Esson baarin perjantai-illan keskikaljaporukassa ajateltiin, että nyt olisi hyvä koota yhteen erilaisia maapallon ilmastoon vaikuttavia tekijöitä, vaikka ehkä hiukan maallikoita ollaankin luonnontieteissä. Porukka on kuitenkin viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa luonnon keskellä ja harrastanut luonnontieteitä joissain elämänvaiheissa aika innokkaastikin, päinvastoin kuin ihmisvihamielisten vihreiden ekofasistien ydinjoukko. Perunapeltoa on mullattu ja perunoita nostettu.

Suomessahan tämä ydinjoukko on lähinnä kultalusikka suussa syntyneitä ”Helsingin herrojen” elintasoripulia potevia jälkeläisiä, joille luonto on näyttäytynyt lähinnä telkkarin tai muovilelujen muodossa. Tätä keskiluokkaisten kaupunkilaisten suhdetta luontoon kuvasi taiteilija Andy Warhol osuvasti monissa töissään.

Epärealistinen elämänkatsomus

Warholia voidaankin pitää myös tavaramaailman realistisena kuvaajana. Esimerkiksi maalauksessaan ”Viidakko” hän ei maalannut suoraan viidakkoa ja siellä eläviä eläimiä, vaan hän kuvasi minkä tahansa lelukaupan ikkunassa näkyviä muovisia viidakon eläimiä, jotka oli sijoiteltu joko ”maahan” tai tekopuiden oksille. Näin etäinen lapsuuden suhde luontoon ei anna parhaita edellytyksiä luonnon ymmärtämiselle.

Toki kesämökin laiturilla tunnelmointi peilityyntä järvenpintaa ihaillen yksinäisen kuikan huudon kantautuessa hiljaisuudessa korviin jostain kaukaisuudesta on jonkinlainen kosketus luontoon. Se kuitenkin voi luoda mystisen illuusion rikkoutumattomasta luonnon tasapainosta, jota voi huokaillen haikailla. Toki vihreissä on muunkinlaisia ihmisiä, mikä on näkynyt linjaeroina puolueessa, mutta ydinjoukko muodostuu kaupunkien keskiluokasta, jonka näkemys luonnosta ei ole realistinen.

Näitä mietteitä herätti ihmetys siitä, kuinka voi olla ihmisiä, jotka eivät ymmärrä, että ruoan tuotannon pudottaminen alle puoleen jyräämällä läpi luomutuotanto aiheuttaa nälänhädän. Warholin oivallukset keskiluokkaisten kaupunkilaisten suhteesta maailmaan, joka näyttäytyy heille ensisijaisesti tavaramaailmana, auttoi kuitenkin hiukan eläytymään näiden ihmisten mielenliikkeisiin.

Kun nämä keskiluokkaiset kaupunkilaiset hankkivat välttämättömät elintarvikkeensa vain menemällä kauppaan, jossa todellakin hyllyt ovat täynnä papu- ja hernekeittopurkkeja, liha- ja kalatiskit pullistelevat tavaraa ja leipähyllyt notkuvat, voi syntyä mielikuva, että ruoka on meille länsimaalaisille itsestäänselvyys, jota ei tarvitse edes ajatella.

Ruoka ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys missään. Se ei ole sitä koskaan ollut, eikä tule koskaan olemaan. Joka vuosi, vuosi vuoden jälkeen, vilja tulee kylvää ja korjata, lihakarjaa täytyy kasvattaa, kananmunat täytyy tuottaa, kalat on kalastettava ja niin edelleen. Perustuotannon jälkeen ruoka-ainekset siirtyvät jalostukseen ja vasta sen jälkeen kauppoihin, joista kaupunkien keskiluokka ne löytää. Jos tämä ketju ei toimi kitkatta joka vuosi, joudutaan välittömästi pahoihin ongelmiin, pahimmillaan nälänhätään, vaikka kuinka oltaisiin länsimaissa.

Yksisuuntaista ymmärrystä

Nythän monet tahot aina korkeita valtiollisia tahoja myöten vetoavat siihen, että keskustelukumppaneiden ajatukset pitäisi ymmärtää. Olen tässä täysin samaa mieltä ja olenkin aina yrittänyt parhaani mukaan ymmärtää muiden keskustelijoiden mielipiteet. Tässä tapauksessa sain apua ymmärrykselle jopa modernilta taiteelta ja tulin siihen tulokseen, että mitä paremmin ymmärrän näiden ekofasistien ajattelua, sitä suurempi syy minulla on heidän toimiaan ruoan tuotannon sabotoimiseksi vastustaa.

Nämä monet tahot, silakat ja muut, toivovatkin oikeastaan sitä, että vain heidän omat ajatuksensa pitäisi ymmärtää ja hyväksyä ja kaikkien muiden tulisi olla samaa mieltä juuri heidän kanssaan. Näin he pyrkivät totalitarismiin, jossa vain heidän mielipiteensä ovat sallittuja ja muut mielipiteet pitäisi kieltää vaikkapa lainsäädännöllä sananvapautta rajoittaen ja siten demokratian perusteita horjuttaen.

Minun on todella vaikea kuvitella löytäväni yhtään ainoaa asiaa, jossa olisin täysin samaa mieltä vaikkapa Päivi Räsäsen kanssa, mutta kyllä minusta hänellä on täysi oikeus ilmaista oma mielipiteensä. Ajatuspoliisit ovat kuitenkin jo liikkeellä kuten pahimmissa dystopioissa.

Johdatus itse asiaan meni hiukan pitkäksi, koska olen niin kovasti yrittänyt ymmärtää näitä fanaatikkoja, mutta ruoan tuotantoon kohdistuvat hyökkäykset tulevat samalta poliittiselta taholta kuin ilmastonmuutoksella pelottelu, ja hyökkäyksiä perustellaan ilmastonmuutoksen estämisellä. Niinpä Esson baarissa ajateltiin kerätä yhteen useampia tekijöitä, joiden vaikutus ilmastoon on aika selvä.

Hiilidioksidi kasvihuonekaasuna

Maailmanlopun odottajien lahko ei ilmeisesti ole selvillä edes kasvihuoneilmiön aakkosista, sillä merkittävin kasvihuoneilmiön aiheuttaja on vesihöyry eikä suinkaan hiilidioksidi, mikä jo sinällään osoittaa, kuinka härskiä ihmisten harhaanjohtamista he harjoittavat yrittäessään tuhota modernin teollisen yhteiskunnan kitkemällä kaikki hiilidioksidipäästöt.

Kasvihuoneilmiö: ”Maassa merkittävimmät kasvihuonekaasut ovat vesihöyry, joka aiheuttaa noin 36–70 % kasvihuoneilmiöstä (pilvet eivät sisälly lukuun); hiilidioksidi (CO2), joka aiheuttaa 9–26 %; metaani (CH4), joka aiheuttaa 4–9 %, sekä otsoni, joka aiheuttaa 3–7 %.”

Tämä tieto osoittaa myös, kuinka perusteeton on lahkolaisten yritys pakottaa kaikki ihmiset tahtoonsa ulottamalla hiilijalanjäljen laskennan kaikkeen mahdolliseen. Siinä on kyse totalitarismista eli vallankäytöstä.

Koska jonkinasteinen ilmastonmuutos on oikeastaan normaalitila ilmaston muututtua maapallon luonnonhistorian aikana aina suuntaan tai toiseen, niin on hyvä laajentaa näkökulmaa geologiseen historiaan.

Geologi Roger Higgs katsoo artikkelissaan, että CO2-perusteisesta ilmastonmuutoksesta ei ole maapallon geologisessa historiassa merkkiäkään. Hän huomauttaa, että noin 75 prosentissa viimeisistä 550 miljoonasta vuodesta CO2-pitoisuus oli 2–15 kertaa korkeampi kuin nykyisin, elämä kukoisti, eikä sukupuuttoon kuolemia ylilämpenemisen seurauksena tunneta. Viitenä viimeisenä jääkausien välisenä aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on ollut 250–300 ppm, ja noin vuodesta 1850 alkaen, teollisuuden CO2-päästöjen alettua, se on noussut jyrkästi nykyiseen 415 ppm:ään, joka on 0,04 % ilmakehästä ja paljon vähemmän kuin menneisyydessä.

Higgs pitää tärkeimpänä ilmastoon vaikuttavana tekijänä auringon aktiivisuutta, mikä olisikin tietysti tärkeä tekijä otettavaksi ilmastomalliin mukaan, jos sitä haluttaisiin todella kehittää luotettavaan suuntaan. Hän esittää myös vetoomuksen järkensä vielä säilyttäneelle ihmiskunnan osalle. Väittämä hiilidioksidista saastuttavana tekijänä, jota koulut, yliopistot, hallitukset ja massamedia pakkosyöttävät, pitää kiireesti paljastaa valheeksi helposti ymmärrettävin, totuudellisin termein, Higgs painottaa.

Ilmastomalliin pitäisi vielä ottaa mukaan erilaiset mahdolliset luonnossa esiintyvät feedback- eli palautemekanismit, joilla voisi olla erilaisia vaikutuksia maapallon pintalämpötilaan hiilidioksidipitoisuuden noustessa. Hieman spekulatiivisesti voisi ajatella, että esimerkiksi hiilidioksidin aiheuttama kasvimassan lisääntyminen sitoo auringon energiaa ja voisi siten alentaa lämpötilaa. Myös muita vaikutuksia biosfäärin muutosten kautta voisi olla.

Ilmastomalleissa olisi varmasti kehittämistä myös siinä, kuinka hyvin ne huomioivat laajemmin maapallolla esiintyvät ilmastoon vaikuttavat fysikaaliset ilmiöt, kuten El Niño tai NAO. Lisäksi kaikki fyysikot tietävät, että lämmin merivesi sitoo vähemmän hiilidioksidia kuin kylmä merivesi.

Voidaankin kysyä, onko asia niin päin, että maapallon lämmetessä 1900-luvulla, kuten esim. HadCRUT3-mittaussarja osoittaa, meriveden lämpiäminen olisi nostanut ilmakehän CO2-pitoisuutta hiilidioksidin vapautuessa meristä niiden lämmetessä, eikä niin päin, että hiilidioksidipitoisuus olisi nostanut merien lämpötilaa.

Auringon vaikutuksesta ilmastoon

Luulisi kaikille itseään tiedemiehiksi kutsuville ihmisille olevan selviö, että kaikki maapallon luonnollinen lämpö on peräisin auringosta. Maapallon sisuksista kuoren läpi tihkuva lämpö on merkitykseltään niin minimaalinen, että sen voi jättää huomiotta. Tästä huolimatta maailmanlopun odottajien lahko jättää auringon kokonaan huomioimatta mallinnuksissaan ja takertuu vain hiilidioksidiin.

Aika läheisestä historiasta tunnetaan esim. ns. pieni jääkausi (1450–1850), jolloin maapallolla oli kylmä jakso keskiajan lämpöjakson jälkeen. Tämä pieni jääkausi on totuttu liittämään auringon aktiivisuuden alhaiseen tasoon:

Pieni_jääkausi: ”Pieneen jääkauteen ajoittuvat auringonpilkkuköyhät Spörerin minimi, Maunderin minimi ja Daltonin minimi.”

Pienen jääkauden siis lasketaan loppuneen noin vuonna 1850, mistä alkoivat myös HadCRUT3-aikasarjan mittaukset ja maapallon lämpeneminen. Pieni jääkausi on siis ajanjakso, jolloin auringon vaikutus näkyi varsin selvästi.

Venus kulki auringon ja maan välissä kesäkuussa 2012. Kuva on otettu aurinkosuodattimella varustetulla Canon EOS 7D -kameralla. Lähde (CC BY-NC-ND 2.0)

Auringon ilmastovaikutuksiin voisi liittyä myös se tieto, että ”[huhtikuussa 2007 julkaistun tutkimuksen mukaan] Marsissa olisi käynnissä globaali ilmastonmuutos, jonka seurauksena planeetan keskilämpötila voi nousta 0,65 °C vuosisadassa.”

Marsin lämpeneminen olisi siis jopa voimakkaampaa kuin maan ilmaston lämpeneminen HadCRUT4-mittaussarjasta lasketun trendin 0,29 asteen lämpenemisarvion mukaan. Marsin lämpenemistä ei voi laskea oikein muun kuin auringon vaikutuksen seuraukseksi. Ainakaan ihmiskunnan sinne lähettämät muutamat luotaimet eivät ole voineet sitä aiheuttaa. Eiväthän ne edes piereskele.

Tähtitieteilijät tekevät kuitenkin Marsin lämpenemistä selittäessään merkillisen kehäpäätelmän olettaessaan, että Marsin lämpeneminen johtuisi voimistuneista tuulista, jotka ovat lisänneet tummien alueiden osuutta planeetan pinnalla, jolloin planeetta sitoisi enemmän lämpöä. Heiltä jää kuitenkin kysymättä, mistä on peräisin se energia, joka on tuulia alun perin voimistanut. Sehän ei voi olla peräisin muualta kuin auringon lisääntyneestä säteilystä.

Uskoisin tämän kehäpäätelmän olleen yritys pysyä etäällä uskonsodan piirteitä saaneesta ilmastosodasta, sillä Marsin lämpeneminen oli noussut yhdeksi keskusteluteemaksi tuolloin käydyissä väittelyissä. Joka tapauksessa aikamoinen yhteensattuma, että maapallo ja Mars lämpenevät suurin piirtein samoihin aikoihin. Aurinko olisi aika todennäköinen yhteinen vaikuttaja.

Aurinkoa ei siis voi mitenkään syrjäyttää yhtenä merkittävänä maapallon lämpötilan säätelijänä.

Kosmisia ilmastovaikutuksia

Olemme edenneet hiilidioksidin mitättömästä roolista kasvihuonekaasuna laajempiin kokonaisuuksiin, joten on vielä hyvä käsitellä joitain keskeisiä ilmastoon vaikuttavia kosmisia tekijöitä. En kuitenkaan puhu kosmisista tekijöistä irrationaalisina mystisinä voimina kuten biodynaamiset viljelijät, vaan tieteessä hyvin tunnettuina konkreettisina asioina.

Kyseessä ovat ns. Milankovićin jaksot, joiden mukaan maapallon kiertoradan, perihelikiertymän, maan akselikulman kaltevuuden ja prekessioliikkeen aiheuttamat muutokset vaikuttavat merkittävällä tavalla maapallon ilmastoon. Tämä vaikutus on kiistaton, vaikka kukaan ei ole vielä tyhjentävästi onnistunut selittämään kaikkien näiden tekijöiden yhteisvaikutusta.

Seuraavat Milankovićin_jaksoja käsittelevät sitaatit valaisevat hiukan tätä monimutkaista teoriaa:

”Milankovićin jaksoja pidetään yksinä jääkausien syistä, sillä ne muuttavat eri leveysasteille tiettyinä aikoina tulevaa auringonsäteilyä[1]. Säteilyjakauma puolestaan vaikuttaa planeetan lämpötiloihin ja kosteuteen monimutkaisten kytkentöjen kautta, johon osallistuvat Maan ilmakehä, vesistöt, lumi, jää, mantereiden sijainti sekä biosfääri[2]. […]

Teorian mukaan ilmastoon vaikuttavat seuraavat astronomiset tekijät:[1]

   • Maan kiertoradan eksentrisyyden vaihtelu, jonka jakso on 98 000 vuotta (vaihtelee välillä 0,00046–0,0607, nykyään 0,0167)
   • Maan akselin kaltevuuskulman vaihtelu, jonka jakso 41 000 vuotta (vaihtelee välillä 22,1–24,5°, nykyään 23,4° ja pienenemään päin.)
   • Maan akselin hyrräliike eli prekessio, jonka jakso on 25 725 vuotta[3]. Prekessio tapahtuu vastapäivään.
   • Maan radan perihelikiertymä, jonka kokonaisjakso noin 134 000 vuotta vastapäivään.
   • Perihelikiertymän ja prekession yhteisvaikutus ”ilmastoprekessio” on noin 19 000–23 000 vuotta.”

Ajattelin kuitenkin nostaa esiin yhden asian, joka voi ainakin osittain selittää sitä, että pohjoisella pallonpuoliskolla on hieman lämpimämpää kuin eteläisellä pallonpuoliskolla. Kuten kaikki [lähes kaikki, toim.huom.] tietävät, maan kiertorata on ellipsi. Pohjoisen pallonpuoliskon talvi on silloin, kun maapallo on lähimpänä aurinkoa (ns. perihelipiste), koska silloin maapallon akseli on kallistunut poispäin auringosta. Aurinkoa lähimpänä olevassa pisteessä maapallo liikkuu nopeinta vauhtia ja lyhemmän matkan kuin ns. aphelissä eli kauimpana auringosta. Tämä merkitsee sitä, että pohjoisen pallonpuoliskon talvi on lyhyt ja kesä pitkä ja eteläisellä pallonpuoliskolla asia on päinvastoin.

Tästäkin syystä pohjoinen pallonpuolisko on tällä hetkellä lämpimämpi kuin eteläinen pallonpuolisko, vaikka asiaan tietysti voivat vaikuttaa myös muut tekijät. Tällainen kosminen tekijä on taustavaikuttaja sillekin, että maailmanlopun odottajien lahko keksi lisätä lämpötilan mittauspisteitä pohjoiselle pallonpuoliskolle perustaessaan HadCRUT4-aikasarjan.

Lopuksi

Edellä on lueteltu monia tekijöitä, jotka vaikuttavat maapallon lämpötilaan ja joita IPCC:n mallikehitelmät eivät pidä sisällään. Monien erityisalojen tutkijoilla olisi varmasti lisättävää luetteloon. Tämä merkitsee, että vähäpätöiseen kasvihuonekaasuun, hiilidioksidiin, keskittyvät IPCC:n mallit ovat täysin hakoteillä. Maailmanlopun odottajien poliitikot ovat tietämättömiä tai vastuuntunnottomia huijareita, kun he väittävät hiilidioksidin olevan tärkein tekijä ilmaston säätelyssä.

On täydellistä huijausta uskotella, että ihmiskunta voisi hiilidioksidipäästöt lopettamalla säädellä maapallon lämpötilaa. Sillä politiikalla vain tuhotaan ihmiskunnan tekninen ja taloudellinen edistys ja kaiken lisäksi ajetaan ihmiskunta nälänhätään torpedoimalla ruoan tuotantoa.

Ihmiskunta ei tule koskaan hallitsemaan mahtavien luonnonvoimien säätelemää ilmastoa. Se voi lähinnä vain sopeutua siihen, mikä tapahtuu parhaiten huolehtimalla hyvin omasta kehityksestä.

Esson baarin keskikaljaporukassa ollaankin päädytty tulokseen, että ainakin 100 vuotta menisi siihen, että ilmastotutkijat saisivat kehitettyä edes hiukan tyydyttäviä ilmastomalleja, joissa huomioitaisiin riittävästi niitä moninaisia tekijöitä, jotka ilmastoon vaikuttavat.

Tietystä tieteenfilosofisesta näkökulmasta Esson baarin jengi kyllä kepittää helposti vaikkapa Suomen säätiöyliopistot. Baarissa nimittäin vallitsee tieteen autonomia, koska kenenkään ei tarvitse miettiä, mitä rahoittaja- tai muita tahoja täytyy hännystellä ja mielistellä, jotta tieteenalaansa voi kehittää. Yliopistoiltahan on autonomia viety viimeaikaisissa reformeissa. Esson baarissa resursseja on ehkä hiukan vähemmän kuin yliopistoilla, mutta sitä kyllä korvaa ajatusten ja mielipiteiden vapaus.

Kommentti

Nature-lehti julkaisi hiljattain artikkelin Etelämantereella suoritetuista tutkimuksista. Tutkijat löysivät kairaamalla kasvien jäänteitä, joiden perusteella he päättelivät, että 90 miljoonaa vuotta sitten Etelämantereella oli lämmintä, kosteaa ja vihreää. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus oli silloinkin nykyistä korkeampi.

Riikka Söyring

Artikkelikuva Esko Toivari | Helsingin kaupunginmuseo (CC BY 4.0)

49 KOMMENTTIA

 1. > Marsin lämpeneminen

  Zeller ja Nikolov ovat löytäneet kaavan, jonka perusteella pystytään laskemaan minkä tahansa (kiinteäpintaisen) planeetan pintalämpötila. Se riippuu vain kahdesta tekijästä:

  1) Kaasukehän paine.
  2) Etäisyys auringosta.

  The Zeller-Nikolov climate discovery may turn the world upside down.

  Siis, vielä toistan. Sillä ei ole vaikutusta millainen tuon kaasukehän koostumus on. Venus: 96.5% hiilidioksidia, ei vaikutusta, kaava pätee.
  – Tietenkin voidaan esittää vasta-argumenttina, että meidän lainsäädäntömme ei koske Venusta ja siksi siellä myös luonnonlait toimivat eri tavalla.
  (– Tämä perustelu on saatu meidän hallitukseltamme, joka lakikirjaa heiluttaen, kuin Raamattua ennen muinoin, häätää korona-virusta maastamme pois.)

  • Entäs jos se johtuu maan omien magneettikenttien heikkenemisestä ihmisenteknologian tuottaman säteilyn takia, aiheutamme niille virtaushäiriöitä?

   Jos onnistumme teknologialla tarpeeksi häiritsemään maan omia magneettikenttiä (kuten 5G:llä ja sen tarvitsemilla satelliiteilla) niin tänne ei ehkä jää ketään painamaan off-nappulaa, mistä sen tietää. Voihan olla, että esim. taannoin havaittu otsoniaukon laajeneminen johtuu jollain lailla satelliittien laukaisemisesta.

   Kunhan spekuloin.

   • Maapallolla on ollut useita magneettisia muutoksia(nk. Polar Shift), joita on aina edeltänyt magneettikenttien heikkeneminen. Oma vaatimaton mielipiteeni on, että voidakseen vaikuttaa planeetan geomagneettisiin ilmiöihin, edellytettäisiin sellaisia gigawatti määriä, joita ihmiskunnalla ei ole käytössään. Itse olen huolestuneempi siitä, että perinteinen luonnonsuojelu esim. Muoveilta ja muilta myrkyiltä on jäänyt lapsipuolen asemaan kaiken rahoituksen ja huomion kiinnittyessä ”ilmastonmuutos uskontoon”.

    • Ilmastonmuutoshuolilla rakennetaan vain uutta varakkuuden siirron mallia. Tehdyillä toimilla ei ole vaikutusta ilmastoon. Muoviin ja muuhun roskaan kiinnitetään huomiota vain, mikäli sillä voi ansaita.

     Totta, polar shiftin olin unohtanut.

     Toisaalta emme tiedä 5G:sta ja vastaavista tarpeeksi. Jatkuva pieni häiriö kenitissä saattaa aiheuttaa vaikutuksia, joita emme osaa arvioida.

     • 5G toimii mm. 50Ghz taajuudella, joka on sähkömagneettinen taajuus jota hemoglobiini käyttää hapen sitomiseen. Itse olen sangen vakuuttunut, ettei jatkuva altistuminen tälle taajuudelle ole hyväksi nisäkkäille. Edelleen on huomionarvoista, ettei 5Gstä ole käytännössä yhtään puolueetonta vertaisarvioitua tietoa, ainakaan julkisesti saatavana.

   • Maan magneettikenttä syntyy siitä, kun maa pyörii ja saa virtausliikkeeseen metallisen sulan ytimensä. On ihan normaalia, että magneettikentän voimakkuus vaihtelee ja samoin kuin, että magneettiset navat liikkuvat.

  • 3 mk miehen kommentti on perusfysiikkaa, joka määrittää sellaisen planeetan lämpötiloja, jonka kaasukehässä ei ole huomattaviaa faasimuutoksia. Pitää paikansa Venukseen, jossa vettä on hyvin niukasti. Kun tarkastellaan Maan kaltaisia planeetoja, joiden kaasukehässä on faasimuutoksia sisältävää vettä (jää, vesi, kaasumainen vesi), tarvitaan myös kemian tietoja. Faasimuutoksissa lämpöenergiaa muuttuu sidosten sähköiseksi energiaksi ja päin vastoin. Näistä ei ilmastotieteessa mainita sanaakaa, koska yksinkertainen kemia romuttaisi suositun tieteen.
   Esimerkki: Asunnon ilmassa on vettä kaasumaisessa tilassa, ja sen muodostumiseen on kulunut energiaa, joka alentaa huoneen lämpöenergiaa 10-20 astetta. Samalla tavoin vesihöyry alentaa alemman ilmakehän lämpötilaa noin 10 astetta. Vesihöyryn määrä riippuu säätilasta ja siten myös ilman lämpötila. MItä vähemmän ilma on kosteaa, sitä korkeampi on lämpötila. Sen on havainnut jokaien luonnossa liikkuja. Metsien hävittäminen on vähentänyt haihtumisen määrää ja ilman vesipitoisuutta, joten lämpötila on vastaavasti kohonnut.
   Pienet lämpötilamuutokset eivät johdu hiilidioksidista eivätkä auringosta.

 2. Auringon väitetään syttyneen arviolta 4,6 miljardia vuotta sitten. Auringon säteilyteho 4,5 miljardia vuotta sitten oli arviolta 72 prosenttia nykyisestä. Kirkastuminen jatkuu tulevaisuudessa ja korottaa myös maapallon lämpötilaa niin, että arviolta 1 – 3 miljardin vuoden kuluttua meret alkavat höyrystyä voimakkaasti. Vesihöyryn ollessa tehokas kasvihuonekaasu tuloksena on kiihtyvä kasvihuoneilmiö ja Telluksen muuttuminen elinkelvottomaksi.

  Tuohon kaikkeen olisi varmaankin syytä varautua ajoissa, ettei käy niin kuin pandemian kanssa. Joku voisi vihjaista Trumpille, että ainoaan supervaltaan perustettaisiin jo ensi vuonna kirkastumisen ja höyrystymisen hidastamista edistävä tiedekeskus (Science Center for Retarding Clearance and Evaporation, SCRCE), johon maailman kansalaisten pakkoverotuksella kerätyt verot keskitettäisiin (sen jälkeen, kun Cabal, CIA ja Pentagon olisivat ottaneet omansa).

  • Ihmiskunnan matka on kohti Marsia. Se alkoi Venuksesta. Siellä asui jumalallinen, jalostunut ja pitkälle kehittynyt ihmiskunta. He kuitenkin, älykkäitä kun olivat, ymmärsivät, että jonain päivänä Venus pitää jättää ja suunnata matka kohti Tellusta. Kun auringon säteily lisääntyy sinne tulee otollinen ilmasto ihmisen asua, elää ja kehittyä kohti galaksien välistä elämää.

   Niin lopulta koitti vuosi ja päivä, että venuslaiset suurina massoina matkasivat maahan. Matka oli suunniteltu tieteen korkeimpien oppien mukaan ja kaiken piti onnistua hyvin. Mutta kaikki ei kuitenkaan mennyt kuin Stromsössä (venuksen kielellä: Sʇɹoɯsö). Aurinkotuulet ja galaktinen säteily vaurioittivat pahasti matkaajien geeniperimää.

   Matkaajat kuitenkin pääsivät perille Tellukseen. Olivathan he kaikki järjissään ja hyvin älykkäitä. Avaruusmatkan aiheuttamat muutokset vaikuttivat vain heidän jälkeläisiinsä. Heidän lapsistaan tuli karvaisia ja vähä-älyisiä, sanalla sanoen: apinoita.

   Tilanne oli epätoivoinen. Lopulta matkaajienkin piti vain hyväksyä edessä odottava kuolema ja ihmisyyden sammuminen sukupuuttoon maapallolta.

   Vielä viimeisenä tekonaan he hakkasivat kiveen säännöt, joita näiden apinoiden pitäisi noudattaa, että niillä olisi edes jonkinlainen mahdollisuus, kehittyä kohti galaksien välisen elämän vaatimuksia. Säännöt oli pakko hakata kiveen, koska kaiken muun nuo oliot olisivat kuitenkin ennen pitkää tuhonneet. Eikä niitä voinut olla enempää kuin heillä on kädessään sormia. Ei. Heidän älynsä ei pysty ymmärtämään enempää.

 3. Tässä asia tai ainakin vaikuttavat tekijät on esitetty hyvin ja johdonmukaisesti siten, että johtopäätösten tekeminen on helppoa. Tosin hieman epätoivoiselta tuntuu tilanne, jossa selitin asiaa kirjoituksen pohjalta, kuulija oli poliitikko ja ns. ”asiantuntija”. Kun mainitsin astronomiset tekijät, hän totesi väitteiden perustuvan huuhaa tieteeseen, eli astrologiaan. Voi voi, kohteliaisuussyistä en mainitse hänen nimeään. Näillä perustiedoilla siis eduskunnassa päätöksiä tehdään.

 4. Poliitikasta ei varmasti löydä totuutta vaan se yleensä uskomustensa härkäpäistä ajamista perustellen samaa mieltä olevilla tutkimuksilla.
  Ilmaston muutos on saanut suhteettoman osuuden tulevaisuuteen tähtäävästä suunnittelusta ja myös tuottamut absurdeja tavoitteita ja hokemia kuten sähköauto kaikille, lihan syönti lopetettava, kotieläinten piereskely estettävä, puun, hiilen ja öljyn käyttö lämmityksessä kiellettävä, luomu viljely ainoana sallittava jne.
  Tämmöisille asioille pitäisi olla kuolemanvakavat näytöt eikä siihen riitä poliitikkojen mututieto eikä manipuloidut tutkimukset.
  Ilmasto ei muutu nyt julkisuudessa olleiden syiden perusteella vaan siihen on syynä kuvatut maapallon ja auringon välisessä suhteessa tapahtuvat muutokset ja sen saaminen päättäjien tietoon on hankalaa nykyisessä ilmastovouhotuksessa.
  Toivottavasti riittävästi tutkijoita pystyy selvittämään tämän auringon ja maan välisten suhteiden muutosten vaikutukset reaalielämässä oleville poliitikoille jotta maapallon tulevaisuuden suhteen ei tehdä vääriä päätöksiä.
  Ei kaikki isojen maiden johtatkaan ole vakuuttuneita ilmaston muutoksen esillä olleista syistä kuten Trump, Putin ja Merkel vaikka ei sitä suoraan sanokaan.

 5. Lyhyt kommentti hyvään artikkeliin
  Kaiken perimmäinen syy on tietenkin kapitalismi ja sen luoneet ja sen takana olevat mafia-veljet.
  Niin kauan kuin he saavat jatkaa ei kannata odottaa muuta kuin ihmiskunnan ja maapallon tuhoutumista.

  • Vain kapitalismi on kyennyt luomaan tuotannon välineet, joilla voidaan asettua myötätuntoiseen olotilaan ja auttaa heikommissa asemissa olevia. Kätyri-kapitalismi, jossa valtion varoja, lainsäädäntöä ja inhimillisiä resursseja ohjataan pienen piirin hyväksi ei ole kapitalismia vaan tyrannian muoto.

   • Ei ole mitään kätyri-kapitalismia vaan kapitalismi on se kätyri. Kun yksityinen mafia omistaa tuotantovälineet niin täytyy olla aikamoinen utopisti jos kuvittelee muuta. Kapitalismi on juuri sitä mitä psykopaatit tarvitsevat pitääkseen yllä valtaansa tai tyranniaansa.

    Kielitoimiston sanakirja (2012) selittää kapitalismi sanan seuraavalla tavalla: Kapitalismi on talousjärjestelmä, jossa tuotantovälineet kuten tehtaat ja koneet ovat yksityisten omistuksessa. Kapitalistinen järjestelmä on pääomavaltainen järjestelmä, eli se perustuu rahan valtaan. Kapitalismin vastakohta on yhteisomistukseen perustuva sosialismi.

    Kapitalistisessa järjestelmässä tuotantovälineet eivät siis ole valtionomistuksessa. Valtion rooli on pienempi yhteiskunnassa, mikä saattaa näkyä myös alhaisempana verotuksena. Rahanvalta ja kapitalismi liitetään usein myös huonoihin työntekijöiden oikeuksiin, ja muun muassa ammattiyhdistysten toiminta tai vaikutus voi olla rajallisempaa.

    Kapitalistisen järjestelmän kriitikoiden mukaan järjestelmä ei myöskään huolehdi tarpeeksi heikko-osaisista, vaan on hyvä järjestelmä ainoastaan menestyjille tai hyväosaisille. Toisekseen viimeaikoina kritiikkiä on esitetty kapitalistisen järjestelmän toimivuudesta yleensä, kun talouslama ja pankkikriisi ovat koetelleet Eurooppaa ja koko maapalloa pitempään. Kapitalistisen järjestelmän puolustajien teesinä toimiva toteamus siitä, että markkinat hoitavat ilmaantuneet ongelmat aikanaan, on myöskin saanut kritiikkiä osakseen.
    https://www.kirjastot.fi/kysy/mita-tarkoittaa-kapitalismi-mielellaan-hyvin

    • ”että markkinat hoitavat ilmaantuneet ongelmat aikanaan…”

     Sitä aikaa ei ole koskaan ollut eikä tulekaan koska psykopaatit eivät hoida jälkiään tai hoitavat ne omalla tavallaan, tavalla joka ei palvele kansaa vaan vain heidän omaa etuaan.
     Kapitalismi kuten kommunismikin (molemmissa pieni kapitalistinen tai kommunistinen ’valittujen eliitti’ omistaa kaiken) ovat juutalaista perua ja hyvin ovat molemmat poikineet ainakin toistaiseksi heille ja heidän kanssaan liittoutuneille. Haarukassa heillä on koko maailman valtaaminen.
     Wikisanakirja sanoo
     kapitalismi (5) …. talousjärjestelmä, joka perustuu ylijäämään eli tuottoon eli voittoon, joka investoidaan uudelleen entistä suurempien tuottojen saamiseksi; loputtoman pääoman kasautumisen järjestelmä, jossa etusija on pääoman ikuisella kasvulla

     • No kuule, itse en laittaisi ”Neuvostojärjestelmän” puolesta tikkua ristiin ja kommunismi on maailman väkivaltaisin ideologia, koska se vaatii elimellisesti toimiakseen täysin paatuneen ultraväkivaltaisen ”tasausmekanismin”. Ihmiset jotka näkevät paljon vaivaa rikastuakseen saattavat monesti syyttää kanssaihmisiään laiskuudesta ja tyhmyydestä, mutta harvemmin murhaavat keskitysleireissä ihmisiä Maon ja Stalinin tapaan oman asemansa pönkittämiseksi.

     • @Kainuunkonkari 26.4.2020 at 01:12

      En oikein ymmärrä kommenttiasi.
      Olenko muka laittamassa tikkua ristiin? ja eikös kapitalismin pyörittämät keskitys- ja kidutusleirit a’la ’seeiiaa’ vedä hyvin vertoja noille M et S-leireille,
      …ja miten ne kapitalistien sodat joilla he rikastuvat…?

     • ”…ja miten ne kapitalistien sodat joilla he rikastuvat…?”
      WW2 War Crimes of Churchill and the Americans Were Far Worse Than Hitler’s
      ”… the inescapable conclusion is that in per capita terms Jews were the greatest mass-murderers of the twentieth century, holding that unfortunate distinction by an enormous margin and with no other nationality coming even remotely close.
      And yet, by the astonishing alchemy of Hollywood, the greatest killers of the last one hundred years have somehow been transmuted into being seen as the greatest victims, a transformation so seemingly implausible that future generations will surely be left gasping in awe.

      Today’s American Neocons are just as heavily Jewish as were the Bolsheviks of a hundred years ago, and they have greatly benefited from the political immunity provided by this totally bizarre inversion of historical reality.

      Partly as a consequence of their media-fabricated victimhood status, they have managed to seize control over much of our political system, especially our foreign policy, and have spent the last few years doing their utmost to foment an absolutely insane war with nuclear-armed Russia. If they do manage to achieve that unfortunate goal, they will surely outdo the very impressive human body-count racked up by their ethnic ancestors, perhaps even by an order-of-magnitude or more.”
      – Ron Unz in ”Understanding World War II”
      Paul Craig Roberts

 6. Aktivoin F-secure-ohjelmiston, koska se on joskus estänyt pääsyn Vastavalken sivuille varoittaen turvattomuudesta. Nyt kuitenkin pääsin tänne, vaikka F-secure on edelleen aktivoituna. Se kuitenkin edelleen varoittaa sellaisten sivujen kuin twitter. youtube, tiedelehti ja photobucket -sivustoista. Kysymys ei ole siis merkittävästä vaarasta, vaan jostain tietoteknisestä detaljista.

  • Tuota viestiä täytyy hieman täsmentää, sillä kyllä f-secure toimii koko ajan normaalitasolla. Käynnistin siis sen pankkitoimintojen suojauksen, joten se toimi, kuten ollessani yhteydessä pankkiin. Silloin se sulkee ne yhteydet, jotka tulkitsee tietoturvariskiksi pankkiasioinnin aikana. Vastavalkea-yhteyttä se ei siis tulkinnut tietoturvariskiksi edes pankkiasioinnin aikana..

 7. Tupakkakielto – pandemia johti masennuslääkkeiden käytön lisääntymiseen ja työuupumisiin, messiaaninen ilmasto – pandemia oli alkupalatarjoilu, sisäänpääsytesti corona -pandemiaan. Corona – pandemia valmistelee pelkopakkorokotuspandemiaa ja se taas hysteriasirutuspandemiaa. Tämä taas johtaa…

 8. Hyvä artikla, ei oo fysiikan voittanutta (henkikin on ainetta mutta hirseen hämyy), paitsi (olinpa unohtaa) euvostodogmien riivaama vihernatsi-ilmastomuutospolitrukismin arvoitusten pyhä ideologia, joita NWO ruokkii.

  Ei kameli ihmistä kaipaa, ei Tölön alpakkakaan 🐫🌴😊

 9. Johdatus oli varsinainen oksennus ja loppuyhteenvetokin oli sellainen, että huh huh.

  Esson baarissa kun ollaan, niin jatketaan samalla linjalla.

  Kirjoittaja kuuluu siihen ikäpolveen, joka on syönyt luomua suuren osan elämästään. Kirjoituksen perusteella ilmeisesti tietämättään.
  Kirjoittajan nuoruudessa ruokaa ei tietenkään ollut sertifioitu luomuksi, mutta sen laatu oli todennäköisesti parempaa kuin nykyinen luomulaatu.

  Kirjoittaja kertoi joskus mullaneensa perunapeltoa ja nostaneensa perunoita. Hän ei varmaankaan myrkyttänyt perunan varsia, jotta perunoiden nosto koneellisesti olisi tehokkaampaa.
  Mihinköhän tämän nykyisen käytännön myrkyt mahtavat imeytyä?

  Kirjoittaja ei kertonut kokemuksiaan viljan viljelystä. Nykyään kun katselee viljapeltoja, niin siellä ei näy rikkaruohoja missään. Viljakin kypsyy ihmeellisesti samanaikaisesti.
  Tämä saadaan aikaiseksi tehokkaalla myrkytyksellä. Viljan tuleennuttamiseen maailmalla (todennäköisesti myös meillä) käytetään glyfosaattia.
  Kyseisestä syöpää aiheuttavasta myrkystä ja siihen liittyvistä oikeudenkäynneistä on kirjoitettu viime aikoina melko paljon.
  Suurimmat sakot glyfosaatin haitoista yksittäiselle henkilölle ovat muistaakseni yli 300 000 $ (Esson baarissahan ei tarvita linkkejä. Kiinnostuneet voivat hakea tarkan luvun Googlaamalla).

  Liikalihavuus on jo maailmanlaajuinen ongelma. Suuri osa meistä ajattelee, että kyseessä on vain ihmiset, jotka eivät välitä mitä suuhunsa laittavat.
  WHO on kuitenkin määrittänyt, että liikalihavuus johtuu ravinnon puutteesta. Tässä on merkittävä ristiriita yllä olevan luulon kanssa.
  Voi hyvinkin olla mahdollista, että ihmiset eivät hallitse syömistään, koska heillä on ravinnon puutteen takia jatkuva nälkä eivätkä saa tarvittavaa ravintoa syödessään tai ravinto ei imeydy, vaikka sitä olisikin ruoassa.

  Ravinnon puutteeseen liittyen kannattaa tutustua kirjoitukseen ”Kuolleet lääkärit eivät valehtele”. Siitä on myös saman niminen englannin kielinen kirja ”Dead Doctors Don’t Lie”.
  Kirjoitus kertoo Dr. Joel Wallachista, joka väittää, että amerikkalaisten lääkärien keski-ikä on 56 vuotta, kun tavalliset kansalaiset elävät 74,5 vuotiaiksi.
  Hän keräsi harrastuksekseen lääkärien kuolinilmoituksia ja määritti millä ravintoaineella kyseinen ennenaikainen kuolema olisi ollut ehkäistävissä.
  Joel Wallach oli 90 luvulla ehdokkaana lääketieteen Nobel-palkinnon saajaksi.

  Kirjoittajan ihailemalla tehotuotannolla on surulliset jäljet. Ruoassa on ravinteita murto-osa siitä, mitä samassa lajikkeessa oli kirjoittajan nuoruudessa.
  Lähes 300 000 intialaista maanviljelijää on tehnyt itsemurhan sen jälkeen, kun lähtivät amerikkalaisten suuryritysten kelkkaan.
  He joutuivat umpikujaan, kun joka vuosi olisi pitänyt ostaa siemenet uudestaan ja lannoitteeksi aina vaan enemmän kemikaaleja, joihin heillä ei ollut varaa.
  He eivät kyenneet elättämään enää itseään ja perhettään, minkä seurauksena tekivät epätoivoisen päätöksensä.

  Amerikassa maanviljelijä ovat joka vuosi veitsi kurkulla uusimassa lainojaan. Maaperä köyhtyy joka vuosi kyseisellä tuotantotavalla, joten lannoitteisiin menee aina vaan enemmän rahaa.
  Koko maanviljelijäperheen nettotulot ovat erään väitteen mukaan 40 000 $ vuodessa, joten aikamoista torpparimeininkiä, vaikka suurtilallisia ovatkin.
  Kansas on kuulemma Amerikan vilja-aitta. Erään amerikkalaisen lääkärin mukaan siellä 90% lapsista menee nälkäisenä nukkumaan.
  Ei siis ihme, että Venäjä on nykyään suurin viljan viejä maailmassa.

  Maaperän köyhdyttämisen lisäksi tehoviljely tuhoaa myös biodiversiteetin. Kun lajikkeita on aina vain vähemmän, niin yksikin myrkyille vastustuskykyinen tuholainen voi tuhota sadot kaikkialla, missä kyseiselle tuholaiselle altista lajiketta viljellään ja siten aiheuttaa maailmanlaajuisen nälänhädän.

  Luomu on valitettavasti kallista ja siihen kuten kaikkeen muuhunkin liittyy huijauksia. Syön silti luomua siinä määrin kuin kukkaro kestää.
  Tällöin elimistölläni on pienempi työ putsata itseään kaikista niistä myrkyistä, joita siihen imeytyy.

  Kirjoittaja panettelee myös biodynaamista viljelyä. Suomesta en ole vielä biodynaamisesti viljeltyjä tuotteita löytänyt. Ostaisin kyllä mielelläni kyseisiä tuotteita, jos löytäisin niitä jostain ja talouteni mahdollistaisi ostamisen.
  Luomu kun ei vielä takaa mitään tuotteidensa ravintoainesisällöstä vaan ainoastaan sen, että en syö kaikkia niitä myrkkyjä, mitä tehoviljellyt tuotteet sisältävät.
  Biodynaamisen viljelyn tuotteilla voisin saada kaikki ne ravinteet, mitä kirjoittaja sai nuoruudessaan syödessään ihan tavallista ruokaa.

  Itse en usko ilmastokusetukseen, mutta en myöskään bad pharman tai bad agran kusetuksiin.

  • Mitä ymmärträt ”bad pharmalla”?

   Itselleni se on hyvin selvä:

   Kanadalainen lääkäri Guylaine Lanctot, M.D. kirjoitti teoksen ”The Medical Mafia: How to Get Out of it Alive and Take Back Our Health and Wealth”. Lanctot oli siihen mennessä työskennellyt lääkärinä paitsi Kanadassa myös Ranskassa ja USA:ssa, joten hän tiesi mistä kirjoitti. Mafia kosti viemällä häneltä näytösoikeudenkäynnillä lääkärinoikeudet. Lanctotin kirjan mukaan Medical Mafia on kaikissa maissa järjestäytynyt täsmälleen samalla tavalla kuin italialainen mafia ja sen organisaatio ulottuu kussakin valtiossa julkisen terveydenhuollon organisaation korkeimmille tasoille asti – esim. meidän narkolepsia-lapsemme, kun THL luovutti heidät lääkeyhtiön koe-eläimiksi!!

   Vähintäänkin läntisissä maissa valtavirtaa oleva allopatia on tätä:
   ”Western medicine is Rockefeller medicine – all the way.”,
   http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/western-medicine-rockefeller-medicine/”The allopatchic medicine racket (Medical Mafia, Big Pharma)”,

   ”The allopatchic medicine racket (Medical Mafia, Big Pharma)”,
   http://www.whale.to/a/allopathy_h.html

   Big Pharma toimii edelleen Rockefellerin siihen lanseeraaman ”filosofian” mukaan: ”competition is sin”.
   Niinollen Big Pharma & Medical Mafia ei voi sietää vuosituhansien aikana toimivuutensa osoittaneita sairauksien parantamismentelmiä kuten esim. vahvasti yrttipohjaisiin lääkkeisiin tukeutuvia kiinalaista lääketiedettä ja intialaista ayurvedaa tai uudempaa myös toimivuutensa osoittanutta homeopatiaa.

   http://www.whale.to/c/11887855_10102043265985445_6470582855615818200_n.jpg

   Vaihtoehdot eivät ole joko länsimainen lääketiede tai vaihtoehtomenetelmät vaan molemmat hedelmällisessä yhteistyössä – länsimainen lääketiede tietysti rikollisen Big Pharman & Medical Mafian määräysvallasta puhdistettuna.
   Esim. Saksassa on Suomeen verrattuna lääkärien määräänkin suhteutettuna moninkertainen määrä lääkäreitä, jotka ovat hankkineet myös luontaislääketieteellisen koulutuksen normaalin lääkärikoulutuksen lisäksi.

  • Tulipa ankaraa kritiikkiä Uteliaalta, mutta kritiikkihän on aina tervetullutta. Onneksi Uteliaskaan ei usko ilmastokusetukseen, johon juttuni ydin kohdistui. Ruoantuotannon suhteen hän taitaa kuitenkin kuulua niihin, jotka eivät oikein ymmärrä, että ruoantuotannon tason dramaattinen pudottaminen tulee tappamaan ihmisiä nälkään.

   Alla linkki luomutuotantoon Suomessa 2018, josta löytyy todella huolestuttavia tietoja

   https://proluomu.fi/wp-content/uploads/sites/11/2019/05/luomu_suomessa_2018.pdf

   Linkissä kerrotaan, kuinka Suomen peltoalasta luomuvilelyssä oli jo 13,1 %. Maan koko viljasadosta luomua oli kuitenkin vain 3,2 %. Tämä merkitsee, että luomuviljely tuottaa vain neljäsosan siitä ruokamäärästä, jonka normiviljely tuottaa. Kysyisinkin Uteliaalta, ketkä hän aikoo tappaa Suomessa nälkään ensimmäiseksi ruoantuotannon romahtaessa noin dramaattisesti.

   Lisäksi luomuviljelijöille maksetaan maataloustukea muutama satanen hehtaaria kohden enemmän kuin normiviljelijöille. Siitä huolimatta luomun hinta on selvästi normaalia korkeampaa. Ilmeisesti ensimmäiset nälkään tapettavat olisivat siis köyhiä.

   Edellä esitetyt luvut ovat keskimäärälukuja, mutta ehkä hiukan tarkempia selvityksiä löytyy alla olevasta linkistä:

   https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/tutkioiden-kova-vaite-pelkka-luomutuotanto-katastrofi-elintarvikehuollolle-luomuruoka-ei-riita-kaikille/16defe5c-ba47-3ce6-8a3f-53e47458647c

   Linkissä artikkelin lähteenä olleet professorit puhuvat 30 – 60 %:n tuotannon laskusta, mikä sekin kyllä riittää nälänhätään.

   • Koska tuli heitettyä suht kovaa kritiikkiä niin vastaan tämän kerran näihin kysymyksiin.
    Pidempiin keskusteluihin minulla ei ole valitettavasti aikaa.

    Olen viime vuodet pyrkinyt käyttämään aikaani siihen miten saan pidettyä itseni ja perheeni mahdollisimman terveinä. Meillä kaikilla on ollut haasteita, missä Suomalaiset lääkärit eivät ole kyenneet auttamaan. Koska tästä syystä tiedän enemmän terveyteen liittyvistä asioista, vastaan ensin Totuudenetsijälle.

    Hän kysyi, mitä tarkoitan Bad Pharmalla. Brittiläinen lääkäri Ben Goldacre on kirjoittanut sen nimisen kirjan, joten käytin kirjan nimeä. Valitettavasti hän pysyy kirjassaan täysin ”boxin sisäpuolella”, eikä pysty hahmottamaan Rockefellerin kaltaisten hahmojen vaikutusta lääketieteen kehittymiseen. Silti hän on pystynyt löytämään paljon epäkohtia ja virheellisyyksiä, joista monet lääkärit eivät halua puhua ja ovat valmiit käsittelemään kyseisiä asioita vain lääkärien sisäpiirissä.

    Itse arvostan enemmän Professori Peter C. Gøtzschen ulostuloa kirjassaan Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus. Siitä saa jo paljon enemmän irti lääketeollisuuden vaikutusvallasta ja miten se sitä valtaa käyttää.
    Jos lisään tähän vielä jotain, niin saa vain turhaan salaliittoteoreetikon maineen. (Jotkut taitavat pitää kyseistä mainetta hyvänä asiana.)

    Kyseiseen nälänhätäkysymykseen onkin hieman haasteellisempi vastata, kun ruoan tuotantoon liittyvät asiat ovat minulla vasta alkutekijöissä.

    Ensimmäiseksi heitän vastakysymyksen, vaikka en odotakaan siihen vastausta: jos et luota ilmastotieteilijöiden analyyseihin ja johtopäätöksiin, niin miksi luotat ehdoitta agronomien vastaaviin tuloksiin. Molemmissahan on iso raha takana ajaen omaa agendaansa. Esim. Monsantoa on joskus pidetty maailman pahamaineisimpana yrityksenä.

    Itse pyrin ajattelemaan tätä ”boxin ulkopuolelta” (toivottavasti) ja lähden liikkeelle seuraavista kysymyksistä: Jos ihminen syö vatsansa täyteen, mutta ei saa silti tarvittavia ravinteita, niin kuoleeko hän nälkään vai ravinnon puutteesta johtuviin tauteihin? Seuraako tästä nälänhätä vai tautien aiheuttama joukkokuolema?

    En näe suurta eroa esittämälläsi ongelmalla minun esittämääni ongelmaan. Minulla ei ole tähän myöskään mitään järkevää vastausta.

    Ruoan tuotanto-ongelmiin pätee kuitenkin mielestäni sama vastaus kuin ilmasto-ongelmiinkin: kun ihmisten kusetus saadaan loppumaan ja he pääsevät keskittymään aitoihin ongelmiin, niin asiat saadaan ratkaistua. Toivottavasti tämä tilanne saavutetaan joskus.

    • ”Itse arvostan enemmän Professori Peter C. Gøtzsche’n ulostuloa kirjassaan Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus. Siitä saa jo paljon enemmän irti lääketeollisuuden vaikutusvallasta ja miten se sitä valtaa käyttää.”

     Itselläni on kirjahyllyssäni Peter C. Gøtzschen ensimmäiseksi julkaisema kirja ja olen sen suurimmaksi osaksi myös lukenut. Parisenkymmentä vuotta sitten ostin ja luin Ghislaine Lanctôt’in kirjan ”The Medical Mafia”. Pidän Gøtzsche’n ja Lanctôt’in kirjoja toisiaan täydentävinä paremman kokonaiskuvan saamiseksi.

     Lanctôt’in kirjan huomattava ansio verrattuna Gøtzsche’n kirjaan on siinä, että hän tuo kolmessa suuressa maassa käytännön lääkärintointa harjoittaneena selvästi esille sen, että Big Pharman takana on maailmanlaajuisesti levittäytynyt, italialaisen mafian mallin mukaan organisoitunut Mafia, jonka lonkerot ulottuvat mm. kunkin maan korkeimman terveysviranomaisen tasolle, monien lahjottujen lääketieteen professorien ja monien johtavien lääkärien lisäksi.

     Medical Mafia riisti Lanctôt’ilta näytösoikeudenkäynnillä lääkärinoikeudet ja erotutti Gøtzsche’n professorinvirastaan – puhtaasti kostona paljastuskirjoista ilman minkäänlaista pätevää syytä.

    • Eihän sieltä aivan selvää vastausta tullut, mutta en sitä oikeastaan odottanutkaan. Kysymys luottamisesta joihinkin asiantuntijoihin ja joihinkin ei on kyllä pohtimisen arvoinen. Se voitaisiin jakaa kahtia joko sokeaan luottamiseen tai perusteltuun luottamiseen.

     Lähtökohtaisesti en itse luota yhteenkään asiantuntijaan, vaan pohjimmiltaan luotan vain omaan järkeeni. Vasta sitten, kun olen omalla järjelläni ymmärtänyt jonkun asiantuntijan olevan esittämiensä argumenttien perusteella oikeassa, voin sanoa luottavani häneen, kuitenkin vain siinä asiassa. Hänkin voi erehtyä jossain muussa asiassa, joten minun on yritettävä aina käyttää omaa järkeäni ja ymmärrystäni.

     Jos on jokin asia, josta joudun toteamaan, että en ymmärrä siitä mitään, niin silloin varon ottamasta selvää kantaa asiaan ennen kuin olen ymmärtänyt sen paremmin. Mielestäni tämä on asenne, joka sopii hyvin kaikille vastuullisille ihmisille.

     Muutoinhan olemme kuin ne Nurnbergin oikeudenkäynnin syytetyt, jotka totesivat, että he tekivät vain sen, mitä käskettiin tai kuin Marinin juntta, joka toteaa vain noudattavansa asiantuntijoiden suosituksia. Eiväthän he ole mitään valtaa kaapanneet.

  • Utelias… Yhdyn kyllä joka sanaan kanssasi.
   Artikkelin kirjoittalla on taas pää aivan liian syvällä omassa loistavuudessaan! Selvästikkään ymmärrä ruuan tuotannosta hevon paskaakaan. Mutta ilmastoasioista tunnut vähän olevan kärryillä.
   En vaan voi ymmärtää näitä Esson baarin neroja joilla oma totuus on ainut mahdollinen…
   Kritiikistäkin tykkäät, mutta et osaa käsitellä sitä näköjään.

   Biodynaaminen kasvattaminen on ainut oikea tapa kasvattaa JOS halutaan pitää maaperä ja sitä maaperää käyttävät eliöt ja otukset terveinä ja pois lääkäristä!

 10. Esim. Demeter-tuotemerkillä varustettuja juuresmehuja saa ostettua, ne ovat biodynaamisia kompostituotteita, luontaistuotekaupoista Kärkkäisen tavaratalon luontaistuoteosastolta ja Citymarketista ( muunkin nimisiä) näitä olen löytänyt. Niitähän ei tarvitse ottaa kerralla kuin n. 1/2 dl /päivä. Riittää pitkäksi aikaa, kun pitää jääkaapissa. Muitakin tuotteita on saanut, mainitsen vain muistista Holle-vauvavellit. Suoraan viljelijöiltä voi myös kysyä. Weleda- ja Wala- kosmetiikka, voiteet ja öljyt, pohjaavat biodyn. viljeltyyn ainekseen. Kaikkea biod. kuluu kerralla vähän, pieni määrä plus vesi kun riittää ja se laskee hintaa käytännössä.

  • Olen periaatteessa samaa mieltä esittämistäsi Demeter-tuotteista. Holle-vauvavellit , Weleda, Wala ovat todella suositeltavia , samoin kreikkalainen Korres.

   Biodynaamiset kompostituotteet on se perusedellytys, mutta siitä olen erimieltä että mehuissa avintoaineet säilyisivät kovinkaan hyvin, vaikka mehut olisivatkin lasipulloissa. Joidenkin bio-ihmisten jopa lääkärien olen kuullut puhuvan että niin juures-,kasvis- kuin hedelmämehut pitää juoda viiden minuutin kuluessa puristamisesta. Vaikka päällisin puolin esimerkiksi porkkanamehun värihän ja ei katoa, mehusta katoaa kuitenkin säilytettäessä ”energia” tai jännite.. Lienee tuttua että lähdevesi ( vrt. Riikan lähdevesikaivo) on vesijohtovettä parempaa siinä olevan virtaavan veden jännitteen vuoksi, puhumattakaan vesijohtoveden kemikaaleista.

   Sekä luomu- että vielä enemmän biodynaaminen viljely suurimuotoisempana vaatii paljon maaperältä. Miten tehdä suomalaisesta savipellosta luomutuotantoon sopiva tai biodynaaminen kasvialusta.Siihen tarvitaan erilaisten isompienkin maatalouskoneiden rakentamista, joita Saksassa joku isompi yritys jo valmistaa. Asia alkaa nyt levitä liikaa, jos aikoo mennä viljan viljelyyn jne..

   Ruoan tuotantokin kuuluu yhtenä osana muuta yhteiskunnallista päätöksentekoa. Muuttumisen suhteen on jo olemassa hiljaisia signaaleja. Esimerkiksi Saksassa on havaittu, että nuoret , erityisesti opiskelijat ovat alkaneet kiinnostua yhteisen hyvän asioista. Erikoista ilmössä on se, että niin vasemmisto kuin oikeisto toimivat yhdessä. Tuon pohjalta toivoisi kehityksen jatkuvan siihen, että puoluejärjestelmä Suomessa lopetetaan kokonaan ja kansanedustajat päättävät itsenäisesti ja ovat myös vastuussa päätöksistään. Ehkä sitten vasta saamme aikaan sen, että esimerkisi kouluissamme kuten Ruotsi on jo jonkun aikaa tehnyt, kouluruoka tehdään ainakin osittain luomuraaka-aineista, jotta kouluruoka saadaan ravintopitoisuudeltaan paremmaksi.

 11. Olen jäänyt ”koukkuun” biodyn. yrtteihin. Ravinnepitoisuus, kivennäis- ja vitamiinipitoisuus on huipussaan, puhumattakaan mausta. Huonolaatuista ruokaa pitää syödä määrällisesti paljon. Ratkaisu nälänhätään on jyvien syöminen riisin tapaan, vehnä,ohra, ruis, hirssi, tattari – luomuna tietenkin parempaa, pieni määrä riittää ravitsemaan. Liotus ensin kovimille jyville. Tämä olisi terveydelle paras vakuutus suoliston vahvistumisen ja tervehtymisen kautta. Lihansyöntiä voi näin vähentää.

 12. Itse on tuota 5g:tä miettinyt, että voiko sillä olla yhteyttä muutamia vuosia sitten tapahtuneisiin mystisiin eläinten joukkokuolemiin. Jos sillon olisi vaikka testailtu 5gtä vai meneekö se jopa 4g aikakauteen? Huono muisti :D.

 13. SIvustolla https://www.regenbogenkreis.de/blog/ganzheitliches-leben/wie-gesundheitsschaedlich-ist-5g viitataan siihen että 5 G säteilylle astetut rajat mittaavat vain fysikaalisesti 5 G: n lämpötilan nousua aiheuttavaa vaikutusta ihmisessä ja jättävät täysin säteilyn aiheuttamat biologiset vaikutukset ihmiseen kokonaan huomiotta.
  Lainsäätäjät eivät siis tunne 5 G: n vaikutuksia ihmisen (eläimen) hermostoon, hormoneihin tai kasvaimien nuodostumiseen.
  Sivustolla viitataan armenialaiseen tieteelliseen tutkimukseen joka osoittaa että 5G vaikuttaa bakteereihin ja tekee niistä antibioottiresintenttejä.

  Voidaankin kysyä, kun 5G säteily aiheuttaa bakteereissa yllämainitulla tavalla muutoksia, millaisia biologisia muutoksia 5G kykeneekään sitten aiheuttamaan ihmisen soluissa.

  Sivuustolla olevasta linkistä HIER kannst du dir eine informative Broschuere”Mobilfunk- die verschwiegene Gefahr”herunterladenon paljon uusinta tietoa 5G: stä.

 14. Artikkelissa mainittu Roger Higgs on öljyteollisuuden palkkalistoilla. On huomionarvoista että suomalaiset ”ilmastoskeptikot” jakavat, jälleen kerran, öljyteollisuuden tuottamaa propagandamateriaalia. Ilmastofoorumi on kunnostautunut tässä toiminassa mm. kääntämällä amerikkalaisia denialistiaineistoja suomeksi. Outoa sakkia, pitävät öljyteollisuutta luotettavampana lähteenä kuin vapaita luonnontieteitä, koska öljyteollisuuden propaganda väitti valheellisesti että luonnontieteet ovat kusetusta. #hyödyllinenhölmö

  • Kalju Mummo on tainnut pudota artikkelin aiheen kelkasta jo ajat sitten. Hän ilmeisesti tarkoittaa denialistilla ihmisiä, jotka yrittävät kieltää ilmaston muuttumisen. Sellaisia denialisteja tuskin on juurikaan olemassa nykyään. Se, mitä artikkelissa kritisoin, on harhakuvitelma, että ilmakehän hiiidioksidipitoisuus määräisi yksinään ilmaston tilan. Niin olettaessaan alarmistit yksinkertaisesti huijaavat ihmisiä tai ovat yksinkertaisesti tietotasoltaan niin heikoilla, etteivät ymmärrä ilmastoon vaikuttavien tekijöiden moninaisuutta.

   Artikkelin tarkoitus oli siis omalta pieneltä osaltaan kehittää ilmastotutkimusta parempaan suuntaan. Higgs:iä siteerasin siksi, että geologina hän tuo esiin sellaisia asioita maapallon luonnonhistoriasta, joiden pitäisi kuulua jo ihmisten yleissivistykseen. Suomessa muistaakseni esim. Aalto-yliopiston dosentti Antero Ollila on puhunut samoista asioista oikein vertaisarvioiduissa jutuissa.

   Tietysti maailmnlopun odottajen uskonlahko vain etsimällä etsii syitä, joilla voi löytää vääräuskoiset kerettiläiset ja sillä leimalla kiistää kaiken noiden roviolla poltettavien vääräuskoisten sanomiset. Järjen käyttöä siis ei siellä enää tarvita, vaan uskonvahvuus riittää.

   • Ilmastotutkijat eivät missään päin maailmaa oleta että hiilidioksidipitoisuus määräisi ”yksinään” ilmaston tilan. Kyseessä on denialistien käyttämä olkiukko…

    • Vieläkin jää hiukan ihmetyttämään, keitä ne denialistit oikein ovat. Toki olisi erinomainen asia, jos kaikki ilmastotutkijat kaikkialla maailmassa ymmärtäisivät, että hiiidioksidi todella on vähäpätöinen pikkutekijä ilmaston kehityksen suhteen ja toteaisivat, että modernia teollista yhteiskuntaa ja ihmisten elämän edellytyksiä ei kannata tuhota kitkemällä fanaattisella innolla kaikki hiilidioksidipäästöt ja pudottamalla ruoan tuotannon tasoa.

     Mistään olkinukesta ei kuitenkaan ole kysymys, jos hiukkaakaan seuraa ympäröivän maailman tapahtumia. Kaikista uutiskanavista toitotetaan yhä uudelleen, kuinka ilmakehän hiilidioksidipitoisuus uhkaa maailman säilymistä. Yhden lapsi- ja nuorisosukupolven tulevaisuudenusko on hävitetty pelottelemalla hiilidioksidin aiheuttamalla maailmanlopulla.

     Sen seurauksena kautta maailman järjestetään kiihkomielisiä mielenosoituksia, joissa vaaditaan kaiken hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan energiatuotannon ja teollisen toiminnan lopettamista ja ihmisten toimeentulon viemistä sen seurauksena.

     Hiilidioksidia pidetään myös saasteena, vaikka sillä ei ole mitään tekemistä oikeiden saasteongelmien, kuten kaupunki-ilman tai vesistöjen pilaantumisen kanssa. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuudella ei ole myöskään mitään tekemistä mereen kasaantuvien muovijätteiden kanssa, mutta jotenkin vain hiilidioksidista pitää päästä eroon.

     Ihmisten elämää yritetään supistaa pelkäksi hiilijalanjäljen laskemiseksi. Heihin luodaan lahkon toimesta synnintuntoa pelkästä olemassaolostaan, koska kukaan ei tietysti voi elää tuottamatta jonkinlaista hiilijalanjälkeä. Tähän ongelmaan lahkon bisnestahot ovat keksineet jo keskiajalla koetellun tuottoisan keinon eli anekaupan ns. kompensaatiokaupan muodossa. ”Kun kolikko kassaan kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa”

     Poliittisella tasolla Suomessakin melkein kaikki puolueet ovat sotoutuneet hiilivapaaseen tulevaisuuteen. Marinin junttakin on tiukasti sitoutunut ekofasistien tavoitteisiin.

     Edellä on vain muutamia havaintoja ympäröivän maailman tapahtumista ja minusta yhteiskunnallinen ja poliittinen todellisuus on kaukana olkinukesta. Poliittisessa todellisuudessa on laajalti omaksuttu ajatus, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on ilmaston lämpenemisen perussyy, mikä on johtamassa yhteiskunnan ja ihmisten elämän kannalta todella vahingollisiin toimiin. Niillä kun ei edes ole mitään vaikutusta ilmaston lämpenemiseen.

     Mistä ihmeestä nuo toimijat ovat sitten saaneet sen käsityksen, että hiilidioksidi on kaiken pahan alku ja juuri maapallolla. Gretakin, joka innolla tukee kaikkea edellä lueteltua, kehottaa kuuntelemaan tiedettä. Kyllä siitä sen vaikutelman saa, että ainakin jotkut tutkijat olisivat olleet vahvasti sitä mieltä, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on se tärkein ilmastoa lämmittävä tekijä.

     Kalju Mummokin voisi hyväntahtoisesti kertoa puoluetovereilleen, että ehkä se hiidioksidipitoisuus ei kuitenkaan ratkaise aivan kaikkea ja ehkä olisi vielä syytä hieman ajatella asioita uudelleen ns. järkeä käyttäen.

     • Valitettava totuus kuitenkin on että CO2 ja muut kasvihuonekaasut nostavat Maapallon lämpötilaa hyvin tunnetuin mekanismein. Tämä seuraa kasvihuonekaasujen fysikaalisista ominaisuuksista, mitkä ovat olleet hyvin tiedossa jo pitkään. Ko. ominaisuudet voidaan johtaa perusfysiikasta, varmentaa laboratoriomittauksin, sekä mitata taivaalta jossa ko. kaasut vaikuttavat. Kyse ei siis ole mistään ”käsityksestä” tai ”ymmärryksen puutteesta”, vaan hyvin ymmärretystä tieteestä.

      Nyt siis tiedetään että kasvihuonekaasujen rajoittamaton pumppaaminen taivaalle tule nostamaan keskilämpöä vahingollisen korkealle. Mitä asialle pitäisi tehdä? Kysymys on poliittinen. Pään pensaaseen laittaminen tai hiiliteollisuuden maksaman propagandan uskominen ja levitys ei ole ratkaisu.

     • Kiitoksia loistavasta avauksesta keskusteluun ilmastonmuutoksesta. Tietomme vähäisyyden tuntien, korostat ansiokkaasti suhteellisuudentajun merkitystä Luonnon ilmiöitä arvioitaessa.

      Kiitoksia myös komentoijille, jotka johdonmukaisesti rönsyilevät elintarviketuonnon, lääketieteen, poliittisten ideologioiden ja uskontojen viidakossa.
      Koin nautinnollisena nähdä mitä kaikkea lukeneiden, paljolti oppineiden ja vähän ymmärtävienkin ihmisten mielen syövereistä pintaan nousee.
      Tuomo Liiakselle antaisin tässä joukossa kiljuvan karhun suurristin ja kultaiset tammenlehvät osoittamastaan nöyryydestä Luonnon voimien edessä. Luonto on ollut armollinen salliessaan ihmisen kehittyä muihin lajeihin nähden merkittäväksi vaikuttajaksi luomakunnassa – ja samalla oman olemassaolonsa suurimmaksi uhaksi.
      Täällä takametsillä, jossa ei koskaan ollut Esson baaria, eikä enää ole Essoakaan, kannan yksin huolta metsän ja metsässä työtä tekevän rahvaan joutumisesta ilmastomafian toimesta syytettyjen penkille. Tuskin hehtaariakaan metsää istuttaneet vallanhimoiset besserwisserit julkaisevat faktoina mielipiteitään ”meidän”, niin todellakin meidän eikä heidän, metsiemme hiilinielusta varmuudella, jonka vain tiedon niukkuus ja ymmärryksen puute voi ihmisraukalle antaa.
      Tuomo Liias tietää, ettei Suomen luonto muuta maapallon ilmastoa hetkeksikäään, ellei merkittävää vulkaanista toimintaa tapahdu.

      Puun tuotannon kaksinkertaistaminen on edullinen tapa saavuttaa mahtipontisten poliitikkojemme julistama tavoitte Hiilineutraali Suomi 2050. Markkinan määrätessä 1950 >2000 kiihtyvät hakkuut ja Luonnon täyttäessä uudella ja paremmalla kasvulla sen tilan minkä naavaiset kuuset ja lakkapäiset hongat kaadettuina jättivät, puun kasvu tuplaantui 20 vuoden viiveellä 1970 > 2200. Suomessa ei ollut riittävää taimituotantoa ja metsän viljely käynnistyi vasta 1960-luvulla.
      Puun kasvun kaksinkertaitaminen 2050 mennessä edellyttää vuotuisen metsänviljelyalan kolminkeriastamista parhaalla puoliskolla metsäalasta. Se on suuri savotta, joka ei tapahdu pelkästä rakkaudesta taiteeseen. Sen pitää olla metsänomistajille kannattavaa. Kun puun tarjonta kasvaa, sen hinta laskee ja kannattavuus voi perustua vain korvaukseen hiilen sitomisesta käänteisen päästökaupan tapaan.
      Voideltaessa sisällisodan 1918 ja ww2:n 1939 – 1944 haavoja, jaettiin talonpoikien maat maattomille. Siinä tehtiin yli 400 000 tänä päivänä elinkelvotonta tilaa, joiden omistajista yli puolet asuvat kaukana kaupungeissa.
      Niin tuotava kuin hanke yhteiskunnalle olisi, pelko siitä, että rahvas saisi palkan työstään, on toistaiseksi sulkenut maksun hiilinielusta kaiken keskustelun ulkopuolelle. Vielä suurempi este ovat, kuten tämäkin keskustelupalsta osoittaa, ties mitä profetioita julistavat besserwisserit.

 15. Errare humanum est: puun kasvu tuplaantui 20 vuoden viiveellä 1970 > 2200, pitää lukea 1970-2020.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here