Amerikka-johtoisen järjestyksen loppu

Yhdysvalloissa ja EU:ssa vallitsee vähintäänkin lievä kaaos, ja johtajuus on hukassa. Toisen maailmansodan jälkeinen yksinapainen hegemonia joutuu väistymään. Tilalle tulee tutkijan mukaan maailma, jota kukaan ei enää pysty johtamaan.

26

Amerikkalainen geopolitiikan asiantuntija Ian Bremmer puhui marraskuussa GZERO Summit -konferenssissa Tokiossa, Japanissa. Hän sanoi suoraan, että ”Amerikka-johtoinen kansainvälinen järjestys” on tullut tiensä päähän. Aikakauslehti Time julkaisi Bremmerin puheen sivuillaan.

Kiina on tehnyt päätöksensä, Bremmer toteaa dramaattisesti. Peking rakentaa täysin omaa kiinalaisen teknologian järjestelmäänsä. Kiina tekee sen omilla arvoillaan, infrastruktuurillaan ja jakeluverkostollaan, kilpaillen siten länsimaisen järjestelmän kanssa.

Bremmer painottaa aivan oikein, että kyseessä on yksi merkittävimmistä geopoliittisista päätöksistä viimeiseen kolmeen vuosikymmeneen. Hänen mielestään se on myös suurin uhka länsijohtoiselle globalisaatiolle sitten toisen maailmansodan päättymisen. Eihän sen näin pitänyt mennä, Bremmer ihmettelee.

Bremmerin näkemyksen mukaan globalisaatio on nostanut miljoonat ihmiset pois köyhyydestä ympäri maailman. Elämme tällä hetkellä pitempään, terveempinä ja tuotteliaampina kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiset ovat paremmin kouluttautuneita ja tiedostavampia kuin koskaan historiassa.

MIKSI MONET IHMISET sitten ovat niin vihaisia ja miksi globalisaatio on uhattuna, retorisoi Bremmer. Miksi kansalaiset eri maissa hylkäävät vanhat puolueet ja antavat mahdollisuuden poliittisille kyseenalaistajille? Miksi tässä ajassa ollaan niin erimielisiä ja riidanhaluisia?

Bremmerin mukaan kaikki johtuu maailmanjärjestyksen muutosvaiheesta, ”siirtymäajan epävarmuudesta”. Vaikka suuressa osassa maailmaa tieto, ihmiset, raha, tavarat ja palvelut liikkuvat hyvin nopeasti, uusia mahdollisuuksia ja vaurautta luoden, ne myös lisäävät pelkoja. Maailmasta on tullut reaaliajassa monimutkaisempi ja vaarallisempi paikka. Ihmisistä tuntuu, ettei muutoksiin voi juurikaan vaikuttaa.

1990-luvulla Bremmer luuli muiden muassa, että Yhdysvallat, Japani, Kanada ja johtavat EU-maat tarjoaisivat vakaan ja ennustettavan poliittisen maiseman ja loisivat mahdollisuuksia kaikkia hyödyttävälle talouskasvulle. Nuo ajat ovat kuitenkin nyt takana päin. Vuoden 2008 finanssikriisi ja sitä seurannut epävakaus on vaikuttanut talousnäkymien lisäksi myös politiikkaan.

Bremmer myöntää vastentahtoisesti, että Yhdysvaltojen johtama globaali järjestys on päättymässä. Hän on sitä mieltä, että maailma on ajautunut ”geopoliittiseen taantumaan”: vanhat liittolaisuudet, instituutiot ja yhdistävät tekijät ovat häviämässä. Yhdysvaltojen ja Euroopan väliset suhteet ovat huonontuneet.

Historiallisesta perspektiivistä tarkasteltuna geopolitiikassa on omat syklinsä kuten taloudessakin. Bremmer katsoo, että me tulemme elämään uudessa geopoliittisessa syklissä vähintään seuraavan vuosikymmenen ajan. Tällä välin Kiina on luomassa vaihtoehtoista kansainvälistä poliittista ja taloudellista järjestelmää.

Taloustieteilijöiden mielestä ”luovan tuhon” prosessi siivittää kasvua ja rakentaa tulevaisuutta. Tuossa prosessissa kuitenkin tuhoutuu ihmiselämiä ja toimeentuloja. Suuri joukko kansalaisia ajattelee, että hallitus on voimaton tai ei välitä siitä, miten heidän käy. Kauna eliittejä kohtaan kasvaa kaikkialla; tavalliset ihmiset ajattelevat, että järjestelmää on alusta asti peukaloitu heitä vastaan, eivätkä he ole aivan väärässä.

Tämä on luonut poliittisen nousun mahdollisuuksia populisteille, jotka lupaavat ratkaisuja ongelmiin. Konfliktien riski kasvaa. ”Pakolaisaallot, Lähi-idän kuohunta, jakaantunut Amerikka, populistinen Eurooppa, nouseva Kiina, revansistinen Venäjä sekä ilmaston ja teknologian tuomat mullistukset” vaikuttavat kaikki tulevaan politiikkaan ja uuteen järjestykseen. Bremmerin mukaan tämä on vasta alkua.

Bremmer jatkaa lännen globalistien linjalla, valitellen ”koordinoidun johtajuuden puutetta nykymaailmassa”. Kansainväliset instituutiot ovat menettäneet merkityksensä. YK ei tule toimeen kymmenien miljoonien ihmisten pakolaisvirtojen kanssa. Kansalliset hallitukset ovat yhä haluttomampia vastaanottamaan pakolaisia tai tukemaan YK:n muitakaan suunnitelmia.

Myös eurooppalaiset instituutiot ovat hajaannuksen tilassa ja europarlamentissa vaikuttaa jo joukko eurokriittisiä poliitikkoja. Vapaan liikkuvuuden suhteen ei löydy enää konsensusta. Erimielisyyttä ilmenee EU:n ulkopuolelta tulevien siirtolaisten sijoittamisessa ja myös euromaiden suhtautumisessa Venäjään.

YHDYSVALLOISSA PRESIDENTTI TRUMP on uhannut sotilasliitto Naton yhtenäisyyttä ja Ranskan presidentti Macron on viime aikojen lausunnoillaan tehnyt samoin. Yhdysvallat onkin jo vetäytynyt monista kansainvälisistä sopimuksista. Huomispäivän kriisejä ratkomaan ei ole luotu uusia sopimuksia tai uusia instituutioita, Bremmer huolehtii. Osa EU-maista sooloilee sanktioiden uhallakin.

Bremmerin mielestä Donald Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi on vain oire vallitsevasta levottomuudesta, ei sen alkulähde. Hän väittää, että Yhdysvallat olisi halunnut jättää maailmanpoliisin tehtävät jo vuosikymmeniä sitten. Bremmerin mukaan vetäytymistä on yritetty jo Bill Clintonin hallinnon ajoista saakka, mutta siinä ei ole vielä onnistuttu. Mikään muukaan valtio ei halua kyseistä roolia itselleen.

Bremmer selittää, että joka vuosi on yhä vähemmän amerikkalaisia, jotka ovat kyllin vanhoja muistamaan kylmän sodan aikoja, toisesta maailmansodasta puhumattakaan. Afganistanissa palvelee jo amerikkalaissotilaita, jotka eivät olleet edes syntyneet 11. syyskuuta vuonna 2001. Bremmer harmittelee, että Yhdysvaltojen haluttomuus säilyttää supervaltastatustaan luo ”globaalin johtajuuden valtatyhjiön”.

Uutta yksinvaltiasta ei vähään aikaan tule, vaan globaali hallinta tulee olemaan hajautetumpaa. Vapaan markkinatalouden aika on myös ohi, Bremmer väittää. Kiina on pian maailman suurin talous, joka harjoittaa omanlaistaan valtiokapitalismia, pitäen tarkasti huolta kansallisista intresseistään. Kiinan mallin menestys on kiistämätön, Bremmer myöntää. Hyvänä asiana hän näkee, että Kiinan talouskasvu auttaa myös globaalia taloutta, eikä Kiinakaan pysäytä globalisaatiota.

Tänä päivänä Kiina ja Yhdysvallat luovat kahta erilaista digiekosysteemiä, Bremmer sanoo. Amerikkalainen systeemi on hänen mukaansa yksityisen sektorin rakentama ja valtio säätelee sitä löyhästi (Edward Snowden voisi olla eri mieltä?). Kiinalainen systeemi on täysin valtiojohtoinen. Kahdella rinnakkaisella järjestelmällä on vaikutuksensa ”tiedonkeruuseen, tekoälyteknologian kehittämiseen, 5G-verkon rakentamiseen, sekä puolustautumiseen kyberhyökkäyksiltä”.

MISSÄ ”UUSI BERLIININ MUURI” tulee seisomaan? kysyy Bremmer. Mistä löydämme rajan, joka erottaa yhden teknologisen järjestelmän toisesta? Asettuuko Eurooppa Yhdysvaltojen puolelle? Hajoaako EU päätösvallan jäädessä yksittäisille valtioille? Miten Intia määrittelee asemansa? Entä Etelä-Korea tai Brasilia? Millaisia paineita Japani tulee kohtaamaan? Bremmer aprikoi.

Hän arvioi, että tulevaisuutta muovaavat eniten Kiina ja Yhdysvallat. Bremmerin mielestä Kiinan ”uhka” on loppujen lopuksi pienempi kuin Washington uskoo. Kiinalla on vähemmän kiinnostusta ryhtyä sotilaallisiin toimiin Yhdysvaltoja vastaan. Kiina on alueellinen, ei maailmanlaajuinen, sotilasmahti. Keskinäinen taloudellinen riippuvuus tulee myös säilymään kiistoista huolimatta, Bremmer uskoo.

Suurin Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen konflikti johtuu teknologisesta kehityksestä. Teknologian saralla Kiina on jo supervalta. Tätä teknologista kilpajuoksua tulee sävyttämään tietynlainen ”kylmän sodan henki”. Tästä sekä Amerikan demokraatit että republikaanit ovat sentään yhtä mieltä, Bremmer ilahtuu. Hän luottaa myös siihen, että Euroopan maat ja Japani, sekä muut ”samanhenkiset kumppanit”, tulevat yhä tekemään ”yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa”.

Bremmer katsoo tulevaisuuteen. Tapahtuipa Yhdysvaltojen seuraavissa presidentinvaaleissa mitä tahansa, entisenlainen kansainvälinen järjestys on mennyttä. Bremmer on vakuuttunut, että Amerikka-johtoinen järjestys ei tule enää takaisin, olipa vallassa mikä puolue tai presidentti tahansa. Liberaali Bremmer luottaa kuitenkin siihen, että ”universaalit arvot”, joita Yhdysvallat on ajanut, tulevat säilymään.

Kilpailu ja konfliktit eri maiden välillä ovat väistämättömiä. Ilmastonmuutos ja tekoäly luovat uusia eksistentiaalisia haasteita kaikille, Bremmer varoittaa. Siirtymä Yhdysvaltojen ylivallasta uudenlaiseen maailmanjärjestykseen hämmentää myös politiikan tutkijaa. Maailma jää nyt Bremmerin mielestä vaille ”selkeää johtajuutta, johon ihmiset ovat voineet luottaa”.

Bremmerin teesi ”geopoliittisesta taantumasta” sisältää ajatuksen, että Yhdysvaltojen johtamasta yksinapaisesta järjestyksestä ei siirryttäisikään heti uuteen, yhden, kahden tai useamman navan maailmaan, vaan eräänlaiseen navattomaan ”G-nolla-maailmaan”, jota yksikään valtio ei pysty johtamaan. Tätä vaihetta voi kestää pitkälle ensi vuosikymmenelle.

Markku Siira on geopolitiikkaan keskittynyt blogisti. Hänen kirjoituksiaan politiikasta ja maailman tilasta löytyy osoitteesta markkusiira.blogspot.com.

Artikkelikuva Presidentti Trump vieraili Kiinassa vuonna 2017 (public domain)

26 KOMMENTTIA

 1. Uusi tilannehan on toivottava kun USA lopettaa maailmalla hästäämisen niin sodat vähenee minimiin ja muut terroriteot.
  Mutta se on toiveajattelua että näin kävisi vaan USA hämmentää niin kaun kun taalapaino toimii NWOn suunnitelman mukaan vaikka maailma olisi parempi moninapaisena ja tuskin se jää mihinkään Gtilaan.

 2. ”Kiina on tehnyt päätöksensä, Bremmer toteaa dramaattisesti. Peking rakentaa täysin omaa kiinalaisen teknologian järjestelmäänsä. Kiina tekee sen omilla arvoillaan, infrastruktuurillaan ja jakeluverkostollaan, kilpaillen siten länsimaisen järjestelmän kanssa.”

  Aivan niin. Sitä ei mikään voi estää. USA on ainakin toistaiseksi pudonnut täsätä pelistä.

  Kiinalaisilla on ollut hankkeita Afrikassa, jossa ovat rakentaneet perusinfraa, eikä se ole lähtökohtaisesti rakentunut kuppaamisen pohjalle, kuten entisten kolonialistien, ja nykyisten globalistien tekemiset.

  Kiinan rynnistäminen myös tieteen ja teknologian alalla muutenkin on ollut nähtävissä jo pitkän aikaa mm. julkaisuissa.

  Yhteistyö kiinalaisen Huawein ja saksalaisen Leitz:in välillä on pudottanut monet älylaitevalmistajat perässäjuoksijoiksi.

  ”Bremmer myöntää vastentahtoisesti, että Yhdysvaltojen johtama globaali järjestys on päättymässä.”

  Mitä ilmeisimmin näin on tapahtumassa, eikä sitä ole pidettävä mitenkään huonona asiana. Kenties tullaan näkemään sekin, että kun Brexit toteutuu, ja entinen maailmanvalta Englanti saa sopimuksensa muun maailman kanssa järjestykseen, tulee taas uusi vahva pooli kuvaan mukaan.

  ”Kilpailu ja konfliktit eri maiden välillä ovat väistämättömiä. Ilmastonmuutos ja tekoäly luovat uusia eksistentiaalisia haasteita kaikille, Bremmer varoittaa.”

  Kilpailu lienee väistämätöntä, mutta konfliktit syntyvät korvien välissä. Taustalla on ajatus, että meille kuuluu jotain mitä meillä ei ole mutta toisilla on. Normaali kaupankäynti on rauhanomainen mekanismi, jonka tarkoitus on balansoida tätä tilannetta, mutta kaikille se ei käy. Esimerkkinä tästä on globalistien sisäpiiri, joiden ajamaa agendaa hännystelijät eri maissa ajavat.

  Minua hieman ihmetyttää tämä paasaaminen tekoälystä ylpäätänsä Tekoälysovelluksia on ollut olemassa jo vuosikymmeniä aktiivikäytössä. Ne ovat kulkeneet vain eri nimellä. Nyt niistä eniten houruavat tahot, jotka niistä kaikkein vähiten tietävät, kuten esim. poliitikot, jotka aina tarvitsevat uusia”sivistyssanoja” korostaakseen ymmärrystään ja tietämystään äänestäjäkuntansa silmissä.

  Sitten kun ollaan laitteissa, jotka itse halutessaan kloonaavat itsensä, siitä alkavat todelliset haasteet laitepopulaatioiden hillitsemiseksi.

  Ilmastonmuutoksen osalta voisi todeta, että kumulatiivisesti suurin saastuttaja maailmassa päästöjen osalta tähän mennessä on ollut Pohjois-Amerikan Yhdysvallat. Kiina ja kenties Intia, ovat kenties määrällisesti tällä hetkellä kärkipäässä, mutta myös tekevät työtä tilanteen kompensoimiseksi.

  Ilmastonmuutokseen liittyvä suurin haaste lienee järkiperäinen suhtautuminen asiaan ja keinoihin sen kanssa elämiseksi. Nykyinen hysteria ei edusta sitä.

  Kiitokset Markku Siiralle artikkelin nostamisesta esiin. Mielenkiintoinen kannanotto joka tapauksessa.

 3. Yhdysvallat ja sen sikailu ovat Bremmerin sokea piste. Euraasian mantereella menee ihan hyvin ilman ”poliisia”. Atlantistien imperialistinen maailmanherruus vetelee viimeisiä. Yhdysvallat voi jäädä ruikuttamaan saarelleen. Ei sitä kukaan kaipaa.

 4. Yhdysvaltain vallanrajat,suhteessa Europpaan tule lähiaikoina radollisesti esille itämerelle rakennettavan toisen kaasuputken kohtalossa.
  Jos hanke tututuu se osoittaa europpalaisten itsenäistymisestä,jos ei Europpa on edelleen Yhdysvaltain indresseille alistettu.

 5. Kiitos Markku hyvästä kirjoituksesta. Mukava nähdä, että amerikkalainen tutkija on päätynyt samoihin johtopäätöksiin kuin sinä, minä ja monet muut. On kuitenkin paljon suomalaisia, jotka eivät ymmärrä, mitä on tapahtumassa.

  Nikon huomautus sokeasta pisteestä on kohdallinen. Amerikkalaiset ajattelevat, että heillä on oikeutettuja turvallisuutta koskevia etuja valvottavanaan ainakin niillä alueilla, joilla on heidän sotilastukikohtia. Siis ainakin Itämeren alueella ja Etelä-Kiinan merialueella. Millään muulla maalla vastaavia oikeuksia heidän mielestään ei ole. Aika on kuitenkin muuttumassa.

 6. Olipa kerran Amerikka…
  Ei voi muuta sanoa kuin hyvä kirjoitus ja hyviä kommentteja.
  Itse olen asian ymmärtänyt jo kauan sitten heti kun tajusin ettei illujen luoma unelma koko maailman alistamisesta heidän mielivaltaansa ole mitenkään mahdollinen. Liian monet viisaat ovat nähneet sen valheellisuuden ja pian omakin järki vakuuttui asiasta kun oli pakko myöntää ettei läntinen ’arvoyhteisö’ kykene luomaan muuta kuin kaaosta ja kurjuutta. Se on väkivaltainen ja ylemmyyden tunnossaan itse tuhoaa sen minkä varassa elämä vain voi toimia mikä kertoo kuinka suuresta tyhmyydestä on kyse.

  Sille ei vaan voi mitään että on olemassa tiettyjä asioita ja rajoja joita ei voi sivuuttaa tai jättää huomioimatta kuten illut sokeassa suuruusharhassaan ovat tehneet.
  Kiinalaisilla ja venäläisillä on parempi todellisuuden taju ja parempi kyky kunnioittaa muitakin kuin itseään ja olla kusettamatta muita. Sitä sanotaan viisaudeksi. Kiinalaisten älykkyys on myös omassa luokassaan kuten tutkimukset kertovat.

  • Kun illuilla muiden tappaminen ja ryöstäminen sekä p*llu elämän tärkeimmät arvot niin sellaiselle pohjalle ei ole mahdollista rakentaa kestävää kulttuuria.

   • Kun on seurannut sionisti-eliitin tai illujen sairaita pedofilia kuvioita ja prostituutiota niin olisi ehkä parempi puhua pilluminaatista kuin illuminaatista. Niin läpinäkyvää ja keskeistä tuo perverssin seksin harjoittaminen näyttää olevan.

    • Huipulle janoava eliitti on pakotettu harjoittamaan pedofiliaa, se on tärkeä osa eliitin alistamisprosessia, koska se pitää heidät hiljaisena. Mikään ei ole niin halveksittu teko kun lapsen raiskaaminen, ja sen paljastumista korruptoitunut eliitti eniten pelkää!

 7. > Bremmer katsoo tulevaisuuteen. Tapahtuipa Yhdysvaltojen seuraavissa presidentinvaaleissa mitä tahansa, entisenlainen kansainvälinen järjestys on mennyttä. Bremmer on vakuuttunut, että Amerikka-johtoinen järjestys ei tule enää takaisin, olipa vallassa mikä puolue tai presidentti tahansa. Liberaali Bremmer luottaa kuitenkin siihen, että ”universaalit arvot”, joita Yhdysvallat on ajanut, tulevat säilymään. >

  Bremmer siis uskoo – ainakin julkisesti, wink wink – että sotahaukka Yhdysvallat on ajannut ”universaaleja arvoja”, holy shit… oikeesti? Tottakai ”entisenlainen kansainvälinen järjestys” on mennyttä uuden maailmanjärjestyksen astuessa voimaan, ja tähän ennustukseen ei professorin koulutusta tarvita. Kuka on siis tämä valemedian rakastama Ian Bremmer, joka – ainakin julkisesti – uskoo, että nämä jatkuvat valtioiden väliset erimielisyydet (by valemedia) ovat todellisia. Tsekataanpas vähän tämän miehen liiketoimia ja tekemisiä:

  ”Ian Arthur Bremmer (born November 12, 1969) is an American political scientist specializing in U.S. foreign policy, states in transition, and global political risk.”

  ”He is the president and founder of Eurasia Group, a political risk research and consulting firm with offices in New York City, Washington, London, Tokyo, São Paulo, San Francisco, Brasilia, and Singapore.”

  ”He hosts GZERO WORLD with Ian Bremmer, a television show in which he explains stories and ideas shaping the globe and interviews some of the world’s top newsmakers and thought leaders.”

  ”He is the author of several books, including The J Curve, Every Nation for Itself, and the New York Times bestselling Us vs. Them: The Failure of Globalism.” (kommentti: HAHAHA…. todella uskottava ”bestseller” by Bremmer: US vs. THEM… pitää vissiin kumartaa maahan asti…)

  ”As of December 2014, he is foreign affairs columnist and editor-at-large at Time.[2] In 2013, he was named professor at New York University,[3] and in 2019, Columbia University’s School of International and Public Affairs announced that Bremmer would teach an Applied Geopolitics course at the school.” (kommentti: tietysti…. jesuiitta yliopistot rules.)

  ”Bremmer founded the political risk research and consulting firm Eurasia Group in 1998, starting with a staff of one based out of a cubicle in the World Policy Institute in New York City.”

  ”In 2016, Bremmer founded the Eurasia Group Foundation (EGF), a 501(c)3 public charity. In 2019, it launched Independent America, a multi-year project exploring what a more restrained US foreign policy would look like, to Americans and people all across the world. It also partnered with Marginal Revolution University to develop Globalization and You, a free, one-week curriculum exploring the pros and cons of globalization. The goal is to educate youth, particularly those with less opportunity to engage with the complicated issues surrounding geopolitics.”

  ”In July 2017, Bremmer broke news of a second, previously undisclosed meeting between Presidents Trump and Putin during the G20 heads of state dinner in Hamburg. Bremmer wrote about the meeting in his weekly client note and later appeared on Charlie Rose to discuss the meeting’s implications. The news was quickly picked up by other major media outlets such as The Rachel Maddow Show, Fox, and CNN. Newsweek also profiled Bremmer in an article titled “Who is Eurasia Group’s Ian Bremmer, the risk consultant who exposed the second Trump-Putin meeting?”

  ”Bremmer hosts the weekly digital and US national public television show, GZERO World with Ian Bremmer, where he explains the key global stories of the moment, sits down for in-depth conversations with newsmakers and thought leaders, and satirizes current affairs in a segment called Puppet Regime, featuring puppet world leaders and a puppet Ian, voiced by Bremmer.”

  ”Bremmer appears regularly on CNBC, CNN, Fox News Channel, Bloomberg Television, National Public Radio, the BBC, and other networks. He was a regular guest and occasional host of the Charlie Rose Show and has appeared frequently on Real Time with Bill Maher.”

  ”In addition to his books, Bremmer is a frequent writer and commentator in the media. He is the foreign affairs columnist and editor-at-large for Time, a contributor for the Financial Times A-List,[19] and has also published articles in The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Harvard Business Review, Foreign Affairs, and many other publications.” (Lähde Wikipedia”

  Olipa kerran Ian Bremmer… joitakin ihmisiä voi huijata loputtomiin!

  • Tarkoitat että Bremmer ei tajua että koko läntinen arvoyhteisö on jo perusrakenteiltaan kiero ja vääristynyt eikä sellaisesta voi syntyä tai siitä ei voi luoda mitään hyvää sitä vain paikkailemalla tai kehittämällä.
   Vähän sama juttu kuin rakennus on rakennettu kestämättömälle perustalle niin ei sen remontoiminen johda kuin tilapäiseen parannukseen. Hetken päästä tulevat uudet ongelmat ja vielä suurempina.
   Tulee mieleen ajatus että olisiko Bremmer kontrolloitua oppositiota jonka tehtävä on juuri tällainen katteettoman uuden toivon luominen ?
   ”Liberaali Bremmer luottaa kuitenkin siihen, että ”universaalit arvot”, joita Yhdysvallat on ajanut, tulevat säilymään.” — tuo on kyllä huvittava kommentti, että muka Yhdysvallat on ajanut universaalisia arvoja jotka tulevat säilymään … huh, huh!
   Jos mitkä niin juuri Yhdysvaltojen todellisuudessa ajamat kauniiden ja tekopyhien propaganda puheiden vastaiset arvot joutavat suurelta osin romukoppaan sillä juuri ne ovat läntisen kulttuurin tuhoutumisen perussyyt. Tuhoa ei voi hakea mistään muualta kuin niistä. Ne ovat mahdollistaneet sen ’luovan tuhon’ joka on johtanut Länsimaiden perikatoon. Siksi niiden pohjalta ei voi jatkaa jos parempaan pyritään. Se on kylmä totuus.

 8. ”Taloustieteilijöiden mielestä ”luovan tuhon” prosessi siivittää kasvua ja rakentaa tulevaisuutta. Tuossa prosessissa kuitenkin tuhoutuu ihmiselämiä ja toimeentuloja.”

  ”Luovalla tuholla” taloustieteilijä Joseph Schumpeter yritti aikoinaan selittää suhdannevaihteluita ja lamoja. Se, mitä Schumpeter tarkoitti luovalla tuholla, ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteinen asia. Nykyään saa sen vaikutelman, että monet taloustieteilijät tulkitsevat asiaa niin, että lamojen aiheuttama tuho olisi jotenkin luovaa ja loisi uusia innovaatioita. Aika merkillinen ajatus luovuuden synnystä, kun oletetaan, että asioiden hävittäminen ja tuhoaminen sinänsä loisi jotain uutta.

  Ymmärtääkseni Schumpeterin logiikka olikin erilainen. Hänhän yritti löytää syitä suhdannevahteluille ja oletti niiden syyksi teknologisen kehityksen ja innovaatiot. Hän ei kuitenkaan ajatellut tuhon saavan aikaan näitä innovaatioita, vaan hän uskoi lamojen syyksi sen, että kun jotkin yritykset ottavat käyttöön uutta teknologiaa ja innovaatioita, niin ne syrjäyttävät kehittymättömämmät yritykset ja siten saavat aikaan ”tuhoa” ja lamoja ja synnyttävät suhdannevaihtelun.

  Schumpeterin näkemyksen mukaan siis luovat innovaatiot johtavat osittaiseen tuhoon ja lamaan, eikä niin päin, että tuho olisi jotenkin luova asia. Tuhohan vain hävittää, ei luo mitään.

  Itse en usko Schumpeterin suhdannevaihteluteoriaan, mutta kyllä sekin ansaitsee tulla ymärretyksi oikein.

  • Tuo ’luova tuho’ on yksi Juutalaisuuden perusajatuksia. Tuhotaan ’roskaväkeä’ joka ei pärjää taistelussa. Myös omia kuten holokausti paljastaa. Tooran Yahweh on The Destroyer God. Ja kun tietää kuinka vahvasti Usa on kytketty sionistien oppeihin neokonniensa kautta niin ei ihme että luovasta tuhosta puhuu koko finanssimaailma jolle se tietää aina lisää fyrkkaa.
   Mitä muuta itse tuotetut lamat ovat kuin säästäjien tietoista tuhoamista ja varallisuuden siirtoa rikkaille joista suurin osa sattuu – kummallista, eikö vaan – olemaan juutalaisia.

 9. Hieno artikkeli. Panu saanut lähestymiskiellon Jessikan suhteen. Melko varmasti Panu hänet tavattuaan lähtee kävelemään Jessikasta poispäin. Nythän voi tietysti saivarrella, että taitavana suunnistajana tunnettu Panu aikoo kiertää maapallon ja näin lähestyy Jessikaa takakautta. Paatunut pakanakaan ei voi tehdä muuta kuin iskeä nokiset kyntensä ristiin ja voihkaista: Näinkö vähäisellä järjellä meitä hallitaan. Pyromaanien aivoitukset tuntuvat aivan järkeviltä näiden byrokraattien ajatteluun verrattuna. Byrokraateilla ei ole muuta kuin aikaa tehdä suunnitelmia kansalaisten päänmenoksi täitä kihisevien peruukkiensa alla.

 10. G-nolla-maailma kestänee pitkälle seuraavalle vuosikymmenelle. Uusi Naton Atlantti-Tyynemeren liitto valmistuu vuonna 2026 kun Australia liittyy siihen. Intia ja Japani pitäisi vielä saada mukaan jotta Kiina olisi kuten Venäjä jo on Naton saattama. Uusi NATO luotiin vaivihkaa Lontoossa kun kaikki Naton jäsenmaat allekirjoittivat tietäen tai tietämättään muutoksen, kirjoittaa Thierry Meyssan artikkelissaan.
  https://www.voltairenet.org/article208515.html

  Pentagon hypeschall- kojeetkin valmistuvat vasta ensi vuosikymmenellä.

 11. Jatko-osa Truth_hunter 15.12.2019 at 10:21 kommenttiin
  Mistä löytyisi suurempi sontakasa kuin Usa? No, lähi-idästä ainakin löytyy…
  sille joka haluaa perehtyä niihin Usan ’universaaleihin arvoihin’ joita Bremmer mainostaa (”Liberaali Bremmer luottaa kuitenkin siihen, että ”universaalit arvot”, joita Yhdysvallat on ajanut, tulevat säilymään”) niin tästä parempaa tietoa niistä tuskin saa mistään muualta

  The (Real) Revolution in Military Affairs: An Interview with Andrei Martyanov
  YVONNE LORENZO AND ANDREI MARTYANOV … pieni ote:

  Europeans dubbed it the Great War. Americans today remember it as World War One, and recall it as little more than a precursor of an even more violent Second World War. In reality, Democrat Woodrow Wilson’s justification for entering the war as a freedom crusade, as a “war to end all wars,” was, ultimately, little more than rhetorical cover for what amounted to a war in support of one group of empires, the British and French, against another, German and Austrian.

  Indeed, in a certain sense, it was a bankers’ war. While the ostensibly “neutral” United States acceded to the British Navy’s starvation blockade of Germany, Washington simultaneously traded war materials with its Anglo brothers and floated London vital loans numbering in the billions of dollars. Clearly, by 1917, after three years of macabre massacre, Washington had a pecuniary interest in British victory.

  That may not be the version of First World War history that most Americans learned in elementary or high school.

  And no, I hadn’t thanked on “Veteran’s Day” any living veterans for their service; I agree with the sentiments expressed by frequent Unz.com contributor, The Saker, in his article “Thanking Vets for Their ‘Service’ – Why?” given that the wars of the Washington Empire are wars of aggression and not self-defense, no matter how they’re spun.
  All the so-called experts and “talking heads” promiscuously use the term “National Security” but as with most who claim expertise in their given disciplines, they fail at definitions. I would like to define American National Security as the protection of the lives and liberty of American citizens, yet no doubt the rulers of the West—many now identified by investigative journalists—wouldn’t agree, since to them their definition is expanding a bullying and ever belligerent and destructive and I would add paranoid empire.
  https://www.unz.com/article/the-real-revolution-in-military-affairs-an-interview-with-andrei-martyanov/

 12. Edgren näyttää esimerkkiä muille

  – Olemme menossa kovaa vauhtia kohti Amerikan mallia. Jo nyt julkisen puolen lääkärille voi olla kolmen kuukauden jono. Vaihtoehtona on mennä yksityiselle lääkäriasemalle, täällä Porvoossa Mehiläiseen. Yksityisten terveysjättien hinnat ovat kuitenkin nousseet aivan älyttömän korkeiksi. Tavallisella ihmisellä ei ole valinnanvaraa, eikä varaa käyttää kalliita palveluita.

  Kokenut lääkäri palasi eläkkeeltä pysäyttämään terveysalan katastrofin – törmäsi heti valtavaan ongelmaan
  …Edgreniä harmittaa moni asia terveysjättien toiminnassa. Esimerkiksi se, että ne pienet toimijat, joita alalla edelleen on, ostetaan tarpeeksi suurella tarjouksella pois alta, koska rahasta ei ole pulaa.

  – Onhan shoppailemassakin varmasti mukava käydä, kun on rahaa. Kukaan ei tunnu miettivän, mitkä toiminnan lopulliset kustannukset ovat. Asiakkaat ne kuitenkin lopulta maksavat.

  https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006342411.html

  • Hyvä kirjoitus. Vaikka Bremmer on ylimielinen hirmuhallinnon ihannoija, jonka unelma on onneksi romuttumassa, niin on mielenkiintoista lukea hänen näkökulmansa asiassa, jossa ei edelleenkään näe pahuuttaan, mutta myöntää kuitenkin häviönsä.

   • Meniköhän vahingossa erään viestin vastaukseksi, oli tarkoitettu ihan itsenäiseksi kommentiksi artikkeliin.

  • Tämä on vain yksi hyvä esimerkki siitä kuinka raha ohjaa kaikkea ja ihminen saa alistua vain joidenkin itselleen keräämän rikkauden välineeksi.
   Edustuksellinen demokratia on kaiken tämän mahdollistava petollinen huijausjärjestelmä eikä sillä ole mitään tekemistä oikean demokratian kanssa.

 13. Trump aloitti kauppasodan Kiinaa vastaan v.2017, mutta v.2018 USA:n kauppavaje Kiinan kaupassa kasvoi silti ennätyslukemiin. Tänä vuonna Kiinan vienti USA:aan on vähentynyt, mutta kasvanut muuhun maailmaan paljon enemmän. Kiina etenee kuin juna eikä bad cop voi sitä estää.
  Trumpin Huawein kohtelu muistuttaa valtioterrorismia: Hän vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta ja asetti sille kovat pakotteet, jotka estävät yritysten kaupankäynnin Iraniin. Bad cop antoi Huawein omistajan tyttärelle pidätysmääräyksen, koska tämä oli jatkanut Iranin kauppaa. Canada pidätti hänet välilaskulla suoraan lentokoneesta commando-operaatiolla. Pidätys on jatkunut jo toista vuotta.
  Huawei on maailman johtava 5-g verkkojen toimittaja yli 30 maahan ja se on n.15 kertaa suurempi yritys kuin Nokia.
  Lähde: CGTN uutismedia.

 14. Ihan hyvä juttu, mutta paras oli tämä (oliko suomentajan lisäys?): Tänä päivänä Kiina ja Yhdysvallat luovat kahta erilaista digiekosysteemiä, Bremmer sanoo. Amerikkalainen systeemi on hänen mukaansa yksityisen sektorin rakentama ja valtio säätelee sitä löyhästi (Edward Snowden voisi olla eri mieltä?).

 15. Kun Usa on Illujen miehittämä ja ohjaama maa niin ymmärtääkseen sen aggressiivista ja tuhoavaa politiikkaa ja Bremmerin mainitsemia ”universaaleja arvoja” pitää ymmärtää sionistien uskontoa jossa ankara ja julma Yahweh on keskeisessä roolissa.
  N-yahukin on sanonut ettei hän tarvitse muuta perustaa politiikalleen kuin Talmudin.

  ”Carl Jung, (viime vuosisadan ehkä merkittävin psykoanalyytikko) luonnehtii esseissään ”Vastaus Jobiin” ja ”Kristus, itsen symboli” Tooran Yahweh’n ”villiksi” , ”ärtyisäksi”, ”epäiluuloiseksi ”, ”kaksinaamaiseksi”, ”epäoikeudenmukaiseksi”, ”kapinalliseksi”, ”armottomaksi”, ”julmaksi” ja ”epäloogiseksi”. [A2] …”
  ”Carl Jung, in his essays “Answer to Job” and “Christ, a Symbol of the Self,” characterized the Yahweh of the Torah as “savage,” “touchy,” “suspicious,” “two-faced,” “gratuitous,” “revolting,” “remorseless,” “brutal,” and “illogical.”[A2]…”
  Jung believed that Jewish men were “brides of Yahweh,” rendering Jewish women more or less obsolete within Judaism. …In reaction, argued Jung, Jewish women in the early twentieth century began aggressively venting their frustrations against the male-centric nature of Judaism (and against the host society as a whole) while still conforming to the characteristic Jewish psychology and its related strategies. …Writing to Martha Bernays, Freud’s wife, he once remarked of Jewish women that “so many of them are loud, aren’t they?” and later added he had treated “very many Jewish women — in all these women there is a loss of individuality, either too much or too little. But the compensation is always for the lack. That is to say, not the right attitude.”[C5]
  Kun Jumalaksi on valittu tuollainen henkinen ’kääpiö’ joka vaatii pienen vauvan genitaalien silpomisen todisteeksi liitosta hänen kanssaan niin mitä voi odottaa sen palvelijoilta?
  Juutalaisuutta hallitsee hyvin vahvasti ns. halkominen), alkukantainen mekanismi joka ilmenee hyvän ja pahan jakamisena siten, että paha on muualla ja hyvä itsessä. Ja se on heillä jo uskonnon kautta ’verissä’: he ovat Yahweh’n ’valittuja’. Se merkitsee että tuon uskonnon luojat ovat olleet henkisesti kehittymättömiä ja ’matalalla tasolla’.
  Heidän Jumalansa ei ole kaikkien jumala vaan jumala joka suojelee vain heitä ja antaa heille etuoikeuksia. Siis heidän ylpeytensä pohjalla on hyvin primitiivinen ja narsistinen kuvitelma, joka ilmenee myös fyysisellä tasolla: Abrahamin tekemä verellä vahvistettu liitto julman ja kostavan Yahwen kanssa; (Circumcision is the only commandment of the Abrahamic Covenant).
  Is Circumcision the Source of Jewish Angst? Genital Mutilation and Psychic Trauma
  A compassionate approach to Jewishness
  Laurent Guyénot
  https://russia-insider.com/en/circumcision-source-jewish-angst-genital-mutilation-and-psychic-trauma/ri24861
  http://www.unz.com/article/reply-to-jordan-peterson-on-the-jewish-question-from-his-heroes/
  https://vastavalkea.fi/2017/11/29/harmageddon/#comment-61269

 16. Amerikka-johtoisen kulttuurin ja kaaoksen loppu

  Rappiolla on hyvä olla…
  On mukavaa olla rappiolla
  Olla vaan, TÄYSI NOLLA!
  Rappiolla on hyvä olla
  Ei huolet paina, ei rasitu polla
  Antaudu sinäkin suosiolla
  (Hassisen kone)

  Amerikka-johtoisen maailman väestön rappio ja degeneroituminen ei ole pelkkä myytti
  Iltalehdissä voi huolestuneena kertoa miksei seksi enää maita. Tärkeintä on vain laueta monta kertaa ja saada hyviä (t)orkkuja. Apuja saa Iltalehdestä.
  Hedonismin kukoistaessa ei enää kiinnostus riitä tärkeämpiin asioihin. Näin illujen nwo-mafia hoitaa hommiaan väkeä mädättäessään.
  https://www.kansalainen.fi/vaeston-degeneroituminen-ei-ole-myytti/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=179631

  The lives of so many are a meaningless march of misery and mindless repetition of daily chores.
  There is an overwhelming cloud of sadness permeating the lives of the masses as our repulsive culture, built on fulfilling desires, consumerism, selfishness and greed, ultimately results in delusional, disappointed and desperate human beings.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=179614
  Jenkeissä jo robotit alkavat tarjota seksipalveluja ja hedonismi kukoistaa aivoja tuhoten.
  A 2017 survey suggested almost half of Americans think that having sex with robots will become a common practice within 50 years.
  https://www.alternet.org/2019/02/sex-robots-are-here-but-laws-arent-keeping-up-with-the-ethical-and-privacy-issues-they-raise/

  Myös politiikka rappeutuu
  Länsimainen demokratia on helppo tapaus vallan kaappaamiseen ”keittiön kautta”. Siinä on valmiit rakenteet lobbaamiselle ja päätösten ostamiselle. Itse eduskuntakin on vain huutokauppakamari, jossa kauppaa käydään ihmisoikeuksilla ja muilla ”korkeammilla arvoilla” lainsäädännöstä välittämättä. Poliitikot välittävät vain hetkellisestä edusta ja ovat valmiita myymään isänmaansa vähäisenkin maineeseen käyvän uhkailun edessä. Jatkokausi ja oma hillotolppa on ainoa millä on merkitystä.
  http://www.unz.com/article/a-flat-gray-silent-world/ — Flatland

 17. Usa on pian menettänyt otteensa Euroopasta
  Venäjän ja Saksan välinen kaasuputki ei ole enää Usan estettävissä vaikka se sen haluaakin torpata
  US Concedes Defeat On Russia’s Huge Gas Pipeline to Germany Even As Sanctions Passed
  Tyler Durden
  Senior U.S. administration officials, who asked not to be identified discussing the administration’s take on the project, said sanctions that passed Congress on Tuesday as part of a defense bill are too late to have any effect. The U.S. instead will try to impose costs on other Russian energy projects, one of the officials added.

  The Bloomberg report sees this as a rare admission of defeat:

  The admission is a rare concession on what had been a top foreign-policy priority for the Trump administration and highlights how European allies such as Germany have been impervious to American pressure to abandon the pipeline. It also shows how the U.S. has struggled to deter Russia from flexing its muscles on issues ranging from energy to Ukraine to election interference.

  https://russia-insider.com/en/us-concedes-defeat-russias-huge-gas-pipeline-germany-even-sanctions-passed/ri28077

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here