Kehittyessään markkinatalouden kampanja onnistui säilyttämään jonkinlaisen kunniallisuuden ja laillisuuden pintasilauksen. Mutta kun se kuorittiin julkisesti pois, alta paljastui törkeän eriarvoinen järjestelmä, joka oli usein toteutettu irvokkaan rikollisin keinoin.”

— Naomi Klein: Tuhokapitalismin nousu

Naomi Klein (syntynyt 8. toukokuuta 1970 Montrealissa, Kanadassa) on palkittu toimittaja, kolumnisti, kirjailija ja yhteiskunnallinen aktivisti. Hänen teoksiaan on käännetty 34 kielelle. Maailmankuuluksi yhteiskunnalliseksi kirjailijaksi Klein murtautui tajunnan räjäyttävällä teoksellaan The Shock Doctrine : The Rise of Disaster Capitalism (2007). Kirja, joka vuotta myöhemmin ilmestyi suomeksi käännettynä nimellä Tuhokapitalismin nousu, on järkyttävä ja kriittinen erittely uusliberalistisen taloustieteen ja sen käytännön sovellusten verisestä ja kidutuksentäyteisestä historiasta.

Syväluotaavalle tutkimukselle ja vuosia kestäneelle kenttätyölle kriisialueilla perustuva teos jakautuu seitsemään osaan: (I) Kaksi sokkitohtoria: Tutkimusta ja tuotekehitystä, (II) Ensimmäinen viesti: synnytyspolttoja, (III) Demokratiasta selviäminen: Miten laeista tehdään pommeja, (IV) Jotain menetettiin: Sillä välin kun me itkimme, vapisimme ja tanssimme, (V) Sokeeravat ajat: Tuhokapitalismin nousu, (VI) Irak, ympyrä sulkeutuu: Ylisokki, (VII) Liikkuva vihreä vyöhyke: Puskurivyöhykkeitä ja pommimuureja.

Kirjassa on 21 erillistä lukua: (1) Kidutuslaboratorio: Ewen Cameron, CIA ja mielipuolinen yritys pyyhkiä psyyke tyhjäksi ja saattaa se uuteen uskoon, (2) Toinen sokkitohtori: Milton Friedman ja taloudellisen liberalismin laboratorion etsintä, (3) Sokkitilat: Vastavallankumouksen väkivaltainen alku, (4) Taulun pyyhkiminen: Terrori tekee tehtävänsä, (5) ”Ei mitään tekemistä toistensa kanssa”: Miten erään ideologian rikokset pestiin pois, (6) Sota pelastuksena: Thatcherismi ja sen hyödylliset viholliset,(7) Uusi sokkitohtori: Taloussota syrjäyttää diktatuurin, (8) Kriisi toimii: sokkihoidon markkinointi; (9) Historian ovi paiskataan kiinni: Kriisi Puolassa, verilöyly Kiinassa, (10) Kahleissa syntynyt demokratia: Etelä-Afrikan rajattu vapaus, (11) Nuoren demokratian rovio: Venäjä päätyy Pinochetin vaihtoehtoon, (12) Kapitalismin ID: Venäjä ja töykeän kapitalismin paluu, (13) Antaa palaa: Aasian ryöstö ja toisen Berliinin muurin kaatuminen, (14) Sokkihoito Yhdysvalloissa: Kotimaan turvallisuuden kupla, (15) Korporatiivinen valtio: Pyöröovesta eroon, tilalle holvikaari, (16) Irak pyyhitään pois: Lähi-idän mallivaltion etsintä, (17) Ideologinen rekyyli: Hyvin kapitalistinen katastrofi, (18) Ympyrä sulkeutuu: Kirjoittamattomasta lehdestä poltettuun maahan, (19) Rannan pyyhkiminen: ”Toinen tsunami”, (20) Katastrofiapartheid: Vihreiden ja punaisten vyöhykkeiden maailma, (21) Kun rauha ei enää houkuta: Israel varoittavana esimerkkinä. Teos sisältää myös johdannon, päätelmät, lähteet ja hakemiston.

Haaste liberalisoidun kapitalismin virallishistoriikille

”Asekauppa, yksityissotilaat, kaupallinen jälleenrakentaminen ja kotimaan turvallisuudesta huolehtiminen muodostavat kokonaisuutena uuden talouden, joka on muotoutunut [George W.] Bushin hallituksen syyskuun 2001 jälkeen harjoittaman sokkihoidon seurauksena. Tämä talous syntyi Bushin kaudella, mutta nykyisin se elää omaa elämäänsä täysin irrallaan kulloisestakin hallituksesta ja pysyy pystyssä, kunnes sen pohjalla oleva suuryritysten ylivertaisuuteen pohjautuva ideologia tunnistetaan, eristetään ja kaadetaan. Yhdysvaltalaiset yritykset hallitsevat tätä ryhmittymää, mutta se on maailmanlaajuinen.”

Naomi Kleinin suurteos on tekijänsä sanoin ”haaste”. Kirja ”kiistää virallisen historiikin keskeisimmän ja rakkaimman väitteen, että liberalisoidun kapitalismin riemuvoitto on kummunnut vapaudesta, että markkinoiden vapaus kulkee käsi kädessä demokratian kanssa”. Klein osoittaa teoksessaan, että ”fundamentalistisen kapitalismin apuna on kautta linjan ollut häikäilemätön pakottaminen”. Tuota pakottamista on ”kohdistettu sekä valtioon että lukemattomiin yksilöihin”. Kleinin mukaan nykyisten vapaiden markkinoiden historia ”kirjoitettiin sokkien kielellä”.

Suuryritysten liittouma valloittaa parhaillaan viimeisiä rajaseutuja, so. arabimaiden suljettua taloutta ja niitä länsimaiden talouselämän alueita, joita on pitkään suojeltu kaupallisuudelta (esimerkiksi asevoimat ja katastrofiapu). George W. Bushin teot ovat Kleinin mukaan ”suuryritystoiminnan täydelliseen liberalisointiin tähdänneen viidenkymmenen vuoden mittaisen kampanjan järkyttävän väkivaltainen ja luova huipentuma”.

Yhdysvaltojen valtaeliittijohtoisen liberalisoidun kapitalismin (fundamentalistinen kapitalismi) kampanjalla on tähdätty maailmanmarkkinoiden vapauttamiseen. Se on tarkoittanut käytännössä sotia, vallankaappauksia ja ”lahtauksia, joilla on saatu valtaan ja pidetty vallassa suuryrityksiä suosivia hallituksia”. Noita vallankaappauksia ja sotia ei ole Kleinin mukaan koskaan tarkasteltu ”kapitalismin rikoksina”.

Naomi Klein

Naomi Klein ei väitä, että kaikki kapitalistisen markkinatalouden muodot olisivat välttämättä väkivaltaisia. On tietysti mahdollista rakentaa vapaisiin markkinoihin perustuva talous, joka ei edellytä ideologista fundamentalismia eikä myöskään sotia, kidutusta tai muita raakuuksia. Kulutustavaroiden markkinat on pidettävissä vapaina, vaikka samalla olisi tarjolla ilmainen julkinen terveydenhoito ja julkiset koulut ja kriittiset talouselämän sektorit säilytettäisiin valtion hallinnassa. Markkinatalous ei myöskään estä valtiota harjoittamasta verotukseen pohjautuvaa tulonsiirtoa suuryhtiövaltaisen järjestelmän ”jyrkän eriarvoisuuden tasoittamiseksi”.

Klein muistuttaa englantilaisen ekonomistin John Maynard Keynesin ehdottaneen 1930-luvun lamakaudella juuri kuvatunlaista ”seka- eli puitetaloutta”. Keynesin aikaansaamalla ’valtiontalouden kumouksella’ luotiin USA:ssa presidentti Franklin D. Rooseveltin toimeenpanema New Deal (uusi jako).

Kysymys oli kahdesta lainsäädäntöpaketista: ensimmäinen sisälsi taloudellisia investointeja ja toinen sosiaalisia uudistuksia. Ammattiyhdistysten toimintaa helpotettiin, työntekijöiden järjestäytyneisyyttä lisättiin, köyhyyttä suitsittiin sosiaaliturvan käyttöönotolla, pakollisella työttömyysvakuutuksella ja vähimmäispalkan käyttöönotolla. Yhdysvalloista keynesiläisyys levisi myös moniin muihin valtioihin.

Yhdysvaltalaisen ekonomistin Milton Friedmanin ja Chicagon koulun ”vastavallankumous” käynnistettiin Kleinin mukaan ”sovitteluratkaisujen ja vallankäytön monijaon systemaattiseksi purkamiseksi”. Sanotussa vastavallankumouksessa tavoiteltiin ”saavuttamatonta puhtautta, tabula rasaa, jonka pohjalle rakentaa uudenlainen ihanneyhteiskunta”. Kahlitsemattoman kapitalismin korkeimman gurun Friedmanin ”vastavallankumouksen pontena on 35 vuoden ajan ollut tavoite saavuttaa vapaus, joka on tarjolla ainoastaan katastrofaalisten muutosten hetkellä”.

Friedman on esittänyt ”nykykapitalismin taktisen taikaloitsun” vaikutusvaltaisessa esseessään seuraavaan tapaan:

”Yksityisiä ja varsinkin hallitusten ylläpitämiä järjestelmiä luonnehtii valtava jähmeys, status quon tyrannia. Vain kriisi, joko todellinen tai kuviteltu, johtaa todellisiin muutoksiin. Kriisin puhjetessa riippuu vallalla olevista aatteista, millaisiin toimiin ryhdytään. Minä katson, että meidän perustehtävämme on juuri se: kehittää nykyiselle [talous]politiikalle vaihtoehtoja, pitää ne elossa ja tarjolla, kunnes poliittisesti mahdoton kääntyy poliittisesti väistämättömäksi.” (Milton Friedman: Capitalism and Freedom, 1962, Preface [1982 edition], p. ix)

Milton Friedman esitti talousmallinsa ja liikkeensä (Chicagon koulu) “yritykseksi vapauttaa markkinat valtion kahleista, mutta käytännössä hänen puristisen haaveensa toteutuksen seuraukset ovat varsin toisenlaiset”. Kaikissa niissä valtioissa, joissa ”Chicagon koulun suosituksia on kolmen viime vuosikymmenen mittaan sovellettu, on muodostunut vaikutusvaltainen liittouma muutaman hyvin suuren yrityksen ja etupäässä rikkaiden poliitikkojen muodostaman luokan välille […].”

Kleinin mukaan suuryhtiöjohtoisen järjestelmän ”tärkeimmät tunnuspiirteet ovat suunnaton julkisen varallisuuden siirto yksityisomistukseen, mihin usein liittyy räjähdysmäinen velkaantuminen, rikkaiden ja köyhien välisen kuilun jatkuva syveneminen sekä aggressiivinen nationalismi, jolla perustellaan pohjattomat turvallisuusbudjetit.”

Chile taloudellisen liberalismin laboratoriona

”Jos tätä sokkimenettelyä käytetään, siitä tulisi […] ilmoittaa yksityiskohtaisen tarkasti julkisuudessa juuri ennen kuin se pannaan toimeen. Mitä paremmin suuri yleisö siitä tietää, sitä enemmän sen reaktiot helpottavat sopeutumista. (Milton Friedman kirjeessään kenraali Pinochetille 21.4.1975)

Chicagon yliopiston professori Friedman oppi käyttämään hyväksi laajamittaisia sokkeja ja kriisejä 1970-luvulla toimiessaan Chilen sotilasdiktaattorin, kenraali Pinochetin neuvonantajana. Chileläiset olivat sokissa Pinochetin verisen ja väkivaltaisen vallankaappauksen (coup d’État) jälkeen. Friedman neuvoi Pinochetia toteuttamaan talouselämän nopean mullistuksen: palvelujen yksityistäminen, sosiaalimenojen leikkaukset, talouden vapauttaminen, vapaakauppa ja veronalennukset.

Chilessä pantiinkin toimeen historian radikaalein kapitalistinen remontti. Se tuli tunnetuksi ’Chilen koulun kumouksena’, koska ”monet Pinochetin ekonomistit olivat opiskelleet Friedmanin alaisuudessa Chicagon yliopistossa”. Friedmanin prognoosissa ”taloudellisten mullistusten nopeus, äkillisyys ja laajuus saisivat suuressa yleisössä aikaan ’sopeutumista helpottavia’ psykologisia reaktioita.” Hän keksi kyseiselle taktiikalle nimen ”sokkihoito”.

Diktaattori Pinochet helpotti sopeutumista omalla sokkihoidollaan. Tuota sokkihoitoa annettiin lukuisissa kidutuskammioissa niille, joiden arvioitiin asettavan esteitä kapitalismin istuttamisen projektille. ”Kidutuksissa rangaistiin satojatuhansia kansalaisia, jotka uskoivat toisenlaiseen yhteiskuntaan.”

Kolmekymmentä vuotta sen jälkeen, kun sokkihoito oli aloitettu Chilessä, sama sokkihoito-kaava otettiin käyttöön uudelleen, joskin paljon väkivaltaisemmalla tavalla. Tällä kertaa vuorossa oli Irak, johon Yhdysvaltojen (George W. Bushin hallinto) johtama koalitio hyökkäsi 20. maaliskuuta 2003.

”Ensin tuli sota, jonka oli Sokki ja pelko -sotilasopin laatijoiden mukaan tarkoitus ’hallita vastustajan tahtoa, näkemyksiä ja ymmärrystä ja kirjaimellisesti tehdä vastustajasta kyvytön toimimaan ja reagoimaan’. Seuraavaksi tuli radikaali sokkihoito, johon Yhdysvaltain päälähettiläs L. Paul Bremer pakotti maan alistumaan sen ollessa vielä liekeissä: laajat yksityistämiset, täydellinen ulkomaankaupan vapaus, yhtenäinen 15 prosentin tulovero, rajusti karsittu valtionhallinto.”

Kun irakilaiset nousivat vastustamaan epäinhimillisiä uudistuksia, ”heitä suljettiin vankiloihin, joissa heihin kohdistettiin lisää niin henkisiä kuin ruumiillisia sokkeja”.

Kidutus äänettömänä yhtiökumppanina

”Kuvasitte täsmälleen oikein sen, mitä CIA ja Ewen Cameron minulle tekivät. He yrittivät pyyhkiä minut pois ja luoda minut uudelleen. Mutta se ei onnistunut.” (CIA:n MK-Ultra -ohjelman ja psykiatri Ewen Cameronin kidutuslaboratoriokokeiden uhri Gail Kastner)

Naomi Kleinin mukaan ’globaalin vapaan markkinatalouden’ kampanjan äänettömänä yhtiökumppanina on toiminut kidutus Chilestä Irakiin. Mutta kidutus ei ole ollut pelkästään ”keino pakottaa kapinalliset kansalaiset alistumaan vastustamaansa politiikkaan”. Kidutus on samanaikaisesti ”sokkiopin pohjalla olevan ajattelun vertauskuva”.

Kidutus on CIA:n kielellä ’pakkokuulustelua’. Se koostuu menetelmistä, joiden tarkoituksena on saattaa vanki ”voimakkaaseen sekavuus- ja sokkitilaan, jotta hänet voidaan pakottaa tahtonsa vastaisiin myönnytyksiin”. Kidutuksen taustalla olevaa ajattelua kuvataan ”kahdessa CIA:n käsikirjassa, joiden salainen luokitus kumottiin 1990-luvun lopulla.” Kidutus ”räjäyttää henkilölle tutun maailman sekä hänen kuvansa itsestään tämän maailman osana”. Globaalin vapaan markkinatalouden sokkiopissa ”jäljitellään tätä menettelyä ja yritetään saada suuressa mitassa aikaan se, mitä kidutus saa aikaan yhdelle ihmiselle kuulustelusellissä”.

Naomi Kleinin nerokas keksintö on etsiä globaalin vapaan markkinatalouden sokkiopin juuria CIA:n yhteistyöpsykiatrin Ewen Cameronin kidutuslaboratoriosta ja CIA:n mielipuolisesta pyrkimyksestä pyyhkiä poliittisten vastustajien psyyke tyhjäksi ja saattaa sama psyyke uuteen uskoon ja suosiolliseksi uudelle, vastakkaiselle politiikalle.

Cameron teki Allan Memorial Institute -sairaalassa CIA:n rahoittamia kokeita, joissa potilaille syötettiin huumausaineita ja annettiin voimakasta sähkösokkihoitoa. Yksi Cameronin kokeista selvinneistä, Gail Kastner, on kertonut menettäneensä kokeiden takia suurimman osan muistoistaan ja saavansa paniikkikohtauksia sähkölaitteista. Kastnerille ei koskaan kerrottu hänelle tehdyistä kokeista, vaan hän sai tietää asiasta nähtyään sattumalta uutisen muille kokeiden uhreille maksetuista korvauksista. Käytyään Cameronin vastaanotolla usean kuukauden ajan hänen persoonallisuutensa muuttui totaalisesti.

Hänellä todettiin lopulta skitsofrenia. Sairauskertomuksessa todetaan, että Kastner vaivutettiin ”hoitojen” aikana useita kertoja insuliinilla koomaan, hänelle annettiin suuria määriä rauhoittavia ja piristäviä lääkkeitä sekaisin sekä kuusinkertainen määrä sähkösokkeja normaaliin hoitoon verrattuna.

Cameronin kokeet liittyivät CIA:n vuonna 1950 käynnistämään salaiseen MK-Ultra -ohjelmaan. Sen tarkoituksena oli tutkia erilaisia hypnoosi- ja aivopesutekniikoita. Kokeita tehtiin LSD:llä ja muilla psykoaktiivisilla huumeilla, usein koehenkilöiden tietämättä ja suostumuksetta. Ohjelma oli toiminnassa ainakin 1960-luvun lopulle asti. (Vähintään kahdessa tapauksessa MK-Ultra -ohjelman kokeet johtivat kuolemaan.)

Chile oli vasta alkusoittoa

Naomi Klein kirjoittaa:

”Palattuaan Chilen-käynniltään vuonna 1981 Chicagon koulun suojeluspyhimys Fridrich Hayek oli niin haltioissaan Augusto Pinochetista ja Chicagon pojista, että kirjoitti kirjeen ystävälleen, Ison-Britannian pääministeri Margaret Thatcherille. Hayek kehotti Thatcheriä ottamaan Chilestä mallia Ison-Britannian keynesiläisen talousjärjestelmän mullistamiseksi. Thatcheristä ja Pinochtista tuli myöhemmin hyvät ystävät.”

Globaalin vapaan markkinatalouden sokkiopin ensimmäinen käytännön sovellus aloitettiin siis Chilessä kenraali Pinochetin sotilasjuntan kaapattua USA:n myötävaikutuksella vallan laillisesti valitulta presidentiltä Salvador Allendelta 11.9.1973. ’Onnistunut’ kokeilu sai luonnollisesti seuraajia, kosolti seuraajia, ympäri maailmaa, modernisti globaalisti.

Naomi Klein on käynyt kärsivällisesti lävitse tapauksia kymmenittäin. Luettelo on laaja ja hämmentävä. Tässä vain joitakin esimerkkejä: Chile, Uruguay, Argentiina, Bolivia, Iso-Britannia (Thatcher), Puola, Kiina, Etelä-Afrikka, Venäjän federaatio, Aasia, USA (Reagan), Irak. Uusliberalistinen kapitalismi on todellakin tänään täällä ja lähestulkoon kaikkialla.

Friedmanilaista voittokulkua jatkui yhdenjaksoisesti yli 30 vuotta. Mutta kuinka ollakaan, kaikki muuttui, ainakin hetkellisesti, yhdeksän päivää ennen kyseisen ’markkinatalouden viimeisen suuren leijonan’ (”155-senttinen väsymätön voimanpesä”) kuolemaa (16.11.2006). Tuolloin (7.11.2006) republikaanit hävisivät USA:n kongressivaalit, ja valta siirtyi demokraateille.

Republikaanien tappioon vaikuttavista tekijöistä kolme suurinta olivat (1) poliittinen korruptio, (2) Irakin sodan epäonnistunut johto ja (3) vaikutelma siitä tilasta, johon jättiläisliittovaltio oli ajautunut (lue: ajettu). Kleinin mukaan kyseisen vaikutelman ilmaisi onnistuneimmin demokraatti Jim Webb: ”Maa oli ajautunut ’kohti luokkayhteiskuntaa, jollaista ei ole nähty sitten 1800-luvun’.”

Naomi Kleinin huomautus on jäätävä: ”Kaikkien kolmen osalta romahduksen pohjan olivat luoneet Chicagon koulun taloustieteen opinkappaleet: yksityistäminen, markkinoiden vapauttaminen ja valtion palveluiden leikkaaminen.”

Lopuksi

Omassa lajissaan Naomi Klein on luonut ylittämättömän teoksen. Se on järisyttävää luettavaa, mutta ehdottomuudessaan ja huolellisessa perusteluevidenssissään perehtymisen arvoinen. Kirjan soisi kuluvan jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen käsissä. Erityisesti niille, jotka pohtivat tulevaisuudensuunnitelmiaan ja jatkokoulutussuuntaustaan, teos olisi mitä oivallisin matkaopas.

Miksi ”Naomin apokalypsi”? Muun ohella siksi, että Tuhokapitalismin nousu alkaa lainauksella Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta (6:11–13). Jotta en pelästyttäisi potentiaalista lukijaa, pidättäydyn sitaatin avaamisesta.

Tapio Kuosma on espoolainen kirjailija ja oikeustieteen lisensiaatti.

Lähde

Naomi Klein: Tuhokapitalismin nousu. Suomentanut Ilkka Rekiaro. WSOY, Juva 2008

Artikkelikuva Johanneksen ilmestyksestä kertova ikoni (public domain); kuvituskuva mrittenhouse: Naomi Klein (CC BY-SA 2.0)

47 KOMMENTTIA

 1. USAsta näyttää kaikki älyttömyys leviävän maailmalle ja ihmiset pitää sitä demokratian esikuvana joka on tietenkin CIAn väärän tiedon levityksen ja hollywoodin ansiota ja tietenkin disneylandin. USA näyttää käyttävän kaikkia keinoja tuhokapitalisminsa levittämiseen huijauksesta pakottamiseen ja kiduttamisesta murhaaviin sotiin. USA on vieläkin Irakissa ja Syyriassa sotilaineen laittomasti ja juuri teki joukkomurhan lentokentällä ja sillä perusteella lähettää sinne 3000 uutta solttua turvaamaan lähetystöään ja öljyyhtiöitään murhansa aiheuttamilta levottumuuksilta. USA on pahin valtioterroristi maailmassa ja sille ei kukaan voi mitään kun sillä on tukikohtia ympäri maailmaa josta se saa apua jos joutuu alakynteen. Irak voi bain USAn touhuja katsella hoomoilasena kuten vasallin kuuluukin.

  • ”Naomi Klein ei väitä, että kaikki kapitalistisen markkinatalouden muodot olisivat välttämättä väkivaltaisia. On tietysti mahdollista rakentaa vapaisiin markkinoihin perustuva talous, joka ei edellytä ideologista fundamentalismia eikä myöskään sotia, kidutusta tai muita raakuuksia. Kulutustavaroiden markkinat on pidettävissä vapaina, vaikka samalla olisi tarjolla ilmainen julkinen terveydenhoito ja julkiset koulut ja kriittiset talouselämän sektorit säilytettäisiin valtion hallinnassa. Markkinatalous ei myöskään estä valtiota harjoittamasta verotukseen pohjautuvaa tulonsiirtoa suuryhtiövaltaisen järjestelmän ”jyrkän eriarvoisuuden tasoittamiseksi”.”

   Pohjoismaat ovat esimerkki tällaisesta suitsitusta markkinataloudesta, jossa markkinat eivät vie ja ihminen vikise, vaan markkinat ovat renki. Tietenkin myös Pohjoismaissa uusliberalistinen porvarioikeisto kokoomus ja keskustapuolue etujoukoissa koittaa vapauttaa markkinavoimat isänniksi ulkoa ohjattuna imperalistisen keskusvallan tahtoa noudattaen. Ei esim. Suomessa turhaan porvarijohtoisten hallitusten (h)jallitusohjelmia ole tilattu jenkeistä.

   Mitä sisältää USA:sta tilattu (Suomen) hallitusohjelma?
   https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/anttipesonen/73680-mita-sisaltaa-usasta-tilattu-hallitusohjelma/
   ”YLE kertoi helmikuussa 2010 Vanhasen hallituksen värvänneen USA:laisen
   konsulttitoimiston avustamaan seuraavan hallitusohjelman laatimisessa
   https://yle.fi/uutiset/3-5561630
   Nyt tuo seuraava hallitusohjelma on virallisestikin muotoutumassa.
   Konsulttitoimiston työn maksajilla, siis suomalaisilla veronmaksajilla on oikeus
   tietää mitä USA:sta tilattu hallitusohjelma sisältää.

   YLE:n uutinen kertoi, että kyseinen McKinsey-konsulttiyhtiö suositteli
   Suomeen mm. Britannian mallista terveydenhoidon laajaa muutosprojektia.
   McKinseyn mukaan malli on onnistunut Britanniassa. Suomessa ei tiettävästi
   ole ainakaan näkyvästi uutisoitu Britannian terveydenhoidon
   muutosprojektin tuloksia.

   McKinsey laati vuonna 2007 Matti Vanhasen hallitukselle ohjelmaehdotuksen.
   Se on laajasti toteuttu. McKinsey ehdotti mm. tilaaja-tuottajamallien
   käyttöönottoa kunnallisissa palveluissa, julkisen terveydenhoidon maksujen
   korotuksia, työttömyysturvan ehtojen tiukentamista, korkeakoulupaikkojen
   kohdentamista yritysten tarpeiden mukaan ja yritysten aseman vahvistamista
   yliopistojen hallinnossa.”

   Sipilän, Orpon ja Soinin porvaripersuhallitusohjelma on noudattanut samoja McKinseyn uusliberalismihallitusohjelman periaatteita, ovathan uusliberalistikepulaiset Esko Aho ja Matti Vanhanen multimiljonääriyrittäjä Juha Sipilän poliittisia mentoreita.

 2. Hienoa kirjoitus Tapiolta. Itse olen tuntenut syvää sympatiaa tätä upeaa naista kohtaan joka kuuluu sionistien nimeämiin ’itseään vihaaviin juutalaisiin’ monen muun ohella.
  Nuo ’itseään vihaavat’ ovatkin tuon heimon parasta antia maailmalle ja sionisteille he ovat ’katkera kalkki’ puolustaessaan palestiinalaisten oikeuksia. He eivät ylennä itse itseään vaan antavat muiden ylentää itsensä. He ovat yhtä kaukana sionisteista kuin itä on lännestä.
  Pieni ote wikistä — Family[edit]
  Naomi Klein was born in Montreal, Quebec, and brought up in a Jewish family with a history of peace activism. Her parents were self-described ”hippies”[12] who moved to Montreal from the U.S. in 1967 as war resisters to the Vietnam War.[13]
  Her mother, documentary film-maker Bonnie Sherr Klein, is best known for her anti-pornography film Not a Love Story.[14] Her father, Michael Klein, is a physician and a member of Physicians for Social Responsibility. Her brother, Seth Klein, is director of the British Columbian office of the Canadian Centre for Policy Alternatives.
  Criticism of Israel[edit]
  In March 2008, Klein was the keynote speaker at the first national conference of the Alliance of Concerned Jewish Canadians. In January 2009, during the Gaza War, Klein supported the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) campaign against Israel, arguing that ”the best strategy to end the increasingly bloody occupation is for Israel to become the target of the kind of global movement that put an end to apartheid in South Africa.”[56]
  https://en.wikipedia.org/wiki/Naomi_Klein

  • Kiitos kommentoijille.

   Hypervallan isku – häämöttääkö horisontissa Megiddon vuori?

   ”Onko kaikki hyvin, USA? / Onko siellä ollut sopivasti sotaisaa?”
   (Hector: Kuunnellaan vaan taivasta)

   Qassem Suleimani (11.3.1957 Kerman, Iran – 3.1.2020 Bagdad, Orak) oli iranilainen kenraali ja Islamilaiseen vallankumouskaartiin kuuluvien Quds-joukkojen komentaja. – Suleimani kuoli USA:n tekemässä ohjusiskussa Bagdadissa. – ”Kongressin edustajainhuoneen puheenjohtaja, demokraattien Nancy Pelosi piti presidentti Donald Trumpin tapaa toimia vääränä. Trumpin olisi Pelosin mielestä ehdottomasti pitänyt pyytää kongressilta lupa iskuihin” (https://yle.fi/uutiset/tuoreimmat). – Lopullisen valtuutuksen tappoiskulle antoi presidentti Trump (IS 3.1.2020). – ”Iranin YK-lähettiläs kutsuu Yhdysvaltojen tekemää iskua sodanjulistukseksi” (https://yle.fi/uutiset/tuoreimmat).

   Ainoan supervallan (itse asiassa hypervallan) presidentin siunaama valtioterroristinen ohjusisku iranilaiskenraalia vastaan merkitsee paitsi vakavaa rikosta myös räikeää YK:n peruskirjan loukkausta.

   Pääministeri Netanyahun asenne (”Netanyahu has backed President Donald Trump’s drone attack on General Qassem Soleimani”, Newsweek 4.1.2020) tuo mieleen Ilmestyskirjan profetiat (”Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon.” Ilm.16:16. Pyhä Raamattu. Kuopio 1946.)

   Onneksi maailmalta löytyy myös toisenlaisia ääniä:
   “A host of world leaders, including from Russia, Turkey, and several European countries, condemned the US drone strike that killed Maj. Gen. Qassem Soleimani, (…).” – “The United Nations’ special rapporteur for extrajudicial killings said the attack ”most likely” violated international law in part because the US hadn’t faced an ”imminent threat” and the strike killed at least six other people.” (ks. https://www.businessinsider.com/world-leaders-condemn-deadly-us-drone-strike-on-the-iranian-general-2020-1?r=US&IR=T)
   #
   Aiemmin tapahtunutta eli ei mitään uutta auringon alla

   USA:n Irakiin-hyökkäyksen kriitikot kutsuivat Irakin-sotaa uudeksi Vietnamin sodaksi. Syyskuussa 2007 USA:n keskus-pankin entinen johtaja Alan Greenspan totesi, että ”Irakin sodan ensisijainen syy on öljy, mutta kaikkien tietämän totuuden sanomista ääneen pidetään poliittisesti epäsopivana” (ks. Tapio Kuosma: Terrorivaltion tilinpäätös [2010], s. 66).

   George W. Bushin hallinto nimesi aikanaan roistovaltioiksi seuraavat valtiot: Pohjois-Korea, Irak (Saddam Husseinin valtakaudella), Iran, Syy-ria, Sudan ja Libya (ks. Kuosma, m.t., s. 88).

   Eräät kriitikot, kuten Noam Chomsky, ovat huomauttaneet, että USA itse täyttää sanotut roistovaltion keskeiset kriteerit: joukkotuhoaseiden kehitteleminen (USA on kehittänyt ydinaseita); terroristien tukeminen (USA on tukenut monia terroristisina pitämiään ryhmittymiä, muun muassa juuri Afganistanin talibaneja 1980-luvulla); ihmisoikeusloukkaukset (USA:ssa on käytössä kuolemantuomio, ja George W. Bushin hallinto on pitänyt vankeja Guantánamon vankileirillä ilman julkilausuttua syytettä); sekä kansainvälisten sopimusten noudattamatta jättäminen (USA [George W. Bushin hallinto] ei noudattanut YK:n peruskirjaa, kun se hyökkäsi Irakiin, eikä George W. Bushin hallinto myöntänyt Afganistanin sotavangeille Genèven sopimusten mukaista suojaa) (ks. Kuosma, m.t., s. 89).

   Nobel-palkittu kirjailija Harold Pinter: ”Irakin miehitys oli rosvoretki, räikeää valtioterrorismia, ja osoitti kansainvälisen oikeuden täydellistä halveksuntaa. Miehitys oli mielivaltainen sotatoimi, jolle antoivat potkua valheet toisensa perään sekä median ja sen kautta yleisön sumeilematon manipulointi. Tarkoituksena oli vakiinnuttaa Yhdysvaltojen sotilaallinen ja taloudellinen kontrolli Lähi-idässä verhoamalla hanke kansan vapauttamiseksi – viimeisenä keinona kun muut verukkeet oli jouduttu hylkäämään. Näyttävä sotilaallisen voiman osoitus, jonka vuoksi tuhansia ja taas tuhansia syyttömiä ihmisiä surmattiin ja silvottiin. – Olemme tuoneet Irakin kansalle kidutusta, rypälepommeja, köyhdytettyä uraania, lukemattomia satunnaisia murhia, hätää, rappiota ja kuolemaa ja kutsuneet sitä ’vapauden ja demokratian tuomiseksi Lähi-itään’. – Montako ihmistä pitää tappaa ennen kuin käy massamurhaajasta ja sotarikollisesta? Satatuhatta? Siinä on enemmän kuin tarpeeksi, ajattelisin. (…)” (Harold Pinter: The Nobel Prize in Literature 2005) (http://nobelprize.org/nobel_prizes/ litera-ture/laureates/2005/pinter-lecture-e.html)

   Project for the New American Century (PNAC) oli vuonna 1997 perustettu yhdysvaltalainen, uuskonservatiivinen ajatushautomo, joka ajoi etenkin USA:n maailmanlaajuisen sotilaallisen, taloudellisen, poliittisen ja moraalisen johtajuuden asiaa. PNAC:n jäseninä ehtivät toimia muiden muassa George W. Bushin veli ja Floridan kuvernööri Jeb Bush, varapresidentti Dick Cheney, puolustusministeri Donald Rumsfeld, USA:n YK-suurlähettiläs John Bolton sekä Maailmanpankin pääjohtaja Paul Wolfowitz. Ryhmällä oli siis vahvat siteet presidentti Bushin hallintoon. PNAC kannatti voimakkaasti USA:n hyökkäystä Irakiin. – PNAC ajoi ”sotilaallisen voiman ja moraalisen kirkkauden politiikkaa”, johon sisältyivät: (1) merkittävä lisäys USA:n sotilasmenoihin; (2) läheisemmät suhteet USA:n liittolaisiin sekä USA:n arvoille ja eduille vihamielisten hallitusten haastaminen; (3) poliittisen ja taloudellisen vapauden edistäminen USA:n ulkopuolella; (4) USA:n turvallisuudelle, vauraudelle ja periaatteille ystävällisen kansainvälisen järjestyksen ylläpitäminen ja laajentaminen. – Syyskuussa 2000 PNAC julkaisi 90-sivuisen raportin nimeltä Rebuilding America’s Defenses: Strategies, Forces, and Re-sources For A New Century, jossa PNAC esitteli ajatuksiaan USA:n globaalista johtajuudesta. Raportti esitti, että mikäli diplomatian ja pakotteiden avulla ei saavutettu tuloksia, USA:n oli oltava valmis käyttämään sotilaallista voimaa. USA:n sotavoimat tuli sijoittaa uudelleen, sillä kylmän sodan loputtua tilanne oli muuttunut. Uusia pysyviä sotilastukikohtia tuli perustaa Kaakkois-Eurooppaan ja Kaakkois-Aasiaan, mikä mahdollistaisi ilmatukialusten vähentämisen ja säästäisi resursseja.
   Eräät raportin kriitikot katsoivat, että PNAC:n tavoitteena oli koko maailman imperialistinen alistaminen USA:n valvontaan (ks. Kuosma, m.t., s. 119 – 121).

   Monet Bushin hallinnon jäsenet elättelivät mielessään unelmaa maailmanlaajuisesta ’Pax Americanasta’ (amerikkalainen rauha). Tämä skenaario oli hahmoteltu ensiksi Paul Wolfowitzin vuonna 1992 luonnostelemassa dokumentissa (Defense Planning Guidance), jota on kutsuttu ”Yhdysvaltain maa-ilmanlaajuisen hegemonian luonnokseksi”. Sanottua skenaariota toisteltiin sittemmin lukuisissa uuskonservatiivien kirjoituksissa. Mainitun tavoitteen (USA:n maailmanlaajuisen hegemonian) saavuttamiseksi esitettiin tarvittavan seuraavia neljää asiaa: 1. maailman (erityisesti Keski-Aasian ja Lähi-idän) öljyn haltuunotto (Bushin hallinto tuli valtaan valmiine suunnitelmineen hyökätä Afganistaniin ja Irakiin); 2. armeijan teknologinen muodonmuutos, jonka seurauksena keskiöön tulisi taistelu avaruudessa; 3. asevarustelun rahoittamisen suunnaton lisääminen uusien sotien ja avaruuden aseistamisen kustantamiseksi; 4. ennalta ehkäisevän hyökkäyksen doktriinin määrittäminen, jotta USA:n olisi mahdollista hyökätä muihin maihin, vaikka ne eivät muodostaisi välitöntä uhkaa. Mainittujen neljän elementin katsottiin vaativan lisäksi sellaisen tapahtuman, joka saisi yhdysvaltalaiset hyväksymään kuvatunlaisen imperialistisen politiikan (Kuosma, m.t., s. 77).
   #
   Elämme jännittäviä aikoja. Mistä on kysymys? Kysymys on hypervallan näkökulmasta taistelusta maailmanherruudesta. Tuo herruus edellyttää, että hypervallalla on ehdoton ylivalta, omaisuus, luonnonvarat (kuten öljy) ja sotilaallinen voima (voittamaton armeija ja ylivoimainen asearsenaali).

   Mitä on tehtävissä? No, jos tv:stä ei löydy riittävästi urheilua, voi aina tarttua kirjaan. Mihin kirjaan? No, onhan näitä: ’Raamattu’ ja ’Tuntematon sotilas’. Ja mikäli rohkeutta riittää, voi yrittää ’Tuhokapitalismin nousua’ ja ’Pääomaa 2000-luvulla’. Olisiko jotakin vielä, ikään kuin encoreksi? On toki: ’Sieppari ruispellossa’.

   J.K. ”Perinteisen Worldwide Independent Network of Market Researchin ja Gallup Internationalin mielipidekyselyn mukaan Yhdysvallat on suurin uhka maailmanrauhalle.” (https://www.verkkouutiset.fi/kysely-usa-suurin-uhka-maailmanrauhalle-13881/)

 3. Ertinomainen kirjoitus Kuosmalta. EK:n ja Kokoomuksen kumipäät (tässä yhteydessä en tarkoita Esikuntakomppaniaa) ovat onnistuneet hyvin rekrytoimaan moniosaajia Arikin vankiloista ja mielisairaaloista. Hällelyyjäh, onhan sillä työllistävä vaikutus poliiseille, oikeuslaitokselle ja Kelan sosiaalitantoille. Moniosaajat: ryöstömurha Otanmäessä, kaulankatkomiset Turussa ja Porissa ja massiivinen pedofiilirinki Oulussa.
  Caruna tosiasiana voi pitää sitä, että iänestäjien muisti ei ole riittävän pitkä (yltää vain sähkölaskujen maksuvälien ajan. Äänestäkää näitä retkuja ja ketkuja loputtomiin niin saatte mitä tilaatte.

 4. Vai, että ihan ”upeaa naista”..??

  Klein on ilmastokulttia ja YK:n NWO-agendoja kannattava uuskommunisti!
  Hänen takaansa löytyy kaikki äärivasemmistolaiset/äärivihreät ilmastokultin tahot, feministiliikkeestä, LGBT-paskasta ym. puhumattakaan!

  Oksettava ämmä…!

 5. Usan rikokset maailmalla jatkuvat. Uusin on juuri Bagdadissa tehty salamurhaoperaatio.
  Usa on täysin häikäilemätön murhaajamaa, johon ei voi luottaa missään määrin.

  • Usan valtion johto on täynnä neokonna-rottia, pahimpia parasiitteja maailmassa. Trumpia myöten kaikki tärkeät virat ovat näiden rottien hallussa. Kansasta suurin osa ei heitä tue mutta propagandalla kaikki onnistuu.
   Tilanne ei juurikaan eroa omasta maastamme. Mehän olemme mukana noiden neokonnien hankkeita tukemassa.

   • ”Usan valtion johto on täynnä neokonna-rottia, pahimpia parasiitteja maailmassa. Trumpia myöten kaikki tärkeät virat ovat näiden rottien hallussa. Kansasta suurin osa ei heitä tue mutta propagandalla kaikki onnistuu.
    Tilanne ei juurikaan eroa omasta maastamme. Mehän olemme mukana noiden neokonnien hankkeita tukemassa.”

    Katsokaas muuten sellainen Netflix sarja kuin The Family: Salaiset vaikuttajat, joka antaa ihan uuden kuvan näistä neonkonnista ja heidän globaaleista rukousaamiasvieraistaan. Porukka pitää itseään valittuina Jeesuksen miehinä, ellei itse jeesuksina, jotka kuningas Daavidin esimerkkiä seuraten voivat tehdä mitä tahansa pahaa, koska he jeesusmiehinä voivat toteuttaa vain kutsumustehtävää joka vaatii uhrauksia.
    https://www.netflix.com/fi/title/80063867

    • Tuohon ylemmyyden tautiin (geenivikaan?) ei vielä ole keksitty lääkettä. Ympärileikkaus ei auta kun siinä ei viedä kuin esinahka.
     Niinpä se siirtyy aina seuraavaan sukupolveen.
     Eletään toivossa että lääke (rokote?) keksitään pian mutta voi olla ettei se toimi kuin pakollisena ja siihen koko homma sitten taitaa kaatuakin.
     Käyttöä rokotteelle olisi paljonkin.

  • Touhu on inhottavaa ja kuvottavaa. Sionistit ovat toimineet Palestiinan alueella alun alkaen röyhkeästi ja ovat tuottaneet sinne eurooppalaisalkuperäistä väestöä Vanhan Testamentin kertomuksiin vedoten. Myös kristikunta on huijattu mukaan kehittämällä harhaoppi nimeltä dispensionalismi. Muuttoliikettä ryyditettiin lietsomalla Euroopassa juutalaisten vainoja. On jopa syytä epäillä, että sionistit ovat itse olleet näitä vainokampanjoita ideoimassa ja käynnistämässä.

   Palestiinan maa-alueita on ostettu sionistien haltuun toki rehellisesti (tietenkin tulevan arvonnousun tiedostaen), mutta vastahakoisia arabeja on hätistelty sieltä pois myös terroristisin ottein. Sionistinen terrorismi saavutti huippunsa Brittien siirtomaahallintoa kohtaan suunnatuin iskuin. Tilanteeseen väsyneet britit lähtivät pois ja terrori muuttui Israelin valtion harjoittamaksi valtioterroriksi. Mukaan mahtui myös hyvänlaatuista ja aluetta kehittävää muuttoliikettä eli Aliyaa – tämäkin on syytä muistaa. Osa juutalaisista haluaisi elää alueella rauhanomaisesti muita kansoja vainoamatta.

   Israel on ollut yksi tärkeä tukipiste, johon vedoten länsivallat, lähinnä USA on voinut varmistaa omat intressinsä Lähin Idän öljyrikkaalla alueella. Petrodollarin tuottama hyöty USA:lle on ollut lupa painaa ilmaista rahaa ja ostaa sillä tavaraa ulkomailta. Toisaalta ylivahva valuutta ajoi USA:n tuotantoteollisuuden maasta pois ulkomaille. Osa USA:n väestöstä on jo herännyt sionistisen politiikan kaikkia osapuolia huijaavaan luonteeseen, mutta liian myöhään. Uskomattoman monet kansallismieliset ovat Trumpin ja neokonservatiivien lumoissa ja hurraavat Suleimanin salamurhalle. Persutkin ovat jälleen kerran osoittaneet matalaotsaisuutensa asian suhteen.

 6. Naomi Kleinin kirja ”Tuhokapitalismin nousu” on syvällinen teos ja siinä on hyvä analyysi. Sen sijaan hänen 2017 Intolla ilmestynyt ”Tämä muuttaa kaiken, kapitalismi vs ilmasto” on taantunutta ainesta. Hän ei kykenekään näkemään enää todellisia yhteyksiä, hänet on ostettu, häntä on ehkä kiristetty tai aivopesty suurkapitalisti-ilmastobisneshyötyjien taholta. Tässä tulee peliin suuret markkinat ja uudet, jopa aivan uskomattoman järjettömät ja mielikuvitukselliset innovaatiot, joilla voidaan netota rutkasti rahaa, kun vaan valeilmastokäsitteet on pakotettu väkivalloin läpi. Mitä mieltä esim. koneesta, joka poistaa ilman hiilidioksidia, jota on 0,04 % ? – Veronmaksaja vastaa kuluista. Ihmiset saadaan alistettua voitonmaksimoijien määräysvaltaan maailmanlaajuisesti.
  Auringon vaikutuksen vaihtelua eivät korruptoimattomat ilmastotieteilijät määrittele 20 vuoden eikä sadankaan vuoden lyhyellä aikavälillä. CO 2:llä ei ole mitään merkitystä ilmastoon.

  Sen sijaan odottaisin Naomi Kleininkin puhuvan nyt avaruussodasta. Trumphan julisti USA:n olevan siinä eturintamassa ja ykkönen. Mistä on kysymys ? Tämä kuuluu kaikkein suurimpien salaisuuksien piiriin. Auringosta irtoava lämpömassa, plasma, on tässä isojen poikien leikkivälineenä yläilmakehässä. Kaupastahan voi ostaa jo plasmasytyttimenkin. Elektromagneettinen, pinta-alaltaan valtavan suuri säteilyase on myös näkymätön vaikuttaja, jolla saadaan aikaan tulipaloja, tornadoja, tsunameja, maanjäristyksiä. Se voidaan tähdätä toiselle puolelle maapalloa. Sitten: satelliittiaseet, ilmakehän jatkuvat kemikaaliruiskutukset ja niistä syntyvät synteettiset pilvet – mineraaliset myrkkyainekset, kuten alumiini, laskeutuvat hitaasti maahan.
  Naomi Kleinina tutkisin myös meneillään olevia kauppasopimushankkeita. Kun TTIP karahti kiville Euroopassa erittäin epäedullisena tavoitteena, puuhaavat USA:n ja muutkin suuryhtiöt uutta vastaavaa sopimusta – nyt kuitenkin YK:n savuverhon suojassa. Tämä tarkoittaa, että esim. suurkonserni, jonka liikevaihto jättää varjoonsa Suomen valtion budjetin, voi haastaa maamme oikeuteen esim. jo siitä ettei aiesopimus, joka oli vasta suunnitteluasteella, voinutkaan edetä firman toivomalla tavalla. Nigerian valtio on joutunut jo korvaamaan irlantilaiselle pöytälaatikkofirmalle vastaavassa tilanteessa huikeita summia. Lieneekö kyseessä ollut EU:n ja Afrikan välinen häikäilemätön nykyajan kolonisaatioriistolainsäädäntö. Kyseessä on siis suuri mahdollisuus huijata pelkän sopimusasetelman myötä. Suomessa tätä uusittua kauppaneuvottelua on hoitanut parasta aikaa ulkoministeriö. Oletko kuullut asiasta, onko siitä kerrottu Suomen kansalaisille mediassa ? ME kuitenkin olemme maksumiehiä. haluamme tietää !

  • Itse olen ehkä liikaakin Naomin ’fani’ kun hän uskaltaa juutilaisena puolustaa palestaiinalaisia sionistien harjoittamaa holokaustia vastaan.
   Ja myös tuo kapitalismin kritiikki saa myötätuntoni. Järjen valossa, kun pohjamutiin mennään, se on suurin planeetan ja ihmiskunnan tuhon voima josta kaikki muut lieveilmiöt ovat valtaosin vain seurausta.

 7. Make no mistake, Washington will never let go – not by itself, never. Their target is world hegemony – the goal of their self-indulging PNAC – Plan for a New American Century. And to attain this goal, the fall of Syria had been planned long in advance, in the early 1990’s. “Regime Change” is relentlessly being pursued – see Wesley Clark at the Commonwealth Club of California, October 3, 2007 – ‘ 7 countries have to fall in five years’
  http://www.globalresearch.ca/war-propaganda-syrias-destruction-by-the-lies-of-the-western-media-washington-will-never-let-go-their-target-is-world-hegemony/5549508

  Oliko Suleimanin murha viimeinen niitti neokonnien Lähi-idän ja ylipäätään koko globaali-hegemonialle?
  Soleimani Murder: What Could Happen Next?
  THE SAKER pohtii alkamassa olevan Iranin sodan heijastevaikutuksia
  https://www.unz.com/tsaker/soleimani-murder-what-could-happen-next/

  • USA-Israel on jo hävinnyt moraalisen sodan, mutta infosotaa ei ja nyt se luottaa raakaan voimaan eli asejärjestelmiensä, taloudellisten sanktioiden, valheidensa ja kieroutensa voimaan. Iran on kuitenkin tehnyt virheen, kun on lähtenyt ruokkimaan ja tukemaan Hezbollah-terroria. Kaikesta huolimatta tämä Hezbollah-terrori on luonteeltaan reaktiivista ja vastustaa mm. Israelin ja USA:n harjoittamaa valtioterroria.

   Länsi, Israel, Saudi-Arabia ja mahdollisesti myös Turkki ovat luoneet Hezbollahia monin verroin hirviömäisemmän ISIS-terroriliikkeen, jota on puettu em. reaktiivisen terrorismin kaapuun. Näin on luotu jihadistiseen terroriin hysteerisesti suhtautuva yleisö lännessä. Sotilaallinen false flag on nyt hyvin todennäköinen, mutta on myös vaara, että mikä tahansa iso terrori-isku missä päin maailmaa tahansa kirjataan Hezbollahin nimiin, mikä oikeuttaa USA-Israelin aloittaa Iranin sotilaallinen murskaaminen.

   • ”…tämä Hezbollah-terrori on luonteeltaan reaktiivista ja vastustaa mm. Israelin ja USA:n harjoittamaa valtioterroria.”
    Olisiko ilman H:a mitään vastavoimaa ’kushnereille’?… H on pakon sanelema ja Iran varmaan tietää että sitä tukemalla se yrittää estää lähi-idän joutumista sionistien haltuun ?
    Hizbollah on vuonna 1982 perustettu poliittinen ja sotilaallinen libanonilaisten šiiamuslimien järjestö ja puolue. Israel, Saudi-Arabia, Yhdysvallat ja Kanada luokittelevat Hizbollahin terroristijärjestöksi, mutta esimerkiksi Kiina ja Venäjä eivät näin tee.
    Wikipedia

    Hezbollah, militant group and political party that emerged in Lebanon following the Israeli invasion of that country in 1982.

  • Artikkelissa mielenkiintoisia kommentteja:
   — annamaria says:
   January 3, 2020 at 9:28 pm GMT • 300 Words
   @Rich
   “Their dead general was a member of the military and a legitimate target.”
   Let’s name all Israeli generals, one by one, and call them legitimate targets.

   Your puny theocratic state of Israel has been the cause of the ongoing mass slaughter in the Middle East. Each of Israeli citizens took a bath full of blood of innocent civilians of all ages, figuratively speaking.

   Iran has not attacked any country. Israel has. It was the perfidious AIPAC of Israel-firsters that has been working non-stop on promoting the wars of aggression in the name of Eretz Israel. Iraq, Syria, Libya have been destroyed in accordance with Oded Yinon subhuman plan. Iran is the next.

   The hapless Europeans and Americans are finally learning about the viciousness of Jewish sadists. Instead of “almost truthful” holobiz stories forged by Eli Wiesel and Anne Frank’ dad, the schools should have been teaching the biographies of Jewish mega-criminals such as Lazar Kaganovich (Stalin’s right hand and organizer of Holodomor in Ukraine), Naftali Frenkel (an inventor of “industrialized” death in the GULAG), and the despicable mass-murderess Rozalia Zalkind.

   The State of Israel has been founded by self-proclaimed terrorists and remains the nest of terrorists. Even the zionized Wikipedia admits that the Jewish State sponsors terrorism. https://en.wikipedia.org/wiki/Israel_and_state-sponsored_terrorism

   In case you do not know what Baby Yar means, here a picture for you: https://www.haaretz.com/israel-news/rights-groups-demand-israel-stop-arming-neo-nazis-in-the-ukraine-1.6248727
   https://www.jewishvirtuallibrary.org/babi-yar

   — Alfred says:
   January 3, 2020 at 9:44 pm GMT • 100 Words
   If the Americans leave Syria and Iraq, that will be the ultimate revenge for Iran without having fired a single shot

   Correct.

   And that is precisely the real objective of Trump. Trump is greatly underestimated. He gives the Zionists everything they want – which results in outcomes that are very much against their interests.

   — Harbinger says:
   January 3, 2020 at 9:39 pm GMT • 100 Words
   @JamesinNM
   Zionism is Judaism is communism.

   Judaism is a cult, not a religion. It’s the self worship of Jews, hatred of non Jews (racism) and supremacist beliefs over all other peoples on this earth. In effect, Judaism is the Jewish KKK/Black Panthers. It’s perfectly ok to go around saying “we’re god’s chosen” (blatant supremacism and racism) and yet they go crazy when some white person puts up a poster saying “it’s ok to be white”? The former is ignored and worse, accepted by many idiots while the latter is vehemently attacked. Think about that for a moment?

   Don’t let the red herrings of “It’s not Judaism, it’s Zionism” or “it’s not the real Jews, but the fake Ashkenazis” crap lead you astray from the situation. The problem IS what it always has been and always will be until people wake up and do something about it. That problem is Judaism. It’s never changed.

   — Agent76 says:
   January 3, 2020 at 9:47 pm GMT • 200 Words
   Jan 3, 2020 Iran has the ‘right to retaliate’ over US ‘act of war’

   Tehran University’s Mohammed Marandi says the US’ “murder” of a senior Iranian military commander is “definitely an act of war”.
   kommentissa videoita

 8. Jatkona Truth_hunter 4.1.2020 at 13:26 kommenttiin
  Lähi-idän tilanne aina Israelin luomisesta asti kertoo hyvin ettei pelkkä passiivinen vastarinta toimi.
  jos mitään vasta voimaa ei olisi syntynyt sionistien illu-mafialle niin kaikki alueen öljy ja muut luonnon- ym. varat olisivat pääosin jo ajat sitten olleet psykopaatti-kapitalistin käsissä — aivan kuten omammekin ovat.
  Myös Iran olisi jo miehitetty ja itsenäisyytensä menettänyt ’shaahin’ hallitsema maa — aivan kuten mekin olemme.

 9. Teheranissa haudataan QUDS-joukkojen komentajaa kenraaliluutnatti Qasem Soleimania. Trump juutalaisystävineen julisti tällä teollaan sodan Iranille, kysymättä asiasta yhtään mitään USA:n kongressilta tai USA:n kansalta.

  Jäämme odottamaan minkälaisin sotilaallisin iskuin Quds joukot tulevat kotamaan komentajansa kuoleman jenkki-imperialisteille ja heidän kätyreilleen.

  Southfrontin mainio Quds-joukkojen esittely, pituus n. 15 min:

  https://southfront.org/wp-content/uploads/video/MA_Qods_25_07_19.mp4

 10. Pieni historian kertaus, kuinka Qasem Soleimanin ja Quds- joukkojen kouluttama Hezbollah taisteli Israelin sionistiarmeijaa vastaan v. 2006 sodassa. Tätä sotaa eivät jenkki-imperialistit liitolaisineen ja juutalaissionistikavereineen mielellään muistele.
  Hollywood ei tee siitä elokuvia. 😀

  Linkki:

  https://www.youtube.com/watch?v=_bIt2eblH88

 11. Todellisuudessa Amerikan talous tuhottiin (velkaannutettiin) sosialistisella New Deal -ohjelmalla. ”Suuren laman suuret myytit” artikkeli paljastaa totuuden New Deal:sta…

  ”New Deal velkaannutti Amerikan
  ”New Dealin ensimmäisenä vuotena Roosevelt ehdotti 10 miljardin kuluttamista tulojen ollessa vain 3 miljardia dollaria. Vuosien 1933 ja 1936 välillä valtion kulut nousivat yli 83 prosenttia. Liittovaltion velka nousi huimasti 73 prosentilla.”

  ”Esimerkiksi Rooseveltin julkisen avun ohjelmat palkkasivat näyttelijöitä antamaan ilmaisia esityksiä ja kirjastonhoitajia luetteloimaan arkistoja. New Deal palkkasi jopa tutkijoita tutkimaan hakaneulan historiaa, 100 Washingtonin työntekijää partioimaan katuja ilmapallojen kanssa kottaraisten karkottamiseksi julkisista rakennuksista ja laittoi ihmisiä julkisen sektorin palkkalistoille jahtaamaan idänotakilokkeja tuulisina päivinä.””

  https://blogit.mvlehti.net/laissezfaire/2016/10/29/suuren-laman-suuret-myytit-joita-magneettimedia-pitaa-ylla/

 12. Kiitos Tapio hyvästä artikkelista, olen kyllä jo lukenut ko. teoksen, kuten myös suurimman osan Chomskyn tuotannosta.

  Kysysymys ei olekaan siitä mitä me jo tiedämme, vaan kysymys on siitä, mitä me yksilötasolla olemme valmiit tekemään paskan siivoamiseksi pois arkipäivän kehityksestä.

  On kyllä erittäin hyvä että kirjoitetaan asioista informatiivisessa mielessä, mutta siitä ei vielä seuraa yhtään mitään.

  Yle jollain radiokanavalla jauhaa liturgiaa, että maailma paranee puhumalla. Puhetta tähän maailmaan kyllä on mahtunut, mutta maailma ei ole yhtään parantunut siitä. Tarvitaan tekoja.

  Kysymys itse kullekin lukijalle kuuluu, mitä olet valmis tekemään, jotta polla pyörii paremmin kuin ennen, ja oikeus toteutuu. Tämä on peruskysymys yksilötasolla.

  • Hyvä kysymys.

   Itse olen sitä mieltä, että ”maailma paranee” puhumalla TOTTA, mutta totuus ja sitä kautta myös OIKEUS on harvinaista herkkua tällä vallitsevalla valheen aikakaudella. Ihmisellä on onneksi sisäänrakennettu moraali, joka kyllä loppupeleissä kertoo meille sen mikä on oikein ja mikä väärin.

   • Totta puhuminen ei takaa muutoksia. Totuuden puhujat usein jopa hirtetään tai mestataan.
    Ja nythän ne voidaan hiljentää syyttämällä vihapuhujiksi.

 13. En ole lukenut Kleinin kirjaa, mutta eräässä sitä koskevassa kirja-arvostelussa – jota valitettavasti ei enää löydy internetistä – myönnettiin kirjan ansiot mutta siinä tuotiin esille myös eräs hyvin ratkaiseva puute Kleinin kirjassa: se ei seuraa loppuun asti ohjetta ”follow the money”. Itsekin voin todeta, että ainakaan kirjan hakemistosta ei löydy nimeä Rotschild. Onko se tarkoituksellista?

  Sama puute on kaikissa muissa tällä sivustolla julkaistuissa taloutta/kapitalismia/rahaa koskevissa artikkeleissa.
  Olisi mielenkiintoista tietää syy. Onko Rotschild ”salaliittoteoriaa”?! Kumarretaan sionisti-globalistien etäkontrolloiman valtavirta-joukkoharhautusmedian tavantakaa vilauttamaa ”salaliittoteoria”-mörköä säikkyinä Pavlovin-koirina:

  ”“Conspiracy Theory”: Foundations of a Weaponized Term

  Subtle and Deceptive Tactics to Discredit Truth in Media and Research
  First published by Global Research in 2013, this pathbreaking analysis by Professor James Tracy shows how the term “conspiracy theory” is being used to label critical analysis and dissenting viewpoints.
  “Conspiracy theory” is a term that at once strikes fear and anxiety in the hearts of most every public figure, particularly journalists and academics. Since the 1960s the label has become a disciplinary device that has been overwhelmingly effective in defining certain events off limits to inquiry or debate. Especially in the United States raising legitimate questions about dubious official narratives destined to inform public opinion (and thereby public policy) is a major thought crime that must be cauterized from the public psyche at all costs…”,
  Koko artikkeli: https://www.globalresearch.ca/conspiracy-theory-foundations-of-a-weaponized-term/5319708
  *

  Rahan kulkua seurataan loppuun asti sensijaan esim. Michael Collins Piperin kirjassa:

  ”The New Babylon: Those Who Reign Supreme, a Panoramic Overview of the Historical, Religious and Economic Origins of the New World Order”.
  Kirja on vapaaasti ladattavissa pdf-muodossa seuraavasta: https://www.christianovercomers.com/pdf_files/New_Babylon.pdf

  Kirjan hakemistosta löytyy esim.

  Rothschild family, 119-143 (See also “City of London,” and “England,” and entries on
  “United States”), and other great Jewish families, 35, 120-121, Devotion to Jewish
  principles, 32-33, 120-121, Sponsors of modern Zionism, 32-35

  Rockefeller family, alleged Jewish origins of, 166-167, as front for Rothschild
  empire, 30, 128, 165, 166, 169-170, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 223

  British Empire,Rothschild history and influence in,xiv,26,29,33,40,41,48,50,74,
  112-113,133,136,143,145-155,157,159,161,163,169,171,209,263-264

  “City of London,”as Rothschild base,144-145,169-172,217

  Latin America, Rothschilds in 126, 127-128

  United Nations targeted by Rothschilds, 50

  United States (generally), 247-255, Rothschild history in, 156-175, Rothschild’s
  Jewish lobby tacticians in, 243-245, Rothschild power in, 143, 183-191, wealthiest
  Rothschild satellites in, 203-219, third-tier Rothschild satellites in, 221-241

  • Hyvä kysymys. Miksi nimi puuttuu tai pidetään piilossa?
   Why It Is Polite to Mention When a Public Figure Is Jewish
   Friedrich Forste
   It is a prerequisite to be successful that people know the truth,specially truth that is widely concealed and easy to unmask. By unmasking some strategies of certain Jewish elites, we can create a safer and more truthful world.
   Today we deal with one of the biggest and most effective of these strategies, the one where Jews change their names and assume the nationality of their host countries to ”fit in” while remaining loyal to their own people and nation. This allows them the power of attributing every atrocity Jews commit in the host country, to the host country itself and its people.
   The most common way they blend in and hide under the radar is to take on unremarkable and common names of their hosts, think of all the Goldsteins and Bergmans you know of. These are historically and linguistically German names. However, such individuals in our times are invariably Jewish. 
   Look at our political power-brokers Dianne Feinstein, Sheldon Adelson, Chuck Schumer, Bernie Sanders (yes!), Adam Schiff, Brad Sherman, Susan Davis, Elena Kagan. Notice anything interesting?

   None of these names are Hebrew, most could pass of as super American and all are Jewish. A quick search on the name ”Sheldon” shows that  it is an ancient Anglo-Saxon name but it is overwhelmingly used by Jewish individuals. Look up the influencers of any country in the EU who are massively pro-EU and you’ll see the same thing, again and again. Jews masquerading as citizens of a nation to virtue signal that nation into oblivion. How old is this strategy?
   https://russia-insider.com/en/why-it-polite-mention-when-public-figure-jewish/ri26129

 14. > alta paljastui törkeän eriarvoinen
  > järjestelmä, joka oli usein toteutettu
  > irvokkaan rikollisin keinoin

  Tässä kapitalismi on otettu syntipukiksi. Ei ole vaikea löytää niitäkään tutkijoita, jotka ottavat sosialismin syntipukiksi.

  Kyse ei ole kapitalismissa tai sosialismissa olevasta viasta vaan ihmisen luontaisista ominaisuuksista. Lopultakaan

  Ei ole merkitystä sillä onko
  vallassa kapitalisti vaiko sosialisti,
  diktaattori vaiko demokraatti.
  Vain sillä on merkitystä
  onko vallassa hyvä ihminen vaiko paha.

  “Järjestelmä” tulee sisältämme,
  ei ulkoa.

  • Kummasti suunnatonta taloudellista ja sen ansiosta muutakin valtaa käyttävä Rotschild kasaarimafioineen on tabu-aihe valtavirta-mediassa ja -taloustieteessä – ”an incredibly evil man”.

   • Ilman valtiota Rothschild ja muut pankkiirit eivät olisi voineet eivätkä nykyisinkään voisi kerätä muiden kustannuksella sellaisia valtavia omaisuuksia kuin heillä on.

    Valtio on siis kätevä ”sponsori” näille feikkipankkiireille.

 15. Moni luottaa nykyisin isoissakin poliittisissa asioissa Googleen (joka on poliittisista syistä deletoinut kokonaisia suuria nettiosoitteita, kuten scott.net), Wikipediaan ja valtamediaan, joten Kleinin pääosin tavanomainen pintaraapaisu MK Ultrasta on monille ihan ok avaus vaikkapa MK Ultran tai CIA:n merkitykseen. Ja syvemmin siihen, miksi – etenkin pankki- ja rahajärjestelmään ja sen toimijoihin liittyen – USA:n toiminta on ollut kauan imperialistista. Ja paljon pakottavampaa kuin millaisia uhkia sen olemassaololle on näyttänyt olevan.

  Toivon vain, ettei ajatella kovin helpolla löytyvän totuuksia niistä isoimmista asioista, joita erityisimmin salataan.

  Siis että kun näitä tavanomaisia ”kaukainen tapaus, jossa CIA epäonnistui” -esityksiä CIA:sta liikkuu paljon, niin mietittäisiin niiden uskottavuutta useammasta näkökulmasta.

  • Why a Shadowy Tech Firm with Ties to Israeli Intelligence Is Running Doomsday Election Simulations
   WHITNEY WEBB
   Election Day 2020: 32 Americans dead, over 200 injured, martial law declared and the election itself is canceled. While this horrific scenario seems more like the plot of a Hollywood film, such was the end result of a recent simulation examining the preparedness of U.S. officials from the Federal Bureau of Investigation (FBI), the Department of Homeland Security (DHS) and the U.S. Secret Service against “bad actors” seeking to undermine the upcoming presidential election.

   https://www.unz.com/wwebb/why-a-shadowy-tech-firm-with-ties-to-israeli-intelligence-is-running-doomsday-election-simulations/

 16. Kapitalismin vastaisen taistelun motoksiko?

  Joulukuun loppupuolella menehtyneen SDP:n pitkäaikaisen kansanedustajan, ministeri Matti Ahteen kuolinilmoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa.

  Allekirjoittajien joukossa on Ahteen omaisia, kuten hänen leskensä Hilkka Ahde.
  Omaiset siteeraavat ilmoituksessa unkarilaisen runoilijan Mihály Vácin runoa:

  ”Ei kaipaus hyvään riitä, sitä tahdottava on.
  Ei tahtominen riitä, tehtävä, tehtävä on.

  Mitä auttaa viileä järki, harkinta, aikomus?
  Enemmän tarvitaan tunne ja selvä tarkoitus.

  Ei mikä tahansa tunne,
  vaan haavat polttavat kun kyselet

  miksi toivot, elät, kärsit, rakastat.”

 17. World War III — WW3 oli ja meni
  C.J. HOPKINS
  So, 2020 is off to an exciting start. It’s barely the middle of January, and we’ve already made it through World War III, which was slightly less apocalyptic than expected. Forensic teams are still sifting through the ashes, but preliminary reports suggest that the global capitalist empire has emerged from the carnage largely intact.

  Kolmas maailmansota ei tule tapahtumaan, koska kolmas maailmansota oli jo … ja globaali kapitalistinen imperiumi voitti. Katso näitä Naton karttoja (tutustu kaikkiin eri tehtäviin). Sitten katsomaan tätä Smithsonian-karttaa, missä Yhdysvaltain armeija ”torjuu terrorismia”. Ja myös muita karttoja, joita voit googleta, on paljon. Mitä aiot tarkastella, on globaali kapitalistinen imperiumi. Ei Amerikan imperiumi.

  Jos se kuulostaa erottelulta ilman eroa … no, niin se on, ja ei ole. Tarkoitan tällä sitä, että se ei ole Amerikka (ts. Amerikan kansallisvaltio, jossa useimmat amerikkalaiset uskovat edelleen asuvansa) joka on sotilaallisesti miehittänyt suuren osan planeetasta, pilkaten kansainvälistä lakia, pommittaen ja tunkeutumalla muihin maita, ja salamurhatut valtionpäämiehet ja sotilashenkilöt täysin rankaisematta. Tai pikemminkin on varmaa, että se on Amerikka … mutta Amerikka ei ole Amerikka.

  Amerikka on simulaatio. Se on maski, jota globaali kapitalistinen imperiumi käyttää salaamaan tosiasian, että Amerikkaa ei ole… että on vain globaali kapitalistinen imperiumi.

  Koko ajatus ”III maailmansodasta”, jossa voimakkaat kansallisvaltiot valloittavat muita voimakkaita kansallisvaltioita, on puhdasta nostalgiaa. ”Amerikka” ei halua valloittaa Irania. Imperiumi haluaa rakentaa Iranin uudelleen ja sulauttaa sen Imperiumiin. Se ei välitä ’hevon paskan vertaa’ demokratiasta tai siitä, sallitaanko iranilaisten naisten käyttää minihameita tai muista ”ihmisoikeuksista”. Jos näin tapahtuisi, se merkitsisi Saudi-Arabian rakenneuudistusta ja ”suurimman paineen” kohdistamista Israeliin.
  [——World War III is not going to happen because World War III already happened … and the global capitalist empire won. Take a look at these NATO maps (make sure to explore all the various missions). Then take a look at this Smithsonian map of where the U.S. military is “combating terrorism.” And there are plenty of other maps you can google. What you will be looking at is the global capitalist empire. Not the American empire, the global capitalist empire.

  If that sounds like a distinction without a difference … well, it kind of is, and it kind of isn’t. What I mean by that is that it isn’t America (i.e., America the nation-state, which most Americans still believe they live in) that is militarily occupying much of the planet, making a mockery of international law, bombing and invading other countries, and assassinating heads of state and military officers with complete impunity. Or, rather, sure, it is America … but America is not America.

  America is a simulation. It is the mask the global capitalist empire wears to conceal the fact that there is no America … that there is only the global capitalist empire.

  The whole idea of “World War III,” of powerful nation-states conquering other powerful nation-states, is pure nostalgia. “America” does not want to conquer Iran. The empire wants to restructure Iran, and then absorb Iran into the empire. It doesn’t give a rat’s ass about democracy, or whether Iranian women are allowed to wear mini-skirts, or any other “human rights.” If it did, it would be restructuring Saudi Arabia and applying “maximum pressure” to Israel.]

  …by the short hairs, folks. All of us. And it won’t be satisfied until the world is transformed into one big, valueless, neo-feudal, privatized market … so maybe we should forget about World War III, and start focusing on World War IV.

  You know the war I’m talking about, don’t you? It’s the global capitalist empire versus the “terrorists.”#

  Oma kommentti: tuo on vain toinen puoli totuutta. Toinen puoli olemme me ihmiset. Ja meidän ei tarvitse alistua ja sulautua osaksi imperiumia.
  Valinta on meillä.

  https://www.unz.com/chopkins/world-war-iii/

  • Valinta on meillä. Putin osoittaa että näin on.
   MV-lehti:
   Putin esittää kansanäänestystä Venäjän perustuslaillisen aseman vahvistamiseksi

   Presidentti Vladimir Putin esittää Venäjän suvereniteetin, kansallisen ja perustuslaillisen aseman lujittamiseksi, että kansanäänestys järjestettäisiin tietyistä merkittävistä muutoksista maan perustuslakiin, kuten sen nostamisesta kansainvälisen lain yläpuolelle.
   Yksi tärkeimmistä kohdista, jonka Putin huomioi oli se, että Venäjän tulisi seurata kansainvälisiä toimia vain siinä tapauksessa, jolloin ne eivät ole vastoin Venäjän omaa perustuslakia. Putinin mukaan vuonna 1993 hyväksytty perustuslaki tulee olla ensisijainen Venäjän oikeusjärjestelmän perusta.

   Kansainväliset sopimukset ja asetukset, kuten kansainvälisten järjestöjen päätökset, tulisi koskea Venäjää vain silloin, kun ne eivät aseta rajoitteita ihmisten ja kansalaisten oikeuksille sekä vapauksille, eivätkä ole vastoin Venäjän perustuslakia.

   Putin ehdottaa tiukempia vaatimuksia koskien maan poliittista johtoa, alkaen presidentistä maan johtoportaat alaspäin. Perustuslakiin ehdotetaan kirjattavaksi vaatimuksia henkilöille, jotka ovat vastuussa elintärkeistä viroista taatessaan Venäjän turvallisuuden ja suvereniteetin.

   https://mvlehti.net/2020/01/15/putin-esittaa-kansanaanestysta-venajan-perustuslain-vahvistamiseksi/

   Prof. Walter G. Moss: Vladimir Putinille politiikka on sydämen eikä vain vallankäytön asia

   Amerikkalaisen Venäjän historian professori Walter G. Moss’in kirjoitus Vladimir Putinista, jossa hän tukeutuu Hill’in ja Gaddy’n teokseen Putin, Kremlin työntekijä, valaisee itänaapurimme päämiehen persoonaa ja politiikkaa, joka Mossin mukaan on Putinille sydämen eikä vain vallankäytön asia.
   Putin on korvannut itsevaltiuden käsitteen ”suvereenisella demokratialla”. ”suvereeni demokratia. . . on tarkoitettu tuomaan julki, että ”Venäjä on vastuullinen itselleen eikä vastuussa kenellekään muulle kuin kansansa enemmistön mielipiteelle.”
   Lisäksi ”universaalit demokratian normit eivät ole venäläisiä ja ovat itse asiassa tuottaneet vahinkoa Venäjän poliittiselle kehitykselle. Venäjän on siis palattava poliittiseen järjestelmään, joka on ainutlaatuinen ja oma, joka on suvereeni ja historiallisesti juurtunut.”

   http://historynewsnetwork.org/article/158989

 18. Ei ihme että antisemitismi leviää maailmalla
  Juutalaisten maailmankongressi vaatii anteeksipyyntöä kansanedustaja Anna Kontulalta (Iltasanomat)

  Kontula ei muistanut ettei Gilad Atzmon ole turhaan sanonut että ’me kaikki olemme ’gazalaisia’ (palestiinalaisia) sionistien silmissä.
  Pitääköhän pian pyytää jo anteeksi jos arvostelee kapitalismia, juutalaisten hienoa luomusta joka on taannut heille rahaa ja valtaa mutta on tuhoamassa pikku hilkaa planeetan vesistöt, maaperän ja ilmaston jätteillään.
  Pahalta näyttää.

  • Nyt on mielenkiintoista nähdä miten Kontula ja puolue reagoivat vaatimukseen jota voi pitää ainutlaatuisena.
   Yleensä jos rikkoo hyviä tapoja niin rikkoja pyytää anteeksi.
   Nyt sionistit – vaikka itse sortavat jaraatelevat palestiinalaisia – vaativat että sorrettujen ja heidän puolesta puhuvien onkin pyydettävä anteeksi sortajalta.
   Mielivalta ei juuri selkeämmin voisi ilmaista itseään.
   Mielenkiintoista myös nähdä miten hallitus ja maan johto reagoivat tilanteeseen. Jatkaako se illumafian nuoleskelua vai joko riittää?

   • Jopa opposition kansanedustajatkin jatkoivat nuoleskelua. Ei siis vain ’lesta- ja sionistimafiamme’.
    Yllättävän nopeasti katosi tieto iltapäivälehdistä.
    Miksi?

 19. Kapitalismi jyrää
  The Secret Behind How Billionaires Make Obscene Amounts of Money

  By year’s end, the 500 richest people saw their total haul increase by an average of $2.4-billion each.
  Indeed, some needed bulldozers to bank their increased wealth.

  Mark Zuckerberg of Facebook, for example, piled up an extra $27-billion last year. Bill Gates of Microsoft added $22 billion to his stash. And even though Amazon czar Jeff Bezos dropped $9 billion in a divorce settlement, his fortune multiplied so much that he’s still the world’s richest person.

  Bear in mind that none of these moneyed elites did anything extra to earn these extraordinary bonanzas. They didn’t work any harder, didn’t get smarter, didn’t add anything of value to society. They simply reclined in luxury and let their money make money.

  That’s a dirty little secret of our rigged economic system — unfettered inequality begets ever-expanding inequality.

  Another dirty little secret is that billionaire-ism is hereditary. Right-wing media baron Rupert Murdoch, for example, doled out $10-billion to his six children last year. So — voila! — thus were born six brand-spanking-new baby billionaires, who did nothing to reach the top of the world’s financial heap, except please daddy.

  https://www.truthdig.com/articles/the-secret-behind-how-billionaires-make-obscene-amounts-of-money/

 20. Kiina pahasti velkaantunut ja yskii … uhkaako koko maailman kapitalismia romahdus jota on povattu jo pitkään?
  China’s Growing Economic Miracle…Collapse?!
  Or…EVERYONE Pays the Piper
  BRETT REDMAYNE-TITLEY
  Godfree Roberts says:
  January 17, 2020 at 6:21 pm GMT • 600 Words
  Twaddle. Of all the national debts in the world, China’s is the most sustainable. China’s debt to GDP is far below Japan’s, and no bigger than the USA’s, too, yet its economy is growing three times faster and its debt is entirely internal.
  It corporate assets offset most of its corporate debt (Beijing is the home to the largest number of Global 500 headquarters on earth, incidentally) and it has annual trading profit of $300 billion, ample savings and a GDP that’s 15-30% bigger than the official figure. (http://csis.org/files/publication/150824_Rosen_BrokenAbacus_WEB.pdf ]

  While local governments borrowed a lot over the past eight years, an audit focusing on their indebtedness concluded that this was not a pervasive problem. And as for the localities which do have issues, either the provincial governments or the central government will have to bail them out.

  The key question is whether the central government has the resources to handle the debt problems of some of these corporations and local governments. And the answer is yes. Beijing has almost four trillion USD of reserves and its overall government debt level as a share of GDP is low.

  China actually saves more than it invests; it is one of the few countries where the savings rate is higher than the investment rate. Moreover, the country is still generating substantial balance of payments surpluses. China therefore doesn’t fit into a stereotype of a country in a financial crisis.
  More: http://carnegieendowment.org/2014/09/26/china-s-debt-problems-aren-t-same-as-in-west/hqbz.

  https://www.unz.com/article/chinas-growing-economic-miraclecollapse/

  Venäjä hoitanut asiansa paremmin. Se ei ole velkaantunut ja pystyy maksamaan vaikka heti velkansa käteisvaroillaan

 21. ”Kahleettoman kapitalismin kummisetä” Milton Friedmanin maallinen vaellus päättyi 16.11.2006 Kalifornian San Franciscossa. (Kuten moni muistanee, Friedmanin ystäväpiiriin kuului muun muassa Chilen sotilasvallankaappari, kenraali Pinochet.) Friedman oli uusliberalismin keskeisen teoreetikon ruumiillistuma. Uusliberalismin umpikuja alkoi paljastua kaikelle kansalle viimeistään vuosien 2007 – 2009 finanssikriisin (maailmanlaajuinen pankki- ja rahoituskriisi) myötä. Kesti kuitenkin kesäkuuhun 2016 saakka ennen kuin IMF:ssäkin herättiin. Tuolloin kolme IMF:n tutkijaa osoitti artikkelissaan, ettei järjestön vuosikausien ajan suosittelema uusliberaali talouspolitiikka ollut lisännyt talouskasvua lainkaan. Ainoastaan tulo- ja varallisuuserot olivat kasvaneet. Sen lisäksi IMF:n edisätmä rahoitusmarkkinoiden globalisoirtuminen oli lisännyt finanssikriisejä ja uusien kriisien riskiä. Kolmekymmentä (30) vuotta vallinnut talousviisaus oli osoittautunut vääräksi opiksi.

  (Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani ja Davide Furceri: Neoliberalism: Oversold? — Finance & Development [International Monetary Fund], Vol. 53, No. 2. June 2016.)
  #
  Vuonna 2016 Friedmanin (F) pysyvän tulotason hypoteesi (permanent income hypothesis) osoitettiin vääräksi. Hypoteesin kumoaminen oli merkityksellinen. (F oli hypoteesin avulla argumentoinut onnistuneesti keynesiläistä finanssipoliittista elvytystä vastaan.) F:n hypoteesin perusteella valtion tekemällä elvytyksellä ei olisi toivottuja vaikutuksia. (Hypoteesi tarkoittaa esimerkiksi, että valtion kansalaiselle antamalla sekillä ei olisi vaikutusta kulutuskäyttäytymiseen eikä sillä siten olisi taloutta elvyttävää vaikutusta.) F:n hypoteesiin uskottiin taloustieteessä vuosikymmeniä. (Kriittisestä tutkimuksesta vastasivat Harvardin yliopiston tutkijat Peter Ganong ja Pascal Noel.)

  (Peter Ganong ja Pascal Noel: How Does Unemployment Affect Consumer Spending?. 4.1.2016.
  http://scholar.harvard.edu/files/ganong/files/ganong_jmp_unemployment_spending.pdf
  Noah Smith: Friedman proven wrong regarding accepted permanent income hypothesis. Business Day. BusinessLIVE 16.1.2017.
  #
  In her book The Shock Doctrine, author and social activist Naomi Klein criticized Friedman’s economic liberalism, identifying it with the principles that guided the economic restructuring that followed the military coups in countries such as Chile and Argentina. Based on their assessments of the extent to which what she describes as neoliberal policies contributed to income disparities and inequality, both Klein and Noam Chomsky have suggested that the primary role of what they describe as neoliberalism was as an ideological cover for capital accumulation by multinational corporations (https://en.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman#Criticism).
  #
  Den 29 juni 1973 sköts SVT:s fotograf Leonardo Henrichsen till döds när han arbetade med ett reportage om risken för en statskupp i Chile, en kupp som kom bara månader senare. Henrichsen, som var på plats i Santigao med kollegan Jan Sandquist, filmade hela förloppet som ledde till hans död.
  #
  https://external-preview.redd.it/UYws3a6M_f2-1bHtp9Em_KKqgZLbJgk7W05zyIcXHJM.jpg?auto=webp&s=c0ddc90766eb17a0bd6f59e73fc62d87b40ed98d

  https://files.constantcontact.com/6c1ebfa4201/d910c9f2-9df5-421c-a9b9-26d5cf0a7bc9.jpg?a=1128882065317

  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTOpN1q-syU3tfTu3_bM19aRS9XxG1Y0J5iVdHVtJViq5LHzddc

  https://lh3.googleusercontent.com/proxy/hOzATHPQiYbjclzbX4EwfA0kqCM5gqJ7bNII6MbAvAE_2ceB-IIpDOlp4leuSrC7N3vbg18wjcvAH_TRZPuLGusM0JJVR3HV9bvau5IaG88opBYyd2JD8ceN

  Cameraman Leonardo Henrichsen filmed his own death, Chile 1973
  https://www.youtube.com/watch?v=TOd1gkRXRzc

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here