Suomen talous ja työllisyys

Työllisyyspoliittisten asiantuntijoiden näkemykset ovat usein vahvan ideologisia ja irrallaan todellisesta kehityksestä, mikä näkyy mm. toistuvasti pieleen menevinä ennusteina.

36

Nummelan työvoimatoimisto. Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Näin vuoden alussa on hyvä kerrata, mitä tapahtui maan taloudessa ja työllisyydessä vuonna 2019. Meneillään taitaa olla edelleenkin kannunvalanta hallituksen talouspoliittisesta linjasta. Se ei ilmeisesti ole vieläkään kunnolla selkiytynyt.

Tilannetta mutkistaa se, että hallituksen ohjelman sisältöön pääsi kohtuuttomasti vaikuttamaan keskustan oikeistosiipi Juha Sipilän johdolla. Sipilän teemoja tukivat lisäksi hallituksen muut oikeistopuolueet, vihreät ja RKP, joita ilman hallitusohjelma voisi kuitenkin olla joiltain keskeisiltä osilta hieman toisenlainen. Niinpä tilanne ei ole optimaalinen, mutta kuitenkin siedettävä.

Tilannetta vaikeuttaa vielä sekin, että meneillään oleva maailmanlaajuinen ihmisvihamielisten vihreiden ekofasistien rynnistys on saanut liian vahvan otteen Suomessa. Tämä maailmanlopun odottajien lahko saa kvasitieteellisen perustelunsa IPCC:n kehnosta ilmastomallista, jonka virheellisyyden systemaattiset empiiriset mittaukset ovat osoittaneet. Asia vaatii kuitenkin oman juttunsa, jonka lupaan tehdä vielä joskus.

Tämän virtauksen pohjimmainen oikeistolainen luonne näkyy siinä, millaiseen lopputulokseen sen vaatimukset ovat nyt kiteytymässä. France 24 -tv-kanavalla seurattiin Davosin talousfoorumia päivittäin, ja oli aika uskomatonta katsella haastateltujen tekopyhää jeesustelua. Asian ydinhän oli siinä, että ko. bisnesihmiset olivat vain haistaneet ilmaista julkista rahaa.

Juuri niinhän on käymässä. Ursula von der Leyen esitti vasta Green Dealin, jossa pääomapiireille pumpataan 1000 miljardia Euroopan yhteisiä rahoja eli meidänkin rahojamme. Ne rahat tulisi käyttää valtioiden oikeasti tärkeiden tehtävien hoitoon eikä antaa ilman todellista vastiketta rikkaiden taskuun.

Suomessahan Valtion kehitysyhtiön VAKE:n varoille ollaan tekemässä samaa, joten valtion mahdollisuudet rahoittaa oikeasti tärkeitä tehtäviä menevät. Hallituksen prioriteetteina tulisi olla etusijalla hyvä koulutus, hyvä terveydenhuolto, hyvä vanhusten hoito, hyvä sosiaaliturva, hyvä infrastruktuuri, hyvä maanpuolustus jne. Tällaiset asiat, eivätkä siis tulonsiirtomekanismit köyhiltä rikkaille, ovat julkisen sektorin varsinaisia tehtäviä.

Poliittisessa kiistelyssä ei aina kaihdeta mitään keinoja vaan voidaan esittää perusteettomiakin väitteitä, joten on erityisen tärkeää selvittää, mitä empiirinen todellisuus kertoo maan kehityksestä. ”Muunnellun totuuden” kertominen kuitenkin osuu lopuksi omaan nilkkaan, vaikka tiedotusvälineiden hegemonia olisikin hyvin hanskassa.

Hallituksen taipaleella erityisesti Sipilän jengi hoiti Rinteen erottamisen, mutta lasken kuitenkin nykyhallituksen aloituskohdaksi Rinteen hallituksen valtaan astumisen, koska hallitusohjelmaa ei muutettu pääministerin vaihdon yhteydessä.

Talouskasvu vuonna 2019

Ensimmäiseksi on syytä palauttaa mieleen, miten maan ns. talousasiantuntijat arvioivat maan taloustilanteen ja kehityksen viime vuoden alkupuolella. Vuoden alussa meille kerrottiin, että maan talous on kääntymässä selvään laskuun ja jumittumassa jonnekin yhden prosentin alapuolelle.

Näitä ennusteita meille esittivät virallisilta tahoilta niin Valtionvarainministeriö (vrt. artikkeli ”Valtiovarainministeriön kasvuennusteVastavalkeassa) kuin Suomen Pankki. Samaa tarinaa meille esittivät myös julkisuuteen päässeet ns. ”maan parhaat ekonomistit”. Joukossa oli ainakin ETLA ja muitakin tutkimuslaitoksia (vrt. artikkeli ”Suomen taloustilanne ja poppamiesten taantumatanssiVastavalkeassa). Mahdolliset toisinajattelijaekonomistit eivät julkisuuteen juuri päätyneet.

Yllä on kuvio Suomen talouskasvusta 2010-luvulla. Ensimmäinen pystyviiva on vuoden 2015 alussa, jolloin maan talouskasvu pääsi positiiviselle puolelle euron valuuttakurssin n. 30–40 prosentin heikentymisen vuoksi.

Toinen pystyviiva on vuoden 2017 alussa, jolloin talouskasvu rupesi selvästi heikkenemään. Tämä kertoo myös sen, että KIKY-sopimus, joka astui voimaan juuri vuoden 2017 alussa, ei ainakaan vauhdittanut talouskasvua, vaikka ei sitä tietysti voi pitää ainoana kasvun hidastumisen syynäkään.

Viimeinen pystyviiva on sitten vuoden 2019 alussa ja osoittaa, että todellinen maan talouskehitys on ollut täysin päinvastainen kuin meille kerrotuissa ennusteissa. Tätä disinformaatiota on kuitenkin koko ajan toisteltu tiedotusvälineissä.

Näin tavallisena kansalaisena rupeaa hieman huolestuttamaan se, kuinka paljon hataraa ns. ”tietoa” meille yritetään syöttää ja olisivatko sen taustalla vain poliittiset intressit, joilla ajetaan maahan oikeistolaista, monetaristista talouspolitiikkaa. Sitähän talouspolitiikka on jo ollutkin pitkään, joten olisi ehkä parempi puhua ko. politiikan ylläpitämisestä.

Talousennusteita pidemmältä ajalta

Jos ajatellaan näiden virallisten tahojen talousennusteita pidemmällä tähtäimellä, niin näkökulmaa täytyy laajentaa. Alla onkin kuvio Suomen talouskasvusta vuodesta 1986 vuoden 2017 loppuun. Jotta kuvion saisi suhteutettua edelliseen kuvioon, on siihenkin merkitty pystyviivat vuosien 2015 ja 2017 alkuun. Vuodet 2018 ja 2019 eivät ole mukana.

Kuviossa ei ole mitään erikoista, vaan siinä näkyy aivan tavallisen kapitalistisen talouden kehityskulku. Vastaavanlaisia kuvioita tuottaisi mikä tahansa kapitalistinen maa, vaikkakin aika harvat maat onnistuvat pääsemään niin pahoihin sukelluksiin pohjamutiin kuin Suomi. Tähän saavutukseen päätyminen onkin edellyttänyt suomalaisilta poliitikoilta aivan erityistä ”viisautta ja taituruutta” ja maan ”parhaiden ekonomistien” suosituksilta aivan poikkeuksellista ”neuvokkuutta”.

Kapitalistista taloutta siis luonnehtii kuvion osoittamalla tavalla jatkuva vaihtelu nousu- ja laskukausien välillä ja ajoittain syöksytään syviin kriiseihin.

Talousteoreettisesti tämä on kiinnostavaa siksi, että se todistaa kapitalismissa olevan sisäsyntyisiä mekanismeja, jotka jatkuvasti tuottavat vaihtelua ja epätasapainotiloja. Niinpä uusklassisen koulukunnan esittämille ns. ”neutraalin markkinatalouden” (=kapitalismin) tasapainomalleille ei löydy empiirisestä todellisuudesta mitään perusteita.

Finanssikeplottelija Soros sattumoisin totesi joitain vuosia sitten nähdyssä dokumentissa, että häntä ei kiinnostanut akateeminen ura, koska hän ei uskonut ollenkaan yliopistoissa opetettuihin tasapainomalleihin. Hän onkin sittemmin onnistunut valuuttaoperaatioissaan hyödyntämään näitä kapitalismin epätasapainotiloja ja rikastumaan eri maiden veronmaksajien kustannuksella, koska hallitukset ja keskuspankit ovat käytännössä antaneet yhteisiä varoja suoraan keinottelijoille devalvaatioiden vastaisissa taisteluissaan.

Kapitalismi ei siis tuota tasapainotiloja, vaan se tuottaa jatkuvasti vaihteluja ja epätasapainotiloja. Tämä merkitsee myös sitä, että valtioiden talouksienkin pysyvä tasapainotila on mahdottomuus. Valtioiden talouksien ali- ja ylijäämätilanteet ovat todellisuudessa tarpeellisia, koska niiden avulla voidaan jonkin verran säädellä suhdanteita. Niinpä poliitikkojen pyrkimys tasapainottaa valtion talous ei ole järkevä.

Jos nyt muistellaan virallisten tahojen (VM ja Suomen pankki) ja joidenkin ns. asiantuntijoiden talousennusteita vuosien mittaan, niin niissä on toistunut jatkuvasti tietty kaava.

Niissä on niin kauan kuin jaksan muistaa ennustettu, että kasvu on hidastumassa ja jää sitten lähellä nollaa prosenttia olevalle tasolle pitkiksi ajoiksi. Kuvio 2 osoittaa, että koskaan sellaista ei ole todellisuudessa tapahtunut, joten jossain nyt mättää aika pahasti, kun tehdyt ennusteet ovat aina menneet pahasti pieleen.

Kuviosta 1 taas näimme, että viime vuodelle esitetyt negatiiviset ennusteet, jotka siis noudattivat samaa mekaanista kaavaa, menivät yhtä lailla pieleen, koska kehitys olikin positiivisempi. Tällainen tavallinen kansalainen kyllä alkaa menettää pahasti luottamuksensa näitä ennusteita tehtaileviin tahoihin ja alkaa epäillä niihin sisältyvän poliittista tarkoitushakuisuutta tai niiden olevan pelkkää politiikkaa.

Työllisyysasteesta

Nykyinen hallitus on asettanut tavoitteekseen 75 prosentin työllisyysasteen, mikä on mielestäni aika eriskummallinen ensisijaiseksi tavoitteeksi, koska työllisyysaste on seurausta yleisestä taloudellisesta kehityksestä, johon painopiste olisi hyvä suunnata. Siihenhän valtio voi vaikuttaa ensisijaisesti talous- ja rahapolitiikan linjavalinnoilla.

Lisäksi on ruvettu käyttämään sellaista eriskummallista käsitehirviötä kuin ”päätöspohjainen työpaikka”. Valtio voi tehdä päätöksiä työpaikoista vain silloin kun se itse päättää palkata lisää työntekijöitä, joihin valtiolla varmasti olisikin tarvetta helposti jonkin 30 000 verran, sillä sen verran huonoon tilaan ovat monetaristiset talouskuripoliitikot julkisen sektorin toiminnot ajaneet. Minkäänlaisia muita päätösperusteisia työpaikkoja hallitus ei voi luoda.

Tämän asian ympärille on lisäksi kehitelty selvästi demokratian vastaisia kuvioita. Uskoisin niiden olevan peräisin Sipilän oikeistoklikiltä, joka onnistui niitä ujuttamaan hallitusohjelmaan johtuen edullisesta neuvotteluasetelmasta, jolla oli helppo kiristää.

Onko Suomessa unohdettu, että maan perustuslain mukaan valta maassa kuuluu kansalle, jota edustaa eduskunta? Hallituksen kuuluu siten nauttia eduskunnan luottamusta. Vaaleissa annetaan aina kansalle tilaisuus arvioida puolueiden ja poliitikkojen onnistumista tehtävissään.

Nyt tätä demokraattista järjestystä yritetään murentaa tuolla järjettömällä höpinällä päätöspohjaisista työpaikoista, joissa onnistumisen arviointi on annettu jollekin valtiovarainministeriön virkamiesklikille. Siis kansalle ja eduskunnalle kuuluvaa valtaa ollaan antamassa VM:n virkamiehille, joilla ei ole ollut edellytyksiä edes arvioida maan taloustilannetta oikein. Hallituksen ei todellakaan tarvitse nauttia minkään virkamiesklikin luottamusta.

Jossain määrin samaa linjaa edustaa, jos ns. talousasiantuntijoiden ryhmän arvioita ruvetaan mekaanisesti noudattamaan. On syytä muistaa, että kansantaloustiedettä on kutsuttu poliittiseksi taloustieteeksi hyvistä syistä. Niinpä puolueetonta taloustieteilijäryhmää ei voi koota.

Tästä oli hyvänä osoituksena se, että Sipilän hallituksen aikana taloustieteilijäryhmästä poistettiin professori, jonka näkemykset eivät käyneet yksiin Sipilän poliittisten linjausten kanssa. Tietysti tuollaisia ryhmiä voi käyttää, mutta niille ei kuulu minkäänlaista valtaa, koska ne eivät voi olla puolueettomia.

Ja yleensäkin asiantuntijoita on hyvä käyttää apuna, kunhan niiden rooli ymmärretään oikein eikä piiloteta poliittisia toimia vetäytymällä ns. asiantuntijoiden selän taa.

Katsotaan vielä hiukan tarkemmin sitä, miten työllisyysaste on kehittynyt nykyhallituksen aikana. Alla ovat Tilastokeskuksen työllisyysasteluvut vuoden 2019 kesäkuusta alkaen.

2019K06 72,4
2019H07 72,5
2019E08 72,6
2019S09 72,7
2019L10 72,7
2019M11 72,9
2019J12 73,0

Yksinkertaisella matematiikalla voidaan laskea, että 73,0 % – 72,4 % = 0,6 %. Työllisyysaste on siis parantunut 6 kuukauden aikana 0,6 % eli 0,1 % kuukaudessa. Kun hallituksella on toimiaikaa jäljellä vielä sellaiset 40 kk, niin työllisyysaste paranisi nykyisellä vauhdilla 40 * 0,1 % = 4 %. Tällöin päästäisiin työllisyysasteeseen 73 % + 4 % = 77 %, mikä ylittäisi selvästi hallituksen tavoitteen 75 %.

Työttömyysasteen trendi ei ole vastaavalla tavalla pienentynyt, koska työtilanteen parantuessa työntekijät ovat aktivoituneet normaalilla tavalla työn hakuun, jolloin Tilastokeskuksen laskelmissa työvoiman määrä on kasvanut. Tällöin suurempi työllisten määrä ei ole näkynyt työttömyysasteen vastaavana laskuna.

Tämä laskennallinen ilmiö on esiintynyt aina nousukausien alkuvaiheissa, mutta näistä asioistahan nämä ”maan parhaat ekonomistit” eivät tiedä mitään. Työnhakijoiden aivan normaali aktivoituminen työpaikkojen tarjonnan lisääntyessä osoittaa myös sen, että maasta ei tarvitse kehittää fasistista pakkotyöleiriä, jollainen siinteli suurena haaveena Juha Sipilän ja Petteri Orpon silmissä heidän hallituksensa ajaessa niitä ns. vaikeita työllistämiskeinoja kuten KIKYä tai aktiivimallia.

Järkytyin kyllä hieman, kun kuulin myös Sanna Marinin puhuneen vaikeista työllistämistoimista, sillä ne ns. vaikeat päätökset merkitsevät vain työntekijöiden aseman heikentämistä eivätkä luo yhtään ainoaa uutta työpaikkaa, sillä yritykset palkkaavat kaikissa oloissa vain sen verran työntekijöitä kuin tarvitsevat ja se taas riippuu siitä, kuinka hyvin yritysten tuotteet menevät kaupaksi.

Demareiden tulisi kyllä miettiä toisenkin kerran, minkä vuoksi he ovat olemassa, eikä ruveta toteuttamaan oikeiston poliittisia tavoitteita. Pitkä liittoutuminen kokoomuksen kanssa on tainnut pistää päät hieman sekaisin. Lisäksi on hyvä ymmärtää, että koko taloustieteen uusklassinen koulukunta on kehittynyt pohjimmiltaan puolustamaan kapitalistien etuja, joten sitä edustavien asiantuntijoiden näkemyksiä on hyvä arvioida koulukunnan historian valossa.

Eduskunnan tutkimusryhmän puolueettomuus

On aivan pakko vielä mainita eduskunnan ns. ”puolueettoman” tutkimusryhmän väite siitä, että hallituksen jo päättämät sosiaaliturvan parannukset vähentäisivät 5000 työpaikkaa. Noin uskomatonta soopaa kuulee harvoin. Siltä porukalta ovat kyllä menneet syy- ja seuraussuhteet täysin sekaisin.

He ovat ilmeisesti löytäneet korrelaation työttömyysasteen ja sosiaaliturvamenojen kasvun välillä, mutta heidän vetämällään johtopäätöksellä, että sosiaaliturvamenot olisivat aiheuttaneet työttömyyden kasvun, ei ole mitään järjellistä pohjaa.

Kyllä syy- ja seuraussuhde menee niin päin, että työttömien määrän kasvu aiheuttaa sosiaaliturvamenojen kasvua. Kansantalouden ja työllisyyden kannalta on pelkästään positiivista, että työttömien kulutuskysyntä ei putoa nollaan sosiaaliturvan ansiosta, sillä silloin taloutta käynnissä pitävä kokonaiskysyntä ei pienene kohtuuttomasti. Ilman sosiaaliturvaa talouden syöksykierre vain syvenisi.

Eduskunnan tutkimusryhmän järjettömän johtopäätöksen pitäisi osoittaa erityisesti vasemmistopuolueille, millaisen tiedejoukon kanssa he ovat tekemisissä, kun kyse on uusklassisen koulutuksen saaneista taloustieteilijöistä. Ko. koulukunnan perusnäkemyksissä kaiken pahan alkuna talouselämässä ovat julkisen sektorin olemassaolo, sosiaaliturva ja työntekijöiden palkat.

Siitä syystähän ko. koulukunnan taloustieteilijät ovat jatkuvasti toistelleet, että pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden hyvä talouskehitys on taloustieteen teorioiden vastaista. Se on kuitenkin vain uusklassisen koulukunnan teorioiden vastaista, joten vain he eivät sitä ymmärrä. Suomeahan ei toisaalta enää voi laskea varsinaiseksi pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi.

Olen itsekin saanut uusklassisen koulutuksen, joten tunnen aika hyvin ko. koulukunnan perusnäkemyksiä. En kuitenkaan ole uusklassikko syistä, jotka juontavat jo lukioaikoihin, joten yliopistoon mennessäni en enää pystynyt ottamaan aivan tosissani uusklassisen ajattelun perusteita. Markkinoiden kysyntä ja tarjonta, jonka väitetään aina ohjaavan talouden tasapainoon, ei oikein riitä juuri mihinkään. Saihan yliopistossa kuitenkin menetelmäkoulutusta ja joidenkin yksittäisten alueiden hyviäkin analyyseja.

Lopuksi

Talouspoliittisessa keskustelussa esiin nousevissa väitteissä riittäisi vaikka kuinka paljon arvioitavaa empiirisen tiedon valossa. Tällaista tietoa on nykyisenä nettiaikana varsin helppo löytää, mutta kohtuus juttujenkin pituudessa. Ehkä asioihin täytyy palata joskus myöhemmin.

Lähteet

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus. ISSN=1798-7830. Joulukuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.2.2020].
http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tie_001_fi.html

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyti__kk/statfin_tyti_pxt_11ag.px/

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja. ISSN=1798-5404. Marraskuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.2.2020].
http://www.stat.fi/til/ktkk/2019/11/ktkk_2019_11_2020-01-15_tie_001_fi.html

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__kan__ktkk/statfin_ktkk_pxt_11tf.px/

Viittausohje

Tuomo Liias on eläkkeellä oleva taloustieteilijä, joka on tehnyt työuransa pääosin Tilastokeskuksessa.

36 KOMMENTTIA

 1. Itse, kun taloustieteitä opiskelin noin 30 vuotta sitten, sain kolmelta eri ihmiseltä konkretiaa tilastoista, numeroalisten arvojen keräämisvalheesta ja taloustunnuslukujen virheellisestä käytöstä.
  Ensimmäinen oli luennoitsija Välkky, sellaisiakin silloin oli sen harmaan ameebamassan joukossa. Hän osoitti joskus luentoaiheesta poiketen, kuinka juuri tilastokeskus kerää tarkoituksellisesti vääriä lukuarvoja ja tekee niillä politiikkaa, tai ainakin vääristää sitten lehdistön kautta asioiden todellisen olemisen. Vieläkin muistan hänen näytöksensä prosentuaalisesta laskennasta, keskiarvoluvusta ja meridiataliluvusta, jotka kaikki näyttää eri tavalla vaikka budjetin.
  Toinen oli ylioppilas Matikassa välkky. Hän intoili joskus tyhmän dosentin kanssa kisaaman,mitä tarkoittaa, kun ihmisille tehdään taulukko kolmesta luvusta, joilla ei ole mitään tekemistä taloustietojen kanssa. Se oli loistavaa ajatussalamaa, josta dosentti myönsi olevansa hämmentynyt, eikä osaa väitellä asiasta. Nykyään tämä ylioppilas on Atlantin takana proffana viisastelemassa rikkaiden kakarojen yliopistossa.
  Kolmas ihminen joka pystyi hämmentämään mieleni ja ottamaan pois typeryyden joutilaassa unessa olleet ”varmat ajatukseni”. Oli9n pitkän matikan muka osaajana aina luullut,että matkia on puhdasta ja ainutta oikeaa tietoa. Eihän se niin ole! Osaaja voi suistaa ajatuksettomassa tyhjyydessä vaeltajan jo väitteellä 1 + 1 = noin 2. Hän osaa sen numeroalisesti ja filosofisen päättelyn johdattamana näyttää toteenkin, kuten siinä parjatussa joukko-opissakin se kyettiin 1970- luvulla tekemään. Siis älkää olko niin varmoja siitäkään, että 1 + 2 = 3, tai nollia lisäämällä siitä tulee jokin käsitettävä Suomen valtiobudjetin osamomentti!

  • Kirjoitusvirhettä tulee, kun painaa k, ympäriltä tulee l,o,i,u,j,m, mukaan. Ei jaksa koko ajan palata korjaamaan….

 2. Töitä tunti viikossa,niin on tilastoissa työllinen,helppoa kikkailla tilastolla.Tosiasiassa näin työllisten kasvu ei kuitenkaan vähennä työttömyydestä aiheutivia kustannuksia,mutta hei me saatiin tavoite täytettyä.

 3. > Työllisyyspoliittisten asiantuntijoiden
  > näkemykset ovat usein vahvan ideologisia ja
  > irrallaan todellisesta kehityksestä

  Kenen leipää syöt,
  sen lauluja laulat.

  Kuinka monta valtion rahoituksesta riippumatonta talousasiantuntijaa meidän julkisuudessamme lopultakaan on, niin monta erilaista asiantuntemusta on käytettävissä. Harvat riippumattomat tutkijat eivät julkisuuteen “ilmaiseksi” heittele “tutkimus”tuloksiaan. – Vain propaganda on ilmaista. Oikean tiedon saamiseksi pitää tehdä työtä.

  – Esimerkiksi koko yliopistolaitos kaikkine professoreineen on täysin riippuvainen valtion rahoituksesta. Poliittisesti väärän tiedon julkaiseminen iskee ensimmäisenä tutkijaan, joka menettää jatkorahoituksen tutkimukselleen ja katkaisee urakehityksen.
  – (Valtion) Rahalla ostettua tutkimusta. – “Tällaista tietoa on nykyisenä nettiaikana varsin helppo löytää”, kirjoitat loppuun.

  Poliittisesti rahoitetun tutkimuksen ainoa päämäärä on saada lisää ääniä vaaleissa.

  – Kriisit pitävät poliitikot leivässä ja siksi niitä tarvitaan. Kuvittelepa poliitikko, joka sanoo kansalle juuri pelastaneensa koko kansakunnan järkyttävältä talousromahdukselta viisaiden päätösten ansiosta. Mikä on hänen uskottavuutensa?
  – Sen sijaan äänestäjä kyllä valitsee “kokeneen” poliitikon, joka “ryhtyy ankariin toimiin” syyllisten rankaisemiseksi jo aiheutuneen katastrofin seurauksena. Tällä tavoin edustuksellinen hallinto välttämättä tarvitsee katastrofeja (sotia, talousromahduksia, epidemioita, …) pitääkseen valtaan päässeet poliitikot edelleen vallan kahvassa.

  > kapitalismissa olevan sisäsyntyisiä
  > mekanismeja, jotka jatkuvasti tuottavat
  > vaihtelua ja epätasapainotiloja. Niinpä
  > uusklassisen koulukunnan esittämille
  > ns. ”neutraalin markkinatalouden”
  > (=kapitalismin) tasapainomalleille ei löydy
  > empiirisestä todellisuudesta mitään
  > perusteita

  Syklisyys ja vaihtelut ovat luonnon itsensä, elämän, tunnusmerkkejä. Vain kuolleen aivokäyrä on tasainen ilman nousuja ja laskuja.

  – Voidaanko ajatella, että panemalla toimeen oikeita päätöksiä, hallitus voisi poistaa vuoden- ja vuorokaudenaikojen syklisyyden ja meille lopultakin saataisiin ikuinen kesä, jossa aurinko ei koskaan laske tai nouse.

  Kolmas kohta

  On jo lähtökohtaisesti väärin ajatella talousjärjestelmän olevan tuotantokoneisto, ikään kuin tehdas, joka tuottaa maksimaalisen määrän hyvinvointia, kunhan vain hallitus osaa virittää sääntönappulat oikeaan asentoon. (Ja kaikenlainen talouskeskustelu pitäisi käydä vain siitä missä asennossa nappuloiden pitää olla.)
  – Sanoihan jo itse Leninkin, että Neuvostoliittoa pitää johtaa kuin isoa tehdasta.

  Vain orjuuteen perustuvassa järjestelmässä on mahdollista poistaa talouden syklit. Silloin orjan, maaorjan tai valtion orjan elämä on jo ennalta säädetty ja pieninkin poikkeama tältä oikealta uralta rangaistaan poistamalla nousut ja laskut aivokäyrästä.

  Markkinoiden tehtävä on luoda tulevaisuus, tulevaisuuden tuotanto. Poistaa tarpeeton tuotanto ja korvata se uudella.
  – Tuota tulevaisuutta ei tiedä edes yksittäinen kuluttaja. Miten sitten hallitus voisi sen tietää?
  – Kuluttajan mieli on ailahteleva ja sen mukaisesti vaihtelee sen tulevaisuudenkuva, johon hän haluaa astua.
  – Kuluttaja ei välttämättä kauppaan mennessään edes tiedä ostaako hän tummaa vaiko vaaleaa kahvia. Kuinka hallituksen pitäisi sitten osata kuukausia ja vuosia etukäteen arvata tuon kuluttajan tulevat mielihalut ja säätää tuotantokoneisto oikein? Ja mitä järkeä ylipäätään on siinä, että hallitus keskenään pohtii sitä kuinka tummaksi kahvi pitää paahtaa? Tällaisten asioiden parissa hallitusten agendat kuitenkin pyörivät.

  Talousjärjestelmän pitää integroida kulutus ja tuotanto toisiinsa.
  – Että kuluttaja on samalla tuottaja.
  – Että tuotannon ja kulutuksen välinen kuilu on mahdollisimman matala. Että välikäsiä on mahdollisimman vähän.
  – Mene metsään ja syö mustikoita mättäältä. Silloin tuotannon ja kulutuksen välinen kuilu on lyhyt.
  – Mene työhön ja osta mustikat. Silloin joudut työlläsi tuottamaan mustikat myös virkamiesten ja kaikkien välikäsien pöytään.

  • https://www.nykysuomi.com/2020/02/07/ilja-janitskin-on-kuollut/#comment-45366

   Kommentti kopioitu.
   🙂

   Itselleni tällainen kommenttien kopioiminen on myönteinen ilmiö.
   – Kommenttini oli kopioimisen arvoinen.
   – Vaikka se olisikin kopioitu pahassa tarkoituksessa, viesti on levinnyt edelleen. (Kunnia meni, mutta maine kasvoi.)
   – Kommentoija on laittanut omaa aikaansa ja taitoansa editoidessaan sisältöä.
   – Kiitos!

   Kommenttieni tarkoitus ei ole lisätä (CopyRight) omistusoikeuksieni määrää vaan “levittää sanomaa” (CopyLeft), tuoda ajatus esille, jotta sitä jalostamalla kehitymme edelleen aina vain parempiin ideoihin.
   – Kommentin kopioiminen on yksi askel sillä tiellä, että tieto jalostuu laajetessaan.

   Tietoa on kahdenlaista: Julkinen ja Salainen.

   Julkinen tieto on sitä arvokkaampaa, mitä enemmän sitä jaetaan ja levitetään. Esimerkiksi Raamattu (ja moraalikirjallisuus yleensä): mitä laajemmin opetukset tunnetaan, sitä enemmän yhteiskunta hyötyy yhteisestä moraalipohjasta.
   – Kansakunta vaurastuu ja
   – elämän laatu paranee.

   Ei pidä kuitenkaan kuvitella, että kaikki julkinen tieto on arvokasta. Merkittävä osa julkisesta tiedosta on Propagandaa.

   Salainen tieto on sitä arvokkaampaa mitä harvempi sen tuntee. Silti salaisen tiedon tuottaja saattaa olla kykenemätön itse hyötymään tiedosta. Silloin se kannattaa myydä.
   – Onhan tietenkin salaisuuksia, joiden myyminen julkisen tiedon valossa arvioituna on arvotonta toimintaa, moraalisesti halveksuttavaa.

 4. Kyllähän tilastoissakin riittää kritisoitavaa, mutta esim. tuossa keskiarvo ja mediaanijutussa on esim. Tilastokeskuksen tulonjakotilastoissa jo otettu tavaksi julkaista sekä keskitulot että mediaanitulot, vaikka sielläkin riittäisi lisäkehiteltävää. Tuota kuvaamaani talouskehitystä tukevat myös Työ- ja elinkeinoministeriön tiedot, jotka eivät ole varsinaisesti tilastoja , vaan suoria kirjauksia tapahtumista, kuten työnhakijoiden määristä tai uusien avointen työpaikkojen määristä.

  Yksi mahdollinen väärinkäsitys jutusta on kyllä syytä korjata jo etukäteen. Pyrin jutussa mahdollisimman objektiivisesti kuvaamaan, mitä taloudessa on vuoden 2019 aikana tapahtunut ja miten siitä on annettu meille virheellistä kuvaa. En kuitenkaan edes pyri väittämään, että tämä tiedotusvälineissä esitettyä positiivisempi kehitys olisi ollut pääosin nykyisen hallituksen ansiota.

  Silloin syyllistyisin yhtä paksuun propagandaan kuin Sipilän hallitus väittäessään toiminta-aikansa hyvää talouskehitystä omaksi ansiokseen. Sipilän hallituksen toimet olisivat vain heikentäneet talouskehitystä, mutta euron raju devalvoituminen (30 – 40 %) riitti kuitenkin pitämään taloutta ja työllisyyskehitystä positiivisella uralla.

  Yleensäkin hallitusten mahdollisuudet vaikuttaa talouskehitykseen ovat rajalliset, sillä talouselämä pyörii omien lainalaisuuksiensa mukaan ja vaikkapa valuuttakurssien muutokset ovat todella merkittäviä vaikuttajia. Hallitukset voivat vain jossain määrin parantaa tai heikentää talouden kulloistakin kehitysvaihetta. Tosin devalvaatiot olivat tekijä, jolla oli todella suuri vaikutus.

  Vuoden 2019 hyvän kehityksen taustalla oli ymmärtääkseni lähinnä kaksi tekijää. Ensinnä euron kurssi pysyi juuri ja juuri siedettävällä tasolla. Toiseksi suomalainen kapitalismi kääntyi noususuhdanteeseen kevään 2019 aikana. Tämä suhdannevaihtelu on kapitalismissa sisäsyntyistä. Hallituksen käynnistämillä infrastruktuurihankkeillakin oli positiivista vaikutusta, joten pieni plussa hallituksellekin.

  Kestääkö noususuhdanne, on vielä hiukan kysymysmerkkien takana. Hallituksen linjaukset, joilla esim. valtion menot kasvavat jonkin verran, tukevat kuitenkin talouden positiivista kehitystä. Tässä suhteessa ei missään nimessä saisi lähteä enää leikkauksiin, sillä ne olisivat tuhoisia. Tämä onkin se merkittävin talouspoliittinen ero Sipilän hallituksen ja nykyhallituksen välillä.

  Kaikkein paras turva kielteistä kehitystä vastaan olisi kuitenkin irtautuminen euroalueesta ja siirtyminen kelluvaan valuuttaan, sillä silloin maa voisi sopeutua joustavammin tilanteeseen kuin tilanteeseen.

  • Kiitos, Tuomo Liias, varsin kiinnostavasta kirjoituksestasi. Siinä on kosolti osuvaa kritiikkiä. Toivottavasti sanomasi saa mahdollisimman suuren levikin.

   Itse olen yrittänyt selvitellä kansantalustieteen ja taloustieteen perusteita, mutta hankalaa on, koska näyttää siltä, että ekonomistit itse eivät useinkaan määrittele käyttämiään käsitteitä. Piilossa pidetään aivan alkeellisetkin asiat. Otan vain pari esimerkkiä. Ja ensiksi taustaksi: Olen aikanaan oppinut, että ’tieteellisessä’ tai yleensä vakavassa selvitys- ja tutkimustyössä tulisi aloittaa asianomaisen alan peruskäsitteisstä ja käytettyjen käsitteiden määrittelemisestä. Näyttää siltä, että’ talous”tieteessä” on ihan omat ’lakinsa’. Epäselväksi jää jopa alan oppikirjoissa, millaisessa talousjärjestelmässä kirjoittaja katsoo maassamme elettävän. Toisin sanoen sitä talousjärjestelmää, jota kuvataan, ei edes nimetä (sic!). Myöskään ei kerrota, millaista taloustiedettä tai mitä talousteoriaa kirjoittaja edustaa. Tulee pakostakin mieleen, että ekonomistit pelkäävät leimautumistaan eli että kaikki kortit on pidettävä visusti salassa – ilmeisesti viimeiseen hengenvetoon saakka.

   Kun silmäilemme toiseen suuntaan, havaitsemme, että siellä – toisaalla – ollaan sentään hiukan avoimempia. Eli jos puhutaan vaikkapa valtiomuodosta, kerrotaan ainakin sen verran, tarkoitetaanko esimerkiksi tasavaltaa, liittovaltiota vai kirkkovaltiota. Hallitusmuodon tapauksessa tuodaan esiin, onko kysymys demokratiasta, aristokratiasta vai diktatuurista. Ja oikeusjörjestelmästä puheen ollen tehdään selväksi, tarkastellaanko romaanis-germaaniselle traditiolle perustuvaa oikeusjärjestelmää vai common law -oikeusjärjestelmää.

   Kun olen yrittänyt selvittää itselleni, millaisessa talousjärjestelmässä elän, en ole löytänyt viranomaisten esityksistä enkä ekonomistien kirjoista asiaan yksiselitteistä vastausta. Olen päätynyt siihen uskomattomaan tulokseen, että asiasta mitä ilmeisimmin ei ole selkeää konsensusta (anno Domini 2020!). Ja kun olen varovasti yrittänyt ehdotella, että Suomi on kyllä EU:n perustamissopimuksessa sitoutunut sosiaaliseen markkinatalouteen, olen jäänyt joko ilman vastausta tai epämääräistä torjuntaa.

   Lopulta huojennuksekseni tein löydön (josta olen aiemmin VV:ssä raportoinut). Suomen Pankin (SP) pääjohtaja on sentään tunnistanut termin ja jopa todennut, että SP sellaiseen talousjärjestelmään pyrkii. Hetken päästä palaan tähän asiaan. Ensiksi kuitenkin kertomus eräästä jännittävästä episodista.

   Kun olin törmännyt vaikenemisen muuriin, päätin lopulta kääntyä VM:n puoleen. (Toki en siltä liikoja odotellut.) Tiedustelin (mm.) seuraavaa: Kysymykseni koskee VM:n verkkosivustoa. Siinä on paljon tietoa, mutta aivan perustietoja etsivä joutuu ihmettelemään, kun näyttää siltä, että sivustolta puuttuu koko joukko (kansan)talouden perustietoja. Sivustolta ei näytä löytyvän vastausta
   esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mikä on nimeltään Suomen talousjärjestelmä? Eli mikä termi kuvaa VM:n mielestä parhaiten maamme nykyistä talousjärjestelmää?

   Vastaukseksi sain seuraavaa: VM:llä ei ole omaa määritelmää Suomen talousjärjestelmästä. Asiantuntijamme antoi kaksi määritelmää.
   Nuo määritelmät olivat:
   Ensyclopedia Britannica: Finland’s economy is based primarily on private ownership and free enterprise; in some sectors, however, the government exercises a monopoly or a leading role.

   CIA World Factbook: Finland has a highly industrialized, largely free-market economy (…) Trade is important, with exports accounting for over one-third of GDP in recent years. The government is open to, and actively takes steps to attract, foreign direct investment.

   Jotenkin ajattelen olevan surullista, että pienen valtion mahtava ministeriö toimii ainoan supervallan
   julkistaman kuvauksen ’alla’. Eli ettei ole antaa mitään omaa maan omilla kansalliskielillä.

   Oudoksuin asiaa VM:lle ja ilmoitin, että SP:ssa oli toisin.

   Sain vastauksen. Ääni kellossa oli muuttunut: Vastaaja oli keskustellut kysymyksestä ministeriön asiantuntijan kanssa. Tuloksena oli, että VM:ssä käsitys Suomen talousjärjestelmästä on sama kuin Suomen Pankissa, ja se pohjautuu EU:n kantaviin periaatteisiin, jotka on määritelty EU-sopimuksissa.

   Että tämmöinen tapaus, VM:n kanssa. Mutta nyt siihen SP:iin.

   ”Kun Suomen Pankin suunnalta tarkastelemme kotimaan talouspolitiikkaa, lähtökohtamme on aina lakisääteinen tehtävämme, jonka nojalla tavoitteeksemme on hintavakauden lisäksi asetettu kestävä kehitys, tasapainoinen talouskasvu sekä täystyöllisyyteen tähtäävä, kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous.[1]”
   [korostukset ja kursivointi TK:n]
   ———-
   [1] Vrt. Laki Suomen Pankista, § 1-2, sekä EU:n perussopimus, § 3.

   (lähde: Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen kasvu epävarmuuden maailmassa? Suomen Pankin vuosikertomuksen 2018 julkaisutilaisuus. Puhe perjantaina 26.4.2019.)

   Laki Suomen Pankista (214/1998):

   Suomen Pankki on Suomen keskuspankki. Se on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos. (1. pykälän 1. momentti)
   Suomen Pankki toimii Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa, jäljempänä perustamissopimus, sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä, jäljempänä perussääntö, määrätyllä tavalla osana Euroopan keskuspankkijärjestelmää.(2. momentti)
   Hoitaessaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän tehtäviä Suomen Pankki toimii Euroopan keskuspankin suuntaviivojen ja ohjeiden mukaisesti.(3. momentti)

   Suomen Pankin ensisijaisena tavoitteena on perustamissopimuksen mukaisesti pitää yllä hintavakautta.(2. pykälän 1. momentti)
   Suomen Pankin on perustamissopimuksen mukaisesti tuettava muidenkin talouspolitiikan tavoitteiden saavuttamista vaarantamatta kuitenkaan 1 momentissa säädettyä tavoitetta.(2. momentti).

   EU:n perustamissopimuksen (Sopimus Euroopan unionista) (konsolidoitu toisinto 2016) 3. artiklan 3.kohdan ensimmäinen kappale: ”Unioni toteuttaa sisämarkkinat. Se pyrkii Euroopan kestävään kehitykseen, jonka perustana ovat tasapainoinen talouskasvu ja hintavakaus, täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous sekä korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen. Se edistää tieteellistä ja teknistä kehitystä. [korostukset ja kursivointi TK:n]

   Summa summarum: Suomen Pankin lähtökohtana on sen lakisääteinen tehtävä, jonka nojalla SP:n tavoitteeksi on hintavakauden lisäksi asetettu kestävä kehitys, tasapainoinen talouskasvu sekä täystyöllisyyteen tähtäävä, kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous.

   Ja nyt siis on käynyt ilmi, että VM:ssä käsitys Suomen talousjärjestelmästä on sama kuin Suomen Pankissa, ja se pohjautuu EU:n kantaviin periaatteisiin, jotka on määritelty EU-sopimuksissa.

   Case closed?

   No, ei ihan. Hiukan jää askarruttamaan, Tuomo, eräs kirjoituksesi, jossa toteat mm.:
   ”(…) sellaista talousjärjestelmää kuin vapaa markkinatalous ei ole olemassakaan, (…).”

   Wikipedia nimeää mm. seuraavanlaisia talousjärjestelmiä: Anarkismi, Feodalismi, Islamilainen talous, Liberalismi, Libertarismi, Kapitalismi, Markkinatalous, Osallisuustalous, Sekatalous, Sosialismi, Vihreä talous.

   Millä termillä, Tuomo, itse kuvaisit maamme nykyistä talousjärjestelmää? Entäpä EU:n?

   • Talousjärjestelmästä näyttävät lähes kaikki ihmiset olevan aivan liikuttavan yksimielisiä. Kapitalismissa on jotain epäilyttävää ja kielteistä, joten erityisesti oikeistolaiset selittävät, että emmehän me elä kapitalismissa, vaan jossain sekavasti määritellyssä sekataloudessa tai aivan kauhean avoimessa ja vapaassa markkinataloudessa ja jopa oikein EU:kin on väsännyt oman eufemisminsa, jota Suomenkin pikkuherrat tietysti nöyrästi kumartavat.

    Talousteoriassa uusklassinen koulukunta aloitti tämän erilaisten kiertoilmausten kehittämisen, jotta ei tarvitsisi sanoa tuota pahaa sanaa: kapitalismi. Käsitykseni mukaan elämme ja olemme eläneet kapitalismissa aina 1700- ja 1800- luvuilla tapahtuneesta kapitalismin syntymisestä lähtien. Tosin Hollannissa syntyi kapitalismin alkeita jo 1600-luvulla kauppakapitalismin muodossa.

    Kapitalismin ydin on se, että pääomat ovat yksityiskapitalistien omistuksessa, joten he elävät pelkästään pääomien tuotoilla korkojen, osinkojen tai vuokratulojen muodossa tarvitsematta tehdä päivääkään työtä ja vieläpä kasaavat itselleen valtavat omaisuudet pääomatulojen avulla.

    Niinpä kapitalismin keskeisin ristiriita on työn ja pääoman ristiriita, jonka olemassaoloa tai viime aikaista kärjistymistä tuskin kukaan on voinut olla huomaamatta vieläkin meneillään olevien tuloneuvottelujen aikana.

    Kapitalismin luonteessa on toki ollut erilaisia aste-eroja riippuen lähinnä siitä, kuinka hyvin työväenliike on onnistunut taistelullaan parantamaan yhteiskunnan sosiaali- tai koulutusoloja ja ay-liike työehtoja. Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on ollut ikäänkuin pehmein kapitalismin muoto, jossa työväestön ja yleensä köyhien asemaa oli onnistuttu parantamaan.

    Suomessahan hyvinvointiyhteiskuntaa on romutettu viimeiset 30 vuotta, kun talouspolitiikassa omaksuttiin Chilen sotilasjuntan talouspolitiikka eli monetarismi. Sehän näkyy köyhyyden ja sen tuomien pahojen ongelmien lisääntymisenä ja jopa nälänhätänä, mistä kertovat leipäjonot.

    Valtion omistuksen laajuudella on ollut merkitystä siinä mielessä, että sen kautta osa pääomatuloista on ohjautunut ns. yhteiseen hyvään eikä kapitalistien taskuihin, mutta kapitalismin luonnetta sekään ei ole olennaisesti muuttanut. Eli kapitalismissa tässä elellään, vaikka mahdollisesti uusiakin eufemismeja kehitellään asian piilottamiseksi.

 5. Vähän oudolta tuntui tuo sitoutuminen tiettyyn työllisyysasteeseen muka hyvivoinnin parantamisen ehtona kun työllistyminen on riippuvainen taloustilanteesta ja jollei valtiolla ei varaa omin varoin työllistää niin tavoitteeseen ei päästä.
  Tässäkin hallituksessa on osalla köyhän kyykytyshenkeä ja rikkaiden verohelpotusten hyväksyjiä niin eipä ole häävit mahdollisuudet pitää kansalaisten hyvinvoinnista kiinni kun mistään ei ole tulossa lisää verotuloja valtiolle vaan ovat pakenemassa veroparatiisin verottomuuteen.
  Hallitus sitten nyhjää soten kanssa kuten edellinenkin hallitus joka sitten kaatuu kepulaisten kieroiluun loppupelissä sen maakuntamallista.
  Suomessa on enää niin vähän hyvinvointivaltion säilyttäjiä ja yhä enemmän köyhän kyykyttäjiä että nyt voi nostaa kädet ylös luovuttamisen merkiksi ja antaa mennä kun alamäki on päättymätön.

  • Työllisyysaste on ilmeisesti pelkkä oikeistopiiskurien valitsema työkalu köyhän kansan kyykytykseen. Tilastointitapa vaikuttaa erityisen paljon ja haluttu lukema voidaan vetää hatusta. Alla on vertailun vuoksi lukuja USA:sta. Tuosta Kokoomuksen, Perussuomalaisten, Sipilä-Kepun, oikeistodemareiden, oikeistovihreiden, kristillisdemokraattien ja RKP:n ihanne- ja kultamaasta, jossa piiskat viuhuvat ja työvoima joustaa. Mutta USA:n työllisyysaste ei olekaan erityisen korkea. Ao. tilastossa se on vain 63,4%

   https://tradingeconomics.com/united-states/labor-force-participation-rate

   OECD:n tilastossa USA:n lukemat paranevat ja ne ovat 73,6%. Mutta, mitä ihmettä! OECD:n tilastossa Suomen työllisyysaste onkin 78% ja yksi teollistuneiden maiden parhaita (siis, jos korkeaa työllisyysastetta pidetään ihanteena, mitä se ei välttämättä edes ole, vrt. yhden työssäkäyvän vanhemman perhemalli, joka oli Suomessakin vielä varsin yleinen 1970-luvulla).

   https://data.oecd.org/emp/labour-force-participation-rate.htm

  • niin,kyllähän niiden konstit ”työllistää” on ainakin kyykytystä,surutta pistetään verorahoja hyödyttömiin ”kuntouttaviin”toimiin.varmaan samalla rahalla sais oikeestikkin työllistettyä.hävittäjiin löytyy helposti rahat,miljardilla sais työllistettyä 25 000 henkilöä 40 000€ palkalle vuodessa,josta sitten varmaan ainakin puolet erilaisina veroina palais valtiolle,ja varmaan tuottais kulutuskin uusia töitä.ja oikeiston ajama kuva,että työttömien kyykytys ja kaikki pakottaminen,ja leikkaukset,muka lisäis työpaikkoja on hiukan erikoinen ajatus.jos oikeesti halu lisätä työpaikkoja,niin varmaan olis muitakin keinoja,vaikka verottaa jollain työllisyysverolla enemmän vähän työllistäviä,mutta suuria voittoja tekeviä yrityksiä.semmonen ei edes kohdistuis,kuin hyvin pärjääviin.esim pankit,jotka vähentäny rajusti palveluja,ja henkilöstöö.miten ne aikoinaan tulikaan toimeen,kun joka kaupunginosassa oli joka pankilla konttori,auki oli 9.30-17.00,ei ollut ”palvelumaksujakaan”.korkojakin maksoivat
   sitten noi sote jutut,kun terveyspalveluja ajettiin yksityisille,jotka veroja sitten kiertää,ja verovaroista saa tuloja,lääkäritkin usein osakkaita,että niidenkään palkoista veroja kerry,no konttori työntekijöiltä,ja hoitajilta varmaan jotain tulee takaisin.
   ja poliitikot itte pahimpia verovarojen käyttäjiä,vaikka niin veronmaksajina esiintyykin,niin kuitenkin niiden palkat ja etuudet tulee verovaroista,samalla logiikalla työttömätkin on veronmaksajia…ja suhteellisesti jopa parempia,kun taitaa kaikki mennä takaisin kiertoon heiltä

   • ja vielä piti semmoistakin ehdottaa,että kansanedustajilla pitäis palkka määräytyä samaantapaan,kuin pääluottamusmiehellä,eli keskitulo+siihen joku osa päälle.että kansan keskituloihin(palkka)joku lisä päälle.
    ja muut edut pois,outoo,että mitä enemmän tienaa,niin sitä enemmän tarvii ja saa muitakin etuja,kyllä tavallinen kansalainen joutuu kaiken itse kustantaan siitä palkastaan

 6. Hyvä artikkeli. Kiky-Kinky perversiosta päästään eroon. Koko ajatus taisi olla umpikieron lestan vedätystä. Kun pyhän kilpailukyvyn parantamiseksi ei kehdattu esittää palkkojen alentamistä ja devalvaatiokonstikaan ei ollut käytettävissä, niin keksittiin tämä. Kuinkahan moni penssiinin ostaja uskoo, että bensan hinta ei nouse, kun ostaa automaatilta aina 20 eurolla tätä tislettä ja saa aina kerta kerralta vähemmän. Niin, maksaahan se aina vain sen 20 euroa.
  Olen kuullut huhuja tavallisesti perillä olevista lähteistä, että kikyn korvaukseksi oltaisiin kokoomusnuorten ajatushautomossa (luulevat, että mätämunista jotain kuoriutuisi; ehkä kultamunia pyöräytteleviä hanhia) esittävät, että EK:n (nuo sieluttomat kalansilmäiset mammonan palvelijat) taholta alettaisiin työntekijöille pakkosyöttää sodanaikaisia Pervitin-pillereitä loppuviikosta kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Sibala on Suomen poliittisen historian suurin kusettaja. Monikaan ei tiedä, että tämän ekslusiivisen lahkon ulkopuolisia saa huijata mielin määrin. Teltassa he kuunneltuaan loitsun ”suksen tuksen nimesä ja sovintoveresä kaikki synnit ovat antheeksi annetut” jälkeen he ovat taas vapaita tekemään ihan mitä tahansa.

 7. Hallitusta ohjailee myös VMn virkamiehet kuten on ilmennyt maastapoistumisverosta jonka virkamiehet ei sano sopivan Suomeen vaikka melkein kaikissa pohjoismaissa ja suurimmissa EUmaissa se on voimassa. Asia ei myöskään kepulle sovi vaikka luulisi ettei heidän kannattajissaan maastapoistujia pahemmin ole mutta lieneekö Sipilällä sitten maastapoistumisaikeita ja on Kulmunille perustellut että veroa ei voi säätää.
  Vihreiden ekotalous myös syö valtion taloutta jos muu puolueet anrtaa niin tapahtua mutta ekotalouden alku ei näyttänyt ensi päätösten perusteella lupaavalta ellei sitten tukea anneta investointeina eikä yritystukina.
  Perusteettomat valtion tuet suuryrityksille on myös yksi keino valtion veropohjaa laajentaa jos veronkiertäjiä ei saa verottaa.Saa nähdä saadaanko siitä hallituksessa esitys vaikka vaikeaa se varmasti on kun melkein kaikilla puolueilla on sidoksia suuryrityksiin ja ajatus saattaa taas kuivua kasaan.
  Suomen valtion taloutta uhkaa myös tuleva hävittäjähankinta joka aiheuttaa valtion talouteen vuosikymmenien tulovajeen jos aikovat kalleimpia koneita hankkia jotka voi maksaa 100 miljardia käyttöikänsä aikana.

  • Tästä valtion talouteen aiheutuvasta kasvavasta tulovajeesta ollaan varsinkin halitustasolla ja tällä sivustolla hiljaa kuin kusi sukassa :

   ”Pauli Vahtera: Maahanmuutto maksaa Suomelle 3,2 miljardia euroa vuodessa”,
   https://www.iltalehti.fi/talous/a/200a4e99-a71a-4b7a-a6de-6369cca9e348

   ja koska Ohisalon mukaan ”turvapaikan haku on perusoikeus” (ja hän jättää ääneen sanomatta että taikasana ”asylum” sen vielä Suomen valtakunnan rajalla tuplavarmistaa) niin tuo tulovaje tulee tulevaisuudessa kasvamaan arvaamattomasti:

   ”Gunnar Heinsohn: 950 miljoonaa afrikkalaista ja arabia tekevät lopun Euroopasta vuosisadan puoliväliin mennessä”,
   https://www.kansalainen.fi/950-miljoonaa-afrikkalaista-ja-arabia-tekevat-lopun-euroopasta-vuosisadan-puolivaliin-mennessa/

   Jotkut OMAN MAANSA kansalaiset etusijalle asettavat hallitukset ovat Heinsohnin esilletuoman uhan ottaneet todesta, esim.

   ”Bosnia-Hertsegovinan turvallisuusministeri Fahrudin Radončić sanoi maanantaina Zagrebissa Kroatiassa, että ELINTASOPAKOLAISUUS ei ole humanitaarinen asia. Hän tulee myös tekemään kaikkensa, että Bosnia-Hertsegovinasta tule siirtolaisten ”parkkialuetta”.”
   https://www.kansalainen.fi/bosnian-turvallisuusministeri-zagrebissa-bosniasta-ei-tule-siirtolaisten-parkkialuetta/

   ”YK:n raportin mukaan alle 3 % vuonna 2016 Italiaan Välimeren yli tulleista turvapaikanhakijoista pidettiin oikeina pakolaisina.

   Italiaan saapui viime vuonna [v. 2016] 181 436 maahanmuuttajaa YK:n raportin mukaan. Suurin osa heistä saapui Välimeren yli. Vain 4808 heistä sai Italiasta turvapaikan, ja 90 334 hakijaa julistettiin laittomiksi.”

   Sen sijaan Ohisalo ja viherpuna-hallitus ilmeisesti päästää KAIKKI tuon tyypin pakolOiset asylum-taikasanalla nauttimaan Suomen veronmaksajien kustantamasta anteliaasta sosiaaliturvasta, kun seuraava elintasopakolaisaalto rysähtää.

   • Osa Ohisalon/viherpuna-hallituksen ”pakolais”-politiikkaa?

    ”Tärkein tieto sinulle, Suomeen muuttanut. Lue selkosuomeksi.” Näin mainostaa Kela Iltalehden etusivulla jättikokoisessa mainoksessaan. Linkin takaa löytyy sivusto, jossa Kela suoranaisesti tuputtaa rahaa selkosuomella.

    Kelan mainostama ”tärkein tieto” koostuu sivustosta, jolla kerrotaan erilaisista tukimuodoista.

    Voit saada neljä viidesosaa asumismenoistasi tukena. Eniten rahaa saa Helsingissä. Voit saada kansaneläkettä. Ja takuueläkettä. Äitiysavustusta, äitíysrahaa, opintorahaa, opimateriaalilisää, toimeentulotukea, työttömyyspäivärahaa.

    – Sinulla on oikeus Kelan tukiin, jos muutat vakinaisesti Suomeen, sivusto kertoo.

    Kelan sivusto tarjoaa palveluitaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saameksi sekä venäjän, eestin, kurdin, arabian, farsin ja somalian kielellä.

    Miksi Kela käyttää rahaa mainontaan voidakseen kertoa, että tulkaa hakemaan täältä rahaa?

    Mainostaminen Iltalehden etusivun jättibannerissa ei ole ilmaista. Mainoskampanjoiden hinnat lähtevät 5000 eurosta.

    Suomen Uutiset kertoi aikaisemmin Kelan julkaisemasta arabiankielisestä videosta, jossa iloinen naishahmo tuputti katsojille tukea. Video ei ole enää saatavilla.”

    https://www.suomenuutiset.fi/kela-maksaa-sen-mainostamisesta-etta-se-voi-tuputtaa-suomeen-tulleille-ilmaista-rahaa/

    Tuo tieto on varmasti kännyköiden välityksellä kaiutettu reaaliajassa Afrikan kaukaisimpaankin kolkkaan.

   • EUhan junaili pakolaiset omien sääntöjensä vastaisesti eri EUmaihin kuten Suomeen 30 000 matua ja silloinen Sipilän hallitus ei tehnyt mitään sen estämiseksi. Siitä aiheutui tuo 3,2 miljardin vuosittainen menoerä valtiolle. Matujen tulo saattaa olla myös Suomen herrojen salainen suunnitelma valtansa vahvistamiseksi.
    Se nyt ei ollut Sipilän ainoa sähellys sillä epäonnistunut sote maksoi yhteiskunnalle miljardin ja samoin Sipilästä johtuvat kikylakot toisen miljardin. Sipilä taas hankki omaisuutensa yhteiskunnan tuella niin Björnikin ja kun kumpikin on saanut tarpeeksi rahaa niin sittenpä sitä halutaan köyhiltä riistää lisää.
    Saa nähdä mitä nykyinen hallitus tekee Jos tänne tääs pyrkii kymmeniä tuhsnsia onko kanttia kieltäytyä mutta kyllä orpolapset voidaan kansan mielestä tänne tuoda kun kerran on raavaita miehiäkin tänne raahattu.
    Sipilä nykyään eduskunnassa nolona luimistelee kun sen hallituksen lakeja eduskunnassa nyt kumotaan.

 8. ”Tuomo Liias on eläkkeellä oleva taloustieteilijä, joka on tehnyt työuransa pääosin Tilastokeskuksessa.”
  Pystytkö Tuomo kertomaan vuosien 1991 – 1999 välisen ajan tilastokeskuksessa vallanneen käytännön talous- konkurssi ja mielenterveysasioiden vuoksi itsemurhaan tehneiden tilastojen kaunistamisesta? Aiheestahan on kirjoittanut kevyesti tutkinut toimittaja Mauno Saari, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin silloinen johtaja, muutama toimittaja ja emerituslääkäri. Sanomahan on, että korkealta konklaavista tuli käsky muuntaa kotitapaturmiksi, liikenneonnettomuuksiksi ja muuksi, kuin itsemurhiksi kuolemia, joita todella tilastollisesti alkoi olla liikaa nousukäyrässä.
  Miten 250 – 300 lisääntynyttä itsemurhaa vuodessa sekoitettiin muuhun kuolleisuuteen? Älä kerro, jos olet konklaavin miehille vannonut aktuaarivalan, tai veljesvalan jalka pystyssä sukattomalla kengällä Josafatin kalliopelotteella!

  • Valitettavasti en tunne koko asiaa. Olin siellä taloustilastojen puolella, joissa ei noista asioista tiedetty juuri mitään. Tilastokeskuksessa on niin monien alojen tilastoja, että kukaan ei voi tuntea kunnolla muuta kuin sen oman lähialueensa asioita.

   • Jotenkinhan Ahon, Lipposen ja Kataisen hallitukset ne sotkivat. Ampumalla, hirttämällä, autolla, hukuttamalla tai muuten tehdyt tapauksethan olivat poliisipiirien papereissa jotenkin oikein, mutta muuttuivat teillä tolastoissa sitten muuksi, kuten jotkut ovat saaneet sanottua ja tutkittua.

 9. Vatuttaako…? kuuntelen…
  Suomessa on käynnissä suuri murros – asuntoa ei välttämättä kannata ostaa
  kertoo IS
  No, tuossa ei mitään yllättävää ainakaan minulle, arvasin sen jo muutama vuosi sitten
  Varmaan sama romahdus koskee pian muitakin asioita, esim. autoja

  Vain eliitti saa omistaa, emme me joiden tehtävä on palvella. Kun meitä on kovin helppo huijata niin pysytään köyhinä. Ja otetaan velkaa ja eletään velkavankeudessa. Tai tehdään itsari sitten kun ei enää pystytä maksamaan velkoja.

  https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000006403708.html

 10. ”Kaikkein paras turva kielteistä kehitystä vastaan olisi kuitenkin irtautuminen euroalueesta ja siirtyminen kelluvaan valuuttaan, sillä silloin maa voisi sopeutua joustavammin tilanteeseen kuin tilanteeseen.”

  Niin juuri. Suomesta ei kuitenkaan löydy riittävästi poliitkkoja, jotka ryhtyisivät ajamaan kansakuntaa ulos euroalueesta.

  Ei tarvitse muuta kuin lyödä faktat tiskiin, ja sanoa bye bye.
  Suomen ”liittyminen” on ollut lainvastainen toimenpide.

  Tämä asia on perusteellisesti selvitetty Jorma Jaakkolan nettisivuilla.

  Laittomat sopimukset eivät ole
  sitovia.

 11. Kapitalismia on tuettu ja autettu uuteen nousuun moneen otteeseen ympäri maailmaa verovaroin. Tämähän on tietysti vain luonnollista NWO -kommunismissa.

  • Kapitalismia auttaa paitsi valtiot niin jokainen kansalainen osaltaan kuluttamalla niinpä kaikki taloudellinen toiminta pitäisi olla valtion hallussa pääosin että hyvinvointi jakaantuisi tasan kansalaisten kesken. Näinhän Suomessa oli tilanne muutama vuosikymmen sitten mutta EU sitten muutti kaiken vapaaksi riistaksi kapitalismille ja nyt Suomi on kuilun partaalla. Kapitalismi ei ikinä ole tullut toimeen ilman valtion tukea joten muutos on perusteltu.

 12. NWO -kommunismin yksi kulmakivistä on että voitot yksityistetään ja tappiot kansallistetaan.

 13. Sipilän hallituksen jäljiltä Suomi on ’de facto’ kovaa uusliberalismia suosiva oikeistovaltio, jossa isot korporaatiot tekevät mitä lystäävät. Suomen elinkeinorakenne ei ole monimuotoinen, ei suosi pienimuotoisuutta ja tämänkin vuoksi rakenteellinen työttömyys jää melko korkeaksi. Täällä vaadittaisiin ehdottomasti tulonsiirtoja, koska yksipuolisen ja ylitehostetun elinkeinorakenteen vuoksi kaikille ihmisille ei voida tarjota kykyjä, taipumusta, kiinnostusta tai arvoja vastaavaa ammattia toimeentulon lähteeksi. Tulonsiirtoja Suomessa vielä on, mutta niiden ostovoimaa nakertaa se, että rahavaltaa ja finanssimarkkinoita suosimalla keskuspankki EKP on vedättänyt omaisuusarvojen hinnat ylös, mikä heijastuu reaalitalouteen kohonneina elinkustannuksia. Myös verottaja on Suomessa ahne ja valtio tai kunnat tehottomia tai haluttomia suuntaamaan tulonsiirtoja väestön hyvinvointia edistävällä tavalla. Toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto ulottuu enää vain osaan väestöstä. Tämäkään ei riitä, vaan ollaan jo suunnittelemassa uutta oikeistohallituskoalitiota, joka sitten veisi perille asti Suomessa aloitetun sosiaalidarwinistisen projektin. Antti Rinne teki parhaansa kehityksen oikaisemiseksi, mutta hallitukseen pakkoraossa otettujen oikeistovoimien jarrutus ja sabotaasi purivat. Median vyörytys sosiaalisempaa politiikkaa vastaan on ollut myös rajua. Demarien kerran hukattua missiota omistamattoman luokan etujen ajajana ei tahdo löytyä enää mistään ja puoluetta hieman raaputtamalla sieltä aina löytyy oikeistodemareita haluttuihin tehtäviin. Vasemmistossa sivuprojekteista on tullut pääprojekteja ja pääprojektista vain sivuprojekti ja harrastelu. Ei olekaan ihme, kun vasemmistoa jopa oikeistossa avoimesti pilkataan ja että eräskin oikeistopuolue voi melkein uskottavasti ilmoittaa olevansa ”työväenpuolue” tai ”vähävaraisten asialla”.

  On peräti ironista, että jos Bernie Sanders sattuisi pääsemään USA:ssa ehdolle, hän uskoakseni löisi Trumpin rehellisissä vaaleissa ja sen jälkeen USA menisi Suomen ohi vasemmalta. (USA:n tuntien näin ei kuitenkaan tule käymään).

  • ”…Sipilän hallituksen jäljiltä Suomi on ’de facto’ kovaa uusliberalismia suosiva oikeistovaltio, jossa isot korporaatiot tekevät mitä lystäävät…”
   Sionismin ohjaama Lesta- mafia tuhosi maan ja nyt orpo-mafia jatkaa…
   Molemmilla on ollut ja on presidentin ja eduskunnan tuki.
   IPUn tavoiteohjelman kannattajana kyllä surkuttelen maamme perikatoa mutta minkäs teet kun itsenäisyys ja kansanvalta ei kansaa inspiroi vaan edustuksellinen, todellisen demokratian tappava ja eliittivallan mahdollistama demokratia jyllää
   https://www.ipu.fi/tavoiteohjelma

   • ”Sionismin ohjaama Lesta- mafia tuhosi maan ja nyt orpo-mafia jatkaa…”
    Politiikka, myös oman maamme, on kytköksissä uskontoon mikä näkyy erityisen vahvana sionismissa. Mutta onko eri ns. abrahamilaisten uskontojen välillä lopulta kovinkaan suurta eroa.

    Kristittyjen teologien ja eri lahkojen oppi tai uskonto lupaa tuonpuoleista pelastusta jos seuraa Jeesusta josta Paavali ja Vatikaani teki oman ’yksin uskosta’ tulkintansa jolle historian Jeesus olisi kääntänyt selkänsä kun hän korosti Mooseksen antamien käskyjen merkitystä elämää ohjaavana voimana.
    Vaikka juutalaisuus halveksii Jeesusta niin silti kristityissä on suuri joukko niitä jotka tukevat sionisteja. ’Lesta-mafian’ Sipilä on vain yksi monista. Kun he tukevat sionismia niin he samalla halveksivat Jeesusta johon sanovat uskovansa.

    Islamilla on Allah ja paratiisipaikka tulee kun seuraa profeetta Muhammedin lakia ja käskyjä.

    Juutalaislla taas on Tooran Yahweh (The Destroyer God) ja paratiisia luvataan jo täällä maan päällä kun muut on saatu voitettua ja alistettua Y:n vallan alle. Se on merkinnyt ja merkitsee jatkuvia sotia ja siksi Juutalaisuus näyttäisi faktojen pohjalta näistä kolmesta uskonnosta ’pakanallisimmalta’ vaikka pakanallisia piirteitä voi löytää kaikista.
    American Pravda: Oddities of the Jewish Religion
    RON UNZ
    Over the years prominent Israeli rabbis have sometimes publicly debated whether Jewish power has now become sufficiently great that all the Christian churches of Jerusalem, Bethleham, and other nearby areas can finally be destroyed, and the entire Holy Land completely cleansed of all traces of its Christian contamination. Some have taken this position, but most have urged prudence, arguing that Jews needed to gain some additional strength before they should take such a risky step. These days, many tens of millions of zealous Christians and especially Christian Zionists are enthusiastic advocates for Jews, Judaism, and Israel, and I strongly suspect that at least some of that enthusiasm is based upon ignorance.

    ”Vuosien mittaan israelilaiset rabbit ovat joskus julkisesti keskustelleet siitä, onko juutalaisten voima nyt tullut riittävän suureksi, että kaikki Jerusalemin, Bethlehamin ja muiden lähialueiden kristilliset kirkot voidaan lopultakin tuhota ja koko Pyhä maa puhdistaa kokonaan kaikesta kristinuskon saasteista. Jotkut ovat ottaneet tämän kannan, mutta useimmat ovat vaatineet varovaisuutta väittäen, että juutalaisten tarvitsee saada lisää vahvuutta ennen kuin heidän olisi ryhdyttävä niin riskialttiisiin toimiin.
    Nykyään monet kymmenet miljoonat innokkaat kristityt ja erityisesti kristilliset sionistit ovat innokkaita juutalaisten, juutalaisuuden ja Israelin kannattajia, ja vahvasti epäilen, että ainakin osa tästä innostuksesta perustuu tietämättömyyteen.” — Näin ashkenazi Ron Unz
    http://www.unz.com/runz/american-pravda-oddities-of-the-jewish-religion/

    • > Vaikka juutalaisuus halveksii Jeesusta niin silti kristityissä on suuri joukko niitä jotka tukevat sionisteja. ’Lesta-mafian’ Sipilä on vain yksi monista. Kun he tukevat sionismia niin he samalla halveksivat Jeesusta johon sanovat uskovansa. >

     Älä nyt viitti, ”tietämättömyyteen” perustuvat sinunkin kommenttisi. Kaikki uskonnot ja kultit muodostavat yhden uskonnon, ne kuuluvat tähän orjuuden aikakauteen ja sille yksikään meistä ei mitään voi. Mitä järkee siis on taistella tuulimyllyjä vastaan? Muutos tulee kun on muutoksen aika, ja silloin kaikki uskonnot, kuin myös sodat ja eriarvoisuus häviävät!

     Jeesus kyllä tunnisti oman itsensä, tietoisuutensa ja tiensä alfasta omegaan, ja juuri sen vuoksi hän ei rikollisia tuominnut.

     • Ei hän vain tuominnut vaan taisteli niitä vastaan.
      Taistelu kyllä puhuu sen puolesta että tuomitsi pahuuden.
      Mutta sinulla on nuo omat juttusi.

 14. Suomen talousongelmia:
  Lait antavat kansalle enemmän etuuksia, kuin kansantalous jaksaa kantaa. Seurauksena on nyt n. 10 miljardin euron kestävyysvaje, raskas verotus ja valtion velkaantuminen.
  Valtion taloutta heikentävät mm.:
  – yritystuet n. 4 miljardia euroa vuodessa, esim. maailman runsain tuulivoimala tuki,
  – säätiöiden ja ay-liikkeen verovapaudet,
  – ulkomaille menevät osingot ja korot verovapaati, johtuen valtion tekemistä verosopimuksisita,
  – julkisen sektorin monopolitoimintoja on myyty ulkomaisille huijariyrityksille,
  – maahamuuttajien aiheuttamat kulut,
  – valtion ”kruununjalokivet” on myyty ulkomaille alehintoihin.
  Eduskunta on säätänyt tähän tilanteeseen johtaneet lait vuosikymmenien kuluessa.
  Ja edessä on 10 miljardin euron häivehävittäjä hankinta. Katkaiseeko se jo kansan ”kamelinselän” ?

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here