosentti kuuluu sortavaan luokkaan. Ellei kansa eristä mainittua prosenttia maittensa johdosta, käy kuten käy Euroopalle. Vieraat vallat harjoittavat ”hajota ja hallitse”-doktriinia, kunnes kukaan meistä ei enää tiedä, mitä tarkoittaa isänmaa, kotimaa, eikä sitä seuraava polvi tiedä edes, mitä tarkoittavat isä, äiti ja koti. – Bilderbergin ensimmäisessä kokouksessa 1950-luvun lopulla eräs pikakirjoitusta taitanut osanottaja jätti papereita jälkeensä. Näissä muistiinpanoissa tavoitteet uudeksi uljaaksi Euroopaksi ja sosiaalisen jälleensuunnittelun päämääriksi oli ilmoitettu. Ohjelma toteutuu sitä mukaa kun ihmisten elämä on saatu digi- ja tiedotusvälineillä pihteihin. Ja jälkeä syntyy. Tavallinen ihminen on häviämässä kamppailun maailmastaan. Ja edistyksen harsossahan tämä demoni velhuaa. Ja millaiselta tämä aikakausi näyttää? On kuin Titanicin kannella, jossa bändi soitti vaan. – (…)”

 9. Usa kulkee edellä … tulemmeko me perässä?
  Kapitalismin juhlamarssi taitaa pian loppua
  Unemployment, Debt, Reckless Spending: 2008 Crash Was a Sunday Picnic Compared to What’s Coming
  Brace For Impact! The U.S. Economy Is Going Down, And It Is Going Down Hard…

  Michael Snyder
  I have so many bad economic numbers to share with you that I don’t even know where to start.

  I had anticipated that the U.S. economic slowdown would accelerate during the fourth quarter of 2019, and that is precisely what has happened.
  The Federal Reserve is trying to do all that it can to keep us from officially slipping into a recession, and the federal government is literally spending money as if tomorrow will never come, but all of that intervention has not been enough to reverse our economic momentum.
  We are really starting to see conditions begin to deteriorate very rapidly now, and 2020 is already shaping up to be the most pivotal year for the U.S. economy since 2008.
  What is coming is going to make 2008 look like a Sunday picnic, and our society is completely and utterly unprepared for what is about to happen.
  https://russia-insider.com/en/economics/unemployment-debt-reckless-spending-2008-crash-was-sunday-picnic-compared-whats-coming

 10. Huolimatta vastakkaisista argumenteista, Chile on elintasoltaan korkeampi, kuin yksikään muu latinalaisen amerikan maa. Ainoa valtio maanosassaan, joka ei kalpene yhdenkään EU maan rinnalla. Mikäli tähän lopputulokseen todellakin päästiin ”Chicago opein”, on syytä katsella tätä koulukuntaa kunnioituksella.

 11. Chile on jo pitkään ollut Etelä-Amerikan rikkain maa ja merkittävää osaa siinä on näytellut kupari. Chicagon opeila ei ole mitään tekemistä sen kanssa.

 12. Synkät näkymät … EU luhistuu pian?
  Putin predicts 10-year COLLAPSE of EU – and compares event to Soviet Union fall

  President Putin believes the EU will crumble completely in just 10 years, the same amount of time it took for the USSR to disintegrate on Boxing Day 1991. His remarks hint that the beginning of the end has already started.
  Sharing his doubts as to whether the EU will be preserved in its current form by the year 2028, he cited Brexit among one of the main causes of the collapse of Brussels, adding it is why it follows “with concern what is happening there”, in reference to the EU itself.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=198273

 13. Tällaista on vasemmistohallituksen ”vapaa markkinatalous”:

  ”Lähes kaikki pääkaupunkiseudun postin varhaisjakelijat maahanmuuttajia – Purra: Miten hallitus voi väittää, että maahanmuutto ei vaikuta työn halpuuttamiseen?

  Pääministeri Antti Rinne (sd) väitti tänään torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että hallitus ei tule sallimaan työehtosopimusten shoppailua eikä halpatyömarkkinoita. Perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra ei Rinteen väitettä allekirjoita.

  Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra nosti marraskuun puolivälissä esille yhteyden maahanmuuton ja Postia koskettavien kiistojen välillä. Hän esitti, kuinka rajojemme yli saapuva kouluttamaton maahanmuutto edistää ja ylläpitää halpuutus- ja työehtoshoppailuprosessia, niin Postissa kuin muillakin matalamman palkan sektoreilla.

  – Jouduin tosiasioihin perustuvasta kannanotostani jopa tavallista suuremman loanheiton kohteeksi, tietysti vasemmiston mutta myös oikeiston suunnalta. Erityisesti hallituspuolueiden edustajat olivat raivoissaan tai huvittuneita väitteestäni, että asioilla olisi jotakin tekemistä keskenään, Purra kertoo.

  – Kuulemma taas vain perussuomalainen haukkuu maahanmuuttajia ja näkee uhkia, joita ei ole. Jopa puheenjohtaja Halla-aholta kysyttiin A-studiossa, voiko hän olla samaa mieltä kuin varapuheenjohtaja.

  PAU: Lähes kaikki Postin varhaisjakelijat ovat maahanmuuttajia

  Eilen keskiviikkona Purra kertoi, että perussuomalaiset olivat saaneet Posti- ja logistiikka-alan unionin eli PAU:n johdolta tietoonsa, että pääkaupunkiseudun varhaisjakajista lähes kaikki ovat maahanmuuttajia.

  – Osuus on tällä hetkellä noin 98 prosenttia. Suuri se on ollut jo kauan, mutta muutamassa vuodessakin nousua on yli 20 prosenttiyksikköä, Purra kertoo.

  – PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen on sanonut, että Postista on tulossa halpatyöpaikka. Nimenomaan Postin siirtyminen halvempaan työehtosopimukseen varhaisjakelussa on kiihdyttänyt maahanmuuttajajakajien määrää. Eikö sama koske työehtosopimuksen halpuuttamista lajittelijoiden puolella?

  Työ otetaan vastaan, jotta maahan saadaan jäädä

  Vielä huolestuttavampaa Purran mukaan on se, että varhaisjakelussa olevien työntekijöiden vuosittainen vaihtuvuus on PAU:n mukaan sata prosenttia. Työ otetaan vastaan, jotta maahan saadaan jäädä.

  – Kenelläkään ei ole intressejä tehdä työtä niin alhaisella palkalla, kun ensisijainen motiivi eli tässä tapauksessa maahan jääminen ja oleskelulupa on varmistettu.

  Purran mukaan varhaisjakajien vaihtuvuus kertoo siitä, mistä Suomen Perustan matalapalkkatyötä käsitellyt raporttikin – näiden alojen maahanmuuttajien työllisyysaste tippuu pian, usein jo muutamassa vuodessa, kantaväestön työllisyysasteen alle. Tieto ilmenee tilastokeskuksen rekisteriaineistoista.

  – Miksi ulkomaalainenkaan tekisi töitä sillä palkalla, kun on saavuttanut tavoitteensa eli korkean elintason maahan pääsemisen ja oleskeluluvan sekä huonoa palkkaa houkuttelevamman sosiaaliturvan, Purra kysyy.


  – Haluaisin todella kysyä hallitukselta, väittääkö se edelleen kirkkain silmin, että Posti-kiistassa tai matalapalkka-alojen muodostumisessa ei ole lainkaan kyse maahanmuutosta. Jos väittää, on pakko todeta, että hallitus pelaa yksinomaan kokoomuksen peliä. Se on hieman ihmeellistä hallitukselle, joka väittää olevansa työntekijän asialla…”

  Koko artikkeli: https://www.kansalainen.fi/lahes-kaikki-paakaupunkiseudun-postin-varhaisjakelijat-maahanmuuttajia-purra-miten-hallitus-voi-vaittaa-etta-maahanmuutto-ei-vaikuta-tyon-halpuuttamiseen/

 14. ”Koska talous sanelee nykyään ehdot liki kaikelle politiikalle, talouspolitiikan demokratiakato johtaa (…) demokraattisten päätöksentekoprosessien heikentymiseen (…) myös monilla muilla politiikan alueilla. Juuri tämän demokratiakadon takia me joudumme leikkaamaan lapsilisiä ja muita tulonsiirtoja, joihin meillä oli aikaisemmin varaa, vaikka Suomi olikin paljon nykyistä köyhempi. Samasta demokratiakadosta johtuen meidän julkisia hyvinvointipalvelujamme leikataan tai yksityistetään, (…). Ja juuri demokratiakatoa meidän on kiittäminen siitä, että viime vuosikymmenten talouskehityksestä ylivoimaisesti eniten hyötynet tosirikkaat palkitaan säännöllisesti anteliailla veronalennuksilla, samalla kun tuloasteikon toisessa päässä yhä useampien ihmisten rahat eivät taho riittää edes kaikkein välttämättömimpään.

  Kaikista demokratiakadon aiheuttamista ongelmista huolimatta sillä on yhä edelleen puolustajansa, ennen kaikkea – häpeällistä kyllä – taloustieteilijöiden parissa. Puolustajien ylivoimaisesti yleisin argumentti on sama, jota ’rautarouva’ Margaret Thatcher (…) käytti toimiessaan (…) pääministerinä vuosina 1979 – 1990: meillä ei (…) ole vaihtoehtoa. (…)

  Tämä on tietenkin täyttä pötyä. (…) kaikki talousjärjestelmät ovat pohjimmiltaan ihmisten luomuksia. Ja sen minkä ihminen on luonut, sen hän pystyy myös muuttamaan. Väite, ettei vaihtoehtoja ole olemassa, on siis puhtaasti ideologinen kannanotto.” (Christer Lindholm: Viis taloudesta! 5 myyttiä, jotka romuttavat hyvinvoinnin [Tallinna 2016], s. 8 – 10)

  • On aika omituista, miksi halutaan ankarasti salata kansalta, mikä on TODELLINEN syy esim. lapsilisien leikkaamiseen KANTA-suomalaisilta vanhemmilta:

   ”Maahanmuuton hinta 3,2 miljardia euroa”,
   https://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2019/03/05/maahanmuuton-hinta-32-miljardia-euroa-1-3-taustaa/

   Jos tästä mainitaan, syntyy ankara ”rasisisti-fasisti-vihapuhuja-natsi”-huuto varsinkin puoluekentän vasemmalta laidalta.
   Näille räyhääjille ovat ”säälittäviä hädänalaisia” mm. se 80-prosenttisesti nuorista miehistä koostuva n. 30000 hengen joukko, jonka KANSATTOMAN-ISÄNMAATTOMAN Kokoomuksen silloinen sisäministeri Petteri Orpo syksyllä 2015 otti avosylin vastaan Torniossa, määräten vieläpä asevelvollisiamme avustamaan noita miehittäjiä matkatavaroiden kantamisessa etukäten tilattuihin linja-autoihin. Kuinka monta sittemmin raiskauksiin, jopa murhiin maassamme syyllistynyttä oli tuossa joukossa ja kuinta monta ISIS-terroristia tai sellaiseksi koulutettavaa?

   Tuollaisten veronmaksajiemme kustannuksella meille loisimaan tulleiden ”hädänalaisten” puolustamisella ylennetään ja kaunistellaan vain omaa egoa – KANTA-suomalaiset paskavaipoissaan makuutettavat vanhukset, työvoiman alimitoituksen vuoksi ylivoimaisen työtaakan alla näännytettävä hoitohenkilökunta, kymmenet tuhannet moniongelmaiset syrjätyneet KANTA-suomalaiset nuoret, Hurstin leipäjonolaiset jne jne ovat täysin yhdentekeviä noille moraaliposeeraaville, vailla omaatuntoa oleville psykopaattisille narsisteille.

   Täydellistä selkärangatonta vastuuttomuutta ja/tai taloudellisista reaaliteeteista tietämättömyyttä näyttää osoittavan vasemmistoliiton eurovaaliehdokkaana olleen Mia Haglundin lausuma:

   ”Avataan rajat – Ihmisillä on oikeus etsiä itselleen parempaa”,
   https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4084851-mia-haglund-avataan-rajat-ihmisilla-on-oikeus-etsia-itselleen-parempaa-elamaa

   Em. runsaan 3 miljardin euron ”pakolais”-kustannus joudutaan käytännössä kattamaan paisuttamalla jo ennestään yli 100 miljardin euron KOROLLISTA ULKOMAANVELKAAMME.

   Säännön vahvistavana poikkeuksena Haglund sentään rehellisesti epäsuorasti myöntää, että kaikki meille taikasanalla ”asylum” avosylin vastaanotetut ”hädänalaiset” ja partalapset eivät olekaan oikeasti hädänalaisia tai lapsia!

   • Korjaus: Haglundin lausumasta jäi yksi sana pois, piti olla ”Avataan rajat – Ihmisillä on oikeus etsiä itselleen parempaa elämää”.

 15. ”Juuri tämän demokratiakadon takia me joudumme leikkaamaan lapsilisiä ja muita tulonsiirtoja,”

  Tulonsiirrot ovat viisinkertaistuneet vuodesta 1975
   https://pbs.twimg.com/media/CDV1AqSVIAAltVw.jpg

  Miksi anella valtiolta almuja? Miksei etuoikeuksien sijaan vaadita todellisia oikeuksia eli oikeutta omaisuuteen ja sopimusvapauteen. Eli pienempää verotusta ja vähäisempää sääntelyä. Nyt verotus vie suuren osan tuloista ja piilovero eli inflaatio (halpa raha) heikentää jatkuvasti ostovoimaa.

  Verotuksen ja lainsäädännön purkaminen lisäisi yksilönvapautta ja itsemääräämisoikeutta ja tervehdyttäisi koko yhteiskuntaa sekä talouden ja muun suhteen, koska jokainen voisi elää omannäköistä elämää ja etsiä parastaan sallimalla tämä oikeus myös muille. Esimerkiksi työmarkkinat ja koulutus olisivat joustavampia.

  Poliitikkojen vallankäyttö kyseenalaisilla agendoilla (ilmastonmuutos, monikulttuurisuus, seksuaalivähemmistöt, ”hyvesignalointi”, vihapuhelait) ja epäterveellisillä lupauksilla ja etuuksilla poistuisi, kun kansalaiset (yksilöt) itse päättäisivät omasta elämästään ja yhteisöstään.

  Tämä tietenkin vaatii hieman vaivaa kansalaisilta, mutta se on sen (vapauden) arvoista.

  ”We are richer today, with the Internet, than we were, let’s say, in 1900, without it (and we are richer not because of the state but in spite of it). But I would emphatically deny that we are freer today than we were in 1900. Quite to the contrary. ” – professori Hans-Hermann Hoppe

 16. ”Yhdysvaltojen johtajat ovat laajan kotimaisen tuen turvin toitottaneet maailmalle, että amerikkalaiset uusliberaalit arvot ovat universaaleja ja ylivertaisia ja että niiden puolesta kannattaa kuolla. Maailma voi kuitenkin kieltäytyä ottamasta tätä imperialistista viestiä vastaan ja lähettää puolestaan uusliberalismin ja uuskonservatiivisen kapitalismin sydänmaille aivan toisenlaisia arvoja: ajatuksen avoimesta demokratiasta, joka pyrkii kohti sosiaalista tasa-arvoa ja taloudellista, poliittista ja kulttuurista oikeudenmukaisuutta. (…) Yhdysvaltojen sisällä on luotava liittouma, jonka avulla valtiokoneisto saadaan taas kansan valvontaan ja voidaan siten edistää ja vahvistaa demokraattisia käytäntöjä ja arvoja markkinavoimien pyörteessä. – Vapaudelle on olemassa paljon arvokkaampi tulevaisuudennäkymä kuin se, mitä uusliberalismi saarnaa.”

  (David Harvey on brittiläinen yhteiskuntateoreetikko. Hän oli The Timesin 20 eniten lainatun humanistin listalla vuonna 2009.) (David Harvey is a Distinguished Professor of Anthropology & Geography at the Graduate Center of the City University of New York (CUNY), the Director of Research, Center for Place, Culture and Politics, and the author of numerous books.)
  #
  Sitä on ilmassa; ollut ainakin jo vuodesta 2005 lähtien. No, Finlandiahan tulee yleensä aina jälkijunassa?
  #
  Tommi Melender: Kapitalismin petetyt lupaukset. SK 22.11.2019:
  ”Kapitalismi on viime vuosisadan huikein menestystarina. Nyt jopa talouseliitin sisällä kysytään, onko sen annettu mennä liian pitkälle.”

  ”Suuri osa kansalaisista kokee, että kapitalismi ei toimi heidän parhaakseen.”
  Tämä talousnobelisti Angus Deatonin huomio kuvastaa yhteiskunnallista mielenmaisemaa molemmin puolin Atlanttia. – Tulo- ja varallisuuserot ovat revenneet viime vuosikymmeninä länsimaissa, ja pieni superrikkaiden joukko on erottunut omaksi kastikseen. Maailman 26 varakkainta omistaa yhtä paljon mammonaa kuin koko ihmiskunnan köyhempi puolisko eli 3,8 miljardia ihmistä.
  (YTM Tommi Melender on toimittaja, runoilija ja kirjailija.)

 17. Esim. jo pelkästään Sanden artikkelien (http://rayhablogi.blogspot.com/) perusteella voi sanoa, että demarit, muun vasemmiston ohella ovat pettäneet työläiset. Niin näyttää käyneen myös Ruotsissa, jossa demarit koettavat pysyä kiinni vallan kahvassa vähän eri menetelmällä kuin Suomessa:

  ”Socialdemokraternas monumentala svek mot svenska arbetare

  Nu råder det ingen tvekan längre. Socialdemokraterna, som i princip har styrt Sverige i 100 år, bryr sig inte längre om svenska arbetare. Denna hårt arbetande och skattebetalande grupp har blivit fiender som röstar på Sverigedemokraterna. För att klamra sig kvar vid makten har sossarna en ny strategi – att satsa allt på muslimska invandrare. De är nämligen mer lättstyrda.

  Enligt mina källor inifrån sossarnas högkvarter Sveavägen 68 finns det två falanger inom S. Den ena består av de gamla sossar som fortfarande ser sig som svenska arbetares främsta företrädare och den andra består av nysossar som ger blanka fan i den grupp de en gång bildades för att företräda. Det är den senare gruppen som gått segrande ur striden.

  Kvinnan som styr denna falang är Carin Jämtin, den före detta riksdagsledamoten, ministern och partisekreteraren. För den breda allmänheten har hon försvunnit ut i periferin som generalsekreterare för Sida. Inget kunde vara mera felaktigt. Jämtin är i själva verket den som styr den vinnande falangen, det är hon som drar i de trådar som får statsminister Stefan Löfven att sprattla. Låt oss kalla den för muslimfalangen.

  Muslimfalangen har kommit fram till att det inte längre är lönt att satsa på svenska arbetare. Arbetarna vill inte acceptera förändringen av det svenska Sverige till det mångkulturella kaoslandet Absurdistan, och har redan i opinionsundersökningar visat sig föredra Sverigedemokraterna. Därför satsar S på invandrarna, framförallt de muslimska invandrarna, för de är nämligen betydligt mera lättstyrda. Som en av mina källor uttryckte det:

  “Det är lättare att styra invandrare eftersom de lyssnar till imamerna i moskéerna, och röstar som de blir tillsagda.”…”,

  Koko artikkeli: https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/11/23/socialdemokraternas-monumentala-svek-mot-svenska-arbetare/

 18. Yksi asia on ainakin varmaa, kommariopeilla ei yksikään maa menesty taloudellisesti! Ei ole vielä koskaan menestynyt, eikä tule koskaan menestymään…

 19. USA:n imperiumi on rakennettu merkittävältä osalta muilla kuin suoranaisilla sotilaallisilla keinoilla. Avainasemassa ovat olleet kansainväliset konsultit, joiden avulla maailman ainoa supervalta on ottanut valvontaansa suuren osan maailman raaka-ainevaroista, muun ohella öljyn. Taloudellisen hallinnan keinot on paljastettu entisen sisäpiiriläisen John Perkinsin kirjassa Confessions of an Economic Hit Man (2006). (Käsitteellä Hit Man tarkoitetaan palkkatappajaa.) Perkins on kuvannut omaa toimintaansa kansainvälisessä bostonilaisessa konsulttitoimistossa Hit Man -toiminnaksi. Perkins oli yhtiön pääekonomisti. (Alun perin Perkins työskenteli USA:n Kansallisen turvallisuuden virastolle [NSA], joka rekrytoi lupaavia bisnesmiehiä rakentamaan yhdysvaltalaista imperiumia yksityisten yritysten avulla. Liikemiehillä ei ollut todistettavaa yhteyttä hallitukseen eikä USA:n hallitus olisi ollut vastuussa mistään ongelmien ilmaantuessa.) – Perkinsin työnä oli houkutella USA:lle strategisesti tärkeitä valtioita (kuten Ecuador, Indonesia, Iran, Panama, Ecuador, Iran ja Saudi- Arabia) ottamaan jättilainoja infrastruktuurinsa kehittämiseen ja pitää huoli siitä, että projektit tilattiin yhdysvaltalaisilta yhtiöiltä. Kohdevaltiot valjastettiin niin suuriin velkoihin, etteivät velalliset kyenneet maksamaan niitä takaisin. Velkavaltiot joutuivatkin käytännöllisesti USA:n valvontaan Maailmanpankin ja muiden kansainvälisten luottojärjestöjen avustuksella. –
  Perkinsin mukaan talouden palkkatappajat ovat viimeisten 30 – 40 vuoden aikana luoneet historian laajimman imperiumin. Keinot ovat moninaiset, mutta tyypillisesti aina ensiksi valitaan jokin kolmannen maailman valtio, jolla on USA:n tarvitsemia resursseja, tavallisesti öljyä. (Esimerkiksi Panaman tapauksessa kysymys oli tietysti kanavasta.) – USA:n luoma järjestelmä järjestää ko. valtiolle valtavan lainan kansainvälisten luottolaitosten kautta. Yleensä prosessia johtaa Maailmanpankki. Yksi lainan ehdoista on, että 90 prosenttia siitä palautuu takaisin USA:han, sen suuryhtiöille. (Yhtiöt rakentavat lainoitettaville valtioille voimalaitoksia, valtateitä, satamia ja teollisuuspuistoja, suurprojekteja, joista hyötyvät pääasiassa varakas väestö.) Köyhät ja keskiluokka eivät hyödy lainoista eivätkä projekteista, mutta heidän sosiaaliturvaansa leikataan velkaa maksettaessa. – Monikaan kehitysmaa ei selviä lainoistaan. Sen vuoksi Perkinsin kaltaiset talouden palkkatappajat (konsultit) palaavat niihin ja vaativat vastikkeeksi jotakin muuta, kuten esimerkiksi halpaa öljyä yhdysvaltalaisille öljy-yhtiöille. (Sen vuoksi esimerkiksi Ecuador on ollut pakotettu tuhoamaan sademetsiään.) – USA:n imperialismin palveluksessa olevat talouden palkkatappajat ovat tehneet työtään ympäri maailmaa toisesta maailmansodasta lähtien. Ja tänään USA valvoo suurinta osaa maailman raaka-aineista. – Maailmanlaajuista imperiumia valvovat varsin harvalukuiset miehet, korpokraatit (corporatocracy). He ovat suuryhtiöiden, suurpankkien ja hallitsevan poliittisen valtaeliitin (presidentin kabinetin) johtajia, ja usein sama mies on tuota kaikkea. Korpokraattien tehtävänä on edistää yhdysvaltalaisen liike-elämän etuja, korporatokratiaa ([suur]yhtiövalta). – Korporatokratia on saavuttanut yhtiövallan eliitin kannalta kiistattomia tuloksia. Maailman sadasta suurimmasta taloudesta 52 on yhtiöitä ja niistä 47 on yhdysvaltalaisia. – Korporatokratian päätavoitteena on maksimoida voitto sosiaalisista ja ekologisista haitoista piittaamatta. Kaksi muuta ominaisuutta ovat yritysten sääntelyn purku sekä kaiken vastuun (mukaan lukien vankilat ja koulut) sälyttäminen niille eli yhteiskunnan yksityistäminen. Nämä kolme tavoitetta ovat johtaneet erittäin epävakaaseen ja vaaralliseen maailmaan. Itse asiassa meillä on ensimmäistä kertaa historiassa globaali järjestelmä, joka ei toimi. Hyvä merkki sen toimimattomuudesta on se fakta, että maailman väestöstä 5 prosenttia elää USA:ssa, mutta yhdysvaltalaiset kuluttavat 25 prosenttia maailman resursseista. – ’Talouden palkkatappajat’ astuivat ensimmäisen kerran suureen rooliin Iranissa 1950-luvun alussa. Iranin pääministeri Muhammad Mossadeq oli demokraattisesti tehtäväänsä valittu, kun hän kääntyi öljy-yhtiöitä vastaan ja kansallisti niiden omaisuuden. Öljy-yhtiöt hermostuivat ja USA päätti puuttua asiaan. Kylmän sodan aikana ja ydinsodan uhan ollessa todellinen USA ei rohjennut iskeä sotilaallisesti NL:n naapuriin. Joukkojen sijaan Iraniin lähetettiin CIA:n agentti (Kermit Roosevelt) mukanaan miljoonia dollareita. Hän järjesti mielenosoituksia ja mellakoita, heitti Mossadeqin ulos ja palautti Shaahin takaisin valtaan. – Shaahin Iranissa yhdysvaltalaiset yhtiöt tekivät jättimäisiä urakoita ja suunnattomasti rahaa vuosikymmenten mittaan. – ’Talouden palkkatappajien’ suurin menestys on ollut Saudi-Arabia. 1970-luvun alussa öljynviejämaiden järjestö OPEC näytti lihaksiaan, vähensi öljyntuotantoa ja saattoi USA:n talouden alamäkeen. USA:n valtiovarainministeriön edustajat tulivat ’talouden palkkatappajien’ luokse ja vaativat suunnitelmaa, ettei OPECin menettely toistuisi. ’Talouden palkkatappajat’ käsittivät, että Saudi-Arabia oli avainasemassa. Heillä oli enemmän öljyä kuin millään muulla valtiolla, ja hallitseva kuninkaallinen Saudien perhe oli varsin korruptoitunut. –
  ’Talouden palkkatappajat’ saivat aikaan sopimuksen, jonka mukaan Saudien kuningashuone investoi suurimman osan öljydollareistaan takaisin USA:han. Yhdysvaltalaiset yhtiöt rakensivat Saudi-Arabiaan suuria kaupunkeja keskelle autiomaata, voimalaitoksia, valtateitä ja tietenkin McDonald´seja. Kaiken kaikkiaan Saudi Arabiasta rakennettiin varsin länsityylinen valtio. – Saudien kuningashuone sitoutui pitämään öljyn hinnan alhaalla ja yhdysvaltalaisten saatavilla. Ja yhdysvaltalaiset sitoutuivat pitämään kuningashuoneen vallassa. – Saudit ovat investoineet yhdysvaltalaisiin yhtiöihin arviolta 860 miljardia dollaria, joten he omistavat USA:n talouselämästä 6 – 7 prosenttia. Pelkästään Bushin dynastian ja sen lähipiirissä toimivien yhtiöiden bisneksiin saudit ovat sijoittaneet 1,4 miljardia dollaria. – Saudi Arabian jälkeen vuorossa oli Irak. Mutta Saddam Husseinia ei saatu suostuteltua samanlaiseen diiliin kuin saudisukua. Häntä ei myöskään onnistuttu salamurhaamaan. Niinpä Saddam syrjäytettiin poikkeuksellisesti sotilaallisella miehityksellä. – USA:n hallinnon käyttämäksi tunnustautunut ’talouden palkkatappaja’ John Perkins on omistanut kirjansa Confessions of an Economic Hit Man kahdelle entiselle presidentille, Ecuadorin Jaime Roldosille ja Panaman Omar Torrijosille, jotka toteuttivat valtioissaan yhteiskunnallisia uudistuksia ja vastustivat USA:n ylivaltaa. Molemmat kuolivat lento-’onnettomuuksissa’ 1980-luvun alussa, ja kummankin lento-onnettomuuden kohdalla on viitteitä salamurhasta. Perkinsin mukaan heidät murhattiin, koska he vastustivat hallitusta, suuryhtiöitä ja pankkiireita, joiden tavoitteena oli maailmanlaajuinen imperiumi. ’Talouden palkkatappajat’ epäonnistuivat Roldosin ja Torrijosin suhteen, minkä jälkeen esiin astuivat toisenlaiset palkkatappajat, CIA:n tappajat, jotka aina kulkivat ’talouden palkkatappajien’ jäljessä.
  *
  Länsimaiden kansalaiset on huiputettu uskomaan voittoa tavoittelevaan kapitalismiin. Sen teorian ekonomisti Milton Friedman sommitteli ja Ronald Reagan, Margaret Thatcher ja muut toivat 1980-luvulla käytäntöön. Yksinkertaistettuna: sen mukaan vapaat markkinat tuottavat tehokkaimmin yhteistä hyvää silloin, kun niitä ei säädellä. On huolehdittava vain voittojen maksimoimisesta. Kriitikoiden mukaan systeemin hyötyjinä ovat lähinnä suuryritysten eliitti; laskun jää köyhimpien ja luonnon maksettavaksi.

  • ”En usko kapitalismin epäonnistuneen vaan tietynlaisen kapitalismin, jonka loimme. Mutantin, sairaan muodon kapitalismista ja tämä mutantti, jota pidän saalistavana muotona on luonut erittäin epävakaan, kestämättömän, epäoikeudenmukaisen ja hyvin vaarallisen maailman” – John Perkins Talouden palkkatappaja

   https://vimeo.com/39392521

   Juuri näin ja tämä mutantti on nimeltään Valtio. Sekaantuessaan talouteen (sääntelyllä ja verotuksella) valtio on tuhonnut sen ja kansalaisten vapauden. Feikkikapitalismi on vaarallista. Esimerkkinä EU:n tullimuurit, jotka ”tappavat 6600 ihmistä päivässä”

   http://liberalismi.net/wiki/Maataloustuet#EU:n_tullimuurit_.22tappavat_6600_ihmist.C3.A4_p.C3.A4iv.C3.A4ss.C3.A4.22

   EU:lla ei siis ole mitään tekemistä kapitalismin ja vapaan markkinatalouden kanssa vaan sen mutanttisen eli sairaan muodon; saalistavuuden kanssa.

   Muina esimerkkeinä:

   – Suomessa ruokakaupan keskittyminen
   – raha- ja pankkijärjestelmä EU maissa ja Yhdysvalloissa, joka on kaikista suurin ja pahin ”saalistaja” jossa siis poliittiset päättäjät (valtio) ja pankkiirit ovat epäpyhässä liitossa keskenään eli käyttävät valtaa keinotekoisesti määritellyn halvan rahan avulla

 20. Jo on aikoihin eletty: pohjoismaiden suurilevikkisin sanomalehti päätti sitten räväyttää…

  ”Kapitalismi kaatui kakkaan

  Rikkaat amerikkalaiset saivat eriarvoisuudesta tarpeekseen, kun kadut täyttyivät kodittomien ulosteista.

  Kapitalismi on kuollut. Kapitalismi on rikki. Niin amerikkalaiset super­rikkaat nyt sanovat. Ihan kuin kommunistit ennen. – Nyt ei pelätä leimautumista, se sana on vapaa. Päinvastoin, pitää tietää, että talouslehti The Financial Timeskin vaati kapitalismin muutosta. 180 yhdysvaltalaista suuryritysten johtajaa julistaa yhdessä julkilausumassaan, että yrittäminen ei voi enää perustua vain voiton tavoitteluun. Se pahentaa eriarvoisuutta ja haittaa demokratiaa. – Heistä on vääryys, että eniten rahaa saa pörssipelillä, sijoituksilla, tuottamatta mitään. Rikkaat rikastuvat, köyhät köyhtyvät. Siitä ei hyvää seuraa.

  Miten miljardöörit sen juuri nyt tajusivat? Syynä on kakka. Ihmisuloste. –
  Yhdysvalloissa on kaduilla niin paljon kodittomia, että ihmisten ulosteet ovat todellinen ongelma. Oikeasti! Kakkaa varten on Kaliforniassa jopa kehitetty puhelimiin sovellus, Snapcrap, jolla pökäleistä voi ilmoittaa. Kakkapartiot kiertävät korjaamassa jätöksiä.
  (…)
  Kauan Yhdysvalloissa asunut kaverini kauhistui, kun tänä vuonna San Franciscossa jo Hiltonin ovelta näki parikymmentä maassa makaavaa ihmistä. Ei sellaista ole muualla.

  Minä katsoin netistä. Katukuvat San Franciscosta ovat kuin jostain Pier Paolo Pasolinin elokuvista. Ihminen paljastaa takapuolensa ohi ajaville autoille ja ulostaa, kuin protestiksi. Hän yrittää vain olla siisti ja tekee tarpeensa viemäriaukon päälle. (…)”

  (lähde: Anna-Stina Nykänen: Kapitalismi kaatui kakkaan. Helsingin Sanomat 24.11.2019)

 21. Sanoi hän – ecco Mazzucato

  “When the rate of return on capital exceeds the rate of growth of output and income, as it did in the nineteenth century and seems quite likely to do again in the twenty-first, capitalism automatically generates arbitrary and unsustainable inequalities that radically undermine the meritocratic values on which democratic societies are based.” (Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century (2013), p. 1
  ———-
  ”Taloustiede ei ole ydinfysiikkaa, se on ennemminkin sosiaalitiedettä.”
  ”(…) Brexit on rakentunut valheille. (…)”
  ”(…) riskit sosialisoidaan, mutta voitot menevät yksityisiin käsiin.”
  ”Populismi ei johdu siitä, että ihmiset olisivat tyhmiä, vaan siitä, että järjestelmän rakenteet eivät salli heidän saavan hyötyjä järjestelmästä.”
  ”Pidän yhtenä aikamme myrkyllisimmistä ongelmista (…), että riskit sosialisoidaan, mutta voitot menevät yksityisiin käsiin. Julkinen sektori vajoaa sen seurauksena. Yksityinen sektori tekee yritysystävällisiä ratkaisuja, joilla voitot kasvavat, mutta se ei johda investointeihin. Maailmassa on paraikaa globaali investointikriisi, ja silloin ei ole mitään järkeä vain vähentää veroja. Se ei vaikuta investointeihin, se vaikuttaa vain voittoihin.”
  ”(…) patenttiboksin [järjestelmä, jonka avulla suuryhtiöt voivat säilyttää teollisoikeuksiaan alhaisen verotuksen maissa ja laskuttaa näiden oikeuksien käytöstä tytäryhtiöitään muissa maissa] avulla voi vähentää verotusta ja luoda lisää voittoja. Siihen voisi puuttua.”
  ”(…) bisnesmahdollisuudet saavat voimansa pitkälti julkisista varoista tehdyn tuotekehityksen ansiosta.”
  ”Kun palkat eivät ole nousset globaalisti juurikaan sitten 1980-luvun, yksityinen velka paisuu, ja asuntomarkkinat kehittyvät niin, ettei asuntoon ole varaa vaikka olisi kunnon töissä, se ei luo vain epätasa-arvoa vaan myös suhteellista turhautumista, kun toisille ei-yhtään-älykkäämmille kasaantuu samaan aikaan valtavat määrät omaisuutta.”

  (Mazzucato-sitaatit on poimittu HS:ssa 25.11.2019 julkaistusta innovaation ja julkisen arvon professori Mariana Mazzucaton haastattelusta.) (lähde: https://www.hs.fi/talous/art-2000006319295.html
  ———-
  Taloustieteilijä Mariana Mazzucaton sanotaan omaavan Italian ja USA:n kaksoiskansalaisuuden. Täsmällisemmin ilmaistuna hänellä on kolme kansalaisuutta, koska Italian kansalaisena hänellä on tietysti automaattisesti myös Euroopan unionin kansalaisuus.

 22. Tapio Kuosma 24.11.2019 at 11:02
  Kapitalismi kaatui Kakkaan Kaliforniassa … tällaista kakkaa ennen Kalifornian kakkaa
  Slavoj Žižek’s “Pervert’s Guide” to Anti-Semitism
  ANDREW JOYCE
  http://www.unz.com/article/slavoj-zizeks-perverts-guide-to-anti-semitism/#vii-conclusion-is-anti-semitism-an-ideology

  What needs to be distinguished here is the distinction between what might be termed the organic development of finance in Europe,[18] and the exorbitant and often extremely negative developments ushered in by the arrival of the Jews and their subsequent special relationship with European elites and with capitalism itself.
  The arrival of the Jews in Western Europe as a financial and geopolitical power can be dated to their ascent under the Carolingians in the ninth century, and possibly earlier in the Narbonne where they were noted as an extraordinarily wealthy class. In this development, the birth of formal, symbiotic relationships between Jews and self-interested European elites, we see a crucial fissure in European class relations.
  Jewish financiers entered into the harmonious social edifice as privileged and protected outsiders whose sole purpose was to accelerate and distort resource transfer between European classes, rendering internal class division less about communal efficiency than about personal gain. In this system, paternalism gave way to such situations as the permitted Jewish trade in Christian slaves (a key reason for the agitations for Agobard of Lyons) and widespread exploitative tax farming.

  … One of the great modern myths, a stroke of Jewish revisionist genius, is that Jews were forced into such practices by restrictive laws on the ownership of land, and certain other local contexts.
  Again, dispensing with historicist relativism, we can demonstrate the pattern of Jewish disruptive behaviors within capitalism with reference to analogous modern conditions.
  …For example, the arenda system of late nineteenth- and early twentieth century-eastern Europe (especially Poland, Ukraine, and Romania) was remarkably similar to the feudal system of medieval Western Europe.

  Crucially, high Jewish position in the social hierarchy was not accompanied by paternalism of any kind. In fact, Jews are notable throughout history for their incredibly hostile and exploitative behaviors towards non-elite Europeans. Philip Eidelberg, a historian of the Great Romanian Peasant Revolt of 1907, describes how Jewish arendasi “exploited the estates more ruthlessly than the native Rumanian arenas.”

  Jews, of course, continue to occupy conspicuous roles in the worst and most exploitative aspects of capitalism.
  Jews have also continued to acquire land for exploitative purposes, the most interesting example being the Argentinian activities of the British Jewish oligarch Joe Lewis, a tax avoider and currency speculator who made his billions alongside George Soros when both gambled on the British pound sterling crashing out of the European Exchange Rate Mechanism in 1992.
  As one commentator explains, “Soros’ and Lewis’ bet against the pound actually led to the pound crashing, after Soros ordered his hedge fund to “go for the jugular” and aggressively trade against the currency, thereby prompting its sharp devaluation. Though Soros is often called “the man who broke the Bank of England” as a result of the $1 billion in profits he made on that fateful day, Lewis is said to have made an even larger profit than Soros.”
  While these Jews made billions, the British public suffered a rapid economic recession. Lewis didn’t mind. He repeated the experiment in Mexico, causing the Mexican peso crisis, which “led to a massive jump in poverty, unemployment and inequality in Mexico and left its government beholden to the International Monetary Fund (IMF) through a loan package arranged by then-U.S. President Bill Clinton.”
  Growing extravagantly rich from parasitic currency speculation, Jewish oligarchs Soros and Lewis, together with co-ethnic Big Capitalists Eduardo Elsztain and Marcelo Mindlin, started buying massive tracts of Argentine real estate, particularly in Patagonia, where they pooled resources to take over local banks, the regional water supply, oil and gas wealth, and the area’s largest energy supplier.
  Lewis then set about buying tens of thousands of hectares, declaring his wish to create “his own state in Patagonia.” Some locals were willing to sell their land. One, Irineo Montero, had refused, and he, along with his wife María Ortiz and their employee José Matamala, were all found dead under mysterious circumstances.
  Lewis’ land consolidation was then made complete, and paved the way for a Zionist enclave that has exploited locals so thoroughly that there have been regular massive demonstrations (“March for Sovereignty) against this new Jewish ruling class, attracting 80 percent of the local population.
  According to the research of former French intelligence officer turned journalist Thierry Meyssan, Lewis is much more amenable to his fellow Jews, and has been inviting thousands of Israel Defense Forces (IDF) soldiers to his territory annually. In late 2017, former French intelligence officer turned journalist Thierry Meyssan alleged: “Since the Falklands War, the Israeli army has been organizing ‘holiday camps’ in Patagonia for its soldiers. Between 8,000 and 10,000 of them now come every year to spend two weeks on Joe Lewis’ land.”
  http://www.unz.com/article/slavoj-zizeks-perverts-guide-to-anti-semitism/#v-jews-big-capital-and-the-ruling-class
  ——-
  VII. Conclusion: Is anti-Semitism an “ideology”?
  Marx and Engels famously described ideology as arising from the superstructure of society (the ruling social ideas, which are themselves the product of the ruling class). It should be obvious by now that anti-Semitism could scarcely be regarded today as part of the superstructure, since no intellectuals of the ruling class advance anti-Semitic ideas of any kind.
  This includes both Slavoj Žižek and Jordan Peterson, ostensibly figures who are ideologically diametric opposites in political and economic outlook, who are almost identical in their position in relation to Jews and anti-Semitism.
  In fact, anti-Semitism may be regarded, almost uniquely, as something that remains outside the superstructure, advanced by organic intellectuals and activists who are themselves the last vestiges of an organic form of society that has been subjected to many centuries of distortion and exploitation.
  As such, anti-Semitism today, as in the past, remains the most radical, coherent, and dangerous critique of the prevailing social order. It is the last, and only, truly revolutionary idea of our time.

  If there is anything of use in the ideas of Slavoj Žižek, perhaps, ironically, it can be found in the analogy of the suspicious husband. Casting my mind back to the cuckolded Leninite, I recall thinking: “That which we do not lay exclusive claim to, we are surely already on our way to losing.” The pathetic figure that sat across from me didn’t lose his wife when she went to Norway — he lost her the moment he renounced his interests and left open a door that, ultimately, she would walk through.
  We must jealously protect our interests, our families, and our land. Against competitors. Against exploiters. Against Jews. What we have, we hold.
  Notes
  [1] It’s particularly worrying that Žižek here essentially makes an argument for “truth is no defense,” a principle that is now in place in Canadian and UK hate speech legislation.

 23. Demari Stefan Löfvenin hallituksen johtamaa ”vapaata markkinataloutta” Ruotsissa:

  ”Svenska män och kvinnor…
  2019-11-24 Olle Ljungbeck
  Om ni fortsätter att stödja regeringen Löfven sviker ni också på det vidrigaste sättet alla morfar-, farföräldrar, äldre föräldrar liksom alla sjuka, boende på äldrehem och alla svenska skolbarn. Ni gör det bl a genom att stödja den mest skurkaktiga regering Sverige någonsin haft men också brottslingen statsminister Stefan Löfven.

  Denne man har agerat grovt brottsligt genom att släppa in flera hundratusen ”emigranter” och tvingar nu oss att försörja dem trots konsekvenserna för det egna folket. Detta leder i dag till att 8 av tio kommuner kommer att banta budgetarna för åldrings-, sjukvård och skolundervisning kommande budgetår! Det innebär givetvis en katastrof som Sverige aldrig tidigare drabbats av. Skulden är Stefan Löfven och hans regering, men också de partier som allierat sig med honom sedan senaste valet.
  Att ni fortfarande stöder denne grove brottsling förutsätter jag beror på att ni inte satt er in i konsekvenserna av bl a det lidande som äldre och sjuka är drabbade av redan nu och än värre efter de budgetnedskärningarna jag nämnt ovan. Men även våra och era barn drabbas av detta i skolan på flera sätt. Undermålig utbildning och ständig ångest att gå till skolan eftersom de individer som Löfven släppt in i hundratusental terroriserar dem så gott som dagligen.
  Orsaken till den katastrof som redan drabbat vårt land och kommer bli än värre om ni fortsätter att stödja dagens skurkregering är självklart de flera hundratusen individer som Löfven släppt in i landet utan att höra svenska folket först. Detta kräver grundlagen, men Löfven har som i allt annat han gör nonchalerat att lyssna på medborgarna.
  Att konsekvenserna blir som nämnts ovan beror ju på att Löfven och hans anhang aldrig brytt sig om att innan han släppte in dem som nu terroriserar vårt land och orsakar kostnader som slår sönder kommunernas ekonomi inte gjorde någon konsekvensanalys, men också på hans hänsynslösa maktlystnad. Om han gjort detta skulle han för det först insett att en mycket liten del av de inkommande inte är flyktingar utan lycksökare och också hårt kriminella. Han skulle också funnit att den kultur/religion och de värderingar dessa hundratusentals individer är bärare av inte har nått nedre steget på civilisationens trappstege. Men han skulle också insett att dessa människor tillhörande världens mest grymma religion aldrig kan leva i fred utan deras målsättning är att förgöra folk och individer som inte underkastar sig deras omänskliga religion och värderingar.
  Dessa flera hundratusentals individer varav flertalet inte försörjer sig själva utan vi vanliga svenskar får stå för deras levnadskostnader och mycket mer, är på väg att slå sönder vårt samhälle men också ge sjuka och åldringar ett helvete, innan de dör på det mest eländiga sätt, trots att de skapade din och min välfärd.
  De som drabbas av detta med ditt Svenssons goda minne är alla de sjuka, gamla som mer än någon annan individ i det här landet har gjort rätt för sig bla genom att ha skapat världens tryggaste välfärdssamhälle, som nu raseras av att Stefan Löfven tar medlen från de sjuka, åldringarna och våra skolbarn och ger dessa till invandrarna som inte själva genererar några resurser utan i stället får de resurser som borde ge äldre och sjuka åtminstone ett minimum av vård och tillsyn.
  Trots att ett stor del av dessa individer håller på att trasa sönder vårt land genom mord, våldtäkter, rån, skjutningar och sprängningar så låter han dem hållas och gör inte minsta insats för att kasta ut dem. För självklart Svensson, skall vi inte ta in individer som när de kommer hit startar ett regelrätt krig mot oss. Den humanism regeringen Löfven och deras allierade påstår sig stå för är ju inget annat än ett godkännande av att individer från främmande länder skall ha rätt att terrorisera oss svenskar utan att någon vedergällning sker.
  När Löfven och Lööf stoltserade över att de lät 10 000 afghanska unga män stanna i Sverige gjorde de detta utan att först se vad det skulle innebära för oss svenskar. Svaret har vi nu. Ett stort antal – flera tusen – har inte klarat sin skolgång utan har i stället lierat sig med de tidigare invandrade brottssyndikaten. Svensson, jag vet med säkerhet att bland de ”gamla” som nu finns inom äldre- och sjukvård finns kvinnor som en gång svalt för att ge sina barn möjligheter till studier, men också möjlighet att äta sig mätta. Dina föräldrar gjorde det kanske inte men jag känner sådana som gjorde det.
  Den som låter dagens verkliga humanitära katastrof fortsätta utan att agera för en ny regering, som tar oss ur detta genom att skicka i väg minst hundratusen individer från vårt land förutom alla de som mördat, våldtagit, rånat, bränt och sprängt egendom, visar därmed sin oförmåga att tolka verkligheten. Men också en svikares moral och feghet.”

  https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/11/24/svenska-man-och-kvinnor/

  • Arto Luukkanen demari-vetoisen hallituksemme sisäministeri Ohisalon eräästä johtavasta ajatuksesta:

   ”Ohisalo-oppi

   Ohisalon oppi kuuluu jotenkin näin:

   ”Jokainen ulkomaalainen, joka on laskenut jalkansa Suomen maaperälle ja sanonut sanan ”asylym” on Suomen valtion erityisessä suojeluksessa. Suomi ei voi näihin ihmisiin enää soveltaa suvereenina valtiona hyväksymiään päätöksiä eikä ole enää suvereeni näihin nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä nauttivat ns. extra-territoriaalisia oikeuksia (vrt. esim. 1800-luvun Kiina ja ulkomaalaiset) suomalaisiin nähden. Suomen velvollisuus on elättää nämä ihmiset ja huolehtia myös siitä, että nämä eivät saa joutua onnettomuuden tai kuolemanvaaraan meillä tai edes mennessään vapaaehtoisesti ulkomaille. Siitäkin huolimatta, että he ovat vapaaehtoisesti palanneet omaan kotimaahansa tai ovat lomalla siellä samalla kun odottavat turvapaikkapäätöstä”.

   Erityistä huomiota herättää se, että Suomen olisi huolehdittava näiden ihmisten terveydestä ja kohtalosta niin, että suomalaisen oikeusvaltion on rangaistuksen uhalla suojeltava kaikkein tärkeimmän oikeuden eli elämän turvaamista.

   Suomen valtio antaa näin rehvakan henkivakuutuksen kaikille tulijoille.

   Rouva Ohisalo ja vetovoimatekijöiden maailmanennätys

   Kunhan translate-google kone selvittää perinpohjin ulkomaalaisille ihmiskauppiaille Ohisalon käsittämättömän oppirakennelman, alkaa tänne pohjan perukoille pahempi ryntäys kuin vuonna 2015.

   Juha Sipilän tekopyhä oman kodin lahjoittamislupaus (jota hän ei pitänyt) ja Petteri Orpon farisealainen rasismi-uhkaus niille, jotka epäilevät tänne tulijoiden motiiveja eivät ole tähän verrattuna enää mitään…”

   Koko artikkeli: https://oikeamedia.com/o1-125806

 24. Talouden tietovuotaja

  Maailman kuuluisimpiin tietovuotajiin kuulunevat Daniel Ellsberg, Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning. Vähemmälle huomiolle näyttää jääneen erään Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) palkkalistoilla olleen taloustieteilijän suorittama tietovuoto. Kysymyksessä oli ’hätäkellonsoittaja’ Davison Budhoo, joka oli työskennellyt IMF:n palveluksessa 12 vuotta. Budhoo irtisanoutui tehtävästään vuonna 1988 koettuaan kiusallisesta työstään omantunnontuskia. – Budhoo ei lähtenyt hiljaisesti. Hän kirjoitti IMF:n pääjohtajalle (Michel Camdessus) avoimen kirjeen, jossa todettiin mm. seuraavaa: ”Erosin tänään Kansainvälisen valuuttarahaston palveluksesta (…). Minulle ero merkitsee korvaamattoman arvokasta vapautta, sillä sen myötä olen ottanut ensimmäisen askeleen kohti paikkaa, jossa toivon voivani pestä käteni siitä, mikä mielestäni on miljoonien köyhien ja nälkää näkevien ihmisten verta. (…) toisinaan minusta tuntuu, ettei koko maailmassa ole riittävästi saippuaa pesemään minusta pois kaikkea, mitä teidän nimissänne tein.” – Budhoo syytti IMF:ää tilastojen käyttämisestä ’tappavina aseina’. Budhoo oli IMF:n palveluksessa osallistunut monimutkaisiin ’tilastollisiin virkavirheisiin’. Niissä paisuteltiin IMF:n raportin numeroita Trinidad ja Tobagosta tarkoituksena saada tuo valtio näyttämään paljon todellista epävakaammalta. Eräässä tapauksessa IMF oli Budhoon mukaan esittänyt vasten parempaa tietoaan ’tuulesta temmatut’ valtavat maksamattomat valtionvelat. – Kyseiset törkeät ja Budhoon mukaan tahalliset rikkeet otettiin rahamarkkinoilla täydestä, minkä seurauksena Trinidad ja Tobago luokiteltiin perusteettomasti ’suureksi riskiksi’. Tämän jälkeen luotonanto tyrehtyi. Valtion talousongelmat paisuivat tuhoisiin mittoihin, ja Trinidad ja Tobago joutui anelemaan pelastusta IMF:ltä. IMF:n vaatimuslista oli tuhoisa: irtisanomiset, palkkaleikkaukset ja rakennemuutosten koko kirjo. Budhoon mukaan kysymyksessä oli IMF:n suorittama tahallinen huijaus. –Budhoo luonnehti IMF:n koko ‘rakennemuutosohjelmaa’ joukkokidutukseksi. – Trinidad ja Tobagon hallituksen Budhoon syytteistä teettämät kaksi riippumatonta selvitystä osoittivat syytteet perustelluiksi. IMF oli paisutellut ja sepittänyt numeroita, millä oli ollut tuhoisat seuraukset Trinidad ja Tobagon taloudelle.

  Sinä aikana, jota Budhoon kritiikki koskee, IMF oli täynnä kiihkomielisiä, miltonfriedmanilaisen Chicagon koulukunnan oppien lumoissa olevia ’Chicagon poikia’. Ja pääjohtajana häärivä Camdessus kannatti hänkin vankkumatta kivikovaa ja kylmäsydämistä uusliberalismia
  #
  Enough Is Enough: Dear Mr. Camdessus– Open Letter of Resignation to the Managing Director of the International Monetary Fund (Documentary Sources) by Davison L. Budhoo

  Susan Meeker-Lowry: Mr. Budhoo’s Bombshell:
  A people’s alternative to Structural Adjustment. Third World Traveler.
  http://www.thirdworldtraveler.com/IMF_WB/Budhoo_IMF.html

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here