Kiinan-vastaista pelottelua koronaviruksella

66

Henkilökunta tarkkailee matkustajien ruumiinlämpöä Wuhanin rautatieasemalla. China News Service (CC BY 3.0)

Wuhanin kaupunki Kiinassa on parhaillaan keskellä lääketieteellistä kriisiä. Tuhannet ihmiset ovat sairastuneet koronavirukseen ja yli sata ihmistä, suurin osa kroonisesti sairaita tai vanhuksia, on jo kuollut.

Viruksen alkulähde on vielä määrittelemättä. Puhe ”uudesta” viruksesta herättää tietenkin huolta. Kiinan tapahtumat ovat esillä vuorokauden ympäri. Kiinan vastainen pelotepolitiikka leviää myös Yhdysvalloissa ja länsimaissa.

Danny Haiphongin mukaan kiinalaiset ovat yhdistyneet kriisin ratkaisemiseksi. Kiinan keskushallinto on kehottanut ihmisiä mukaan kansalliseen terveyskampanjaan koronaviruksen voittamiseksi. Ihmiset suhtautuvat viruksen leviämiseen vakavasti. Wuhanissa on suljettu kulkuyhteydet kaupungista tämän erikoistilanteen vuoksi. Kuuma linja on avattu ja lääkärit tekevät työtä kellon ympäri hoitaen potilaiden oireita.

Lännen valta(vale)media yrittää yhtenä rintamana demonisoida Kiinaa takapajuisena, ”autoritaarisena” maana. Lännen finanssieliitti näkee Kiinan nousun talousmahdiksi uhkana omille hegemonisille pyrinnöilleen. Suuret mediatalot, kuten CNN, yrittävät väittää, ettei Kiinan hallituksen virallisiin lukuihin tartuntojen määrästä kannata luottaa.

Koronaviruksesta uutisoidaan asiallisesti, mutta myös sensaatiohakuisesti ja jopa valheellisesti. Lännen mediatalot yrittävät lietsoa pelkoa. Tautiepäilyjä on löytynyt myös Kiinan ulkopuolelta, Euroopasta ja Yhdysvalloista, ja tällä on helppo kiihdyttää kansaa. Myös Suomessa oli kiinalaisturisteihin liittyvä virusepäily, joka osoittautui vääräksi. Huhumylly pyörii ja erilaisia videoita leviää internetissä, mutta niiden alkuperä on usein arveluttava.

ESIMERKIN VALTAMEDIAN ennakkoluuloista saa, kun seuraa uutisointia Wuhaniin rakenteilla olevasta karanteenisairaalasta, väittää Haiphong. The New York Times ja monet muut lehdet antavat ymmärtää, että sairaala on ”vastaus suuttumukseen, paniikkiin ja pelkoon, joka on levinnyt koko Kiinassa hallituksen tehottoman toiminnan vuoksi”. Avautuisiko tämän kriisin myötä tilaisuus levittää maahan hieman läntistä ”vapautta ja demokratiaa”?

Kiinalaismedia kertoo asioista järkiperäisemmin. Tuhannen vuodepaikan sairaalan pitäisi valmistua 3. helmikuuta mennessä. Sairaala on kopio Pekingin Xiaotanshanin sairaalasta, joka rakennettiin viikossa vuoden 2003 sars-epidemian aikana. Vain 1,18 prosenttia seitsemästäsadasta tartunnan saaneesta kiinalaispotilaasta kuoli sars-virukseen. Kiinan hallitus toivoo samanlaista onnistumista koronaviruksen suhteen. Sars tappoi maailmanlaajuisesti yli 800 ihmistä vuosina 2002 ja 2003.

Länsimaalaisten on helppo seurata tiedotusvälineiden lakkaamatonta uutisvirtaa koronaviruksesta. Taudilla on toki kansainvälistä merkitystä, sillä Kiina ei ole muusta maailmasta erillinen saareke. Mediakonsernien pelonlietsonnalla halutaan tehdä lisää voittoa, kirjoittaa Haiphong.

Kiina on myös lännen rahavallan tähtäimessä. Suursijoittaja Soros julisti jo vuosia sitten ”sodan Kiinaa vastaan”. Geopoliittinen ja taloudellinen kilpailu Kiinaa vastaan voimistuu kaiken aikaa. Sen sijaan, että Yhdysvallat ja länsimaat ylimielisesti kritisoivat Kiinaa, hallitusten kannattaisi keskittyä ratkaisemaan omia kansallisia kriisejään.

Virusuutisointi herättää huolta, mutta suhteellisuudentaju kannattaisi säilyttää. Kausi-influenssakin on tällä hetkellä koronavirusta vaarallisempi. Yhdysvalloissa kymmeniä tuhansia amerikkalaisia kuolee vuosittain terveydenhuollon puutteen vuoksi. Kiinan demonisointi ei johda yleisen terveydenhuollon paranemiseen, ei vähennä kodittomuutta tai köyhyyttä, eikä ratkaise paikallisia ongelmia. Kiinan-vastaisuus palvelee toki länttä hallitsevan eliitin intressejä.

Markku Siira on geopolitiikkaan keskittynyt blogisti. Hänen kirjoituksiaan politiikasta ja maailman tilasta löytyy osoitteesta markkusiira.blogspot.com.

66 KOMMENTTIA

 1. Liike-elämän edustajat ovat pakon edessä joutuneet mukautumaan todellisuuteen, jossa Kiinan virallisilla, keskeisillä talousluvuilla ei välttämättä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Sama saattaa hyvinkin päteä myös terveystietoihin. Ainakin mahdollisuuden poissulkeminen osoittaisi harkitsemattomuutta.
  Kansainvälinen lääkärilehti Lancet artikkelissaan, Hong Kongilaiset lääketieteellisten yliopistojen tutkijat, sekä Taiwanilaiset mediatiedot ovat hyvin suuressa ristiriidassa Kiinan kommunistihallinnon virallisiin tiedonantoihin. Edelleen yli 50 miljoonan ihmisen kokonaiskaranteeni vaikuttaa ylimitoitetulta, jopa kommunistisen pakkokeinokulttuurin perspektiivistä, mikäli Kiinan antamat luvut pitävät paikkansa.
  Kiinan kommunistihallinnolle yhteiskunnallinen stabiliteetti on aina ollut prioriteetti, jota tavoiteltaessa raha ja ihmishenget ovat aina olleet tois’arvoisia. Maksoi mitä maksoi.

 2. ”Kiinan kommunistihallinnolle yhteiskunnallinen stabiliteetti on aina ollut prioriteetti, jota tavoiteltaessa raha ja ihmishenget ovat aina olleet tois’arvoisia. Maksoi mitä maksoi.”

  Sama täällä. Kapitalistimafian ja sionistien uusliberaalille hallinnolle (piilo-tyrannialle) prioriteetti on vähän erilainen mutta muuten pelin henki sama. Goimit ovat vain välineitä joita käytetään omien hankkeiden toteuttamiseen. Ja täysin yhteiskunnan ja yhteisestä hyvästä piittaamatta.
  Kiinassa prioriteetti näyttäisi olevan enemmän kansan eheys ja laaja-alaisempi hyvinvointi jonka eteen nähdään vaivaa. Se lisää yhteishenkeä ja tehokkuutta kun kukaan ei tunne olevansa ’vain goimi’.
  Saa nähdä mitä tuosta koronasta lopulta paljastuu ja tulee. Kova takaisku varmaan Kiinan lupaavalle kehitykselle ja hankkeille ja pistää ajattelemaan miksi se juuri nyt ihan ’sopivaan aikaan’ alkoi riehua? kun ei enää voi oikein mihinkään luottaa vaan aina epäillä että ’se tietty’ mafia häärää aina taustalla.

  China’s Congresses in Action
  Data-Driven Democracy
  GODFREE ROBERTS
  Kuvittele, että sen sijaan, että palkkaamme kaunopuheisia amatöörejä, palkkasimme ammattilaisia ​​- sosiologeja, tilastotieteilijöitä, poliittisia tutkijoita, taloustieteilijöitä – ja vaadimme heitä luomaan ratkaisuja ongelmiin, jotka ilmenevät ja havaitaan julkisesti suoritetuissa tutkimuksissa.
  Sitten heidän olisi tuettava valtiota ja paikallishallintoja toteuttamaan poliittisia ratkaisuja, seurattava kansalaisten tyytyväisyyttä niihin muutaman vuoden ajan ja hylättävä epäonnistuneet politiikat. Näin Kiina toimii.

  ”Demokratiaa ei määritellä vain ihmisten äänioikeutena vaaleissa, vaan myös heidän oikeutena osallistua poliittisiin asioihin päivittäin. Demokratia ei ole koristus, vaan ihmisten ongelmien ratkaisemista.” Kuten kapitalismi, demokratia on väline Kiinassa, ei uskonto. … Ja New York Timesin Tom Friedman sanoo toiveikkaana: ”Jos voisimme vain olla Kiina yhden päivän, voisimme todellakin löytää ja hyväksyä oikeat päätökset. ”
  … Entinen presidentti Hu Jintao havaitsi viisaasti, että prosessi on enemmän kuin se minkä silmä näkee: ”Jokaiselta hänen kykynsä mukaan ottaminen ja jokaiselle tarpeiden mukaan antaminen edellyttää demokraattista oikeusvaltiota, oikeudenmukaisuutta ja reiluutta, rehellisyyttä ja veljeyttä, runsaasti energiaa, vakautta, järjestystä, ihmisten ja ympäristön välistä harmoniaa ja kestävää kehitystä. . ”…… Sanoja mietittäväksi. Ja yllättäen Kiinasta, Lännen suuresta syntipukista

  Imagine that, instead of hiring eloquent amateurs, we hired professionals–sociologists, statisticians, political scientists, economists–and told them to create solutions to our problems identified by publicly conducted surveys. Then they should support state and local governments to implement policy solutions, track public satisfaction with them for a few years and discard failed policies. California would probably try Canadian medicare and if their medical bills fell fifty percent and Californians showed a three year gain in healthy life expectancy, we’d elect a thousand volunteers and send them–all expenses paid–to Washington so they could audit the results and pass legislation.
  That’s what China does and it’s why their democracy resembles Proctor & Gamble more than Pericles of Athens.

  “Democracy is not only defined by people’s right to vote in elections but also their right to participate in political affairs on a daily basis. Democracy is not decoration, it’s for solving people’s problems.” Like Capitalism, Democracy is a tool in China, not a religion. … And The New York Times’ Tom Friedman says wistfully, “If we could just be China for one day we could actually authorize the right decisions.” … Former President Hu Jintao, who formalized Trial Spots, wisely observed that there’s more to the process than meets the eye, “Taking from each according his ability and giving to each according to his need requires democratic rule of law, fairness and justice, honesty and fraternity, abundant energy, stability, orderliness, harmony between people and the environment and sustainable development.” … Words to ponder.

  Chinas Kongresse in Aktion
  Datengesteuerte Demokratie
  Gottlose ROBERTS
  Stellen Sie sich vor, dass wir, anstatt eloquente Amateure einzustellen, Fachkräfte – Soziologen, Statistiker, Politikwissenschaftler, Ökonomen – eingestellt und ihnen gesagt haben, Lösungen für unsere Probleme zu finden, die in öffentlich durchgeführten Umfragen ermittelt wurden. Dann sollten sie die Regierungen von Regierungen und Kommunen dabei unterstützen, politische Lösungen zu implementieren, die öffentliche Zufriedenheit mit ihnen für einige Jahre zu verfolgen und ausgefallene Richtlinien zu verwerfen. Kalifornien würde wahrscheinlich kanadische Medikamente versuchen, und wenn ihre Arztrechnungen um fünfzig Prozent sanken und die Kalifornier einen dreijährigen Anstieg der gesunden Lebenserwartung aufwiesen, würden wir tausend Freiwillige wählen und sie – alle gezahlten Ausgaben – nach Washington schicken, damit sie die Ergebnisse überprüfen können Gesetz verabschieden.
  Das ist das, was China tut, und deshalb ähnelt ihre Demokratie Proctor & Gamble mehr als Perikles von Athen.

  „Demokratie definiert sich nicht nur durch das Wahlrecht der Menschen bei Wahlen, sondern auch durch ihr Recht, täglich an politischen Angelegenheiten teilzunehmen. Demokratie ist keine Dekoration, sondern für die Lösung der Probleme der Menschen. “Wie der Kapitalismus ist Demokratie ein Werkzeug in China und keine Religion. … Und Tom Friedman der New York Times sagt wehmütig: „Wenn wir nur einen Tag in China sein könnten, könnten wir tatsächlich die richtigen Entscheidungen genehmigen.“… Der ehemalige Präsident Hu Jintao, der Trial Spots formalisiert hat, hat klugerweise bemerkt, dass der Prozess noch weiter fortgeschritten ist als man auf den ersten Blick sieht: „Um von jedem seiner Fähigkeiten zu profitieren und jedem nach seinen Bedürfnissen zu geben, sind demokratische Rechtsstaatlichkeit, Fairness und Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und Brüderlichkeit, Energie im Überfluss, Stabilität, Ordnung, Harmonie zwischen Mensch und Umwelt und nachhaltige Entwicklung erforderlich . ”… Worte zum Nachdenken.

  http://www.unz.com/article/chinas-congresses-in-action/
  ———————

  • ”Kova takaisku varmaan Kiinan lupaavalle kehitykselle ja hankkeille ja pistää ajattelemaan miksi se juuri nyt ihan ’sopivaan aikaan’ alkoi riehua?…”
   Liittyen alempaan Truth_hunter 29.1.2020 at 10:49

   Yhdysvalloilla on pitkä historia bioaseiden käytöstä Kiinaa vastaan.
   300 Yhdysvaltain armeijan henkilöstöä saapui Wuhaniin sotilaallisiin maailmankisoihin 19. lokakuuta. Ensimmäinen koronavirustapaus ilmestyi kaksi viikkoa myöhemmin, 2. marraskuuta. Koronaviruksen inkubaatioaika on 14 päivää.
   Kaksi kuukautta myöhemmin hyvin samanlainen koronaviruspandemia iski Kiinaan Wuhanissa, Keski-Kiinan tärkeimmässä kuljetuskeskuksessa ja suurnopeusjunien verkossa, — josta 60 lentoreittiä suoria lentoja suurimpaan osaan maailman suurimpia kaupunkeja, ja yli 100 sisäistä lentoa suuriin Kiinan kaupunkeihin juuri kevätjuhla matkojen aikaan, kun sadat miljoonat ihmiset matkustavat ympäri maata ollakseen perheensä kanssa.

   300 US military personnel arrived in Wuhan for the Military World Games on October 19. The first coronavirus case appeared two weeks later, on November 2. Coronavirus incubation period is 14 days.
   Two months later a very similar coronavirus pandemic hit China at Wuhan, a major transport hub in Central China and for the high-speed train network, and with 60 air routes with direct flights to most of the world’s major cities, as well as more than 100 internal flights to major Chinese cities right at the Spring Festival travel rush when hundreds of millions of people travel across the country to be with their families.

 3. Lännen medioissa on vaikka minkälaisia kertomuksia coronaviruksen alkuperästä kuten rottien js käärmeiden syömisestä mutta alkuperä nyt voi olla mikä vain väestörikkaassa Kiinassa jossa varmasti sattuu ja tapahtuu ellei sitten ole USAn biologinen isku. USAlla nyt ei ole mitään sanomista Kiinan terveyden hoidosta kun itsellä se ei ole kaikille saatavilla mutta onhan USAn mediasotureiden nyt hyvä mollata Kiinaa kun se ei halua lännen uuslipilaariseen talousmalliin sekaantua vaan tekee päätöksensä itse. Kiinassa tuntuu epidemia olevan hoidossa ja kun sillä on kokemusta aikaisemmasta sarsepidemian onnistuneesta hoitamisesta joten Taiwanin, Hongkongin eikä Lancetin mediatietoihin ole luottamista kun ne ei ole paikanpäällä tilannetta hoitamassa eikä kaupungin karanteeriin laittaminen kenenkään henkeä uhkaa vaan sillä varmistetaan että corona pääse leviämään muihin asutuskeskuksiin ja karanteerisairaala varmistaa sitä.
  Sorosin ja muiden lännen oligarkkien Kiinan vastaisuus johtuu siitä kun ne ei saa Kiinaan uuslipilaarista talousjärjestystä ja Kiinan kasvusta talouselämän maailman ykköseksi ja lisäksi Kiinan ja muiden NATOn ulkopuolisten maiden yrityksestä irrottautua lännen maksujärjestelmästä keskinäisessä kaupassa. Näistä syistä varmasti Kiinan mollaus jatkuu siihen asti kun NATOmaiden talous alkaa kutistua rahaleikkien ja leikkirahan takia jota lännen pankit itse luo.

 4. BIOLOGINEN SODANKÄYNTI IHMISKUNTAA VASTAAN!

  BIOLOGINEN ASE on ase, jonka teho perustuu pieneliöiden eli bakteerien ja virusten tai eloperäisten myrkkyjen aiheuttamiin haittoihin. Aseeksi se voidaan luokitella, kun se sisältää vaikuttavan aineen sekä maaliinsaattamisjärjestelmän (aseet, ohjukset, aerosolit, hyönteiset, ihmiset).
  Biologiset aseet on kielletty nykyään lähes kaikkialla maailmassa, (kommentoija: heh, heh… paitsi rikollisilta) sillä niitä pidetään erityisen julmina, tarpeetonta kärsimystä aiheuttavina ja kontrolloimattomina aseina. Kuitenkin niiden helppo ja halpa valmistus tekee niistä potentiaalisia terrorin työkaluja. (Wikipedia)

  HEIJASTAAKO VALEMEDIAN RUMMUTTAMA CORONAVIRUS JA PAKKOROKOTUKSET LOPUN ALKUA!

  Millions Could Die”?

  Over the past couple of decades, we’ve seen lots of “possibly deadly” viruses unleashed …

  “Watch out for Swine Flu!”

  “SARS pandemic coming!”

  “Ebola could wipe out humanity!”

  “This could be the big one and millions could die.”

  But then they didn’t …

  I’m not saying this is the case with the coronavirus, because it certainly could be deadly, and it appears that it may have been “bioengineered” and possibly weaponized. I’m just saying that we need to remember that fear makes people do things that they may not normally do otherwise … like accepting a “coronavirus vaccination.”

  Epidemics are good for business. Pharmaceutical business, inducing fear business, shutting down travel business, diverting the public from key events business, surveillance and quarantine business, and so on.”

  Freedom? Forget it. Public safety is the ace in the deck. It wins every time. Hell, we may need a good epidemic in the US, so we can exert more control over the unruly citizenry. The doctor is king. Do what he says. Always. How many vaccines are there now? Take all of them. Everyone must.”

  Look what we’ve seen in the USA! An “outbreak” of measles that resulted in zero fatalities, massive abuse of power, and legislation that flies in the face of our constitutional freedom.

  New York City tried to force families to receive vaccines or be fined. Electronic health records have been used to hunt down families who aren’t vaccinated. Religious and personal exemptions are being stripped away at a rapid pace. Even doctors have been forced to surrender medical decisions to the government.

  We’ve seen the government strip children away from their parents and force them to receive chemotherapy. We’ve seen new laws that would allow doctors to vaccinate children without their parents’ consent or knowledge. How long before Child Protective Services comes knocking on your door asking to see your child’s vaccination records?

  • Wuhanin ”kalatorilta”, jossa viruksen ensiesiintymisen kerrotaan tapahtuneen, on vain 30km Kiinan kansan armeijan BSL-4(korkein luokka) luokituksen viruslaboratorio. Vastatoimet selittyisivät mikäli kommunistit olisivat tehneet oikein suuren luokan munauksen. Kyseessä on aerosoli tyyppinen ilmassa leijaileva virus, joten 30km on pieni välimatka.

   • ”haily like” toimii vissiin vain yhteen suunta. Kiinalaiset ehtivät ensin syyttää usa;ta bioaseen käytöstä (ties mistä syystä ja koska vain kiinalaista alkua on sairastanut)
    -Infosodassa tämä viruslaboratorio oli ns. vastaisku,
    muistaakseni Dan Brawnilla oli joku ajalle sopiva kirja

  • Tuo kemiallinen rautahäkki on helppo luoda pelkällä pelotteella koska suurin osa ei ota riskiä ja varmuuden vuoksi ottaa rokotepiikin. Ja siihen on helppo laittaa ’oikeita aineita’ jotka palvelevat ihan eri päämääriä kuin taudin ehkäisyä kun valvovat elimet ovat ’rise-and-kill-first-eliitin’ käsissä joka haluaa väestön rajua tuhoamista useilla miljardeilla.
   Vaikea sanoa mitä itse tekisi tuossa tilanteessa. Ottaisiko piikin vai ei. Ainakin pitäisi saada ehdottoman luotettavaa ja puolueetonta tietoa mutta sitä on vaikea saada kun lääketiedekin yhä enemmän toimii bisneksen ehdoilla ja melkein joka taho on korruptoitunut.

   • Illu-mafian numerolekkiä, mielenkiintoinen artikkeli

    Recurring Numbers Signal Masonic Conspiracy

    ”Bill Gates says a deadly flu epidemic is one of the biggest threats to humanity. It could kill nearly 33 million people in 6 months.”
    This psychopathic global serial patterning of their influence has been going on since World War I or beyond it back in time.

    History has been continuously littered with their serial patterning. Their symbols, and the over-use of 7, 11,13, and the triples, 21, 33, 39 are repetitively used beyond any shadow of any doubt.

    This coming war with Iran is just another chapter in in, killing innocents on both sides. Staged attacks, false flag attacks, by the Freemasonic I11uminati who are at the helm of power, owners and controllers of corporate media and the military and most every institution of power in this world pave the way for full blown warfare.

    History has been continuously littered with their serial patterning. Their symbols, and the over-use of 7, 11,13, and the triples, 21, 33, 39 are repetitively used beyond any shadow of any doubt. They finance the governments of the world with unconstitutional fiat money. The are the masters of central banks, money, media, terror,and war. The continuously mesmerize the entire public with their ownership and control of most all of the print and broadcast media. The 4 flight numbers on 9-11 were 11, 77 ( 7 11s), 175(sums to 13) and 93, a reversal of 39, the triple 13. Flight 11 was flown into the 77th floor of North tower, WTC 1.That is how much they control things, even to such fine but epic details.

    https://www.henrymakow.com/2020/01/Numbers-Show-Masonic-Conspiracy-Against-Humanity.html

   • Juuri näin, eli pelote toimii generaattorina. Seuraava valemedian SALAAMA uutinen 01/11/2019 By Mike Adams aiheeseen liittyen:

    ” Vaccine shot killed famed cancer doctor in mere minutes from “total organ failure” … state-run media desperately tries to cover it up”

    Dr. Martin Gore, a widely celebrated cancer doctor credited with “saving thousands of lives” died from “total organ failure” just minutes after receiving a vaccine shot yesterday. Dr. Gore was a professor of cancer medicine at the Institute of Cancer Research based in London. He “died suddenly yesterday after a routine inoculation for yellow fever,” reports The Times (UK).

    “His death highlights the increased risks associated with the vaccine for the growing number of older travellers visiting exotic destinations,” the paper explains.

    It also underscores the horrific price of believing in Big Pharma, chemotherapy and vaccines. Throughout his career, Dr. Gore oversaw the harming of tens of thousands of children who were subjected to toxic chemotherapy and radiation treatments. Ultimately, he was killed by his own false belief in the safety of vaccines, another weaponized form of toxic medicine. Live by the sword, die by the sword.

    So far, the U.S. media has completely blacked out the story in yet another effort to silence any truth about the deadly dangers of vaccines. There isn’t a single establishment news outlet in the United States that has accurately reported on this vaccine-induced sudden death of a cancer doctor. In truth, vaccines kill people, yet the CDC-directed U.S. media pretends no one ever dies from vaccines in order to deliberately mislead the public, resulting in more people being killed by vaccine injuries.”

    Even the Royal Marsden Cancer Charity where Dr. Gore also worked withheld the truth in their own Facebook announcement about his death, saying, “It is with deep sadness that The Royal Marsden announces the sudden death of Professor Martin Gore CBE who died this morning,” utterly failing to mention he died from a vaccine jab.

   • ”kun lääketiedekin yhä enemmän toimii bisneksen ehdoilla…”
    Pharmaceuticals, correctly and legally prescribed, kill 140,000 Americans each year, yet most people are unaware of their lethality and do not know how to a prevent being killed this way.
    American flu deaths this season stand at 8200 so far, and that’s not newsworthy?

    Niin, influessa kuolemia 8200 ja lääkkeiden aiheuttamia kuolemia 140,000 Usassa.
    Varmaan meilläkin likimain sama suhde mutta luultavaa on että lääkkeiden aiheuttamia kuolemia on enemmän mutta niistä vaietaan koska eiväthän lääkkeet saa/voi tappaa kun ne ovat suuri rahasampo.
    Influessa kuolemat sen sijaan nostetaan esiin koska rokotusten kannalta se on elintärkeä asia.
    https://www.unz.com/article/coronavirus-the-dark-side/

  • @ Tulenkantaja 28.1.2020 at 22:51

   > Vaccine shot killed famed cancer doctor

   Jos tuo rokote olikin tarkoituksellinen murha. No. Asialle ei voi siinä tapauksessa mitään, koska USA:n kongressi on säätänyt lain, että rokotevalmistajia ei voida haastaa oikeuteen.

   – No vaccine manufacturer shall be liable in a civil action for damages arising from a vaccine-related injury or death

   https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/pharmaceutical-companies-buying-immunity/

 5. Mikä taho valehtelee, mikä puhuu totta?

  ”Hong Kongin lääketieteellinen yliopisto: Koronavirus tarttunut 44 000 ihmiseen Wuhanissa – Epidemia leviää Kiinan suurkaupungeissa

  Kiinalaismedian artikkelissa Hong Kongin lääketieteellisen yliopiston johtavat asiantuntijat vaativat kovempia toimia koronavirus-epidemian hallitsemiseksi. Tutkijoiden mukaan virus leviää jo kaikissa Kiinan suurkaupungeissa.
  Uutispäivitys, 28.1.2020: Kiinan viranomaiset ovat päivittäneet koronaviruksen virallisia lukuja. Kuolonuhrien määrä on noussut 106 henkilöön. Yli 4 500 ihmisen kerrotaan saaneen virustartunnan, joka on 1 771 henkilöä enemmän kuin päivää aikaisemmin.

  Hong Kongin lääketieteellisen yliopiston (HKU) dekaani Gabriel Leung vaatii, että Kiinan on rajoitettava kansalaistensa liikkumista entisestään, suljettava kouluja ja järjestää etätyön mahdollisuudet kotoa käsin. Lisäksi vaaditaan, että joukkokokoontumiset tulisi kieltää.

  Kiinalaisen South China Morning Postin maanantaina 27.1.2020 julkaisemassa artikkelissa sanotaan, että virallisesti ilmoitetut tartuntamäärät ovat täysin virheellisiä ja tutkimusten mukaan pelkästään Wuhanissa oli jo lauantaina noin 44 000 potilasta, jotka saattavat olla sairastuneet koronavirukseen.

  Hong Kongin akateeminen yliopisto antoi maanantaina arvionsa, että lauantaina tartuntojen määrä olisi tavoittanut jo 43 590 potilasta. Samaan aikaan Kiinan virallisesti ilmoittama tartuntamäärä oli vain 2 800 kappaletta ja virukseen kuolleeksi ilmoitettiin 82 henkilöä.”

  https://mvlehti.net/2020/01/28/hong-kongin-laaketieteen-yliopisto-koronavirus-tarttunut-44-000-ihmiseen-wuhanissa-epidemia-leviaa-kiinan-suurkaupungeissa/

  • Coronavirus: the Dark Side — muutama ote artikkelista jottei faktat kokonaan unohtuisi
   GODFREE ROBERTS
   THE DARK SIDE
   Since the 20th century, the West has been and continues to be the most avid users of bioweapons. The United States is the biggest user of biochemical weapons in history, including in Cuba; Iraq, Syria and Iran (by proxy); Serbia, Japan, Vietnam, Laos and Cambodia, and America has eagerly used them on its own people, apparently more often than we care to admit.
   …. In the 1940s the United States purposely infected thousands of Guatemala, natives with syphilis and gonorrhea, to test these human guinea pigs with antibiotics. Of course, these suffering souls were sexually active for the rest of their lives and unwittingly infected everybody they came in contact with, including spouses.

   The United States has a long, illustrious history of using bioterrorism around the world. Cuba has been a favorite target and has seen hundreds of thousands of its people infected with Dengue fever as well as its entire swine herd wiped out by swine fever.
   T he United States of America holds the exclusive patent on the Ebola virus: US patent number 20120251502, is owned by the American government. Ebola has been Uncle Sam’s bioweapon plaything since 1976, when it was discovered in Zaire and shipped 3,500km by America’s bio-warfare lab at Fort Detrick, Maryland, then to West Africa for cultivation and development (via the UK’s bio-warfare labs in Porton Down and with the help of the World “Health” Organization), specifically, to Liberia, Guinea and Sierra Leone, the current epicenters of the Ebola epidemic on the Great Continent.

   The US has a long history of biowarfare against China.
   300 US military personnel arrived in Wuhan for the Military World Games on October 19. The first coronavirus case appeared two weeks later, on November 2. Coronavirus incubation period is 14 days.
   Two months later a very similar coronavirus pandemic hit China at Wuhan, a major transport hub in Central China and for the high-speed train network, and with 60 air routes with direct flights to most of the world’s major cities, as well as more than 100 internal flights to major Chinese cities right at the Spring Festival travel rush when hundreds of millions of people travel across the country to be with their families.

   This month, CNN published a gleeful (and untrue) report, “China’s economy is slumping and the country is still suffering the effects of the trade war with America. An outbreak of a new and deadly virus is the last thing it needs.”

   The virus outbreak coincides with the trade war on China.
   The virus outbreak coincides with the HK “pro democracy” riots fully funded and instigated by the NED / CIA.
   The virus outbreak occurred just after Swine Flu decimated the Chinese pork industry.
   The virus outbreak occurred just after Bird Flu decimated the Chinese chicken industry.
   The virus outbreak occurred just before NED support and training of Uyghur Muslim extremists.

   https://www.unz.com/article/coronavirus-the-dark-side/

   • Kommunismin avulla aikaansaatu Kiinan valtava ja kurinalainen työvoimareservi kelpasi lännen kapitalisteille ja oligarkeille vielä 2000-luvun alkuun asti. En ihmettelisi, jos verisen vallankumouksensa läpiajaneet Mao ja kumppanit olisivat saaneet rahoitusta lännestä. Oligarkeilla oli suunnitelmissa luoda kertakäyttöisen halpatyövoiman reservi, jonka edullisuutta nauttimaan länsimaiden tehtaat ja tuotantolaitokset voidaan siirtää. Ei USA:n kapitalisteja enää huvittanut maksaa henry fordimaisia palkkoja, joilla duunari – paitsi että pysyy hengissä – voi ostaa paljon kulutustavaroita ja pitää näin yllä kotimaista kulutuskysyntää. Kiinalainen roina on halpaa ja niinpä länsimaiden duunarit eivät aluksi kärsineet alentuneesta palkkatasosta. Inflaatiomittarit saatiin myös roinan avulla alas.

    Lännen oligarkkien kannalta ongelmat alkoivat siitä vaiheessa, kun Kiina alkoi haastaa länttä strategisesti tärkeän teknologian suunnittelussa. Ainakin ase- sekä tieto- ja viestintäteknologia ovat tällaisia. 5G-teknologian suhteen kauppasotaa on käyty aika rajuin ottein. Eura-Aasian mantereen hallinnasta käydään nyt kovaa vääntöä ja erittäin likaiset temput ovat nähtävästi sallittuja. Kiinan nouseva alueellinen mahti, kuten Uusi Silkkitie projekti uhkaa levitä Keski-Aasiaan, Lähi-Itään ja Eurooppaan ja uhmaa näissä transatlanttisen globalismin mahtiasemaa, erityisesti sen keskeistä reservivaluuttaa dollaria ja sen ympärille kehitettyä USA:n hallitsemaa kansainvälistä kaupankäynti- ja maksujärjestelmää, joka on erilaisten sanktioiden avulla aseistettavissa. Transatlantistien pieni, mutta pippurinen linnake ja alueellisen epävakautuksen veruke Lähi-Idässä eli Israel on joutumassa ahtaalle. Lännen salaseurat nimittäin havittelevat Jerusalemiin uutta maailmanvallan keskusta. Ristiretkiläisten 1100-luvulla hallitsema Jerusalem oli tuon projekti pieni esinäytös. Pyhän Maan hallinta on salaseurojen mielestä keskeisen tärkeää niiden lopullisen tavoitteen toteutumisen kannalta.

    Mutta sitä ennen on nujerrettava ainakin Kiina, Venäjä ja Iran, joista on sukeutunut liian mahtavia tai itsenäisiä. Kiinan tapauksessa lännen ahneudesta ja vallanhalusta itselleen ruokkima ja muovaama apulainen on kääntynyt sitä vastaan aivan kuin Muhajedin-vapaustaistestijoiden joukko Afganistanissa. Näin käy aina, kun Lännessä valtaapitävien tahojen lähes yliluonnollinen pahuus ja petollisuus paljastuu sitä palvelleille. Suomessa tämä tiedostusprosessi on kesken eikä toivoa orjakansan laajamittaisesta heräämisestä juurikaan ole. Suomi on lännen hyödyllinen idiootti ja banaanivaltio — alistettu omaksi vahingokseen painostamaan itäistä naapuriaan, joka ortodoksikristittynä ja henkisesti itsenäisenä valtiona on lännen globalistien suunnattomasti inhoama valtakeskittymä.

    • ” Silkkitie projekti uhkaa levitä Keski-Aasiaan, Lähi-Itään ja Eurooppaan…”
     Siinäpä se kanto on kaskessa…paha kanto.
     Eikä se ole vain fyysinen vaan myös psykologinen kanto kun Kiina menestyy maailmalla aina vaan paremmin.
     ”Suomessa tämä tiedostusprosessi on kesken eikä toivoa orjakansan laajamittaisesta heräämisestä juurikaan ole.”
     No ei ole toivoa, eikä varsinkaan kun oppositioksi naamioituneet Persutkaan eivät tätä heräämistä tue.

   • Kyllä tuosta voi vetää yhteen että Kiinan(kin) tuhoamista taidetaan tavoitella nyt entistä kovemmin kun siitä on tullut vakava uhka illumafian itseään lihottaville ’säästöpossuille’.
    Porsas siellä, sika täällä… ?
    Niin, ja eihän illumafia osaa elää ilman vihollista kuten Gerhard Menuhin toteaa kirjassaan Tell the Truth and Shame the Devil.

    • ”eihän illumafia osaa elää ilman vihollista …”
     ja kun kaikki pitää yrittää väkisin panna yhteen nwo-putkeen niin eivät siinä viholliset ihan pian lopukaan

 6. kyllähän se on paniikin paikka nyt,no toisaalta ihan flunssaan kuolee n. 650 000 vuosittain
  mutta vaikkapa sikainfluenssa paniikin aikaan lääkefirmat tais tehdä aikamoista tulosta,kun paniikkia luotiin,ja taidettiin suomeenkin rokotetta tilata hiukan liikaakin.paniikin luomisesta saksassa ainakin syyteltiin WHO:ta,ja myöhemmin paljastu,että useilla WHO:n käyttämillä ”riippumattomilla influenssa experteillä” oli kytköksiä rokotteen valmistajiin,ja rokotteestahan tuli joillekkin sivuvaikutuksiakin…
  no,vielä ei oo rokotetta kaiketi oltu kauppaamassa,mutta kun einy ihan hysteriaankaan olis tarvetta,niin kai toi jatkuva uutisointi vois mennä kiinan vastaisuudenkin kauppaamisen puolelle

 7. Veristä kommunistidiktatuuria puolusteliville salaliittoteorioiden ystäville kerrottakoon, että tämän kyseisen Korona viruksen DNA ketjun lopussa on adeniini ”häntä”. 33 kappaletta adeniini proteiineja ketjussa. Vaikka monilla Korona viruksilla on ns. Adeniini häntä, on 33’n ketju poikkeuksellisen pitkä.

 8. ”It’s Not About Infection Rates Or Mortality: The Economic Damage Is Already Very Real” –Bill Blain

  • ”The reason why globalists want a collapse is simple – They need crisis in order to manipulate the masses into accepting total centralization, a global monetary system and global governance. They are also rabid believers in eugenics and population reduction. At the very least, a global pandemic is a useful happenstance for them; but the timing of the coronavirus event and their highly accurate ”simulation” only three months ago also suggests their potential involvement, as it comes right as the implosion of the Everything Bubble was accelerating.”

   http://www.alt-market.com/index.php/articles/4081-how-viral-pandemic-benefits-the-globalist-agenda

   • ”Only three months ago, John Hopkins, the Bill and Melinda Gates Foundation and the World Economic Forum (a hive of self-professed globalists) ran a ”pandemic simulation” called ”Event 201″ specifically focused on Coronavirus. Not Ebola, or Swine Flu or even Avian Flu – but CORONAVIRUS. The simulation features the spread of coronavirus in South America, blamed on animal to human transmission (pigs). The conclusion of the exercise was that national governments were nowhere near ready, scoring 40 out of 100 on their preparedness scale. The simulation projected over 65 million deaths worldwide.”

    https://www.youtube.com/watch?v=QNzXOteRfm8

 9. USAn yliopistot on tehneet aiemmikin laittomia viruskokeita Kiinassa ja tässäkin voi olla tällaisen viruskokeen aiheuttama epidemia, yksi yliopisto joka on jäänyt Kiinassa kiinni laittomista viruskokeista on Harvardin yliopisto. Lisäksi kaikki epidemiat sika influenssasta lintuinfluenssaan ebolaan sarsiin ja nyt tähän koronaan on todennäköisesti laboratoriassa kehitettyjä viruskantoja ja kellä olisi motiivia levitellä näitä viruksia ympäri maailmaa niin mieleen tulee ainoastaan jenkkien ja siionistien maailmanliitto NWO.

 10. Biologinen sodankäynti kauppasodan tukena ? Aerosolipullo voi olla ase ja sisältää viruksia. Tähän on tultu. Made in USA.

 11. Erinomainen artikkeli plus hyviä kommentteja. Poikkean aiheesta. Afganistanissa on ammuttu alas jenkkien sotilaskone. Talipannut tunnustautuvat tekijöiksi. ”Terroristitkin” tunnustavat tekonsa ja kantavat vastuunsa; tätä suomalaiset viranomaiset eivät koskaan tee eivätkä tule koskaan tekemäänkään.
  Viimeisimmän tiedon mukaan Janitskin alkaa olla kohta terminaalivaiheessa. Tulen joka päivä kiroamaan alimpaan helvettiin hänen vainoajansa. Tämän maan oikeuslaitos on täysin mädäntynyt ja korruptoitunut ja elimellinen osa poliittistaloudellista eliittiä ja hyväveliverkostoa. Luultavasti vielä kymmenen vuoden kuluttuakin Iljan kuolemasta KKO lässyttää skolastisesti siitä mikä olisi ollut oikeus ja kohtuus MV-tapauksessa täitä kihisevien peruukkiensa alla.
  Luulisin, että monet Vastavalkean lukijat eivät tiedä, että Margit Rantasaloa vastaan on nostettu syyte. Hän unohti sammuttaa streaminsa metrovaunussa ja siihen tallentui jotain ”vihapuhetta” joltain taholta.
  Vetoan oikeudentuntoisiin ihmisiin antamaan hänelle kaiken tukensa. Hän on elänyt kovan elämän. Nuorena propsin kuorintaa aamu viidestä ilta yhdeksään pyhää arkea. Pieni eläke ja polvileikkaus tulossa. Tällaista raatajavanhusta ja ”Limperin Hilmaa” ovat syyttämässä ja tuomitsemassa yhteiskunnan hyväosaiset varhaiskeski-ikäiset pehmeän leivän purijat, näpäkärsät.
  ”On Helsingissä helppoa herran, ei hotellissa päälle kaadu puu, vaan tulkaas tänne korpeen te kerran, niin outoon mutruun kyllä vääntyy suu”
  ”Veikko Lavi, Limperin Hilma”

 12. Suomikin mukana virus-propagandassa
  IltaSanomat, sionistimafian uskollinen työkalu, kirjoittaa:
  Venäjän media levittää salaliittoteorioita koronaviruksesta – IS kokosi listan hurjista väitteistä

  Nuo kerrotut hurjat väitteet ovat muka salaliittoteoriaa vaikka ne ovat aivan järkeviä ja uskottavia teorioita. Venäjä ja Kiina ovat illumafian ankaran infosodan kohteena koska ne ovat lakastuvan lännen suurin uhka.
  Venäjä tekee viisaasti kun se pyrkii kehittämään oman internetin jossa tuhoisien valheiden ja maata hajottavan propagandan levittäminen estetään. Tietenkin se on kova isku maata valloittamaan pyrkivälle sionistimafialle kun se ei enää saisi levitettyä valheitaan ja mädättävää agendaansa kansan luettavaksi.
  https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006390063.html

 13. Kiinan teknokraattisen kommunisti-diktatuurin johtajia eivät turhat moraalisäännöt sido sen enempää kuin heidän läntisiä illuminati-”veljiäänkään”:

  ”Kina missbrukar barn för att knyta ihop AI med mind control, perfekta slavar”,
  http://whitetv.se/en/mind-control-mk-ultra/2406.html

  ”Kina mördar på beställning, organhandel just in time”,
  http://whitetv.se/en/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/2198-kina-moerdar-pa-bestaellning-organhandel-just-in-time.html

  • Paljon on propagandaa Kiinasta. Sen levittäminen on joidenkin lempipuuhaa.
   Ruotsin sionistien bonnier-mafia varmaan tekee sitä koko sydämestään kuten meidän erkko- tai hesarimafiamme. Molemmat ovatkin jo aika hyvin saaneet maansa hajotettua ja illumafian ruotuun.
   Totuutta ne eivät etsi. Ajavat vain omaa etuaan ja nwo-hankettaan.

   • Henning Wittellä EI OLE MITÄÄN TEKEMISTÄ Ruotsin valtamediaa hallitsevien Bonnierien kanssa sen enempää kuin muidenkaan sionistien/illuminatin kanssa. Hän on artikkeleissaan paljastanut esim. monia sionistien Mossadin tekemiä murhia ja muita rikoksia. Witte on mm. toiminut Estonian uhrien omaisten asianajajana ja hän on varmasti erittäin korkean moraalin omaava mies.
    Hän sanoo perustaneensa oman sivustonsa Whitetv.se:n nimenomaan siksi, että halusi tuoda päivänvaloon sellaisia valonarkoja asioita, joista petollinen valtamedia haluaa vaieta.

    Turha sinun on kaiken aikaa yrittää maalata mustaa so. Kiinan teknokraattisen kommunistidiktatuurin vailla omaatuntoa olevia tyrannijohtajia valkoiseksi leimaamalla kaiken Kiinalle epäedullisen totuuden vain läntiseksi propagandaksi. Murhatuilta avuttomilta uhreilta – erityisesti POLIITTISILTA VANGEILTA – ryöstetyillä elimillä käytävä kauppa on vain yksi osoitus heidän täydellisestä epäinhimillisyydestään. Näin Kiina murhaa voidakseen myydä uhrien elimiä:

    ”A Human Harvest: China’s organ trafficking exposed in shocking documentary
    that alleges the illegal trade is now worth a staggering US$1 billion a year
    A new documentary hopes to expose the illegal organ trade in China
    China’s organ trade is allegedly worth a massive US$1 billion a year
    Human rights lawyer David Matas tells the gory details of what goes on
    Tens of thousands of innocent people killed on demand it is claimed
    Political prisoners in particular being used as live organ donors.
    It’s believed most were members of the banned Falun Gong movement…”
    http://whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/1526-kina-moerdar-foer-att-kunna-saelja-offrets-organ.html

    Kiinan tyrannijohtajat tietävät sokeassa psykopaateille tyypillisessä vallanhimossaan, että mitä suurempi valta Kiinalla on valtiona niin sitä suurempi on heidän omakin valtansa. Niinollen esim. Afrikkaan tunkeutuminen ”yhteistyöksi” naamioituna on heille looginen askel Kiinan ja sitä kautta mm. heidän oman valtansa kasvattamiseksi.

    • Jos tämä Henning on todella pätevä ja puolueeton niin miksei hän kerro sionistimafiasta joka kiinalaisia paljon raaemmin ja tehokkaammin toimii ihmiskuntaa vastaan? ja joka Maon aikana orjuutti kiinalaisetkin.
     https://barnesreview.org/product/the-jewish-mafia/
     Ole huoleti, ei minulla ole mitään sellaista miestä vastaan joka etsii totuutta eikä ole minkään mafian renki.
     Mutta sellaista kuvaa minulla ei ole hänestä johtuen pitkälle siitä että itse tukeudut paljon häneen ja kirjoittelet ristiriitaisia kommentteja joissa hän on takuumiehenä kuten tämä.
     ”Taolaiselle viisaudelle on lähisukua ’Falun gong’-liike, jonka harjoittajia kommunistityrannit vainoavat, vangitsevat rikollisina, murhaavat ja ryöstävät näiden sisäelimet myyntiin:”
     https://vastavalkea.fi/2020/01/30/infosotarahoituksella-ostetaan-tilaustyotarinoita/

     Kainuunkonkari 1.2.2020 at 11:51 kuitenkin kirjoittaa heti perään :
     ”FG-liike on yksi törkeimmistä uskonnollisen hyväksikäytön ja järjestäytyneen rikollisuuden sulautumista, johon olen koskaan törmännyt. ”

     Vaikea on luottaa takuumieheesi. Pyydä häntä tutkimaan sionistimafian elinkauppa puuhia jotka eivät suinkaan rajoitu palestiinalaisiin niin sitä kautta luottamus voisi syntyä.
     Ja onhan mahdollista että sionistimafian viides kolonna hoitaa taustalla tuota FG-liikkeen elinkauppaakin? jota vastaan nykyKiinan johto taistelee…

     • SATANISTINEN SALASEURA-ELIITTI PELAA YHTEEN VALTIOIDEN NIMISTÄ RIIPPUMATTA.

      SAUDI ARABIA: The Jesuits created the Kingdom of Saudi Arabia in 1932 using their fanatical, Islamic cult known as ”Wahhabi Islam.” Wahhabi Islam, ”the Sword of the Church” intended to be used against apostate, White Protestant, Western Civilization, was a creation of the Society of Jesus using certain Papal Knights controlling the once Protestant British Empire.

      CHURCHILL JA MUSSOLINI: Freemasons Winston Churchill and Benito Mussolini, whose confessor was a powerful Italian Jesuit and the Secretary of the Company, Pietro Tacchi-Venturi, also aided in the establishment of the Masonic Islamic Kingdom of Saudi Arabia. ”Allied” Britain and ”Axis” Italy worked together, as they would during Jesuit-trained, Jesuit-favored and Jesuit-advised, Pope Pius XII’s World War II, the grand finale of the Black Pope’s Second Thirty Years’ War (1914-1945).

      MAO: Mao Tse Tung, was trained by the Jesuits about the Tenets Of Communism. In China, Mao Tse Tung was helped and put into power by a known Jesuit anthropologist, Jesuit Father Tielhard de Chardin.

      CASTRO: Fidel Castro attended three Jesuit institutions. College Lasalle and Colegio Dolores. ”Colegio” in Spanish is a high school or junior college. He then attended a Jesuit university for ”preparatory” studies – obviously, what we would call a ”general studies” program–at Colegio Belen, ”general studies,” because, after he matriculated from there, he went to law school.

      MARX: Karl Marx, (the traditional father of communism) was trained in the tenets of Communism by Jesuits at the British Museum in the 1800’s for nearly 30-Years.

      HITLER: Adolph Hitler Although hidden by the scholars, Hitler’s own words show the Third Reich was organized like the hierarchical organization of the Catholic Church, using Jesuit spiritual exercises.Certain things in history get lost in the shuffle like Adolph Hitler’s loyalty to the Vatican and his eternal gratitude paid to the Jesuit Order. Hitler served the Catholic Church faithfully.

      LENIN: Vladimir Lenin, was trained by the Jesuits in Geneva, Switzerland about the Tenets Of Communism. It was Germany’s ambassador Diego Bergen (to the Vatican Roma) during the Weimar Republic and Hitler’s NAZI Germany, who organized and provided a fully supported sealed train with Vatican Roma’s flag from Switzerland into Russia for Lenin. Upon Lenin’s arrival in Russia, he then led the Bolshevik Revolution (Russian Communist Revolution).
      Leon Trotsky, was provided a safe way passage from New York to Russia to aid in the Bolshevik Revolution. He was financed by the Jesuit’s newly established Federal Reserved Bank which was approved by another Jesuit temporal coadjutor President Woodrow Wilson in connivance with undercover Jesuit Colonel Edward Mandel House. The Federal Reserve Bank was the financier of the Bolshevik Revolution and was exposed in the mid 1930’s by Congressman Louis T. McFadden of Pennsylvania during his privilege speech inside the U.S. House Of Congress.

      STALIN: Joseph Stalin, was educated and trained by the Jesuits at the Orthodox Seminary in Tiflis, Georgia, Russia. The Jesuits taught the tenets of Communism to Stalin and Cardinal Agagianian. Daniel Ortega, was the head of the Sandinista Rebels in Nicaragua and responsible for the assassination of President Anastacio Somoza. It was the Jesuit Father Fernando Cardenal who formulated the LIBERATION THEOLOGY and injected it into the Sandinista Rebels. Both Daniel Ortega and Jesuit Father Fernando Cardenal were helped by undercover Jesuit – Fidel Castro. Liberation Theology scattered throughout South American regions and reached
      Sri Lanka, India and the Philippines. Liberation Theology is Catholicism with a mixture of Marxism which was embraced by Fathers Conrado Balweg and Luis Jalandoni. During World War II (Russian Front), Hitler’s right hand man, Martin Bormann, was an agent of communist Russia and cooperated with Joseph Stalin. Martin Bormann knew that Joseph Stalin was an undercover Jesuit (Father Joseph Stalin, S.J.). That is why Martin Bormann was helped by the Jesuit’s “Vatican Ratlines” to escape into South America wearing a Jesuit priest’s robe. He was helped by Bishop Alois Hudal and Martin Bormann’s son – the
      godson of Adolph Hitler, named Adolph Martin Bormann who is a Jesuit priest and assigned in Africa.

      TRUMP: Donald Trump is a puppet for the Jesuits of Rome. Trump claims to be Presbyterian, yet he attended Jesuit Fordham University for two years and then transferred.

      CIA: is ran by the Roman Catholic Jesuits…..the actual definition for the CIA is (Catholics In Action.)

 14. Tulenkantaja 1.2.2020 at 21:30

  Vatikaani varmaan ajaa koko maailman valtaa itselleen mutta mukana on epäilemättä isompi eliitti jossa vapaamuurarit ja kommunistit ovat osa kokonaisuutta.

  Maallikkoapurin (MA) blogeja Google tarjoaa heti kun yrittää asiaa selvittää ja se jo kertoo ettei totuus voi olla noissa blogeissa sillä valhettahan G lähes aina ensin tarjoaa kuten Wikikin kun näihinkin asioihin etsii vastausta.
  Nuo mainitsemasi miehet tuskin kumartavat Vatikaania. En pysty uskomaan että olisivat jesuiittavalan kahleissa, enemmänkin yhteistyössä. Ja hyödyntävät varmaan omissa hankkeissaan.
  Pitäisi tietää mikä on Vatikaanin (jesuiittojen) ja muurareiden suhde sionisteihin ja talmudisteihin?
  Onko V pelkkä talmudistien ja heidän nwo-agendansa ja mafiansa kulissi ja palvelija ? Nostamalla V ja jesuiitat otsikoihin voi mafia häärätä taustalla rauhassa.
  Kimurantteja asioita joihin miltei mahdotonta saada tarkempaa selvitystä.

  MA: ”Ensiksi on ymmärrettävä, mikä Vatikaani todella on. Uskonnollisesti se on roomalaisen ja babylonialaisen pakanakultin jatke.
  Katolinen kirkko sanoo itseään kristilliseksi, vaikka historia osoittaa, että se on päinvastoin vainonnut Raamattua vaalivia kristittyjä ja taistellut sen kansankielelle kääntämistä vastaan. ”
  http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/03/jesuiitat-ja-vapaamuurariuden.html
  http://maallikkoapuri.blogspot.com/2011/09/miksi-vatikaani-ja-jesuiitat-paivitetty.html

  • Kirkon ja Vatikaanin roolista kultturin perikatoon ajautumisessa saa tästä linkin artikkelista joitakin vihjeitä
   Lopulta nuo Marxit, Leninit, Stalinit, Hitlerit, Maot, Trumpit, N’yahut ym. ovat nekin vain välineitä tai kulttuurin ilmentäjiä (kuin näyttelijät teatteriesityksessä) jotka eivät lopulta näyttele ratkaisevaa roolia kulttuurien historiassa

   Old and New Dark Ages Compared
   The similarities and differences between New and Old Dark Ages may be grouped under the following headings: (a) the reasons for demographic decline; (b) Western man’s conscious decision to abandon his own civilization vs. Roman decline due to internal civilizational weaknesses, and; (c) the role of Christian ideology in the decline of Rome and Jewish ideology in modern Western culture.

   Ages of darkness, like the one first recognized and described by Petrarch, are necessarily characterized by regnant ideologies that reflect the general ignorance and stupidity of the masses.
   Medieval man fervently believed in this child-like superstition despite the pointless suffering it caused all around him. Our own day is no different; in our New Dark Age, race and sex are believed to be illusions invented by racists and sexists to oppress and marginalize what cultural Marxists believe are “disadvantaged minorities.”
   These beliefs are just as silly, but potentially more destructive than simple Christian beliefs. As religious or quasi-religious beliefs, they are impervious to reason because they are derived from faith-based epistemologies, which do not allow for the revision of the belief-system itself in light of new evidence.
   https://www.theoccidentalobserver.net/2020/02/01/the-new-dark-ages-in-western-europe-and-north-america-comparisons-with-the-fall-of-rome/

 15. > Vatikaani varmaan ajaa koko maailman valtaa itselleen mutta mukana on epäilemättä isompi eliitti jossa vapaamuurarit ja kommunistit ovat osa kokonaisuutta. >

  Kysymys ei ole siitä, kuinka suuri joukko on RIKOLLISIA tai ylipäätään Vatikaanin vallasta, vaan siitä, mikä/kuka tätä korruptoitunutta rikollisjoukkoa ohjaa. Kuten olen sinulle usein todennut, Black Nobility (vanhat – rahaa ilmasta luovat – satanistiset mahtisuvut) ovat käärmeen pää, mutta sen rikollista toimintaa ohjataan kolmen itsenäisen minivaltion kautta, johon ei maalliset lait ja asetukset päde: 1, City of London, 2. City of Vatican ja 3. District of Columbia (eli Washington.) Jesuiitat ovat Black Nobilityn foot soldiers ja kaikki muut mafiat (kuten esim. huumeiden ’muka salakuljetukset’ ja jakelu), poliisit, armeijat, lukuisat salaseurat, kansainväliset organisaatiot ja valtioiden hallitukset on alistettu tämän KOLMINAISUUDEN peukalon alle. Aukaise silmät ja näe: Trump ei presidentin roolissaan päätä yhtään mitään, hän on tiedotustilaisuuksissa aina jesuitta-agenttien ympäröimä, joista yksi on kovan luokan pedofiili satanisti Mike Pence.

  Ja by the way, Vatikaani ei havittele maailmanvaltaa, eihän sillä nytkään ole todellista valtaa. Vatikaani toteuttaa jesuiitta-mafiansa kautta salamurhia, loputonta valehtelua ja pedofiliaa… se on pelkkä kristittyjä huijaava kumileimasin. Black Nobilityn suunnitelmaan kuuluu, että Vatikaani romahtaa ja feikki Israel lakkaa olemasta… ja se toteutuu – wait and see!

  • ”(vanhat rahaa ilmasta luovat – satanistiset mahtisuvut) ovat käärmeen pää, mutta sen rikollista toimintaa ohjataan kolmen itsenäisen minivaltion kautta, johon ei maalliset lait ja asetukset päde: 1, City of London,…”
   City of London=Rotschild … se painaa ja ohjaa, jesuiitat ja V ovat vain renkejä.
   Kuten sanot ”Vatikaani toteuttaa jesuiitta-mafiansa kautta salamurhia, loputonta valehtelua ja pedofiliaa… se on pelkkä kristittyjä huijaava kumileimasin” eli jesuiitat ja V eivät ole keskeisessä roolissa mutta lisäävät maagista ’magic wall’ valtaansa josta video yllä kertoo Truth_hunter 2.2.2020 at 19:38
   Kun jesuiitat ovat V:n palvelijoita niin logiikkasi mukaan feikki Israelin romahdettua myös ne V:n ohella romahtavat.
   Tapahtuu paluu pakanuuteen ja kristinusko tuhotaan, eikö?

 16. Truth_hunterille 1.2.2020 at 15:55:

  Väität valheellisesti Henning Witten sanoneen ”Taolaiselle viisaudelle on lähisukua ’Falun gong’-liike”, vaikka jo toisaalla sanoin tämän olevan oma käsitykseni asiasta, joka perustui liikkeen suomalaisjäsenten tekemän esittelylehtisen tietoon, joka jo suppeutensa (tai tarkoituksellisen? harhaanjohtamisen) takia oli puutteellinen (https://vastavalkea.fi/2020/01/30/infosotarahoituksella-ostetaan-tilaustyotarinoita/#comments, Totuudenetsijä 1.2.2020 at 20:09).

  Kun valheellisesti haluat hyökätä Henning Witteä vastaan epäsuorasti viitaten hänen mahdolliseen sionisti-/Israel-myönteisyyteensä, niin tässä on näytteeksi muutama artikkeli Henning Witten sivustolta (ei täysin aikajärjestyksesssä):

  ”Rabbi Josef Antebi torterat av Sionister från Israel
  Tuesday, 16 October 2012
  Många sätter ett likhetstecken mellan sionister, Israel och rabbiner. Detta är fel. Sionism seglar under en falsk judisk flagga. Sionism är ett maktverktyg av de hemliga finansoligarkarna som vill ha världsherravälde (NWO=New World Order) och som kallblodigt använder de judiska folken som ett redskap, utan att ta hänsyn till deras intressen. Detta har många kloka rabbiner upptäckt. En av dem är den modige Josef Antebi, som vågar vittna om den fruktansvärda behandlingen han utsattes för i Israel och Amsterdam…”
  http://whitetv.se/en/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/402-rabbi-josef-antebi-torterat-av-sionister-i-israel.html
  *
  ”Sionister förklarade krig mot Tyskland redan i mars 1933
  Friday, 11 January
  Hitler kom genom demokratiska och ärliga val till makten i Tyskland den 30 januari 1933, i Tyskland kallad Machtergreifung, gripandet efter makten. Innan han vidtog några fientliga handlingar mot judar i Tyskland förklarade den organiserade ”judendomen”, som bättre kallas sionister, krig mot Tyskland redan den 24 mars 1933. På så sätt kan man säga att det var sionisterna som startade andra världskriget. Till bilden passar att mäktiga sionistiska krafter finansierade Hitler på en tid, då de flesta tyskar inte hade en aning om vem Hitler var…”
  http://whitetv.se/en/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/457-zionister-foerklarade-krig-mot-tyskland-redan-i-mars-1933.html
  *
  ”5G använder samma frekvenser som USA och Israel för kontroll av folkmängder”,
  http://whitetv.se/en/mind-control-mk-ultra/2204-5g-anvaender-samma-frkvenser-som-usa-och-israel-foer-kontroll-av-folkmaengder.html
  *
  ”USA har redan AI-mind control weapons, Trump men inte Obama gav dem till Israel också”,
  http://whitetv.se/en/mind-control-mk-ultra/1858-usa-har-redan-ai-mind-control-weapons-trump-men-inte-obama-gav-dem-till-israel-ocksa.html
  *
  ”9/11 gjordes av Mossad och CIA med skalärvågsteknologi”,
  http://whitetv.se/en/911/1664-911-gjordes-av-mossad-och-cia-med-skalaervagsteknlogi.html
  *
  ”Israel misstänkt för terrorn i Nice och München, Richard Gutjahr filmade båda attacker
  I Mossad-kontrollerade Sverige har det varit knäpptyst om en extrem märklig händelse: den tyske journalisten Richard Gutjahr ”lyckades” filma både terrordådet i Nice den 14 juli 2016 (från sin balkong) och rapportera live från massakern i München den 22 juli 2016…”,
  http://whitetv.se/en/mind-control-mk-ultra/1626-mossad-misstaenkt-foer-terrorn-i-nice-och-muenchen-richard-gutjahr-filmade-bada-attacker.html
  *
  ”Rebekah Roth exposes Israeli involvement in Sept 11 attacks”,
  http://whitetv.se/en/911/1209-rebekah-roth-exposes-israeli-involvement-in-sept-11-attacks-.html
  *
  ”Journalisten Michael Collins Piper förmodligen mördad av Mossad med strålningsvapen”,
  http://whitetv.se/en/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/1255-michael-collins-piper-foermodligen-moerdad-av-mossad-med-stralningsvapen.html
  *
  ”Tack Obama att Ni försöker bromsa Israels krigsförbrytare Netanyahu”
  http://whitetv.se/en/911/960-tack-obama-att-ni-foersoeker-bromsa-israels-krigsfoerbrytare-netanyahu.html
  *
  ”Nobels fredspris 2013 kritik mot Israel
  Friday, 11 October 2013
  Nobels fredspris 2013 tilldelades OPCW, en organisation som kämpar för ett globalt förbud och förintelse av samtliga kemiska vapen. Syrien har efter de senaste påtryckningarna nu äntligen skrivit på och ratificerat den kemiska vapenkonventionen, Chemical Weapons Convention. Men Israel har inte ratificerat denna viktiga konvention.

  Många har kritiserat Norges Nobelkommitté för prisutdelningen till Obama 2009 just när han hade börjat i sitt ämbete. Detta var ett klokt beslut som gav Obama en fredsfotboja. Han vägrade att starta krig mot Iran 2012 och mot Syrien 2013, trots att sionisterna ville att USA skulle gå till attack och äventyra världsfreden. White TV är en av ytterst få som tackat Obama för att hman hittills lyckats trotsa ROTSCHILDS planer att starta tredje världskriget. Ett tack också till Norges Nobelkommitté som genom sitt beslut idag sätter press på Israel att följa Syrien och förstöra sina massförstörelsevapen…”
  http://whitetv.se/en/911/697-nobels-fredspris-2013-kritik-mot-israel.html

  Saat pääsyn kaikkiin Henning Witten em. sivustollaan julkaisemiin artikeleihin seuraavasti:
  – avaa Witten sivusto whitetv.se
  – mene sivun alimmalle riville ja näpäytä ’Sitemap’-otsikkoa alimpana olevalla rivillä
  Voit sitten kertoa kaiken löytämäsi ”epäilyttävän” aineiston ja kumota sen sionistimafia-kortillasi!

  • En ole tarkoituksella mustamaalannut Witteä. Sain sen kuvan kun siteeraat häntä paljon ja sitten omassa kommentissasi oli tuo viittaus taolaisuuteen FG-liikkeen kohdalla josta puhut.
   Olen pahoillani jos olen tietämättäni antanut väärän kuvan Wittestä.

   Kun hän sanoo osuvasti että ”Sionism är ett maktverktyg av de hemliga finansoligarkarna som vill ha världsherravälde (NWO=New World Order) och som kallblodigt använder de judiska folken som ett redskap, utan att ta hänsyn till deras intressen” niin jo se todistaa ettei hän ole sionismin ystävä.
   Ja johan nuo linkit yllä todistavat miehen rehellisyyden ja oikeamielisyyden puolesta.

    • Tiedätkö onko Wittellä jo valmista tekstiä tästä aiheesta?
     The Hollow Cult: Sins of Omission in the Rhetoric of the Holocaust
     The Holocaust Cult is at the heart of the “culture of victimhood” described so well by Rabbi Sacks. It is being used to drive the West towards tyranny, social collapse and civil war, which leaves us with a simple choice. Either we destroy the Holocaust Cult or it destroys us.
     Holokaustinkultti on keskeinen osa ”uhrikulttuuria”, jonka rabbin Sacks on kuvaillut niin hyvin. Sitä käytetään lännen ajamiseen kohti tyranniaa, sosiaalista romahtamista ja sisällissotaa, mikä antaa meille yksinkertaisen valinnan. Joko tuhoamme holokaustinkultin tai se tuhoaa meidät.
     https://www.theoccidentalobserver.net/2020/02/03/the-hollow-cult-sins-of-omission-in-holocaust-propaganda/

  • ”Voit sitten kertoa kaiken löytämäsi ”epäilyttävän” aineiston ja kumota sen sionistimafia-kortillasi!”

   Ei minulla ole mitään ’sionistikorttia’ kuten väität. Mieluummin sinulla näkisin olevan ’muslimikortin’.
   Tuskin heistä olisin kiinnostunut elleivät olisi niin keskeisessä ja tuhoisissa roolissa maailmanpolitiikassa.
   Kun haluaa tutkia perimmäisiä vaikuttimia asioissa niin he ovat mafioineen ytimessä. Se vaan on niin.
   He haluavat kaiken eikä kukaan saa olla heiltä rauhassa ellei ole samaa mieltä ja alistu heidän ateisminsa ja materialisminsa palvelijaksi.

   Onneksi kaikki juutalaiset eivät ole mukana heidän tuhoisissa hankkeissaan mutta eivät ikävä kyllä rohkeimpien tavoin uskalla vastustaa heitä määrätietoisemmin koska se tietää vainoa ja joskus jopa tikaria.

   Henning Witte voisi kertoa tästäkin enemmän ja tukea niitä jotka uskaltavat.

 17. Pelkkien artikkeliotsikoiden perusteella löysin Henning Witten sivustolta seuraavat kolme holokausti-artikkelia:

  ”USA:s Holocaust på Nordkorea 1951, hundratusentals barn och civila brändes levande
  USA har världsrekord på att mörda oskyldiga civila efter WWII. Ondskans supermakt mördade mer än 20 miljoner oskyldiga människor i 37 nationer, som stod i vägen för amerikansk världsherravälde. Nordkorea förlorade 30% av sin befolkning genom amerikanska bomber under Koreakriget 1950 – 1953. Varje familj i Nordkorea beklagar massmord av nära och kära.

  ”The criminal bombings of Pyongyang in 1951 ordered by president Truman, were opposed by General Douglas MacArthur who was commander of allied forces in Korea:

  “A defiant Douglas MacArthur appeared before Congress and spoke of human suffering so horrifying that his parting glimpse of it caused him to vomit.
  “I have never seen such devastation,” the general told members of the Senate Armed Services and Foreign Relations committees. At that time, in May 1951, the Korean War was less than a year old. Casualties, he estimated, were already north of 1 million…”

  Koko artikkeli: http://www.whitetv.se/en/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/1970-usas-holocaust-pa-nordkorea-1951-hundratusentals-barn-och-civila-braendes-levande.html
  *

  ”Dresden Holocaust för 71 år sedan, ingen åtalad ännu

  Den 13 februari 1945 började den två dagar långa förintelsen av den mycket vackra mellantyska staden Dresden, som inte hade några tyska trupper längre. Dresden var ur militär synvinkel fullständigt ointressant. Därför hade ca. 1,2 miljoner kvinnor, barn, sjuka och gamla tagit sin tillflykt där ifrån den historiskt sett extremt grymma röda armén, som våldtog alla kvinnor och barn som kom i deras väg. Detta vidriga avsnitt av den röda arméns historia är fortfarande del av deras militära traditioner. Aldrig har en rysk våldtäktsman eller de som främjade detta ställts inför rätta. Krigsförbrytartribunalen i Nürnberg var ett hån mot rättvisan, där de flesta tyska åtalade hade fått sina testiklar söndermosade under den extrema tortyren från England och USA, för att pressa fram falska erkännanden. ”Frukter” av denna ”historieskrivning” lärs ut ännu idag!

  Förmodligen är många av de flickor från öststaterna som nu faller offer för sextrafficking reinkarnationer av de sovjetiska våldtäktsmännen från Stalins armé.

  När Hitler attackerade Polen den 1 september 1939 efter talrika polska massakrar mot tyskar, skulle Stalin också anfalla samma dag, för att ta den östra halvan av Polen enligt Molotov-Ribbentrop-pakten. Men Stalin anföll Polen först två veckor senare och tog ”sin” del i Polen samt mördade 15 000 polska officerare i Katyn, vilket tyskarna hade vägrat, som jag nyss fick höra under min Polenresa…”

  Koko artikkeli: http://www.whitetv.se/en/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/1477-dresden-holocaust-foer-71-ar-sedan-ingen-atalat-aennu.html
  *

  ”Eisenhower’s Holocaust: USA mördade över 1 milj tyskar EFTER WWII!,
  http://www.whitetv.se/en/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/517-eisenhowers-holocaust-usa-moerdade-oever-1-milj-tyskar-efter-wwii.html

  Henning Witte vastaa yksin sivustostaan ja sen sisällöstä eikä ehdi kirjoittamaan kuin rajallisesta määrästä asioita. Hänellä on huomattava ajan ja rahan puute, koska hänen leipätyötään asianajajana toimimista on vihamielisesti vaikeutettu ja hänen sivustonsa sekä tietokoneensakin on joutunut erilaisten hyökkäysten kohteeksi – vastaavaa kokevat totuudenpuhujat kautta maailman.

  • Tuossa ei ole mitään sionistien palestiinalaisten holokaustista.
   Myöskään ei Ron Unzin kaltaista kritiikkiä juutalaisiin ww2 aikana kohdistuneesta holokaustista joka on voitu osoittaa pääosin hihasta temmatuksi ja vääristellyksi huijaukseksi jolla sionistit ovat keränneet valtavan määrän rahaa syyttömiltä ja tuhonneet saksalaisten maineen maailmalla.
   American Pravda: Holocaust Denial
   RON UNZ
   ”However, as an outsider exploring this contentious topic I think it far more likely than not that the standard Holocaust narrative is at least substantially false, and quite possibly, almost entirely so.
   Despite this situation, the powerful media focus in support of the Holocaust over the last few decades has elevated it to a central position in Western culture … Until thirty years ago, Communist rule over the USSR and its Warsaw Pact allies seemed absolutely permanent and unshakeable, but the roots of that belief had totally rotted away, leaving behind nothing more than a hollow facade. Then one day, a gust of wind came along, and the entire gigantic structure collapsed. I wouldn’t be surprised if our current Holocaust narrative eventually suffers that same fate, perhaps with unfortunate consequences for those too closely associated with having maintained it.”, sanoo Ron Unz.
   http://www.unz.com/runz/american-pravda-holocaust-denial/

   • ”Tuossa ei ole mitään sionistien palestiinalaisten holokaustista.”

    Se ei missään määrin todista edes vihjaamalla, että Witte kannattaisi sionistien holokausti-huijausta. Hänen sionisti-, Mossad- ja Nyky-Israel-vastaisuutensa tulee esille monissa hänen artikkeleissaan, joten sinun on turha yrittää edelleen mustamaalata Witteä epämääräisillä vihjailuillasi.

    Varsin pieni osa todellisen vaihtoehtomedian muistakaan edustajista on keskittynyt holokausti-huijauksen paljastamiseen, vaikka vastustavatkin sitä, koska mm. käytettävissään olevan rajallisen ajan vuoksi ovat keskittyneet muihin asioihin Witten tavoin.

    • Henning Witte on ainoa, joka on monissa yhteyksissä tuonut esille sen, että sionistien (Rotschildin) Mossad on valtaosin syypää siihen, että Ruotsi on ”pakolais”-invaasion avulla saatettu kuilun partaalle: Mossad käyttää skalaari-aatoihin perustuvaa ’mind control’-tekniikkaa Ruotsin johtavien poliitikkojen, ylimmän poliisijohdon, oikeuslaitoksen tuomareiden jne. pitämiseen myönteisinä tuhoisalle muukalaisinvaasiolle. Witten mukaan esim. Ruotsin Säpo, joka vastaa Suomen Supoa on täysin Mossadin ohjauksessa.

     Se on kostoa Ruotsille siitä, että Ruotsi eräässä yhteydessä (muistaakseni YK:ssa) äänesti Israelin vastaisesti palestiinalaisten puolesta.

     Witte on myös yksi niitä harvoja, jotka ovat uskaltaneet tuoda esille skalaari-aaltojen ’free energy’-yhteyden, jollaisen tämänkin sivuston trollit kuittaavat huuhaana ja psykiatrista hoitoa vaativien hourailuna.
     Täysin päästötön ja laitteiston rakentamiskustannuksia lukuunottamatta täysin ilmainen ja kaikkialla käytettävissä oleva energia veisi myös täysin pohjan pois suurelta ilmastohuijaukselta – siinä sivussa kaikki öljy-yhtiöt ja menisivät konkurssiin ja öljyvaltioiden talous romahtaisi joten niillä on vahva intressi verikoiraverkostonsa avulla tukahduttaa kaikki yritykset ottaa ’free energy’-laitteet massavalmistukseen ja -markkinointiin, samoin niistä puhuminen todellisena vaihtoehtona valtamediassa on ehdoton tabu paitsi internet-trollien tavoin huuhaaksi lyttäämällä.

    • Kyse ei ole mustamaalaamisesta vaan ihmettelystä. Eihän ne ole synonyymeja tai samaa tarkoittavia sanoja.
     Asia vaan on niin että koko ihmiskunnan kohtalo näyttää olevan vain yhden heimon käsissä ja ellei siihen puututa niin kaiken toivon voi heittää.

 18. W.H.O. demands all nations drop travel restrictions and allow (infected) Chinese to enter every country… are they actively rooting for the virus?

  (Natural News) It now increasingly appears that the World Health Organization, Big Tech and the mainstream media are actively trying to ensure the coronavirus pandemic spreads, and they are accomplishing this through a variety of malicious strategies that rely on deception. The latest effort, emerging just last night, has the WHO now demanding that all travel restrictions against mainland Chinese travelers be dropped, allowing infected Chinese to freely enter all nations of the world, where they can further spread the coronavirus pandemic.
  There’s no question the mainstream media and “Left Cult” tech giants are rooting for the pandemic, censoring or attacking anyone who attempts to warn the public about the severity of this outbreak (and take steps to halt its spread).
  Increasingly, more evidence is emerging that the global establishment — media, governments, the WHO, etc. — are rooting against humanity and actively trying to help this pandemic spread.
  https://www.naturalnews.com/2020-02-05-who-demands-all-nations-drop-travel-restrictions-infected-chinese-virus.html

 19. ”There’s no question coronavirus, so far, has been a Heaven-sent politically useful tool, reaching, with minimum investment, the desired targets of maximized U.S. global power – even if fleetingly, enhanced by a non-stop propaganda offensive – and China relatively isolated with its economy semi paralyzed.

  ”Yet perspective is in order. The CDC estimated that up to 42.9 million people got sick during the 2018-2019 flu season in the U.S. No less than 647,000 people were hospitalized. And 61,200 died.”

  https://www.strategic-culture.org/news/2020/02/21/no-weapon-left-behind-the-american-hybrid-war-on-china/

 20. Erään maailmantilaa tarkkailevan lukijan kertomaa:
  Virology julkaisuussa (huhtikuu 2017) amerikkalaistiimi, joka kehittää
  bioaseita ja rokotteita Azerbaidžanissa, julkaisi koronavirusmuunnelmiaan
  koskevat tutkimustuloksensa. Aivan oikein. Kantaa pidetään yllä mm.
  lepakoissa. Tiimi oli onnistuneesti siirtänyt korona-isännän
  afrikkalaisesta lepakosta aasialaiseen lepakkolajiin.

  1960-luvulla imperiumin biosodankäynnin tutkijat ruiskuttivat elävää
  kuppavirusta Perun inkkareihin tutkiakseen miten tauti etenee
  populaatiossa. Skandaalia pyysi Hillary Clinton anteeksi 4 vuotta sitten.

  Suomi ja sen kansalaiset näyttävät koronan kourissa miten kauaksi ollaan
  tultu talvisodan solidaarisesta hengestä. Meistä on yhdessä yössä tullut
  veljemme vartioita. Ulkonaliikkumiskielto on nurkan takana.
  #
  Ja sitten Ylen kertomaa:
  Yle Uutiset 30.8.2011 klo 04.35 päivitetty 10.4.2012 klo 21.56:
  Kymmeniä kuoli USA:n kuppakokeissa Guatemalassa 40-luvulla

  Ainakin 83 ihmistä kuoli Yhdysvaltain tekemissä lääketieteellisissä kokeissa Guatemalassa 1940-luvulla, (…). Kokeissa ihmisiin tartutettiin tahallaan ja ilman heidän suostumustaan muun muassa sukupuolitauteja, kuten kuppaa.
  Lähes 5.500 guatemalalaista joutui testien koekaniiniksi 1946 – 48. Heistä yli 1.300 ihmiseen tartutettiin sukupuolitauti, joka yli puolessa tapauksista oli kuppa. Tarkoituksena oli selvittää penisiliinin purevuutta tauteihin. Valtaosa ei kuitenkaan saanut mitään hoitoa oireisiinsa.
  Yhdysvaltain kokeet paljastuivat viime vuonna [2010]. (…) presidentti Barack Obama nimitti tutkimuslautakunnan selvittämään asiaa, ja Obama pyysi kokeita henkilökohtaisesti anteeksi. Myös ulkoministeri Hillary Clinton kutsui kokeita ”selvästi epäeettisiksi”.
  (…) Joukko guatemalalaisia on vienyt Yhdysvallat oikeuteen kokeiden vuoksi ja vaatii korvauksia.
  Kokeita johti amerikkalaislääkäri John Cutler, jonka tutkimusryhmä tartutti koehenkilöihin sukupuolitauteja muun muassa pistoksilla. Lisäksi jo tartutettuja guatemalalaisia seksityöläisiä määrättiin suojaamattomaan sukupuoliyhteyteen sotilaiden ja vankien kanssa. Osa koehenkilöistä oli mielisairaita.
  (…)
  https://yle.fi/uutiset/3-5414315
  Lähteet: AFP, REUTERS

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here