Päivitys 11.12.2020.
Myös hovioikeus hylkäsi Aron vaateet kritiikkisuojasta ja ennakkosensuurista
:
https://avoin.media/2020/12/11/aro-vs-reformi-studio-hylky-hovissa/

Tapaus Aro vs. Reformi on seuraamisen arvoinen sen sisältämien oikeudelliseen eriarvoistamiseen tähtäävien elementtien takia.

Rajoitettua sananvapautta eduskunnassakin vaatimassa käynyt, julkisen sanan edustaja, Ylen toimittaja Jessikka Aro on saanut Helsingin käräjäoikeudesta kieltävän vastauksen digitaalisen lähestymiskiellon nimikkeen alla vaatimalleen, toimintaansa koskevalle ennakkosensuurille ja kritiikkisuojalle. Aro vaati laajennetun lähestymiskiellon langettamista Tiina Keskimäelle jPanu Huuhtaselle heitä kuulematta ja oikeudenkäyntikulujen maksattamista heillä. Laajennettu lähestysmiskielto tarkoittaisi mm. sitä, että Keskimäki ja Huuhtanen eivät saisi olla julkisissa tilaisuuksissa tai julkisilla paikoilla, mikäli Aro olisi siellä. Keskimäki ja Huuhtanen eivät saisi myöskään oleilla digitaalisissa julkisissa tiloissa, joissa Aro oleskelee — some, Aroa koskevien tai Aron kirjoittamien artikkelien kommentointi jne.

Jessikka Aron asianajaja Martina Kronström puhuikin avoimesti ennakkosensuurin hakemisesta; loppulausunnon mukaan jokainen Arosta lausuttu tai kirjoitettu sana on tosiasiassa yhteydenotto Aroon.

Käräjätuomari Simo Kolehmainen katsoi, että

”perustuslain 12§:n 1 momentin mukaan jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla” ja että ”sananvapauslaki ei sen sijaan sisällä määräyksiä siitä, että verkkojulkaisu tai ohjelmatoiminta voitaisiin määrätä lakkautettavaksi tai että ennakolta voitaisiin asettaa verkkoviestien sisältöä koskevia määräyksiä esimerkiksi kieltämällä jotakuta henkilöä koskevien ohjelmien tai kirjoitusten julkaiseminen. Tällaiset kiellot eivät olisi perustuslain 12§:n nojalla edes mahdollisia […] Julkaistuihin viesteihin on mahdollista puuttua jälkikätisesti sananvapauslaissa tarkoitetuin tavoin.”

Aro aikoo valittaa päätöksestä hovioikeuteen.

Ei saa keskustella siitä, kuka maksaa

Aron oikeusteitse hakemasta, Keskimäen ja Huuhtasen sanan- ja mielipiteenvapautta rajoittamaan pyrkivästä oikeustapauksesta luonnollisesti keskusteltiin sosiaalisessa mediassa.

Ylen budjettia valvovan hallintoneuvoston jäseneltä, kansanedustaja Leena Mereltä (ps) tiedusteltiin, maksaako Yle Aron asianajokulut, koska oikeussalissa Arolta ei kysymykseen saatu muuta vastausta kuin ”Ei kuulu teille!”

Leena Meri kertoi vastanneensa kysyjille, että lähestymiskieltoasioissa henkilö maksaa itse omat oikeuskulunsa, mutta että asia on hyvä varmistaa.

Merelle oli Yleltä vastattu, että budjettia valvovalla hallintoneuvostolla ei ole oikeutta saada asiasta tarkempaa tietoa.

Meren yritys tarkistaa asia sai aikaan maalittamisilmiön, jota ilmiötä Aron käräoikeudenkäyntipäätöksessä kuvataan seuraavasti:

”Maalittamisen tarkoittaa sitä, että nostetaan joku henkilö tikun nokkaan ja kehotetaan muita kohdistamaan tähän vihakommentointia tai kirjoitetaan jostakin henkilöstä sosiaaliseen mediaan tavalla, joka aiheuttaa häntä koskevaa vihakommentointia.”

Aro itse tviittasi:

Aro tviittaili myös sotilaallisen termein olevansa tuhoamisoperaation kohteena:

Lisäksi hän tviittasi aikovansa ryhtyä kostotoimenpiteisiin:

Perustuslainvastainen ennakkosensuuri

Arossa ja hänen Silakkaliikkeen parviälyttömyytenä uivissa kannattajajoukoissaan ei näytä heränneen mitään ihmettelyä Aron perustuslain vastaisista ennakkosensuurivaatimuksista saati Aron yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisista kritiikkisuojavaatimuksista.

Mikäli hovioikeus myöntää Arolle – perustuslain vastaisesti – kritiikkisuojan toimintaansa nähden, sama suoja tulee myöntää joka ainoalle henkilölle Suomessa, jos todella olemme lain edessä yhdenvertaisia.

Digitaalisen lähestymiskiellon langettaminen estäisi esimerkiksi Keskimäkeä ja Huuhtasta reagoimasta Aron sosiaalisessa mediassa tai digimediassa Keskimäestä ja Huuhtasesta mahdollisesti esittämiin panetteleviin väitteisiin vääristäen tällä kaikilta sosiaalisen median käyttäjiltä mahdollisuuden tasapuolisten, molempia osapuolia kuulevien arvioiden tekemiseen. Ja se tavoite Aron vaatimuksen taustalla lieneekin.

Maalittaminen

Ministeriö aloitti lakiuudistuksen maalittamisen torjumiseksi: uhkailija voi tulevaisuudessa joutua nykyistä helpommin vastuuseen. Tällä hetkellä laiton uhkaus on asianomistajarikos. Uudistuksen jälkeen uhkailija voidaan tuomita laittomasta uhkauksesta, vaikka uhri ei vaatisikaan hänelle rangaistusta. Helsingin Sanomat kertoo:

”Oikeusministeriö on suhtautunut vaatimukseen nihkeästi. Vaadituille lainmuutoksille ei ole ministeriön mukaan tarvetta, sillä virkamiehen maalittamiseen osallistujat voidaan nykyisin tuomita esimerkiksi virkamiehen vastustamisesta, haitanteosta virkamiehelle, laittomasta uhkauksesta, vainoamisesta, yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä tai kunnianloukkauksesta.”

Aro on katsonut joutuneensa Keskimäen ja Huuhtasen maalittamisen kohteeksi. Nyt kuitenkin Twitter-viestiensä perusteella hän itse on esittänyt uhkauksen lakiavaliokunnan ja Ylen hallintoneuvoston jäsenelle Leena Merelle vetäen mukaan myös perussuomalaisten puheenjohtajan Aroon kohdistuvan ”tuhoamisoperaation” taustapiruna sekä perussuomalaiset ryhmänä. Oikeus muodostaa poliittinen kanta ei siten Aron mielestä ilmeisesti koske kaikkia; kansanedustajan ei tule kuunnella kaikkien kysymyksiä eikä budjettia valvomaan nimitetyn henkilön tule valvoa budjettia, mikäli budjetista maksetaan Aron menoeriä.

Hovioikeuden tulee olla tarkka ja tasapuolinen harkitessaan päätöstään. Nimellisessäkään oikeusvaltiossa ei pitäisi käydä päinsä, että toiset ovat etuoikeutetumpia ja tasavertaisempia kuin toiset.

Kysymys maksumiehestä

Kysymys Aron asianajokulujen maksumiehestä on legitiimi, eikä aiheeton, esitti sen kuka tahansa.

Yle on verovaroilla toimiva julkinen laitos – vaikka Juha Sipilän (kesk) hallitus esittikin Ylen rahoitusta siirrettäväksi budjetin (lue: valvonnan) ulkopuolelle — eikä sen kuulu maksaa työntekijänsä yksityishenkilönä nostaman oikeusjutun kuluja.

On tietenkin mahdollista, että Aro toimii Ylen bulvaanina ja sotaa sananvapautta vastaan käykin Yle, jolloin bulvaanin asianajokulut maksaa veronmaksaja, sodankäynnin kohde, Ylen budjetin kautta.

Yle saattaa olla mukana Aron sananvapauden rajoittamiseen tähtäävissä projekteissa EFJ:n (European Federation of Journalists) jäsenenäEFJ alkoi Euroopan unionin tukemana kampanjoida ”vihapuhetta ja toimittajien ahdistelua vastaan” pyrkimällä vaikuttamaan lainsäädäntöön. Toisin sanoen media alkoi politikoida, mikä taas vaikuttaa sen, että media ei ole puolueeton ja objektiivinen toimija.

Arolla myös saattaisi olla oikeudenkäyntikuluvakuutus. Mutta ei mitään havaittavaa syytä pitää asiaa salassa — ellei oikeudenkäyntikulujen rahoittaja/vakuutuksen ottaja ole brittirahoitteinen trolliverkostokoordinaattori ja -operaattori Institute for Statescraft. Vastavalkea uutisoi maaliskuussa 2019 Anonymous-hakkerilegioonan julkistamista salaisista asiakirjoista, joihin kuului mm. ZINC Networkin selvitys trolliverkoston toiminnan toteutuksesta ja toiminnan tehostamisesta. Kyseinen dokumentti sisältää trolliverkoston organisaatiokaavion, jossa Jessikka Aro esiintyy kahdessa eri kohdassa.

Aro on kiistänyt olevansa NATOn palkkalistoilla tai hybridiosaamiskeskuksen työntekijä, mutta onko häneltä valan alla tiedusteltu oikeussalissa, onko hän tai onko hän ollut brittien trolliverkoston toimija?

ZINCin materiaalissa mainitaan trolliverkoston sisällöntuottajille tarjottavan paitsi fyysistä suojaa (turvamiehiä), myös vakuutusetuja sekä lainopillista ja taloudellista apua oikeudenkäyntien yhteydessä. Tämä saattaisi olla selitys sille, miksi Aro ei halua yleiseen tietoon, kuka hänen oikeudenkäyntikulunsa maksaa.

Mikäli näin on, herää uusia kysymyksiä Ylen roolista sanan- ja mielipiteenvapausoikeudenkäynnin taustavoimana ja/tai osallisena. Asiaan tulisi pikimmiten saada selvyys, jotta Ylen luotettavuus uutistoimijana voitaisiin arvioida nykyistä tarkemmin tiedoin.

Artikkelikuva Pinterest-kokoelma ”Liberté d’expression – idées existantes

42 KOMMENTTIA

 1. Jäin tässä ihmettelemään, millaisilla piristeillä Jessikka Aro on yltänyt euforiseen pyrkimykseensä rajoittaa kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia? Onneksi käräjäoikeus oli sen verran järjissään, ettei moinen onnistunut (kannattaa varmaan yrittää seuraavan kerran Oulun lestakäräjillä…).

  Yle on sotkeutunut syvälle kv tiedustelupalvelujen rumbaan, mikä ei voi päättyä hyvin. Ylen tukea neiti Aron oikeudenkäyntikuluihin tivannut kansanedustaja Leena Meri (ps) ei saanut vastausta. Lähinnä jäin arvailemaan, kumpi rahoittaa toistaan, Yle vai CIA.

  Ylessä alkaa olla erityistilintarkastuksen paikka.

  • ”Lähinnä jäin arvailemaan, kumpi rahoittaa toistaan, Yle vai CIA.”

   Juuri näin… ja eiköhän ne jäljet johda muodossa tai toisessa isoveljen syliin sylttytehtaalle!

  • ” millaisilla piristeillä Jessikka Aro on yltänyt euforiseen pyrkimykseensä”

   ”pirihuora” -taso keskusteluissa näkyy pitävän vastavalkean foorumeilla. Kukahan sen rahoittaa?

   • Jessikka Aron pyrkimys oikeusteitse kaventaa kahden toimittajan perustuslaillisia oikeuksia on kerrassaan posketon. Sen takana rationaalisesti arvioiden voi olla vain kolme mahdollista sleitystä; 1. mielentasapainon järkkyminen, 2. huumaavien aineiden aiheuttama edesvastuuton virtuaalitila, tai 3. ohjattu ja maksettu käyttäytyminen.

    Noista voi kukin tahollaan valita mielestään sopivan.

    Itse ounastelen kohtaa 3. KimmoK:n kysymykseen yhtyen: kuka sen rahoittaa?

    Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Jessikka Aro on yhä Ylen toimittaja, ja saa siis palkkatulonsa sieltä. Liittyykö työtoimeksiantoihin tällaisia sinällään ylimääräisiltä vaikuttavia tehtäviä, onkin mielenkiintoinen kysymys. Yle ei ole kysyttäessäkään antanut tietoja Jessikka Aron oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

    Mahdollisia maksajia ovat myös ulkomaiset tiedustelupalvelut ja niiden takana olevat hallitukset, kuten Riikka Söyringin artikkelipaljastukset ovat osoittaneet.

    Kaikki nämä paljastuvat aikanaan, ja paha saanee palkkansa. Sitähän enteili jo Atte Jääskeläisen potkut Ylen vastaavan päätoimittajan tehtävästä. Lähinnä odottelen, milloin Jouko Jokinen tekee seuraa.

    Sananvalinta tässä KimmoK:n kommentissa on yksin hänen. Osoittanee hänen käsityksensä sananvapaudesta. Annan varoituksen loukkaavasta kielenkäytöstä.

    Tauno O. Mehtälä
    Vastavalkea-verkkolehden päätoimittaja

 2. Onko YLEN verorahoja väärinkäytetty jättisummia ? ( 100 000-200 000e ) ?

  Voidaan olettaa, että jos YLE käyttää verorahoja 200 000-300 000 euroa esim. Jessi oikeudenkäyntiin, niin oikeudenkäynti ”hoidetaan oikein.”

  Jessi on vaatinut Iljalta 140 000 euron korvauksia. ( Ilja oli ”töissä” MV-lehden omistavassa yrityksessä).

  MV-lehden omistaja yritys olisi pitänyt tietenkin kutsua oikeudenkäyntiin. Sitä ei edes kutsuttu oikeudenkäyntiin. Joten on toimittu VÄÄRIN.

  Mielestäni olisi ollut erittäin perusteltua, että koska YLE maksoi verorahoista Jessin oikeudenkäynti kulut, niin oikeudenkäynti olisi tehty oikein ja MV-llehden omistaja yritys olisi kutsuttu oikeudenkäyntiin.

  Prosessin ehdoton edellytys on tässä tapauksessa se, että MV-lehden omistava yritys olisi pitänyt kutsua oikeuteen!

  Mielestäni verorahoilla ei pitäisi järjestää mitään teatterioikeudenkäyntejä, VAAN kutsua ihan oikeat tahot oikeuteen.

  13.06.2018
  Ylen toimittaja vaatii MV-sivustolta 140 000 euroa korvauksia –
  asianajaja: ”On tähdätty siihen, että hän luopuu työtehtävistään”

  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201806132201011012_u0.shtml

  MINILEX:
  Prosessin edellytyksillä tarkoitetaan prosessisoikeudessa niitä asioita, joiden tulee aina toteutua kun asioita käsitellään tuomioistuimessa. Kun kyse on vahingonkorvausasiasta joka koskee korvausvastuuta työ- tai virkasuhteessa, oikeudenkäyntiin liittyy prosessin edellytyksiä siten, että tiettyjä tahoja on aina kuultava asian käsittelyn aikana.
  Vahingonkorvausoikeudessa pääsääntönä on, että kun vahingon on aiheuttanut työntekijä tai virkamies, tämän henkilön työnantaja tai julkisyhteisö vastaa alaisensa aiheuttamasta vahingosta. Täten on siis tavallista, että vahingon kärsijän vastapuolena korvausasian oikeudenkäynnissä on kyseinen työnantaja tai julkisyhteisö. Työntekijä tai virkamies voi olla itse oikeudenkäynnissä vahingon kärsijän vastapuolena silloin, kun työntekijä on aiheuttanut vahingon tahallisella teolla ja virkamies on aiheuttanut vahingon julkisen vallan käytön yhteydessä.
  Silloin kun vahingon aiheuttajan korvausvastuu määräytyy työnantajan ja työntekijän vastuunjakoa koskevien säännösten perusteella, tai vastaavasti julkisyhteisön ja virkamiehen vastuunjakoa ohjaavien säännösten perusteella, sille osapuolelle jota tämä vastuunjako koskee mutta jota ei ole haastettu vastaajaksi korvausasiaan, on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

  • Trumpin teatterioikeidenkäynti on käynnistynyt täällä Hollywoodin ihmemaassa tyyliin vale-takaa-ajo O.J. Simpson. Kaikkihan sen tietää, että harjoitus tekee mestarin – ja näitä kupletteja täällä riittää. Trump-kupletin näyttelijätkin ovat pitkälti samat naamat, joita on nähty täällä muissakin teatterioikeidenkäynneissä.

   ”WASHINGTON (AP) — President Donald Trump’s legal team for his Senate impeachment trial will include a pair of well-known attorneys who have vigorously defended Trump on television and played roles in some of the most consequential legal dramas in recent history.

   Among those joining White House counsel Pat Cipollone and longtime Trump attorney Jay Sekulow on the defense team will be former Harvard University law professor Alan Dershowitz and Ken Starr, the independent counsel who investigated former President Bill Clinton.”

   Huomaa ylläoleva määritelmä, ”PLAYED ROLES”… eli vaikka se meille suoraan kerrotaan, valtaosa ihmisistä nielaisee tämänkin teatterin koukkuineen päivineen. And the Oscar goes to…..

   • TÄSSÄ MUUTAMA NÄYTTELIJÄ, eli look at who’s who:

    PAT CIPOLLONE

    The current White House counsel, Cipollone is an unassuming and private figure who built a career around complex litigation. While he doesn’t have extensive trial experience, he has worked on numerous high-profile cases, including the lawsuit against credit reporting company Equifax after a massive data breach. He also defended the University of Virginia student who claimed she was the victim of a gang rape at a fraternity house and was featured in a 2014 Rolling Stone article that was later retracted. In the White House, he has forcefully defended Trump’s right to executive privilege and argued that congressional investigators have no right to question White House staffers about their conversations with the president.

    JAY SEKULOW

    Well known in conservative circles, Sekulow is one of the president’s personal lawyers, having represented him during special counsel Robert Mueller’s investigation into Russian interference in the 2016 election. The host of a radio and TV talk show, Sekulow has extensive media experience. He has argued before the Supreme Court on at least a dozen occasions, including landmark cases on religious liberty. As chief counsel at the American Center for Law and Justice, Sekulow has also represented Trump in his fight to prevent the release of his tax returns.

    ALAN DERSHOWITZ

    A constitutional law expert and former Harvard professor, Dershowitz was part of O.J. Simpson’s legal “dream team.” He voted for Democrat Hillary Clinton in 2016 but has nonetheless been a vocal public defender of Trump, writing a book titled “The Case Against Impeaching Trump.” Dershowitz said he will present oral arguments outlining the constitutional arguments against Trump’s impeachment to “defend the integrity of the Constitution and to prevent the creation of a dangerous constitutional precedent.” Dershowitz has defended a number of controversial clients including Jeffrey Epstein, the multimillionaire who killed himself in jail last summer while awaiting trial on charges that he sexually abused multiple underage girls. One of Epstein’s accusers has also accused Dershowitz of participating in her abuse. Dershowitz has vehemently denied the accusation.

    KEN STARR

    Best known for his 1990s role as the independent counsel who investigated President Bill Clinton, Starr became a household name with his report on Clinton’s extramarital relationship with White House intern Monica Lewinsky. That led to Clinton’s impeachment over 20 years ago. A former U.S. solicitor general and federal circuit court judge, Starr has been a regular guest on Fox News, defending Trump on his favored network. But he and Trump haven’t always been on the same page. “I think that Ken Starr is a lunatic. I really think that Ken Starr is a disaster,” Trump said in an interview with NBC’s “Today” in 1999. Starr was removed as president of Baylor University and then resigned as chancellor of the school in the wake of a review critical of the university’s handling of sexual assault allegations against football players. Starr was also involved in the representation of Epstein.

    ROBERT RAY

    A former federal prosecutor, Ray took over the Office of the Independent Counsel after Starr and is known for the lengthy report he wrote on the Clinton-Lewinsky affair. He now focuses on white-collar criminal defense matters and has appeared frequently on Fox News, defending the president.

    PAM BONDI

    The former attorney general of Florida and a longtime Trump supporter, Bondi joined the White House communications team late last year on a temporary basis to help shape the administration’s defense strategy. After stepping down from her Florida position in January, she worked as a lobbyist for Ballard Partners, representing clients including General Motors, the commissioner of Major League Baseball and a Christian anti-human-trafficking advocacy group. She also registered as a foreign agent for the government of Qatar and as a lobbyist for a Kuwaiti firm, according to Justice Department foreign agent filings and congressional lobbying documents.

    JANE RASKIN

    The former federal attorney handled organized crime and racketeering cases and now has a legal practice with her husband in Florida. In the 1980s, she was a trial attorney with the Organized Crime and Racketeering Section’s Boston Strike Force, and her cases included the nine-month trial and conviction of the underboss of the New England Mafia. She also served as counsel to the assistant attorney general of the Justice Department’s Criminal Division in Washington and as first assistant U.S. attorney for the District of Massachusetts. She and her husband, Martin Raskin, later formed a law firm based in Coral Gables, Florida. The two worked with Sekulow and Rudy Giuliani during the Mueller investigation.

    PAT PHILBIN

    The deputy White House counsel previously was a political appointee in the Justice Department during President George W. Bush’s administration. Philbin was involved in the discussion about whether Bush had the legal authority to charge terror suspects held at the U.S. military prison at Guantanamo Bay, Cuba. Philbin was a law clerk for Laurence Silberman, a federal appeals court judge, and Supreme Court Justice Clarence Thomas.

    MIKE PURPURA

    Purpura is a deputy in the White House counsel’s office and worked on the administration’s response to the House impeachment inquiry. He also was associate counsel to President George W. Bush. More recently, he worked for more than two years as chief legal officer at BlackSand Capital in Honolulu and spent nine years at a law firm there. Purpura has been senior counsel to the deputy attorney general and U.S. attorney for the District of Hawaii and spent four years as assistant U.S. attorney for the Southern District of New York.

    • Joo, vaikuttaa että Trumpin oikeudenkäynti on teatteria myös. Demokraattien mukaan rikosta ei tarvi olla tapahtunut. Rebublikaanien mukaan pitää olla tapahtunut. Rebublikaanit on selvästi oikeassa, sen ymmärtää jokainen, joka lukee alla olevan:

     Usan perustuslain mukaan virantapano vaatisi:

     Treason, bribery or other high crimes and misdemeanors.

     LÄHDE video:
     Is a criminal act required for an impeachable offense?

     https://edition.cnn.com/2020/01/20/politics/donald-trump-impeachment-response/index.html

     Tuota voidaan tulkinta kahdella tavalla:

     Demokraattien tulkinta:

     1. Treason OR
     2. Bribery OR
     3. High crimes OR
     4. Misdemeanors.

     Rebublikaanien tulkinta:

     1. Treason OR
     2. Bribery OR
     3. High crimes and Misdemeanors.

     AND
     used to join two words, phrases, parts of sentences, or related statements together
     https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/and

     OR
     Or is defined as another option or something that means the same thing.
     https://www.yourdictionary.com/or

  • Tuosta Aron menettämästä palkinnosta…

   Palkinnon nimi on Women of Courage ja se myönnetään naisten oikeuksien puolesta toimineille.

   Palkinnon perusti Bill Clintonin (dem) hallituksen jäsen Condoleezza Rice ja sitä jakaa Foreign Policy Magazine, jota julkaisee FP Group (Washington Post – kytkös). FP Groupin toimitusjohtaja, editori David Rothkopf oli Bill Clintonin hallituksessa under secretary of commerce.

   Edellisissä pressanvaaleissa Foreign Policy asettui pääkirjoituksessaan avoimesti Hillary Clintonin (dem) taakse.

   Foreign Policy jakaa myös Diplomat of the Year – palkintoa. 2019 palkinnon sai Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

   Näillä tiedoilla etsivä löytää paljon lisää kiinnostavaa joka toivottavasti aktivoi älynystyrät.

  • Itse arvelen, että Anonymous-hakkerilegioonan julkaisemat, Nato-maa Iso-Britannian rahoittamaa trolliverkostoa koskevat asiakirjat – – joissa Jessika Arokin useaan kertaan mainitaan – – ovat saattaneet vaikuttaa palkinnon perumiseen.

   Olisi noloa palkita trolliverkoston kanssa työskentelevä sisällöntuottaja ja jäädä siitä kiinni.

   Trumpin (rep) solvaaminen näyttää olevan Yhdysvaltain (ja Suomen) massamediassa krediittiä joten sen pitäisi vain lisätä palkitsemisintoa, ei toimia perusteena palkinnon perumiselle, semminkin kun palkitsevaa tahoa voisi luonnehtia demarivetoiseksi.

 3. Pari kuukautta sitten linnankutsujen kaunotar, kirjailija Sofi Oksanen lahjoitti 15.000 e ”Toimittajat ilman rajoja”-järjestölle ihan omasta pussistaan. Hänen huolensa oli toimittajien painostaminen ja arvosteleminen ja sen myötä sananvapauden vaarantuminen. Ilmeinen presidentin runoilijarouvan suosikki toivoi, että rahoja käytettäisiin lukioiden työpajoihin, joissa tunnistetaan vihapuhetta, disinformaatiota ja valeuutisia.
  MTV:n haastattelussa Oksanen penäsi lakimuutoksia hälyyttävän toimittajien sananvapauden vaarantumisen vuoksi. Hän katsoi, että toimituksilla on myös vastuu, mitä kommentteja ne julkaisevat. Samalla hän kehotti myös ihmisiä äänestämään vaaleissa.
  Kuunnellessani livenä kirjanjulkistamistilaisuudessa ko. kirjailijaa, hän mainitsi myös Jessika Aron kärsimykset. Hänen haastattelijanaan toimi tällöin Lännen Median päätoimittaja.
  ”Toimittajat ilman rajoja”-järjestön johtaja, Jarmo Mäkelä, oli hyvillään palkinnosta. Olen kuullut hänen kertovan Ylen kanavalla vuosien mittaan etupäässä Venäjää eri puolilta arvostelevia puheenvuoroja, joissa ei nähty naapurimaassa olevan jurikaan mitään hyvää ja kelvollista toimintaa.

  • Oksanen tuntuu kannattavan Aron lailla ajatusta, että viranomaisille, virkamiehille ynnä toimittajille tulee antaa toimivaltaa yli kansalaisvapauksien ja kansalaisoikeuksien ettei yksipuolisesti massoille ylhäältä-alas kerrottu maailmankuvatarina ala repeillä moniäänisen keskustelun seurauksena.

   Oksanen luultavasti on eri mieltä heti, kun hänen kirjojaan aletaan sensuroida perusteilla joita hän nyt kannattaa, näin arvelen.

 4. ”ZINCin materiaalissa mainitaan trolliverkoston sisällöntuottajille tarjottavan paitsi fyysistä suojaa (turvamiehiä), myös vakuutusetuja sekä lainopillista ja taloudellista apua oikeudenkäyntien yhteydessä. Tämä saattaisi olla selitys sille, miksi Aro ei halua yleiseen tietoon, kuka hänen oikeudenkäyntikulunsa maksaa.”

  Toisaalta, mikäli tuo Naton alainen trolliverkosto maksaa Aron oikeuskulut kokonaan, eli ei Yle (sillä oletuksella kun yhteisestä agendasta huolimatta Yleä ei mainittu tuossa vuodetussa järjestökaaviossa), niin ei kai Ylellä olisi ollut syytä olla antamatta kunnollista vastausta kysymykseen, eikä piilotella rahaliikennetietoja hallintoneuvostolta? Kysymykseenhän olisi voitu reilusti vastata että ei, Yle ei maksa Aron kuluja, ja näyttää tilitiedot. Eli toisin sanoen Yle olisi voinut pestä kätensä asiasta ja kertoa asian jäävän Jessikkan omaksi huoleksi, siitäkin huolimatta että Naton trolliverkko olisi sitten muuta kautta maksanut korvaukset Jessille, jolloin Ylellä ei ainakaan kulisseissa olisi enää ollut asiaan osaa eikä arpaa.

  Mutta kun noin ei menetelty, vaan Yle pimittää korvauspolitiikkaansa näin hämärällä tavalla, niin ainoana otaksuttava syynä moiselle toimintatavalle näen, että Yle korvaa kuin korvaakin ”omasta” eli suomalaisten veronmaksajien pussista Jessin oikeuskulut, mitä ei nolouttaan haluta myöntää mutta kiistääkään ei voida koska tilitiedoista asia kuitenkin paljastuisi ja kun sen vuoksi tilitietoja ei suostuta julkistamaan, niin kiistäminenkin olisi äärimmäisen epäuskottavaa. Siispä on turvuduttu antamaan epäselviä vastauksia ja tekosyitä, tajuamatta kuitenkaan sitä että sekin paljastaa läpinäkyvästi epärehellisyyden.

  • Paitsi jos brittirahoitteinen trolliverkosto kuljettaa Aron oikeudenkäyntikulurahoitusta Ylen budjetin kautta; silloin Yle ei takuulla halua asian tulevan tietoon koska se herättäisi kysymyksiä siitä, millä kaikilla muilla tavoilla Yle osallistuu trolliverkoston toimintaan.

 5. Luulisi tuon kansanedustajan olevan oikeus saada tietää mistä varoista Jessikkan oikeuden käyntikulut maksetaan jos on vielä hallintoneuvostossa.
  Jessikan vaatimus on kyllä kohtuuton kun vaatii omille teoilleen ja niiden julkaisulle immuniteettia valtion omistaman median työntekijänä muilta tiedotusvlineiltä oikeudelta kun median pitäisi olla juuri tiedon jakaja. Immuniteetin vaatimus on outo ja jos se hovissa menee läpi niin voi sanoa että tuomari on korruptoitunut ja lahjottu.
  MTV näyttää uutisoivan nykyään monipuolisemmin ja sensuroivan vähemmän kuin YLE vaikka siinäkään ei ole hurraamista. Suomessa on paljon valtionhallinnossa selvittämättömiä asiota ja ulkomaan asioissa ja juuri YLEn toimimattomuuden vuoksi ja siitä syystä se olisi syytä lakkauttaa ja YLEvero lopettaa.
  Jessikka saa sitten Pietarin trolleista ja Venäjän hybridisodasta jorista vaikka Vastavalkeassa.

  • ”Merelle oli Yleltä vastattu, että budjettia valvovalla hallintoneuvostolla ei ole oikeutta saada asiasta tarkempaa tietoa.”
   Suomessa kansanedustajat ovat siis pelkkiä sätkynukkeja? Valtiosäännön vastaista pelleilyä tämäkin. Kuulemisoikeutta eduskunnalla ei siis ole sen vallan alla muodollisesti toimiviin instituutioihin. Ehkä edustaja Meri puhuu tässä palturia tai on joko haluton tai kyvytön ottamaan selvää kansanedustajan valtuuksien rajoista Suomessa. Tosin tiedossa on, että yksittäisten edustajien valtaa on Suomessa on aina tarpeen vaatiessa rajoitettu ja ehkä ne valtuudet todellakin ovat näin huonossa jamassa. Miksi raahaudumme joka 4. vuosi vaaleihin valitseman edustajia, joilla todellista valtaa ei ole?

 6. Koko tämä keskustelu Jessikkan ympärillä imartelee häntä. Tämäkin kommentti on ylimääräistä hypeä. Ilman MV-lehteä J olisi misis noubady. Onko tämä kohu CIAn maskirovkaa? Targetti toisaalla?

 7. Ei näissä kiinnostus Aroon henkilönä kohdistu vaan Aron toiminnan ksutta esiin tuleviin asioihin ja ilmiöihin.

  Ennakkosensuurihakemus on pyrkimys madaltaa rikoskynnys kritiikki-aikeen tasolle ja ehkäistä aie.

  Kritiikkisuoja-hakemus on eriarvoistamishanke.

  Voitaisiin puhua myös sosiaalisen kontrollin työkalujen luomisesta.

 8. Kiitän Oy Yleisradio Ab:tä luotettavuudesta. Ette käytä ainuttakaan tilaisuutta käyttämättä saastaisen propagandanne levittämiseen. Olen jo vanha käähkä ja muistan jotenkuten esim. ”Näin naapurissa”-ohjelman. Lapsetkin tajusivat, että se oli nigerialaiskirjeen tapaista kornia vedätystä.
  Tilanne niistä ajoista on vain pahentunut. Joku aika sitten Ylellä taivasteltiin sitä, pudotetussa koneessa oli 57 kanadalaista (kaikki nimet olivat persialaisia, mitä Yle ei olisi voinut suin surminkaan mainita sillä se olisi vienyt uutiselta propagandista terää). Uutiset pitää väenväkisin vääntää manipulatiivisiksi mitä älyttömimpiä agendoja tukemaan.Tarkoitus oli edistää ”läntisen arvoyhteisön” narratiivia ja demonisoida Persiaa. Toistan kiitos Oy Yleisradio Ab uskollisesta johdonmukaisuudesta jonka takia kaikki mitä sieltä tuutista pursuaa pitää tarkistaa monista eri vaihtoehtomedioista.
  Nujertakaa tuo kurja.

  • Hyvä kysymys.

   Ehkä niitä Ylen toimesta pyydettyjä Venäjän trolli -ilmiantoja tuli niin paljon, että yhdellä toimittajalla on niiden kanssa tekemistä loppuiäkseen.

   Jessikka Aron viime aikojen ainoa havaittava tuotos — oikeudenkäyntisoopan ohella — on Putinin trollit -kirjansa. Yle on toiminut siinä siis sekä kirjoittamisen sponsorina että valmiin kirjan markkinoijana. Yle toimii siis suomalaisen CIA-kytkyisen kirjallisuuden edistäjänä.

   Voisiko tälle Yle-sponsoroidulle kirjasarjalle kehittää jonkin nimen tai tuotemerkin? Ehdotan Ylen antoa. Jessikka Aron Putinin trollit on siis tässä kirjasarjassa Ylen antoa 1.

  • Sinun pitää kysyä Aron toimenkuvasta Yleltä. Vastavalkeakin on kiinnostunut kuulemaan, millaisen vastauksen sinä saat.

   Tähän mennessä Ylen eri tahoille antamat vastaukset eroavat toisistaan siinä määrin että syntyy vaikutelma kuin ei Ylelläkään oltaisi Aron toimenkuvasta kartalla.

  • Aro itse sanoo tammikuussa 2020 twiitissään (ks. artikkelin kuvitus) olevansa Ylen toimittaja. Toisin sanoen ei-yksityishenkilö: ei-yksityishenkilönä hän ei voi vaatia ennakkosensuurin ja kritiikkisuojaa.

   Jos hänelle sellaiset myönnettäisiin, ne tulisi myöntää kaikille toimittajille, ja silloin ei enää pidä puhua Vastuullisesta mediasta mitään!

   Tässä(kin) yhteydessä on hyvä muistaa että Päätoimittajien yhdistys PTY linjasi 2017 toimittajien käyttävän työnantajansa sananvapautta, ei omaansa.

   Hakeeko Yle Aron kautta kritiikkisuojaa ja ennakkosensuurin koko talolle? Miten tämä sopii yhteen sen kanssa että Yle on julkisrahoitteinen: teoreettisesti Ylen rahoittajat, siis veronmaksajat, ovat Ylen työnantaja joten Yle käyttää kansalaisten sananvapautta – – samalla mahdollisesti hakien Aron kautta kritiikkisuojaa kansalaisilta, siis Ylen työn rahoittajalta tulevaa kritiikkiä vastaan.

   Juuri tällaisten näkökohtien selvittämiseksi kysymys Aron oikeudenkäyntikulujen maksajasta on tärkeää selvittää.

 9. Linkin artikkeli kuvaa Usan tilannetta (hätää) vapaan puheen suhteen.
  Tilanne on enemmän kuin synkkä ja siitä vastuussa on pääosin kukas muukaan kuin maan sionisti-eliitti. Tuo eliitti kiistatta ajaa maailmaa yhteen putkeen jossa sillä on kaikki valta ja jolle kaikki muut ovat alamaisia.

  Tervejärkinen nopeasti tajuaa ettei se voi mitenkään onnistua. Vastaavia yrityksiä on ennenkin ollut mutta ne ovat kukoistaneet vain aikansa ja kuolleet.
  Meillä tapaus Aro voidaan myös nähdä yhtenä osana tätä yritystä johon meidän eliittimme on hanakasti lähtenyt mukaan maatamme tuhoamaan.

  Inside the War to Take Away Our Free Speech
  ERIC STRIKER
  Many Americans are rightfully on guard when it comes to their Second Amendment rights. There is a whole subculture, lobby and multitude of groups dedicated to celebrating firearms, monitoring political attacks on gun rights and fighting against them.

  On the other hand, another cherished freedom, the right to express your beliefs, has been totally ceded to Jewish dominated left-wing activist groups, like the ACLU.

  Those ignorant of our nation’s history, and especially of Zionist mobilizations in the present, live with the comforting lie that free speech is an inviolable right.

  Today, the Jewish community in the United States, which has wrongfully earned a reputation for harboring civil libertarian views, has been at war with the very concept of the First Amendment.

  Whether it’s former CEO of the National Constitution Center Richard Stengel writing opinion pieces calling for hate speech laws, or Jonathan Greenblatt of the Anti-Defamation League calling on Congress to act against “anti-Semitic” opinions on the internet, it’s clear that the Jewish community no longer respects this freedom and is working tirelessly to abolish it.

  In a Knight’s Foundation poll, Jewish students were the most likely to support curtailing the First Amendment in the name of “inclusion,” with 65% saying so. White Christians held the polar opposite opinion across all denominations. 68% of students in general complained that the problem wasn’t hate speech, but campus officials policing speech, which 68% said they found to be suffocating.

  83% of Gen Z students also answered that using violence to shut down a rally, speech or protest was never acceptable, contrary to what many in the media and elite promote.

  While it is true that non-whites broadly have more mixed opinions on gun rights and free speech than white Gentiles, the people composing the brain trusts and money-power leading the war on our civil liberties is the same as the one which oppressed people in the Soviet Union and oppresses Palestinians today.

  The universalist Jewish humanist is a work of fiction. America has a free speech emergency.

  Konekäännös, osin korjailtu ja lyhennetty
  Sodan sisällä jossa tavoite tuhota vapaa puheemme
  ERIC STRIKER
  Monet amerikkalaiset ovat oikeutetusti huolissaan heidän Second Amendment oikeuksiensa suhteen. On ala-kulttuuri, lobby ja useita ryhmiä, jotka omistautuvat ampuma-aseiden puolustamiseen, ja aseiden oikeuksien vastaisten poliittisten hyökkäysten torjuntaan.

  Toisaalta toinen vaalittu vapaus, oikeus ilmaista uskomuksesi, on luovutettu täysin juutalaisten hallitsemille vasemmistolaisille aktivistiryhmille, kuten ACLU.

  Ne, jotka ovat tietämättömiä kansakuntiemme historiasta ja etenkin nykypäivän sionistisista mobilisaatioista, elävät lohduttavalla valheella, että sananvapaus on loukkaamaton oikeus.

  Nykyään Yhdysvaltain juutalaisyhteisö, joka on väärin ansainnut maineen edustaa kansalaisvapaita mielipiteitä, on käynyt sotaa perustuslain Second Amendment käsitteen kanssa.

  Riippumatta siitä, onko kansallinen perustuslakikeskus ja entinen toimitusjohtaja Richard Stengel kirjoittanut vihapuhelakeja vaativia lausuntoja, tai Jonathan Greenblatt Anti-Defamation League -järjestöstä, joka kehottaa kongressia toimimaan Internetin ”antisemitististen” mielipiteiden poistamiseksi, on selvää, että juutalaisyhteisö ei enää kunnioi tätä vapautta ja pyrkii väsymätömästi sen poistamiseksi.

  Knight’s Foundation -kyselyssä juutalaiset opiskelijat (65% ) kannattivat Second Amendment hillitsemistä ”osallisuuden” nimissä, siis aseiden rajoittamista. Valkoisilla kristillisillä oli vastakkainen mielipide…. Yleensä 68% opiskelijoista valitti, että ongelma ei ollut vihapuhe, vaan kampuksen virkamiehet, jotka valvoivat puhetta, ….

  83% Gen Z -opiskelijoista vastasi myös, että väkivallan käyttäminen mielenosoituksen, puheen tai mielenosoituksen lopettamiseen ei ole koskaan ollut hyväksyttävää, toisin kuin tiedotusvälineissä ja eliitissä edistetään.

  Universalistinen juutalainen humanismi on fiktio. Amerikassa on ilmeinen vapaan puheen hätä.
  https://www.unz.com/estriker/inside-the-war-to-take-away-our-free-speech/

  • ”Universalistinen juutalainen humanismi on fiktio. Amerikassa on ilmeinen vapaan puheen hätä.”
   Jako tai juopa oikeiston ja vasemmiston välillä kasvaa koko ajan. Erityisesti juutalaisuudessa se on suuri kuten jo Churchill puheessaan 1920 ilmaisi.
   https://russia-insider.com/en/winston-churchills-famous-1920-article-explaining-there-are-good-jews-and-bad-jews/ri28121

   Juutalainen vasemmisto on pääosin vasemmistoa joka tavoittelee koko maailman herruutta, ’tikkun olam-vasemmistoa’, jonka tekee erityisen vaaralliseksi juuri tuo vanhatestamentis.jahvelainen pakonomainen ja totalitaarinen tuhoava vallanhalu joka tähtää tuhon kautta kommunismiin ja talmud-sionistien globaaliin herruuteen.
   Siitä hyvä esimerkki oli NL ja nyt USA ja EU näyttävät tulevan perässä kovaa vauhtia. Ilmiö näkyy myös monien maiden kommunistisissa puolueissa joissa sokea vallanhalu johtaa.
   Kyse ei ole aidosta kristillisestä humanismista vaan päinvastoin jopa sen vastakohdasta. Juutalaisuudessa sananvapaus ja erilaisten mielipiteiden ilmaisu on myös aina ollut kiellettyä ja siihen sortuneita synagoogan hylänneitä on vainottu kovin ottein ja yhä vainotaan.
   Sellainen ei voi olla oikeudenmukaisuutta ja veljellisyyttä edistävää mihin kristillinen vasemmistolaisuus tähtää. Se myös lupaa vain omalle eliltilleen sitä hyvää mitä se tavoittelee. Goimeista tai kryptoista ei ole väliä, ne ovat roskaväkeä ja niitä käytetään vain välineenä.
   —–
   Tuottaako oikeisto vasemmiston, vastavoiman ja vihollisen itselleen omalla itsekkyydelleen? Niin voisi olla. Olisiko meillä vasemmistoa lainkaan jos oikeisto toimisi yhteistä hyvää tukien? Luultavasti ei.
   Onko juutalaisten vasemmistokin pelkkä juutalaisen rabbi- ja fariseus-eliitin (oikeiston) tuote joka sortaa omiaan ja häikäilemättömästi vain ajaa omaa etuaan? Miksei voisi olla. Lisäksi mukana vaikuttamassa on Talmudin rasistinen oppi ja sionisti- ja fariseuseliitin hankkima ’koronkiskuriviha’ jotka kohdistuvat kaikkiin juutalaisiin, myös hyviin jotka saavat syyttöminä kärsiä.

   Oppiiko juutalainen vasemmisto oivaltamaan tämän ja jättämääm omat sortajansa ja liittymään Atzmonin ja monien muiden ’itseään vihaavien juutalaisten’ tavoin meihin goimeihin?
   Jos niin silloin sionistisen netanjahu- ja neokonnaeliitin valta maailmassa automaattisesti kaventuisi ja todelliset kristillis-vasemmistolaiset perinteiset totuutta ja oikeudenmukaisuutta puolustavat humanistiset ’elä ja anna muidenkin elää’ arvot voisivat tulla ohjaaviksi.

 10. YLE:n – Jessican hitsattua saumaa ei muuten näytä vanhoissa puolueissa epäilevän ne viisaanakaan pidetyt. SDP:n Tuomioja piti asiaa naurettavana, pikkuoikeiston pulinana. Orpo katsoi puheessaan, että Jessica on todella joutunut natsipihteihin. Henriksson antoi ”kaiken tukensa Jessicalle ja ymmärtää tämän hädän”. Maalaisliiton ikuisuusvaikuttaja Leppä on varma, että ”Jessica saa haluamansa lopputuloksen oikeudelta”.

  Noin jyrkästi kurvia oikoen on maassa poliittinen johto ja tiedotusvälineistö 90 % tässä tavallaan valinnut puolensa ja vaikuttaa tietenkin oikeuden päätöksiin. Presidentti Jenneineen on jo ottanut monta kannanottoa Jessicalle. Erkkolais-Herliiniläinen lehdistö pääkirjoituksissaan ajaa Jessicaa pyhimykseksi. Samoin turkulaisalueen Ketosten klaanin lehdet ovat puolensa valinneet, Almalaisen maailman kanssa. Ainoatakaan epäilevää, pohdiskelevaa tai kriittistä pääkirjoitusta en Jessica-keissistä ole lukenut vaikkapa Boniersilta!

  • ”Presidentti Jenneineen on jo ottanut monta kannanottoa Jessicalle. Erkkolais-Herliiniläinen lehdistö pääkirjoituksissaan ajaa Jessicaa pyhimykseksi. ”

   Ihan tulee holohouxi mieleen tuosta … ja sama tahohan siellä takana onkin, osa tyhmyyttään

  • Kummallinen tosiasia se on että kun maa tuhotaan niin sen tekee maan oma ’aristokratia’. Niin homma meni Venäjällä kun kommunistit valtasivat sen kun maan aristokratia ei tehnyt ajoissa mitään estääkseen sionisti-bolsujen valtaannousun.
   Ja nyt sama toistuu USAssa ja meillä. Ja laajemmin koko Euroopassa.
   Illuminaatin mafia (’viides kolonna’) tietää tämän ja siksi se nujertaa moraalisesti velton, ahneuteensa ja oman edun ajamiseen juuttuneen yläluokan tai ’ostaa’ sen. Myös keskiluokasta osa menee illujen halpaan ja jouduttaa perikatoa.

   Kuitenkin viime peleissä nämä petturit tai Judas-pukit joutuvat valtaosin itsekin ’teuraaksi’ tai uhreiksi koska tilaa illu-mafian lihapöydässä ei ole monille. Moni päätyy itsemurhaan tai muuten tuhoaa elämänsä. Siitä on näyttöä. Odotellaan seuraavaa lamaa ja taas nähdään sama.
   Oma myyty maamme on nyt todella hyvä esimerkki tästä illuminaatin strategiasta..

 11. Punavihreää mädätystä, jollaisesta tällä sivustolla mieluummin vaietaan:

  ”VIHREIDEN OHISALON PITI VÄKISIN SAADA UMPIMÄDÄTTÄJÄ KIRSI PIMIÄ KANSLIAPÄÄLLIKÖKSI

  Tämän maan politiikka on pullollaan seurauksista piittaamattomia naisidealisteja lähtien presidentti Tarja Halosesta aina Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiseen (sos. dem.). Heidän tuhotyönsä pahinta työsarkaa ovat olleet virkamiesnimitykset, joiden seurauksena maamme sai esimerkiksi v. 2010-2015 vähemmistövaltuutetuksi kansan enemmistön vankkumattoman vihollisen, RKP:n Eva Biaudetin. Poliittisella virkanimityksellä ylioppilas Biaudet valittiin ohi pätevämpien ehdokkaiden.

  Kenties tunnetuin tapaus sosialistisesta virkanimityksestä on demari Sirpa Viljasen nimitys kansliapäälliköksi toiselle kaudelle vuonna 2008. Tuolloin yksimielinen hallitus esitti tasavallan presidentti Tarja Haloselle virkaan Ilkka Laitista, mutta presidentti nimitti Viljasen jatkokaudelle, koska tämä fanaattisena monikultturistina ajoi Halosen mielestä parhaiten hänen tavoitteitaan.

  Uusmarxilaiset naiset eivät voi houreisella idealismillaan sentään yksinään tuhota aikaisempien sukupolvien työtä, mutta kun heitä on valtioneuvostossa enemmistö, kansallinen katastrofi voi muhia jo hallituskauden ensimmäisenä vuotena. Varsinkin vihreissä riittää kiiluvasilmäisiä nuoria kympin tyttöjä, jotka ministeriksi päästyään tekevät enemmän tuhoa kuin taistolaiset kokonaisena vuosikymmenenä. Yksi sokeimmista idealisteista on vihreä sisäministeri Maria Ohisalo, jonka pitkän tähtäimen mädätyssuunnitelmaan kuuluu virkamieskunnan vaihtaminen radikaaleihin utopisteihin.

  Juuri tänään tapahtui yksi maamme lähihistorian tuhoisimmista päätöksistä kun Ohisalo nimitti julkisuudelta vaietusta kovasta kritiikistä huolimatta kansaliapäälliköksi pahamaineisen vihreän khmerin, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän, ohi pätevämmän Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttarin.

  Ylen verkkosivujen uutisjutussa Ohisalo kiistää Pimiän valinnan olleen poliittinen virkanimitys: ”Ehkä moni kommentaattori ei ole ymmärtänyt hänen laajaa cv:tään” politisoitunutta nimitystä käsitellään, mutta massoja saavuttavan television puolella siitä ei ollut mitään mainintaa. Tämän illan TV1:n pääuutislähetyksessä Pimiän valinta Anssi Pelttarin sijaan mainittiin vain lyhyesti eikä mitään muuta kerottu. Pelkkien tv-uutisten varassa elävät demarieläkeläiset ovat kotisohvillaan aututaan tietämättömiä millaisen seireenin Ohisalo lopulta valitsi johtamaan sisäministeriön hallintoa. Tuhovoimaaltaan Pimiän uusi toimivalta ylittää jopa Sirpa Viljasen ja Eva Biaudetin nimitykset.

  Yle Watchin pitkästä muistista löytyy pari mainintaa Pimiästä ja ne kertovat kyseessä olevan väärentämättömän kansanvihollisen…”

  Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2020/01/vihreiden-ohisalon-piti-vakisin-saada.html

 12. Tuskinpa kokoomusgestapo – kyttä Antti Pelttarikaan olisi ollut hyvä valinta sisäministeriön kansliapäälliköksi. Hänen puoluesidonnaisuutensa on Supon päällikkönä tietenkin ollut taaksepäin katsottuna vaikuttamassa tiettyyn suuntaan myös Suomen mediassa. Puhumattakaan siitä, että ”toisinajattelijat” ovat saaneet erilaisia ”viestejä” kokoomus(presidentti)vastaisista näkemyksistä. Rumaa jälkeä. Sanelua vastaan kansanvalta. Aikuiset suomalaiset eivät ole sentään alakoululaisia.
  Paras valinta olisi ollut siis kolmas vaihtoehto, esimerkiksi tutkitusti sitoutumaton kansalainen.

  • ”Paras valinta olisi ollut siis kolmas vaihtoehto, esimerkiksi tutkitusti sitoutumaton kansalainen.”

   Epäilemättä!

  • Näinkin Pimiän nimitystä on eräällä toisella sivustolla joku kommentoinut:

   ”Vihervassareiden byrokratiaa:
   Vihervassareita on syytä epäillä rikoksen suosimisesta,

   ”Pimiä on muun muassa hyväksynyt vihreiden lainsäädäntösihteerin kansalaistottelemattomuuden palautuslennolla. Vihreiden lainsäädäntösihteeri tuomittiin sakkoihin yrityksestä estää palautuslentoa. Yhdenvertaisuusvaltuutettuna Pimiän mielipide tapauksesta oli, että kansalaistottelemattomuus kuuluu demokratiaan ja kansalaiset tekevät itse arvionsa, luottavatko viranomaisiin.”

   sillä kyseessä on lainvastainen toiminta tämän PIMEÄN taholta, jolloin tämä rikos estää ko henkilön nimittämisen tähän sisäministeriön kansliapäällikön virkaan, sillä tällöin jopa poliisi kuluisi hänen hallintonsa alla – mikä toden totta on aivan absurdi ajatus.
   Onkohan takana DEMLA, värisuora sehän vaikuttaa mm KO/KHO:ssa;
   ’harjaa talos arappipunalla’
   https://intermin.fi/ministerio/johto-ja-organisaatio/osastot-ja-yksikot

 13. Sekä Truth_Hunter että Totuudenetsijä ovat mielestäni ”valaistuneita”, mutta miten valo saadaan leviämään ?
  Demaripresidenttien toimesta Suomen oikeuslaitoksen tuomarit miehitettiin DEMLAN lakimiehillä kaikilla tasoilla. Koiviston konklaavi määräsi heille, että pankkien on aina voitettava yritys oikeudessa.
  Tästä seurasi yritysten konkurssiaalto ja 10000 – 14500 yrittäjän itsemurhat tutkimuksesta riippuen.
  Suomi on oikeusvaltion irvikuva. Ohisalo pitäisi määrätä puita istuttamaan ja eroamaan ministerin pallilta.
  Vasallivaltiomme on merentakaisessa ohjauksessa kaikilla tasoilla ylimmästä alkaen.

 14. Näin Ruotsin kuilun partaalle ajanut maanpetturi-hallitus koettaa tukahduttaa siihen kohdistuvan kritiikin:

  ”Sverige Europas Swaziland – ny anti-terrorist lag används för att tysta kritik mot regeringen
  ► Den andra delen av rubriken ovan är saxad från AmnestyPress och handlar om bananmonarkin Swaziland i Afrika, där arvsmonarkin tillgriper terroristlagstiftning för att förfölja och tysta kritiker. Nu visar det sig att det politiska etablissemanget i Sverige, med gravitationscentrum i nattväktarstaten och Socialdemokratin, vill göra samma sak – i Sverige…”, http://blueshift.nu/sverige-europas-swaziland-ny-anti-terrorist-lag-anvands-for-att-tysta-kritik-mot-regeringen/

  Suomen punavihreälle feministi-hallitukselle Ruotsin tuhon tie näyttää olevan Suomenkin tie. Siihen viittaa em. Ylewatch-blogistin kuvaama viimeksi tapahtunut virkanimityskin, Kirsi Pimiä uudeksi sisäministeriön kansliapäälliköksi.
  ”Turvapaikan haku on perusoikeus” (Ohisalo) – myös islamisti-terroristeille kunhan vain sanovat Suomen valtakunnanrajalla taikasanan ”asylum”!

  • Ei nuo Pelttarinkaan asian hoidossa kyllä ole mitään järkeä kun supolle ilmoitettiin epävakaasta matusta niin supo ei antanut poliisille lupaa kiinniottoon ja matu sitten puukotti Turussa. Pelttari pitäisi panna aktiivimallille heti ja ottaa joku epäpoliittinen poliisi supon johtoon.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here