Maalittamisesta on tullut muoti-ilmaisu 2010-luvun lopulla. Sillä tarkoitetaan erityisesti sosiaalisessa mediassa ja internetissä tapahtuvaa jonkin henkilön mustamaalaamista ja ”ottamista maalitauluksi”. Mutta miksipä maalittamista ei voisi tapahtua muuallakin kuin internetissä, esimerkiksi televisio-ohjelmassa?

Maalittamisessa pyritään vaikuttamaan jonkin henkilön toimintaan ja päätöksentekoon usuttamalla ihmisiä hänen kimppuunsa. Tämän seurauksena vaikkapa valtavirrasta poikkeavia näkemyksiä omaava henkilö ei mahdollisesti enää uskaltaisikaan tuoda näkökulmiaan ilmi pelätessään julkista häpäisyä tai jopa työpaikkansa ja/tai yhteistyökumppaniensa menetystä. Tällainen ei voi olla hyväksi demokratialle ja sananvapaudelle.

Myös Yle on raportoinut maalittamisesta paljon, mutta syyllistyykö se itsekin siihen? Yle on vuosien saatossa tuottanut monenlaista ja -tasoista ohjelmaa, mutta paljon laadukastakin sisältöä sen kanavilla on nähty. Esimerkiksi MOT-ohjelma on perinteisesti ollut oiva esimerkki tutkivasta journalismista. Mutta ainakaan 6.4.2020 ensiesityksensä saanutta lähetystä ”Ilmastoepäilyn kylväjät” ei voi hyvällä tahdollakaan kutsua kovin kelvolliseksi osoitukseksi sellaisesta.

Tutkiva journalismi ja vahvistusharha

Kuten ohjelmasta oman arvionsa YouTube-kanavallaan antava Myytinkertojat huomauttaa Jyväskylän yliopistoon ja Wikipediaan viitaten, tutkivassa journalismissa ei ole kyse ainoastaan kiusallisten, arkaluonteisten ja vähäiselle huomiolle jääneiden arveluttavien asioiden selvittämisestä ja esille nostamisesta, vaan niistä raportoivan ”kriittisestä asenteesta omaa työtä kohtaan”. Ihminen on kuitenkin ”taipuvainen puoltamaan omia ennakkokäsityksiään tai hypoteesejaan tukevaa informaatiota” ja tulkitsemaan ”monitulkintaista aineistoa yleensä omaa näkemystään tukevasti”.

Tällaista vahvistusharhaa harva kykenee täysin välttämään, eikä allekirjoittanutkaan varmasti ole poikkeus. Mainittakoon kuitenkin, että pyrin suhtautumaan yhtä lailla kriittisesti esimerkiksi jokaiseen suurvaltaan ja poliittiseen puolueeseen sekä niin valtamediassa kuin vaihtoehtoisessa mediassa esitettyyn materiaaliin. Täydellisyyteen voi pyrkiä, mutta sellaista on turha kuvitella saavuttavansa. Se, joka väittää olevansa täydellinen, on luultavasti kaukana siitä. Oma ajatusmaailma vaikuttaa aina jonkin verran, eikä se kaikissa tapauksissa ole pelkästään huono asia, vaan omien näkemysten esilletuonti on toki suotavaa.

MOT:n ohjelmassa puolueellisuus näkyy kuitenkin räikeästi jo sen ennakkoasetelmissa saaden kummastelemaan, onko tarkoituksena tarkastella aihetta objektiivisesti vai kenties maalittaa haastateltua henkilöä leimaten hänet eriarvoisuutta kannattavaksi oikeistopopulistiksi? Vaikuttaisi jopa, että lähetyksessä pyritään laajemmaltikin mustamaalaamaan ihmisen rooliin ilmastonmuutoksessa kriittisesti suhtautuvia.

Mitä on ilmastonmuutoksen vastustaminen?

Ohjelmassa on tavoitteena perehtyä siihen, mistä ihmisen hallitsevaa vaikutusta ilmastonmuutoksen epäilevässä ”liikkeessä” on kyse. Jo ohjelman nimessä nämä henkilöt esitetään negatiivisessa ja vähättelevässä mielessä ”epäilyksen kylväjinä”. Ohjelman kuvauksessa sanotaan, että ”ilmastonmuutoksesta on tullut oikeistopopulistien lempivihollinen” ja ohjelman aluksi ruutuun vyörytetään luonnonkatastrofien ohella mm. Donald Trumpia ja perussuomalaisia.

Heti kättelyssä siis ”epäilijät” lokeroidaan oikeistopopulisteiksi. Myöhemmässä vaiheessa he eivät ole enää pelkästään ilmastonmuutoksen ”epäilijöitä”, vaan suorastaan sen ”kieltäjiä” – denialisteja. Mutta kenen vihollinen ilmastonmuutos on, kuka sitä vastustaa ja kuka kieltää? Eikö ilmastonmuutoksesta ole tullut lempivihollinen ennemminkin niille, jotka joko aitoon huoleen tai sitten poliittisiin, rahallisiin tai muihin motiiveihin perustuen pyrkivät pysäyttämään sen? Entä kuvitteleeko joku todella voivansa kieltää ilmastoa muuttumasta?

Vaikka MOT väittää, että on olemassa joukko, ”joka kiistää edelleen koko ilmastonmuutoksen”, niin kukaan vakavasti otettava skeptikko ei tosiasiassa kiellä, etteikö ilmastonmuutosta tapahtuisi. Ohjelmassa haastateltu luonnontieteiden opettaja ja Ilmastofoorumi ry:n varapuheenjohtaja Simo Ruoho sanoo, ettei halua luokitella ketään denialistiksi, mutta hänen mielestään tieteen kieltämistä on ennemminkin se, että väittää ilmastonmuutoksen olevan pysäytettävissä. Hän toteaa, ettei ilmastonmuutoksen tieteellinen määritelmä rajaa pois mitään vaikuttavia tekijöitä, kun taas poliittisen määritelmän mukaan ihminen on pääosin vastuussa ilmastonmuutoksesta joko suoraan tai välillisesti. Toimittaja Sara Rigatelli myöntää MOT:n käyttävän juuri tätä poliittista määritelmää tieteellisen sijaan.

Siihen nähden, että MOT antaa Ruoholle vähänlaisesti ruutuaikaa, on hänen vastauksistaan valittu hieman omituisia kohtia ohjelmaan. Joihinkin Rigatellin kysymyksiin on leikattu ja koottu vastauksia Ruohon täysin toisiin kysymyksiin antamista vastauksista. Lisäksi Ruoho kummastelee, ettei lähetyksessä uutiskynnystä ylittänyt hänen raporttinsa, johon Yhdysvaltain liittovaltion sää- ja valtamerentutkimusorganisaatio NOAA:n johtava oseanografikin oli vastannut.

Kun kuuntelee YouTubessa julkaistua Ruohon nauhoittamaa leikkaamatonta versiota haastattelusta, tulee vaikutelma, ettei toimittaja ole aina täysin selvillä siitä mistä puhutaan. Hän esittää johdattelevia kysymyksiä, mutta vaikuttaa pettyneeltä, kun ei saakaan niihin simppeleitä vastauksia, jotka osoittaisivat Ruohon olevan irrationaalinen denialisti. Helppojen ja ennakko-odotusten mukaisten vastausten sijaan Ruoho antaa tieteellisempiä ja pohdiskelevampia vastauksia. Ehkäpä niitä sen vuoksi on täytynytkin leikellä edes jollain tapaa ohjelman muottiin soveltuviksi.

Skeptikot vain öljy-yhtiöiden asialla?

Skeptisiltä näkemyksiltä yritetään viedä pohjaa sillä, että ohjelmaan on otettu mukaan Jerry Taylor, joka aiemmin oli skeptikko ja toteaa öljy- ja hiiliyhtiöiden rahoittaneen silloin ”ilmastoskeptisessä liikkeessä” toimivia. Sittemmin Taylor on kokenut valaistuksen ja tehnyt täyskäännöksen, mutta toteaa itsekin, ettei ole mikään tiedemies. Hän sanoo olevansa hyvä puhuja ja voittavansa väittelyissä asiantuntevammatkin tahot sen ansiosta.

Ohjelmassa siis arvostellaan kovin sanoin skeptikkoja, mutta pidetään luotettavana henkilöä, joka aiemmin on ollut rahan vietävissä ja ehkäpä nyt haistellut, että näinä päivinä ilmastoalarmismilla on saavutettavissa suurempia summia. Olisi naivia uskoa esimerkiksi Al Goren hallinnoivan perustamansa Generation Investment Managementin kautta kestäviin liiketoimintoihin sijoittavia kymmenien miljardien eurojen rahastoja vain, koska on huolissaan ilmastosta.

Ruoho kommentoi asiaa niin, että totta kai rahakkailla tahoilla on mahdollisia syitä yrittää vaikuttaa erilaisiin asioihin, mutta olisi surullista, jos päästettäisiin jokin taho vaikuttamaan tieteeseen. Hän lisää tutkimustulosten tarkistamisen olevan tärkeää ja jos on epäilyksiä siitä, että tutkimukseen olisi vaikuttanut raha, niin tarkistuksessa pitää olla erityisen kriittinen. Kysymys on kuitenkin ennen kaikkea siitä, onko tieto oikeaa, ei siitä, kuka sen on esittänyt.

97 prosentin konsensus?

Seuraavaksi ruutuun marssitetaan Harvardin yliopiston tiedehistorian professori Naomi Oreskes, joka piti kummallisena, että ilmastonmuutoksen syistä olisi epäselvyyksiä. Niinpä Oreskes selvitti ”kuinka moni tutkimus oikeasti kiisti ihmisen vaikutuksen ilmaston lämpenemiseen” ja kävi läpi 1000 vertaisarvioitua tutkimusta, eikä löytänyt yhtäkään tutkimusta joka kiistäisi, etteikö ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta tapahtuisi. Tämä ei ole yllättävää. Eikä yllättävää ole myöskään, ettei tällaisesta narratiivista rakennetussa ohjelmassa ikipäivänä mainittaisi amerikkalaistutkijan sijaan Tekniikan tohtorin, Aalto-yliopiston dosentin Antero Ollilan tutkineen asiaa ja kirjoittaneen, kuinka 97,1 %:n konsensus manipuloitiin halutunlaiseksi.

Ollila toteaa konsensuksen perustuvan tutkimukseen, jossa käytiin läpi 11 944 tutkimusjulkaisun abstraktia, joiden perusteella tutkimukset luokiteltiin eri kategorioihin. Tutkijat luokittelivat 3896 sellaisiksi, joiden mukaan ihminen on syypää. Mutta tämä olisi vasta 32,6 %, joten otoksesta poistettiin 7930 tutkimusta, joissa ei oteta kantaa ihmisen rooliin. Todellisuudessa edes kaikki näistä 3896 tutkimuksesta eivät esitä, että ilmastonmuutos olisi ainoastaan ihmisen aiheuttama, vaan varauksettomasti vain 41 tutkimusta – eli 0,31 % – päätyi mainittuun lopputulokseen.

Edellä kuvattu ei tietenkään tarkoita 99,69 %:n olevan sitä mieltä, ettei ihmisen toiminnalla olisi ollenkaan merkitystä. Ollila toteaa suurimman osan maailman tunnetuista skeptikoista – itsensä mukaan lukien – kuuluvan kategoriaan, jossa ”todetaan ihmisten aiheuttavan globaalia lämpenemistä, mutta sen suuruusluokasta ei ole mitään tietoa”. Näin ollen ei ole mitenkään ihmeellistä, ettei Oreskes löytänyt suppeamman otoksensa joukosta ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen täysin kiistävää tutkimusta.

Onko sitten konsensuksella edes merkitystä? Ruoho toteaa konsensuksen olevan ”lähes kirosana tieteessä” ja yhden laadukkaan tutkimuksen voivan kumota 10 000 aikaisempaa tutkimusta. Samoilla linjoilla on Kilpisjärven biologisen aseman johtajan, professori Antero Järvisen siteeraama, 1900-luvun vaikutusvaltaisimpiin fyysikoihin lukeutuva Richard Feynman:

”Tieteellä ei ole mitään tekemistä konsensuksen kanssa. Konsensus on poliitikkojen toimintaa. Päinvastoin, tieteessä riittää, että yksi tutkija sattuu olemaan oikeassa eli hänen tutkimustuloksensa ovat luotettavia ja yhteensopivia reaalimaailman kanssa. Se, mikä merkitsee, on tulosten toistettavuus. Historian suuret tiedeihmiset ovat suuria juuri siksi, että he mursivat konsensuksen.”

Hieman kärjistäen voisi kysyä, että uskoisimmeko maan olevan edelleen litteä, ellei asiaa olisi kukaan koskaan saanut kyseenalaistaa? Tähän liittyen tosin eräs suosittu tapa esittää skeptikoita kyseenalaisessa valossa on yhdistää heidät pinnalla oleviin litteän maan teorioihin. Mutta näillä asioilla ei ole mitään tekemistä keskenään, siinäkään tapauksessa, että jostain löytyisi joku skeptikko, joka todella uskoo maan olevan litteä.

Ilmastopsykologin mukaan ”denialistit” usein epätasa-arvon hyväksyjiä

Lopuksi ääneen pääsee vielä ilmastopsykologian tutkija Kirsti Jylhä. Hänen mukaansa ilmastonmuutosta ”kieltävät” erityisesti feminismin ja maahanmuuton vastustajat. Myös Ruotsin yleisradioon liittyvä epäluulo nousi esille tutkimuksessa. Siinä vaiheessa on jo hieraistava korviaan, kun Jylhä vastaa myöntävästi kysymykseen, ovatko ”kieltäjät” ihmisiä, jotka muita useammin hyväksyvät epätasa-arvoisuuden. Hän on aiemminkin todennut ”kieltäjän” olevan ”useimmiten myös ihminen, joka uskoo siihen, että toisilla ihmisillä kuuluu olla toisia enemmän valtaa”.

Simo Ruohon näkemys on hyvin erilainen. Lähetykseen päätymättömässä haastattelun osiossa hän toteaa Ilmastofoorumin jäsenistöön kuuluvan ihmisiä ”laidasta laitaan kaikista ammattikunnista, kaikilla opiskelutasoilla”. Tietynlaista kaikkia yhdistävää piirrettä ei Ruohon mukaan löydy, ellei sellaiseksi halua laskea kiinnostusta ilmastoa kohtaan.

Kuinka hyvin allekirjoittanut vastaa MOT:n kuvailua?

Koskaan ei voi korostaa liikaa, etten missään tapauksessa kuvailisi itseäni denialistiksi. Mutta ellei takerruta näihin termeihin, niin omasta puolestani voin sanoa, etten ollenkaan sovi MOT:n ja Jylhän antamaan muottiin ”epäilyksen kylväjästä” oikeistopopulistina ja epäoikeudenmukaisuuden hyväksyvänä maksettuna puhujana. En ole tosin ilmastonmuutoksesta kirjoittanutkaan kuin ohimennen. Mutta kirjoittamistani artikkeleista en ylipäätään ole saanut tai edes odottanut saavani korvausta. Motiivina itselläni on totuuden- ja oikeudenmukaisuuden tavoitteleminen sekä yleinen kiinnostus, uteliaisuus ja huoli maailman menoa kohtaan. Toimittajan ammatissa toimivalle Rigatellille tai tutkija Jylhällekään ei uskoisi näiden asioiden olevan vieraita.

Tasa-arvoa olen aina kannattanut, mutta feministiksi en ole kokenut tarvetta itseäni luokitella ja todellinen tasa-arvo ei mielestäni toteudu esimerkiksi sukupuolikiintiöillä. En millään tavoin vastusta naisten kamppailua oikeuksiensa puolesta niin kauan kuin toiminta on asiallista, mutta äärifeminismiä vastaan toki olen aivan samalla tavoin kuin muitakin ääriliikkeitä. Maahanmuutto ei ole yksiselitteisesti joko hyvä tai huono asia, jota tulisi ehdottomasti joko vastustaa tai olla sen puolesta. Ei ole niin, että rajat tulisi pitää visusti suljettuna, mutta ei myöskään niin, etteikö maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista olisi voitava puhua leimautumatta rasistiksi.

Puoluetoiminta ei nykyisellään herätä oikein minkäänlaista kiinnostusta ja olenkin äänestänyt eri puolueiden ehdokkaita melkeinpä laidasta laitaan. Puolueiden näkemykset eivät joko merkityksellisesti eroa tai sitten vaihtelevat paikoin äärilaidasta toiseen, mutta yhdenkään puolueen ohjelma ei kokonaisuudessaan puhuttele. Puoluepolitiikassa myös keskitytään oikeiden asioiden kustannuksella aivan liiaksi oman puolueen erinomaisuuden ja vastapuolueiden ala-arvoisuuden esille tuontiin.

Tuttavapiiristäni löytyy sekä vasemmistoa että oikeistoa kannattavia. Itse olin nuorempana oikeistopopulismin sijaan hitusen enemmän kallellani vasemmalle kuin oikealle ja ydinvoimaa vastaan. Ruotsin yleisradiota en osaa kommentoida, mutta ainakaan Yleä kohtaan luottamusta ei lisää tässä artikkelissa käsitellyn kaltaisen ohjelman esittäminen.

Luonto on aina ollut itselleni tärkeä, mutta ilmastonmuutos ei parikymmentä vuotta sitten kiinnostanut teemana erityisen paljon ja arvelin väitteiden ihmisestä sen aiheuttajana pitävän paikkansa. Olin jopa hieman kummissani, kun lukion biologian ja maantiedon opettajamme kehotti suhtautumaan kriittisesti lausuntoihin, joiden mukaan ennen kaikkea ihmisen toiminta saa ilmaston lämpenemään. Reilu kymmenen vuotta sitten ilmastonmuutos alkoi herättää mielenkiintoa median kertoessa sen olevan aina vain pahempi uhka ja johtavan lopulta ihmiskunnan tuhoon.

Kun asiaan perehtyi laajemmin, alkoi vaikuttaa siltä, ettei kyse olekaan niin päivänselvästä asiasta, vaan ilmastoon vaikuttaa valtavan paljon ihmisestä riippumattomia asioita, joiden vaikutukset voivat lopulta ollakin paljon suuremmat kuin ihmisen, eikä lämpeneminenkään välttämättä tapahdu mallinnusten mukaisesti. Luonnontieteisiin liittyvää asiantuntemusta itselläni ei ole. En siis ole lähtenyt itse aiheesta enemmälti kirjoittamaan, koska siihen pestiin löytyy Suomestakin runsain määrin pätevämpiä henkilöitä. Mutta vaikka olenkin enemmän tyytynyt seuraamaan keskustelua, ei siihen osallistuminen tulisi vaatia asiantuntijuutta, eikä omien näkemysten esittämisen tulisi johtaa paheksunnan kohteeksi päätymiseen.

Lisää keskustelua kaivataan

Johtui ilmastonmuutos sitten mistä hyvänsä ja oli sen voimakkuus mitä tahansa, ei päästöjen vähentäminen toki ole paha asia, mutta jokin järki ja maltti siihen tähtäävissä toimissa tulisi säilyttää. Sillä vaikka ihminen on aina onnistunut kehittämään entistä paremmin toimivia teknologisia ratkaisuja, ei niiden kehittämistä edistä se, että joutuisimme palaamaan takaisin lähtöruutuun kivikaudelle tai ettei muiden, kenties akuutimpien ympäristöongelmien ratkaisuun riittäisi enää resursseja.

Vihreät vastustavat sekä ilmastonmuutosta että ydinvoimaa. Vaikka itsekin edelleen näen ongelmana ydinjätteet ja sen, että ydinvoiman varjolla suurvallat mahdollisesti keskittyvät uuden sukupolven ydinaseiden kehittämiseen, on ydinvoima tällä hetkellä – parempia innovaatioita odotellessa – jonkinlainen välttämätön paha, jos halutaan vähentää päästöjä.

Yhden ydinvoimalan korvaamiseksi tarvittaisiin satoja tai joidenkin laskelmien mukaan jopa yli tuhat tuulivoimalaa. Tuulivoima on epätasaista ja käsittääkseni vaatii rinnalleen usein epätaloudellisella tavalla kaasuvoimaloissa tuotettua varavoimaa. Se ei ole myöskään taloudellisesti kannattavaa toimintaa, joten sen jälkeen kun tukia ei enää makseta, ovat tuulivoimalat monesti jääneet lahoamaan paikalleen miljöötä pilaamaan. Eikä pidä unohtaa niiden vaarallisuutta siivekkäille luontokappaleille. Hannu Yli-Karjanmaa – joka valtioterrorismia käsittelevillä sivuillaan nosti usein esille myös ilmastonmuutokseen liittyviä teemoja – on todennut osuvasti, että samalla kun ”vihreät ovat kovin vihaisia metsästäjille ja poromiehille, kun he ampuvat kotkia”, niin ”vihreä tapa tappaa on hakata kotkat kappaleiksi kesken lennon”.

Toisin kuin MOT antaa ymmärtää, ihmisen rooliin ilmaston lämpenemisessä skeptisemmin suhtautuvat eivät ole epäoikeudenmukaisuutta kannattavia oikeistopopulisteja, mutta eivät myöskään ympäristöstä ja luonnosta piittaamattomia. Edellä mainittu Yli-Karjanmaakin on kertonut olleensa ”pienestä pitäen luonnonystävä”. On harmillista, että verorahoin toimiva Yleisradio sortuu antamaan näin yksioikoista kuvaa skeptikoista. Kauas on myös tultu niistä ajoista, kun MOT tutki ilmastotutkijoiden eliitin likaisia temppuja 10 vuotta aiemmin. Nykypäivänä mitään vastaavaa kriittisyyttä lienee turha odottaa Ylen taholta.

MOT:n ohjelmassa vilahtaa klippi AlfaTV:n ilmastonmuutosta käsittelevästä ohjelmasta, jossa vieraana ovat Simo Ruohon lisäksi Ilmastopaniikki-kirjan koonnut ja aikanaan MOT:täkin tuottanut toimittaja Matti Virtanen sekä Ilmatieteenlaitoksen tutkimusprofessori Timo Vihma. Joku voisi sanoa, että kokoonpano on epätasainen, kun paikalla on ainoastaan yksi ensisijaisesti ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen uskova. Mutta tämän kaltaista ohjelmaa, jossa keskustelijat saavat asiallisesti ja hyvässä hengessä sanoa sanottavansa ilman, että vastauksia leikellään jälkikäteen propagandahengessä, seuraisi mielellään Ylenkin kanavilta.

Ruoho painottaa, että keskustelua tarvittaisiin lisää. Ilmastofoorumi pyrkii omalta osaltaan yhdistämään eri leireihin jakautuneita keskustelijoita ja parantamaan tulehtunutta keskusteluilmapiiriä, jossa kaikki eivät enää puhu samaa kieltä edes ilmastonmuutoksen määritelmän suhteen. Sen sijaan keskustelua ei edistä Ylen toisenlaisen näkemyksen omaavien leimaaminen ”denialisteiksi”, ”oikeistopopulisteiksi” ja ”epätasa-arvon hyväksyjiksi” , jota nykytermein maalittamiseksikin voisi kutsua.

Artikkelikuva Jan van Kessell (1626–1679): The Mockery of the Owl (pöllön pilkkaaminen)

95 KOMMENTTIA

 1. Tieteessä ei harrastelijoilla ja mielipiteiden ilmaisijoilla ole mitään roolia. Tieteellinen metodi perustuu laatuarvioitujen menetelmien mukaisilla tutkimuksilla saatuihin tuloksiin mitkä läpäisevät metodinsa ja aineistonsa vertaisarvioinnin. Jokaisella ammattitutkijalla on mahdollisuus osallistua tähän tiedeyhteisön ylläpitämään tieteelliseen metodiin. Mielipidekirjoitukset eivät koskaan näy eivätkä vaikuta tieteeseen. Opettaja Simo Ruoho ei ole tieteenharjoittaja vaan häntä kuultiin MOT-ohjelmassa juuri tällaisena diletanttina joka haluaisi tulla kuulluksi ilman tutkimustuloksia. Ei häntä tietenkään kuultu tutkijana vaan juuri ”ilmastoepäilyn kylväjänä”. Tällaiset harrastelijat eivät häiritse tutkimusta mutta he eivät myöskään saa propagandaansa esiin tieteen piirissä. Ilmastonmuutos on ollut varsin voimakkaasti kaupallisten lobbaajien (öljy- ja energiateollisuus) propagandan kohteena mutta on turha kuvitella, että he pystyisivät vaikuttamaan tieteenalaan mitenkään. Toisaalta he voivat aiheuttaa vahinkoa tieteen soveltamiseen ja tässä tapauksessa ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sen vaikutusten eliminointiin – eli tärkeään ilmastopolitiikkaan. Ilmastopolitiikka taas on mm. IPCC:n toimialaa ja tämä organisaatio käyttää hyväkseen tieteellistä tietoa – ei harrastelijoiden mielipiteitä.
  Alalla on paljon myös professoreita ja tohtoreita jotka kuitenkaan eivät ole saaneet julkaisujaan painettua – jotkut heistä ovat siksi katkeria tiedeyhteisölle. Neuvoni alan vertaisarvioijana on, että on vain pyrittävä tekemään tieteellistä tutkimusta ja kiinnitettävä huomiota työn aineistoon ja metodiikkaan sekä suhdetta aikaisempaan tutkimukseen. Julkaistuna ne ovat sitten osa ns. ”tiedeyhteisön käsitystä” ja tulevat siellä hyväksytyiksi tai hylätyiksi aikaa myöten. Ilmastofoorumi on heikkotasoisten harrastelijoiden kerho missä kierrätetään kelvotonta materiaalia ja useimmiten kansainvälisten humbuukisivustojen tekaisemia ”julkaisuja”. Sellainen aineisto kannattaa unohtaa heti alkujaan. Maailmassa on valtava määrä eri tieteenalojen ammattilaisia jotka tietävät miten pitää toimia ja he tuntevat oman alansa tieteelliset ongelmat. Miettikäähän mitä tapahtuisi jos maailma toimisi niin, että harrastelijat pääsisivät vaikuttamaan tutkimukseen tai muuhun korkean ammattitaidon asioihin valetutkijoina, valelääkäreinä, valepilotteina, jne.

  • ”Miettikäähän mitä tapahtuisi jos maailma toimisi niin, että harrastelijat pääsisivät vaikuttamaan tutkimukseen tai muuhun korkean ammattitaidon asioihin valetutkijoina, valelääkäreinä, valepilotteina, jne.”

   Ikävä kyllä näin tuntuu juurikin nykypäivänä olevan. Erityisesti kun tutkii ja tarkastelee valtamedian tapaa uutisoida, ts. kertoa ns. ”faktoja” maailmalta. Se, että aina siteerataan, tuodaan samoja kasvoja television ruutuun puhumaan samoista totuuksista, ei ole tiedettä. Se on propagandaa sanan varsinaisessa merkityksessään. Ja noista IPCC:n toimintatavoistakin voidaan olla montaa mieltä. Kertooko sinulle esimerkiksi termi ’romutettu lätkämaila’ mitään? Ja mikä on tuota ”tärkeää ilmastopolitiikkaa”, jota mainostat viestissäsi?

   • Ja kiitos Mika Salmelle taas mielenkiintoisesta kirjoituksesta. Itsekin törmäsin aiheeseen Myytinkertojien sivuilla.

    • Samu Seppälän kommentti iski asian ytimeen. Vallitseva tiede edustaa propagandaa… se jos mikä on pseudotiedettä sanan varsinaisessa merkityksessä!

     • Tiede on pseudotiedettä – LOL. Väite että tiedeyhteisöt kusettavat joukolla on lähtöisin energiateollisuuden maksamista ajatuspajoista. Jostakin syystä moinen valeuutinen on mieluinen monelle asioista vähemmän perillä oleville. Siitä kai ilmastodenialistisen materiaallin suosi kumpuaa täällä Suomessakin johon öljy- ja hiilirahaa tuskin paljoa amerikoista asti jaellaan..

    • Pateettista on ensiksi uskoa energiateollisuuden maksamiin äänitorviin ja sitten huudella ”ad hominem” kun nämä kytkökset paljastetaan.

     • Ilmastonmuutos business on liikevaihdoltaan niin paljon suurempi, kuin Suomen energiateollisuus, että tiedosta on erotettava ensin Tosi ja Epätosi, ja sen jälkeen propagandistit. Ei ihmekään Punkari, näin kirjallisen antisi perusteella, että akateeminen maailma puristi sinut ulos, kuin finnin.

     • Hiili- ja öljyteollisuus on triljonien business. Nyt tiedetään että he ovat rahoittaneet ilmastodenialismia sadoilla miljoonilla. Suomalainen ilmastodenialismi kierrättää ko. maksettuja valeuutisia ”ilmastorealismina”. Ruohonjuuritason masinoitumista ilman rahallista korvausta?

     • Kannatan hajasijoitettua kansalaislähtöistä bio-energiantuotantoa, mikä voidaan käynnistää yksinkertaisesti lakimuutoksella, murtamalla ALKO:n monopoli. Sitä ennen vastustan kaikkia keskitettyjä ratkaisuja, jotka heikentävät elintasoani ja tuovat lisärasitteita. Koska ”ilmastonmuutos busineksen” yleisesti tunnetut ehdotukset ovat käytännön tyranniaa parhaimmillaankin, en näe verorasituksen ja rajoituksien lisäämisen tuovan yksityishenkiöille nyt tai tulevaisuudessa mitään lisäarvoa.

  • Mikä osuus rahoittajilla on tutkimuksen scopeen, laatuun ja jopa lopputuloksiin. Jokuhan aina maksaa ne tutkimukset.

   Oma maalaisjärkinen analyysini nykytilasta vaikkapa jenkkilässä, suurimmassa ja kauneimmassa tutkimuksen mekassa on se että rahalla saa sitä mitä tilaa. Se porukka, joka useaa toimialaa pitää näpeissään hyötyy ihmisen peloista. On se terrorismin pelkoa tai ilmastopelkoa, tavoite on tulovirrat omille pyrkimyksille hallita yhä lisää ja kuuliainen pelokas kansa.

   9/11 ”tutkimukset” eräänä ääriesimerkkinä. Kun ei anneta tutkimukselle rahaa ja kontrolloidaan vahvasti rajaamalla tutkimuksen scope, lopputulos on varma. Lisäksi omissa näpeissä oleva valtamedia auttaa merkittävästi asenteiden muokkauksessa. Toki ilmastoteemassa tutkimus ei ihan yhtä simppelisti ole hallittavissa, mutta periaate.

   • Myös tutkijat ovat pelkkiä tavallisia ihmisiä ja siksi riippuvaisia rahoituksesta ja urallaan etenemisestä. Niinpä markkinoille syntyy luontainen kysyntä tutkijoille, jotka ovat valmiita tekemään tieteellisiä tutkimuksia tarkoitushakuisesti. Tällaisessa tilanteessa koko tieteellinen menetelmä käännetään päälaelleen. Poliittisia tai kaupallisia tarkoitusperiä palveleva ”totuus” synnytetään jo ennalta markkinamiesten palavereissa. Tutkimuksen rahoittaja, esimerkiksi monikansallinen suuryritys, saattaa hankkeen alussa kertoa tutkimusprojektin vetäjälle, minkälaista tieteellistä tulosta tutkimuksella haetaan. Saatuaan tilauksen tiedemiehen tehtäväksi jää sellaisen koejärjestelyn toteuttaminen, joka johtaa rahoittajaa miellyttävään lopputulokseen ilman, että tutkimus vaikuttaa suoralta kädeltä epätieteelliseltä. Näin tutkijan ja tieteellisen menetelmän tehtäväksi jää ennalta päätetyn ”totuuden” tieteellistäminen.

    • Vuodelta 2012:

     otsikko: Globaalilla lamalla ilmastonmuutosta vastaan

     Toimittaja: Riikka Söyring

     Verkkomedia

     Eräänä maailman merkittävimpänä ilmastotutkijana pidetty Kevin Anderson ilmaisee vakavaa huoltansa ilmastonmuutoksesta. Andersonin mukaan olemme ”ohittaneet kynnyksen hyväksyttävän ja vaarallisen ilmastonmuutoksen välillä.”

     Anderson kirjoittaa: ”Jos emme ole rehellisiä tilanteen suhteen, jatkamme olemalla tekemättä mitään, millä olisi merkitystä. Jatkamme niitä samoja tehottomia ja hyödyttömiä poliitikoita, joita olemme noudattaneet viimeiset kaksi vuosikymmentä.”

     Sovittu kahden asteen tavoite, toisin sanoen maan lämpötila ei saa nousta kahta astetta enempää, ei riitä mihinkään, Anderson toteaa. Andersonin mukaan nykymenolla ja nykyisten päästöalennuslupausten toteutuessa olemme jo paljon ennen vuosisadan loppua yli 4 astetta esiteollista aikaa lämpimämmässä maailmassa, mikä tuhoaisi suurimman osan ekosysteemeistä. ”Aika on loppumassa” eikä päästöjä ehditä saada alas energiantuotantoteknologian muutoksilla.

     Ratkaisuna Anderson esittää suunniteltua talouslamaa vanhoissa teollisuusmaissa.

     Kevin Anderson työskentelee Manchesterin yliopiston Tyndall Centre for Climate Research -tutkimuskeskuksessa.

     Toimittajan kommentti:

     Tässä joutuu taas pohtimaan, mikä mahtaa olla NATO:n pommituslentojen tai vaikkapa meneillään olevan Israel- Gaza -konfliktin hiilijalanjälki. Tai parin ilmastokonferenssin?

     Lähteet:

     Kevin Anderson: Climate change going beyond dangerous – Brutal numbers and tenous hope http://www.whatnext.org/resources/Publications/Volume-III/Single-articles/wnv3_andersson_144.pdf

     Kevin Anderson: Real clothes for the emperor: facing the challenges of climate change

     http://www.indymedia.org.uk/media/2012/11//502640.pdf (diasarja kaavioita)

     Sitaatti päättyy. Nyt ollaan Kevin Andersonin toivomassa tilanteessa. Lama on selvästi tahallaan aiheutettu ts. se oli jo tulossa arvopaeristamisten seurauksena taantuman päällä, ja nyt sen annettiin ilmetä.

   • Jo 2011 kuultiin että

    Daily Mail: Korruption löyhkä on tyrmäävä!

    Brittilehti Daily Mail kirjoittaa uusimmasta ilmastonmuutos -skandaalista. Daily Mailin mukaan uusi, 5000 viestiä käsittävä vuoto East -Anglian yliopiston tiedemiesten kirjeenvaihdosta osoittaa tiedemiesten poistaneen todisteita, joiden mukaan ilmastonmuutos ei olisikaan ihmisen aiheuttama. Viesteissä tutkijat muun muassa pohtivat, mitä tapahtuu ”jos ihmiset saavat selville, että ilmaston muutos on aivan normaalia fluktuaatiota? Nehän tappavat meidät!”

    Asiantuntijat olivat saaneet määräyksen tulla ”esiin vahvan viestin kanssa” sekä Yhdysvaltain että Iso -Britannian hallitukselta, Daily Mail kertoo.

    East -Anglian yliopistoa syytettiin jo aiemmin ”todisteiden hieromisesta” vuonna 2009. Uusi vuoto – vaikkakin samaa vuosikertaa aiempien kanssa – osoittaa toiminnan olleen systemaattista, ja että tutkijat tiesivät julkaisemiensa raporttien olleen rakennetun väärille päätelmille ja lähestymistavoille, pohtii Daily Mail.

    Professori Phil Jones, joka työskentelee YK:n ilmastopaneeli IPCC:ssa kirjoittaa vuodetuissa viesteissä: ”Kaikki työ, jonka olemme tehneet, on tehty saamiemme apurahojen varassa – ja ne täytyy piilottaa huolella… Olen keskustellut tästä erään päärahoittajan (Yhdysvaltain energiaministeriö) aiemmin, ja he ovat iloisia, jos emme julkaise mittausasemilta saatua alkuperäistä dataa.” sekä toisessa viestissä: ”Minulle on kerrottu, että ilmastopaneeli IPCC:ta ei velvoita kansalliset säädökset tiedon saannin vapaudesta. Eräs tapa suojata itsensä ja kaikki AR5:ssa työskentelevät, on tuhota kaikki viesteily prosessin päätyttyä.”

    Eräs kirjeenvaihtoon osallistuneista tiedemiehistä kirjoittaa: ”Lähettämäsi kaavio on hyvin petollinen…Minusta tiedettä manipuloidaan poliittisista syistä, mikä ei pitkällä tähtäimellä ole kannaltamme järkevää.”

    Erään ilmastoraportin päälaatija, Jonathan Overpeck viestii: ”Temppu on siinä, että päätetään mikä on pääviesti, ja käytetään sitä ohjaamaan arvioita siitä, mitä jätetään (raporteista) ulos ja mikä otetaan mukaan.”

    Julkaistu kirjeenvaihto maalaa selvän kuvan tiedemiehistä, jotka käyttivät dataa valikoiden ja tekivät yhteistyötä poliitikkojen kanssa, jotka väärinkäyttivät tieteellistä aineistoa. Kirjeet selventävät hallitusten osallisuutta skandaaliin, Daily Mail toteaa.

    The Guardianille puhunut professori Mann sanoo: ”Osa näyttää olevan minun kirjoittamiani, mutta ne on irrotettu kontekstistaan.”

    Poliisi tutkii asiaa.

    Oregonin yliopiston tutkija Andreas Schmittner ryhmineen on julkaissut uuden tutkimuksen, jonka päätelmien perusteella ilmastoaktivistien ilmestyskirjanomaiset tuhon ennustelut ovat liioiteltuja. Tutkijaryhmä pitää +10 asteen lämpötilan nousua epätodennäköisenä, maksimi nousu on todennäköisemmin + 2.6 astetta.

    Ihmisen osallisuus lämpötilan nousuun ei ole täysin yksiselitteisen varmaa.

    http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2066240/Second-leak-climate-emails-Political-giants-weigh-bias-scientists-bowing-financial-pressure-sponsors.html
    http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2065954/Climate-change-fears-exaggerated-say-scientists-claim-apocalyptic-predictions-unlikely.html

  • Hei Punkari. Olen toistuvasti kysynyt sinulta lähdeaineistoa Tiibetin ylänköjen lämpötilahistoriaan, jonka kerroit analysoineesi sadalta vuodelta löytämättä siitä luonnollista syklisyyttä.

   Omassa raportissanne on edelleen lähdemainintana ainaostaan ”they are downloadable from the internet”, ilman edes aineistonne nimen mainintaa. Tämmöinen julkaisu ei tietenkään läpäisisi tieteellistä vertaisarviontia, mutta olisin joka tapauksessa kiinnostunut minkö datan analysoit, ja miten, toistaakseni tuloksesi. Kiitos siis jos linkität lähdedatan ja metodin. Voit myös lähettää ne sähköpostitse (osoite artikkelissa linkitetyllä blogillani).

   Kuuntele toki myös koko alkuperäinen haastattelu, että voit korjata virheelliset käsityksesi MOT lähetyksestä jota yllä oleva artikkeli käsittelee. https://www.youtube.com/watch?v=U_CBqxjxngA

   • […] Omassa raportissanne on edelleen lähdemainintana ainaostaan ”they are downloadable from the internet”, […]

    Medialukutaitoon kuuluu, että jos artikkelissa ei mainita tarkistettavissa olevia lähteitä (tutkimuksen/henkilön/julkaisun nimi, siteeratun lähteen nimi jne) sen voi skipata saman tien roskakoriin.
    Jos artikkelissa käytetään sellaisia epämääräisyyksiä kuten ”asiantuntijat sanovat” mainitsematta yhdenkään nimeä tai ”anonyymina puhunut asiantuntija/viranomainen/sotilaslähde jne” ilmoittamatta mitään tarkistettavissa olevaa, lukemisen voi lopettaa siihen todeten nähneensä agenda-materiaalia.

    ———
    Kiitos Simo Ruoho tekemästäsi työstä. On hienoa, että asioista kiinnostuneille on tarjolla keskustelufoorumi, jonne pääseminen ei vaadi asiantuntijastatusta.

   • Hei Simo Ruoho,

    Yle näyttää sinun kohdallasi rikkoneen omia periaatteitaan vastaan:

    ”Ihmiset ansaitsevat luotettavaa tietoa. Ylen journalismi tarjoaa paikkansapitävää tietoa tilanteessa, jossa perättömyyksien ja virheellisten tulkintojen tahallinen ja tahaton levittäminen ovat yleistyneet. Ylen journalismiin pitää voida luottaa. Tarjoamme ihmisille tilaisuuden kuulla toisia ja tulla kuulluiksi. Työskentelemme sen puolesta, että tavoitamme eri tavoin ajattelevat. Luomme heille mahdollisuuksia löytää keskinäistä ymmärrystä, vaikka he olisivatkin asioista eri mieltä. Rakennamme ja välitämme elämyksiä, joiden äärellä Suomessa asuvat voivat tuntea yhteisyyttä. Olemme läsnä kaikkialla Suomessa ja kerromme maailmasta journalistisen harkintamme perusteella olennaisen.”

    ”Korjaamme virheemme avoimesti ja viipymättä”

    ”Kohtelemme ihmisiä kaikissa oloissa tavalla, joka kunnioittaa heidän ihmisarvoaan. Toimimme oikeudenmukaisesti. Emme ruoki syrjintää emmekä vihanlietsontaa ketään ihmistä tai mitään ihmisryhmää kohtaan.”

    ”Rakennamme tiedolle, emme mielikuville. Kerromme kokonaisuuden kannalta olennaiset asiat. Emme valikoi faktoja tai käytä niitä tarkoitushakuisesti.”

    ”Emme käsikirjoita ajatuksia haastateltavien suuhun tai lukitse heitä tiettyyn rooliin. Välitämme yleisölle sen, mitä haastateltava oikeasti tarkoittaa”

    ”Emme tuo uutissisältöihimme omia asenteitamme tai mielipiteitämme. Yleisö päättää itse, miten asioista ajattelee.”

    ”Käytämme kuvaa, ääntä, grafiikkaa ja tekstiä vastuullisesti ja niin, etteivät ne synnytä totuudenvastaisia mielikuvia.” jne

    https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/05/16/ylen-uutis-ja-ajankohtaistoiminnan-journalistiset-periaatteet-2018-2020

  • Tutkimustulos onnaina tutkimuksen btekijjän mielipide,viis mistään laatuvaatimuksista

  • ”Tieteessä ei harrastelijoilla ja mielipiteiden ilmaisijoilla ole mitään roolia.” Onpas ylimielistä norsunluutornista julistettavaa saarnaa meille tavallisille mitättömille kansailisille. Noilla mulkeromaisilla mielipiteilläkö tieteen arvovalta kansalaisten silmissä sitten kasvaa? Tieteeseen niinkuin kaikkeen inhimilliseen toimintaa liittyy intentio, joka perustuu arvoihin, arvokäsityksiin ja maailmankuvaan.

   Otetaanpa esimerkiksi nyt kovasti ajankohtainen epidemiologia. Mitkä ovat tuota tieteenalaa tai sen tulosten soveltamista hallitsevat intentiot tai intressit? Korona-kriisin yhteydessä on esitetty laajasti epäilyksiä siitä, etteivät esitetyt ennustemallit ja toimenpidesuositukset vastaa todellisuutta. Epidemiologia toimii kapealla sektorilla eikä se voi ottaa toimenpidesuosituksissaan huomioon arvokysymyksiä. Esimerkiksi sitä, onko ihmisten vapaus tärkeämpi asia kuin heidän väestötasolla tarkasteltava terveytensä? Päätöksiä tekevillä tahoilla on taipumus kuunnella niitä asiantuntijoita, joiden esittämät mallit tukevat heidän mielihalujaan. Nyt ollaankin nähty ”vapaissa” länsimaissa runsaasti pikkuhitlereitä asettamassa poikkeustilalakeja, jotka ajavat ihmisten perustuslaillisten oikeuksien yli mennen tulleen.

   Miksi kansalaisten tulisi nyt edes rahoittaa tiedeyhteisöjä, jotka suhtautuvat heihin halveksuen ja ylimielisesti, kuten Tri Punkari nyt häpeilemättä tekee? Toisaalta tiedeyhteisöjen rahoitus on aina vain enemmän ajautunut isojen ja poliittisesti vaikutusvaltaisten korporaatio-klustereiden vaikutusvallan piiriin kuten lääketieteessä on käynyt. Koululääketieteen hyljeksimien pehmeiden hoitomuotojen suoranainen vainoaminen on yksi esimerkki tästä. Jos raha ei kilahda ’Big-Parman’ kirstuun, niin silloin ei ruumiskaan tai mieli voi tervehtyä.

   Tiede on kuin uskonto, joka omaamansa oikeaoppisen maailmakuvan kautta hallitsee todellisuutta ja omaan täten jumalallista arvovaltaa ulottaen näkemyksensä aina arvokysymyksiin asti. Tämä pikku jumalien leikkiminen on tiedemiesten ja tiedeuskovaisten vastenmielisin piirre.

  • JOS herra Punkari on sitä mieltä että on ”tiedemies” tai tietää miten tiedeyhteisö toimii niin silloin hän tietää että jos YKSIKIN on erimieltä niin silloin väittämä ei ole totta.

   Ja kun tämä tiedetään ja 15 000 tutkijaa on sitämieltä että ilmaston lämpenemistä ei ole olemassa, niin silloin sitä ei teideyhteisön mukaan ole olemassa.

  • > Miettikäähän mitä tapahtuisi jos
   > maailma toimisi niin, että harrastelijat
   > pääsisivät vaikuttamaan tutkimukseen
   > tai muuhun korkean ammattitaidon asioihin
   > valetutkijoina, valelääkäreinä,
   > valepilotteina, jne.

   Entäpä poliitikkoina?

   Poliitikothan se rahan kohdentavat “tiede”yhteisöjen käyttöön ja viime kädessä päättävät mitkä tutkimukset tarvitsevat “jatkorahoitusta”.

   Onneksi meillä ei sentään politiikkaan päästetä tavallista kansaa saatikka sitten kuunnella kansan mielipidettä. Harrastelijat, populistit ja tavallinen kansa pidetään tiukasti sivussa päätöksenteosta.

   Mielestäni tieteen rahoitus on aivan liian keskittynyttä. Monen yliopiston ainoa rahoittaja on valtio ja tuloksetkin ovat sen mukaisia.

   • Valtiot rahoittavat yhä vähemmän tutkimusta. Rahoitusvastuu on yksityistetty. Esimerkiksi säteilyturvaraja-arvoista lausuntoja antava ICNIRP on teleoperaattoiden, mobiiliteollisuuden ja datakauppa-yhtiöiden rahoittama. ICNIRPin arvioinnit perustuvat melkein kokonaan em. rahoittajatahojen maksamiin tutkimuksiin.

    ICNIRP ei siis oikein voi sanoa, että linkkimastot ym. olisivat millään lailla haitallisia ympäristölle tai vaaraksi ihmisten terveydelle, muuten ICNIRP lakkaa olemasta.

  • Tässä ”tieteellisiin” tutkimuksiin ja raportteihin perustuvassa ilmastoalarmistisessa artikkelissa on sana ”could” eli ”voi” tai ”saattaa” 25 kertaa:

   https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0

   Se kuvastaa hyvin koko nykyistä ilmastonmuutokseen liittyvää yliampuvaa keskustelua; hirveä määrä oletuksia ja uskomuksia katastrofaalisista skenaarioista, jotka perustuvat muka tieteeseen. Mutta se, että jotain tutkimusta sanoo tieteeksi, ei tee siitä automaattisesti tiedettä, ja varsinkin ilmastonmuutoksen kohdalla näyttää siltä, että kaikenlainen suoranainen pseudotiedekin pääsee myös vertaisarvioijien seulan läpi. Sanotaan että joukossa tyhmyys tiivistyy, ja niin voi olla myös vertaisarvioijien kohdalla, he ovat ihmisiä siinä missä muutkin.

  • Kummasti TIETEELLE kuitenkin kelpaavat ”amatöörien” tekemät havainnot esimerkiksi eksoplaneetoista. Ja uskallampa väittää, että lähes jokainen Punkarin tarkoittama tiedemies, häntä toki mukaanlukematta on joskus ollut itsekin Simo Ruohon kaltainen poikkeuksellisen perehtynyt amatööri. Tunnen myös hyvän joukon aivan kaistapäisiä ammatttitiedemiehiä, nimiä mainitsematta. Heidän hulluudestaan kertovia anekdootteja on Netti täynnä. Esimerkkinä vaikkapa kotimainen akateemikko Erkki Laurila, jonka mielestä Suomeen tarvittaisiin ehkä yksi (1) mutta mahdollisesti jopa kaksi (2) tietokonetta.

  • Ilmaston samoin sään ennustaminen pitkällä tähtäimellä on yhtä vaikeaa tieteilijöille kuin tavalliselle sään ja ilmaston muutoksen spekuloijallekin. Kaikki voi ilmastosta puhua mitä tykkää kun se ei vaikuta ilmsstoon mitenkään.

  • Bill Gatesille Co2-pelko on mahdollisuus myydä tietokoneita ja teknologiaa, joihin hänen säätiönsä on sijoittanut.
   Etätyötä tekevä tarvitsee pelit ja vehkeet, patentoidut sellaiset; Bill tienaa isot rahat jokaisesta etätyötä tekevästä.

  • Tolkun ihmiset ovat tieteen kannalla eivätkä tiedevastaisia. Sitähän se Gretakin sanoo että kuunnellaan niitä tiedeyhteisöjä.

   • Puhutko siitä ruotsalaisesta pikkutytöstä, joka on valjastettu ”joidenkin” toimesta keulakuvaksi surkuhupaisaan sirkukseen? 😀

   • Ei mitään uutta auringon alla…

    ”MAAPALLOLTA on vaikea kuvitella elämälle vihamielisempää paikkaa kuin Etelämanner. Sisämaan lumitasangoilla ja vuorilla selviytyvät vain mikrobit.

    Syvältä jään alta löytyy todisteita ajasta, jolloin oli toisin. Dinosaurusten aikaan liitukaudella 90 miljoonaa vuotta sitten Etelämanner oli vehreä.

    Antarktiksella kasvoi samankaltaista sademetsää kuin nyt Uudessa-Seelannissa, ja meren pintalämpötilat olivat jopa 35 astetta. Ilmakehässä oli niin paljon hiilidioksidia, että koko planeetta oli paljon nykyistä lämpimämpi. […]
    Manner oli niin lämmin, että jopa etelänavan tienoilla oli vehreää kasvillisuutta. Jo tuolloin Etelämanner oli hyvin lähellä nykyistä sijaintiaan, joten lauhkea sademetsä on rehottanut jopa talven pimeydessä. […]
    Kolmasosan vuodesta metsä havisi pilkkopimeässä ja kesti kaamoksessa, koska talvellakaan ei ollut kylmää. Vuoden keskilämpötila etelänavankin tienoilla oli 13 astetta.

    TÄMÄ tarkoittaa myös, ettei Etelämantereella ollut tuolloin jäätikköä lainkaan. Merenpinta oli peräti 170 metriä korkeammalla kuin nykyisin. Suuri osa tuolloisesta Pohjois-Amerikasta, Pohjois-Afrikasta ja Euroopasta oli veden peitossa.

    Muinaisten sinilevien tuottamia kemikaaleja analysoimalla tutkijat saivat selville, että Etelämantereen järvet ja joet ovat olleet mukavan lämpöisiä, keskimäärin noin 20-asteisia.

    Kesän keskilämpötila 82. eteläisellä leveyspiirillä oli niin ikään parikymmentä astetta. Vuotuiset sademäärät olivat samaa luokkaa kuin Brittein saarilla.

    Jotta tämä oli mahdollista, ilmakehässä täytyi olla mahdollisesti jopa 1 700 tilavuuden miljoonasosaa hiilidioksidia, neljä kertaa nykyinen määrä.

    Tiedetäänkin jo, että liitukaudella oli poikkeuksellisen lämmintä ja hiilidioksidia on ollut ilmakehässä paljon.

    DINOSAURUSTEN ajan jälkeen mantereet jatkoivat hiljaista liikettään ja Etelämanner alkoi vähitellen jäätyä.

    Merivirtojen ja hiilen kiertokulun muutokset vähensivät ilmakehän hiilidioksidia ja ilmasto viileni. Viistoista miljoonaa vuotta sitten Etelämantereella oli paikoittain vielä karua tundraa, mutta sittemmin manner on ollut täysin jään peitossa.
    liitukautisiin lukemiin.”

    https://www.hs.fi/tiede/art-2000006467403.html

    Nature-lehden juttu johon HS viittaa https://www.nature.com/articles/s41586-020-2148-5

 2. Suomessa yksityishenkilöillä on oikeus valmistaa vain käymisteitse mietoja alkoholiseoksia. Mikäli tislaaminen olisi laillista ja ihmisillä olisi oikeus valmistaa omia etanoli ja eetteri valmisteita nykyteknologiaa hyväksikäyttäen, huomattava osa haja-asutusalueista olisi energiaomavaraisia. Tämä ei kuitenkaan sovi poliitikoille, koska se merkittävästi heikentäisi heidän ylivaltaansa kansalaisiin nähden ja aiheuttaisi suurta skeptisyyttä ”suurten johtajien” esittämiin keskitettyihin ratkaisuihin. Myöskään energiayhtiöt tuskin mieltyisivät lobbareineen ja kampanjarahoituksineen hajautettuihin energiaratkaisuihin. Mikäli haluamme luotettavan ja ekologisen ratkaisun, on hajasijoitettu, kansalaislähtöinen bioenergian tuotanto ylivertainen tapa ratkaista asia, oli ilmastosta mitä mieltä tahansa.
  Nyt siis vastakkain ovat kolmikannassa sosialistinen, fasistinen ja libertaari energiafilosofia. Tosiasioilla ei siis ole julkisessa keskustelussa, kuin pullasta poimittavien rusinoiden rooli.

 3. Kun koko ajan kuulee Yle:ssä puhuttavan asian vierestä, epäolennaisuuksista, harhaanjohtaen, influenssasotapropagandaa toitottaen, niin tekee johtopäätöksen, että ihmiset erottaa kai tulevaisuudessa lähinnä erilainen tietoisuus – ei kieli, rotu, syntyperä, asuinpaikka jne.
  Tiede on politisoitunutta. Kansan tervejärkinen itsenäinen ymmärrys järkevistä energiaratkaisuista odottaa vain ihmisten heräämistä ja yhteenliittymistä, toimien perustelua järkevästi. Tarpeeksi joukkovoimaa, niin arjen käytännölliset menetelmät menevät läpi. Luonto kiittää hiilidioksidista, sillä se tarvitsee sitä kasvamiseen. Ilmassa ainesta on vai 0,04 %.

  • > ”…. niin tekee johtopäätöksen, että ihmiset erottaa kai tulevaisuudessa lähinnä erilainen tietoisuus – ei kieli, rotu, syntyperä, asuinpaikka jne.”

   BINGO. Ihmiskuntaa hallitsee parhaillaan ainetietoisuus, joka on minä-keskeistä… sen alaisuudessa ihminen hahmottaa ainoastaan luomakunnan irrallisia osia – ei kokonaisuutta. Kun ihminen nousee kosmiseen-, eli henkitietoisuuteen, hän ryhtyy tarkastelemaan maailmaa me-keskeisesti. Ihminen saa tuolloin ns. out-of-box-tajunnan, joka antaa kyvyn nähdä suuria kokonaisuuksia.

   Kautta aikojen on ollut ihmisiä, joiden tietoisuus on ollut ihmisyhteisön tietoisuutta korkeampi – heitä on kutsuttu profeetoiksi. Lähestymme nyt ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa sitä kulminaatiopistettä jolloin tietoisuuden muutos tulee tapahtumaan kollektiivisesti – edessämme on tieteen paradigman muutos!

 4. Onnitelkaamme itsiämme, elämme aikaa jossa (voimme aitiopaikalta somen kautta seurata kun) uusia uskontoja rakennetaan ja alustetaan. Massoja ohjaillaan. Uusliberalismin pyhyys, kauppakamarinulikoiden mantra on nyt saanut rinnalleen tämän ilmastumuutosuskovaisten alkuseurakunnan. Mutta mitä enemmän koulutusta, sen nihkeämmin nää enää vaikuttaa massojen mieliin. Yhteiskuntien asiat kun voi(si) tehdä järkevästi ja tasapuolisesti, jos hyvää tahtoa riittäisi ja suotuisaa kilpailua.

 5. Jahas… Täälä on taas tämä NOVO RUSSIAN agitaattori äänessä, Mikko Punkari… Mites sen Ukrainan kanssa kävi… Syntyikö uusi uljas Novo Russia…

  • Kommentoinnin on syytä kohdistua tekstin/kommentoinnin sisältöön, ei henkilöön.

   Annan huomautuksen asiasta Markku Torviselle.

   • Kiitos huomautuksesta… Tutustuin tähän henkilöön Ukrainan kriisin yhteydessä ja yllätyksesksi hän on täällä kommentoimassa ilmastoasiantuntijana, kun hän Ukrainan ja Krimin aikana hän oli sotilas asiantuntija… Onko Kyseessä sama henkilö, teksti on samanlaista… Tietysti joku on voinuit käyttää samaa nimeä, mutta teksti ei klyllä eroa Krimin miehityksen puollustajan tekstistä…

 6. Sitä löytyy ja tuetaan mitä BigBrother ja BigMoney haluaa ja vaatii, valitettavasti. Näinhän se Tiede nykyisin yhä enemmän toimii.
  Turha sitä on kieltää ja jos kieltää niin paljastaa vain oman tyhmyytensä.
  Tämä ei tietenkään tarkoita etteikö olisi todellistakin tiedettä (ja tutkijoita) mutta sille ei vain ole tilaa … eikä rahoitustakaan.

  A Killer Enterprise: How One of Big Pharma’s Most Corrupt Companies Plans to Corner the Covid-19 Cure Market
  WHITNEY WEBB AND RAUL DIEGO
  https://www.unz.com/wwebb/a-killer-enterprise-how-one-of-big-pharmas-most-corrupt-companies-plans-to-corner-the-covid-19-cure-market/

 7. Hyvä artikkeli. Vähän kevennystä. Niksipirkan neropatti on havainnut, että yhtähyvän maskin voi näprätä liittämällä kahvinkeitinsuodattimen Jeesusteipillä gumminauhaan. On kokeiltu ja toimii.

 8. Jos on harrastelijalle vaikeata arvioida tieteen metodia ja tiedeyhteisön käsityksiä, niin on vielä vaikeampaa erottaa tiedettä ja soveltavaa tiedettä – ja lopulta poliittista toimintaa ko. tieteeseen liittyen. Tiede ei toimi niin, että yksittäiset tutkijat huutelisivat päähänsä pälkähtäneitä mielipiteitään ja kovaäänisimmät palkitaan – tieteessä ei koskaan äänestetä tuloksia oikeaksi ja demokratiaa ei tunneta. Parhaiten selittävä malli on aina oikein. Tieteellinen metodi johtaa aina senhetkiseen konsensukseen mikä kehittyy aina kun uusia tuloksia saadaan – mutta yleensä kyse on silloin hyvin pienistä kehitysaskeleista. Paradigman muutokset, ratkaisevasti uudenlaiset selitysmallit, ovat haluttuja mutta harvinaisia. Tutkimusten standardoidut julkaisutavat pitävät helppoheikit poissa tieteen eturintamasta.

  Soveltava tutkimus on kaupallista tai yhteiskunnallista toimintaa missä arvomaailma ja mielipideasiat ovat tärkeitä. Tätä työtä tekevät mm. markkinnoinnin, tuotekehittelyn ja politiikan parissa työskentelevät – eivät tutkijat. Kansalaiset ajattelevat, että poliitikotkin ovat tieteenharjoittajia kuten myös erilaiset pillerikauppiaat ja sähkömyyjät.

  Tieteellisen tutkimuksen tavoite on selittää luontoa ja luonnonilmiöitä ja siinä työssä ei inhimmillisillä asioilla ole paikkaa. Toki tieteellistä tutkimusta voidaan soveltaa myös ihmistoiminnan ja sen seurausten analyysiin. Tästä on hyvänä esimerkkinä IPCC:n tilaamat tutkimukset ilmaston tulevaisuuden mallintamiseksi huomioiden ihmistoiminta.
  (Simo – laatuvarmennettuja ilmastotietoja saa edelleen tilattua useistakin akateemisista lähteistä riippuen datan käyttötarkoituksesta).

  • Ns. Ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoshypoteesin kannattajat ovat kerta toisensa jälkeen jääneet niin räikeistä väärennöksistä ja epätarkkuuksista kiinni, että emme oikeastaan puhu enää ”matemaattisesta riskistä” vaan niin sanotusta ”management riskistä”. Nämä termit ovat käytössä yleisesti liike-elämässä arvioitaessa hankkeita. Ensimmäinen kuvaa riskiä paperilla ja jälkimmäinen inhimillistä riskiä. Esimerkkinä käytännöstä: Hankkeeseen liittyvät selvitykset osoittavat matemaattisen riskin olevan minimaalinen, mutta selvitystyöntekijät on tuomittu useaan otteeseen törkeistä petoksista. Kysymys, voittaako tämä arpa?

   • Mistä olet saanout ”tietoosi” että jotakin ”kiinnijäämistä” on tapahtunut vieläpä ”kerta toisensa jälkeen”? Denialistipiirit kyllä toistavat tuota valeuutista ikäänkuis se pitäisi paikkaansa.

    Tiedoksi:

    1) Nk. ClimateGate perattiin tarkasti peräti kahdeksan paneelin toimesta eikä väärinkäytöksiä löytynyt. https://en.wikipedia.org/wiki/Climatic_Research_Unit_email_controversy#Inquiries_and_reports

    2) Nk. ”lätkämaila” on replikoitu lukuisi kertoja ja tulokset ovat pitkälti yhteneviä alkuperäisen kanssa. https://en.wikipedia.org/wiki/Hockey_stick_graph

    3) Siitä että lämpötila-aikasarjoja olisi ”väärennetty” tai ”adjustoitu tarkoitushakuisesti” ei ole julkaistu minkäänlaista näyttöä.

    -> Kainuunkonkarin väite on täysin paikkaansapitämätön valeuutinen.

    • Lordi Moncton, jomka laskelmat on vertaisarvioitu, osoitti IPCC:n käyttämien mallien olevan virheellisiä. Silti Kaljut mummelit puoustavat niitä, koska tosiasioiden ei tarvitse sekoittaa miljardien ilmasto businesta.
     Linkki Monctonin haastatteluun:
     https://www.youtube.com/watch?v=bKrw6ih8Gto

     Artikeli aiheesta:
     https://sciencenews4you.blogspot.com/2017/05/moncktons-mathematical-proof-climate.html

     Edelleen ”ilmastonmuutos aktivistit” ovat tuoneet useampaan otteeseen julkisuuteen kuvia ja väitteitä, jotka ovat osoittautuneet yhtä perättömiksi, kuin IPCC:n matemaattiset mallit.
     NASA:n satelliitti tiedoista ilmenee, että globaalia lämpenemistä ei ole tapahtunut.
     Linkki Forbesin uutiseen:
     https://www.forbes.com/sites/jamestaylor/2011/07/27/new-nasa-data-blow-gaping-hold-in-global-warming-alarmism/

     Ja osoitus rahan vallasta tieteessä:
     https://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/22720-global-warming-satellite-data-gets-suspicious-makeover

     • Hohhjoijakkaa.

      Monckton on ottanut rahaa hiiliteollisuudelta ja on siis maksettu denialistikätyri. Olisi hölmöä uskoa mihinkään mitä hän sanoo -> sinua on vedetty höplästä.

      IPCC ei mallinna. Sen referoimat mallit sen sijaan toimivat varsin hyvin ja ne ovat parantuneet paljon vuosien mittaan -> hyvä.

      Tietosi NASA:n satelliititedoista ovat virheellisiä. Nykyinen nopea lämpeneminen näkyy selvästi lämpömittareista maalla, meressä, ilmassa ja satellliiteissa. Muuten, artikkelin kirjoittaja James Taylor on töissä Hearltland instituutissa joka on energiateollisuuden maksama propagandapulju.

      Levität siis itsekin energiateollisuuden maksamaa propagandamateriaalia, eli toimit juuri niin kuin MOT-ohjelmassa paljastetaan Suomessakin tapahtuvan. Mahtava meiniki?

    • Ottaen huomioon, että kyse on vertaisarvioidusta matematiikasta, johon vastapuoli joutuu vastaamaan ”Ad Hominem” hyökkäyksillä, voisimme yhtä hyvin kysyä kuinka luotettavia ovat YK:n asiantuntijat? Heidän elintasonsa kun on täysin riippuvainen ”ilmaston muutos busineksesta”.

     • Monktonin julkaisutausta on surkea. Tieteet ovat huippuammattilaisten kenttää ja hyvin harva blogeja tehtaileva ilmastoskeptikko on sellainen. Se nyt vaan on ikävä kyllä niin että amerikkalaista teollisuuden maksamaa huu-haata on kopioitu suomeksi ja tietyt kansan syvät rivit ovat ottaneet materiaalin todesta. Itse tieteeseen denialismi ei vaikuta lainkaan, politiikassa sillä on jo ollut vaikutusta.

     • Matematiikka on niin sanottu ”puhdas tiede”, joka on joko tai. Lordi Moncton on hyvin varakas mies, joka huvitteli ”kusemalla YK:n puoskareiden päälle”. Oli miehestä mitä mieltä hyvänsä, hänen matemaattisia lahjojaan eivät muut matemaatikot ole kyenneet kiistämään. Matematiikassa asiat joko osoitetaan oikeiksi tai vääriksi. Se, että ”epämieluisat faktat ohitetaan”, ei ole uutta ilmastohuijauksessa. Jos Moncton ei olisi varakas mies, hänelle olisi käynyt todennäköisesti, kuten Kanadan johtavalle jääkarhu tutkijalle, joka ilmoitti jääkarhu populaatioiden olevan hyvinvoivia.
      https://www.breitbart.com/europe/2019/10/27/watch-canadian-professor-lost-her-job-for-telling-the-truth-about-endangered-polar-bears/

      https://www.washingtontimes.com/news/2019/oct/20/susan-crockford-fired-after-finding-polar-bears-th/

      Politisoituneessa pseudotieteessä, kuten ilmastohuijaus ikäviä tosiasioita julkituovat hiljennetään.

      Jos ”ilmastohuttu” olisi tiedettä, eikä uskontoa, olisiko ”kerettiläisiä” tarpeen vainota ja ahdistella, eivätkö tosiasiat puolustaisi itseään?

     • Tässä on yhä se ongelma että kantasi jonka mukaan varsinainen tiede on ”politisoitunut” tai ”väärennetty” on teollisuuden maksamaa propagandaa., siis valeuutinen. Todisteita huijauksesta tai väärennöksistä ei löydy kun asioita tutkitaan, mutta valesyväkurkut jatkvat valheen toistamista.

      Jääkarhujen kohtalo ei ole ilmastotieteen ytimessä, ikävää jos siellä on sekoiltu ja kenkääkin saat.

     • No kyllä se nyt aikamoista huttua on, jos teollisuuden alat eivät saa puolustautua edes osoittamalla ”uskovaisten matematiikan” aukkoja. Jos minun leipääni ja yleistä hyvinvointia uhataan pseudotieteellisellä humpuukilla, on korkea aika nostaa ”kissa pöydälle”. Jos perusmatematiikka on virheellistä, kaikki siihen perustuva on loogisesti humpuukia. Väärennös ja huijaus tulevat kuvaan mukaan, kun tosiasioilta suljetaan tietoisesti silmät ja keskitytään tuijottamaan omaan tilipussiin.

     • Väite että ”perusmatematiikka on virheellistä” on hoopoa huuhaata. Monckton joka on tunnettu huijari ei ole todellakaan ole osoittanut mitään sellaista. Sinun kannattaisi tutustua tieteisiin esim. IPCC:n raporttien avulla, ne ovat erittäin huolella tehtyjä. Ihmekös teollisuus on ottanut ne silmätikukseen.

     • Olet Punkari selkeästi uskossasi vahva, mutta oletko tullut ajatelleeksi, että yksikään ”aikuisten oikea” matemaatikko ei ole kyennyt osoittamaan Lordi Monctonin laskelmia virheellisiksi? Ad Hominem hyökkäykset ovat kenties teidän ”käännynnäisten” piireissä muodikkaita, mutta osoittaisitko minulle vertaisarvioidun tutkimuksen, joka osoittaa Lordi Monctonin laskeneen väärin? Noilla asenteilla sinulla on luultavasti edessäsi loistava tulevaisuus esim. Sukupuolentutkijana.

     • Monckton on energiateollisuuden maksama huijari joka ei ole koskaan julkaissut mitään tieteelliseksi julkaisuksi kelvollista materiaalia missään. Mielipidekirjoituksilla ei ole tieteessä mitään virkaa kuten Punkarikin toteaa. Miten olet masinoitunut uskomaan että Monckton on ”osoittanut” että ihminen ei vaikuta ilmastoon lämpötilaa nostavasti? Onko tietosi ehkä peräisin kotimaisista denialistiblogeista ja foorumeista?

    • ”2) Nk. ”lätkämaila” on replikoitu lukuisi kertoja ja tulokset ovat pitkälti yhteneviä alkuperäisen kanssa. https://en.wikipedia.org/wiki/Hockey_stick_graph

     Wikipedia kilpailee suomalaisen ”laatujournalismin lippulaivana” esittäytyvän suomalaisvihamielisen, GLOBALISTISEN disinformaatio-generaattorin kanssa ”TOTUUDEN” levittämisessä hyödyllisille idiooteille kuten Moskovan Pravda ennenmuinoin Neuvostoliitossa!

     Palataan vielä ”vanhaan hyvään aikaan” runsaan 10 vuoden taakse, kun Ylen MOT-ohjelmissa oltiin vielä totuuden puolella valeen sijaan ja paljastettiim Punkarin Yli-Gurun professori Michael Mann’in räikeä tieteen nimissä suorittama petos:

     ”Kanadalainen tilastomatemaatikko Steve McIntyre epäili kiekkomailakuvion tieteellistä kestävyyttä, ja hän päätti selvittää sen takana olevat numerot, tilintarkastajan huolellisuudella. Jääkiekkomailan isä, professori Michael Mann yritti kaikin keinoin estää häntä pääsemästä käsiksi tutkimusaineistoonsa, mutta lopulta McIntyre onnistui v. 2003 saamaan datan haltuunsa.

     McIntyre: “Ilmeni, että he olivat muunnelleet pääkomponettianalyysiä väärin ja muunnettu metodi tuotti kiekkomailan muotoisia käyriä 99 prosenttia ajasta. Metodi myös korosti erään proxyn, eli korvikemittarin merkitystä. Ko. proxy oli kalifornialainen vihnemänty, joka aikaisempien tutkijoiden mukaan ei sopinut lämpötila-proxyksi…

     Steve McIntyre, MUUKALAINEN ILMASTOTIETEEN ULKOPUOLELTA, oli onnistunut murskaamaan Mannin lätkämailan, ilmastonmuutosliikkeen ikonin.” – https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/11/17/ilmastokatastrofi-peruutettu-kasikirjoitus

     Nyt koetetaan erästä propagandan perussääntöä, VALEEN TOISTAMISTA (”lätkämailan” replikointi) käyttäen saada ihmiset uskomaan että Mann olisikin ollut oikeassa. Todella törkeää tieteen nimissä tehtyä petosta! Se on juuri sitä, mitä toht. Tim Ball on kuvannut kirjassaan ”The Deliberate Corruption of Climate Science”, tarkoituksellinen ilmastotieteen korruptointi.

     • Wikipedia kustantaa Wikimedia-säätiö jolle rahoituksen antoi Geeorge Soros. Wikipediaa muokataan jatkuvasti yhtenäisnarratiivin suuntaan. Itse en käytä.

     • Wiki on yksi nwo-mafian työväline Guugelin ja Facen ym. ohella.
      Guugelin kääntökone on katala ja saattaa kääntää sanan tai jopa lauseen päinvastaiseksi.
      Siihen ei voi luottaa,
      Itse käytän sitä paljon koska muuten ei aika riitä mutta tarkistan tekstin ettei siihen jäisi isompia virheitä.
      On toki parempi että kieltä osaamaton saa edes jonkinlaisen käsityksen osasta kommenttejani.

     • McIntyren kritiikistä on jo vuosia ja aiheessa ollaan päästy eteenpäin. Väite että menetelmissä on jotain häikkää mikä tuottaa valheellisen lätkämailan on kumottu jo 10+ vuotta sitten. Sen jälkeen riippumattomat tutkimukset ovat vahvistaneet lämpenemisen useaan otteeseen. Yrittäkää nyt päästä irti energiateollisuuden maksamasta valheuutismeteriaalista..

 9. Suurin kusetus on mailmamme muoto joka saa vitun verran hermostumaan kuinka massat voivat olla niin tyhmiä ettei jaksa mennä meren rantaa ja katsomaan suuri zoomisella kaukoputkella tai hyvällä lämpökameralla kuinka kauksi näkevät esim pienen kalastus aluksen ym muun kohteen! Suurin osa täälläkin on nollat taulussa asian suhteen joka on suurin valhe kaikista ja kovana kakkosena holokaustit ym!!

  Suomenruotsalaiset eivät ole vieläkään kotoutuneet Suomeen. He pitävät kynsin hampain kiinni ruotsalaisuudestaan. Ovat ylimielisiä, halpamaisia, pöyhkeilijöitä, epäluotettavia ja rikollisia luonteeltaan. Heidän omaisuutensa on peräisin kantasuomalaisen väestön maiden, metsien ja muun omaisuuden ryöstöistä Ruotsin hirmuhallinnon ajalta. Suomenruotsalaiset liputtavat ökytalojensa pihoilla viirejään osoittaen karmaisevalla tavalla halveksuntaa Suomea ja suomalaisuutta kohtaan.
  Pahin Ruotsin tekemä teko tapahtui 1713 kun pääarmeijaa johtanut ruotsalainen kenraaliluutnantti Georg Lybecker vetäytyi Porvoossa Venänäjän armeijan edestä hetkellä kun se olisi vielä ollut voitettavissa. Sama vasikan karku jatkui Ruotsiin saakka, koska Ruotsalainen kenraaliluutnantti EI välittänyt Suomesta eikä suomalaisista. Lybecker ja Ruotsi voidaan lukea syylliseksi Suomen väestön lähes täydelliseen joukkotuhoon.
  Tämän päivän suomenruotsalaiset jatkavat suomalaisten ja Suomen halveksuntaa Lybeckerin hengessä. Senpä vuoksi RKP haluaa miehittää Suomen islamilaisilla terroristeilla ja ajaa jopa vihreitä kiimaisemmin Kalergi-suunnitelmaa.

  Ilmeisesti korruptio ulottuu poliisin lisäksi hallitukseen ja sisäasiainministeriöön. Poliisi on tehtyjen rikoksien suojelija, ja ei tutki rikosasiaa vaikka kuinka pyytäisi ja vaatisi. >

  Kyllä, korruptio suorastaan ”löyhkää” valtiollisten organisaatioiden ylimmällä tasolla (varsinkin ministeriöissä ja oikeustaloissa) ja ”poliisi” ei ole ainoastaan rikosten suojelija, vaan usein myös niiden organisoija ja toteuttaja. Jokaisen valtion suojelupoliisin ylin johto on tiiviisti mukana kansainvälisessä rikollis-verkostossa, joka pitää huolen siitä, että huumeet, pedofiilia, elinkauppa, ihmiskauppa, orjuus, satanismi, terrorismi, salamurhat, salakujetukset, prostituutio ym. ulottuu yhteiskunnan jokaiselle tasolle. Ihmisillä ei ole myöskään yleisesti pienintäkään käsitystä salaliittojen ja seurojen määrästä tai laajuudesta, koska jokaista valtiota pyörittävästä korruptiosta ei puhuta. Vastavalkean toimittajat ja kommentoijat eivät myöskään ole tietoisia siitä, kuinka syvällä valhe asuu – täälläkin uskotaan siihen, että valtioiden vastakkainasettelut ovat totta tyyliin kylmäsota-hoax, vaikka koko asevarustelu-härdelli oli valemedian provosoima huijaus.

  Meidän olisi nyt korkea aika ymmärtää se, että USA on yhtä vähän Venäjän (Neuvostoliiton) vihollinen kuin Kiina, lähi-idän jatkuvista sodista ja ”muka” selkkauksista puhumattakaan. Ja entäpä pelottava Pohjois-Korea? Eikö se ole tökeröine video- ja kuvamanipulaatioineen suoranainen vitsi? Totuus on se, että korruptoituneet johtohenkilöt maasta riippumatta ovat parhaita salaseura-kavereita, eli kansaa huijataan kuusnolla valemedian avustuksella!
  eli jutikat hallittee vapaamuurareiden välityksellä! ELI MAAN PETTUREITA!!

  • Jutikka 666. Huomaan, että olet kopioinut joitakin osia minun aiemmista kommenteistani…. kiitos kyseenalaisesta kunniasta. Mukava kuitenkin huomata, että olet joitakin asioita kyennyt jopa rajallisesti hahmottamaan, mutta voitko ystävällisesti jättää pois juutalaisten ja ruotsinsuomalaisten pilkkaamisen. Sinun on hyvä pitää mielessä myös se, että et ole yhtään sen viisaampi, tyhmempi, parempi tai huonompi Ihminen vaikka sukusi juuret olisivat Vinkuintiassa!

   • Pieni huomio vain, että kyllä suomenruotsalaisia tohtii arvostella (pilkata?) siinä missä he tekevät samaa meitä kohtaan, vielä rankemminkin. Milloin suunnittelevat verokapinaa, koska he stackars joutuvat elättämään meitä raukkoja (vaikka ahvenanmaalainen saa tukia tuplasti minkä mannersuomalainen) tai joku finne/turaani/fennopelle on epähuomiossa loukannut heidän kieli-identiteettiään.

    Juutalaisiakin tohtii arvostella jos keitä, sillä (sota)rikokset palestiinalaisia siviilejä kohtaan pitäisi jo käsitellä Haagin sotarikostuomioistuimessa. Eihän se niin voi mennä, että he ovat lain ja muiden yläpuolella? Ja voin kertoa pikku salaisuuuden: Ei mikään kansa/heimo ole oikeasti minkään oikean Jumalien valitsema, päinvastoin voi aiheuttaa ärtymystä siellä jossakin.

    • Terroristi. Arvostella saa ja pitääkin HEITÄ, jotka ovat toiminnan takana – sitä itsekin teen – mutta vääryyksien yleistämistä jonkun tietyn kansanryhmän taakse en hyväksy. Syyllistämällä ”ruotsinsuomalaiset” tai ”juutalaiset” joidenkin yksilöiden tekojen – tai meille opetetun valheellisen historian – perusteella on sama kuin kaikkia suomalaisia syyllistettäisiin esim. Martti ”rahasalkku” Ahtisaaren toiminnan kautta. Suomi on ollut alistettu kansa, mutta ei siksi että ruotsalaiset tai venäläiset yhtenä kansanryhmänä olisi meitä alistanut… ja totuutta et virallisista historian kirjoista tästäkään asiasta löydä.

     Puolueita yhtenä könttinä saa ja pitääkin arvostella, koska niiden takana on ideologia ja puoluekuri, ja asiaan perehtyneenä olet varmasti huomannut senkin, että eri puolueiden ideologia muuntuu agendan mukaan. Toisin sanoen: eri ideologian omaavissa puolueissa – jotka pitävät tätä ihmeellistä ikiliikkujaa käynnissä – ei todellisuudessa ole mitään eroja!

     • Tietysti noin MUTTA. Tuskin yksikään suomenruotsalainen (julkisesti) vastustaa rkp:n suomalaisia(kielisiä) vahingoittavaa etuilupolitiikkaa, ja äänestävät tuon aina eduskuntaan. Jäljelle jää vain leimata koko kansanryhmä, jotta paine pakottaisi nämä vaatimaan etuilupuolueensa härskiyden lakkaamista tai tiputtavat seuraavissa vaaleissa eduskunnasta.

      Länsirajaa ei saatu suljettua, rkp ja Ruotsi estivät (millä ne kiristää ???) monia (Suomen) ihmisiä sairastui ja kuoli siksi, eivätkä välitä inte ett dugg. Se se ruotsalaisuuden sivistys ja blaablaa.

      Sama pätee muhamettilaisiin. Jos nämä eivät tuomitse omia terroristejaan, ja estä näitä toimimasta, jäljelle jää koko kansanryhmän leimaaminen ja paineistaminen, jotta sitä kautta saadaan muutos!

      Ja loppuun todellista kohtalon ironiaa. Kun halutaan KAIKKIEN parasta edellä mainituin menetelmin, etuilijoiden (jotka vihaa tasa-arvoa) sisäpiiri on keksinyt vastaiskun ”kiihottaminen kansanryhmää vastaan” mutta tässäkin tuomitaan VAIN suomenkielisiä kantasuomalaisia. Eiks meil o upee rättstaten 🤮

  • Mitä RKP:hen ja maamme elämiseen ruotitnvallan alla tulee niin aika lailla taitaa totuus olla tuon suuntainen.
   Mutta ehkä tuossa yleistät liikaa kun sanot että ”Totuus on se, että korruptoituneet johtohenkilöt maasta riippumatta ovat parhaita salaseura-kavereita, ”
   Minusta tuntuu että nuo salaseura-kaverit keskittyvät enemmän tiettyyn porukkaan ja heimoon josta saa hyvän kuvan kun katsoo tämän videon
   “Out of the Shadows”: A Great Documentary About Hollywood and the Occult Elite
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=205631

 10. Käyrät näyttää että nykyään ilmasto muuttuu 20-40 vuoden syklissä ja nyt ollaan valumassa kylmempään jaksoon vuodesta 2025 lähtien. Esim. Suomen keskilämpötila on noussut 160 vuodessa alimpien tasojen keskilämpötilojen perusteella 0.74 astetta joka voi johtua mittausten virhemaginaalista. Ilmasto muuttuu omaan tahtiin ilman että ihminen siihen vaikuttaa mitenkään toiminnaallaan ja muutokset ihmisten toiminassa ilmaston muutoksen torjumiseksi saattaa olla yhtä vahingollisia kuin ilman muutoksiakin. Ainakaan mitään hätää ei mihinkään muutoksiin ole ja ne kannattaa harkita hyvin tarkkaan.

  • Mitään tuollaista sykliä ei ole olemassa. On auringonpilkkusykli mikä hädin tuskin havaitaan 11 v jaksoissa. Luonnossa on eri puolilla maapalloa erilaisia ajoittain toistuvia megasääilmiöitä (el Nino, valtamerien oskillaatiot, jne) mutta ne eivät tuota lisäenergiaa planeetallemme ja ovat siten paikallisia. Suomen lämpötila on noussut n. 3 C -astetta jos laitekalibroinnit huomioidaan. Tuo ”Kalju mummo” jo korjasikin pahimmat soopajutut edellä – kiitos asiantuntemuksesta.

   PS. Olen lyönyt mm. noiden Simo Ruohon Ilmastofoorumilaisten kanssa vetoa jo 1990-luvulta alkaen vetoa siitä, että ilmasto ei ole kylmenemässä vaan kiihtyvästi lämpenemässä. He väittivät, että kylmeneminen ja uusi pieni jääkausi alkoi jo 1990 – venäläisetkin olivat kuulemma samaa mieltä. Jouduin laajentaman viinikellariani voittojeni vuoksi. Haluatko lyödä vetoa tuosta väitteestäsi? Kellarissani on taas tilaa kun kaikki eivät ole häviötään korvanneet.

   • Sukupuolen tutkimus avaa kaikenlaisia ovia tarkalle ja tunnolliselle, idologisesti oikeaoppiselle nuorelle miehelle. Sitä voi vaikka soittaa rohkeasti SETA:an ja kysellä ”keppeetä hommoo kesäksi”.

   • ”…ilmasto ei ole kylmenemässä vaan kiihtyvästi lämpenemässä.”

    Kirkkain silmin valehtelua.

    ”Nobelisti tyrmää ilmastohysterian
    04.04.2019 00:12

    Ilmasto ei ole lämmennyt viimeisen 18 vuoden aikana ollenkaan. Etelänavalla jään määrä lisääntyy. Kukaan ei osaa sanoa mikä olisi maapallon optimaalinen lämpötila ja millä perusteella.

    CO2 on hyödyllinen kaasu, joka antaa paremman kasvun maapallon kasveille. Merenpinnan lämpeäminen lisää sateita, joka lisää kuivien ja aavikoituvien alueiden elpymistä. Grönlannin sääasemien data viimeisen 100 vuoden ajalta ei osoita ilmaston lämpenemistä. Muutokset auringon toiminnassa korreloivat paremmin mitattuihin lämpötilavaihteluihin kuin CO2:n pitoisuuden muutokset, ….

    Nobelisti Ivar Giaever listaa lukuisia faktoja, jotka tyrmäävät täysin nykyisen ilmastohysterian.

    Puolen tunnin luento, joka ei ole kovin vauhdikas, mutta on täyttä asiaa. Tätä tulisi näyttää kouluissa oppilaille ilmastoahdistuksen lievittämiseksi ja kaikkien sivistämiseksi.” – https://oikeamedia.com/o1-104334
    Artikkeliin sisältyy puolen tunnin video.

    • Itse olen pysytellyt ilmasto-agendan ulkopuolella kun ei ole sellaista pätevyyttä tai tutkimustietoa johon voisi varmuudella nojata.
     Vaikea uskoa että jääkausi voisi tulla uudestaan tai ylipäätään kylmeneminen.
     Kun otetaan huomioon ihmisen puuhat planeetalla ja varsinkin kun eletään ’kuin viimeistä päivää’ kapitalismin ja luonnon riiston kukoistaessa niin onhan siinä koko planeetta pantu hajalle ellei kaatopaikaksi ja ihme olisi ellei se vaikuttaisi jatkossa sen omaan kohtaloon.
     Voiko huolimatta siitä miten planeetan tila on muuttunut joku luonnonlaki toimia ikäänkuin muutoksen sivuuttaen ja kaikki jatkuisi samaa rataa.
     Minun on vaikea sellaiseen uskoa.
     Se että nwo-mafia käyttää ilmasto-agendaa omana työkalunaan on sitten luku sinänsä.

     • Tähän on helppo yhtyä. Itsekin ajattelin kriittisesti lähinnä sitä, miten tällainen kulutusyhteiskunta ja suuryritykset tuhoavat nimenomaan luontoa. Tämä luonnon ”riistäminen” talouskasvun nimissä puolestaan ajaa – ja on ajanut – erilaisia kansoja pois perinteisiltä asuinsijoiltaan.

      Ilmastonmuutos on asia erikseen, vaikka suhtaudunkin hyvin kriittisesti siihen tapaan, millä valtamediassa asiaa tuodaan esiin.

    • Ko. Nobelistilla lienee sulake kärähtäntyt, sekoiluhistoriaa tupakkateollisuuden parissa löytyy myös.

   • Suomen lämpötila on noussut sadassa vuodessa yhden asteen lukee ympäristö.fi:ssä. Siellä on lämpötiläkäyrä jossa keski lämpötila on pysytellyt melko tasaisena 1850-1930’ja noussut 1931-1945 jonka jälkeen on laskenut 1950-1990 samalle tasolle kuin 1850-1930 ja sen noussut samalle tasolle kuin 1938. Käyrät kertoo ilmasto muuttuu ajan funktiona ja jos ajatellaan vuoden 2020 lämpötilan nousu on vastaava lämpötilan nousu piikki kuin sotien molemmin puolin ja aikana oli niin niin siitä viisi-kymmene vuotta eteen päin alkaa ilmastossa viileämpi jakso. Maaalueet kuitenkin on lämmenneet nykyisin nopeammin kuin merialueet ja maapallon keskilämpötila on jo kahtena peräkkäisenä vuotena laskenut.

 11. ”Mainittakoon kuitenkin, että pyrin suhtautumaan yhtä lailla kriittisesti esimerkiksi jokaiseen suurvaltaan ja poliittiseen puolueeseen…”

  Tällä sivustolla moni muu voisi ottaa sinusta oppia!
  Päinvastaista olen räikeänä havainnut yököttävyyteen asti!

  • Epämääräistä ja matalaa vihjailua … olisi reilua sanoa ketä tai keitä tarkoittaa kun tuollaista kirjoittaa.
   Näytät nostavan itsesi jalustalle. Tuollaista ’olen räikeänä havainnut’ ei kirjoita muu kuin sellainen joka on sokea itselleen ja haluaa mitätöidä muiden kriittisyyden kyvyn.

   Lähteenä käyttämäsi sivustot eivät – korostan minun arvioimina – aina oikein tue tuota ’pyrin suhtautumaan yhtä lailla kriittisesti esimerkiksi jokaiseen suurvaltaan ja poliittiseen puolueeseen…’ mitä arvostat artikkelin kirjoittajassa. Minusta niissä on usein yksipuolista kriittisyyttä.

   • Se koira älähtää johon kalikka kalahtaa!
    Olen saanut ihan riittämiin lukea sinun TÄYSIN KRITIIKITÖNTÄ Kiinan kommunistis-teknokraattisen tyrannijohdon ja oligarkki-varkaiden valtaan nostaman ja vallassapitämän Putinin ylistyslaulua.

    Eikä Putin jää sionisteja palvelevaa Trumpia huonommaksi:
    ”Putin a Puppet of Chabad-Lubavitch Sect”, https://www.henrymakow.com/putin_a_puppet_of_chabad-lubav.html

    • No tulihan se sieltä.
     Meillä on erilainen käsitys ’ylistyslaulusta’ enkä usko että enemmistö omaan käsitykseesi yhtyy. Et näytä ymmärtävän että ylistäminen ja positiivisten asioiden esiin tuominen ovat kaksi eri asiaa.
     Henry Makow, jota itsekin olen linkittänyt, ei pysty näkemään muita kuin satanisteja joka puolella mikä on hänen enemmän subjektiivinen kuin realiteettia vastaava näkemys. Jos tai kun pidät häntä pätevänä arvioimaan maailman eri maiden johtoa niin se on sinun asiasi eikä minun ongelmani. Ei minulla ole tarvetta kirjoittaa siitä Totuudenetsijä 15.4.2020 at 23:08 kaltaisia kommentteja kuten yllä teet.
     Olen artikkelin
     https://vastavalkea.fi/2020/04/10/thl-kuolema-luokitellaan-covid-kuolemaksi-riippumatta-varsinaisesta-kuolinsyysta/
     kommenteissani Truth_hunter 14.4.2020 at 00:30 ja siihen liittyvässä kahdessa jatko-osassa ilmaissut oman kantani Makowista joten en toista sitä tässä.

     • jatkona vielä
      Makow toistaa koko ajan omaa mantraansa satanismista jota aikansa jaksaa lukea mutta johon pian kyllästyy.
      Mitään hyvää hän ei juurikaan nosta pintaan vaan kaikki on kommunismia josta ei ole ulospääsyä.
      Tavallaan hän edistää maailman ajautumista agendaan jota muka vastustaa.
      Kun käytät tuota nim. ’Totuudenetsijä’ niin luulisi että muidenkin tosiasioiden etsintä sinua kiinnostaisivat kuin Kiinan ja Putinin vikojen. Onhan molemmissa muutakin kuin vain ’kommunistis-teknokraattisen tyrannijohdon ja oligarkki-varkaiden valtaan nostaman miehen’ ominaisuuksia.
      Persuja et kuitenkaan ’rokota’ vaikka he eivät tee mitään maamme itsenäisyyden hyväksi. Riittää kun he vastustavat pakolaisia.

 12. Yle ei sano poikkipuolista sanaa vallitsevista poliittisista käsityksistä kuten ihmisen vaikutuksesta ilmastoon, ei EUsta, ei USAsta, ei YKsta eikä NATOsta. Lisäksi kaikki itsenäiset maat joihin USA ja NATO on hyökännyt on YLEn mielestä itse aiheuttaneet hyökkäyksen ja ovat syyllisiä sotaan.
  YLEveroa maksavana odottaisi tutkivaa otetta ja avoinmuutta sekä kaikkien osapuolien kannan ottoja juttihin eikä mitään puolueellista arviointia tai uutisten lainailua muilta mediolta ilman oikeellisuuden arviointia.
  Tätä on turha kai odottaa YLEltä kun sen on pilanneet läntiset sensuurilaitokset ja tiedustelupalvelut.

  • Juuri niin! YLEmme liittää lähes joka uutiseensa indoktrinaattorisen komponentin, mikä on läpinäkyvyydessään ja tökeryydessään jo vaivaannuttavaa.

   Jos uutisoisivat valtiopäivätalon tulipalosta, ja paikalta löydetty ehkä-syyllinen olisi 1. mamu 2. rkpläinen 3. persu 4. vihreeliittolainen niin would be like …

   1. Maahanmuuttaja taustainen poliitikko ehkä yritettiin polttomurhata ja samalla lavastaa tuhotyöntekijäksi. Poliisi tutkii viimeaikaista somen vihapuhetta saadakseen (sopivan) syyllisen kiikkiin (kiikkuun).
   2. Rkp:n kansanedustaja havaitsi talossa ollessaan palon, hälytti apua, ryhtyi urheisiin sammutustoimiin ja uskoo tämän olleen ilkeämielisen hyökkäyksen ruotsalaisuutta vastaan.
   3. Ai ai … persu kansanedustaja sytytti raukkamaisen demokratiaa halveksivan palon ja räikeää piittamattomuuttaan vaaransi rakennuksen ulkopuolella puistossa alpakoiden kanssa leikkivien lasten hengen.
   4. Virheiden kansanedustaja kuuli salista sytyttämishetkellä(än) persumaista älämölöä, koetti estää teon mutta äärioikeistolaiset murhaajat ehtivät luikkia pakoon (häntä koipien välissä).

   Ja totuus: sisäpiiri (deep state) järkkäs palon, jotta saataisiin se persujen syyksi ja huonoon valoon noitarovioiden loimussa ennen seuraavia kunnallisvaaleja. Silläkin riskillä, että tyhjästä eduskuntalosta voi löytyä teonhetkellä joku muu kuin persu.

   Silloin tarvitaan ”tutkivaa journalismia” ks. 1,2,4 ☝🏼🤗

  • USA muutti kotimaiselle yleisölle suunnattavaa propagandaa koskevaa lainsäädäntöä vuonna 2012.

   H-R- 5736, Smith-Mundt Modernization Act of 2012
   ”A BILL. To amend the United States Information and Educational Exchange Act of 1948 to authorize the domestic dissemination of information and material about the United States intended primarily for foreign audiences, and for other purposes.”

   Tuo muutos asetti kotimaiset yleisöt alttiiksi sille samalle propagandalle, jota USA käyttää ulkomaisissa operaatioissaan esim. vihamielisten hallitusten maiden kansalaisille suunnatussa propagandassa. Klassinen esimerkki tästä on ’Voice of America’-radiokanava.

   Tuo säädös ilmeisesti laillisti jo pitkään harjoitetun käytännön, jossa USA:n nk. varjohallitus eli pysyvä valtarakenne koordinoi USA:n kansalle suunnattua ja sikäläisen valtamedian tuottamaa uutisointia saattaen sen varjohallituksen hankkeille myötämielisiksi ja ehkäistääkseen niitä vastaan suunnatun kritiikin. Käytäntö on levinnyt kaikkialle USA:n liittolaismaihin. On päivänselvää, että käytäntö levisi Suomeen Nato-yhteyksien myötä. Venäjän järjenvastainen demonisointi on tietenkin tästä eräs esimerkki.

 13. Suomi oli puolueettomana maana paljon arvostetumpi, kuin nyt lännen etuvartiona ja vasallina. Venäjää vastaan on käyty sanasotaa vuosia päivittäin ja uusi kohde on Kiina. Siinä seurataan nyt USA:n jälkiä.
  Esim. Iltalehti ja UPI:n Mika Aaltola seuraavat Trumppia ja haukkuvat Kiinaa ja WHO:ta koronaviruksen salaamisesta. Todellisuudessa Kiina selvitti tuntemattoman viruksen rakenteen nopeasti ja antoi sen WHO:lle, joka levitti sen koko maailmaan, myös USA:lle.

 14. Wikipedia kustantaa Wikimedia-säätiö jolle rahoituksen antoi Geeorge Soros. Wikipediaa muokataan jatkuvasti yhtenäisnarratiivin suuntaan. Itse en käytä.

  • Craig Murray on blogissaan kirjoittanut paljon ”Wikipediatoimittajasta” nimeltä Philip Cross. Crossin merkintöjä oli vuosien varrelta niin runsaasti, että vain AI-robotti olisi kyennyt moiseen voimanponnistukseen. Vähitellen paljastui kuva operaatiosta, jossa Crossin nimeä hyödynsivät useat kymmenet henkilöt. En tiedä montako Philip Crossia briteissä asuu, mutta sen verran naamiointia oli käytetty, että ihan oikea Cross oli olemassa mutta että kyseinen henkilö itse oli autuaan tietämätön uutteruudestaan. Nyttemmin Cross saattaa paljatumisensa jälkeen olla kuopattu, korvattuna muilla nimimerkeillä.

   Saksalaiset toimittajat ovat joukolla havainneet, että kun he ovat yrittäneet korjata artikkeleita, he ovat törmänneet muuriin jos aiheet ovat vähänkin sivunneet politiikkaa. Taustalla ovat mm. nämä piirit jotka Murray mainitsee artikkeleidensa päätteeksi: Atlantic Council, Integrity Initiative, Bellingcat ym. NATO:n juoksupoikia kaikki, kuten myös Soroksen.

 15. Kiitos artikkelista, Mika salmi.

  ”[toimittaja] vaikuttaa pettyneeltä, kun ei saakaan niihin simppeleitä vastauksia, jotka osoittaisivat Ruohon olevan irrationaalinen denialisti.”

  Toimittaja saattaa olla kritiikitön approvalisti 😀

  Salmen jutun pointtihan on se, että vastuulliseen ja tasapuoliseen journalismiin sitoutuneeksi itseään mainostava Yle ei ollut tasapuolinen, objektiivinen eikä siten myöskään vastuullinen.
  Tällaisessa tilanteessa on tapana vetäytyä JSN:n suositteleman ”toimittajan oman näkemyksen” taakse piiloon bias-syytöksiä.

  Rigatellin tapa toimittaa menisi vielä linnan juhlien selostuksessa mutta se ei sovi MOT:n, joka kategorioi itsensä tutkivaksi journalismiksi.

  Outoa on myös, että FT Mikko Punkari kieltää ihmisiä keskustelemasta asioista, jotka eivät ole heidän erikoisalaansa. Ei kuulosta voittavalle menetelmälle rakentaa moniäänistä keskustelua, ja inklusiivista, osallistavaa yhteiskuntaa.

  • Punkari ja hänen alter egonsa osoittavat, ettei Mikkokaan ole toivoa vailla. Ulkoistaessaan Alter Egonsa hän hakee tilaa ulkoistetulle rangaistukselle, koska hänen akateeminen uransa ei urjennut. Viisastelulla ei pitkälle pötki edes suomalaisessa akateemisessa maailmassa, ilman karismaa… Paitsi sukupuolentutkimuksessa.

 16. @Truth_hunter 16.4.2020 at
  kun tuolla ylempänä on ahdasta niin jatkoa tänne
  Totuudenetsijä 16.4.2020 at 00:47 kirjoitti
  ”Se koira älähtää johon kalikka kalahtaa!
  Olen saanut ihan riittämiin lukea sinun TÄYSIN KRITIIKITÖNTÄ … oligarkki-varkaiden valtaan nostaman ja vallassapitämän Putinin ylistyslaulua….”

  Luotan enemmän tämän miehen kuin sinun atviointikykyysi mitä presidentti Putiniin tulee
  Prof. Walter G. Moss: Vladimir Putinille politiikka on sydämen eikä vain vallankäytön asia
  by Walter G. Moss
  Walter G. Moss is a professor emeritus of history at Eastern Michigan University and Contributing Editor of HNN. He is the author of A History of Russia, Vol. I and Vol. II. For a list of his recent books and online publications, click here. – See more at: http://historynewsnetwork.org/article/158989#sthash.DGhvIH5k.dpuf
  http://historynewsnetwork.org/article/158989

  Todellinen ”historian ihminen” (historia on Putinin suuri harrastus) on totuuden etsijä, joka panee totuuden etsimisen poliittisten tai henkilökohtaisten syiden edelle, olivatpa ne ideologisia, kansallisia, isänmaallisia, etnisiä, luokkaan tai sukupuoleen liittyviä.
  Filosofi ja kirjailija Iris Murdoch kirjoittaa Hyvyyden suvereenisuus artikkelissaan ”tutkijan rehellisyydestä ja nöyryydestä, joka ei edes tunne houkutusta tukahduttaa sitä mikä kiroaa hänen teoriansa.”

  Kiistämättä Putin uskoo paljon siitä, mitä hän sanoo, mutta hänkään ei Mossin mielestä ole rehellinen eikä nöyrä Murdochin ’hypoteettisen tutkijan’ kuvaamalla tavalla. Poliitikot, jotka omaavat sellaisia hyveitä ovat hyvin harvinaisia missä tahansa maassa.
  Ja jopa meidän ammatti historioitsijoiden täytyy jatkuvasti yrittää taistella omien harhojemme ja subjektiivisten käsitystemme synnyttämää totuutta ja sen kumoutumisen vaaraa vastaan, toteaa Walter G. Moss lopuksi.
  ——–
  @Jan Nybondas 16.4.2020 at 14:50
  Ylempänä totesin
  Wiki on yksi nwo-mafian työväline Guugelin ja Facen ym. ohella.
  Guugelin kääntökone on katala ja saattaa kääntää sanan tai jopa lauseen päinvastaiseksi.
  Siihen ei voi luottaa,
  Itse käytän sitä paljon koska muuten ei aika riitä mutta tarkistan tekstin ettei siihen jäisi isompia virheitä.
  On toki parempi että kieltä osaamaton saa edes jonkinlaisen käsityksen osasta kommenttejani.

  • Pieni lisäys … sorry kun menee nyt vähän artikkelin teeman ohi mutta onhan tässäkin kyse eräänlaisesta ’ilmaston muutoksesta’ vaikka meidän ulkopoliittinen ja epäisänmaallinen johtomme ei näitä tosiasioita halua tunnustaa.
   Mossin artikkelin luettuaan jää ihmettelemään kuinka tehokkaasti meidät on aivopesty

   Hiukan tiivistelmää Moss’in kirjoituksesta:
   Neljäs luku Fiona Hill’in ja Clifford Gaddy’n erinomaisesta teoksesta Putin: Kremlin työntekijä (laajennettu ed., 2015), on otsikoitu ”History Man.” Tekijät kirjoittavat: ”Vladimir Putin on ’self-made’ historian opiskelija. Hän sanoo, että historia oli hänen suosikkiaineensa koulussa, ja hän on edelleen innokas lukija. Hän myös esittelee itsensä historian miehenä, jolla on erityinen suhde aiheeseen.”
   Mutta kirjoittajat myös uskovat, että ”Putinille historia ja sen opetukset vahvistavat valtion palvelun tärkeyttä.”

   Kuten Pietari Suuri, Putin korostaa hallituksen vahvistamisen tärkeyttä ja isänmaallisuutta … ”ensimmäinen avain Vladimir Putinin persoonallisuuden ymmärtämiseen on hänen oma käsityksensä itsestään valtion miehenä … hänen identiteettinsä valtiojohtajana.”
   Sen lisäksi, että Putin on johtaja ja ”historian ihminen”, kirjoittajat näkevät neljä muuta ”identiteettiä”, jotka luonnehtivat häntä (”Survivalist, Outsider, Free Marketeer ja Case Officer”), ja auttavat ymmärtämään hänen toimiaan Venäjän johtajana.

   Ne lännessä, jotka näkevät Putinin pääosin samana miehenä mitä hän oli kun hän palveli KGB:ssä, eivät tunnista, että hän on taistellut lähes neljännesvuosisadan määritelläkseen uudelleen ”Venäjän idean”: mitä Venäjä on, ja pitäisi olla.
   Hän tajuaa, että NL:n kommunistijohtajat tekivät paljon virheitä eikä halua palauttaa kommunismia. Tämä ei tarkoita, ettei KGB palvelu olisi vaikuttanut häneen. Se vaikutti, mutta niin tekivät monet muutkin kokemukset viime vuosikymmeninä ja hänen suhtautuminen Yhdysvaltoihin on muotoutunut pääosin viimeisten 15 vuoden aikana kun hän on ollut tekemisissä maan kanssa.

   Luvussa ”History Man” on kohta ”Historian muokkaaminen: Putin ja Stolypin.” Venäjän historian opiskelijat tietävät, että Stolypin oli tsaari Nikolai II: n pääministeri v 1906 asti kunnes murhattiin vuonna 1911.
   Putin kuvaa olevansa kuin Stolypin siinä, että molemmat tulivat valtaan vaikeiden ja epävarmojen aikojen jälkeen – Stolypin Venäjän tappiollisen Venäjä-Japani sodan ja 1905 vallankumouksellisten levottomuuksien jälkeen – ja, kuten tsaarin pääministeri, Putin näkee itsensä myös vahvana miehenä, joka ymmärtää tarpeen uudistuksille.
   Matkalla Kiovaan vuonna 2013, Putin laski kukkia Stolypinin haudalle, ja joulukuun 2013 presidentinvaalien puheessaan hän mainitsi tämän henkilönä, ”joka pystyi toteuttamaan suuria edistyksellisiä uudistuksia.”

   Krimin tapauksessa maan saattamiseksi pois Ukrainan vallasta vuonna 2014, Putin totesi: ”Kaikki Krimin osalta puhuu yhteisestä historiasta ja ylpeydestä. Tämä on antiikin Khersones paikka, jossa prinssi Vladimir kastettiin. Hänen hengellinen urotekonsa omaksua Ortodoksisuus määräsi kulttuurin koko perustan, sivistyksen ja inhimilliset arvot, jotka yhdistävät Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän kansoja.
   ”Eri tavoin hän on myös korostanut ortodoksisuuden keskeistä merkitystä liittyen Venäjän historiaan ja arvoihin ja ilmoitti, että hän on henkilökohtaisesti palannut ortodoksiseen uskoon, jota hänen äitinsä vaali. (Mitä Krimi merkitsee Venäjälle: http://souloftheeast.org/2014/03/28/what-is-crimea-for-russia/)

   • Ortodoksisen uskonnon historia ja merkitys nyky Venäjälle on meille käsittämätön asia. Se olisi oman artikkelin arvoinen asia.
    Siksi emme voi/saa ymmärtää Putinin toimintaa ja pyrkimyksiä maansa johyajana. Ateismin, hedonismin ja LGBT ideologian kyllästämä media myös tekee kaikkensa jotta emme voi emmekä saa muodostaa Venäjästä ja Putinista oikeaa käsitystä
    Tässä asiasta kiinnostuneelle mielenkiintoinen artikkeli

    The Rebirth of the Patriarch Of Moscow: Moscow Politics in Harmony with the Russian Orthodox Church?
    By Dr. Filippo Romeo
    Global Research, August 08, 2015
    Modern Diplomacy EU
    The Orthodox Church and the Christian tradition have always assumed a role of primary importance in Russian history and tradition.

    The origins of Christianity in Russia go back to 988 and coincide with the baptism of Prince Vladimir the Great. He had come to Constantinople, following which the evangelization of the Principality Kievan Rus’ started. The latter included the space currently occupied by the areas of Russia, the Ukraine and Belarus, considered the predecessor of the Russian Empire.
    Formed by Igor in 882, the Principality Kievan Rus’ is the first political form organised by the Oriental Slav tribes placed on those territories. This gave rise to the common orthodox faith and the Russian people’s sense of national belonging.
    https://www.globalresearch.ca/the-rebirth-of-the-patriarch-of-moscow-moscow-politics-in-harmony-with-the-russian-orthodox-church/5467928

 17. Kävin tukemassa Eestiä Laulujuhlien aikana, kävin Jeltsinin Venäjällä, Putinin Venäjä on parempi naapuri. Nykyään minun ei tarvitse lukea otsikoista: Venäjä myöntää, emme tiedä ”tarkkaan” missä kaikki ydinaseemme ovat. Älkää hourupäät kuvitelko suurvallan sortuvan ilman laineita. Jos itään syntyy suuri reikä, Suomi saattaa valua sinne.

 18. Sitä voimme viisastella ja näpytellä ajankuluksemme siten yrittäen poistaa silmiemme tuottamat havainnot juovitetun / samennetetun taivaan todellisuudelta (jopa itseltämme) oppineisuutemme kammioihin, tietysti valosaasteen vuoksi sityihminen ei seuraa tähtitaivaan ”katoa”, mutta päivällä samennetun auringonvalon ja suttuisen taivaan pitäisi jotain hälyttää.
  Sen verran täytyy olla itseluottamusta, että uskoo omia silmiään ja kun viellä maailman laajuisesti ihmiset ovat myös havainneet myös tutkineet taivaallamme toteutettavaa kemikaalisumutusta joka on tahallista / harkittua kaiken myrkyttävää, saastuttavaa ja infektoita levittävää terrorismia, niin silti useimmat tahtovat pysyä hyväksytyllä linjalla eivät riskeeraa mahdollisuuksiansa juttuinensa kellua pinnalla.

  Mutta onhan maailmalla myös uskottavampaakin olettamusta pallomme historiasta joka ei pitäisi perustua juuri viime aikojen havantoihin, vaan ikiroudan syväkairauksiin ym. muihin faktoihin esim.
  Maan kiertorata ja pyörimisakseli vaihtelevat:
  Maan kiertorata ja pyörimisakseli muuttuvat kymmenien tuhansien vuosien kuluessa, mm. muitten taivaankappaleitten vetovoiman takia. Näissä ns. maan rataparametreissa esiintyy kolmentyyppisiä vaihteluita:

  Noin sadantuhannen vuoden jaksollisuus maapallon kiertoradan muodossa: kiertorata on väliin soikeampi, väliin lähes pyöreä.

  41 000 vuoden jakso maapallon pyörimisakselin kallistuskulmassa. Kun pyörimisakseli on voimakkaasti kallellaan, saavat napa-alueet nauttia kesällä runsaasta auringon säteilystä.

  Vuodenaikojen kulkeutuminen uusiin kohtiin pitkin maapallon soikeaa kiertorataa, jakson pituus 19 000 – 23 000 vuotta. HUOM!!! Tällä hetkellä maapallo on lähimpänä aurinkoa pohjoisen pallonpuoliskon keskitalven aikaan, runsaat 10 000 vuotta sitten keskikesällä.

  Rataparametrit säätelevät auringon säteilyn jakaumaa

  Maan kiertoradan ja pyörimisakselin vaihtelut eivät juurikaan muuta maapallon kokonaisuudessaan saamaa vuotuista säteilymäärää, mutta ne vaikuttavat merkittävästi säteilyn jakautumiseen eri vuodenajoille ja leveyspiireille.

  Taivaanmekaniikan lakien perusteella on mahdollista laskea rataparametrien vaihteluita ajassa eteen- ja taaksepäin. Näin saadaan selville, miten auringonsäteilyn määrä on aikojen kuluessa vaihdellut eri leveysasteilla eri vuodenaikoina. Tätä ns. astronomista ilmastonvaihteluteoriaa kehitti 1930-1940-luvuilla jugoslavialainen matemaatikko Milutin Milankovich.
  Maan pyörimisakselin kallistuskulman vaihtelu noin 41 000 vuoden jaksolla. Pienimmillään kulma on vajaat 22 astetta suurimmillaan runsaat 24 astetta. Tämänhetkinen arvo on noin 23.5°. Lisäksi maapallon kiertoradan soikeus vaihtelee noin 100 000 vuoden jaksoissa. © Ilmatieteen laitos

  • Just on the point. Kärjistetään vielä, että haetaan ääriarvoja (kuten luonnontieteissä). Jos nykyiset navat kellahtaisivat päiväntasaajien kohdalle, ilmasto ehkä muuttuisi rajustikin. Ei maailmanloppu, mutta jälkeemme vedenpaisumus (après nous le déluge).

   Mutta voi, Tällöin Helsingin siti-töpseli-vihertrukit vaatisivat uudessa päivitetyssä manifestissaan ”Suomen saastuttavan savupiipputeollisuuden, yksityisautoilun ja turvesoiden välitöntä lopetusta sekä Suomen noudatettavan Kansainvälistä Jaltan Ilmastosopimusta”. Niinpä, uskostani en luovu vaikka snorklaan Kallion lempikahvilaani !

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here