IPCC:n ilmastomalli: tiedettä vai jotain muuta?

Kansainvälisen ilmastopaneelin käyttämät datasarjat eivät osoita voimakasta lämpötilan nousua. Mistä jyrkät lämpötilakäyrät ovat lähtöisin?

35

Satuin joskus yli 10 vuotta sitten törmäämään juttuun, jossa osoitettiin, että maapallon pintalämpötilan nousu näyttäisi pysähtyneen vuosituhannen alkupuolella. Kun sitten selvisi, että Britannian metofficen mittausdata oli netissä kenen tahansa ladattavissa, niin aloin itse seurata kyseistä dataa, koska osaan jonkin verran räpeltää data-aineistojen kanssa.

Ajattelin, että on parasta itse seurata kehitystä, koska ristiriitaisia väitteitä esitettiin varsin kiihkeästi ja mittausdatakin oli niin helposti saatavissa netistä. Aloinkin kokea asian jotenkin omakseni, koska seurasin julkaistuja tietoja tiiviisti yli 10 vuoden ajan.

Osallistuin aktiivisesti myös nettikeskusteluun aiheen parissa. Jo silloin oli havaittavissa, että ns. ”alarmistit” eivät suostuneet hyväksymään mitään heidän näkemystensä kanssa ristiriidassa olevaa tietoa, vaan pelkästään inttivät ja takertuivat omiin näkemyksiinsä. Väittelyt olivat kuitenkin aika hauskoja, koska ne tapahtuivat ikään kuin ”akateemisessa” ilmapiirissä teorian tasolla.

Nyt tilanne on kuitenkin toinen, kun hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin, IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change), ennusteet ovat alkaneet ohjailla poliittista päätöksentekoa. Tilanteen vakavuuden vuoksi on syytä käydä perusteellisesti läpi sitä, mitä empiiriset mittaustulokset kertovat maapallon pintalämpötilan kehityksestä ja mitä se puolestaan kertoo IPCC:n mallien ja raporttien luotettavuudesta.

Käydäänpä sitten rauhallisesti läpi brittien metofficen empiirisiä mittaustuloksia, jotka ovat myös IPCC:n mallien lähtökohta-aineisto.

Kaikkien maapallon lämpötilamittausten äiti

Johtuen Britannian siirtomaaimperiumista, jossa aurinko ei koskaan laskenut, briteillä oli tilaisuus perustaa myös maapallon laajuinen lämpötilojen mittausverkosto. Mittaukset aloitettiin vuonna 1850. Aina kun viitataan lämpötilojen koko mittaushistoriaan, tarkoitetaan nimenomaan tätä aineistoa, koska se on ainoa olemassa oleva aineisto niin pitkältä ajalta.

Aineistosta tuotettu pintalämpötiladata on nimeltään HadCRUT3. Katsotaan nyt tarkemmin, miltä maapallon pintalämpötilan kehitys näyttää 1900-luvun alusta lähtien. Se on hyvä lähtökohta, koska keskeisenä keskustelujen teemana on ollut viime vuosisadalla tapahtunut maapallon keskilämpötilan 0,7 asteen nousu.

Kuvio 1

Kuviossa on maapallon kuukausittaiset keskilämpötilat vuoden 1901 tammikuusta vuoden 2014 toukokuuhun, minkä jälkeen HadCRUT3 aineistoa ei enää ole julkaista. Tämän syyhyn palataan myöhemmin.

Katsotaan nyt kuviota hieman tarkemmin. Lämpötilojen heilahtelut näyttävät aika rajuilta, mutta on syytä muistaa, että kyseessä ovat kuitenkin vain asteen murto-osat, sillä pisteet ovat poikkeamia vertailuajanjakson keskilämpötilasta, joka oli 18 astetta. Piirsin kuvioon trendiviivan gls-menetelmän avulla ja se todella on nouseva ja osoittaa lämpötilan nousseen sen noin 0,7 astetta.

Piirsin kuvioon myös pystyviivan tämän vuosituhannen alkuun eli vuoden 2001 alkuun. Kaikkihan varmasti muistavat, kuinka telkkariuutisissa ja erilaisissa ilmasto-ohjelmissa näytetään IPCC:n käyriä, jotka sojottavat loppupäästään melkein kohtisuoraan ylöspäin. Tässä empiirisessä mittausdatassa mitään sellaista ei kuitenkaan tapahdu, vaan data osoittaa, että maapallon pintalämpötilan nousu onkin tällä vuosituhannella pysähtynyt. Sen voi havaita silmämääräisestikin.

Kuvio siis osoittaa, että IPCC:n ilmastomalli tai -mallit ovat ristiriidassa todellisuuden kanssa. Perussyynä siihen on ilmeisesti se, että mallit rakennettiin kylläkin tämän datan perusteella, mutta viime vuosisadan tiedoilla. Silloin erityisesti 1970-luvulta lähtien ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden ja maapallon pintalämpötilan välille löytyi korrelaatio.

Niiden välillä ei kuitenkaan ole sellaista determinististä syy- ja seuraussuhdetta, minkä varaan koko IPCC:n ideologia ja ennusteet perustuvat. Kuvio osoittaa sen, koska vaikka 2000-luvulla hiilidioksidipitoisuus on kasvanut, niin keskilämpötila ei ole noussut vastaavasti mallien ennustamalla tavalla. 2000-luvun kehityksessä on siis kyse jostain muusta.

Niinpä IPCC:n ilmastomalleihin ei voi luottaa. Kyseinen maailmanlopun odottajien lahko osoittaa epätieteellisyytensä myös siinä, että se ei millään tavoin ole suostunut edes huomioimaan näitä mittaustuloksia, vaan on vain takertunut oppiinsa, joka ei näytä vastaavan todellisuutta.

Astutaan nyt kuitenkin vielä lähemmäs maanpintaa ja katsotaan miltä näyttää edellisen kuvion data oikeasti asteiksi muutettuina.

Kuvio 2

Kuviossa 1 mittaustiedot olivat siis poikkeamia 18 asteesta. Tässä kuviossa on sitten oikeasti maapallon kuukausittaiset keskilämpötilat asteina täsmälleen samalta ajanjaksolta. Datan ensimmäinen havainto eli vuoden 1901 tammikuun keskilämpötila oli 18 – 0,206 = n. 17,79 astetta ja viimeinen havainto eli vuoden 2014 toukokuun keskilämpötila oli 18 + 0.539 = n. 18,54 astetta. Jyrkästi ylöspäin sojottavaa kehitystä ei näy reaalimaailmassa missään.

Kaikkien mittausten äiti 2000-luvulla

Alla on sitten kuvio HadCRUT3 aikasarjan kehityksestä 2000-luvulla. Se ulottuu vuoden 2001 tammikuusta vuoden 2014 toukokuuhun, minkä jälkeen tietoja tästä aikasarjasta ei siis ole enää julkaistu.

Tässä kuviossa luvut ovat taas poikkeamia vertailuajanjakson keskilämpötilasta, joka siis oli 18 astetta.

Kuvio 3

Gls-menetelmän avulla laskettu trendi tältä ajanjaksolta on lievästi laskeva. Kulmakerroin on -0,0001266 eli yhdessä kuukaudessa maapallon pintalämpötila on laskenut tuon astemäärän verran. Jos trendi jatkuisi samanlaisena, niin maapallon keskilämpötila laskisi vuosisadan loppuun mennessä noin 0,13 astetta.

Tämä oli tietysti aivan sietämätön tulos maailmanlopun odottajien lahkolle, joten vastatoimia tarvittiin. Ensimmäiseksi kaikissa keskusteluissa asiasta vain vaiettiin, eikä siitä informoitu lahkon toimesta ketään. Kun maapallon keskilämpötila ei vain suostunut enää 2000-luvulla nousemaan tämän mittaussarjan tuloksissa, niin koko sarja päätettiin lopettaa ja perustaa tilalle uusi sarja.

Nyt tilanne on jo sellainen, että HadCRUT3-sarjaa ei enää löydy sellaisenaan metofficen sivuilta. Tai ainakaan minä en sitä enää sieltä löydä. Minulla se kuitenkin oli onneksi ladattuna omalle koneelle, joten voin edelleen analysoida sitä.

Maailmanlopun odottajien vastaisku

Kun HadCRUT3 -sarjan empiiristen mittausten tulokset eivät enää vastanneet lahkon oppeja, niin asialle täytyi tehdä jotain. Mieleen tulee väistämättä joissain muissa yhteyksissä joskus käytetty lausahdus: ”Jos todellisuus on ristiriidassa teorian kanssa, niin sitä pahempi todellisuudelle.”

HadCRUT3-sarja päädyttiin korvaamaan HadCRUT4-sarjalla. Nyt oli saatu todella nerokas ajatus. Lahkon tutkijat olivat saaneet selville, että pohjoisella pallonpuoliskolla oli lämpimämpiä alueita, joten he keksivät, että perustetaan lisää mittausasemia niille alueille. Näitä uusia mittausasemia perustettiin noin 500, mikä merkitsee lähes 10 prosentin lisäystä HadCRUT3:ssa jo käytössä olleisiin mittausasemiin.

Esimerkiksi luonnontieteilijä Clive Bestillä on kuitenkin ollut pääsy suoraan havaintoasemien mittauksiin, joten hänen bloginsa sivuilta löytyy tarkempia vertailuja lisättyjen havaintoasemien ja jo HadCRUT3:ssa mukana olleiden havaintoasemien mittausten välillä. Hän on päätynyt suurin piirtein samoihin johtopäätöksiin kuin minäkin, vaikka minulla on ollut käytössä vain mittausten perusteella tuotettu lopullinen lämpötiladata.

Alla kuvio HadCRUT4-sarjasta, joka siis poikkeaa HadCRUT3:sta siten, että siinä on lisänä mittauspisteitä myös lämpimämmiltä alueilta.

Kuvio 4

Kuvion pystyviiva on vuoden 2014 alussa. Kuviossa on huomattava, että ennen pystyviivaa sarjan arvot ovat ns. proxy-lukuja, jotka on vain jotenkin johdettu HadCRUT3-sarjasta ja mukana saattaa olla jo osittain uusia mittauspisteitä. Varsinaisesti HadCRUT4-sarja alkaa vasta sen jälkeen, kun HadCRUT3-sarjan erillinen tuottaminen lopetettiin. Kuvio 4 osoittaakin selvästi, että uusien mittauspisteiden mukaanotto on aiheuttanut selvän hyppäyksen keskilämpötiloissa. Nehän tiedettiinkin lämpimämmiksi.

Asia on nyt niin, että koska HadCRUT4-sarja alkaa vasta vuoden 2014 kesäkuusta, sitä ei voi verrata aiempiin HadCRUT3 -ukuihin. Niinpä kun vaikkapa Petteri Taalas (WMO) kertoo tiedotustilaisuudessa maapallon keskilämpötilan olleen viimeisten neljän vuoden aikana mittaushistorian korkeimman, väitteellä ei ole empiirisiä perusteita.

Koska HadCRUT4-sarjan mittaushistoria alkoi vasta vuoden 2014 kesäkuussa, sitä ei voi verrata mihinkään aiempiin eri tavalla tehtyihin mittauksiin. Taalas kuitenkin viittaa juuri kuviossa 4 näkyvään keskilämpötilan hyppäykseen, mikä johtuu siis siitä, että mittauksiin on lisätty tuloksia lämpimämmiltä alueilta.

On uskomatonta, että ns. ”tiedeyhteisö” sallii tällaisen kritiikittä. Onhan toisaalta kuitenkin 500 ilmastotutkijaa vedonnut YK:hon, jotta siellä ymmärrettäisiin IPCC:n mallikehitelmien epäluotettavuus.

Ok, nyt on siis olemassa HadCRUT4-mittaussarja, jonka tuloksia voidaan kuitenkin perustellusti tutkia sen oman olemassaolon ajalta eli lähtien kesäkuusta 2014, vaikka sen tuloksia ei voikaan vertailla aiempiin, eri tavalla saatuihin tuloksiin. Alla kuvio HadCRUT4:stä kesäkuusta 2014 joulukuuhun 2019.

Kuvio 5

Koska sarja alkaa kesken vuotta, en valitettavasti saanut vuosilukuja näkyviin käyttämälläni ohjelmistolla. Kysymys kuuluukin nyt, että osoittavatko HadCRUT4-sarjan mittaukset rajusti ylöspäin sojottavia lämpötilamuutoksia. Gls-menetelmän avulla laskettu trendi on lievästi nouseva. Kulmakerroin on 0,0003018, mikä merkitsisi, että maapallon pintalämpötila nousisi vuosisadan loppuun mennessä noin 0,29 astetta.

Missään ei siis vieläkään näy noin 2,5 asteen tai suurempia kehityskulkuja tai jyrkästi ylöspäin sojottavia kehityskäyriä. Empiirinen todellisuus on kuitenkin asia, jolla on aina ns. viimeinen sana.

Koska empiirisistä mittauksista ei löydy tukea IPCC:n ”informaatiolle”, herää epäilys, että ne jyrkät kehityskäyrät eivät perustukaan minkäänlaiseen empiiriseen tietoon, vaan ovatkin vain IPCC:n mallien ennustekäyriä. Silloin kyseessä olisi maailman tiedehistorian suurin huijaus, kun yritetään väittää jonkin kehnon malliväkerryksen ennustetta toteutuneeksi kehitykseksi.

Ideologisesta taustasta

Jokainen voi tietysti tehdä omat johtopäätöksensä edellä esitetyistä tiedoista. Esitetyt empiiriset mittaustiedot kertovat kuitenkin lähinnä kaksi asiaa. Ensinnäkin 1900-luvulla tapahtunut maapallon pintalämpötilan nousu ei ole enää 2000-luvulla jatkunut samanlaisena, vaan se on pysähtynyt ja mahdollisesti jopa kääntynyt laskuun, mihin HadCRUT3 aineisto viittaisi.

Molemmat aineistot osoittavat lisäksi, että IPCC:n ja joidenkin muiden esittämää jyrkkää lämpötilan nousua ei ole 2000-luvulla tapahtunut. Minulle on täydellinen mysteeri, mistä ihmeestä ne ovat jyrkät kehityskäyränsä vetäneet, ellei sitten kyse todella ole vain siitä, että mallien antamia virheellisiä ennusteita esitetään toteutuneena kehityksenä. Uskomatonta.

Toiseksi mittaustulokset osoittavat, että maapallon pintalämpötilan ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden välillä ei ole sellaista determinististä yhteyttä kuin IPCC:n mallirakennelmissa oletetaan, koska maapallon lämpötila ei ole noussut mallien ennustamalla tavalla, vaikka ilmakehän hiilidioksidipitoisuus onkin noussut 2000-luvulla. Niinpä IPCC:n mallien esittämille kauhukuvitelmille maapallon tuhosta ei ole todellista pohjaa.

On suoranaista ihmisten huijaamista väittää, että maapallon lämpötila riippuisi ensisijaisesti ilmakehän hiilidioksidipitoisuudesta ja että ihmiset voisivat säädellä maapallon lämpötilaa rajoittamalla kaikin mahdollisin tavoin hiilidioksidipäästöjä. Onkin pahimman laatuista populismia esittää tällainen yksi tekijä lämpötilan säätelijänä, vaikka maapallon ilmastojärjestelmähän on valtava ja siihen vaikuttavat lukemattomat tekijät, joita ihmisen on aivan turha kuvitella voivansa hallita. Niiden muiden tekijöiden tarkempi käsittely vaatisi oman artikkelinsa.

Jos keskustelua asiasta käytäisiin ”akateemisella” tasolla, mitään ongelmaa ei olisi, koska silloin yliopistojen ilmastotieteilijät voisivat kehittää ilmastomallejaan ottamaan huomioon ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden lisäksi ne sata ja tuhat muutakin ilmastoon vaikuttavaa tekijää, joiden joukossa on varmasti hiilidioksidipitoisuutta merkittävämpiä tekijöitä. Silloin ehkä sadassa vuodessa voitaisiin onnistua kehittämään sen verran luotettavia malleja, että niitä voitaisiin varovasti käyttää poliittisen päätöksenteonkin apuna.

Vakavaksi ongelmaksi asian on tehnyt se, että ihmisvihamieliset maailmanlopun odottajat ovat saaneet irrationaaliselle ideologialleen kvasitieteellistä tukea IPCC:n mallikehitelmistä, ja jostain merkillisestä syystä lahko on saanut suhteettoman suuren vaikutuksen politiikassa ja yleisessä henkisessä ilmapiirissä.

Ko. ideologian eettinen lähtökohta, jonka mukaan luonto on hyvä ja ihminen paha, koska tekee pahaa luonnolle, oikeuttaa puhumisen ihmisvihamielisyydestä. Kun siihen kytkeytyy luonnon sekä luonnon ja ihmisen välisen suhteen mystifiointia, saatetaan henkisesti taantua varsin alhaisellekin tasolle, kuten ihmiskunnan alkeellisimpaan tiedettyyn maailmankatsomukseen, animismiin, jossa luonnon esineille annetaan ihmisten ominaisuuksia.

TV:ssäkin tulee ns. asiaohjelmia, joissa kerrotaan vaikkapa, että puilla on aistit, tunteet ja kommunikointitavat siinä missä ihmisilläkin. Tässä ollaan vajoamassa rationaalisesta ja aidosti tieteellisestä maailman tulkinnasta irrationaaliseen maailmaan, joka muistuttaa hiukan erästä 1930-luvulla laajalle levinnyttä ideologiaa.

Mitä sitten käytännössä merkitsee se, että ihmisten luonnon käyttö ja luontoon vaikuttaminen nähdään vastustettavana, perisynnillisenä toimintana? Se merkitsee sitä, että ihmisten toimintaa tulee estää eli tulee vastustaa modernia, teollista yhteiskuntaa, joka tietysti käyttää luontoa ja vaikuttaa luontoon, mikä on kuitenkin ihmiskunnan väistämätön elinehto.

Myös ruoan tuotannon, mikä myös on väistämätön elinehto, kimppuun hyökätään vaatimalla vaikkapa siirtymistä luomuviljelyyn. Luomuviljelykin oli yksi 1930-luvun ideologian piirre, vieläpä mystisimmässä muodossaan eli biodynaamisena viljelynä. Itä-Euroopan valloitettujen maiden talonpojille tuotti melko paljon päänvaivaa, kun valloittajat pakottivat heitä omaksumaan kyseistä viljelytapaa.

Modernin teollisen yhteiskunnan alasajosta kuulee uutisia lähes päivittäin, kun teollisuuslaitosten rakentamista vastustetaan fanaattisesti ja Suomessakin teollisuuden kehittymistä saatetaan yrittää estää — aika mutkikkaidenkin kuvioiden kautta, sillä tämä poliittinen virtaus on jo vaikuttanut varsin monilla tasoilla ja ajanut ideoitaan sisään eri tahoille.

Tässä artikkelissa kerrotaan taustatietoja siitä, mitä ekofasismi tekee ruoan tuotannolle.

Virallisten maataloustilastojen mukaan satotaso alenee luomuviljelyssä 30–60 prosenttia viljelykasvista riippuen.” 

Sitaatti on linkitetystä artikkelista ja kertoo olennaisen luomutuotannon kyvystä ruokkia ihmiskunta. Luomutuotantoon siirtyminen siis aiheuttaisi nälänhädän, mikä ei tietysti ole edes juolahtanut niiden mieleen, joiden mielestä ihminen on paha ja luonto hyvä. Ihmiskunnan karsimistahan tosin esimerkiksi Pentti Linkola on monissa teksteissään toivonutkin.

Artikkelin tietolähteenä olleet ruotsalaisprofessorit kuitenkin uskovat, että länsimaita ei uhkaisi nälänhätä, koska ihmisillä on varaa maksaa ruoasta paljonkin. Tyypillistä ruotsalaista optimismia, jolle voi olla perusteitakin Ruotsissa, mutta he eivät tiedä, millaista köyhyyttä jo nyt vaikkapa Suomessa esiintyy, ja heidän omissa piireissähän ruoasta on varaa maksaa.

Lopuksi

Onko ilmastonmuutos sitten todellisuutta tällä hetkellä? Artikkelissa esitetty empiirinen data viittaa siihen, että 2000-luvulla maapallon pintalämpötila ei nouse samalla tavalla kuin 1900-luvulla ja ettei maapallon pintalämpötila kehity ainakaan IPCC:n mallien ennustamalla tavalla. Voisikin vetää sellaisen johtopäätöksen, että kukaan ei tiedä varmasti, miten maapallon ilmasto muuttuu jatkossa, mikä oikeastaan on aika itsestään selvä asia.

Toisaalta, jos tuntee vähääkään maapallon luonnonhistoriaa, niin tietää, että ilmasto on muuttunut aina suuntaan tai toiseen ja näille muutoksille on aika harvoin löydetty täysin tyhjentäviä selityksiä, vaikka niitä tietysti on hyvä etsiä. Ilmaston muutokset ovatkin oikeastaan normaalitila. Ihmiskunta on niihin aina sopeutunut.

Ekologiset järjestelmätkin ovat aina mukautuneet muuttuneisiin olosuhteisiin, eikä ekologia ole koskaan romahtanut, vaikka muutoksia on tapahtunut niin eläin- kuin kasvilajien levinneisyydessä ja elinehdoissa. Esimerkiksi Lapissa saakka on joskus kasvanut Keski-Euroopan puulajeja. Muutokset olosuhteissa ovat joskus olleet hyvin rajujakin. Maailmanlopun lahko kuitenkin pelottelee silmät päässä pyörien koko ekologian romahduksella vaikkapa nautakarjan pieraisuista.

Toisaalta maapalloon voi yllättäen törmätä iso asteroidi aiheuttaen laajaa tuhoa, tai vaikkapa Yellowstonen alla oleva supertulivuori voi purkautua. Myös supernova voi räjähtää jollain riskialueella.

Kysymys on sellaisista luonnonvoimista, joiden toimintaa ihminen ei lähtökohtaisesti pysty estämään. Järkevin tapa valmistautua kaikkien mahdollisten luonnonvoimien aiheuttamien uhkien varalle olisikin kehittää teknisesti mahdollisimman edistynyt talous, sosiaalisesti turvallinen yhteiskunta ja turvata ennen kaikkea riittävä ruoan tuotanto, jotta ihmiset voisivat sopeutua mahdollisimman hyvin erilaisiin mahdollisiin katastrofeihin.

Ekofasistien tapa reagoida asioihin on täysin päinvastainen. Siinä vietäisiin viimeisetkin mahdollisuudet sopeutua muuttuviin luonnonolosuhteisiin. Kysymys onkin enemmän tietynlaisesta ideologisesta asennoitumisesta, jolla pyritään pakottamaan toiset ihmiset toimimaan hyvinkin yksityiskohtaisesti halutulla tavalla.

Tällainenhan on tyypillistä erilaisille uskonlahkoille ja jossain määrin valtauskonnoillekin. Myös sillä yhdellä 1930-luvun suuntauksella oli samoja piirteitä aina ajatusten kontrollointiin saakka. Keinona näyttää olevan pelottelu uhkakuvilla, jotka eivät ole tarkemmassa analyysissä edes toteutumassa.

P.S. Joku voisi kysyä Greta Thunbergiltä, että kuinka hyvin ja perusteellisesti hän on analysoinut esimerkiksi artikkelissa esitetyt empiiriset mittausdatat. Hänhän on täysin varma maapallon tuhoutumisen uhasta, joten hänellä kaiketi on analyyttiset ja koulutukselliset edellytykset asioiden itsenäiseen arviointiin.

Tuomo Liias on eläkkeellä oleva taloustieteilijä, joka on tehnyt työuransa pääosin Tilastokeskuksessa.

Lähdelinkkejä

Metoffice: HadCRUT4-mittausdata

Clive Best (24.6.2019): Whatever happened to the Global Warming Hiatus?

Artikkelikuva Amundsenin–Scottin tutkimusasemasta etelänavalla: Christopher Michel (CC BY 2.0)

35 KOMMENTTIA

 1. IPCC n motiivit on hämärät tilastojen väärentämiseen mutta antaa se leivän ja vähän päällekkin voita sekä juustoa vihreiden poliitikoille ympäri maailmaa.
  Jotkut rahapiirit on sitten huomanneet tehdä lisää rahaa huijatulla ilmaston muutoksella ja vähän nolottaa Suomen vihreiden ja vasemmistoliiton puolesta joista osa voi uskoakin ihmisten auheuttamaan ilmaston muutokseen. Hiilidioksidin pitoisuuden alentamisessa ilmakehässä ei kuitenkaan ole mitään pahaa vaikka se ei vaikuta ilmastonmuutokseen mutta liian korkea hiilidioksidipitoisuus voi olla vaarallista ihmisille ja eläimille.
  Teollisuus on ryhtynyt vapaaehtoisesti vähentämään hiilidioksidipäästöjään ja toivottovasti veronmaksajien ei tarvitse maksaa siitä.
  Luonnonsuojelu muuten on kannattava teko ilman ilmastonmuutostavoitteita koska se auttaa ruuan tuotannossa ja sen ylläpidossa, koska luonnon tuhoutuminen voi aiheuttaa nälänhädän ennen kuin olematon ilmaston muutos tai iso meteorin törmäys maahan.
  Kuitenkin näyttää että on myöhäistä enää suojella luontoa kun sitä uhkaa niin monet asiat kuten geenimuunnellut kasvit ja niiden siementen pakko myynti kehitysmaihin itsetuotettujen siementen. sijaan. Ruuan tuotantoon vaikuttaa myös myrkkyjen käyttö maanviljelyssä joka tuhoaa sadon tarvitseman hyönteiskannan.
  Myös luonnon antimet katoaa luonnon eläinten ja hyönteisten kadotessa. Pääasia ihmisille on ruuan tuotanto että sitä riittää kaikille ja toimeentulo että sitä voi ostaa ja maksaa vuokransa ja muu elämisen kulut. Tämänkin toteutuminen ei ole tänä päivänä enää varmaa ja tulevaisuudessa vielä epävarmempaa.

 2. Jos joku on oikeasti kiinnostunut ilmastonmuutoksesta, sen havainnoinnista, syistä ja tuloksista, kannattaa perehtyä alan tieteellisiin dokumentteihin joita on nykyään todella paljon saatavilla (Google Scholar). IPCC on tiedeyhteisön tuloksia päättäjille ja kansalle esittelevä foorumi ja sen esitykset ovat helppoja lukea ja ymmärtää (myös suomeksi). Vaativammat pähkäilyt kannattaa jättää tutkijoiden huoleksi – tieteeseen ei osallistuta esson baarin esitelmillä.

  • Tarkoitat tutkijoita edellä, joiden menetelmät eivät kelpaa edes Esson baariin ja jotka perustelevat kantansa argumebtaatiovirheillä, kuten auktoriteettiin vetoaminen?

   Tämä on samaa tasoa kuin vaatia ihmisiä uskomaan auringon kiertävän maata, koska auktoriteetit näin sanovat. Vaikka siinäkään toteuma ei vastannut teoriaa.

 3. Erinomainen kirjoitus. ”Jos todellisuus on ristriidassa teorian kanssa, niin sitä pahempi todellisuudelle”. Hegelin ajatuspieru. David Humen kirjoittamassa yhdessä ainossa liuskassa on enemmän viisautta kuin tämän saksalaislässyttäjän koko tuotannossa. So sprach Schopenhauer.

 4. Yleisradion iljettävät rotat inspiroivat jälleen kirjoittamaan. Olisipa se soma näky kun Petteri Orpo ja Junes Lokka ojentaisivat Valtion Tiedonpimittämislaitoksen kunniakirjan Oulun poliisilaitoksen korkealle edustajalle airueinaan Emma Kari ja Li Andersson. Tämähän ei tässä paskastaniassa tietenkään toteudu. Onhan lakiin kirjoitettu, että tiedon levittäminen on kriminalisioitu. On paljon todennäköisempää, että yhden sarakkeen lottokupongilla saisi täyspotin kuin , että yllämainittu näky toteutuisi. Ainoa ”viisaus” mitä tämä paskapulju pystyy tarjoamaan on että viima lisää Atte pakkasen purevuutta ja siihen on kerrospukeutuminen pätevä vastalääke. Nujertakaa tuo kurja.

 5. Miten maallikon pitäisi toimia, asiassa johon hänellä ei ole koulutusta ? Järkevä tapa olisi kuunnella molempia leirejä, hieman yksinkertaistaen, koska jako kahteen ei välttämättä ole näin selkeä. YLE esim. ei kuitenkaan näin toimi, YLE:lle totuus on ennalta määrätty, ilmeisesti Totuusministeriön toimesta, ja jotta totuus ei säröilisi, ei ketään sitä epäilevää kutsuta sohville keskustelemaan.

  Ilmastotieteilijät ovat kertoneet, että ilmasto on niin monimutkainen kokonaisuus, että siihen erikoistunut fyysikko ei yksinään kykene muodostamaan perusteltua näkemystä, vaan hän tarvitsee tuekseen pitkän rivin kolleegoita, varsinkin tiettyjen erityiskysymysten avaamiseen. Meillä ja maailmalla on kuitenkin siirrytty käytantöön, jossa toimittajat ja koululaiset jo tietävät missä mennään.

  USA:ssa asia on kuten siellä on tapana vahvasti politisoitunut, mikä omalta osaltaan vain lisää sekaannusta. Alarmistit vasemmalla, skeptikot oikealla. Euroopassa tilanne ei liene ihan yhtä paha, mutta samansuuntainen. Etenkin kun ilmastoveroja vastustavat ennen kaikkea uusoikeistolaiset puolueet, jotka näkevät tässä tarjottavan ilmaisen kauhan äänten ammenmukseen. Tiettävästi kuitenkin eräs Euroopan radikaaleimmista skeptikoista, eli ilmaston kieltäytyjistä, on pesunkestävä vasemmistolainen. Eli kuka ? ”My name is Corbyn, Piers Corbyn, astrophysicist.” Eli Britannian työväenpuolueen johtajan James Corbynin vanhempi veli. Sanokaa Corbynille, että kyllä autojen hiilidioksiidi sentään jotain vaikuttaa, niin Corbyn katsoo teitä kuin halpaa makkaraa.

  Nuoremmat suomalaiset eivätkä vanhemmatkaan suomenkieliset tiedä tai muista, että HBL:n eli Höplän sivuilla käytiin jo ainakin 15 vuotta sitten pitkään ja perusteellisesti keskustelua suomenruotsalaisten fyysikkojen kesken. He olivat muistaakseni kaikki skeptikkoja mutta joku tutkinnon omaava muu luonnontieteilijä toimi vastaväittäjänä, jota säesti aina tietoviisaat toimittajat. Fysiikan professori Folke Stenman jäi erityisesti mieleen.

  YouTube antaa haettaessa suuren määrän skeptikkoja, joihin voi tutustua kun valtamedia estää heidän pääsynsä julkisuuteen. Esimerkiksi saksan kieltä osaaville on tarjolla tasokkaita esitelmiä ja haastatteluja. Englanniksi voi hakea esim. korealais-amerikkalaisen Willie Soon:in esitelmiä, etenkin koska hän laittaa sopivasti huumoria peliin. Richard Lindzen, Ivar Giaver tulevat myös mieleen.

  • Kun annat itsestäsi järkevän ja asioista kiinnostuneen ja perillä olevan vaikutelman niin kysyisin artikkelin teemasta poiketen tai sitä sivuten miten ajattelet tästä minua askarruttamaan alkaneesta asiasta?
   Voisitko lyhyesti vastata onko tämä ilmastomuutos asiakin sinusta samalla tavalla erään heimon vallanhimon ja nwo-agendan intresseissä oleva asia kuten tuon linkin artikkelin kuvaaman miehen puuhat aikoinaan?
   En haluaisi itse oikein uskoa kaikkea mutta taitaa olla pakko myöntää etten ole ollut ajan tasalla aikaisemmin … näinkö EU on synnytetty ja ollaan nyt siinä ja sen vankeina?
   https://www.henrymakow.com/2020/03/Bjerknes-Zionists-Created-Hitler-as-their-Pharaoh.html
   Laitan nuo kirjalinkitkin
   https://www.amazon.com/Adolf-Hitler-Bolshevik-Zionist-Zionism/dp/B0851KXL63/ref=sr_1_fkmr0_1?keywords=Chris+Jon+Bjerknes+Hitler+Zionist&qid=1583343506&s=books&sr=1-1-fkmr0

   https://www.amazon.com/dp/1091493561/ref=rdr_ext_tmb
   https://en.wikipedia.org/wiki/Bavarian_Soviet_Republic

   • Wow… jaksat siis vieläkin seurata harhaanjohtaja Makowia? Joitakin ihmisiä voi (juutalaisvihassaan) huijata loputtomiin!

    HITLER AND THE ORDER OF THE JESUITS!

    ”If there be any doubt about Hitler’s close ties to the Jesuits, Listen to his own words as recorded in 1939 by Hermann Rauschning, former national-socialist chief of the Danzig government: Quote from Hitler
    “I learned much from the Order of the Jesuits”, said Hitler… “Until now, there has never been anything more grandiose, on the earth, than the hierarchical organization of the Catholic Church. I transferred much of this organization into my own party… I am going to let you in on a secret… I am founding an Order… In my “Burgs” of the Order, we will raise up a youth which will make the world tremble… ” Hermann Rauschning, former national-socialist chief of the government of Dantzig: “Hitler m’a dit”, (Ed. Co-operation, Paris 1939, pp.266, 267, 273 ss). According to Raushning, Hitler then stopped his speech, abruptly saying: “I can’t say anymore.”

    • Eiköhän Makow sionisteja vihaa kun on hyvin perillä heidän puuhistaan.
     Odotin kommenttia siihen mitä C.J. Bjerknes kirjoittaa.

    • Onkohan Makow tuomittu valtamediassa (siinä ”isossa ja luotettavassa” mediassa, johon kaikki luottaa) harhaanjohtajaksi. Mikä heimo hallitsee melkein suvereenilla äänienemmistöllä valtamedian yrityksiä jenkkilässä => länsimaissa?

     • Juutalaiset on asetettu ”johtopaikoille” by design, jotta todellinen peto ei paljastuisi, ja gatekeeper Henry Makow tietää sen vallan hyvin!

      ”Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: ”Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?” Joh ilm 13

     • Vai sellaista näit tällä kertaa. Ja sittenkö heräsit?
      Näyt ovat kokonaan eri asia kuin todellisuus. Et niillä ketään täällä saa vakuuttuneeksi faktoista.

   • Juuso 6.3.2020 at 20:33
    Kyllä on tuomittu.
    Jos luet tuon linkin http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=203466
    artikkelin kommentit niin huomaat kuinka suurinta osaa Makow ärsyttää ja hänet pitää mitätöidä.
    Kuitenkin jotkut ovat ymmärtäneet hänen sanomansa joka tietysti ei sovi niille jotka v-media on aivopessyt ja joita se loukkaa.
    ”Eivät ihmiset suuttuneet siitä että maa kiertää aurinkoa vaan siitä ettei aurinko kierräkään maata.”

    Kommentti: Patrick March 6, 2020 at 7:09 pm | Permalink
    ”For sure NSDAP rule in Germany was supported by International Jews. They delivered to Germany several key technologies, including coal hydrogeneration (shortage of petrol in Germany). There was ideological cooperation and German support for Zionism, but support for Zionism was justified by a plan to make a place for deported Jews.

    For sure Hitler was duped by reptilians. He was not omnipotent, he was not a Messiah. He was surrounded by powerful Jews and shabbos-goim like Goebbels or Schacht. Bjerknes does not present any evidence that Hitler was an agent.

    Most likely Hitler was simply duped by reptilians. They wanted him to rule Germany because they needed a war with Soviet Union after the failure of Trotsky and victory of Stalin in the USSR and Hitler was the only person able to provoke Germans to a new war. So they supported him in many ways but were discreete. He did not know the rules of the game. Ask Rudolf Hess.”

    Truthy1 March 6, 2020 at 5:42 pm | Permalink
    Hitler :
    The Zionists created a puppet

   • Lisäyksenä
    Makow ehkä provosoi tai näkee sionistien osuuden tässä asiassa liian suurena?
    Totuus kuintenkin on että Hitler teki yhteistyötä sionistien kanssa eikä juutalaisvainoa voida pistää yksin Saksan syyksi. Takana olivat myös sionistit omine intresseineen.
    Ja H:n armeijassa mm. palveli 150tuhatta sotilasta ihan ylimpään portaaseen asti ja mm. Eichman tuki vahvasti sionistien Palestiina projektia.
    Tässä linkin artikkelissa kriittisiä näkemyksiä Bjerknesin kirjan olettamuksista
    The Lies of Christopher Bjerknes
    http://www.renegadetribune.com/the-lies-of-christopher-bjerknes/
    Jää miettimään mikä motiivi Bjerknesillä sitten on omiin käsityksiinsä ?

    • ” H:n armeijassa mm. palveli 150tuhatta sotilasta…”
     Tietenkin tuossa tarkoitetaan juutalaisia sotilaita.

     Vielä omaa pohdiskelua Bjerknesistä … hän on kirjoittanut kirjan myös Putinista https://www.amazon.com/dp/1548248533
     Putin’s Reign of Terror
     …The book exposes the hypocritical role neonazis play in undermining NATO and promoting KGB communist Vladimir Putin, and Putin’s hypocrisy in supporting ”fascists” abroad while outlawing Nationalism and anti-Semitism in Russia. It provides a history of the controlled opposition of Libertarianism to Communism,…

     Onko kirjoittaja kuitenkin enemmän illuminaatin agentti kuin puolueeton tutkija kun hän joka puolella näkee vain illuminaatin vahvan käden voiman?

 6. Hiilidioksidipitoisuus ei korreloi maapallon lämpötilan kanssa eikä lämpötilan nousu ole niin jyrkkä kuin kuin on ilmoitettu ja lisäksi se nyt laskeva koska ollaan menossa kohti luonnollista lämpötilaminimiä kohti. Nämä on artikkelin pääsanoma ja myös käyrät viittaavat sen olevan totta.
  Tämä talvi on ollut erityisen lauha ja se on merkki siitä että tässä lämpöjaksossa ylin lämpötila on saavutettu ja tästä eteenpäin on taas kylmenevää tiedossa ja tuleeko nyt erityisen kylmä kevät ja kesä kun maapallon lämpötila pysyy vuodessa keskimäärin vakiona.
  Säässä eikä ilmastossa ei ole mitään pysyvää ja vain pitkäaikaistilastointi kertoo missä mennään ja mitä on odotettavissa tulevaisuudessa mutta sekin koskee vain rajallisia jaksoja kuten satoja vuosia mutta tuhansien vuosien päässä oleva ilmasto on suuri arvoitus.

 7. Ilmasto business on niin monen miljardin arvoinen kokonaisuus, että vasemmistoagendaa suosivat identititeettipolitiikan ystävät ovat päättäneet identifioitua ilmastotieteilijöiksi saadakseen kollektivistisille ajatusmalleilleen kredibiliteettiä ja täyttääkseen taskunsa veronmaksajien rahoilla.

 8. Kiitos Tuomo Liiasille ilmaston lämpötilavaihtelujen selkeästä konkretisoinnista. Tilastotietelijänä hän on tehnyt tässä asiassa erinomaista työtä.

  Ravintoon liittyvissä asioissa luotan kyllä enemmän Dr. Axeen: https://draxe.com/ ja ravinnon tuotantoon liittyen niihin ihmisiin, jotka ovat The need to grow videon taustalla (löytyy Dr. Mercolan tästä viestistä: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/02/08/how-industrial-agriculture-destroys-soil.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20200208Z2&et_cid=DM450890&et_rid=806240582) .

 9. Erinomainen ilmastoartikkeli. Maataloutta koskevaa osiota en kuitenkaan ymmärtänyt. Nyt, kun mehiläiset, hyönteiset ja lintulajit ovat vähenemässä, olisi syytä kiinnittää huomiota ilmastohömpötyksen sijasta luonnon terveyteen. Maaperän terveys, viljavuus ja ”ilmavuus” ei parane yksipuolisella, keinotekoisella lannoittamisella, Monsanton rikkaruohomyrkyillä, kasvien luontaisen rakenteen tuhoavalla geenimanipulaatiolla, liian raskailla työkoneilla, teollisella tehoviljelyllä jne. Ihmisen ja luonnon terveys kulkee käsi kädessä. Luomakunnan kruunun on kuitenkin kiitettävä mineraali-, kasvi- ja eläinkuntaa olemassaolostaan, sehän perustuu juuri parhaimmillaan kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Ehkä olisikin hyvä ottaa oppia vaikka marikansasta, sukulaisistamme, jotka yhä käyvät pyhissä lehdoissa. Uskoisin , että heillä on meitä laajempi tietoisuus siitä, mitä luonto todella on. Uskoisin, että he ymmärtävät vaistomaisesti, omalla tavallaan, kosmisen säteilyn vaikutuksen luontoon, kuten nykyiset korruptoitumattomat tieteilijät näkevät sen merkityksen ilmastoon vaikuttavana tekijänä.

  • Puhut asiaa. Ongelma on vain siinä ettei luonto muuna kuin ryöstön kohteena kiinnosta meitä kulutuksen ja oman valtansa kahleisiin pistävää kapitalisti- ja sijoittajaeliittiä.
   Ja sitä kansakin ainakin toistaiseksi nöyränä kumartaa.

  • Komppaan. Ihmettelen miten tuo vihamielisyys luomutantantoon sitkeästi seuraa skeptikoiden puheissa. Toivottavasti asiaan tutustuttaisiin paremmin. Suosittelen kirjaa Petoksen siemenet, tekijää en nyt tähän hätään muista.

   • ”“Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation” by F. William Engdahl is a skillfully researched book that focuses on how a small socio-political American elite seeks to establish control over the very basis of human survival: the provision of our daily bread.

    This is no ordinary book about the perils of GMO. Engdahl takes the reader inside the corridors of power, into the backrooms of the science labs, behind closed doors in the corporate boardrooms. The author cogently reveals a diabolical world of profit-driven political intrigue, government corruption and coercion, where genetic manipulation and the patenting of life forms are used to gain worldwide control over food production. If the book often reads as a crime story, that should come as no surprise. For that is what it is.

    Engdahl’s carefully argued critique goes far beyond the familiar controversies surrounding the practice of genetic modification as a scientific technique. The book is an eye-opener, a must-read for all those committed to the causes of social justice and world peace.

    What follows is the Preface to “Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation” by F. William Engdahl (available through Global Research):

    Introduction…”

    https://www.globalresearch.ca/seeds-of-destruction-the-diabolical-world-of-genetic-manipulation/25303

 10. Maapallon ilmasto on jatkuvan muutosen tilassa johon ihmisen vaikutus on minimaalinen. Onko hiilidioksidin määrän nousu ihmisen aiheuttamaa vai johtuuko se merien lämpenemisestä jonka takia meri kykenee absoboimaan vähemmän hiilidioksidia ? Selkeää vastausta ei ole mutta henkolökohtaisesti olen kokemuksen kautta oppinut käyttämään jenkkien käyttämää Follow the Money peiaatetta, joka raadollisuudestaan huolimatta on osoittatunut kaikkein luotettavimmaksi.
  Esimeriikinä mainittakoon Al Gorejonka ansiot olivat vuonaa 2001 noin 2 miljoonaa dollaria ja vuonna 2016 jo 100 miljoonaa dollaria. Toinen mainitsemisen arvoinen on Greta Thunberg, jonka ansiot viime vuonna olivat noin 48 miljoonaa dollaria. Kun tämän luokan rahat ovat kyseessä niin kovemmankin moraalin omaava henkilö luultavasti lipsahtaa vihreisiin valheisiin.

 11. Kiitos Tuomo Liias voimakasta keskustelua herättäneestä artikkelistasi!

  Kirjoitat: ”… yliopistojen ilmastotieteilijät voisivat kehittää ilmastomallejaan ottamaan huomioon ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden lisäksi ne sata ja tuhat muutakin ilmastoon vaikuttavaa tekijää, joiden joukossa on varmasti hiilidioksidipitoisuutta merkittävämpiä tekijöitä.”

  Aikoinaan matematiikkaa ja kybernetiikkaa harrastaneena tiedän mallien rakentamisen haasteet jo muutaman muuttujan tilanteissa. Kun muuttujia on sata tai satoja, vaikeus lisääntyy eksponentiaalisesti. Tarvitaan todella pitkän aikavälin (vähintään sen sadan vuoden) mittaustuloksia mallin rakentamisen pohjaksi. Ja todella tehokkaat rouskuttimet niitä kalkuloimaan.

  Yrjö Ahmavaara (sittemmin Aulin) lanseerasi 70-luvulla yhteiskuntakybernetiikan käsitteistön yhteiskunnallisten prosessien mallintamisen työkaluiksi. Alkuinnostuksen jälkeen asian harrastus on hiipunut…

  Ehkäpä Amazonin Jeff Bezosin lupaamat 10 miljardia dollaria houkuttavat tutkijoita aiheen kimppuun vakavissaan…

  • Sattumoisin kuuntelin itsekin yhden Ahmavaaran luennon silloin kaukaisessa menneisyydessä, mutta se, että hän on myöhemmin kirjoittanut yhdessä Tatu Vanhasen kanssa geenien tulosta yhteiskuntatieteisiin, on raskauttava ”rikos” ihmiskuntaa vastaan. Ajatus nimittäin edustaa biologista reduktionismia, joka on natsi-ideologian ydin.

   Silloin aletaan kaikkia asioita palauttamaan joihinkin biologisiin ominaisuuksiin, jolloin Tatu Vanhasen tavoin voidaan ruveta väittämään vaikkapa, että ihmisten älylliset ominaisuudet johtuvatkin rodusta tai ihonväristä. Isä Vanhanenhan on vakavissaan väittänyt, että valkoinen rotu on älykkäämpää kuin musta rotu. Poika Matti Vanhanen ei ainakaan minun havaintojeni mukaan ole koskaan sanoutunut selvästi irti isänsä näkemyksistä, vaan on asiaa kysyttäessä vain mumissut jotain epäselvää.

   Suomalaisen tieteen maailmassa tämä biologinen reduktionismi on nyt vallannut huolestuttavan laajasti alaa, mikä näkyy esim. Helsingin ja Tampereen yliopistojen rehtorivalinnoissa. Ilmiö on länsimaissa myös laajempi. Minua todella hirvittää, kun esim. lähes aina, kun katselee telkkarista vaikkapa jotain ohjelmaa ihmisen psykologiasta aletaan ensimmäiseksi puhumaan aivoista fyysisenä elimenä ja ihmisten psykologiaa tulkitaan mekaanisesti vain aivojen eri alueiden biologisina ja fysikaalisina toimintoina.

   Olemme palaamassa lobotomian aikaan ja aikaan, jossa vaikkapa rikollisuutta ruvetaan selittämään sillä, että rikollisten aivoissa jokin osa toimii fyysisesti väärin. Silloinhan rikollista ei voi auttaa muuttumaan mitenkään. Yhtä huolestuttavaa on se, että ihmisen ominaisuudet redusoidaan vaikkapa sukupuoleen, jolloin puhutaan esim. toksisesta maskuliinisuudesta, jossa ihmisen ominaisuuksia ei redusoida pelkästään biologiseen sukupuoleen vaan myös kemialliseen myrkyllisyyteen.

   Kysymys on valitettavasti siitä, että niin tieteemme kuin yhteiskuntamme on vähitellen fasistisoitumassa. Tässä ei nyt ole kysymys mistään natsikortin heiluttelusta, vaan aidosta huolesta siitä, mihin suuntaan yhteiskuntamme kehittyy. Esim. nuo mainitsemani asiat otetaan aivan normaaleina ja tavallisina, eikä kukaan tunnu millään tavoin kyseenalaistavan ko. käsityksiä, vaikka ne voivat viitoittaa tietä johonkin ikävään maailmassamme.

   Tieteenfilosofiassa reduktionismi oikeastaan merkitsee eri tieteenalojen olemassaolon kieltämistä, kun kuvitellaan, että ne voidaan redusoida vain johonkin tiettyyn alkulähteeseen, tässä tapauksessa ihmistieteiden osalta biologiaan. Silloin ei ole ymmärretty ollenkaan sitä, että eri tieteenalat ovat syntyneet ns. emergenssin vuoksi, joka tarkoittaa sitä, että maailmaan syntyneet ilmiöt ovat samalla synnyttäneet omat lainalaisuutensa ja oman maailmansa, joten niitä ei voi ymmärtää muutoin kuin selvittämällä niiden omat toimintaperiaatteet.

   Tämä tieteenalojen ydin on kyllä joskus ymmärretty suomalaisessakin tieteenfilosofiassa, esim. Oiva Ketonen, mutta nyt tiedemaailmaa ollaan romuttamassa näiden ekofasistien toimesta biologiseen reduktionismiin ja ekologiaan. Kun puhun ekofasismista, niin sillä on myös tällainen tausta. Kun yhteiskuntien kehitys ja eteenpäin meno ollaan kaatamassa johonkin niin uskomattomaan asiaan kuin ilmakehän hiilidioksidipitoisuus, niin asiat ovat todella pahasti pielessä.

   Ihmisten olisi tosiaan syytä harkita useammin kuin kaksi kertaa, mille politiikalle tukensa antavat. Ekofasistien pelottelut maailmanlopusta voi todella unohtaa. Poliittinen vasemmisto on kyllä tehnyt historiansa pahimman virheen lähtemällä väärään kelkkaan. Siitä hyötyvät nyt oikeistopopulistit ja Suomessa perussuomalaiset, jotka ovat onnistuneet tässä asiassa säilyttämään järkensä.

   Tämä on se asia, minkä vuoksi perussuomalaisia kannatetaan laajasti, ei siis ulkomaalaisvastaisuus, joka puhuttelee kuitenkin pienempiä ryhmiä, vaikka siinäkin on perussuomalaisille se etu, että ihmiset kyllä ymmärtävät työnantajien halun vain tuoda maahan halpatyövoimaa, millä ei ole mitään tekemistä etiikan tai inhimillisyyden kanssa.

   Tuota noin, noista ilmastomalleista vielä kuitenkin sen verran, että en usko niiden toimivan, jos kaikki sata ja tuhat tekijää otetaan mukaan. sillä niiden hallinta matemaattisesti olisi mahdotonta. Se on oikeastaan nähty talousmatemaattisissa malleissa. Vaikuttavista tekijöistä olisikin löydettävä ne merkittävimmät, jolloin hiilidioksidipitopisuus jäisi vähäiseen sivurooliin.

 12. Yritän edellä mainitsemistani syistä välttää kommentoimasta ilmastoa koskevia asiakysymyksiä, tarvittava fysiikan tohtorintutkinto kun puuttuu. Mutta politiikkaa seuranneena luulen siitä jotain ymmärtäväni. Kuten että Al Gore on käärmeöljykauppias. Tätä voi ihmetellä, sekä tässä että muissa yhteyksissä. Jos asia on oikea, miksi laittaa käärmeöljykauppias sitä myymään ? Miksi ei laittaa henkilöä joka asiasta jotain ymmärtää ? Tämän tajusi jo Sokrates/Platon aikanaan. Tai koskien uusia disinformaatioprojekteja kuten Bellingcat’ia. Eikö CIA:lla tai MI 6:lla todellakaan ole ketään takahuoneen setää, jolla olisi edes alkeelliset edellytykset näytellä uskottavaa ? Bellingcat on Britanniassa joka paikan höylänä paljastunut niin montaa kertaa, että sitä tarinaa voi enää myydä Euroopan reunoilla, YLE:lle ja vastaaville.

  Nuoremmille keskusteljoille sanoisin näin: aikaa on, ja kaikissa asioissa. Maailma etenee luojan kiitos kuitenkin melko verkkaisesti. Olen tuntenut 1800-luvulla syntyneitä ja isoisäni oli täpärästi 1900-luvun puolelta. Väitän, että hän pärjäisi helposti nykymaailmassa. Viikon kurssi tietotekniikasta ehkä olisi tarpeen. Hän rakensi talonsa käytännössä perustuksista kattoon ja lopputulosta kelpaisi edelleen esitellä talomessuilla. Sellaista yksityiskohtien tarkkuutta ei nykypäivänä näe.

  Kaikkea ei tarvitse ratkaista tässä ja heti, eikä oikotietä tietoon ole. Persettä penkkiin ja pitkiä päiviä. Nettimaailma helpottaa tiedonvaihtoa mutta synnyttää myös uusia sumupilviä. Kun valtioiden hallinnot ovat paljastuneet epäluotettaviksi ja jopa huijareiksi syntyy helposti nihilistinen vastareaktio. Mihinkään ja kehenkään ei voi luottaa, kaikki on samaa sontaa. – Vaan ei, ei pidä luovuttaa mutta ei myöskään uskoa ihmelääkkeisiin. Vähä vähältä kuva tarkentuu oman kokemuksen myötä. Monasti ne jotka luulevat tietävänsä kaiken hyvin varhain eksyvät lopulta kaikkein etäämmälle. Maltti on valttia, aina pitää olla ajatuksen ikkuna raollaan, jotta uutta tietoa pääsee sisälle.

  Suomalaiselle keskustelulle ominaista on, että heti mennään metafysiikan tasolle abstraktiin yläilmaan. Väitellään siitä kenen utopia on kauniimpi tai kenen dystopia on karmeampi. Tässä on se etu että jokainen voi kokea olevansa oikeassa mutta haittapuolena on se että uutta ei opita. Enemmän toivoisi konkretiaa – joskin sellaisen tuottaminen on hankalaa asioissa jotka tapahtuvat etäällä ja joista tieto pyritään salaamaan vaikka se olisi olemassa.

  Otetaanpa konkretiasta esimerkkinä vaikka pääministerimurha v. 1986 Ruotsista. Se on ”ajankohtainen” koska tutkinnanjohtaja on kertonut, että ratkaisu tulee juhannukseen mennessä. Mutta asettukaamme tutkijan asemaan. Yli tuhat henkilöä on tunnustanut ja sadat ovat testamentissaan ilmoittautuneet tekijöiksi. Akateemisesti koulutetut henkilöt ovat esittäneet mitä hurjempia tarinoita: Murha oli joko lavastettu ja Palme elää tai Palme ammutti itsensä koska oli sairas. Kuten huomaatte, vaihtoehtoja on, mutta aivan liikaa. Miten tästä löytää mitään ?
  Nyt kun monessa asiassa näkyy taipumusta valita aina se hurjin ja mielikuvtuksellisin tarina, niin Palmen tapaus on hyvänä esimerkkinä sikäli, että on melko helppo tajuta, että hurjin tarina tuskin on se oikea. Jäämme odottamaan, mutta jotain uutta on tulossa. Sellainen päälinja on muodostunut, että ns. Stay Behind -tyyppinen tekijä tai tekijäryhmä on teon suorittanut. Suomessa ei siihen aikaan ymmärretty miten vahvana Ruotsissa eli vainoharhainen Moskovan pelko. Palme olisi joutunut tämän uhriksi, vaikka hänen Moskovamielisyytensä oli lähes olematonta. Ola Tunander on äskettäin julkaissut kirjansa Ruotsissa valliinneesta sukellusvenepsykoosista. Tunander on tutkinut asiaa yli kolmekymmentä vuotta ja uskoi aluksi itse lehtijuttuihin. Loppupäätelmä hänellä kuitenkin on, että Ruotsin vesillä kävi vain yksi venälänen sukellusvene, se joka ajoi karille, kaikki muut olivat NATO-veneitä, elleivät olleet silakkaparvia.

 13. > jostain merkillisestä syystä lahko on
  > saanut suhteettoman suuren vaikutuksen
  > politiikassa ja yleisessä henkisessä
  > ilmapiirissä

  Ilmastolla pelottelemisessa ei ole mitään uutta auringon alla. Kysehän on Jumalan kostosta. Dokumentoituja jumalan kostoja on Raamatun Vanha Testamentti tulvillaan. Ja kirjaimellisesti: Milloin tulva ei uhannut ihmiskuntaa niin tulivuoret uhkasivat purkauksillaan.
  – Ja syy oli aina ihmisen! Alamaisen kansan, joka ei totellut eliitin käskyjä. Tekivät syntiä.

  Hallituksen kannalta jumalten kosto, samoin kuin muuten ihmisoikeudetkin, on vallan erinomainen keino kylvää pelkoa ja tottelevaisuutta, siis veronmaksuhalua, kansan keskuuteen.
  – Koska tottelemattomuus hallituksen määräyksiä vastaan, johtaa koko ihmiskunnan täydelliseen tuhoon, vedenpaisumukseen, eivät mitkään kansaan kohdistetut toimet, olivatpa ne lakiin perustuvia tai laittomia, ole liiallisia. Ankarakin kansan kurjistaminen on vain pelastustoimi vieläkin pahemmilta seuraamuksilta.
  – Ihmisoikeuksillahan meidänkin hallitus perustelee, että sen ei tarvitse noudattaa (perustus)lakia.

  • Kirkon ja valtion naittaminen yhteen voi tuottaa juuri tuollaista, mitä kuvailit. Kirkon välittämää jumalallista auktoriteettia ja rankaisun uhkaa käytettään ilmiselvästi poliittisiin tarkoituksiin ja valtaa pitävän eliitin aseman pönkittämiseen. Mutta toisaalta liian vahva uskonnon ja kirkon arvostelu on ollut tunnusomaista kumouksellisille vasemmistoliikkeille. Heillä ei ole kristinuskon tai perinteisen moraliteetin kunnioitusta tippaakaan ja sitten, kun HE saavat vallan, niin meno ja toisinajattelijoiden sorto on kahta kauheampaa. Kirkon ja valtion erottaminen toisistaan ei siis ole niin ongelmatonta kuin vasemmistolaiset kuvittelevat. He ovat moraalisesti itseriittoisia ja täten usein myös narsistisia ja heidän vallankäyttönsä on jumalatonta jos mikä. Mutta on totta, että vihervasemmistolaiset antavat kasvottomalle luonnolle sen kostavan jumalan roolin, joka kristinuskossa kuuluu persoonalliselle ja moraaliarvoja ylläpitävälle luojajumalalle.

   Vanhan Testamentin osalta totean, että itseäni suorastaan hämmästyttää se että siellä profeetat nimenomaan arvostelevat oman aikansa eliittejä Israelissa ja Juudeassa. Jumalan tuomioon viittaavat uhkaukset on osoitettu nimenomaan kansaa sortavia, moraalisesti rappeutuneita eliittejä vastaan.

  • @ Jonsse 7.3.2020 at 10:03

   > Vanhan Testamentin osalta … siellä
   > profeetat nimenomaan arvostelevat oman
   > aikansa eliittejä

   Follow the money (suomeksi: Seuraa Kolmea Markkaa) -selitysmallin mukaan:

   Miksi (Raamatun) pyhät kirjoitukset olivat niin arvokkaita, että niitä taloudellisesti katsoen oli kannattavaa säilyttää “liiton arkissa” tuhansien vuosien ajan?

   – Kirjojen tuottaminen ja niiden säilyttäminen satojen vuosien ajan oli erittäin kallista. Isossakin kansassa oli vain muutamia, jotka osasivat kirjoittaa ja kopioida aikaisempia kirjoituksia – paperihan rapistui ja kirjoitukset piti uusintaa aika-ajoin.

   Kun unohdetaan kirjoitusten sisältämät viisaudet ja moraaliset opetukset ja keskitytään siihen, mikä oli kirjoitusten taloudellinen arvo omistajalleen, siis kuninkaalle ja papistolle, joka vastaa nykypäivän hallitusta ja virkakoneistoa.

   – Vilkaistaanpa Vanhan Testamentin kirjoituksiin ja katsotaan, mitä se sanoo vaarallisuudesta: Viitteitä ei puutu. Kirja on täynnänsä papiston (virkamiesten) määräyksiä uhrimenoista. Uhrilahjat olivat kansan maksama vero. Ne pitivät hallintokoneiston “leivässä”, ja aivan kirjaimellisesti. Parhaat palat jokaisesta teuraseläimestä tuotakoon temppeliin uhrattavaksi.

   – Temppelit kyllä olivat myös sen aikaisia teurastamoja, mutta ei siitä enempää. Eihän silloin vielä oltu keksitty jääkaappia ja iso ruho piti käyttää ravinnoksi saman päivän aikana; lihaa tuli kerralla enemmän kuin omistajan perhe pystyi kuluttamaan.

   Vanhat kirjoitukset olivat sen aikaisia verokirjoja ja taloudellisesti erittäin arvokkaita virkakoneistolle. Niiden avulla kansa saatiin “maksamaan veronsa”, onnellisena ja iloisesti ylistäen jumalaa, jolta nämä (uhri)rituaalit suoritettuaan saivat oikeuden elämään. – No, tulihan toki kylkiäisenä kuninkaan suojelu ja oikeus valtion tuottamiin palveluihin, esimerkiksi tuomioistuimet.

   Vilkaistaanpa vertailun vuoksi Suomen vanhaan historiaan. Mistä löydämme vanhimmat viittaukset asutukseen: verokirjoista!

   – Verokirjat olivat kuninkaalle erittäin arvokkaita. Itse asiassa koko hallintokoneiston toimeentulo riippui niistä. Niiden säilyttäminen oli aivan ykkösprioriteetissa.

   Verokirjat ja niiden jatkuvuus sukupolvia taaksepäin sai kansan kuuliaisesti myöntymään hallitsijan tahtoon ja maksamaan veronsa.

   Verokirjat olivat myös kuninkaalle todiste alueen omistuksesta. Näitä tarvittiin kilpailevia kuninkaita vastaan.
   – Kumpi kuningas pystyi todistamaan alueen omistuksen kauemmaksi menneisyyteen oli omistaja ja näin turhilta sodilta vältyttiin ja viimeksi tullut poistui anteeksi pyydellen.

   – Siihen aikaan ajateltiin, että valtakunnan alueen omistaja on se, joka ensiksi löytää alueen. (Nykyäänhän valtakunnan omistaja on se, joka viimeksi tulee maahan.)
   – Näin ne ajat muuttuvat, mutta se pysyy, että vero on suojeluraha. Ei sen kummempi maksu.
   – Toinen “ikuinen totuus” tulkoon vielä tähän: Valtio on miehittäjä. Aina. Suomen valtio saa verotusoikeuden siitä, että se sotilaallisesti miehittää Suomen alueen.

   • En osaa olla noin kyyninen. Raamattua pidetään pönäkkänä auktoriteettien ylivaltaa puolustavana kirjana ja sellainenkin se on, mutta toisaalta se on pullollaan resuisia, boheemeja ja kapinallisia hahmoja, kuten esimerkiksi Vanhan Testamentin profeetat tapasivat olla.

    Mooseksen lain perusteella heprealaiset eivät saaneet orjuuttaa toisiaan ja orjan asemaan joutunut tuli määräajoin vapauttaa orjuudestaan. Myös hukattu omaisuus eli perintöosuus Luvatusta Maasta maasta tuli palauttaa alkuperäisille omistajilleen aina määräajoin. Tämä oli nk. sapattivuosi-järjestelmä, joka poikkeaa aikalailla nykyisestä omistusta keskittävästä järjestelmästä. (BTW, väitetään, että pakanoiden alistaminen orjien asemaan olisi modernien juutalaisten tietoinen hanke tai vaikka ei olisi tietoinen, niin hyvin he siinä ovat onnistuneet luomansa velkarahajärjestelmän kautta).

    Vanha Testamentti antaa ymmärtää, että muinainen Juudea ja Jerusalem tuhottiin ja kansa ajettiin Babylonin pakkosiirtolaisuuteen juurikin sen vuoksi, että em. sapattivuosimääräyksiä oli toistuvasti rikottu. Viimeinen pisara oli, kun kuningas Sidkian aikaiset heprealaiset alkoivat orjuuttaa uudelleen toisia heprealaisia vastoin Herran nimenomaisia määräyksiä. Profeetta Jeremia puhuu tästä selväsanaisesti esim. Jer. 34:16-17.

    Mutta tämä vain esimerkkinä siitä, että eri lukijat tai tulkitsijat löytävät Raamatusta aivan erilaisia ja kenties omia ennakkokäsityksiään vahvistavia viestejä. Itse löydän sieltä sosialistisia tai ainakin kapitalismia hillitseviä viestejä, mistä kristillisdemokraatit ja vastaavat repisivät pelihousunsa.

 14. Kun materialismista on tullut uskonto, silloin koetaan, että fyysiset aivot määrittävät käyttäytymistä ja etiikka voidaan sulkea pois ihmiselämästä. Ihminen on laskeutunut apinan tasolle.
  Vastakkainen näkökohta tuo esille ihmisen roduista ja genetiikasta riippumattoman henkisen ja sielullisen kyvyn ajatella, tuntea ja tahtoa. Tällöin esim. aivot ovat vain fyysinen peili varsinaiselle ajatustoiminnalle. Ihmisen moraali ja rehellisyys on kansainvälinen ominaisuus, samoin kuin korruptio.
  Jos ns. läntinen maailma antautuu vain pienen piirin rahanahneuden johtamaksi, sivistys on menetetty. Lahjonta on tällä hetkellä määräävä politiikan periaate ja ”vedenpaisumus” tätä menoa on odotettavissa. Todellakin ilmastobolshevismi tai ilmastofasismi, miten vain halutaan ilmaista, on rahaeliitin hallitsemisen väline ja sen avulla uhataan ”Jumalan kostoa” – samoin on ilmeisesti uuden biologisen sodankäynnin aallon kanssa. Koska koko maailma halutaan tietyn piirin määräysvaltaan, on löydettävä keinoja, jotka purevat globaalisti.
  Saamme vielä puhua vapaasti – toivottavasti myös aina jatkossa. Tämä selvittämisen ”siivoustyö” ( esim. Vastavalkeassa) aiheuttaa suurta pelkoa ja päänvaivaa Ylen todellisissa taustavoimissa ja niinpä tämä politrukkilaitos panostaakin suuren, veronmaksajienkin kustantaman resurssin vapaan median eettisten sanomisien ja pohdintojen vähättelyyn ja poisselittämiseen: Esim. Bill Gatesia ei saa arvostella. Arvostelu tarkoittaa ”Tiltun” mielestä sitä, että ei saa kertoa hänen aikaisemmista investoinneistaan pandemioihin varautumisessa ja hänen kytköksistään WHO:hon. Samaan hengenvetoon Yle valistaa, että pornokuvien levittämisessä julkisuuteen on helppoa nykyään vaihtaa toisen henkilön pää. ?

  Vielä henkilökohtainen muisto nuoruudesta Yrjö Ahmavaaran teosten äärellä: miltei pahoinvointi.

  • ”Kun materialismista on tullut uskonto, silloin …”
   Deng Xiaoping käänsi maansa kurssin: ”Etsikää totuutta tosiseikoista, eikä dogmeista”
   Siinä on sanottu syvä viisaus suurimmasta päästä joka taitaa olla itsensä Jumalaksi nostaneen ’sionistiräppäreiden’ mafian käsityskyvylle ylivoimaisen vaikea asia.
   Ja siinä varmaan syy miksi uusliberalismin ja materialismin dogmiin itsensä sitonut ja tosiseikoista piittaamaton ’läntinen arvoyhteisö’ on muuttanut läntisen kulttuurin yhdeksi suureksi hullujenhuoneeksi.

 15. 29 Bullet Points PROVING the Sun causes Global Warming, not CO2

  ”We urgently need to expose the ‘CO2 = pollutant’ fallacy being forced upon your children, grandchildren, nephews and nieces by schools, universities, governments and mainstream media worldwide, and to denounce it in scrupulously truthful terms easily understood by the public, including those youngsters themselves.

  Here are the 29 bullet points proving CO2’s innocence:”

  https://electroverse.net/29-bullet-points-proving-the-sun-causes-global-warming-not-co2/

 16. Vain talous kiinnostaa muurareita … muulla ei juurikaan väliä. Koronaankin liittyvä suurin huoli on talous ja sen kehitys
  IS:
  Näyttää siltä, että Trumpille koronavirus-päätös oli yritys pelastaa kasvonsa. On ilmeistä, että koronavirus leviää Yhdysvalloissa nyt hurjaa vauhtia. Uhasta on yritetty varoittaa Trumpin hallintoa, mutta presidentti on vaikuttanut olevan enemmän kiinnostunut viruksen talousvaikutuksista kuin itse uhan torjumisesta. Hän kyllä asetti matkustuskiellon Kiinasta tuleville jo tammikuussa, mutta sen jälkeen tapahtui vain vähän.

  Nyt Trump kuuntelee. Hän laittaa sotavaihteen päälle, vaikka on perusteltua epäillä, että se tapahtuu myöhässä ja osuu väärään paikkaan. Matkustuskielto Euroopasta tuskin enää estää viruksen leviämistä Yhdysvalloissa eikä se estä talouden horjumista. Päätös vaikuttaa kaiken lisäksi eräänlaiselta kostolta, virus kun Trumpin syytöksen mukaan tuli Yhdysvaltoihin Euroopasta.
  ——-
  Presidentti Donald Trump asetti useimmille eurooppalaisille matkustuskiellon Yhdysvaltoihin, mutta hänen golfkenttiensä kotimaita se ei koske.

  Matkustuskielto koskee Schengen-maita, joihin myös Suomi kuuluu. Sen ulkopuolelle jää yhä joukko Euroopan maita, mukaan lukien Britannia ja Irlanti, joissa sijaitsevat Trumpin kolme Euroopassa omistamaa golfkenttää.

  Trump on presidenttinä vieraillut kaikilla kentillään. Ne ovat Britanniassa sijaitsevat Trump Turnberry ja Trump International Golf Links, sekä Doonbeg Irlannissa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here