Ilmastoprofeetaksi tituleeratusta ruotsalaisteini Greta Thunbergista on tehty dokumenttielokuva, joka saa ensi-iltansa vuonna 2020. Greta on kiertänyt maailmalla julistamassa ajan loppumista jo vuoden ajan.

Profeetta ilmestyy

Järjestyksessä toisen elokuvansa, nimeltään ”Greta”, on ohjannut Nathan Grossman. Uutiskanava RT kirjoittaa ohjaaja Grossmanin seuranneen Gretaa aina ensimmäisestä, lakkokyltin kanssa katukäytävällä istutusta päivästä asti.

RT kysyy, kuinka filmiryhmä sattui osumaan paikalle heti Gretan ilmastolakon ensihetkistä alkaen, ja jatkaa kertoen, että Gretan vanhemmat, oopperalaulaja Malena Ernman sekä näyttelijä Svante Thunberg tarjosivat Ruotsin SVT:lle jo vuonna 2016 tv-show’ta, jota olisi tähdittänyt tuolloin 12-vuotias Greta. SVT kuitenkin hylkäsi ”fantastisen ohjelmaidean”.

Gretan vanhempien ystävää, finanssialan viestintään erikoistuneen Laika Consulting -nimisen pr-toimiston omistanutta Ingmar Rentzhogia on jo syytetty Gretan avulla rahastamisesta. Rentzhogin omistama ilmastonmuutos-asioihin keskittynyt ”We don’t have time” -osakeyhtiö, joka teki Gretan tunnetuksi yhtiönsä ”kasvoina” ja yhtiönsä tunnetuksi Gretan kasvoilla, on netonnut miljoonia dollareita Gretan avulla. ”Meillä ei ole aikaa” -osakeyhtiön ensimmäinen osakeanti tuotti 10 miljoonaa kruunua (noin miljoona euroa) ja suunta on ollut ylöspäin. Rentzhog on toiminut myös Gretan äidin pr-henkilönä.

Profeetan seuraajat

Puolan Katowicessa pidettiin YK:n ilmastokokous 2019. Media uutisoi Gretan puhuneen ympäri maailmaa tulleiden vallanpitäjien edessä. Tilaisuudessa kuvatun videon (Rapport: 15-åriga Greta Thunberg klimatmötets unga superstjärna) perusteella sali, jossa Greta puhui, oli käytännössä tyhjä — vaikka mediankuluttaja ei sitä uutisoinnin perusteella tietoonsa saanutkaan. Vastavalkea muistuttaa jälleen kerran, kuinka tärkeää on tarkistaa uutislähteensä tiedot ennen kuin muodostaa kantansa johonkin asiaan.

Vastavalkea arvioi artikkelissa Tarvitaan Greta-vapaa vyöhyke! jo aiemmin Gretasta rakennetun ”kasvot”, joiden avulla hyväksytetään erilaisia tapoja rahastaa ja verottaa ilmastonmuutokseen ja maailman pelastamiseen vedoten — ja juuri näitä keinoja päättäjät ovat ratkaisuna tarjonneet.

Onko syytä huolestua, kun ennakkoluulottomia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi vaativa Suomen tuore pääministeri Sanna Marin (sdp) kertoo inspiroituvansa ilmastorahastuslobbaus-ryhmän taitavalla markkinoinnilla ikonisoimasta Greta Thunbergista, sen takia mitä Greta edustaa?

Näin voisi päätellä. Hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä sekä puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Valittu keino näyttäisi olevan liikkumisen tekeminen niin kalliiksi, että liikkuminen loppuu.

Profeetalliset seuraukset

Ilta-Sanomien artikkeli kertoo fossiilisista polttoaineista luopumisen olevan kaikkein keskeisin toimi. Yksi ehdotuksista on myyntilupajärjestelmä, jossa polttoaineen jakelijan olisi ostettava valtiolta jokaista myytävää polttoainelitraa varten polttoaineen hiilisisältöön sidottu myyntilupa; päästölupamaksut tulisivat muiden, jo kerättävien sekä suunnitteilla olevien verojen ja maksujen päälle. Logistiikkaan kohdentuvat korotukset nostaisivat samalla elintarvikkeiden tuottajien kuluja, mikä saanee monta viljelijää päättämään tuotannon lopetuksesta. Logistiikkakulujen kohoaminen vaikuttaa myös jälleenmyyjien kuluihin korottavasti, mikä nostaa elintarvikkeiden ja kaiken muunkin kaupassa myytävän kuluttajahintoja sekä vaikuttaa matkailualaan negatiivisesti.

Tämä käy yksiin Iiris Suomelan (vihreät) viestin kanssa. Suomela tuntui toteavan Twitterissä epäsuorasti, että hallituksen tarkoituksena on varmistaa, ettei eläminen halpene.

Gretan ydinviestin, ”kaikki menee päin helvettiä ja päättäjät ovat epäonnistuneet”, allekirjoittanee monikin. Tulevaisuudessa yhä useampi.

Kommentti

Ehdotan luopumista elintarvikkeiden arvonlisäverosta sekä suunnitelluista polttoaineiden hinnankorotuksista. Näiden poistumista voitaisiin kompensoida porrastetulla ongelmajäteverolla, joka perittäisiin esimerkiksi elohopeaa sisältävistä energialampuista, vaikeasti hävitettävistä tuotteista (tuuliturbiinien rungot, aurinkokennot, akut), muovileluista ja -pakkauksista, vahingollisia kaasuja sisältävistä laitteista sekä helposti hajoavasta kulutuselektroniikasta. Ydinvoimaloiden kohdalla ongelmajätevero voisi olla muita veroluokkia huomattavasti korkeampi.

Finanssitalouden vahingolliset tuotteet (johdannaiset, jälleenmyyntiin paketoidut lainat, vakuuskuoret jne) kuuluisivat ongelmajäteverotuksen piiriin.

Tällainen ohjaisi kulutusta terveempään suuntaan vähentäen jätteen määrää sekä tekisi finanssitalouden riskituotteet vähemmän houkutteleviksi sijoituskohteiksi.

Riikka Söyring

Suomen tilastokeskuksen tilastointi Suomen kasvihuonekaasupäästöistä kertoo mm. seuraavaa:

* Päästöt kasvoivat 2% vuoteen 2017 verrattuna mutta vuoden 1990 päästöihin verrattuna kokonaispäästöt olivat 21% pienemmät; kokonaispäästöissä ei ole mukana metsätalous eikä maankäyttö tai maankäytön muutokset.

* Suomen maakohtainen päästövähennystavoite on 16 %. Päästökiintiöitä voi lainata seuraavalta vuodelta samoin kuin siirtää ylijääviä kiintiöitä seuraavalle vuodelle.

* Maankäytön, maankäytön muutoksien ja metsätalouden ottaminen mukaan laskelmiin vähentäisi Suomen kokonaispäästöjä.

* Merkittävimmät kokonaispäästölähteet ovat energiasektori (75%), teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö (10%), maatalous (11%, laskua edellisvuoteen 3%, syynä mm. tilojen lukumäärän lasku) ja jätteiden käsittely (3%). Metalliteollisuuden päästöt nousivat 9 prosenttia.

* Energiasektorin päästöt ovat kasvaneet 3 %, johon eniten ovat vaikuttaneet turpeen ja maakaasun käytön lisääntyminen. Biomassan (puupolttoaineet) energiakäytön hiilidioksidipäästöjä ei sisällytetä energiasektorin päästöihin.

* Hiilinielu on pienentynyt teollisuuspuun lisääntyneen hakkuun myötä.

* Liikenteen osuus päästöistä on vähentynyt.

* Eu:n päästökauppadirektiivin mukaan päästöoikeuksien määrä alenee vuosittain niin, että vuonna 2020 päästöjen tulee olla 21 % päästökauppasektorin vuoden 2005 päästöjä pienemmät; lentoliikenteen päästökaupan kattavuus ja laskentatapa poikkeavat inventaarion laskentatavasta.

* Energiaviraston huhtikuussa 2019 julkistamien päästötietojen mukaan eniten hiilidioksidia päästäneet laitokset ovat SSAB, Neste, Helen, Turun seudun energiantuotanto, Fortum, Vaskiluodon voima, Outokumpu ja Alholmens Kraft; vuonna 2017 päästökauppasektorin osuus kokonaispäästöistä oli 45 % kun lentoliikenne jätetään huomioimatta.

* Liikennefakta.fi kertoo liikenteen osuuden energian loppukäytöstä olevan noin 16 %. Vuoteen 1990 verrattuna vähennystä on 4 %, vuoteen 2005 verrattuna 10 %. Laskelmassa on mukana raide- ja vesiliikenne (ilman kalastusaluksia).

* Suomen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on 0,15 prosenttia. Väkilukuun suhteutettuna energian kulutus per henkilö on silti suurehko, koska maamme on pitkien etäisyyksien ja kylmän ilman maa.

Lähteitä

Helen Buyniski | RT (17.12.2019): Surprise! Greta thunberg BIOPIC reveals cameras were rolling from day one of her ”viral” rise

Expressen |Klimat (4.10.2019): SVT nobbade tv-serie om Greta Thunberg

Katerina Janouch,| Die Weltwoche (23.1.2019): Wir basteln uns eine Klima-Ikone

Henrik Alexsandersson (29.12.2018): Klimat-Greta has left the building

Andrew Montford | The Spectator (13.2.2019): What’s behind climate change activist Greta Thunberg’s remarkable rise to fame

Gunilla von Hall | Svenska Dagbladet (9.2.2019): Bolag använde Greta Thunber som dragplaster — drog in 10 miljoner

Tilastokeskus: Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2018, kokonaispäästöjen kehitys sektoreittain

Artikkelikuva Gretasta ajalta jolloin hän oli vielä työelämässä mukana: Eero Järnefelt (1893), Raatajat rahanalaiset (public domain).

33 KOMMENTTIA

 1. > [polttoaineiden] myyntilupajärjestelmä

  Myyntiluvan lopputulos ja tarkoitus on täsmälleen sama kuin verotuksen. Samaan loppu­tulokseen päästäisiin pelkästään veroa korotta­malla. Veron korotta­misessa on kuitenkin yksi perustavaa laatua oleva ero, joka tekee sen poliitti­sesti toteuttamis­kelvotto­maksi: myynti­lupa­virasto.

  Jos tyydyttäisiin vain polttoaine­veron korotta­miseen, se olisi toteutet­tavissa vain muuttamalla vero­prosenttia. Ja olisiko siitä mitään hyötyä puolueelle ja puolue­kavereille? Ei. Tarvitaan uusi virasto, joka voidaan läänittää omalle puolueelle ja kaverit saavat paljon hyvä­palkkaisia virkoja, joista käsin puolueen asioita on sitten helppo hoitaa.

  – Myynti­lupa­virastoon ei oteta edes siivoojan apulaista, jos jäsenkirja puuttuu.

  Hallituksen pokeri­pöydässä pätee yksi sääntö: Jokainen tuo omat rahat tullessaan pelipöytään. Toisten mandaa­teille lääni­tettyihin rahoihin ja virkoihin ei saa koskea. Raken­teelliset uudistukset on kielletty. Tämän seurauksena vanhojen nimikkeiden alla kerätyt verot vain lihot­taisivat noita “vanhoja puolueita”, jotka alun perin keksivät kulloi­senkin veromuodon.

  Sitä paitsi. Eikös edelliset vaalit olleetkin “ilmasto­vaalit”. Sehän tarkoittaa, että istuva hallitus sai mandaat­tinsa ilmasta, ei kansalta. – Kyseessä ei ollut kansanvaali. Ja äänestäjät hyvin tiesivät sen. – On luonnol­lista, että hallituksen tärkein tehtävä on toteuttaa sitä agendaa, jonka se saa ilmasta; ei sitä, jonka se mukamas olisi saanut kansalta.

  – Ilmastovaalien seurauksena meillä on hallitus, jonka ei tarvitse edes valehdella toimivansa kansan hyväksi.

  • Kolmen markan mies, huomaan että olet seurannut politiikkaa pitkään.

   Huomiosi uusien suojatyöpaikkojen (uusi virasto) perustamisesta muistutti, että heti kun saan aikaa, pitää käydä läpi nykyhallituksen uudet avustajat (69 kpl) muodostaakseni käsityksen siitä mistä heitä palkitaan, millä meriiteillä on duuniin tultu.

   Auttaa samalla hahmottamaan mitä on odotettavissa.

 2. Voi luoja, mistä näitä järjettömyyksiä todella sikiää.
  Mitä meidän väliä välittää, mitä Ruotsi tohisee omassa ”pyhimysnarinassaan” tai rikkaat suomenruotsalaiset keskenään kilvan ”hyvistelevät” Tesloillaan ja statussuvakoimisillaan.
  Me (muut) voimme hyvällä omatunnolla seurata mitä muu maailma ja surkuhupaisa Eu taas häslää eikä (taas) ensimmäisenä tunkeuduta ”teuraalle” muiden mieliksi. Maailmassa on kova kilpailu resursseista ja taloudellisista saavutuksista, missä hölmöläisten ottaisi ohraleipä. 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♀️

 3. Ilmasto vaihtelee ilman Gretaakaan kun pohjoisnavan jäätyminen näyttää tänä saavuttavan normaalitasonsa. Mielenkiintoista on vain se että tiesivätkö vihreät alusta asti että ilmasto ei lämpene ihmisen toimilla vai ei. Jotain asiasta kertoo että lämpötilatilastoja on joku vihreitä lähellä ollut tutkimuslaitos väärennellyt. Ainakin nyt vihreiden ja muiden pitäisi olla selvillä että ilmaston muutos tavoitteet perustuu väärälle tiedolle kuten tämä Gretankin tapaus osoittaa ja tehtävä siitä oikeat johtopäätökset ja kyllä vihreille js muille muuta luonnonsuojelua riittää ettei tarvitse jäädä työttömäksi. Valitettavasti ilmastonmuutostouhotus on vallannut koko hallituksen ja varmasti tekevät sen perusteella suomalaisia vahingoittavia päätöksiä. Vihreät ei varmasti luovu hiilineutraalius tavoitteistaan ja muille hallituspuolueille jää sitten tehtäväksi ohjata vihreät oikealle tielle. Koko ilmastomuutostouhotus perustuu yhteiskunnan ja yritysten rahastukseen ja kerätyn rahan siirtymiseen muualle ja pois hyvivoinnista ja muista tärkeistä valtion menoista. Poliitikot valitettavasti menee trendiaiheiden mukana olipa niillä asiaperustaa tai ei kun heidän olla itsenäisiä asiansa tuntevia päättäjiä, jotka tekee päätökset tosiasioiden eikä trendien pohjalta.

  • Kun selailee Iltapäivälehtien artikkelien otsakkeita niin näkee kuinka vahvasti nuo suurpääoman hallussa olevat propaganda koneet muokkaavat kansalaisten maailmankuvaa.
   Ne valitsevat itse eliitin agendaa tukevat aiheensa ja pääosin turhanpäiväiset julkkiksensa joiden elämää ja asioita jauhetaan. Joten ei mikään ihme että kansalaisten maailmankuva muokkautuu halutulla tavalla ja yhteiskunnan terveet ja sitä koossapitävät pilarit tuhoutuvat pala palalta. Siitä mikä joitakin aikoja sitten oli sairasta ja perverssiä alkaa tulla hyväksyttyä ja normaalia.

   • Just näin. Teema, jolla tässäkin rahastetaan ei todellakaan ole Suomessa keksitty, ei Ruotsissakaan. Mistä näitä sikiää, soisi yhä useamman miettivän.

    Minulla ja monella muulla alkaa jo olla pieni käsitys mistä nämä sikiää. Sen tajuamiseksi riittää epäileväinen ja kyseenalaistava mieli, aika usein myös kilometrejä pitää olla jo kertynyt ja parit ”propagandahankkeet” läpi elettynä tai ainakin hyvin kirjoista ymmärrettynä… Tietoa on, jos on aikaa ja rohkeutta katsella boxin ulkopuolelle, eli virallista totuutta epävarmempaan aineistoon ja omien aivojen käyttöön.

    • Lueskelin tuossa juuri somesta ns. Silakkaliikkeen postailuja ja kommentointia.

     Rauhaan, moniäänisyyteen, monikulttuurisuuteen ja suvaitsevaisuuteen keskittyneet Silakat pohtivat julkisessa tilassansa mm. ketä jätetään ryhmän ulkopuolelle (ketä ei suvaita) ja millä perustein (mitä ei suvaita), mitkä mielipiteet eivät ole hyväksyttäviä ja mitkä uutislähteet eivät kelpaa (väärä aihe/väärä näkökulma).

     Syntymässä on näemmä jälleen yksi ”keskusteluun” rakennettu someumpio, josta rajataan eriävät mielipiteet ulos.

     Hilpeyteni herätti myös eräs naisSilakka, joka levitti valheenpaljastaja Vehkoon ohjeita valeuutisten tunnistamiseen. Ei selvästikään ollut selvillä siitä, että Vehkoon artikkelien ja väittämien faktat on parasta tarkistaa ennen uskomista; ei takuulla tiennyt että Vehkoo jätti hidasta journalismia käsitelleen teoksensa lähdeviitteistä pois teoksen, josta oli osan kirjansa sisällöstä pihistänyt.

 4. Bezmenov- West Capitulated to Communist Subversion
  By wmw_admin on December 28, 2019
  henrymakow.com — Dec 27, 2019

  Bezmenov quote : Communism is the Protocols of Zion in action.

  This excerpt from a crucial 1985 interview with KGB Defector Yuri Bezmenov throws our predicament into stark relief.

  Essentially “our perception of reality” has been changed so we mistake evil for good, and embrace our own destruction. This is

  Satanism, inversion of all values.

  By evil, I am referring to Zionism, globalism, feminism, liberalism, abolition of Christianity, gender, sexual degeneracy, family, in a word Communism, i.e. Cabalism (Jewish satanism.) Protocols 16 says society will be inducted into “our faith”.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=154708

 5. Ilta-paskassa oli artikkeli oudosta lämpimästä kohdasta eteläisellä Tyynellämerellä, syynä luultavasti ilmastonmuutos/kasvihuonekaasut ym.diibadaaba, minuutin googlettamisella selviää ,että samassa paikassa pyörii jättimäinen kasa muovia, sillähän ei tietenkään ole mitään tekemistä minkään kanssa 🙈

  • Arvasin tuon jo otsikosta. Valtameret ovat suuri kaatopaikka maaperän ja ilman kanssa.
   Jätteet tässä ovat planeetan suurin ongelma mutta nehän ovat kerska-kulttuurin ja kapitalismin väistämätön seuraus.
   Ei kapitalisti osaa elää sovussa luonnonkaan kanssa. Kaikki luonnonvarat kolutaan ja tuhotaan tai muutetaan jätteeksi. Pääasia että raha kirstuun kilahtaa.

   • Kaiken mikä poikkeaa ’nwo-Pöytäkirjoista’ (käsikirjoituksesta) illumafia yrittää tukahduttaa. Muuten ei kaiken kattava yksinapainen illu-tyrannia (ihmiskunnan jako kahteen) voi toteutua.

    Tuo käsikirjoitus pitäisi panna uusiksi ja laatia se yhdessä. Varmaan olisi mahdollista luoda käsikirjoitus johon kansojen enemmistö suostuisi ja joka turvaisi koko ihmiskunnan tulevaisuuden.
    Mutta kun se ei sovi mafialle jolla on valta käsissään niin siihen kaikki kaatuu ja ollaan mafian armoilla.
    Niinpä ihmiskunnan suurin haaste on illumafian ja sen ’ikioman’ kapitalismin ja rahaan pohjautuvan vallan kaataminen. Vasta sen jälkeen se voi odottaa valoisempia aikoja.

    • > ihmiskunnan suurin haaste on illumafian ja sen ’ikioman’ kapitalismin ja rahaan pohjautuvan vallan kaataminen. Vasta sen jälkeen se voi odottaa valoisempia aikoja. >

     Sinulla on sama ”suurin haaste” kuin pyramidin huipulla: Black Nobility tulee tuhoamaan omat juoksupoikansa salaseuroja, Vatikaania ja Washingtonia myöten. Ihmiskunta nousee valoon kollektiivisesti pimeyden kautta – vanhan järjestelmän on kuoltava uuden tieltä!

    • Mikäs vika illujen käsikirjoituksessa on? Kansat ovat onnessaan, kun saavat viihdykettä, loputonta työtä ja jossain vaiheessa alistuvat mielellään uudelle maailmanhallinnolle:

     ”Goyim are mentally inferior to Jews (=Illuminati) and can not run their nations properly. For their sake and ours, we need to abolish their governments and replace them with a single government. This will take a long time and involve much bloodshed, but it’s worth of good cause. Here is what we need to do:
     Place our agents and helpers everywhere.
     Take control of the media and use it in propaganda for our plans.
     Start fight between different races, classes and religions.
     Use bribery, threats and blackmail to get our way.
     Use freemasonic lodges to attract potential public officials.
     Appeal to successful people’s egos.
     Appoint puppet leaders, who can be controlled by blackmail.
     Replace royal rule with socialist rule, then communism, then despotism.
     Abolish all rights and freedoms except the right by force by us.
     Sacrifice people including Jews sometimes when necessary.
     Eliminate religion. Replace it with science and materialism.
     Control the education system to spread deception and destroy intellect.
     Rewrite history to our benefit.
     Create entertaining distractions.
     Corrupt minds with filth and perversion.
     Encourage people to spy on one another.
     Keep the masses in poverty and perpetual labor.
     Take possession of all true wealth, property and especially gold.
     Use gold to manipulate the markets causing depressions etc.
     Introduce a progressive tax on wealth.
     Replace sound investment with speculation.
     Make long term interest bearing loans to governments.
     Give bad advice to governments and everyone else.
     Eventually the goyim will be so angry with their governments,
     because we blame them for the resulting mess, that they will
     gladly have us take over. We will then appoint the descendant
     of David as the King of the World.”

  • Se muuten on sanoinkuvaamaton määrä settiä mikä merissä pyörii roipetta ja roinaa.

   Joskus Usaan lentäessäni silmäsin ikkunasta ulos ja ajattelin Kas, manner näkyy jo. Sitten älysin että saapumisaikaan on ainakin 2 tuntia.
   Joten aloin tuijottaa ja muovijätelauttahan se. Ylilento kesti pitkään.

   IS kannattaa faktantarkistusta mutta nykymalliin: lukijat tekevät sen itse ja alikankkijoina kertovat toisilleen somessa 😉

 6. Hallitukselle ilmasto-illuusio on todellakin trendikäs, tärkeä seikka, jonka päälle suunnitelmat rakennetaan. Kansan kurjistamis- ja kuristamisplaneeraus johtaa siihen, että duunaarilla ei ole kohta varaa ajaa sitä edestakaista sadan kilometrin työmatkaa päivittäin, siis yhteensä 200 km/pv. Suomesta on pikavauhtia tulossa globalistien intiaanireservaatti, jossa menetetään oikeus omiin pohjavesiinkin.
  ”Kivisten peltojen pojat” ovat valmistelleet tunnollisesti ja kauan nykyisen kansan pöhnähuumauksen mahdolliseksi: Finanssiutopiathan eivät ole Matti ja Maija Meikäläiselle ymmärrettäviä – ne kuuluvat vain Bb- eliitille ja hv-kamuille.

 7. ”Ilta-Sanomien artikkeli kertoo fossiilisista polttoaineista luopumisen olevan kaikkein keskeisin toimi.”

  Tässä ei ole mistään muusta kysymys kuin suomalaisen öljynjalostuksen haisemaan panosta ja pois myynnistä. Sipilä ja mattokauppias ehtivät jo lohkaista siitä palan pois ja nykyhallitus tulee jatkamaan samaa linjaa.

  Päästövähennyksiin muka päästään uuden ulkomaisen omistajan tultua remmiin.

  • Olet Antero reaalipoliitikko 😀

   Epäilemättä tuon sortin suunnitelmua on olemassa.
   Siksihän se hallintarekisterikin piti saada.

  • Kyllä Suomessakin ylikansallisia NWO-feodaaliherrojaan kumartavat rikolliset maanpetturi-poliitikot tietävät tämän saman:

   ” Australia PM’s adviser: climate change is UN hoax to create new world order
   This article is more than 4 years old

   Maurice Newman, chairman of Tony Abbott’s business advisory council, says UN is using debunked climate change science to impose authoritarian rule…”

   Koko artikkeli: https://www.theguardian.com/australia-news/2015/may/08/australia-pms-adviser-climate-change-is-un-hoax-to-create-new-world-order

   Noista rikollisista käyttäisin sanaa ”eliitti” korkeintaan lainausmerkeissä!
   Tässä eräs kuutosen matematiikan ”elitisti”, joka selvästikin oli sopivin mutta varmastikaan ei pätevin:

   ”Sitran uusi yliasiamies Jyrki ”Jykä” Katainen haluaa globalisoida Suomen itsenäisyyden juhlarahaston | UMV-Kolumni”,
   https://mvlehti.net/2019/12/28/sitran-uusi-yliasiamies,jyrki-jyka-katainen-haluaa-globalisoida-suomen-itsenaisyyden-juhlarahaston-umv-kolumni/

  • Musta Paavi. Pitkän tutkimusteni takia ei edes tarvitse panna videon ääntä päälle, kun selviää mitä porukkaa nämä kaksi ”törkimystä ovat”.Sivuprofiili paljastaa usein minkälainen syntyperä heitä puskee eteenpäin maailmassa. Nenäluut kuin ”maakotkalla” paljastaa heti mistä on kysymys. Heidät on koulutettu jo pienestä pitäen epärehellisyyteen, tekivät he mitä tahansa, ja sitähän he juuri tekevätkin. Voimme vain kuvitella minkälaisten johtajien alamaisuudessa meidän on elettävä ihan lähitulevaisuudessa, ja monin paikoin se on jo voimassa, eikä sille voi kukaan mitään. Me muut olemme jo menettäneet mahdollisuutemme. Naurettavan hauskaa uutta vuotta niille jotka asiat ymmärtävät. SHALOM.

 8. Hyvä artikkeli Riikka. Suurta guzetusta, Sallittaneen aiheesta poikkeaminen ja siirtyminen aikakoneen siivittämänä fiktion maailmoihin. Mielevä Hidalgo don Humu-Pekka on lukenut liikaa Vihreää Lankaa ja mennyt päästään sekaisin ja ratsastaa Rosinantella maailmalle etsimään taikuutta, mielenjaloutta, hyveitä ja moraaliposeerausta. Aseenkantajakseen hän houkuttelee Sancho Osmon.
  Ihastuneena (vastoin taipumuksiaan) Dulcinea me too Sinnemäkseläiseen (eikä vieläkään tuulivoimaa) aikoo tehdä vaikutuksen ja ruveta tekemään urotöitä ja taistella peitsi tanassa työmies Potkusta vastaan. Hänhänhän on kehdannut väittää, että nämä väkkärät olisivat miljoonien taivaan lintusten ja lepakoiden surma.
  Taistelu alkoi kiivaana, mutta ylen taitavasti Potkunen onnistui aina väistymään väkkärän pystyrungon taakse. Don Humu-Pekan olkapäälle ilmestyy kuiskuttelemaan etiäinen ex-viheriä E Tuliheimo. ”Koita nyt hyvä mies ottaa ajatusten punainen lanka ja järki käteen; eihän sellaista energiantuotantomuotoa olekaan jolla ei olisi joillekin (en tarkoita muovia täynnä olevia jokia) haittavaikutuksia. Sellainen on vain haaveilijain utopioissa”.
  Niinpä tämä surullisen hahmon ritari kannusti Rosinantensa kohti ruhtinaallista palatsiaan ja eli siellä onnellisena erään parturin (ei ehkä Sevillan sellaisen) kanssa elämänsä loppuun asti. Sen pituinen se.
  Soita, Humu-Pekka- ja iki-ihanan Carola tulkitsemana.

 9. Arvopohja kasakka, joka varastaa kaiken mukaansa (rakastettavan presidenttimme uudenvuoden vihapuhe)

  Näitä Greettoja tulee ja hetki käytetään, kuin tanssipaikan takapihalla halkopinoa vasten halukkaampia. Muistammehan, kun on ollut tuomiopäivää huutamassa Greenpeacen, YK:n Unicef lapsia tuskaisena? Punainen risti käytti kansainvälisesti maskeerattuja lapsilaumoja vuosikymmenen rahankeruussaan. Minä voin hellekesäpäivänä Suomesta videoida itkeviä, likaisia lapsia rannalta, kun paarmat ja hyttyset syö ja on väsy ja keljuttaa. Tulee vetoava lähikuvaa!
  Jopa muka asiallisena pidetyt dokumenttien tekijät BBC:stä sortuivat isi-Bushin ja Töni Bläerin Irak-sodassa kaatelemaan vesitynnyreitä naamarit naamoillaan, jo puhumaan myrkyistä ”joilla koko maailma olisi tapettu!” Joskus hyvin asiallinen National geographic ohjelmat ovat nykyään osanäyteltyjä ja lavastettuja. Taitaa nytkin kanavallaan olla 5 ohjelmaa/8 osasta juuri ilmastohysterian lietsomisjaksoa. Yksi on muovimerestä, mutta senkin sanoma on että valkoinen mies sen tekee, joten sen pitää se maksaa ja korjatakin.
  TV- studiota siis tarvitsevat reettoja, kun maksaja sanelee päämäärän, tavoitteet ja vaikutuksen kohteet. Reettat on nyt saaneet ajatuskyvyttömien, massahysteriaan taipuvaisten ja luonteettomien miljoonamassat, osatiedeihmiset, toimittajat ja vaikuttajanaamat puolelleen länsimaissa. Välimeren rannalle kuvattu pikkupoika sai viisi vuotta sitten länsi-ihmisen tyhmyyden ja avasi porttinsa, sylinsä, reitensä ja ajatuksensa islamille. Kuunnelkaa hallituksemme blondien puheita! Niisäs esiintyy juuri sloganit, joissa vedotaan sopimuksiimme, humanismiin, pakkoon ja lopuksi vedotaan, että ”Suomi on niin rikas maa, että joutilasta saa tulla satojatuhansia!”
  Entinen rakastettu Tarja presidenttimmehän joka kerta kun kehitysapurahoista oli kriittinen puhe vetosi samaan: ”Suomi on niin rikas maa, että kyllä prosentti kansatulosta kuuluu kehitysapuumme!” Toinen ikuisuuspuheensa oli, kun kanamuna heitettiin marssilla huutavaan naisjoukkoon, joka huusi estotta kuolemaa heteroille Aleksin kulmalla ”Mitä kaikki maailman homot ja lesbot meistä nyt ajattelee?” Kahdentoista hallintovuoden aikana se toistui joka kesä sateenkaarimarssilla, tai kun joku Setan lesboryhmä keksi tulla esille, että heitä sorretaan eduskunnan hississä.

 10. On ollut järjen aikakautta, Totuuden jälkeistä aikaa ym. millä on koetettu kuvata aikakauttamme.

  Itsestäni tällä hetkellä vahvasti tuntuu, että Puuttuvan johdonmukaisuuden ja/tai Tekopyhyyden aika sopisivat vähintään yhtä hyvin.

  • Arvopohja kasakka, joka varastaa kaiken mukaansa (rakastettavan presidenttimme uudenvuoden vihapuhe)

   Lapsesta saakka annetaan koulussa valtava silppu- näennäistietomassa. Lisäksi tämä nettimaailma tarjoaa jotakin, jota ihmiskunnassa on ollut 30 vuotta, mutta mitään hyötyä siitä ei taidakaan olla. Missä on 2000 luvun nuoret ajattelijat ja asioiden kokijat Suomessa? Ei lentänyt Pekka Himasen 1990- lukulaisuus. On tahmeassa hunajassa kiinni ne seitsemän laudaatturien tekijäajatukset, jotka jo tohtoriväitöksiään ovat vääntäneet. Ei mitään uutta, avartavaa, rohkeaa, vaan kaikki käpertyvät hokemaan 1800- luvun miesten ajatuksia ominaan.
   Muistan meillä aikaa, kun Paasilinnan ”hapan” Erno istui kamerojen eteen. Katsoja sai kuulla loppuun mietittyä asiaa yhteiskunnasta, ihmislaumoista, tai tyhjänpäiväisestä politiikan seuraamisesta, jolla ei ole pohjaa. Eero Silvasti, Hannu Taanila vasemmalta ja oikealta Jouko Tyyri pystyivät tunnin TV:n lumolinssissä keskustelemaan, niin ettei katsoja tuntenut turhaan istuneensa sitä ajatusten maailmaa kuulemassa. Tyyrin kohdalla on vielä vaikeutena Kekkonen,jonka maailmasta Tyyri loikkasi oikealle. Oli Kekkosen hampaissa lopullisesti. Ajatelkaapa, että Niinistön ”ajatusnuolijoista” joku ajattelija, jos niitä on, loikkaisi Halla-ahon kelkkaan! Siinä loppuisi ihmisarvo ja arvopohja imeytyisi Helvettiin saakka!

 11. Erittäin hyvä huomio videolla Dan Penalta. Jos finanssilaitoisten ylin johto oikeisti uskoisi lämpenemiseen ja sen mukaiseen veden pinnan nousuun, se näkyisi investoinneissa. Ei näy, eli eivät usko.

  Sitten tullaan siihen, kuka on eliittiä (totuuden tietävää) ja kuka ei. Mielipiteeni on, että se eliitti joka kusetuksen tietää ja sitä johtaa, on rajattu. Muut ovat ns. hengessä mukana, tietäen tai tietämättään totuutta. Miksi he olisivatkaan eri mieltä.

  Fiksut ajattelevat ihmiset, joita itsekin läjän tunnen, eivät kyseenalaista ilmaston muutosta ihmisen aiheuttamana. (siis: lämpenemistä). Se on virallinen totuus, sen kyseenalaistaminen ei ole helppoa. Vaatii kovaa päätä ja taloudellista riippumattomuutta taistella tuulimyllyjä vastaan joutumatta hylkiöksi ja sivuun. Itsekin olen oppinut pitämään pahimmat mölyt mahassa, vaikka usein ärsyttää todella paljon. Ehkä sitten, kun ei ole enää riippuvuutta ja velvoitteita…

 12. Juuso, tuollainen konsensusajattelu mölyjen mahassa pitämisestä johtaa pitkällä tähtäyksellä yhteiskunnan rakentamiseen valheiden pohjalle. Se ei ole tietenkään järkevää kansantaloudellisesti eikä ihmisten hyvinvoinnin kannalta.
  Finanssivallanpitäjät ajattelevat ilmastonmuutosta vain voiton kannalta, bisneksenä. Valitettavasti politiikka liittyy tähän myös suuressa määrin. Tarkoitus on laittaa polvilleen raaka-aineita pursuavan Venäjän öljyyn ja kaasuun perustuva talous, heikentää valtiota taloudellisesti muutenkin kuin jo olemassa olevien pakotteiden kautta. Nythän jo Itämeren rakenteilla olevaa kaasuputkea koskevat USA:n uudet sanktiot. Tämän suuntauksen eteen Peppi-Greta on saanut ahkeroida, toimia riistettynä lapsityövoimana rahan- ja vallanahneille militääripsykopaateille.
  Niitä, jotka näkevät ilmastoharhautuksen läpi, on todella paljon, varsinkin tiedemiehiä. Valtamedia valehtelee ja manipuloi nykyään suurelta osin. Hyväuskoiset ja epäitsenäisesti ajattelevat ovat oikeastaan jääneet jälkeen siitä kehityksestä, mitä aika vaatii, jotta ihmiskunta pääsisi eteenpäin henkisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. He ovat aikamme taantumuksellisia.

 13. Milloinkahan maailman pelastamisella moraaliposeeraava viherpuna-hallitus määrää, että näin on tehtävä Suomessakin:

  ”Lapset laulavat Saksassa: ”Mummoni on ympäristösika” [Video]

  Saksan yleisradion (WDR) lapsikuoro laulaa mummosta, joka on vanha ympäristösika. ”DDR:ssä lapset opetettiin vihaamaan omia vanhempiaan ja mummojaan ja pappojaan, jos nämä eivät noudattaneet puolueen virallista linjaa,” muistuttaa Jari Leino Twitterissä…”

  https://mvlehti.net/2019/12/29/lapset-laulavat-saksassa-mummoni-on-ymparistosika-video/

 14. Mikään ei ole muuttunut sitten metsästyskeräilijäklaanien jälkeen ihmiskunnassa vaan on vain on muuttanut muotoaan. Klaanit on suurentuneet useiden valtioiden kokoisiksi ja yrittää hyötyä toisten klaanien alueiden antimista ilman lupaa ja lopulta se johtaa sotaan niiden välillä. Greta on vain pienimuotoisen huijauksen välikappale tosin suuremman ilmaston huijauksen avulla. Kun klaaniutuminen on päässyt näin pitkälle ensi USAn toimesta sotimalla eri maailman kolkissa tavanomaisesta sodasta salaisiin ja kauppasotiin asti niin se on johtanut uuteen klaaniutumiseen muiden muiden maiden kesken ja johtaa kaikessa vastavuoroiseen nokitteluun maaiman tappiin asti. Ainoa keino olisi toisten klaanien ja maiden huomioon ottaminen touhuissaan eikä ainaisessa maksimi voiton tavoittelussa omalle klaanille keinolla millä hyvänsä. Tämä näyttää kuitenkin olevan mahdoton toteuttaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäksi maailmassa että ainoa oikeuden mukaisuuden tuoja on tuleva jääkausi joka pistää ihmiset vähäksi aikaa samalle viivalle.

 15. Sinällään mielenkiintoista, että toisaalla Vastavalkeassa Söyring kirjoittaa erilaisista poliittisista ja henkisistä uskonnoista sekä ihan vaan mielipiteistä niiden pyrkimyksistä markkinajohtajiksi. Ja tässä taasen tiedekään ei kelpaa. Olisikohan aika ottaa vähän hermolomaa, kun koko maailma tuntuu olevan selän takana käymässä kimppuun?

  • Lähdet siitä, että tiede (kaikki tieteellissä julkaisuissa ollut) on aina, jokaisessa tapauksessa objektiivinen totuus?

   Tutkimusrahoituksen hankkiminen on tutkijaryhmän intressi. Vaatinee diplomatiaa ja kompromisseja saada se.
   Mistä helposti seuraa että on kiusaus miellyttää rahoittajia, koska kyseessä on oman uran jatkumisen varmistaminen.

   Ts. tiedettä harjoittavat erilaisissa riippuvuussuhteissa elävät henkilöt, eivät mitkään irralliset, objektiiviset tahot joilla ei ole mitään poliittisia vaikuttimia.

   Myös ”tieteellinen asiantuntija”valta-tavoite on poliittisen vallan tavoite.

   Tällaisiin ”tieteellisiin” asiantuntija-arvioihin perustuvat poliittiset päätökset eivät perustu objektiiviseen tieteeseen vaan erään poliittisia tarkoitusperiä omaavan ryhmän sanomisiin.
   Poliitikot taas mielellään pyytävät lausuntoja ryhmiltä, jotka vahvistavat heidän poliittisia pyrintöjään.

   Tuo on ihan nornaalia ja inhimillistä.
   Tavallaan sen voi nähdä johdonmukaisenakin toimintana.

   Kunhan ei ala uskoa että valkoinen takki on yhtä kuin objektiivisuus.

 16. Ps. Kari Mielikäinen (Dimensio – 2012): Jääkauden jälkeiset ilmaston muutokset ja niiden syyt puiden kertomina

  on hyvä tutkimus, koska kertoo suoraan ettei kaikkia vaikuttavia syitä tiedetä sekä tekee selkoa siitä, missä kohtaa eri tutkimuslinjoja olisi parantamisen varaa

  muistuttaen että puutteellisin tiedoin tehtävät päätökset harvoin johtavat onnistuneeseen lopputulokseen.

  Mitä jos ilmasto oikeasti viilenee mutta se jätetään huomiotta koska on sitouduttu lämpenemisen torjumiseen; päätöksillä torjutaan hypoteettista lämpenemistä koska se on tämän hetken trendi-ideologia?

  Poliittisten väärien päätösten seurauksia peitellään koska niihin on sidottu niin paljon poliittista pääomaa.

 17. Muistetaanhan, että tiede ja sen metodeilla saatava tieto ei ole politiikkaa. Tärkeä pointti muistaa nykypäivänä, ellei halua sekoittua oikeistomöyhääjiin, jotka hämmentää ja tunkee disinformaatiota kaikilla mantereilla.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here