“Olen lojaali amerikkalainen ja uskon hyvin syvästi tämän maan perustajien perusperiaatteisiin. Mutta ajan kuluessa näin, miten petimme ne periaatteet, menetimme demokratian tajumme ja meistä tuli kapitalistinen korpokratia, imperiumi, imperialistinen maa.” (John Perkins)

Suomen Attac ry on julkaissut nettisivustollaan hyvän kuvauksen finanssikriisiin johtaneesta kehityksestä ja kriisin yleisestä luonteesta. Tässä kappaleessa on lisähuomautuksin varustettu lyhennelmä Attacin artikkelista. Artikkelissa ei mainita kirjoittajaa, julkaisemisen ajankohtaa eikä se sisällä mainintaa tekijänoikeuksista.

Kriisin tausta

Maailmantaloutta koetteli 1930-luvulla suuri lama. Rahoitusmarkkinoilta reaalitalouteen levinnyt kriisi ajoi ympäri maailmaa miljoonia ihmisiä työttömyyteen ja köyhyyteen. Samalla monet valtiot, suuret yritykset ja pankit ajautuivat selvitystilaan. Lama nosti myös monien ääriliikkeiden suosiota ja oli omalta osaltaan vauhdittamassa toisen maailmansodan syntyä.

Laman jälkeen valtiojohtajat vakuuttivat yksituumaisesti, että tämä ei enää toistuisi. Globaali kasinotalous päätettiin sulkea kehittämällä uusi maailmantalouden sääntelyarkkitehtuuri eli niin sanottu Bretton Woods -järjestelmä. Bretton Woods on kaupunki Yhdysvalloissa, jossa neuvottelut käytiin heinäkuussa 1944. Järjestelmässä haitallisen keinottelun mahdollisuuksia kavennettiin pääomakontrolleilla ja resursseja ohjattiin hyvinvointivaltioiden kehittämiseen ja täystyöllisyyden tukemiseen.

1970-luvulle tultaessa Bretton Woods -järjestelmä oli kehittynyt jo niin tehokkaaksi, että aiemmin keinottelulla eläneiden rahoituslaitosten asema oli muuttunut tukalaksi. Niiden voittoasteet laskivat lähelle nollaa, mikä asetti paineita uudistaa koko maailmantalouden rahoitusjärjestelmä. Kiinteät valuuttakurssit ja dollarin arvon sitominen kultaan olivat rahalaitosten kannalta ongelmallisia.

Viime vuosisadan taloushistorian käännekohtiin kuuluu Richard Nixonin vuonna 1971 tekemä päätös irrottaa dollarin arvo kullasta ja vapauttaa se kansainvälisestä kurssisäätelystä. Tämä päätös merkitsi siirtymistä monetaristiseen kansainväliseen järjestelmään ja fiat-rahan luomista.

Fiat-raha tarkoittaa sitä, että rahalla ei itsessään ole mitään arvoa. Tuhannen euron seteli on vain paperilappu. Arvo perustuu uskoon ja yhteisiin sopimuksiin. Valtio määrää rahalle arvon ilmoittamalla, että verot, sakot jne. on maksettava valtion tunnustamalla valuutalla. Samalla fiat-raha merkitsee sitä, että raha ei koskaan ole niukka resurssi, varsinkin kun valtaosa kaikesta rahasta on olemassa vain bitteinä tietokoneissa. Uutta rahaa voidaan luoda silmänräpäyksessä miten paljon tahansa.

Rahoitusmarkkinoiden holtiton vapauttaminen loi myös uusien finanssikriisien kasvualustan. Yksityisen sektorin velkaantumisen yhdistäminen keinotteluun arvopaperimarkkinoilla on osoittautunut tuhoisaksi reseptiksi. IMF:n mukaan vuosien 1970 ja 2011 välisenä aikana on maailmassa ollut 147 pankkikriisiä. Suuri finanssikriisi tulee keskimäärin kerran 10 vuodessa. Edellisestä eli 2007–2009 finanssikriisistä on nyt kulunut kymmenen vuotta. Seuraava voi alkaa koska tahansa.

Finanssikriisi 2007–2009

Käsitteellä ’finanssikriisi’ kuvataan tässä yhteydessä vuonna 2007 alkanutta maailmanlaajuista pankki- ja rahoituskriisiä. Kriisi alkoi USA:sta, jossa syynä olivat keskuspankin (Fed) pitkään ylläpitämä matala korkotaso, maksukyvyttömien asiakkaiden holtiton asuntoluototus liittovaltion painostuksesta, asuntolainoille vuonna 1997 säädetyt veroedut, rahoituslaitosten suunnaton riskihalukkuus ja monikymmenkertaisella velkavivulla sijoittaminen, laajaksi paisuneen johdannaiskaupan läpinäkymättömyys, pankkivalvonnan vakavat puutteet sekä lainsäädännön porsaanreiät.

Finanssikriisin yhteydessä puhutaan aina subprime-kriisistä. Subprime-luotto annettiin tavallisimmin henkilölle, jonka takaisinmaksukyky oli huono. Luottoja myönnettiin köyhille ihmisille, joilla ei ollut edes 10 prosenttia asunnon hinnasta. Tämän vuoksi luottoon liittyvä riski hinnoiteltiin korkeana korkona. Ensimmäisinä vuosina velkaa ei yleensä tarvinnut lyhentää lainkaan. Velanottajalle vakuuteltiin, että asunnon hinnan nopea nousu maksaa velan takaisin ikään kuin itsestään.

Liittovaltio piti korot varsin matalina, mikä nosti asuntojen ja osakkeiden hintoja. Valtio painosti pankit lainaamaan erityisen paljon vähävaraisimmille ihmisille. Lisäksi puolivaltiolliset Freddie Mac ja Fannie Mae takasivat tai ostivat puolet asuntolainoista. Syntyi asuntokupla; hinnat paisuivat keinotekoisen korkeiksi. Vuonna 1997 säädetyt asuntolainojen veroedut paisuttivat synnytettyä kuplaa.

On perusteltua väittää, että juuri subprime-kriisi johti finanssikriisiin, koska asuntoluotoista tehtiin edelleenmyytäviä, nimellisarvoltaan monikymmenkertaisia johdannaisia kansainvälisille markkinoille. (Asuntolainojen arvopaperistaminen otettiin käyttöön USA:ssa 1970-luvulla.)

Kyseisessä tuhansien miljardien arvoisessa johdannaiskaupassa sijoittajat pelasivat liian suurella velalla ja valtavilla riskeillä, joiden määrästä ei ollut likimääräistäkään tietoa. Riskin lauetessa tiedon puutteesta johtunut epävarmuus aiheutti paniikkia, joka jatkuvasti pahensi syöksykierrettä.

Pankit siirsivät luottoriskiä investointipankeille, jotka muodostivat asuntolainoista johdannaisia myydäkseen niitä eteenpäin sijoittajille. Hyvätuottoiset arvopaperit saivat yleensä luottoluokituslaitoksilta parhaat arvosanat, joten varovaisimmatkin sijoittajat, kuten eläkesäätiöt, innostuivat ostamaan niitä. Niinpä vuosikymmenen puolivälissä asuntoluottojohdannaisten kysyntä kasvoi räjähdysmäisesti: niiden osuus amerikkalaisista joukkovelkamarkkinoista oli jo neljännes ja ylitti 4500 miljardin dollarin arvollaan jopa USA:n valtion velkakirjasijoitusten määrän 2007. Bear Sterns, Morgan Stanley ja Lehman Brothers sijoittivat omia varojaan yli 30-kertaisella velkavivulla näihin johdannaisiin.

Asuntoluottovelkakirjat olivat merkittävin osa luottovelkakirjoja (Collateralized Debt Obligations, CDO), joiden markkinat saattoivat kasvaa siksi, että luottotappioiden varalle oli otettavissa ”vakuutus” (Credit Default Swap, CDS). Maailmalla liikkeellelaskettujen luottojohdannaisten määrä 12-kertaistui 2004–2007, kaikkiaan 5100 miljardiin dollariin. 90 prosenttia niistä oli CDS-sopimuksia, joita ei kolmea vuotta aiemmin lainkaan tunnettu. Useat riskirahastot myivät CDS-sopimuksia. Merkittävin yksittäinen CDS-vakuuttaja oli amerikkalainen vakuutusjätti AIG, jolle kertyi vastuita 400 miljardin dollarin edestä.

Subprime-kriisi muuttui todelliseksi finanssikriisiksi, kun asuntoluottopankkien luottotappiot alkoivat kertautua luotoista muodostettuihin, nimellisarvoltaan monikymmenkertaisiin johdannaisiin. Pankeille itselleenkin selvisi vasta useiden kuukausien mittaan, millaisia tappioita niille muodostui, mikä vähensi luottamusta entisestään.

Alkuvuonna 2007 useat asuntoluottopankit ajautuivat konkurssiin. Tämä heijastui investointipankkeihin ja riskirahastoihin pienellä viiveellä. Kesäkuussa 2007 Bear Stearns -investointipankki ei onnistunut saamaan 3,2 miljardin dollarin lainaa subprime-rahastonsa pelastamiseksi. Bear Stearnsin lainahanat sulkeutuivat ja pankki myytiin suuremmalle kilpailijalleen JP Morgan Chaselle.

Huhumyllystä seurannut talletuspako koitui brittiläisen Northern Rock -pankin kohtaloksi. Britannian hallitus joutui antamaan 31 miljardin euron hätäluoton. Talven ja kevään 2008 mittaan muun ohella Lehman Brothers ja UBS-pankki ilmoittivat yhä uusista, miljardiluokan luottotappioarvioistaan.

Syyskuun 15. päivänä 2008 yksi johtavista yhdysvaltalaisista investointipankeista Lehman Brothers hakeutui yrityssaneeraukseen. Markkinat olivat olettaneet, ettei valtio voi antaa sen tapahtua, koska seurausvaikutukset rahoitusjärjestelmässä olisivat vielä pahemmat. Kun liittovaltio ei puuttunut peliin, paniikki yltyi. Tilannetta vaikeutti huomattavasti tiedon puute.

Markkinoilla ei tiedetty rahalaitosten vastuiden suuruudesta. Epätietoisuus lietsoi paniikkimyyntejä, vakuustakavarikkoja ja aiheutti itseään ruokkivan arvonalennusten kierteen. Epävarmuuden tilassa pankkien keskinäinen lainaaminen loppui, mikä pysäytti koko rahoitusjärjestelmän.

Osakkeiden kurssilasku oli alkanut monissa maailman suurissa pörsseissä touko-kesäkuussa 2008 ja kulminoitui voimakkaaseen romahdukseen New Yorkin Wall Streetin pörssissä maanantai-iltana 29.9.2008. Välitön syy tähän oli talouden elvytysehdotuksen kaatuminen kongressissa.

Suomessa 60 prosenttia luotoista ja talletuksista on ulkomaisten pankkien hallussa. Syyskuussa 2008 EU-ministerit halusivat yhtenäistää pankkien raportointijärjestelmän vuoteen 2012 mennessä. Britannia, Ranska ja Saksa tahtoivat valvoa pankkeja kotimaasta. Suomi halusi antaa valvontatehtävän pankkien isäntämaille eli ulkomaisille omistajille.

Tammikuussa 2008 havaittiin jättiskandaali pankkitoiminnassa. Société Générale -pankin työntekijä onnistui ohittamaan turvajärjestelmät. Jérôme Kerviel teki johdannaiskaupoilla Société Générale -pankissa tappiota 4,9 miljardia euroa.

Nasdaqin entinen johtaja Bernard Madoff pidätettiin marraskuussa 2008 epäiltynä Ponzi-huijauksesta (pyramidi-huijauksen muoto). Syytteen mukaan sijoittajat olivat menettäneet huijauksessa 50 miljardia dollaria, mikä tekisi siitä kaikkien aikojen suurimman yksityishenkilön suorittaman sijoitushuijauksen. Asiakkaina oli kansainvälisiä pankkeja, yhdistyksiä ja yksityisiä sijoittajia.

Sijoitushuijaukset heikensivät osaltaan sijoittajien luottamusta ja lisäsivät myyntipainetta erittäin sekavassa tilanteessa.

Lokakuussa 2008 Britannia julisti 37 miljardin punnan (42 miljardia euroa) tuen. Tammikuussa 2009 asuntolainoja elvytettiin ja perustettiin 50 miljardin punnan rahasto keskuspankille arvopaperien ostamiseen. Royal Bank of Scotlandin tappiot vuonna 2008 olivat pankin mukaan 7–8 miljardia puntaa. Yritysostojen tappiot saattavat nostaa kokonaistappiot 28 miljardiin puntaan.

Talouskriisi kaatoi Islannin hallituksen tammikuussa 2009. Reykjavikissä mielenosoittajat vaativat — lokakuusta tammikuuhun joka lauantai — uusia vaaleja ja uutta hallitusta. Valtio otti omistukseensa lokakuussa 2008 Islannin suurimmat pankit (Landsbanki, Glitnir ja Kaupthing). Niiden velat olivat moninkertaiset kansantuotteeseen verrattuna. IMF myönsi Islannille lainan vuonna 2008. Pohjoismaat lainasivat 10 miljardia dollaria vuoden 2008 lopussa. (Kirjailija Einar Már Guðmundssonin mukaan Islannissa ihmiset ottivat valtavia lainoja ja alkoivat sitten uskoa olevansa rikkaita.)

Finanssikriisin kronologiaa

USA

• 11.1.2008 Bank of America osti Countrywide Financial -pankin 4 miljardilla dollarilla
• 16.3.2008 JPMorgan Chase osti Bear Stearnsin
• 7.9.2008 asuntoluotottajat Fannie Mae ja Freddie Mac joutuivat liittovaltion haltuun
• 15.9.2008 Lehman Brothers ajautui konkurssiin
• 17.9.2008 USA:n hallitus pelasti AIG:n 85 miljardin dollarin lainalla
• 25.9.2008 JPMorgan Chase osti Washington Mutualin
• 29.9.2008 USA:n pörssi romahti
• 3.10.2008 uusittu pelastuspaketti hyväksyttiin kongressissa
• 6.–10.10.2008 osakemarkkinoiden huonoin viikko 75 vuoteen

Aasia

13.10.2008 Japani: Mitsubishi UFJ osti 9 miljardilla osuuden Morgan Stanleystä
• Nomura osti Lehman Brothersin Euroopan, Aasian ja Lähi-idän toiminnot
• Mizuho ostettiin 1,2 miljardilla dollarilla Merrill Lynchiin
• Sumito Mitsui sijoitti 1 miljardia dollaria Barclays-pankkiin

Eurooppa

• Joulu 2007 Narvikin kunnan talous romahti: tappio 100 miljoonaa euroa Citygroupin kuntaobligaatioista
• Elokuu 2008 Tanskan Roskilde Bank keskuspankin haltuun
• Syyskuu 2008 Tanskan EbH Bank (350 työntekijää) keskuspankin haltuun
• Tanska: isot pankit ostivat kolme pikkupankkia
• 29.9.2008 Glitnir Islannin valtiolle
• 9.10.2008 Kaupthing Islannin valtiolle. Rata keskeytti pankin Suomen toiminnan
• 13.10.2008 EU: 1300 miljardia euroa luotto- ja pääomatukea
• 24.10.2008 IMF-apu Islannille 2 miljardia dollaria

Euroopan unionin (EU) tilanne vuonna 2013

• EU:n talousalueella asui 500 miljoonaa ihmistä.
• 120 miljoonaa eli köyhyysrajan alapuolella (Heidän nettotulonsa olivat alle 60 prosenttia keskimmäisen tulonsaajan nettotuloista.)
• 26 miljoonaa oli vailla työtä (työttömyysprosentti 11,8 prosenttia)
• Espanjan työttömyysprosentti oli 26,6 prosenttia ja Kreikan 26 prosenttia.
• Espanjalaisnuorista vailla työtä oli 56,5 prosenttia. (Katriina Mäkelä: Köyhyysloukku uhkaa etelää. Iltalehti 12.1.2013, s. 16-17)

USA:n imperiumi

Suurten pankkien ja muiden finanssilaitosten pelastamisella ja johtajien syyttämättä jättämisellä on ollut vakavia seurauksia. Rikolliseksi luonnehdittava johdannaiskauppa on entisestään vain kasvanut. Kaikki suurimmat pankit ja finanssilaitokset ovat nykyisin too big to fail ja too big to jail. Tämä on johtanut merkittävään vallan keskittymiseen.

Iso-Britannian maailmanlaajuisen siirtomaavallan tilalle on muodostunut uusi, vielä mahtavampi valta. Siitä käytetään kirjallisuudessa useita nimityksiä kuten The British Empire, City of London, Wall Street jne. Kyseessä on sama angloamerikkalainen, ristiinomistettu finanssivalta, joka on noussut valtiollisen päätöksenteon yläpuolelle ja joka on kaiken poliittisen ja oikeudellisen kontrollin tavoittamattomissa. Käytän seuraavassa tästä kokonaisuudesta nimitystä USA:n imperiumi, joka on peräisin käyttämistäni lähteistä.

USA:n imperiumi on rakennettu merkittävältä osalta muilla kuin suoranaisilla sotilaallisilla keinoilla. Avainasemassa ovat olleet kansainväliset konsultit, joiden avulla maailman ainoa supervalta on ottanut valvontaansa suuren osan maailman raaka-ainevaroista, muun ohella öljyn.

Taloudellisen hallinnan keinot on paljastanut entinen sisäpiiriläinen John Perkins kirjassaan Confessions of an Economic Hit Man. Käsitteellä Hit Man tarkoitetaan palkkatappajaa. Perkins on kuvannut Hit Man -toiminnaksi omaa toimintaansa kansainvälisessä bostonilaisessa konsulttitoimistossa. Perkins oli yhtiön pääekonomisti.

Alun perin Perkins työskenteli USA:n Kansallisen turvallisuuden virastolle (NSA), joka rekrytoi lupaavia bisnesmiehiä rakentamaan yhdysvaltalaista imperiumia yksityisten yritysten avulla. Liikemiehillä ei ollut todistettavaa yhteyttä hallitukseen eikä USA:n hallitus olisi ollut vastuussa mistään ongelmien ilmaantuessa.

Perkinsin työnä oli houkutella USA:lle strategisesti tärkeitä valtioita (kuten Ecuador, Indonesia, Irak, Panama, Ecuador, Iran ja Saudi Arabia) ottamaan jättilainoja infrastruktuurinsa kehittämiseen ja pitää huoli siitä, että projektit tilattiin yhdysvaltalaisilta yhtiöiltä. Kohdevaltiot valjastettiin niin suuriin velkoihin, etteivät ne kyenneet maksamaan niitä takaisin. Velkavaltiot joutuivatkin käytännössä USA:n valvontaan Maailmanpankin (World Bank) ja muiden kansainvälisten luottojärjestöjen avustuksella.

Perkinsin mukaan talouden palkkatappajat ovat viimeisten 30–40 vuoden aikana luoneet historian laajimman imperiumin. Keinot ovat moninaiset, mutta tyypillisesti aina ensiksi valitaan jokin kolmannen maailman valtio, jolla on USA:n tarvitsemia resursseja, tavallisesti öljyä. Panaman tapauksessa kysymys oli tietysti kanavasta.

USA:n luoma järjestelmä järjestää kysymyksessä olevalle valtiolle valtavan lainan kansainvälisten luottolaitosten kautta. Yleensä prosessia johtaa Maailmanpankki. Yksi lainan ehdoista on se, että 90 prosenttia siitä palautuu takaisin USA:han, sen suuryhtiöille. Yhtiöt rakentavat lainoitettaville valtioille voimalaitoksia, valtateitä, satamia ja teollisuuspuistoja, siis suurprojekteja, joista hyötyy pääasiassa varakas väestö. Köyhät ja keskiluokka eivät hyödy lainoista eivätkä projekteista, mutta heidän sosiaaliturvaansa leikataan velkaa maksettaessa.

Monikaan kehitysmaa ei selviä lainoistaan. Sen vuoksi Perkinsin kaltaiset talouden palkkatappajat (konsultit) palaavat niihin ja vaativat vastikkeeksi jotakin muuta, kuten esimerkiksi halpaa öljyä yhdysvaltalaisille öljy-yhtiöille. Sen vuoksi Ecuadorkin on ollut pakotettu tuhoamaan sademetsiään.

USA:n imperialismin palveluksessa olevat talouden palkkatappajat ovat tehneet työtään ympäri maailmaa toisesta maailmansodasta lähtien. Ja tänään USA valvoo suurinta osaa maailman raaka-aineista.

Maailmanlaajuista imperiumia valvovat varsin harvalukuiset miehet, korpokraatit (corporatocracy). He ovat suuryhtiöiden, suurpankkien ja hallitsevan poliittisen valtaeliitin (presidentin kabinetin) johtajia ja usein sama mies on tuota kaikkea. Korpokraattien tehtävänä on edistää yhdysvaltalaisen liike-elämän etuja, korporatokratiaa (yhtiövaltaa).

Korporatokratia on saavuttanut yhtiövallan eliitin kannalta kiistattomia tuloksia. Maailman sadasta suurimmasta taloudesta 52 on yhtiöitä ja niistä 47 on yhdysvaltalaisia.

Korporatokratian päätavoitteena on maksimoida voitto sosiaalisista ja ekologisista haitoista piittaamatta. Kaksi muuta ominaisuutta ovat yritysten sääntelyn purku sekä yhteiskunnan perustoimintojen (mukaan lukien vankilat ja koulut) yksityistäminen. Nämä kolme tavoitetta ovat johtaneet erittäin epävakaaseen ja vaaralliseen maailmaan.

Itse asiassa meillä on ensimmäistä kertaa historiassa globaali järjestelmä, joka ei toimi. Hyvä merkki sen toimimattomuudesta on se fakta, että maailman väestöstä 5 prosenttia elää USA:ssa, mutta yhdysvaltalaiset kuluttavat 25 prosenttia maailman resursseista.

Tapio Kuosma on espoolainen kirjailija ja oikeustieteen lisensiaatti.

Artikkelikuva Financial crisis trolvag (CC BY-SA 3.0)

17 KOMMENTTIA

 1. > Maailmanlaajuista imperiumia valvovat varsin harvalukuiset miehet, korpokraatit (corporatocracy). He ovat suuryhtiöiden, suurpankkien ja hallitsevan poliittisen valtaeliitin (presidentin kabinetin) johtajia ja usein sama mies on tuota kaikkea. Korpokraattien tehtävänä on edistää yhdysvaltalaisen liike-elämän etuja, korporatokratiaa (yhtiövaltaa). >

  Proof ‘The United States’ is a Criminal Corporation….. JA NIIN ON MYÖS MUUTKIN VALTIOT SUOMI MUKAANLUKIEN,

  WAKE UP WORLD By Pao L Chang:

  ”The information in this article is more focused on the USA, because I am more familiar with the so called laws in the USA and the U.S. legal system. If you do not live in the USA, you should still read this article for the reason that the same legal system that has enslaved Americans is the same legal system that has enslaved most people of the world.

  The “laws” in the USA are not really laws; instead, they are acts and statutes of the United States, Incorporated. In other words, they are rules and codes of a corporation. Like any corporation (i.e., Walmart, Target), you are NOT bound to the rules (acts and statutes) of the United States, Inc. unless you agree to be a citizen (“employee”) of this corporation. The only laws you (the natural living, breathing person) are bound to are the Laws of Nature.

  By now you should know that the United States is a corporation. If you want proof of this, look at subsections 15 and 15(A) in Title 28 U.S. Code § 3002 and you should see this sentence, “United States” means— (A) a Federal corporation”. What most people do not know about the United States, Inc. is that it is a FOREIGN corporation. Anyone who works for this foreign corporation is a foreign agent and is unknowingly or knowingly committing fraud against the American people. It is no different than what the agents of the British Empire did to the American people back in the 1700s.

  To be more specific, the politicians working in Washington D.C. and nearly every politician, judge, attorney, police officer, and government agent working throughout the USA are FOREIGN agents. Because these government employees are foreign agents, DO NOT VOTE for any of them to represent you in office, including the president. If you do vote for them, you are committing TREASON against the Republic for the United States of America (the 50 union states).

  Whether these foreign agents realize it or not, they are conspiring or helping the NWO and THE VATICAN to enslave the American people. As Americans, we have lost control of our government over a century ago. This is what happens to a nation when its people become ignorant, take freedom for granted, ignore the actions of politicians, and do not study their history.”

  https://wakeup-world.com/wp-content/uploads/2015/12/Proof-that-the-USA-is-Controlled-by-Foreign-Corporations-Pulitzer-Prize-winning-author-Alice-Walker-.jpg

  • …. jatkoa edelliseen.

   The Four Largest Criminal Corporations in the World:

   1. THE VATICAN
   The Vatican is the religious center for the New World Order (NWO). Every church in the USA is directly or indirectly controlled by the Vatican, especially Roman Catholic Churches. All churches in the USA are incorporated and therefore they belong to the U.S. federal government. The idea that there is a separation of church and state is a big fat lie!

   The Vatican also controls the Crown of England, the Crown Temple, and the court system in the USA. This is why when you go to court, there is always an agent that represents the Crown and a judge wearing a black robe. The black robe uniform is the symbol representing a Jesuit priest.

   Nearly every church in the USA and the world has been infiltrated by the Jesuits and the Knights Templar, which is why churches have crosses on their walls and roofs. The cross is the main symbol of the Knights Templar and it has been used by certain secret societies long before the existence of Christianity. In other words, the cross is not really a symbol of Christianity. For strong evidence of these claims, download or view my third seminar and study the information in it.

   These secret criminal organizations are the same organizations that the American people in the 1700s fought against to win their independence. The Vatican is in the middle of all this corruption, which is why all roads tend to lead to Rome, home of the Vatican. This criminal corporation is committing crime against humanity in the name of “religion.”

   2. THE UNITED NATIONS
   The United Nations is a very powerful organization of the NWO and has more authority than the United States. This corporation provides trade, treaty, and negotiation services for its members, and has its own private army.

   The main hidden agenda of the United Nations is to unite all nations under a fascist one-world government controlled by the banking elites of Europe and Israel. The name Israel or Is-Ra-El represents the ancient gods Isis, Ra, and El. The United Nations is committing crimes against humanity through unlawful wars in the name of “peacekeeping”.

   3. THE UNITED STATES
   The United States is a corporation located in Washington D.C., also known as the District of Columbia. Washington D.C. is the military center for the NWO. The United States, Inc. has thousands of franchises and contractors. One of its major contractors is the military industrial complex.

   The United States, Inc. is committing crime against humanity by unlawfully going to war with other countries in the name of “freedom” and “democracy.” What it is actually doing is spreading its franchise throughout the world, similar to Walmart and McDonald’s.

   4. THE CITY OF LONDON (Westminster)

   The inner City of London is the financial center for the NWO. This city-state operates legal and banking services. The banks in the City of London is headed by the Bank of England, which is controlled by the House of Rothschild, an elite Illuminati banking family.

   Most money collected from the American taxpayers is sent to the banks in the City of London and then is distributed to other banks affiliated with the NWO. The inner City of London is committing crime against humanity by engineering economic crises and wars, and funding terrorist groups (i.e., ISIS, Al-Qaeda) throughout the world.

   It is important to know that many of the people working for these four criminal corporations are good people. The problem is that most of them have no idea that these corporations are fronts for the New World Order, a secret organization composed of certain secret societies.

 2. Kiitos Tapio tästä hiljaiseksi vetävästä artikkelista.
  Niin keskenkasvuinen maailma vielä on että tällainen systeemi voi toimia. Perkins on hieno mies kun on vaihtanut leiriä riistäjistä riistettyjen puolelle. Niin tekevät vain ne yhä harvemmat joilla on vielä kyky tuntea syyllisyyttä tekemästään vääryydestä.
  ——-
  Mielenkiintoinen artikkeli vähän erilaisesta tavasta toimia
  Russia Is a Haven for Contrarian Investors Because It Has Made Itself Financially ’Bulletproof’
  Tom Luongo
  It’s a tough road being a contrarian on Russia. This is especially true today when the entirety of the U.S. and European political system is aligned to demonize Russia at nearly every level.
  And the main reason for this is that Russia under President Vladimir Putin refuses to do the West’s bidding both at home and abroad. The central tenet of U.S. foreign policy is that U.S. concerns, no matter where they are, are supreme and everyone else’s are subordinate.
  Russia under Putin doesn’t play that game. He hasn’t for nearly twenty years now.

  An article in Forbes last week documented this shift in sentiment perfectly.

  “They’ve made themselves bulletproof,” says James Barrineau, co-head of emerging-market debt for Schroders Investment in New York.

  “They can pay off all their foreign debts with their central bank reserves. Plus, they’re cutting interest rates. The currency is very stable. And they have room on the fiscal side to spend on their economy.”
  https://russia-insider.com/en/russia-haven-contrarian-investors-because-it-has-made-itself-financially-bulletproof/ri27934

 3. > Artikkelissa ei mainita kirjoittajaa,
  > julkaisemisen ajankohtaa eikä se sisällä
  > mainintaa tekijänoikeuksista.

  Maailma muuttuu ja sen mukana käsitys omistusoikeudesta.

  Staattisessa maatalousyhteiskunnassa syntynyt omistusoikeus oli ikuinen ja pysyvä. Omistus säilyi vaikka omistaja ei ”tehnyt mitään” ja lakkasi vasta omistajan aktiivisen toimenpiteen (tai kuoleman) seurauksena.
  — Tällainen omistusoikeuden malli mahdollisti sen, että maanviljelijä lähti muutamaksi päiväksi myymään tuotteitaan torille ja palattuaan sai maatilansa omaan haltuun.

  Informaatioyhteiskunnan omistusoikeus on jokseenkin käänteinen.
  — Meillähän piti muuttaa lakiakin sopeutumaan uuteen aikaan: WLAN-yhteyden luvaton käyttäminen oli staattisen omistusoikeus-periaatteen mukaan rangaistavaa, mutta nykylain mukaan sallittua, ellei tukiaseman omistaja ole ryhtynyt aktiivisiin toimenpiteisiin käytön estämiseksi. (Salasana.)

  Käytäntö taitaa olla laajentumassa koskemaan myös fyysistä omaisuutta.
  — Liekö enää rikos tai mikään, jos ottaa käyttöönsä lukitsemattoman polkupyörän.
  — Entä digitaalisesti suojatun kaupunkipyörän.

 4. Oikein suoritettu sosialisointi saa kansan hurraamaan!

  Mitä USA:n lehdet kirjoittivat seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kongressi oli päättänyt sosialisoida kansalaistensa kullan valtiolle:

  Kieltolaki kumottu! — Ja kansa hurrasi!

 5. Ei mitään uutta auringonalla! Nyt Kiina sitten tekee tuota samaa vain pienemmässä mittakaavassa ja sehän on näiden sosialistien mielestä vain erinomainen asia…

  Voin luvata kaikille, että kyllä se uusi uljas sosialistinen unelmamaailma sieltä vielä tulee, kunhan olette vain sen ilmestyessä yhä elossa!?

  Tuo maailmanlaajuinen pakkokommunismi tulee joka tapauksessa, ja se tulee olemaan oikea sosialistinen helvetti, itse syttyen syvältä helvetistä!

  Tavallisen ihmisen kannalta se tarkoittaa 100% orjuutta, sanavapauden ja mielipiteenvapauden lopullista menetystä.
  Google ilmoitti jokin aika sitten, että lähitulevaisuudessa(en muista oliko nyt 2030,tai 2040) ihmisen aivoihin ja hermostoihin kytketään mikrosiru, jolloin opiskelu tulee googlen mukaan turhaksi!
  Tämä siksi että ihmisen aivoihin voidaan syöttää kaikki maailman tieto, eikä ulkoa opettelulle ole enää tarvetta.

  Äkkiseltään tuo kuulostaa upealta, kun samaan aikaan tarjotaan vielä pidempää elinikää paremman terveyden kanssa. Pian julkistettava teknologia takaa tämän, ja suurin osa ihmiskunnasta ottaa sen kiljuen vastaan tullen kuitenkin lopulta verisesti petetyksi!

 6. He tulivat Jerusalemiin, ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen kautta.
  Hän opetti ihmisiä näin: ”Eikö ole kirjoitettu: ’Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone’? Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan.”

  Ylipapit ja lainopettajat kuulivat tämän ja miettivät, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä. He pelkäsivät häntä, koska hänen opetuksensa oli tehnyt ihmisiin voimakkaan vaikutuksen.

 7. Hyvä kuvaus rahavallasta ja sen tuhoisista holtittomasta lainanannoista ja lainoilla tehtävästä kaupasta sekä vallan hankkimiseksi annetuista lainoista. Kaikki tuo on ollut näkyvissä USAn touhuissa maailmalla mutta ei niin selvästi että kenttä toimintakin olisi näkynyt. Kuitenkin amerikkalaiset lobbarit maailmalla ja EUn organisaatiossa on näitä korpokraatteja hämärä hommiissaan.
  Angloamerikkalainen lainoitus sitoo puolen maailman maiden taloudet USAin ja sen armeija käy kurittamassa maita jotka ei pysy lainaehdoissa tai muuten toimii USAn etuja vastaan. Korpokraatio on maailman laajuinen verkosto joka toimii ainoastaan USAa ja korpokratiivista rahavaltaa varten ja muille maille jää vain muruja mitä niiden pöydiltä lattialle tippuu.
  Rahavalta ja demokratia ei oikein sovi yhteen ja korpokratia on rantautunut myös Suomeen EUn mukana jolloin ensimmäinen pankkien ja yritysten hävittäminen tehtiin. Suomen talouden romahdus on syvä seuraavassa korpokraation romahduksessa johtuen talouden yksisuuntaisesta kaupasta ja lainanotosta länteen.
  Demokraattinen talous korpokraation sijaan on unelma joka ei todeutu nyt kun siihen on varaa vaan sitten kun siihen on pakko.

  • Pääomaverkko on psykopaattien hallussa. Median ohella rahan hallinta on nwo-eliitin vahvin keino hallita massoja ja toteuttaa hankkeitaan
   Psykopaattien aivoissa ei tapahdu myötätuntoon viittaavia muutoksia tilanteissa, jotka normaalisti saavat tuntemaan empatiaa. Tulokset viittaavat hermostolliseen poikkeavuuteen, jonka takia psykopaatit eivät reagoi normaalilla tavalla muiden ihmisten ahdinkoon.
   Tutkimuksessa 80 vapaaehtoista miespuolista vankia kävi läpi testejä psykopatian toteamiseksi, minkä jälkeen heidän aivojaan kuvattiin toiminnallisella magneettikuvauksella empatiaa herättämään tarkoitetun kokeen aikana.
   Kokeessa selvitettiin miten osallistujien aivot reagoivat muiden ihmisten kärsimykseen. Tähän pyrittiin muun muassa näyttämällä heille lyhyitä videoita kipua kokevien kasvonilmeistä.
   Aivokuvaukset osoittivat, että vangit, joilla testien perusteella oli eniten psykopaattisia piirteitä, reagoivat toisten kärsimykseen huomattavasti hillitymmin kuin muut. Tämä huomattiin selvästi vähäisempänä aktivoitumisena etuotsalohkon kuoressa sekä muilla aivojen alueilla, jotka ovat tärkeitä käyttäytymisen ja sen seurauksien arvioinnissa sekä empatian tuntemuksissa.

   Psykopatia on tunnettu luonnehäiriö, mutta se ei kuulu virallisiin tautiluokituksiin. Psykopatian piirteitä ovat mm. lipevyys, itsekeskeisyys, syyllisyydentunteen ja empatian puuttuminen, valehtelu, pinnallinen tunne-elämä, impulsiivisuus ja toistuvat rikokset.
   Arviolta 2 prosenttia väestöstä on psykopaatteja, mutta rikollisissa psykopaattien osuus on huomattavasti suurempi, ehkä jopa 15 prosenttia.
   Tutkimus julkaistiin Jama Psychiatry -lehdessä.

   Ellei kansa opi tunnistamaan psykopaatteja ja estämään heidän valintansa tärkeisiin asemiin ja virkoihin se joutuu väistämättä kärsijän osaan.
   Jos meillä esim. eduskunta, joka on ylin vallankäyttäjä maassa, koostuisi kansan aidosti puolella olevista edustajista niin eduskunta voisi estää kaikki hallituksen päätökset jotka eivät ole koko kansan kannalta hyviä.

   • lisäys
    Tutkijoiden mukaan psykopaatit näkevät maailman instrumenttina, joka on heidän käytössään heitä varten.
    — Nwo- ja finanssi-eliittiinhän tuo sopii kuin nenä päähän. Heille maailma on pelkkä pelikenttä.

    Psykopaatit ovat ovelia ja manipuloivia, muut ovat vain välineitä omien tavoitteiden toteuttamiseksi.
    — Valtamediaa ja sen toimintaa tuo kuvaa hyvin.
    Psykopatian on huomattu olevan yleisempää johtavassa asemassa olevien henkilöiden keskuudessa, ja eräiden selvitysten mukaan jopa 4 % toimitusjohtajina toimivista henkilöistä täyttää psykopatian kriteeri
    Häkkänen-Nyholmin mukaan psykopatiaan liittyvä empatiakyvyn puute ja tunnekylmyys selittää sen, miten on mahdollista, että psykopaattinen henkilö voi esimerkiksi syyllistyä massamurhaan.[7]

 8. Pidin myös suuresti Perkinsin osasta jopa YLEnkin lähettämän ohjelmassa ”Pankki maailman valtiaana”, jossa kerrottiin miten Goldmanin pyörö-ovien kautta mennään ja tullaan USA:n viralliseen hallintoon ja takaisin. Valitulla kansallla on keinonsa pysyä sekä kulissivallassa että virallisen vallan lobbaajina. Siitä ei kukaan meille isommin uutisoi, ettei vaan koskaan enää…

 9. Kongressiedustaja Lindberghin sanoin: “Tästä lähtien lamat tulevat olemaan tieteellisesti luotuja”.
  Ja niin ne ovatkin. Vuonna 1929 valtaa pitäneet romahduttivat osakemarkkinat tahallaan. Ennen vuoden 1929 pörssiromahdusta joukko varakkaita osakkeenomistajia myi omistusosuutensa luoden markkinoille paniikin. Kun hinnat romahtivat, he ostivat osuutensa takaisin halvemmalla.
  Lyhyesti sanottuna suuri lama oli keinotekoisesti aikaansaatu. Osakemarkkinoita manipuloineet suuryritykset hyötyivät hallituksille lainaamastaan rahasta, jota tarvittiin järjestetystä romahduksesta toipumiseen. Lopulta valtiot pakotettiin ottamaan velkaa, jota ei ikinä pystyttäisi maksamaan takaisin. Valtiolliset velat alkoivat kasaantua ja näin muodostui velkaorjuus-paradigma, jossa suurin valta on yrityksillä.
  Ihmiskunta on ajautunut viidakon lain varaan. Aikoinaan suurella ponnistelulla luodut lait ja sivistys on tuhoutumassa. Mafia ottaa vallan joka puolella. Perustuslaki on vain joku pirun paperi, kutn GWB sanoi aikoinaan (God’amm paper). Oikeus on sitä miksi pieni plutokratia eliitti sen määrittelee, … moraali on ottajan moraalia, jonka sama eliitti määrittelee.
  Tilanne on vakava, vahvimman laki ohjaa. Kyse on taantumisesta, sivistyksen tuhosta. Paluusta despotismiin ja tyrannien aikaan. Koko maailma on tarkoitus alistaa rikolliseliitin mafian alle.
  Miten käy ihmiskunnan? Pystyykö se torjumaan tämän hankkeen vai tapahtuuko hiljainen alistuminen orjuuteen?
  ——
  Demokraattinen ’kansanpankki’
  Voittoa tavoittelematon kansanpankki osuu pankkikriisin aiheuttaneiden syiden ytimeen. Yksityiset voittoa tavoittelevat riistopankit keinottelevat globaaleilla finanssimarkkinoilla, joiden kuvitellaan olevan reaalitaloudesta irrallaan. Todellisuudessa finanssikapitalismissa pelataan koko maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuudella.
  Miksi valta tulevaisuudestamme on annettu pankinjohtajille ja huippusijoittajille, jotka New Yorkin pilvenpiirtäjistä käsin hallitsevat koko maailman rahavirtoja? Heistä on tullut rajoittamattomilla finanssi-markkinoilla maailman vaikutusvaltaisimpia, joita emme voi vaaleilla vaihtaa. Emmehän edes tiedä keitä he ovat!
  Emme tarvitse pankkeja, jotka keinottelevat ihmisen käsityskyvyn ylittävillä rahasummilla. Ostavat toisena päivänä 100 biljoonaa dollaria, ja toisena päivänä myyvät ne 0,000001% kalliimmalla pois, tienaten miljoonia epäoikeudenmukaisilla keinoilla.
  Pankit pystyvät helposti nyhjäisemään rahaa tyhjästä. Myytävät tuotteet ovat immateriaalisia: sijoitusrahastoja, lainoja ja muuta arvopaperistamista, jossa velkoja niputetaan ja paketoidaan myytäviksi finanssituotteiksi, joiden myyntiarvosta lähes 100% on tyhjästä revittyä lisäarvoa. Muutamalla hiiren klikkauksella siirtyvät miljardit biljardit, kymmenien nollien pituiset luvut ja valtioiden budjettien kokoiset summat toiselta puolelta maapalloa. Maailmalla pyörivän valuuttakaupan arvo onkin noussut 125-kertaiseksi siitä, mikä tavarakauppaan riittäisi.
  Kaikki maailman raha on peräisin keskuspankeilta, joilta valtiot ovat ottaneet sitä lainaksi. Pohjimmiltaan raha on siis jonkun velkaa jollekin pankille. Kaiken maailman rahan voidaan siis sanoa syntyneen tyhjästä – pankeissa. Amerikan keskuspankki, Fed, on poikkeuksellisesti yksityisessä omistuksessa, ja se onkin juuri maailman vaikutusvaltaisin keskuspankki. Maailmanmarkkinoille pumpattiin jostain syystä vuosien 2004 ja 2008 välillä enemmän dollareita, kuin koko aiemman historian aikana yhteensä. Mistä se johtui? Ainakin saatiin aikaiseksi valtaisa pankkikriisi sekä globaali lama. Oliko kyse öljypelistä? Oliko kyse Irakin sodan aiheuttamista kuluista? En tiedä, mutta tuollaista valtaa vaikuttaa maailman tulevaisuuteen ei pitäisi mielestäni antaa yksityiselle taholle.

  Tarvitsemme pankkeja rahan tallettamiseen, rahan siirtelyyn sekä lainojen ottoon, jotta voisimme suunnitella taloudellista tulevaisuuttamme.
  Tarvitsemme pankin, jonka toiminta perustuu yleishyödyllisyyteen, joka saavutetaan vain demokraattisen kontrollin kautta.
  Tarvitsemme pankin, joka kannustaa ihmisiä pienyrittäjyyteen, antamalla lainoja pienimmällä mahdollisella korolla – ilman voiton tavoittelua.
  Kansanpankin alkupääoma kerättäisiin verovaroista, mutta sen jälkeen se pyörisi lähes omillaan, tuottaen yhteiskuntaan lisäarvoa. Verovaroilla perustettava pankki voisi tuottaa välillä tappiotakin, kunhan se palvelisi tarkoitustaan. Joudutaanhan yksityisiäkin pankkeja pelastamaan verovaroilla aina laman sattuessa.

  Rahaan sisältyy taloudellista valtaa, joka pitää mielestäni säilyttää demokratialla – eli tavallisilla ihmisillä heidän varallisuuteensa katsomatta. Varallisuus syntyy ihmisten työstä, mutta raha syntyy pankeissa!
  Kun raha on valtaa, pitää sen alkulähteet säilyttää demokraattisessa kontrollissa, ettei maailman tulevaisuus karkaa kaoottiseen virtuaalitodellisuuteen. Maailmaa ei voida pelastaa ilmaston, merten ja maaperän saastuseltakaan, jos valta säilyy omaa etuaan tavoittelevilla, demokraattisia valtioita suuremmilla yrityksillä ja pankeilla.
  Aidosti demokraattisessa kontrollissa oleva solidaarinen talous on mahdollinen, jos haluamme ohjailla tulevaisuuttamme.
  ——–en muista mistä tuon tallensin mutta se sopii nyt tänne.
  Joku on arvellut että tässä olisi yksi syy nykyisen ’R-imperiumin’ islamin vastaiseen sotaan kun islam ei salli pankeille koron kiskontaa

 10. Erittäin hyvä ja perusteellinen ja asioita valaiseva artikkeli. erinomaisia kommentteja. Raskasta luettavaa joten yritän vähän kevennystä. Pitäisikö asiaa pohtimaan asettaa komitea jota johtaisi ulkoministeri, prinssieversti, maailmanpankin varapääjohtaja ,vieraileva professori, muuan Pekka? Muistaakseni Mikko Paunio on blogeissaan näitä titteliasioita käsitellyt. Korjatkaa ihmeessä, jos olen väärässä. En halua olla jakamassa disinformaatiota. Huumori huumorina tai elontaival käy liian raskaaksi.

 11. ”…valtiot pakotettiin ottamaan velkaa, jota ei ikinä pystyttäisi maksamaan takaisin. Valtiolliset velat alkoivat kasaantua ja näin muodostui velkaorjuus-paradigma …”
  Näin rahalla tuhotaan kansat ja valtiot ja tuhoajana on sionistien v-muurareilla vahvistettu ns. Illuminaatti jonka päämääränä on koko maailman alistaminen oman valtansa alle. Siis uusi kommunismin muoto jossa Keskuskomitean muodostaa rahaa hallitseva pieni pankkiirien ryhmä jota suuryritykset ja poliitikot kumartavat ja palvelevat.
  Oma maammekin on matkalla käsi kädessä Usan ja EU:N kanssa kohti tätä uutta globalisti-huijareiden paratiisia josta alla olevat artikkelit kertovat … aivan kuten Venäjän aristokratia aikoinaan antoi maansa bolsevikki-kommunisteille maksaen sen verisesti miljoonien maansa kristittyjen ja älymystön tuholla.

  The International Zionist Conspiracy
  It poisons everything it touches
  PHILIP GIRALDI
  Jewish power in America and elsewhere must never be discussed unless it is a discussion involving only Jews, who openly recognize and appreciate the phenomenon.
  Given the extreme overrepresentation of Jews in both the news generation process and in various choke points in the political process, an honest discussion of Israel-Palestine and the actual U.S. interests in the region is extremely difficult to find anywhere in the mainstream media.
  And the Israel conspiracy might well be regarded as international. In France, which has the largest diaspora Jewish population after the United States, hate legislation which de facto protects only Jews has been employed to shut down any and all criticism. It has become common all across Europe to regard any criticism of Israel as anti-Semitism and therefore as a hate crime, with criminal penalties attached.
  … if one doubts the power of the Jewish/Israel lobby internationally, note one of the first actions undertaken by the new coup government in Bolivia. It has moved to reestablish diplomatic relations with Israel as a top priority. Brazil also sought a closer relationship with Israel after conservative Jair Bolsonaro was elected president and pledged to visit the Jewish state, a promise which he carried out in March. Everyone in the world understands that the way to gain favor with Washington is to go through Israel.

  1. comment: The base of zionist mafia, economy, must be targeted and destroyed. Boycott the zionist products, culture and propaganda tools. United against the common enemy. Expose them all around the world.

  http://www.unz.com/pgiraldi/the-international-zionist-conspiracy/

  The New Sheriff in Town
  ERIC STRIKER
  Trump himself is a guilty party in the new system that swaps violent criminals out of prison and replaces them with political dissidents.
  The president campaigned on law and order, but instead signed the First Step Act written by his son-in-law Jared Kushner. This is one of the president’s few legislative achievements, but he refuses to campaign on it.

  The Africanization of major industrial zones (except places where Jews live and own property, like New York) is what Wall Street wants, and in America, they get what they want.

  http://www.unz.com/estriker/the-new-sheriff-in-town/

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here