Suomi on koko itsenäisyytensä ajan ollut kaikenlaisten kuplien luvattu maa. Näillä kuplilla tarkoitan luotuja uskomuksia ja narratiiveja, joita valtamedia ja kouluopetus koko ajan vahvistavat ja uusintavat. Vaikka uudet tutkimukset vääjäämättömästi ovat osoittaneet monien vaalittujen uskomusten valheellisuuden, ei niillä ole ollut vaikutusta toimittajien valtaenemmistön asenteisiin, eikä myöskään valtamedioihin ja kouluopetukseen vielä uskovien kansalaisten asenteisiin.

Uskonnon avulla esivallalle lojaaleja alamaisia

Juutalaisten uskonnon pohjalta luotu kristinusko ja erityisesti suomalaisille räätälöity luterilainen tulkinta siitä on kannustanut kansalaisista nöyriä ja valtaapitäviä kohtaan lojaaleja alamaisia, joitten hallitsemisen helppoutta kiittelivät niin Ruotsin kuninkaat kuin Venäjän keisaritkin.

Siinä missä Talmudin oppineet selittivät Jumalan vain testanneen Iisakin uhraamisvaatimuksella Aabrahamin ymmärryskykyä kieltäytyä tottelemasta ilmiselvästi mieletöntä vaatimusta, siinä kristinuskoiset papit opettavat arvostamaan nöyrää ja kyselemätöntä tottelevaisuutta. Alamaisille sovitetussa uskonnossa ei omalle harkinnalle anneta mahdollisuutta.

Tavallisella suomalaisella koulun uskonnonopetuksen jälkeenkin mielikuva Jumalasta taitaa olla arkielämälle vieras tai on sekoittunut joulupukkimaiseksi kohteeksi, joka tarkkailee kiltteyttämme ja jolta on sopivaa anella menestystä ja toiveille täyttymistä ja joka vaatii kritiikitöntä tottelevaisuutta.

Kansallisen heräämisen menestys ja sortokausien kuplat

Irrottautuminen Ruotsista ja saavutettu autonomia loivat edellytyksiä ajaa suomalaisten asiaa. Napoleonin sotien jälkeen virinnyt kansallisaate löysi myös autonomisessa Suomessa osaavia ja taitavia toimijoita. Snellman, Lönnrot, Kivi, Edelfelt, Sibelius ja Järnefeltit monien muiden mestareiden ohella nostivat suomalaisen kulttuurin tasolle, josta jälkipolvet ovat voineet ammentaa innoitusta ja olla ylpeitä. Suomalaista kulttuuria siivittivät lentoon yhteydet läheiseen pääkaupunkiin ja erityisen merkittävää oli suuren Tolstoin tulkitsema humanistinen ja rauhantahtoinen vaikutus ilmapiiriin, jossa herkät taiteilijat elivät ja innoittuivat.

Autonomian ajan viimeisinä vuosikymmeninä ihmiset elivät toiveikkaina ja vahvasti luottaen siihen, että jo lähitulevaisuudessa köyhät ja sorretutkin saavuttavat ihmisarvoisen elämän. Yleinen äänioikeus ja kansanedustuslaitoksen luominen kymmenen vuotta ennen itsenäistymistä todistivat, että kansan toiveille oli myös katetta.

Itsenäisen Suomen historiankirjoituksessa näiden autonomian viimeisten vuosikymmenien tapahtumat on yksipuolistavasti kuvailtu sortokausiksi. Paisutetulla sortokausien propagoinnilla Suomen historiankirjoittajat ovat halunneet pyyhkiä kansalaistensa muistista sen, että Venäjän keisarikunnassa juuri Suomen aluetta oli kehitetty kaikkein tehokkaimmin.

Tämän onnistuessa on samaa keinoa toistettu leimaamalla häpeälliseksi rähmällään oloksi Kekkosen aikaa, jolloin meillä oli normaalit ystävälliset suhteet naapureihin, ja haluttu unohtaa, että 70-luvulla sananvapautta sai käyttää ja käytettiin vapaimmin itsenäisen Suomen vuosikymmenistä, hyvinvointivaltiolle tehtiin tarvittavat uudistukset ja jopa kiivaimpia sotakiihkoilijoitamme onnistuttiin hillitsemään.

Maailman kansakuntien historioissa sellaiset sortokaudet, joissa on vältytty kokonaan kuolonuhreilta ja joiden aikana Suomen naiset saavuttivat maailmassa ensimmäisinä äänioikeuden, eivät ansaitse saamaansa yksipuolista paisuttelua.

Todellinen sortokausi

Tolstoilainen pasifistinen humanismi ja sosialistiset tasa-arvoisia ihmisoikeuksia korostavat näköalat innoittivat suomalaisia niin, että näiden näkemysten kannattajat saavuttivat eduskunnassa enemmistön. Kesällä 1917 he eduskunnassa äänestivät itsenäistymisen puolesta. Odotukset itsenäisen Suomen kansalaisten tulevaisuudesta olisivat meidän suomalaisten omissa käsissämme. Tämän enemmistön haaveilema Suomi ei kelvannut niille suomalaisille, joille köyhien ihmisten ihmisoikeudet olivat kauhistus. Varsinkin nuorisoa elähdyttänyt tolstoilainen humanismi ja suomalaisen enemmistön haaveilema oikeudenmukaisesti kaikkia kohteleva yhteiskunta saivat huutia porvarien ehdoilla itsenäistyneessä Suomessa.

Köyhien henki ja oikeudet olivat itsenäisessä Suomessa täysin riippuvaisia siitä, miten hyödyllisiksi porvarit heidät omalta kannaltaan arvioivat. Tästä todellisesta sortokaudesta, jota pohjustettiin keskitysleireillä ja kymmenien tuhansien kuoliaaksi näännyttämisellä ja rankaisematta jätetyillä murhilla ja ihmismetsästyksillä ja joka jatkui mielipidevainoilla aina toisen maailmansodan rauhantekoon asti, ei tähän päivään mennessä ole vielä tehty suomalaisessa kehutussa kouluopetuksessa eikä valtamediassa sellaista selvitystä, joka olisi ulottunut merkittävästi kansalaisten tietoisuuteen. Tämän puutteen todistaa Sauli Niinistön varsin äskettäinen toteamus, että Suomi kuului niihin harvoihin maihin, jotka toisessa maailmansodassa säilyivät demokraattisena. Tosiasiassa vasta tuon jälkeen demokratia saavutti kaikki kansalaiset. Niin ikään Pekka Haavisto on useinkin televisiossa kertonut, kuinka hän oli käyttänyt Suomen sisällissodan seurausten hoitoa esimerkkinä sovittelutyössään kriiseissä Afrikassa. Todellisuudessa Suomessa tehtiin kaikki mahdolliset toimenpiteet, etteivät voittajat olisi joutuneet vastuuseen edes räikeimmistä rikoksistaan ja etteivät hävinneet jälkeläisineen olisi saaneet oikeutta.

Suomalainen isänmaallisuus

Suomalainen isänmaallisuus on alusta asti ollut voimakkaasti kansaa jakava. Sisällissodan savuverhoksi luotiin myytti vapaussodasta ja sen oikeuttamiseksi muun muassa Elmo Kailan johdolla synnytettiin ryssäviha-propaganda ja vihapuhe, jonka kohteeksi venäläisten lisäksi joutuivat kaikki sosialistisesta oikeudenmukaisuudesta haaveilleet ja varsinkin kommunistit, joiden listimistä pidettiin isänmaallisena tekona.

Vasemmistolaisista ajatuksista voitiin kuka tahansa mielivaltaisesti leimata kommunistiksi. Tällainen lainsuojaton voitiin erottaa työstä, estää hänen työnsaantinsa, muiluttaa, karkottaa maasta, tappaa tai kohdella mielivaltaisesti. Näihin väkivaltaisiin mielivaltaisuuksiin syyllistyneet nauttivat koskemattomuutta, eivätkä harvoja poikkeustapauksia lukuun ottamatta juuri joutuneet vastuuseen rikoksistaan. Päin vastoin heitä saatettiin palkita isänmaallisuudestaan kiiteltyinä kunniamerkeillä ja plakaateilla.

Useammalla kielellä vaikeneva kansa

Kun vielä kesällä 1917 sosialisteilla oli Suomen eduskunnassa ehdoton enemmistö, oli selvää, että Suomen kansalaisten enemmistössä kaikkien ihmisten tasapuolinen ja oikeudenmukaisen kohtelu oli saavuttanut innostuneen vastaanoton ja kansalaisten enemmistön hyväksynnän.

Sitä vastoin heti itsenäistymisen jälkeen aloitettiin hillitön vihapuhe kansalaisten enemmistön oikeudenmukaiseksi kokemia tavoitteita kohtaan ja näiden enemmistön hyväksymien tavoitteiden puolustajat leimattiin lainsuojattomiksi rikollisiksi, joiden eliminoiminen sai viranomaisten hyväksynnän ja jota pidettiin isänmaallisena ansiona tekijälleen.

Luterilaisuuden valmiiksi alamaisiksi kouluttama kansa oppi vähitellen itsenäisyyden vuosikymmenten mittaan kantapään kautta, että kansalaisten hyväksi havaitsemista ja uskomista asioista puhuva joutui vaikeuksiin. Omiin arviointeihin kansalainen ei voinut luottaa. Kansalaisia syvästi traumatisoiva mielivaltaisuus on valtakunnassa vaiettu ja vaiennettu tabu. Erityisen tarkkaan on vaiettu siitä, miten mielivaltaisuus on traumatisoinut myöskin väkivaltaisuuteen syyllisiä ja heidän lähipiiriään.

Saksalaista natsihallintoa paennut kirjailija Bertolt Brecht totesikin pakomatkallaan Suomessa, että olemme kansakunta, joka vaikenee kahdella kielellä. Nykyisestä kansainvälistymisestä huolimatta asiantila ei ole Suomessa paljonkaan muuttunut. Nykyisin meillä osataan vain vaieta vieläkin useammalla kielellä.

Suomiko sananvapauden mallimaa?

Suomalaisten valtamedioiden välittämä kuva ristiriitojen repimästä maailmastamme on aivan hämmästyttävän yhtenäinen ja samalla yksipuolinen. Natsihallinnon kanssa yhteistyössä olleitten valtioiden virkamieskuntaa siivottiin monissa maissa toisen maailmansodan jälkeen, mutta Suomessa tämä jätettiin tekemättä.

Meidän natsihenkiset virkamiehemme sijoitettiin hyväpalkkaisiin suojatyöpaikkoihin valtion hallintoyksikköihin. Koulu- ja lääninhallituksissa nämä sitten huolehtivat, ettei Suomen itsenäisyyden ajan historioihin ole päästetty kriittisiä näkemyksiä, mutta sitäkin enemmän höpinää kansan yhtenäisyydestä ja samassa veneessä matkaavista.

Afrikasta, Aasiasta, Etelä- ja Keski- Amerikasta ja EU:n ulkopuolisesta Euroopasta meille välitetään kuva ”luotettavaksi” julistautuneen tarkoitushakuisen tiedotuksen silmin. Ihmetteleviä kansalaisia rauhoitetaan hokemalla muka kaiken selittävää länsimaisuuttamme.

Suomalainen kai noin 15 000 toimittajan joukko on niin hyvin omaksunut alamaisuuskasvatuksen ja on oppinut itsesensuroimaan urakehitystään vaarantavan kriittisyyden niin tarkkaan, että kokoomuksen haltuun ottamassa Ylessäkin valvojaksi pistetty Matti Apunen voi nykyään jälkiviisaana nyökytellä omaa tarpeettomuuttaan, sillä itsesensurointi Yleen päästettyjen esiintyjien osalta alkaa olla aukoton.

Suomalaiselle julkiselle keskustelulle on tyypillistä sallia puheaikaa vain valikoiduille keskustelijoille, joitten mielipiteet hyvin tunnetaan ja joitten mielipiteetkin voi puhujan tuntien jo etukäteen tarkkaan arvata. Toimittajien omat asenteet tukevat keskustelijaa. Jos sananvapauden nimessä halutaan osoittaa moniarvoista vapauden ilmapiiriä, otetaan toki mukaan eri mieltäkin oleva, mutta tämän mielipiteen esittäjä on kuulijoille jo etukäteen hyvin tunnetuksi (maalittaen) tehty yhteisen veneen epämääräinen keikuttaja.

Kuinka hyvin verovaroin ylläpidetty Yle sopisikaan kansalaisia kiinnostavien ja yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden keskustelufoorumiksi, jossa puolueettomina pitäytyvät toimittajat antaisivat todellisille asiantuntijoille asioiden valaisemiseksi tarvittavan verran aikaa. Kaikki itseään esittelevät narsistiohjelmat vetäjineen ja apinoineen joutaisivat antaa tilaa tällaiselle tieteisiin perustuvalle valistuskanavalle.

Humanismin vahvistuminen pohjusti hyvinvointivaltion rakentamista

Koko itsenäisyytemme ajan suuri osa suomalaisista on kokenut vallitsevan eliitin tarjoileman kuvan yhtenäisestä samassa veneessä matkaavasta Suomen kansasta valheelliseksi. Vasta sotapolitiikan tappio mahdollisti Suomessa toisen maailmansodan jälkeen kaikille kansalaisille oikeuden osallistua vaaleihin. Vallanpitäjien yllätykseksi ensimmäiset eduskuntavaalit osoittivat, että vuosikymmeniä vainotut kansalaiset olivat säilyttäneet sitkeästi unelmansa oikeudenmukaisemmasta ja tasa- arvoisemmasta Suomesta ja eduskunnan vasemmistolaisimmasta puolueesta tulikin kaikkein suurin. Sotaisen seikkailupolitiikan seurauksena kurjistunut taloustilanne hidasti kipeästi kaivattuja uudistuksia, ja hyvinvointivaltion rakentamiseen päästiin vasta 60-luvulla ja toden teolla menestyksekkäästi vasta 70-luvulla.

Isänmaallisuudella kuorrutettua sotapolitiikkaa ja nationalismia

1800-luvulla suomalaisten kansallisessa heräämisessä oli vahvasti esillä elämänmyönteinen humanismi, jota tolstoilainen ihmisten yhdenvertaisuutta korostava pasifismi luontevasti täydensi. Näihin aatteisiin tuntui sopivan suomalaisen enemmistön mielessä hyvin myös sosialismin ihanteet, ja kansanedustuslaitoksen luominen puolueineen yhdessä yhtäläisen äänioikeuden saavuttamisen kanssa lisäsi kansalaisten optimismia paremmasta tulevaisuudesta.

Suomalaiselle oikeistolle tällaisten ihmisten tasa-arvoisuutta korostavien ihanteiden realistiset toteutumismahdollisuudet näyttäytyivät kuolemaakin vaarallisemmalta uhkalta, jonka torjumisessa ei tultaisi kaihtamaan mitään keinoja. Kansallisen heräämisen humanismi puhumattakaan tolstoilaisesta pasifismista sai huutia ja suomalaiset haluttiin nähdä uhrautumaan valmiina sotilaskansana, jonka naapureiksi hyvä Jumala oli järjestänyt alempiarvoisempia helposti lyötäviä kansoja sotilaskunniamme kirkastamiseksi.

J. K. Paasikivi esitelmissään ja puheissaan tekee rehellistä pesänselvitystä tästä itsenäisen Suomen ensimmäisten vuosikymmenten virheellisestä politiikasta. Paasikiven suuruudesta kertoo, että hän pystyy myöntämään omatkin aikaisemmat virheelliset näkemyksensä ja muuttamaan ne koetelluksi realistiseksi valtioviisaudeksi. Paasikiven kirjojen tuntemus tulisikin kuulua jokaisen aikuisen suomalaisen yleissivistykseen.

Paasikivi uskaltaa todeta Suomen poliitikkojen harjoittaman virheellisen politiikan, jonka seurauksena Suomi ajettiin kolmesti sotaan (1919–1921 heimosodat, talvi- ja jatkosota) Neuvostoliittoa vastaa. Realistisella valtioviisaudella kansakunnat säästetään sotien kaltaisilta kärsimyksiltä.

Suomessa on saman oikeistopuolueen johdolla luovutettu Suomen itsenäisyys kaksi kertaa Saksalle (1918 ja 1941) ja muutama vuosi sitten isäntämaasopimuksella Yhdysvalloille.

Sananvapaudellaan ylvästelevässä Suomessa Paasikiven kirjoja ei uskalleta pitää esillä kirjastohyllyissä. Keski-ikäinen kirjastonhoitaja vilkkaassa pääkaupunkiseudun kirjastossa ei tuntunut tunnistavan koko kirjoittajaa ja yritti opastaa kirjojen tiedustelijan Paasilinnojen kirjojen pariin.

Paasikiven realistisen valtioviisauden sensurointi ja hänen valtioviisautensa omaksuneen seuraajan Urho Kekkosen onnistuneen elämäntyön saavutusten perusteeton ja kohtuuton mitätöinti ja vääristely ovat näköjään edellytyksenä sille, että oikeistolainen kansalaisten enemmistön vierastama militarismi, sotien palvonta ja kiihkonationalismi saa rehottaa. Tosiasioiden pitäisi saada ratkaista, kuka valtionpäämiehistämme onkaan eniten rähmällään ja mihin suuntaan.

Pohjimmiltaan rauhantahtoisiin suomalaisiin on koko itsenäisyytemme ajan yritetty ajaa sotaintoa. Vaikka Paasikiven valtioviisaudet on piilotettu ja Kekkosen saavutuksia mustamaalattu, on syvällä kansalaisten selkärangassa säilynyt karsastus asevarustelua ja sotilaallista liittoutumista kohtaan.

Vaikka meillä on jo mainio peruskoulu, palvelisi se kansalaisia vieläkin paremmin, jos huolehdittaisiin, että myös itsenäisyyden ajan tapahtumat esitettäisiin avoimen rehellisesti. Näin todennäköisesti pääsisimme eroon myös alemmuudentuntoisuudestamme ja arkuudesta ilmaista omia mielipiteitämme.

Ympäristön suojelusta ja kestävästä kehityksestä tulisi kansalaisten silmissä uskottavampaa, mikäli sodat nähtäisiin pahimpina ympäristön saastuttajina ja hävittäjähankinnat mielettömänä tuhlauksena epäolennaisuuksiin.

Perussuomalaisten kannatuksen kasvun kertomaa

Suomessa jaksetaan hämmästellä perussuomalaisten tukijoiden yhä kasvavaa joukkoa. Tämän ei pitäisi enää yllättää. Heinäkuussa 1917 ihmeteltiin itsenäisyyden puolesta äänestänyttä vasemmistoenemmistöä. Toisen maailmansodan jälkeen SKDL:n maan alla pidettyjen ja vainottujen osoittautuminen suurimmaksi puolueeksi oli oikeistolle suuri yllätys. Veikko Vennamo vetosi unohdettuun kansaan, jonka perillinen on nyt gallupeissa yllättänyt jälleen.

Perussuomalaiset ovatkin joukko, jotka ovat menettäneet luottamuksensa valtamediaan ja luottavat enemmän internetin vaihtoehtokanaviin. Perussuomalaisiin turvautuminen kertoo unohdetun kansanosan pettymyksestä ja turhautumisesta vasemmistopuolueiden hapuilevaan politiikkaan viimeisten vuosikymmenien aikana.

Virheellinen uusliberaalinen talouspolitiikka on kärjistänyt talousongelmia kaikkialla maailmassa, eikä se pysty tarjoamaan ihmiskunnan enemmistölle kuin lisääntyvää epävarmuutta ja kasvavaa eriarvoisuutta.

Perussuomalaiset eivät kyseenalaista suuryhtiöiden demokratioita uhkaavaa valtaa. Heidän tavoitteenaan on linnoittautua ulkopuolisia köyhiä ihmisiä vastaan.

Yhdysvalloissa rikkaat ovat jo pitkään asuneet vartioiduissa ja eristetyissä ghetoissaan. Israelissa kansanosien eristäminen toisistaan on kärjistetyintä koko maailmassa. Muurien ja aseiden avulla ei koskaan pystytä tarjoamaan ihmiskunnalle turvallista tulevaisuutta, eikä uusliberalismin opein pystytä ratkaisemaan ihmiskunnan ja ympäristön suuria ongelmia.

Perussuomalaisten kasvava kannatus kertoo selkeästi vain sen, että valtaa pitävä eliitti on epäonnistunut, eivätkä valtamedian ohjailemaan gallup- demokratiaan alistuneet puolueet ole rohjenneet pitkäjänteisesti haastaa epäoikeudenmukaiseksi ja mädäksi osoittautunutta järjestelmää.

Vasemmisto tarjoamaan aikaamme päivitettyä vaihtoehtoa

Vasemmiston ongelmana on pitkään ollut se, ettei se ole selkeästi sanoutunut irti uusliberalismista. Automaatio on lopullisesti vienyt monet perinteiset työpaikat, eikä täystyöllisyyteen perinteisessä mielessä ole paluuta. Rajallisella maapallollamme kapitalistinen loputonta kasvua vaativa tuotanto on mahdottomuus. Kestävä kehitys ja saasteeton ympäristö ovat perusta ihmisarvoiselle elämälle.

Hollantilaisen Rutger Bregmanin kirjassa Ilmaista rahaa kaikille ja muita ideoita, jotka pelastavat maailman esitellään tähän mennessä jo kokeiltuja perustulomalleja ja hahmotellaan innostavasti, millä periaatteilla maailman tuotanto saadaan palvelemaan ihmiskuntaa kokonaisuudessaan.

Automaation ansiosta tehostuneen tuotannon takia työviikko voidaan lyhentää jopa viisitoistatuntiseksi ja turvallisen perustulon ansiosta epäeettisestä ja vahingollisesta työstä voidaan kieltäytyä. Perustulon ansiosta tasa-arvo voi toteutua koko ihmiskunnassa.

Uusliberalismin maailmassa vapaan liikkuvuuden oikeus on rikkailla, pääomilla ja tavaroilla, mutta ei köyhillä. Perustulon toteuttamisen myötä vapaa liikkuvuus on jokaisen yhtäläinen oikeus. Perustulon maailmassa työpalkan suuruus on tehty riippuvaiseksi tehdyn työn tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä. Siivoojat, lastenhoitajat, opettajat, sairaanhoitajat y.m.s. ansaitsevat hyvin ja hyödyllisiin hyvin palkattuihin töihin tämän takia löytyy riittävästi suorittavia käsipareja.

Lobbarit, yritysten asianajajat ja finanssialan toimijat jne. tulevat perustulon maailmassa huomaamaan, ettei heidän työnsä juuri vahvista heidän omaakaan talouttaan, ja hakeutunevat hyödyllisiin tehtäviin.

Rutger Bregmanin kirjan ajatukset esittelevät innostavasti ja uskottavasti digiaikaa elävälle ihmiskunnalle toimivaa ja päivitettyä sosialismin mallia. On voimauttavaa havaita, että ihmiskunnan hallussa on jo nyt tarvittava tieto suurten ongelmien ratkaisuiksi.

Perustulon toteuttaminen Rutger Bregmanin esittelemällä tavalla sopisi mainiosti suomalaisten suurelle enemmistölle. Uusliberalismin krapulassa perustulo tuntuu vielä utopialta, kuten aikanaan orjuuden lakkauttaminen, naisten tasa-arvo, kahdeksan tunnin työpäivä, lapsityökielto ja niin edelleen, mutta kun ne on toteutettu, kukaan ei halua enää muistutettavan niiden toteuttamiskelpoisuuden epäilyistä.

Näköalattomuus on ajanut maailman nuorison masentavaan epätoivoon, jota yritetään lievittää päihteillä. Vastuullisilla poliitikoilla alkaa olla viimeinen mahdollisuus toteuttaa oikeudenmukaista, universaalia, ketään syrjimätöntä ja koko ihmiskunnasta huolehtivaa politiikkaa.

Artikkelikuva ”Ehtoollinen Arkadianmäellä”: Riemurasia

67 KOMMENTTIA

 1. Tuo kouluasia on kyllä tärkeä, ja on todella tarpeellista ymmärtää miten kouluopetusta on käytetty lasten käsitysten muokkaamiseen ja suoranaiseen manipulointiin. Omalta kouluajaltani muistan, miten historian opetuksessa käytiin tarkasti läpi esimerkiksi Ruotsin kuninkaita ja heidän sotiaan. Mutta historia tuntui päättyvän 1900 -luvun alkuun. Kansalaissodasta, sen syistä ja seurauksista, jotka tuntuivat silloin ja tuntuvat yhä, ei juurikaan puhuttu. Kuitenkin juuri siihen aihepiiriin; kansakunnan jakautumiseen ja aiheelliseen katkeruuteen punaisten puolella olisi pitänyt käyttää suurin osa ajasta. Muistan itse minkälainen valaistuminen ja toisaalta kiukku seurasi Linnan Pohjantähti-trilogian lukemista. Siis: tällaistako se todella olikin? Kenen prkl:n valtuuksilla kaikki tämä on pimitetty tähän asti? Olihan se tietysti kasvattavaa: sen seurauksena en nykyisin pidä totena mitään, mikä tulee valtion virallisten tiedotuskanavien kautta. Että kiitti vaan!

 2. Onhan niitä hyvä aatteita ja sosiaalisia demokraattisia yhteiskuntamalleja mutta aina on myös porukka joka rikkoo ne hyötyäkseen muita enemmän

 3. Tartun tuohon ensimmäiseen kappaleeseen ”Uskonnon avulla esivallalle lojaaleja alamaisia” ennen kuin jatkan lukemista ja estän siitä omia tulkintojani.
  — Varmaan tuossa on perää mitä kirjoitat koska uskontojen tärkeä tehtävä on opettaa nöyryyttä korkeamman voiman edessä.
  Juutalaisuus, islam ja kristinusko ovat ns. Abrahamilaisia uskontoja, yhteen samaan jumalaan nojaavia uskontoja. Kuitenkin ne eroavat jumala-tulkinnoissaan toisistaan varsin merkittävällä tavalla ja ovat taistelleet suurimman ja kauneimman tittelistä välillä varsin verisestikin. Ja yhä taistelevat.
  ’Nwo-hautomo’ koostuu valtaosin sionisteista joita ohjaa Talmudin oppi ja se yrittää tuhota islamin ja kristinuskon maailmasta.
  https://yle.fi/uutiset/3-5748043
  Kristinusko poikkeaa muista eniten siinä että sen jumalakäsitys ei ole samalla tavalla ankara ja julma. Vanha ja Uusi Testamentti esim. eroavat toisistaan kuin yö ja päivä eikä ne mm. Henry Makowin mielestä kuuluisi lainkaan yhteen vaan ovat opillisesti kaksi täysin eri kirjaa.
  Kristinuskon synty liittyy oleellisesti juutalaisen fariseuksen Saul’in tai Paavalin elämään joka alkoi tulkita Jeesuksen sanomaa omalla tavallaan. Hän oli tunnettu jeesus-lahkoon kohdistuvista ankarista vainoistaan Jerusalemissa kunnes Damaskon tien kokemus (taivaalta kuulunut ääni ’Saul, Saul miksi vainoat minua’) muutti kaiken.
  Saul ei ilmeisesti pystynyt sen jälkeen vapautumaan vainojensa tuottamasta syyllisyydestä muuten kuin alkamalla tulkita Jeesusta omalla tavallaan. Nostamalla itsensä ylemmyyteen nostaneiden fariseusten halveksiman J:n Jumalan pojaksi hän loi uskonnon jossa J kuolemallaan oli sovittanut maailman synnit (myös hänen) ja jokainen joka uskoi J:n jumaluuteen pelastui. Hänestä tulikin tuon uskonnon suuri opettaja ja hänen avullaan se levisi hellenistiseen maailmaan.
  Vatikaani teki Paavalin luomasta ’yksin uskosta’-opista nopeasti oman anekauppa bisneksen ja valtansa aseen.
  Luther nousi kapinaan Vatikaanin ’yksin uskosta’ sovitusoppia vastaan ja korosti tekojen merkitystä. Näin kristinuskosta tuli velvoittava ja enemmän ’armon uskonto’ joka mahdollisti siihen uskovalle syntiselle syyllisyydestä eroon pääsyn hyvien tekojen avulla. Sikäli siitä ei voi sanoa mitään pahaa ja se on epäilemättä Abrahamilaisista uskonnoista (joilla tarkoitetaan kolmea Lähi-idän alueella syntynyttä yksijumalista kirjauskontoa, juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia) kehittynein ja vähiten auktoriteettiin nojaava.
  Juutalaisuus ja islam puolestaan ovat ankaria ja syyllistäviä lakiuskontoja joissa ankara ja kostava Jumala korostuu (Toora: ’The Destroyer God’, ’The Jealous One’) ja joissa omalle harkinnalle ei anneta mitään mahdollisuutta. On toimittava kuuliaisesti lakien, ylipappien ja rabbien ohjeiden mukaan. He sanelevat oikean elämän ja luopiot joutuvat vainon kohteiksi.
  Esim. Netanyahu joka on talmud-rabbin poika sanoo ettei Israelin valtio tarvi toiminnassaan muita ohjeita, Talmudin rasistinen oppi riittää.

  ”Siinä missä Talmudin oppineet selittivät Jumalan vain testanneen Iisakin uhraamisvaatimuksella Aabrahamin ymmärryskykyä kieltäytyä tottelemasta ilmiselvästi mieletöntä vaatimusta, siinä kristinuskoiset papit opettavat arvostamaan nöyrää ja kyselemätöntä tottelevaisuutta. …”
  —Toisaalta Talmudin julmat ja rasistiset opit mahdollistavat koko muun alempi arvoisena pidetyn ihmiskunnan uhraamisen ja juutalaisuuden nousun ainoaksi oikeaksi uskonnoksi. Talmud-oppineita mm. kristinuskon valinnut juutalainen Henry Makow pitääkin siksi satanisteina.

 4. Yhteiskuntamalli joka antaisi joksiselle jotakin perustuisi täystyöllisyyteen myös tuettuna ellei muuten onnist .tai työajan lyhentämiseen jotta täystyöllisyys saavutettaisiin. Toinen edellytys on progressiivinen verotus kaikille tulolajeille niin että veron kierto on tehty mahdottomaksi. Verotuksella saaduilla tuloilla sitten katetaan sairaan-, terveyden- vanhus- , ja lastehoito päiväkodeissa, ilmaiskoulutus kaikilla tasoilla, kulttuurin kehittäminen ja tapahtumat, infrakstuuri sekä maanpuolustus.
  Tämä malli toimisi missä taloudellisessa järjestelmässä tahansa mutta kapitalismin kaupallinen vapaus kuitenkin sotkee ensin veropohjan kuten Suomessa on nähty, sitten se sotkee bisneksillään terveyden ja sairaanhoidon sekä vanhusten hoidon, seuraavaksi menee täystyöllisyys, sitten menee ilmainen koulutus ja lopuksi menee oma kulttuuri ja itsenäinen puolustus.
  Kapitalismissa on nykyään mahdonta saavuttaa sosiaaliseti oikeuden mukaista ja kuitenkin vapaata yhteiskuntaa kuten se nyt näkyi sitä yrittävän hallituksen kaatamisessa jonka aiheutti oikean laidan yltiökapitalistit. Saa nähdä kuka saa ensimmäisenä rakennettua tällaisen ihanneyhteiskunnan maailmassa vai saako kukaan.
  Suomen eliitti pitää Suomea esimerkkinä avoimesta yhteiskunnasta mitä se ei kuitenkaan ole vaan nurkkakuntainen ahdas- ja umpimielinen sekä hallinnon kähmintään perustuva yhteiskunta.

 5. Aabraham luotti, että Jumala joka oli antanut hänen yli 90-vuotiaan vaimonsa synnyttää hänelle pojan, pystyy kyllä toteuttamaan antamansa lupauksen (Aabrahamilla on oleva jälkeläisiä kuin tähtiä taivaalla). Aabrahamin ja Iisakin tarina on ennakkokuva siitä miten Jumala tulisi uhraamaan oman poikansa koko maailman ihmisten syntien edestä.

 6. Kiitos tämä on valaiseva kirjoitus jollaisia ei enään julkaista, kun maahamme on onnistuttu kasvattamaan sellainen toimittajakunta jolla ei ole omaa mielipidettä Suomessa harjoittavaan politiikkaan, tai sitten he eivät uskalla tuoda sitä julki.
  Kekkosen kauden loputtua Koiviston johdolla aljettiin ajaa presidentin valtaoikeuksien kaventamista tavoitteena juuri tämä tämän päiväinen mielivaltainen hallinnointi jossa hallitukset tekee kansainvälisiä sopimuksia perustuslakeja rikkoen oikeuslaitoksenkaan siihen puuttumatta.
  Tarkoituksena oli eliminoida tulevaisuudessa mahdollisen Kansallismielisen Presidentin vaikutusmahdollisuudet ja siinä on onnistuttu.

  Suomen historiaa on aina opetettu kouluissa valikoidusti maamme eliitin kannalta suotuisasti, esim. Saksassa on sotiin johtaneet poliitikot ja politiikka paljastettu, mutta Suomessa päin vastoin valheellisesti kaunisteltu ajopuu tarinoinnein.

  Emme ole vieläkään vapautuneet ruotsalaisuuden ikeestä se on aina ollut, kuin trikiini karhussa, ”takapiruna” maamme hallintoa ohjaillen, juuri niille piireille kansalaisten täydellinen tasa-arvoisuus on aina ollut kauhistus, juuri niistä piireistä haettiin apua Saksasta v. 1918 taisteluihin ja haviteltiin Karjalan metsiä ym. suursuomi pisneksiä välittämättä tulevista hirmuisista uhreista joita varmasti tiesivät tähän politiikkaan sisältyvän.

  Uskonnon varjolla maahamme tunkeutui ruotsalaiset kuningas Eerikin johdolla noin v.1150 ja siittäkin valloituksesta historia on kirjoiteltu kirkon suodattamaa ohjeistusta noudattaen kääntäen tämän hirmuhallinnon raakalaismaiset tekoset kansan pelastustarinaksi.
  Autonomian aika ja niin kutsuttu Kekkosen aika on kansamme historiassa ainoat kaudet jolloin tämä ruotsalaisuuden mahti on joutunut elämään matalan profiilin aikaa, mutta on silloinkin sitkeästi kytenyt odottaen lietsovia tuulia.

 7. Hyvä kirjoitus Tuomo. Jokaisen kansanedustajan tulisi se lukea ajatuksella. Kusetettu kansa. Aina löytyy uusi kupla. Viimeisin on Euroopan Unioni. Vain täysin nuijat sitä vielä kannattavat.

  Siinä vaiheessa kun EU:n pelastusveneetkin ovat jo uppoamassa, niin Suomi roikkuu vielä uppovan pelastusveneen partaassa kiinni ja huutaa Hallelujaa, kun kaikki muut uivat kuivalle maalle.

 8. Eli minun työni, tai laiskuuteni johti valtion suosimaan islamilaista sukurutsaa ? Ja se on porvarien syytä, koska asun mukavasti?

  • Hyvin lohkaistu Kainuunkonkari!
   Kaikki mikä maailmassa ikinä mättää, on tietenkin persujen ja muiden kuin kommunistien syytä!

 9. Hyvä kirjoitus Tuomo. Taannoin oli Vastavalkeassa artikkeli talvisodasta. Historian harrastajien kannattaa lukea Paasikiven teos ”Toimintani Moskovassa” niin saa hyvän käsityksen niistä ajoista. Kun Kallion kuoleman jälkeen tuli eteen kysymys presidentin valinnasta niin NL esitti listan nimistä, jotka olivat ei toivottuja. Pikanttina yksityiskohtana voidaan mainita, että Molotov toivoi, että Paasikivi valittaisiin. Tietysti he tiesivät hänen taustansa, mutta, luulisin, että he arvioivat, että järkevät kompromissiratkaisut eivät muiden johdolla olisi mahdollisia. Melkoista pragmatismia.

 10. Typerä, härskisti historiaa uudelleen kirjoittava ja tietysti taas persuja haukkuva kirjoitus!
  No, mitä muutakaan näiltä Neukkulan aikoja haikailevilta valhoilta stalinisteilla voisi odottaa…
  Kaikkien paras oli tämä loppu:

  ”Vastuullisilla poliitikoilla alkaa olla viimeinen mahdollisuus toteuttaa oikeudenmukaista, universaalia, ketään syrjimätöntä ja koko ihmiskunnasta huolehtivaa politiikkaa”

  Khiäähhähhäää!!

  Vai pitäisi meidän poliitikkojen ottaa vastuu ihan koko ihmiskunnasta?!
  Ei vittu mitä paskaa!

  Tuo massamaahanmuuton tukeminen, Euroopan valkoisen väestön sekoittaminen ja lopulta tuhoaminenko on sitä koko ihmiskunnasta vastuunottamista? Pitäisikö koko Lähi-Itä ja Afrikka tyhjentää tänne Suomeen?

  Eiköhän aloiteta siitä, että otetaan vastuu meidän Suomestamme.
  Kommareiden ja vasemmiston ajamalla massamaahanmuutolla ja keinotekoisella ilmastohysterialla(ilmastokusetus) edistetään vain Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelman käytännössä toteuttamista!
  Tuoko on sitä vastuullista politiikkaa…?

  • Ja tuo porvaaminen jota kirjoitat on juurikin sitä mitä ”länsi” on meille syöttänyt sotien jälkeen

   • Sitä paitsi tuo vihervasemmiston ja vanhojen stalinistien MORAALIPOSEERAAMA ”vastuu ihan koko ihmiskunnasta” maksaa suomalaisille veronmaksajille jo nykyisellään pelkkinä matu-kustannuksina yli 3 miljardia euroa vuodessa, https://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2019/03/05/maahanmuuton-hinta-32-miljardia-euroa-1-3-taustaa/

    Tuo 3,2 miljardia euroa joudutaan sitä paitsi käytännössä rahoittamaan paisuttamalla vastaavalla summalla jo nyt yli 100 miljardin euron KOROLLISTA ULKOMAANVELKAAMME – matalien korkojen aika ei jatku ikuisesti ja ”veli on velka otettaessa mutta…” paitsi vihervasemmistolle, jolle ”rahaa saa automaatista, sähköä tulee seinästä eikä valtionvelkaa tarvitse koskaan maksaa takaisin”!

    Tuohon yli kolmen miljardin summaan on lisättävä ns. kehitysapukustannukset ja alati kasvava joukko suureen ilmastohuijaukseen perustuvia veroja ja maksuja, jotka nekin yhteenlaskettuina ovat varmasti miljardiluokkaa vuosittain.

    Tätä asioiden kustannuspuoltakaan eivät rikolliset, maanpetokselliset ylikansallia feodaaliherrojaan kumartavat vallanpitäjät ja näitä tukeva valheellinen valtamedia haluaisi kertoa kansalle.

 11. Jatkoa edelliselle..

  On sangen erikoista ja ihmeteltävää, että monet vasemmistohenkiset(myös uuskommari) kirjoittelijat näkyvät olevan täysin sokeita maailman globaalille tilanteelle. Erityisesti tämä ihmetyttää, kun kyseessä on vaihtoehtoiset mediat, ja niihin kirjoittavat. Jaksetaan kyllä paasata lännen(lähinnä Jenkkilän) pahuudesta ja kehua samalla itäistä puoliskoa paratiisiksi, unohtaen samalla täysin mitä kohti maailmaamme ollaan hyvin aggressiivisesti ja määrätietoisesti ajamassa.

  Erityisesti tämä tulee esille kirjoituksissa, jotka myötäilevät valtamedioiden kahta suurinta tämän hetken agendaa:
  Ilmastokusetusta ja massamaahanmuuttoa.

  Uskallan väittää, että kukaan, joka todella tosissaan puolustelee kumpaakaan näistä, ei ymmärrä maailmamme globaalista tilanteesta yhtään mitään!

  Niille tahoille, jotka maailmaamme ohjailevat ja myös todellisuudessa käskyttävät(kansallisista hallituksista riippumatta) nämä kaksi ovat vain keinoja halutun päämäärän saavuttamiseksi. Jos tätä ei ymmärretä, niin turha puhua mistään ”vaihtoehtoisesta” mediasta, tahi mielipiteistä, politiikasta ym.

  Yhdysvaltojen maailmanpoliisin ja voimakkaimman sotilaallisen suurvallan asema(vasemmiston ikuinen itkuvirsi) tulee kyllä päätökseensä ajan kanssa, mutta se tulee tapahtumaan tavalla, joka muuttaa maailmaamme peruuttamattomasti ja kauhistusta aiheuttavalla tavalla! Trumpin hallinnon aikana tämä tuskin kuitenkaan vielä tapahtuu. Oma veikkaukseni on, että seuraava demokraattipressa tulee avaamaan ”helvetin luukut” koko Amerikan kansalle.

  Jotkut kirjoittelijat, ex-sisäpiiriläiset ja tietovuotajat ovat väläytelleet, että tämä olisi ennalta suunniteltua, kuten koko meneillään oleva NWO-suunnitelma, jonka lopullinen muoto tulee kuitenkin olemaan varsin erilainen, kuin aikaisemmin on esiin tuotu!

  No, mene ja tiedä, joka tapauksessa muutoksen tuuli puhaltaa voimakkaasti, eikä se ole mikään keväinen, lämmin tuulahdus, vaan myrkyn lailla repii, raastaa, rikkoo ja tuhoaa!

  Tuon ”myrskyn” jäljiltä, kootaan uusi maailma, jossa poliittinen vaikuttaminen ja kansalaisten sananvapaus jää historiaan peruuttamattomasti. Tulevaisuudessa moni vasemmistohenkinenkin vielä kaipailee niitä aikoja joita nyt elämme, ja olemme eläneet viime vuosikymmeninä…

  • Paljon ääntä pidät mutta et näytä ymmärtävän kenen idea NWO on, ketä se palvelee, kuka sitä innokkaimmin toteuttaa ja kenen voimilla mekin roikumme siinä mukana — ja pelottavasti ehkä jopa viimeiseen hengenvetoon asti.

   • Maailman yhdistämishanke ei ole mikään juutalainen maailmanjärjestys, se on suunnitelmana vanhempi kuin itse juutalainen kansa!

    Toki monet merkittävässä asemassa olevat juutalaiset ovat hankkeessa mukana, mutta siitäkin huolimatta.

    Lopullisesti toteutuessaan se ei myöskään tule hyödyttämään juutalaisia, vaan tulee johtamaan Israelin valtiona katoamiseen ja tuhoon!

    • Oleellinen asia on kuka sitä ajaa ja miksi.
     Lähes poikkeuksetta asiaan perehtyneet ovat sitä mieltä että ns. Illuminaatin muodostavat v-muurareiden tukemat sionistit, joista valtaosa on juutalaisia.
     Who Are The Illuminati?
     By Richard Stone
     Who are the Illuminati? They are, in essence, a cartel of international bankers and industrialists based in Western Europe and North America.
     http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=101
     Both Freemasonry and Judaism have strong roots in the ancient Egyptian systems of religious belief, and it was this very similarity which attracted the illuminati to Freemasonry, for most of them were Jewish.
     The goal of the IlIuminati is total control of the world.

     • Judaismilla ei ole mitään tekemistä vanhojen egyptiläisten okulttisten perinteiden kanssa, sen sijaan monilla okkulttisten salaseurojen uskonnollisilla menoilla hyvinkin paljon!

      Illuminatin olemassa olosta nykypäivänä ei ole mitään todisteita, voi olla että se on tai sitten ei..

      Tuo mainitsemasi totaalinen kontrolli koskee myös juutalaisia itseään, yksikään kansa ei tule säästymään siltä, ei edes Venäjä tai Kiina!

     • Kun näytät olevan pätevämpi ottamaan kantaa asiaan kuin Richrd Stone niin kirjoitapa aiheesta oma artikkeli tänne.

    • Israel ei tule tuhoutumaan ennekuin USA tuhoutuu, koska ilman USAa Israel ei edes olisi mikään valtio. USAn FED pankki pitää Israelin jaloillaan, ja syöttää sille viimeisimpiä ydinaseitaan.

   • Kommentti on kuin lainaus Saulilta joka sanoi asian kuitenkin lyhyemmin. Amerikkalainen sirkus näyttää kyllä ihastuttavalta päältäpäin mutta jos sitä ei olisi niin amerikan huonot puolet kuten korporatiivinen ja kahtia jakautunut yhteiskunta, korruptoitunut ja rikollinen poliittinen hallinto joka näkyy ulospäin väkivaltaisena ja imperialistisena tomintana muita maita vastaan ja maassa on jatkuvasti vankeudessa 2,5 miljoonaa ihmistä. USAn media ja elokuvateollisuus sekä televisio pitää kansan pimennossa ja ruodussa luomallaan paratiisiUSA- ja hyvisilluusiolla jotka on kuitenkin kaikkea muuta.
    Suomessa asiat on USAan nähden vielä toistaiseksi jollainlailla kunnossa mutta kokoomus on imfpuolueena saanut ajettua Suomea USAn kaltaiseen tilaan paitsi työllisyyden suhteen mikä Suomessa on hallitsematon kun katsotaan laajaa työttömyyttä, mutta Suomella ei ole vara lipsua yhtään kokoomuksen viitoittamaan suuntaan.
    USAsta pitäisi rakentaa hyvinvointi yhteiskunta ja korporatiivinen hallinto muuttaa demokraattiseksi hallinnoksi ja imperialistinen ulkopolitiikka lopettaa niin se parantaisi sen omaa ja maailman tilannetta. Näin ei kuitenkaan tule tapahtumaan ja USA on edelleen arvaamaton globaali maailmavalta ja mitään sitä pahempaa ei maailmaan synny vaikka se parantaisi tapansa. USAsta on taas alkamassa seuraava maailman talouden romahdus kun rahan luominen rahalla on taas mennyt överiksi.

  • ”On sangen erikoista ja ihmeteltävää, että monet vasemmistohenkiset(myös uuskommari) kirjoittelijat näkyvät olevan täysin sokeita maailman globaalille tilanteelle. Erityisesti tämä ihmetyttää, kun kyseessä on vaihtoehtoiset mediat, ja niihin kirjoittavat. Jaksetaan kyllä paasata lännen(lähinnä Jenkkilän) pahuudesta ja kehua samalla itäistä puoliskoa paratiisiksi, unohtaen samalla täysin mitä kohti maailmaamme ollaan hyvin aggressiivisesti ja määrätietoisesti ajamassa.”

   Juuri noin, Musta Paavi!
   Tuo mainitsemasi asia näkyy erityisesti tällä sivustolla, välillä niin räikeästi että yököttää.

 12. Hieno tuo Riemurasian da Vincin alkuperäisestä tehty muunnelma artikkelille. Se sopii mitä parhaiten artikkelin kansikuvaksi. Hyvä ja tärkeisiin asioihin kajoava on artikkelikin.
  Tostoilainen humanismi ja Paasikivi on unohdettu ja tässä nyt ollaan ja yritetään pysyä pinnalla kuralammikon keskellä.
  Persutkaan eivät tee mitään asioiden hyväksi. Siellä Brysselin pitopöydissä vaan istuvat kuunteluoppilaina vaikka oman maan asiat ovat pahasti rempallaan ja töitä pitäisi tehdä omassa maassa. Esitetään sionistien nwo-agendaa tukevan Oikeamedian tuella oppositiota mutta se jääkin vain esitykseksi.

  • Persut tekevät koko ajan töitä maamme eteen. Se ei ole kuitenkaan helppoa, koska vastustus on hyvin kovaa ja kaikki muut puolueet ovat heitä vastaan, näköjään myös sinäkin…

   Mitä heidän pitäisi mielestäsi vielä lisää tehdä?
   Järjestää verinen vallankumous, ampua presidenttimme ja samalla kaikki siionistit??

   • En ole Persuja vastaan. Mutta heidän pitäisi tehdä selkeä pesäero eu- ja nato-eliittiin joka maata tuhoaa.
    Vallankumouksen voi tehdä saamalla kansan enemmistö tukemaan sitä. Ei pelkkä haittamaahanmuuton vastustaminen riitä.

     • Eri mieltä oleminen ja kritiikki ei ole haukkumista.
      Ei eksyksissä oleva löydä uutta tietä tulemalla haukutuksi. Hänet pitäisi kritiikin avulla herättää ja saada itse ymmärtämään asia.

    • Oikeamedia otsikoi: ”PS-Nuoret vetoavat poliitikkoihin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseksi”

     He ovat myös huolissaan anti-semitismin kasvusta. Mutta miksi eivät islamin vastaisen vihan kasvusta.?
     Erikoista on että he ovat myös anti-feministejä vaikka juuri sionismi tukee feminismiä.
     Tässä on sama ristiriita kuin PS-puolueella joka vastustaa pakolaisten maahantuloa mutta kuitenkin tukee eu-politiikkaa jonka seurauksena pakolaisia maahan tulee.
     Tästä voi jokainen vetää omat johtopäätökset puolueesta.

     • Taas valehtelet, ps ei tue EU:n ajamaa pakolaispolitiikkaa!
      Vai olet sinä huolissasi islamin vastaisesta vihasta!?

      Mitäs jos muuttaisit Ruotsiin, maailman raiskauksien, pommi-iskujen
      ja autonpolttamisten ykkösmaahan. Sieltä voisit aloittaa tuon ”islamin vastaisen” vihan poistamisen!

      Näitä muslimimaahanmuuttajia on kohdeltu Ruotsissa kuin kuninkaallisia, ja näin he osoittavat kiitollisuutensa…

 13. Totuus tulee esille viimeistään silloin, kun lapsemme ovat aikuisia. Kiitos tästä kuuluu Snowdenille, Asangelle ja vastavalkealle Suomessa

 14. Kiitos Tuomo Paasirovalle näkemyksiä avartavasta laajasta katsauksesta.
  Juho Kusti Paasikiven pokkeukseelinen kaukonäköisyys tulee esille Pekka Visurin ja Eino Mustorinteen uudesta kirjasta, joka perustuu Saksan ja Venäjän avautuneisiin arkistoihin toisen maailmansodan alta ja ajalta.

  Kysymys päätoimittajalle: Pitäisikö Mustan Paavin kaltaiset oksennuksen omaiset kirjoitukset deletoida ?

  • Siis vanhaan kunnon kommari tyyliin, väärät mielipiteet ja niiden puhujat ”Siperiaan”…

   Kommenttini taisi hieman kolahtaa.. :DD!

   • Kohteliaas kysymys: Millä logiikalla puolustat esiintymistäsi jolla leimaat mielipiteitänsä kirjoittelevat useassa tapauksessa kommareiksi, jos he eivät edusta näkökantaasi asioihin?
    Ei sen puoleen että sillä ketään onnistuisit peloittelemaan tai muokkaamaan, vaan fiksumminkin voi julkituoda sivistystään.

    • En leimaa, vaan tiedän kyllä mitkä väittämät/mielipiteet ovat heiltä peräisin!

     Lisäksi monet joista tätä nimitystä käytän ovat täysin avoimesti ja julkisesti kommunisteja.

     Kysymys ei siis ole eriävistä mielipiteistä, vaan härskistä kommunistisesta propagandasta ja siihen vastaamisesta!

     • Voihan tuon kommarisanan toki jättää pois kommenteista, ei se mikään ongelma ole!
      Jos tuo antaa mielenrauhaa, niin tapahtukoon..

  • Sinäkö päätät kenen kommentti on ”oksennusta”, ja millä oikeudella kuvittelet vieväsi toisilta sananvapauden?

   Taidat olla pirunmoinen fasisti!

 15. Hyvä on työttömän itsenäisyyspäivää viettää nyky-suomessa. Pihviä lautasella ja punaviiniä pikarissa. Huvikseen voi jotain ajankulukseen puuhailla – ja sitä aikaahan riittää.

  Julkisuudessa toisenlaisista toiveista poiketen, meitä työttömiä tulee jatkossa olemaan yhä enemmän – kiitos teknologian ja kuluttamista vähentävän ympäristötietoisuuden. Joutilaisuuden myötä tietoisuus maailman tilasta ja tapahtumista lisääntyy kuin myös solidaarisuus toisia kansoja kohtaan.

  Tulevaisuudesta ei kukaan tiedä – tulee mitä on tullakseen. Jos asiat menee ikäväksi, kannattaa hamstraamisen ja suojautumisen sijasta turvautua jakamiseen, auttamiseen ja yhtäköyttä vetämiseen.

  Hyvää itsenäisyyspäivää.

 16. Jukka Hankamäki blogissaan 6.12.2019:

  ”Itsenäisyys ja maahanmuutto

  Otsikkonani on itsenäisyys ja maahanmuutto, sillä käsittelen molempia. Näiden ilmiöiden ajauduttua yhteiskunnassa ristiriitoihin asettuu peruskysymys sinänsä muotoon: itsenäisyys vai maahanmuutto?

  EU-jäsenyyden aikana, osittain siitä riippumatta ja osittain siitä johtuen, on yleistynyt näkemys, että oikeus muuttaa Suomeen olisi subjektiivinen oikeus, eli oikeus, johon kenellä tahansa olisi oikeus. EU:n sisäpuolella tämä näkemys on johdeltu Schengenin sopimuksesta, johon Suomi on sitoutunut. Vuonna 2000 solmitun Amsterdamin sopimuksen jälkeen uudet jäsenmaat eivät ole voineet liittyä Euroopan unioniin hyväksymättä vapaan liikkuvuuden sopimusta.

  Vapaakauppa ei edellyttäisi väestöjen eikä työvoiman vellomista maasta toiseen, oikeutta muuttaa toiseen maahan pysyvästi asumaan eikä myöskään yhteistä valuuttaa tai rahapolitiikkaa, joka puolestaan on julkisen talouden rahoituskriisin juurisyy ja sellaisena yksi EU:n pysyvistä valuvioista.

  Väestöjen liikkumista pidetään EU:n sisäpuolella nyt jonkinlaisena itsestäänselvyytenä, vaikka se on mullistanut työ- ja koulutusmarkkinat kansallisvaltioissa. Liian monia asioita on alettu pitää EU:ssa vaarallisen itsestäänselvinä, kun taas monia sääntöjä, joista olisi jäsenmaille ja etenkin Suomelle hyötyä, laiminlyödään tai ylenkatsotaan.

  Rikottuja ovat no bail out -säädös ja Dublin II -asetus, eikä EU:n ulkorajaa ole saatu pitämään. EU maksaa useiden miljardien vuosilunnaita Turkille, joka pitää EU:ta pihdeissään pakolaistulvalla uhaten. Tämä on seuraus epäisänmaallisen politiikan harjoittamisesta EU:n suurimmissa jäsenmaissa, Ranskassa ja Saksassa. Britannia jo sanoikin moiselle good bye.

  Väestöjen virtaaminen ja vyöryminen rajojen yli on ollut kulttuurien ja kansakuntien tuho kautta historian. Hyvinvoinnin aikakauden hurmoksessa Eurooppaa ovat nyt päässeet hallitsemaan poliittisen vihervasemmiston ja huvitteluliberaalin porvariston kellokkaat, joiden vetämä politikointi on johtanut Euroopan valtiot ja kansakunnat kuilun partaalle sekä taloudellisessa, kulttuurisessa että turvallisuuspoliittisessa merkityksessä.

  Eurooppaan tunkeutuu jatkuvasti vieraita kansakuntia Afrikasta ja Lähi-idästä kansainvälisiä asiakirjoja, kuten YK:n pakolaissopimusta, hyväkseen käyttäen, vaikka niitä ei ole laadittu järjestelmällisiä väestöjensiirtoja varten. Systemaattista muuttoliikettä varten muutamat epäisänmaalliset poliitikot puolestaan laativat niin sanotun GCM-sopimuksen, jonka tarkoitus on institutionalisoida pakolais- ja turvapaikkapolitiikan verukkeella harjoitettu elintasosiirtolaisuus järjestelmälliseksi ja pysyväksi.

  Näin tehdään, vaikka yhdeltäkään kansakunnalta ei ole kysytty siihen lupaa demokraattisessa prosessissa, eikä kukaan ole siihen myöskään lupaa antanut sen enempää paikallisissa parlamenteissa kuin kansanäänestyksissäkään. Tämä on aitoa sosialismia, jossa vihervasemmiston moraaliposeeraajat maksavat oman hyvesignalointinsa ja kulttuurieliittiin pyrkimisensä veronmaksajien aarrekammiosta.

  Se, että vihervasemmistolaiset eivät tunnista eivätkä tunnusta kansallista itsemääräämisoikeutta, valtiollista suvereniteettia sekä poliittisen vallan perillisyyttä, on suora seuraus siitä, että heidän kätensä ovat aina olleet kiinni toisten ihmisten omaisuudessa, jonka he haluavat ryöstää oikeilta haltijoilta pois. Tämä merkitsee, että puliveivaava ja kepulikonsteja käyttävä vihervasemmisto on vapaan yhteiskunnan ja filosofian ikuinen vihollinen.

  He ovat saaneet sosialisointiin apua vierailta kansakunnilta, mikä on internatsismia selkeimmillään. Kun Eurooppaan tunkeutuneet vieraat kansakunnat ovat laskeneet jalkansa EU:n maaperälle, ne ovat aloittaneet sosiaaliturvalla shoppailemisen ja levittäytyvät röyhkeästi maasta toiseen sosiaaliturvan tasoa kilpailuttaen ja kantaväestöjen suvaitsevaisuutta kärsivällisyttä koetellen. Ne hyödyntävät myös EU-maiden kesken syntynyttä eripuraa ja EU-maiden tarvetta tasata tänne luvatta ja kutsutta tulleen ”rikkauden” muodostamaa painetta.

  Ongelman purkua siirtämällä se naapurimaiden kiusaksi sanottiin aiemmin ”taakanjaoksi”, nykyisin ”Euroopan siirtolaisjärjestelyksi” ja ”pakotetuksi solidaarisuudeksi” – täysin huomaamatta, että pakottaminen ei koskaan ole solidaarista eikä varsinkaan demokraattista, siis kansanvaltaa ja itsenäisiä valtioita sekä niiden kansakuntia kunnioittavaa.

  Sitten kun nämä maahan tunkeutuneet eivät ole saaneetkaan haluamaansa palvelua ja heitä on vastustettu sekä toivottu heidän palaamista kotikonnuilleen, he ovat kehdanneet valittaa ”rasismista” – ikään kuin kansakunnilla ei olisi oikeutta itse päättää, keitä ulkopuolisia he sietävät tonteillaan vai sietävätkö ketään.

  Väite ”rasismista” on puolestaan järjetön, sillä juuri kukaan kantasuomalainen ei tunne sisäsyntyistä ulkomaalaisvastaisuutta eikä muukalaiskammoa. Kun maahanmuuttoa vastustetaan, siihen on syy vakavissa etu-, arvo- ja kulttuurikonflikteissa, jotka johtuvat maahanmuutosta itsestään eivätkä mistään kansankiihottajien taikasanoista.

  Talonpoikaisessa ajattelussa katsottiin, että isännällä on oikeus heittää kutsumattomat vieraat ja tunkeutujat ulos mailtaan ja talostaan, ja jos niin ei tee, on huono isäntä. Suomi on maa, jolla ei ole monien muiden EU-maiden tapaan ollut isäntää pitkään aikaan, mutta toivottavasti sellainenkin vielä saadaan, mukaan lukien toimintakykyinen esikunta.

  Itävaltalais-japanilaisen kreivin ja vapaamuurarin Richard Coudenhove-Kalergin idealistista utopiaa rakennettaessa ja beethoovenilaisen harmonian havinaa kuunnellessa on lähes kaikissa EU:n jäsenmaissa unohdettu kansallismielisen filosofian keskeiset opinkappaleet. Ne ovat myös suomalaisen hegeliläis-snellmanilaisen kansallismielisyyden lähtökohtia, ja siksi laitan ne tähän…”
  http://jukkahankamaki.blogspot.com/2019/12/itsenaisyys-ja-maahanmuutto.html

  • Vähän kummastuttaa tuon kaiken vihervasemmiston niskaan kaataminen.
   Eikös meillä ole ’kolmen suuren kopla’ (kokkarit, kepu ja demarit) joka maata hallitsee ja sen ehdoilla mennään ja on menty. Ja koko kopla tukee eu- ja nwo-agendaa johon kuuluu monikulttuurisuuden ajaminen.
   Miten se vastuu nyt voikin olla vain vihervassareilla?
   Jos tuo kopla ei hyväksyisi nwo-agendaa niin tuskin tänne olisi pakolaistungosta.
   Ja Persutkin vastustavat pakolaisten maahanmuuttoa mutta kuitenkin istuvat eu-pöydissä ja ovat nato-myönteisiä eli tukevat nwo-agendaa. Outoa oppositio politiikkaa.
   Ihan kuin millään ei olisi väliä.

  • Vasemmistolaisuus on pohjimmiltaan työväen etujen ajamista ja oikeistolaisuus (porvarit) omistajien etujen ajamista.

   Poliitikot puolueeseen katsomatta kuuluvat etuoikeutettuun, varakkaaseen valtaeliittiin. He vain liputtavat eri värejä, jotta jokainen demokratia-uskovainen saisi elää omassa vaikuttamis-uskossaan.

   Omistajien ja työläisten edut ovat vastakkaiset. Ne molemmat haluavat mahdollisimman suuren palan kakusta, jota eivät voi leipoa ilman toista osapuolta. Kun omistajat saavat kakun jakajaksi osapuolen, joka tyytyy pelkkiin murusiin, jää omistajille nautittavaksi melkein koko kakku.

   Jos maahantulija ei haluakaan tehdä halpatyötä vaan elellä sosiaaliturvalla, ei se ole omistajaluokalta pois. Siitä tietysti kärsii yhteiskunta, mutta so what.

   Organisoitu maahanmuutto on vallanpitäjien – siis omistajien – siis oikeistolaisten hajoita ja hallitse-taktiikkaa.

   • Eivät kaikki omistajaluokkaan kuuluvat sitä ole tukemassa, sen sijaan vihervasemmistolainen maailmanlopunkultti näkyy tukevan lähes 100 rossasesti sitä, sekä perseestä vedettyä ilmastovouhotusta!

   • Myös Ilmastovouhotus on omistajaluokan etuja ajava vedätys. Sen avulla pyritään ylläpitämään kuluttamisen taso korkealla ja siirtämään verotuksen painopistettä yhä lisää kuluttamisen verottamiseen eli pienituloisten kansalaisten verottamiseen.

    Voisi kuvitella, että vihreiden poliittiseen linjaan ei kuulu kuluttamisen lisääminen eikä vasemmistolaisten linjaan kuuluisi omistajien verottamisen keventäminen. Kuitenkin he haluavat tuplata yritysten irtaimiston poistojen verovähennysoikeuden, joka lisää krääsän hankintaa yrityksiin (ja yrittäjinä toimiville henkilöille).

    ”Vihervassari”hallitus pitää krääsän hankintaa työllisyyttä tukevana investointina.

    ——————-

    ”Hallitus on päättänyt kasvua ja työllisyyttä tukevista toimista vuoden 2020 talousarvion täydentämisen yhteydessä. Yksityisten investointien lisäämiseksi hallitus päätti ottaa käyttöön koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden kaksinkertaisen poistomahdollisuuden verotuksessa vuosina 2020—2023.”
    https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_85+2019.aspx

 17. Näyttää pikkuveli isoa veljeä etevämmältä:

  ”Viro kellisti kaikki monikulttuurisuutta ylistävät hyvinvointivaltiot

  Uusimmat Pisa-tulokset ovat jääneet Suomessa kohtuullisen vähälle huomiolle.
  Virossa sen sijaan Pisa-tuloksia puitiin viimeksi tänä aamuna ETV:n lähetyksessä.
  Miksi näin?

  Johtuisiko suomalaismedian ja suomalaispoliitikkojen vaisu suhtautuminen siitä, että kaikki pohjoismaiset monikulttuurisuutta korostavat hyvinvointivaltiot jäivät Viron taakse joka ainoassa Pisa-tutkimuksen luokassa, matematiikassa, lukutaidossa ja luonnontieteissä?

  Pohjoismaiset hyvinvointivaltiot tunnetaan valtion holhousmentaliteetin omaavina maina, joissa yksilön vastuu on pieni ja vastaavasti valtio valvoo tarkasti kansalaisten ajattelua ja tekemisiä.
  Kuten tunnettua, Antti Rinteen (sdp) hallitus suunnitteli maastapoistumisveroa, mikäli kansalainen tai yritys muuttaa pois Suomesta.
  Lisäksi kokoomus rakensi jo omalla hallituskaudellaan laaja-alaisen vihapuhetyöryhmän, joka tekee esityötä lainsäädännölle, jonka myötä vihainen puhe pyritään kriminalisoimaan. Rinteen hallitus on jatkanut kokoomuksen viitoittamalla tiellä.

  Rinteen mahdollinen seuraaja, Sanna Marin (sdp) on ehdottomasti sitä mieltä, että ”vihapuhe” tulee kriminalisoida eli määritellä ja saattaa rangaistavaksi lain nojalla.
  Vihapuheen kriminalisointi on siis yksi punavihreän hallituksen teemoista haittamaahanmuuton jatkamisen ja mielipuolisen ilmastopolitiikan lisäksi…”

  Että se siitä kohta unholaan jäävästä sananvapaudestakin – joten voivat kaihoisasti neuvostoaikoja muistelevat vanhat stalinistitkin iloita, kun ”väärinajattelevat kansanviholliset” edes vaiennetaan, vaikka täydellinen eliminointi olisi tietysti parempi Isä Aurinkoisen malliin!

  Koko artikkeli: https://oikeamedia.com/o1-126600

  • Korjaus: linkki Heikki Porkan artikkeliin piti olla aikaisemmin, ennen lopussa olevaa omaa kommenttiani.

  • Oikeamedia tukee sionismia ja persuja. Johtopäätös: siis persutkin tukevat tai eivät ainakaan voi vastustaa illujen nwo-agendaa.
   Mutta miksi silti vouhottavat maahanmuuttoa vastaan joka on organisoitua vallanpitäjien – siis maamme oikeistolaisen nwo-eliitin hajoita ja hallitse-taktiikkaa.
   He ovat siis ns. kontrolloitu oppositio. Siksikö eivät myös ota mitään hallitusvastuuta vaikka ovat suurin puolue juuri nyt?

   • Höpö, höpö!
    Jos hyväksyy Israelin valtion olemassaolon, ei se tee kenestäkään NWO-huoraa!

 18. Mm. kantasuomalaisten matalan intensiteetin etnistä kansanmurhaa Brysselin Kalergi-suunnitelman mukaisesti ajava KANSATON-ISÄNMAATON Kokoomuskin on todella myös stalinistisen sananvapauden riïston kannalla:

  ”Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas otti keskiviikon [29.11.2019] täysistunnossa kantaa suurimmaksi osaksi kokoomuksen allekirjoittamaan lakialoitteeseen maalittamisesta. Laki maalittamisesta on valjastettu suojelemaan myös normaalilta viranomaistoimintaan kohdistuvalta kritiikiltä ja mielipiteiltä.

  ”Lain pyrkimyksenä näyttää olevan entisestäänkin kaventuneen sananvapautemme kiristäminen tappiin ja viranomaisten päätösten suojaaminen lainsäädännöllisin keinoin niin, että kukaan ei voisi näitä päätöksiä julkisesti kyseenalaistaa joutumatta maalittamisrikoksesta käräjille”, Peltokangas lataa.

  ”Me emme asu Pohjois-Koreassa tai entisessä DDR:ssä, vaikka siltä pahasti alkaa kyllä tuntumaan”, Peltokangas tuhahtaa.”

  Koko artikkeli: https://oikeamedia.com/o1-126315

  Syksyllä 2015 silloinen kokoomuslainen sisäministeri Petteri Orpo päästi maahamme taikasanalla ”asylum” 30000 kehitysmaalaista elintasopakolaista elelemään suomalaisten veronmaksajien kustannuksella.

  • ”Sanna Marin (sdp) on ehdottomasti sitä mieltä, että ”vihapuhe” tulee kriminalisoida…”
   Eikös vihapuheen kriminalisointi kuulu oleellisena osana nwo-agendaan? kuten monikulttuurisuuskin.
   Ja kenenkäs hanke nwo onkaan? Illuminaatin, eikö?
   Nyt Ranskassa jo pelkkä Israelin politiikan kritisointi on antisemitismiä. Se on juutalaisiin kohdistuvaa vihaa.
   Koskakohan meillä päästään siihen että maan politiikan kritisointi on suomalaisiin kohdistuvaa vihaa.

   Persutkaan eivät tee pesäeroa nwo-agendaan ja illuihin jotka on maahanmuuton ja vihapuhe-agendan takana. Ovatko siis itse rakentamassa ymmärtämättään sitä mitä kiihkeästi arvostelevat.?

   • Sinun mielestäsi siis persujenkin pitäisi kaikkien muiden tavoin vaieta ”vihapuheen” kriminalisoinnista kuten kaikista muistankin vallankahvassa olevien maanpetturien suomalaisvihamielisistä suunnitelmista ja toimista!

    • Voihan siitä puhua mutta hurskastelulta se vaikuttaa kun vastustaa sellaista jota toisaalta kannattaa.
     Puhuisivat mieluummin koko nwo-agendan kriminalisoinnista johon vihapuheen kriminalisointi kuuluu oleellisena osana.

 19. Mitäpäs tämä on muuta kuin uutta SUOMENKANSAAN kohdistuvaa sortokautta, Ylewatch:

  ”Ensin kielletään kansallissosialistit, sitten muut isänmaalliset

  Demokrattisen kontrollin ulottumattomissa olevat taustavoimat määräävät ilmiselvästi maamme nykyistä poliisijohtoa. Poliisi ei ole enää neutraali valtion instituutio, vaan sen ovat kaappaneet kansalta tietämättä globalistiset ideologiset tahot. Poliisijohtoon onkin viime vuosina nimitetty poliittisin perustein kiipijöitä, joita ei kiinnosta Suomen yhteiskuntarauhan turvaaminen, vaan ainoastaan toimet, jolla suojellaan korruptoitunutta poliittista ”eliittiä”. Selvää on myös se, että poliisijohto ottaa käskyjä EU:n kabineteista, joissa taistellaan kaikin epädemokraattisin voimin jokaista kansallismielisyyden ilmentymää vastaan. Tavoitteena on tuhkahduttaa alkuunsa pieninkin protestimieliala, joka nousee halusta suojella kansallista suvereniteettia.

  Räikein esimerkki poliittisen poliisin eli Polpon harjoittamasta mielivallasta on kieltää itsenäisyyspäiväksi suunniteltu Kohti vapautta -liikeen marssi. Uutisjutussa Helsingin poliisi kieltää Kohti vapautta -uusnatsiliikkeen järjestämän mielenosoituskulkueen itsenäisyyspäivänä myhäillään tyytyväisenä kun ruohonjuuritason protestit voidaan estää kieroilla laintulkinnoilla. On orwelliaisuuden huippu, että perustuslaillinen kokoontumisvapaus kielletään vetoamalla perustuslakiin:

  Helsingin poliisilaitos on päättänyt, että kokoontumista ei voida pitää perustuslain, kokoontumislain, kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön tarkoittamana laillisena ja rauhanomaisena mielenosoituksena, jota oikeusjärjestys suojaa.

  Miten polisii voi etukäteen tietää ja päättää, ettei mielenosoitus olisi rauhanomainen? Kyse ei ole muusta kuin ennakkosensuuriin rinnastettavasta laittomasta päätöksestä. On naurettavaa, että perustuslaillinen kokoontumisvapaus sivuutetaan vain sillä, että viitataan pelkän paperinpalan arvoisiin ”kansainvälisiin sopimuksiin”, joita vielä tulkitaan tulipunaisten ihmisoikeusjuristien linssien läpi.

  Nimellisesti Helsingin poliisin tekemä päätös tehtiin tietenkin aivan viime tingassa, jotta oikeudellisia prosesseja ei ehdittäisi aloittaa. Ainoastaan sohvallaan röhnöttävä hyväuskoinen demarieläkeläinen kuvittelee, että kieltopäätös tuli paikallispoliisilta itsenäisesti. On selvää, että kieltopäätöksen takana oli EU:ta nuoleva poliittinen johto, jota ohjaa vahva punavihreän totalitarismin kädenjälki. Syyttävä sormi osoittaa yhteen maamme johtovaan kansanviholliseen, mukavihreiden sisäministeri Maria Ohisaloon.

  Ohisalo julisti jo heti ministerikautensa alussa, että jo pelkkä kansallismielisten aatteiden julkituominen pitäisi kriminalisoida. Virkamieshallituksena jatkava Rinteen eronnut hallitus tulee uuden pääministerin saatuaan todennäköisesti pitämään Ohisalon sisäministerinä, joten suomalaisvastaiset sortotoimet eivät tule päättymään vain Kohti vapautta -liikkeen ilmaisuvapauden kieltämiseen.

  Ne kansallismieliset, jotka kuvittelevat, että poliittinen vaino rajoittuisi vain ”natseihin”, erehtyvät. Punatuhohallituksen toimet kansallismielisiä vastaan tulevat vain kiihtymään, mikäli pääministeriksi nousee Sanna Marin (sos. dem.). Silloin vaaravyöhykkeeseen joutuvat myös tavanomaiset kansallismieliset. Heidän oman etunsa kannalta olisikin tärkeä tukea ja nostaa esille se laillinen laittomuus, jota Kohti vapautta -liike nyt kohtaa.”

  http://ylewatch.blogspot.com/2019/12/ensin-kielletaan-kansallissosialistit.html

  • Roomalainen poliitikko ja filosofi Marcus Tullius Cicero sanoi n. 2000 vuotta sitten:

   ”Kansakunta voi kestää typeryksensä, ja vieläpä kunnianhimoiset. Mutta se ei kestä valtion sisäistä maanpetosta. Vihollinen portilla on vähemmän pelottava, sillä hänet tunnetaan ja hän kantaa lippuaan julkisesti. Mutta maanpetturi liikkuu portin sisäpuolella olevien joukossa vapaasti, hänen salakavalat kuiskauksensa kujilla, kuultuna itse hallituksen saleilla. Sillä maanpetturi ei näytä maanpetturilta; hän puhuu uhriensa korostuksella ja hän on heidän näköisensä ja hän käyttää heille tavanomaisia perusteluita, hän vetoaa halpamaisuuteen kaikkien mielen syvyydessä. Hän mädättää kansakunnan sielun, hän toimii salaa ja kaikkien tietämättä yön pimeydessä kaivaen maata kaupungin pilarien alta, hän saastuttaa valtion niin että se ei enää voi vastustaa. Murhaajaakin tarvitsee vähemmän pelätä.”

   • ”Vihollinen portilla on vähemmän pelottava, sillä hänet tunnetaan ja hän kantaa lippuaan julkisesti. ”

    Eipä näytetä tuntevan vaikka liputtaa avoimesti portilla ja pitää avainta kädessään ja on motittanut meidät niin ettemme pääse enää itse ulos.
    Ja silti pidämme sitä (EU) vähemmän pelottavana vaikka sen valta on suurin.

 20. Onneksi positiivisia poikkeuksiakin löytyy!
  Olen tuntenut jo vuosia erään punahehkuisen kommunistin, joka kumma kyllä ymmärtää mistä tässä massamaahanmuutosta ja ilmastokusetuksessa pohjimmiltaan on kyse.

  Ei siis kannata kumpaakaan, vaan on selkeästi näitä vastaan.

  Tämä oli pakko mainita, jotta en leimaisi kaikkia heitä.
  Valitettavasti ovat selvä vähemmistö kaltaistensa keskuudessa, ja eivät saa ääntään kuuluville, jotta politiikkaa saataisiin uusille raiteille.

  • Talvisodan aikaiset kommunistit – mitätöntä vähemmistöä lukuunottamatta – puolustivat maamme vapautta siinä missä porvaritkin.

   Kokonaan toista maata ovat sotien jälkeen syntyneet stalinistit, joita mm. on sitten Tampereen punayliopiston aikaisempien kommunistiprofessorien ja Sirola-opiston neuvostorahoilla kouluttamina kulttuurimarxistisina toimittajina mediassa ja politrukkeina yliopistoissa mädättämässä yhteiskuntaamme otollisemmaksi sionisti-globalistien Uuden maailmanjärjestyksen toteuttamiseksi – ainakin useimmat luultavasti tiedostamattaan SIONISTISEN NWO:n hyväksi. Samalla asialla ovat oikeuslaitostamme mädättävät Demla-tuomarit, vapaamuurari-satanistien ohella.

   ”Frankfurtin koulukunta: salaliitto rappioon”, http://isovimma.blogspot.com/2011/02/frankfurtin-koulukunta-salaliitto.html

   ”Neuvostorahoilla tuotettiin vasemmistolainen toimittajakunta Suomeenkin”, https://vapaasana.net/2011/08/28/neuvostorahoilla-tuotettiin-vasemmistolainen-toimittajakunta-suomeenkin/

   • Minkä päämäärän saavuttamista nuo Marxia vähintäänkin puolijumalanaan palvovat, läntistä maailmaa tietoisesti mädättävät kulttuurimarxistit todellisuudessa palvelevat?

    ”China Races to Perfect Facial Recognition AI on Blacks in Africa
    December 6, 2019

    In the late 1970s, the murderous rampage of Marxist rebels virtually destroyed the gem of southern Africa. The vacuum was filled by a brutal dictator and now China’s Technocracy is firmly establishing itself.

    Zimbabwe (formerly Rhodesia) is a perfect example of what Zbigniew Brzezinski meant when he said the Marxism is a necessary stepping stone to the final order of things, which he termed the Technetronic Era. Rhodesia was originally a colony of Britain and highly civilized, prosperous and beautiful. When Britain granted independence, Marxist rebels tore the nation to shreds by purging educated citizens and driving white farmers off their properties. After decades of living under a brutal and ignorant dictator, Robert Mugabe, China has now moved in and is rubber-stamping Technocracy.

    Thus, Marxism destroys existing governments, paving the way for Technocratic Scientific Dictatorship. This is also the GLOBALIST PLAN for America, and I hope you get this point: Marxism is not the end, but only the means to an even worse end: Technocracy. ”’

    http://technocracy.studio/e/china-races-to-perfect-facial-recognition-ai-on-blacks-in-africa/

    Nykyinen kommunisti-kapitalisti Kiina on pitkälti Rockefellerin ja Zbigniew Brzezinskin Trilateraalisen komission tuella syntynyt diktatuuri-monsteri.

    • Tuo viimeinen kappale pitäisi perustella koska Kiina ei kysy kuten me toimintaohjeita komissioilta joita kyseiset illu-herrat hallitsevat.
     Ajatusta ei enää juuri kukaan asioista paremmin perillä oleva tue.
     Jos he ovat aikoinaan omaa tyhmyyttään myötävaikuttaneet Kiinan kehitykseen on kokonaan eri asia.

     • Patrick Wood kirjoitti prof. Antony Suttonin kanssa kirjan ”Trilaterals over Washington”, jonka hän on vielä myöhemmin päivittänyt (Trilaterals Over Washington: Volumes I & II 2017th Edition). Hän on varmasti eritttäin paljon paremmin perillä Rockefellerin ja Brzezinskin Trilateraalisen komission tarkoitusperistä ja toimista kuin sinä ja sinun hyvin epämääräiset ”paremmin asioista perillä olevat”.

      Rockefellerit ovat yksi niistä ILLUMINATI-verilinjoista, joita Fritz Springmeier on kuvannut kirjasaan ”13 Bloodlines of The Illuminati”, vapaasti luettavissa seuraavasta: https://www.bibliotecapleyades.net/esp_autor_springmeier.htm

      Vapaamuurarien/Illuminatin rahallisella tuella bolsevikit pääsivät valtaan Venäjällä. Vastaavasti Kiinassa v. 1949 USA (lue vapaamuurarit/illuminati) esti ratkaisevalla hetkellä mm. polttoaineen saannin nationalistijohtaja Chiang Kai-shek’in panssarivaunuille ja lentokoneille, jolloin kommunisti-joukot pääsivät voitolle ja Chiang Kai-shek joukkoineen joutui vetäytymään Taiwanille. Tätä on Desmond Griffin selostanut kirjassaan ”Fourth Reich of the Rich” sivulla 102.

     • Henry Makowin artikkelissa ”Colonial Elite Rules China for the Illuminati” todetaan mm.

      ”Beijing -The Chinese elite is a merger between the Communist leadership, Hong Kong tycoons, and the criminal Triads. All three factions derive derive their power from Illuminati collaboration.

      China has appeared autonomous because the Illuminati developed the country internally, funding ’revolutionary’ political parties spouting nationalist slogans. The reasoning was that the Chinese people would revolt against overt foreign domination, but embrace their place in the NWO if they believed they were in control.

      Lord Bertrand Russell revealed this plan in a report on China published in 1920:

      ’Out of the renaissance spirit now existing in China, it is possible, if foreign nations can be prevented from wreaking havoc, to develop a new civilization better than any that the world has yet known.’

      The fascist superpower we know today was created in the second half of the 20th century by the bogus Cold War dialectic of communism vs. capitalism.

      The stage was set in 1898 when Britain and China signed a contract stipulating that Hong Kong would be handed back to the Chinese in 1997. This meant that the fierce Communism of the mainland and laissez faire capitalism of Hong Kong were always destined to merge.

      The process of unification gave rise to the current China power elite. What follows is background of the three main factions.

      THE COMMUNIST LEADERSHIP

      Because Communism is an Illuminati creation, the Chinese Communist Party (CCP) are by definition, Illuminati agents.
      Mao was a Soviet agent. (Mao-The Untold Story, Chang & Halliday, p.49.)
      He was a product of the Yale in China ”Missionary” i.e. OSS, Skull & Bones program.

      The CCP implemented policies that set the foundations for an Illuminati super state. They unified the country, attacked traditional Chinese culture, instigated industrialization programs and created a common language.

      Wang Hao, a historian at the China Institute of International Studies, has recorded that Mao’s deputy Zhou Enlai met David ROCKEFELLER in June 1973:

      ’When meeting David Rockefeller, Zhou said to him that it was necessary to find appropriate methods conducive to the development of the trade between two sides under different political systems.’

      The corporate-communist merger began when Deng Xiaoping came to power in the late 1970s and introduced his market reforms with the slogan ”to get rich is glorious.”

      CONCLUSION

      The mainstream media portrays China as hostile to Western power. However, by studying the triumvirate Chinese elite and their intimate ties to the Illuminati, it is clear that modern China is an Illuminati creation.

      The Chinese elite must never stray from the NWO agenda, for it follows that if the Illuminati made them, they can break them too.”

      Koko artikkeli: https://www.henrymakow.com/china_power_elite_are_illumina.html

     • Henry Makowin Kiinaa koskevan artikkelin jatko-osa on otsikoitu ”Illuminati Use China to Loot the West” eli ”Illuminati käyttää Kiinaa lännen ryöstämiseen”.
      Luettuaan artikkelin molemmat osat voi hyvin yhtyä artikkelin johtopäätökseen, että Kiinan kumouksellinen toiminta läntisissä maissa osoittaa kuinka pitkällä [illuminatin] Uuden maailmanjärjestyksen toteuttaminen jo on.
      Makowin artikkelin toisessa osassa todetaan mm.

      ”by our Beijing Correspondent
      (henrymakow.com)

      The incredible scale of Chinese subversion in Western countries has gone virtually unreported.

      It is most starkly revealed by a joint report on Chinese subversion between the Canadian intelligence services and police force published in 1996. Since the publication of this report, no steps have been taken to combat the subversion, a clear sign that it is Illuminati sanctioned.

      The report deals solely with activity in Canada but applies to all Western countries. The report identifies the China power block to be a merger between the communists, Hong Kong tycoons and the triads. Their leader appears to be Hong Kong billionaire Sir Li Ka Shing.

      By 1996, the cabal had reached a ’position in the Canadian economy that allows them to engage in intelligence activities, such as technology transfer, foreign influence and interference, identification and cultivation of persons favourable to China, and the acquisition of undue control in important Canadian economic and political circles.’

      The process is simple. The cabal ’first buy a Canadian company so as to obtain ”local identity”, legally concealing their foreign identity. Then, the ”Canadian” company invests heavily or buys other companies in various economic sectors.

      ’In fact, control lies in Hong Kong or Beijing, and the financial benefits or fruits of research, often paid for by Ottawa or the provinces, are likely to make their way to Asia.’

      The businesses owned by the triads are ’used to pursue criminal activities, such as money-laundering and heroin trafficking, as well as assisting the ChIS (Chinese Intelligence Services).’

      The report estimated that a staggering 200 Canadian companies -this was in 1996 – are under Chinese control, including some of the country’s biggest banks and corporations; Merrill Lynch, Husky Oil, and the Canadian Imperial Bank of Commerce.

      The same thing is happening in other Western countries.

      Transferring Technology To China
      China receives high technology from the West by a variety of means.
      One conduit is universities who share the fruits of their research.

      Conclusion

      The scale of Chinese subversion reveals how advanced the New World Order is. For a foreign elite to get so much power in the West means that our nations have been completely gutted and cannot be restored to a previous form.”

      Koko artikkeli: https://www.henrymakow.com/illuminati_use_china_to_loot_t.html

      Artikkelissa ei käsitellä Kiinan toimia vastaavanlaisessa tarkoituksessa esim. Afrikassa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here