YouGov-tutkimuslaitoksen tuoreen kyselyn mukaan suurin osa saksalaisista haluaa vähentää sotilaallista turvautumista Yhdysvaltoihin ja lisätä vuorovaikutusta Venäjän kanssa. Kyselyn tilasi Saksan uutistoimisto DPA.

Runsas puolet (55 %) saksalaisista ajattelee, että NATOn jäsenmaiden tulisi suojautua hyökkäykseltä ilman Yhdysvaltain apua. Kyselyyn vastanneiden enemmistö katsoo myös, että Yhdysvaltain tulisi vetää Saksasta 30 000 hengen joukkonsa kokonaan (26 %) tai osittain (23 %).

NATON tulisi tehdä enemmän yhteistyötä Venäjän kanssa nykyisen politiikan sijaan, ajattelee hieman yli puolet (54 %) vastaajista. Venäjä-pakotteiden purkamista kannattaa 37 % vastaajista, siinä missä hieman pienempi osuus (34 %) vastustaa pakotteista luopumista.

Liittokansleri Angela Merkel sanoi viime kuussa Saksan parlamentissa, että NATOn toiminnan jatkuvuus on saksalaisten intresseissä, ja jopa enemmän kuin kylmän sodan aikana. Hän on luvannut nostaa Saksan sotilasmäärärahat vuoteen 2030 mennessä NATOn tavoitteeseen, joka on kaksi prosenttia BKT:sta. Suurempi osa saksalaisista (42 %) kuitenkin vastustaa puolustusbudjetin nostamista kuin kannattaa sitä (36 %).

Tutkimuksen perusteella hieman yli puolet (54 %) saksalaisista pitää NATOa edelleen tarpeellisena järjestönä.

Lähde

Davis VanOpdorp | Deutsche Welle (3.12.2019): Germans in favor of ’reducing reliance’ on US

Artikkelikuva Amerikkalainen panssarivaunu Allied Spirit VIII -harjoituksessa Saksassa tammikuussa 2018. Dustin D. Biven | U.S. Army (CC BY 2.0)

44 KOMMENTTIA

 1. Suomen Nato-vouhottajien vaahtoaminen näkyy kaikissa medioissa todellä räikeänä. Itsenäisyyspäivää ja Talvisodan muistoja käytetään sumeilematta konsanaan kuin Venäjän pahin trolli-tehdas! Yhtään mielipidekirjoitustani ei ole julkaistu missä lukee 10 miljardin hävittäjähankinnat tarkoittavat 2000€/ kansalainen. Näitä rahoja kaivataan terveyden- ja vanhustenhoitoon sekä koululaisten ja nuorison parempaan ja laajempaan koulutukseen. Suomi elää Pisa- ja Angry Bird -kuplassa, joka juuri on puhkeamassa. Saksalaisten enemmistö on kypsynyt Nato-joukkojen isännöintiin omalla maaperällään. Sekä olemaan Itänaapurin ensijainen ohjusmaali-alue konfliktin puhjetessa. Puhumattakaan miinakentistä ja jatkuvista sotaharjoituksista! Mutta Suomen kansalle yritetään valtamedian pakkosyötöllä vakuuttaa Nato-valinnan autuutta ja turvaa. Sekä maailman parhaita ja tarpeettomia sotaleluja joita Suomi taas niin edullisesti saa!

 2. Saksan kohtalo on surullinen esimerkki siitä kuinka Illuminaatti toimii.
  Bismarckin Saksa/Preussi oli vahva ja menestyvä mutta sen laajentuessa Anglo-sionistien imperiumi alkoi keskittyä sen tuhoamiseen.
  Vahvan ja voimistuvan Saksan nousu ei sopinut Brittiläistä imperiumia hallitsevalle rotsild-eliitille. Saksan nousu uhkasi sen globaalia hegemoniaa ja koska se alkoi harjoittaa omaa erilaista pankkitoimintaa joka ei suosinut sionistien hallitseman Britannian mallia Saksan mahdin kasvu oli sitäkin suurempi uhka sille.
  Niinpä tarvittiin ww1 Saksan lyömiseksi ja sittemmin ww2 kun Saksa alkoi liian hyvin toipua Versaillesin sen tuhoamiseen tähtäävistä mielivaltaisista rauhanehdoista eikä ollutkaan lopullisesti lyöty.
  Illuminaatin junailema ja kontrolloima ww2 tuhosikin maan perusteellisemmin ja se saatiin täysin Illuminaatin hallintaan tulevan EU:n perustaksi.
  Ja nyt maa on yhä miehitetty ja lujasti sidottu Illuminaatin kontrollin ja yksityiseen Rotsildien pankkijärjestelmään.
  —–
  Karl Marx kirjoitti: ”Juutalainen emansipoi itsensä… tekemällä itsensä rahamarkkinoiksi… hänen kauttaan rahasta on tullut maailmanvalta, ja kristityt kansat ovat ottaneet käyttöön juutalaisten hengen. Juutalaisista tuli vapaita sitä mukaa, kun kristityistä tuli hengeltään juutalaisia. Niinpä kristityt vaikuttivat merkittävästi rahan muodostumiseen ihmisten toiminta keinojen, toimenpiteiden ja tulosten välineeksi. ”(Mainitsi de Poncins s. 76) — Näin Makow

  … Pankkiirisuvun perustaja Mayer Amschel Rothschild on tunnettu lauseestaan: ”Antakaa minulle oikeus painaa rahaa ja hallita pankkeja, niin en välitä siitä, kuka säätää lait.” Hän ei sallinut sukuunsa lainkaan ei-juutalaisia. Rothschildit aloittivat pankkitoiminnan Ranskan suuren vallankumouksen sekoittamassa Euroopassa.
  Sombartin mukaan Rothschildien valta kasvoi 50 vuodessa niin suureksi, ettei monissa maissa enää päässyt valtiovarainministeriksi, mikäli ei ollut luonut hyviä suhteita juutalaissukuun. ”Euroopassa oli vain yksi voima – Rothschild.”

  Vielä 1900-luvun alussa Euroopassa käytiin kaksi suursotaa finanssijärjestelmän tulevaisuudesta. Juutalaiset pankkiirit ratkaisivat ensimmäisen maailmansodan Britannian hyväksi, kun britit olivat luvanneet luopua Palestiinasta.
  Lisäksi saksalaisen poliitikko Friedrich Naumannin ja englantilaisen ekonomisti Herbert Foxwellin mukaan ensimmäinen maailmansota oli taistelu kahden täysin erilaisen rahoitusjärjestelmän välillä. Vastakkain olivat Rothschildeissä kiteytynyt itsekeskeinen anglo-hollantilainen keinottelukapitalismi sekä Saksassa syntynyt yhteisöllinen teollisuuspankkitoiminta.
  Uudessa saksalaisjärjestelmässä pankki ei ollutkaan enää parasiitti vaan yritysten yhteistyökumppani niin myötä- kuin vastoinkäymisissä. Koronkiskonnassa ei näet ole kyse vain rahan hinnasta (eli korosta) vaan myös siitä, että rahanlainaajat rikastuvat yleensä joutumatta itse ottamaan merkittäviä riskejä. Tämä erottaa finanssitoiminnan todellista arvoa luovista yrittäjyyden muodoista.
  Saksassa teollisuus oli kehittynyt huimaa vauhtia, sillä pankit, valtio ja yritykset tekivät tiivistä yhteistyötä. Valtio varmisti, että lupaavat yhtiöt saisivat tarpeeksi pitkäkestoisia lainoja saavuttaakseen täyden potentiaalinsa.

  Anglo-hollantilaisen koronkiskonnan ja saksalaisen teollisuuspankkitoiminnan erotti toisistaan myös se, kuinka rahoitus järjestettiin.
  Englannissa pankit myönsivät yrityksille lainoja fyysisiä vakuuksia vastaan ja vain, mikäli tuotot olivat varmoja ja nopeita. Konkurssitilanteessa lainanantajat saivat omansa takaisin ennen osakkeenomistajia. Toisin sanoen anglo-hollantilainen pankkitoiminta täytti koronkiskonnan klassisen tunnusmerkistön: pankit rikastuivat luomalla uutta rahaa tyhjästä ja joutumatta ottamaan itse riskejä.

  Saksalainen teollisuus kehittyi hurjaa vauhtia englantilaiseen verrattuna, sillä Saksassa rahoitus järjestettiin täysin toisella tavalla.
  Pankit eivät rahoittaneetkaan yrityksiä lainoilla vaan ostamalla niiden osakkeita. Pankkiirit kuuluivat yritysten hallituksiin, osallistuivat toiminnan suunnitteluun, investoivat merkittävän osan voitoista tutkimus- ja kehitystyöhön sekä – mikä tärkeintä – kantoivat muiden osakkeenomistajien tavoin liiketoiminnan riskit.
  Foxwell pelkäsikin, että brittiläinen teollisuus tulisi kokemaan verisen tappion kansainvälisillä markkinoilla, koska paikallisten pankkiirien huikeasta omaisuudesta huolimatta reaalitalouden kehittämiseen ei ollut saatavilla tarpeeksi rahaa.

  Saksan tappion myötä maan teollisuuspankkitoiminta korvattiin brittityylisellä yksityisellä keskuspankilla, joka ajoi vain pörssikeinottelulla rikastuneen sisäpiirin etua. Tämä johti pian Weimarin tasavallan pahamaineiseen hyperinflaatioon.
  Koronkiskojien etujen ajamiseksi ja Saksan alistamiseksi perustettiin Kansainvälinen järjestelypankki BIS. Se on ”keskuspankkien keskuspankki”. BIS:n synnyn myötä yhä useampaan maahan perustettiin brittityylinen keskuspankki.

  ”Maailmassa ei ole toista kansaa, joka valittaisi yhtä kovaan ääneen kohtalostaan [kuin juutalaiset]. Ei ole toista kansaa, joka jatkuvasti puhuisi kärsimyksestään, nöyryyttämisestään ja marttyyriasemastaan. Onkin kummallista, että sama ryhmä hallitsee Eurooppaa. Pörssin kautta he vaikuttavat suoraan Euroopan valtioiden politiikkaan, kulttuuriin ja arvomaailmaan.”
  – Fjodor Dostojevski

  Sota pankkijärjestelmän tulevaisuudesta
  http://www.magneettimedia.com/juutalaiset-pankit-koronkiskonta/

  • Kun Saksan kohtalo on niin vahvasti sidoksissa pankkiiri-eliitin toimiin niin kannattaa lähestyä asiaa siltä pohjalta
   ”juutalaisten alttius syyllistyä rikollisuuteen on selvästi korkeampi verrattuna ei-juutalaisiin, kun tutkitaan talousrikoksia”. Näitä ovat esimerkiksi petos, vilpillinen konkurssi sekä kavallus. Näin toteaa v1971 juutalaistaustainen kriminologi A. Menachem Berkeleyn yliopistosta julkaisemassa artikkelissa ”Criminality Among Jews: An Overview”.
   — Miksei myös nykyinen orjuuttava ja ihmiskuntaa kurjistava rahan hallinta olisi tällainen vakava rikos?

   Jos mitä niin Natsi-Saksan asioita on rajusti vääristelty historian kirjoituksessa. Ja nimenomaan negatiiviseen suuntaan.
   Hitleristä tuli ongelma Rothschildin Kasaari-Mafialle (katso linkki) kun hän irtaantui siitä ja alkoi toimia Saksan kansan etujen mukaan ja loi oman pankkijärjestelmän jota Rothschildit ja KM eivät voineet hyväksyä kun se ei perustunut hyväksikäyttöön ja oli vapaa koronkiskonnasta ja hyödytti työväenluokkaa.
   https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

   Me näemme saman tänään KM:n islamin vastaisessa sodassa, koska islam kieltää koronkiskonnan. Siksikö Illuminaatti on niin vahvasti aggressiivinen maailman islamilaisista ihmisistä ja julistanut islamin vastaisen globaalin sodan?

   Kun tutustumme ’juutalaisten’ rahanlainauksen ja koronkiskonnan historiaan, huomaamme, että eurooppalaiset poliitikot, tutkijat ja mielipidevaikuttajat ovat tunnustaneet pankkien ja yhteiskunnan välisen ristiriidan olemassaolon jo tuhansien vuosien ajan. Usein ristiriita on kärjistynyt taisteluksi alkuperäisväestön ja finanssialan juutalaisten välillä.
   Rikkain 1 % omistaa nyt jo pian enemmän kuin koko muu ihmiskunta. On täysin oikeutettua, että kaikki moderneissa rahatalousjärjestelmissä elävät kysyvät, keille raha ja valta tällä hetkellä keskittyvät. Mikäli tutkimus paljastaa etnisiä rintamalinjoja, miksei niistä saisi puhua?

   Nykyaikainen valtioiden velkaorjuuttaminen alkoi, kun hollanninjuutalaiset maahanmuuttajat perustivat Englannin keskuspankin 1694. Keskuspankin ideana oli kieltää valtiota rahoittamasta itse julkisia kuluja. Kun valtio päätti tehdä investoinnin, joutui se ottamaan korollisen velan yksityiseltä keskuspankilta. Paisuva korkotaakka ja rahoitusriippuvaisuus alistivat hallituksen pankkisektorin palvelijaksi.
   Sama järjestelmä levisi pian muihinkin länsimaihin. Myös Suomessa hallitus leikkaa hyvinvoinnista, korottaa veroja, myy kansallisomaisuutta kun valtiovarainministeriö ei saa rahoittaa julkisia menoja itse luomallaan rahalla.

   • Arvoisa Truth_Hunter, en omaa juutalaisia sukujuuria, mutta Islam on ainoa valtaideologia, joka suosii skä degeneratiivista insestiä, että pedofiliaa. Lue hadithit ja Koraani ja jos et tunne kuvotusta, epäilen, että olet Kuusipään sukua ja huonetta.

  • Karl Marx kirjoitti: ”Juutalainen emansipoi itsensä… tekemällä itsensä rahamarkkinoiksi… hänen kauttaan rahasta on tullut maailmanvalta, ja kristityt kansat ovat ottaneet käyttöön juutalaisten hengen. Juutalaisista tuli vapaita sitä mukaa, kun kristityistä tuli hengeltään juutalaisia. Niinpä kristityt vaikuttivat merkittävästi rahan muodostumiseen ihmisten toiminta keinojen, toimenpiteiden ja tulosten välineeksi.”

   Karl Marx oli analyyseissään lahjomattoman tarkkanäköinen ja asettui aina heikomman puolelle. Monet jopa oikeistolaiset talousoppineet arvostavat häntä, kun ovat miehen tuotantoon tutustuneet. Marxista on kuitenkin haluttu tehdä syypää kommunismin aiheuttamiin tuhoihin ja katastrofeihin. Marxin ehdotukset kapitalismin totaaliseksi kumoamiseksi proletariaatin diktatuurin (oxymoron) kautta ovatkin erittäin huonoja.

   Mutta silti Marxin mustamaalaus on syy- ja seuraussuhteiden karkeaa, joskin tehokasta käpälöintiä propangandatarkoituksissa. Marxista on tehty Hitlerin rinnalle shokeeraava mörkö eli olkinukke, jolla kaikki nykyiselle pankkivetoiselle järjestelmälle kriittiset vaiennetaan. Marxista on tehty syypää myös kulttuurin rappioon, vaikka mies on täysin syytön kulttuurimarxismin nimellä kulkevaan ilmiöön.

   Esitetty sitaatti osuu kristikunnan suhteen täysin oikeaan, kun ajattelee vaikkapa kehitystä fransiskaanien kerjäläismunkkijärjestöstä nykypäivän lestadiolaisiin tai kristillisdemokraatteihin, jotka ponnistelevat pankkivetoisen järjestelmän tavoitteiden eteen, materialismin vuoksi ja tuloerojen kasvattamiseksi Suomessa äärimmilleen. Liekö tarkoituksena synnyttää uusi kerjäläisveljestö ilman alkuperäistä kristillisen kilvoittelun viitekehystä? Tällaisten kerjäläisten hoipertelua on sitten mukava seurata, kun itse lämmittelee takkatulen äärellä.

 3. NATO sitä, NATO tätä, mutta todellinen turvallisuus­kysymys koskee Euroopan herruutta. NATO on pitänyt Euroopan rauhallisena jo jonkin aikaa, mutta ei siksi, että Euroopan maat olisivat kollek­tiivisesti onnistuneet estämään ulko­mailta tulevan sodan vaan siksi,

  — että ne ovat NATO:n johdolla alistuneet USA:n vasalleiksi ja
  — että USA:n edun mukaista on sattunut olemaan, että Euroopassa ei sodita.

  Jos USA:n etu vaatii, Euroopassa aloitetaan sotiminen.

  Kun katsoo millaiset valtio­rakenteet ovat vallalla USA:n valta­piirissä, on siinä malli tulevai­suuden Euroo­palle. Esi­merkiksi Etelä-Amerikan ja Afrikan öljystä ja mine­raaleista vauraat maat. Näiden hallinto­mallit on USA:n valta­politiikan vuoksi muutettu kilpai­levien ja helposti ostetta­vissa olevien klaanien ja aseellisten ryhmit­tymien hallitse­miksi seka­sortoisiksi alueiksi, joiden luonnon­varat on ”otettu turvaan” amerikka­laisten suur­yhtiöiden omistukseen.

  Tällaisen mallin tuominen Eurooppaan edellyttää
  — klaani­hallinnon ”kehittämistä” ja juurrut­tamista sekä
  — Lahjo­mattoman (kansallis­mielisen) polii­tikko­suku­polven hävittämistä.

  Taistelussa Euroopan herruudesta, jokaisella maalla on, lopultakin vain, sen historialli­sesta roolista seurannut tapa osallistua ”yhteis­työhön”.

  — Ranskan aloite Euroopan herruudesta on eurooppa­lainen armeija, joka Ranskan johdolla tuo vakauden maan­osaan ja lopettaa valtioiden sisällä viriävät kapina ja separatisti­liikkeet.

  — Englanti tahtoo on tulla suureksi siirtomaa­isännäksi yhdessä USA:n kanssa. Englannin laivastolla tai asevoimilla ei ole sellaista pelote­vaikutusta, mikä oli ennen. Se tarvitsee ulkomaisen ”yhteis­työ­kumppanin”.

  — Saksa. Mikä on Saksan strategia? Onko se talou­dellinen alistaminen, joka on jo koeteltu Kreikan ”pelasta­misessa” velka­orjuuden kynsistä.

  — Suomi. Ollaan hyvää pataa vahvimman valtion kanssa ja tilanteen muuttuessa sitten yhdessä yössä vaihdetaan kumppania? Näin tehtiin maailman­sodassa: ensin Saksa, sitten Neuvosto­liitto.

  • No ei sitten todellaaan tehty!
   Suomi ei ollut talvisodan syttyessä Saksan kimpassa, eikä missään vaiheessa Neuvostoliiton kanssa!

   • Pointtini on, että etukäteisen sotaan valmistautumisen pitää AINA sisältää mahdollisuus, että hetkellä millä tahansa ystävistä voi tulla vihollisia ja vihollisista ystäviä.

    — Eivätkö saksalaiset olleet Suomen maaperällä Suomen hallituksen luvalla?
    — Eikö saksalaisista tullut hetkessä vihollisia, jotka piti sotavoimaa käyttäen ajaa maasta pois?
    — Eikö virallisen ulkopolitiikan mukaan Neuvostoliitosta tullut ystävä? Vuosikymmeniksi.
    — Säilyttikö Suomi itsenäisyytensä?

    Sota jakaa kansakunnat voittajiin ja häviäjiin.
    Ei ystäviin ja vihollisiin.

    • Toki, toki. Jatkosodan aikaan Saksan kimpassa
     kyllä, ja olosuhteiden 100%:sta pakosta johtuen.
     Suomi ei kuitenkaan valinnut itse kumppanuutta neukkulan kanssa, vaan sekin syntyi olosuhteiden ja pakon sanelemana. Sodan jälkeen pelättiin, että laajenemishaluinen/aggressiivinen Neuvostoliitto hyökkäisi vielä uudestaan valloittamaan Suomen.
     Näissä olosuhteissa oli pakko valita Neuvostoliiton johtoa lähes kaikessa myötäilevä politiikka.

 4. Saksasta on onnistuttu vastoin todellisuutta tekemään vaarallinen ja pelottava valtio ’illujen’ tehokkaalla natsi-propagandalla.
  Kuten ylemmistä kommenteistani käy ilmi maa on ollut kova luu Illuminaatin hallitsemalle imperialistiselle anglo-sionistiselle imperiumille ja ilman sitä vastaan käytyjä raukkamaisia sotia Saksa olisi kiistatta Euroopan ellei koko maailman johtava valtio josta tuskin olisi samanlaista vaaraa ihmiskunnalle ja sivistykselle kuin nyt on illuista ja heidän lakeijoista.
  Eurooppa kukoistaisi ja Venäjän kanssa yhteistyö toimisi.

  ww1 ei ollut Saksan aloittama sota vaan maa ajettiin siihen ja sitten kun se halusi ulos sodasta se tarkoituksella estettiin.
  ww2 oli taas liitoutuneiden sota, maiden jotka olivat sionistien johtaman Illuminaatin kontrollissa aivan kuten tänäänkin ja joiden tavoite oli ja on koko maailman herruus jota vain Saksa pystyi uhkaamaan.
  Siksi se piti tuhota keinoja kaihtamatta nostamalla ovelasti Hitler, joka löi viimeisen niitin, valtaan.
  Hitlerin valtaan nousu ei mitenkään olisi ollut mahdollinen elleivät illut olisi olleet sen takana. Nykyisin onkin jo riittävästi salassa pidettyä faktaa joka puhuu sen puolesta ja kumoaa illu-median propagandan.

  Saksan toivoisi vielä nousevan koska vain se pystyy takaamaan että edes jonkin asteinen sivistys ja järjestys voisi vielä palata Eurooppaan.
  Ranskasta ei siihen ole vaikka suuruudenhulluutta poteva Macron sellaista elätteleekin. Maa onkin jo enemmän hullujenhuone kuin sivistysvaltio.

 5. Erittän valaiseva esimerkki tapahtui jo kauan sitten, kun Jeesus meni juutalaisten synagoogaan, ja potki juutalaiset ”rahanvaihtajat pöytineen kadulle”, ja haukkui ne pataluhaksi. Te olette tehneet Jumalan rukoushuoneesta peliluolan. Ja se jatkuu tänäkin päivänä.

 6. Päivänselvää, että EU:n suuret valtiot joutuvat tulevaisuudessa satsaamaan omaan puolustukseensa huomattavasti enemmän.

  Jenkien rooli tulee todennäköisesti pienenemään hyvinkin pian, eikä sen jälkeen ole enää varaa viivytellä.

  Historia kun näyttää, mitä sotilaallisesta tyhjiöstä lähes poikkeuksetta aina seuraa…

 7. NATO on aina ollut järjestö joka ei ole toteuttanut eikä voi toteuttaa peruskirjansa mukaista tehtäväänsä jäsenmaidensa suhteen sopimuksen vapaaehtoisesta luonteesta johtuen mutta on toiminut kaikilla muilla tavoilla siihen kuulumattomia maita vastaan, mikä onkin NATOn todellinen mutta salattu tarkoitus.
  Euroopassa on kulunut kohta 75 vuotta ilman isompaa sotaa ja isompien eurooppalaisten maiden kesken ei ollenkaan.
  Varmasti saksalaiset on oivaltaneet että NATOdoktriini Venäjäuhasta on aikansa elänyt kun NL ei hyökännyt Saksaan viime sotien aikana vaan päinvastoin ja kuluneet 75 rauhan vuotta on osoittanut että ilman NATOa voi elää. Se kuitenkin edellyttää että EU ottaa Venäjän edut huomioon laajenemissaan ettei käy niinkuin Ukrainan vallankaappauksessa jossa EUmaat väkisin aikoi liittää Ukrainan EUiin. Euroopassa on alettu ymmärtää että Venäjän kanssa sopimalla voidaan rauha Euroopassa säilyttää ja harjoittaa molemminpuolista ja edullista kanssakäymistä kaupassa ja turvallisuupolitiikassa. Saksassa varmasti häiritsee USAn tukikohdat maassa ja niiden tehtävät joita on ollut siellä sodan päättymisen jälkeen tähän päivään asti mutta hallitus ei ole halunnut purkaa sopimusta niistä säilyttääkseen suhteensa USAin.

  • Mutta voimmeko olla varmoja mitä tapahtuu Puten poistuttua vallasta, vaikkapa 15-20 vuoden kuluttua?

   Entäpä jos valtaan nouseekin uusi ”Stalini”, sotahullu sekopää..?

   • Ajat ja maailmankuva on muuttuneet venäjällä ja saksassa ja semmoinen mahdollisuus että uudet stalin ja hitler nousisi yhtäaikaa valtaa joka aiheuttaisi suomen joutumisen sotaan, on mahdottomuus.
    NATO ainoastaan aiheuttaa molemmin puolista varustautumista ja antaa länsimaille valheellisen tunteen että Venäjää ei tarvitse huomioita.

    • No ei varmasti molemmat, mutta kukaan ei tiedä varmuudella mitä Venäjälläkin voi tulevaisuudessa tapahtua, saatikka Saksassa!

     • NLssa ja Venäjällä on ollut vaikka minkälaista johtajaa viime sodan jälkeen eikä ole saaneet uutta sotaa aikaiseksi ja.sama koskee Saksaa joka varmasti viime sodassa oppi kantapään kauttai että rauha on parempi kuin sota. Jos ei uskalla kokeilla jotain uuutta niin Euroopassa kökötetään juoksuhaudoissa vielä tästä eteenpäinkin.

 8. Vesa, kiitos. Todella paljastavia lukuja: ”Runsas puolet (55 %) saksalaisista ajattelee, että NATOn jäsenmaiden tulisi suojautua hyökkäykseltä ilman Yhdysvaltain apua. Kyselyyn vastanneiden enemmistö katsoo myös, että Yhdysvaltain tulisi vetää Saksasta 30 000 hengen joukkonsa kokonaan (26 %) tai osittain (23 %). – NATON tulisi tehdä enemmän yhteistyötä Venäjän kanssa nykyisen politiikan sijaan, ajattelee hieman yli puolet (54 %) vastaajista. Venäjä-pakotteiden purkamista kannattaa 37 % vastaajista, siinä missä hieman pienempi osuus (34 %) vastustaa pakotteista luopumista. –
  Liittokansleri Angela Merkel (…) on luvannut nostaa Saksan sotilasmäärärahat vuoteen 2030 mennessä NATOn tavoitteeseen, joka on kaksi prosenttia BKT:sta. Suurempi osa saksalaisista (42 %) kuitenkin vastustaa puolustusbudjetin nostamista kuin kannattaa sitä (36 %).” (Vesa Raiskila: Saksalaiset haluavat vähentää tukeutumista USA:han ja Natoon)

  Maailma anno Domini 2019: Ainoa supervalta, Nato, Nato-valtiot, Eurooppa ja Saksa täynnä virallista militarismia ja varsin todennäköisesti varsin yleisesti vailla kansan enemmistön tahtoa. Saksankin luvut puhuvat puolestaan. Ja mikä järkyttävintä: Saksa yhä edelleen ainoan supervallan joukkojen miehittämä, Saksa, EU:n veturi!
  #
  Hätkähdyttävä on myös ”mediatyöläisen” toteamus: ”Yhtään mielipidekirjoitustani ei ole julkaistu missä lukee 10 miljardin hävittäjähankinnat tarkoittavat 2000€/ kansalainen.”

  Itselläni samanlaisia kokemuksia: valtamedia ei salli hävittäjähankintakritiikkiä. Opposition raakunta ei ole uskottavaa. Kokoomus ei lopettanut karjuntaa siitä, ettei Rinteen hallituksen ohjelman toteuttamiseen ollut rahaa. Mutta samaan aikaan kokoomus vaatii täysimääräistä hävittäjähankintaa (sic!). Siihen näyttää sitten rahaa löytyvän.
  #
  James Blunt -No Bravery (sous-titrage en Français)
  https://www.youtube.com/watch?v=7tCD4-lkPJs&list=PLhC33gvWHpymDTNcw2_QvGhzWi5pfeLr2

  La riva bianca, la riva nera – Iva Zanicchi (1971)
  https://www.youtube.com/watch?v=q3m4E3g8utc

  “I do not know how the Third World War will be fought, but I can tell you what they will use in the Fourth — rocks!” (Albert Einstein)

  “Mankind must put an end to war — or war will put an end to mankind.” (John F. Kennedy)

 9. Aukkoa aivoissamme — kuinka paikkaamme ne?

  Vastaus: meidän on miehitettävä itse tajuntamme tullaksemme isännäksi omissa aivoissamme. Kaikilla on ’reikiä’ (propagandalla täytettyjä aukkoja) päässään ja vasta kun opimme tuntemaan ne, muutumme juoksupojasta oman talomme herraksi ja voimme alkaa nauttia elämästä uudella ja rikkaammalla tavalla, jossa olemme aitona itsenämme mukana.
  Kun olemme kehittyneet pienissä laumayhteisöissä vuosimiljoonien aikana niin aivomme reagoivat automaattisesti hyvin kapea-alaisesti ja tuttuihin hahmoihin. Julkkisriippuvuus (riippuvuus erilaisista koko ajan esillä olevista) johtuu juuri tästä: paljon esillä olevasta on meillä valmis kuva aivoissa ja se herää henkiin helposti ja aivomme ohjautuu sen mukaan tai se tunkee muun tieltään. Julkkikset (’BB-talo’) ovat ikään kuin tuttaviamme ja pitävät meitä laumassa, josta eroon joutuminen on joskus merkinnyt tuhoa.
  Sama pätee valtamediaan ja voittajien kirjoittamaan historiaan jolla useimmiten on vähän tekemistä todellisuuden kanssa ja jonka koukussa roikumme.

  Mutta tuo mekanismi on aikansa elänyt. Ei kannata jäädä sen vangiksi. Ei kannata antaa julkkiksille ja v-medialle oikeutta hallita itseämme koska emme saa niiltä mitään turvaa kuten oli joskus kun elimme pienissä yhteisöissä, joissa tilanne oli toisin: näkyvimmät hahmot olivat myös turvallisimpia lauman kannalta.
  Hyvä uutinen on, että voimme kasvaa ja irtaantua tästä kuten muistakin alkukantaisista toimintamalleista.

  • Jatko-osa
   Uskomme herkästi suuriin valheisiin. Mm. Hitler ja Göbbels tiesivät tämän ja sen tietävät meitä nyt hallitsemaan pyrkivät ’göbbelsit’. Pearl Harbor ja WTC on mennyt lähes täydestä pitkään kunnes kollektiivinen tajunta on alkanut herätä ymmärtämään, että meitä on huijattu isolla valheella.
   Ja samaa tekee koko ajan pankkimafia: se huijaa ja me uskomme sen kertomiin valheisiin kun meille sanotaan, ettei ole muita vaihtoehtoja kuin elättää nukkuessa rikastuvia pankkiireita.
   Olemme myös henkisen apatian tilassa. Se antaa mahdollisuuden käyttää meitä hyväksi. Vain valveilla oleva voi välttyä esim. joutumasta surmatuksi salaa tai varkain. Sama pätee henkisellä puolella
   Taistelemme kiivaasti uskomustemme puolesta vaikka ne ovat virheellisiä tai vääriä. Olemme siis tyhmiä. Kun kerran olemme päättäneet, että asia on näin, niin puolustamme päätöstämme henkeen ja vereen vaikka se olisi järjetön. Sitä sanotaan jääräpäisyydeksi. On jopa voitu havaita, että päinvastainen vakuuttelu tai järjen puhuminen voikin lujittaa entisiä omia käsityksiämme. Emme aina opi edes virheistämme tämän takia. Tämä on ns. vastarintaa, jota aina kohdataan terapiassa. Siksi monet eivät halua terapiaa joka voisi paljastaa pinttyneitä uskomuksia. Tämä tekee muuttumisesta vaikean asian.

   Pearl Harbor Debate: Conspiracy? Cover-Up? Who Was Really to Blame?
   Thomas Kimmel vs. Webster Tarpley
   KEVIN BARRETT
   For the neocons, the bigger the lie, the more noble. “After all, a great lie, one that is believed, gives form to the void, imposes order on chaos, and creates the world ex nihilo.”
   Was 9/11 a “New Pearl Harbor?
   http://www.unz.com/kbarrett/pearl-harbor-debate-conspiracy-cover-up-who-was-really-to-blame/

 10. Saksa roikkuu tänään ’merkel-hirressä’. Merkel ei ole edes alkuaan saksalainen vaan Puolasta aikoinaan Itä-saksaan tullut ja maan kommunistista puoluetta johtanut sionisti mutta on illujen toimesta pantu maan johtoon palvelemaan illujen agendaa ja estämään Saksan itsenäistyminen ja irtaantuminen illujen hirttoköydestä ja samalla turvaamaan EU:n agendaa.

  Why Do Western Governments Favor Immigrant-Invaders Over Law-Abiding Citizens?
  By Paul Craig Roberts

  German Chancellor Angela Merkel has never represented Germans. She represents Washington, the CIA, and immigrant-invaders.
  Recently she gave a speech in the German parliament in which she put the right of immigrant-invaders not to be offended above the free speech of Germans. In Merkel’s sick mind, for German citizens to complain about the cost of supporting immigrant-invaders and the rape of German women by immigrant-invaders is offensive to the immigrant-invaders.
  She calls this spreading hatred and violating the dignity of immigrant-invaders. The violated dignity of raped German women is not her concern. Neither are the raped budgets of the German taxpayers. https://voiceofeurope.com/2019/12/merkel-claims-freedom-of-speech-must-be-limited-to-maintain-a-free-society/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=198905

 11. Frau Merkel on saanut useita, varsinkin jalkojen, vapinakohtauksia lähimenneisyydessä. Yhdessä tällaisessa tilanteessa hän seisoi Antti Rinteen vieressä. Askarruttavaa on, miksei hän siirry jo syrjään ja onko hän kykenevä toimimaan täysipainoisesti. Onko hän vahvassa ohjauksessa, kauko-ohjauksessa ? Saksan lipun hän riipaisi kuitenkin pois puoluetoveriltaan framilla ollessaan ja vei sen sivuun. Natsimenneisyydestä on kulunut kauan. Mistä tämä tapahtuma kertoo? Ajaako hän saksalaisten asiaa ?

 12. Suomi osallistuu tällä hetkellä kymmeneen sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon yhteensä noin 400 sotilaalla YK:n, EU:n ja Naton sekä kansainvälisen Isisin vastaisen koalition puitteissa.

  Kokouksessa linjattiin, että Saksan johtamaan EU:n taisteluosastoon asetetaan vuonna 2020 panssaritiedusteluosasto ja että Naton nopean toiminnan joukkojen valmiusvuoroon vuonna 2021 ilmoitetaan maavoimien jääkärikomppania ja vuonna 2022 ilmavoimien hävittäjäosasto.

  https://www.presidentti.fi/tiedote/suomen-kriisinhallintaosallistuminen-irakin-oir-operaatio-nato-asiat-ja-venaja-esilla-tp-utvassa/

 13. Saksan varustautuminen onkin aina luvannut hyvää muulle euroopalle. Viimeksi ne rakensi koko lopun sivistyneen maailman haastaneen sotakoneen nollista 8 vuodessa. Ja nyt niiden talous ei ole nollissa!

  • Vähän erilaista tietoa Saksasta josta meille ei ole mitään kerrottu ja mikä hyvin sopii selittämään miksi kansallissosialistinen Saksa piti tuhota Liittoutuneiden yhteisvoimin

   Hitlerin suuri sosialistinen unelma … poimintoja linkistä
   Lähes 70 vuotta on Hitleriä kuvattu, jos ei konservatiivina – sanassa on liian haaleita sävyjä – niin ainakin äärimmäisenä esimerkkinä oikeistolaisesta. On erittäin kyseenalaista, olisiko hänen ystävänsä tunnistaneet Hitlerissä tuon kuvauksen.

   Nykyisin on selvää ja hyvin perusteltua arvioida että Hitler ja hänen liittolaistensa uskoivat olevansa sosialisteja ja että muut, kuten demokraattisetkin sosialistit, olivat tästä asiasta samaa mieltä. Nimike kansallissosialismia ei ollut suinkaan mikään tekopyhä ja sattumanvarainen vaan itse asiassa tarkkaan harkittu ja looginen nimike tuolle aatteelle.
   Marxilaisen teorian mukaan rodut jotka ovat jääneet kaksi askelta jälkeen kehityksestä tuhoutuisivat vallankumouksessa, sillä ne olisivat kykenemättömiä vallankumoukseen. Engels kutsui näitä rotuja nimikkeellä ”racial trash” ja ne kuuluisivat hänen mielestään historian tunkiolle.

   Marx ja Lenin olivat Hitlerin mukaan nähneet oikean tavoitteen, mutta valinneet väärän reitin – pitkän ja turhan kivuliaan reitin – tuhoamalla porvariston ja keskiluokan, Lenin oli tehnyt Venäjästä harmaan massan, he olivat menneet ”keskimäärin alaspäin”, ja että kansallissosialistinen valtio voisi kohottaa elintason korkeammaksi kuin kapitalismi oli koskaan kokenut. On selvää, että Hitler ja hänen liittolaistensa tarkoittivat heidän vaatimuksensa sosialismista otettavan vakavasti. Ja he ottivat sen itse vakavasti.

   Viitatessaan omalle puolueelleen, NSDAP:lle, Münchenissä elokuussa 1920 hän sitoutui sosialistien rasismille:
   ”Jos olemme sosialisteja, meidän on ehdottomasti oltava juutalaisvastaisia – ja päinvastoin, tässä tapauksessa materialismi ja mammona ovat ne jota pyrimme vastustamaan.”
   Suurten suosionosoitusten jälkeen Hitler jatkoi:
   ”Miten niin sosialistina, et voisi olla antisemiitti?”

   Sosialismi, kertoi Hitler Wagenerille pian noustuaan valtaan, ei ollut uusi keksintö ihmisen hengisessä kehityksessä, ja muistutti Jeesuksesta ”sosialistina”. ”Olemme ensimmäiset jotka kaivavat haudasta nämä opetukset.” Jeesuksen ”sosialistisuus” oli muutenkin yleinen näkemys aikansa eurooppalaisilla sosialisteilla.
   Hitlerin oma ihanne oli ”kansojen sosialismi” eikä Marxin ja Leninin kansainvälinen sosialismi.
   Hänen ohjelmansa oli samanaikaisesti toisaalta nostalginen ja toisaalta radikaali. Se pyrki saavuttamaan jotain, jossa kristityt olivat (Hitlerin mukaan) epäonnistuneet ja jota kommunistit ennen häntä olivat yrittäneet ja tunaroineet. ”Mitä marxilaisuus, leninismi ja stalinismi epäonnistuivat saavuttaa”, hän kertoi Wagenerille, ”me olemme asemassa jossa sen saavutamme.”

   Aikaa myöten kansallissosialismin visiot unohdettiin sillä ne oli kiteyttänyt ja toteuttanut roisto ja klovni, jonka luomus tuhoutui sodassa. Tutkijoiden kiinnostus loppui. Tutkimuksen kannalta tämä oli valitettavaa.
   Meidän aikana, kun sosialismi kokonaisuutena on kärsinyt tappion ideologiana, tuota jännitystä on epäilemättä vaikea enää vallata takaisin. Jotta voisi kokea sen uudelleen, mielikuvituksessa, voitaisiin katsoa esimerkiksi merkintää Göbbelsin päiväkirjoista.
   16. kesäkuuta 1941, viisi päivää ennen kuin Hitler hyökkäsi Neuvostoliittoon, Göbbels iloitsi päiväkirjassa tulevasta voitosta bolshevismista. Ei olisi tulossa tsaarien palauttaminen valtaan, hän huomautti itselleen, kun Venäjä olisi vallattu. Mutta juutalainen bolshevismi revittäisiin juuriltaan Venäjällä ja ”oikea sosialismi” – ”Der Echte Sozialismus”- istutetaan paikalleen.
   Göbbels oli valehtelija, se on täysin varmaa, mutta kukaan ei voi milloinkaan selittää, miksi hän olisi valehdellut itselleen omassa yksityisessä päiväkirjassaan. Ja lopun elinaikansa hän uskoi, että sosialismi oli sitä mitä kansallissosialismi oli.
   http://pelontorjunta.suntuubi.com/fi/Blogi/?id=63

   • Ensimmäisen maailmansodan jälkeisen Saksan kaaoksessa pankkiirivalta ei vielä joko osannut tai ei halunnut panostaa massapsykologiseen sodankäyntiin samalla tavalla kuin toisen maailmansodan jälkeen. Ei ollut käytettävissä Hitlerin ja natsien kaltaista epäinhimillisten syntipukkien ryhmää ja puuttui juutalaisväestön kokema ankara sorto ja joukkotuhonta. Näiden vastapropaganda-aseiden puuttuessa ennen toista maailmansotaa kansallissosialistien oli helppo syöttää saksalaisille äänistäjille omaa ohjelmaansa olojen parantamiseksi. Pankkiirivastainen propaganda vahvistettuna rotuteorioilla meni hyvin perille. Juutalaiset pärjäsivät melko hyvin Weimarin tasavallan olosuhteissa ja herättivät kurjistuneessa runkoväestössä suurta kateutta, minkä kansallissosialistit taitavasti hyödynsivät.

    Kaikki muuttui toisen maailmansodan jälkeen. Pankkiirit kehittivät mm. armeijan käyttämien tiedustelu- ja propagandamenetelmien pohjalta itselleen tehokkaita massapsykologisia kampanjoita, joiden pystyivät betonoimaan valtansa elementit, esimerkiksi yksityisomisteiset keskuspankit. USA:ssa vahvistui kansallisen tiedustelun ja suurpankkiirien välinen yhteistyö, jonka takuumiehinä toimivat aluksi mm. Dullesin veljekset (John Foster Dulles, Allen Dulles), Tehokkaan propagandan ja tarvittaessa sosialististen liikkeiden sabotoinnin myötä myötä kansat saatiin vapaaehtoisesti luopumaan itsemäärämisoikeudestaan ja niitä tuli lähinnä investointien kohteita ja työvoimareservejä.

    Kansojen orjuutus alkoi, mutta välivaiheessa elintasoa oli parannettava ja tehtaiden tai virastojen orjatyöpaikoissa oli aluksi maksettava hyviä palkkoja, jotta maaseutujen ylimääräinen väestö saataisiin siirtymään niihin. Teräsbetonikoppeja tarjottiin työläisille omistettaviksi ja uskoteltiin, että heistä tulisi näin yksityisiä pikku kapitalisteja. Jossain vaiheessa työväestölle tarjottiin jopa pieniä huviloita, jotta illuusio oman elämän hallinnasta olisi tarpeeksi suuri. Pankkiireille riitti, kun sodan jälkeinen ’baby boomer’- sukupolvi saataisiin näin houkutelluiksi heidän ansaansa eli vaille pysyvää omistusoikeutta maahan tai tuotantovälineisiin. Myös lumedemoktatia lumetyöväenpuolueineen ja lumekansalaisoikeuksineen on ollut tärkeä keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

    • Ja nyt ollaan Israel Shamirin mukaan tässä
     For the Love of Jews
     ISRAEL SHAMIR:
     England and France, two antagonists, two mainstays of European civilisation, are simultaneously engulfed in paroxysm of Judeophilia.
     Judeophilia, love of Jews is a troublesome symptom of a dangerous malady, of elites’ estrangement from its working classes, the malady presently in full bloom in France and England.
     ”Jews are a small minority that defies the large society and opposes it. Jews care for themselves and disregard the majority and its needs; they have no scruples beyond prescribed by the criminal law; they feel no communality with the majority. Jews do not share communion with majority, and do not appeal to the same deity. Jews prosper when the majority regresses. They are fast to see a break and use it for their advantage.”…. That is how they are perceived by those who love them and who hate them.

     If and when France and England regain their independence, their Jews would recover their normal place in their societies.
     Admittedly, it won’t be a place at the top, but it would be a respectful place of equals in a healthy society, rather than a place of a symbol and a facilitator of foreign influence on the ruins of Europe, as it is now.
     http://www.unz.com/ishamir/for-the-love-of-jews/

     • Totta tuokin. Eliitti ei enää osaa samaistua tavalliseen kansaan, koska tietää vain käyttävänsä tätä hyväksi. Rahatalous itse asiassa vaatii, että eliitin jäsen voi lähestyä normaalia ihmistä vain ja ainoastaan hyväksikäyttötarkoituksessa, mikäli haluaa säilytä asemansa rahatalouden korkoa korolle oravanpyörässä. Näin eliitti alkaa vihaamaan tai halveksimaan tavallista kansaa. Sitten se tunnistaa itselleen luontaisen kumppanin, kun se näkee juutalaisissa lahkoissa tämän saman asenteen kristittyjä, muslimeja tai vain valkoisia eurooppalaislähtöisiä väestöjä kohtaan. Viha valkoista työväestöä kohtaan saa usein suurimman tehonsa, kun yhdistetään nämä kaksi eli asema rahaeliitissä ja juutalaisuus. USA:n neokonservatiivit ovat usein tämän ilmiön malliesimerkkejä.

 14. Historia on täynnä myyttejä ei vain Saksasta vaan myös Venäjästä sionistimedian tehokkaan totuuden ylösalaisin kääntävän propagandarummutuksen tuloksena jossa maammekin valtamedia on mukana.
  Ei vain saksalaisia syyllistävä holokaustimyytti vaan myös myytti Venäjän pogromeista olisi avattava ja totuudet joita Andrew Joycen sionistien kierouden ja antisemitismin (myös holokaustin) syyt paljastava artikkeli tuo esiin pitäisi saada maailman tietoisuuteen. Turha niistä on syyttää ’goimeja’ kuten sionistit tekevät.
  Olemme tekemisissä kieron ja häikäilemättömän ryhmän kanssa jonka luonne on vähitellen paljastumassa ihmiskunnalle.

  https://www.henrymakow.com/henry_h_klein_jewish_martyr_fo.html
  [Organized Jewry (Illuminati) has all the self-consciousness of a snake devouring a mouse. The mouse’s death-spasms are considered ”hatred.” Increasingly we adopt the snake’s perspective, even if we are the mouse. (Illuminati, p 12) 
  Organized Jewry (Communism) is a corrosive acid that seeps into the fissures of society (race, gender, class)  to undermine it by promoting ”social change”. Despite the moral pose, there is no genuine desire to empower the goyim. See diversity, socialism, liberalism, feminism, migration, transgenders, and homosexuality in this light.]
  Holocaust Hoax For Kids!
  http://www.realjewnews.com/?p=1386

  Myth and the Russian Pogroms
  ANDREW JOYCE
  http://www.unz.com/article/myth-and-the-russian-pogroms/
  …. the prevalence of this ‘victim paradigm’ plays two significant roles. Firstly, Jewish historiography is saturated with allusions to the “unique” status of Jews, who have suffered a “unique” hatred at the hands of successive generations of Europeans. In essence, it is the notion that Jews stand alone in the world as the quintessential “blameless victim.” To allow for any sense of Jewish agency — any argument that Jews may have in some way contributed to anti-Jewish sentiment — is to harm the perpetuation of this paradigm.
  In this sense, the ‘victim paradigm’ also contributes heavily to the claim for Jewish uniqueness and, as Norman Finkelstein has pointed out, one can clearly see in many examples of Jewish historiography the tendency to focus not so much on the “suffering of Jews” but rather on the simple fact that “Jews suffered.”[C1]
  Norman Finkelstein, ‘The Holocaust Industry,’ Index on Censorship, 29:2, 120-130, p.124
  As a result, the paradigm offers no place to non-Jewish suffering. Simply put, the ‘victim paradigm’ is a form of secular “chosenness.” This aspect of the narrative is seen, quite rightly, as a useful tool in the here and now. There is perhaps no race on earth which uses its history to justify its actions in the present quite like the Jewish people. From seeking reparations to establishing nation states, Jewish history is one of the foundation stones propping up Jewish international politics in the present. As such, Jewish history is carefully constructed and fiercely defended.
  https://www.theoccidentalobserver.net/2019/07/08/crypto-jews-german-guilt-and-the-wittenberg-jew-pig/
  https://www.jonathan-cook.net/2019-07-14/israel-silwan-siyam-crushed/
  https://russia-insider.com/en/ron-unz-discusses-his-recent-game-changing-taboo-busting-articles-about-jewish-power-and-history

 15. Kyllä tuossa Hitlerin nousussa valtaan näytteli suurta osaa erityisesti amerikkalainen Anglo-Saksinen eliitti. Yhdysvaltain Saksan suurlähettiläs lähetti hallinnolleen asiasta kirjeen, joka on nykyään sikäläisen kongressin kirjastossa. Kirjeessä ihmeteltiin, kuinka NSDAP:n jäsenillä on uusimpia amerikkalaisia aseita, kuten Colt, Browning ja Thompson, jotka tekevät katutaisteluissa NSDAP:sta ylivertaisen, sekä USA:n kultadollareita. Henry Ford piti Hitlerin kuvaa pöydällään ja mm. Harriman perheen pankki rahoitti Hitleriä. Jos nykyään puhutaan ”eliittien sionistisesta yhteistyöstä”, niin aikanaan oli kyllä tilanne toinen. Kyllä johtavat amerikkalais patruunat kaikki vuolivat kultaa, olisi historia valinnut minkä reitin hyvänsä. Anglo-Sakseista ainoastaan Churchill, joka erotettiin Sandhurstista homoskandaalin takia nuoruudessaan, oli riippuvainen ns. Juutalaisomisteisista pääomista.

 16. Saksan kannattaisi kääntää katse itään ja ottaa sieltä oppia.
  Enää eivät saksalaisetkaan pärjää kiinalaisille jotka miehittävät kaikki kärkitilat maailmassa. Illut ovat hyvin mädättäneet ennen maailman johtavan valtion kansan. Ja meillä mädätys eteen myös hyvää vauhtia.

  … the results from the most recent tests were released this week. China came first in all three categories – science, mathematics and reading – in the study.
  Seeking Truth from PISA Facts
  Testing Chinese and American Kids
  GODFREE ROBERTS
  When the people have full bellies and warm clothes on their back they degenerate almost to the level of brutes if they are allowed to lead idle lives, without education and discipline.
  This gave the Sage King further cause for concern, so he appointed Hsieh as the Minister of Education and admonished him to teach the people human relationships: love between father and son, duty between ruler and subject, distinction between husband and wife, precedence of the old over the young, and trust between friends. — Mencius.
  http://www.unz.com/article/seeking-truth-from-pisa-facts/

  • Lännen kulttuurin mädätys ja älyllinen rappio näkyy hyvin myös sen historian tietojen rappiona. Kuinka on mahdollista rakentaa mitään parempaa vääristellyn ja valheisiin nojaavan menneisyyden pohjalta?
   Ei mitenkään. Se johtaa vain uusien valheiden ja petosten kierteeseen.
   The Taboo Against Truth
   Holocausts and the Historians
   RALPH RAICO
   Speaking truth to power” is not easy when you support that power. Perhaps this is the reason why so few Western historians are willing to tell the whole truth about state crimes during this century.
   http://www.unz.com/article/the-taboo-against-truth/

 17. Arvopohja kasakka, joka varastaa kaiken mukaansa (rakastettava presidenttimme uudenvuoden vihapuhe)

  NATOn ajattelun lähtökohta on ollut 60 vuotta väittämä ”Venäläiset hyökkää meidän kimppuumme!” On erityisen merkittävä etteivät Ranskan ja Saksan, tai Englannin ”älykkäät historian tuntijat” muista, että hyökkääjinä on aina ollut juuri länsi itään. Napoleon sotaansa Moskovaan, Englanti+Ranska Krimin sotaan, Saksa + Itävalta-Unkari ensimmäiseen maailmansotaan ja Hitlerin sotavoimat toiseen. Pienempiä hyökkäyksiä on ollut Puolasta, Suomesta, aikaisemmin Ruotsi-Suomesta ja niin edelleen. Siis aina on tappamisen vyöry kulkenut lännestä itään. Vain 1945 kulki idästä länteen. Ei kai ole niin tyhmää, joka väittäisi, että Stalinin olisi pitänyt antautua vanhoille rajoilleen?
  Meillä on nyt ensimmäinen kenraalisukupolvi, joka on omaksunut 100% NATO ajattelun, että pitää ehtiä hyökätä Venäjälle NATOn mukana ensin. Tähänhän isäntämaasopimus ja aseiden NATO yhteen sorvaus perustuu. Meillä on kalliisti ja turhaankin koko armeijan koneiston käsky-, organisaatio ja strategia puristettu NATO, sopivaksi 20 vuotta. Kohta on unohdettu meidän omat maasto, ilmasto ja erityisosaamisemme, kun ihaillaan Pentagon-Brysselin miekkaa sokeana.

 18. ”Historia on täynnä myyttejä ei vain Saksasta vaan myös Venäjästä sionistimedian tehokkaan totuuden ylösalaisin kääntävän propagandarummutuksen tuloksena jossa maammekin valtamedia on mukana.”
  Churchillian ja amerikkalaisten sotarikokset olivat pahempia kuin Hitlerin sanoo Paul Craig Roberts
  The WW2 War Crimes of Churchill and the Americans Were Far Worse Than Hitler’s
  ”… the inescapable conclusion is that in per capita terms Jews were the greatest mass-murderers of the twentieth century, holding that unfortunate distinction by an enormous margin and with no other nationality coming even remotely close. And yet, by the astonishing alchemy of Hollywood, the greatest killers of the last one hundred years have somehow been transmuted into being seen as the greatest victims, a transformation so seemingly implausible that future generations will surely be left gasping in awe.

  Today’s American Neocons are just as heavily Jewish as were the Bolsheviks of a hundred years ago, and they have greatly benefited from the political immunity provided by this totally bizarre inversion of historical reality.

  Partly as a consequence of their media-fabricated victimhood status, they have managed to seize control over much of our political system, especially our foreign policy, and have spent the last few years doing their utmost to foment an absolutely insane war with nuclear-armed Russia. If they do manage to achieve that unfortunate goal, they will surely outdo the very impressive human body-count racked up by their ethnic ancestors, perhaps even by an order-of-magnitude or more.”

  Paul Craig Roberts
  https://russia-insider.com/en/ww2-war-crimes-churchill-and-americans-were-far-worse-hitlers/ri27969

 19. Tällaista rodunjalostusta nwo-ageendaan liittyen

  Vuonna 1943 kuuluisa amerikkalainen antropologi Ernest Hooton kirjoitti artikkelin otsikolla ”Breed War Strain Out of Germans” New York Daily -lehdelle. Konsepti oli ”ulkomaalainen” suunnitelma ”tuhota saksalainen nationalismi ja ideologia säilyttäen saksalaisten toivotut biologiset ja sosiologiset kyvyt”.

  Harvardin yliopiston professorin ehdotuksessa kehotettiin muuttamaan saksalaista kantaa geneettisesti edistämällä saksalaisten naisten parittelua muiden kuin saksalaisten miesten kanssa, joita tuodaan maahan suuressa määrässä; ja saksalaisista miehistä, joita pakkosiirtolaisina pidettiin Saksan ulkopuolella, ei-saksalaisten naisten kanssa. Kymmenen – 12 miljoonaa saksalaista miestä nimitettäisiin pakkotyöhön liittolaisten valvonnassa Saksan ulkopuolisissa maissa niiden talouksien rakentamiseksi.
  ”Toimenpiteen tavoitteisiin”, kirjoitti tohtori Hooton, sisältyy ”puhtaiden” saksalaisten syntyvyyden vähentäminen, saksalaisen ”aggressiivisuuden” neutralointi etäissiittämällä ja kansallisuudesta vieroitettuja aivopestyjä henkilöitä. ”

  Hootonin mukaan tämän järjestelmän toteuttaminen vaatii vähintään 20 vuotta. ”Tänä aikana se rohkaisi muiden kuin saksalaisten kansalaisten, etenkin miesten, maahanmuuttoa ja asuttamista Saksaan”, hän kirjoitti. (näin kone tuon tekstin käänsi suomeksi)

  The Long-Term Plan to Destroy German Genetics Through Outbreeding
  Thomas Müller
  In 1943, prominent American anthropologist Ernest Hooton wrote an an article headlined “Breed War Strain Out of Germans” for New York Daily newspaper. The concept was an “outbreeding” plan to “destroy German nationalism and ideology while retaining and perpetuating desirable German biological and sociological capacities.”

  The Harvard University professor’s proposal called for genetically transforming the German nation by encouraging mating of German women with non-German men, who would be brought into the country in large numbers; and of German men, forcibly held outside of Germany, with non-German women. Ten to 12 million German men would be assigned to forced labor under Allied supervision in countries outside of Germany to rebuild their economies.
  “The objects of this measure,” wrote Dr. Hooton, “include reduction of the birthrate of ‘pure’ Germans, neutralization of German ‘aggressiveness’ by outbreeding and denationalization of indoctrinated individuals.”

  This scheme, Hooton estimated, would require at least 20 years to be implemented. “During this period, it would encourage the immigration and settlement in Germany of non-German nationals, especially males,” he wrote.

  https://russia-insider.com/en/long-term-plan-destroy-german-genetics-through-outbreeding/ri27896

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here