Maan ympäristöministeriö on käytännössä estänyt teknologian käyttöönoton siihen asti, että sen terveys- ja ympäristövaikutuksista saadaan tutkimustietoa.

Sveitsi on tähän asti kuulunut maailman innokkaimpiin 5G-teknologian eli ns. viidennen sukupolven langattoman datayhteyden käyttöönottajiin. Alppimaassa rakennettiin yksin viime vuonna yli 2000 antennimastoa langattomien verkkojen päivittämiseksi.

Sveitsin ympäristöministeriö on vastuussa turvallisuuskriteereistä, joita teleoperaattorien laitteiden on noudatettava. The Financial Times uutisoi, että tammikuun lopulla maan aluehallinnoille eli kantoneille lähettämässään kirjeessä ministeriö viittaa kansainvälisen standardin puutteeseen ja toteaa, että säteilyn raja-arvojen määrittämiseksi tarvitaan antennimastoilla suoritettavia testejä, mahdollisuuksien mukaan todellista käyttöä vastaavissa olosuhteissa. ”Tämä työ tulee vaatimaan aikansa”, kirjeessä todetaan. Asiasta on uutisoinut myös Total Telecom -sivusto ja Suomessa Turun Sanomat.

Ilman keskushallinnolta saatuja kriteereitä kantonien täytyisi lisensoida 5G-infrastruktuuri käyttäen olemassaolevia säteilyn raja-arvoja, mikä sulkee pois 5G:n käytön joitain poikkeuksia lukuun ottamatta.

Useat kantonit olivat jo vapaaehtoisesti keskeyttäneet teknologian käyttöönoton terveysriskeihin liittyvän epävarmuuden vuoksi.

Sveitsin suurin teleoperaattori Swisscom on todennut ymmärtävänsä uusiin teknologioihin liittyvät pelot, mutta toteaa, ettei antennisäteilyn haitallisista vaikutuksista ihmisten terveyteen sallittujen arvojen puitteissa ole todisteita. Yritys myös muistuttaa, että maassa on käytössä ”kymmenen kertaa maailman terveysjärjestön suosituksia tiukemmat raja-arvot paikoissa, joissa ihmiset viettävät pidempiä aikoja”.

Sveitsissä vaikuttaa voimakas 5G:n vastainen kansanliike, mutta myös maan lääkäriliitto on kehottanut varovaisuuteen 5G:n osalta viitaten teknologian mahdollisiin haittavaikutuksiin hermojärjestelmälle ja jopa syöpäriskiin.

Kansalaisaloitteissa vaaditaan laillisesti sitovia kansanäänestyksiä 5G:stä. Yhdessä aloitteessa halutaan saada operaattorit vastuulliseksi teknologian aiheuttamista terveyshaitoista: operaattorit ovat korvausvelvollisia mikäli eivät pysty osoittamaan, ettei haitta aiheutunut 5G-infrastruktuurista. Toisessa aloitteessa vaaditaan säteilylle tiukkoja raja-arvoja ja asukkaille veto-oikeutta 5G-rakennushankkeisiin alueellaan. Kansalaisloitteiden läpimenoon tarvitaan Sveitsissä 100 000 allekirjoituksen kertyminen 18 kuukauden kuluessa.

Myös Euroopan parlamentti haluaa tutkimuksia 5G:stä

Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun (European Parliament Research Service) tuore selonteko nostaa esiin kysymyksen 5G:n myötä rakennettavien miljardien uusien korkeampitaajuisten tietoliikenneyhteyksien, kuten tukiasemien ja muiden laitteiden, säteilyvaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Raportissa todetaan, että sätely on jatkuvaa ja kohdistuu koko väestöön, mukaan lukien lapset, ja ettei säteilyn taukoamattomuuden vaikutuksista ole vielä tutkimustietoa.

EU-raportissa katsotaan tarpeelliseksi kerätä tutkijoita eri aloilta, erityisesti lääketieteen ja fysiikan tai insinööritieteen aloilta, 5G:n vaikutusten selvittämiseksi. Siinä myös viitataan siihen, että Euroopan neuvoston säteilyaltistuksen rajoittamista koskevat suositukset ovat 20 vuotta vanhoja eikä niissä oteta huomioon 5G:n teknisiä ominaisuuksia.

Lähteet

Sam Jones | The Financial Times (12.2.2020): Switzerland halts rollout of 5G over health concerns
(uudelleenjulkaistu kokonaisuutena Ecoterra-sivustolla)

Harry Baldock | Total Telecom (13.2.2020): Switzerland pauses 5G over health fears

European Parliament Think Tank (11.2.2020): Effects of 5G wireless communication on human health

Artikkelikuva: Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

OIKAISU 15.1.2020 klo 1.45: korjattu organisaatioiden nimien suomennoksia, mm. Swiss Medical Association = Sveitsin lääkäriliitto
PÄIVITYS 14.5.2020 klo 10.30: Lisätty linkki Turun Sanomien artikkeliin sekä FT:n artikkelin uudelleenjulkaisuun Ecoterra-sivustolla

32 KOMMENTTIA

 1. Kannattaa tutkia myös pitkäaikaisvaikutukset ihmisten aivoihin sillä 5Gn taajuus on kaksin kertainen mikroaaltouunin taajuuteen nähden. Pieni tehoinenkin 5G voi pikkuhiljaa käristää käyttäjänsä aivot rusinaksi kovassa puhelimen käytössä.

 2. Sveitsissä telekom-yritykset näköjään eivät ole onnistuneet lahjomaan hiljaiseksi säteilyturvallisuudesta vastaavaa viranomaistahoa.
  Meillä päinvastaista esimerkkiä ei tarvitse hakea kaukaa!

  Meillä läpimätä valtaVALEmediakin vaikenee EMF-säteilyn terveysriskeistä, jotka ovat olleet tutkitusti tiedossa jo melkein puoli vuosisataa:

  ”#002: More than 2000 Documents prior to 1972 on Bioeffects of Radio Frequency Radiation

  The value of the Glaser 1972 document is to counter the statements that “credible” research does not exist showing non-thermal effects. This is a false statement promoted by those who are either unaware of the literature or unwilling to admit this radiation, at levels to which we are currently exposed, can be harmful.

  Credible research does exist; it has been around for decades; and it has been largely ignored by those responsible for public and occupational health.”

  https://magdahavas.com/pick-of-the-week-1-more-than-2000-documents-prior-to-1972-on-bioeffects-of-radio-frequency-radiation/

 3. Mikä yhteys on koronaviruksella, kemikalivanoilla, rokotteilla ja 5G:llä?
  Seuraavassa on muutama poiminto pitkänpuoleisesta artikkelista ja niistä saa vain vaillinaisen käsityksen kokonaisuudesta ellei lue koko artikkelia.

  ”The Most Premeditated and Highly Organized Depopulation Scheme in World History

  Wuhan coronavirus pandemic STAGED to cover-up the public health crisis caused by
  the intensive 5G roll-out in Wuhan City in 2019

  QUESTION: Is the bioengineered coronavirus pandemic being purposefully propagated globally in order to further facilitate the military deployment of 5G worldwide?
  The answer to that critical question is of paramount importance to every person on the planet because of how forcefully the 5G juggernaut is moving across the land.

  ISRAEL: World Headquarters for the 5G Roll-out

  Now, this is where the plot thickens.
  The Zionist Government of Israel has made it a global mission to commandeer the military deployment of 5G throughout the world community of nations.

  Because the future capital for the planned One World Government is Jerusalem, the ruling Zionists know that they must control the entire 5G roll-out, just as they are presently (and unlawfully) doing in the USA. There is no greater promoter of 5G than President Donald Trump, which is why he has even stated with great pride that he can’t wait for 6G in the United States!
  All of this rabid 5G development and IoT build-out surreptitiously overseen by Tel Aviv demands an answer to why 5G is not permitted in Israel.
  Answer: Here’s why 5G is NOT allowed in Israel where it was developed.

  There’s only one way to correctly comprehend the pivotal role that Israel plays in the emerging New World Order. The rogue, criminal, apartheid State of Israel was literally created as the global headquarters for the Khazarian Mafia high command. Which begs the question:
  How, exactly, was Israel established and empowered over the course of the 20th century?
  This is how!

  Huawei
  When you follow the BIG money behind Huawei, it becomes clear that the largest Chinese multinational technology company is really owned and operated by the International Banking Cartel.

  Publicly-traded corporations the size of Huawei are only permitted to acquire so much market share with the blessing of the International Banking Cartel (IBC). The IBC is in turn overseen by the Khazarian Mafia whose headquarters happens to be in Tel Aviv.

  The deal that China made with its secret masters in London and New York City is quite similar to the one that President Boris Yeltsin made with the very same banksters (IBC) which covertly approved the Fall of the Berlin Wall.

  COMMUNISM: A Jewish Creation for World Takeover
  The essential point here is that communism was first used by the banksters in China (and Russia) to establish an enormous archipelago of concentration camps for slave-workers nationwide, which were then converted into corporate plantations after the entirely staged ‘fall’ of communism.

  COMMUNIST CHINA: Established by Jewish Revolutionaries and Banksters
  Wuhan: Ground Zero
  Wuhan, China was specifically chosen to be ground zero for both the 5G roll-out and the coronavirus pandemic.

  Wuhan Coronavirus Bioterrorist Attack Is China’s 9/11, Same Perps…”

  Koko artikkeli: http://tapnewswire.com/2020/02/staged-coronavirus-pandemic-an-international-criminal-conspiracy-of-epic-proportions/

 4. Pankkivaltio Sveitsin raharikkaan eliitin terveyttä suojellaan, vakuutti Financial Times…

 5. Ei ole todisteita säteilyn ’mahdollisesta haitallisuudesta’ eikä tule, koska iso raha on verkkotoimijoiden puolella ja koska taloudellisen voiton tekeminen ajaa lopulta kaiken edelle. ’Mahdolliset haitat’ ovat hinta joka on tästä maksettava ja ovat ilman muuta hyväksyttävissä niiden toimesta jotka bisnestä pyörittävät. Etenkin jos on ’mahdollista’ että esim. syöpäteollisuudelle/terveydenhuoltoalalle luodaan samalla uutta liiketoimintaa ja mahdollisuuksia tehdä liikevoittoja se on vähän niinkuin win-win.

 6. Katsokaa karttaa! NATO ei tarvitse Alppien keskellä pientä plänttiä Vitosen sotilasdataliikenteeseen, tai tiedusteluun. Siksi he voivat olla hetken rauhassa, kunhan vanhat SEV-maat ja Suomi Norjan kanssa ottavat Viitosen pikaisesti käyttöön.

 7. Hienoa, että jossain maissa toimitaan, Suomessahan surkeat päättäjämne päästää kaikki läpi, kun muuallakin!

 8. 5G ja A.I. tulevat olemaan globaalin tason kommunismin tärkein työkalu sen hankkeiden viemisessä loppuun asti. Rahavalta ja ihmisiä orjuuttava teknologia tukevat saumattomasti toisiaan ja pystyvät edistämään hankkeitaan poliittisen kontrollin tai ihmisten aitoa hyvinvointia tavoittelevan tieteen tai uskonnon ulottumattomissa. Turhake ja digitaalisen keskitysleirin rakenne nimeltä 5G on jälleen vahva osoitus tästä. Tämä on teknologiaa, joka on kirjaimellisesti tarkoitettu orjuuttamaan ihmiskuntaa tai tuota suurta karjalaumaa, mikä ihmisistä nyt muodostuu. Alla on pari lainausta eräästä asiaa koskevasta esitelmästä:

  ”We have been bamboozled for so long that now the enemy is openly showing their hand and we are so utterly domesticated that the bars that we have only been within our minds are manifesting in reality.

  The fourth industrial revolution is the final stage of domesticating man/women, it is digitised cage we have build ourselves.”

 9. Putin kehittää oman 5G verkon Venäjälle. Ei luota ’vihollisen’ verkkoihin
  Russia to Start Developing Its Own 5G Equipment
  bne IntelliNews
  https://russia-insider.com/en/business/russia-start-developing-its-own-5g-equipment/ri28285
  ———
  Näemme kuinka Putinin ’suvereeni demokratia’ toimii Venäjällä koko kansan parhaaksi eikä salli länttä mädättävän kulttuurimaxistien harjoittamaa kansan tuhoamista: Putin Rejects Homosexual “Marriage”
  — P torjuu homoliiton ja aikoo saattaa perustuslain ajan tasalle suojaamaan perinteistä avioliittoa
  Considers Updating Constitution to Protect Traditional Marriage
  Russian Faith – Feb 14, 2020

  President Vladimir Putin said on Thursday Russia would not legalize gay marriage as long as he was in the Kremlin.
  He made clear he would not allow the traditional notion of mother and father to be subverted by what he called “parent number 1” and “parent number 2”.
  “As far as ‘parent number 1’ and ‘parent number 2’ goes, I’ve already spoken publicly about this and I’ll repeat it again: as long as I’m president this will not happen. There will be dad and mum,” Putin said.
  During his two decades in power, Putin has closely aligned himself with the Orthodox Church and sought to distance Russia from liberal Western values, including attitudes toward homosexuality and gender fluidity.
  He made the comments as he met a state commission to discuss changes to Russia’s constitution.
  The commission was set up last month after Putin announced sweeping changes to Russia’s political system that are widely seen as being designed to help him extend his grip on power after his scheduled departure from office in 2024.
  Other proposals have since been put forward and Putin was asked to comment on a proposal to add a line in the constitution defining marriage as a union between a man and a woman.
  “We need only to think in what phrases and where to do this,” he replied.
  Originally appeared at: yahoo! News

  —-Presidentti Vladimir Putin sanoi torstaina, että Venäjä ei laillista homo avioliittoa niin kauan kuin hän on Kremlissä.
  Hän teki selväksi, ettei hän salli äidin ja isän perinteisen käsityksen horjumista siihen, mitä hän kutsui ”vanhempi numero 1” ja ”vanhempi numeroi 2”.

  ”Mitä tulee” vanhempi numero 1 ”ja” vanhempi numero 2:teen ”, olen jo puhunut tästä julkisesti ja toistan sen uudelleen: niin kauan kuin minä olen presidentti, niin sellaista ei tapahdu. Siellä on isä ja äiti ”, Putin sanoi.
  Kahden valtakauden aikana Putin on lähentynyt ortodoksista kirkkoa ja pyrkinyt estämään Venäjää ajautumasta liberaaleihin länsimaisiin arvoihin, mukaan lukien asenteet homoseksuaalisuuteen ja sukupuolen muutokseen.
  Hän kommentoi asiasta valtion komissiossa jossa keskustellaan Venäjän perustuslain muutoksista.
  …”Meidän on vain ajateltava, millä lauseilla ja missä tehdä tämä”, hän sanoi.
  Alun perin ilmestyi: Yahoo! Uutiset
  ——
  A Note from the Editor:
  Facebook absolutely hates articles like this one above. As you may know, they recently shut down my Facebook account because I posted an article critical of the insidious LGBT movement.

  Then just today, a friend of mine posted this new article about the Russian President rejecting homosexual “marriage”, and Facebook shut down her account as well!

  Facebook has obviously added Russian Faith to their “hit list”. They know that Russian Faith articles successfully get the word out and make a big impact, but they don’t like our message, so they are determined to shut us down.

  This is what we can do to fight back:

  Use email, word of mouth, Twitter, Telegram, WhatsApp, and even FB messenger to share Russian Faith articles with everyone. Don’t let Facebook censors decide which articles people are allowed to read!
  Get a free MeWe account, one of the best new alternatives to Facebook. Join the new Russian Faith page on MeWe.
  As Facebook is now working harder to shut us down, we depend on your support more than ever, to help keep us going. You can help support Russian Faith with a recurring donation of $5 per month, or any amount.
  Russian Faith articles are important. It is a voice that needs to be heard. If you keep sharing articles, and if you continue supporting the Russian Faith website, then the anti-christian censors at Facebook will not have the last word.

  in Christ,
  Fr. Joseph Gleason
  https://russian-faith.com/news/putin-rejects-homosexual-marriage-considers-updating-constitution-protect-traditional-marriage

  • ”Suvereeni demokratia. . . on vahvan ja voimakkaan valtion ruumiillistuma, aivan kuten itsevaltius oli tsaarin aikakauden.” Uusi termi on tarkoitettu tuomaan julki, että ”Venäjä on vastuullinen itselleen eikä vastuussa kenellekään muulle kuin kansansa enemmistön mielipiteelle.”
   Putinin ’suvereenissa demokratiassa’ kyse on tilanteen vaatimasta vahvasta tai terveestä järjestyksestä, joka palvelee koko kansan etua ja eheyttä. Se on taistelua poliittisen ja sosiaalisen vallan väärää ja hajottavaa laillistusta vastaan.
   Se tarkoittaa että Venäjä ja sen johto on aina ensisijaisesti vastuussa omalle kansalleen eikä ulkopuolisille voimille ja muulle maailmalle.
   — Tässä jää haikailemaan että olisipa meillä suomalaisillakin tällainen johto joka pitäisi huolen kansastaan.

   ”Universaalit demokratian normit eivät ole venäläisiä ja ovat itse asiassa tuottaneet vahinkoa Venäjän poliittiselle kehitykselle. Venäjän on siis palattava poliittiseen järjestelmään, joka on ainutlaatuinen ja oma, joka on suvereeni ja historiallisesti juurtunut.”
   Amerikkalaisen Venäjän historian professori Walter G. Moss’in kirjoitus Vladimir Putinista, jossa hän tukeutuu Hill’in ja Gaddy’n teokseen Putin, Kremlin työntekijä, valaisee itänaapurimme päämiehen persoonaa ja politiikkaa, joka Mossin mukaan on Putinille sydämen eikä vain vallankäytön asia.

   http://historynewsnetwork.org/article/158989

 10. Aleksanteri-instituutin Venäjä-asiantuntija, Markku Kangaspuro, on tuonut esille, että Venäjää johtaa ryhmä – ei yksi ihminen. Ryhmää voi tietenkin nimittää Putiniksi. Epäilen, että nyt naapurimaassa on menossa iso aivoriihi, jopa valtataistelu. Silti ”Putin” voi jatkaa keulakuvana. Suomelle suosiollinen preaidentti ei ole saanut ystävänpäiväonnitteluja täältä – päinvastoin. Jos Venäjän asenne tänne muuttuisi samanlaiseksi ynseydeksi kuin virallisen Suomen nykyinen epäystävällisyys itään päin, miten silloin suu pantaisiin ?

  • Hyvä huomio!

   Tuo ryhmä koostuu ilmeisesti niistä oligarkeista (länsimaalaisittain sanottuna rosvoparoneista), jotka varastivat epämääräisen suuruisen mutta varmasti ei pienen osan suunnitellusti alasajetun Neuvostoliiton jäämistöstä eli venäläisten kansallisomaisuudesta. ”Alkuperäinen” Putin on ilmeisesti eliminoitu (kuten hänen vaimonsa on väittänyt) joko tappamalla tai laittamalla elinikäiseen ”turvasäilöön”.

   • NL varmasti ajettiin alas ja kansallisomaisuutta ryöstettiin rajusti. Sionistimafia oli asialla. Eräs teoria on että NL ei sopinut nwo-hankkeeseen kun sillä ei ollut laivastoa joka on tarpeen maailman valloituksessa ja siksi mafia siirsi painopistettä Usaan jota se nyt hallitsee.
    Sionistioligarkkien vallasta nykyVenäjällä ei ole varmuutta mutta yleisesti uskotaan että P on onnistunut pitämään tilanteen tasapainossa ja suonut heille liikkumatilaa muttei kuitenkaan ole myynyt maataan kuten me.

  • ”Jos Venäjän asenne tänne muuttuisi samanlaiseksi ynseydeksi kuin virallisen Suomen nykyinen epäystävällisyys itään päin, miten silloin suu pantaisiin ?”

   On vähintäänkin naivia, itse asiassa erittäin tyhmää yrittää kaivaa verta nenästään tarpeettomasti ärsyttämällä potentiaalisesti edelleen vaarallista Venäjän karhua.

 11. Kuinkahan monta Erdogania esiintyy julkisuudessa, kuulemani tarkkailijan mukaan ainakin kaksi ellei kolme. Kuinka monta Donald Trumpia, kuinka monta Angela Merkeliä ? Putinia ei nyt enää viitsi lisätä tähän listaan.
  Käyttäkää aistejanne, älkää uskoko tiedustelupalveluiden ohjaamiin tiedotusvälineisiin ! Silmänkääntämisellä on uskomattomat mittasuhteet. Joku siellä ”takana” on aina ohjaksissa, edessä hilluvat vain käskytettävät.
  Stalinilla oli kuuleman mukaan 7 rinnakkaisolentoa. Siis vanha konsti, joka on tiedustelupalveluiden heiniä. Ja varmasti siihen on monia syitä.

  • Voihan olla noinkin mutta miksi pitäisi olla? Miksi sellaisia rinnakkaisolentoja tarvitaan?
   Onko sinulla esittää jotain faktaa tuolle rinnakkaisolento-teorialle. Itse en ole luotettavalta taholta, siis sivustoilta ja henkilöiltä netissä jotka olen arvioinut hyvin asioista perillä oleviksi, saanut tuollaista infoa.

 12. Joseph Mercolan mukaan tärkeimmät asiat suojautuakseen EMF-säteilyn terveyshaitoilta on pitää ruokailu- sekä makuuhuone ja sauna mahdollisimman vapaana säteilystä:

  ”Story at-a-glance

  Brian Hoyer and I answer your questions about electromagnetic field (EMF) radiation. Hoyer is a leading EMF expert and a primary consultant for my new book, “EMF*D,” which is being released today
  Your bedroom is the most important part of your home in terms of needing EMF shielding. Sleeping in an EMF-free environment is crucial, as this is when your body needs to be in a parasympathetic state, detoxing, repairing and rejuvenating itself
  The area in which you eat is the second priority, as your body needs to be in a parasympathetic (relaxed) state in order for your digestion to function properly
  The third priority would be if you’re using a sauna for detoxification. Making sure your sauna has low or no EMF, both magnetic fields and electric fields, is an important consideration, as it will impact your ability to detox
  The 600-megahertz band that’s been opened up for T-Mobile’s 5G network penetrates deeper and goes farther than any of the 5G networks”

  Koko artikkeli: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/02/16/emf-home-remediation.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20200216Z2&et_cid=DM460389&et_rid=811417891

 13. Rinnakkaistoimijoille on mielestäni käytännöllinen selitys. Yksi iäkäs valtion keulakuva ei jaksa osallistua kaikkeen, mitä esilläolo vaatii. Eivätkä kyvytkään riitä. Ulkopolitiikka ja sisäpolitiikkaa, lukuisat vierailut ja lausunnot. Turvallisuus on myös yksi tekijä, sairastelut, yksityiselämällekin on jäätävä aikaa. Taustalla on aina varsinainen taho, jolla on langat käsissä ja joka saattaa olla julkisuudessa täysin tuntematon.

  • OK, tuon voi ymmärtää mutta kummallista kun siitä ei puhuta, ei edes ne puhu jotka yleensä ovat hyvin perillä asioista. Joten itse en pidä sitä kovinkaan todennäköisenä.
   Tietenkin sen taustalla miten valtio ja sen päämies toimii on isompi taho joka ei aina ole kansan valitsema vaan joka on valituttanut itsensä johtoon edustuksellisen demokratian juonilla. Sitten on tietysti nämä ’mafianveljet’ jotka uhkailevat ja painostavat.

 14. Tähän voi vastata, että ei voi vedota aina toisten sanomisiin, pitää tehdä itse havaintoja. Esim. yhdellä Putinilla on vihreät silmät, jotka on botoksilla pistelty jokseenkiin syvälle näkymättömiin. Toisella taas on siniset silmät. Angela Merkelin ulkonäkö ei muistuta sitä pyöreätä mummelia, joka ennen tepasteli esiin.
  Nyt on päässyt unohtumaan taas, että kysymys on roolisuorituksista.
  Kun on vallan kahvassa, sitä asemaa ei voi jättää yhden kortin varaan, valtavat resurssit käytetään varmistamaan, että mahti pysyy sen haltijoilla – monin eri keinoin. Lopulta kyse on myös magiasta. Politiikka on suurta sirkusta ja siinä näyttelevät tietävät, että yleisölle luodaan koko ajan illuusioita. Vallan sisäpiireissä nauretaan välillä makeasti.
  Enempää en tohdi sanoa, vaikka haluaisinkin…

  • Täytyypä katsoa kuvia tarkemmin ja ennenkaikkea kuka tai millä sivustolla niitä näytetään.
   Mahdollista varmaan on myös että joku taho muokkaa kuvia omien intressiensä takia koska politiikka on suurta sirkusta.
   Onkohan meilläkin vara-Niinistö asialla kun N itse hoitelee A-poikaansa?

 15. Putin on Globalization, Bonehead Elites and the Ever-Shrinking Middle Class
  Mike Whitney
  Russian president Vladimir Putin, who has spent a fair amount of time analyzing western-style globalization, had this to say:

  “Has anyone ever given a thought to who actually benefited and what benefits were gained from globalization, the development of which we have been observing and participating in over the past 25 years? China has made use of globalization to pull millions of Chinese out of poverty…. In the United States, the leading US companies, their managers, shareholders and partners – made use of these benefits. (But) The middle class in the United States has not benefited from globalization. It was left out when this pie was divided up.”

  “It seems like elites don’t see the deepening stratification in society and the erosion of the middle class…(but the situation) creates a climate of uncertainty that has a direct impact on the public mood. Sociological studies conducted around the world show that people in different countries and on different continents tend to see the future as murky and bleak. This is sad. The future does not entice them, but frightens them. At the same time, people see no real opportunities or means for changing anything, influencing events and shaping policy. As for the claim that the fringe and populists have defeated the sensible, sober and responsible minority – we are not talking about populists or anything like that but about ordinary people, ordinary citizens who are losing trust in the ruling class. That is the problem….”

  “People sense an ever-growing gap between their interests and the elite’s vision of the only correct course, a course the elite itself chooses. The result is that referendums and elections increasingly often create surprises for the authorities. People do not vote as the official and respectable media outlets advised them to, nor as the mainstream parties advised them to. Public movements that only recently were too far left or too far right are taking center stage and pushing the political heavyweights aside.”

  “At first, these inconvenient results were hastily declared anomaly or chance. But when they became more frequent, people started saying that society does not understand those at the summit of power and has not yet matured sufficiently to be able to assess the authorities’ labor for the public good. Or they sink into hysteria and declare it the result of foreign, usually Russian, propaganda.”

  “Back in the late 1980s-early 1990s, there was a chance not just to accelerate the globalization process but also to give it a different quality and make it more harmonious and sustainable in nature. But some countries that saw themselves as victors in the Cold War, not just saw themselves this way but said it openly, took the course of simply reshaping the global political and economic order to fit their own interests.

  In their euphoria, they essentially abandoned substantive and equal dialogue with other actors in international life, chose not to improve or create universal institutions, and attempted instead to bring the entire world under the spread of their own organizations, norms and rules. They chose the road of globalization and security for their own beloved selves, for the select few, but not for everyone.” (Meeting of the Valdai International Discussion Club)

  https://www.unz.com/mwhitney/putin-on-globalization-bonehead-elites-and-the-ever-shrinking-middle-class/

 16. Mitä on tehtävissä? Suuri osa tuo apinoita thaimaasta vaimoikseen ja ylipainoset ja vajaat lisääntyvät neekerien ja muslimien kanssa! Jotka eivät välitä vittuakaan mistään moraaleista ym. Tuo entisaikojen ajattelu että pitää tehdä töitä eläkseen koskee enää pientä porukkaa jonka moraali rapenee päivävältä kun heräävät todellisuuteeen että näistä ääliö lampaista on tehty maksamaan oman tuhonsa! Joko palautetaan dna testeillä geneettinen suomi äärimmäisellä väkivalla tai sit romahdetaan!

  Pahimmatkin narkkarit ym muut tuovat thaimaasta/muista vajaaälysistä maista näitä apinoita joista suurin menee valtion eli teidän maksettaviksi johonki sossu kotiin ym muualle! Ja ajatelkaa hyvät lukijat kuinka kaukana perus suomalainen idiootti on siitä että oikeasti otetaan neekerin muslimin ym muun kakara väkisin kiinni ja piestään ja hävitetään!! En näe pois pääsyä millään lailla!!

  • Maamme rappio on todella kouriintuntuvaa kuten hyvin kuvaat.
   Sitten on lantin toinen puoli nämä nukkuessa rikastuvat ja muille paskaa haistattavat.

 17. Huawei in the Crosshairs
  MIKE WHITNEY
  The Trump administration’s appalling treatment of Huawei shows that the United States will risk anything, even a nuclear conflagration with China, to maintain its tenuous grip on global power.

  Huawei is China’s behemoth technology company that has recently come under fire by the Trump administration for violating sanctions against Iran and for providing network equipment that (allegedly) poses security risks for its customers.
  Both charges are baseless, but they’re being used as the pretext for launching a full-blown war on China’s telecom-equipment giant.

  Huawei’s troubles stem from the fact that the company has taken the lead in fifth generation wireless technology (5-G) and left the US behind eating their dust. The situation creates an insurmountable problem for the US which wants to preserve its role as global superpower into the next century.
  That dream will not be realized if China dominates communications technology and continues to be the industry leader in next-generation mobile infrastructure. That’s why Trump has taken off the gloves and is preparing to do whatever it takes to sabotage Huawei and prevent its cutting edge infrastructure technology from being installed around the world.
  https://www.unz.com/mwhitney/huawei-in-the-crosshairs/

 18. Kun näitä uusia teknologioita otetaan käyttöön niin niitä perustellaan aina siirtonopeuden kasvattamisella. SE ON HEVON KUKKUA !!

  Siirtonopeus ei ole kiinni langattoman laitteen ja tukiaseman välisestä siirtonopeudesta vaan tukiaseman ja maailman välisestä siirtonopeudesta. PItää muistaa että langaton on langatonta vain ensimmäiseen tukiasemapisteeseen. Ja siitä eteenpäin tieto siirtyy langallisesti. Ja sen langallinen runkoverkko, se on se pullonkaula, ainakin Suomessa.

  Myös se jätetään yleisesti kertomatta että langatonta 2-, 3- ja 4G siirtoa saataisiin kasvattua poikkeusetta 3-, 4-kertaiseksi. Mutta sitä ei haluta tehdä kuluttajille. Viranoamaisilla on paljon tehokkaammat langattoman siirtoverkot käytössään. Mutta yksityishenkilöille ei moisia siirtonopeuksia haluta suin surmikaan tarjota. Vai mitä sanoisitte jos 4GLTE laitteella saisittekin 500Mb/s? Eikö kuulostaisikin kivalta. Teoreettinen maksimin on 720Mb/s.

 19. Mitenkäs mehiläiset kestää näitä verkkoja?
  Eipä sillä taida olla väliä kun luontohan on nykyihmiselle yks hailee ja hunajaa on vain raha

  Worst extinction since the dinosaurs: Total biomass of flying insects down by a staggering 76%, warn German researchers
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=203014

 20. Forbidden information. 5G is a kill grid that will lead to forced vaccinations

  I don’t know much about 5G. What I do know is it was developed in Israel & that means I won’t have anything to do with it. Lucky me but then I heard there’s one country that also doesn’t want it. Take a wild guess who. ISRAEL! Well, what do you know! It’s alright selling it to everyone else but they don’t want it! If that doesn’t make you just a touch suspicious then forget it. Nothing will & boy are they pushing it. Celebrity millionaires can’t wait to tell us how good 5G is. I for one will never watch another Kevin Bacon film or any celebrity who’s prepared to sell their soul. I don’t know how that bloody Carol Vorderman isn’t on the job. She plugs every other kind of garbage!

  I’ve never seen or heard of Joe Imbriano before but I think he does a great job explaining what 5G is really all about….
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=202985

  Mielenkiintoinen kommentti
  Harbinger February 26, 2020 at 12:13 am | Permalink

  • ”…Mielenkiintoinen kommentti… Harbinger February 26, 2020 at 12:13 am | Permalink”
   Kommentti on vastaus tähän Ann Blue’n kommenttiin

   Ann Blue — February 25, 2020 at 3:08 pm | Permalink :
   — I’’m familiar with Joe Imbriano. He has an obnoxious way of presenting information. It is like he assumes everyone is purposely ignorant of the info he dissipates. …..THE INFO IS GOOD; THE MESSENGER IS CRUDE.
   He assumes everyone is stupid because the 5G radiation has been, and is being, installed around the US. Well, what are we supposed to do about it? How do you stop what the global planners are doing? They have the big guns and control the armies of the world. The safe place is in Christ.
   Yes, many if not most people are ignorant of what the globalists are doing to helpless humans. THE THING PEOPLE ARE TRULY IGNORANT OF IS THAT THE VATICAN IS ACTUALLY THE ORGANIZATION THAT GIVES THE GLOBALISTS THEIR ORDERS!
   THE KINGS AND RULERS OF NATIONS GO TO THE VATICAN TO GET THEIR ORDERS AND TO PAY OBEISANCE TO THE POPE! The popes are like the Caesars of the old Roman Empire…..

   Harbinger — February 26, 2020 at 12:13 am | Permalink :
   — Ann Blue,
   “I’m familiar with Joe Imbriano. He has an obnoxious way of presenting information. It is like he assumes everyone is purposely ignorant of the info he dissipates.”

   And are they not?
   I’ve been telling the truth about reality now for over twenty years and you get to the point of thinking “what the hell do I have to do to wake people up?”
   He’s probably at the end of his tether, like most truthseekers. He sees the reality. He can see the horrific numbers of deaths that will occur with 5G and guaranteed, if he talks to people like this 99% will call him a loony toon.

   “How do you stop what the global planners are doing? They have the big guns and control the armies of the world. The safe place is in Christ.”
   How do you? Are you in the US? You have guns? You have the second amendment? Now, if, as you imply, most people aren’t stupid and know about this, then armed forces personnel should be leaving and parent’s should be telling their children in them to leave. But they’re not? Why’s that Ann? Sadly, most people are stupid courtesy of their ignorance.
   And I’m sorry, but there’s no safe place in Christ. He’s dead. He died a long time ago. He isn’t coming back. The people who killed him control this world and I HATE to burst your bubble,
   but the Vatican IS NOT the organisation that gives the globalist’s their order.

   The Vatican, came under the control of International Jewry a long time ago. The Sanhedrin give the Vatican its orders. The black pope and the Jesuits are controlled by Jews.
   The Rothschilds control the Vatican’s wealth.
   This has got nothing to do with Rome, whatsoever. Sure there is a lot of symbolism, in the church, with Roman mythology, but it’s madness to think that the Vatican controls the globalists. Popes go to Israel and kiss the wall. Jews control the pope.
   The Vatican is one of the three sees. There are two others. The Vatican is the religious see. Washington DC is the military see and the City of London is the financial see.
   The three combine to control the world. All three sees are nation states in that they are under their own law, states within cities and completely autonomous. They all have obelisks, to show the control of freemasonry (Talmudism for the goyim).
   The obelisk represent the hidden mystery of freemasonry, or to be more explicit, the penis of Osiris, which when he was murdered and cut up into hundreds of pieces, his love, Isis, couldn’t find his penis, but found everything else. It’s all symbolic.
   The JEW, controls the Vatican, not the other way around. The Vatican BOWS to Jewry, not the other way around.
   And if you don’t believe me, all you have to do is some research. You’ll find I’m correct and you’re promoting one of the biggest red herrings, that it’s all about Rome. It isn’t. It never was.
   The Jews HATE Rome because they destroyed their temple and so they took control of the Vatican, mock the people through the control of it and through the Vatican and destroying the world, with Jewish popes and clergy, they infiltrated a long time ago.
   Get your head out of the bible. It’s the Jew book for Jews. And Christians who believe in it, also end up believing in the crap of ‘good’ Jews. They don’t exist.

 21. THE CHINA CORONAVIRUS 5G CONNECTION
   
  Various independent researchers around the web, for around 2-3 weeks now, have highlighted the coronavirus-5G link despite Google (as the self-appointed NWO Censor-in-Chief) is doing its best to hide and scrub all search results showing the connection.
   The coronavirus 5G connection doesn’t mean the bioweapons connection is false (it’s not a case of either-or), but rather broadens the scope of the entire event.was one of the test cities chosen for China 5G rollout; 5G went live there on October 31st, 2019, almost exactly 2 months before the Wuhan coronavirus outbreak began. 
  Meanwhile, many scientific documents on the health effects of 5G have verified that it causes flu-like symptoms. 5G can exacerbate or cause the kind of illness you are attributing to the new virus. The rabbit hole is deep so let’s take a dive.
  Now Huawei is pretending 5-G is some kind of cure.

  Coronavirus Con: Vaccinate, Depopulate & Chip Mankind
  Most of the uninformed public react as programmed, simply because fear is PROVEN to trigger a narrowing of the mind, a lowering of IQ, a stimulation of the child ego (that looks for an adult to save it) and a reflexive obedience toward perceived authority.
  
The con job goes like this.
  
Step 1) Poison the population purposely to create disease that does not and would never occur naturally.
  
Step 2) Portray the purposely created disease as being caused by something invisible, outside the realm of control or knowledge of the average person.
  
Step 3) Create a toxic vaccine or medication that was always intended to send the population to an early grave.
  Step 4) Repeat as many times as possible upon an uninformed population because killing a population this way (the art of having people line up to kill themselves with poison……known as a ”soft kill” method) is the only legal way to make sure such eugenic operations can be executed on mass and in plain sight.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=203208
  ——
  This pandemic is being used to forward  Agenda 20/30, the UN’s policy of complete control over the world population. Of course, this is sugar coated. (Transforming Our World)

  This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity. It also seeks to strengthen universal peace in larger freedom. We recognize that eradicating poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development. All countries and all stakeholders, acting in collaborative partnership, will implement this plan. We are resolved to free the human race from the tyranny of poverty and want and to heal and secure our planet. 

  We’ll give Dave Work, the last word. In 2018 he wrote:

  Agenda 2030 is the blueprint for herding the ”sheeple” in this last leg of the journey towards the ”New World Order.” 

  Once again, the ”Hegelian Dialectic” is being used. If our psychopathic controllers told us we will be slaves with no possessions or freedoms and even reproduction will be controlled , would we accept that? Of course not! So they use sugarcoated ”doublespeak” to make us believe that Agenda 2030 is to end poverty and hunger. [Now disease is the pretext.]

  Unfortunately for us normal folks, a few thousand psychopaths cannot possibly control seven billion people, so depopulation is an important part of the agenda. According to their own Georgia Guidestones, the ideal (controllable) population is about 500 million, so a lot of us need to ”leave” the planet before they can have things their way! 

  Ending poverty and hunger? The powerful and greedy bullies who created Agenda 2030 are hoarding vast unimaginable amounts of wealth and could easily solve world poverty (if they wanted to) and still have plenty left over!
  https://www.henrymakow.com/2020/02/coronavirus-con-vaccinate-depopulate-chip.html

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here