Politiikkaa globalismin, nationalismin ja populismin ristipaineessa

Kirjoittaja kaipaa perussuomalaisten linjan reivaamista kohti vasemmistolaista kansallismielisyyttä ja katsoo, että hallittu maahanmuuttopolitiikka ja vakava ihmisoikeuspolitiikka eivät poissulje toinen toistaan.

57

Ilmastoalarmismi pelaa paitsi vihreiden myös perussuomalaisten piikkiin, ja Halla-aho tietää sen. Kuva: Santeri Viinamäki (CC BY-SA 4.0), muokkaus: Vesa Raiskila

Vastapuoli näkee vastustajansa usein jossain määrin oikeassa valossa. Globalismia kannattanut valtalehdistö puhui jo vuosia ennen vuoden 2017 puheenjohtajataistelua perussuomalaisten kahtiajaosta. Puolue kannattajineen ei itse uskonut tähän, kunnes se tapahtui. Vastustaja ja siihen kallellaan ollut lehdistö näki ilmeisen.

Samalla lailla vaihtoehtomedia tai nationalistipoliitikot ovat olleet oikeassa kritisoidessaan globalistien naiiviutta hallitsemattomassa maahanmuutossa: kukaan ei taida enää uskoa niitä sisäministerin sanoja, että kaikkien vuonna 2015 tänne tulevien taustat tiedetään ja vaaraa ei ole.

Niinikään globalistit ovat olleet oikeassa puhuessaan globaaleista ympäristöuhista, kansallismielisten sortuessa viherpipertelysyytöksiin. Kansallismieliset puolestaan ovat tuoneet esille sen, että ilmastomuutoksessa pitäisi puhua ennen kaikkea liiallisesta väestönkasvusta, josta globalistit puolestaan vaikenevat. Riitaisessa poliittisessa dialogissa erilaiset osapuolet esittävät sekä hyviä että huonoja näkökulmia, joita lehdistön pitäisi levittää ja analysoida. Tietä yhteiskunnalliseen optimiin ja totuuteen ei ole, mutta mitä erilaisimpien tahojen osallistuminen on paras keino lähestyä kumpaakin näistä.

Kun Hitler kuoli

Globalismin kannattajien aiempien vuosien maalailemat pelot Suomen uudesta äärioikeistosta perustuivat jonkinlaiseen ajatukseen Hitlerin uudesta ylösnousemisesta. Sanottiin, ettei Jussi Halla-aho voi nousta johtajaksi, sillä hän ei ole kansankiihottajatyyppiä. Pinnallinen ajattelu johtui osittain globalistien heikosta historiatietämyksestä, jossa ylikorostuu toinen maailmansota, sekä vieraantumisesta suuresta kansanosasta. Perussuomalaisten suosio ei ole perustunut hitlerimäiseen huutamiseen, vaan retoriikkaan, jossa yhdistyy viihde ja yhteiskuntakritiikki, erityisesti vastustajan arvostelu. Tämä toimii parhaiten pinnallisessa maailmassa ja somessa. Se myös yhdistää peruslehdistöä ja perussuomalaisia, jotka tuntuvat puhuvan tällä hetkellä, toisin kuin ennen, samaa kieltä: rakenteellisten ongelmien ratkaisu jää sivuosaan, kun pääosassa on päivän uutisista syntyvä keskustelu.

Timo Soinin populismi perustui kansan toiveiden huomioimiseen, mutta somen ulkopuolella olleena hänen välineensä kävivät vanhentuneiksi. Sosiaalinen media mahdollistaa äänten kuuntelemisen ja keräämisen laajasti; ajatusten kannatusmittaus tehdään tykkäys-napeilla hetkessä. Soinin jälkeiset perussuomalaiset ovat somen mestareita. Sen avulla he voivat yrittää välttää jytkyn jälkeistä mätkyä ja lunastaa paikkaansa pysyvästi yhtenä suurimmista puolueista. Perussuomalaisen somen parviälyn arvailut politiikasta eivät tosin nekään ole aina osuneet nappiin.

Soinin poliittisiksi motiiveiksi arveltiin ministeriys ja sen jälkeinen sovittu hillotolppa. Näin ei käynyt. Sen enempää Soini kuin muutkaan siniset eivät onnistuneet pääsemään vallan muihin kammareihin, liittojen tai kuntien johtajiksi. Iltapäivälehdistö nauraa asialle, muttei keskustele syistä. Nykyisten perussuomalaisten suhde lobbausjärjestöihin, erilaisiin kolmannen sektorin tai valtion virkamiehistön johtopaikoille on rakentumassa, mutta tämän kaltainen hillotolpparakenneuudistus vaatii monta vaalivoittoa. Jää nähtäväksi, pystyykö uudeksi pääpuolueeksi hamuileva PS palloilemaan sekä vaihtoehdon leimalla että ”ison rahan” edustajien kavereina. Tarvittavaa poliittista taitoa ja yhteiskunnallista nostetta heillä on, mutta riittääkö se vanhan yhteiskuntaeliitin korvaamiseen uudella eliitillä? Mitä sanovat äänestäjät, jos puolue ei teekään antielitisistä politiikkaa?

Muuttavatko perussuomalaiset muitakin puolueita?

Perussuomalaisten haaste ja valttikortti on sen kahtiajakautunut luonne. Tämä on jossain määrin jatkoa vanhalle. Vennamon (silloinen SMP) ja Soinin perussuomalaisuus perustui käsipäivälle kahden taloussuunnan, oikeistolaisuuden ja vasemmistolaisuuden, risteymäkohdassa. Pidettiin köyhän puolta, mutta ei pudottu sosialismiin. Nykyisissä perussuomalaisissa on paljon toimijoita, jotka jatkavat tällä linjalla. Maahanmuuttokriittinen osa, paljolti vallan ydin, on puolestaan pitkälti talousoikeistolaisuudessa. Tätä oikeistolaisuutta yritetään peitellä silloin kun on äänten kalastelun paikka. Toiseen suuntaan sitä on peiteltävä haluttaessa miellyttää oikeistolaisia vallan tahoja ja puolueen sisäisiä vaikuttajia. Hallituksessa ollessaan puolueen talousoikeistosiiven ja talousvasemmistosiiven olisi ehkä pakko niiata toisiaan, muuten palaute kannattajilta olisi karua. Perussuomalaisten vasemmistosiipi ei myöskään ole edes avoimesti identifioinut itseään vasemmistolaiseksi — nähtävästi, koska se ei ole ollut puolueessa tapana, peläten vasemmistosanan globalistisia leimoja sekä siksi, että puolueessa on ollut vallalla etninen tiedostaminen luokkatiedostamisen sijaan.

Kokoomus onnistui Kataisen ja Orpon mallilla markkinoimaan kovan politiikan ajamisen ihmiskasvoisen kapitalismin ystävällishenkisellä olemuksella. Nyt kokoomuskin on haasteiden edessä ja saattaa joutua yllätetyksi myös maahanmuuttokriittisen marginaalin taholta: olisiko mahdollista, että Wille Rydman, Halla-ahon vanha kaveri, tekisi kokoomuksessa jossain vaiheessa saman vallankeikauksen kuin Halla-aho vuonna 2017? Tämän toteutuessa maahanmuuttokriittinen täyssuora vaatisi enää keskustalta samankaltaisen sisäisen keikauksen. Keskustaan liittynyt maahanmuuttokriittinen Paavo Väyrynen on porukan vanhin ja vähiten populistinen. Hänen ongelmansa on, että retoriikkansa on kovin kaavoihin kangistunutta ja historiapainotteista. Mahdollisesti presidentti Niinistökin pelkää kansallismielisen rintaman läpitunkua suurissa puolueissa (ja sen vuoksi ottaa aiheeseen kantaa säännöllisesti ja voimakkaasti, kuten viimeksi eduskunnan istuntokauden avajaisissa). Niinistö jäisi viimeiseksi vanhan vallan edustajaksi, jos seuraaja sattuisi olemaan uuden eliitin mies tai nainen.

Valesokkeli, jonka seinät ovat ahtaalla

Oikeistolaisessa maahanmuuttokriittisessä traditiossa demokratiaa ei ole pidetty järin onnistuneena järjestelmänä. Tämä ei tarkoita, että se haluttaisiin korvata, mutta suhtautuminen siihen on kyynistä ja nuivaa. Tietty demokratian hengen aliarvostus näkyy myös siinä, miten puolue suhtautuu sisäisiin toisinajattelijoihinsa. Yksi eronneista perussuomalaisista ja silloisen puolueen hyvin tunteva Petteri Leino totesi maahanmuuttokriittisten persujen pelaavan rugbyä, kun muut pelaavat jalkapalloa. Taitaa pitää paikkansa. Timo Soini ei ajannut Jussi Halla-ahoa ulos perussuomalaisista, vaikka jotkut hänen nuoruutensa kirjoituksista Scripta-blogissa ovat sellaisia, joilla nykyinen perussuomalainen nuori erotettaisiin. Halla-aho ei ole Soini. Jyväskyläläisen Teemu Torssonen oli ilmoittautunut puheenjohtajaehdokkaaksi vuonna 2017, kun Halla-aho vieä empi osallistumistaan. Suuren kannatuksen omaavan alfauroksen, Halla-ahon, uhmaaminen liian varhaisessa vaiheessa merkitsi kanveesiin lyömistä. Torssonen pelattiin pois häikäilemättömästi eli erotettiin puolueesta.

Rasismin juuremis -kortti antaakin avaimet pelaamiseen lehdistön kanssa: todelliseen ”hillujista” irtipääsemiseen sekä antirasistisen kilven kiillottamiseen, mutta myöskin puolueen toisinajattelijoiden syrjäyttämiseen. Tämä on kätevää, sillä valtamedia näkee rasismia kaikkialla, silloinkin kun kyse on puhtaasta valtataistelusta ja potentiaalisten vastustajien seulomisesta. Torssosen tapauksessakaan ei ole kyse yksittäistapauksesta ja paikallispolitiikasta, vaan ylimpien toimijoiden autoritäärisestä asennoitumisesta valtaan. Tämä ei ole toisissakaan puolueissa tavatonta, mutta perussuomalaisissa se oikeutetaan myös teoreettisella taustanäkemyksellä evoluutioteoriasta sekä uuskonservatismilla.

Alfaurospolitiikassa myös naisen asema on välineellinen: naiset johdossa ovat hyvää mainosta, sillä saadaan raivattua ennakkoluuloja sekä nostettua potentiaalisten naisäänestäjien ääniä. Toisaalta naisten tasa-arvo ei ole erityinen ongelma tällä hetkellä Suomessa. Kätevästi puolueen naistenkaan ei tarvitse ottaa tähän akuutisti kantaa. Periaatetasolla aihe kuitenkin on olemassa ja säröilee esille välillä somekeskustelun niljakkaina kommentteina siitä, millainen suomalaisnaisen pitäisi olla. Niin kauan kuin nainen toistaa olemassaolevia, miesten kehittämiä ajatuksia, ongelmaa ei tietenkäään ole. Puolueessa on myös niin sukupuoliseen kuin sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon uskovia toimijoita. Nähtäväksi jää, miten he toimivat tai onko tämä aihe, jossa ollaan valmiita olemaan sitä mieltä, mikä on vaalimenestyksen kannalta tärkeintä.

Arvot eivät ole vitsi

Edellisen hallituksen arvopohjasta puhuttaessa somessa eli kansallismielinen vitsi nimeltä Arvo Pohja. Puoluejohto on tuntunut suhtautuvan pragmaattisuudella arvoihinsa; ne ovat panoksia poliittisessa pelissä. Kysyttäessä puoluejohto on todennut arvojensa olevan suomalaisuuden ja sen etujen ajamisen. Tähän liittyvästä etnisestä ja rodullisesta elementistä puolue on vääntänyt kättä ja pähkäillyt. Puoluejohto on puhunut Ruotsin Sverigedemokraattien tavoin ”avoimesta suomalaisuudesta”, jolla on tehty eroa nuorissa siinneeseen etnonationalismiin. Ristiriitaiseksi tämän tekee se, että esimerkiksi Riikka Purra on puhunut vastustavasti Suomessa toteutettavasta ”väestönvaihdosta”: jos suomalaisuus on avointa, ”väestönvaihto” ei olisi ongelma, sillä avointa suomalaisuutta ei voi vaihtaa.

Voisi kuitenkin ajatella, että jos puolueesta tulisi ylivoimainen vaalivoittaja, jonkinlainen arvopohja erottuisi siinä, että se ottaisi rahaa selkeiltä inhokeiltaan Yleltä, kehitysyhteistyöstä sekä maahanmuutolta ja rahottaisi ainakin valtion velan pienentämistä, verotuksen alentumista sekä vanhustenhoitoa. Mitään mullistavaa Islannin kaltaista yhteiskunnan vaihtoehdollista uudistamista PS tuskin tarjoaa. Sen johto on siihen liian porvarillinen. Vallan huumaavuuden vaikutuksia on vaikea etukäteen arvioida. Perussuomalaiset ovat tietoisempia ja syvällisemmin ymmärtäneet hallitusriskien vaikutukset suosiolle kuin esimerkiksi Katri Kulmuni. Voisi luulla, että helpoimpaan vallassa takertumisen tunteeseen he eivät hinnalla millä hyvällä lähde, eli omia ”arvoja” kyllä puolustettaisiinkin, koska menestys sitä vaatii.

Joidenkin perussuomalaisten naureskelu arvopohjalle muka sen tekopyhyyden vuoksi ei kanna kauaksi. Itse uskon, että nationalistinen politiikka voi, ja sen pitää, pohjautua ihmisoikeuksiin ja -arvoihin. Niihin, joita ”halla-aholaisuuden” ajama retoriikka pitää joko vitseinä tai haitallisina arvoina. Tämä vaatii sen, että maahanmuuttopolitiikka pidetään hallittuna, sellaisena, mikä meillä oli pitkälti ennen 1990-lukua. Ihmisoikeuksiin puolestaan kuuluu, että ne maahanmuuttajat, jotka tänne tulevat, saavat inhimillisen kohtelun ja heidät kohdataan yksilöinä ja tätä inhimillisyyttä uskalletaan myös aidosti puolustaa.

Hallittu maahanmuuttopolitiikka ja vakava ihmisoikeuspolitiikka eivät poissulje toinen toistaan. Periaatteessa ja tarvittaessa käytännössä pitäisi puolustaa myös niitä muita ryhmiä, joita kansallisoikeistolaiset ja patakonservatiivit poliitikot ovat kautta aikojen alistaneet tai pilkanneet. Keskiarvoihmistä kun ei todellisuudessa ole olemassa kuin kulissina. Suomi onkin ikiajoista nojannut lukemattomilla tavoilla erilaisten ihmisten selkärankaan. Kenenkään erilaisuudesta ei tarvitse tehdä muotioikkua, mutta se ei saa myöskään olla syrjimisen aihe.

Vasemmistolaishenkisempi kansallismielinen politiikka perustuisi ihmisten kunnioitukseen, ei kyynisyyteen, stereotypioihin tai viihdearvoihin. Sille olisi hyvä rakentaa kestävää tasa-arvoon tiukasti kiinnittyvää politiikkaa.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri ja tietokirjailija.

57 KOMMENTTIA

 1. Nykyiselle Perussuomalaiselle menestykselle löytyy juurisyyt sukupolvikapinasta,kuten aikaisemmin kuusiymmenlukulaisuus oli sukupolvi ja isäkapinaa kolmekymmenluvun nationalistiselle oikeistosuuntaukselle.
  Tuolloin Akateeminen Karjala seura oli aikakautensa Suomen Sisu.
  Toinen pakkomielteen omainen ilmiö nykyisessä räyhäoikeisto liikkeessä on islamofobia,mikä on ilmeisesti haittamaahanmuutto käsitteen todellinen peruste.
  Sukupolvikokemus on sosiologinen käsite, millä kuvataan jonkin sukupolven maailmankuvan muotoutumista, alle parikymppisinä.
  9.11 sukupolvi, joka heräsi maailmaan tuona ajankohtana,länsimaissa ei voi mitään asiaa käsitellä maailmassa ja yhteiskunnassa, ilman että ottavat esille islamin muodostaman uhkan,etenkin läntiselle sivilisaatiolle.
  Kuten kiirjoituksessa mainitaan Perussuomalaisten sisällä on monenlaista ajatussuuntaa ja fraktiota,niistä ilmeisen tärkein on talousliberaali, sosiaalisesti konservatiivinen suuntaus.
  Heikki Patomäki kirjoitti muutama vuosi sitten analysoidesaan Uus-liberalismia,että sille on tapahtumassa autoritäärinen käänne, tuosta käänteestä kertoo paljon,eräiden tunnettujen uus-liberaalien talousviisaiden liittyminen mukaan Perussuomalaisiin.
  Tuosta kertoo myös Mika Nikon ja kumppaneiden flirttailu Kiinalaisten kanssa.Kiinassa itseasiassa juuri taloudellinen uus-liberalismi parhaillaan kukoistaa,juuri rajoitetun demokratian oloissa
  Myös suomalaisten paikallisyhteisöjen monopoliyrittäjöiden kiinostus Perussuomalaisita on todellisuutta,heille valtakunnalliset ja globaalit yritykset muodostavat kilpailullisen uhkatekijän.

 2. Arvopohja kasakka, joka varastaa kaiken mukaansa (rakastettava presidenttimme uudenvuoden vihapuhe)

  Minkään puolueen näkyvä johtaja ei ole haavoittumaton. Ei sitä ollut pelätty Hitlerkään. Yhtä maagisesti kansaan tehonnut homoseksualisti, SA:n johtaja Ernst Röhm piti tappaa 1934 pois liikkeestä. Meillä kokoomus leikki ajatuksella, että Sauli Niinistö on haavoittumaton ja helppo tehdä hänestä puolijumala. Kahdet vaalit kuitenkin menivät naiselle 1 – 0. Vasta nyt, 9 vuotta viimeisen tappion jälkeen, Sauli on kai 101% prosenttisesti kansan rakastama. Luku olisi 102% jos minäkin olisin mukana.
  Halla-aholla on sama ongelma, kuin Hitlerillä. On karismaattisia jäseniä, kansanedustajia, jotka ovat jatkuva uhka, kuin Niinistölle oli jokin epämääräinen Jyrki Katainen. Monikaan ei Kataisesta viitsi, tai uskalla sanoa, että tietyt kokoukset Kuopiossa pidettiin paikoissa, jota ei ollut ja osoitteessa, jossa on tyhjä tontti. Allekirjoitukset kuulemma olivat oikeita, joskin kuukausia myöhemmin papereihin hankittuja. Savolaispiiri oli puhunut ja poika kiisi pääministeriksi. Tunnemme ne vaikutukset yhä.

  Li Andersson, entisen sosialistien puheenjohtajan Paavo Arhinmäen kanssa vierekkäin istuen kertovat symposeeniumissaan, että ”väkivalta on hyvä, kadulla pitää kertoa se huutaen näkyvästi, mitä massat haluaa, eikä rikkominen ja tuho ole pahasta” niin nämä lehdet ja kirjoittajat ovat hiljaa.
  Samalla jokin sana ”haittalaji” nousee kuukausiksi jumalan, arkkipiispan, presidentin, päätoimittajien ja valtakunnansyyttäjän sanavarastoon. Paavoko ei ole ”mikään/haitta” näille ihmisille rikkoessaan kaduilla ikkunoita ja potkiessaan autoista peilejä irti? Suusta tullessa se sana, jolle ehkä tarkoitetaan väkisin maahan tulleita rikollisia, se muuttuu perussynniksi, lakikirjan viholliseksi numero yksi! Kun neljän miehen ei- suomalainen kopla tekee kahdessa kuukaudessa 66 asuntomurtoa. Vievät maasta kymmenen kertaa saalista lahden yli, niin onko se haittalaji? Montako valtakunnansyyttäjää löytyy sanomaan? Ei, eivät he ole haittaa ollenkaan! Heitä pitää KELAn houkutella lisää tuhansittain korotetuilla päivärahoilla ja matkakorvauksilla, että olisimme värikkäässä yhteiskunnassa ja EU:n mallimaa!

 3. Kaikki ihmiset syrjivät, se on normaali osa ihmisluonnetta.

  Fakta on se että on täysin luonnollista havaita ja ymmärtää eroja ihmisten ja ihmisryhmien välillä. Se on elintärkeä osa yhteenkuuluvuuden eli koheesion arviointia ja kiinteä osa ihmisluonnetta jonka vuosituhansien kehitys on sisällyttänyt meihin. Ihmiset ovat erillaisia, joten olisi luonnotonta jos emme näkisi eroja ihmisten välillä. Hakeudumme luonnostaan sellaisten ihmisten seuraan joiden kanssa meillä on suuri määrä jaettuja käytöspiirteitä. Vastaavasti taas vältämme luonnostaan sellaisten ihmisten seuraa joiden kanssa meillä on hyvin vähän jaettuja käytöspiirteitä. Sillä tavoin kitka minimoituu ja koheesio maksimoituu, joka edistää selviytymistä. Tästä syystä koheesiota ei voida luoda pakottamalla ja jos epäyhteensopivat väestöt ajetaan väkisin toistensa seuraan saadaan koheesion sijasta kitkaa, joka johtaa konflikteihin pirstoutuneeseen yhteiskuntaan jossa eri ihmisryhmät elävät erillään toisistaan eri alueilla, eli segregaatioon. Jos emme kykenisi erottelemaan, emme olisi eliölajina selviytyneet tähän päivään asti.

  • Hyvin ja ytimekkäästi sanottu. Erot ovat sekä biologisia että sosiaalisista syistä johtuvia eikä niitä voi poistaa kuten kulttuurimarxistit uskovat.
   Jos niitä ei hyväksytä faktoina ja ihmiset pakotetaan yhteen laumaan niin seuraa kaaos ja jatkuva riita jossa me jo olemme.
   Pahinta on se että pieni nwo-eliitti haluaakin kaaosta koska se voi silloin edistää omia hankkeitaan tehokkaammin kun sillä ei ole yhtenäistä vastavoimaa. Tämä pitäisi tiedostaa koska se on ainoa tie harmoniaan.
   https://www.unz.com/jthompson/human-diversity-the-interpretable-mosaic/

  • Jopa viisaana pidetty Marx ei tuota ymmärtänyt
   Marx claim in 1848, in the Communist Manifesto (Engels credited this insight to Marx alone), that, “The history of all hitherto existing society is the history of class struggles.”
   It is obvious to any (non-Marxist) historian that class struggles fall far behind ethnic struggles in the forces shaping history, even in modern times. Even an internationalist socialist like Bakunin could only be puzzled by Marx’s total ignorance of this fact:

   “Marx completely ignores a most important element in the historic development of humanity, that is, the temperament and particular character of each race and each people, a temperament and a character which are themselves the natural product of a multitude of ethnological, climatological, economic, and historic causes, but which exercise, even apart from and independent of the economic conditions of each country, a considerable influence on its destinies and even on the development of its economic forces.”[21]
   https://www.unz.com/article/karl-marx-and-jewish-power/#marxs-response-to-bruno-bauer

   • Vielä vähän Marxista ja hänen realiteetin sivuuttavasta vallankumouksellisesta pakkoneuroosistaan
    The Communist Manifesto, a monopolist’s dream
    — According to Karl Jaspers, Marx’s approach “is one of vindication, not investigation, but it is a vindication of something proclaimed as the perfect truth with the conviction not of the scientist but of the believer.” British historian Paul Johnson concurs and, after quoting from the apocalyptic and “Luciferian” poetry of Marx’s youth, he concludes that,
    “Marx’s concept of a Doomsday … was always in Marx’s mind, and as a political economist he worked backwards from it, seeking the evidence that made it inevitable, rather than forward to it, from objectively examined data.”[22]
    The first thing to note is that Marx and Engels have no intention to appease the antagonism between the proletarians and the bourgeois, by improving the condition of workingmen. On the contrary, they hope that the conflict will intensify to the point of turning into a bloody civil war.

    Secondly, Marx and Engels have no intention to stop or even resist the progress of capitalism.
    On the contrary, they call for the total disappearance of the social and economic structures that preceded it, and look forward to its most extreme development, when all the means of production have fallen into a few hands. For only then, they claim, the new world can be born.
    Capitalism contains the seeds of its own destruction, but capitalism must first reach its full maturity, which is the monopoly of a few billionaires.
    https://www.unz.com/article/karl-marx-and-jewish-power/#the-communist-manifesto-a-monopolists-dream

    Kapitalismin on siis ensin edettävä kohti tuhoa. Sitten vasta tulee romahdus. Romahdusta voidaan nopeuttaa terrorilla. Ja kuka korjaa potin?
    Löytyykö vastaus Toorasta ja Talmudista (’mikä on hyväksi meille on sitä teillekin’) joista Marx ei koskaan täysin vapautunut?
    ”The goal of the revolution is to establish the “dictatorship of the proletariat,” ”… (ja proletariaatin diktatuurin tarkoittaa Keskuskomiteaa jossa heimoveljet ovat enemmistönä…)

 4. Olen jo aiemmin täällä tuonut julki näkemykseni Persuista. Minusta suurin osa heistä ei ymmärrä missä ovat, pääosin protestimielessä, mukana.
  Petyin heihin vaalien jälkeen kun antamani ääni ei poikinut mitään siitä miksi sen annoin.
  Maan omien asioiden hyväksi ei ole tehty mitään. EU-pöydissä halutaan istua kuunteluoppilaina ja kehumassa sionismia tukevaa Trumppia.
  Halla-aho on järkevä mies mutta ei tee mitään oman maamme hyväksi vaan edistää eu- ja natoeliitin asiaa olemalla vaiti ja venäjävihan vallassa.

  Lopulta Persut on plus-miinus nolla poliittisessa mielessä ja jatkaa Vennamon ja Soinin viitoittamalla tiellä. Ja sitoo suuren osan kansaa globalisti-mafian hankkeisin joita pitäisi vastustaa mikäli halutaan olla itsenäinen ja omista asioista päättävä maa. Kuitenkin vain ottamalla ohjakset omiin käsiimme voimme omiin asioihin vaikuttaa. Muuta tietä ei ole.

 5. Suomalaiset eivät ole enää isäntiä omassa maassaan vaan ”lännen miesten” renkejä. Persut eivät paljon poikkea muista, mutta ovat ehkä sotahullumpia, kuin muut. Niinistöille ei riittänyt katastrofaalinen isäntämaasopimus, vaan piti tehdä puolustussopimikset 7 maan kanssa !
  Näin pääsemme taas varmasti etulijaan kuten Ruotsin kuninkaiden ja Saksan aseveljeyden aikoina.

  Olemmeko me kenties maailman tyhmin ja ”onnellisin” kansa ?
  Mitä mieltä ovat korkeimman totuuden valaisemat ?

  • Niin, piileekö meidän paljon mainostetun onnellisen kansan salaisuus tyhmyydessä ja tietämättömyydessämme? Emmekä siksi edes huomaa miksi meitä kehutaan maailmalla onnelliseksi kansaksi.
   Hyvä näkemys.

 6. Persut on aivan tavanmoinen puolue nykyään mutta sillä ei ole mitään selkeää ideologiaa mistään elämän alueen kysymyksistä vaan erilaisia kannaottoja jokaisesta poliittisesta suunnasta eli poliittinen kirjo on yhtä laaja mitä Suomessa on puolueita.
  Puolue kuitenkin vastustaa maahan muuttoa islamimaista ja ilmaston muutoksesta sen perusteiden oikeellisuutta, nämä yhdessä eri puoluiden ideologioiden osien kanssa on saanut persujen kannatuksen huimaan nousuun johon osaltaan syynä persujen tapa vastata yksinkertaisesti monimutkaisiin ongelmiin. Myös muiden puolueiden ja matujen syyllistäminen on Vennsmolaisen tehokasta ja kansan suosio on taattu.
  Ilmeisesti somen avulla persut on pystyneet levittämään lainattuja ideologioidaan sen verran tehokkaasti että jokaiselle siinä on jotakin.
  Kuitenki hallitukseen joutuessaan ei enää persujen patenttiratkaisut menesty vaan joutuvat aidosti ongelmia ratkomaan ja ne ei aina mene niinkuin strömsöössä vaan tulee aktiivimallia ja matuinvaasiota jotka sitten syö taas kannatusta.
  Persut olisi kyllä nykyhallituksessa olleet parempi vaihtoehto kuin kepu joka Sipilän jälkeen oireilee hallituksessa moniongelmaisena.

  • Persut ovat puolueeksi järjestäytynyt kansallismielinen tai anti-globalistinen rintama. Aidoksi ja toimivaksi hallituspuolueeksi se on kerännyt itseensä liikaa erimielisiä talous- ym. poliittisia suuntauksia sekä oikealta että vasemmalta. Populismisyytökset eivät täten ole perusteettomia.

   Globalismin eli globaalikommunismin vastustamisessa olen persujen kanssa samaa mieltä. En kuitenkaan hyväksy heidän veljeilyään oikeistovoimien kanssa. Persut eivät hahmota sitä, että globaalikommunismia edistetään kahden eri reitin kautta. Toinen on vasemmistolainen vihreitä ja sosialistisia ajatuksia viljelevä ja toinen on itselleen mahtavia pääomia pörssikeinottelun, monopoli- ja tuhokapitalismin avulla muodostava blokki. Jälkimmäisellä on tällä hetkellä sananvalta USA:n ja sen ydinliittolaisten harjoittamaan ulko- ja kauppapolitiikkaan. Tälle haaralle ovat persut täysin sokeita. Donald Trump valittiin USA:n presidentiksi sitomaan man antiglobalistiset voimat tälle haaralle uskollisiksi.

   Suomi voitaisiin pelastaa globalismin pihtiliikkeeltä vain aidon keskusta- tai keskusta-vasemmistolaisen politiikan avulla. Toki tämä on teoreettista ja vaatisi globalististen voimien avointa ja vahvaa uhmaamista. Maassamme vaikuttava 5. kolonna tekisi tästä liikehdinnästä lopun. Nato ja länsiliittouma ei luovu saaliistaan taistelutta. Valeoppositio eli persut ei tee tätä tehtävää yhtään helpommaksi.

 7. persut ovat täysin vapaamuurareiden käskynalla ja aina ovat olleet markku uuspaavalniemeä lukuunottamatta!

 8. Ei ollut ”en finne igen” kuten joskus puolisen vuosisataa sitten vaan jotain muuta ”igen”:

  ”Uumajassa paloi 50 autoa – poliisi epäilee tuhopolttoa”,
  https://www.kansalainen.fi/uumajassa-paloi-50-autoa-poliisi-epailee-tuhopolttoa/

  Ohisalon mukaan turvapaikan haku on perusoikeus.
  Taikasana ”asylum” Suomen valtakunnanrajalla on tuplavarmistus sen saamiselle.

  VUODESSA ”Maahanmuuton hinta 3,2 miljardia euroa”,
  https://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2019/03/05/maahanmuuton-hinta-32-miljardia-euroa-1-3-taustaa/

 9. > Perussuomalaisten suosio ei ole perustunut hitlerimäiseen huutamiseen, vaan retoriikkaan, jossa yhdistyy viihde ja yhteiskuntakritiikki, erityisesti vastustajan arvostelu. Tämä toimii parhaiten pinnallisessa maailmassa ja somessa. Se myös yhdistää peruslehdistöä ja perussuomalaisia, jotka tuntuvat puhuvan tällä hetkellä, toisin kuin ennen, samaa kieltä: rakenteellisten ongelmien ratkaisu jää sivuosaan, kun pääosassa on päivän uutisista syntyvä keskustelu. >

  Vastavalkea ja Vastavalkean artikkeleiden kommentoijat sortuvat täysin samaan, koska täälläkin ”pääosassa on päivän uutisista syntyvä” keskustelu, ja niissä esiintyviä ongelmia on mahdoton ratkaista mikäli ei hahmota kokonaiskuvaa ja tiedosta sitä, kuka/mikä/ketkä tätä helvetillistä teatteria johtaa.

  Kysymys teille: mitä yhteiskunnallista hyötyä on osoittaa syyttävällä sormella näitä puhuvia poliittisia päitä, joista – mafian tiukassa talutusnuorassa – puolet puoltaa ja puolet vastustaa? Ei yhtään mitään. Kun yksi poliittinen broileri lähtee – toinen ponnahtaa tilalle, toisin sanoen tilanne pysyy samana. Vastakkainasetteluun perustuva POLIITTINEN JÄRJESTELMÄ on omassa itsessään ONGELMA; se on ristiriitoja, eriarvoisuutta ja sotia ylläpitävä ikiliikkuja, jonka tarkoitus ei olekaan palvella ihmisiä vaan maailmanlaajuista PANKKIHUIJAUSTA pyörittävää mafiaa. Toisin sanoen, jokaiselle puolueelle, ja sitä kautta poliitikoille annetaan tietty rooli tyyliin – hallitus vastaan oppositio – ja kun hallitus pettää, niin kuin se aina tekee, OSAT SEURAAVALLA KERRALLA VAIHTUU. Tämä on se kansaa huijaava ikiliikkuja, joka pitää teatterin käynnissä, mutta sokeat lampaat eivät sitä tietysti hoksaa. Truth-hunterikin aikoinaan hehkutti Halla-ahoa vastavalkean sivuilla, vaikka jo tuolloin useaan otteeseen kerroin, että Halla-aho on vain yksi poliittinen marionetti muiden marionettien joukossa. Ei uskonut, vaan vaelsi uskollisesti äänestyskopille niin kuin on aina tehnyt, ja luultavasti tulee tekemään edelleenkin ainakin jos takkia vinhasti kääntelevä Väyrynen on mukana. Totuus on kuitenkin se, YKSIKÄÄN REHELLINEN, KANSAN HYVINVOINTIA AJAVA YKSILÖ EI PÄÄSE YHTEISKUNNALLISESTI VAIKUTTAMAAN, siitä mafian hallitsema poliittinen systeemi ja valemedia pitää huolen.

  Ainoat totuuteen heränneet kuuluvat ”nukkuvaan puolueeseen”, eli heihin, jotka kieltäytyvät pitämästä tätä helvetin teatteria toiminnassa. Amen!

  • ” POLIITTINEN JÄRJESTELMÄ on omassa itsessään ONGELMA; se on ristiriitoja, eriarvoisuutta ja sotia ylläpitävä ikiliikkuja, jonka tarkoitus ei olekaan palvella ihmisiä …”
   Tuo on täysin totta eikä varmasti lukijoille ole jäänyt epäselväksi että olen tuota itsekin painottanut.
   Siksi ei todellakaan ole järkevää jäädä syyttelemään sitä vaan pyrkiä siihen että ihmiset alkaisivat tajuta miten tämä ikiliikkuja toimii heidän vahingokseen.
   Kun/jos suuri määrä ihmisiä alkaa ymmärtää sen niin silloin on mahdollista valita eduskuntaan puolueisiin sitoutumatonta valistunutta väkeä joka ei halua jatkaa tällä ikiliikkuja tasolla.
   Kun eduskunta on ylin vallankäyttäjä maassa ja kun sinne ei valita ikiliikkujaa tukevia niin ikiliikkuja väistämättä pysähtyy.
   Muuta tietä ei ole sen pysähdyttämiseen.

   Se mikä on olemassa ei poistu syyttelemällä vaan teoilla jotka johtavat sen katoamiseen.
   Nukkuva puolue taas ei saa mitään aikaan. Sen jäsenet voivat vain seurata vierestä mitä tapahtuu. Se ei ole mitenkään hienoa eikä oikeuta nukkuvia itsensä ylemmyyteen nostoon kuten näytät tekevän. Niin tehdessään he paljastavat todellisuudessa vain ja ainoastaan oman mitättömyytensä. Erään miehen sanoin: joka itsensä ylentää se alennetaan.

   • Kansan pitäisi ymmärtää kuka ja miksi pitää tätä tuhoisaa ikiliikkujaa käynnissä.
    Meillä sen takana on maamme oma hallitus mutta miksi? Miksi hallitus ja maan asioista vastaava poliittinen eliitti tuhoaa omaa maata ja kansaa?
    Onko sillä joku ulkopuolinen ’pakottaja’ kun se tuhoaa omaa maataan?
    Entä miksi se sitä tottelee … ja onko pakko totella?
    Vai hyötyykö se siitä vain itse?
    Ja jos se todella pettää kansaa niin miksi annamme sille kannatuksemme?

    Siitä vyyhti voisi alkaa purkautumaan…

    • Osuit naulan kantaan, eli ”miksi annamme sille kannatuksemme?” jokainen äänestäjä antaa oman kannatuksensa poliittiselle eliitille, joka EI PALVELE KANSAA, pitää ikiliikkujan toiminnassa. Valta ei ole vähimmässäkään määrin suomalaisten poliitikkojen käsissä ja äänestystulos ei ole se, mitä kansa on äänestää. Voittajat ja häviäjät (eli valemedian pönkittämät roolit) on etukäteen ’ylemmällä tasolla’ valittu. Piste. Kaikki on poliittista teatteria – kansaa huijataan kuusnolla. Vale – emävale – tilasto!

  • ”Ainoat totuuteen heränneet kuuluvat ”nukkuvaan puolueeseen”, eli heihin, jotka kieltäytyvät pitämästä tätä helvetin teatteria toiminnassa. Amen!”

   Nukutaan, annetaan hiljainen suostumus esim. rajojen avaamiseksi apposen auki miljardille afrikkalaiselle!
   Pian tarvittaisiin tukevat tulvaportit, kun paine on kohoamassa muualtakin kuin Afrikasta, jopa Etelä-Amerikasta.

   Onko tämäkin viherpuna-hallituksen ”pakolais”-politiikkaa:

   ”Kela maksaa sen mainostamisesta, että se voi tuputtaa Suomeen tulleille ilmaista rahaa
   ”Tärkein tieto sinulle, Suomeen muuttanut. Lue selkosuomeksi.” Näin mainostaa Kela Iltalehden etusivulla jättikokoisessa mainoksessaan. Linkin takaa löytyy sivusto, jossa Kela suoranaisesti tuputtaa rahaa selkosuomella.

   Kelan mainostama ”tärkein tieto” koostuu sivustosta, jolla kerrotaan erilaisista tukimuodoista.

   Voit saada neljä viidesosaa asumismenoistasi tukena. Eniten rahaa saa Helsingissä. Voit saada kansaneläkettä. Ja takuueläkettä. Äitiysavustusta, äitíysrahaa, opintorahaa, opimateriaalilisää, toimeentulotukea, työttömyyspäivärahaa.

   – Sinulla on oikeus Kelan tukiin, jos muutat vakinaisesti Suomeen, sivusto kertoo.

   Kelan sivusto tarjoaa palveluitaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saameksi sekä venäjän, eestin, kurdin, arabian, farsin ja somalian kielellä…”
   https://www.suomenuutiset.fi/kela-maksaa-sen-mainostamisesta-etta-se-voi-tuputtaa-suomeen-tulleille-ilmaista-rahaa/

   Kännyköiden välityksellä siirtyvät reaaliaikaisesti ympäri maailmaa tuollaiset suoranaiset tervetuloa-toivotukset suomalaisten veronmaksajien kustantamaa avokätistä sosiaaliturvaa nauttimaan työtä tekemättä – ”Asylsökaren Abdullah: ”Jag har kommit för att stanna för evigt – inte jobba””, https://www.friatider.se/asylsokaren-abdullah-jag-har-kommit-att-stanna-evigt-inte-jobba

   • Viherpuna-hallitus on täysin immuuni jo kuluneeksi käyneelle mutta vinhan perän sisältävälle sanonnalle siitä, että Suomi ei voi olla maailman sosiaalitoimisto – p-aukiseksi tarkoituksellisesti VELKAANNUTETULLE maalle kun rahat todellisuudessa eivät siinä tarkoituksessa riitä edes oman maan kanta-asukkaille. – Tosin velkaannuttajiin kuuluu joukko kansan- ja maanpettureita sekä vasemmalta että oikealta.

    • Noh mitäs meinasit tälle kasvavalle ongelmalle tehdä? Et yhtään mitään, koska sinulla ei ole valtaa. Mieti nyt kuitenkin tarkkaan ketä seuraavaksi meinaat äänestää, ehkäpä joku ”markka takaisin / suljetaan rahat” poliitikko voi tässä asiassa Suomen kansaa auttaa…. wink wink.

     Mun pointti on se, että turha valittaa mikäli ei tunnista vihollista. Maahanmuuttajat eivät ole ongelma vaan Suomen rajojen ulkopuolella oleva rikollismafia, joka tätä helvetin teatteria maailmanlaajuisesti johtaa!

     • Tuo on hyvä kannanotto jolle lämpenen.
      On turha ja myös väärin syyllistää niitä jotka ovat vain oire.
      Jos itse olisin esim. syyrialainen ja saisin elää sionistimafian jatkuvan terrorin alla niin kernaasti pakenisin Eurooppaan jos vain suinkin mahdollista.

     • ””Maahanmuuttajat eivät ole ongelma””

      Heistä aiheutuvat vuotuiset vähintään runsaan 3 miljardin euron kustannukset eivät ole p-aukisekisi velkaannutetulle Suomelle ongelma eivätkä tuon ryhmän edustama moninkertainen rikollisuus kantaväestöön verrattuna? Suomalaiset ovat velvolliset tekemään kansllisen itsemurhan mutavyöryn alle?

      On tietenkin selvää, että ylikansallisilta, ns. ”eliittiin” kuuluvilta rikollisilta feodaaliherroiltaan ohjeensa ottavien, valehtelevien maanpetturipoliitikkojen ja heitä tukevan valtaVALEmedian turruttama ihmistön enemmistö ei osaa ottaa ”punaista pilleriä” ja ruveta taistelemaan suurimpien ongelmien todellisia aiheuttajia vastaan:
      ””TAKING THE RED PILL” – THE REAL MATRIX”, http://newswithviews.com/Yates/steven.htm
      Suomeksi käännettynä: Suomeksi käännettynä: http://www.magneettimedia.com/todellinen-matrix-osa-1/

      Mainittuun matrixiin kuuluu myös esim. hiilidioksidi-ilmastohuijauksen mahdollistava yli sata vuotta kestänyt energiahuijaus, https://www.hopegirlblog.com/wp-content/uploads/2016/02/Peoples-Free-Energy-Show-Slide-Ep-One-History-is-Written-By-the-Winners.pptx , jota huijausta tukevat jotkut tämänkin sivuston trollit tyyppiä ”Internet Trolls Are Narcissists, Psychopaths, and Sadists”, https://www.psychologytoday.com/intl/blog/your-online-secrets/201409/internet-trolls-are-narcissists-psychopaths-and-sadists

     • Totuudenetsijä. Olet ilmeisesti siinä luulossa, että velka maksetaan jossain vaiheessa takaisin, vaikka näin ei ole. Rikolliset luovat rahaa ilmasta, joten lumipallon lailla kasvava velka on vain pelote, eräänlainen instrumentti, jonka avulla saadaan aikaan kaaos (sosiaali- ja eläkejärjestelmä tulee romahtamaan), ja jonka avulla valtion itsenäisyys (jos sellainen olisi edes olemassa) otetaan pois. Suomi toimii kuten muutkin valtiot, se on rikollis-mafian vallan alla toimiva LIIKEYRITYS – emme ole yksinäinen saari valtameressä. On tärkeää myöskin ymmärtää se, että poliitikot, olivatpa he asiassa kuin asiassa puolesta tai vastaan ovat puun ja kuoren välissä, koska tiukan puoluekurin ja sitä myötä päätökset sanelee politiikan ylimmällä tasolla SE, joka tätä helvetin härdelliä rahoittaa. Mikäli olisit kärpäsenä katossa salaseurojen ylimmällä orrella, ymmärtäisit kyllä tämän maailmanlaajuisen ’ase ohimolla’ tuolileikin, joka on parhaillaan menossa.

      Mitä siis luulet, ymmärtääkö Suomen presidentti Sauli ’salaseura’ Niinistö tämän menossa olevan kuvion? Ei ymmärrä, hän on vain pikkutekijä, eli hän tekee sen mitä hänelle sanellaan. Rajat ovat vielä toistaiseksi auki, mutta kun ’kansojen sekaannuksen’ mitta on täysi (eli silloin kun rahat loppuu ja tappava virus on päästetty irti), rajat suljetaan; rikollismafia tulee ajamaan valtiot sisällissotaan. Tämä on se perimmäinen NWO-juoni, eli valtioiden omat järjestelmät ajeyaan TARKOITUKSELLA alas, koska niiden tilalle astuu globaali järjestelmä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että oikeamieliset tulisivat häviämään tämän ’sodan’, vaan pikemminkin päinvastoin. Heillä on valtaa tänään, mutta juuri sillä hetkellä kun he kohottavat maljan voittonsa merkiksi – heitä ei enää ole.

     • ”…kun he kohottavat maljan voittonsa merkiksi – heitä ei enää ole”
      Minne he katoavat?
      Kun unohdetaan yliluonnollinen ja pysytään realiteetissa niin eivät he mihinkään katoa.
      Viisaampaa ihmiskunnan on itse toimia ajoissa eikä nukkua ja luottaa maagiseen katoamiseen. Se takaa vain varman voiton satanisteille.
      Päättäväinen ja pakon alla yhteen hiileen puhaltava ihmiskunta voi pelastaa itsensä niin halutessaan. Muuta tietä ei ole.

     • Truth_hunter. Ihmiselämä ja luomakunta kokonaisuudessaan on mysteeri, joten rationaalisella järjellä sitä on mahdoton ymmärtää. Mieti vaikka ihmisen kehoa…. yksikään tiedemies ei takuulla pysty selittämään sitä uuden elämän prosessia, joka saa sikiön ja sen luut kehittymään äidin kohdussa. Hedelmöitys vaan tapahtuu ja – simbsalabim – ihminen putkahtaa tähän maailmaan. Kaikki se, mikä määritellään tänään yliluonnolliseksi tulee muuttumaan luonnolliseksi ihmisen tietoisuuden laajentuessa. En tietysti tarkoittanut edellisessä kommentissani sitä, että ihmisiä ei enää ole, vaan sitä, että rikollisia ei enää ole. Ihminen muuttuu sillä hetkellä kun hän herää ja tunnistaa oman itsensä. Se on mystinen tapahtuma, jota kutsutaan itämaisissa uskonnoissa ’satoriksi’, eli äkilliseksi heräämiseksi, koska korkeampi tietoisuus lävistää sillä hetkellä sinun kehosi. Silloin ainetietoisuuden (nykyisyys) ja henkitietoisuuden (tulevaisuus) paikat vaihtuvat ja ihminen TIETÄÄ olevansa kuolematon. Hän ei siis omaa kuolemattomuuttaan järjellä ymmärrä, vaan hän nimenomaan TIETÄÄ olevansa kuolematon. Raamatussa sitä kutsutaan uudestisyntymäksi tai Jeesuksen kohdalla neitseestä syntyneeksi, eli ’syntymäksi ylhäältä’ ja siihen perustuu Jumalan lupaus; ”uudeksi minä teen kaiken.” Jeesus ei siten ollut ainutlaatuinen, koska kaikki uudestisyntyneet ihmiset omaavat saman henkitietoisuuden, eli Ilmestyskirjaan viitaten; ”he laulavat samaa laulua.”

      Ihminen on oman tietoisuutensa vanki, eli raamatullisesti sanottuna; menemme sinne minne tietoisuuden henki meidät kuljettaa. Se tarkoittaa luonnollisesti sitä, että kukaan meistä ei voi olla universaaliselta tasolta tarkasteltuna ’väärässä tai syntinen’ koska meillä ei ole vapaata tahtoa. Elämme tietoisuuden hologrammissa, joka on harha – MAYA. Se puolestaan tarkoittaa sitä, että informaatio on ikuisesti olemassa, eli toisin sanoen; menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus on olemassa juuri NYT. Luomakunta – JUMALA – ja siten myös ihminen on omassa itsessään tietoisuuden hologrammi, ja juuri sen vuoksi Jeesus sanoi että ”ISÄ ja minä olemme yhtä.”

      Tiedän, että ylläoleva sepustus meni teillä yli hilseen, mutta kommenttini perimmäinen pointti kuitenkin on se, että DARK FORCE VAHVISTUU JA LAAJENEE koska lähestymme absoluuttista nollapistettä, eli sitä hetkeä, jolloin ihmiskunta HERÄÄ KOLLEKTIIVISESTI. Tulevaisuus on olemassa NYT, joten piiruakaan et siten voi muuttaa siitä mikä on edessämme. Dollarin sinetti kertoo totuuden: ihmiskunta tulee ajautumaan kaaokseen, ja sen jälkeen astuu voimaan uusi maailmanjärjestys!

 10. Kiitos Milla erinomaisesta johdatuksesta perussuomalaisuuteen ja sen eri ilmenemismuotoihin.

  Kysyt: ”pystyykö uudeksi pääpuolueeksi hamuileva PS palloilemaan sekä vaihtoehdon leimalla että ”ison rahan” edustajien kavereina”. Oma arvioni on, että ei pysty.

  Alfauros Jussi Halla-aho kiehnää monissa asioissa kokoomuksen kyljessä, ellei peräti sylissä. Yksi näistä isoista asioista on Suomen Nato-jäsenyys. Halla-ahon myönteinen kanta Suomen Nato-jäsenyyteen asemoi koko puolueen äärimmäiseen oikeistoon, mitä tukee vielä taloudelliset linjanvetonsa. Tohtisin väittää, että persujen kentän enemmistö ei tue Halla-ahon linjaa Nato-kysymyksessä.

  Jos me näemme vielä joskus persujen ja kokoomuksen yhteishallituksen, sille on luvassa Juha Sipilän hallituksen tie. Persut repeävät kahtia. Halla-ahoa seuraavat oikeistopersut jatkavat hallituskauden loppuun hallituksen mukana, kunnes vähitellen hajaantuvat ongelmajätteenä — Timo Soinin sinisten tavoin — maatumaan ja miettimään tekojensa seurauksia.

  Toivon Milla sinun jatkavan kirjoittelua Vastavalkeassa tämän teeman kimpussa. Se on tärkeää nykypolitiikan ymmärtämiseksi.

  • Minustakin tämä teema kaipaa lisää käsittelyä.
   Onhan kyse siitä että valtava määrä suomalaisia tehdään näin poliittisesti impotenteiksi kun heidät sidotaan näennäis-oppositioon joka pohjimmiltaan tukee sitä mitä Persujen kannattajista suurin osa tuskin haluaa.
   Pitäisi myös ymmärtää että heitä tukee itsensä vaihtoehtomediaksi lukeva Oikeamedia ja mitä se kertoo tästä mediasta.

   • Oikean Median blogistit sortuvat peilikuvanomaisesti samaan virheeseen kuin ne kulttuurimarxistiset maailmanparantaja-sosialistit, joita he ankarasti kritisoivat:

    He sitovat kulttuurimarxistien ajaman länsimaisten traditioiden, kuten ydinperheen ja kristinuskon alasajon tiiviisti vasemmistolaiseen talouspolitiikkaan ja sosiaalipoliittisiin ohjelmiin, jotka kuitenkin ovat kovaa kapitalismia suosivassa yhteiskunnassa välttämättömiä, kuten myös työväestön etujen valvonta. Samalla, kun he haluavat päästä eroon kulttuurimarxismista, he haluavat päästä myös eroon sosiaalipolitiikasta tai työväestön kollektiivisesta etujen ajamisesta. Näin he ajautuvat ajatusmalliensa puolesta samoille linjoille kuin USA:n uuskonservatiivit. Myös Kokoomus olisi heille omanlaisensa puolue ellei se olisi niin arvoliberaali ja mamu-myönteinen. Tämä kovaa oikeistoa edustava ideologinen masiina ruokkii myös persujen puoluekoneiston ydintä, vaikka iso osa kannattajajoukosta on vahvasti Kokoomus-politiikkaa vastaan ja haluaa lähinnä päästä eroon kulttuurimarxismista ja ylimitoitetusta maahanmuutosta.

    • Hyvin sanottu.
     Itse olen usein ihmetellyt kuinka tai miksi nuo blogistit ovat valinneet juuri Oikeamedian?
     Selitys on juuri tuo mitä sanot.
     Nuo blogistit eivät ole tehneet todellista pesäeroa eu- ja natoeliittiin kuten ei koko OM ja Persutkaan joita se tukee.
     Ruikutetaan epäkohdista mutta tuetaan kuitenkin tahoa joka on niistä vastuussa.

     Kummajainen koko mediassa on ettei se salli kommentointia ja näin suojaa itsensä dialogilta mikä kertoo pelosta. Tavoite on enemmän hesarimainen julistus kuin totuuden etsintä ja tosiasioiden myöntäminen.

 11. Oikeisto, vasemmisto, populistit=samaa paskaa eri paketissa. Jako duunareihin ja työnantajiin on täysin keinotekoinen(arvannette varmaan keksijät), yhtään työpaikkaa ei synny ilman yrittäjää, eikä yhtään työtä saada tehtyä ilman tekijää, eli samassa veneessä ollaan. Suomessakin on muutama firma jossa tämä on ymmärretty ja helvetin hyvin pyyhkii kaikkien kannalta.
  Heitän nyt ihan mutu tuntumalla, että suurin syy asioiden perseelleenmenoon ja yleiseen ahdistukseen löytyy ihmisten korvien välistä. Ihmiset ovat kekseliäitä kieltämään itselleen epämieluisat asiat, esim.narkomaanien vanhemmat ja väkivaltaisesta suhteessa elävät saattavat kieltää todellisuuden vaikka kuka tahansa normijärjellä varustettu ulkopuolinen tajuaa oikean tilanteen. Jos tätä tapahtuu omassa elinpiirissä niin miksi ei koko maailmankuvassa, eikä joka tuutista syöksevä propoganda helpota asiaa. Jokainen joka on jossain vaiheessa elämäänsä nähnyt edes häivähdyksen todellisesta maailmasta, missä valtiot murhaavat omia kansalaisiaan, totuus on valetta, sota on rauhaa jne. on varmasti synkkinä hetkinään miettinyt tuliko sittenkään otettua se oikea pilleri.
  Elämä jossa on helposti tunnistettava vihollinen, kansan parasta ajattelevat johtajat(huutonaurua), kaupoissa metrikaupalla samaa paskaa eri paketissa mistä voi tehdä ”valinnan”, nurkkajumala ja käteen liimautunut älylaite suoltavat aivoja turruttavaa soopaa 24/7 riittää suurimmalle osalle meistä.
  Ainoastaan täydellinen romahdus kykenee rikkomaan nämä pikku pesät joihin suurin osa ihmisistä on käpertynyt maailmaa pakoon.

  • Toki karjalauma saa äänestää siitä, minkä värisissä säkeissä sille syötettävä rehu sille tuodaan. Tämä on identiteettipolitiikkaa. Että voit päättää jonkin poliitikon väristä tai seksuaalisesta suuntautumisesta. USA:ssa tämä kehitys ollaan viemässä nyt huippuunsa, kun sininen Donald Trump eli demokraattien riveihin itsensä tunkenut presidenttiehdokas, multimiljardööri Mike Bloomberg kenties ottaa mustan keski-ikäisen naisen varapresidenttiehdokkaakseen. Pete Buttigiegistä saa taas muodikkaan homo-ehdokkaan. Bernier Sanders puolestaan on lutuinen kiikkustuoli-sosialisti, joskin USA:laisittain lähes uskottava hahmo.

   Meillä sirkus alkaa olla vastaavalla tasolla. Persujen epämediaseksikkäille poliitikoille on kai myönnettävä jonkinlainen tunnustus siitä, etteivät ole mallinuken näköisiä. Nuhjuiset peräkylien alkuasukkaat ovat globaalikommunistien avoimesti halveksimia hahmoja ja persut kai yrittävät heitä edustaa, nappaavat näiden äänet ja hallitukseen päästessään soveltavat näihin kovinta sosiaalidarwinistista politiikkaa, mitä länsimaista (pl. USA ja UK) löytyy. Eli toimivat täsmälleen globaalikommunistisen agendan mukaisesti. Kaupan päälle naurettava, itään puusilmä kovana tuijottava nato-mentaliteetti. Natohan on oikeasti sotilaallista ulottuvuutta huomattavasti laajempi kulttuuri-imperialistinen valloittaja, jonka ikävin saavutus on 100% länsimielisen mediakontrollin läpivienti Suomessa. Kun natoa hieman raaputtaa, alta paljastuu mm. lyhenne PNAC.

 12. Muutama poiminto Ylewatch-blogistin artikkelista ”EUROOPPA JA AMERIKKA HYVINVOINNIN METSÄSTÄJIEN KOHTEENA”:

  ”Kolmannen maailman hyvinvointisaalistajaa ei voi moittia häikäilemättömästä oman edun tavoittelusta, sillä se ei ole tyhmä joka pyytää, vaan se joka maksaa. Jos länsimaissa olisi toimiva demokratia, yhdessäkään maassa ei elätettäisi kehitysmaiden käenpoikia. Sitä kuitenkin tapahtuu koko ajan ja syynä on se, että poliitikot, virkamiehet ja lainkäyttäjät eivät noudata kansalaisten enemmistön syvintä tahtoa, vaan käyttävät valtaansa 2000-luvun kommunismin toteuttamiseen.

  PUNAVIHREIDEN MIEHITTÄMÄ VALTAMEDIA [https://vapaasana.net/2011/08/28/neuvostorahoilla-tuotettiin-vasemmistolainen-toimittajakunta-suomeenkin/] on samassa juonessa poliittisen eliitin kanssa. Media pehmittää ja syyllistää kansaa, jotta maahamme voitaisiin tuottaa lisää kutsumattomia elintasopakolaisia primitiivisistä kulttuureista. Yksi tapa syyllistää kansalaisia on kuvata Suomi maana, joka ei toteuta pienen kalergisen EU-eliitin määrittämiä länsimaisia arvoja™. Tähän propagandastrategiaan kuuluu Ylen tuore uutinen Afgaaniturvapaikanhakijoita tulee Ranskaan Suomesta – ”Täällä minua kuunnellaan, Suomessa ei edes yritetty auttaa”, kertoo 19-vuotias Rahimi.

  Heti agendauutisena alussa Pihtiputaan mummolta halutaan heruttaa kunnon kyyneleet:…

  Rahimi kertoo saaneensa Ruotsista kymmenen kielteistä turvapaikkapäätöstä, joten on selvää, ettei hän ole suojelun ja turvapaikan tarpeessa…

  Niin sanotut ihmisoikeusjuristit ovat todennäköisesti pitäneet oikein yksityisluennot Rahimille, sillä hän on kommenttiensa perusteella erittäin tietoinen ”oikeuksistaan” ja varsinkin lakien porsaanrei’istä. Ylipäätään koko länsieurooppalainen lakimieskunta näyttää suurelta osin olevan petoksellinen ammattikunta ajaessaan mieluummin muukalaisten kun kantaväestön (joka maksaa lakimiestenkin palkat) asiaa:…

  Valkoisten poikkeuksellinen empatiakyky ja sokeus omaa intressiä kohtaan on ymmärretty jo melko pitkään muissa, paljon itsekkäämmin ajattelevissa populaatioissa. Myös valkoisten kulttuurissa toimivat vaikutusvaltaiset marxilaiset tietävät tämän, jonka vuoksi he puskevat mielellään juuri naisia kansanvallan väärinkäyttäjiksi nopeuttaakseen dystopiansa toteutumista. Jo biologiansa vuoksi naiset ovat erityisen herkkiä kolmannen maailman holtittomasta väestönkasvusta nousevalle hädälle ja värillisten pyhitetylle uhriasemalle…” [Suomen punavihreä FEMINISTI-hallitus!]

  Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2020/02/eurooppa-ja-amerikka-hyvinvoinnin.html

 13. Totuudenetsijä 19.2.2020 at 14:08

  Maahanmuuttajat eivät ole todellinen ongelma vaan todellisen ongelman eli maan rajojen ulkopuolella olevan rikollismafian aiheuttama ongelma tai oire.
  Toki tuo oirekin on ongelma sikäli että se aiheuttaa meille suuria taloudellisia kuluja ja tuhoaa (kalergisoi) maan rodullisesti mutta se on toissijainen ongelma tai seuraus.

  On vaarallista sotkea syytä ja seurausta koska silloin ihmiset eivät ymmärrä todellista ongelmaa tai itse tautia vaan jäävät ruikuttamaan taudin oiretta. Se juuri on Persujenkin ongelma. Ruikuttaminen ei kuitenkaan muuta asioita joista ruikutetaan. Sikäli se on hyödytöntä.

  Jotta oire-ongelmaan voisi vaikuttaa olisi maamme irtaannuttava EU:sta joka on rikollisten hallitsema ja jonka vasallina nyt olemme. Toinen mahdollisuus on EU:n hajoaminen jolloin olisimme vapaita ja itsenäisiä ja voimme itse päättää asioistamme. Se ei kuitenkaan ole ainakaan kovin pian näköpiirissä ja meidänkin diktatoorisia piirteitä omaava valtiojohtomme näyttää kumma kyllä vastoin kansan enemmistön tahtoa tekevän kaikkensa ettei se hajoaisi.

  • ”Maahanmuuttajat eivät ole todellinen ongelma vaan todellisen ongelman eli maan rajojen ulkopuolella olevan rikollismafian aiheuttama ongelma tai oire.”

   Afrikan maiden hallitsematon väestön kasvu ja siitä aiheutuva elintasopakolaisten virta länteen ei ainakaan ensisijaisesti ole ulkopuolisen rikollismafian aiheuttama, vaan noiden maiden haluttomuudesta ja ehkä osaksi kyvyttömyydestäänkin hallita väestönsä määrää järkevällä tavalla. Vrt. Kiinan ”menestyksellinen” yhden lapsen politiikka, jota tietysti voi pitää epäinhimillisenä keinona, mutta jos vaihtoehtona on väestön kurjistuminen, niin se ehkä ei olekaan niin vastustettava menetelmä.

   Suurin osa ”pakolaisista” ei ole todellisia pakolaisia vaan ”parempaa elintasoa” hakemaan lähteneitä, joista osalla on tarkoitus päästä loisimaan työtä tekemätttä uuden isäntämaan veronmaksajien kustannuksella eikä siitäkään voida syyttää suoraan kulissien takaisia rikollisia naruista vetäjiä.
   Työmarkkinakelvottomat elintasopakolaiset ja varsinkin meille tarkoituksella loisimaan tulleet ovat todellinen ongelma.

   Olen monessa yhteydessä tuonut esille EU:ta ja siihen Suomen rikollisella tavalla huijanneita maanpettureita vastustavan kantani, sen olisi pitänyt tulla sinulle jo selväksi. Viittaan edelleen myös em. Steven Yatesin artikkeliin matrixista.

   • ”Afrikan maiden hallitsematon väestön kasvu ja siitä aiheutuva elintasopakolaisten virta länteen ei ainakaan ensisijaisesti ole ulkopuolisen rikollismafian aiheuttama, …”
    Ei tietenkään väestön kasvu ole mutta muuttoliike on.
    Ongelma on siinä että se taho joka Eurooppaa kalergisoi salakuljettaa ja tuo pakolaisia tänne ja kun EU on tuon rikollismafian poliittisessa kontrollissa niin se on haluton vastustamaan muutttoliikettä joka on myös tuon mafian bisnes. Pikemminkin se jopa toivoo ja edistää sitä jotta Euroopan valkoinen väestö saadaan tuhottua.
    Eli mikäli asiaan halutaan korjausta niin EU ’merkeleineen’ ja ’lunkkereineen’ pitäisi saada irti tuon mafian kahleista tai sitten meidän irtaantua siitä. Muuten emme voi muuttoliikkeelle mitään.
    Persutkin voisivat lopettaa ruikuttamisen ja keskittyä tähän niin antaisin jatkossakin heille ääneni.

    • Mikä muu nykyinen eduskuntapuolue edes vihjaa mafian kahleista irrottautumisesta?

     Persutkin ovat jakautuneet EU:n kannatuksen suhteen, tosin en tiedä jakaumaprosentteja siinä asiassa, mutta esim. yksi ilmeisesti vaikutusvaltaisimpiin kuuluva persu Laura Huhtasaari on ilmaissut selvän EU-vastaisuutensa julkisesti.

     Kaikki muut eduskuntapuolueet haluavat myöntyä myös kansalliseen itsemurhaan mutavyöryn alle tai vähintäänkin nykyisten ainakin runsaan 3 miljardin vuotuisten matukustannusten todennäköiseen moninkertaistumiseen eli maamme ajamiseen konkurssiin ja maturikollisuuden jyrkkään nousuun – varsinkaan punavihreää feministihallitustamme ei kuilun partaalle ajetun Ruotsin esimerkki hetkauta.

     • On surullista että punavihreä feministihallitus ei tee mitään isänmaallista vaan on jatkaa sipilöintiä ’tikkun-olam’ talmudismin hengessä.
      Eduskuntaan pitäisi ensi vaaleissa saada uutta verta ja väkeä joka ei ole korruptoituneen puoluejohdon kahleissa.
      Siinä haastetta kansalle. Sitä kautta meno maassa voi muuttua. Ei muuten.

      LH tuki Trumpin ja chabad-kushnereiden hanketta viedä palestiinalaisten maat. Ei hän silloin voi olla anti-sionisti. Ja EU on sionistien luomus.

     • Suomalaisten enemmistö näyttää olevan lammaskansaa, joka on tyytyväistä niinkauan kuin petolliset, vallankahvassa olevat lampaanasuiset sudet pystyvät tarjoamaan enemmistölle leipää ja sirkushuveja – vaikka onhan Suomessa leipäjonojakin, mutta se ei toistaiseksi tyytyväistä (oliko se nyt ”maailman onnellisinta”?) enemmistöä hetkauta.

     • Sinulla menee ruuti maahanmuuttajien rikosten paljastamiseen ja kertomiseen. Ihan kuin Persuillakin.
      Mitä luulet sen auttavan?
      Saat vain purettua omaa kiukkuasi mutta mikään ei muutu tippaakaan vaikka täällä kuinka linkität ja jankutat asiaa ja maamme kyvyttömyyttä sen edessä koska et puutu ongelman takana oleviin syihin.
      Mitä jos alkaisit pohtia miten noihin syihin voisi vaikuttaa kun ongelma näyttää sinua vaivaavan. Ei tuo kansan pelottelu auta mitään. Päinvastoin. Pelokas kansa ei yleensä pysty toimimaan tehokkaasti.

     • Truth_hunter 20.2.2020 at 10:38 :

      Olet siis vahvasti sitä mieltä, että Ruotsin tie on Suomenkin tie.
      Näin Ruotsin matalan intensiteetin etninen kansanmurha etenee maanpetturi-hallituksen tukemana:

      ”Ronnebyläisessä esikoulussa enemmistö lapsista puhuu arabiaa”,
      https://www.kansalainen.fi/ronnebylaisessa-esikoulussa-enemmisto-lapsista-puhuu-arabiaa/

      ”Mitä jos alkaisit pohtia miten noihin syihin voisi vaikuttaa kun ongelma näyttää sinua vaivaavan.”

      Kerropas nyt viisaampana, miten noihin syihin REALISTISESTI ja KONKREETTISESTI voidaan vaikuttaa!
      Suomen valtaVALEmedia kun noista elintasopakolaisten tekemistä rikoksista etupäässä vaikenee ja vaikenee myös, että niiden elättämisestä aiheutuvat kustannukset vuodessa ovat ainakin runsaan 3 miljardin euron luokkaa – p-aukiseksi velkaannutetulle Suomelle.

      Kyllä sinun pitäisi tietää, että ellei kansa tiedä vaaliuurnille mennessä totuutta meneillään olevasta suomalaistenkin matalan intensiteetin ernisestä kansanmurhasta, niin suomalaisvihamielisten maanpetturien määrä Arkadianmäellä tulee vain lisääntymään.

     • Itsenäisyys on minun agendani.
      Sen palauttamiseen pitäisi panostaa.
      Toki on hyvä että maahanmuuton ja maan kalergisoinnin ongelmat nostetaan esiin ja kansan tietoisuuteen. Olet sen täällä perusteellisesti tehnyt ja pisteet siitä.
      Nyt pitäisi vaan saada kansa innostumaan muustakin kuin Persujen äänestämisestä kun niillä äänillä mikään ei muutu.

     • ”Itsenäisyys on minun agendani.
      Sen palauttamiseen pitäisi panostaa.”

      Olen täysin samaa mieltä!
      IPU on pahassa loukossa mm. siksi, että varmastikin monet persuja äänestävät eivät uskalla äänestää IPUa, koska pelkäävät äänensä menevän hukkaan – itse olen esimerkki siitä monen äänestyskerran osalta.
      IPU ei myöskään saa persujen tavoin puoluetukea, jonka avulla voisi järjestää monella tavalla näkyvyyttä ja puheensa kuulluksi.
      IPUlta puuttuu myös karismaattinen johtaja. Halla-ahoakaan ei voi sanoa karismaattiseksi, mutta hän on muulla tavalla sanankäytön ja psykologisen vaikuttamisen mestari, joka näyttää korvaavan karismaattisuuden puutteen. Halla-aholla on myös harvinainen kyky olla provosoitumatta vaikka yritetään provosoida; se auttaa häntä myös välttämään harkitsemattomia virheitä väittelyissä vastustajien kanssa.

     • Totuudenetsijä 21.2.2020 at 20:00

      Olisikohan IPU vielä pelastettavissa? Toisen globalismia määrätietoisesti vastustavan puolueen tarve on Suomessa huutava. Itse en pysty persuja missään nimessä äänestämään, syynä persujen aivokuollut sionismin myötäily ja sen kansanmurhapolitikan kannataminen (Palestiina, Suomi, USA:ta uhmaavat maat) .
      Uskottavia vaihtoehtoja persuille on vain vähän, jos lainkaan. Cointelpro ja jopa syyttäjälaitos hyökkää välittömästi sinne, missä jotain yritetään saada aikaan. Globalismin vastustaminen on kuulemma jonkinlaista vihapuhetta. Suomalaiset on uskomattoman helppo lietsoa riitoihin eivätkä suomalaiset osaa riidellä. Lopulta jokaiselle pitäisi olla oma puolue ja kaikki menevät omaan mökkiinsä murjottamaan.

 14. Nykymaailmasta hyvä kuvaus … vaikea kiistää Shamirin terävää tekstiä, pari kappaletta malliksi
  OK Boomer
  ISRAEL SHAMIR
  We had it so good! It is really pity that the world we pass to our children and grandchildren is not that wonderful, quite crowded and over-regulated. Perhaps our life was good because we came to the world freshly fertilised by millions of dead men, after the great calamity of the World War.
  The historians say that Europe after the Black Death was also a wonderful place. We feel it, even if we do not dare to say it explicitly, but this is a partial explanation of mankind courting Armageddon.

  The new Chinese virus is an example. It has mortality rate of 2 p.c. and it is not much. It seems that children and Europeans do not die of it, even if they get infected. So, a nasty but not dreadfully nasty kind of flu.
  Every flu virus now at large in the US kills many times more people. American swine flu with its billion infected and hundreds of thousands dead in 2009 looks like a mountain next to the pea of coronavirus. Perhaps it was a lab-crafted bio-weapon, but then it is not especially effective one, unless its nastiness will become apparent with years.
  https://www.unz.com/ishamir/ok-boomer/

 15. Artikkeli loppuu lauseisiin ”Vasemmistolaishenkisempi kansallismielinen politiikka perustuisi ihmisten kunnioitukseen, ei kyynisyyteen, stereotypioihin tai viihdearvoihin. Sille olisi hyvä rakentaa kestävää tasa-arvoon tiukasti kiinnittyvää politiikkaa.”

  Ihan hyvä loppu mutta tietäen Persujen suhteen sionismiin – se näkyy suhteessa EU:hun ja Natoon jotka ovat molemmat sionistimafian luomia organisaatioita – tuolle ihmisten kunnioitukseen rakentuvalle politiikalle ei ole juurikaan sijaa koska koko EU on kansalaisten kunnioituksen sivuuttava mielivaltainen rakenne jonka Persut hyväksyvät. Se määrää silloin Persujen politiikan.
  Erityisesti tämä tosiasia näkyy pyrkimyksenä tuhota Euroopan valkoinen väestö ja pitää EU Israelin ja USAn kahleissa. Se näkyy myös siinä että EU on ja pysyy epätasa-arvoisena oligarkkien loputtoman rahanhimon saalistuskenttänä ja kristinuskon moraalin alas ajajana.
  ——
  ”Matkalla Siioniin”, baptisti Pastorin Steven Andersonin dokumentti osoittaa, että kristityt ymmärtävät vihdoin, että sionistit ovat huijalleet heitä niin kristittyinä kuin juutalaisinakin.
  He tunnustavat lopulta, että juutalaisuus on saatanallinen kultti, joka on naamioitu uskonnoksi. Todellinen liitto on Jumalan ja heidän, ts. Kristukseen uskovien, välillä.
  Kun kristityt ymmärtävät tämän, he ymmärtävät, että Dept. of Homeland Security (kotimaan turvallisuusosasto) ja NSA: n tehtävänä on suojella liittovaltion keskuspankkia (rahan valtaa) ja sionistista poliittista eliittiä amerikkalaisten vihalta, kun he ymmärtävät, että heidän maansa on varastettu heidän omasta hallinnasta. Terrorismi on CIA: n ja FBI: n luomaa.

  “Marching to Zion” Exposes “Chosen People” Scam
  ”Marching to Zion,” a documentary by Baptist Pastor Steven Anderson shows that Christians finally are realizing they’ve been scammed by Zionists, whether they be Christian or Jewish.
  They’re finally recognizing that Judaism is a satanic cult masquerading as a religion. The real Covenant is between God and them, i.e. believers in Christ. 
  When Christians realize this, they’ll understand that the Dept. of Homeland Security and NSA are there to protect the Federal Reserve Bank and the Zionist political establishment from the wrath of the American people when they realize their country has been stolen out from under them. Terrorism is a pretext manufactured by the CIA and FBI.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=116855

 16. En malta olla kommentoimatta tätä OM artikkelia joiltakin osin täällä
  Oikeamediasta (Tytti Salenius):
  [Halla-aho vastasi … ja nosti esiin erittäin tärkeän huomion:
  ”Pitäisikö kansanedustajalle kuuluva immuniteetti ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen historiassa poistaa, jotta hänet voitaisiin asettaa syytteeseen?”
  Halla-aho painotti, että toisistaan pitää erottaa sisältö ja ilmaisu. Hän tähdensi, että ei ole syytä käyttää asiatonta ilmaisua, mutta jos puhutaan fasismin kaltaisista asioista, niin silloinhan on kyse ihan selkeästi aatteellisista asioista:
  ”Fasismia emme tietenkään hyväksy – ilmaistiin se minkälaisin sanankääntein tahansa.”
  Perussuomalaisissa siis suhtaudutaan vakavasti fasismiin.]

  —-Aika outo johtopäätös kun PS kuitenkin tukee eu- ja natoeliittiä jonka toiminta täyttää selkeästi fasismin kriteerit.

  OM:
  [Vasemmistopiirejä ei ole kuulusteltu samaan tapaan heidän kommunismisympatioistaan tai kehotettu irtisanoutumaan väkivalta- ja tappamisfantasioistaan.
  Pääministeri Sanna Marin (sdp.) ja puoluesihteeri Antton Rönnholm (sdp.) voivat aivan vapaasti ja avoimesti tehdä kommunistisia nyrkkitervehdyksiä ilman seuraamuksia, kuten Oikea Media 1. tammikuuta kertoi.

  On perusteltua vaatia vastauksia kysymyksiin, joita teologian tohtori ja dosentti Juha Ahvio peräänkuulutti jo 15.9.2019 päivätyssä Oikean Median blogissaan:

  ”Miksi kommunisteilla ja muilla vasemmistoradikaaleilla on Suomessa paljon vapaampi sana kuin muilla? Miksei kommunistien ja muiden vasemmistoradikaalitoimijoiden mielipiteistä, sanomisista ja viesteistä nouse minkäänlaisia suuria kohuja ja oikeustapauksia silloinkaan, kun näissä viesteissä, mielipiteissä ja sanomisissa avoimen julkisesti ilmaistaan rikollista vihaa?
  Miksi kommunistit näyttävät käytännössä olevan viharikossyyttelyn ja sananvapaussensuroinnin yläpuolella ja ulottumattomissa?”]

  —–Ei suinkaan ole näin. Vapain sanahan on oikeistolla (ja sen hallussa olevalla eu- ja natoeliitin väkivalta-politiikkaa tukevalla propaganda-medialla) ja se voi herkästi nostaa syytteitä vihapuheesta ja joka vie kulissien takana maata kohti nwo-kommunismia jossa pieni yksityinen sektori tai mafia (ja sen korruptoimat hallitukset eri maissa) kaappaa vallan ja muodostaa ’oman keskuskomiteansa’ pakottaen muut omaan rahan ja korporaatioiden valtaansa —— ja silti pelottelee kansaa kommunismilla hajota-ja-hallitse strategiallaan.

  OM:
  [Toivoa sopii, että vihdoin ja viimein aletaan käydä arvopohdintaa ja nostetaan kissa pöydälle, voiko Suomen hallituksessa ja eduskunnassa olla mukana vaikuttamassa ja päättämässä yhteisistä asioistamme sellaisia, jotka avoimen julkisesti ihailevat ja kannattavat kommunismia.
  On nimittäin syytä muistaa sekin vakava tosiasia, että tämä sama kommunismin raakalaismaisuutta ja väkivaltaa palvova punavihervasemmisto sulkee silmänsä myös murhanhimoiselta islamilta, jonka vertavuodattava ideologia on pannut ja panee toimeen järjestelmällisiä joukkoteurastuksia ja syyllistyy kansanmurhiin jatkuvasti johtoajatuksenaan, kuten kommunismikin, henkeen ja vereen vastustaa kansallismielisyyttä ja tehdä tyhjäksi kristillisen uskon ja Raamatun arvovallan.]

  ———Huh, nostetaanpa kissa pöydälle: maamme eduskunta, ei suinkaan vain punavihervasemmisto, tukee eu- ja natopolitiikkaa, fasistista politiikkaa jossa pieni globaalia kommunistista herruutta tavoitteleva eliitti ilman omantunnon tuskia raiskaa ja sortaa maailman kansoja oman raakalaismaisuutensa ja vertavuotavan murhanhimoisen väkivaltansa unohtaen.
  Kommunismia ei saisi avoimesti kannattaa mutta kun se toteutetaan tekopyhästi ja rahan omistavan mafian vallan avulla niin se onkin ok.
  Miksei se ole aina tuomittava hanke?
  Miksi vain rahan voimilla, jotka ovat oikeiston valttikortti, saa ajaa ihmiskuntaa kommunismin orjuuteen, sellaiseen jossa kaikki kuuluu oligarkkien rahamafialle? Eikö silloin olekaan kyse kommunismista? Ei vaikka kyse on samanlaisesta diktatuurista?
  https://beta.oikeamedia.com/o1-132813

  • Koronastako hyvää apua nwo-eliitin hankkeille? Mikä tulee olemaan Kiinan ja Venäjän rooli ja toiminta jatkossa kaiken tämän jälkeen?
   Kun näitä tulee luettua niin laitetaan tännekin
   Osuuko Corbett oikeaan … katsotaan, varmaan se pian selviää

   Coronavirus: The “Cures” Will Be Worse Than the Disease
   By wmw_admin on March 1, 2020

   James Corbett – The Corbett Report.com Feb 29, 2020
   So much of the global economy that depends on Chinese manufacturing is already experiencing shutdowns and shortages. And this is only the razor thin edge of what promises to be a gigantic wedge.

   Let me just say this for now: Regardless of whether coronavirus is natural or manmade or even whether it exists at all, the economic effects of this event are going to be very real and very profound.

   Given that I write for the International Forecaster and have been documenting the Ponzi scheme that is the modern global economy for over a decade now, I’m often asked when the scam will collapse and the long-predicted global financial crisis will hit.
   Well, it’s very possible that the crisis has now officially hit and the decades of pie-in-the-sky negative-interest-rate helicopter-funny-money insanity that has papered over our grim economic reality is about to come crashing down all at once.

   Conclusion: Coronavirus panic is a giant boost for the globalist agenda

   I recently heard a suggestion that if this does eventuate into a global pandemic then it will set the globalist agenda back by decades. After all, an event like this will surely teach us all a hard lesson in national self-sufficiency and the inherent danger of an overextended, just-in-time global supply chain, right?

   Of course not. No, that’s the conclusion that a rational person thinking about the crisis in a rational way would come to. So of course the globalists are going to force feed us the exact opposite idea: That a crisis like this will demonstrate how we need even more global integration amongst all levels of public and private society.

   Don’t believe me? Just read the press release that Johns Hopkins and the Event 201 participants put out last month just before “Wuhan” and “coronavirus” became topics of daily conversation:

   “The next severe pandemic will not only cause great illness and loss of life but could also trigger major cascading economic and societal consequences that could contribute greatly to global impact and suffering. Efforts to prevent such consequences or respond to them as they unfold will require unprecedented levels of collaboration between governments, international organizations, and the private sector.”

   Oh, that’s right. This is another chance to “fail forward.” After all, as that great globalist soothsayer Rahm Emanuel told us during the last financial catastrophe, the global elitists’ mantra is to “never let a good crisis go to waste.” Do you really think this “crisis” (whether real or imaginary) would be any exception?
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=203216
   ——-
   suomeksi jotain tämän tapaista lyhennettyä konekäännöstä
   Niin suuri osa Kiinan tuotannosta riippuvaisesta maailmantaloudesta kokee jo sammumisia ja pulaa. Ja tämä on vain partakoneen ohut reuna siitä mitä on tulossa.

   Saanen sanoa tämän – vain toistaiseksi: Riippumatta siitä, onko koronavirus luonnollinen tai ihmisen aiheuttama vai edes sitä, onko sitä ollenkaan, tapahtuman taloudelliset vaikutukset tulevat olemaan todellisia ja erittäin syviä.

   Koska kirjoitan kansainväliselle ennustajalle ja olen dokumentoinut Ponzi-järjestelmää, joka on nykyaikainen globaali talous jo yli kymmenen vuoden ajan, minulta kysytään usein, milloin huijaus romahtaa ja kauan ennustettu maailmanlaajuinen finanssikriisi osuu.
   No, on hyvin mahdollista, että kriisi on nyt virallisesti iskenyt ja taloudellinen todellisuutemme on romahtamassa kertaheitolla

   Johtopäätös: Koronaviruksen paniikki on valtava anti globalistien agendalle

   Kuulin äskettäin ehdotuksen, että jos tästä tulee globaali pandeemia, se asettaa globalistisen asialistan vuosikymmeniä taaksepäin. …

   Ei tietenkään. … tietenkin globalistit syöttävät meille aivan päinvastaisen ajatuksen: Tämäntyyppinen kriisi osoittaa, kuinka tarvitsemme vielä enemmän globaalia integraatiota kaikilla julkisen ja yksityisen yhteiskunnan tasoilla.

   Etkö usko minua? Luin vain lehdistötiedotteen, jonka Johns Hopkins ja Event 201 -tapahtumassa julkaisivat viime kuussa juuri ennen kuin ”Wuhan” ja “coronavirus” tulivat päivittäisen keskustelun aiheiksi:

   ”Seuraava vakava pandemia ei vain aiheuta suuria sairauksia ja ihmishenkien menetyksiä, vaan voi myös aiheuttaa suuria asteittaisia ​​taloudellisia ja yhteiskunnallisia seurauksia, jotka voivat aiheuttaa suuria maailmanlaajuisia kolhuja ja kärsimyksiä.
   Pyrkimykset estää tällaisia ​​seurauksia tai reagoida niihin ilmaantuessaan vaativat ennennäkemättömän korkean tason yhteistyön hallitusten, kansainvälisten järjestöjen ja yksityisen sektorin välillä. ”

   Niin se on oikein. Tämä on toinen mahdollisuus ”kriisin avulla eteenpäin”. Loppujen lopuksi, kuten suuri globalistinen tukija Rahm Emanuel kertoi meille viimeisen taloudellisen katastrofin aikana, globaalien elitistien mantra on ”koskaan ei saa antaa hyvän kriisin mennä hukkaan”.
   Luuletko todella, että tämä ”kriisi” (todellinen tai kuvitteellinen) olisi poikkeus?
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=203216

 17. Mennäänpä vihreisiin … Heikki Porkan OM-blogin kautta

  ”En pidä maahanmuuton rajoittamista terrorismin ehkäisyn keinona. Epäilen, että maahanmuuton rajoittaminen lisäisi entisestään vastakkainasettelua ja eriarvoistumista, joka ruokkii terrorismia.
  Monikulttuurisuus on meille rikkaus ja työperäinen maahanmuutto edistää myös työmarkkinoiden toimintaa.”

  Yllä olevan lainauksen takana on ”Turvallinen Oulu” –hankkeen johtaja Kati Kaarlejärvi (vihr).
  Sanat hän kirjoitti Ylen vaalikonevastauksen täydennykseksi ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja.

  Toisin sanoen Turvallinen Oulu -hanketta johtaa henkilö, joka kannattaa maahanmuuttopolitiikkaa / turvapaikkapolitiikkaa, joka tuottaa juuri niitä ongelmia, joita hänen johtamansa projektin pitäisi ehkäistä ja vastustaa.
  ——- tuohon kommenttina: ”aivan kuten persut ja kaikki muutkin puolueet ja eduskunta jotka eivät tee mitään nwo-, eu- ja natopolitiikan vastaista vaan ovat ainakin epäsuorasti mukana Illuminaatti-mafian multi-kulti projektissa kun sionistimafia sotii Lähi-idässä ja ajaa pakolaisia Eurooppaan
  Porkka unohtaa että Euroopan kalergisointi on sionistien (oikeistovoimien) hanke ja bisnes jossa vihreät ja vasemmisto ovat enemmänkin toissijaisesti mukana ideologis-utopistisista syistä. Tosin hän tuossa alla ilmaisee sen epäsuorasti”

  Vihreät ovat tutkitusti huumorintajuttomia, mutta logiikan tajunsa perusteella myös aika skitsofreenisiä mielipiteidensä ja politiikkansa kanssa.

  Vihreiden huumorintajuttomuudesta kertonut Vihreä Lanka –lehti lopetettiin, mutta ei vihreillä mitään hätää ole tiedottamisen ja asiansa esille tuonnin suhteen, sillä siitä pitävät huolen Helsingin Sanomat ja Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimitus, jotka ovat olleet jo useamman vuoden ajan vihreiden äänitorvia.
  …Vastuuta paetaan ja tuotetaan uhreja halveksivaa hömppää, jolla ei ole mitään tekoa itse juurisyyn, toisin sanoen islamilaisista maista lähtöisin olevan maahanmuuton ja kulttuurisen käyttäytymisen kanssa.
  ——-”koko eduskunta ja kaikki puolueet ovat tässä mukana eivätkä vastusta todellisten syyllisten vastuuseen laittamista – siis sotaa käyvän ja pakolaisia tuottavan suur-Israelia rakentavan mafian toimia vaan syyllistävät vain yksityisiä pakolaisia ja islamia.
  Jostain syystä OM pakenee asiaa blogistiensa kanssa.
  Meille ei tulisi näitä islamin uskossa olevia jos he saisivat elää omassa maassaan. Nyt he ovat uusi omilta mailtaan karkoitettujen palestiinalaisten muoto”
  https://beta.oikeamedia.com/o1-133000

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here