Radikalisoitumista selitetään yleensä syrjäytymisellä, ja uskonnollisen motivaation merkitys usein sivuutetaan. Radikalisoitumisen ehkäisemisessä avainasemassa on uskonnollisten yhteisöjen uskontulkinta ja valmius dialogiin.

Poliittisia kytköksiä vailla oleva, pitkän linjan uskontotutkija, teologian tohtori, turkkia ja arabiaa puhuva Esko Kähkönen on käynyt läpi Suomessa tehdyt viharikosilmoitukset vuosilta 2015–16.  Poliisihallinnon tiedotuksessa ja Vastuullisen median uutisoinnissa todellisuus on kääntynyt päälaelleen. Kähkösen löydökset on julkaistu nimellä ”Islamtaustaista ääriajattelua kohtaamassa: Dialogi ja uskonnollinen motivaatio” ja ne osoittavat, että muslimeihin Suomessa kohdistuneiden viharikosten tekijöitä ovat pääasiassa toiset muslimit.

Kähköstä haastatellut Suomen kuvalehti kirjoittaa:

”Yli 80 prosenttia eri uskontokuntien edustajiin kohdistuneista uskontoaiheisista pahoinpitelyistä ja valtaosa sanallisista solvauksista vuosina 2015–2016 oli todennäköisesti ääriajattelua edustavien muslimien tekemiä. Yhteensä ilmoituksia oli 218.

Ei-muslimin muslimille tekemiä pahoinpitelyjä oli tarkasteluvuosina vain kahdeksan prosenttia tunnistetuista tapauksista. Väkivallan pääkohteita olivat vapaammin ajattelevat tai toisen uskonsuunnan muslimit. Lähes yhtä suuren ryhmän muodostivat islamista kristityiksi kääntyneet ihmiset.”

Monissa muslimimaissa — kuten ISIS-wahhabiittien toimintaa rahoittavassa Saudi-Arabiassa — noudatetaan Koraaniin ja profeetta Muhammedin opetusten tulkintoihin perustuvaa sharia-lakia, joka ylittää tai korvaa rikoslain. Maat, joissa on paljon shariaa noudattavia maahanmuuttajia, ovat vaikeuksissa koska he pitävät shariaa isäntämaan lakien yläpuolella olevana, mikä luonnollisesti aiheuttaa monenlaista yhteiskunnallista kitkaa isäntämaassa. Samaan aikaan islamistinen propaganda syyttää esimerkiksi suomalaisia islamofobiasta ja haluaa muuttaa yhteiskuntaa sharian mukaiseksi.

Islamin jyrkän oikeaoppisen tulkinnan perusteella (maallistuneet) sekulaarimuslimit, eri lahkoon kuuluvat muslimit sekä kristityiksi kääntyneet muslimit katsotaan luopioiksi, joita sharialain mukaan kuuluukin rangaista, jopa kuolemalla. Täten viharikosta tekevä fundamentalistimuslimi tekee uskonsa mukaan ”oikein”, vaikka se maan lakien mukaan olisi väärin. Mikään valtio ei kestä yhteiskunnallisesti eheänä, jos sen alueella noudatetaan rinnakkaisia ”lakeja”.

Kähkösen tutkimien viharikosilmoitusten joukossa oli rikosilmoituksia, joissa ilmoittaja oli kokenut islamin arvostelun islamin vastaisena viharikoksena. Poliisihallinnon tapa kirjata tilastoihin vain asianomistajien uskonto mutta jättää kirjaamatta rikoksesta epäiltyjen uskonto vaikeuttaa kokonaiskuvan saamista.

”Määrite islamiin liittyvistä viharikoksista muuntuu muslimeihin kohdistuviksi viharikoksiksi”, Suomen Kuvalehti siteeraa Kähköstä.

Lehti kertoo, että Poliisiammattikorkeakoulun tutkijan Jenita Raudan mukaan ”tuoreemmat vuosien 2017–2018 rikosilmoitukset poikkeavat Kähkösen tutkimista vuosista lähinnä siten, että 2015–2016 kirjattiin enemmän šiiojen ja sunnien välisiä viharikoksia”, mikä johtui turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta. ”Heitä oli pakko sijoittaa vastaanottokeskuksiin tarkemmin taustoja tutkimatta. Nyt korostuvat muslimeista kristityiksi kääntyneisiin kohdistuvat rikokset.”

Vertailun vuoksi on syytä ottaa esiin Gatestone-instituutin katsaus. Vuonna 2019 Euroopassa tuhottiin, turmeltiin tai ryöstettiin noin 3000 kristillistä kirkkoa, koulua, hautausmaata ja muistomerkkiä. Osa tapauksista on ollut ilkivaltaa, osa satanistien, anarkistien tai uusnatsien tekosia, mutta osa on ollut selkeästi kulttuurisesti, uskonnollisesti ja poliittisesti motivoitunutta tuhoamista.

Kähkönen on tehnyt myös sen tärkeän havainnon, että viranomaiset ja media eivät ole osanneet vetää rajaa islamofobian ja oikeutetun islam-kritiikin välille, ei ole osattu erottaa mikä on mitä, vaan kaikki islamin nimissä tehdyistä teoista esitetty kritiikki on nähty osoituksena vihamielisyydestä islamia kohtaan. Tutkijan mukaan on tärkeää, että islamofobian propagandistista käyttöä torjutaan avoimella ja kriittisellä julkisuudella. Hän myös toteaa, ettei ole asianmukaista leimata islamiin liittyvät kielteiset mielikuvat yksioikoisesti islamvastaisuudeksi.

Media on Kähkösen mukaan luonut kuvan, jossa Suomi on yksi Euroopan syrjivimmistä maista. Tosiasiassa muslimien uskontoon perustuva kokemus syrjinnästä Suomessa kuuluu alhaisimpiin kaikista tutkituista EU-maista: 38 prosenttia muslimeista on kokenut Suomessa uskontoon perustuvaa syrjintää. Kantaväestön suhtautuminen muslimiin naapurina on Suomessa EU:n keskitasoa.

Esko Kähkönen toteaa Suomen kuvalehdelle, ettei hänen tarkoituksensa ole puolustella tai kaunistella suomalaisten suvaitsevaisuutta vaan osoittaa, että tutkimuksista nostetaan esiin aineistoa, joka tukee kuvaa väitetystä voimakkaasta islamofobiasta ja kielteisestä asenteesta muslimeihin. ”Ja kysyä, miksi”, Kähkönen toteaa lopuksi.

Kommentti

Useampikin muslimi on esittänyt julkisesti huolensa siitä, että länsimaissa ei ymmärretä ISIS-terroristijärjestön edustavan islamin äärioikeistoa ja että poliittinen islam on uhka toisinajatteleville muslimeille. Miksi Vastuullinen media peittää rikostapauksissa etnisen taustan, jos tekijä ei ole länsimaalainen ja/tai äärioikeistolainen? Miksi vain islamia rauhanuskontona ylistävät asiantuntijastatuksella esiintyvät aktivistit saavat puheenvuoron keskusteluohjelmissa?

Selityksiä vääristyneille mielikuville voi etsiä Mediaviikon vuonna 2010 tekemästä kyselystätoimittajien puoluekannoista tai perussuomalaisten Suomen Perusta -ajatuspajan ”Toimittajat elävät punavihreässä kuplassa” -raportista (2015): raportin mukaan vasemmistolaisten ja vihreiden toimittajien määrä toimituksissa on suhteessa suurempi kuin kantaväestössä, joka on arvokonservatiivisempaa.

Maailmankuva ja puoluekanta värittävät tiedon tulkintaa ja välittämistä sekä toimittajilla että lukijoilla vääristäen siten julkisuudessa käytyä keskustelua esimerkiksi islamista — ja maahanmuuttopolitiikasta. Julkisessa keskustelussa islam-kritiikin, maahanmuuttopolitiikan kritisoinnin ja rasismin välille vedetään usein yhtäläisyysmerkit, vaikka kyse on eri asioista. Varsinkin sosiaalisessa mediassa suhtautuminen islam- ja maahanmuuttopolitiikka-kritiikkiin on usein kiihkeän tunnevärittynyttä — myös silloin kun kritiikin esittäjä on kokemusasiantuntija-muslimi, joka on lähtenyt kotimaastaan pakoon fundamentalistisia ääri-islamisteja. Fundamentalistisuvakki ei hyväksy edes muslimilta uskomusmaailmansa haastamista.

Positiivisen syrjinnän kannattajien olisi hyvä miettiä hetki sitä, että etuoikeus on tasa-arvon vastakohta. Poliittisen korrektiuden vaatimus on tappamassa sananvapauden estämällä julkisen keskustelun lähes kokonaan.

Riikka Söyring

Artikkelikuva Kairon yliopiston opiskelijoista kuuntelemassa presidentti Obaman puhetta muslimien ja USA:n suhteiden uudesta alusta vuonna 2009: Pete Souza, Valkoinen talo

36 KOMMENTTIA

 1. ateistina en usko kaikennäköisiin ”pikku-ukkoihinn” sekä olleena niin kapkaugista african sarveen ja arabien juttuihin täyttä sceidaa pukkaa eetterit. nähnyt näitä vekkuleita… eivät kestä yk..n propagandaa. ihan täyttä—…

 2. Suomi on maallistunut maa että on outoa miten kärkkäitä muslimit on uskonnollisista syistä toisiaan haukkumaan ellei pahempaakin. Tässä tulee uuteen valoon tämä viharikoskampanja jota Suomessa on käyty viimeaikoina mikä lienee luotunvain valataeliitin suojaamiseksi kansan haukkumiselta. Pitäisi varmasti pohtia uudelleen tämä viharikosjuttu milloin voidaan kutsua eri uskontokuntien tai mielipide ryhmien vättelyitä somessa viharikoksina tai joitenkin uskonnollisten kirjoitusten siteeraamista niissä. Viharikos pitäisi arvioida vain silloin kun se kohdistuu yksilöön uhkaavina ja kunnialoukkauksen omaisina toistuvina sometuksina tai suorana väkivaltana rodun, uskonnon tai huonon. yhteiskunnallisen aseman perusteella.

 3. Hyvä kirjoitus Riikalta. Kyllä maamme establishmentti on umpikahjoa. Täällä nurinkurin pölhölässä vallitsee käänteisen meritoitumisen periaate. Mitä suurempia munauksia teet sitä avokätisemmin palkitaan. Asiakirjaväärentäjä Käteinen Sitran yliasiamies (mitä pirua tämäkin titteli tarkoittaa). UMTSI BUMBSI BUM BUM jäbä kouluhallituksen pääjohtaja kausaliteetin lain mukaan raiskauksiin, ryöstömurhiin (otanmäki), mielipuolen tekemän surman (Puotila) osallinen Orpo jatkaa pokkana politiikassa. Kuinka paljon äänestäjiä voidaankin huijata. Edellä mainittu lista on loputon.
  Olikohan virhe valita hallituksen johtoon Blyton-viisikko. Jos ottaisivat kiinni ihmissalakuljetuksella ”ansaitsevat” VOK-liiketoiminnan tekijät, arvostaisin kyllä kovasti. Näinhän ei tietenkään käy, koska vasemmiston kunnian miehet itse ovat tässä toiminnassa mukana. Olisiko ollut parempi, jos olisi valittu jo valovuosia sitten vuodenvaihteessa vaihdevuotensa ohittaneita henkilöitä. Valtion kuluihin ei tule meno paussia, koska asioista päättävien menopaussi häämöittää vielä kaukana. Tämä tietää työttömälle suomikulukurille armotonta kulukuria ja kulukuuria.
  Oliko hallitusohjelmassa budjetoitu 100 miljoonaa euroa luonnonsuojeluun. Mitäh, ne rahathan menevät tietysti hyville siskoille ja veljille turhakevirkoihin. Erään linkolalaisen näkemyksen mukaan luonnonsuojelu ei tarvitse muuta kuin tämän kädellisen (hallituksessa näyttää muuten olevan myös kädettömiä) paskapersielajin poissaoloa ja asiohin puuttumattomuutta laajoilla alueilla.
  Viime aikojen hallituksien maahanmuuttopolitiikka vaikuttaa hölmöläsen reenlastaamiselta. Kyllä veronmaksaja jaksaa maksaa tuonkin potentiaalisen raiskaajan (kaikki järjestyy kuin mamulle illallinen) kun se jaksoi tuonkin kustantaa. Näin sitä porhalletaan kapitalistien edelle. Mutta sitten he näkevät paikat housujemme persustoissa, entä WC-paperi (Radio Jerevan).

  • ”Jos ottaisivat kiinni ihmissalakuljetuksella ”ansaitsevat” VOK-liiketoiminnan tekijät, arvostaisin kyllä kovasti.”

   Siis valtio itse osti majoituspalveluita ja sinusta nämä palveluiden tarjoajat pitäisi ”ottaa kiinni”? Minkäköhän lain perusteella? Mihin rikokseen he syyllistyivät myymällä valtiolle tämän itse tilaamia palveluita?

 4. Joku väittää vielä tänäkin päivänä että on olemassa ”maltillista Muslimia”. Ei olla kertoo Imaamit, koska on vain yksi koraani, yksi sharia laki. Musliminainen ei ole Muslimi ilman huntua, jne. Itse olen ateisti, mutta kristinuskon periaatteet kuuluu länsimaisiin arvoihin. Jonain päivänä nähdään taas muslimien ulosajaminen euroopasta, toivottavasti.

  • Olen tästä eri mieltä. Tunnen ihan henkilökohtaisesti muslimeita, jotka todellakin ovat maltillisia ja joiden vaimot eivät pukeudu huntuun. Imaameista riippumatta suuri valtaosa muslimeista on maltillisia ja sopeutuu isäntäyhteiskuntaan. Koraani, esim. ”jihad”, on tulkittavissa monella tavalla, kuten raamattukin, jonka nimissä on historian saatossa vuodatettu hyvinkin paljon verta. Itse kannatan riittävän tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa ja sinisilmäisyyden karsimista turvapaikkahakemusten käsittelyssä, mutta toiseen ääripäähänkään ei ole syytä mennä.

   • Ja minä olen Vesan kanssa hieman eri mieltä. Vielä joku vuosi sitten itsekin ajattelin aiheesta aika lailla samansuuntaisesti. Mutta en enää. Olen työni vuoksi joutunut paljon tekemisiin sunni-muslimien kanssa, ja tullut siihen tulokseen että suomalaisen yhteiskunnan sälymisen kannalta nämä ”maltilliset” ovat kaikkein vaarallisimpia. Monet heistä ovat tiedustelupalvelujen palveluksessa, monet yksinkertaisesti soluttautujia, jihadistit lienevät vähemmistöä, enkä usko että heillä on mitään mahdollisuutta saada jalansijaa missään. Eikä se edes ole tarkoitus. Heidän avullaan saadaan vain huomio kiinnittymään väärään suuntaan.

    Poliittinen Islam on se todellinen uhka. Muslimimaista tulevat poliitikoiksi ja apulaiskaupunginjohtajiksi päätyvät mamutaustaiset. Pitäisi olla selvää että heidän prioriteettinsa ei ole Suomen etu. Ja toisaalta: miksi ihmeessä tänne pitäisi saada väkeä Lähi-Idästä, vaikka he sopeutuisivatkin Suomeen? Tämähän palvelee vain globalistien etuja! Poliittinen Islam on eräs globalistien aseista, samassa rintamassa liberaalien kanssa, vain globaalin kolikon kääntöpuoli, niin sanoakseni. Mikäli tätä invaasiota ei päättäväisesti torjuta niin Suomen käy huonosti.

    Mitä torjumiseen tulee niin älkää antako periksi tälle psyykkaamiselle, joka pyrkii tekemään jokaisesta maamme etuja puolustavasta ”etno-nationalistin”, ”populistin” tai mitä lieneekään.

    Sitten eräs salaliittoteoria joka aina silloin tällöin on käynyt mielessä kun olen seuraillut näiden ”maltillisten” muslimien touhuja. Kun Ukrainan operaatio meni pieleen 2014, niin luulen että silloin Naton illuusioissaan eläneille päättäjille tuli pienenä yllätyksenä suomalaisten haluttomuus lähteä sotimaan Venäjää vastaan. Ehkä he eivät enää kyenneet luottamaan Suomen armeijan taisteluhalukkuuteen(ja siinä varmaan olivat oikeassa). Niinpä 2015 saimme tämän (sunni)muslimi-invaasion tänne. Periaatteessa paljon semmoista väkeä joka on halukas taistelemaan Venäjää vastaan. Samanhenkistä porukkaa joka taisteli Assadia vastaan Syyriassa, joten varmaan he kokevat Venäjän vihollisena.

    En toki väitä että kaikki tänne tuotetut olisivat palkka-armeijaa, mutta mamu-massan seassa olisi voinut kätevästi salakuljettaa ammattiarmeijan tänne. Ei siis mitään terroristisolua, vaan ihan oikea pikkuarmeija joka olisi kyennyt sodan syttyessä toimimaan Venäjää vastaan täältä käsin. Vastaavalla tavalla toimittiin Syyriassa, ja ties miten monessa maassa. CIA:lle moinen operaatio olisi lasten leikkiä.

    Oli yllä oleva spekulaatio todenmukainen tai ei, niin niiltä osin globalistien hankkeet menivät pieleen, koska Venäjä ei mennyt lankaan. Ja nyt maailma muuttuu toivon mukaan lopullisesti.

    Mutta miten Suomi? Eniten minua huolestuttaa se että maamme jää pieneksi liberaaliksi ja harhaiseksi saarekkeeksi karhun kainaloon, hieman kuten Ukraina on jäänyt nationalistiseksi ja harhaiseksi saarekkeeksi karhun kainaloon.

    Siksi kaikki se mitä tänne on rantautunut globalismin myötä olisi syytä poistaa. Valtaosa muslimeista voisi käsittääkseni palata kotimaihinsa. Ja luulen että he häipyisivät täältä kaikessa hiljaisuudessa jos esimerkiksi sosiaaliturvaa kavennettaisiin tuntuvasti heidän osaltaan, ja samanaikaisesti estettäisiin heidän ulkoinen rahoittamisensa(mitä myös epäilen tapahtuvan). Ei sen tarvitse olla sen dramaattisempaa.

    • ”Pitäisi olla selvää että heidän prioriteettinsa ei ole Suomen etu. Ja toisaalta: miksi ihmeessä tänne pitäisi saada väkeä Lähi-Idästä, vaikka he sopeutuisivatkin Suomeen? Tämähän palvelee vain globalistien etuja! ”
     Samaa mieltä.
     Miksi ihmeessä tänne pitää pukata kokonaan eri kulttuuriin kasvaneita ja kuka pukkaa?
     Maamme hajottamisesta on kyse ja sen takana on eu- ja nato-eliittimme joka on saanut tai huijannut vihervassarit taakseen kun maa kaapataan globalistien ja korporaatiomafian haltuun.
     Niin kauan kun olemme Eurostoliitossa mikään tuskin muuttuu. Maa menetetään. Mutta kenelle?
     Ei muslimeille, jotka kuuluvat tuhottavien joukkoon siinä kuin mekin vaan sille illu-mafialle joka näitä asioista ohjaa ja jota maamme eliitti ja jopa eduskuntakin kumartaa.

     • Pitää muistaa että sionistit käyvät Usan tuella armotonta sotaa islamia vastaan ja sen avulla meidät ja Eurooppa tuhotaan ja kalergisoidaan (afrikkalaistetaan).
      Ilman sionistien sotia ei olisi pakolaisaaltoja ja niihin liittyvää tai kytkettyä rikollista toimintaa josta jo Gaddaf varoitti ja joka siksi tapettiin.
      Kaiken takana on Illu-mafia joka tekee töitä nwo-tyrannian eteen.
      Pitäisi nähdä metsä puilta. Mutta sokea kana ei nyt näytä löytävän jyvää eikä sen annetakaan sitä löytää kun mafian media ja sen kanssa samaan hiileen puhaltava yläluokka professoreineen sitä tehokkaasti piilottelee.

 5. Rinnalle pitäisi saada akateemista tutkimusta joka selvittäisi raiskaus- ja lasten hyväksikäyttötilastoista

  1) uhrien kansallisuuden ja iän
  2) uhrien uskonnon
  3) tekijän kansallisuuden ja uskonnon
  4) alueellisen jakauman

  jolloin olisi jotain dataa siitä mihin uskontokuntaan ja kansallisuuteen mikä prosenttiosuus raiskatuista ja hyväksikäytetyistä kuuluu. Tästä saataisiin osviittaa mm. siitä, onko seksuaalinen väkivalta poliittisesti, kulttuurisesti ja uskonnollisesti motivoitunutta.

  Pitää myös huomioida että musliminaiset eivät varmaankaan helpolla tee ilmoituksia kohtaamastaan seksuaalisesta ja muusta väkivallasta. Asiaa voisi ehkä selvittää haastattelututkimuksilla.

  Olisi tärkeää saada tietää, paljonko heidän kohtaamastaan väkivallasta on perheväkivaltaa, suvun ja/tai klaanin ja yhteisön heihin kohdistamaa ja paljonko on esim. eri islamin tulkintaa noudattavien tekemää. Haastattelemalla saataisiin toivon mukaan tietää myös, millaisia perusteluja väkivallalle on esitetty (perheen/suvun kunnia, uskonnolliset syyt kuten naisen asema islamin mukaan tai shiia/sunni/wahhabismi -tyyppiset syyt.

  Ilman tällaisia verrokkikelpoisia, kokonaiskuvaa laajentavia tutkimuksia kotouttamishankkeet ovat turhia, koska ei ole täsmällisesti tiedossa minkälaisia paineita maahanmuuttajat kohtaavat oman yhteisönsä suunnasta.

 6. Punavihreästä kuplasta, josta artikkelin lopussa mainittiin, on tullut kyllä aika vihreä, määrittelisin uuden värin soroksenvihreä. Tämä väri johtaakin ajatukset erilaisiin simulaatioihin: CO2-simulaatio, corona-simulaatio. Jugoslavian sota toi Joschka Fischerin pommituskäskyn myötä ruohonväriseen puolueeseen militaristisen leiman. Mitä on uusmilitarismi ? Se poikkeaa siitä Nato-sotaharjoituksesta, joka meni nyt Euroopassa vähän sivuraiteelle. Tilalle saatiinkin intensiivisempi, koko Euroopan ja maailman väestöä koskeva mallinnus vaaratilanteesta, sotatilan kaltaisesta, kuin olisi tosi kysymyksessä.
  Mietityttää, ovatko suurvallat päässeet kuitenkin salaiseen sopimukseen yhteisestä satelliitista, josta on ollut eri näkemyksiä. Sehän mahdollistaisi tällaisten globaalien määräysten ja käskyjen yksimielisen toteuttamisen jatkossa. Elon Musk haluaa porata reikiä kalloomme ja ottaa meidät koneohjaukseen. Kotivankilaan on sitten helpompi syöttää satelliitin kautta suoraan ohjeita ja eristää meitä vaaroilta. Globaali digitalisaatio on vietävä niin pitkälle, että sotatilan kaltaisissa oloissa aina uudelleen mm. koulunkäynti ei tarvitsisi enää lähikontaktia ?
  ”Maailmankuva ja puoluekanta värittättävät tiedon tulkintaa ja välittämistä”. Sanoisin, että todellakin vaikutelma julkisuudessa on : soroksenvihreä.

 7. Lisäksi kiinnostaisi tietää tänne hiippailleen jengin sosiaalinen status ympäristössä, josta he ovat lähteneet vaeltamaan. Ovatko he rannalle jääneitä hiippareita vai yhteisönsä kultamunia? Cato vanhempaa mukaellen Ohisalo päättää puheensa. Muuten pakolaisilla on vapaa pääsy Suomeen.

 8. https://www.youtube.com/watch?v=ou7cze5FKNU

  Per Brinkemo kertoo n. 30 min. haastattelussa miten Ruotsiin on levinnyt klaanioikeus joka siis on shariaoikeuden rinnalla Lähiö-Ruotsin, ja kenties jo Suomenkin, arkea.

  Länsimaat ovat jo toistasataa vuotta käyttäneet uskonnollista radikalismia välikappaleena, joka toimii hajoita ja hallitse -periaatteen kautta. Kun siirtomaissa alkoi syntyä vastarintaa vieraita herroja vastaan ja siihen liittyviä itsenäisyyspyrkimyksiä, alettiin suosia taantumuksellisia uskonnollisia piirejä, joita käytettiin hajottavina voimina. Mm. Muslimiveljillä on tällainen tausta. Afganistanissa alettiin v. 1979 jälkeen voimaperäisesti tukea ääri-islamilaista liikehdintää ja sinne ohjattiin uskonsotureita laajalti Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta. Täältä radikalismi levisi takaisin lähtömaihin. Uudet sodat jotka alkoivat 2001 jälkeen ovat synnyttäneet lisää ääriliikkeitä.

  Suomi kun ei ole ollut siirtomaaherrana eikä muutenkaan tunne islamin maita tekisi viisaasti jos pysyisi loitolla. Mutta näin ei näytä tapahtuvan. Tekisi mieli viitata suomalaisten pohjattomaan itsetunnon puutteeseen, mutta kun ruotsalaiset tekevät samoin ja vieläpä pahemmin niin muitakin vaikuttimia on mukana. Suomen päättäjillä on joka tapauksessa pohjaton tarve saada hyväksyntää ja päänsilitystä länsimaiden johtavilta piireiltä. Tuntematta Unkaria yhtään tarkemmin on ainakin voitu havaita että he uskaltavat sanoa ei. Suomessa saatetaan korkeintaan myöntää että päätökset ovat huonoja, ”mutta kun on sitouduttu kansainvälisiin sopimuksiin”. Kukaan ei kuitenkaan pakota sitoutumaan ja irtisanoutuminen on myös vaihtoehto. Mutta kun Helsinki-Vantaa jää taakse ei löydy nöyrempää lammasta kuin Suomen päättäjät, joilla on kouristuksenomainen pelko siitä että heitä arvosteltasiin mistään.

  Ei ole islaminuskontoa sinänsä, niinkuin ei myöskään kristinuskoa. Uskonnot käyvät läpi erilaisia vaiheita aikain saatossa ja mukautuvat eri paikoissa eri tavoin. Äärimmäistä ja sotaisaa kristinuskoa on esim. USA:ssa pelottavan laajalti. Mutta samoin ei voitane kiistää, että islamin alueet ovat kriisivaiheessa, jota Lännen aloittamat sodat ja voimakas väestönkasvu voimistavat. Uhkaa ei muodosta islam sinänsä koska sellaista uskontoa ei olekaan. Uskonnon tulkinta sen harjoittajien toimesta ratkaisee. Tästä on ihan ensi käden tietoa al Qaidan sisältä. Al Qaidasta luopunut ja peitenimeä Aimen Dean käyttävä henkilö on kirjoittanut kirjan ”Nine Lives”. Vuonna 1978 Bahrainissa turvattuihin oloihin syntynyt nuori mies kertoo kehityskaarestaan al Qaidan soturiksi ja lopulta liikkeeseen soluttautuneena vakoojana, joka toimii Britannian tiedustelupalvelun lukuun. Kirjaa voi lukea sodasta sotaan kulkevana jännityskertomuksena mutta pitää muistaa että uhrit ovat todellisia eivätkä fiktioromaanista. Aimen Dean kuvaa mm. Lontoota – Londonistan – tukikohtana jossa soturit lepäävät, suunnittelevat, tapailevat ja sitten taas palaavat sotatantereelle. Aimen Deanin johtopäätös uskonnon osalta on lohduton. Ääriliikkeet ovat maltillisen islamin tavoittamattomissa, jota he halveksivat. Saadakseen ääriajattelun tasoittumaan pitäisi liikkeen sisällä toimivan profeetan laatia tästä vakuuttavat teesinsä. – ”A tall order” kuten englanniksi sanotaan, iso tilaus joka on liki mahdoton toteuttaa.

  Arvioiden mukaan Suomesta on lähtenyt satakunta uskonsoturia Syyriaan sotimaan. Tässä sotureilla ja virallisella Suomella EU:n jäsenenä on ollut yhteinen tavoite: Syyrian hallituksen kaataminen ja sen valtion pysyvä heikentäminen. Jos sata soturia lähtee sotaan, montako välitöntä tukijaa heillä on Suomessa ? Ainakin kymmenkertainen määrä, arvelen. Etenkin Britannialla on kokemusta siitä miten käy kun terroristeja aletaan hyysätä ja käyttämään politiikan välikappaleina. He purevat kättä joka niitä ruokkii. Britanniassa Manchesterin tuhoisan pommi-iskun tekijä oli suoraan toiminut heidän avustamanaan kätyrinä sodassa Libyaa vastaan.

  USA sotii, Eurooppa maksaa seuraukset, mm. kansainvaellusten vastaanottajana. Kuten tunnettu singaporelainen valtiotieteilijä Kishore Mahbubani toteaa: USA:n ja Euroopan intressit ovat täysin erilaiset. Euroopan pitää irtautua USA:n talutusnuorasta ja yhdessä Kiinan kanssa auttaa Lähi-Itää ja Afrikkaa nousemaan jaloilleen. Sodat on lopetettava ja on panostettava talouksien kehittämiseen. Mutta toistaiseksi toimitaan juuri päinvastoin. Kiina on valmiina panostamaan Syyrian jälleenrakennukseen mutta joutuu odottamaan koska Suomi ja muu EU on laittanut maan kauppasaartoon ja yrittää pitkittää sotaa kaikin keinoin.

  Ranskan legendaarinen presidentti Charles de Gaulle sanoi Saksan liittokansleri Konrad Adenauerille v. 1958, että Euroopan on katkaistava riippuvuussuhteensa USA:han. Suomella oli tässä suhteessa pitkään vaihe jossa se oli itsenäisempi kuin muu Eurooppa. Suomi oli maan herroille suorastaan ahdistavan itsenäinen. Alistuneena on helpompaa. Voi laittaa aivot narikkaan, muut päättävät.

 9. Tärkeä aihe ja hyvä kun VV nostaa sen pöydälle.
  Toivoisi että uskontotutkija Esko Kähkönen perehtyisi samalla otteella myös Juutalaisuuteen (Talmudismiin) joka juuri nyt muodostaa suuremman ongelman maailmanrauhan, ihmiskunnan tulevaisuuden ja viharikosten kannalta kuin Islam.

  Ylipäätään uskontojen ja niihin usein kiinteästi kytkeytyvän psykopaattis-megalomaanisen poliittisen ja rikollisen agendan tutkiminen ja paljastaminen on tärkeää … nehän ovat olleet historian suuri verinen kenttä ja muodostavat tänäänkin suuren uhan kansojen rauhanomaiselle rinnakkaiselolle kuten meneillään oleva Taldmudistien sota Islamia vastaan kertoo.
  How Zionist is the New World Order? and How Biblical Is Zionism?
  https://www.veteranstoday.com/2018/03/10/zio-nwo/

  • Farisealainen Talmudismi (’Juudeismi’) on anoa uskonto joka opettaa yksinvaltaa ja rasismia, sanotaan tässä. Onko niin? Todella tärkeä tutkimisen aihe.
   The simple truth is that Pharisaic Talmudism (aka modern “Judaism”) is the only religion which teaches a God-revealed racism.
   “Yahweh, the God of Heaven, has given me all the kingdoms of the earth and has appointed me to build him a Temple in Jerusalem, in Judah. […] Let [every Jew] go up to Jerusalem, in Judah, and build the Temple of Yahweh, the God of Israel, who is the God in Jerusalem” (Ezra 1:2–3).

   Ultimately, the deceptive nature of both biblical monotheism and Jewish universalism is a key to unraveling the Zionist paradox: nationalism and internationalism go hand in hand in Israel’s destiny, because Israel is, fundamentally, a biblical and therefore universal project. For the Jewish cognitive elites who determine Jewish public opinion to a large extent, the New World Order is an ancient et eternal idea. It is Israel’s destiny carved in the Bible. It is inherent to Jewishness.
   http://thesaker.is/a-crash-course-on-the-true-causes-of-antisemitism/

   Jos/kun näin on kuten videossa, joka on estetty ylemmän linkin artikkelissa, alla sanotaan niin herää kysymys kumpi on ihmiskunnan kannalta pahempi: Islam vai Juudeismi?
   Ja miksi kristinusko on kovan vainon alla lännessä mutta Venäjällä nousussa?
   http://www.myvi.ru/watch/Why-are-the-Rabbis-Silent-about-Gaza_RMl1JJ_ftUy7fjzY7Ehgug2
   Next, here are a key statements from the beginning of this lecture posted along their time-stamp so you can check for their authenticity:

   09:20 The Torah teaches that the life of a Jew is more precious than the life of a non-Jew.
   10:00 God (HaShem) prefers Jews to non-Jews and gives them a special status.
   11:00 The notion that Jews and non-Jews are equally precious to God contradicts the spirit of the Torah from beginning to end.
   16:40 According to Shimon bar Yochia (aka Rashbi) “the best of non-Jews should be killed in warfare” because just as Jews cannot know if a snake approaching you is venomous or not, Jews cannot know which non-Jew is a danger to then.
   25:16 Jews must assume that it is likely that any non-Jew they meet does not live by the Noahide Laws.

   • Lisäyksenä tuohon
    Joku sanoi että jos Koraani tuntuu rankalta lukea niin vaihda Talmudiin !
    Tuossa yllä on muutama kohta Talmudista. Siitä vaan sulattelemaan.

    Venäjä on tietääkseni onnistunut aika hyvin integroimaan oman muslimiryhmänsä maansa palvelukseen. Silloin se ei ole uhka maalle ja kansan turvallisuudelle.
    ’Ylemmyys-uskossa’ eläviä talmudisteja sen sijaan ei voi samalla tavalla integroida koska he eivät halua/saa sulautua minkään maan kansaan vaan saattaa omat lakinsa voimaan koko maailmassa.
    Israelin päämies Netanyahu, Rabbin poika, onkin avoimesti tehnyt selväksi että hän ja Israel eivät tarvitse muuta kuin Talmudin politiikkansa perustaksi. Talmud menee aina lopulta kaiken muun yläpuolelle.
    Hyvä muistaa että hän on ollut jo pitkään syytettynä talousrikoksista mutta onnistunut vielä välttämään tuomion.

    Talmud antaa luvan hyväksikäyttää ja tuhota muita. Siihen perehtyminen auttaa ymmärtämään sionistien toimintaa suhteessa naapurimaihin ja ylipäätään muihin kansoihin, uskontoihin, rotuihin ja ’alempiin ihmisiin’ (’goimeihin’).
    Kun se velvoittaa ehdottomaan kuuliaisuuteen ja lojaalisuuteen omaa heimoa ja sen Rabbeja kohtaan sen synagogasta on vaikea irtaantua ilman vainon kohteeksi joutumista.
    Siksi suuri ellei suurin osa eri maiden diaspora juutalaisista on kaksoiskansalaisia ja ensisijaisesti lojaaleja Israelille. He muodostavat ’valtion valtiossa’ ja ovat hajottava voima maan omalle kansalle joka on tarkoitus lopulta liittää sionistien johtaman Maailman Unionin jäseneksi.
    Puhutaan globaalista tai nwo-kommunismista – koko maailman käsittävästä NL:sta – jossa pieni sionistien ja v-muurareiden eliitti hallitsee koko maailmaa Talmudin hengessä.
    Näin asian ilmaisee monen muun ohella mm. Israel Shamir joka näkee nyky Israelin vain tämän hankkeen välivaiheena.

    Parasta tietenkin olisi ettei eri kulttuureita ja uskontoja sotkettaisi keskenään koska seurauksena on aina paha kaaos. Eri tavalla ajattelevien ja kokevien ihmisten on vaikea tulla toimeen keskenään.
    Valitettavasti maailmaa haltuunsa kaappaava mafia ei tästä piittaa. Sille kaaos on vain hyvä ja toivottu asia joka auttaa omien hankkeiden toteuttamista.

 10. Suomen itsenäisyyden huipentuma oli ETYK huippukokous Helsingissä kesällä v.1975. Siitä alkoi Itä-Euroopan vapautuminen. Suomi valmisteli kokousta vuosia Presidentti U.K.Kekkosen johdolla.
  Nyt itsenäisyys on vain muisto ja maa on myös taloudellisesti myyty ulos alehintaan, viimeisimpänä kiinteistöt ja asunnot, koska täällä on avokätinen asumistuki, jonka Kela maksaa suoraan omistajille.
  Korona viruksen jälkeen Suomella ei ole enää varaa pitää hyvinvointilupausta kansalle. Perusruslakia pitäisi siis radikaalisesti riisua.
  Suomi ei voi olla enää koko maailman sosiaalitoimisto.

  • Pirak. Valemedia maalasi Kekkosen höperöksi ja vainoharhaiseksi; hänet pidettiin tiukasti eristettynä kun pankkimafian oma poika, Mauno ”salaseura” Koivisto, astui valtaan. Kekkosen alasajo ja kuolema ei kestä päivänvaloa!

 11. ”Pelätty asia on tapahtunut: Korona on Afrikassa”,
  https://www.extrauutiset.com/pelatty-asia-on-tapahtunut-korona-on-afrikassa/

  Kunhan Rotschild-agentti Soroksen avokätisesti tukemien ”hyväntekeväisyys”-järjestöjen sekä ihmissalakuljettajien Afrikasta Eurooppaan laivaamien parempaa elintasoa tavoittelevien kehitysmaalaisten virta taas aikanaan kiihtyy mm. Suomeen, on silloin todella syytä kysyä sisäministeri Ohisalolta: onko kantasuomalaisten terveys ja henki vähemmän merkityksellinen kuin mustien lemmikkiesi pääsy nauttimaan suomalaisten veronmaksajien kustantamaa anteliasta sosiaaliturvaa?

  Tuleeko koronasta tuplavarmistus sille mitä, mitä professori Gunnar Heinsohn on jo muutenkin ennakoinut?
  ”Gunnar Heinsohn: 950 miljoonaa afrikkalaista ja arabia tekevät lopun Euroopasta vuosisadan puoliväliin mennessä”,
  https://www.kansalainen.fi/950-miljoonaa-afrikkalaista-ja-arabia-tekevat-lopun-euroopasta-vuosisadan-puolivaliin-mennessa/

  • Heikot sortuu elon tiellä, nwo-mafia senkun porskuttaa.
   Ongelma on siinä ettei Eurooppa pysty pitämään puoliaan vaan on jättäytynyt sionistien jalkoihin ja keskittynyt hyysäämään muita.
   Pitäisi ottaa mallia Venäjästä. Putinin strategia on ettei käydä muiden kimppuun mutta annetaan muiden ymmärtää ettei meille kannata tunkeutua ilman kutsukorttia.
   We Seek to ‘Create Conditions So That Nobody Would Dream of Fighting Us’ – Putin (VIDEO + Transcript)
   Putin claims Russia is only 7th in the world in military expenditure and claims that is more than enough
   https://russia-insider.com/en/we-seek-create-conditions-so-nobody-would-dream-fighting-us-putin-video-transcript/ri28381

 12. Kappale artikkelista
  ”Monissa muslimimaissa …noudatetaan Koraaniin ja profeetta Muhammedin opetusten tulkintoihin perustuvaa sharia-lakia, joka ylittää tai korvaa rikoslain. … ja haluaa muuttaa yhteiskuntaa sharian mukaiseksi.”
  Kaikki tuo mitä kappale pitää sisällään sopii hyvin myös Juudeismiin jossa Talmudin laki on ylin. — kuten on vain yksi koraani, yksi sharia laki, niin on myös yksi Talmud ja sen laki.

  @Truth_hunter 18.3.2020 at 13:24
  ”Ultimately, the deceptive nature of both biblical monotheism and Jewish universalism is a key to unraveling the Zionist paradox: … inherent to Jewishness.”
  suomeksi
  ”Viime kädessä sekä raamatullisen monoteismin että juutalaisen universalismin petollinen luonne on avain sionistisen paradoksin purkamiseen: nationalismi ja internacionalismi kulkevat käsi kädessä Israelin kohtalossa, koska Israel on pohjimmiltaan raamatullinen ja siksi universaali projekti. Juutalaisten kognitiiviselle eliitille, joka määrittelee suuressa määrin juutalaisten yleisen mielipiteen, Uusi maailmanjärjestys on muinainen ja iankaikkinen idea.
  Se on Israelin kohtalo, joka on rajattu Raamattuun. Se on juutalaisuuden sisään rakentunut asia.”
  … (Raamattu tässä on Hebrew Bible … the sacred writings of Judaism, called by Christians the Old Testament, and comprising the Law (Torah), the Prophets, and the Hagiographa or Writings.)

  — Oma pitemmän ajan sisällä kypsynyt näkemykseni:
  Mitä enemmän lukee hyvin koulutettuja ja totuudesta kiinnostuneita (esim. Laurent Gyenot, Gerard Menuhin. Gilad Atzmon kaltaisia, vain muutaman mainitakseni) sitä vaikeampaa on olla eri mieltä siitä etteikö Nwo-agendan juuret ole Judeismissa, (Hebrew Bible); pienen muinaisen heimon kulttuuria hallinneessa ideologiassa josta tehtiin uskonto, uskonto joka heimon rabbien itse luoman Yahweh’n (Tooran ’The Destroyer God’) siunauksella takaa jäsenilleen ylemmyyden ja ’Jumalan valitun’ ellei jopa itse Jumalan korvaavan aseman ja oikeuden tuhota muita.

  Vaihtoehtomedia on täynnä totuutta tutkivia kirjoituksia joissa lähes aina päädytään ’juutalaisiin’ taustoihin kun pienen eliitin asiaa edistäviä rikoksia ja sotia tutkitaan.
  Ja tämän ideologian (uskonnon) on nyt kaapannut palvelukseensa KM (Kasaari- tai AskhenaziMafia, jonka selkeä geneettinen yhteys hebrealaisiin on voitu kyseenalaistaa ja joka nyt hallitsee Israelia). Yhdessä maailman sionistien (sionisti voi olla olematta ’juutalainen’) ja v-muurareliitin kanssa se käy omaa sotaansa muuta maailmaa, valkoista rotua ja muita uskontoja vastaan.
  Tämä satanistinen, Illuminaatiksikin kutsuttu ” communism is for the people not us because we are the elite” -mafia on mahtava ja voimakas koska se on onnistunut kaappaamaan rahan, median ja koko kapitalismin koneiston hallintaansa.
  Niiden ja Judas-pukkiensa avulla se taluttaa ihmiskuntaa terrorinsa alle. Sen ’muurari’- ja jesuiitta lonkerot ulottuvat laajalle ja sitä hallitaan Lontoon Pääkallonpaikalta, Citystä.

  • ”… kirjoituksia joissa lähes aina päädytään ’juutalaisiin’ taustoihin kun pienen eliitin asiaa edistäviä rikoksia ja sotia tutkitaan.”
   THE JEWISH HAND IN THE WORLD WARS
   By David Skrbina, Ph.D.
   Why discuss Jewish history at all? Why is such a small group of people given so much credit (or blame) for driving historical events? How could they have possibly, after all the persecution they have seen as a people over the centuries, wield any power at all? Few really know the details of this long history, and fewer still know the specific role Jews are alleged to have played in the various global military conflicts that have at times engulfed the entire world. And most assuredly—though TBR and author Thomas Dalton will be called anti-Semites for even daring to discuss it—there is no better subject to explore than the Jewish role in history and whether or not the claims that they have manipulated nations into many devastating wars have any basis of fact at all.

   This is precisely what Dalton has done in his thought-provoking new book, The Jewish Hand in the World Wars
   https://barnesreview.org/product/the-jewish-hand-in-the-world-wars/

   THE JEWISH MAFIA – THE GREAT INTERNATIONAL PREDATORS
   Here it is, between two covers for the very first time—a comprehensive look at the Jewish mafia from the earliest times until today.

   By Hervé Ryssen. Translated by Carlos Whitlock Porter.
   Meticulously detailed and documented largely from Jewish sources, this book is a fearless examination of organized Jewish criminality in all parts of the world, with an astonishing catalog of serious crimes.
   https://barnesreview.org/product/the-jewish-mafia/

 13. Sieltä ne juutalais/vapaamuurari gulakit sitten tulivat liian moni näki läpi kusetuksen ja maanpettureiden oman turvallisuuden takia kansaa vastaa poikkeustila lait näin ei pääse muodostumaan uhkaa vapaamuurari eliitille!
  Ei ole tekemistä minkään korona viruksen kanssa joku tekosyy oli pakko keksiä juutalais pankkiirit käyttävät tekosyynä! toki goyim lauma on täysin ulapalla mitä tapahtuu tapansa mukaan!

 14. Sotako horisontissa? Pahalta näyttää…
  Artikkeli joka pistää ajattelemaan … jokaisen kannattaisi tavata huolella läpi … muutama kappale siitä (älkää syyttäkö huonoa suomea koska kone on tekstin kääntänyt ja olen sitä vain hieman korjaillut)

  9/11 Truth, Coronavirus Truth: Zionist Hysteria, MSM Lockdown: War on the Horizon?
  KEVIN BARRETT
  I spent most of 2004 through 2006 blaming Dick Cheney and Donald Rumsfeld for 9/11. As you can imagine, I got plenty of pushback. Strangely, the loudest, most hysterical shrieks came not from red-white-and-blue Republican patriots, but from seemingly insane Zionists screaming: “Why do you hate the Jews so much, you anti-Semite?”[1]
  **—–Vietin suurimman osan vuodesta 2004 vuoteen 2006 syyttäen Dick Cheneyä ja Donald Rumsfeldia 9/11:sta. Kuten voitte kuvitella, sain paljon vastustajia. Kummallisinta, kaikkein hysteerisimpiä shokkeja ei tullut punavalkoisilta ja sinisiltä republikaanipatriooteilta, vaan ilmeisen hulluilta sionisteilta, jotka huusivat: ”Miksi vihaat juutalaisia niin paljon, sinä antisemiitti?” [1]

  We are now experiencing 911-2B, the coronavirus black swan. Just as 9/11 terrorized, shocked, and shut down the USA for a few days, it seems that Covid-19 will do the same, only more so. Instead of a few days, we may be shut down for a few months, maybe even a few years. And once again, Zionists are hysterically pushing back against those of us questioning the official story. The Israel-lobby propaganda site The Algemeiner recently published a hit piece headlined Islamists Call Coronavirus a Zionist-American Conspiracy.

  **—–Nyt on menossa 911-2B, koronaviruksen ’musta joutsen’ (an unpredictable or unforeseen event, typically one with extreme consequences). Aivan kuten syyskuun 11. terrorisoi, järkytti ja sulki USA: n muutamaksi päiväksi, näyttää siltä, että Covid-19 tekee saman, vain tehokkaammin. Muutaman päivän sijasta voimme olla sammutettuna muutaman kuukauden ajaksi, ehkä jopa muutaman vuoden.
  Ja jälleen kerran, sionistit hyökkäävät hysteerisesti niitä vastaan, jotka kyseenalaistavat virallisen tarinan. Israel-lobbyn propagandasivusto Algemeiner julkaisi äskettäin osuvan otsikon islamistit kutsuvat koronavirusta sionistien ja amerikkalaisten salaliitoksi.
  https://www.algemeiner.com/2020/03/17/islamists-call-coronavirus-a-zionist-american-conspiracy/

  The Algemeiner also vilified Muslims reacting negatively to Israel’s announcement that it would have a coronavirus vaccine ready “in a few weeks.” It cited British, Iranian, and Algerian Muslims balking at the prospect of buying vaccines from Israel, and/or questioning how Israel could possibly develop a vaccine for a new rogue virus in such short order, assuming it hadn’t simultaneously developed both the virus and the vaccine.

  **—–Algemeiner myös syytti muslimeja niiden reagoidessa kielteisesti Israelin ilmoitukseen, että se saa aikaan koronavirusrokotteen ”muutamassa viikossa”. Se mainitsi brittiläisiä, iranilaisia ja algerialaisia muslimeja, jotka ovat haluttomia ostamaan rokotteita Israelista, ja / tai kyseenalaistivat, kuinka Israel voisi kehittää rokotteen uudelle roistovirukselle niin lyhyessä ajassa, olettaen, että se ei olisi samanaikaisesti kehittänyt sekä virusta että rokotetta.

  During the run-up to 9/11, as Naomi Klein explains in The Shock Doctrine,[3] Israel put all its chips into anti-terror start-ups—and hit the jackpot on 9/11/2001. An anti-Islam propaganda tidal wave swept the globe, washing away the Islamic Awakening surge and leaving in its place the 27-million-Muslim holocaust that continues today.
  The 9/11 black swan was in essence a propaganda operation designed to demonize Islam and Muslims in general, and anti-Zionists ones in particular, in service to changing the arc of history to benefit Israel. But it was sold by PNAC crypto-Zionists to people like Cheney and Rumsfeld as a recipe for prolonging US empire for a New American Century by way of a “New Pearl Harbor.”

  **……Kuten Naomi Klein selittää The Shock Doctrine -kirjassa, [3] Israel asetti kaikki sirut terrorismin vastaisiin startup-yrityksiin syyskuun 11. päivän aikana, ja osui jättipottiin 11.9.2001. Islamin vastainen propaganda-vuorovesi pyyhkäisi maailman yli ja jätti jälkeensä 27 miljoonan muslimi-holokaustin, joka jatkuu tänään.
  Syyskuun 11. päivän musta joutsen oli pohjimmiltaan propaganda operaatio, jonka tarkoituksena oli demonisoida islamia ja yleensä muslimeja, ja erityisesti sionistien vastaisia, toimimaan historian kaaren vaihtamiseksi Israelin eduksi. Mutta PNAC-krypto-sionistit myivät sen Cheney ja Rumsfeldin kaltaisille ihmisille PNAC-reseptinä Yhdysvaltojen imperiumin jatkumiselle uuden ”Pearl Harbor” kautta.

  Today’s coronavirus black swan, like 9/11, has all the characteristics of a trauma-based mass-mind-control op. …. It has already been used to demonize China in the same way 9/11 was used to demonize Islam: Just as we were supposed to hate the crazy suicidal Muslims yearning for harems of afterlife virgins, we are now supposed to feel disgust for Chinese slurpers of bat soup.

  **——Tämän päivän koronaviruksen mustalla joutsenella, kuten syyskuun 11. päivänä, on kaikki traumapohjaisen joukko-mielenhallinnan ominaisuudet. …. Sitä on jo käytetty demonisoimaan Kiinaa samalla tavalla kuin 11. syyskuuta käytettiin islamin demonisointiin: Aivan kuten meidän piti vihata hulluja itsemurha-muslimeja, jotka kaipaavat kuoltuaan elämää neitsyiden haaremissa, meidän pitää nyt tuntea inhoa kiinalaisia lepakkokeiton hörppijöitä kohtaan.

  Hunkering down for a serious war on China and its allies would also require a momentous psychological and cultural shift on the part of the American people. Until now, they have been lazy, undisciplined, addicted to consumption without much production, and unwilling to sacrifice themselves (though quite willing to murder foreigners from the safe distance of a drone base). Only a profound psychic shock, and some serious deprivation, could retool them as potential soldiers and total war participants in a deadly and dangerous struggle to maintain their rulers’ global dominance privileges. Or so the neocons might imagine.[5]

  Will the panicked American sheeple, stampeded toward the toilet paper aisles by Coronavirus 911-2B, be redirected into a hyper-militarized mode of life befitting a long war for full spectrum dominance? Will the Great Coronavirus Depression end in World War III just as the first Great Depression ended in World War II, with military Keynesianism once again “rescuing” a dead-in-the-water economy? Will 9/11 and the 9/11 wars seem like small potatoes once we’ve seen the Coronavirus Wars?

  **——-Kiinan ja sen liittolaisten kanssa vakavaan sotaan valmistautuminen vaatii myös merkittävän psykologisen ja kulttuurisen muutoksen amerikkalaisilta. Tähän asti he ovat olleet laiskoja, tottelemattomia, riippuvaisia ​​kuluttamisesta ilman paljon tuotantoa ja haluttomia uhraamaan itsensä (vaikka ovat kuitenkin halukkaita tappamaan ulkomaalaisia ​​drone-tukikohdasta turvallisen etäisyyden päästä). Vain syvällinen psyykkinen shokki ja vakavampi lama pystyisi tekemään heistä potentiaalisia sotilaita ja osallistumaan tappavaan ja vaaralliseen taisteluun hallitsijoidensa globaalin vallan ylläpitämiseksi. Tai niin neokonit saattavat kuvitella. [5]

  Aikooko paniikkiin joutunut amerikkalainen lammas, jonka koronavirus 911-2B on säikyttänyt jonottamaan wc-paperia, sallia itsensä ohjattavan hypermilitarisoituun elämänmuotoon, joka sopii pitkälle kaiken hallitsevalle ’full spectrum dominance’ sodalle?
  Päättyykö suuri koronavirus lama (Great Coronavirus Depression) kolmanteen maailmansotaan samoin kuin ensimmäinen suuri lama päättyi toiseen maailmansotaan, kun sotilaallinen keynesiläisyys (military Keynesianism) ”pelasti” veteen uponneen talouden?
  Näyttääkö syyskuun 11. ja sen käynnistämät sodat pieniltä perunoilta, kun olemme nähneet koronavirus-sodat?

  https://www.unz.com/kbarrett/9-11-truth-coronavirus-truth-zionist-hysteria-msm-lockdown-war-on-the-horizon/
  P.s. koska oman arvioni mukaan unz-sivusto on yksi luotettavimpia uskallan laittaa kommenttini tänne

  Viimeisintä koronasta
  When Available, COVID-19 Vaccines May Be Hazardous to Human Health
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=204106

  Anthony Migchels — “We Face the Mother of all Depressions”
  NWO Magick: A Faux ‘Pandemic’, And A Very, Very Real Financial Collapse
  https://realcurrencies.wordpress.com/2020/03/18/nwo-magick-a-faux-pandemic-and-a-very-very-real-financial-collapse/

  Denmark Passes Law Enabling Forced Coronavirus Vaccinations
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=204095

  The Corona Carnival
  http://www.realjewnews.com/?p=1431

  • Pahalta näyttää… koronavirus psykoosi on päällä … ja media sekä korruptoitu valta eliitti vain lisäävät psykoosipiirteiseksi paisunutta hysteriaa.
   ja jouduttavat matkaamme kohti nwo-tyranniaa…?
   THE CORONAVIRUS IS ENDING THE WORLD AS WE KNOW IT. NWO ECONOMIC SYSTEM TO BE ROLLED OUT.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=204104
   https://www.youtube.com/watch?time_continue=531&v=ZLeVGtk-BT0&feature=emb_logo

   This video isn’t about fearmongering a bad case cold of cold. It’s about discussing how the coronavirus is being used to usher in systemic changes that under normal circumstances would not be allowed to take place.
   Could This be possibly the Biggest False Flag since 9/11..Don’t look Good at all !!!
   ————-
   When Available, COVID-19 Vaccines May Be Hazardous to Human Health
   By Stephen Lendman
   A Final Comment
   Viera Scheibner is a highly respected scientist, researcher, and vaccine expert.
   Earlier she called “vaccinators the snake oil salesmen of our time,” adding:
   The vaccine industrial complex is “an illness industry (that) causes a pandemic (of) degenerative diseases (and) behavioral problems.”
   “Ever since the turn of the (last) century, medical journals published dozens and dozens of articles demonstrating that injecting vaccines (can) cause anaphylaxis, meaning harmful, inappropriate immunological responses, which is also called sensitization.”
   “(This) increase(s) susceptibility to the disease which the vaccine is supposed to prevent, and to a host of related and other unrelated infections.”
   “We see it in vaccinated children within days (or) two or three weeks.”
   **—–”(Viimeisen) vuosisadan vaihteesta lähtien lääketieteellisissä lehdissä on julkaistu kymmeniä artikkeleita, jotka osoittavat, että rokote injektiot voivat aiheuttaa anafylaksiaa, tarkoittaen haitallisia immunologisia reaktioita, joita kutsutaan myös herkistykseksi.”
   ”(Tämä) lisää alttiutta sairauksille, joita rokotteen on tarkoitus estää, sekä alttiutta joukolle muita infektioita.”
   ”Me näemme sen rokotetuissa lapsissa muutaman (tai) kahden tai kolmen viikon sisällä.”

   Most adversely affected children “develop runny noses, ear infections, pneumonitis, (and) bronchiolitis.”
   “It is only a matter of degrees, which indicates immuno-suppression, (not immunity).”
   “So I never use the word immunization because that is false advertising. It implies that vaccines immunize, which they don’t. The correct term is either vaccination or sensitization.”
   “Vaccines (can also) damage internal organs, particularly the pancreas.”
   Everyone vaccinated, including for seasonal flu, is vulnerable to contracting severe “autoimmune diseases like diabetes,” Addison’s disease, arthritis, asthma, Guillian-Barre Syndrome, hepatitis, Lou Gehrig’s disease, lupus, multiple sclerosis, osteoporosis, polio, and many other health problems.
   Some kill. Others cause lifetime disability and pain. It’s because autoimmune diseases happen when the “body attacks itself.”
   More accurately, it’s attacked by unhealthy living, stress, and harmful ingested substances.
   All of the above information bears testimony to why COVID-19 vaccines should be shunned when available.
   And make no mistake, they’re coming with lots of deceptive fanfare. Ignore it.

   **—–Kaikki yllä olevat tiedot todistavat, miksi COVID-19-rokotteita tulisi välttää, kun niitä on saatavana.
   Ja älä erehty, he tulevat suuren harhaanjohtavan melun (mainos-rumban) kera. Jätä se huomiotta.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=204106

   • Joku meilläkin vielä järjissään
    Infektiotautiopin emeritusprofessori Ylelle: Olen pöyristynyt tästä paniikista
    Asiantuntijan mukaan tauti sairastetaan useimmiten lievänä ja kotona.
    Infektiotautiopin emeritusprofessori Heikki Peltola sanoo olevansa hämmentynyt koronaviruksen aiheuttamasta paniikista.

    – Koronavirus on yksi hengitystieinfektioiden aiheuttaja monen muun joukossa. Meillä on 135 000 tautitapausta maailmanlaajuisesti ja noin 4 000-5 000 kuollut. Tavallinen influenssaepidemia tappaa maailmanlaajuisesti noin puoli miljoonaa, Peltola suhteuttaa Ylen tv1:n Ykkösaamussa.

    • Niinistöltä täysi tuki Nwo-mafialle
     Näin IS:
     Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mukaan tärkeintä on se, miten päätökset pannaan jokaisen kansalaisen kohdalla täytäntöön.
     Niinistö kertoo ilmoittaneensa viime perjantaina hallitukselle, että hänen käsityksensä on se, että Suomi on poikkeusoloissa.
     Hän kuitenkin kiisti ottaneensa asiassa aktiivisempaa roolia kuin tasavallan presidentille kuuluu.

     NIINISTÖN mukaan päätöksetkään eivät kuitenkaan auta mitään, ellei niitä noudateta. Tärkeintä on hänen mukaansa se, miten päätökset pannaan täytäntöön.
     – Hyvin yksinkertaista. Harvoin on kansalle annettu tällainen täytäntöönpanovalta. Käytetään se viisaasti.
     – Tästä me vastaamme jokainen kohdaltamme, Niinistö kehottaa.
     ———-
     Kommentti:
     Tällaisissa asioissa kansalle kyllä annetaan ’täytäntöönpanovaltaa’ (=oikeus asettua globalistien sanelemaan kuriin) mutta ei niissä kaikkein tärkeimmissä joissa Niinistökin on toiminut omavaltaisesti kansan ääntä kuulematta ja myynyt maamme kapitalistien ja pankkiirien korporaatiomafialle.

 15. Stanfordin professori: Tiedot (data) osoittavat, että yli-reagoimme vakavasti koronavirukseen

  Stanford Professor: Data Indicates We’re Severely Overreacting To Coronavirus
  In an analysis published Tuesday, Stanford’s John P.A. Ioannidis — co-director of the university’s Meta-Research Innovation Center and professor of medicine, biomedical data science, statistics, and epidemiology and population health — suggests that the response to the coronavirus pandemic may be “a fiasco in the making” because we are making seismic decisions based on “utterly unreliable” data.
  The data we do have, Ioannidis explains, indicates that we are likely severely overreacting.

  “The current coronavirus disease, Covid-19, has been called a once-in-a-century pandemic. But it may also be a once-in-a-century evidence fiasco,” Ioannidis writes in an opinion piece published by STAT on Tuesday.

  **——-”Nykyistä koronavirustautia, Covid-19, on kutsuttu vuosisadan pandemiaksi.
  Mutta se voi olla myös vuosisadan todistefiasko ”, Ioannidis kirjoittaa STAT: n tiistaina julkaisemassa lausunnossa.
  http://www.cuzzblue.com/2020/03/stanford-professor-data-indicates-were.html

  • A Contagion Of Fear
   It was also Franklin D. Roosevelt who said, “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

   This coronavirus scare will end 1) when the powers behind it accomplish what they want to accomplish, which always means more government and less freedom, or 2) when the American people on the whole get tired of the government’s heavy-handed “solutions” and say, “That’s enough!”

   Personally, I vote for the second option and wish the American people would hurry up. They have waited too long already.

   Franklin D. Roosevelt sanoi: ”Politiikassa mitään ei tapahdu vahingossa. Jos tapahtuu, voit lyödä vetoa, että se oli suunniteltu tällä tavalla. ”

   Tämä koronaviruspelko päättyy 1) kun sen takana olevat valtiot saavuttavat sen, mitä he haluavat saavuttaa, mikä tarkoittaa aina enemmän hallintoa ja vähemmän vapautta, tai 2) kun amerikkalaiset väsyvät kansana hallituksen raskaiden käsien ”ratkaisuista” ja sanovat: ”Riittää!”

   Henkilökohtaisesti äänestän toisen vaihtoehdon puolesta ja toivon, että amerikkalaiset kiirehtivät. He ovat jo odottaneet liian kauan.
   Chuck Baldwin
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=204162

 16. @Truth_hunter 21.3.2020 at 17:42
  ONE NATION UNDER ZION
  Zionist Influence on America

  By Peter Christian. Have the Jews finally found an earthly kingdom they can call their own right here in America?

  Who invented the term “anti-Semitism”?

  Is the banking industry the powerful sword of Zionism?

  Where did the Holocaust tale originate and why?

  Why were the Zionists so bent on gaining the Holy Land instead of more hospitable tracts of land?

  How has political correctness been used to attain Zionist goals?

  Do Jewish forces pull the strings of power here in the U.S.?

  This and more are discussed in this powerful little book by Peter Christian. One Nation Under Zion explains the long-running, secretive plan for world domination and includes information on:
  why America went from being the most prosperous nation in the world at the end of World War II to being the most indebted nation in the world today; the hidden forces at work behind the scenes; a brief history of Judaism and its changes over the centuries;
  the Zionist plan for Greater Israel; the origins of the “Holocaust” narrative; the Holocaust’s effect upon modern-day politics; the history of the state of Israel and how it came into being;
  what Israel is doing today that has so many people enraged; and a plan of action to purge America of Zionist influence before it is too late.

  https://barnesreview.org/product/one-nation-under-zion-zionist-influence-on-america/

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here