THL: kuolema luokitellaan COVID-kuolemaksi riippumatta varsinaisesta kuolinsyystä

160

Kuoleman luokitteleminen koronaviruksen aiheuttamaksi riippumatta varsinaisesta kuolinsyystä estää luotettavan epidemiologisen datan keruun.

Saamme päivittäin lukea, kuinka monta ihmistä maailmalla ja Suomessa on ”kuollut koronaan”. Kuolinsyyn määrittäminen ei kuitenkaan usein ole aivan yksinkertainen tai yksiselitteinen asia, varsinkaan tapauksissa, joissa henkilöllä on ollut useita ja mahdollisesti vakaviakin perussairauksia.

Kimmo Hellström esitti 9.4. THL:lle asiaan liittyvän kysymyksen:

”Olen yrittänyt selvittää lasketaanko Suomessa koronakuolemiin, joita tänään on THL:än mukaan 42 kpl, kaikki sellaiset joilla on ollut koronatartunta vai vain ne jotka ovat kuolleet koronan seurauksena.

Eli onko tuossa luvussa mukana kaikki koronan kanssa kuolleet vai ainoastaan koronaan kuolleet?”

THL:n tiedotuksesta (THL Info) vastattiin, että

”seurantatiedoissa (tartuntatautirekisteri) kuolema luokitellaan COVID-kuolemaksi jos henkilö on ennen kuolemaansa testattu COVID-positiiviseksi. Varsinaista kuolinsyytä seurantajärjestelmä ei rekisteröi, eikä huomioi esim. kuolintodistukseen kirjattavia diagnooseja.”

Vastaus oli mennyt myös THL:n henkilöstöön kuuluville Miia Artamalle, Pekka Jousilahdelle, Mika Salmiselle ja Jussi Sanelle.

Vastauksesta siis ilmenee, että olipa varsinainen kuolinsyy mikä tahansa, ”kuolema luokitellaan COVID-kuolemaksi jos henkilö on ennen kuolemaansa testattu COVID-positiiviseksi”. Seurantajärjestelmä ei rekisteröi varsinaista kuolinsyytä tai kuolintodistukseen kirjattavia diagnooseja.

THL:n vastaus herättää kysymyksiä. Kuinka moni uutisten mukaan ”koronaan kuolleista” onkin tosiasiassa kuollut johonkin muuhun (varsinainen kuolinsyy)? Kuinka paljon tällä luokittelumettelyllä liioitellaan todellisia koronaviruksen aiheuttamia kuolemia? Miten suuren tilastollisen vääristymän toimintatapa aiheuttaa? Käyttääkö media suoraan tätä luokittelua raportoidessaan koronakuolemista? Luokittelu näyttäisi poikkeavan yleisestä, Valviran kuvailemasta käytännöstä.

Otetaan ääriesimerkki: Jos koronapositiivinen jää auton alle, luokitellaanko hänenkin kuolemansa seurantatiedoissa Covid-19-kuolemaksi (THL:n vastauksen logiikan mukaan luokitellaan) ja lasketaanko hänetkin medioissa koronaan kuolleiden joukkoon?

SAMA KYSYMYS on pohdituttanut Yhdysvalloissa, jossa paljastui vastaava käytäntö. Valkoisen talon koronavirustyöryhmään kuuluvan Anthony Faucin avustaja, tohtori Deborah Birx kertoi tiedotustilaisuudessa 7.4. hallituksen laskevan koronakuolemiin [kuolinsyystä riippumatta] kaikki kuolleet, joilla oli todettu koronavirus. Birx huomauttaa, että joissain toisissa maissa kuolinsyyksi määriteltäisiin olemassaollut perussairaus (”pre-existing condition”). Ron Wenzel kirjoittaa Economic Policy Journalissa, että auton alle jääneen koronapositiivisen kuolinsyyksi määrittyisi tällä logiikalla koronavirus. Hän jatkaa, että koronatilanteeseen liittyvien kannustimien myötä sairaaloissa myös haluttaisiin määrittää kuolema koronaviruksesta aiheutuneeksi.

Deborah Birx (kuva: Valkoinen talo) on työskennellyt Bill ja Melinda Gatesin säätiön rahoittamissa järjestöissä. Myös Faucin johtama instituutti on saanut rahoitusta Gatesien säätiöltä.

Maaliskuun 24. päivä julkaisemassaan ohjeistuksessa Yhdysvaltain terveysviranomainen CDC (Centers for Disease Control and Prevention) kehottaa sairaaloita merkitsemään koodilla U07.1 kuolinsyyksi koronaviruksen, jos se on aiheuttanut tai sen ”oletetaan aiheuttaneen kuoleman tai myötävaikuttaneen kuolemaan” (”COVID-19 should be reported on the death certificate for all decedents where the disease caused or is assumed to have caused or contributed to death.”)

Jos kuolintodistuksessa lukee ”todennäköinen Covid-19”, kuolinsyyksi merkitään koronavirus (koodilla U07.1). CDC huomauttaa olevan epätodennäköistä, että Yhdysvaltain kansallinen terveydenhuollon tilastointikeskus NCHS (National Center for Health Statistics) tutkisi tarkemmin näitä tapauksia. (”It Is not likely that NCHS will follow up on these cases.”) Toisin sanoen: CDC viestii, ettei näitä kukaan tarkista ja ettei ole aikomustakaan laatia luotettavaa epidemiologista dataa.

Ohjeistuksessa viitataan myös toiseen koodiin, U07.2, joka on varattu koronavirustapauksille, joissa kuolinsyytä ei ole pystytty vahvistamaan laboratoriossa tai vahvistusta ei ole käytettävissä. CDC toteaa, että koska Yhdysvalloissa laboratoriotestien tuloksia ei tyypillisesti raportoida kuolintodistuksissa, terveydenhuollon tilastointikeskus NCHS ”ei suunnittele koodin U07.2 käyttämistä kuolintilastoissa” (”NCHS is not planning to implement U07.2 for mortality statistics”).

CDC jatkaa vaikeaselkoisesti ja epämääräisesti, että vaikka perimmäinen kuolinsyy ilmenee kuolintodistuksen kirjauksista, koodaussääntöjen ja peruskuolinsyyn valitsemisen ”odotetaan” johtavan siihen, että Covid-19 on peruskuolinsyy ”useimmissa tapauksissa” (”The underlying cause depends upon what and where conditions are reported on the death certificate. However, the rules for coding and selection of the underlying cause of death are expected to result in COVID- 19 being the underlying cause more often than not.) (omat korostukseni)

Ohjeistuksessa siis kehotetaan merkitsemään koronaviruksen aiheuttamiksi kuolemia, jos viruksen ”oletetaan” aiheuttaneen kuoleman tai myötävaikuttaneen kuolemaan, ja tunnutaan kannustavan olemaan käyttämättä koodia joka on varattu tapauksille, joissa kuolinsyytä ei ole kyetty määrittämään, perusteena se ettei tilastointikeskus käytä sitä kuolinsyytilastoissa — jolloin koodin käyttämisellä sairaaloissa ei ylipäänsä olisi merkitystä.

Terveysviranomaisten toimintatapaa on kritisoinut mm. The New York Timesin entinen toimittaja Alex Berenson. Toimittaja C. Douglas Golden kysyy The Western Journal -julkaisussa, oletetaanko kausi-influenssan kaltaisiin oireisiin menehtyneen henkilön automaattisesti kuolleen koronavirukseen. Hän jatkaa, että ei ole epäilystäkään, ettei CDC:n ohjeistus paisuttaisi koronavirukseen kuolleiden määriä: kyse on vain siitä, kuinka paljon.

VASTAAVANLAISTA kuolinsyymäärittelyä harjoitettiin aiemmin Hamburger Morgenposten -lehden mukaan myös Hampurissa. Kaupungin oikeuslääketieteellisen instituutin johtaja Klaus Püschel toteaa lehdelle antamassaan haastattelussa koronaviruksesta:

”Tämä virus vaikuttaa elämäämme täysin ylimitoitetulla tavalla. Se ei ole missään suhteessa viruksen aiheuttamaan vaaraan. Myöskään se tähtitieteellinen taloudellinen vahinko, joka nyt syntyy, ei ole yhteismitallinen sen vaaran kanssa, joka viruksesta aiheutuu.”

Püschel jatkaa, että Hampurissa viruksesta ei ole kuollut yksikään, joka ei ollut jo ennestään sairas: kaikilla oli ollut syöpä, krooninen keuhkosairaus, diabetes tai sydän- tai verisuonisairaus tai he olivat kovia tupakoijia tai vakavasti ylipainoisia. ”Virus oli korsi, joka katkaisi kamelin selän. Covid-19 on kuolemanvaarallinen sairaus vain poikkeuksellisissa tapauksissa, mutta useimmiten se on pääosin harmiton virusinfektio.” Vaikka virus leviää nopeasti eikä ihmisillä ole sitä vastaan immuunisuojaa, Püschel luottaa siihen, että Saksan terveydenhuoltojärjestelmä kykenee hallitsemaan tilanteen — toisin kuin Italiassa on käynyt.

Tuoreiden tilastojen mukaan Suomessa, muissa pohjoismaissa ja Virossa ei toistaiseksi näy koronaviruksesta(kaan) aiheutunutta ylimääräistä kuolleisuutta.

Hampurin kerrotaan nyt alkaneen — vastoin Robert Koch -instituutin ohjeistusta — erottaa toisistaan koronaviruksen aiheuttamat kuolemat kuolemista, joissa välitön kuolinsyy on jokin muu kuin koronavirus, mikä on johtanut Covid-19:een liitettyjen kuolemantapausten vähentymiseen.

KERROTTUANI THL:n vastauksesta sain alla olevan kommentin, joka kokemukseni mukaan kuvaa useammankin tuntoja:

”Ja samantyyppistä sekoilua ympäri maailman. On todella vaikeaa uskoa, että tämä olisi mahdollista ilman taustalla olevaa ylikansallista vaikuttavaa / ohjaavaa tahoa.”

Niin, mikä olisi taho, joka haluaisi tämänkaltaista tilastointia rohkaisemalla tuottaa todennäköisesti huomattavasti yläkantissa olevia ”koronaan kuolleiden” lukemia — ja iltapäivälehtien juttuja, joissa suorastaan alleviivataan koronaviruksen tappavuutta tyyliin ”koronavirus itsessään on tappava, mutta eristystoimilla on yllättäviä vaikutuksia”? Näiden vaikutin- ja vaikutusketjujen selvittäminen jää kansalaisjournalismin tehtäväksi.

Post scriptum. Allekirjoittanut on lähestynyt Ylen koronaviruserikoistoimittaja Tiina Merikantoa ja Ylen uutistoimitusta THL:n vastauksesta. Pyydän Vastavalkean lukijoita lähestymään valtamedioita ja kysymään, ovatko ne antaneet oikeaa ja luotettavaa tietoa koronaviruskuolleisuudesta.

Artikkelikuva Koronavirus: US Department of State (public domain), THL:n logo: THL:n logopankki (kuvat yhdistetty)

160 KOMMENTTIA

 1. Mikäli alusta lähtien riskiryhmät olisi lääkitty Hydroklorokiinilla ja tämä lääke olisi vapautettu reseptittömästi saatavaksi, valmistettu ”poikkeusolosuhteissa” valtion toimesta olemassaolevaa infrastruktuuria hyväksikäyttäen, Suomea ei olisi tarvinnut sulkea, eikä talouttamme tuhota. Nyt on sovittu Paavo Lipposta siteeraten ”niissä pöydissä, joissa päätetään” PK-sektorin tuhoamisesta ja kriisin käyttämisestä poliisivaltio EU:n luomiseen.
  Ranska Rothschild pankkiiri Macronin ohjauksessa, muutti yli 50vuotta käsikauppa lääkkeenä olleen Hydroklorokiinin ensin reseptilääkkeeksi ja sitten vielä Ranskan valtion keskuslääkevarastosta varastettiin kaikki Hydroklorokiini. Lääke kun on turvallinen ja sopii ennaltaehkäisyyn. Huonona puolena on, että kukaan ei voi tehdä tiliä näin vanhalla lääkkeellä. Tästä syystä korruptoituneet WHO ja lääkintäviranomaiset ympäri maailmaa vastustavat Hydroklorokiinia. Italiassa lähes 90 lääkäriä on kuollut Koronaan(tai auton alle), lähinnä siksi, että eivät ymmärtäneet kuka rahoitti heidän oppikirjojensa kirjoittamisen ja vielä kuvittelivat alkeellista inhimillisyyttä terveysviranomaisilta.
  https://www.zerohedge.com/geopolitical/escobar-why-france-hiding-cheap-and-tested-virus-cure

  • ”Ranskan valtion keskuslääkevarastosta varastettiin kaikki Hydroklorokiini. Lääke kun on turvallinen ja sopii ennaltaehkäisyyn. Huonona puolena on, että kukaan ei voi tehdä tiliä näin vanhalla lääkkeellä.”

   Tutkijalääkäri Matthias Rath’in mukaan lääketeollisuuden lakeja ovat mm. seuraavat:

   ”Lääketeollisuus ei ole terveysteollisuutta, vaan sijoitusbisnestä. Sen ensisijainen keskipiste ei ole lihmisten terveyden lisääminen – vaan omistajiensa osakkeiden arvo.

   Lääketeollisuus ei ole luonnollisesti kasvavaa teollisuutta – vaan keinotekoisesti luotua sijoitusbisnestä (artificially created investment business) , jonka toivat markkinoille yli sata vuotta sitten maailmanlaajuisesti toimivat taloudelliset ryhmät.

   Lääketeollisuuden määrittelemä markkinointialue on meidän kehomme – mutta vain niin kauan kun se on sairas.

   Sairauksien jatkuminen ja lisääntyminen lääkemarkkina-alueena on lääketeollisuuden sijoittajabisneksen jatkuvan kasvun edellytys (“business with disease.”)

   Tärkeimmät lailliset työkalut ja taloudelliset välikappaleet, joiden varaan tämä monitriljoonainen dollarisijoitus rakentuu, ovat patentit (patents ). Ne mahdollistavat lääkevalmistajille rajattoman mahdollisuuden korjata omia voittomarginaalejaan (“royalties”) uusilla lääkkeillä, jolla sitten ajetaan terveydenhuoltokustannukset räjähdysmäiseen kasvuun.

   Koska patentit myönnetään vain uusina pidetyille, synteettisille molekyyleille, lääketeollisuus keskittää tutkimuksensa synteettisesti valmistettavien, patentoitavissa olevien kemikaalien tutkimukseen – ja markkinoi niitä reseptilääkkeinä.

   Useimmat näistä kemikaaleista ovat ihmiskeholle tuntemattomia ja se pitääkin niitä ´vieraina´aineina ja myrkkyinä ja pyrkii poistamaan ne. Näin patentoimisperiaate on viimekädessä vastuussa vaarallisten haittavaikutusten (side effects ) epidemiasta, jonka aiheuttavat reseptilääkkeet.

   Jotta monitriljoonaiset sairausmarkkinat eivät vaarantuisi, lääkeyhtiöt kehittävät lähes yksinomaan sellaisia lääkkeitä, jotka ainoastaan lievittävät oireita ( merely ameliorate symptoms) – mutta tuskin koskaan korjaavat sairauksien alkusyitä.

   Perustuen tähän petolliseen strategiaan lääkesijoitusbisbeksen takana olevat sijoituspiirit ovat kyenneet esittäytymään globaaleina ”terveyden hovihankkijoina” – vaikka he tosiasiassa ovat onnistuneet edistämään sairauksien lisääntymistä ja sitä kautta monitriljoonaisia lääkemarkkinoita.” – http://elamakasissamme.blogspot.com/search/label/Matthias%20Rath

 2. Nyt kun pallo on potkaistu liikkeelle ja maailmaa muutetaan koronahunnun alla, kaikki on mahdollista. Taitavimmatkaan pelaajat, loppuun asti hiottuine taktiikoineen, eivät saa aina palloa maaliin. Pysykää hereillä, älkää vaipuko apatiaan, rakastakaa ja tarttukaa hetkeen, pelko on pahin vihollinen.
  Jos suosikkijoukkue kompastuu omaan näppäryyteensä, näkisin mielelläni vv:n porukan rakentamassa tuoretta yleisradiota.

 3. Loistava juttu, että joku muukin on herännyt tähän tilastonikkarointiin !
  Tässä yksi ihmettelijä lisää :
  https://www.powerlineblog.com/archives/2020/04/how-honest-is-the-covid-fatality-count.php

  Tuskin valtamedia on näistä tilastokikkailuista kiinnostunut, koska ne ovat (((näkymättömän käden))) ohjauksessa. Numeroiden kanssa nörtteily, ei ole muutenkaan mediaseksikäs aihe. Mutta, onnetonta tässä on se, JOS esivaltamme tekee päätökset näiden vääristyneiden tilastojen perusteella ?

  Esim. sairaa­la­keuh­ko­kuu­meeseen sai­rastuu vuo­sittain noin 5 000 ih­mistä. https://www.potilaanlaakarilehti.fi/artikkelit/keuhkokuume-rasittaa-vuodessa-kymmeniatuhansia-suomalaisia/
  Entä, jos noita merkataan nyt aivan huoletta koronaksi ? Näin esimerkkinä siis.

  Seuraavaksi jonkun pitäisi penkoa myös noiden koronatestien todellisuus? Kannattaako niihin todella panostaa, ja niiden pohjalta päätelmiä tehdä, jos ne todella ovat niin epäluotettavia mitä huhupuheet kertovat ?

  https://revealingfraud.com/2020/03/health/35-sources-the-covid19-corona-virus-is-over-hyped-and-likely-fraud/
  https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/30/corona-creating-the-illusion-of-a-pandemic-through-diagnostic-tests/

  “Detection of viral RNA may not indicate the presence of infectious virus or that 2019-nCoV is the causative agent for clinical symptoms.”
  ”clinical correlation with patient history and other diagnostic information is necessary to determine patient infection status…THE AGENT DETECTED MAY NOT BE THE DEFINITE CAUSE OF DISEASE”
  ”Regulatory status: For research use only, not for use in diagnostic procedures.”

  Valtamedian virushysteriamyötäily ei ole mitään tutkivaa journalismia. Mukaan ovat lähteneet myös monet vaihtoehtomediat, UMV-lehteä myöten. Tutkiva journalismi lienee joku sukupuuttoon kuoleva eläinlaji? En löydä sellaista Suomesta. Ulkomailta kyllä.

  • Korona-testien luotettavuus pitäisi… testata.
   Jos testi ei ole luotettava, ei sen perusteella ole oikeutta rajoittaa ihmisten elämistä.

   Nyt vallalla vaikuttaa olevan skenaario, jossa epäluotettavalla testausmetodilla testaamalla saadaan a) lähes jokaisesta vakavasti sairaasta covid-potilas ja b) siitä joukosta kuolevista covid-uhri.

 4. No niin, tulihan se sieltä! — Hyvä Vesa … tätä on kaivattu.
  The Coronavirus and Galileo: An Interview with a Italian Nano-pathologist Dr. Stefano Montanari
  Which is why I begin with Galileo. It is universally known that Galileo was tried for his unorthodox notion that the earth circled around the sun, rather than otherwise. He had to recant his findings to avoid what happened to Giordano Bruno. Hence Galileo’s reported legendary mumbling as he left the court, “And yet it moves” (‘it’ being the earth in its revolution around the sun).
  Faced with the dilemma, the bishop of Pisa issued a directive to the parishes, admonishing that it was sinful to look through a telescope, because it showed objects that didn’t exist.
  As of now, it is uncertain whether the world is a large assembly of bishops of Pisa or, as it may still be not sinful to hope, common sense will prevail.
  One prevailing characteristic of the current Coronavirus metaphorical fever is the fantastic and logical inconsistence of the reports.
  **—-Aloitan Galileolla. On yleisesti tiedossa, että Galileota syytettiin hänen radikaalin ajatuksensa takia, jonka mukaan maa kiertää aurinkoa eikä aurinko maata. Hänen oli peruttava ajatus välttääksesi sen, mitä tapahtui Giordano Brunolle. Siksi Galileon raportti legendaarisesta muminasta hänen poistuessa oikeussalista ”Ja se liikkuu sittenkin” … (”se” tarkoittaa siinä aurinkoa kiertävää maata).
  … Dilemman edessä Pisan piispa antoi seurakunnille direktiivin, jossa oli syntiä katsoa kaukoputken läpi, koska se näytti esineitä, joita ei ollut olemassa.

  Nykyään on epävarmaa, onko maailma suuri Pisan piispojen kokoelma ja onko syntiä toivoa että terve järki voisi voittaa.
  Yksi nykyisen koronaviruksen metaforisen kuumeen hallitseva ominaisuus on raporttien fantastinen ja looginen epäjohdonmukaisuus.

  The fact that ‘this’ coronavirus is considered new, is anything but exceptional. There are very many coronaviruses. The common cold is often due to a coronavirus. They are viruses that by themselves cannot cause death, and very often are totally innocuous. This new strain is very infective, which means that it can more easily enter into people.
  However, in the overwhelming majority of people it remains innocuous and without showing clinical indication of symptoms. But it hits, as an illness, old people, especially old people who take medicines used to treat other pulmonary diseases, or who have other pathologies.

  Mortality from the virus is very low and probably non-existent. But an illness with the virus is another matter. Yesterday evening [about Mar 23] we heard a primary doctor in a hospital saying that the virus is the same as an illness. This gentleman should go back to school, but not to university, a bit further back, to elementary school. It is a statement that makes no logical sense.
  To die of an illness means that the illness is the cause of death. For example, a myocardial infarction is a cause of death. If someone is run over by a train, the ensuing trauma is the cause of death. If he who is run over by a train happens also to have a cold, the cold is not the cause of death. He casually happened to have a cold.
  **—Se, että ”tätä” koronavirusta pidetään uutena, on kaikkea muuta kuin poikkeuksellista. Koronaviruksia on hyvin monia. Yleinen flunssa (common cold) johtuu usein koronaviruksesta.
  Ne ovat viruksia, jotka itsessään eivät voi aiheuttaa kuolemaa, ja ovat usein täysin vaarattomia. Tämä uusi kanta on erittäin tarttuva, mikä tarkoittaa, että se pääsee helpommin ihmisiin.

  Valtaosalle ihmisistä se on kuitenkin vaaraton eikä siitä tule kliinisiä oireita. Mutta se muuttuu sairaudeksi vanhoilla ihmisilla, etenkin niillä, jotka käyttävät lääkkeitä muiden keuhkosairauksien hoitamiseen tai joilla on muita sairauksia.

  Kuolleisuus viruksesta on erittäin alhainen ja todennäköisesti olematon. Mutta virustauti on toinen asia. Eilen illalla [noin 23. maaliskuuta] kuulimme sairaalassa lääkärin sanovan, että virus on sama kuin sairaus. Tämän herran pitäisi mennä takaisin kouluun, mutta ei yliopistoon, hiukan kauemmas takaisin, alakouluun. Se on lausunto, jossa ei ole loogista järkeä.
  Kuoleminen sairauteen tarkoittaa, että sairaus on kuolinsyy. Esimerkiksi sydäninfarkti on kuolinsyy. Jos joku jää junan alle, siitä johtuva trauma on kuolinsyy. Jos junan alle jääneellä on myös flunssa niin se ei ole kuolinsyy. Hänellä sattui samanaikaisesti olemaan flunssa.
  Lisää tietoa linkin pitkästä artikkelista
  https://www.theoccidentalobserver.net/2020/04/04/the-coronavirus-and-galileo-an-interview-with-a-italian-nano-pathologist-dr-stefano-montanari/

  • Tämä vielä liittyen ylläolevaan The Coronavirus and Galileo: An Interview with a Italian Nano-pathologist Dr. Stefano Montanari
   by Jimmie Moglia
   Postitan tätä väittämättä, että tohtori Montanarin ideat viruksesta ovat oikeat – minulla ei ole tietoa tällä alalla – vaan vain, että hänen näkemyksensä olisi esitettävä. Elämme aikana, jolloin tiede on politisoitunut ja eliitin tutkijoiden tuloksista on tullut poliittinen ortodoksia ja toisinajattelijoista rangaistavia.
   … Voiko enää luottaa lääketeollisuuteen tai ravitsemuksen asiantuntijoihin? Niin suuri osa näillä aloilla tuotettavasta on yksityisten taloudellisten voimien alla, ja jälleen kerran, tavallinen ihminen jää miettimään, mitä lääkkeitä tulisi ottaa ja mitä ruokia syödä. Joten olkaamme avoimia tri Montanarin ideoille.
   Hän on ehdottomasti hyvin perehtynyt alaan.
   ———
   Irresponsible Immunocompromised
   /by George Mackenzie
   In our inverted ‘reality’, any of the overwhelming majority of immunocompetent who deviate even slightly from the extreme protocols—such as crossing the 6′ barrier —and thus threaten the small minority of immunocompromised, are considered irresponsible and even hated for causing potential agonizing death to innocent people.
   … We are left with people who through their own irresponsibility contribute to their own immune compromise, threatening the rest of us. They take ‘recreational’ drugs and alcohol that lowers their immune systems. This they do voluntarily.
   https://www.theoccidentalobserver.net/2020/04/10/irresponsible-immunocompromised/

 5. Paavi Franziscus sanoo, että Corona-viruspandemia on luonnon vastaus ihmiselle, luomakunnan kosto. Tähän on syynä se, että ihmiset eivät ole reagoineet ilmastonmuutokseen tarpeeksi asianmukaisella vakavuudella. (Paavi on tunnetusti innokas ilmastonmuutosagentti, CO2- idea on hänen lempiteemansa ja hänelle on toivottu siitä Nobelin rauhanpalkintoa). Kristuksen sijainen maan päällä siteeraa espanjalaista sanontaa: ”Jumala antaa aina anteeksi, ihminen toisinaan, luonto ei koskaan”.
  Jäi vähän mietityttämään, kuka tuo ”luonto” todellisuudessa on.
  https://1.bp.blogspot.com/-IsAybn3nffw/XpBSaiabBKI/AAAAAAAAnLY/ZGSsmUuUoD0o4Eo7H4JZPcU2j4qtQbcsQCLcBGAsYHQ/s1600/Fanziskus.jpeg

  • Paavi ja Vatikaani näyttäisivät puuhaavan yhdessä poliittisen nwo-mafian kanssa jerusalemkeskeistä planeettaa jossa Vatikaani saisi tärkeän roolin planeetan kaikki kansat yhdistävän uus-Talmudismin Päärabbina.

 6. > taustalla olevaa ylikansallista
  > vaikuttavaa / ohjaavaa tahoa

  Kyse on eräänlaisesta “kommunismin lopullisesta voitosta”. Tiede, taide ja teknologia on otettu palvelemaan poliittisia päämääriä, kommunismin lopullista voittoa. Tieteellisestä totuudesta äänestetään; kysytään kuinka monta prosenttia valikoiduista tiedemiehistä kannattaa totuutta.

  Samasta ilmiöstä on kyse myös ilmastonmuutoksessa. Siinä tieteellinen totuus päätetään äänestämällä. Ja se voi olla vain vallassa olevan politiikan mukainen. Muuten rahoitus loppuu ja tutkijat lähtevät oikeisiin töihin. Ja kuka nyt oikeita töitä haluaisi tehdä, kun tulevaisuus kuitenkin on virtuaalinen ja digitaalinen.

  Mikä on se pienin yhteinen nimittäjä? Se kaikkein yksinkertaisin fraktaalinen kaava, joka ohjaa tämän aikakauden toimintaa. Niin pienessä kuin isossa.

  Korona-tiede -ilmiössä lääketieteelliset diagnoosit tehdään poliittisella päätöksellä.

  Itse näkisin, että ongelma on siinä, että tieteen rahoitus on käytännössä kokonaan siirretty valtiolle. Silloin on selvää, että tiedemies ei löydä itselleen elantoa, elleivät hänen “tutkimuksensa” todista vallassa olevan puolueen suunnattoman suurista saavutuksista ja samalle edistä “lopullisen totuuden” löytämistä.

  Politiikka on tunkeutunut sellaisille aloille, joilla se voi tehdä vain haittaa. Tässä mainitsin kaksi sellaista:

  – Elämä ja kuolema.
  – Totuus.

  Sota Kuolemaa Vastaan

  Kun valtio on ottanut tehtäväkseen koronan voittamisen, on kyseessä “sota kuolemaa vastaan”. Ja tällä politiikalla on vahva kannatus: 95 prosenttia äänestäjistä haluaa voittaa kuoleman!

  Korona-kuolemien kääntöpuoli on se, että hallitus on jo nyt voittanut kuoleman: kukaan ei enää kuole vanhuuteen, ei keuhkosyöpään, ei tapaturmiin ja työtapaturmatkin on lopetettu kokonaan! Kaikki sairaudet on voitettu! Tai ainakin lähes kaikki. Vain yksi on enää voitettavana, mutta onhan perusongelma, ihmisen kuolevaisuus, kuitenkin voitettu.

  Tulevat sukupolvet.. Ai niin, mutta eihän tulevia sukupolvia enää ole, koska kuolema voitetaan vielä tällä vaalikaudella. Tarkoitan siis tulevaisuuden suomalaiset.. Äh taas meni pieleen, eihän tulevaisuudessa suomalaisia enää ole.

  Niin. Ja onko sitä tulevaisuuttakaan ja väliäkös sillä on vaikka olisikin.

 7. Jotain tässä on menossa kun Venäjä epidemian alussa tutki korotartunnan saaneelta kuolleelta kuolisyyn joka ei ollutkaan korona niin mediassa ja somessa alkoi koronatapausten ja -kuolemien peittely syytökset Venäjän osalta. Muuttiko sitten Venäjä sitten tilastokäytäntöään tämän syytöskampanjan perusteella mutta todennäköisesti ei koska se lienee Venäjän lainsäädäntöön pohjautuva toimintatapa.
  Koronalla peitellään jotain ja edistetään joitain WHOn tukijoiden hankkeita kuten Bill Gatesin ja hänen vaimonsa sekä Sorosin tavoitteita. Näitä tavoitteita on ihmisten siruttaminen idtunnistuksen takia, rokoteohjelmien edistäminen, rotuhygieniikka, globaali ihmisten valvonta, genetiikan muuttamiset.
  Talouspuolella USA oli jo romahtamassa ennen koronaakin ja siitä saadaan syntipukki pitkälle lamalle USAssa ja muualla maailmassa talousromahduksesta kärsimään joutuville sadoille miljoonille työttömille ja asunnottomille sekä rahattomiksi joutuville.
  Menossa on globaali puhallus jossa valtioiden keräämiä verovaroja siirtyy taas oligarkkien taskuihin biljoonakaupalla länsimaissa ja WHO yrittää järjestää ihmisten sirutuksen heidän valvomiseksi ja luokittelemiseksi eugeniikan ja rotuhyginean perusteella ja samalla tehdään businesta rokotteilla.
  Menossa on myös globaalin vallan NWOn manoveeri sen maailmanvallan vahvistamiseksi ja kansallisvaltioiden varallisuuden ulosmittaamiseksi sekä lääketehtaiden omistuksen keskittäminen globalisteille lännen oligarkeille. Lisäksi on tärkeää globalisteille.järjestää yksilöllinen valvonta maailman ihmisille kapinoinnin estämiseksi ja ohjailemiseksi globalistien edun mukaisesti ja mikä muu kuin WHO on siihen oiva työkslu siruineen.
  Tässä.saattaa kuitenkin piillä globalisteille vaara jos itsenäiset maat alkaa saada kaupalliset suhteensa että rahasiirtonsa kuntoon niin ne alkaa muodostamaan toisen kaupallisen mahdin mikä hylkää globalistien rahalaitosten ylivallan maailman maiden talouteen ja elävät keskinäisestä kaupasta mutta myös globalistien kanssa tehtävästä kaupasta milloin se on heille edullista.
  Suomi on samassa veneessä globalistien kanssa EUsuhteiden sekä määräysten ja sitoumusten takia sekä NATOn isäntäsopimuksen perusteella ja velkaantuu romahduksen takia kymmeniä miljardeja ja yksipuolisten länsisuuntaisten kauppasuhteiden takia ei varmasti toivu vuosikausiin ja hävittäjähankinta vielä lisää veronmaksajien tuskaa mutta mitäpä suomalaiset ei tekisi amerikkalaisten oligarkkien hyväksi kun ei muuta voi.

 8. Koronavirusuutisia analysoitu: mitä enemmän määräyksiä, sitä vähemmän pelkoa

  Kansalaisten kokemuksia on hallinnut pelko, jonka määrä kasvoi tartuntojen lisääntyessä. Pelon tunne väheni vasta, kun viranomaiset pystyivät antamaan selkeitä ohjeita, kuinka suomalaisten tulisi toimia, jotta virus ei leviä hallitsemattomasti. Pelon tunnetta vähensivät myös hallituksen rajoituspäätökset sekä poikkeuslakien käyttöönotto.

  “Tarvitaan uutisointia, joka auttaa ymmärtämään tilanteen vakavuutta, mutta samalla lievittää turhaa huolta, kannustaa harkintaan ja etsii ratkaisuja. Sen jälkeen, kun tietoa ja faktoja on riittävästi tarjolla, uutisvalinnoilla voidaan vahvistaa myös myötätuntoa, yhteisöllisyyttä ja toimeliaisuutta ilman, että lukijoita yllytetään varomattomuuteen tai viruksen vakavuutta vähätellään. Tunnedatan osoittama myötätunnon kasvu perustuu inhimillisiä näkökulmia rakentavaan journalismiin”, Tenhunen toteaa.

  https://www.nayadaya.com/uutiset/archives/03-2020

 9. Kokoomusorpojen, jo sinistyneiden ja lestakepulien edesmennyt äärioikeistolainen hallitus raiskasi THL:n liki toimimattomaan kuntoon (katso Matti Ylönen aiemmassa fb-postauksessani), ja nyt tämä jälki alkaa jo näkyä.

  THL osallistuu Vesa Raiskilan kertoman mukaisesti valtamedian innokkaasti toteuttamaan koronapaniikin lietsontaan tuottamalla katteettomia ylisuuria tilastoja koronakuolemista. Onko tässä enää järjen hiventäkään?

  Tämän koronapaniikin aiheuttamat taloudelliset vahingot arvioidaan Suomessakin jo kymmeniksi miljardeiksi euroiksi. Maailmalla luvut ovat tähtitieteellisiä. Puhumattakaan inhimillisistä kärsimyksistä.

  VHK pantiin ripeästi ruotuun; olisiko nyt jo THL:n vuoro?

    • Minua huolettaa kovasti myös YLE. Trump on nimittäin ottanut käyttöönsä vallan välineen (executive order) jolla hän voi ja rangaista medioita valheista ja takavarikoida ne. Trumpin käsi saattanee ylettyä myös Yleen ?

     • Taitanee vain olla eri kädet ylen ohjaksissa,kuin trumpin…valitettavasti

   • Nyt menee Kimmolla taas melkoisen sakeaksi. Tosiasioiden kertominenko aiheuttaa kuolemia?

    • Vähättely tappaa.
     Teidän valheiden levitys tappaa.

     Teillä on kädet kainaloita myöden veressä.
     Mitä pähemmin eurooppa ja suomi kärsii, sen parempi teidän rahoittajille.

     Teillä ei ole sielua.

     • Pitäisikö sinun oikeasti käydä lääkepurkilla?

      Mikrobiologi ja tarttuvien tautien epidemiologi Sucharit Bhakdi, joka on työskennellyt 22 vuotta Mainzin yliopiston lääkinnällisen mikrobiologian ja hygienian instituutin johtajana, toteaa avoimessa kirjeessään liittokansleri Merkelille mm. seuraavaa:

      ”Näin suhteettomien toimenpiteiden rajoitustoimenpiteiden käyttöönotto, rikkoessaan niin perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, on oikeutettua vain silloin, jos on varma syy uskoa todella poikkeuksellisen vaarallisen viruksen uhkaavan meitä. Sen pitäisi olla paljon, paljon vaarallisempi kuin aiemmin tunnetut virukset.

      Onko meillä tieteellistä näyttöä siitä, että tämä uhka on todellinen covid-19 -viruksen kohdalla?

      Minun nähdäkseni tähän voi vastata yksinkertaisesti: Ei. […]

      19.3. saimme Ranskasta ensimmäisen tämän tyyppisen [vertailevan] tutkimuksen tulokset. Mitä luulette, että siinä löydettiin? Kuolleisuus kummassakin ryhmässä oli samalla tasolla. Siinä suhteessa covid-19 ei eroa päivittäisistä sukulaisistaan. […]

      Mitkä ovat todelliset kuolinluvut, erityisesti kun puhutaan Italiasta ja Espanjasta? Minun nähdäkseni nyt on tehty maailmanlaajuisesti karmiva virhe: Kun virustartunta on todettu kuolleessa potilaassa, kuolema on automaattisesti tulkittu koronan aiheuttamaksi ja siten lisätty kammottavaan listaan, joka näyttää tautiin kuolleiden määrän.

      Tämä rikkoo perustavanlaatuista lääketieteellistä periaatetta: Täytyy yksinkertaisesti pystyä todistamaan, että potilas kuolee viruksen *johdosta* eikä viruksen *kanssa* [eli kuolema on ”mit oder an dem Virus”]. Tämä on erityisesti mainittu Saksan lääketieteellisessä ohjeistuksessa, mutta sitä ei noudateta koronaviruksen tapauksessa.

      Niinpä kysymykseni kuuluu: Onko Saksa kritiikittömästi noudattanut maailmanlaajuista epätieteellisen kategorisoinnin linjaa määrittäessään koronan aiheuttamia kuolemia? Ja aikooko Saksa jatkossakin rikkoa vallitsevia sääntöjä? Kuinka silloin voimme koskaan erottaa viruksen kuoleman aiheuttajana ja viruksen sattumanvaraisen läsnäolon kuoleman tullessa? […]

      Toistan tämän vielä kerran: Viruksen läsnäolo kuolleessa ei koskaan saisi johtaa siihen, että kuolema rekisteröidään kyseiseen viruksen kuolleiden tilastoon.”

      Bhakdi tuo esiin myös Italian ja Espanjankin olosuhteiden erot Saksaan, ml. terveydenhuoltojärjestelmän laatu. Myös Suomen olosuhteet eroavat monilla tavoin näiden maiden oloista.

      P.S. Vastavalkeaa tehdään tätä(kin) nykyä palkatta ja muutaman henkilön vapaaehtoisvoimin. Ainoa valtiollinen taho, joka Vastavalkeaa koskaan on rahoittanut, on suomalainen yhteiskunta – työllistämistuen muodossa.

      https://www.facebook.com/notes/veli-martin-keitel/koronakriisi-avoin-kirje-saksan-liittokanslerille/10158556546057697/?hc_location=ufi
      (suomennos Veli Martin Keitel)

      Bhakdin saksankielisen esityksen voi katsoa täällä (pituus 14 minuuttia, englanninkieliset tekstitykset):
      https://www.youtube.com/watch?v=LsExPrHCHbw&fbclid=IwAR0dFNAr6aDrq9biDbdJuj7gO0HWwm1wumT3015D5Ywx10rPaIrzl7juDkY

 10. Jotain tällaista ovat varmaankin kaikki koronaskeptikot epäilleet alusta asti, ja nyt sille on sitten saatu vahvistus niin Suomen kuin muidenkin maiden kohdalla. Vanhusten kuolemia siis merkitään leväperäisesti koronakuolemiksi, mikä luo väärän kuvan epidemian laajuudesta ja ylläpitää illuusiota poikkeuksellisesta pandemiasta.

  Kirjoitin tästä tänään aiemmin omassa englanninkielisessä blogissani:

  https://farnesius.wordpress.com/2020/04/10/cdc-guidelines-for-reporting-coronavirus-deaths-are-inflating-the-numbers-and-contribute-to-the-illusion-of-a-pandemic/

  Tuossa ei liene paljon sellaista, mitä ei olisi jo tässä artikkelissa sanottu, mutta on siinä ainakin upotettuna katsomisen arvoinen video, jossa sisätautien lääkäri Annie Bukacek luennoi siitä, miten harhaanjohtavia kuolintodistukset ovat johtuen juuri käytännöistä, joilla kuolinsyyt merkitään.

  • Hei, ja tervetuloa Vastavalkean totuuden etsijöiden ryhmään. Kiitos, että jaat kanssamme omia havaintojasi.

   • Teidät sairaat pitäisi oikeasti saada pois ihmisiä tappamasta!

    On fakta että koronakuolemia vähätellään maailmalla yli 50%, hallitusten toimesta.

    Vähättely tappaa kymmeniä tuhansia.

    • Hydroklorokiinin ja Klorokiinin saannin estäminen se ihmisiä sairastuttaa ja tappaa. Jos lääke jolla ennaltaehkäistä on olemassa, jokainen sairastuminen on terveysviranomaisten syytä.

 11. > seurantatiedoissa (tartuntatautirekisteri) kuolema luokitellaan COVID-kuolemaksi jos henkilö on ennen kuolemaansa testattu COVID-positiiviseksi. Varsinaista kuolinsyytä seurantajärjestelmä ei rekisteröi, eikä huomioi esim. kuolintodistukseen kirjattavia diagnooseja.” >

  Niin, EI ANNETA TOTUUDEN PILATA HYVÄÄ pienyritysten tappamis-TARINAA, joka valmistelee ihmiskuntaa elektronisen valvontaan ja pakkorokotuksiin. Lähemmäksi totuutta tässäkin huijauksessa päästään kun käytetään samaa yksinkertaista taktiikkaa mitä foliot käyttivät 911 iskussa. Foliohatut – sangen nokkelia kun ovat – vertasivat New Yorkin normipäivien kuolintilastoja 911 valemedian tilastoihin ja huomasivat, että todelliset luvut eivät tukeneet millään muotoa meille kerrottuja lukuja. Sama pätee tähän coronavirukseen; valemedia väitti viikko sitten, että ihminen kuoli coronavirukseen New Yorkissa joka yhdeksäs minuutti (…hellouuu?) Kyseisen viikatemiehen tahti on omaan villiin arvaukseeni perustuen parhaillaan joka viides minuutti ja ensi viikolla joka toinen… siis huippu luotettavalla timon mitalla arvioituna. Valemedia tiedotti meille myöskin sen, että New Yorkin hautapaikat ovat käymässä vähiin ja ihmisten hautaamista puistoihin harkitaan??? (….reipasta sotilasnaurua.)

  Oikeesti, voiko ihmisten omaa ajattelukykyä tämän enempää pilkata? Huolestuttavinta tässä kuviossa ei ole kuitenkään HUTKIVA journalismi, vaan se että valtaosa ihmisistä nielaisee nämä megavalheet koukkuineen päivineen… ja vapakin on uponnut siina samalla!

  • NY:n pormestari Cuomo valjasti vangit hautaamaan kuolleita kodittomia voidakseen syyllistää Trumpia. Jenkki media on jäänyt useaan kertaan kiinni esim. Italialaisen sairaalaan kuvaamisesta ja esittämisestä USA:laisena. Myös vaihtoehtomedia on käynyt kuvaamassa NY:ssä ja ei havainnut mitään valtamedian kuvailemaa todellisuutta paikallisissa sairaaloissa. Ainoastaan vankityövoiman käytöstä on käyty valtamediassa jonkinlaista keskustelua.

   • Olen huomannut, että Ilta-Sanomat tekee samaa. Lööpin alla, jossa puhutaan Suomen coronatilanteesta, on usein kuva esim. italiasta tai espanjasta.

    Nyt on käynnissä kaikkien aikojen suurin mediakusetus, joka toteutuu samaan aikaan jokaisessa valtiossa. Piilossa olevan VARJOHALLITUKSEN ei tarvitse hallita ihmiskuntaa – ainoastaan 24/7 valheita työstävää/levittävää valemediaa ja valtioiden AVAINHENKILÖITÄ. Tällä samalla konseptilla he ovat menestyksekkäästi ylläpitäneet sotia, joiden tarkoitus ei ole tuhota ”vieraan vallan” sotilaskoneistoa/kalustoa – vaan ensisijaisesti siviileitä. Todellista valtiollista vastustajaa ei heillä enää nykytilanteessa ole, koska valtioilla – mukaanlukien Venäjä, Kiina ja Iran – on SAMA ISÄNTÄ ja jokaisen valtion sotilaskalusto on heidän omaa sotilaskalustoa, kuten olemme Suomenkin tilanteesta huomanneet.

    Ihmiskuntaa eivät johda hallitukset, toimintaa johdetaan niiden lukemattomien salaseurojen kautta, joissa koti, uskonto ja isänmaa mitätöidään valojen vannomisen – eli kuoleman – kautta!

 12. Vastavalkea on kartalla.
  Tänä vuonna moni keuhkotautiin kuoleva vanhus luokitellaan Corona-kuolleeksi. Aikaisemmin vastaavat kuolintapauksen johtuivat keuhkotaudista.

  ps. Kertokaa meille myös mitä virukset ovat ja mitä eksosomit ovat, ja onko niiden välillä korrelaatiota.

  • Eksosomit ovat elimien solujen ”ulostamia” erilaisiasien rasvayhdisteiden suojaamia RNA paketteja, joilla elimet viestivät toisilleen. Ne toimivat hyvin samankaltaisesti elimistössä, kuin virukset. Tärkein ero virusten ja eksosomien välillä on, paitsi että terve elimistö ei oma-aloitteisesti tuota viruksia, niiden vaippa. Eksosomeilla rasvayhdisteet ja viruksilla proteiinit. Yritin selittää tämän mahdollisimman kansantajuisesti, joten halukkaille tarkempaa tietoa löytyy sangen huomattavia määriä. Aihetta tutkitaan kiivaasti useammassakin solubiologian tutkimuslinjassa.

  • ”Vastavalkea on kartalla.
   Tänä vuonna moni keuhkotautiin kuoleva vanhus luokitellaan Corona-kuolleeksi. Aikaisemmin vastaavat kuolintapauksen johtuivat keuhkotaudista.”

   Tällä tavoin saadaan Coronaviruksen syyksi kaikki aikaisempien hoitovirheiden aiheuttamat kuolemat, kuten esim. vanhusten jatkuva lääkitseminen psykoosiklääkkeillä, vaikka heillä ei olisi psykooseja, joka on yleistä Suomessa paslveluasumisyksiköissä, joissa kunnat ja yksityiset terveysalan toimijat eivät kustannussyistä kykene ylläpitämään tarvittavaa hoitohenkilökuntaa, joka vastaisi hoitajasuosituksisa,

   Suomi oli jo ennen Coronavirusta pers’aukinen kansakunta, jolla ei ollut varaa hoitaa vanhusväestöään eettisesti ja moraalisesti kestävin tavoin. Nyt tämä väestö on tapaettava pois kuleksimasta, ja rastittamasta budjetteja, joko ilman Coronaa tai Coronan kanssa.

   • Vaimoni jonka kanssa minulla on yhteistä taivalta lähes 60 v. kuoli kunnan hoitolaitoksessa 11.04.2020 jokseenkin samoihin aikoihin, kuin kirjoitin ylläolevan kommenttini. Tämä selvisi minulle, kun klo 13:00 sain ilmoituksen hänen kuolemastaan. Koronaviruksella ei kuitenkaan ollut tekemistä asian suhteen.

    Muutama viikko ennen tätä päivää, hän oli täysin kunnossa. Jotain tapahtui vierailukiellon ja karanteenin aikana muutamassa viikossa.

    Kuoli, -on lievä ilmaisu. Alzheimer ei aiheuta näin nopeita tapahtumia.

    Hänen kuolemansa aiheutettiin, paitsi pitkäaikaisilla hoitovirheillä, myös Someron kaupungin sosiaali-viranomaisen alullepanemilla, ja ko. hoitolaitoksen esimiehen tukemilla oikeustoimilla, alkaen 05.07.2019 , joilla pyrittiin saamaan minut hänen lähiomaisenaan täysin ulkopuoliseksi häntä koskevasta päätöksen-teosta, tarkoituksena saada haltuun kiinteistöomai-suutemme vaimoni ”hoitotoimien” vakuudeksi.

    Merkittävää tässä asiassa on se, että Lounais-Suomen maistraatti, -nyt siis osa Integroitua Digi-, ja väestörekis-terivirastoa, -tai mikä helvetti sen nimi nyt sitten onkaan, tuotti Varsinai-Suomen käräjäoikeuteen perättömiä kunniaani loukkaavia, lausumia vain ajaakseen omaa statustaan, ja Someron kaupungin johtavan sosiaalityöntekijän egoa.

    Lopputulos toteutui nyt tänään. Vaimoni kuoli eilen. Kukaan ei ollut pitämässä kädestä kiinni. Hänen piti lähteä maailmasta niissä ajatuksissa,että kukaan ei välitä. Kun kävin häntä katsomassa viestin saatuani, hän oli vielä lämmin. Inkeri ressukka, Karjalan evakko, piti päätyä sarvikuonolan kusipäiden byrokratian uhriksi.

    Hänellä sairaudestaan huolimatta olisi voinut olla vuosi tai kaksi elinaikaa, -kenties enemmänkin rakastamas-saan kotiympäristössä. Mutta tämä nyt ei toteutunut.

    Suomen Valtiosta, sellaisena kun se tänä päivänä esiintyy, ei yksinkertaisesti ole minkäänlaiseksi sopimuskumppaniksi kenenkään kanssa.

    Kun se ei kykene huolehtimaan eettisesti ja moraalisesti kestävin perustein vanhusväestöstään, josta moni muu köyhempikin kansakunta pitää velvollisuutenaan pitää huolta, niin ei se pysty pitämään huolta mistään muustakaan.

    Tällä päivämäärällä 12.04 minä Erkki Jalkanen s. 28.02.45, Diploomi Insinööri siviilielämässä ja reservin vänrikki Suomen armeijassa, sanoudun irti kaikista niistä lupauksista, joita sotilasvalani velvoittamana olen aikanani ilmaissut.

    Se sopimusosapuoli, jonka suhteen valoja on vannottu, ei ole kyennyt hoitamaan omaa osuuttaan.

    • Voi Erkki! Osanottoni.

     Olen ymmärtänyt kotiseutusi paikallisten poliitikkojen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella, että hoidolliset ongelmat johtuvat kustannustason kasvusta, joka taas syntyi kun säästösyistä yhdistettiin Nummi-Pusula, Somero, Karkkila ja mitä näitä nyt olikaan, laajemmaksi kokonaisuudeksi.

     Kuulemma säästötoimien jälkeen jokaisen osallisen kunnan terveydenhuoltomenojen osuus KASVOI syöden valtaosan kuntien KOKO budjetista.

     Eri kuntien vanhukset rahdattiin säästö-ja tehostamismielessä pariin hoitokotiin. Seurauksena se, että vanhukset, joiden luona aiemmin vierailtiin päivittäin, jäivät nyt itsekseen kun toisessa kunnassa olevaan kotiin jäänyt ajokortiton puoliso ei enää pystynytkään vierailemaan kuin silloin tällöin Kelan ns. asiointikyydillä.

     Osanottoni, vielä kerran.

     • Kiitos osanotostasi Riikka.

      Kaikki me aikanaan täältä lähdemme, mutta hänen menehtymisensä aiheutettiin tietoisesti harjoitetun hoitokehyksen tuloksena.

      Tultiin ilmeisesti tilanteeseen, jossa ”oljenkorsi” katkaisi hänen elämänsä.

      Ajoin Somerniemeltä Somerolle joka päivä paitsi lauantaisin, jolloin Inkerillä oli lepopäivä. Muulloin vein hänet pyörätuolissaan ulos muutamaksi tunniksi, kaikkina vuodenaikoina. Kävimme myös kahvilla paikallisen uimahallin kuppilassa, jossa hän näki muita ihmisiä, ja etenkin iloisia lapsia,
      pitääkseni hänet vireänä ja tietoisena ympäristöstään.

      Tämä jatkui aina 15.03.2020 saakka, kunnes vierailukielto hoitolaitokseen astui voimaan, jota sitten vielä pidennettiin.

      Alkuviikosta saivat hoivakotiin tabletin johon saattoi soittaa videopuheluita. ja viime tiistaina sain hänet videopuhelimen päähän jota hoitajat pitivät. Kun näin hänet nyt videolla ensi kerran 15.03. jälkeen totesin että nyt ovat asiat huonosti. Ja eilen sitten tapahtui juuri se mitä koko ajan olen pelännyt, -että hänen vastuskykynsä ennenpitkään musertuu hoitosuositusten vastaisen psykotrooppilääkityksen johdosta, jota käytetään korvaamaan vajaata hoitajaresurssointia. Niin siinä sitten sitten kävikin. Pahin pelkäämäni realisoitui nyt lääkkeen sivuvaikutusten johdosta, jolle asialle minulle on virkaportaissa naureskeltu.
      (Kaksinkertaiseksi kohonnut kuoleman riski nyt toteutuneena ei naurata ainakaan minua.)

      Olen vuodesta 2018 lähtien päästyäni asiasta selville, kritisoinut tätä lääkitystä hänen osaltaan eri yhteyksissä, mutta vaikutuksetta, ja minua on ivailtu ja loukattu mm. siinä kirjeenvaihdossa jota. maistraatti on tuottanut. Sosiaalitoimi lähti vaihtamaan edunvalvojaa, kun nykyinen eli minä omaisena ja edunvalvojana ryhdyin kritiisoimaan hoitotoimia.

      Näin hänen menehtymisensä lopulta
      aiheutettiin, kuten asia ilmaistaan kansainvälisessä rikosoikeudessa.

      Asiaan liittyvät Valvira, AVI, entinen Lounais-Suomen maistraatti, nykyinen Digi-, ja väestötietovirasto, Varsinais-Suomen käräjäoikeus, Turun hovioikeus ja Turun hallinto-oikeus. Kunkin kanssa kommunikointia on käyty. Haavista puuttuvat enää vain ministerit, KKO, valtakunnansyyttäjävirasto ja kansainvälinen rikosoikeus.

      2019 kesälllä jätin selvityspyynnön kaupungille hänen hoitotoimistaan, joka sitten Valvirassa tulkittiin kanteluksi kuten oli tarkoituskin. Sieltä valitus heitettiin AVI:in.

      Selvityspyyntöni yhteydessä kerroin kaupungin virkahenkilöille, mitä tulen asiassa tekemään, jota sitten olenkin noudattanut.

      Me katsomme nyt, mikä on kansainvälisten sopimuspykälien merkitys Suomen valtiossa. Ihmisoikeusrikkomuksissa on toisena osapuolena aina viranomainen.

      Jätin tänään poliisille tutkintapyynnön, jo 24.02.2020 jättämäni esitutkintapyynnön jatkoksi.

      Niin ikävää kun se nykyisissä tunnelmissa onkin, niin nämä asiat on vaan tahkottava loppuun asti. Ehkä se pelastaa jonkun toisen, jolla myös on oikeus elämään, kuten Inkerilläkin oli, mutta joka häneltä muutamassa viikossa katosi syystä tai toisesta täysin ennustettavissa olevan hoitokehyksen tuloksena.

      Ja vielä kerran Riikka, jos olet päässyt tähän asti, -kiitokset huomaavasisuudestasi.

    • Lämmin osanotto myös minulta, Erkki. Todella surullista. Voimia sinulle.

     P.S. Lähetin s-postia.

     • Kiitos osanotostasi Vesa. Niin, todella surullista,

      Kertomassani on vain murto-osa kaikesta.

      Kyllä oman aikansa ottaa, ennenkuin tästä tointuu. Inkeri oli minulle hyvin rakas, ja on vieläkin, – muistonakin.
      Se ei katoa enää mihinkään.

      Hänen ulkoiluttamisestaan tuli aina minunkin päiväni kohokohta.

     • Vähättely vie koronavirusta vanhusten hoitolaityoksiin.

      VastaValkeat ja heidän hyödylliset idiootit tappaa hauraat ja heikot.

    • Asiat on suomessa ajettu niin alas kantaväestön osalta,ettei ole enää mieltä yhtään minimiä enempää tehdä näiden maanpetturien eteen.Olkoon tämäkin vaikka agendan etu,mutta turhaan täällä enää on ahkera..ainakaan virallisesti.”oikeus”valtio…..

  • Tilastojen mukaan ei ole boostannu. Vaikka kuolemat merkataan nyt Covid-19 kuolemiksi, niin kehkokuume kuolemat ovat samaan aikaan vähentyneet. Tämä vähentää entisestään tämän taudin uskottavuutta, kun huomataan, että tilastoja on tuolla tavoin manipuloitu.
   https://twitter.com/Inevitable_ET/status/1246513252252766209/photo/1

   Todellinen viruspandemia olisi sitä, että täällä olisi jo ruumiita kaduilla. Montako olet nähnyt ?

   • Juuri näin… kuolemaa boostaa ainoastaan nämä hallitusten RIKOLLISET toimet, joiden vuoksi köyhyys ja anarkia tulee kasvamaan räjähdysmäisesti ympäri maailmaa!

 13. Bill Gates antoi eilen videoviestissään voimakkaan tunnustuksen Kiinalle korona-kriisin voittamisesta. Tämä on täysin vastoin Trumpin ja Pompeon panetteluja.
  Monet Vv:n kirjoitukset BG:sta joutuvat outoon valon.

   • Jos juttu pitää paikkansa,Bill Gates vastaan Trump saattaa onnistua Trumpin hyväksi. Bayer, josta USA omistaa yli 50 % ,aikoo jakaa ilmaiiseksi ympäri maailmaa valmistamaansa Chloroquinia. Rokote olisi valmis vasta presidentin vaalien jälkeen.

    Varsinaisena megatuotteena Bill Gatesilla on joka tapauksessa microchip.

    Millonkahan mahtaa Internet pimetä ja kuinka pitkäksi ajaksi?

    • Netti ei pimene. Agendaohjaajilla ei ole varaa menettää tehokkainta passivoimis/propagoimis välinettään. Netin katkaisu saisi sinisilmäisemmätkin ymmärtämään, että ”piru on merrassa”, puhumattakaan siitä, että pitkästyneet skeptisemmät viittaisivat kaupungeissa annetuille ohjeille kintaalla.

    • Coronapropaganda jatkuu ties kuinka kauan eikä moni edes huomaa fiatrahajärjestelmään liittyviä muutoksia. Bloombergin toimittaja Jim Bianco kirjoitti 27.3.2020
     ” uudesta Fedin johtajasta” joka on siis D.Trump, sillä the Fed ja ”Treasure” ovat Biancon mukaan nyt ” one organisation”.

     https://finance.yahoo.com/news/feds-cure-risks-being-worse-110052347.html

     Truth hunter ,lähtökohdat, joista tarkastelemme coronapandemiaa ovat erilaiset. Siitäkin huolimatta, että parametrini osoittautuisivat myöhemmin vääriksi, sijoitan Trumpin nationalistien Xin ja Putinin joukkueeseen. En jaa myöskään Tulenkantajan näkemystä, että Putin kuuluisi universaalin deep stateen.

     Internetin pimentymisellä,Kainuunkonkari, halusin oikeastaan viitata Trumpin ja Bill Gatesin väliseen taisteluun ja siihen että Micsoftin johtaja – omistaja Gates pystyisi ehkä hyödyntämään myös internetin pimentämistä jos tarve olisi. -Väitetään että Gates aikoo kylläkin itse luopua Microsoftin johtotehtävistä.

     • Jolle. Kunnioitan toki näkemystäsi, mutta tulet kyllä myöhemmin huomaamaan sen, että – salaseura ’imposter’ Putin, salaseura Trump ja salaseura Xin kuuluvat samaan joukkueeseen. Kaikki vastakkainasettelut huipputasolla ovat poliittista näytelmää… ne pitävät yllä illuusiota demokratiasta. Vastakkainasettelu luo myös oivallisen maaperän Jatkuville sodille ja konflikteille – eli ihmisten tappamiselle, nälänhädällle ja köyhyydelle.

      Nato, itä vastaan länsi, lähi-idän kriisi, cold war hoax, isis hoax, biologiset aseet, DEW, weather war, coronavirus hoax…. etc. = VARJOHALLITUKSEN SOTA KAIKKIA KANSAKUNTIA VASTAAN!

     • ”sijoitan Trumpin nationalistien Xin ja Putinin joukkueeseen…”
      mikäs siinä mutta minusta Trump ei voi mitenkään olla oikea nationalisti kun hän uhraa maansa sionisteille tai on jo uhrannut ja pahemmin kuin Niinistö omamme.
      Xi ja Putin ovat minusta todellisia nationalisteja koska he toimivat kansansa etua edistäen eivätkä suostu myymään maataan sionistimafialle joka muodostaa nwo-mafian ydinjoukon.

    • Mielenkiintoista…
     Oletko tästä kuullut? Merinolampaanrasvasta tehdyissä valmisteissa tuota:

     ”Epidermal Growth Factor is a small stable protein composed of 53 amino acid residues. EGF causes differentiation andgrowth of epidermal tissues. At the base of the wool follicle is a group of cells called the bulb matrix cells. These cellsproliferate and then differentiate into the wool fibre cells and the fibre sheath cells. CSIRO scientists at Prospect in Sydneyshowed that within 6 hours of treatment EGF produced a transient redirection and disruption of synthetic activity in the baseof the wool follicles and this led to shedding of fleece. From 4 to 8 days after treatment the follicles regenerated andrecommenced producing wool fibres. The Australian Wool Research and Development Corporation funded the preliminary development of the biological defleecingproduct and net/coat system which became Bioclip. Coopers Animal Health (Pitman-Moore then Mallinckrodt) were chosento commercialise the product and invested significant effort and resources into performing this task diligently. For corporatestrategy reasons they withdrew from the development process in 1995 and Biological Wool Harvesting Co Pty Ltd (BWH) wasformed to take the product to market. BWH obtained a registration for ‘Bioclip Biological Wool Harvesting Injection forMerino Sheep’ in September 1997. In 2007 a submission was made to the Australian Pesticides and Veterinary MedicinesAuthority to change to a ‘gel’ formulation. The current registration for Bioclip Biological Wool Harvesting Injection Gel® forSheep was granted to BWH in February 2010. BWH is a wholly owned subsidiary of Anagen Limited.”

  • Paha virhe on uskoa että se mitä mafian oma tai sen ohjaama media kirjoittaa ja sanoo olisi niin.
   Ellei mieti miksi se mitäkin sanoo jää pulaan ja eksyksiin.
   Sitä sanotaan propagandaksi ja aivopesuksi ja siksi ihmiset meilläkin pääosin ovat eksyksissä ja hallitus tuhlaa meidän rahoja mafian tukemiseen ilman että kansa panisi hanttiin.
   Koko Suomi on pääosin mafian aivopesemä eikä ole juuri lainkaan perillä mafian puuhista vaan luottaa mafiamedian (valtamedian ja mafian korruptoimien asiantuntijoiden) ’tuhannen ja yhden yön tarinoihin’.
   Ei ihme että olemme matkalla perikatoon.

   • Tulenkantaja, mitä Trump mahtoikaan sanoa 10.4.2020 pitämässään lehdistötilaisuudessa? Onko sanavalinoissa ollut jotakin erikoista, esimerkiksi että hän puhui menneessä muodossa Waschington D.C : stä ja puhuu vain White Housesta..

    Truth hunter pitää seuraavaa satuna. Siitäkin huolimatta en jätä kertomatta mitä H.J.Müller sanoi eilisessä ohjelmassa ”Denkwerk” , sillä hänen sanojensa mukaan 10.4.2020 on suuri päivä maailmanhistoriaa. N.650 vuotta maailmaa hallinnut Vatikaani on menettänyt valtansa. Tästä ovat todisteena kolme asiaa:

    Englannin kuningatar on menettänyt kruununsa Vatikaanin vallan menetyksen myötä. Kruunu oikea omistaja oli VatikaanI (Malteser Orden). London City on siis poissa pelistä.
    Paavi on nyt yksityishenkilö Rooman piispa ilman sormusta (Fischer Ring). Vatikaani(n ) valta on poissa.
    Waschington D.C eli Vatikaani on poissa ja sen tilalla on nyt uusi firma nimeltä White House.

    Kaiken kaikkiaan siis koko maailma ,kaikki maat ovat nyt vapaita ihmisoikeuksineen.
    Putin ei koskaan ollut täysin Vatikaanin alainen, sanoo Müller vaikka edeltäjänsä Venäjällä. olivatkin.

    Heitän nyt pallon Tulenkantajalle, joka ehkä sai kopin ja voi korjata parametrejäni, jos korjattavaa on.

 14. Janus Putkonen nyt vaahtoaa että pitäisi lähettää ykkösasiana valtuuskunta Moskovaan hakemaan Putnilta avustusta Suomelle. Tuollainen toiminta , ettei ensinnäkään tunnu edes ymmärtävän mistä tässä koko covid-19 huijauksessa on edes kyse, mutta että vielä käyttää sitten tätä tilannetta ajamaan omia poliittisia agendojaan on yököttävää.

  Suomi kuolee siihen ettei ihmiset kykene erottamaan valetta totuudesta , ja näin eliittille annetaan vapaat kädet toimia kansalaisia vastaan. Onneksi vastavalkea nyt ainakin on avannut tätä juttua vähän.

  Voisitteko kirjoittaa myös siitä että tämä social distansing on aivan jotain muuta kuin taistelua virusta vastaan , se on tietynlaista psykologista sodankäyntiä, manipuloimista jolla tähdätään yhteiskunnan muovaamista enemmän New World Order yhteensopivaksi. He siis käyttävät tätä virusta tekosyynä , muovatakseen yhteiskuntaa kohti 1984 dystopiaa, ja juuri nythän tämä on jo todellisuutta sillä he rajoittavat ihmisten liikkumista , poliisi tarkistaa rajalla luvat ja sakottaa jos ei löydy kunnon selitystä liikkua . 1984 on täällä ja ihmiset luulevat että tämä kaikki tehdään heidän parhaaksi , aivopesu on siis onnistunut , ja ihmiset jopa kiittävät tai vaativat kovimpia toimia .

  • Putkonen varmaan ymmärtää varsin hyvin mistä on kyse koronasta. Jokainen täyspäinen ymmärtää että ilman muuta nyt olisi järkevää hakea apua omavaraiselta Venäjältä eikä lisätä velkataakkaa nwo-mafialle.
   Kummallista jos et tuota ymmärrä. Voisi jopa ajatella että olet nwo-mafian miehiä kun tuollaisia puhut.
   Etkö vieläkään ymmärrä tai halua tunnustaa että läntinen sivilisaatio vetää viimeisiään ja kuolee. Kuolevaanko sinusta pitäisi nyt tukeutua?
   Kuitenkin puhut viisaasti että koronalla tähdätään juuri nwo-mafian diktatuuriin ja hirmuvaltaan jossa ’Rotsildin keskuskomitea’ hallitsee koko maailmaa. Kyllähän sieltä velkaa saa mutta ehdoilla että tehdään sitten niin kuin he siellä määräävät.

 15. Jotkut tahot pyrkivät hyötymään kriisistä ja ovat jo pandemiaa varten valmiiksi harjoitelleetkin. Siksi kriisi on saatava näyttämään mahdollisimman pahalta. Nuo tahot eivät ole hyväntahtoisia ainakaan niiden kannalta, jotka ovat arvostelleet nykyistä, räikeästi vain kaikkein vaurainta 1% suosivaa velkarahajärjestelmää. Tätä kutsutaan tuhokapitalismiksi, koska siihen liittyy USA:n harjoittama sionistinen tai uuskonservatiivinen ulkopolitiikka.

  Tuo järjestelmä on tullut tiensä päähän ja siirtymä uuteen totalitaristisen fasistiseen järjestelmään tapahtuu valtavan kriisin kautta. On turhauttavaa seurata ihmisiä vaatimassa lisää drakonisia toimia hallinnoilta, mikä jatkossa tarkoittaa pysyvää perinteisen demokraattisen ja laajat kansalaisoikeudet takaavan perustuslaillisen järjestyksen alasajoa. Tuokin järjestelmä toimi huonosti ja olisi vaatinut laajoja uudistuksia, mutta ihannetapauksessa ne oltaisiin voitu laatia tasavaltaisessa hengessä ja oltaisiin jopa voitu pyrkiä lähemmäksi taloudellista tasa-arvoa. Myös kulttuuriarvoille ja teknokraattien mielestä hyödyttömälle toiminnalle oltaisiin voitu jättää enemmän sijaa.

  Mutta nyt päinvastainen toteutuu. Vain teknokratian kehittelyyn ja välttämättömiin palveluihin ja hyödykkeisiin keskittyvä toiminta sallitaan. Muiden osalta jo tähän asti harjoitettu austerity-politiikka tullaan viemään äärimmilleen ja aikanaan se riuduttaa ja surmaa väkeä paljon laajemmin kuin mikään kulkutauti yksin ikinä voisi tehdä. Englannissa on laskettu, että toryjen harjoittama austerity olisi surmannut 120.000 ihmistä vuodesta 2012 lähtien. USA:ssa kodittomien syrjäytyneiden ja vangittujen määrä on käsittämättömän suuri. Tämä on ollut fasismin kypsyttelyä noissa maissa. Joku voisi puhua sionistisesta tai sio-vapaamuurarillisesta fasismista, jossa tietty valittu ryhmä alistaa suuren joukon väkeä orjikseen. Geopoliittisessa mielessä tämä tarkoittaa USA:n roolin maailmanhallituksen emämaana siirtymistä kohti Israelia, jossa ihmismassojen alistamista on jo harjoiteltu palestiinalaisilla.

 16. Covid19 Death Figures “A Substantial Over-Estimate”
  Bizarre guidelines from health authorities around the world are potentially including thousands of deceased patients who were never even tested
  Kit Knightly (OFFG EDITOR) 5.4.2020 off-guardian.org
  (…)
  (…) Covid19 is not a disease that presents with a unique – or even rare – collection of symptoms. The range of severity and type of presentation is in line with literally dozens of extremely common respiratory infections.
  You cannot see “fever” and “cough” and then diagnose “probable covid19” with even the slightest chance of accuracy.
  This has become one of those nuggets of information we all know by heart, but between 290000 and 650000 people die of flu, or “flu like illness”, every year. If just 10% of those cases are incorrectly assumed to be “probable” coronavirus infections, then the fatality numbers are totally useless.
  At a time when good, reliable information is key to saving lives and preventing mass-panic, global governments are pursuing policies which make it near-impossible to collect that data, whilst stoking public fear.
  Due to these policies, the simple fact is we have no reliable way of knowing how many people have died from this coronavirus. We have no hard data at all. And governments and international organisations are going out of their way to keep it that way.
  It’s time we started asking why.
  ——–
  ”Kit Knightly, aspiring novelist, accidental journalist, co-editor of OffGuardian.”

 17. ”THL:n vastaus herättää kysymyksiä. Kuinka moni uutisten mukaan ”koronaan kuolleista” onkin tosiasiassa kuollut johonkin muuhun (varsinainen kuolinsyy)? Kuinka paljon tällä luokittelumettelyllä liioitellaan todellisia koronaviruksen aiheuttamia kuolemia? Miten suuren tilastollisen vääristymän toimintatapa aiheuttaa? Käyttääkö media suoraan tätä luokittelua raportoidessaan koronakuolemista?”

  Eipä 1,66% viiruskuolemista (olipa syy coronatauti tai sen vaikutuksen myötä toisen elimen reistailu, tai jokin muu) voi kovin paljoa liioitella, vaikka kuinka yrittäisi…

  • > Kuinka paljon tällä luokittelumettelyllä
   > liioitellaan todellisia koronaviruksen
   > aiheuttamia kuolemia?

   Tämä on yksi syy, miksi korona-epidemia “on lähtenyt lentoon”. Hallituksen kannalta ongelma on siinä, miten saada vanhukset ja vammaiset pois kuluttamasta “toisten” rahoja.
   – Ja vieläpä niin, että lopussa kansa kiittää hallitusta ripeistä ja määrätietoisista toimista. Tietenkin toimet olisivat joidenkin rasistien mielestä voineet olla vieläkin ripeämpiä, mutta miten virus sitten olisi saatu leviämää koko maahan?

   Epidemia tuli maahan enemmän kuin tilauksesta.
   – ulkopuolisesta saattaisi jopa näyttää siltä, että se oli “itse aiheutettu”.

 18. Jatkona Truth_hunter 11.4.2020 at 11:13 kommenttiin yllä
  Hyvää ja kovaa tervettä tukistavaa tekstiä niille jotka eivät kanna vastuuta omasta vastustuskyvystään ja ovat siten pääosin itse – toisin kuin perussairaat ja vanhukset – syyllisiä sairastumiseensa:

  On ihmisiä, jotka omalla vastuuttomuudellaan tukevat vastustuskykynsä rappeutumista ja uhkaavat meitä kaikkia. He käyttävät virkistyslääkkeitä ja alkoholia, joka heikentää heidän immuunijärjestelmäänsä. Tämän he tekevät vapaaehtoisesti ja omasta tahdostaan. He ylensyövät, etenkin sokeria ja hiilihydraatteja, ja lihovat, heikentävät immuniteettia ja muuttuvat taudin kantajiksi ja levittäjiksi.
  He eivät harjoita kehoaan tai saa raitista ilmaa ja auringonpaistetta, tuhoavat immuunijärjestelmäänsä ja tekevät itsestään tautien välittäjiä. He syövät ruokavalioita, joissa ei ole immuunisoluille elintärkeitä ravintoaineita, joita ne tarvitsevat toimintaansa, ja tekevät näin itsestään taudin kantajia, joista ne leviävät muihin. He tupakoivat, käyttävät kannabista … ja kuka tietää, mitä muuta keuhkoja turmelevaa ​mikä​ tekee heistä erityisen alttiita ilmassa leviäville viruksille, joita heidän puutteellinen immuunijärjestelmänsä sallii varastoida heihin ja levittää muihin. He harjoittavat monenlaista omaa vapaavalintaista käyttäytymistä ja välttävät muita käyttäytymismalleja, mikä tekee heistä vastuuttomia oman immuunisuojan suhteen.

  Pitää muistaa että kapitalismi tekee kaikkensa heikentääkseen ihmiskunnan luonnollista immuniteettia; se kuuluu kapitalismin luonteeseen jossa päämäärä on vieraannuttaa ihminen mahdollisimman kauas todellisesta luonostaan.
  Lääketeollisuus on tässä myös keskeisessä roolissa muun tehotuotannon kanssa.
  Ihminen terveenä ja vastustuskykyisenä olentona heikkenee koko ajan.

  Hieman kärjistäen tässä nurinpäin kääntyneessä ”todellisuudessamme” sellaista valtaosaa immunokompetenteista, jotka poikkeavat vaikka vain hiukan eliitin ’ylimmästä etiketistä’ ja siten uhkaavat itse immuunipuutteesta vastuussa olevien vähemmistöä, pidetään vastuuttomina ja jopa vihataan viattomille ihmisille potentiaalisina tuskaa ja kuolemaa tuottavina.

  Aiheutetun immunikadon takana olevat ( omia päämääriä ajavat kapitalismin ”mestarit”) ovat antaneet tukensa vastuuttomille: He ovat uhreja. On vastuutonta syyttää uhria, he eivät voi sille mitään, he ovat sellaisia kuin he ovat ja meidän muiden on sopeuduttava. Meidän on osoitettava myötätuntoa ja ymmärrystä, He ovat loppujen lopuksi haavoittuvimpia, ja millainen yhteiskunta me olisimme, jos emme tee parhaamme suojellaksemme haavoittuvimpia?
  No, sellainen yhteiskunta ei ole ”edistyksellinen”. Valaistunut ”edistyksellinen” ei koskaan uneksisi sanovansa “näiden ihmisten, näiden vastuuttomien immuunipuutosta kärsivien on nyt tehtävä valinta. Autamme heitä, jos he päättävät muuttaa tapojaan ja alkavat sopeutua kurinalaisuuteen, kuten me muut teemme immuunisuojan hyväksi. … Heidän tulisi tuntea tervettä häpeää vastuuttomuudestaan ja tavoistaan, jotka uhkaavat meitä kaikkia. Sitten he voivat alkaa liittyä suurimpaan osaan ihmisiä, jotka tekevät parhaansa voidakseen olla resistenttejä ja auttavat siten pitämään koko väestön terveenä. Rakastamme myös heitä, mutta jos he eivät … ”
  Mitä?
  ”Emme aio ryhtyä erityisiin ponnisteluihin sinun suojelemiseksi. Jos et yritä suojella meitä ja itseäsi, saat toimia kuten parhaaksi näet emmekä muuta omaa elämäämme sinun takiasi tai puolestasi. Kyse on sinun dilemmasta ja motivaatiosta, ei meidän. Jos et muutu, saatat sairastua ja kuolla. Se ei ole meidän syytämme. Me irtaudumme rakkaudella. ”

  ’Mestarit’ ovat tehneet tämän omiin tarkoituksiin.
  Ja mikäs sen parempi BigFarmalle jolle lääkkeet ja rokotteet ovat valtava bisnes.

  Se on mitä mestarit haluavat. Ja se ei ole hyvä. Terveys on hyvä. Elämä on hyvää. Tautiresistenssi on hyvä. Rakkaus on hyvää. Ja erityisellä tavalla, koska se on elämän vastakohta, kuolemakin voi olla hyvä. Anna hyvän kukoistaa.
  https://www.theoccidentalobserver.net/2020/04/10/irresponsible-immunocompromised/

  • Kalevassa tällainen ’asiantuntija’ lausunto joka selkeästi tukee BigFarman ja nwo-mafian hankkeita
   Tällainen lause:
   ”COVID-viruksesta selviäminen edellyttää kaikkien sairastamista jossain vaiheessa, kun kunnollinen rokotesuoja on saatu kattavasti väestöille ja varautuminen sairaaloissa riittäväksi. Ensivaiheessa tauti täytyy kuitenkin saada kokonaan pysäytettyä”.
   Sen kumoaa tämä italialaisen nano-patologin artikkeli … virus pakenee takaa-ajajiaan ja muuntuu nopeasti
   https://www.theoccidentalobserver.net/2020/04/04/the-coronavirus-and-galileo-an-interview-with-a-italian-nano-pathologist-dr-stefano-montanari/

   ja tämä tieto joka vahvistaa yllä olevaa
   https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southkorea-idUSKCN21S15X?utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3xQick9QBOLmkbUDBzdIZgiuIdDNT3jO8YBuiGgtDBrVLdePEpN9jlvuA
   ——-
   Täytyy vain ihmetellä kuinka tyhmää väkeä meillä on asioitamme hoitamassa. Heitä ei taida tosiasiat juurikaan kiinnostaa. Hillotolppa on se tärkein asia.

  • Onpas taas muodikasta tupakoitsijoiden mollaamista mahtunut muuten hyvään kirjoitukseesi. Itse ajattelin piruuttani pummata tupakkarahat KELA:lta olemassaolevan tilastollisen tiedon perusteella Koronaa hyväksikäyttäen.
   https://www.breitbart.com/europe/2020/04/02/study-smokers-less-likely-to-be-hospitalised-with-covid-19/?fbclid=IwAR2DfdvSQ-I82FCwdENQofXXH6BvOS1QtblC0rcOWFeM4SHVBhnv9ZDlMYE

   Olemassaolevan tiedon mukaan Korona ei tupakoitsijoille olekaan niin paha juttu. Ja puoskarit kiemurtelee, kun todellisuus ei taaskaan mukaudu heidän tahtoonsa.
   Jos ei sauna, terva ja viina auta…

   • Tupakkamiesten on aina ollut vaikea hyväksyä totuutta tupakan vaaroista.
    Enoni oli kova röökimies ja kuoli 56v kun verisuonisto oli täysin tuhoutunut.
    Tässä video jossa
    NYC Doctor Claims COVID-19 Is Not What They Say It Is! ”We Are Treating The Wrong Disease & Doing More Wrong Than Good

    ”I am a physician who has been working at the bedside of COVID+ patients in NYC. I believe we are treating the wrong disease and that we must change what we are doing if we want to save as many lives as possible. I welcome any feedback, especially from those bedside: doctors, nurses, xray techs, pharmacists, anyone and everyone. Does this sound wrong or right, is something more right? Please let me know. @cameronks

    https://www.youtube.com/watch?v=Eq6YEYfn2zw&feature=youtu.be&app=desktop

  • ” ”Emme aio ryhtyä erityisiin ponnisteluihin sinun suojelemiseksi. Jos et yritä suojella meitä ja itseäsi, saat toimia kuten parhaaksi näet emmekä muuta omaa elämäämme sinun takiasi tai puolestasi. Kyse on sinun dilemmasta ja motivaatiosta, ei meidän. Jos et muutu, saatat sairastua ja kuolla. Se ei ole meidän syytämme. Me irtaudumme rakkaudella. ” ”

   Tuohon ’valaistuneen edistyksellisen’ näkemykseen on helppo yhtyä mutta… mutta siihenkin liittyy ongelma:
   vaikka se antaa jokaiselle oikeuden halutessaan tuhota vastustuskykynsä ja altistaa itsensä sairauksille niin onko se siltikään puolustettavissa koska se voi koitua jonkun toisen kohtaloksi johon hän kantaa viruksensa….?
   Länsimainen liberalismi ei suostu siihen että yhteiskunta ja ihmiset laitetaan kontrollin tai rajoihin (yhteisiin sääntöihin joita kaikkien on pakko yhteisen edun vuoksi noudattaa) ja vapaus tällaiseen vastuuttomaan elämään otettaisiin ihmiseltä pois. Miksei se suostu vaikka se olisi järkevää?
   Koska sitä hallitaan ’edustuksellisen demokratian alias mafian’ voimin. Tuo mafia ei halua että sen vapautta häiritään vaan se haluaa häiritä ja rahastaa muita. Sen toimintastrategia on hajota-ja-hallitse.
   Mikäli kansa päättäisi asiasta eli todellinen kansanvalta toimisi niin mafian strategia voitaisiin estää eikä yksilö voisi silloin tuottaa vahinkoa yhteisölle kuten meillä nyt tapahtuu koronavirus epidemian seurauksena.

 19. Kun otetaan huomioon että WHOn johtaja on jo kotimaassaan harjoittanut etnistä väenvähennystä kemiallisesti ja koronaepidemian tartuntamäärää ja kuolleisuutta liioitellaan niin USAn valtion suunnittelema rokote Bill Gatesin ja Sorosin rahoilla on syy tähän korona vaarallisuuden liioitteluun.
  Rokotteen tavoitteena on etninen väestön vähentäminen kehitysmaissa ja kehittyneiden maiden huonokuntoisempien keskuudessa ja elon jäävien siruttaminen koko maailmassa. Bill Gates tulee mukaan juuri tässä sirutuksessa.jota rokotteen mukaan suunnitellaan.
  Kohta WHO vaatii kaikkia maita rokottamaan kansalaisensa tällä USAn ihmerokotteella maakohtaisten virastojen kautta kuten Suomessa THL.

 20. Truth_hunter 11.4.2020 at 15:25 kommenttiin liittyen
  Sen joka on kiinnostunut koronan hoidosta nämä videon kommentit voivat yllättää mutta ne selittävät esim Italian suuret kuolinluvut kun hoidosta on aiheutunut enemmän tuhoa kuin hyötyä
  Dan Cleveland
  Here is the write up that I mentioned in my last comment. I hope this helps;
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ”Might not even be a respiratory illness after all and that’s just a byproduct of the wreckage it makes in blood haemoglobin (thus making ARDS a symptom not a cause).

  I wish this would get more traction because if this computational analysis is correct, this could completely change the way we approach COVID, globally.
  I will copy some summaries that explain this paper in layman’s terms:

  – Using computational analysis (modeling the behavior of a molecule in a computer), they’ve worked out the probable mechanism by which SARS-nCov-2 wreaks havoc on patients, as well as why chloroquine and favipiravir seem to work.

  – Inside our red blood cells, there is a molecule called hemoglobin, which contains heme groups. Each heme group is a molecular ”ring” (called a porphyrin) that can hold an iron (Fe) ion inside. Having an iron ion inside is what allows this heme to carry O2 (and CO2) in our blood. This is how our bodies move O2 to our tissues and remove CO2 waste products.

  – The paper modeled these and found that the proteins produced when COVID replicates ”collaborate” to knock iron ions out of heme groups (HBB) and replace them with one of the proteins. This makes the red blood cell unable to transport O2 and CO2!

  – If the computer modeling is right, it shows that the virus hijacks our [red] blood [cells] and makes it unable to carry O2 to a patient’s tissues/organs, and likewise unable to carry CO2 out of them. This would lead to organ and tissue death, roughly in the same way as if a patient were being suffocated. Even when a patient can breath (fill lungs with air), the oxygen isn’t getting to the cells in their body.

  – The inflammation in the lungs results from the lungs not being able to perform the oxygen/CO2 exchange, and would therefore appear to be a SECONDARY result of the hijacking of the blood. The lungs not working is a result of lack of O2 in blood, not the cause of it. Hence the ”ground glass opacities”.

  – The paper models the behavior of chloroquine and faviparavir as well, which appear to bind to the non-structural viral proteins that hijack the heme groups, thus inhibiting them from knocking out the iron and wrecking the O2-carrying ability of the red blood cells.

  – This also explains the observation made by various ER docs (incl this one in New Orleans) that patients tend to have elevated ferritin: ferritin is used to store excess iron. If a lot of iron is knocked out of heme groups and floating around, the body produces more ferritin

  If true, this may mean a few things:

  1. Starting drug treatment while symptoms are mild keeps virus from hijacking too much blood, enabling a still-healthy body to mount an immune response. Explains why early drug treatment (first week of symptoms) is often successful.

  2. Drug treatment and intubation once patient is critical will rarely work because tissues/organs are already damaged, blood can’t carry O2, and the body is too weak to produce new red blood cells able to carry Fe (and thus oxygen/CO2) even if drugs inhibit more hijacking.

  3. Thus: start severe patients on drug treatment upon hospital intake to suppress further hijacking of blood by the virus, then give them a blood transfusion of new red blood cells immediately that are unhijacked. If all this is true, we would see rapid patient improvement.

  The problem is we have not yet had studies testing whether patients will respond well to blood transfusions from people who have not had COVID-19. Right now medical attention is focused on blood transfusions from those who have beat COVID and have antibodies. This needs to be looked at

  This research ties in to the fact that weight/age/high blood pressure are such risk factor and why certain blood types are less afflicted than other

  NonAfrican malaria risk zones have a population with genetic thalassemia, which would explain the discrepancies in the population affected by CV, this is noted in Italy:”
  —————
  Muita videon komentteja
  –There was an article recently that questioned the mechanism and nature of this type of pneumonia. It claimed that the virus was interfering with the hemoglobin somehow, and was binding the oxygen and leaving molecules or atoms of iron floating free in the lungs, by this causing hypoxia, starvation of oxygen. It explained why anti malaria drugs work, as they use similar mechanism of blocking the infectious agent to latch to hemoglobin.
  —Dr, you hit the nail on the head my friend, it seems to your professional eye and knowledge of the blood and depletion of oxygen in the patients blood, it all stems back to Xmas 2019 when the 5g network in wuhan was turned on to test it abilities…. NOW here is the real picture of the wavelength and what it does to the atmospheric pressures.
  the atmospheric absorption for millimeter wave frequencies.
  At the millimeter wave frequency of 60GHz, the absorption is very high, with 98 percent of the transmitted energy absorbed by atmospheric oxygen. While oxygen absorption at 60GHz severely limits range, it also eliminates interference between same frequency terminals.
  The benefit of Oxygen absorption relative to frequency re-use is the distance relationship between the 60GHz frequency reuse range, the green region, and the traditional range, the blue region. Oxygen absorption makes possible the same-frequency reuse within a very localized region of air space. Operation within the 60GHz millimeter wave spectrum enables very dense interference free deployment of same frequency radio terminals. question is now for the human species to overcome this depletion of oxygen by using such wave frequencies, is that can the human body combat this somehow? Will FDA click its magical fingers and bring out a new medicine to re-oxygenate our blood.?
  —Saw another article from another doctor alleging the same thing. He focused on what takes place between this coronavirus and the hemoglobin in our blood. I don’t know how he figured it out, but he alleged that the iron is getting released from hemoglobin, causing harmful free iron ions that build up in the bloodstream, accompanied by a decreasing ability to oxygenate tissues — much like your altitude sickness analogy! Apparently the free iron can damage long tissue and, being blood-borne, would OF COURSE cause bilateral lung damage — unlike what is normally seen in pneumonia, where it’s normally limited to 1 lobe or 1 side. Food for thought!
  —Spot on, it’s not respiratory failure it’s as you’ve said, the body’s ability to carry oxygen from the lungs to rest of the body, therefore causing organ failure, heart, kidney. It’s an oxygen depletion. The virus doesn’t necessarily destroy lung tissue. It uses the lungs cells to propagate into more virus. Ordinary oxygen treatment is a correct treatment, so as to not put undo pressure on alveolar sacs. Which would inevitably explode and then be rendered unrepairable. Another thing you want to consider, water. Too much, or an I.V. drip rate too fast , actually has an opposite effect on treatment. Need more space and time to explain. You seem to ge on the ball, keep it up, spread the word.

  • Pitääkö tähänkin uskoa
   HUGE! MN Senator And Doctor: Hospitals Get Paid More To List Patients As COVID-19 And Three Times As Much If The Patient Goes On Ventilator (VIDEO)

   HURJAA! … MN-senaattori ja lääkäri: Sairaaloille maksetaan enemmän potilaiden luetteloimiseksi COVID-19: nä ja kolme kertaa niin paljon kun potilas JOUTUU hengityslaitteeseen (VIDEO)
   Last night Senator Dr. Scott Jensen from Minnesota went on The Ingraham Angle to discuss how the AMA is encouraging American doctors to overcount coronavirus deaths across the US.

   This was after Dr. Scott Jensen, a Minnesota physician and Republican state senator, told a local station he received a 7-page document coaching him to fill out death certificates with a COVID-19 diagnosis without a lab test to confirm the patient actually had the virus.
   Dr. Jensen also disclosed that hospitals are paid more if they list patients with a COVID-19 diagnosis.

   And hospitals get paid THREE TIMES AS MUCH if the patient then goes on a ventilator.

   MONEY MONEY MONEY and you don’t think the doctors were in cahoots on this SCAM? Of course they are!!!! Virus means more money for them and the hospitals. That’s why they are demanding more ventilators to effectively KILL the patient and rake in more $$$$ for the hospitals to pass on to the govt for payment. Can you say SCAM? Sure you can…..
   http://www.womensystems.com/2020/04/huge-mn-senator-and-doctor-hospitals.html
   ————-
   Top Doctor EXPOSES EVERYTHING The Deep State Is Trying To Hide About CV
   https://www.youtube.com/watch?time_continue=485&v=xf-qv9o8nq8&feature=emb_logo
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=205396
   Dr. Shiva Ayadurai, the inventor of email and candidate for the senate in Massachusetts, talks about the Sustainable Development Goals, signed off by the United Nations, called SDG-3 in 2015.
   Based on the ignorance of Medical Doctors on the immune system and nutrition,
   the UN planned to use the corona virus as a hidden enemy to scare the hell out of people in order to mandate vaccinations for the “common good.”
   One could imagine oneself why the pandemic started in Wuhan, at a time when there were heavy protests against the pollution.

   Shiva explains how politicians tend to support the big companies by regulations that don’t serve anyone but these companies and that way also supporting mandating vaccines.
   How the “cashless society” is being used to for top down ruling, monitoring and even controlling expenditure.
   And where 5G comes in.

   Although his way of talking is showing the sincere authentic personality of Shiva, this edited version of the original video is meant to make this video more understandable and available, for example by cutting out the many “okay’s” Shiva tends to use and the many elaborations.
   Here’s the link to the original video:
   https://www.youtube.com/watch?v=1BiM1
   ———–
   UK will have to live with some restrictions until coronavirus vaccine is developed, say officials
   Eleanor Haywood, John Stevens and Ben Spencer – Daily Mail April 11, 2020

   Normal life will stay on hold until a virus vaccine becomes available in about 18 months, officials said last night.
   Advice to work from home and stay in for seven days if you have symptoms will probably still be in place next year.
   3 responses
   fern bracken April 11, 2020 at 12:12 pm | Permalink
   THE CURE IS WORSE THAN THE AILMENT
   I have 3 sons, 2 are vaccine damaged, the first boy was normal in every way until vaccinated, i was told vaccination was compulsory, except for jews who can avoid it on religious grounds
   My elder boy is very slow witted and has never had any freinds , through schooling he was the butt of every cruel joke and prank its possible to imagine, even the teachers bullied him
   every year his school report said ” is not trying hard enough”
   anyone who allows the Gates/Rockefeller/Rothschild vaccinations is a total fool
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=205504

 21. Väärä ruokavalio on se joka altistaa sairauksille. Suosittelen ketodieettiä – pääset monesta vaivasta eroon ja jaksat enemmän. Jää päiväunien tarve pois. Eli viljat (myös täysjyvä palaleivät), pullat, sokerit, margariinit, perunat, pastat, eli gluteenit ja glukoosit vähiin ja hiilarit vähiin. Liika sokeri/hiilari mössö aiheuttaa insuliiniresistenssin joka sairastuttaa sinut pahasti. Lihaa ja voita saa kohtuudella syödä ja vaikka kaaleja. Jokapäiväinen täysjyväruisleipä margariinilla = sairastut.

  Kolesterolin vähentäminen on vaarallista.
  https://youtu.be/NHsog5lKg6Y

  Mistähän syystä Antti Heikkilän dieettiä noudattaville ei tule flunssaa ?

  • Miksikähän rikollisen Big Pharman eräs propagandatorvi Brysselin Pravda niin kovasti vihaa Antti Heikkilää – varsinkin sen jälkeen kun Heikkilän kirja ”Lääkkeetön elämä” ilmestyi myyntiin?

 22. Virallisen totuuden mukaanhan ei ole olemassa koronavirukseen tehoavaa lääkettä.
  Voisikohan taas kerran todellisuus olla tarua ihmeellisempi? Muutamien muiden virallisen totuuden ulkopuolella mainittujen lisäksi, kuten esim. hydroksiklorokiini, tässä on eräs mahdollinen korona-virukseen tehoava aine:
  ”Glycyrrhizin, the major ingredient in licorice root, has shown effectiveness against SARS virus in scientific studies”
  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/04/10/glycyrrhizin-benefits.aspx

  Kysymys on siis LAKRITSI-juuren eräästä ainesosasta lakritsahaposta, http://finto.fi/mesh/fi/page/D019695

  Haittapuolena on tietysti se, että esim. THL ei voi suositella sitä, koska Big Pharma ei voi patentoida sitä kiskurihinnoitellakseen sen kuten se voi tehdä syntettisesti valmistamilleen ”lääkkeille”. Niillähän kuitenkin on käytännössä aina enemmän tai vähemmän vahingollisia myrkkyvaikutuksia, virallisen totuuden mukaisesti kaunisteltuna ’sivuvaikutuksia’.

 23. VAPISE SUOMI…. TÄMÄ ANTIBODY TESTI EI OLE TAVALLINEN VERIKOE, SE JÄTTÄÄ ELIMISTÖÖSI NS. VASTA-AINEEN!

  FINLAND ROLLS OUT RANDOM NATIONWIDE TESTING FOR CORPNAVIRUS ANTIBODIES!

  ”Finnish health officials will begin offering voluntary tests for coronavirus antibodies this week as the country seeks to determine how many asymptomatic carriers may be in the country.

  News site YLE reported that the country’s top health authority, the Institute for Health and Welfare (THL) will begin offering tests to as many as 750 people per week in the coming days. The tests will first be available in the country’s capital city of Helsinki and the surrounding areas, where Finland has reported the most cases.

  ”The idea is to get a picture of the situation across the entire country,” a THL official, Jussi Sane, told YLE. ”The results of the study is one part of assessing the epidemic and will also affect [shelter-in-place and other] restrictions as well as when they can be lifted.”

  A research specialist with THL added that the test results were less important for those asymptomatic carriers of the disease, but more important for government officials trying to stop the disease from spreading.

  ”Thanks to this research we can get the kind of information that’s important for everyone. The results perhaps are not that important for individuals, but considering the country’s health as a whole, it is good to know who has been infected,” Merit Melin told the news service.

  Individuals invited to participate will reportedly be chosen at random, and the program will initially only target working-age citizens.

  Finland has confirmed more than 2,300 cases of the disease, with just 34 deaths reported from the virus inside the country.

  ANTIBODY TEST:

  The antibody-based tests can identify people who were not known to be infected ”either because they never developed symptoms, or they had symptoms that were never correctly diagnosed,” says Lauren Ancel Meyers, a biology professor at the University of Texas at Austin.

  That means the test can identify silent infections, as well as identifying people who were once sick but have recovered. If it turns out that many people got infected with the novel coronavirus but didn’t get sick, that means the virus is less likely to be fatal than it now appears. That’s just one insight the test could bring.

  TOISTAN: ”THAT’S JUST ONE INSIGHT THE TEST COULD BRING!

  Because it likely takes the body one to three weeks to produce these antibodies, this test isn’t useful for tracking the illness in real time. That means it won’t replace the diagnostic test the CDC is currently running, and that is, after a delay due to technical problems, only now being expanded to health labs across the United States.

  ”I think that the Chinese laboratories have been amazingly fast,” says Dr. Stanley Perlman, a coronavirus scientist at the University of Iowa.

  ”I haven’t seen any publications to show they’re validated — and that’s of course what you want to know. But I think they are really capable of doing this pretty quickly.”

  • Toisin sanoen, täysin terveisiin ihmisiin aletaan pumppaamaan ”vasta-aineita” tämän coronahoaxin varjolla. Jostain luin (lähdettä en muista) että Suomi olisi tilannut 40.000 antibody testiä Kiinasta… eli työnnetäänkö suomalaiset etulinjaan lääkeyhtiöiden koekaniineiksi?

 24. Kiitos kaikille!
  Olemme peloissamme, huollissamme… ja aivan varmasti jokainen (norm. kansalainen) kohdallansa haluaisi kykenevänsä tehdä jotakin tämän kauheuden lopettamiseksi, mutta olemme kuin Vietanmilaiset avuttomia kun vastassamme on sama ”koko maalimaa demokratisoiva” (sotaahan tämä on) taho, ”https://www.youtube.com/watch?v=or_9B677RXg” eivät hekään voineet muuta kuin ottaa napalmia vastaan ja vielä näinäkin päivinä siellä on täysin saastutettuja alueita missä ei ole elinmahdollisuukksia, ja on niitä lähihistoriassakin riittävästi esim. Jukoslavian pommitukset v.1999, josta tämä Ahtisaari palkittiin mestaroinnistaan Nobelilla. Sielläkin on viellä alueita jotka säteilevät tätä läntistä demokratiaa köyhdytettyjen uuraanipommien jäljiltä ja se myös vaikuttaa syntyvien lasten epämuodostumiin näihin päiviin saakka, hamaan tulevaisuuteen.
  Uutisointi etenee maassamme päivittäin takertuen (ilmeisen ohjaillusti) ”punahuulien” lausumiin, jääden odottamaan jälleen niiden kautta suodatettuja ”tiedoitteita”, elikkä vanha sanonta pätee tiedoituksissa, että -sitä kuusta kuuleminen jonka juurella asustaa-.
  Elämme kaikessa täydellisessä näköharhassa joka on luotu ihmisen laiskuuden pohjalle, on kasvatettu kuvitelman siittä, että välttämättömiä ovat maailmaa hallitsevat keinottelijat (tyhjänpäällä pröystäilevät liituraita loiset) ja se heijastuu tähänkin kouhotukseen jossa viirusta torjutaan etätyönä!!!
  Mitä s….nan työtä se todellakin on, sillä nämä etätyön näpelöitsijöiden pisnes loppuu juuri silloin kun todelliset työntekijät kouluttautuvan samoihin näpyttelijän virkohin.
  Eduskunta ja muutkin valtion virastot pullistelevan jo näistä ”työntekijöistä” joita sisäpiiri kontaktit velvoittavat kaiken näköisiin kiina ym. kauppasuhteisiin.
  Viellä lopuksi näille neroille tiedokksi: Me suuret ikäluokat jotka lapsina täytimme koululaitoksen ja joiden opetukseen palkatiin epäpäteviä opettajia, opettaja pulan vuoksi, ja jota ennen eläköitymistämme kirotiin eläkerahastoiden tyhjennyksestä (katsokaa nykyinen eläkerahaston miljarripotti) , emme ilmeisesti saavuttaneet sellaista neroutta jolla tänä päivänä elätellään, näpelöiden, keinotellen,… vaan raakalla työllä nostimme sodanhulluuden raunioittaman SUOMEN HYVINVOINTIVALTIOKSI jossa lopuksi nautitiin esim. ilmaisesta terveydenhuollosta ja haja-asutuspolitiikan kautta taattiin koko maallemme elinmahdollisuudet.
  Olette tähän päivään asti elelleet kuin tuhlarit hävittäneet kohta kaiken edellisten ikäpolvien raadannalla tuottaman Isänmaan pääoman ja kaiken kukkuraksi ITSENÄISYYDEN !!!
  Nyt ilkeävät jo lääkäritkin velvoittaa yli 70v. tekemään hoitotestamentin jossa epäävät heidän kohdallansa suoritettavat elvytykset, missä se rasismin raja on ?…, no itse en pyytele armoa kohdalleni, en haluakkaan elellä näin fiksussa maailmassa joka halveksii vanhempiansa, perinnetietoa ja ei ymmärrä minkä kalleuden he meiltä saivat perinnöksi, elikkä ISÄNMAAN ja SUOMENKIELEN.

 25. Erinomaista työtä Raiskilalta ja Vastavalkealta. Asiasta toiseen. Pauli Vahteralta hyvä blogikirjoitus: Suomen köyhät elättävät Irakin rikkaat. Jos Vahteran kaltainen matemaattinen kyky olisi valittu vaikkapa VVM:n kansliapäälliköksi n. 30 vuotta sitten, olisiko maamme tila paremmassa jamassa. Väittäisin, että olisi. Oxennusstjärna oli aivan oikeassa: Voi poikani jos tietäisit kuinka vähällä järjellä tätä maata hallitaan.

 26. Truth_hunter 11.4.2020 at 15:25 kommenttiin liittyen
  A Viral Pandemic or A Crime Scene? — Virus pandemia vai rikos?
  By Gilad Atzmon

  We have recently heard from frontline medical physicians that the current global health crisis is something they have not been trained to deal with nor do they fully understand the spectrum of symptoms they encounter in hospitals and emergency centres. Earlier this week, Dr. Cameron Kyle-Sidell, an emergency physician affiliated with Maimonides Medical Center (Brooklyn), posted two insightful videos urging health practitioners to accept that COVID-19 does not cause any form of pneumonia. Instead, the virus causes a condition of oxygen deprivation, and ventilators as they are currently being used, may cause more harm than good for some patients.

  What Dr. Kyle-Sidell suggests is a paradigm change in the perception of the current endemic. Kyle-Sidell is not alone, the few doctors who allow themselves to discuss the situation in a critical manner admit that medical science is perplexed by the virus.

  One would assume that if the virus at the centre of the current epidemic was an unsavoury present from ‘mother nature’ we would be able to trace its evolution. We likely would have seen the gradual appearance of some of the new symptoms that have caught our medical establishment unprepared. It doesn’t seem this happened. In the view of many medical practitioners the new disease is in a category of its own. It is a novelty.

  This means that it is possible that the Corona virus wasn’t created by nature but by creatures who believe themselves to be greater than nature.

  In light of the above, I offer my paradigm change, one that is probably more radical than what Dr. Kyle-Sidell may have had in mind.

  Since we do not know its provenance, we should treat the current epidemic as a potentially criminal act as well as a medical event. We must begin the search for the perpetrators who may be at the centre of this possible crime of global genocidal proportions.

  While medical diagnosis is defined by:

  1. a determination of the nature of the cause of a disease.

  2. a concise technical description of the cause, nature, and/or manifestations of the symptoms.

  Criminal investigations are primarily engaged with the human element. The criminal investigator seeks to ascertain the methods, motives, and identities of criminals, the identity of victims and may also search for and interrogate witnesses to the crime.

  Treating the Corona virus as a crime would mean searching for possible offenders: individuals, institutions, or states that may have created the lethal virus as part of a research program or more directly, as an agent of biological warfare.

  Law enforcement agencies often allocate dozens of investigators, officers, detectives and agents to untangle a single homicide. One would expect that following the deaths of tens of thousands around the globe, every police force, government and intelligence agency would join forces in the attempt to identify the possible culprit(s) at the root of the coronavirus crisis. We may be dealing with a negligent or criminal event on a massive scale.

  While scientists and medical experts find it difficult to explain exactly how Covid-19 operates or how it came about, a few critical voices within the scientific community and the dissident media have pointed to alternative explanations that seem more explanatory than anything conventional medical thought has so far offered.

  Some claim that G5 radiation is at the core of the new epidemic. I do not have any intention nor am in any position to comment on the topic, however, considering the scale of death we are dealing with, a criminal investigation may have to look closely into such a possibility: identifying the danger, identifying the possible motive and spotting the financial benefactors as well as beneficiaries.

  A number of scientists have commented that laboratories and research centres have been engaged in the study of corona viruses and experimented with models that resemble the current virus. Specifically, some have pointed to a North Carolina laboratory that experimented with the viruses extracted from bats in 2015.
  ……… Treating the Corona virus outbreak as a crime ought to include a visit by the FBI to the office of the National Institute of Health and a careful review of all the files related to American laboratories conducting GOF experiments with Coronavirus. This investigative procedure must be exercised in every region and country in the world that has engaged in GOF experiments.

  As soon as the Corona virus became the new disaster, Dany Shoham, a former Israeli military intelligence officer, was quick to point to China’s biowarfare program as a possible originator of the virus.

  By now, with the exception of President Trump and his Pompeo character, not many are convinced that Covid-19 is a Chinese Virus (as Trump refers to it when he wants to annoy progressives). A criminal investigation would have to examine Chinese as well as Russian, British, French, German, etc. laboratories and their safety records. It should also verify whether Dany Shoham had any evidence for his assertion regarding China or whether he was attempting to divert attention from another possible suspect in this Corona affair.

  Israel, with its extensive biological warfare laboratories and WMD facilities must also be subject to thorough scrutiny.

  [—–During his first term as Israel’s leader, Mr Netanyahu authorised a risky attempt to assassinate the Palestinian rising star and Hamas leader, Mr. Khaled Meshaal in the Jordanian capital, Amman. Five MOSSAD agents, posing as Canadian tourists, were sent to Amman. They ambushed Mr Meshaal on a street corner and sprayed poison into his left ear and expected him to die within 48 hours.
  **—Ensimmäisen Israelin johtajakautensa aikana Netanyahu antoi luvan riskialttiisiin yrityksiin tappaa Palestiinan nouseva tähti ja Hamasin johtaja Khaled Meshaal Jordanian pääkaupungissa Ammanissa. Ammaniin lähetettiin viisi MOSSAD-agenttia, jotka poseeraavat kanadalaisina turisteina. He yllättivät Meshaalin kadunkulmassa ja ruiskuttivat myrkkyä vasempaan korvaan ja odottivat hänen kuolevan 48 tunnin sisällä.

  But their plan went wrong. One of Meshaal’s bodyguards chased the two Mossad agents who had carried out the operation and, with the help of a passing Palestinian Liberation Army officer, managed to capture them.

  Instead of escaping over the border as they had planned, the rest of the Mossad team was trapped in the Israeli embassy in Amman. Mr Netanyahu was left with no option other than to negotiate with King Hussein of Jordan and plead for his assassins’ return. The king, who was dying of cancer, drove a hard bargain. Israel had to supply immediately the antidote to the poison that was killing Mr Meshaal. Netanyahu also had to agree to release nine Jordanians and sixty-one Palestinian prisoners amongst them Sheikh Ahmed Yassin, the spiritual leader of Hamas and at the time, Israel’s most hated foe.
  **…Mutta heidän suunnitelman meni pieleen. Yksi Meshaalin henkivartijoista ajoi takaa kahta operaatiota suorittanutta Mossad-agenttia ja onnistui vangitsemaan heidät ohi menneen Palestiinan vapautusarmeijan upseerin avulla.

  Sen sijaan, että he pakenivat rajan yli, kuten he olivat suunnitelleet, loput Mossad-joukkueet lukkiutuivat Israelin suurlähetystöön Ammanissa. Netanyahulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin neuvotella Jordanian kuningas Husseinin kanssa ja pyytää salamurhoilijoiden palautusta. Syöpään kuoleva kuningas ajoi kovan kaupan. Israelin oli toimitettava heti vasta-aine myrkkylle, joka tappoi Meshaalin. Netanyahun oli myös suostuttava vapauttamaan yhdeksän jordanialaista ja kuusikymmentäyksi palestiinalaista vankia heidän joukossaan Sheikh Ahmed Yassin, Hamasin henkinen johtaja ja tuolloin Israelin vihatuin vihollinen.

  But here is the astonishing piece of this saga. The poison used by Israel is a slow-acting but lethal poison that gradually shuts down the brain’s respiratory centre, leading to death. The doctor that revived Meshaal described his condition as respiratory oxygen deficiency. To date, it is not clear what type of agent was used by the Mossad against Meshaal, but a few facts are known. Israel employed a biological/chemical agent with a respiratory effect. Israel possessed the antidote to its lethal agent. Benjamin Netanyahu as Israeli PM, authorised the botched assassination and the usage of a biological/chemical weapon.
  **—Mutta tässä on tämän saagan hämmästyttävä kappale. Israelin käyttämä myrkky on hitaasti toimiva, mutta tappava myrkky, joka sammuttaa vähitellen aivojen hengityskeskuksen ja johtaa kuolemaan. Meshaalia elvyttänyt lääkäri kuvasi hänen tilansa hengityshappipuutteeksi. Tähän päivään mennessä ei ole selvää, minkä tyyppisiä agentteja Mossad käytti Meshaalia vastaan, mutta muutama tosiasia on tiedossa. Israel käytti biologista / kemiallista ainetta, jolla oli hengitysvaikutus. Israelilla oli vastalääke tappavalle aineelleen. Benjamin Netanyahu Israelin pääministerinä valtuutti salamurhan ja biologisen / kemiallisen aseen käytön.

  Watch Al Jazeera’s Kill Him Silently: Mossad vs Khaled Meshaal: https://youtu.be/nz-2H_InvAA

  Israel is not a signatory to the Biological Weapons Convention. It is generally assumed that the Israel Institute for Biological Research in NESS ZIONA develops vaccines and antidotes for chemical and biological warfare. In 2012 Haaretz wrote of the Ness Ziona laboratory that it’s an “institution that very rarely finds itself in the news, and when it does, it’s usually because of some controversy or other. According to Israeli sources, the institute develops pharmaceuticals, vaccinations, treatments and antibodies to protect Israelis from chemical (gas) or biological weapons. That’s along with its civilian research projects.” Haarertz continues, “according to foreign reports, it also develops chemical and biological weapons. One of these reports said institute scientists had developed the poison that was meant to have eliminated Hamas political leader Khaled Meshaal in the botched MOSSAD attack against him in Amman in 1997.”
  **…Israel ei ole allekirjoittanut biologisia aseita koskevaa yleissopimusta. Yleisesti oletetaan, että NESS ZIONA: n Israelin biologisen tutkimuksen instituutti kehittää rokotteita ja vastalääkkeitä kemialliseen ja biologiseen sodankäyntiin. Vuonna 2012 Haaretz kirjoitti Ness Zionan laboratoriosta, että se on ”instituutio, josta löytää harvoin uutisia, ja kun se tapahtuu, se johtuu yleensä erimielisyyksistä tai muista. Israelin lähteiden mukaan instituutti kehittää lääkkeitä, rokotuksia, hoitoja ja vasta-aineita israelilaisten suojelemiseksi kemiallisilta (kaasu) tai biologisilta aseilta. Se on yhdessä sen siviilitutkimusprojektien kanssa. ”
  Haarertz jatkaa, ”ulkomaisten raporttien mukaan se kehittää myös kemiallisia ja biologisia aseita. Yhdessä näistä raporteista instituutin tutkijat kehittivät myrkkyä, jonka oli tarkoitus poistaa Hamasin poliittinen johtaja Khaled Meshaal häntä vastaan tehdyssä MOSSAD-hyökkäyksessä Ammanissa vuonna 1997. ”

  Any detectives who examine the Ness Ziona Lab will have to figure out how the Israeli institute is already so advanced in the development of a Covid-19 VACCINE. According to the Israeli press, a novel corona virus vaccine is already being tested at the institute.
  **—Kaikkien Ness Ziona Labia tutkivien etsijöiden on selvitettävä, kuinka Israelin instituutti on jo edistynyt Covid-19-VACCINE-tekniikan kehittämisessä. Israelin lehdistön mukaan uutta koronavirusrokotetta testataan jo instituutissa.

  Ness Ziona is not alone at the front of the Corona vaccine race. Migal, another Israeli company, announced at the end of February that it was almost ready with a vaccine. Detectives should ascertain whether Migal, like other laboratories around the world, is a safe environment and that it wasn’t in the Galilee laboratory that a tiny but vicious virus escaped its guardians.
  **—Ness Ziona ei ole yksin Coronan rokotekilpailun eturintamassa. Toinen israelilainen yritys Migal ilmoitti helmikuun lopussa, että se oli melkein valmis rokotteella. Etsijöiden tulisi selvittää, onko Migal, kuten muutkin laboratoriot ympäri maailmaa, turvallinen ympäristö ja ettei Galilean laboratoriossa ollut pieni, mutta ilkeä virus päässyt karkuun vartijoiltaan.

  Foreign Policy Magazine revealed three weeks ago that the Corona virus’ early appearance in Iran that sickened government and military leaders caused some Iranian officials to believe that the Coronavirus was part of an ‘American-Zionist biofare military campaign’ against their republic and its leaders.
  **—Ulkopolitiikkalehti paljasti kolme viikkoa sitten, että Corona-viruksen varhainen esiintyminen Iranissa, joka ravisti hallitusta ja armeijan johtajia, sai jotkut Iranin virkamiehet uskomaan, että Coronavirus oli osa ”amerikkalais-sionistista bio-sotilaallista kampanjaa” heidän tasavaltaansa ja sen johtajia vastaan.

  I am not in any position to produce incriminating evidence against any person, institution or a state, it isn’t my job nor it is my wish to do so. I am a writer not a detective. Yet I maintain that evaluating the corona crisis as a crime may make those who plan to survive the pandemic feel a little safer in a world that long ago has lost its way.
  **—Minulla ei ole mitään mahdollisuuksia tuottaa syyttäviä todisteita kenellekään henkilölle, laitokselle tai valtiolle. Se ei ole minun tehtäväni enkä haluaisi tehdä niin. Olen kirjailija, en etsivä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että koronakriisin arvioiminen rikoksena voi auttaa pandemiasta selviytymiseen uskovia tuntemaan olonsa turvallisemmaksi maailmassa, joka on kauan sitten eksynyt tieltään.

  https://gilad.online/writings/2020/4/11/a-viral-pandemic-or-a-crime-scene

  • Robert F. Kennedy Jr. Slams Bill Gates’ ‘God-like Willingness To Experiment With Lives of Lesser Humans’

   Robert F. Kennedy Jr. slammed billionaire philanthropist Bill Gates and his “messianic conviction that he is ordained to save the world with technology.”

   “Vaccines, for Bill Gates, are a strategic philanthropy that feed his many vaccine-related businesses (including Microsoft’s ambition to control a global vac ID enterprise) and give him dictatorial control over global health policy—the spear tip of corporate neo-imperialism,” Kennedy Jr. wrote.

   “Gates’ obsession with vaccines seems fueled by a messianic conviction that he is ordained to save the world with technology and a god-like willingness to experiment with the lives of lesser humans.”

   https://newspunch.com/robert-f-kennedy-jr-slams-bill-gates-god-like-willingness-experiment-lives-lesser-humans/
   —-
   Science, Fake Science and Political Science

   Ian Fantom — April 11, 2020

   Academia is in trouble. Whether it’s the Holocaust, Climate Change, 9/11 or the current CoronaVirus pandemic, academics, like politicians, can be in trouble for merely raising questions. Now at least twenty medical experts have spoken out questioning the medical evidence behind the current pandemic. The evidence is accumulating that the martial law, which now covers half the world, is based on fake science.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=205554

   • Yllättävää tietoa Oulusta
    Petri Lehenkari on professori Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja ylilääkäri OYS:ssa.
    ”Donald: kannattaa kuunnella Saulia, paitsi nyrkkiä me ei vielä haluta.”

    Tilannekuva on tärkein ja sen tulee perustua tieteeseen.
    Tuosta helppo olla samaa mieltä mutta perustuuko tämä linkin välittämä siihen? Vai vain yhden miehen ’fake science- tai BigPharma-järkeen’ kun maailmalla ei siihen yhdytä?
    ” Rokotteella voidaan valmistaa elimistöä tähän (laumaimmuniteettiin?) ja yleensä lieventää taudin kuvaa merkittävästi. Siksi heti alkuvaiheessa rokotekehitys on osattu nostaa ensisijaiseksi ja se on alkuvaiheen
    infektioneston ja rajaamisen jälkeen todellinen tie ulos tilanteesta.”
    Kaleva: ”COVID-viruksesta selviäminen edellyttää kaikkien sairastamista jossain vaiheessa, kun kunnollinen rokotesuoja on saatu kattavasti väestöille ja varautuminen sairaaloissa riittäväksi. Ensivaiheessa tauti täytyy kuitenkin saada kokonaan pysäytettyä”.
    Sen kumoaa tämä italialaisen nano-patologin artikkeli … virus pakenee takaa-ajajiaan ja muuntuu nopeasti
    https://www.theoccidentalobserver.net/2020/04/04/the-coronavirus-and-galileo-an-interview-with-a-italian-nano-pathologist-dr-stefano-montanari/

    Lehenkari
    —Toivomme, että rokotteet ovat tehokkaita, mutta tätä ei voi vielä varmuudella tietää.
    Rokotetuotannolle tulee ennenäkemättömät vaatimukset. … Rokotteet tulee suunnata kuten kausi-influenssassa, riskiryhmille, muu väestö kykenee hankkimaan immuniteetin sairastamalla taudin, mutta myös terveiden ja hyväkuntoisten rokottaminen kattavasti on päämäärä heti, kun se on mahdollista. Arvioin, että massarokotukset alkavat vuoden 2020 lopussa ja ne saadaan tehtyä vuoden 2021 loppuun mennessä.
    —Kaikkialla toteutettava sosiaalinen eristäminen estää taudin leviämistä ja näin sairastavuus on hidastettavissa siedettävälle tasolle. Rokotteen lisäksi sekä tilanteenhallinnassa että rajoitusten kohdentamisessa aikaisempaa kattavampi COVID-testaus on aiheellista pystyttää.
    —Jokaisen kannattaa nyt miettiä omia toimiaan. Sosiaalinen eristäminen kannattaa nyt heti toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti: jos pinnistelemme 2–3 viikkoa, voidaan tätä purkaa.
    —Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä toimenpiteenä tulisi meidän kaikkien alkaa nyt käyttää kasvosuojaimia. Virus käytännössä leviää ylähengitysteiden kautta joko kosketuksien tai pisaroiden välityksellä. Molemmat voidaan lopettaa käyttämällä mitä tahansa kasvosuojainta.

    Ei tätä oikein haluaisi ottaa ihan tosissaan kun maailma on täynnä toisenlaisia näkemyksiä mutta tätä meille nyt pakkosyötetään ja ihan postikin tuo jo kirjeitä asiaan liittyen.
    https://www.oulu.fi/ltk/tie-ulos-covid-kriisistä

    • Selvää on se ettei tämä sota tämän viruksen immuniteettiin lopu, varmasti on jo kehitelty uusia ”ammuksia” ja juuri nämä rokotteet voivat olla se tehokkain täsmäase, eikä ole muutenkaan terveellistä alistua joihinkin testauksiin tartunta riskin vuoksi.

     • Kyllä:
      Keppraa annetaan sullekin. Ensihoito käyttää sellaista. Sen jälkeen loppuu kirjoitustaito ja lihakset veltostuvat. On nähty, mutta sitäpä ei pysty lopettamaan mitenkään, kun silloin ”saat” epilepsian:-D

 27. Eiköhän tuo Lehenkaren näkemys ehdi kuitenkin kadota bittiavaruuteen kun yhä suureneva joukko ihmisiä on jo tajunnut tai tulee tajuamaan koronapandemian liioitteluksi ja pelotteluksi. Eihän Trumpkaan ole ketään rokottamassa.

  Helsingin sanomat ja THL eivät kai ole vielä kuulleet , että maailma on nyt toinen kun Vatikaanin valtakausi on ohi. On jo arveltu, että Vatikaanin ”alaisena” toiminut Bill Gateskään ei enää kykenisi jatkamaan ihmiskunnan tuhoamista rokotteillaan ja lääkkeillään.

  Pääsiäisen kunniaksi lainaan tähän vielä Albert Einsteinin ajatuksia ihmisestä:

  Ihmisen kohtalo on sidottu peruuttamattomasti kaikkien maapallon osien ihmisten kohtaloihin ja että vain hän (ihminen) kuuluu luontoon eikä tämä (luonto) kuulu hänelle.

  Trump on ainakin sanonut että USA: ssa Corona-rajoitukset ovat ohi 20.4.2020 . Aika usein Trumpin sanomat asiat ovat myös pitäneet paikkansa.

   • Ei tietääkseni ole. Sen sijaan hän on sanonut että meillähän on lääke. Niitä on useampiakin joita USA: ssa nyt testataan ,lähinnä kemiallisia lääkkeitä. Luin myös eräästä tutkijasta Englannissa, joka on käytännösä testannut yhtä kemiallista lääkeainetta, jolla Covid 19 sairastuneet ja 5G – ympäristössä asuneet paranivat 6 päivässä.

    Trump ei kuitenkaan ole myöskään sanonut että amerikkalaiset massarokotetaan heti kun rokotetta on saatavilla!

    Trump on kyllä kysynyt virologeilta, miksi emme käytä tähän koronaepidemiaan influenssarokotetta ? Maailman johtavat virologit riitelevät nyt keskenään , onko mitään uutta virusta edes olemassa

    Erityisen mutkikkaaksi asia menee, jos kyse olisi laboratoriossa kehitetystä viruksesta, bioaseesta jota ei löydy luonnosta. Tällaiselle virukselle (esim. HIV)ei voi edes kehittää rokotetta, joka estäisi tartunnat kokonaan.

    • Oma näkemys tämän COVID-19 kohdalla on oikeastaan kolmiselitteinen.

     1. Kyseessä on bioase tai mielenkiintoinen havainto lääkäri Andrew Kaufmanilta, että kyseessä olisi eksosomi. Molemmissa kohdissa toteutuu tavoite 2, eli negatiivinen eugeniikka, joka toteutetaan pakkorokotuksilla. Toteutuuko pakkorokotukset sitten kaikkialla on kysymysmerkki, mutta ainakin Euroopassa WHO on kuin raamattu tieteen ja poliitikkojen keskuudessa.

     2. Epidemia toimii myös hoaxina talousromahdukselle – romahdukselle joka olisi ollut muutamien kuukausien päässä muutenkin. Nyt ihmiset eivät vastusta järjettömän kokoista velkapakettia ja talouden uudelleen järjestelyä jolla saadaan jatkoaikaa tälle tuhokapitalismille joka täytyy purkaa hallitusti.

     3. Tulevalla tarkoitan nimenomaan tätä Agenda 2030 projektia (kommunismin uusi tuleminen – vihreä on uusi punainen). YK:n mukaan tarvitaan myös uusi, ”kestävämpi” talousjärjestelmä jossa epäilemättä energia ja kestävyys on hinnan mittari. Agenda 2030 projektiin kuuluu myös valvontayhteiskunnan eteenpäin vieminen, koska eihän tuollainen totalitarismi toimisi ilman sitä. Epidemian aikana tämä on helppo rakentaa huippuunsa turvallisuuden nimissä ilman, että sitä massat vastustaisivat.

     Loppuun vielä huomiona, että tämä kaikki on täysin järjestelmällistä toimintaa koko maailmassa. Tiettyjä rajoituksia puretaan jo siellä täällä, mutta yksilölle merkittävät rajoitukset säilyy, kuten turvavälikehoitus ja kokoontumisvapauden rajoitukset. Löysässä hirressä roikutaan, kunnes kaikesta tuleekin ihan uutta normaalia.

 28. Muistetaan sikainfluenssa(skandaali?)a:

  ”An expert from the Russian Academy of Sciences says the H1N1 flu is a non-disease…..the main goal of everything surrounding it is to make money. SARS, bird flu and chronic fatigue are all in that category, along with nearly 200 other illnesses. One can make up anything – a goat flu or a fish flu. And we are easily convinced about the threat of infections,” Pavel Vorobyov says. …So a disease doesn’t even have to be infectious for companies to make money from the panic.”

  https://www.rt.com/news/pace-swine-flu-scandal/

  ” Wodarg said the WHO’s ”false pandemic” flu campaign is ”one of the greatest medicine scandals of the century.”

  https://en.wikipedia.org/wiki/2009_swine_flu_pandemic

 29. Erikoistahan tämä on … hyvin erikoista
  todellisuudessa normaalia vähemmän keuhkoperäisiä kuolemia korona kriisin aikana
  Lung deaths well BELOW average during CV crisis
  By Nick Kollerstrom on April 12, 2020
  You can see there was some fifteen percent LESS lung-related deaths right thru the supposed deadly onslaught of coronavirus….
  Nick Kollerstrom – Terror on the Tube April 11, 2020
  https://terroronthetube.co.uk/corona/lung-deaths-well-below-average-during-cv-crisis/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=205542

 30. Berliinissä kiehuu. Anselm Lenzin johdolla on kolmen viikon ajan kokoontunut ”Ei ilman meitä”- liike Rosa Luxemburg-aukiolla. Organisaatio on jakanut kadunkulkijoille perustuslakivihkosta. Kyse on inhimillisten perusoikeuksien kunnioittamisesta. Pääsiäislauantaina poliisi pidätti väliaikaisesti toimittajia ja kuljetti heitä pois paikalta. Ko. henkilöt ovat äärimmäisen huolissaan totalitarismia lähenevästä tilanteesta pandemian varjolla.
  https://uncut-news.ch

  • Ruotsissa bilderbergi ja joidenkin ruotsalaisten maan pahimpana, pitkäaikaisena maanpetturina pitämä Carl Bildt vaatii maailmanhallituksen pystyttämistä korona-kriisin johdosta:

   ”Covid-1984: Carl Bildt kräver en världsregering
   ► I en debattartikel i sydsvenskan kräver Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt en världsregering för att i framtiden kunna hantera upplevda ”kriser” som Covid-19. Bildt är sedan tidigare känd som en tung globalist. 1995-1997 medverkade han i destruktionen av Jugoslavien, 1994 i internationell vapensmuggling och sänkningen av M/S Estonia, 1992 kronans ras och 1982 för att i en statlig utredning ha ljugit om kränkande ubåtars nationalitet…”
   http://alfheimr.xyz

   Onhan noita Bilderberg-maanpettureita Suomessakin ihan riittämiin omasta takaa.

 31. Makow – Don’t Be So F**king Naive

  The coronavirus pandemic is a media creation, fake news, the biggest psychological warfare stunt in history. They’re lying.
  Their modus operandi is to destroy you while saying it’s for your own good. They are destroying society to protect your health!

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=205550

 32. Koronakuolleisuusmäärien paisuttelu istuisi hyvin kuvioon, jos oletetaan, että taustalla on fasistinen salaliitto, joka pyrki demokraattisten oikeusvaltioiden alasajon globaalilla tasolla. Uusi virus voi aiheuttaa kuolemia aluksi aivan aidosti, koska ihmisillä ei ole siihen luonnollista immuunivastetta. Toisaalta tällainen nk. laumaimmuniteetti kehittyy väestölle ajan mittaan luonnostaan. Tämä jälkeen suora kuolleisuus viruksen itsensä selkeästi aiheuttamiin oireisiin kuten hengitystietulehduksiin vähenee ja viruksen rooli muuttuu siten, että se on vain yksi monien kaltaistensa joukossa eikä pääsee tehokkaasti leviämään ennen kuin ehkä mutatoituu.

  Terveys- ja teknologiafasisteille tämä ei sovi ja virus on saatava näyttämän mahdollisimman vaaralliselta paitsi väitetyn ärhäkän tarttuvuutensa niin myös fataliteettinsa osalta. Siksi kuolleisuusluvut eivät missään nimessä saa laskea alas ennen kuin fasistien suunnitelmat on saatu vietyä tarpeeksi pitkälle. Fasistit ovat alkaneet esittää ajatuksia siitä, että muista influenssa-aalloista poiketen COVID-19-uhka tulee olemaan pysyvä ja sen aiheuttamasta eristämistarpeesta ei päästä eroon muuten kuin fasistien lanseeraaman hoito- ja valvontasuunnitelman avulla. Vain fasistinen hoito tekee ihmisistä todistettavasti immuuneja COVID-19-virusta vastaan. Luontoinen parantuminen ja ei-fasistiset hoidot ja lääkkeet julistetaan laittomaksi puoskaroinniksi. Oireettomuus ei todista mitään, vaan myös oireeton voi olla vaarallisen viruksen levittäjä (!!?). Luontaisesti viruksesta parantunut ei siten ole uskottavasti ja oikeaoppisesti parantunut. Tilannetta pahentaa riskiryhmään kuuluminen.

  Tämähän on tietenkin täyttä puutaheinää ja uskomattoman törkeää valehtelua ja manipulointia, mutta ikävä kyllä ihmiset ovat jo nyt laajalti osoittaneet uskovansa mitkä hyvänsä valheet ja tolkuttomat käyttäytymissuositukset, jos vain valtamedia saadaan asian taakse laumoja ohjelmoimaan. Sairautta hysteerisesti ja järjenvastaisesti pelkäävät eivät tunnu tulevan järkiinsä eivätkä osaa hävetä, vaan osittavat suurta vihamielisyyttä ja kasvavaa raivoa niitä kohtaan, jotka eivät usko valtamedian ja sen suosimien asiantuntijoiden ja tilastonikkareiden taudista levittämiin väitteisiin. Tietenkin varovaisuus ja hieman terästetyt hygieniatoimet ovat perusteltuja uuden tartuntataudin kohdalla eikä niitä tule laiminlyödä, koska selkeää tietoa on olemassa vain vähän. Lyhytaikaiset karanteenitkin voivat olla perusteltuja (max. kaksi viikkoa). Ikävä kyllä, täsmällistä tietoa taudista ei nähtävästi koskaan saada, sillä asiantuntijat ovat nyt keskenään erimielisiä torjuntatoimien, taudin leviämistapojen ja fataalisuuden suhteen. On hyvin pelottavaa, että nyt esilläpidettävä tieto tukee oletettua erittäin rankkaa ja vaarallista fasistista suunnitelmaa, joka on monilta osin jo toteutunut, koska seurauksena tulee olemaan syvä talouslama.

 33. Hurjilta Mafian puuhat vaikuttavat…

  Essential viewing: The most important video on covid 19 & 5G
  whats really going on — YouTube April 7, 2020
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=205597
  ——–
  Swiss Research Site: Pandemic is a Total Fraud
  Overview
  According to data from the best-studied countries such as South Korea, Iceland and Germany as well as the cruise ship Diamond Princess, the overall lethality of Covid19 is in the per mille range and thus about ten times lower than initially assumed by the WHO.

  A study in Nature Medicine comes to a similar conclusion even for the Chinese city of Wuhan. The initially significantly higher values for Wuhan were obtained because many people with mild or no symptoms were not recorded.

  50% to 80% of test-positive individuals remain symptom-free. Even among the 70 to 79 year old persons about 60% remain symptom-free, many more show only mild symptoms.

  Continues with 20 key facts that are being ignored by the media …
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=205591
  ———-
  t Louis Doctor has had enough
  By wmw_admin on April 13, 2020

  #sheeple #freedom #totalitariantiptoe – YouTube April 10, 2020
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=205588
  ———–
  House Arrest – How Much More are You Willing to Take?
  By wmw_admin on April 13, 2020

  At what point will you start QUESTIONING what’s going on? How far does the government have to push before you’re jolted awake from your slumber? How far are you willing to go with this?
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=205604

 34. Sveitsiläinen lääkäri Wettingenistä, kardiologi, Dr. med. Thomas Binder, on noudettu lauantaina konepistooolein varustetuin poliisivoimin vastaanotoltaan. Katu on ja läheinen rautatieasema on siksi suljettu. Hän on ilmaissut kantansa karanteenotoimenpiteitä vastaan ja ilmaissut olevansa totuudenpuhuja. Tämä on syy pidätykseen. Binder on kuljetettu psykiatriselle klinikalle. Syyttäjä Baden on avannut rangaistustutkimuksen.
  Tweetissä Dr. Binder kirjoittaa: ”Vastaanottoni edessä on KAPO-kommandojoukko Aargausta, minut haetaan. APUA !!!!”
  Tytär: ”Onko poliisivaltio ja sotaoikeus todella jo näin pitkällä ?”

  Mitä ? Onko Neuvostoliitto toisinajattelijoiden käsittelyineen inkarnoitunut yhtäkkiä Eurooppaan ja vieläpä Sveitsiin. Lääkäri, joka ei ole myötäillyt valtiollista linjaa Coronaviruksen suhteen selitetään hulluksi ja suljetaan eristyksiin !

 35. Minnesotalaislääkäri Dr. Scott Jennson on saanut ohjeen terveysministeriöstä. Elämänsä ensimmäisen kerran työskentelynsä aikana hänelle kerrotaan, kuinka kuolemantodistus on kirjoitettava : Covid -19 syyksi kuolemaan ilman etukäteen tehtäviä laboratoriokokeita, valtionsenaattori Minnesotasta tukee määräystä.
  Sama lähde kuin edellä

 36. An ICU nurse of 30 years speaks out.
  YouTube comments include:
  Nina:
  I work in health care. When patients in two hospitals I work in die, if they have ANY respitory issue, we are ordered to put covid on the death certificate. These patients were never even tested for the virus. Cancer, trauma, blood loss deaths are now all covid deaths. If you are sick, almost everyone gets oxygen so if you die, covid is placed on the death certificate! This is a scamdemic! It’s all lies!

  John Fry:
  Yes this is the case , my Wife is in the Hospital now , and all they wanted to do for the first 2 day’s is try and prove she had the virus which we knew she didn’t . The care has been poor and when she complained to the Dr. he said , couldn’t she see they were in a crisis and yet there are almost no patients in the facility ?

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=FCgea5o3ALU&feature=emb_logo

  Dana Ashlie
  Please RATHER than emailing me and asking to be put on notification list PLEASE CAN YOU VISIT: http://www.missdanaashlie.com Enter your preferred email once you’re there! It helps so much, thank you!

  Defending Utah Radio Channel (Original Uploader) Longer version:
  https://www.youtube.com/channel/UCgGg

  As for those who feel moved to financially support this YouTube video work via your donations, HALLELUJAH!
  To donate via PayPal, put the following into your browser bar:
  paypal.me/DanaAshlie
  or reach me old school:
  Dana A
  PO Box 3324
  Blue Jay, CA 92317

  Email: danaashlie@yahoo.com
  New! Proton mail: danaashlie@protonmail.com

  —-

  Must HAVE minerals (that replace metals):
  Lugol’s Solution 2 or 5% (protects against radiation & so much more): https://amzn.to/2tuQWMg
  Topical Magnesium https://amzn.to/2RwCqvr
  Organic plant based mineral concentrate: https://amzn.to/3aqLOJF
  Chlorophyl w/ amazing taste: https://amzn.to/2ucZNCx

  OTHER ways I remove metals to stay healthy.

  1. I keep metals and poisons flowing OUT (more than in) by using a very effective, portable, in-fared sauna. Sweating is GOD’s natural plan to help us keep on top of these toxins, but many of us never sweat. It also is like a cardio work-out because your heart rate DOES increase significantly during a session.

  This particular FAR infrared sauna (uses a special microprocessor with a specific beneficial IN-FARED fre-quency that allows maximum de-tox within a fraction of the time.) I find this one very effective! Discount code for my subscribers just put ”DANA” in coupon code box for $100.00 off. Click this link to learn more:

  https://relaxsaunas.com?tap_a=49908-4

  2. Another device with incredible history regarding METAL detox:
  The best of ionic foot baths available. I’ll be honest, I have known about these for a LONG time, and didn’t give them a chance bc it seems unbelievable. But after seeing their analysis proving reduction, I gave it a try. Dr. Friedrich Klinghardt has this on his recommendation list. Best of all, this company has excellent (very personal) customer service and enjoys speaking with people to make sure it’s right for you. Anyone coming to them that says ”Dana Ashlie sent you” will receive a small discount. Call them at 1-877-225-3388 ask for KellyAnn, she will thoroughly answer any questions you have. https://www.platinumenergysystems.ca

  If you cannot afford these systems by yourself, I suggest considering going in on them with a GROUP of people or couple families. They are VERY well made and can last a long time for many uses.

  For optimum health, I HIGHLY recommend REMOVING microwave frequencies from your home. Wifi, cordless phones, wireless devices etc. Good news! You can use your phone for INTERNET with the CELL/Bluetooth Wifi OFF (airplane mode ON) by connecting these adapters to an ETHERNET cable (from your router).

  For androids with usb-c: https://amzn.to/3ao4LNj
  Iphone / Ipad: https://amzn.to/30DMG9p

  Re: these RJ45 adapters, my advice, get the 3 dollar protection plan! They’re ALL from CHINA and can BREAK! This way, WHEN they break, they will replace them for FREE.

  Other RF protection gear:
  Sperm are hugely effected by microwave frequencies.
  Men! protect your genetic offspring by wearing these! https://getlambs.com/?rfsn=2909703.d2

  RF Meters to check your own microwave/RF/EMF levels at home:
  https://tinyurl.com/yaxgfg8q – RF Meters

  Shielded clothing to protect from RF:
  https://tinyurl.com/ycz9g3lc

  Shielding Bedding to block RF:
  (also paint, curtains, fabrics, phone cases)
  https://tinyurl.com/y8pe5r75

 37. Valta media tekee itsensä naurettavaksi kun ei perehdy korona faktoihin ja syöttää kansalle propagandaa.

  • Vastoin mediahysteriaa Saksan ’Wuhanissa’ 15% on korona mutta kuolleisuus on varsin pieni — Germany’s ‘Wuhan’ has 15 per cent infection rate and low death toll

   Germany launched the Heinsberg Protocol study to examine the rural town of Gangelt in the region of Heinsberg, where the first virus fatalities occurred.

   Unveiled on Thursday, the preliminary findings, using the results of 500 of the town’s 12,000 inhabitants, showed that 15 per cent of the population was believed to have been infected.

   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=205532

 38. Seuraavassa artikkelissa mainitut yritykset harjoittavat edelleen liiketoimintaa ja ovat kehittelemässä myös ’koronavirus-rokotetta’:

  ”The trillion dollar cancer scam and other crimes of the MEDICAL MAFIA

  Not only that – but the Nazi Doctor Mengele and Nazi virology specialist Kurt Blome were developing a CANCER VACCINE which would earn the ThirdReich TRILLIONS OF DOLLARS… But that is just the tip of the iceberg in our MEDICAL MAFIA TV series… Weird coincidence is – the Third Reich was financed by British Prince Carl-Eduard Coburg who just so happens to be directly related to Epstein’s chum, Prince Andrew!
  The ENIGMA CHANNEL’S ‘Medical Mafia’ TV series investigates how Nazis developed CHEMTRAILS in order to make large numbers of people sick – they then developed VACCINES which were said to cure the sickness, but were actually laced with poison. Those companies are STILL IN BUSINESS TODAY and are cooking up a ‘Coronavirus vaccine’ using your tax dollars!

  Convicted pedophile JEFFREY EPSTEIN laid on his walnut dining table a four-page proposal for the executives of BILL GATES’ FOUNDATION – Epstein started by bragging that he had a client who had ONE TRILLION DOLLARS for new medical research & experimental vaccines…”
  Koko artikkeli: http://tapnewswire.com/2020/04/the-trillion-dollar-cancer-scam/

 39. this pandemic is a total fraud – as many articles have claimed, how did they get Iran, Russia and Italy to play along ? How did they get them to agree to trash their economies so that they could join in this charade ?

  You have to really wonder about some people…

  CC-

  Great question. For same reason China and the West did it, to quell dissent and transform society.
  I can only assume that all political leaders are Freemasons and subject to their control. Freemasons are Satanists – they are waging war on humanity.

  Satanism Explained

  https://www.henrymakow.com/2020/02/satanism-explained.html

  Also, did Russia or Iran ever expose the 9-11 psyop? No. Russia didn’t even expose Ukraine’s shootdown of MH-17 for which it was blamed.

  These countries are all run by Cabalists.

  • ”Freemasons are Satanists”
   Noita satanisteja on Suomessakin ainakin 7000 edesmenneen ex-vapaamuurari J.Julinin mukaan. Entiset satanisti-”veljet” ilmeisesti aiheuttivat hänelle tappavan sydänkohtauksen jollain CIA-tyyppisellä salamurhamenetelmällä muutama viikko sen jälkeen, kun hän oli ns. uskoontultuaan eronnut vapaamuurareista ja ruvennut ”vasikoimaan”.

   • Toisen maailmansodan aikana saksalaiset vaativat Ranskassa kaikkia vapaamuurareita ilmoittautumaan rangaistuksen uhalla. He ampuivat n. 400 pahimmaksi katsomaansa satanistia. Vastaavanlainen toimenpide Suomessakin varmasti vähentäisi olennaisesti korruptiota monilla yhteiskunnan aloilla!

  • Makow näkee satanisteja joka puolella ja joka maan johdossa.
   Miksi?
   Sionisteilla ja v-muurareilla on oma agenda (Protokollat) ja he haluavat koko maailman mutta eivät kaikki ole siinä mukana heitä tukemassa.
   Usein ihmettelen tuota Makowin tyyliä. Hän on olevinaan kristitty mutta ei näe missään valoa. Minusta on outoa ja katteetonta väittää kaikkia satanisteiksi ja nwo-kommunisteiksi jotka eri valtioita johtavat.
   On käynyt mielessä sekin että hän kontrolloitu oppositio omalla tavallaan joka sulkee kaikki tiet muulta kuin satanisteilta.
   Miten esim. Putin olisi satanisti kun hän puolustaa Venäjän itsenäisyyttä ja kristillisenä valtiona säilymistä? Ja itse kuluu ortodoksiseen kirkkoon.
   Niin, ja olihan Hitlerkin Makowin mielestä pelkkä sionistien agentti joka tuhosi Saksan ja toteutti sionistien nwo-agendaa.
   Ainakin linkin tämä artikkeli kumoaa tuollaisen ajatuksen täysin.
   Mutta sitä on nyt turha sotke tähän koronavirus asiaan.
   http://pelontorjunta.suntuubi.com/fi/Blogi/?id=63

   • Tähän pitää tehdä muutama lisäys
    ”Minusta on outoa ja katteetonta väittää kaikkia satanisteiksi ja nwo-kommunisteiksi jotka eri valtioita johtavat.”
    Miksi Makow niin tekee jää arvoitukseksi.
    Miksi hän esim. väittää että Putin kuuluu nwo-satanistien joukkoon? Miksi vaikka faktat eivät sitä tue?
    Miksi Putin puolustaa Venäjän itsenäisyyttä ja kristillisenä valtiona säilymistä Ja itse kuuluu ortodoksiseen kirkkoon jos hän kulissien takana kuitenkin ajaa kuten moni muukin uskoo nwo-satanistien agendaa?
    Lisäksi hän on irrottanut maansa ’Lontoon kolonnan’ velkaorjuudesta eikä siten ole sen kahleissa. Miksi jos hän on satanisti? Miksei hän velkaannuta lisää maataan kuten USA ja me?
    Entä miksi hän tukee rauhaa jos on satanisti? Sellainenhan ei sovi s-nistille jonka pitää saada sotia jatkuvasti ja jopa itse pitää huoli mossadin tavoin siitä että vihollisia riittää.

    Mossad False Flag Attacks on Jews
    Is anti-Semitism really increasing?
    PHILIP GIRALDI
    https://www.unz.com/pgiraldi/mossad-false-flag-attacks-on-jews/

    Oma luottoni Makowiin on alkanut horjua. Olen myös alkanut ihmetellä miksei Gilad Atzmon eikä Ron Unz puhu hänestä lainkaan.
    Ehkäpä syy on juuri tämä. Onko hän valinnut juutalaisena kristinuskon päästäkseen käsiksi asioihin joilla voi pitää yllä antisemitismiä kuten linkin artikkeli kertoo? En haluaisi uskoa sitä todeksi mutta sellainen epäily herää.

   • Nämä ovat osa niitä faktoja jotka Makow kokonaan sivuuttaa omassa ’satanisti-saarnassaan’
    Solzhenitsyn Is Widely Reviled in Russia as a Traitor – Once the Soviet Generation Passes, He Will be Seen As a Hero
    The Saker
    Conclusion: Vladimir Putin as an example to emulate?

    Vladimir Putin is often accused of being nostalgic of the Soviet Union and of wanting to recreate it.
    Nothing could be further from the truth!

    It is true that Putin declared several times that the collapse of the Soviet Union was “the biggest geopolitical catastrophe of the century” (“крупнейшая геополитическая катастрофа века”). What Putin was referring to was not some kind of nostalgia for the Soviet Union, but an acute realization of the unspeakable suffering the collapse of the Soviet Union meant for millions of people.

    In fact, Putin has exactly *zero* nostalgia for the bad old USSR and he is not shy about speaking his mind about it, especially when he is confronted by those who now idealize the Soviet era. Not only that, but Putin has very publicly shown his immense respect for Solzhenitsyn. And the feeling was very mutual as we can tell from this photo:
    Then there is the way Putin likes to mention Ivan Ilyin in his speeches. It is pretty obvious to me that in terms of his personal views on history and politics, Putin is clearly an avid reader of both Ilyin and Solzhenitsyn (which creates a cognitive dissonance amongst Solzhenitsyn-haters who support Putin). However, that in no way implies that Putin endorses or agrees with everything Solzhenitsyn or Ilyin wrote or said. But it does show that not all minds in Russia are still “under the shadow of the Soviet Union”.
    But change is inevitable.
    … Last, but most definitely not least, the future Russia will have to rediscover her historical, philosophical, spiritual and cultural roots, at which point the ideas of philosophers like Solzhenitsyn or Ilyin will automatically get center stage once again (though not necessarily be uncritically endorsed).
    https://www.unz.com/tsaker/reading-the-traitors-a-good-or-a-bad-idea/

  • Trump on pelkkä käsinukke USA:n todellisten vallanpitäjien käsissä. Trump julisti liittovaltioon kansallisen hätätilan ja luovutti sekä oman että kongressin vallan hätätilavirastolle eli FEMA:lle: Tämä on juuri sitä mitä hallintoihinsa epäluuloisesti suhtautuvat amerikkalaiset ovat aina pelänneet. Minkäänlaista perustuslain takaamaa suojaa (esim. pidätyksen laillisuuden toteaminen oikeudessa) ei siellä tästä lähtien ole ainakaan kuuteen kuukauteen.

   Ote Wikipediasta: ”Yhdysvaltain hätätilavirasto (engl. Federal Emergency Management Agency, lyh. FEMA) on Yhdysvaltojen hallituksen nopean toiminnan virasto ihmisten tai luonnon aikaansaamien tuhojen varalle. Se on osa kotimaan turvallisuusvirastoa ja toimii turvallisuudesta vastaavan ministerin alaisuudessa.”

   COVID-19 ei ole hätätilan syy, vaan merkittävin peruste on lockdown-poikkeustilojen aiheuttama taloudellinen epävakaus, huoltovarmuuden horjuminen hankintaketjujen katketessa ja siitä seuraavat poliittiset levottomuudet. Maan yleinen turvallisuustilanne ja vakaus on heikentynyt ja on pelättävissä, että maa on myös sotilaallisesti haavoittuva.

   Salaliittoihin uskovat ovat myös jokseenkin varmoja siitä, että samalla USA:n kansalaisille laajat poliittiset vapaudet takaava perustuslaki ajetaan lopullisesti alas ja maahan tuotetaan kommunistinen tai fasistinen valtiomuoto, jossa yksilönvapauksia ei enää ole ja keskitetty hallinto määrää kaikesta. Lähestymme klassisen liberalismin aikakauden loppua.

 40. Minne katosi aikaisemmin esillä olut hätähuuto maamme puolesta artikkeli johon kirjoitin tämän kommentin mutta se katosi jonnekin eikä sen jälkeen koko artikkelia enää ollut sivustolla-.

  Erittäin tarpeellinen aloite joka tulee viime hetkellä maamme itsenäisyyden ja oman päätösvallan pelastamiseksi.
  Vastuun siitä että maamme on ajautunut nykyiseen alennustilaan ja itsetuhon tielle kantaa tietysti maamme valtion johto joka on petolliisin keinoin luovuttanut maamme itsenäisyyden ja lahjoittanut maamme vieraille voimille siinä toivossa että itse pääsee nauttimaan tuon tahon lakeijana valta-asemastaan kansan tahdon yli.
  Mutta kun Eduskunta on maamme korkein valtaa käyttävä elin niin viime kädessä sen olisi pitänyt valvoa kansan etua ja estää tuon petturi eliitin hankkeet antamatta niille siunausta kuten se on tehnyt. Eduskunnan ei olisi tarvinnut – se ei olisi saanut – hyväksyä mitään tuon eliitin kansan selkään osuneista tikarin iskuista mutta se on kuitenkin puolueiden kuriin pakotettuna ja puoluejohtajien uhan alla hyväksynyt kaiken ja lisäksi vielä estänyt kansan osallistumisen päätöksentekoon.

  Johtopäätös tästä on selkeä: meillä ei ole todellista demokratiaa vaan korruptoitujen edustajien viime kädessä samaan hiileen puhaltavien ja omaa valtaansa ajavien puoluejohtajien tyrannia joka ei toimi kansan etu johtotähtenään.

  Ellei kansa pysty tämän tosiasian edessä unohtamaan keinotekoiset ja kansaa hajottavat puolueiden väliset riidat ja valtataistelut jotka eivät palvele kansan vaan ko. edustajien omaa ’hillotolppaa’ ja muodostamaan yhtenäistä ryhmää jonka intressinä on koko maan ja kansan tulevaisuus niin ulospääsyä nykyisestä umpikujasta ja koko ajan kasvavasta kurjistumisesta ei ole.
  Siksi eduskunta pitäisi muodostua/koostua henkilöistä joille koko maan etu on ehdoton ja toimintaa ohjaava prioriteetti ja jotka ovat sitoutuneet vain siihen eivätkä ole pelkkiä oman puolueensa nukkeja ja kansan kustantamia kumileimasimia.
  Ja ennenkaikkea kaikki tärkeät ja suuremmat, koko kansaa koskevat asiat pitäisi aina alistaa kansanäänestyksille. Ensimmäinen ja tärkein tällainen asia on oman päätösvallan palauttaminen kansan omiin käsiin mikä tarkoittaa irtaantumista EU:sta, omaa raha ja pankkia.

  • Kaipaamasi artikkelin työstäminen ja hiominen oli vielä kesken, joten julkaiseminen oli ennenaikaista.

   Julkaisemme artikkelin heti sen tultua lopulliseen julkaisukuntoon.

  • ”…valtion johto joka on petollisin keinoin luovuttanut maamme itsenäisyyden ja lahjoittanut maamme vieraille voimille siinä toivossa että itse pääsee nauttimaan tuon tahon lakeijana valta-asemastaan kansan tahdon yli.”

   Erittäin hyvä huomio. Pienessä tasavaltaisessa maassa voidaan ajatella, että demokraattisesti valittu valtion poliittinen johto ja sen kautta nimitetty vaikutusvaltainen virkamiehistö ovat osa kansaa eli vain yksiä meistä, jotka on asetettu erityisiin tehtäviin kansakunnan tärkeitä tehtäviä suorittamaan. Valtiosääntömielessä heillä ei ole poliittista valtaa tavallisen kansalaisen yli. Tämän tosiasian pitäisi heijastua myös siihen, kuinka he kohtelevat meitä käyttäessään asemansa suomaa valtaa kansalaisten yli.

   Kuitenkin meille on julkiseen toimintaan tuotettu korporaatioista tai armeijasta tuttu hierarkkinen valtarakenne, jossa kansalainen asettuu poliittisessa ja hallinnollisessa nokkimisjärjesteyksessä alhaisen ja täysin vaikutusvallattomaan maaorjan asemaan. Näin erityisesti ’de facto’, mutta yhä enemmän myös ’de jure’ nykyisen lainsäädäntökoneiston suosiessa korporaatioita tai hallintokoneistoa ja niiden erityisasemaa. Perustuslaillisia oikeuksia, joita valtiokoneiston tulisi pyrkiä kaikin keinoin turvaamaan, viedään siis kiihtyvällä tahdilla pois. Vapauksista on tullut bisnestä, jossa niitä ostetaan rahalla. Oikeuslaitoksen osalta kehitys on jo johtanut siihen, että USA:lais-tyylinen rahaohjattu juristeria on vallannut kansalaiskäräjien ja kristillisen moraalikäsityksen pohjalta synnytetyn maanläheisen oikeusjärjestelmän. Oikeuskin on nykyisin yksi bisneksen ja korporatokratian muoto.

   Ulkoa, kuten EU:sta tuotettu valtarakenne, on erityisesti ollut omiaan heikentämään tasavallan idean perusteita ja vahvistamaan em. hierarkista mallia. Mahdollisuus äänestää EU-parlamentissa on pelkkä vitsi suomalaisen kansalaisen kannalta, kun kansalaisvaikuttamista ei saada toimimaan edes oman pienen valtakunnan tasolla.

   • ”Oikeuskin on nykyisin yksi bisneksen ja korporatokratian muoto.”

    Vapaamuurari-satanisti- ja Demla-kommunistituomarit istuvat siihen kuin nenä naamaan!

 41. ”Dear Mr. President,

  I am writing to you once again to warn that the current solution of shutting down the world economy is far worse than the disease. My company developed a computer forecasting model that has picked every financial crash since 1987. All intelligence agencies are well aware of its existence. Our computer model has forecast wars and the political collapse of nations such as Russia in 1998. That forecast was even reported on by the London Financial Times prior to the event occuring.

  To be direct, our computer is showing that if the economy remains closed beyond May 1st, we are looking at a global economic decline that will not bottom for 13 years until we reach 2032. There are people, such as Bill Gates and Anthony Fauci, who have been advocating an economic shutdown on newspapers and television shows around the world. I believe Gates is merely using this to further his theory on vaccines without any regard for the economic destruction these policies have caused and Fauci is compromised by Gates’ donations to the [sic] all health organizations.”

  https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/opinion/letter-to-president-trump-send-it-everywhere-you-can/

 42. Saksalainen asianajaja Beate Bahner, siis nainen, on kyseenalaistanut julkisesti perustuslain vastaisina Covid-19-eristystoimet yhteiskunnassa. Hänet vangittiin ilmeisen brutaalisti poliisin toimesta Heidelbergissa ja vietiin eristyksiin psykiatriselle osastolle. Hänet pidätettiin siis poliittisista syistä.

  Sveitsiläisen karanteeniolosuhteita kritisoineen lääkärin vangitsemista kommentoi eräs kansalainen netissä: hän koki saman sikainfluenssaepidemian aikana.

  Poliisilla uhkaamista ja vihjailua psykiatrisen hoidon tarpeesta on tapahtunut takavuosina myös Suomessa. Jos henkilö ei olekaan ymmärtänyt, mitä olisi pitänyt ymmärtää – eikä ymmärtänyt sittenkään…
  https://uncut-news.ch

 43. Beate Bahnerin pää lyötiin pidätyksen aikana metrin korkeudelta lattiaan. Poliisi haki hänet sunnuntai-iltana. Hän on eristyssellin kaltaisessa huoneessa, hänen on käytettävä paperisuojainta suun edessä ettei tartuttaisi hoitajia. Hänellä on ollut flunssa helmikuussa. Häntä syytetään kokoontumisvapauden rikkomisesta, vaikka kyseessä on perustuslaillinen oikeus, minkä hän juristina nostaa korkeaan arvoon. Hän ei ”usko” koronaan ja puhuu siitä , että määräyksiä tulee Amerikasta, mukaanlukien hänen pidätyksensä.
  Hän toivoo tätä videota levitettävän, että ihmiset heräisivät.
  https://youtu.be/p3QujvKodiY

 44. Tämä dokumentti voisi ehkä auttaa meitä ymmärtämään mistä korona pandemiassakin on kyse…?
  “Out of the Shadows”: A Documentary About Hollywood and the Occult Elite

  Out of the Shadows on täyspitkä dokumentti, jota voi tällä hetkellä katsella ilmaiseksi YouTubessa.
  Tässä on dokumentti videon virallinen kuvaus:

  Out Of The Shadows -dokumentti paljastaa kuinka valtamedia ja Hollywood manipuloivat ja hallitsevat massoja levittämällä propagandaa. Tavoitteenamme on herättää suuri yleisö valaisemalla, kuinka meille kaikille on valehdeltu ja tehty aivopesua salaisen ja likaisen agendan muodossa. Tämä projekti on kahden vuoden verta, hikeä ja kyyneleitä sisällään pitäneen ammattilaisryhmän työn tulos. Se on tuotettu ja rahoitettu itsenäisesti, ja se on saatavana ilmaiseksi monilla eri alustoilla kaikille katsottavaksi.

  CIA: n ilmiantajan Kevin Shippin, tutkivan toimittajan Liz Crokinin ja joidenkin Hollywood-sisäpiiriläisten kaltaisten persoonallisuuksien kautta Out of the Shadows käsittelee muun muassa seuraavia aiheita:

  Eliitin joukkotiedotusvälineiden valvonta
  Hollywoodin psykologinen sodankäynti
  Projekti MKULTRA ja traumapohjainen mielenhallinta
  Satanismi ja pedofilia Hollywoodissa

  Out of the Shadows is a full-length documentary that is currently free to watch on YouTube. Shortly after its release, I received several e-mails asking me what I thought about it. And, after watching it, I understood why: The documentary aptly sums up the contents of most of this site in an insightful and entertaining matter.

  Here’s the video’s official description:
  The Out Of The Shadows documentary lifts the mask on how the mainstream media & Hollywood manipulate & control the masses by spreading propaganda throughout their content. Our goal is to wake up the general public by shedding light on how we all have been lied to & brainwashed by a hidden enemy with a sinister agenda. This project is the result of two years of blood, sweat, and tears by a team of woke professionals. It’s been independently produced and funded and is available on many different platforms for free for anyone to watch.

  https://vigilantcitizen.com/vc-resources/out-of-the-shadows-a-great-documentary-about-hollywood-and-the-occult-elite/

  • ”Tavoitteenamme on herättää suuri yleisö valaisemalla, kuinka meille kaikille on valehdeltu ja tehty aivopesua salaisen ja likaisen agendan muodossa….”

   Dokumentilla on todella hyvä tavoite ja toivottavasti se herättää ihmiset.
   Mutta ongelma ei ole vain nukkuva väki vaan ENNEN MUUTA SE ettei ole sellaista karismaattista voimaa joka lähtisi johtamaan taistelua tuota eliittiä vastaan.
   Ei ole mitään apua siitä että ihmiset heräävät elleivät he ala toimia ja siinä tarvitaan organisaatio jota joku vetää. Nyt on vain puolueet jotka riitelevät keskenään eivätkä muodosta yhtenäistä rintamaa joka voisi tehdä tulosta ja kumota eliitin vallan joka koko ajan vain paisuu.
   Jos kaikki pienemmät esim. muodostaisivat yhdessä rintaman joka ajaisi sanotaan vaikka esim. IPUn kaltaista koko kansan etua palvelevaa tavoiteohjelmaa ja siihen tulisi vielä mukaan monia isojen kannattajista niin ei oman maamme kansan tarvitsisi elää kuten se nyt elää eliitin ja valeopposition kurittamana ja kurjistamana.
   Kun sellainen ryhmä syntyisi eduskuntaan niin valta olisi sen jälkeen sillä koska eduskunta on ylin vallankäyttäjä maassa, ainakin vielä. Nyt kun sellaista ryhmää ei ole niin valta ei ole kansan vaan pienen eliitin käsissä. Juuri mikään asia ei etene kuten kansa haluaisi sen etenevän.
   https://www.ipu.fi/tavoiteohjelma

 45. Vaikka en ole vielä katsonut videota,oletan sen kuuluvan ”suon kuivattamiseen”. Suon kuivattamiseen kuuluu myös se, että mediat hyökkäävät aivan avoimesti Bill Gatesia vastaan.

  The New York Times aloitti jo 2019 hyökköysen Gatesia vastaan ja paljasti Gatesin yhteydet Epsteiniin. Kukaan ei täällä VV: ssa ihmetellyt, miten on mahdollista että Robert
  Kennedy Jr.n annetaan tuoda syytökset ja vihan purkauksensa BIll Gatesia kohtaan medioissa.

  WHO: kin sai syytöksensä tänään Trumpilta.

  • Se on sitä ’Persu-strategiaa’… sitä sanotaan ’kontrolloiduksi oppositioksi’, KO, ja tarkoittaa sitä – kuten jo Lenin sanoi – että ’paras oppositio on itse luotu oppositio’ koska se on vaaraton ja lopulta tukee vallassa olijoita kun sitoo vastustajat vaarattomaksi ryhmäksi joka viime kädessä ei ole uhka vallan käyttäjiä vastaan vaikka kannattajat niin luulevat.
   Tuo ei tietenkään tarkoita että esim. Kennedy Jr olisi eliitin puolella vaan että häntä käytetään luomaan sopivaa vastarintaa jota vastaan saadaan taistella. Hän on sikäli vaaraton ettei hänellä ole valtaa. Hän voi vain puhua.
   Vain jos tuo KO kasvaa liian suureksi poliittiseksi uhaksi se vaiennetaan ja nujerretaan. Se on pieni vaara koska sitä ei rakenneta sellaisten valtaa omaavien varaan jotka voisivat vaikuttaa.
   KO on tyypillinen ilmiö edustuksellisessa demokratiassa, ED. Siksi ED ei todellista kansanvaltaa.

 46. Aina kun rikollista ja tuhoisaa toimintaa aletaan tutkia niin näin siinä yleensä käy: paljastuu sionistivetoinen rikollisten joukko muun maailman kimpussa.
  Tässä nyt lääketeollisuuden parista
  Hyvä artikkeli rokote- ja lääkebisneksestä kiinnostuneelle

  A Killer Enterprise: How One of Big Pharma’s Most Corrupt Companies Plans to Corner the Covid-19 Cure Market
  WHITNEY WEBB AND RAUL DIEGO
  … BioPort would soon lobby for larger contracts than ever before, calling for a massive increase in government purchases of their controversial anthrax vaccine. Riding the fear caused by the 2001 anthrax attacks, they pushed for the government to stockpile anthrax vaccines, not just for the military, but for civilians, postal workers, police and many more who could potentially be put in harm’s way were the anthrax attacks to repeat themselves.
  One of their biggest proponents of expanding BioPort’s contracts was working for HHS at the time — Jerome Hauer, a man who not only had foreknowledge of the anthrax attacks, but had also participated in the Dark Winter simulation that would also predict those same attacks just months prior. Hauer would, months later, be appointed to a newly created position at HHS, one which oversaw the new biodefense stockpile from which BioPort would be a major beneficiary.

  JEROME HAUER’S CURIOUS PAST
  As BioPort secured its control over the only licensed anthrax vaccine producer in the country in 1998, New York’s emergency crisis manager and bioterrorism expert, Jerome Hauer, was busy working and making doomsday contingency plans from his “bunker” on the 23rd floor of World Trade Center Building 7.
  … Put on the job by then-NY Mayor Rudy Giuliani in 1996, Hauer had previously managed worldwide emergency response for technology giant IBM. He also was an adviser to the Justice Department, had briefed President Clinton on bioterror threats and was known to “consult regularly with Scotland Yard and the Israeli military.”

  In 1999, the New York Times would describe Hauer’s job as “sitting around all day thinking up horrifying ways for things to be destroyed and people to die.” It would also note that Hauer described his expertise regarding specific emergency situations as follows: “helicopter crash, subway fire, water main break, ice storm, heat wave, blackout, building collapse, building collapse, building collapse.”
  His obsession with building collapses even led him to house “trophies” of the building collapses he had overseen and responded to. How odd then that Hauer’s multi-million dollar “bunker” itself would later fall victim to building collapse, falling into its own footprint in 7 seconds on September 11, 2001.

  Though Hauer should have been at his office at the World Trade Center on the morning of September 11, 2001, he did not show up for work that day and instead made TV media appearances, where he claimed that Osama bin Laden had been responsible for the attacks just hours after the towers collapsed in an interview with Dan Rather.
  Also on the day of 9/11, Hauer had told top Bush administration officials to start taking the antibiotic Cipro to prevent infection via anthrax and Hauer would subsequently make public hints via mass media that foreign terrorists were working with Saddam Hussein to unleash an anthrax attack on the American public. All of this took place well before the first anthrax attack victim, photojournalist Robert Stevens, would even show symptoms.

  https://www.unz.com/wwebb/a-killer-enterprise-how-one-of-big-pharmas-most-corrupt-companies-plans-to-corner-the-covid-19-cure-market/

  Ja tietenkin:
  Comment: Malla says:
  Jerome Hauer’ mother, Rose Muscatine Hauer, is the retired Dean of the Beth Israel School of Nursing and the Honorary President of the New York Chapter of Hadassah, the Daughters of Zion movement that is one of the central Zionist organizations involved in the creation and support of the State of Israel.. Zio family through & through.

  All Roads Lead to Dark Winter
  WHITNEY WEBB AND RAUL DIEGO
  https://www.unz.com/wwebb/all-roads-lead-to-dark-winter/

 47. Esimerkiksi englannissa ei lasketa lainkaan COVID19 oireisiin kotonaan ja vanhainkodeissa kuolleita.
  Ainoastaan sairaalassa kuolleet.

  Missään ei lasketa vielä niitä kuolleita jotkakuolevat siksi ettei heille riittänyt tehohoitopaikkaa koska tehohoito oli täynnä COVID potilaita.

  Kiinassa on arvioitu 21 miljoonaa kuolleen virukseen tähän mennessä.
  Todelinen luku lienee virallisen ja arvioidun lukumäärän välissä.

  Piru minussa toivoo että kuolleiden eturintamassa olisi taudin vähättelijät. Mutta eihän se niin mene. Mikäpä pahan tappais ja hullulla hullun tuuri.

  • ”Piru minussa toivoo että kuolleiden eturintamassa olisi taudin vähättelijät…. ”

   Niin, taidat sitten olla sen mafian puolella joka näitä viruksia pyörittää ja pandemiaa levittää?
   https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=MY8Nfzcn1qQ&feature=emb_logo

   On suuri määrä asiantuntijoita jotka eivät yhdy valta median tietoihin vaan pitävät niitä tarkoituksella liioiteltuina ja paniikkia luovina. Oletko perehtynyt heidän näkemyksiinsä?
   https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=FCgea5o3ALU&feature=emb_logo

  • Varmaan WHO toimi kuten sen rahoittajat vaativat
   BIG NEWS: New Study Finds 28 Million Americans Likely Infected By Coronavirus — Puts US Mortality Rate At 0.1% Just Like The Seasonal Flu
   If this study is accurate then the mortality rate of the coronavirus is 0.1%
   If this is true then the COVID-19 is no more dangerous than the seasonal flu this season.
   —–
   REMEMBER: WHO leader, Tedros Adhanom Ghebreyesus, stoked a global panic when he claimed the COVID-19 had a 3.4% mortality rate and then compared that to the annual estimated flu mortality rate of 0.1%.
   It’s not clear if he yet understands his mistake.
   Regardless, it sent the global community into a collective economic meltdown.
   We don’t know how horrible the economic damage will be but we know it will be huge.
   And we are still nowhere near the total flu deaths we see each year.

   And now it looks like the WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, and the global “experts” completely failed in their predictions and talking points!

   http://www.womensystems.com/2020/04/big-news-new-study-finds-28-million.html

    • En tiedä, mutta se on ainakin varmaa, että ihmisen oma immuunijärjestelmä on kauhea puoskari, jonka edesvastuuton omavaltainen toiminta on lailla kiellettävä. Erityisen rikollista tai mielisairasta on väittää, että immuunijärjestelmää voi tehostaa luonnollisin keinoin. BigPharma jää silloin vaille rahojaan eikä BigTech voi kehitellä seurantajärjestelmiään.

 48. Cambridgen Yliopiston tutkimuksen mukaan on 3 versiota Covid-19 viruksesta : tappavin n. 10 % on Italiassa, lievin Saksasta löydetty alle 2 % ja Kiinan n. 3,5 %. Tämä julkistettiin Maaliskuun alussa.
  Rokotteita kehitetään kaikkialla. Kiinassa on kaksi jo kliinisissä kokeissa. Rokote voi olla käytössä jo v.2021 alussa, jos kokeet onnistuvat.
  Tämä vuosi on vaikea. Laittakaa jäitä hattuun.

 49. Multiculturalism in the Age of Coronavirus — multi-kulfi ja korona

  ”Edistetään kollektivismin tunnetta: Kaikkien viestien tulisi vahvistaa yhteisöllisyyttä, jonka mukaan” olemme kaikki tässä yhdessä. ”Tämä välttää lisääntyviä jännitteitä eri ryhmien välillä.”
  Hätätilanteiden tieteellinen neuvoa-antava ryhmä (SAGE)
  (kuka meillä puhui äskettäin juuri näin kansalle? arvasit oikein: presidentti.)

  Edellä mainitut neuvot annettiin Ison-Britannian hallitukselle maaliskuun lopulla, ja ne edustavat propagandastrategiaa, jonka liittyy monikulttuurisuuden agendaan … Puhtaasti strategiselta kannalta ne ovat tietysti täysin järkevä ohje. Riippumatta siitä uskovatko lukijat, että COVID-19 -pandemia on todellinen terveyskriisi vai tuotettu kriisi, tosiasia on, että kriisin skenaario on toteutunut täysin.

  Monikulttuurisuus on poliittinen ja taloudellinen ongelma, mutta se on ensisijaisesti sosiaalinen siinä mielessä, että siihen liittyy suora kilpailu ja negatiivinen ihmissuhteiden välinen vuorovaikutus rodun (sosiaalisten ryhmien) välillä. Sosiaalisen etäisyyden ja joukkoeristysten käyttöönoton myötä leimahduspisteet ja vastakkainasettelut vähenevät ennustettavasti.

  Tämä on arvokas oppitunti meille, …
  SAGE: n Ison-Britannian hallitukselle antamat neuvot puoltavat ”kollektivismin tunteen” tuottamista: Kaikkien viestien tulisi vahvistaa yhteisöllisyyttä, että ”olemme kaikki tässä yhdessä”. ”Tämä on asia, joka meidän kaikkien olisi pitänyt tajuta kun vihdoin tuli ”kriisiä”, jota odotimme.
  Koronaviruspropagandan tarjoama ”kollektivismin tunne” on kyyninen ja hyväksikäyttävä juoni, joka häviää heti, kun sen tuottamat välittömät vaivat jäävät taakse.
  ——
  “Promote a sense of collectivism: All messaging should reinforce a sense of community, that ‘we are all in this together.’ This will avoid increasing tensions between different groups.”
  Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE)
  The above advice was given to the British government in late March, and represents a propaganda strategy designed to stop the flimsy fantasy of multicultural harmony coming apart at its threadbare seams. From a purely strategic point of view, of course, it makes perfect sense. Whether readers believe that the COVID-19 pandemic is a real health crisis or a contrived one, the fact remains that a crisis scenario has been fully realized.

  Multiculturalism is a political and economic problem, but it is primarily social in that it involves direct competition and negative interpersonal interactions between races (social groups). With the introduction of social distancing and forms of mass house arrest, there would be a predictable decline in flashpoints and confrontations.
  This is a valuable lesson for those of us, myself included, who had been convinced in recent years that any kind of serious crisis would prove to be a tipping point in Western consciousness about multiculturalism. Certainly I did not foresee a situation in which multiculturalism could be sequestered within a crisis. And yet it has been.
  The advice given to the British government by SAGE quite bluntly argues for the manufacturing of a “a sense of collectivism: All messaging should reinforce a sense of community, that ‘we are all in this together.’” This is something that we should all have expected when something like “the crisis” we’d been waiting for finally arrived.
  The “sense of collectivism” offered by coronavirus propaganda is a cynical and exploitative ruse that will dissipate as soon as immediate trouble passes. The sense of collectivism we offer is built on tradition, history, blood, and a radical vision of what the future can and must be. It will endure.
  https://www.theoccidentalobserver.net/2020/04/14/multiculturalism-in-the-age-of-coronavirus/

 50. En tiedä mitään viruksista enkä monesta muustakaan asiasta. Jotain outoa tässä koronahässäkässä kuitenkin on. Tavallinen tyhmä luulisi, että yritysmaailma menettäisi paljon, kun kaikki on seis. Oikeisto näyttää kuitenkin innokkaimmin kannattavan rajoitusten kiristämistä, Suomessa myös valevaltamedia kuten Yle (Ylehän on Kokoomuksen ja EK:n äänitorvi) höyryää kuin tulessa. Miksi? Miksi koronapotilaisiin lisätään aina vain uudet eikä poisteta parantuneita. Monet julkisuuden henkilötkin kehuvat kuitenkin parantumisillaan. Antaisi todellisemman kuvan, jos kerrottaisiin, kuinka monta akuutisti sairasta on kunakin päivänä ja kaikki todetut tapaukset ilmoitettaisiin erikseen.

 51. Hässäkkä on normitoiminne yhdenlaisissa taikuriesityksissä. Yleisön seuratessa tapahtumia silmät ymmyrkäisinä, vikkeläsormiset vapauttavat heidät lompakoistaan ja muusta tarpeettomasta, kuten esim. liikkumisvapaudesta ja Habeas Corpuksesta. Toimii maalaismarkkinoilla, toimii maailman turuilla.

  Yritysmaailmaakin on kahta lajia. Ensin on ne tavalliset tyhmät. Heitä on paljon ja he maksavat tappionsa omasta pussistaan. Sitten on ne harvinaisemmat, vähän paremmat firmat, joiden tappiot kuitataan yhteisestä pussista. Ja annetaan vielä tavantyhmien omaisuus kaupanpäälle, ettei varmasti jää paha mieli. Kummankohan lajityypin omistajia yhdistetty politiikka-mediasirkuksemme mahtaa edustaa?

 52. Jos mennään varsinaiseen otsikonmukaiseen aiheeseen, niin kerronpa nyt seuraavaa arkipäivän konkretiaa:

  15.04. klo16:37 Tk -lääkäri Someron terveyskeskuksesta soitti minulle, ja kysyi, että suostunko siihen, että vaimoni ruumiinavausta ei tehdä. Peruste oli epämääräisissä koronavirussyissä.

  Tietenkään en suostunut vaan esitin, että vaatimukseni on nimenomaan, että pitää suorittaa oikeuslääketieteellinen kuolinsyyn selvitys. Asia on jo poliisiviranomaisella ja myös Someron kaupunki on saanut asianmukaiset selvityspyynnöt taholtani. Se mitä sitten tapahtuu, on kokonaan toinen juttu.

  Miksi tällaista kysytään? Ei tarvitse olla muuan Albert, ymmärtääkseen että todistusaineistoa yritetään hävittää koronakaplakkaan vedoten. Kysymyksessä on täysin yksiselitteisesti hoitovirheiden peittely-yritys, ja pyrkimys todistusaineiston hävittämiseen.

  Holokausti suomalaisittain on ollut meneillään jo vuosikausia. Nyt se osui minun kohdalleni. Vaimollani oli oikeus elämään, joka häneltä riistettiin, ja tuhottiin samalla jotain paljon arvokkaampaa, kuin pers’aukisen valtakunnan kyseenalainen imago oikeusvaltiona.

  Sosiaalitoimen Helsingin Yliopistossa tohtorikoulutuksessa olevan johtavan sosiaalityöntekijän ego oli hänen itsensä ja muidenkin viranomaisten mielestä niin arvokas, että sen ylläpitämiseksi vaimoltani piti riistää henki pakkohoidon kaltaisissa olosuhteissa, jotta asia menisi oikein, ja jotta se voittaisi kenen pitää voittaa. Vieläkö jotain muutakin pitäisi sanoa?

 53. Kuolemansyy on usein sekundäärinen keuhkokuume Koronan tapauksessa. Sen voi aiheuttaa monelaiset bakteerit.
  Siksi nämä tapaukset luokitellaan koronatapauksiksi koska se promäärisyy keuhkokuumeen laukaisijana on Korona.
  Sama koskee pitkälti myös sydänperisiä kuolemia joissa korona on se syy miksi varsinainen kuolinsyy, vaikkapa sydäninfarkti, tulee akuutiksi.

  Samaa merkitätapaa tilastollisesti käytetään myös esim. HIV:n kohdalla. Tosin HIV ei sinällään tapa ketään, tappaja on aina jokin sekundäärinen tauti joka saa jalasijaa elimistössä HIV:n vuoksi. Silti nämäkin kuolemat merkitään HIV- kuolemiksi koska HIV in se primääri syy miksi tämä sekundäärinen tauti tappaa.
  Salaliittoja näissä ei ole.

  • ’korona toimii laukaisijana vähän kaikenlaisiin kuolemiin’

   …ja näin voidaan luokitella kaikenlaista ebolasta suolistosyöpään ”koronakuolemiksi” ? Keuhkokuumeseen kuolee miljoonia ihmisiä joka vuosi (2,6 miljoonaa vuonna 2017), jos vaikka muutama prosenttia näistä merkitään ”koronakuolemiksi” niin saadaan helposti esim. 100 000 lisää koronauhreja.

   Lainaten Wolfgang Wodarg:ia:

   ”Jos testi reagoi myös positiivisesti eläimiin, niin se ei ole spesifinen SARS-CoV-2:lle. Se näyttää myös ilmeisesti vääriä positiivisia tuloksia muiden SARS-virusten kanssa, – joita Herra Drostenilla [uusimman coronavirustestin keksijä] ei ollut vielä näytöllään. Lisäksi PCR-testi on kaikkea muuta kuin riittävä peruste lääketieteelliselle diagnoosille.”

   https://www.wodarg.com/

 54. Pour quelqu’un qui pourrait être intéressé:

  #177 döda i Finland – över 90 procent har haft underliggande sjukdom
  #Sammanlagt 4 395 coronafall har bekräftats i Finland.
  #Antalet dödsfall ökade med fem. Men i mars [2020] dog färre än under samma månad för ett år sedan [2019].
  #Enligt THL:s uppgifter är 52 % av de döda män och resten kvinnor.
  #Medianåldern för de avlidna är 84 år.
  #Över 90 % av dem hade minst en underliggande sjukdom, varav hjärtsjukdomar och diabetes var de vanligaste.
  #Minst 2 500 personer har tillfrisknat.

  (HBL on raportoinut pienoiskoossa paljon olennaista niin 24.4. kuin 25.4., esimerkiksi 25.4. paperilehdessä sivulla 8.)
  #
  Kiinnostavaa: yli 90 prosentilla delanneista oli vähintään yksi ”underliggande” sairaus (’perussairaus’), joista sydänsairaudet ja diabetes olivat tavallisimmat.

  Kuolleisuustilastot osoittavat, että maaliskuussa 2020 maassamme kuoli 250 ihmistä vähemmän kuin maaliskuussa 2019.
  #
  Uudet tiedot tukevat ajatusta, että ’yli 70-vuotiaitten’ jahti on ollut kohtuuton, jopa absurdi. Se on perustunut alun alkaenkin asianomaisen tiedotteen (erilaisine oikeudellisesri velvoittamattomine ’ohjeineen’) joko tiedotteen (ohjeineen) lukemattomuuteen tai sen väärin käsittämiseen. (Olen eräässä VV:n kommentissa tehnyt selkoa, että tiedotteessa [ohjeineen] ei riskiryhmänä pidetty yksinomaan ’yli 70-vuotiaita’, jotka valitettavasti muun ohessa valtamedian toimesta törkeästi ja epähumaanisti ’maalitettiin’.)

  (Ongelman päivänvaloon saattamisesta melko suurelle yleisölle kiitän osaltani HBL:ää. Enemmän kuin kuukausi vieri aikaa ennen kuin asia välittyi valtamediaväen tajuntaan. Mainitsemani tiedote, josta asia heti ilmeni, annettiin nimittäin jo 19.3.2020. – Olen esittänyt muutamille journalisteille ohjelmaa maassamme esiintyneestä ja esiintyvästä ikäsyrjinnästä koronapandemia-asiassa. Lähtökohtaotaksuma on, ettei valtamedia asialle taivu. Ongelma kuitattaneen pelkästään tuomalla esiin juuri ne seikat, jotka edellä totesin HBL:ssä noteeratuiksi.)

  Maaliskuussa 2020 viikatemies korjasi siis sadon, joka oli 250 entistä ihmistä vähemmän kuin maaliskuussa 2019. Jännittävää nähdä, miten tätä breaking newsia valtamediassa analysoidaan. Ja tullaanko joillakin tahoilla vaatimaan Uudenmaan sulun uudelleen pystyttämistä tai vaihtoehtoisesti yksityisautoilun kieltämistä.
  #
  HUSilla näyttää olevan ainakin yksi tolkun ylilääkäri. Eipä siis ihme, että hänkin on saanut lokasangoista kaulukseen. Yksi mainio ehdotus oli, että lounasravintolat saatettaisiin käynnistää. Se olisi tietysti perusteltua, monestakin syystä. Sen ohella voitaisiin harkita kahviloiden avaamista. Kumpaakin saatetaan perustella sillä tosiseikalla, ettei sen enmpää lounasravintolaan kuin kahvilaankaan jäädä yleensä asumaan. Niissä käy myös normaalisti asiakkaina tolkun ihmisiä, jotka käyttäytyvät sivistyneesti eivätkä yski naapurin silmille. Taloudelliset edut[*] näistä avauksista olisivat huomattavat, puhumattakaan henkisistä eduista.
  ———-
  [*] À propos, taloudelliset edut. No, nehän satavat pandemiatapauksessa ennestään varakkaiden tileille. Köyhät marginalisoituvat entisestään. Siksi nyt olisi aika ottaa käyttöön perustulo köyhimmille. Siihen varmaankin fyffeä löytyisi, koska yritysrintamallekin on jaettavissa kymmeniä miljardeja euroja ja hävittäjiin 10.000.000.000.

  Espanjassa perustulosta sovittiin jo tammikuun (2020) hallitusohjelmassa. Perustulo on osa suunnitelmia, joilla tavoitellaan koronakriisin taloudellisia seurausten lieventämistä. Talousministeri Nadia Calvinon mukaan hallituksen tavoite on, että perustulosta tulisi pysyvä osa Espanjan järjestelmää. Hanketta valmistellaan sosiaaliministerin johdolla. Erityishuomio on perheiden auttamisessa. Perustulosta on tarkoitus tehdä pysyvä turvaverkko kaikkein heikoimmassa asemassa oleville.

  Perustulon myötä Espanja lunastaisi komealla tavalla kansallisen tunnuslauseensa ”Plus Ultra” (Vielä pidemmälle).
  #
  Iloista Neilikkavallankumouksen vuosipäivää (25.4.1974)!!!

  Zeca Afonso – Grândola, Vila Morena – YouTube
  https://www.youtube.com/watch?v=gaLWqy4e7ls

  Grândola Vila Morena
  Zeca Afonso

  Grândola, vila morena
  Terra da fraternidade
  O povo é quem mais ordena
  Dentro de ti, ó cidade
  Dentro de ti, ó cidade
  O povo é quem mais ordena
  Terra da fraternidade
  Grândola, vila morena
  Em cada esquina um amigo
  Em cada rosto igualdade
  Grândola, vila morena
  Terra da fraternidade
  Terra da fraternidade
  Grândola, vila morena
  Em cada rosto igualdade
  O povo é quem mais ordena
  À sombra duma azinheira…

 55. Entä mitä mieltä ovat vakuutusyhtiöt jos korona laitetaan syyksi ja oikea kuolinsyy on vaikka diabetes johon henkivakuutuksen haltijan kuollessa ei perhe saakaan vakuutuksesta mitään. Jos syyksi ilmoitetaan covid-19 on vakuutusyhtiö maksuvelvollinen.
  Menevät mielenkiintoiseksi nämä koronaan liittyvät aiheet.

 56. USAssa kuolleiden määrä on kasvanut huolimatta sitä mihin ne on kuollut. Tosin korreloi sopivasti covid-tartuntojen kanssa. Toki voi olla muukin selitys, mutta ei väärät diagnoosit, kun tästä on poistettu diagnoosit ja listattu vaan vainajat.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here