Hallituspolitiikan ongelmista

Rinteen–Marinin hallitukset korjaavat edellisten hallitusten pahimpia virheitä. Oikeisto vastustaa tätä työtä valtamedian tuella. Vähintäänkin hävittäjien hankinta pitäisi kokonaan perua.

49
Marinin hallituksen avainministerit: Sanna Marin (sdp), Li Andersson (vas), Anna-Maja Henriksson (rkp), Katri Kulmuni (kesk) ja Maria Ohisalo (vihr)

Uusi hallitus ryhtyi jo Antti Rinteen johdolla ripeästi korjaamaan sitä monin tavoin tuhoisaa politiikkaa, jota Sipilän hallitus ja sitä edeltäneet oikeistojohtoiset hallitukset harjoittivat. Opposition oikeistopuolueet median voimakkaalla tuella ovat yrittäneet – ja onnistuneet – pimittämään tämän työn käynnistämällä törkeän parjauskampanjan ja suoranaisen ajojahdin toisarvoisista kysymyksistä.

1. Hallituspolitiikkaa uhkaa taloudellinen katastrofi

Hallitus lienee joutunut toteamaan, että sen taloudelliset mahdollisuudet rahoittaa tarvittavat uudistukset ovat vähäiset ja uhkaavat edelleen heiketä. Niinpä se on tyytynyt toistaiseksi varsin vähäisiin uudistuksiin ja etsinyt niille rahoitusta lähinnä korottamalla veroja ja maksuja. Niitä on pyritty markkinoimaan ympäristömyönteisinä, mutta pääasia niiden korottamiseen on tulojen hankkiminen.

Tällainen ”perustelu” riittää joillekin hyvätuloisille ja yksipuolisesti ilmastonmuutokseen rajoittuville henkilöille. Laajemmat kansalaisjoukot eivät pidä näitä korotuksia oikeudenmukaisina varsinkin, kun hyvätuloisten pääoma- ja palkkatulot sekä muut etuudet ovat suuresti paisuneet. Poliittisesti tällaisesta politiikasta hyötyy oikeisto-oppositio.

Samaan aikaan hallitus valmistautuu hankkimaan hävittäjäkoneita ja muuta asevarustusta tiivistäen edelleen yhteistyötä Naton kanssa avoimesti Venäjää vastaan. Siinä vaiheessa kun kyseisiin hankintoihin pitää löytyä rahoitus, uhkaa hallituspolitiikkaa paha katastrofi. Siitä ei selvitä edes sillä, että rahoitus tapahtuisi lainaa ottamalla, koska koneisiin pitää löytyä hankintahintaan verrattuna moninkertainen määrä rahaa 30 vuoden aikana ja lainatkin pitää maksaa. Ja kysyä sopii, että jos tuollaiseen tarkoitukseen on valmius ottaa noin paljon lainaa, niin miksei sitä voida ottaa todellisiin tarpeisiin sosiaali- ja terveydenhoitoon, koulutukseen, kulttuuriin, infrahankkeisiin (jotka ovat taloudellisesti tuottavia) ym.

Taloudellinen katastrofi on vältettävissä jättämällä hävittäjät kokonaan hankkimatta. Jos hallituksella ei ole siihen rohkeutta, voi se ainakin painavin syin päättää, että hankintapäätös jätetään seuraavan eduskunnan asiaksi.

Lisäksi pitää leikata suuresti hyvätuloisten hillitöntä kulutusta verotuksen avulla. Nämä molemmat keinot ovat samalla parasta kansallista politiikkaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

2. Nato-johtoisesta sotapolitiikasta rauhanpolitiikkaan

Uuden hallituksen on tehtävä täydellinen muutos siihen tuhoisaan sotapolitiikkaan, jota maassamme on jo kauan harjoitettu — viimeiset vuodet presidentin ja oikeistojohtoisten hallitusten toimesta. Sen keskeisiä toimenpiteitä ovat olleet:

 • Kiihtyvä asevarustelu täydellisesti yhteensopivaksi Nato-aseistuksen kanssa kustannuksista piittaamatta.
 • Suomen kytkeminen sotilaalliseen yhteistyöhön Nato-maiden kanssa lukuisin sopimuksin. Kaikkein räikein niistä on isäntämaasopimus, jolla Nato saa täydet vapaudet sotilaalliseen toimintaan maassamme. Suomea siinä kutsutaan ”isäntämaaksi”, vaikka todelliseksi isännäksi tulee USA Nato-sopimuksen verhoamana.
 • Erittäin mittavat sotaharjoitukset Naton kanssa. Niissä kohteena on jo avoimesti Venäjä. Se on sietämättömän törkeää.

Muutosta tähän sotapolitiikkaan ei ole näkyvissä. Hallitus jatkaa torjuntahävittäjien ja muun sotakaluston hankintasuunnitelmia. Se asetti nyt Naton nopean toiminnan valmiuteen miinantorjunta-aluksen ja rannikkojääkäriyksikön.

Sotapolitiikan lopettamisen välttämättömyyttä korostavat ne muutokset, joita USA:n imperialistiseen politiikkaan on tullut presidentti Trumpin toimesta. Uutta on nyt entistä aktiivisempi rahan voimalla pakottaminen. Täysin häikäilemättömästi pyritään kauppapolitiikalla alistamaan muut maat palvelemaan USA:n talousmahtia. Tarpeen mukaan uhataan sotavoimillakin. Niin teki ulkoministeri Pompeo, joka ilmoitti, että jos Irak poistaa USA:n sotajoukot maastaan, USA tulee tuhoamaan Irakin.

Uutta USA:n politiikassa on nyt myös USA:n toimien kannalta hankalien johtajien murhaaminen. Ensimmäisenä kohteena oli Quassem Suleimanin murha. Hän oli arabimaissa ja niiden ulkopuolellakin erittäin arvostettu henkilö. Pompeo on julistanut, että USA voi salamurhata myös muita mainiten Kiinan ja Venäjän johtajat. Näin puhuu maailman suurimman sotilasmahdin ulkoministeri.

Suomi ei voi olla sotilaallisesti kytkeytynyt tällaiseen politiikkaan. On siirryttävä rauhantahtoiseen ulkopolitiikkaan. Se on keskeisiä asioita, joissa voidaan osoittaa, mitä merkitsee hallituksen naisvalta. Isäntämaasopimus ja muut sotilaalliset sopimukset on purettava. Sotaharjoitukset Nato-maiden kanssa ja vihanpito Venäjää kohtaan on lopetettava. Kalliit asevarusteluhankkeet on pantava jäihin. Siten vapautuvat hyvin suuret taloudelliset resurssit, joilla voidaan kohentaa vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten elämää sekä tehdä niitä uudistuksia, joihin hallitusohjelma tähtää.

Maailma on muuttunut niin, että kehityksen painopiste on siirtynyt pois USA–EU-akselilta. Kiina ja Venäjä sekä monet muut maat ovat kehittyneet nopeasti. Yhteistyön voimakas lisääminen näiden maiden kanssa luo pohjaa myös maamme talouden kehittymiselle ja työllisyyden kasvulle.

3.1. Hallitus, kapitalistit ja työväenliike. Ex-pääministeri Antti Rinteen ajojahti

Rahavallan etuja ajavat oikeistovoimat menettivät hallitusvallan, kun Sipilän-Orpon-Soinin hallitus kaatui eduskuntavaaleissa. Sen seurauksena ne ryhtyivät massiiviseen toimintaan työläisten ja toimihenkilöiden palkka- ja työehtojen heikentämiseksi. Eduskunnassa oikeistopuolueet panostavat voimansa hallituksen toiminnan sabotoimiseen.

Valtamedia on mobilisoitu työnantajien ja oikeistopuolueiden toiminnan tukemiseen ja hallituksen työskentelyn vaikeuttamiseen.

Antti Rinteen hallitus ryhtyi ripeästi toteuttamaan ohjelmansa mukaisia uudistuksia ja ehti lyhyessä ajassa saada paljon aikaan. Media kuitenkin suuntasi kaiken huomion hallituksen toiminnan mollaamiseen jättäen joko kokonaan tiedottamatta hallituksen saavutuksista tai väheksyen niitä.

Ainutlaatuisen törkeä operaatio oli Rinteen savustaminen pääministerin paikalta. Pääsyytöksenä oli hänen kannanottonsa työmarkkina-asioihin. Ulvoen vaadittiin päätä vadille ”perusteluna” se, ettei hallitus ja sen ministerit saa näihin asioihin puuttua.

Samalla visusti vaiettiin siitä, miten paljon ja törkeästi Sipilän-Orpon-Soinin hallituksen johtavat ministerit puuttuivat työelämän asioihin kapitalistien eduksi ja työntekijöiden asemaa monin tavoin heikentäen. Sipilähän suorastaan runnomalla runnoi kiky-sopimuksen ja ministerit olivat aktiivisesti esillä mm. lomapalkkojen leikkauksen toteuttamisessa.

Näin ollen oikeistopuolueet sekä valtamedia hyväksyvät ja tukevat hallituksen ja sen ministereiden kaikenlaista puuttumista työmarkkina-asioihin silloin, kun sillä ajetaan kapitalistien etuja työläisten ja toimihenkilöiden kustannuksella. Tämä on vaikuttanut pääomatulojen valtavaan paisumiseen. Osoituksena kapitalistiluokan etujen ajamisesta on se, että kiky-sopimukseen sisältyneet työnantajien maksujen alennukset ovat tuottaneet useita miljardeja euroja, kun taas palkansaajien maksurasitusta vastaavasti lisättiin.

Tällainen läpeensä mätä kaksinaamaisuus tarkoittaa siis sitä, että ministerit saavat vapaasti hillua työmarkkina-asioissa, kun he ajavat kapitalistien ja suurituloisten etuja, mutta eivät saa esiintyä pieni- ja keskituloisten puolesta.

On muutenkin tolkutonta yrittää estää ministereitä puhumasta julkisesti näistä asioista senkin vuoksi, että hallituksen ja eduskunnan tehtäviin kuuluu työelämää koskevien lakien säätäminen. Ei ole koskaan aikaisemmin ollut niin eikä vastakaan pidä olla, etteivät he voisi avoimesti julkisesti esittää näkemyksiään asioista, joita he valmistelevat ja joista päättävät. Kansalaisten on suorastaan välttämätöntä saada tietää, miten päättäjät niihin suhtautuvat.

Hallituksen ei pidä antaa asiassa tippaakaan periksi, vaan sen on osoitettava jämerää johtajuutta ja toimittava tulonjaon voimakkaan tasaamisen puolesta.

3.2. Ulkoministeri Haaviston ajojahti

Väärinkäsitysten välttämiseksi totean, että tämä teksti ei ole kannanotto al-Holin tapahtumiin eikä ministeri Haaviston toimintaan yleensä. Tässä on kyse korkeiden virkamiesten ja valtamedian vallankäytöstä hallituksen toimien torjumiseksi ja sabotoimiseksi.

Suomessa ministeriöiden korkeat johtajat käyttävät erittäin suurta valtaa. Tunnetuinta lienee valtiovarain- ja ulkoministeriön johtavien virkamiesten toiminta. Sinänsä ei ole ihme, jos hallituksen uudet ministerit ovat riippuvaisia pitkän kokemuksen omaavista virkamiehistä, joilla on toki paljon annettavaa.

Ongelma syntyy silloin, kun uusi hallitus pyrkii ajamaan hyvin toisenlaista politiikkaa kuin sitä edeltäneet hallitukset. Niin on käynyt Rinteen-Marinin hallitusten kohdalla. Ulkoministeriössä lienee nyt vaikeuksia myös Timo Soinin ylimielisen toiminnan jäljiltä.

Ulkoministeriön ongelma syntyi, kun al-Holin leirin kotiuttamisasiassa oli ulkoministeri Haavistolla ja konsulipäällikkö Pasi Tuomisella erilaiset näkemykset. Heidän antamansa kuvaukset tapahtumien kulusta ovat tietysti ristiriitaiset.

Missä tahansa hallinnossa tai yritystoiminnassa on selvää, että tällaisessa tapauksessa ratkaisee esimiehen kanta. Tuomisen oman selostuksen mukaan hän on saanut esittää kaikki omat perustelunsa. Kun Haavisto on ne kuultuaan pitänyt ratkaisunsa voimassa, on Tuomisen tehtävänä toimia sen mukaisesti.

Koska näin ei tapahtunut, oli Haaviston nimitettävä toinen henkilö suorittamaan tuota hallituksessa käydyn keskustelun perusteella valmisteltua tehtävää. Näin tehtiin. Se johti myös Tuomisen työntehtävien uudelleen arviointiin.

Eduskunnassa oikeistopuolueet nostivat häikäilemättömän ajojahdin Haavistoa kohtaan. Valtamedia tuki sitä sumeilematta.

Näiden tapahtumien vuoksi on tarpeen pohtia ylimmän virkamieskunnan ja hallituksen välisiä suhteita. Asia ratkesi nyt sillä, että hallitus teki siitä poliittisen päätöksen. Alleviivattakoon sitä, että hallitus päätti antaa määrittelemiensä tehtävien toteuttamisen virkamiesten tehtäväksi.

3.3.1. Hävittäjähankinnat peruttava ja politiikkaa uudistettava

Hallituksen ohjelmassakin on ongelmansa. Hallitus suunnittelee jatkavansa pääosin edellisten hallitusten sotapolitiikkaa pahimmillaan aikoen hankkia suunnitelmissa olevat hävittäjäkoneet. Hallituksen pitää muuttaa tältä osin kokonaan politiikkaa ja siirtyä selkeästi rauhanpolitiikan kannalle.

Marinin hallitusta tullaan kiroamaan vuosikymmenien ajan, jos se haaskaa Naton sotapolitiikan tukemiseen 10 000 miljoonaa euroa ja lisäksi langettaa 30 vuodeksi moninkertaisen laskun tuleville eduskunnille ja hallituksille hävittäjäkoneiden kulujen maksamiseen.

Sotilaallinen toiminta nielee ne varat, joita kipeästi tarvitaan hallituksen kaavailemien uudistusten toteuttamiseen. Nyt tarvitaan lisärahoitusta myös julkisen sektorin palkankorotuksiin, joita oikeutetusti vaaditaan. Ei voida hyväksyä esteeksi rahan puutetta, jos sitä riittää valtavasti tarpeettomien sotakoneiden hankintaan.

Suomen poliittinen historia osoittaa vakuuttavasti, että ne suuret uudistukset, joilla maamme hyvinvointia on rakennettu, eivät ole tapahtuneet yksinomaan hallituksen ja eduskunnan toimesta, vaan niiden toteuttamisessa on ollut tärkeä osuus kansalaistoiminnalla, ay-liikkeellä ja muilla kansalaisjärjestöillä. Sitä tarvitaan nyt entistä enemmän.

Hallitus ei selviä uudistustyössään ilman kansalaisten aktiivista tukea. Otan esimerkin, joka on ollut esillä pääministeri Marinin ehdotuksen vuoksi. On paljon painavia syitä työajan lyhentämiseen joko kuusituntisen työpäivän tai nelipäiväisen työviikon muodossa. Automaation ja muun teknologian sekä kommunikaation kehittyminen vapauttaa paljon ihmistyötä, mikä tekee mahdolliseksi työajan lyhentämisen.

Jos julkinen sektori olisi tässä edelläkävijä, se parantaisi suuresti sen houkuttelevuutta työnantajana ja helpottaisi henkilöstön saantia mm. sote-aloille. Se lisäisi merkittävästi työllisyyttä.

Tarvitaan paljon aloitteellista toimintaa työpaikoilla, kaupungeissa ja kunnissa — edelläkävijyyttä, jolla osoitetaan kokeiluja käynnistämällä työajan lyhentämisen hyödyllisyys.

3.3.2. Sabotointia ja kampitusta

Sipilän–Orpon–Soinin hallitus ajoi Suomen asiat monilta osin niin huonoon suuntaan, että tarvitaan suuria muutoksia. Poliittinen valta Marinin hallituksella vaikuttaa pitävältä, mutta opposition oikeistopuolueet ovat ryhtyneet törkeällä tavalla sabotoimaan eduskunnan työtä. Siihen ne ovat saaneet valtamedialta täyden tuen. Jopa ministeriön korkea virkamies ryhtyi julkisesti opposition ja median käsikassaraksi.

Mutta miten tulee toimia oikeistovoimien sabotaasin ja valtamedian kampituksen suhteen? Hallitus luottaa siihen, että sen hyvät päätökset ovat parasta toimintaa. Hyvä näin. Mutta kun valtamedia koko ajan tekee tunnetuksi perussuomalaisten ja kokoomuksen hallituksen vastaista politiikkaa, tukee niiden toimintaa ja vaikenee tai vähättelee hallituksen saavutuksia, ei kansa saa kunnolla tietoa hallituksen toimista ja henkinen ilmapiiri maassamme pysyy mätänevässä tilassa.

Mediaa ruokkii ja hallitsee Mediapooli, joka pitäisi hajottaa. Valtamedian ei pidä papukaijan tavoin toistaa sitä, mitä Mediapooli sanelee. Vetoankin liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakkaan. Yle pitää irrottaa Mediapoolista ja on saatava mahdollisimman monet muutkin siitä eroamaan. Arvelen Harakalla olevan tähän hyvät henkilökohtaiset edellytykset sekä oman kokemuksensa että poliittisten taitojensa ansiosta. Mutta onko Harakalla poliittista tahtoa vai onko hänellä liikaa urapyrkyryyttä?

Kova meteli on nostettu siitä, että hallitus on palkannut paljon avustajia. Paljonhan niitä on, mutta vain vähäinen osa koko muusta byrokratiasta, jonka tulisi toimia hallituksen avustajina.

Näin ei kuitenkaan ole, sillä Sipilän-Orpon-Soinin ja sitä edeltäneiden oikeistojohtoisten hallitusten jäljiltä suurella osalla ministeriöiden virkamieskoneistosta on oikeistolaiset arvot. Heitä on vaikea saada palvelemaan hallituksen uutta politiikkaa. Osa jopa jarruttaa tai sabotoi hallituksen toimia.

On siten ymmärrettävää hallituksen tarve saada sille lojaalia avustajakuntaa. Mutta kun sitä virkamieskuntaa on vuosikymmenet paisutettu, pitäisi sitä pystyä vähentämäänkin. Ainakin osa korkeimmasta virkamiesjohdosta pitäisi nimittää määräajaksi, esimerkiksi ministeriöiden päälliköt valita eduskuntakauden ajaksi. Heillä olisi silti mahdollisuus tulla valituksi uudelleen.

Kyse on lopulta paljon suuremmasta ongelmasta. Meidän ”demokratiaksi” sanottu järjestelmämme ei ole mitään kansanvaltaa, vaan se on rahavaltaa. Sen muuttamiseksi tarvittaisiin nykyistä paljon valistuneempi kansa, mutta oikeisto tekee kaikkensa kansaa tyhmentääkseen ja pitääkseen sen holhouksessaan.

3.3.3. Hallitus ja työmarkkinapolitiikka

Pääministeri Marin sanoi haastattelutunnilla 2.2., että hallituksen ei pidä omilla toimillaan sekoittaa vaikeaa työmarkkinatilannetta. Sellainen voi nyt olla paikallaan, mutta sellainen ei tule kuuloonkaan, että hallitus ja sen ministerit eivät lainkaan saa puuttua työmarkkina-asioihin. Sellaista vaahdottiin silloin, kun Rinnettä savustettiin pääministerin paikalta.

Oikeistopuolueet sekä valtamedia hyväksyivät ja tukivat hallituksen ja sen ministereiden kaikenlaista puuttumista työmarkkina-asioihin silloin, kun sillä ajettiin kapitalistien etuja työläisten ja toimihenkilöiden kustannuksella. Näin toimivat Sipilän-Orpon-Soinin hallituksen vastuuministerit. Mutta kun Rinne pääministerinä asettui vastustamaan työläisten etujen polkemista, siitä nostettiin sellainen äläkkä, että Rinne katsoi parhaaksi jättää tehtävänsä.

Nyt on vaadittu, että ministerit eivät saa lainkaan ottaa kantaa työmarkkina-asioihin. Pyrkimykset ministereiden suun tukkimiseen johtuvat siitä, että heidän pelätään asettuvan työläisten ja toimihenkilöiden puolelle Rinteen tavoin.

Työnantajien hyökkäykset palkansaajien etujen rajujen leikkausten toteuttamiseksi saavat valtamedian täyden tuen. Tukea annetaan myös pimittämällä hallituksen toimien ja mielipiteiden esille tulo. MTV meni jopa niin pitkälle, että jätti kokonaan uutisoimatta pääministeri Marinin ensimmäisen haastattelutunnin (2.2.) molemmissa pääuutislähetyksissään — siitäkin huolimatta, että yksi neljästä median edustajasta oli MTV:ltä.

Marin osoitti myötätuntoa julkisen sektorin naisvaltaisten alojen palkkavaatimuksille sekä kiky-sopimuksen lopettamiselle. Kansan on välttämätöntä saada tietää, miten ministerit suhtautuvat työelämän asioihin senkin vuoksi, että hallituksen ja eduskunnan tehtäviin kuuluu työelämää koskevien lakien säätäminen.

Paikallinen sopiminen

Työnantajat ajavat nyt voimakkaasti paikallista sopimista. Sitä tukevat oikeistopuolueet (valitettavasti myös kepu). Ay-liike ja työväenpuolueet vastustavat, koska kauniilta kuulostavan sanahelinän takaa paljastuu työnantajien pyrkimys heikentää palkkoja ja työehtoja.

Totta on, että yritystasolla tunnetaan parhaiten omat toimintaedellytykset. Mutta ”sopiminen” koskisi vain hyvin pientä osaa yrityksen kulurakenteesta ja kaiken muun saisi työnantaja edelleen yksin päättää. ”Jakovaraksi” jää vain se, mikä on jäljellä, kun otetaan huomioon kaikki muut tuotannon kulut, joihin kuuluvat omistajien ja johdon palkat ja muut edut.

Paikallisissa sopimuksissa kaikki valta jää omistajille. Tarvitaan perusteellinen muutos yrityksen kaikessa toiminnassa niin, että työntekijöillä on siinä todellista päätösvaltaa. Se tarkoittaa myös sitä, että kapitalistit eivät voi lainkaan rahastaa työntekijöiden tuottamaa tulosta.

Kapitalistien asenne työehtosopimusten solmimiseen on viime vuosikymmeninä muuttunut sen mukaan, mikä on heidän riistovallalleen edullisinta. He käyttivät keskitettyjä sopimuksia hyväkseen niin kauan kuin he arvioivat voivansa yhdellä iskulla sopia heille edulliset palkka- ja työehdot pienen ay-johtoporukan kanssa. Eräänlaisena miniversiona tästä politiikasta on viime aikoina käytetty päänavaajaliiton suostuttelua, mutta se ei nyt enää näytä toimivan.

Nyt työnantajat ovat irtautuneet tällaisesta sopimuspolitiikasta, koska riiston voimistaminen voi johtaa koko ay-liikkeen vastarintaan ja yleislakkoon. He olettavat voivansa nujertaa helpommin yksittäiset ammattiliitot. Samalla kapitalistit ovat koventaneet rajusti vaatimuksiaan ja otteitaan.

Heidän tavoitteenaan on jo jonkin aikaa ollut yrityskohtainen sopiminen, jolloin työläisten ja toimihenkilöiden joukkovoiman hajottaminen ja nujertaminen arvioidaan vielä helpommaksi.


Kaikkien näiden vaihtoehtojen menestys riippuu siitä,

 • miten työläiset ja toimihenkilöt kokevat kollektiivisen vastarinnan ja solidaarisuuden välttämättömyyden, ja
 • miten päättävästi he tekevät lopun orjamaisesta alistumisesta esimiestensä edessä.

Heikki Tervahattu (ent. Haapala) on ekologisen ympäristönsuojelun dosentti ja filosofian tohtori.

Viitteet

1. Facebook 21.1.2020.

2. Facebook 23.1.2020.

3.1. Facebook 25.1.2020.

3.2. Facebook 28.1.2020.

3.3.1. Facebook 29.1.2020.

3.3.2. Facebook 1.2.2020.

3.3.3. Facebook 3.2.2020.

Artikkelikuva Henkilökuvat: valtioneuvosto (CC BY-4.0) (kuvankäsittely TK)

49 KOMMENTTIA

 1. Eipä tähän juuri muuta lisättävää. Nyt vain jollain tavalla pitäisi saada nämä Babelin tornissa olevat ”Spice Girlsit” (kuten heitä ulkomailla kutsutaan) ymmärtämään että huulipunahallituksen tehtävänä on kansan hyvinvoinnin parantaminen. Ei niiden kurjistaminen.

  • Ennen ei valtamedia ole ottanut näin selvää poliittisideologista puolta, pimittänyt saavutuksia ja mustamaalannut hallitusta ja ministereitä sekä leimannut ennakkoon tulevia.

   Talous on kasvanut vuoden takaisesta porvarihallituskaudesta, kuten myös työllisyys. Alijäämä taas supistunut kuten myös työttömyys ja mamutus. Valtamedia piilottaa jostain syystä näitä uutisaiheia, miksiköhän?

   Median kadonnut uutisaihe, joulukuu 2019
   https://blogit.apu.fi/uuninpankkopoikasakutimonen/2019/12/26/kadonnut-uutisaihe/

   Aivan kuin jossain olisi sovittu että Rinteen-Marinin hallituksista saa uutisoida vain negatiivisesti. Väärää politiikkaa ja väriä ajava puolue maan johdossa.

   • Rinteen ja Marinin demarijohtoinen punamultahallitus on nostanut työllisyyttä, työläisten tuloja ja ostovoimaa sekä vähentänyt mamutusta. Hienoa!

    Ajatelkaa jos porvaripersujen, kokoomuksen ja kepun porvarihallitus olisi voittanut vaalit ja nyt vallassa.

    700 postinlajittelijan + muiden postityöläisten palkat olisi -30-50% halpuutettuja nyt ja työsuhteet muiltakin osin Tes-shoppailtu. A
    Tes-shoppailu ja palkkojen halpuutus laajenisi nyt muihin firmoihin.

    Myös liittojen palkkakierroksilla olisi SDP-johtoisen hallituksen vallassaolon palkankorotuskierrosten ja kikyleikkurien poiston sijaan tarjottu Sipilän PersKeKo-porvarihallituksen työmarkkinoihin puuttumisen muodossa 0-korotuksia ja kikyleikkurin säilyttämistä, ellei peräti lisäkikyilyä tai vaihtoehtona pakkolaeilla uhkailua.

    Voi sanoa suoraan että SDP päähallituspuolueena pelasti Suomen työläisten palkat ja työehdot, sekä lisäsi suomalaisten ostovoimaa, kotimaan kysyntää, tätä kautta yritysten toimintaedellytyksiä ja uusien tes-työntekijöiden palkkausta sekä talouskasvua, valtiovelan lisäämistarpeen vähenemistä ja alijäämän pienemistä. Se lisäsi verotulojen kasvua eli hyvinvoinnin lisääntymistä.

    Työllisyysasteen trendi nousi joulukuussa 73,0 prosenttiin, kertoo Tilastokeskus.
    https://demokraatti.fi/tyollisyysaste-nousi-joulukuussa-730-prosenttiin/
    Työllisiä oli 17 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työllisten määrä oli 2,57 miljoonaa. Vuosi sitten joulukuussa työllisyysasteen trendi oli 72,1 prosenttia.
    Koko viime vuoden työllisyysaste oli 72,6 prosenttia, kun toissa vuonna se oli 71,7 prosenttia.

    Työllisyys parani joulukuussa: Rikki meni jo 73 prosentin raja
    https://www.hs.fi/talous/art-2000006382636.html
    Työllisiä oli joulukuussa 17 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

    Neljä maakuntaa saavutti Sanna Marinin (sd) tavoitteleman 75 prosentin työllisyysasteen viime vuonna. Ne olivat Uusimaa, Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa.

    Onko sinulla asuntolaina? Saatko palkkaa? Danske Bank povaa hyviä uutisia kotitalouksille – työllisyyskin nousi joulukuussa
    https://www.iltalehti.fi/talous/a/2246e8f3-f4cc-4c7d-985d-23385f1be699
    Danske Bank ennustaa Kotitalouskatsauksessaan ostovoiman kasvavan vuonna 2020.

    SDP-johtoisen hallituksen ansiosta työläisellä menee nyt paremmin.
    https://yle.fi/uutiset/3-11173300
    Danske Bank: Palkansaajille luvassa hyvä vuosi

    Vuosi 2020 on palkansaajalle suotuisa – kolmannes työvoimasta suunnittelee hakevansa uutta työpaikkaa
    https://danskebank.fi/sinulle/artikkelit/2020/01/kotitalouskatsaus-vuosi-2020
    ”Palkansaajien ja asuntovelallisten ostovoima kasvaa vuonna 2020, kun inflaatio ja korot pysyvät matalina, ennustaa Danske Bankin Kotitalouskatsaus. Vuoden takaiseen verrattuna useampi suomalainen aikoo hakea uutta työtä.”

    Pankin mukaan ostovoima kasvaa palkankorotusten ja hitaan inflaation ansiosta.

 2. 3.3.1 on ainakin silkkaa skeidaa.

  Maamme puolustuksesta on huolehdittava ja toimivat ilmavoimat on tärkeä osa sitä.
  NATO:lla toki saa pyyhkiä persausta, minun puolesta.

  (taitaa kirjoittelija olla ainoa joka näkee poltiikan tukevan 10miljardilla NATOa, LOL!)

  Tulee aina tunne että tuollaiset kirjoittelut on niitä putinin kätyreiden aikaansaannoksia, tiltujen puheita. Liekö edes väärä tunne.

  • Ja hävittäjähankinnallakin on puolestani lupa maksimaalisesti tukea suomalaista työtä, vaikka sillä ihan pikkasen tekniikan terävimmästä kärjestä joutuisi luopumaan. Meidän potentiaalinen vihollinen käyttää pääsääntöisesti esihistoriallisia sotalaitteita.

   • KimmoK:lle sen verran, että kannattaisi harjoittaa edes vähän itsekritiikkiä, sillä hänen sepustuksensa nimenomaan ovat pääsääntöisesti silkkaa skeidaa.

    • Kimmo vois perustella millä tavalla hävittäjät ovat puolustuksen näkökulmasta tarpeellisia. Olisi paljon järkevämpää hommata kunnon ilmapuolustus joka on huomattavasti halvempi ylläpitää ja tehokkaampi puolustuksen kannalta

   • hah,vai että työllisyyttä nyt parantaa hävittäjät…no,eiköhän rahalla sais paremminkin työllistettyä,nyt taitaa mennä lockheed martinin+oheistuotteiden osakeomistajien taskuihin raha,ja heidän palkkaamien uhkakuvia maalailevien lobbareiden taskuun.
    taas harvinaisen ”järkevä” kommentti tämäkin KimmoKaikukammiolta
    ”Meidän potentiaalinen vihollinen käyttää pääsääntöisesti esihistoriallisia sotalaitteita.”…samalla kun yrität puolustaa hävittäjien hankintaa kerrot myös niiden olevan ihan turhia.eikös esihistoriallisiin sotalaitteisiin riittäis hiukan vaatimattomammatkin tarpeet,nykyisetkin taitaa olla turhan ylimitoitettuja.no,turhia ainakin on olleet,ja kohta kaiketi romua

 3. > Uutta USA:n politiikassa on nyt myös
  > USA:n toimien kannalta hankalien johtajien
  > murhaaminen.

  Hyvä, että otit esille. Tuo on aivan uusi käyttäytymismalli. USA uhkailee vuodetuissa uutisissa myös Kiinaa ja Venäjää, mutta strategian muutoksen kärki on kohdistettu nimen omaan niille yli 150 muulle valtiolle, jotka eivät ole Kiina tai Venäjä. – Suomi mukaan luettuna.

  Normaalitilanteessa poliittiset päätökset kiristetään informaatiolla. Esimerkiksi korkeisiin päättäviin virkoihin EU:ssa ja NATO:ssa ei ole mitenkään mahdollista päästä, ellei ensin ole osallistunut pedofiilijuhliin, joista tehdyt nauhoitukset ovat sitten maksu viran aukeamisesta ja takuu henkilön tottelevaisuudesta.

  • Hyvin sanoit. Sionistien ’elävät tikarit’ ovat olleet aina tehokkaita. Ovat nopeasti parantaneet Trumpin ja maan kongressinkin oppimiskykyä ’demokratian’ levittämisessä.

  • Mossadin verinen polku johtavien amerikkalaisten ja muiden tappamisista pitäisi raivostuttaa sinua – toinen Ron Unz -pommiartikkeli
   … Näyttää siltä, ​​että Soleimani-murha on vain osa vuosikymmenien mittaista mallia, koska amerikkalainen valtio koneisto sekoittuu erottamattomasti Israelin petollisuuden ja verisyyden ruokahaluun.

   11. syyskuuta, Kennedyt, vanhemmat amerikkalaiset poliitikot ja byrokraatit – he jopa harkitsivat vakavasti vanhemman George Bushin salamurhaa vuonna 1991, kun hän oli presidentti!

   ”Tällaisten ulkomaisten murhien määrä oli todellakin melko huomattava. New York Timesin asiantuntija arvioi, että Israelin kokonaismäärä näissä viimeisen puolen vuosisadan aikana näytti olevan paljon suurempi kuin minkään muun kansakunnan.”

   ”Voisin jopa mennä pidemmälle: jos sulkeisimme pois kotimaiset tappamiset, en olisi yllättynyt, jos ruumisluku ylittää kaikkien muiden suurten maiden maailman kokonaismäärän…… ”

   ”Se, missä määrin juutalaisen valtion ja sen sionistien edeltäjä järjestöjen edustajat ovat harjoittaneet laajaa kansainvälistä rikollisuutta ja hyväksyttyjen sodankäynnin sääntöjen rikkomuksia, on todella melko poikkeuksellista, eikä sen vertaista kenties löydy nykymaailman historiassa.”

   ”Heidän poliittisen salamurhansa käyttö valtionsa keskeisenä välineenä muistuttaa jopa 13. vuosisadan Lähi-idän vanhojen vuorilla eläneiden miesten Old Man of the Mountains pahamaineista toimista, joiden tappavat tekniikat antoivat meille sanan ”salamurhaaja” (assasissin.” [—- The Assassins Are Back!
   ISRAEL SHAMIR
   https://www.unz.com/ishamir/the-assassins-are-back/ ]

   Ron Unz
   https://russia-insider.com/en/history/mossads-bloody-trail-assassinations-leading-americans-and-others-should-infuriate-you
   From the Peace of Westphalia to the Law of the Jungle
   https://www.unz.com/runz/american-pravda-mossad-assassinations/

 4. Hallituksen tehtävä on vaikea siitäkin syystä että puolueiden painotukset on avainasioissa niin erilaiset. Keskusta ei hyväksy hyväosaisten osittain verovapaiden pääomatulojen eikä yhteisöveron korotuksia, RKP ei taas hyväksy hävittäjien hankkimatta jättämistä, vihreät taas on sitoutuneet valtion rahojen panemisen ilmaston torjuntaan, Vasemmistoliitto taas haluaa vähentää hävittäjiin käytettävää rahamäärää ja kiristää hyvätuloisten verotusta, Sosiaalidemokraatit haluaa työllisyyden nousevan 30 000lla työpaikalla.
  Rintamalinja hallituksen sisällä on RKP, Keskusta ja Vihreät vastaan Vasemmistoliitto ja Sosiaalidemokraatit kuten työttömyysturvaan liittyvät kannanotot on osoittaneet ja Marin tuntuu olevan oikea henkilö pitämään hallituksen kurssi sosiaalisten asioiden parantamisessa tässä poliittisessa sekamelskassa.
  Todennäköisesti hallitus ei pysty valtion tulopohjaa laajentamaan kun talous alkaa taantumaan ja hallitusohjelma ei taas salli veropohjan laajentamista ja niinpä uudistukset on varovaisia kun tuskin hallitus on yksimielinen hävittäjähankinnan pois jättämisestä jolloin saataisiin pelivaraa.
  Hävittäjähankinnan määrärahaa korotettiin jo Rinteen aikana 7’miljardista ja 10 miljardiin ja todennäköisesti hankitaan 64 kpl USAn f35koneita koska Puola teki juuri samasta hävittäjästä kaupat 32 kpl 4,6 miljardilla ja se korreloi Suomen korotetun 10 miljardin kanssa.
  Tämä merkitsee sitä että Suomen presidentti sopi jo ajat sitten hävittäjäkaupat vierailullaan USAssa Trumpin kanssa ja se on kansanvallan halveksuntaa jota hän osoittanut koko poliittisen uransa ajan.
  Viisasta olisi jättää hävittäjähankinta seuraavien vaalien jälkeiseen aikaan mutta tuskin kankiKaikkonen sitä hyväksyy poliittisen uransa takia. Vihreät taas tuhlaa valtion varoja ilmaston muutoksen torjuntaa jota ei ole tulossa ja valtion veropohjaa taas kavennettiin laskemalla teollisuuden sähköveroa.

  • Puolan aikaisempi ilmavoimien varakomentaja Vlashavel ***joku kertoi viime vuoden joulukuussa julkisesti, että ”Puola pakotetaan ostamaan F35 koneita! Päälle ostetaan koulutus, varaosat, muutostyöt, sekä aseistus, joka ei kuulu kauppaan!”

   Norjaan oli tuotu yksi F35. Se koottiin, houollettiin Norjassa, mutta lehdistölle annettiin kuva, että se lentää Atlantilta lännestä ja laskeutuu Norjan kerman odottaessa kentälle Amerikan lennoltaan. Tämä kemu oli 2017. 10.11 virallisilla juhlallisuuksilla maan ensimmäisten F-35A hävittäjien saapumisen kunniaksi Ørlandin lentotukikohdassa. Sitä kunnioitti Norjan kuningas Harald, Pääministeri Erna Solberg, Ulkoministeri Ine Eriksen Søreiden, NATOn pääsihteeri Jens Stoltenberg sekä joukko arvovaltaisia edustajia Atlantin molemmilta puolilta. Tilaisuus oli täyttä tiedotusvaletta!
   Siinä odotellessaan kylmissään lehdistölle lipsautti puolustusministeriön aktuiaari tai sellainen talousihmemies
   ”Näiden F35 koneiden lopullisella hinnalla olisimme voinet ostaa koko aseistus- huolto-, koulutus-, sekä keihityspaketin Ruotsin JASilta 2045 asti. samalla olisimme saaneet työtä ja omaa valmistuskokemusta, sekä 35 konetta enemmän käyttämämme palvelusaikana! Yhdellä F35 lentotunnin huoltohinnalla JAS lentää neljä tuntia!”

   • Pitää lisätä viime tiedot Norjasta. Jarruvarjotekniikassa on paha virhe myöhemmin toimitetussa koneessa. Siipionteloissa irrallaan vierasta tavaraa, kuten johtimien pätkiä ja eristysainetta. Useita kertoja sumuisella, tuulisella nollailmalla, jätetty koneella nouseminen, kun sensorit varoittaa ongelmista. Joillakin kentillä on toistaiseksi laskeutumiskeilto jarrujen kuumentuessa. Kentillä ovat aikasemmat F mallit pystneet laskeutumaan.

   • Mitä lupauksia Sauli Trumpille on antanut hävittäjien osalta ja kankiKaikkonenkin melkein ensimmäiseksi teki vierailun USAan ministeriksi päästyään mutta jos PV päätyy jenkkihävittäjään niin silloin lupausten antaminen on vahvistettu.
    F35 koneen ongelmat ja siihen jääneet viat on kyllä julkisuudessakin olleet esillä että tietoa koneesta on ostajalle ja jos se päätetään ostaa niin silloin se on poliittinen päätös eikä asia pohjalta tehty.

 5. Naisenergiaa ohjaimissa. Sinänsä hyvä juttu. Mutta pelottaa kun tietää kuinka helposti naisia viedään. Ovelien psykopaattien kauniit puheet ja lupaukset tehoavat helposti ja idealismista mennään helposti vielä nykyistä pahempaan pimeyteen.
  Läntinen kulttuuri narsistuu ja on menossa kovaa vauhtia kohti tuhoaan. Ei sitä naiset pelasta. Päinvastoin edistävät perikatoa kun unohtavat perheen ja tärkeimmän roolinsa. Kulttuurin selkäranka katkeaa.
  Patologinen miesenergia maailmalla pitää huolen että maamme täyttyy pakolaisista, kalergisoituu. Ja mitä enemmän naisia tulee ohjaimiin sitä nopeammin. Ikävä kyllä näin se vaan on.
  Sanovat minua viisaammat.
  Mutta aina voi toivoa että he eivät olisi oikeassa.

  • Ei ollut tarkoitus pilata naisten vallanhalua mutta…
   Kun omakin maamme elää kansantuhon ellei -murhan aikaa niin ei ole helppo uskoa että naisvoiminkaan voisimme säilyä. Toisaalta miehet ovat jo tyrineet perusteellisesti joten vaikea on enää huonommaksikaan pistää
   .
   The early stages of genocide — kansantuhon varhaiset vaiheet
   The horrible crimes therefore fit neatly into “The Ten Stages of Genocide” laid out by the organization Genocide Watch: “Mass rapes of women have become a characteristic of all modern genocides. Rape is used as a means to genetically alter and destroy the victim group.”
   Kauheat rikokset sopivat siis tiukasti Genocide Watch -järjestön laatimaan ”Kymmeneen kansanmurhan vaiheeseen”:
   ”Naisten joukko-raiskauksista on tullut kaikkien nykyaikaisten kansanmurhien tunnusmerkki. Raiskausta käytetään keinona muuttaa uhriryhmää geneettisesti ja tuhota se. ”
   https://www.genocidewatch.com/ten-stages-of-genocide

   Pidän kuitenkin peukkuja naisille …. töitä riittää. Älkää alistuko zio-mafian ajaman tuhoisan monikulttuurisuuden edessä.
   Mutta – yllättäen, jos haluat totuuden zioistien keskeisestä roolista, sen kertoi kolmetoista vuotta sitten Britannian silloinen päärabbi Jonathan Sacks:
   Monikulttuurisuus edistää segregaatiota, tukahduttaa sananvapauden ja uhkaa liberaalia demokratiaa. ”Monikulttuurisuus ei ole johtanut integraatioon, vaan segregaatioon”, Sacks kirjoitti kirjassaan, jonka ote julkaistiin Times of London -lehdessä.
   ”Liberaali demokratia on vaarassa”… Hän sanoi, että vaikutus on ollut ”vääjäämättömästi jakava.”
   ”Uhri kulttuuri asettaa ryhmän ryhmää vastaan, kukin väittää, että sen kipu, loukkaantuminen, sorto, nöyryytys on suurempi kuin muiden”, hän sanoi.

   https://www.theoccidentalobserver.net/2020/02/03/the-hollow-cult-sins-of-omission-in-holocaust-propaganda/

   • ”Ei ollut tarkoitus pilata naisten vallanhalua mutta…”

    Yhteen Fritz Springmeierin kirjoissaan kuvaamista 13 illuminati verilinjoista kuuluvia Rockefellereitä voi useastakin painavasta syystä pitää ihmiskunnan arkkivihollisina. Voinee sellaisena pitää seuraavaassa kuvattuakin huomioonottaen mitä tarkoitusta se palvelee: ihmiskunnan orjuuttaminen Uuden maailmanjärjestyksen tyranniaan:

    ”The Rockefellers Alienated Women from Men

    Feminism is an excellent example of how the central banking cartel uses the awesome power of the mass media (i.e. propaganda.) to brainwash women.

    In 50 short years, many women have been taught to fear and distrust men.
    They have lost touch with their natural loving instincts. Consequently,
    the family is in disarray, sexual depravity is rampant and birth rates have plummeted.

    People do not realize that feminism is mass indoctrination because they cannot identify the perpetrator, the means or the motive.

    Recently Aaron Russo, the producer of Bette Midler’s movies and ”America: From Freedom to Fascism” identified all three confirming what I have been saying.
    While trying to recruit Russo for the CFR, Nicholas Rockefeller told him that his family foundation created women’s liberation using mass media control as part of a long-term plan to enslave humanity. He admitted they want to ”chip us.” Google ”Rockefeller Foundation” and ”Women’s Studies” and you’ll get a half million citations.

    The hidden goal of feminism is to destroy the family, which interferes with state brainwashing of the young. Side benefits include depopulation and widening the tax base. Displacing men in the role of providers also destabilizes the family.

    A drastic paradigm shift is required to make sense of the world. The Rockefellers are part of the private world central banking cartel that also controls media, defense, pharmaceutical and other cartels. To protect their monopoly of credit and wealth, they are instituting a world police state (”world government”) using the bogus 9-11 attack and endless war as a pretext. Rockefeller told Russo about this plan a year before 9-11…”

    https://www.savethemales.ca/001904.html?_ga=2.181228199.1658145999.1580849547-316666321.1578067556

    • ”…goal of feminism is to destroy the family, ”
     Feminismi, aidon naisellisuuden perversio, on zio-masonistisen mafian (zmm) hanke ja tehokas keino tuhota yhteiskunta ja kaapata valta zmm-mafian käsiin.
     Ei liene sattuma että paljon feministejä löytyy juuri tuosta ’clintonien’ ryhmästä.

 6. Jukka Hankamäki:

  ”Heppatyttöhallitusta velvoittaa ympäristöhulluus

  Kun on kerran pistänyt päänsä ilmastopolitiikan silmukkaan, siitä ei niin vain irrottauduta. Heppatyttöhallituksen ministerit ovat kaulaansa myöten ympäristöpoliittisten sitoumustensa, lausuntojensa ja velvoitteidensa suossa niin, että he ovat nyt ryhtyneet lunastamaan lupauksiaan omille kiilusilmäisille ilmastofanaatikoilleen.

  Ilta-Sanomat kertoi juuri, että hallitus on perustamassa satojen miljoonien ilmastorahaston, jolla suomalaisten veronmaksajien varoja ohjataan erilaisiin ilmastotoimiin! Paha sanoa, mutta tällaista jälkeä syntyy aina, kun nuoria neitejä päästetään johtavaan asemaan missä tahansa: valtioissa, kunnissa, yliopistoissa tai yrityksissä. Järki katoaa, logiikka floppaa ja tajunta himmenee kokonaan.

  Vihervasemmistolainen uustaistolaishallitus aikoo tappaa Suomen talouden omaan sairaaseen ilmastosankaruuteensa, jonka takana ei ole tietoa eikä ymmärrystä maamme talouden tilasta eikä kyvystä vaikuttaa maailman ilmaston kokonaistilaan. Ja kaikki tämä tilanteessa, jossa talouden asiantuntijatyöryhmä lateli juuri hallitukselle madonluvut.

  Suomi tuottaa maailman kokonaispäästöistä 0,175 %, joten mitään vaikutusta ei ole sillä, vaikka suomalaiset lopettaisivat hengittämisen kokonaan. Päästöjä pitää hillitä siellä, missä niitä eniten tuotetaan, eli Kiinassa ja muualla kehitysmaissa…”

  Koko artikkeli: http://jukkahankamaki.blogspot.com/2020/02/heppatyttohallitusta-velvoittaa.html

 7. Lista oli, kuin lapsen joulupukille kirjoittamaa pitäisi olla, on saatava, tahdon tämän näin ja kun tehdään tuo noin, kaikki muuttuu mannaksi, mirjamiksi ja kullaksi.

  Suomen presidentit Ahtisaari, Halonen ja tämä naamansa muikuilija Niinistö, ovat vetäneet jo niin moniin kymmeniin sopimuksiin allekirjoituksillaan Suomen kiinni, ettei ole rimpuillenkaan poispääsyä. Loput ovat tehneet kansliapäälliköt ja kenraalit, saaden toki presidentin luvan isäntämaasopimuksiin.

  Ei tässä maassa ole mikään rahasta kiinni. Budjetista annetaan Suomen akatemialle, mitä se ikinä osaa pyytää. Nyt se tutkii Afrikkalaisten noitatohtorien vaikutusta mustaan mieheen ja islamin naisnäkökulmaa, joka ei olekaan silmikon takana hupussa. Helsingin yliopisto saa kymmeniä miljoonia kansainvälisyyskasvatuksen saavutuksien analysointiin ja kehittämiseen. Åbo akateemia saa 70 miljoonaa suomenruotsalaisen kulttuurieroavaisuuden tutkimiseen, kehittämiseen ja parantamiseen viideksi vuodeksi.

  Nämä esimerkit ovat suunnilleen se raha, jota olisi kiireesti tarvittavat tieosuudet halunneet asfaltointiin, mutta ei, kun ministerivaliokunta oli näin. Suomi on muuten asfaltoinut Tansaniaan 2014 – 2018 vuosina enemmän uutta tietä veroillamme, kun teki suomeen. Miettikää sitä!

  • Ei ole rahasta kiinni maailman kaikkien ”hätääkärsivien” elintasopakolOistenkaan pelastaminen, kun näille kaikille Ohisalon mukaan ”turvapaikan hakeminen on perusoikeus”:

   ”Maahanmuuton hinta 3,2 miljardia euroa”, https://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2019/03/05/maahanmuuton-hinta-32-miljardia-euroa-1-3-taustaa/

   Sitä maailman ”pelastamis”-tyotä – llmastohuijareiden tukemisen ohella – tulee riittämään jo melko lyhyelläkin tähtäimellä:

   ”YK varoittaa taas uudesta kriisistä: 700 000 pakolaista yrittää Turkkiin”, https://www.suomenuutiset.fi/yk-varoittaa-taas-uudesta-kriisista-700-000-pakolaista-yrittaa-turkkiin/

   vähän pitemmästä tähtäimestä puhumattakaan:

   ”Gunnar Heinsohn: 950 miljoonaa afrikkalaista ja arabia tekevät lopun Euroopasta vuosisadan puoliväliin mennessä”,
   https://www.kansalainen.fi/950-miljoonaa-afrikkalaista-ja-arabia-tekevat-lopun-euroopasta-vuosisadan-puolivaliin-mennessa/

   Mutta ei huolta: punavihreät tietävät, että rahaa saa automatista ja sähköä tulee pistorasiasta eikä nyt jo runsaan 100 miljardin euron KOROLLISTA ULKOMAANVELKAAMME tarvitse koskaan maksaa takaisin – punavihreiltä on vain ”unohtunut” vanha viisaus, jonka mukaan ”veli on velka otettaessa mutta…”!

   • Miksi ”Heppatyttöhallitusta velvoittaa ympäristöhulluus”?

    ”Tuhansien hälyyttävien ilmastotutkimusten takana kuvitteellinen ja epärealistinen IPCC:n ilmastomalli
    Kun IPCC ilmastopaneeli julkaisi 5. raporttinsa vuonna 2014, tutkijat esittelivät neljä esimerkkiä, joilla kuvailtiin, että miltä hiilidioksidipäästöt saattavaisivat näyttää vuosisadassa. Nyt paljastuu, että IPCC:n tutkijoiden synkin malleista, RCP8.5, on vääristellysti käytetty eikä ilmaston tilanne ole lähellekään niin vakava kuin on väitetty tuhansissa tutkimuksissa…”

    Koko artikkeli: https://mvlehti.net/2020/02/05/tuhansien-halyyttavien-ilmastotutkimusten-takana-pelkka-kuvitteellinen-ja-eparealistinen-ipccn-ilmastomalli/

    Vaikutuksiltaan tuo näyttää olevan samaa suuruusluokkaa oleva huijaus kuin ylimpiin ilmastoguruihin kuuluvan professorin Mannin lätkämaila-malli, ilmastonmuutosliikkeen ikoni , jonka tilastomatemaatikko Steve McIntyre, muukalainen ilmastotieteen ulkopuolelta, oli onnistunut murskaamaan huijauksena, https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/11/17/ilmastokatastrofi-peruutettu-kasikirjoitus

   • Raha ja velka ovat vain väline jolla maailmaa valloitetaan ja pannaan nwo-kuosiin tai kahleisiin.
    Sitten kun nwo-hanke on saatu valmiiksi niin kukaan ei pysty velkojaan koskaan maksamaan joten ajatuksen siitä että se kaatuu maksettavaksi voi unohtaa.
    Se jää vain kahleeksi jolla nwo-torni, jos se saadaan pystyyn, pidetään pystyssä.

    Uskomattomalla nopeudella etenee Pohjoismaiden kalergisointi tai nwo-kahleisiin pano.
    OM: Radikaali muslimi kulttuuri- ja tasa-arvoministeriksi Norjassa
    Tutkija: ”Hän haluaa norjalaisten rakentavan siltoja jopa radikaaleimpien muslimien kanssa, mutta edistyspuolue on hänelle aivan liian iso harppaus.”

    Olemmeko todella jo niin kovassa nalkissa ettei ulospääsyä ole?
    Haluammeko poistua maailmasta itsenäisenä maana ja kansana ihan sovinnolla ja vapaaehtoisesti? ja alistua orjan kaltaisiksi.
    Kuitenkin idässä on naapuri joka kulkee eri latua ja siltä voisimme saada moraalista tukea hankkeelle irtaantua EU:sta ja pysyä itsenäisenä maana.
    Ilman irtiottoa meillä ei ole tulevaisuutta vaan nwo-kahleet vain tiukkenevat koko ajan.
    Pahalta näyttää

 8. Miksei jutussa tuotu esiin rahan- ja vallan väärinkäytön suurinta vahinkoa maamme nykyisyydelle ja tulevaisuudelle.
  Ottakaa googlaamalla vaikkapa Eurostoliiton suurimmat maksajat taulukko. Tutustukaa siihen edes minuutti. Maksajat ovat kehittyneimmät euroopan teollisuusmaat.
  Sen jälkeen rinnalle haittamaahanmuutto taulukko eu-maittain.
  Näkyy miten suurimmat maksajat,kehittyneet euroopan teollisuusmaat hukutetaan näihin valtaajiin.
  Etelän vetelät taasen saavat verorahat ja säästyvät tulevalta massamaahanmuuton tuholta.
  Huomaatte Rooman(Babylonin) vallan sielun sekä hajota ja hallitse taktiikan.
  Sama metodi pätee tähän ilmastomuutoslässytykseenkin.
  Kehittyneet talousmaat ajetaan polvilleen. Rooman klubista keksittyä ja ohjattua tämäkin.
  Suomihan on köyhtynyt ja velkaantunut koko Eurostoliitossaoloaikansa.
  Kunnat,valtio ja kansalaiset hukkuvat velkoihinsa ja maa on todellisuudessa köyhdytetty, autioitettu ja pakattu velkaisiin urbaanineukkukuutioihin tällä valheen ja kierouden keskittämistukipolitiikalla.
  Sähköverkot, tieverkot, vesivarat lähtevät rosvojoukoille pohjiaan myöten.
  Tiet ja infra ovat reikiä ja hometta täynnä ja oligarkiaan verrattava juudasten verkko kiihdyttää verovarojenkin puhallusta omiin laareihinsa jotka nekin näyttävät toki olevan ruosteessa.
  Tälläinen hävittäjä-investointi on pieru saharassa mitä tulee korruptioverkkojen ja heinäsirkkaparvien vuosittaiseen elatukseen maassamme.
  Mutta tosiasiahan on että maammehan on jo vallattu ja lahjaksi annettu oman maamme hyödyllisten idioottien ja juudasten toimesta.
  Kansa on vieläpä palkinnut juudakset joka vaaleissa että loputon häpeämätön rosvoilu saa jatkua.

  • Kaikki tuo on isompaa agendaa jossa maamme johto on mukana. Ja varmaan tiedät mistä agendasta on kyse. Eikä eduskuntakaan ylimpänä vallan käyttäjänä pane kampoihin.

  • Valitettavasti tuollaiselta tilanne näyttää eikä valheellisen valtamedian avulla aivopestyn kansan enemmistöllä näytä olevan siitä paljoa hajuakaan. Tuo kansan osa on tyytyväistä, kun petolliset vallanpitäjät toistaiseksi pystyvät tarjoamaan leipää suurimmalle osalle ja kaikille sirkushuveja.

 9. Kun tuolla ylempänä tuli epäiltyä naisten (ei hallituksen naisten: heillä on nyt näytön paikka) kykyä panna maailman asiat kuntoon niin vielä vähän ’feminismi-satiiria’ jatkoksi
  A Satirical Poem about Female Folly (not to be taken literally.)
  —– I Married a Feminist — by Mike Stone

  The wedding was great, all that I’d dreamed.
  I had no way of knowing how bad I’d get reamed.
  I loved her, yes, that much is true.
  How was I to know she’d dye her hair blue?

  A nose ring came next, followed by tattoos.
  Where was my wife? What did I lose?
  ”You’re married,” I told her, ”You look like a joke.”
  ”The reason you think that,” she said, ”is because you’re not woke.”

  ”My hair and my nose ring and all that you see,
  Are a break from the past, they show the new me.
  I don’t like this marriage, I feel tied down.
  And from your face, wipe off that frown.”

  ”I want a career, I want so much more
  Raising our children is, oh, such a bore.”
  ”That’s your job,” I told her, ”it’s what mothers do.”
  ”I knew it was a mistake,” she said, ”to get married to you.”

  Her new career was spending hours on the web
  Posting pictures of herself, half naked in bed.
  When I saw what she was doing, we had a big fight.
  It lasted all day and into the night.

  ”You’re a mother,” I told her, ”how can you do this?”
  ”Incels pay money,” she said, ”so I blow them a kiss.”
  She drowned me out singing, ”I’m a woman, hear me roar,
  Men sending me money, doesn’t make me a whore.”

  ………jatkuu täällä
  https://www.henrymakow.com/2020/02/mike-stone–i-married-a-femini.html

 10. Juuri kun ajattelin kysyä lukijoilta osaako joku sanoa että jokin asia olisi menossa meillä tai EU:ssa koko maailmasta puhumattakaan hyvään suuntaan kun itse en löydä mitään sellaista niin löytyikin tämä
  Presidentti Niinistö ja ulkoministeri Haavisto kiittelivät IS:n hyvien uutisten liitettä – ”Se oli ilahduttavaa avata”
  https://www.is.fi/politiikka/art-2000006397114.html

  Minusta tällainen on maan johdon katteetonta tyytyväisyyttä ja tosiasioiden pakoa ellei jopa kansan huijaamista.
  Uskooko kansa todella tällaiseen ?

  • – Se, että kaiken synkkyyden keskellä puhutaan ja annetaan toivoa. Suomi on oikeasti hieno maa. Kunhan vain tehdään oikeita asioita, Suomi ja suomalaiset pärjäävät, puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) totesi.
   Niinpä,… puhutaan ja annetaan katteetonta toivoa.

   • Päivän ”iloinen” yllätys oli kun työkaluja ym. rojua sisältävästä laatikosta löytyi ’TOIVOTALKOOT’ -merkinnällä varustetut hanskat. Fontti on sama kuin Volvon mainoksissa.

  • Presidentin kiittelevä puhe hyvistä uutisista alkaa tuntua suuren luokan huijaukselta kun arvostettu lääketieteellinen julkaisu Lancet’kin jo näkee ainoaksi rasismin torjumiskeinoksi valkoisen väestön eliminoinnin?

   Tämäkö on tiedettä? Lancet-lääketieteellisessä lehdessä sanotaan, että yhteiskunnan on “poistettava valkoisuus” rasismin ongelman ratkaisemiseksi
   Joten ratkaisu, Boyd sanoo, on ”poistaa kokonaan valkoisuus”, jonka voimme vain olettaa tarkoittavan, että se haluaisi nähdä valkoisten ihmisten joukkotuhon luodakseen ”tasa-arvon” kaikille köyhille mustille joiden jokainen ahdinko ja onnettomuus on ”valkoisen ylivallan” tuote.
   ”Se, että jotkut ihmiset ajattelevat tällä tavallla, on pelottavaa”, kirjoittaa tohtori Thomas D. Williams Breitbart Newsille.

   This is SCIENCE? Lancet medical journal says society needs to “eliminate whiteness” in order to solve racism.
   “The fact that some people think this way is frightening enough,” writes Thomas D. Williams, Ph.D., for Breitbart News.
   “That the Lancet, which once represented serious medical journalism, would decide to publish it points to a devastating deterioration of the institutional academy as reasoned discourse gives way to incoherent ranting.”
   https://www.naturalnews.com/2020-02-03-this-is-science-lancet-medical-journal-says-society-needs-to-eliminate-whiteness.html
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=201920

  • > Presidentti Niinistö ja ulkoministeri
   > Haavisto kiittelivät IS:n hyvien
   > uutisten liitettä

   Voiko tuo olla totta? – Että presidentti lähtee yhden julkaisun mainosmieheksi (kilpailevia julkaisuja vastaan).

   Taisi olla paha virhe se palkankorotuksesta luopuminen. Nyt pitää sitten kerjätä sieltä mistä eniten maksetaan. Ja vielä presidentti.

 11. Nuorena on idealisti ja sehän on hyvä asia, mutta kansainvälinen silmänkääntöbisnes- ja politiikka sekä rahavalta on sinisilmäiselle suomalaiselle naispoliitikolle vielä loppuun asti tiedostamaton seikka. Tässä piilee vaara tulla hyväksikäytetyksi – ja se lienee ollutkin hallituskeikauksen tarkoitus.

  Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen määritelmä sananvapaudesta vaikuttaa unohtuneen tämän päivän lukkarikoulun opettajille ja saarnamiehille: ”Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka järkyttävät ja häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa.” Suomalaiset veroa maksavat kansalaiset, jotka vaivautuvat pohtimaan ja huolehtimaan yhteisten asioiden tilasta on nyt sitten vuorostaan ”leimattu.” Ensin arvioijat puettiin punaiseen vihakaapuun, sitten heille laitettiin käteen jääkiekkomaila maalintekemisestä syyttäen. Nyt on muodikasta kuvata vaikeuksien keskellä pyristelevät ihmispolot sinisellä leimavärillä tatuoiviksi vääränlaisiksi kanslisteiksi.

  Eiköhän olisi ollut tärkeämpää puhua esim. teiden kunnosta, nuorten perheiden toimeentulovaikeuksista, lasten ja vanhusten hyvinvoinnista, puhumattakaan työttömistä.
  ”Rahat jo ennestään rikkaiden taskuun ilmaston nimissä” – kampanja vaikeuttaa entisestään huonompiosaisten asemaa. Erkon säätiö panosti valtavan summan Lappeenrannan dipl.insinöörien kehittelyyn vähentää ilmasta hiilidioksidia ja tuottaa siitä energiaa. Käytännössä sementtitehtaan piipun savusta voi saada jotain hyödynnettävää, mutta ilman 0,04 % CO2- pitoisuus on niin äärimmäisen pieni määrä, että sitä on täysin kannattamatonta ja pähkähullua ruveta ensinkään käsittelemään. Tämänhän inssit tietävätkin, mutta kun rahaa ropisee, niin suu mutisee ja köhii ja sanoja joutuu selityksille todella hakemaan kuin kissa kuumaa puuroa kiertäen…
  Mistä tässä ilmastosuuruudenhulluudessa on oikein kysymys? Yle takoo päivästä toiseen tätä psykoottista klimaviestiään aivopesukoneellisesti, tekoälykö sitä suoltaa ? Ilmiselvästi valmistellaan jotain nyt ilmaston nimissä, suurempaa suunnitelmaa luodaan, uutta totalitarismia uuteen valekaapuun puettuna ?

 12. Ylipäätään kaikki tälläinen turhan päivänen urheilu on ihan täysin turhaa!! Ei mitään järkeä muutakun yrittää mielyttää muita tai näyttää hyvältä muiden silmissä! Nyky mailmassa tälläinen puntin nostelu on muka arvossaan :)! Miksi kaikkea tätä aikaa ei voi käyttää keksintöjen tekemiseen tai rakentamaan jotain hienoa tai uutta! Kuntosali ym muussa ”liikkunnassa” ei ole yhtään mitään järkeä jos elää normaali elämää jossa tulee muutenkin monenlaista liikuntaa!

  Nykyään on kaiken mailman turhanpäiväsiä hyvinvointi valmentajia ym muita turhakkeita! Ei voi ymmärtää ei sitten yhtään!! Missä ne ne hyvä palkkaset työt, luonnon puhtaudesta huolehtiminen ym ym! Jotkut betoni viidakossa asuvat täysin elämästä ymmärtämättömät bodarit ym muut hukassa olevat ihmiset täyttää elämänsä shoppailulla ja syömällä muka terveellisesti hah hah hah! Eivät ole ensimmäistäkään kalaa peranneet tai elukkaa nylkeneet tai ymmärrä yhtään mitään mistä ruoka tulee saati sitten onko se terveellistä tai ei! Kaupassa on todella vähän TERVEELLISIÄ vaihtoehtoja, mutta kun perus jannu ei viitsi laittaa edes 10 tuntia aikaa siihen mistä se ruoka tulee ja mitä myrkkyjä sen tuottamiseen on jouduttu käyttämään!!

  Hullu mailma ja kai se erimieltä oleminen massojen kanssa on nykyään kiellettyä tai vähintään saavat sinut niin sanotuista ”NORMI” piireistä ulos?

  Voi hyvä jumala ja suurin osa puhuu maalaisjärjestä ym ym 🙂 🙂 :)!

 13. Globalistisesta Bilderberg-kokouksesta aikoinaan ohjeistusta hakenut ”NIINISTÖ EI OLE KIINNOSTUNUT KANSALAISTEN ONGELMISTA, VAAN NIISTÄ JOTKA UHKAAVAT GLOBALISTIEN VALTAA

  Presidentti Niinistö esittää uskollisuudenvalansa niille, keitä hänen pitää palvella. Kuvasta päätellen kyse ei ole
  Suomen kansasta:
  https://1.bp.blogspot.com/-9viXnUD-6JY/XjsbAFGRIQI/AAAAAAAAEIE/gpW_YRE10ZwwK0NwUfqGLkMzqCXHKElrgCLcBGAsYHQ/s1600/niinisto-synagogassa.jpeg

  2000-luvun demokratian silmiinpistävin ilmiö länsimaissa on poliittisen rälssiluokan irtaantuminen kansan intressistä ja kansalaisten arkitodellisuudesta. Feodaaliajan hallintomallin mentaliteetti ilmenee mm. siinä, että kansalaiset nähdään lähinnä vain pöhöttynyttä järjestelmää pystyssä pitävinä alamaisina, joilla ei ole sananvaltaa ylhäältä tuleviin säädöksiin ja ”moraaliseen” ohjeistuksiin. Viimeksi tänään eduskunnassa nähtiin tätä poliittisten parasiittien demokratiailveilyä presidentti Sauli Niininstön avatessa valtiopäivät.

  Yle uutisten verkkosivujen jutussa Presidentti Niinistö valtiopäivien avajaisissa: ”Merkkejä siitä, että antisemitismi ja rasismi jälleen pyrkivät nostamaan päätään” – Yle seurasi hetki hetkeltä käy ilmi, että valtion korkein viranhaltija ei halua yhteiskuntaan avointa tabuista vapaata dialogia. Hän on valmis luokittelemaan valtavan määrän suomalaisia EU-valtio Suomen vihollisiksi, koska heidän arvonsa ovat muualla kuin globalistien suosimassa väestönvaihdossa:

  – Merkkejä siitä, että antisemitismi ja rasismi jälleen pyrkivät nostamaan päätään, löytyy valitettavasti myös meiltä. Niiden torjunnassa on oltava päättäväinen. Ne eivät ansaitse mitään jalansijaa yhteiskunnassamme, Niinistö sanoo.

  Presidentti käytti leijonanosan puheestaan rasismin ja ”vihapuheen” ruotimiseen ikään kuin kyse olisi yhteiskunnan keskeisimmästä kysymyksestä tai ylipäätään ongelmasta. Jälleen kerran Lännen isot pojat olivat kuiskutelleet globalismin reissutyöläisen korvaan sanoja, jotka piti toistaa sopivassa paikassa Suomen alamaisille. Tällä kertaa anglo-sionististen intressien nöyrä palvelija sai idean eli käskytyksen alati toistuvaan rasismijankutukseensa viime viikkoiselta Puolan vierailulta Auschwitzin teemapuistoon. Puheessaan hän toisteli valtaeliitin holokaustiuskonnon lunatustehtävää syyllistämällä myös suomalaisia antisemitismistä eli faktapohjaisesta juutalaisten kritiikistä.

  Aggressiivisen syyttelevä puhe olikin erinomainen tyylinäyte Niinistön siviiliammatista, joka on juristi. Presidentti ei halunnut uudenvuodenpuheen tapaan löytää yhteiskunnallisia syitä ja seurauksia ”vihapuheen” ilmaantumiselle, koska niiden rehellinen esille tuominen olisi paljastanut koko vihapuheen ympärillä käytävän meuhkaamisen falskiuden…”

  Koko artikkeli, jonka loppuosakin on lukemisen arvoinen: http://ylewatch.blogspot.com/2020/02/niinisto-ei-ole-kiinnostunut.html

 14. Erittäin hyvä artikkeli ja mainioita kommentteja. Oulun käräjäoikeus on kafkamainen lafka. Safkattoman pöydän ääreen oli raahattu muuan tyyppö tekstityssesta syytettynä. Huruslahden arpajaiset ovat päättyneet. Onnettarena toimi poliisiylijohtaja (muistuttaa erehdyttävästi edeltäjäänsä Knud Aasia) (entinen lottovalvoja) ja poimi taikurinhatusta pingispallon, johon oli kirjoitettu luku 70. Naisoletetulla oli pokkaa syyttää Lokkaa kääntämisestä ja tekstittämisestä. Sitähän tässä maailmassa on tehty iät ja ajat eikä siitä ole useinkaan tuomittu. Onhan tämä vallan merkillistä, kun dokumentaristi kuvaa ”rikoksen” niin striimaaja saa tuomion. Eikö normaalijärjen mukaan oikeudenpalvelijoiden olisi pitänyt olla kiitollisia siitä, että Lokka dokumentoi tämän kansanvihollisen ja agitaattorin kauhean vihapuheen. Tämähän on täyttä paskaa.
  Jos Mikael Cocacola eläisi tätä päivää hänet eittämättä tuomittaisiin Vehmersalmen käräjäoikeudessa kääntämis- ja tekstittämisrikoksesta ynnä kiihoittamisesta kansanryhmää vastaan. Sisältäähän kääntämänsä teos erittäin runsaasti raakuuksia ja kiihoittamista kansanryhmää (filistealaiset/palestiinalaiset) vastaan.
  Olisi mielenkiintoista nähdä se laskennallinen metodi millä päädyttiin lukuun 70. Olisivatko luvut 71 tai 69 olleet sittenkin parempia. Tätä asiaa pahkuroidaan hovioikeudessa hartaasti kuin mykkä paskalla.

 15. dirty jew 5.2.2020 at 21:38

  Linkin Marxia analysoivasta artikkelista:
  Niin monien juutalaisten vetovoima maailmanlaajuisesti marxilaisuuteen näyttää outolta, koska Marx ei ollut juutalaisten ihailija. Hän oli pohjimmiltaan juutalaista vihaava juutalainen. Lue viimeisin keskustelu aiheesta Internetissä:

  Marxin essee juutalaisuuden ongelmista, julkaistu alun perin vuonna 1844, sisältää seuraavan:
  Mikä on juutalaisen maallinen uskonto? Voittoa hakeva huijaus.
  Mikä on hänen maallinen jumalansa? Raha… Raha on Israelin maaginen jumala, jonka edessä ei voi olla muita jumalia.
  Raha heikentää kaikkia ihmisen jumalia – ja tekee niistä hyödykkeitä….
  Vekseli on juutalaisen todellinen jumala. Hänen jumalansa on vain illuusio, vekseli…. Juutalaisen kimeerinen kansallisuus on kauppiaan, yleensä rahamiehen, kansallisuus.

  Marx väittää, että ”viime kädessä juutalaisten vapautuminen on ihmiskunnan vapautumista juutalaisuudesta”. [9]

  Marxin omat sanat saattavat kuulostaa vahingollisilta juutalaisille kuten mikä muu tahansa, mitä oli kirjoitettu juutalaisista esim. Shakespearen Venetsian kauppiaassa ja Siionin viisasten pöytäkirjoissa

  The attraction of so many Jews world-wide to Marxism seems odd because Marx was no admirer of Jews as a people. He was, by all accounts a Jew-hating Jew. Read the latest discussion of the topic on the Internet:
  Marx’s essay, On the Jewish Question, originally published in 1844, contains the following:

  What is the worldly religion of the Jew? Huckstering. What is his worldly God? Money… Money is the jealous god of Israel, in face of which no other god may exist. Money degrades all the gods of man – and turns them into commodities…. The bill of exchange is the real god of the Jew. His god is only an illusory bill of exchange…. The chimerical nationality of the Jew is the nationality of the merchant, of the man of money in general.

  Marx argues that, “In the final analysis, the emancipation of the Jews is the emancipation of mankind from Judaism.”[9]
  Marx’s own words may sound as prejudicial toward Jews as anything that had been written about Jews from Shakespeare’s The Merchant of Venice to The Protocols of the Elders of Zion.

  Yllä sanotun valossa alla mainitun kiinalaisten Marx patsaan rakentamiseen lahjoittamat 220 milj taalaa voi halutessaan nähdä jopa rahaa ’isänmaanaan’ pitäviä juutalaisia halveksivana ellei antisemitistisenä .
  Kulttuurimarxismiin kiinalaisilta ei hyvää sanaa löydy ja koko marxismin aatekin on maassa lienee korvautumassa demokraattisella sosialismilla jossa kansa ei ole pelkkä eliitin väline. Lännen propagandassa Kiina toki on yhä maolainen peto.

  When one reads that in 2018 China’s government donated $200 million to have a monument to Marx erected in his birth city of Trier,[4] one is forced to emit not just “sigh”, but “awe”.
  The PRC government still regards Marxism-Leninism as its official ideology.[5] The PRC rulers may no longer follow the precepts of Marxist economics, but they never renounced Marx’ justification and glorification of violence. Moreover, Stephens is hardly unaware of the ongoing influence of “Cultural Marxism” world-wide, especially, in the West.[6]

  It’s no secret that the first Bolshevik government under Lenin was heavily Jewish. In his 1994 article “The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia’s Early Soviet Regime. Assessing the Grim Legacy of Soviet Communism”, Mark Weber argued that “most of the leading Communists who took control of Russia in 1917-20 were Jews.”[7]

  Ron Unz, a Jewish Internet entrepreneur, who runs The Unz Review, a popular interactive site, published the above article, and added more “forgotten” information on the role of the Jews in the Bolshevik government. See his article American Pravda: the Bolshevik Revolution and Its Aftermath.[8].
  Sighing at the Secrets of Jewish Genius
  Rebuttal to Bret Stephens’s The New York Times Column
  VLADISLAV KRASNOV
  https://www.unz.com/article/sighing-at-the-secrets-of-jewish-genius/

  • Perhetausta ja opiskeluvuodet

   Karl Marx syntyi juutalaiseen perheeseen Preussin Trierissä. Hänen isänsä Hirschel, sittemmin Heinrich, Marx oli lakimies, joka ajalle tyypillisen juutalaissyrjinnän takia kääntyi luterilaiseksi.[1] Kodissa vieraili kulttuurielämän edustajia joita innostivat valistusaatteet.[2]

 16. Suomen kansallisen kivääriyhdistyksen sihteeri Minna Helin koskettelee Kalergi-suunnitelman lisäksi toista varsin merkityksellistä asiaa eli ns. deepfake-videoita:

  ”KALERGI SUUNNITELMA

  Ilman pyrkimystä ja kiinnostusta tutkia historiallisia taustoja on vaikea ymmärtää nykykehitystä ja sen taustavaikuttajia. Yksi EU:n taustavaikuttajista on Vapaamuurarikreivi Richard Coudenhove-Kalergi. Richard Coudenhove-Kalergi kuului yhtenä ”Euroopan Yhteisön” alullepanijoista ja em. syystä johtuen hänen ajatuksiaan tai kirjaansa ”Praktischer Idealismus” ei voine sivuuttaa, jättää huomiotta, eikä sijoittaa myöskään kategoriaan salaliittoteorioita. Kalergi suunnitelma kertoo EU:n taustavaikuttajien todelliset ajatukset ja visiot yhteisestä eurooppalaisesta perheestä, eri Euroopan kansallisuuksien tuhoamisesta ja sekoittamisesta ns. ulkoeurooppalaiseen ihmismassaan, jota tätä tarkoitusta varten tuodaan Eurooppaan Afrikasta ja Lähi-idästä.

  Euroopan pakolaiskriisi ja länteen kohdistunut ns. kolmannen maailman invaasio on Kalergi suunnitelman käytännön toteuttamista ja sen tarkoituksena on kansallisvaltioiden ja eri Euroopan kansallisuuksien tuhoaminen. Maahanmuutolle kriittisiä, isänmaallisia ja kansallismielisiä tahoja pyritään leimaamaan rasisteiksi heidän mielipiteidensä vuoksi, koska valtamedia, poliittinen eliitti ja oikeuslaitos ovat omalta osaltaan mukana luomassa ja mahdollistamassa Kalergi suunnitelmaa. Kyse on Big Picture periaatteesta eli ns. ”yhteisestä hyvästä”, jonka hyvyyttä, sen todellista kohdistumista ja vaikutuksia voi kukin miettiä omalta osaltaan.

  Pan-Eurooppa liitto perusti 15.9.1978 Coudenhove-Kalergi säätiön. Säätiö muutettiin 20.2.2008 Eurooppalaiseksi yhteiskunnaksi European Society Coudenhove Kalergi jonka suora tulos integroitumispyrkimyksille on Euroopan Unioni. European Society Coudenhove Kalergi jakaa Eurooppa-palkintoa tahoille, jotka ovat onnistuneet merkittävällä tavalla ajamaan Kalergi suunnitelmaa eteenpäin. Palkinnon saajiin kuuluvat mm. Jean-Claude Juncker, Herman Van Rompuy ja Angela Merkel, mikä ei liene kenellekkään negatiivista EU kehitystä seuranneelle yllätys. Coudenhove-Kalergin suunnitelmaa kuvataan tietyissä piireissä jopa Euroopan ihmisten kansanmurhan suunnitelmaksi ja avaintermi on globaali hallinta.

  Vastakkainasettelun luominen ja jatkuvat mielenilmaisut kuten massiiviset tavallisen kansan kansannousut Keltaliiveinä Euroopassa ovat taustalla naruja vedelleen EU eliitin aikaansaannoksia. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että EU eliitin päämäärä todellakin on saada Kalergin perinnön mukaisesti Eurooppaan aikaiseksi sekalainen ihmismassa, joka ei koe olevansa osa mitään tiettyä kansaa ilman kansallista ylpeyttä sekä yhteenkuuluvuutta. Kyseessä on isänmaaton monikulttuurinen massa, joka ei tiedä omaa taustaansa ja on siksi helposti ohjattavissa sekä hallittavissa ilman pienintäkään pelkoa suljetun elitiin vallankäytön vastustamisesta.

  Vastakkainasettelua eivät luo tahot tai kansalaiset, jotka tuovat esille julkisuuteen erilaisia valtamedian uutisoimatta jättämiä päätöksiä, suunnitelmia tai tapahtumia. Vastakkainasettelua luo todelliset teot ja toimet, joiden takana on poliittinen EU eliitti ml. Suomen globalistinen eliitti. Kansalaisten ja eri kansanryhmien vastakkainasettelu johtuu globalistisen eliitin aikaansaannoksista, ei siis kenenkään mielipiteistä tai puheista. Tästä syystä poliittinen eliitti ja oikeuslaitos sekä poliittisesti ohjattu poliisi masinoivat poliittisia oikeudenkäyntejä mielipiteen- ja sananvapautta vastaan pyrkien samalla saamaan lainsäädäntöön sinne kuulumattomia epämääräisiä ja täysin tulkinnanvaraisia termistöjä kuten vihapuhe ja maalittaminen.

  Deepfake-videot ja muut ns. manipuloidut videot ovat videoita, jotka on tehty teknologiaa ja tekoälyä käyttäen vääristämään totuutta. Deepfake-videot on toteutettu mm. yhdistämällä erilaisia tekoja, liikkeitä, tapahtumia, ääntä ja ihmisten kasvoja, jonka ansiosta on luotu video joka näyttää aidolta olematta sitä eli kyseessä on selkeä manipulaatio. Uuden Suomen artikkeli Facebook kieltää videomanipulaatiot 2 kriteerillä – Jussi Halla-ahon ja Maria Ohisalon keskustelusta levinnyt väärennös näyttäisi täyttävän toisen tuo esille, että aidoilta vaikuttavat väärennetyt manipulaatiot kielletään mm. Facebookin taholta, mikäli ne täyttävät 2 eri kriteeriä. Tässäkin asiassa Facebookin taholta kuitenkin olennaista tulee olemaan, kehen manipulaatio kohdistuu ja onko manipulaatio globalistien ajaman poliittisesti korrektin linjan mukaista.

  Ensimmäinen kriteeri on videoeditointi tavalla, joka ei ole ilmeinen kestovertoihmiselle ja johdattelisi todennäköisesti jonkun ajattelemaan, että kohde sanoo videolla jotakin sellaista, mitä hän todellisuudessa ei ole sanonut. Toinen kriteeri koskee koneoppimista ja tekoälyä, joiden avulla video on saatu näyttämään aidolta siten, että väärennöksessä ihminen mm. tekee tai sanoo tekaistuja asioita, jotka näyttävät aidoilta olematta aitoja. Eli käytännössä kenen tahansa joskus julkaistulla videolla esitetyistä ”ulostuloista” voidaan muokata deepfake-videon mukainen manipuloitu versio, jolla ei ole mitään tekemistä tosiasioiden tai todellisuuden kanssa…”

  Koko artikkeli: https://www.nra.fi/index.php/2020/01/25/paasihteerin-ajatuksia-60/

  • ”…että EU eliitin päämäärä todellakin on saada Kalergin perinnön mukaisesti Eurooppaan aikaiseksi sekalainen ihmismassa, joka ei koe olevansa osa mitään tiettyä kansaa ilman kansallista ylpeyttä sekä yhteenkuuluvuutta. Kyseessä on isänmaaton monikulttuurinen massa, joka ei tiedä omaa taustaansa ja on siksi helposti ohjattavissa sekä hallittavissa…”
   Näin on, kyse on illumafian nwo-agendasta, siihen kuuluvasta Euroopan kalergisoimisesta. Eikä se ole estettävissä ellei EU hajoa ja siihen kuuluvat ja sen kahleissa olevat valtiot itsenäisty ja ala toimia Venäjän malliin joka haluaa pysyä suvereenina.
   https://www.genocidewatch.com/ten-stages-of-genocide

   • Suvereeneja ovat ja ilmeisesti haluavat pysyäkin sellaisina myös Norja, Sveitsi, Islanti ja nyt myös Britannia.

    Kalergi-suunnitelman vastustajien joukossa Unkari loistaa kirkkaana tähtenä:

    ”Ungersk MILITÄR utstationerad utmed gränsen till Serbien

    I juni 2019 berättade den ungerske premiärministerns chefssäkerhetsrådgivare Gyorgy Bakondi att antalet migranter som tar sig till norra Europa via Balkan ökar. Nu har Ungern ökat den militära närvaron utmed gränsen till Serbien.

    Redan i juni hade den ungerska gränspolisen tagit hjälp av militär för att säkra gränsen. Under perioden januari till maj 2019 greps omkring 4 700 migranter som illegalt forcerat gränsen.
    Nu har den ungerska regeringen utstationerat militärbåtar på gränsfloden Tisza där många illegala migranter försöker ta sig vidare norrut i Europa.
    Enligt ungerska myndigheter försöker omkring 100 migranter varje dag att illegalt ta sig in i landet från Serbien och Rumänien.

    Utöver gränspolisen har också 500 soldater utstationerats i området.

    I en intervju nyligen berättade biträdande försvarsminister Szilárd Németh att migranterna är välorganiserade och förberedda och har tillgång till avancerad teknisk utrustning.”

    https://samnytt.se/ungersk-militar-utstationerade-utmed-gransen-till-serbien/

    Vertailun vuoksi voi mainita, että syksyllä 2015 globalistista Bilderberg-EK:ta kumartava KANSATTOMAN, ISÄNMAATTOMAN Kokoomuksen PettUri Orpo komensi suomalaisia asevelvollisia Torniossa kantamaan maahamme tunkeutuneiden nuorten miespuolisten miehittäjien matkalaukkuja odottamaan tilattuihin linja-autoihin.

 17. Muun läpimädän läntisen valemedian tavoin Iltalehti valehtelee näin: ”Muun muassa väestötilastoihin ja erilaisiin dokumentteihin perustuvan historiantutkimuksen mukaan Saksan suorittamassa joukkomurhassa surmattiin noin 5–7 miljoonaa juutalaista.”

  Sionisti-banksterien Uuden maailmanjärjestyksen tyrannian juoksupojat SDP:ssä päättivät, että Pauliina Kuhlmann on erotettava valtuustoryhmästä, kun hän sanoi, että holokaustissa kuolleiden määrä on noin 25-kertaisesti yläkanttiin.
  (Onhan 6 demaripoliitikkoa aikoinaan käynyt hakemassa ohjeistusta sionisti-banksterien Bilderberg-kokouksissakin)

  Ks. ”Holokaustin kyseenalaistanut kuntapäättäjä aikoo jatkaa politiikassa – potkittiin ulos SDP:n valtuustoryhmästä, erosi itse kunnanhallituksesta”, https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/7caa9550-17ec-4558-bb04-17c236c9bcfc

 18. Näin kantaeurooppalaisten matalan intensiteetin valkoista kansanmurhaa johtavan DDR-Merkelin johtamassa miehitetyssä Saksassa – ja samaa agendaa tukeva Puna-Yle on hengessä mukana:

  ”Tämähän jo tiedettiin: anglosionistisen miehityshallinnon Saksassa ei ole demokratiaa

  Saksa on muodollisesti itsenäinen valtio kuten muutkin EU:n kontrollissa olevat maat, mutta sen lisäksi sen taakkana on viime sotien jälkeinen anglo-sionistinen miehityshallinto. Vaikka vuonna 1949 perustettu Saksan liittotasavalta vapautui länsiliittoutuneiden suorasta kontrollista maan länsiosassa, voitiin saksalaisia kontrolloida uudella perustuslailla, johon kirjattiin valtavasti etenkin amerikkalaisten asettamia vaatimuksia.

  Rampautetun perustuslain tarkoituksena oli estää riippumattoman ja itsetietoisen Saksan syntyminen. Käytännössä tämä on näkynyt Nato-joukkojen läsnäolona Saksan maaperällä ja kansallismielisille liikkeille asetettuina poliittisten toimivapauksien rajoituksina. Vielä tätäkin vaikuttavampaa on ollut saksalaisten sielujen henkinen miehittäminen matalaotsaisella amerikkalaisella roskakulttuurilla. Tosin tästä henkisestä syfiliksestä ovat joutuneet sotien jälkeen kärsimään muutkin kulttuurimaat kuin Saksa.

  Mikäli kaikista rajoituksista huolimatta joku perustuslakia pilkulleen noudattava maltillinen kansallismielinen puolue onnistuu saamaan Saksassa kansansuosiota, sen poliittinen toiminta pyritään estämään muiden puolueiden eristämispolitiikalla. Tähän mennessä tämä anti-demokraattinen taktiikka on toiminut valtakunnan tasolla, mutta valtapuolueiden menettäessä suosiotaan toimivien osavaltiohallintojen perustaminen on käynyt entistä vaikeammaksi ilman oikeistopopulistisen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen tukea.

  Saksassa poliittiseen ”skandaaliin” riitti siis se, että laillinen puolue käytti äänivaltaansa toisen puolueen ehdokkaan tukemiseen! Pääministeriä vaadittiin eromaan syystä, johon hän ei ole voinut itse mitenkään vaikuttaa. Miten hän olisi voinut estää AfD:tä äänestämästä häntä? Silti saksalaisvihamielisestä vasemmistosta koostuvalla oppositiolla on otsaa väittää Kemmerichin syyllistyneen tekopyhyyteen…

  Tänään Saksassa kumottiin kaikkien silmien edessä räikeästi demokratia kun liittotasavallan kansleri Angela Merkel vaati jyristen päätöksen kumoamista – demokratian nimissä tietenkin…

  Kello kuuden tv-uutistenlukija Piia Pasanen ei ollut Merkeliä totuudenmukaisempi sanoessaan, että ”ensimmäistä kertaa sitten natsiajan valituksi tuli ehdokas joka sai tuen äärioikeistolta”. On vaikea ymmärtää mikä konkreettinen yhteys demokraattisiin periaatteisiin sitoutuneella oikeistopopulistisella puolueella on vuonna 1933 valtaan nousseen kansallissosialistisen liikkeen kanssa. MITÄÄN POLIITTISTA YHTEYTTÄ EI LÖYDY, mutta saksalaisvihamieliset poliitikot ja valtamedian toimittajat yksinkertaisesti vain laittavat näiden kahden erilaisen puolueen välille yhtäläisyysmerkit. AfD:n perusteettoman mustamaalaamisen syynä ei ole mikään muu kuin riistää siltä moraalinen oikeutus kritisoida valtapuolueiden harjoittamaa KESTÄMÄTÖNTÄ MAAHANMUUTTOPOLITIIKKAA.

  Ikävä kyllä jo lastentarhoissa aloitettu kansallismasokistinen hulluus vaikuttaa suoraan saksalaisten Gutmensch-kansanosaan, joka haluaa signaloida julkisesti kuvittelemaansa moraalista ylemmyyttään…”

  Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2020/02/tamahan-jo-tiedettiin-anglosionistisen.html

 19. Norja vielä etnisesti liian homogeeninen ja liian valkoinen … hommia vielä paljon tehtävänä sanoo Ervin Kohn, juutalainen norjalaisen antirasistisen NGO-järjestön varajohtaja
  Suomikin varmaan vielä liian suomalainen …

  Jewish NGO Director on Norway Being Too White: “There is a Job to be Done.”

  Ervin Kohn is Jewish and the Deputy Director of the Norwegian Centre Against Racism, an anti-racism NGO based in Norway. Kohn describes Norwegian society as ethnically homogeneous meaning it’s mainly white. He says that Norway has not yet been ethnically diversified on a large scale saying “They’re is a job to be done,” referring to what he regards as the necessary ethnic dilution and replacement of the indigenous white Norwegian people. He describes his organization is “well funded” and “funded nicely”.
  He expresses dissatisfaction that the Norwegians are not yet educated on the ways of Islam and Judaism. Kohn’s organization receives millions of euro in funding to fulfill white genocide in Norway and intimidate any Norwegian who speaks out against it. His organization was embroiled in the dispute regarding Norway’s ban on male circumcision.

  Comment – Feb 9, 2020
  To put this into context, imagine that Ervin Cohn had said that some African country “was too Black” and “something must be done”. There would be an absolute outcry. The media would be going into overdrive over Cohn’s racism.

  Cohn’s statement would be denounced for what it is, effectively a call for genocide.

  However, because Cohn says the same thing about Norway and whites the media lets this pass without comment. Why the media hypocrisy? Or are they working to the same monstrous double standards as Ervin Cohn?
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=202236

  9 kommenttia linkissä

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here