Huhtikuun 7. päivänä 2018 maailman medioissa uutisoitiin Syyrian Doumassa, Damaskoksen esikaupungissa tehdystä myrkkykaasuiskusta. Vahvistamattomat raportit ja videot, joissa näkyi aikuisten ja lasten ruumiita sekä suu vaahdossa itkeviä lapsia, järkyttivät maailmaa. Yhdysvallat, Ranska ja Britannia väittivät Syyrian hallituksen olleen iskun takana ja rankaisivat Syyriaa vain viikkoa myöhemmin ampumalla yli 100 ohjusta maan sotilaskohteita vastaan.

Länsimaat siis iskivät väitettyä syyllistä vastaan ennen kuin kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPCW:n (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) tutkimukset olivat päässeet käyntiin. Kun OPCW:n tutkijat sitten seuraavien kuukausien aikana olivat saaneet valmiiksi alustavan tutkimusraporttinsa, raporttia kirjoittanut tutkija sai käsiinsä järjestön johtajiston sen pohjalta muokkaaman, tuolloin vielä julkaisemattoman raporttiversion ja katsoi sen vääristelevän tutkimusten tuloksia niin paljon, että lähetti 22. kesäkuuta 2018 OPCW:n pääjohtajalle, turkkilaiselle diplomaatille Ahmet Uzumculle muokkauksia kritisoivan sähköpostiviestin. Tämä sähköpostiviesti vuodettiin viime viikolla The Mail on Sunday -lehdelle. Lehden julkaisemassa artikkelissa tunnettu journalisti Peter Hitchens käsittelee vuotoa ja kyseenalaistaa OPCW:n riippumattomuuden. Vuodettu sähköpostiviesti on julkaistu kokonaan Hitchensin artikkelin lopussa.

ESIMIESTÄÄN LÄHESTYNEEN tutkijan mukaan OPCW:n johtajiston muokkaamassa raporttiversiossa jätettiin mainitsematta, että tutkituista paikoista oli löytynyt klooria — jota iskussa väitettiin käytetyn — niin häviävän pieniä määriä (”merely tiny trace elements, in parts per billion”) ja sellaisissa koostumuksissa, että kyse olisi voinut olla kotitalouskemikaalien jäämistä. (Aluksi tutkimusryhmälle ja raporttia kirjoittaneen tutkijalle jopa kieltäydyttiin luovuttamasta näytteiden laboratoriotuloksia, joista alhaiset pitoisuudet ilmenivät, mistä tarkemmin alempana.) Tutkijoiden raportti ei tukenut OPCW:n johtajiston — tutkijoiden vastalauseista huolimatta — muutamaa viikkoa myöhemmin, 6. heinäkuuta 2018 julkaisemaa väliraporttia, jonka harhaanjohtavista muotoiluista valtamedia ja poliitikot saivat tukea väitteelle Doumassa kloorikaasulla tehdystä iskusta.

Tätä tukee Hitchensin OPCW-lähde, jonka mukaan tutkijoiden löydösten perusteella mitään kemiallista iskua ei olisi voitu kertoa tapahtuneen.

Väitetyistä uhreista Turkissa kerätyt veri- ja muut biologiset näytteet eivät sisältäneet todisteita hermokaasuista, eikä sellaisia löydetty väitetyn iskualueen rakennuksista sen enempää kuin kasvillisuudestakaan. Tämä myönnettiin OPCW:n heinäkuussa 2018 julkaisemassa väliraportissa: ”Organofosforisia hermokaasuja tai niiden hajoamistuotteita ei havaittu ympäristönäytteissä tai väitettyjen uhrien plasmanäytteissä.” Mutta sen jälkeen sanottiin, että ”erilaisia kloorattuja orgaanisia kemikaaleja löytyi kahdelta tutkimuspaikalta kerätyistä näytteistä […]”. OPCW:n raportissa jätettiin mainitsematta, että kyseisten kemikaalien pitoisuudet olivat verrattavissa Maailman terveysjärjestön suosittelemiin orgaanisten klooriyhdisteiden enimmäispitoisuuksiin juomavedessä tai jopa alittivat raja-arvot. Monet läntiset mediat tarrautuivat tähän epäsuoraan viittaukseen klooriin ja pitivät sitä todisteena kuolettavan kaasun käytöstä.

OPCW:n julkaistua harhaanjohtavan raportin järjestön tutkijat olivat turhaan yrittäneet saada johtajiston oikaisemaan virheellisyydet. Tutkijoiden kanta sivuutettiin myös tämän vuoden maaliskuussa julkaistussa loppuraportissa, jossa päin vastoin väitettiin tutkimuksissa löydetyn todisteita siitä, että Doumassa oli tehty isku myrkyllisellä kemikaalilla.

ENSIMMÄINEN OPCW-VUOTO oli tapahtunut jo pari kuukautta loppuraportin julkaisun jälkeen, toukokuussa 2019. Tuolloin julki tullut tutkimusraportti osoitti, että OPCW:n insinööri ja ballistiikka-asiantuntija Ian Henderson oli pitänyt todennäköisenä, että kaksi Doumasta löydettyä kaasusäiliötä oli asetettu löytöpaikoilleen käsin eikä pudotettu helikopterista. Yhtä lukuun ottamatta myös muut OPCW:n asetarkastajat olivat jakaneet Hendersonin johtopäätelmät. Hendersonin analyysi jätettiin kokonaan pois OPCW:n raportista, jossa päin vastoin annettiin ymmärtää, että kaasusäiliöt oli pudotettu helikopterista. Tämä oli tärkeää länsivaltojen syytösten näkökulmasta, sillä vain Syyrian armeijalla oli alueella käytössään helikoptereita. Vastavalkea käsitteli tätä vuotoa 21.5.2018 julkaistussa artikkelissa ”OPCW:n hautaama raportti Syyrian kaasuiskusta”.

Hitchens toteaa, että OPCW myönsi epäsuorasti vuodetun raportin aitouden ilmoittamalla pian sen julkitulon jälkeen, että vuodosta käynnistetään tutkinta.

Henderson ei ollut suoraan väittänyt, että Syyrian hallintoa vastaan taistelevat kapinalliset olivat vieneet kaasusäiliöt löytöpaikoille lavastaakseen kaasuiskun, mutta analyysi tuki tätä Syyrian hallituksen ja sen liittolaisen Venäjän väitettä. Se taas olisi sopinut huonosti johtaville länsimaille, jotka ovat tukeneet presidentti Bašar al-Assadin hallintoa vastaan taistelevia ”maltillisia” kapinallisia, varsinkin kun ”kapinallisten” syyllisyydestä aiempiinkin kaasuiskuihin on ollut kiusallisia viitteitä ja Syyrian hallitusta vastaan taistelevista äärijärjestöistä pelkästään ISISin todettiin jo vuonna 2016 tehneen yli 50 kemiallista iskua Syyriassa ja Irakissa — asia, josta valtamedioiden toimittajat eivät ole juurikaan kertoneet.

VUODOT EIVÄT OLE jääneet tähän. Tutkiva journalisti Jonathan Steele, joka on aiemmin ollut The Guardianin vanhempi ulkomaankirjeenvaihtaja ja kahdesti nimetty vuoden kansainväliseksi toimittajaksi, julkaisi Counterpunch-sivustolla marraskuun puolivälissä artikkelin OPCW:n tutkijasta, joka oli osallistunut näytteiden keräämiseen Doumassa ja väliraporttiluonnoksen kirjoittamiseen. Myös hän on kertonut OPCW:n johtajien muuttaneen tutkimusraporttia löydöksiä vääristeleväksi.

Kyseinen tutkija piti äskettäin Brysselissä päivän kestäneen tiedotustilaisuuden joukolle aseriisunnan, kansainvälisen oikeuden, sotilasoperaatioiden, lääketieteen ja tiedustelun asiantuntijoita. Tilaisuuden järjesti Courage Foundation, New Yorkista käsin toimiva säätiö, joka tukee väärinkäytösten paljastajia. Steele oli tilaisuudessa läsnä riippumattomana toimittajana. Tutkija oli kertonut toimittajille nimensä, mutta toivoi turvallisuussyistä, että hänestä käytetään nimeä ”Alex”.

OPCW:n pääkonttori Haagissa. © CEphoto, Uwe Aranas (CC BY-SA 4.0)

”Alexin” mukaan kaksi päivää ennen ensimmäisen Douma-raportin julkaisua, 4.7.2018, OPCW:n pääjohtajan kabinettipäällikkö, Ison-Britannian diplomaattina uraa tehnyt Bob Fairweather kutsui johtajiston muokkaamasta raportista vastalauseita ilmaisseet tutkijat toimistoonsa tapaamaan kolmea Yhdysvaltain hallinnon agenttia. Esittely oli niin pintapuolinen, että tutkijoille oli jäänyt epäselväksi, mitä hallinonaloja amerikkalaiset edustivat. Nämä sanoivat painokkaasti, että Syyrian armeija oli pudottanut kaasusylintereitä ilmasta ja että paikalta löydetyt kaksi sylinteriä sisälsivät 170 kilogrammaa klooria. Tutkijat poistuivat paikalta pitäen amerikkalaisten päästämistä puhuttelemaan heitä OPCW:n riippumattomuuden periaatteiden vastaisena.

Tämäkään ei olisi ennenkuulumatonta. Sotahaukkuna tunnettu John Bolton, toimiessaan USA:n YK-lähettiläänä, painosti OPCW:n vuonna 2002 erottamaan silloisen johtajansa, brasilialaisen diplomaatin Jose Bustanin. Hänen pyrkimyksensä saada Irakin viranomaiset päästämään OPCW:n tutkijat maahan etsimään todisteita joukkotuhoaseista olisi saattanut vaarantaa Yhdysvaltain jo päättämän sotaretken Irakia vastaan.

”Alex” vahvistaa OPCW:n asetarkastajan vuodetussa sähköpostiviestissä kertomat seikat, mutta lisää, että tutkimusryhmän tunisialainen johtaja Sami Barrek kieltäytyi luovuttamasta ryhmänsä jäsenille ja siten myös väliraporttia kirjoittaneelle tutkijalle Doumasta kerättyjen näytteiden laboratoriotuloksia, joista klooriyhdisteiden pitoisuudet kävivät ilmi. Tutkija sai kuitenkin käyttöönsä väitetyistä uhreista kerätyt näytteet, joissa ei ilmennyt mitään merkkejä vaarallisista kemikaaleista (mikä OPCW:n raportissa myönnettiin, kuten edellä todettiin). Tällä perusteella väliraporttia laatinut asetarkastaja kirjoitti (johtajiston myöhemmin muuntelemaan) raporttiinsa, että uhrien oireet eivät olleet yhteensopivia kloorin aiheuttaman myrkytyksen kanssa ja että ne olivat seurausta ”kemikaaleihin liittymättömästä tapahtumasta”. Myöhemmin tutkija sai käsiinsä myös Barrekin niin ikään panttaamat, ympäristönäytteiden sisältämien klooriyhdisteiden alhaisista pitoisuuksista kertoneet laboratoriotulokset ja lähetti OPCW:n pääjohtajalle viestin, joka vuodettiin The Mail on Sundaylle.

Edellä kerrottu aiheutti ”Alexin” mukaan OPCW:ssä huomattavia jännitteitä. Varsinaisen tutkimustyön tekijät ymmärsivät, etteivät tulokset olleet sitä mitä järjestön johto halusi kuulla, ja Hendersonin hyllytetyn raportin tavoin ne viittasivat Syyrian kapinallisten tekemään lavastukseen (ja/tai kapinallisten hallitsemilla alueilla toimineiden ja heidän kanssaan yhteistyötä todistetusti tehneiden White Helmets -järjestön edustajien tekemään lavastukseen, toim.huom.) Se oli ”Alexin” mukaan jotain, jota kukaan ei uskaltanut sanoa suoraan.

OPCW EI VASTANNUT mitään Peter Hitchensin ja The Mail on Sundayn kysymyksiin vuodetusta sähköpostista, eikä se vastannut myöskään Jonathan Steelen kysymyksiin siitä, miksi klooripitoisuuksien alhaisuus oli jätetty mainitsematta sekä väli- että loppuraportissa. Kabinettipäällikkö Fairwearther ei myöskään vastannut Steelen kysymykseen, miksi hän oli järjestänyt amerikkalaisviranomaisten tapaamisen OPCW:n asetarkastajien kanssa.

OPCW on nimellisesti riippumaton, mutta sen vuotuisesta budjetista suuri osa tulee Yhdysvalloilta sekä EU:n ja NATOn jäsenmailta, joista monet ovat tukeneet vahvasti Syyrian hallitusta vastaan taistelevia kapinallisia. Kuten Hitchens huomauttaa, tuki on ollut poliittisesti kiusallista, koska kapinallisiin on kuulunut islamisteja ja al-Qaidaan kytkeytyneitä terroristeja. Väitteet, että Assad on käyttänyt myrkkykaasua omia kansalaisiaan vastaan (vielä senkin jälkeen kun Syyrian armeijan viimeisten kemiallisten aseiden uutisoitiin kesäkuussa 2014 kuljetetun pois Syyriasta tuhottavaksi OPCW:n valvonnassa) ovat olleet tärkeä keino saada länsimainen yleisö hyväksymään harjoitetun tukipolitiikan.

Kommentti

Muistutuksena siitä, ettei mediassa kerrottu vastaa aina edes sitä mitä virallisissa tutkimusraporteissa on todettu, palautetaanpa mieliin YK:n tutkimustulokset Syyriassa vuonna 2013 tehdyistä kemiallisista iskuista ja erityisesti Ghoutassa 21. elokuuta tehdystä iskusta, johon Helsingin Sanomien Kari Huhta viittasi lehden taannoisessa pääkirjoituksessa toteamalla, että ”Assadin armeija käytti kemiallisia aseita”.

12.12.2013 julkaistussa YK:n loppuraportissa esitetään tietoja sekä Ghoutan kaasuiskusta että useista muistakin kaasuiskuista. Siinä todetaan mm., että YK:n tutkijat keräsivät uskottavia tietoja, jotka tukevat aiempia tietoja 19.3.2013 Khan Al Asalissa tehdystä kemiallisesta iskusta, joka kohdistui sekä Syyrian armeijan sotilaisiin että siviileihin (s. 19). Tämä oli juuri se tapaus, jota selvittämään YK:n tutkijat olivat saapuneet, kun Ghoutan isku tapahtui.

Lisäksi tutkijaryhmä keräsi todisteita, joiden perusteella Syyrian armeijan sotilaita vastaan käytettiin todennäköisesti kemiallisia aseita Jobarin kaupungissa 24.8.2013 — kolme päivää laajasti raportoidun Ghoutan iskun jälkeen (s. 19).

Muitakin ilmeisiä kaasuiskuja tehtiin Ghoutan iskun jälkimainingeissa. YK-tutkijoiden keräämät todisteet viittasivat kemiallisten aseiden käytettöön siviilejä vastaan Saraquebissa — niin ikään 24.8.2013 — sekä Ashrafiah Sahnayassa 25.8.2013 sotilaita vastaan. (s. 20)

YK:n loppuraportissa ei otettu kantaa siihen, ketkä tekivät iskut. Siinä esitettiin ainoastaan todisteita kemiallisten aseiden käytöstä.

Helmikuussa 2014 julkaistiin YK:n ihmisoikeusneuvoston tutkimuskomission raportti, jossa käsitellään myös vuoden 2013 kemiallisia iskuja, mutta todetaan kahteen kertaan, että komissio ei kyennyt yhdessäkään tapauksessa saamaan selvyyttä tekijöistä (”In no incident was the commission’s evidentiary threshold met with respect to the perpetrator”). (ss. 2 ja 19)

YK:n virallisten tutkimusten perusteella ketään ei siis ole nimetty syyllisiksi kemiallisten aseiden käyttöön vuoden 2013 iskuissa Syyriassa — mukaan lukien Ghoutan isku, josta Kari Huhta siis totesi ykskantaan ”Assadin armeija käytti kemiallisia aseita”. Kun YK-raporttien tietoihin yhdistää Massachusettsin teknillisen korkeakoulun tammikuussa 2014 julkaistun tutkimuksen sekä cui bono (Kuka hyötyi?) -näkökulman — Syyrian armeijalta olisi ollut järjetöntä tehdä spektaakkelimainen isku kemiallisilla aseilla vain joidenkin kilometrien päässä YK-tutkijoista, jotka olivat vastikään saapuneet Syyriaan maan hallituksen pyynnöstä tutkimaan aiempaa kaasuiskua — todisteiden kokonaisuus voikin viitata pikemminkin mm. Yhdysvaltain, Saudi-Arabian ja Turkin tukemien, al-Qaidaan kytkeytyvien kapinallisten syyllisyyteen. ”Länsimaisen arvoyhteisön” toimia tukevalle valtamedialle tällaisen mahdollisuuden avomielinen tarkastelu on poliittisesti hyvin vaikeaa.

Lähteet

Peter Hitchens | Mail Online (23.11.2019): New sexed-up dossier furore: Explosive leaked email claims that UN watchdog’s report into alleged poison gas attack by Assad was doctored — so was it to justify British and American missile strikes on Syria?

Jonathan Steele | Counterpunch (15.11.2019): The OPCW and Douma: Chemical Weapons Watchdog Accused of Evidence-Tampering by Its Own Inspectors

Artikkelikuva OPCW:n logo: OPCW (CC BY 2.0), kuva facepalm-veistoksesta: Alex E. Proimos (CC BY 2.0), muokkaus: Vesa Raiskila

29 KOMMENTTIA

 1. Syyrian armeija tekee kemiallisia iskuja yhä uudestaan hyödyttömiin tuloksiin ja odottaen länsijoukkojen kostoiskuja, täysin uskottava! -mediatuen avulla.
  Irakin päästiin kemiallisten aseiden avittamina, Syyriaan riitti isis (Irakin sodan seurauksena), pitää vain saada asiansa myytyä ja vaikka jälkeenpäin asia todetaan sudeksi on jo myöhäistä.

 2. edelleenkään ei sanaakaan valtamediassa tästä,ei edes rapakon takana otettusta kulmasta,että sopiva aihe venäjälle puhua…joka sitten jollain käänteispsykologialla yritetään kääntää paljastuksia vastaan.
  on kyllä semmonen paljon puhuttu ”suomalainen rehellisyys” kokenut aikamoisen inflaation,etenkin mediassa ja poliitikoissa,ehkä kansassa semmosta saattaa vielä löytyä,mutta mediat ja poliitikot ei epäröi valehdella ja pimittää asioita.ihan suoraan suojelee rikollisia ja rikollista toimintaa.
  edes ruotsin puolelta tulleet karoliinisen instuutin olix ny lääkärit ilman rajoja järjestön monet havainnot syyrian väitettyjen iskujen uhrien oireiden sopimattomuudesta väitettyihin tapahtumiin,tai white helmettien antaman ”hoidon” epäkohdista eivät mainitse mitiä,tuskin kuitenkaan ne on pelaamassa venäjän pussiin,tai assadin

 3. OPWCn kiemurtelu on näkynyt jo pidemmän aikaa totuuden ja länsiliittoutuman vaatimusten välillä niin Syyrian iskuissa kuin myös Skripalin myrkytyksessä tarkkanäköiselle uutisten seuraajalle. OPCW korruptoitui jo ennen Irakin sotaa 2001 USAn vaatimuksesta joka johti silloisen johtajan eroon ja ei ole vieläkään ole siitä päässyt korruptiosta eroon ja sitä länsiliittoutuma on käyttänyt hyväksi syyttelyissään. Myös koko YK on alkanut myymään periaatteitaan joka näkyy NATO käyttämisessä YKn päätösten toteuttaja mikä on johtanut satojen tuhansien siviilien kuolemaan ympäri maailmaa.
  Valtamedia mediapoolin talutusnuorassa ei tietenkään uutisoi asiasta kun pitäisi sen takia perua Syyrian uutisointinsa ja myös uutisoida Skripalien myrkytyksestä viime aikoina selvinneistä asioista.

 4. Tämä asia ei ole kiinnostava juttu valtamedialle, siis ihmiset eivät tästä tule tietämään yhtään mitään – mittausasteikko on ainut tämän päivän kiireisen kuluttajan ymmärtämä skaala, eli on /off , nolla tai 1.

  Kaksi on maksimäärä vaihtoehtoja alati tyhmenevälle kuluttajalle. Tällä asteikolla siis ihmiset joko tietää tai ihmiset ei tiedä mitään. Sori tu sei.

  • vaikka todellisuudessa asiahan kiinnosti valtamediaa,kun sai syyllisiä nimetä ilman todisteita,kyllä sillon riitti juttua,ja demonisointia,nyt kun saman asian tiimoilta toisenlaista tietoo,niin si meni hiljasex.toisaalta sama kai mediassakkin kun oikeessa elämässä,että valheet aiheuttaa aina vaan suurempia valheita,kun niistä pitää kiinni ja peittelee totuutta,että siinä mielessä ymmärtää taasKIN että ovat valinneet hiljaisuuden,muutenhan joutuisivat helpomman tien valita,eli totuuden,tai sen jatkuvasti vaikeemmax menevän

   • Tämän tapauksen mukana synkkä totuus paljastuu sekä mediasta että muusta vallasta. Ja paljastuu sitäkin selkeämmin mitä enemmän painavat asiaa villasella ja lakaisevat maton alle.
    Totuuden paljastuminen on erityisen noloa myös presidentille koska se paljastaa totuutta hänenkin, erittäin vajaasta ajattelukyvystä. Niinistö lähti siis suoraan, Suomen valtionpäänä puskemaan tuomiotaan väitetyistä Syyrian kaasuiskuista.
    https://www.uusisuomi.fi/uutiset/presidentti-niinisto-syyrian-iskuista-jarkyttavia-uutisia-uhkaa-vaarantaa-vakavasti-kansainvalista-rauhantilaa/1a49d93a-1aa6-33a9-a3bb-3706db626607
    Mies olisi nyt mielestäni velvollinen harjoittamaan ”aktiivista katumusta”, kuten hän itse, toisessa tuomionsa tapauksessa asian ilmaisi.

    Sitten kun vielä ilmastohöttöhysteria ja EU&euroon liittämisen ja pankkivelkojen sotkut saadaan aukaistua niin vastaavasti saadaan sellin ovi sulkaistua ja mies saa munkin lailla harjoittaa aktiivista katumusta oikeiden ansioidensa mukaan ❤🙏

    No, taisin vain nähdä kaunista päiväunta. 😅

  • Suurten puolueiden lehdetkin syöttävät valheita kannattajilleen eli ovat mukana tässä kansaa tyhmentävässä agendassa.
   Nyt olisi Persuilla hyvä tilaisuus – jos ovat todella kansan puolella kuten antavat ymmärtää – perustaa oma puoluettaan tukeva lehti ja alkaa kertoa tosiasiaa muustakin kuin pakolaisista kun puolueen kannatus on suuri. Se voisi valistaa kansaa ja samalla lisätä puolueen kannatusta.
   Surukseni olen saanut havaita että nyt sionisteja tukeva Oikeamedia toimii Perujen taustavoimana ja näin varsinaiseen ongelmaan eli kuka ja miksi on islamin vastaisen pakolaisia tuottavan sodan takana ei kajota. Se tarkoittaa että sionistien nwo-eliitti saa olla rauhassa.
   Ei pelkkä taistelu haittamaahanmuuttoa ja islamia vastaan korjaa perusongelmaa jonka taustalla ovat isommat voimat jotka loivat EU:n ja joiden käsiin Trumpin johtama USA on ajautunut. Niihin pitäisi kohdistaa kritiikki ja sitä kautta saada kansa ymmärtämään että niistä pitäisi päästä eroon.
   Se mahdollistaisi itsenäisyyden ja itse omista asioista päättämisen minkä melkein kaikki muut puolueet ovat hylänneet ja minkä toivoisi olevan Persujen tavoite.

   • Minusta sionismi ei ole Persujen ongelma. Persut toki myötäilevät sionistien agendaa, mutta eivät toimi sen lähteenä. Kristillinen sionismi on usein tätä. USA:ssa siitäkin on tullut ongelma, koska sen tuella USA on saatu mukaan epävakauttamaan Lähi-Itää Israelin toiveiden mukaisesti.

    Persujen ongelma on jämähtäminen oikeistolaisiin tai jopa uusliberaaleihin talousoppeihin. Puolueessa levitetään kategorista sosialismin kieltoa. Esimerkiksi eteläamerikkalainen kansallista itsenäisyyttä korostava sosialismi ei saa puolueessa lainkaan ymmärrystä. Myös sosiaalipolitiikan rapauttaminen on persuille mieluisaa. Tietenkin on kaunis ajatus se, että kaikilla olisi töitä ja saisivat siitä elämisen hyvin riittävää palkkaa. Tämmöiset kauniit ajatukset voivat kuitenkin olla tuhoisia. Talousoikeistolainen haaveilu voi mennä yhtä pahaksi kuin opponenteillaan kommunisteilla, jotka taikovat kansantalouteen rahat kokonaan ilman yksityisomisteista tuotantoa.

    Itse näkisin kernaasti Suomeen muodostettavan eräänlaisen uusvanhan demaripuolueen, joka lähtisi uudelleen keskittymään vain ja ainostaan suomalaisen työväestön asioihin. Demareilla on puolueessaan hyvä ”draivi” päällä ennen kuin globalismi ja uusliberalistiset ajatukset hiipivät puolueeseen 1980-luvun myötä, jolloin muodostui koko aatteelle tuhoisa 3. linja.

    • Itse näkisin että sionismi on ongelma sillä tekemättä selvää hajurakoa sionismiin ei ole mahdollista muuttaa oikein mitään oleellista kuten hallituksen toiminta kertoo.
     Pakolaisia virtaa maahan ja tarpeeton tuhoisa islamin vastainen sota jatkuu eikä maata saada rauhoittumaan. Ajaudutaan aina pahempaan kaaokseen ja myös kapitalismi jyllää yhä raaempana ja kansa kurjistuu.
     Kaiken takana on nwo-agenda ja sionisteilla on siinä keskeinen rooli.

 5. Liittyiköhän tämä OPCW:n skandaali Valkokypärien perustajana toimineen Brittiagentin ”tapaturmaiseen” kuolemaan Turkissa?

  • Länsiliittoutama puhdistaa nyt niiden joukkoa jotka tietää valko kypäristä ja OPCWn huijauksista ja britti oli yksi heistä ja toinen hollywood kuoleman kokenut alBaghdadi.

 6. Nämä poliittisesti ohjattujen järjes­töjen tutkijat ovat työssään vain, koska siitä makse­taan parempaa palkkaa kuin he mistään muualta pystyi­sivät saamaan. Myös tällainen eri­mieli­syys tuodaan julki­suuteen vasta sitten, kun palkan jatku­minen myös syytös­ten jälkeen on varmis­tettu. Jatkuipa sitten palkan saaminen samassa järjes­tössä tai missä muualla tahansa: ei sen väliä.

  Jos jollakulla on, ja sellaisi­akin huippu­tutki­joita varmasti on, elämän­tehtävä ja into­himo tehdä näitä tutki­muksia, heitä ei vaan yksin­kertai­sesti palkata näihin järjes­töihin.

 7. Journalismin ainainen ongelma on, että artikkeli voi olla vain niin luotettava kuin lähde on luotettava.

  Kun ”riippumattomat”, valtioilta ja edunsaajatahoilta rahoituksensa saavat järjestöt, ml. ”kansalaisjärjestöt” jättävät pois tosiasioita ja muokkaavat raportteja maksajille mieleisiksi, maksajien tavoitteita tukeviksi, ollaan ongelmissa.

  Selkeästi TotuusmedianTM tulisi nyt julkaista seuranta-artikkeleita tästä OPCW-jutusta tehden järjestön korruption lukijalle selväksi — mutta tuskinpa (Nato-ohjattu) Mediapooli sitä sallii.

 8. Sallittaneen aiheesta poikkeaminen. Timo: Mitä me nyt Simeoni E:n kanssa teemme, kun kaikki on syöty ja juotu Brysselin markkinoilla. Varsinkin juotu. Ei tule tuohesta takkia eikä minun takista tuohta ou jee. Vippaa mulle edes vappuvitonen, kun puoluetukeakaan ei enää saa. Eihän meillä ollut korvatulppia kun Kissalan Aapeli (tuo kavala seireeni) houkutteli meitä rakentamaan Neurooppaa erään Aatun näkemyksen mukaisesti.
  Juhani H-a: (jäätävästi) Painukaa sääriinne täältä, atanan tunarit, ei teitä täällä tarvita.

 9. Wikipediaan ja koko läntiseen eliittiin pettynyt PCR sanoo: älä koskaan lahjoita Wikip:lle mitään, se pilkkaa ihmisiä jotka kertovat totuuden

  Never Donate to Wikipedia – They Slander People Who Tell the Truth
  Paul Craig Roberts
  Over the course of my life I have watched integrity shrivel up and die everywhere in the Western world. It is not like it was ever really abundant, but there was a goodly amount of it, and it had authority. People, especially those in public life, weren’t shameless as they are today.

  In the past decade I have watched the disappearance of free speech. An independent media disappeared in the last year of the Clinton regime when 6 mega-corporations were permitted to concentrate 90% of the media into their hands.
  https://russia-insider.com/en/never-donate-wikipedia-they-slander-people-who-tell-truth/ri27949

  • Kun olen muutaman kerran koettanut editoida Wikipedian artikkelia, olen saanut ilmoituksen, että käytän web hostia ja että web hostit on bännätty väärinkäytösten ehkäisemiseksi tms. Eikös hyvin moni ole netissä jonkin ”web hostin” (kuten vaikkapa Elisan) välityksellä?

 10. Suomen ulkopolitiikan tuomiot Syyrian suhteen ovat siis perustuneet todellisuudessa valheuskontoon, jonka pappeja ovat USA:n sotateollisuudesta voittonsa keräävät pääomaomistajat.
  Onko heillä yksinoikeus ”maalittaa” ja joutuuko Suomessa kohta vankilaan, jos ei osaakaan noudattaa tätä oikeaoppista liturgiaa ?
  Iranin papisto ei taida pärjätä ”jumalallisessa” pyhyydessä näille lännen imaameille.

 11. Suurimmalle osalle ihmisiä totuus on vaikeasti siedettävä asia, jota kaikin verukkein yritetään karttaa. Siinä, mihin on totuttu ja kasvettu kiinni, on turvallista elää vaikka se olisikin petosta ja tiedostamatonta itsensä huijaamista. Siksi se on jotain, josta on vaikea luopua.
  Psykoterapiassa puhutaankin vastarinnasta hyvin keskeisenä käsitteenä, joka erityisesti analyyttisessä tai paljastavassa terapiassa on aina terapeutin suuri ellei suurin vihollinen.
  Itsepetoksen voi myös valita omien mielihalujen ja tarpeiden mukaan. Rakastunut on aina sokea kumppanin puutteille.
  Mutta itsepetos ei aina ole oma valinta vaan aivopesun tai ns. indoktrination tulos. Ihmeen helposti tajuntamme on huijattavissa eikä se suostu ottamaan totuutta vastaan edes silloin, kun ilmiselvät faktat puhuvat sen puolesta kuten esim. Kennedyn murhassa.
  Historian faktat ja jopa fysiikan laitkin voidaan sivuuttaa jos se vain auttaa totuuden kieltämisessä ja omien käsitysten ylläpidossa. Monelta on mennyt vuosia ennen kuin on ymmärtänyt, ettei isku WTC torneihin ollut kostoisku vaan ns. ’kontrolloitu pudotus’ (controlled demolition) räjähteillä, jossa lentokoneet ja ’terroristit’ olivat pelkkää rekvisiittaa.
  Jopa fysiikan lait ovat oppineiltakin unohtuneet: on oltu sokeita tosiasialle, ettei rakennuksen romahdus voi tapahtua vapaan pudotuksen nopeudella ellei putoavan kuorman alle synny tyhjiötä. Ja ettei romahdus tuota suurta määrää sulaa ja tulikuumaa metallipuuroa, jota löytyi rakennusten pohjakerroksista tai poikkihitsautuneita teräspalkkeja eikä hävitä jäljettömiin tuhatta ruumista.
  Miksi ’menemme halpaan’? Miksi uskomme Hesaria, joka väitti, että salaliittoa epäilevät vain hörhöt?
  Syy on siinä, että tajunta elää elämää, jossa se ei voi hyväksyä sitä, että omat poliittiset johtajat ja heidän mediansa voisivat olla salaliitossa omia kansalaisia vastaan, siis pettureita ja huijareita. Hehän ovat vanhempien edustajia ja eivätthän lapset voi epäillä, että omat vanhemmat olisivat huijareita.

  • ”Suurimmalle osalle ihmisiä totuus on vaikeasti siedettävä asia, jota kaikin verukkein yritetään karttaa.”

   Totuuden karttaminen voi näkyä myös niin ettei vain torjuta sitä vaan aletaan aktiivisesti jopa vastustaa sitä. Silloin totuudesta ollaan usein tietoisia mutta motiivina sen torjuntaan on oma vallanhalu

   Hitlerin sotarikokset vs. Churchillin ja amerikkalaisten rikokset — Paul Craig Roberts
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=198755
   Demonisoida joku pahimmasta asiasta, jota voimme ajatella, on kutsua häntä natsiksi tai verrata henkilöä Hitleriin, kuten Hillary Clinton teki, kun hän julisti Venäjän presidentti Putinin ”uudeksi Hitleriksi”.
   Tämä juurtunut tapa johtuu massiivisesta Saksan vastaisesta toisen maailmansodan propagandasta. Revisionistiset historioitsijat, jotka ovat kaivanneet haudattuja todisteita ja tutkineet niitä, ovat todenneet, että Churchill ja amerikkalaiset tekivät paljon sotarikoksia, elleivät jopa enemmän.
   —Revisionist historians who have actually dug up the buried evidence and examined it have made a case that whatever the Nazi crimes, they were rivaled, if not exceeded, by those of Churchill and the Americans.

 12. Mahtavaa duunia, Vesa. Kirjoituksesi antavat uskoa: pienestäkin maasta, pohjan perukoilta, löytyy riippumattomia toimittajia, jotka tekevät mitä arvokkainta työtä vaivojaan säästämättä.
  #
  “Enkä vielä kaikkea kertonut oo”

  Douglas Valentine – Author, Investigator, Journalist, Poet

  Douglas Valentine: The CIA as Organized Crime: How Illegal Operations Corrupt America and the World

  Douglas Valentine is an investigator and author with a rare and tenacious approach toward research. His writing results in uniquely incisive and revealing books on the dark side of U.S. intelligence activities and the National Security State. (…) Valentine ups the ante in his decades-long campaign to expose the agency for what it is:

  ”an instrument of the rich, political elite [that] does their dirty business.”

  His latest book, ‘The CIA as Organized Crime: How Illegal Operations Corrupt America and the World’, shines a pervasive searchlight on the agency’s destructive covert activities in Afghanistan, El Salvador, Iraq, Syria, Yemen and elsewhere.

  (…) Valentine airs the dirty CIA laundry from plausible deniability, paramilitary wars, drug trafficking and sabotage to blackmail, betrayal, propaganda, political corruption, assassination, operation GLADIO, class interests of the CIA establishment, Donald Trump, the Mueller Report, the Bidens, and much more.

  Valentine will remind you—to paraphrase the late William Blum—that no matter how paranoid or conspiracy-minded you think you are, what the CIA is actually doing is always worse than you imagine.
  —–
  ”Doug Valentine courageously takes us inside some of the CIA’s most shameful extralegal operations, exposing everything that is wrong with an intelligence service gone rogue. He is a sentinel of the public interest, and his book is a public service. I, for one, wouldn’t want to live in a country that didn’t have patriots like Doug Valentine.”
  JOHN KIRIAKOU, author of ‘The Reluctant Spy: My Secret Life in the CIA’s War on Terror’
  —–
  ”Doug Valentine belongs to that precious remnant of journalists and historians with the wisdom to see our time, the integrity and courage to write about it, and the literary grace to bring it all chillingly alive.” Roger Morris, author of Richard Milhous Nixon: The Rise of an American Politician, 1991

 13. Ei varsinaisesti yllättänyt. Lähteenä Etyjn tarkkilijat, Oscar-palkittu White Helmets tai suck my d**k Higgins tai joku muu Hesarin suosima NATO yhteensopiva tietolähde, niin tietää varmuudella, ettei se näin ole. Hesari on tässä suhteessa ollut luotettava, eikä yllättäviä totuuspäästöjä ole ilmennyt.

 14. Reporter resigns, says Newsweek ‘suppressed’ Syria chemical attack story
  A Newsweek reporter has resigned after the American magazine refuses to publish his article questioning Western-backed findings about the origin of a chemical attack in Syria.

  Toimittaja eroaa, sanoo Newsweekin ”tukahduttaneen” Syyrian kemikaali hyökkäykset
  Newsweekin toimittaja on eronnut, kun amerikkalainen lehti kieltäytyi julkaisemasta artikkeliaan, jossa kyseenalaistettiin länsimaiden tukemat löydöt Syyrian kemiallisen hyökkäyksen alkuperästä.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=199037

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here