Koskevatko perusoikeudet kaikkia? Aro vs. Reformi

Saako sanoa vai ei? Kuka saa sanoa ja kuka ei? Saako toimittaja nimitellä yksityishenkilöä? Saako yksityishenkilö arvostella toimittajan työtä? Kuka on yksityishenkilö? Onko kritiikki vainoamista? Koskevatko perusoikeudet kaikkia?

50

Päivitys 11.12.2020
Hovioikeus hylkäsi Aron vaateet kritiikkisuojasta ja ennakkosensuurista
:
https://avoin.media/2020/12/11/aro-vs-reformi-studio-hylky-hovissa/

Helsingin käräjäoikeudessa on parhaillaan meneillään sanan- ja mielipiteenvapausoikeudenkäynti Vastuullista journalismia -kampanjan lippulaivan, Ylen toimittajan Jessikka Aron ja oppositiota edustavan Reformi-liikkeen vuonna 2019 perustetun pikkuisen Reformi-studio -median Tiina Keskimäen ja Panu Huuhtasen välillä. Käräjäoikeuden päätös tullee tammikuussa 2020.

Se, mitä mieltä itse kukin on Arosta, Huuhtasesta tai Keskimäestä, ei tässä ole tärkeää. Kyse on huomattavasti laajakantoisemmista yhteiskunnallisista asioista ja perusperiaatteista. Käydään lyhyesti läpi vain muutama näkökulma tarkastelemalla julkisen sanan edustajan (Aro) ja vastapuolen (Keskimäki, Huuhtanen) esittämän todistusaineiston pohjalta (osa löytyy täältä). Tässä käsiteltävien näkökulmien lisäksi on toki muitakin.

Vastuullinen journalismi -näkökulma

Käräjäoikeudessa esitetyn todistusaineiston ja sillä perusteltujen väitteiden pohjalta Jessikka Aro hakee immuniteettia so. vastuuvapautta sanomisistaan ja tekemisistään; kritiikkisuojaa, pyytämällä lähestymiskieltoa kritiikkiä ja kysymyksiä esittäneitä Keskimäkeä ja Huuhtasta vastaan. Lähestymiskielto vaaditaan ulotettavaksi myös internetiin: Keskimäki ja Huuhtanen eivät saisi esimerkiksi tviitata Aron nimellä, ja lähestymiskiellon rikkomukseksi katsottaisiin myös ”pilkkaavien” tai ”solvaavien” videoiden tai kirjoitusten julkaisu Facebookissa tai muualla somessa ja jopa pelkkä ”Aroon kohdistuva tarkkailu” ja ”seuraaminen” internetissä.

Kun Huuhtanen esitti Arolle oikeudessa kysymyksen ”Oletteko te vieläkin sitä mieltä, että jos laittaa hashtagin [#] Jessikka Aron nimellä, niin se on yhteydenotto lähestymiskieltomielessä?”, Aro vastasi ”Joo, kyllä” jatkaen, että kysymyksessä mainitun kaltainen toiminta on useimmiten seurausta siitä, että Huuhtanen ja Keskimäki ”seuraavat” ja ”tarkkailevat” häntä ”somemaailmassa” — tai hänen väitettyjä yhteyshenkilöitään, esimiehiään, hänestä kirjoittavia medioita [!] tai häntä tukeneita henkilöitä.

Vastuullisen journalismin idea ei voi toteutua, mikäli toimittajilla on vastuuvapaus journalisteina tekemistään teoista ja sanomisista — jos heiltä ei saa edes kysyä — ja tätä venytetään suojaamaan myös heidän yksityishenkilöinä tekemiään ja sanomiaan asioita. Mikäli tälle tielle lähdetään, lakien sisältämän yhdenvertaisuusperiaatteen vuoksi aivan samanlainen ja yhtä kattava vastuuvapaus tulee myöntää joka ainoalle henkilölle, joka käyttää sanan ja mielipiteen vapauttaan. Silloin vihapuheen konsepti, tuo poliittisen korrektiuden tämän hetkinen lempilapsi, kuolee luonnollisen kuoleman — ja hyvä niin — mutta samalla kuolee myös toimittajien ja luonnollisten oikeushenkilöiden vastuu.

Julkisuuden henkilö vai yksityishenkilö?

Ylen toimittaja Aro on esittänyt, ettei olisi julkisuuden henkilö. Väite on kestämätön pelkästään sillä perusteella, että Yle yhdessä muiden medioiden kanssa on tarjonnut Arolle paljon palstatilaa omien näkökantojensa, kärsimystensä ja historiansa esittelyyn. Mediat ovat kansainvälisesti kertoneet Aron mm. sotilasliitto Naton kokouksissa pitämistä, omia kärsimyksiään ”Venäjän infosotavaikuttajien” kynsissä käsitelleistä luennoista. Osa luennoista on ollut saatavilla YouTubessa.

Aron oikeudenkäynnissä todistajana esiintyvä Yle on lisäksi antanut runsaasti ilmaista mainostilaa toimittajalleen tämän ”Putinin trolleista” kertovan ”tietokirjan” markkinointiin. (Mikä mahtaa olla kilpailuviraston kanta tällaiseen suosimiseen?)

Aron kirjassaan nimeämille — ja nimittelemille — suomalaisille yksityishenkilöille ei vastaavaa tilaa omien näkökulmiensa esiin tuomiseen ole Yleltä löytynyt. Objektiivisen ja tasapuolisen uutisoinnin idea voi Ylellä olla vahva, mutta näytön perusteella toteutus on jäänyt heikoksi.

Journalistien lanseeraaman ”sananvastuu”-käsitteen toteuttaminen näyttäisi siten olevan ns. tapauskohtaista.

Perusoikeudet-näkökulma

Aro on asiantuntijan ominaisuudessa tunnetusti kannattanut rajoitettua sananvapautta kanssaan eri mieltä oleville. Aron työnantajan, Ylen, on kuitenkin sopimatonta julkisrahoitettuna, valtiollisena toimijana lähteä mukaan tällaisiin sanan ja mielipiteen vapautta rajoittaviin hankkeisiin kuin mihin Aro (tässä ja muissa nostamissaan oikeusjutuissa sekä poliisille tekemissään tutkintapyynnöissä) nyt pyrkii. Se on sopimatonta, vaikka Mediapooli Yleä käskisi.

Sanan ja mielipiteen vapautta joko on tai ei ole. Rajoitettu sananvapaus ei kerro vapaasta yhteiskunnasta. Moniääninen, elävä demokratia poliittisine vapauksineen ei toteudu rajoittamalla keskustelu sallittuihin mielipiteisiin sensuroinnin mahdollistavassa tilassa.

Aro on kertonut tulleensa ”kiusatuksi”, ”häirityksi”, ”vainotuksi” ja ”seuratuksi” kirjoittelunsa vuoksi. Toisin sanoen hänen kirjoittelullaan on ollut julkisuutta niin paljon, että se olisi aiheuttanut tällaisia seurauksia, ja näiltä seurauksilta pitäisi nyt saada suoja.

Reformi-studion YouTube-lähetyskanavan sulkeminen sekä Keskimäen ja Huuhtasen saama negatiivinen julkisuus ovat ilmeisesti eri kategorian häirintää, seuraamista, vainoamista ja kiusaamista eivätkä mitenkään verrannollisia Aron tapaukseen?

Perusoikeudet koskevat kaikkia, eivät vain valikoitua ryhmää.

Yhdenvertaisuus-näkökulma

Lakimme pitävät sisällään yhdenvertaisuusperiaatteen so. kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä. Yhdenvertaisuusperiaate sisältää senkin ajatuksen, että kaikilla on yhdenvertainen oikeus poliittisen kannan muodostamiseen, mielipiteisiin ja niiden ilmaisemiseen, myös julkiseksi katsottavia kanavia käyttäen.

Yhdenvertaisuuden periaate ei toteudu, mikäli Aro saa käräjäoikeudelta haluamansa vastuuvapauden omien sanomistensa ja tekemistensä suhteen, suojan kaikille kuuluvien perusoikeuksien käyttelynsä seurauksilta, mutta vastaavaa vastuuvapautta ei myönnetä muille. Yhdenvertaisuusperiaate lakkaa olemasta, jos joku henkilö tai ryhmä katsotaan etuoikeutetuksi perusoikeuksien ja vapauksien toteuttamisessa.

Yhteenveto

Suomen rapistunut maine oikeusvaltiona on jälleen kerran koetteella. Aron kantajana nostaman oikeusprosessin päätös luo ennakkotapauksen niistä linjoista, joilla Suomen kansalaisten oikeutta perusoikeuksiensa toteuttamisessa tullaan tulevaisuudessa arvioimaan. Oikeuslaitoksen kyky ja tahto toteuttaa lain henkeä on merkittävä tekijä yhteiskunnallisen luottamuksen ja vakauden säilyttämisessä.

PÄIVITYS 13.1.2020: Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Jessikka Aron lähestymiskieltohakemuksen. Oikeus katsoi, että perusteita lähestymiskiellolle oli, mutta ei tarpeeksi. Aro on kertonut valittavansa päätöksestä hovioikeuteen.

Artikkelikuva: Pxhere (public domain)

Lue myös

50 KOMMENTTIA

 1. Hyvä hyvä Riikka.

  Jessikka Aro kaikkinensa on lähinnä koominen hahmo, joka kuitenkin on joillekin hyödyllinen. Kohta hän varmaan yrittää hakea itselleen diplomaattistatusta ulkomaanyhteyksiensä vuoksi. Mitä sitten tulee Suomeen oikeusvaltiona, niin oikeusvaltiokäsitteen esittäminen Suomen Valtioon liitettynä on huono vitsi. Voi maatamme.

  Eräässä vaiheessa hoettiin suu vaahdossa hyvinvointivaltio Suomea. Mitä enemmän pasuunat paasasivat, sitä enemmän hyvinvointi lisääntyi. Aina pitää olla uusi hokema. Nyt se on oikeusvaltioperiaate. Mitä enemmän lakeja, sitä oikeusvaltiommaksi muuttuu. On aivan sama paljonko on lakeja, jos niiden noudattamista viranomaisissa ei kukaan valvo.

  • No, eiköhän tuo mainittu valvonta-ongelma poistu, kun aletaan säätämään lakeja, jotka suojaava poliittista ja virkamieseliittiä ym. vaikutusvaltaisia hahmoja kansan taholta tulevaa painetta vastaan. Kaikenlainen poliittiseen korrektiuteen ja viralliseen narratiivistoon kohdistuva arvostelu kielletään vihapuheena ja henkilöön kohdistuva arvostelu maalittamisena. Ei pelkästään eliittiä itseään, vaan myös eliitin maskotteja suojellaan. Jessikka Aro otti asiassa jo varaslähdön eikä malttanut odotella maalittamisen kieltävää lainsäädäntöä.

   Kun Hitler nousi valtaan vuonna 1933, niin voimaan astuivat tuota pikaa väestöä eri kategorioihin jakavat lait. Nyt tehdään ihan samaa, mutta hieman peitellymmin.

 2. Onko toimittaja julkisuuden henkilö? muuan näkökohta

  Rikoslain 24 luku (9.6.2000/531) Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta

  9 § (13.12.2013/879) Kunnianloukkaus

  Joka

  1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka

  2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,

  on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon.

  Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen.

  Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

  Kunnianloukkauksena ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.
  #
  Ote Julkisen sanan neuoston lausumasta 6114/L/16:

  ”Neuvosto on Journalistin ohjeita tulkitessaan ollut sitä mieltä, että julkisuudessa esiintyvien henkilöiden on asemansa perusteella siedettävä tavanomaista kovempaa kritiikkiä. Neuvosto on hyväksynyt myös henkilöön kohdistuvan kärkevänkin arvostelun, jos kritiikki kohdistuu taloudellisen, yhteiskunnallisen tai poliittisen vallan käyttäjään.

  Myös toimittaja lasketaan yleensä tähän joukkoon. Hänen ammattinsa ja työnsä tulokset ovat lähtökohtaisesti julkisia ja niiden kuuluu olla kaikkien arvioitavissa. Mitä vaikutusvaltaisemmassa asemassa toimittaja on, sitä enemmän hänen on siedettävä työrooliinsa liittyvää ikävääkin kritiikkiä.”
  (…)
  ”Neuvosto korostaa sitä, että toimittajan työ sekä sen tulokset ovat julkisia ja kaikkien arvioitavissa sekä kritisoitavissa rankkaankin sävyyn, mutta toimittajan henkilöön ja hänen lähipiiriinsä kohdistuviin uhkauksiin viranomaisten on suhtauduttava nykyistä vakavammin. Muutoin ne nousevat vakavaksi sananvapauden esteeksi. Julkisen sanan neuvosto edellyttääkin, että poliisi ja syyttäjä suhtautuvat nykyistä aktiivisemmin tällaisiin sananvapautta uhkaaviin rikoksiin.”

  (lähde: Julkisen sanan neuvoston lausuma 6114/L/16, https://journalistiliitto.fi/fi/jsn-uhkailu-ei-ole-kritiikkia/)

  • Tapio, juuri näin.

   Minusta on todella outoa (jos kohta huumorintajuani kutkuttavaa) että oikeusteitse vaaditaan lehden luku- ja ohjelmankatsomis –kieltoa mikäli lehdessä kirjoitetaan Arosta, Aro kirjoittaa lehdessä tai esiintyy ohjelmassa.

   Tuotahan ei edes voi tietää lukematta lehteä! Ei voi tietää mitä näkee avatessaan television.

   Twiitit ja fb- jutut taas leviävät vaikka missä. Kieltämällä Aroa koskevien tai Aron postailujen näkeminen ja lukeminen tarkoittaisi ettei saa lainkaan käyttää somea tai nettiä.

   Sikäli Aron tavoite ei vaikuta realistiselta saati sitten kohtuulliselta.

  • Missä määritellään se mitä voidaan pitää hyväksyttävänä? Onko se maan tapa, Montako kertaa peräkkäin saa sanoa ”haista vittu”, ilman että joutuu syrjinnästä kuseen.

   Viranomaiset saavat harjoittaa kunnianloukkaamista yksittäisiä kansalaisia kohtaan aivan miten vaan, ja toimittaa perättömiä lausumia tuomioistuimiin ja muihin viranomaiskäsittelyihin sanktioitta, mutta kun kun kansalainen ilmaisee mielipiteensä viranomaisista niin kehiin heitetään termi ”maaalittaminen” ja ”vihapuhe”, ja hillitön parku alkaa siitä että yöunet menevät, tulee pissat housuun, tarvitaan vertaistukea ja mielialapillereitä jne.

   Ts. kaikki viranomaisiin tms. rinnastettaviin julkisuuden henkilöihin kohdistuva arvostelu on ”sillä lailla” kielletty, koska sitä ei voida pitää hyväksyttävänä.

   Taso millä Suomessa nyt jo pitkään on liikuttu on alta kaiken arvostelun. Tämä on jo täysin menetetty yhteiskunta. ”Failed State”.

  • Huomioni kiinnittyy lain sanoihin ”valheellisen tiedon”, joka tekee laista tapaukseen sovellettavan tapauskohtaisesti. Tieto kielitoimiston sanakirjassa merkitsee ”todellisuuteen, tosiasioihin perustuva käsitys jostakin”. Kun lain laatijoiksi valitaan typeryksiä, laistakin tulee typerää.
   No seuraavakin sana on lakiin soveltumaton ”vihjaus”. Syytetty on antanut vihjeen, viiitannut kautta rantain, peitellysti johonkin, antanut vihiä jostakin. Jos vihje on todenperäinen, se ei voi olla tuomittava teko. Tietenkin vihjatessaan henkilön saaneen tuomion, tämä voi loukkaantua, mutta loukkaantumista ei voi panna vihjailijan aiheuttamaksi, koska vihjauksen kohde on tuomionsa itse hankkinut.
   Laki voisi olla selkeä ja yksinkertainen: Joka valehtelee ja valehtelu on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa….
   Voimassa ovat kuitenkin edelleen Halosen ja Braxin ajan viekkaasti suunnitellut postmodernit lait. Toivottavasti seuraavaan eduskuntaan äänestetään järki-ihmisiä, jotka laativat järkeviä lakeja.

 3. Lakien määrä ei tosiaan takaa laatua millään tapaa (meinasin sanoa ’millään lailla’ mutta siitä olisi tullut hassu sanaleikki).

  Kokonaisvaikutusten arviointi (jota lakisääteisesti edellytetään) puuttuu. Valitettavana seurauksena on ollut johdonmukaisuuden katoaminen.

  Toki tässä vaikuttavat myös ns. väljät muotoilut, joita virallisteksteissä vilisee. Tulkinnat ovat tapauskohtaisia, pärstäkohtaisia ja tulkinnanvaraisia. Sotku on valmis.

  Hienoista periaatteista taas ei ole hyötyä, jos niitä ei toteuteta.

  • ”Lakien määrä ei tosiaan takaa laatua millään tapaa (meinasin sanoa ’millään lailla’ mutta siitä olisi tullut hassu sanaleikki).”

   Muuan suomenkielen taitaja muinoin tarkisteli lakitekstien sanamuotoja. Kerran hänen eteensä tuli paperi jossa luki tällä lailla jne., johon hän vastasi ”Sillä lailla, tällä lailla rituraturallaa”. Tähän voitaisi vielä lisätä, että ”millään lailla” ei voida viranomaistoimissa ryhtyä tekemisiin, joiden tarkoituksena on sillä lailla näiden perusoikeuksien tyhjäksi tekeminen.

   Kyllä tälle touhulle raitilla olevat variksetkin jo nauravat, ja korpitkin kroklottavat. ”Tällä lailla” ei tule mitään.

 4. Jessikka yrittää peitellä hämärähommiaan muilta tällä eristäytymisellään uteliailta tomittajilta ja kansalaisilta ja myös vetäytyä vastuusta toimittajana julkaisemistaan perusteettomista uutisistaan ja väitteistään.
  Suomen oikeuslaitos on korruptoitunut jos tuollaisen diplomaattisen koskemattomuuden Jessikkalle päättää antaa mikä on ihmisten oikeuskäsityksen vastainen päätös.
  Muuten Jessikka tuntuu melko yksinkertaiselta ja johdateltavalta ihmiseltä ja myös rahan tuntevalta ja näin ollen sopimaton toimittajan työhön koska on myös yksipuolinen ja ilman laajaa kokonaisnäkemystä maailman tapahtumiiin. Ylen sitoutuminen trollitoimittajaan ihmetyttäisi myös ellei sen tietäisi kuuluvan ties mistä ohjattuun mediapooliin.

 5. Missä menee kritiikin ja vainon raja?

  Jos esimerkiksi tämän artikkelin kirjoittanut otettaisiin vuosia kestävän jatkuvan häirinnän, vainon ja solvaamisen kohteeksi somessa joidenkin henkilöiden toimesta, niin olisiko se enää kritiikkiä hänen esittämiään ASIOITA kohtaan?
  Kuvitelkaa tilanne, jossa teitä herjattaisiin ihmisenä vuosia Facebookissa, Twitterissä, Youtubessa, blogeissa, keskustelupalstoilla, puhelimitse, viestitse, sähköpostitse… Eikä se olisi pelkkää ”rakentavaa kritiikkiä” vaan nimittelyä, haitallisten valheiden levittelyä, häiriöpuheluita ja viestejä sekä jopa kadulla haukkumista. Siis kyseessä olisi vuosien mittainen mustamaalaus- ja herjaamiskampanja, kuten Aro on saanut kokea (ja pohtikaa asiaa nyt objektiivisesti siitä riippumatta mitä olette itse mieltä kohteesta). Olisiko se teidän mielestänne kritiikkiä vai henkilökohtasta vainoa?

  Muistakaamme, että myös julkisuuden henkilöillä on oikeus olla turvassa vainolta, vakavilta kunnianloukkauksilta ja valheellisten väittämien levittämiseltä. Se että on esiintynyt julkisuudessa, ei tarkoita henkilön olevan täysin vapaata riistaa mille hyvänsä herjaamiselle.

  • Mistähän se aiheutuu, että Jessikka on joutunut mainitsemiesi toimien kohteeksi. Voiko hän esittää mitä hyvänsä esim. muihin tahoihin kohdistuvaa propagandaa kuvitellen että häntä koskeee jonkinlainen koskemattomuus. Perusoikeudet on taattava kaikille mutta tasapuolisesti.

   Ellen nyt aivan väärin muista, menemättä nyt tässä yksityiskohtiin, niin myös Jessikka on fabrikoinut julkisyhteyksiin mm. erilaisia trolliväittämiä, joilla kaiketi yriitetään luoda kuvaa siitä, että joidenkin realiteettien esittäminen on ”trollausta”, ja niiden kirjoittajat ovat ”Venäjän agentteja tms.”. Jostain on jäänyt mieleen sellainen asia että, Jessikan puhujamatkojen rahoitus tulisi ulkopuolelta Suomen muodossa tai toisessa. Kuka sitten lyö rahat tiskiin on sekundääristä.

   Mikä on hänen agendansa Nato-myönteisen propagandan suhteen? Kaikki eivät ole Nato:sta samaa mieltä. Miksi hänellä tulisi olla suurempi vapaus kuin toisilla lausua mielipiteitään. Siihenhän Huuhtaseen kumppaneineen kohdistuvat toimet tähtäävät. Huuhtasen heittäminen ulos ”Pikkuparlamentin” tapahtumasta on esimerkki Jessikan toimista.

   Samaisessa tilaisuudessa eräiden muidenkin paikallaolijoiden kun Huuhtasen kännykät oli tipautettu ulos kentätästä. Näin siis tasavertaisuus toimii Suomessa.

   • ”Mistähän se aiheutuu, että Jessikka on joutunut mainitsemiesi toimien kohteeksi.”

    Ei sillä ole lain edessä merkitystä ansaitseeko rikoksen uhri sinun mielestäsi joutua rikoksen kohteeksi.

    ”Ellen nyt aivan väärin muista, menemättä nyt tässä yksityiskohtiin, niin myös Jessikka on fabrikoinut julkisyhteyksiin mm. erilaisia trolliväittämiä, joilla kaiketi yriitetään luoda kuvaa siitä, että joidenkin realiteettien esittäminen on ”trollausta”, ja niiden kirjoittajat ovat ”Venäjän agentteja tms.”. Jostain on jäänyt mieleen sellainen asia että, Jessikan puhujamatkojen rahoitus tulisi ulkopuolelta Suomen muodossa tai toisessa. Kuka sitten lyö rahat tiskiin on sekundääristä. ”

    Jos joku kokee joutuneensa laittomasti vääryyden uhriksi, voi hän itsekin tehdä rikosilmoituksen ja vaatia syytteen nostamista asiasta. Se ei silti oikeuta kenenkään muun vainoamiseen.

    ”Mikä on hänen agendansa Nato-myönteisen propagandan suhteen? Kaikki eivät ole Nato:sta samaa mieltä. Miksi hänellä tulisi olla suurempi vapaus kuin toisilla lausua mielipiteitään.”

    Ei Jessikka varmaan käy oikeutta mistään eriävistä NATO-mielipiteistä vaan häneen henkilönä kohdistuneesta vainosta ja häirinnästä, jota tiettyjen henkilöiden väitetään vuosien ajan määrätietoisesti harjoittaneet. Tosin onko se enää mikään väitöskään, kun nämä teot ovat kaikkien nähtävillä netissä.

  • Miten Aron solvaaminen eroaa sitten Molarin, Bäckmanin, Putkosen, Janitskinin jne solvaamisesta vaikka eivät ole edes ”virallisia” julkisuuden henkilöitä? Molari on muistaakseni tehnyt näistä tutkintapyyntöjä. Tosin viranomainen on jättänyt kaikki tutkimatta. Entä ne kaikki joita kutsutaan Venäjän trolleiksi? Tällä trolliksi kutsumisella on halventava negatiivinen kaiku.

   • Kyllä. Yksityishenkilöiden Venäjän/Putinin trolliksi kutsuminen muuttui nimittelyksi viimeistään siinä kohtaa kun ruplarahoitusta ja Venäjä-yhteyksiä ei löytynytkään.

    Sitä ennen ne voi hyvällä tahdolla tulkita oletusten uutisoinniksi faktoina.

    Ja juuri tuon takia se Venäjän trollit –ryhmä fb:n perustettiinkin, vastauksena nimittelyyn ja leimaamiseen.

    Bäckmanilla on yhteytensä Venäjälle mutta se ei ole ollut salaisuus. Janitskinin yhteys taitaa rajoittua sukunimeen. Putkosen yhteydet ovat Donbassiin ja Donetskiin eli Ukrainan puolelle.

  • Jos Bäckman oli ainoa suoraan netissä kommentoinut niin ei tuo nyt niin maalitettu ole ollut ja Janitskin kirjoitti Jessikkan yhteyksistä CIAmieheen mikä on totta niin on outoa jos poliisi yleensä on alkanut tutkia asiaa. Janitskinin lehti kirjoitti myös Stubbin nuoruuden yhteyksistä CIAan eikä sieltä taholta ole tullut häirintäsyytteitä. Jotain mätää noissa oikeusjutuissa on ja onko CIA vaikutusvallallaan saanut ne aikaiseksi vaientaakseen sen ja sen järjestöjen arvostelun sekä estää niiden paljastumisen.

   • Pitää muistaa se, että kun puhutaan CIAsta, puhutaan myös Suposta – tämä ironisesti ”suojelupoliisiksi” kutsuttu verkosto on maailmanlaajuinen!

  • ”…….. nimittelyä, haitallisten valheiden levittelyä, häiriöpuheluita ja viestejä sekä jopa kadulla haukkumista. Siis kyseessä olisi vuosien mittainen mustamaalaus- ja herjaamiskampanja……..” Onkö näin oikeasti tapahtunut? Ja ketkä tähän ovat syyllisiä?
   Nyt kävi niin, että Aro ja kumpanit ovat hyötyneet itse aiheuttamastaan mylläkästä ja rahastusyritys jatkuu. Eniten vääryyttä ovat kärsineet omalla nimellään MV-lehden tekemiseen osallistuneet henkiköt, joilla ei ole mittän tekemistä väitetyn Putinin ruplasalkun kanssa.
   Mitä Janitskinin saamaan kohteluun tulee, niin siinä on paljon arvosteltavaa; poliitikkojen hokema oikeusvaltioperiaate on osoittautunut irvokkaaksi potaskaksi, ja tapahtuneista ylilyönneistä myös Jessikka Aron ja Hanna Huumosen tulisi joutua vastuuseen. Oikeudenkäynnissä on ollut kyse todellisuudessa jostain muusta kuin mistä Janitskinia alunperin syytettiin.

 6. Missä välissä Suomi on ollut ”oikeusvaltio”? Oikeussasteiden päätökset ovat täyttä ”pahkasikaa” tai lottoarvontaa…

 7. Hyviäkin huomioita.
  Tokkopa täyttyvät lähärin kriteerit, vaikka kuinka maksaisimme juristilleen.
  Verkkoherjat käsitellään, taasen, toisella lailla, ja ylen piikki pysynee auki.

 8. Tuskimpa mitään käräjöintiä olisi edes tullut, ellei sitä kännykkää videointi päällä olisi hierottu (kuvaannollisesti)Aron naamaan.

  Olisihan niitä Aron mielipiteitä voinut kritisoida, ilman henkilökohtaista kontaktia.

   • Lähtökohtaisesti minua häiritsee persoonaan kiinni käyminen. Asiat riitelee ja faktoilla voitetaan.

    • Samaa mieltä. Persoonaan kiinni käyminen kertoo, että asia-argumentaatio puuttuu.

     Mutta sellaisestahan ei nyt käräjöidä.

    • Huono käytös on huonoa käytöstä. Tässä ollaan rikoslain alueella, joskin vailla todettua rikosta.
     Enpä usko, että syntyy kieltoa, jotain sovittelua saattavat esittäää.
     Kiinnostavampaa olisi joku tulkinta somehäirinnän tuomiseksi lähestymiskiellon perusteeksi.

 9. Totuuden puhuja:

  ”Jos joku kokee joutuneensa laittomasti vääryyden uhriksi, voi hän itsekin tehdä rikosilmoituksen ja vaatia syytteen nostamista asiasta. Se ei silti oikeuta kenenkään muun vainoamiseen. ”

  Toki voi tehdä, mutta kun poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, eikä tuomari tuomitse.

  Pitää olla oikea taho aloitteentekijänä. Ymmärrys asioihin tulee vasta siinä vaiheessa kun totuudenpuhuja muuttuu totuudenkokijaksi.

  Kerro se että vainoamiseen ei ole oikeutusta niille tahoille, jotka sitä suojatyöpaikoistaan harjoittavat, ja tilanteesta hyötyvät.

 10. Mediapooli – hovin kuningas tarvitsee palvelijoita, nöyriä nyökyttelijöitä, jotka osaavat tehdä hovikumarruksia taidokkaasti etiketin mukaan. Ilman harjoittelua sellainen ei onnistu ja alamaiskykyä onkin Ylessä ja HS:ssa kehitetty huippuunsa, kuten Hesarin tarinajulkaisu ilmastoprinsessa Gretasta oireellisena ylhäisöseurapiiritapahtumana osoittaa.

  EU:n ja Naton aseman vahvistamista ajetaan Suomessa sosiaalidarwinismin muodossa.Konsulttiarmeija on salakähmäisesti ja kulissien takana saneerannut kohta kaikki yhteiskuntaelämän alat. Opit saneeraukseen on haettu ilmansuunnasta, jota ei saisi mainita, koska se voisi olla ”jumalanpilkkaa” eli ”disinformaatiota toisesta valtiosta” eli maasta, jota ei saisi arvostella. ”Raamatunlause” kuuluu: Kaksinkertainen työteho – tai olet kelvoton. Saneerattu oikeusministeriö ja oikeuslaitos ei kykene vastaamaan kansalaisten tasa-arvokysymyksiin muuta kun sanomalla: ei ole aikaa, lykätään, manjana.
  Tämäkin pohdiskelu lienee EU:n ja Naton urkinnan, vakoilun, hiljentämisen ja uhkailun osaamiskeskuksen mukaan hybridisodankäyntiä sosiaalisessa mediassa, joka haavoittaa länsimaisen yhteiskunnan sananvapautta.

 11. Solvaukset, herjaukset ymv ovat sopimattomia, kohdistetaan niitä keneen hyvänsä.
  Sellaista varten on omat lakinsa.

  Tässä oikeusjutussa ei ole kyse huoraksi nimittelystä tai tämän tyyppisistä jutuista vaan siitä kuuluuko oikeus vastaanottaa ja jakaa tietoja, muodostaa poliittinen kanta ymv kaikille vai valikoidusti vain joillekin.

  Mitä vihaposteihin tulee, niin minulla on niistä omia kokemuksia. En edes silloin kun revansionistit — eikä heidän henkilöllisyytensä selvittämiseen mennyt minulta kauan — perustivat RS-solvaussivustonsa, viitsinyt puuttua asiaan, touhu oli jotenkin niin kornia.

  Ja sitten on kaikenlaiset pikkujutut. Kuten vaikka kun demarien Valtteri, Aaltonen taisi sukunimi olla, en muista, esitti sidosryhmälleen minun uskovan ufoihin ja jotain vastaavaa jorinaa.
  Päättelin hänen uskovan näin koska olen käynyt luennoimassa (median toiminnasta) tilaisuudessa jonka joku saattaa mieltää ufo-seuraksi.

  No, olen luennoinut myös demarien seminaarissa (median toiminnasta ja hasbarasta) enkä usko demareihinkaan — vaikka olen demareita nähnyt, toisin kuin ufoja.

  Tarkoitan että pitääkö ihan kaikesta alkaa uhriutua ja tehdä omaa elämäänsä haittaavaa tragediaa? Mielenterveys menee jos alkaa arvioida itseään muiden luulojen ja olettamusten perusteella ynnä vastailla huoritteluun sun muuhun.

  • Revisionistit, ei revansionistit. Tarjodin hajamielisyyksissäni heille antamaani lempinimeä.

 12. Kiitän.

  Tosin täytyy mainita että epäilemättä on monia joiden mielestä asenteitani kuvaa paremmin sana epäterve 😀

  • Riikka,

   Kyllä asenteesi kirjoitustesi perusteella ovat täysin terveellä pohjalla. Aina on ”Järjestelmän” hännnysteljät, ja sitten toisinajattelijat, jotka kritisoivat ”järjestelmätotuuksia”.

   Ei tarvitse kiittää.

 13. Tervo ulvoi yöhön – olen vapaa!, kun otti lopputilin Iltalehdestä(?). Kollegat ihailivat rohkeutta – olisit voinut sinnitellä täällä eläkeikään asti. Nauticus kirjoitti kirjoja ja kirjoitti propagandaa, jota Meri kiitteli informtiivisuudesta. Jari moitti matematiikkaa siitä, että se ei antanut tilaa paskan puhumiselle – kirjoitti toki ällän. Kirjoittaa nykyisin uskomatonta potaskaa kolumneissaan. Kerran ”Nauticus” aina nauticus.
  Viinoittuneet ylioppilat ovat parasta toimittaja-ainesta. Heiltä saa mitä tilaa. Sampo Ahto on korvattu Ryskyllä, Jessikka saa satumaisia korvauksia olemattomasta tuotannosta. Hänen pitäisi maksaa provikat Iljalle mainonnasta. Ilman MV-Lehteä ei olisi Jessikkaa. Saara kirjoittaa kirjan aiheesta, josta hieman asioita muista kanavista seuraten voi lukenmatta tietää, että höpö höpöä. Yksi tietoturvatoimittaja hoitaa tietoturva-sioita vasaralla niin, että palokunta tulee paikalle. Toinen toimittaja sontii alleen bussissa. Kusela totesi Puppelle – kokoa ittes. Fake News – kokoa ittes tai nauru jatkuu ja jatkuu

  • Tervo on systeemipelle. Nokassta puuttuvat vain klovnin punanenä, pellehousut ja henkselit.

   Woehan widyy. Itsenäisyyspäivän löpinät YLE:n edellisen pukujuhlan lämpiölöpinät osoittava tämän.

 14. Huomenna pitäisi olla MV-keissin hovikäsittelyn loppulausuntopäivä. Ehkäpä asiallisempaa olisi puhua rahastuskeissistä, eikös ne Janitskinilta ja Bäckmannilta vaaditut korvaussummat jo huitele 500 000 euron tietämissä.

  Aina on kyse rahasta, kun natottaja-imperialistit ovat asialla.
  Huomasin tällaisen uutisen liittyen viheltelijä-puhaltelija Snowdeniin. Snowdenin kuulemmas, pitäisi nyt luovuttaa kaikki kirjoittamastaan muistelmateoksesta saadut tulot USAn hallitukselle. Samoin kaikki tulot puheista ja esiintymisistä, jotka on tehty liittyen tähän teokseen.

  ”Whatever profits Edward Snowden’s book “Permanent Record” has earned since its September release will need to be handed over to the US government, thanks to a new ruling from a federal judge.
  Profits from Edward Snowden’s memoir, ‘Permanent Record,’ must be handed over to the US government, a federal judge has ruled, all because the whistleblower didn’t let intelligence agencies vet the work before its publication.

  Judge Liam O’Grady ruled in federal court in Virginia this week that because Snowden did not first submit his book to the NSA or CIA for approval – something government employees with high enough security clearances are forced to do– the US government is entitled to profits from the work, as well as money earned from any paid speeches related to the book.

  “The contractual language of the Secrecy Agreements is unambiguous,” O’Grady said in his ruling. “Snowden accepted employment and benefits conditioned upon pre-publication review obligations.”

  It should come as little surprise that the man who stands against the US intelligence community spying on its own citizens did not want his book to come under the eyes of that same system in pre-publication.
  Snowden’s lawyer responded to the court’s decision by saying the NSA whistleblower preferred to risk losing potential book earnings in exchange for releasing his story unfiltered and untouched by US government officials.

  “It’s far-fetched to believe that the government would have reviewed Mr Snowden’s book, or anything else he submitted, in good faith,” Brett Max Kaufman of the ACLU Center for Democracy said. “For that reason, Mr Snowden preferred to risk his future royalties than to subject his experiences to improper government censorship.”

  The US has been trying to prosecute Snowden for espionage since he leaked details about the NSA’s mass electronic surveillance program in 2013, revealing the government was collecting data on citizens’ phone calls without obtaining individual warrants. Snowden managed to flee the country before being apprehended, and currently resides in Moscow, where he has been granted asylum.”

  https://www.rt.com/usa/476224-edward-snowden-book-profits-judge/

  Kaikki tämän henkilön käräjäjutut (jonka nimeä ei kannata lausua tai kirjoittaa) ovat mutu-juttua ja mutu-jutut ovat tämän ajan henki, zeitgeist. Tosiasioista viis tunteet ratkaisee.

  Viheltelijä-puhaltelija Snowden, joka on erittäin viisas mies toteaa alla olevalla videolla, kohdassa 10,40 eteenpäin, että tällainen tunteilu joka ohittaa tosiasiat on myrkkyä demokratialle.
  Jos yöllä ei saa unta kannattaa katsoa. 😀

  https://www.youtube.com/watch?v=e9yK1QndJSM

 15. Hyvä artikkeli Riikalta. Yhdenvertaisuusperiaate on vain kaunis satu. Patriisit (Petelius) saavat tehdä mitä tahansa rankaisematta kun taas plebeijejä voidaan kohdella täysin mielivaltaisesti (oululainen kaupunginvaltuutettu kopitettiin kolmeksi vuorokaudeksi ja riisuttiin munasilleen kuin jokin roisto).. Kopituksen tarkoitus oli juurikin estää hänen osallistumisensa valtuuston kokoukseen. Mahdollisesti kokoomuksen lestamafialta annettu käsky?
  Tämä yhteiskunta on järkyttävässä tilassa. Lopputuloksena voi olla sama tilanne kuin Saksassa neljäkymmentä luvulla.
  Kannattaa katsoa Roland Freislerin filmimateriaali niin saa osviittaa siihen mitä on odotettavissa. Materiaali on niin kauhistuttavaa, että se pitäisi olla K-80 .

  • Yhteiskuntavakauden romahtamisen P. Kolminaisuuden kolme luokkaa ovat
   Eliitti (”jumalat”)
   keskiluokka (”voittajan myötäilijä” aka ”realistit”)
   ja
   työläiset, työttömät, viljelijät, pk-yrittäjät, lapset ja vanh ukset (”maksajat” aka ”oikeudettomat” kunnes päre palaa)

   Siltä ainakin toisinaan tuntuu.

   Ihmisten arki voi olla todella kovaa.

   Moni ihminen, joka on kertonut minulle pätkän omaa tarinaansa, on kasvattanut minua ja kulkee mukanani. Olette osa tapaa, jolla hahmotan maailmaa, jaettuanne kanssani osan henkilökohtaista todellisuustunnelianne.

   Teihin törmää vaikka missä.

   Kiitos siitä, missä olettekin.

 16. Jossain Vastavalkean ketjussa viitattiin sivustoon virkamafia.fi. Kannattaisi tutustua. Luotettavista lähteistä saamani tiedon mukaan kyseisen sivuston ylläpitäjä, nainen vielä, oli hakattu sairaalakuntoon marraskuussa. Menkää ja katsokaa siis mitä sivustolta löytyy . Siis sivusto virkamafia.fi

  Tämä antanee hieman konkreettista kuvaa siihen missä Suomessa mennään tällä hetkellä. Maailman onnellisin kansa, -tai ainakin toiseksi onnellisin Tanskan jälkeen, tai pilleripilveen onnellistettu idioottilauma, -poikkeuklsia lukuunottamatta tietysti. Poikkeukset ajattelevat omilla aivoillaan, jotka syntymälahajana ovat saaneet. Muut ajattelevat kollektiiviaivoilla.

  • Pöyristyttävää!
   Levittäkää ihmeessä tietoa tuosta sivustosta, jotta ihmiset saisivat tietää millainen susilauma lampaan vaatteissa löytyy virkamieskunnan sisältä. Kuinka moni niistä kuuluu saatanallisiin vapaamuurareihin (ja pedofiilirinkeihin)?

  • Luin sivuston. Huh, kannataa todella elää hiljaista elämää ja vältellä oikeussaleja. Kerrostaloasunto, Toyota Corolla ja työläisammatti. Näillä mennään eläkkeelle asti 9 vuoden päästä.

   Ei todellakaan kiinnosta oikeussalien kymmenien tuhansien velat, huh.

 17. Kiinnostava KKO:n ennakkopäätös lähdesuojasta:

  Toimittajan kotoa takavarikoitua muistitikkua ei saanut tutkia eikä hyödyntää esitutkinnassa
  Julkaistu 20.12.2019
  Korkein oikeus (KKO) on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, joka koski Helsingin Sanomien toimittajan kotoa takavarikoidun, sinetöidyn aineiston tutkimista ja hyödyntämistä. KKO:n mukaan sinetöityä aineistoa ei saanut takavarikoida rikosasian todisteena käytettäväksi, koska se voi johtaa toimittajan tietolähteen paljastumiseen. KKO määräsi kuitenkin takavarikon pysymään edelleen voimassa mahdollisen menettämisseuraamuksen turvaamiseksi.
  Asian taustalla oli Helsingin Sanomissa 16.12.2017 julkaistu artikkeli puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta. Puolustusvoimat oli tehnyt artikkelista keskusrikospoliisille tutkintapyynnön, koska se katsoi artikkelin paljastaneen Suomen turvallisuuden takia salassa pidettäviä tietoja.
  Artikkelia kirjoittaneen toimittajan asuntoon oli toimitettu erityinen kotietsintä, jonka yhteydessä oli takavarikoitu muun ohella nyt kyseessä oleva muistitikku. Etsintävaltuutettu oli vastustanut sen takavarikoimista, koska se mahdollisesti sisälsi lähdesuojan alaista tietoa. Tämän johdosta muistitikku oli sinetöity ja sen tutkiminen ja hyödyntäminen oli saatettu tuomioistuimen ratkaistavaksi.
  KKO järjesti asiassa suullisen käsittelyn, jossa toimitettiin katselmus sinetöityyn aineistoon. KKO katsoi, että takavarikoidulta muistitikulta löytyneen tiedoston tutkiminen voi johtaa toimittajan tietolähteen paljastumiseen. Sinetöityä aineistoa ei siksi saanut takavarikoida tai jäljentää rikosasian todisteena käytettäväksi. Aineisto voitiin kuitenkin takavarikoida ja säilyttää sinetöitynä mahdollisen menettämisseuraamuksen turvaamiseksi.

  Ratkaisu (R2018/914, 20.12.2019) on tilattavissa KKO:n kirjaamosta, p. 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi
  Linkit
  » Ennakkopäätös KKO:2019:112

 18. Onko nykyään enää rehellistä puhua lähdesuojasta? Aikana jolloin fb: kin, siis kaupallinen — ainakin nimellisesti — toimija seuraa käyttäjiensä paikannustietoja.

  Jos toimittaja tai lähteellä on puhelin mukanaan tapaamisessa, heidät voidaan paikantaa, tunnistaa ja tietoa käyttää.

  Puhelutiedot, pc:n tiedot, luotto- ja pankkikortit, auton gps, valvontakamerat, näitä piisaa, keinoja.
  Sellaista ”vapaata liikkuvuutta” 😀

 19. Entä kun käytän ”lähteenä” eduksunnan asikairjoja; jotka myöhemmin on julistettu salatuiksi ?

  Tällainen tapaus esimerkiski on Kansainvälisen rikostuomioistuimen lahjonta He 55/2007 avulla .

  Syyllistynkö rikokseen; jos kerron omasta muistista pääkohdat asioiden kulusta ?

  Voidaanko pääni takavarikoida menettämisseuraamuksen vuoksi … nytkö pitäisi pelottaa .

  Sisäministeriö esimerkiksi on ”väärän arkistoinnin” takia tuhonnut vuoden 2012 kaikki salaiseksi ( luokka 2 ) määrätyt asiakirjta kai koskien lailla 444/2012 suoritettua miljardivarkautta .

  Vonko esimekriksi käyttä asiakirjoja, jotka olivat vapaasti saatavissa eduksunnan sivuilta; ja ne on myöhemmin julistettu salaiseksi ?

  Onko eduksunnan toiminta Suomessa julkista vai salaista ?

  Minä ainakin olen ihmisoikeudeton Suomen kansalainen; koska 9.12. 2005 jätin SYYTEILMOITUKSEN Valtakunnansyyttäjänvirastoon lainsäädännöllisestä kokemastani syrjinnästä ja kokemistani virkarikoksista ( PL 118 §:n mukaisia asioita ).

  Syyteilmoitusta kirjattiin diaariin 8 kuukautta ja jätettiin käsittelemättä !

  Samasta asiasta tekemäni rikosilmoitus Porin poliisille on ollut ”esitutkinnassa” 8.9. 2005 lukien .

  Pl 118 §:n valtiopetoksesta ja lain 444/2012 miljardivarkaudesta tekemääni rikosilmoitusta ”poliisi” ei vieläkään ole kirjannut diaariin … eli olenko oikeasti niin ihmisoikeudeton, että voisin anoa turvapaikkaa jostakin toisesta valtiosta ; vaikka Britanniasta; tai voinko anoa toisen valtion poliisi / oikeuslaitosta tutkimaan minuun kohdistettuja rikoksia; joita Suomen ”lain” mukaan ei voida tutkia; ja joita Kansainvälinen rikostuomioistuin ei voi tutkia, koska Suomi lahjoi sen ?

  Mikä taho on toimivaltainen tutkimaan Suomen tekemän kansainvälisen rikostuomioistuimen lahjonnan, joka aiheuttaa miljoonakulut Suomen veronmaksajille ?

 20. ”Koskevatko perusoikeudet kaikkia?” Yritän vastata. Ensiksi positiivinen, idealistinen vastaus: Kyllä, perusoikeudet koskevat kaikkia. MUTTA. Vaikka perusoikeudet (ja niiden taustalta löytyvät ihmisoikeudet) koskevat kaikkia (jokaista), niistä eivät kaikki pääse käytännössä nauttimaan, ”valitettavasti” (jota sanaa muuan valtionpäämies ja Jukka Puoltila usein käyttivät).

  Suomessa kaikki eivät saa kaäytännössä nauttia heille kuuluvista perustuslaissa säädetyistä perusoikeuksista

  Näyttää vahvasti siltä, että maassamme vallitseva ’hallitsemis- ja hallintojärjestelmä’ on ainakin osaksi pahasti ’vinksahtanut’. Jokaisen näkyvissä olevat ongelmat eivät sellaisenaan johtune lainsäädännöstä vaan sen soveltamisesta käytäntöön. Yksi keskeinen ongelma on, että maassamme oikeistopuolueet ja niitä myötäilevät puolueet eivät ole ottaneet eivätkä ota vakavasti omaa perustuslakiamme (Suomen perustuslaki [731/1999]).

  Juhlapuheissa kuulemme, että me olemme lähes kaikessa maailman ensimmäisiä tai joka tapauksessa parhaiden joukossa. Mistä moinen rehentely? Eikö rehdimpää olisi kysyä, vastaako arjen todellisuus oman valtiosääntömme vaatimuksia? Vastaus on monelta osin kieltävä: ei vastaa!

  Hyvinvointivaltio?

  Meille kerrotaan, että Suomi on hyvinvointivaltio. Tämä pitää paikkansa oikeudellisesti velvoittavien asiakirjojen valossa. Sosiaalisista perusoikeuksista on säännökset Suomen perustuslaissa (731/1999). Lisäksi maatamme velvoittavat YK-järjestelmän puitteissa voimaan saatetut ihmisoikeussopimukset, samoin EU:n perussopimukset ja Euroopan sosiaalinen peruskirja. Olemme siis paperilla huomattavasti edellä esimerkiksi ainoaa supervaltaa, jonka perustuslaki ei edes edellytä sosiaaliturvaa. (Sen sijaan Atlantin takana perustuslaki turvaa aseenkanto-oikeuden. USA:ssa voimassa oleva varsin laaja käsiaseiden kanto-oikeus perustuu perustuslain toiseen lisäykseen vuodelta 1791.

  (Yhdysvaltojen perustuslain toisessa lisäyksessä säädetään: ”A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the People to keep and bear Arms, shall not be infringed.” USA:n korkeimman oikeuden linjauksen [2010] mukaan osavaltioilla ei ole toimivaltaa rajoittaa kansalaisten perustuslaillista aseenkanto-oikeutta. Jokaisella kansalaisella on oikeus omistaa ja kantaa asetta, eikä sitä voi rajoittaa osavaltiokohtaisesti. Tavanomaisia ampuma-aseita ei USA:ssa rekisteröidä.)

  Ja palataanpa sitten taas Suomenlahden rannalle.

  Suomen perustuslain 7. pykälä: ”Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen (…) turvallisuuteen” (1. momentti). ”Ketään ei saa (…) kohdella ihmisarvoa loukkaavasti” (2. momentti).

  Suomen perustuslain 19. pykälä (Oikeus sosiaaliturvaan): ”Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon” (1. momentti). ”Julkisen vallan on turvattava (…) jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä” (3. momentin ensimmäinen virke).

  Välttämätön meentulo ja huolenpitoon: ”Välttämättömällä toimeentulolla ja huolenpidolla tarkoitetaan sellaista tulotasoa ja palveluja, joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellytykset” (Hallituksen esitys [HE] 309/1993 vp).

  Riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut: ”Palvelujen riittävyyttä arvioitaessa voidaan lähtökohtana pitää sellaista palvelujen tasoa, joka luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä” (HE 309/1993 vp).

  Suomen perustuslain 22. pykälä (Perusoikeuksien turvaaminen): ”Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.”

  Suomen perustuslain 124. pykälä (Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle): ”Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.”

  (Huom! Meillä siis julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin virnaomaiselle mm. sillä edellytyksellä, että ”se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa […]”.)

  Tähän väliin voimme vielä luoda katsauksen hyvinvointivaltion käsitteeseen. Ottakaamme avuksi Tieteen termipankki:

  Määritelmä: [hyvinvointivaltio] ”on politiikan tutkimuksen (valtio-opin) valtiojärjestelmäluokituksissa määritelty valtioksi, jossa julkiselle vallalle (ensisijassa valtiolle ja kunnille) annetaan keskeinen rooli kansalaisten elintason ja toimeentulon varmistamisessa”

  Selite: ”Valtiosääntöoikeudellisesti merkittävä ja hyvinvointivaltioajatteluun kuuluva komponentti on taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien järjestelmä sekä sen tehokas toteuttaminen ja valvonta. Myös useilla muilla perusoikeussääntelyillä on liittymäkohtia hyvinvointivaltion teoriaan ja -toteutukseen. Kansallisen järjestelmän vastinparina kansainvälisen oikeuden tasolla ovat sosiaalisia perusoikeuksia sekä ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa toteuttavat kansainvälisoikeudelliset yleissopimukset.”

  Katse käytäntöön: Esimerkki käytännön ongelmista vuonna 2019:[*] Eräässä Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:n (Validia Asuminen) helsinkiläisessä asumisyksikössä oli liian vähän henkilökuntaa. Tämä johti muun muassa siihen, ettei asumisyksikössä asuva vaikeavammainen mies päässyt normaalisti pyydettäessä luonnollisille wc-tarpeilleen vaan joutui päästämään ulosteen housuihinsa. Lopulta hän kieltäytyi asumasta kyseisessä asunnossa viikonloppuisin, koska silloin asumisyksikössä ei ollut riittävästi henkilökuntaa. Avuksi löytyi miehen 80 vuotta täyttänyt äiti, jonka luokse mies hädissään viikonloppuisin matkasi. – Tuossa tapauksessa ja lukuisissa vastaavissa tapauksissa kysymys lienee siitä ’ongelmasta’, johon Invalidiliiton Validia-Asumisen toimitusjohtajan kerrotaan viitanneen toteamuksella, että ’jos henkilökuntaa lisätään. me emme enää kykene tuottamaan voittoa’ (<= tuo oli viestin ajatus). – Toteamus on pöyristyttävä, kun otetaan huomioon, että kysymys on vaikeavammaisten ihmisten perusoikeuksista eikä suinkaan yksittäisen jättiyrityksen taloudellisen voiton varmistamisesta ja että samaan aikaan STM:n verovaroin tukeman järjestön pääjohtaja nauttii lähes tähtitieteellistä vuosipalkkaa (220 000 euroa)!

  Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:n (Validia Asuminen) toiminnassa on pitkän ajan kuluessa esiintynyt suuria epäkohtia.

  #Invalidiliiton vammaispalvelut syyniin
  Omaiset raportoivat lääkevirheistä, paleltuneista raajoista ja vammaisten unohtamisesta saunaan. Validia Asuminen syyttää nuoria lähihoitajia sitoutumisen puutteesta.
  kotimaa 27.11.2019
  Terveydenhuollon valvontaviranomaisilla on käynnissä tarkastusoperaatio Invalidiliiton omistamissa vaikeavammaisten asumispalveluyksiköissä eri puolilla Suomea.
  Tarkastusten taustalla on suuri määrä kanteluja ja epäkohtailmoituksia.
  Suomen Kuvalehti sai haltuunsa osan kanteluista, joita eri viranomaisille tehtiin ennen valvontaiskun käynnistämistä.
  (https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/asukas-unohtui-saunaan-yli-tunnin-wc-odotus-pyoratuolilla-pakkaseen-sisavaatteissa-invalidiliiton-asumispalveluista-kanteluvyory/)

  #Vaikeasti vammainen tytär jäi ilman lääkkeitä, nuori mies unohtui kuumaan saunaan – asukkaiden kokemukset paljastavat, miksi Validia joutui tehovalvontaan
  Suomen suurimman vammaisasumisen järjestäjän pitkään jatkuneet ongelmat paisuivat niin suuriksi, että nyt niitä ratkotaan viranomaisvoimin.
  Lääkkeitä on jätetty antamatta, eikä omaisille kerrota asukkaan terveydentilan huononemisesta. Suihkuun ei pääse tarpeeksi usein. Vessaan pääsyä voi joutua odottamaan useita tunteja.
  Esimerkiksi näistä vammaisten palveluasumisen epäkohdista on otettu yhteyttä aluehallintovirastoihin, eduskunnan oikeusasiamieheen ja Valviraan. Kantelujen kohteena on Suomen suurin vammaispalveluasumista tarjoava yritys.
  Tänä syksynä Validia-asuminen on joutunut Valviran ja aluehallintovirastojen tehovalvonnan kohteeksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Valvira ottaa tehovalvontaan pääosin vammaispalveluita tarjoavan yrityksen. Syy valvontaoperaatioon on kanteluiden ja epäkohtailmoitusten suuri määrä ja siitä seurannut epäily asiakasturvallisuuden vaarantumisesta.
  (18.12.2019 Yle Uutiset, https://yle.fi/uutiset/3-11112893)

  #Valviralla ja avilla meneillään poikkeuksellisen laaja tarkastus Suomen suurimmassa vammaisten asumis­palveluja tuottavassa yhtiössä (9.11.2019) (https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006302178.html)

  Hämmentävää: Mikä on hämmentävää? Hämmentävää on, että Invalidiliitto ry:n ja sen Validia-Asumisen epäkohdista on raportoitu mediassa jo ainakin vuodesta 2011 lähtien, mutta mitään ei näytä tapahtuneen. Mitään ei näytä tapahtuneen siitäkään huolimatta, että asianomaiset valvontavirnaomaiset ja ylimmät laillisuusvalvojat ovat varmasti olleet tietoisia kyseisistä epäkohdista. Joka tapauksessa heidän on katsottava olleen tietoisia sanotuista epäkohdista. Eihän voida ajatella, etteivät nuo viranomaiset ja valvojat seuraa median raportointia? Hämmentävää on, ettei raportoiduista epäkohdista näytä milloinkaan seuraavan mitään negatiivisia sanktioita asioista vastuussa oleville. Ketään ei näytä saatetun vahingonkorvausvastuuseen tai muuhun vastaavaan vastuuseen rangaistuksista puhumattakaan. On kuin ajateltaisiin, ettei vaikeavammaisista ihmisistä tarvitse välittää ja etteivät ihmis- tai perusoikeudet viimeisessä analyysissä heille edes kuulu.

  Näyttää usein siltä, että järjestelmä turvaa enemmänkin vaikeavammaisten oikeuksilla taloudellista voittoa tuottavien suuryritysten (konsernit) kitkatonta voitonsaantia?

  Ulkoistamisten tie kuljettu loppuun: Suomessa vanhushoivalla ja palveluasumiseen subjektiivisena oikeutena oikeutetuilla vaikeavammaisilla ihmisillä rahastetaan ulkoistamisen varjolla valtavia rahamääriä. Kyseiset ihmiset ovat usien huutolaisen asemassa, vastenmielisen kaupankäynnin kohteina.

  On selvää, että nykyinen, jo pitkään jatkunut käytäntö on loukannut ja loukkaa asianomaisten hoidettavien ja asukkaiden perusoikeuksia. Järjestelmä on käytännössä ollut ja on monin osin perustuslain 7. pykälän, 19. pykälän, 22. pykälän ja 124. pykälän vastainen.

  Nykyinen epäkohtia vilisevä järjestelmä on luotu oikeistolaisten ja porvarihallitusten toimin. Ongelmat nousivat korkeimpaan potenssiinsa Sipilän hallituskauden aikana.

  Järjestelmään on tultava muutos. Kansanrintamahallituksen tulee tarttua toimeen. Ylimpien laillisuusvalvojien on pistettävä hihat heilumaan, ihan oikeasti.

  Ja suuri häpeä vuosikymmenten mittaan torkkuneille valtiosääntöasiantuntijoille. Ettekö te ole todellakaan oivaltaneet…? Tulee väkisin mieleen taannoinen virkamiehen määritelmä: ”Mies istuu, järki seisoo, asiat makaa, palkka juoksee.”
  #
  Attendo Suomi on Attendo-konsernin alaisuudessa toimivia yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluyrityksiä hallinnoiva yritysryhmä. Se toimii perusterveydenhuollon, hoivan, työterveyshuollon, suun terveydenhuollon, lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon alalla.

  Vuonna 2013 Finnwatch syytti Attendoa tulojen siirrosta veroparatiiseihin. ”Finnwatch: Terveysyhtiö Attendo ohjaa varojaan veroparatiisiin – Kansalaisjärjestön raportin mukaan yritys on maksanut konsernilainoja Luxemburgiin 110 miljoonaa euroa” (https://www.hs.fi/talous/art-2000002684452.html).
  #
  Finnwatchin keväällä 2019 julkaisemassa sote-alan verovastuullisuusselvityksessä Mehiläinen sai 6 vertaillusta yhtiöstä huonoimman kokonaisarvosanan -2 (asteikko -11 … +11). Mehiläinen on selvitystä edeltävinä vuosina ollut alikapitalisoitu rahoituslaitoksilta otetuilla lainoilla. Niistä maksettavat korot vähentävät Suomessa näytettävää veronalaista tulosta. Yhtiön omavaraisuusaste on ollut huomattavasti alan keskiarvoa matalampi. Yli puolet Mehiläisen lääkäreistä työskentelee ulkopuolisina palveluntarjoajina. Yhtiön osaomistuksessa oleva OmaPartners Oy maksaa osakaslääkäreille työpanososinkoja. Vuonna 2018 näitä osinkoja on maksettu 6,05 miljoonaa euroa.
  – Mehiläinen ja siihen kuuluva, hoivapalveluja tuottava yhtiö (silloiselta nimeltään Carema) saivat osakseen vuonna 2011 runsaasti negatiivista julkisuutta Pohjoismaissa. Julkisuudessa käsiteltiin Jerseyn veroparatiisiin suuntautunutta, aggressiivista verosuunnittelua ja hoivapalvelujen arkeen liittyviä säästöjä. – Tammikuussa 2019 Esperin hoivakodissa sattuneen kuolemantapauksen myötä nousseen julkisen keskustelun myötä Yle nosti esille, että kolmesta suuresta hoivakotiyrityksestä Esperin ja Attendon lisäksi myös Mehiläisen hoivakodeissa on ollut muun muassa hoitajien määrän alimitoituksesta johtuvia ongelmia.
  #
  Vaatimuksia: Vanhushoivapalvelujen ja vammaispalvelujen ulkoistaminen on lopetettava. Väärinkäytöksiin syyllistyneet on saatettava oikeudelliseen vastuuseen. Valtion ja kuntien on otettava niille kuuluva vastuu täysimääräisesti. Kuntien on otettava palvelut ja asumisyksiköt omaksi toiminnakseen. Rahaa kyllä löytyy, kun sitä ei enää tarvitse lapioida häikäilemättömille suuryhtiöille ja sijoittajille. Rahaa löytyy, kun sitä näyttää liikenevän 10 miljardia hävittäjiinkin.

  Ja viimeinen vetoomus: lakkauttakaa veroparatiisit! ECRASEZ L'INFÂME !
  ———
  [*] Ongelmat eivät suinkaan loppuneet vuonna 2019. Ne jatkuvat yhä edelleen vuonna 2020.

  Eräs esimerkki: ”Viimeisimmässä THL:n Perusturvan riittävyyden arviointiraportissa päätulos oli, että perusturvan taso oli heikentynyt tai pysynyt muuttumattomana vuosina 2015–2019. Erityisesti työttömän perusturvan taso on heikentynyt indeksileikkausten ja aktiivimallista johtuvien etuuksien alentamisen seurauksena. –
  THL on todennut, että nykyhallituksen perusturvan korotusten jälkeenkään työttömyysturvan ja sairausvakuutuksen perusturva ei yllä vielä kohtuulliseksi katsottuun vähimmäiskulutukseen eli niin sanottuun minimibudjettiin. Yksinasuvalla alle 65-vuotiaalla tämä minimibudjetti on asumismenojen jälkeen noin 650 euroa kuukaudessa. – – Peruspäivärahan korottaminen 20 eurolla kompensoi pitkälti viime hallituskaudella tehdyt työttömyysturvan leikkaukset, mutta ei riitä poistamaan toimeentulotuen tarvetta, THL totesi lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. – THL:n mukaan perusturvan korotustenkin jälkeen työttömän peruspäivärahan saajalla jää 190–260 euron vaje kuukaudessa viitebudjettiin.” (Hanna Gråstrn: 20 euron korotus ei näy kukkarossa. Iltalehti 30.1.2020)

 21. To whom this may concern

  Perustuslain 22. pykälässä säädetään: ”Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.”

  Perustuslain 19. pykälä (Oikeus sosiaaliturvaan): ”Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon” (mainitun pykälän 1. momentti). – ”Julkisen vallan on turvattava (…) jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut” (ks. mainitun pykälän 3. momentti).

  SOSTElle (Suomen sosiaali ja terveys ry) tehty selvitys (joka julkistettiin suurelle yleisölle 2.2.2020) osoittaa, että ”[n]ykyinen perusturva ei riitä välttämättömiin tarpeisiin ja palveluihin”. Tämä tarkoittaa, että Suomessa kaikki eivät saa nauttia heille perustuslain 19. pykälän mukaan kuuluvasta perusoikeudesta sosiaaliturvaan.

  Ongelman lyhyt kuvaus SOSTEn verkkosivustolta (https://www.soste.fi/uutinen/sosten-selvitys-perusturvaetuudet-eivat-riita-valttamattomiin-menoihin/): ”SOSTEn selvitys: Perusturvaetuudet eivät riitä välttämättömiin menoihin”

  ”Tulonsiirtojen ja verotuksen muutosten yhteisvaikutus on ollut hyvätuloisia suosiva ja pienituloisille kielteinen vuodesta 2015 vuoteen 2019. Kehitys kääntyy 2020, mutta nyt tehdyt muutokset korjaavat vain osittain aiempien vuosien heikennyksiä pienituloisille.
  (…)
  VTT Pertti Honkasen SOSTElle tekemässä selvityksessä Perusturvan kehitys 2010 – 2020 tarkastellaan perusturvan kehitystä vuodesta 2010 vuoteen 2020 sekä kuvataan esimerkkilaskelmilla, mitä sen korottaminen viitebudjettien määrittelemän kohtuullisen minimikulutuksen takaavalle tasolle maksaisi. Viitebudjetti on esimerkkilaskelma, joka osoittaa, kuinka paljon rahaa tarvitaan arjessa aivan välttämättömien tavaroiden ja palveluiden hankkimiseksi. Viitebudjetin määrittelemä kulutuksen taso on kaukana kotitalouksien keskimääräisestä kulutuksesta.

  Välttämättömän kulutuksen varmistaminen kaikille edellyttää huomattavia korotuksia perusturvaan

  Nykyinen perusturva ei riitä välttämättömiin tarpeisiin ja palveluihin. Selvitys osoittaa, että tilanteen korjaaminen vaatisi huomattavia korotuksia perusturvaan. Esimerkiksi yksin asuvan työttömän peruspäiväraha pitäisi lähes kaksinkertaistaa nykyisestä, korotuksen tulisi olla 607 euroa.”

  Edellä esitetyn perusteella pyydän, että Julkinen valta (valtio, kunnat) perehtyy edellä tarkoitettuun selvitykseen ja ryhtyy kiireellisiin toimenpiteisiin perustuslain 19. pykälässä säädettyjen, kaikkien ahdingossa elävien ihmisten perusoikeuksien tehokkaaksi toteuttamiseksi.

 22. Magneettimedian härskin oikeusmurhan seurauksena menetin mielenkiintoni näihin valtamedian uutisiin, missä ei ole päätä eikä häntää. Kommentointi ja oikaisu yritykset torpataan moderaattorien ja itse sensuurin avulla. Lukijan harmistuneet mielipiteet jäävät huomioitta. Kriittisyys aiheuttaa jatkuvan bannin. Käytännössä on kielletty kirjoittamasta Israelista, siionismista, holohouksista, ja joistakin noita aiheita kriittisesti käsittelevistä tutkijoista kuten Ernst Zundel. RIP.
  Arvostan Riikan terävää kynää, sekä nyt uudelleen näitä vaihtoehtomedioita kuten ”Vastavalkea”. Tukeakseni faktapohjaista kirjoittelua liityin juuri kannattaja jäseneksi Toimittajaliittoon vastapainoksi puolueelliseksi kokemalleni Journalistiliitolle.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here