Maailmanlopun odottajien disinformaatiota

22
Kuva: David Dees

Viime aikoina on kovasti puhuttu ja kirjoitettu sellaisesta asiasta kuin disinformaatio. Vaikuttaa oikeastaan siltä, että kaikki valtaapitävien näkemyksiin kriittisesti suhtautuva informaatio tulkitaan disinformaatioksi.

Toinen tapa mitätöidä kaikki kriittiset näkemykset on leimata ne salaliittoteorioiksi, vaikka toki niitäkin jonkin verran esiintyy. Tästä hyvänä esimerkkinä voisi pitää vaikkapa kriittistä asennetta lääketeollisuuden pyrkimysten jalouteen. Sanotaan, että erilaiset foliohatut kuvittelevat lääketeollisuudessa pyörivän häijyjä salaliittoja.

Ei kriittiseen asenteeseen tarvita mitään erityisiä salaliittokuvitelmia, vaan vain jonkinasteista ymmärrystä nykykapitalismin toimintatavoista. Onhan Björn Wahlroos on opettanut meille suomalaisille, että osakeyhtiön ainoa tavoite on tuottaa osinkoja yrityksen omistajille. Se ajatushan on tosin kirjattu myös Suomen osakeyhtiölakiin.

Tämä jopa Suomen lakiin kirjattu periaatehan tarkoittaa, että yritysten perustehtävä ei olisikaan tuottaa ihmisille hyviä tuotteita ja palveluja, mitä voisi pitää hyvänä eettisenä lähtökohtana kaikelle taloustoiminnalle. Jos yritysten ainoaksi tavoitteeksi nähdään omistajien rahapussin kasvattaminen, herää epäilys siitä, kuinka hyvin ne huolehtivat valmistamiensa tuotteiden laadusta ja turvallisuudesta, vai pyrkivätkö ne vain kasvattamaan myyntiä mahdollisimman nopeasti hinnalla millä hyvänsä.

Kyllä tällainen asetelma antaa aihetta kriittisyyteen erityisesti lääketeollisuuden kohdalla ilman mitään salaliittoteorioitakaan. Kaiken maailman Bill Gatesit saattavat järkkäillä eettisesti arveluttavia kokeita kehitysmaiden köyhillä.

Jätetään nyt kuitenkin salaliittoteorioiden pohdiskelut sikseen ja keskitytään aivan konkreettiseen, luotettavana pidettyyn ns. viralliseen informaatioon, jota massamedia tarjoaa meille. Analysoidaan hieman tarkemmin kahta kuviota, jotka pyörivät netissä ilmastoalarmistien tarjoamana informaationa ja jotka pulpahtavat silloin tällöin esiin ns. laatumediassa.

Maapallon pintalämpötila vv. 1850–2014

Kuviossa 1 on jyrkästi ylöspäin sojottavia lämpötilakäyriä, joilla on järkytetty monien ihmisten mielenrauhaa. Kaikesta päätellen myös suomalaiset poliitikot ovat kauhistuneina joissain tilaisuuksissa nähneet ko. kuvion. Kuvio on aika taitavasti rakennettu herättämään pelkoa ja osin se kyllä pitää paikkansakin, mutta tarkempi analyysi on välttämätöntä.

Kuvio 1

Kuviossa on kahden aineiston vuotuiset keskilämpötilat vv. 1850–2010 ja niiden 10 vuoden liukuvat keskiarvot. Punaiset tiedot ovat GISS:n vuotuisia lämpötilapoikkeamia. GISS on 1960-luvulla perustettu NASA:n Goddard Institute for Space Studies, joka on erikoistunut satelliiteista tehtäviin mittauksiin. Kuvio paljastaakin koko historiankirjoituksen täysin uusiksi mullistavan tiedon: satelliittimittauksia onkin tehty jo 1880-luvulla ???

Tai no, ainakin olisi voitu selittää, millä ihmetempulla satelliittimittaukset on yhdistetty joihinkin aiempiin mittauksiin ja miten on voitu saada vertailukelpoinen aikasarja 1800-luvulta lähtien, kun koko instituutti ja satelliitit ovat olleet olemassa vasta 1960-luvulta lähtien.

Varsinainen harhaanjohtamisen taidonnäyte on kuitenkin x- ja y-akselien pituudet, mitä on näppärä käyttää, jos kuvion katselijat eivät osaa kiinnittää huomiota asiaan. Y-akseli on venytetty kohtuuttoman pitkäksi, vaikka sen kuvaamat muutokset ovat marginaalisen pieniä, vain asteen murto-osia. Kuvio ei suoranaisesti valehtele, mutta suurin piirtein 0,9 asteen lämpötilan nousu 160 vuodessa näyttää noin esitettynä jyrkältä nousulta.

Teinkin alle tarkemman kuukausittaisen lämpötilakuvion samasta HadCRUT3-aineistosta, jota kuvio 1:ssä on kuvattu vihreällä.

Kuvio 2

Tämä kuvio kuvaa tilannetta realistisemmin, koska y-akselia ei siinä ole suhteettomasti venytetty. Lisäksi tästä kuviosta, jossa vertailukohtana eli 0-tasona on alkuperäinen 18 astetta, huomaa, että kuvio 1:ssä 0-tasoa on jostain syystä justeerattu alaspäin. Ehkä sen vuoksi, että 0-tason yläpuolella mittauspisteet näyttävät entistä pelottavammilta.

Lisäsin kuvioon myös pystyviivan vuoden 2001 kohdalle, joten siinäkin näkyy lämpötilan nousun pysähtyminen 2000-luvun alussa.

Tein vielä kuvion lämpötilan muutoksista, jotka vastaavat kuvio 1:n vuositason muutoksia.

Kuvio 3

Tästä voi selvästi havaita, kuinka lämpötilamuutosten 0-taso on kuviossa 1 jostain syystä siirretty eri tasolle kuin alkuperäisessä HadCRUT3-sarjassa normaalisti käytetty. Tällaisille menettelyille olisi hyvä saada perustelut, mutta alarmistithan eivät sellaisia välitä esittää, vaan olettavat kaikkien nielevän noin vain kaiken disinformaationkin.

Lisäksi, jos vertaa kuvioiden 1 ja 3 loppupäätä, niin ero on aivan selvä. Kuviossa 3 näkyy selvästi, kuinka 2000-luvun alusta myös vuosikeskiarvoissa näkyy tasaantuva vaihe. Kuvion 1 tekijät ovat onnistuneet ko. asian jotenkin sotkemaan, joten siitä saa vaikutelman, että ”jyrkkä” kehitys ylöspäin vain jatkuisi HadCRUT3 -aikasarjankin mukaan.

Maapallon pintalämpötila vv. 1979–2020

Toinen maailmanlopun lahkon levittämä kuvio, jota on syytä hieman ruotia, on alla (Kuvio 4).

Kuvio 4

Kuviossa 4 kerrotaankin taivaallisesta ihmeestä, jonka mukaan 5 eri mittaussarjaa antavat lähes identtisen kuvan maapallon lämpötilakehityksestä. Noista aikasarjoista minulla on käytettävissäni vain HadCRUT4-aikasarja, joka siis perustettiin HadCRUT3-aikasarjan tilalle, koska se ei suostunut enää osoittamaan lämpötilan nousua 2000-luvun alusta lähtien. Teinkin vertailukelpoisen kuvion (kuvio 5) HadCRUT4 -aikasarjasta samalta ajanjaksolta.

Kuvio 5

HadCRUT4-sarja näyttäisi todellakin olevan samanlainen molemmissa kuvioissa. Laskin omaan kuviooni gls-menetelmällä myös trendin ja se tosiaankin tuottaisi tämän vuosisadan loppuun mennessä suurin piirtein 1,5 asteen suuruisen maapallon pintalämpötilan nousun. Tästä siis ovat peräisin maailmanlopun odottajien lahkon puheet siitä, että nyt oltaisiin 1,5 asteen lämpenemisen uralla.

Valitettavasti tämä tulos on kuitenkin tieteellisessä mielessä täyttä huuhaata, koska HadCRUT4-sarja on oikeasti ollut olemassa vasta vuoden 2014 alkupuolelta lähtien eli kuviossa 5 olevan toisen pystyviivan jälkeen. Sitä edeltävät luvut ovat vain keksittyjä proxy-lukuja, joita ei ole saatu millään mittauksilla, koska niitä mittauksia on ollut kattavasti tehty vasta vuoden 2014 alkupuolen jälkeen.

Hieman ongelmalliseksi kuvio 4:n tulkinnan tekee se, että siinä on esitetty myös 4 muuta mittaussarjaa, jotka näyttäisivät olevan lähes identtisiä HadCRUT4:n hihasta ravistettujen lukujen kanssa. Joudun myöntämään, että minulla ei ole käytettävissä ko. sarjoja, mutta tässä olisi ehkä hyvä soveltaa seuraavaa sääntöä: ”Jos jokin asia näyttää liian hyvältä ollakseen totta, niin silloin se ei yleensä olekaan totta.”

Ensinnä epäilyksiä herättää se, kuinka oikeat mittaukset voivat käydä niin hyvin yhteen keksittyjen HadCRUT4-lukujen kanssa. Toiseksi 4 muuta sarjaa on mitattu hiukan eri menetelmillä. Esim. NCDC-sarja koskee meriä ja siinä on käytetty jonkinlaisia tutkamittauksia.

Muut sarjat käsittääkseni on tehty satelliittimittauksilla, jotka eivät ole ongelmattomia satelliittien alla olevien paksujen ilmakerrosten vuoksi, jolloin eri aallonpituuksilla saadaan tuloksia eri korkeuksilta ja sääolot häiritsevät mittausten vertailukelpoisuutta. On myös hieman yllättävää, että merien lämpötilakehitys olisi identtinen maa-alueiden kehityksen kanssa.

Kolmanneksi kaikki 4 muuta sarjaa on tuotettu Yhdysvalloissa, jossa on ollut todella suuri vaikutus alarmistien suurimmalla profeetalla James Hansenilla, joka toimi pitkään GISS:n johtajana. Hansen on väittänyt, että hiilidioksidipitoisuus 385 ppm (0,038 %) aiheuttaisi 6 asteen nousun maapalon lämpötilaan. Nythän hiilidioksidipitoisuus on jo noin 411 ppm (0,04 %), eikä lämpötila ole noussut 6 astetta. Hansen on siis CO2-uskovainen eikä ymmärrä, että maapallon lämpötilan määräytymisessä CO2 on varsin vähäpätöinen tekijä.

Joudun kuitenkin myöntämään, että en pysty millään tieteellisesti pitävällä tavalla kumoamaan kuvio 4:n sarjoja muilta osin kuin HadCRUT4 -proxysarjan osalta. Voin kuitenkin vedota yli 10 vuoden kokemukseen väittelyistä alarmistien kanssa, jolloin on monesti käynyt ilmi, että siinä leirissä ei oikein kunnioiteta tieteen periaatteita, vaan pyritään hinnalla millä hyvänsä vain tukemaan omaa oppia tulevasta maailmanlopusta uskonnollisella kiihkolla.

Lopuksi

Ajattelin vielä piirtää kuvion (kuvio 6) kuvio 1:ssä käytetyistä HadCRUT3 -sarjan vuotuisista keskilämpötiloista asteiksi muutettuina.

Kuvio 6

Asteiksi muutettuina vuoden 1850 keskilämpötila oli 18 – 0,443 = n. 17,56 astetta. Vuoden 2013 keskilämpötila oli 18 + 0,547 = noin 18,46 astetta. Lämpötila oli siis noussut n. 160 vuodessa vuositasolla n. 0,9 astetta, eli kuvio 1:n esittämää jyrkkää nousua ei ole tapahtunut. Nousu on kuvio 1:ssä saatu näyttämään jyrkältä vain venyttämällä y-akselia kohtuuttomasti, vaikka muutos on vain marginaalinen 0,9 astetta.

Poliittisestikin ilmastokysymys on koronan rinnalla merkittävä asia. Marinin juntalla näyttäisi olevan jonkinasteista pyrkimystä diktatorisen valta-asemansa säilyttämiseen. Tätä pakkovaltaa vihreät liittolaisineen näyttäisivät olevan valmiita käyttämään projektissaan estää yhteiskunnan sosiaalinen, taloudellinen ja tekninen kehitys ilmastotavoitteillaan sekä aiheuttaa maahan nälänhätä ruoan tuotantoa sabotoimalla esim. laskemalla ruoan tuotannon tasoa merkittävästi luomutuotannolla.

Asiastahan puhui Vihreiden puheenjohtaja vappupuheessaan: ”Me olemme jo koronakriisin yhteydessä osoittaneet, että pystymme yhteiskuntana päättäväisiin toimiin. Samaan on pystyttävä myös ilmastonmuutoksen torjunnassa, Ohisalo sanoi.

Ohisalo siis aikoo käyttää poikkeuslakien suomin oikeuksin pakkovaltaa järjettömien ilmastotavoitteidensa läpiajamiseen. Nyt parasta olisi kyllä hoitaa koko poliittinen eliitti kilometritehtaalle, sillä niin pahasti se on maan asiat sotkenut. Se ei ehkä onnistu helposti, joten voisi ajatella, että kannattaisi yrittää tukea eri puolueiden sisällä poliitikkoja, jotka eivät ole sortuneet ainakaan ekofasismiin eivätkä kannata Marinin juntan kaltaisia diktatoorisia otteita. Sellaisiakin poliitikkoja löytyy varmaankin kaikista puolueista.

P.S. Hallituksen maanantaina 4.5. pitämä tiedotustilaisuus oli aika paljastava. Kaikki Marinin juntan jäsenet omalla tavallaan viittailivat siihen, että kaikki on nyt yhteiskunnassamme muuttunut. Asiasta puhuttiin esimerkiksi uutena normaalina tai kahden metrin etäisyyden yhteiskuntana. Aikomuksena on siis siirtyä fasistiseen hallintatapaan, jossa on pysyvämmin rajoitettu ihmisoikeuksia ja kansalaisten oikeuksia ja vapauksia.

Tämä asia nivoutuu tiiviisti myös ekofasistien ilmastopoliittiseen ajatteluun, kuten Ohisalon vappupuhekin osoittaa. He ovat valmiita ajamaan tavoitteensa läpi vaikka pakkokeinoin, kun kansan demokraattiset oikeudet on viety ”uudessa normaalissa”.

Tuomo Liias on eläkkeellä oleva taloustieteilijä, joka on tehnyt työuransa pääosin Tilastokeskuksessa.

22 KOMMENTTIA

 1. > Tätä pakkovaltaa vihreät liittolaisineen näyttäisivät olevan valmiita käyttämään projektissaan estää yhteiskunnan sosiaalinen, taloudellinen ja tekninen kehitys ilmastotavoitteillaan sekä aiheuttaa maahan nälänhätä ruoan tuotantoa sabotoimalla esim. laskemalla ruoan tuotannon tasoa merkittävästi luomutuotannolla. >

  Jokainen joka politiikkaa vähänkin seuraa, tiedostaa kyllä sen, että eri puolueilla ei ole käytännössä mitään eroja. Olipa kysymyksessä sitten vihreät, persut, keppana tai kokoomus, samaa myrkkyä ne kansalle säännöllisesti syöttää. Tähän artikkeliin liittyen totean sen, että tämä ilmasto-valehtelu tapahtuu siksi, että Suomen (Finland Republic of DC) linja ilmastopolitiikassa (eli pseudotiede) tulee Washingtonista… sen enempää selityksiä ei tähänkään disinformaatioon tarvita.

  Omaan korvaani särähti pahasti kirjoittajan toteamus nälänhädästä, joka saataisiin aikaan ”esim. laskemalla ruoan tuotannon tasoa merkittävästi luomutuotannolla.” Tarkoittaako Tuomo Liias sitä, että GMO tuotannon, eli synteettisillä myrkyillä tuotetun ruoan, tulisi pysyä laajamittaisena tai jopa vahvistua? Itse olen tässä asiassa jyrkästi eri mieltä. Nälänhätä ei synny tehotuotannon siirtymisestä luomutuotantoon, vaan menossa olevasta poliittisesta typeryydestä, jonka perimmäinen tarkoitus on ajaa kansallisvaltiot ja niiden omat järjestelmät (ja sitä kautta pienyritykset / tuotanto) alas. Itse näen tämän asian päinvastoin: kuolemassa olevat syrjäkylät pitäisi nostaa uuteen kukoistukseen nimenomaan luomutuotannolla. Puhdas ruoka on meille kaikille elintärkeää, joten luomutuotantoon liittyvää yritystoimintaan pitäisi ruhtinaallisesti tukea ja sen tuotanto moninkertaistaa!

  > Hallituksen maanantaina 4.5. pitämä tiedotustilaisuus oli aika paljastava. Kaikki Marinin juntan jäsenet omalla tavallaan viittailivat siihen, että kaikki on nyt yhteiskunnassamme muuttunut. Asiasta puhuttiin esimerkiksi uutena normaalina tai kahden metrin etäisyyden yhteiskuntana. Aikomuksena on siis siirtyä fasistiseen hallintatapaan, jossa on pysyvämmin rajoitettu ihmisoikeuksia ja kansalaisten oikeuksia ja vapauksia. >

  Sen laulua laulat, kenen leipää syöt…. rahahanat ja sitä kautta politiikka ei ole Suomen poliittisen eliitin käsissä, vaikka näin meille uskotellaan. Marinin juntta voi olla asiasta kun asiasta mitä mieltä tahansa, mutta totuus on se, että he ovat pelkkiä kumileimasimia isompien käsissä. Uusi normaali, eli – new normal – on maailmanlaajuinen isku-lause, jota coronaHOAXia toteuttava poliittinen lammaslauma hokee ikäänkuin maailmanloppu olisi tulossa. Ja tottahan se on…. LOPPU KYLLÄ TULEE, mutta ei maailman, vaan poliittisen järjestelmän!

  • Lisäksi ahneat liikemiehet ovat haistaneet eko -trendin ja ovat todella näk edistäneet sitä tehdäkseen roimasti rahaa.

   Prkeleen sairaan ahneet bisnesmiehet pilaavat meidän elämän.

 2. Tavallisesta työssäkäyvästä ihmisestä, joka hoitaa työnsä kunnialla, maksaa veronsa kuten kuuluu ja lukee uutisensa valtamediasta, voi helposti alkaa tuntua siltä, että maailma rimpuilisi jonkin näkymättömän ja pahantahtoisen valtaeliitin pihdeissä. Kuinka muuten voisi selittää tauteja tehtailevan lääketeollisuuden, syöpää aiheuttavat lisäaineet lasten ruuissa, viattomia siviilejä tappavat sodat, pelkoa lietsovat terrori-iskut, nälänhädän, luonnon tuhoutumisen ja niin edelleen? Aivan kuin kaikki olisi yhtä suurta salaliittoa ihmisiä ja ihmisyyttä vastaan.
  Tarvitaan vain pienen pieni oivallus, joka ohjaa ajattelun epätoivoisen tunkkaisesta, mielenterveyden myrkyttävästä ja täysin hyödyttömästä salaliittoteorioiden pyörityksestä kirkkaamman ja selkeämmän ajattelun suuntaan.

  Yhteiskunta käy negatiivisella energialla. Ongelmalähtöinen yhteiskunta saa elinvoimansa ihmisongelmista. Mitä enemmän yhteiskunnassa on niukkuutta, kurjuutta ja pahoinvointia, sitä enemmän ihmiset kaipaavat turvakseen instituutioita ja sitä enemmän yhteiskunta tarjoaa yrityksille bisnesmahdollisuuksia. Koska markkinatalous ja instituutiot hyötyvät ihmisten ongelmista, on niillä aivan luontainen taipumus myös ylläpitää ihmisongelmia. Sitä mukaa kun yhä useammat ihmiset vapautuvat perustarpeiden tyydytykseen perustuvan teollisuuden palveluksesta, heitä palkataan ongelmanratkaisukoneiston palvelukseen, jolloin yhä useamman ihmisen hyvinvointi saa voimansa toisten ihmisten ongelmista. Mitä useamman ihmisen hyvinvointi on riippuvainen toisten ihmisten ongelmista, sitä suurempi taipumus yhteiskunnalla on myös edistää ja ylläpitää ihmisongelmia. Näin noidankehä on valmis.

  Mitäpä jos kaikki yhteiskunnallinen pahoinvointi, sekasorto ja kaaos onkin sisäänrakennettuna ongelmalähtöisiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin itseensä? Entä jos ne samat näennäistä järjestystä, turvallisuutta ja yhteenkuuluvuutta ylläpitävät yhteiskunnalliset instituutiomme, joiden kunnioittamista opetamme lapsillemme, ylläpitävätkin samalla myös kaikkea yhteiskunnallista epäjärjestystä, turvattomuutta ja vastakkainasettelua? Mitä jos instituutio itse onkin pyromaani yöllä, mutta poliisi ja palomies päivällä?

  Kaiken lisäksi hierarkkiset valtarakenteet synnyttävät ihanteellisen etenemisväylän jokaiselle narsismia ja epäsosiaalista persoonallisuushäiriöitä potevalle ihmiselle. Rakenteet vetävät puoleensa ihmisiä, joille tyypillisiä piirteitä ovat pinnallinen viehätysvoima, karisma ja älykkyys, mutta joilta samalla puuttuu kyky tuntea häpeää, katumusta tai empatiaa. Lääketieteessä tämänkaltaisia tunneköyhiä, itsekeskeisiä ja epäluotettavia ihmisiä nimitetään psykopaateiksi. Psykopaatteja tukeva ja kannustava järjestelmä seuloo kansan keskuudesta vallan huipulle säälimättömimmät ja häikäilemättömimmät yksilöt. Vaikeasti sairas yhteiskunta nostaa esiin ja palkitsee vaikeasti sairaita ihmisiä.

  Entä sitten voiton maksimointiin perustuva, niukkuudesta voimansa saava raha- ja talousjärjestelmämme? Muiden instituutioiden tavoin myös markkinatalous hyötyy ihmisongelmista. Pullovettä valmistavaa yhtiötä ei hyödytä järvien ja jokien juomakelpoisuus sellaisenaan. Niinpä se hyötyy suoraan vesistöjen saastumisesta. Turvapalveluyritykset eivät hyödy ihmisten turvallisuuden tunteesta. Lääketeollisuus ei hyödy ihmisten terveydestä. Sotatarviketeollisuus ei hyödy rauhasta. Energiateollisuus ei hyödy uusiutuvasta ja yltäkylläisestä energiasta. Tietoturvateollisuutta ei olisi ilman tietoturvauhkaa. Tupakkateollisuus tarvitsee tupakoitsijoita. Terrorismin vastainen sota tarvitsee terroristeja. Rauhanturvaajat tarvitsevat rauhattomuutta. Ihmisoikeustaistelijat tarvitsevat ihmisoikeusrikkomuksia. Pankkiirit tarvitsevat rahan niukkuutta. Elintarviketeollisuus tarvitsee ruuan niukkuutta. Poliitikot tarvitsevat nykyoloihin tyytymättömiä kansalaisia. Luonnonsuojelijat tarvitsevat tuhoutunutta luontoa. Ilmastonmuutoksen varaan rakentava bisnes ja politiikka tarvitsee ilmastonmuutosta. Ja niin edelleen.

  Lisäksi ihmisille, joille on kertynyt paljon omaisuutta, on kertynyt usein myös laajat omistukset monien eri toimialojen pörssiyhtiöissä. Heidän salkuistaan voi löytyä yhtä aikaa muun muassa pankki- ja vakuutussektoria, lääketeollisuutta, mainosteollisuutta, sotatarviketeollisuutta, elintarviketeollisuutta, tietoturvayhtiöitä, turvapalveluyrityksiä ja mediataloja. Kaikki nämä teollisuudenalat hyötyvät suoraan ihmisongelmista. Nämä suuryritysten omistajat tukevat avokätisesti myös poliitikkoja. Toisin sanoen: mitä enemmän ihmisellä on omaisuutta, sitä enemmän hän hyötyy toisten ihmisten ongelmista ja sitä suurempaa ja kokonaisvaltaisempaa vaikutusvaltaa hän yhteiskunnassa käyttää.

  Koska tietyt yksittäiset omistajatahot omistavat laajasti monien eri teollisuudenalojen osakkeita, on näiden toimialojen välille taloudellisesti järkevää pyrkiä kehittämään synergiaetuja. Kun mainosteollisuus tuottaa elintarviketeollisuudelle roskaruoan kulutusta lisääviä mainoksia, yhä useammat kuluttajat omaksuvat itselleen epäterveelliset elämäntavat. Ajan saatossa ihmisten terveysongelmat lisääntyvät ja yhä useammalla diagnosoidaan jokin epäterveistä ruokailutottumuksista johtuva pitkäaikaissairaus. Pitkäaikaissairaudet tarkoittavat useimmiten potilaan elinikäistä lääkitystä, mikä samalla merkitsee elinikäistä tulovirtaa lääketeollisuudelle. Myös elintarvikkeisiin lisätyt, säilyvyyttä ja ulkonäköä parantavat kemikaalit ja lisäaineet voidaan nähdä yhtä aikaa sekä parantuneesta myynnistä hyötyvän elintarviketeollisuuden että lisäaineiden aiheuttamista sairauksista hyötyvän lääketeollisuuden etuina.

  Mainosteollisuus tarvitsee suggestioherkkiä ihmisiä. Niinpä kun kaupallinen televisioyhtiö pohdiskelee televisio-ohjelmiensa sisältöä, ei sille heti ensimmäisenä tule mieleen ihmisten suggestioherkkyyden purkuun ja tietoisuuden kasvuun tähtäävä ohjelmatarjonta. Päinvastoin. Kaupallisten kanavien intressinä on tuudittaa ihmiset yhä syvemmälle tiedostamattomuuden tilaan. Pinnallisten arvojen varaan rakentuneet ohjelmat vetävät puoleensa pinnallisia ja suggestioherkkiä ihmisiä – mainosteollisuuden ihannekohteita. Tietoisesti tai tiedostamattaan he imevät itseensä kaupallisten ohjelmien ja niitä siivittävien mainosten sisältämät viestit ja sopeuttavat ne osaksi omaa ajatteluaan ja omia kulutustottumuksiaan.

  Paitsi kaupallisella medialla ja kaupallisten kanavien uutistoimituksilla myös valtiollisella medialla on omat intressinsä istuttaa ihmisiin tietynlaisia ajatusmalleja ja ohjata ihmisiä suurina massoina haluttuun suuntaan. Pelko on tehokas mielipiteenmuokkaaja ja vallan väline. Vuonna 2003 alkanutta Irakin sotaa edelsi valtava terrorismihysteria, jonka varaan nojannut sota oli herkkua aseteollisuudelle. Syksyllä 2009 median ja lääketeollisuuden yhteistyönä synnytetty sikainfluenssapaniikki puolestaan poiki miljardien voitot lääketeollisuudelle. Tarkoitushakuista uutisointia on ollut havaittavissa myös muun muassa poliittisesti ja taloudellisesti herkullisessa, satojen miljardien eurojen ilmastonmuutoshysteriassa. Lopullinen ratkaisu näihin ongelmiin ei kuitenkaan löydy sen enempää politiikasta kuin bisnes-maailmastakaan, vaan kaikki ajalliset instituutiot ylittävästä katsomuksesta.

  Jatkaessaan kuuliaista työssäkäyntiä, verojen maksua ja valtamedian kuuntelua kansalainen antaa hiljaisen hyväksyntänsä yhteiskunnan ongelmalähtöiselle lähestymistavalle, ja niin yhteiskunta tulee jatkossakin tuottamaan kansalaisilleen loputtomasti lisää niukkuutta, kurjuutta, ongelmia ja pahoinvointia. Ongelmalähtöisen yhteiskunnan sisäinen palkkiomekanismi ei palkitse todellisia ongelmien ratkaisijoita vaan ongelmien ylläpitäjiä.

  http://resurssipohjainentalous.blogspot.com/2011/12/33-ongelmalahtoisen-yhteiskunnan.html

 3. Tällaista tilastotieteellistä analyysia olen nähnyt muualla, mutten niinkään Suomessa. Tuomo Liiaksen selvitys on kullanarvoinen. Tämä sama näköaala tilastoilla huijaamiseen kun liittyy myös corona-pandemiaan, mikä on vain ilmastohuijauksen jatkoa. Rehellisesti tutkivat climatiedemiehet puhuvat varsinaisesti satojen ja tuhansien vuosien aikajanoista, eikä tällaisista lyhyistä pätkistä ja esim. geologis-maantieteellinen tutkimus liittyy tällöin mukaan. Mutta kuvio 6 selventää joka tapauksessa, mistä on kysymys ja maallikkokin pääsee jyvälle asiasta artikkelin kautta. Näin avautuu mahdollisuus ymmärtää nykyistä sumuttamista entistä paremmin.

  Ekofacismi on vihervasemmiston ase. Se on laajentunut nyt terveysfacismiksi. Ilmastonmuutostoukasta kuoriutui coronaperhonen. Tämä on sadistista leikkiä. Rahavallan ruhtinaat pitävät kissa-hiiri-leikeistä ihmisillä. Se lienee heistä huvittavaa. Samalla he seuraavat tarkasti, kuinka moni uskoo sokeasti, myös pseudotilastoihin, jotta seuraavan shakkisiirron ajoitus onnistuisi. Poliitikot ovat kaikkein tottelevaisin ihmisjoukko.

  Henkisen, kulttuurisen ja inhimillisen vuorovaikutuksen eliminointi on kyseessä. Koneihminen, tekoäly ja rahan valta ovat tavoitteena. Yksilöiden inhimillisen erilaisuuden ja sisäisen vapauden arvostus on nollassa. Tähän liittyy myös taloudellisen toiminnan alalla kehkeytyvän luovuuden, pienyrittäjyyden polkeminen jalkoihin.

  Ravinnon laadullisuus korvaa määrällisyyden. Monetkaan eivät osta Espanjan mantereen ravintoliuoksella ilman multaa kasvatettuja tomaatteja. Joskus Kanarialta on tuotu kuitenkin hyviä eriä – ne ovatkin kasvaneet runsaasti kivennäisiä sisältävässä laavapohjaisessa maassa. Ero on iso.

  Elimistön kyky suodattaa rikkaruohomyrkkyjäämiä on rajallinen. Kehomme on osa luontoa. Perinteinen ympäristön kanssa harmoniassa eläminen eli suojelu on esi-isillemme ollut vaistonvaraista viisautta, mihin on sisältynyt myös kunnioitusta ja uskonnollisia tunteita. Siinä on seurattu ilmastoa ja vuodenkiertoa aistien ja havaiten merkkejä kasvi- ja eläinkunnassa. Kustaa Vilkunan teos vanhan kansan vuodenajoista on mielenkiintoista ja avartavaa luettavaa. Maata pitäisi viljellä paljon suurempi määrä ihmisiä pienissä yksiköissä. Teollinen tehomaatalous saastuttaa, yksipuolistaa ravinnon kokonaiskoostumuksen – rehevöittää vesistöt, puhumattakaan pohjavesistä. Kun rahan luonti on kansan kädessä, pienyrittäjyys nousee taas kunniaan myös agraarialalla. Alkutuotanto on tärkeimpiä prioriteetteja olemassaolon ja selviytymisen kannalta.

 4. Jos alinta käppyrää katsoo tarkasti on siinä 1870 -paikkeilla pieni piikki. Varmaankin sattumaa mutta Helsingistä on kiinnostava aikalaishavainto 1874: Sakari Topelius kirjoitti (Finlnads krönika 1860-78), että talvi oli ollut niin leuto, että purjelaivat purjehtivat Helsingissä helmikuussa. Myös muutamana lähivuotena oli tammikuu ollut niin leuto että orvokit kukkivat. Sitten oli myös ankaria talvia.

  Mielenkiintoinen kysymys olisi hahmottaa milloin vallitseva pelon kulttuuri on ottanut ihmiset valtaansa etenkin länsimaissa. Pelolla hallitseminen ja hallittujen alistuminen pelolle tässä mittakaavassa on melko uusi ilmiö Suomessa. USA:ssa sitä on yritetty 50-luvulta lähtien mutta vaihtelevalla menestyksellä. 90-luvulla sitä ei ollut ja ilmastopuhettakin ehdittiin käydä melko pitkään ennenkuin siitä tuli nykyinen pelkotila. Kuten tänä keväänä on voitu todeta myös muita ilmiöitä voidaan käyttää rinnakkain pelon vahvistamiseen. Pelkäävät ihmiset alistuvat helposti hallittaviksi ja jopa vaativat itsensä alistamista ja vahvaa ohjausta.

  1930-luvulla taloudellista hätää käytettiin pelon voimistamiseen tunnetuin seurauksin mutta toisin kun nyt silloin pohjalla oli todellisempi hätä toimeentulosta. USA:ssa nykytilanne on pelottavan paradoksaalinen. Vähiten pelkäävät ovat poliittisesti epävakaita ja hampaisiin asti aseistettuja. Jotkut uumoilevat jo toista sisällissotaa. Euroopassa Saksa syöksyi pelon valtaan aikanaan mutta tänä päivänä on onneksi todettava, että Saksassa näkyy toivon pilkahduksia enemmän kuin monessa muussa maassa. Saksassa on tervehenkistä oppositiota melko laajalti ja tähän ryhmään en lue lainkaan poliittista tai muuta uusoikeistoa. Sekä ”ilmastokriisillä” pelottelu että koronaepidemia on osoittanut, että Saksan valtapiirit saavat lunta tupaan sekä kansalaisilta että tutkijapiireiltä. Enemmistöstä ei tietenkään voida puhua mutta merkittävästä vastavoimasta kuitenkin. ”Ismo” on loistava koomikko mutta ajan polttavien kysymysten tulkkina pelkkä vastaantulija jos verrataan esim. Saksan Lisa Fitziin joka tykittää kohti valtaapitäviä niin että tärisee.

  Valitettavasti on niin, että Suomi näyttää vajonneen surkeaakin surkeammaksi. Käännöstä missään kysymyksessä ei oikein voida odottaa, ellei keskisessä Euroopassa ensin näytetä suuntaa. Suomi on perässätulija joka on paavia paavillisempi mitä tulee auktoriteettiuskoon. Harvassa Euroopan maassa yhdenmukaistaminen on yhtä systemaattista ja johdettua kuin Suomessa. Miten se YLE mainostaa itseään: ”oivalla jotain uutta.” En muista tapahtuneen. Kuitenkin uutta voi oivaltaa joka päivä ja isompia juttuja joka kuukausi. Koskaan lähteenä ei kohdallani ole ollut YLE. Tänään oivalsin miksi George Orwell kirjoitti niin osuvasti mm. kidutuksesta: Hän oli itse toiminut kiduttajan roolissa 20-luvulla Burmassa eli Myanmarissa. George Orwellin eli Eric Blairin loppu elämä oli pitkitettyä itsemurhaa tehtyjen tekojen ja syntyneiden traumojen seurauksena. Näin syntyivät hänen kirjansa 1984 ja muut.

  • Kyllähän sitä pelolla hallintaa on harrastettu ainakin -70 luvulta lähtien, ydinsotaa ja öljykriisiä oli ainakin tarjolla, myös kommunismin uhkaa ja muuta väristyksen aihetta mielin määrin. Vehkeet olivat vaan niin onnettomat, tv:ssä vain 2 kanavaa, netistä ei tietoakaan, yritys kumminkin kovaa ja kyllähän tulostakin saavutettiin.
   Nykyään ihmisten tavoitettavuus ja verkostoituminen ovat aivan eri luokkaa, ihmiset itsessään eivät ole kehittyneet niinkään. Vanhat opit ja moderni teknologia yhdessä toimivat loistavasti nykyajan pelonlietsonnassa.

   https://youtu.be/dC_lZLzCrOI

 5. Ilmeisesti EU: n coronarahanjakoon on perusteena: missä maassa on sairastettu eniten – no Espanjassa ja Italiassa. Sitten: Merkel ja Macron ovat ehdottaneet tätä 500. miljardia- siis Saksa ja Ranska myös hyötyvät, kuten Kreikka- tuissa. Urpilainen- ope on nyt komissiossa puuhailemassa ja pienen mallioppilaan Suomen on oletettavasti kannettava vastuunsa, taas, kuten Kreikka- tuissa. Rahoja käytetään ainakin ilmastonmuutoksen torjuntaan ja digitalisaatioon. Kuulemma myös terveysmenoihin – siis varmaan rokotteiden ostoon.

 6. Kiitos taas ajatuksia herättävästä analysoitavasta hyvästä kirjoituksesta.
  Ilmastovalheen suurimmat poliittiset intressit ovat maanomistuksen ennennäkemätön sosialisointi ympäri maailman.
  Agenda 21 on yksi nimitys tälle koko operaatiolle. Rooman klubin käsialaa kuinkas muutenkaan.
  Suomeen ja Sodankyläänkin on rakennettu vuonna 2017 Eiscat(Haarp) säidensotkemiseen tarkoitettu laitteisto.
  Samanlaisia löytyy myös Ruotsin Kiirunasta ja Norjan Tromssasta. Nämä (”säähavainto”) välineet luokitellaan ihan aseiksi EU:n tiedonannossakin.
  Koitahan kirjoittaa”säähavaintovälineistä” valtamediaan niin taatusti on estot päällä. Miksiköhän?
  Pohjoisella pallonpuoliskolla säänsotkemiseen tulee paras ja nopein teho että saadaan ilmastopaniikkimielialaa sumutettua kansan hattuun.
  Paavo Juudas Lipponenkin puhui aikanaan Suomen arktisesta osaamisesta.
  Lieköhän pohjoisen pallonpuoliskon napajäiden alla olevat öljyvarat myös jäänsulatuksen takana?
  On ne melkoisia ilmaston suojelijoita nämä politrukit???
  Tämän valehdellun kasvihuoneilmiön eliminoimiseksi sitten on ihan pakko”suojella” vaikkapa euroopan metsäalaa ensin 1/3 kuten Eurostoliitossa on nyt juurikin päätetty.
  Missähän on metsiä mitä suojella=varastaa. Olisiko Kreikassa, Italiassa vai ihan vaikka Suomessa tai Ruotsissa?
  Ihmekös että Britit irtautuivat tästä Rooman rosvojen loputtomasta ikeestä ennen maiden loputtomia rosvouksia.
  Brittikuninkaallisethan ovat kenties maailman suurimpia yksittäisiä maanomistajia.
  Tämä suomen kansan loputon aasimaisuus ei vain millään lakkaa koskaan ikinä hämmästyttämästä.
  Meillä on loputon määrä poliittisia juudaksia joita kansa jaksaa loputtomasti äänestää.

 7. Tämä pakkovalta kylläkin aloitettiin jo 2011 ; kahden ”eduksunnan” toimesta .

  Suomen ”perustuslain” 118 § …. kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Nykyistä poikkeuslakia ajatellen näyttää suunitelmalliselta tuo ”perustuslain” pykälä.

 8. Alla lukeva tulee poistamaan laput silmiltä monelta. Sorri… tilanne on kehittynyt vaiheeseen jossa Suomen itsenäisyys ei ole enää tarpeen tahoille jotka tämän itsenäisyyden loivat olemaan.

  ”Nämä kolme kirjaa kertoivat jo silloin mitkämalmi- ja mineraalisuonet suomessa kulkevat, miten suuret ovat esiintymät maaperässämme ja miten syvällä esiintymät ovat. Näiden kirjojen perusteella Outokumpu Oy aloitti 3-ulotteisen kairaukse kairaten 13 000 uutta reikää saadakseen tietoa maaperän mineraalivarannostamme. Ja kun kaikki oli kartoitettu, jalostustoimina aloitettu ja todettu olevamme maailman rikkain valtion, niin Outokumpu ilmoitti -70 luvulla keskittyvänsä VAIN ruostumattoman teräksen jalostamiseen. Silloin Suomi oli maailman johtava kaivosmaa ja maailman johtava värillisten metallien jalostaja.

  Kun tätä pohdin kontaktini kanssa niin hän sanoi minulle:”Sinun tulee ymmärtää että päämäärä on näille tahoille tärkeä, ei aika. Suomelle myönnettiin itsenäisyys jotta tänne päästiin aloittamaan kaivostoiminta. Venäjän autonomisena osana tänne ei olisi tullut yksikään länsimaalainen yris. Mutta itsenäisyyden jälkeisten sisällissotien jälkeen, lännen agenda voitti. Ja vaikka Kekkonen pitikin tiukasti suomalaisten puolta, tiedettiin että hänkin kuolee aikanaan. Ja samaan aikaan oli kasvamassa uusi ahne sukupolvi henkilöitä, jotka janosivat valtaa”. Tämä henkilö kuuluu Hollannin hoviin ja mistä maasta se Bilderberg tuleekaan?”

  Kommenteista:

  https://kantasuomalainen.net/2020/03/01/mita-suomessa-tapahtuu-ja-miksi-suomi-toimii-koko-maailman-sosiaalitoimistona/

  • > Ja vaikka Kekkonen pitikin tiukasti suomalaisten puolta, tiedettiin että hänkin kuolee aikanaan. >

   Kuten olen täällä aiemminkin todennut, Kekkosen äkillinen sairastuminen ja kuolema ei kestä päivänvaloa. Sillä hetkellä kun Suomen….köh köh…. pankin pääjohtaja, Mauno Koivisto, asetettiin tehtäväänsä, siitä se hyvinvointivaltion alasajo pala palalta käynnistyi. Laivan luotsaaminen kohti karikkoa jatkui Martti ”rahasalkku” Ahtisaaren, Tarja ”Rooman clubi” Halosen tahtiin, ja edelleenin jatkuu Sauli ’salaseura” Niinistön ollessa ohjaksissa. Verhon takana hääräilevä Juudas Lipponen on varsinainen mysteeri, uskon hänellä olevan huomattavasti enemmän valtaa kun kansa ymmärtää.

   Suomen ”itsenäisyys” on vitsi ja sen kyllä Suomen korkein eliitti vallan hyvin tietää!

 9. This weakness of the conservative might be fatal, perhaps…

  Winston Churchill once said that being shot at focused the mind wonderfully. My mind was going very fast now. I was thinking that I had made a mistake and I had to fix it. Even though it was a typically human mistake.

  Considering that we live in an era of evolutionary everything-evolutionary biology, evolutionary medicine, evolutionary ecology, evolutionary psychology, evolutionary economics, evolutionary computing-it was surprising how rarely people thought in evolutionary terms. It was a human blind spot. We looked at the world around us as a snapshot when it was really a movie, constantly changing. Of course we knew it was changing but we behaved as if it wasn’t. We denied the reality of change. So change always surprised us. Parents were even surprised by the maturing of their own children. They treated them as younger than they really were.

 10. Tuomo Liias kirjoittaa kiinnostavassa artikkelissaan mm.: ”Onhan Björn Wahlroos opettanut meille suomalaisille, että osakeyhtiön ainoa tavoite on tuottaa osinkoja yrityksen omistajille. Se ajatushan on tosin kirjattu myös Suomen osakeyhtiölakiin.”

  Huomautus: Osakeyhtiölain (624/2006) 1. luvun (Osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen)
  5. pykälä (Toiminnan tarkoitus) kuuluu seuraavasti: ”Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.”

  Yhtiöjärjestyksessä voidaan siis määrätä toisin(kin).

 11. USAlle käy oletettavasti sodat liian kalliiksi pitääkseen maailmaa pihdeissään. Niinpä sotien rinnalle on otettu entistä enemmmän väärän tiedon levittäminen kaikissa USAn etujen ajamisen mukaisissa operaatioissa.
  Tätä väärää tietoa kutsutaan nykyään disinformaatioksi jota USA ja EU levittää erilaisten ajatushautomoiden ja disinformaation torjunnan nimissä kuten on tutkijat on osoittaneet EUdisinfon toimittamasta materiaalista.
  Ilmaston muutos propaganda on USAsta peräisin ja sen tarkoitus on sama kuin muunkin disinformaation eli estää ihmisiä ajattelemasta oikeita asioita valtaa pitävistä. Korona on toinen suuri kusetus varsinkin jenkeille kun suuri talousromahdus saatiin koronan piikkiin rahaeliitin sijaan.
  Ilmaston lämpötilakäyrien manipulointi on esimerkki disinformaatiosta tiettyyn suuntaan mutta nyky maailmassa uutiset on enempi disinformaatiota kuin totta ja käyrien manipulaatio on vain yksi muiden joukossa.
  Ilmaston muutoksen torjunta on vihreille aivan väärä ideologia ajettavaksi kun se ei ole ongelma mutta luonnon tuhoutuminen ihmisten vaikutuksesta on todellinen ongelma mitä vihreät näyttää huomioivan entistä vähemmän paitsi turpeen osalta jonka polttaminen ei Suomelle aiheuta ilmaston muutosta.
  Ihmisten järkevä luonnonkäyttö ja riittävä luonnonsuojelu ei tainneet olla riittävästi intohimoja herättävää kun vihreät on kannatuksensa nostamiseksi ottaneet ilmaston muutoksen torjunnan aseekseen.
  Nykyinen hallitus tuskin vetää vertoja SipiläOrpoSoini hallituksen diktatuurille vaikka joutuukin totetettamaan sen päätöksiä ja eiköhän poikkeusvaltuuksista palata normaaleihin oloihin koronan laannuttua. Vihreät ei pysty yksin päättäämään hallituksessa asioista vaan tarvitsee muiden hallituspuolueiden hyväksynnän ettei Ohisalon diktatuuria pääse syntymään missään asiassa. Hallituksessa on vaikeampi tehdä näyttäviä aloitteita kuin eduskuntasalissa.

 12. ”Viime aikoina on kovasti puhuttu ja kirjoitettu sellaisesta asiasta kuin disinformaatio. Vaikuttaa oikeastaan siltä, että kaikki valtaapitävien näkemyksiin kriittisesti suhtautuva informaatio tulkitaan disinformaatioksi.

  Toinen tapa mitätöidä kaikki kriittiset näkemykset on leimata ne salaliittoteorioiksi, vaikka toki niitäkin jonkin verran esiintyy. Tästä hyvänä esimerkkinä voisi pitää vaikkapa kriittistä asennetta lääketeollisuuden pyrkimysten jalouteen. Sanotaan, että erilaiset foliohatut kuvittelevat lääketeollisuudessa pyörivän häijyjä salaliittoja.”

  Valtaapitävien valtamediassa esiintuomien vastainen tai näille kriittinen näkemys on foliohattujen salaliittoilua tai sitten se on putinistien tai Venäjän Pietarin trollitehtaan trollailua tai edellisten aivopesemien hyödyllisten idioottien toimintaa. Yhtä kaikki tarkoitus on kyseenalaistaa ja laittaa epäilyksenalaiseksi ”väärät” näkemykset, jotta hasbara imetään ja ostetaan ehdoitta.

  Esim. vaikkapa THL:n Mika Salmisen, HUS:in Asko Järvisen ja Exit Hetemäen hallitukselle myymän laumaimmuniteetti- ja tartutusstrategian arvostelu toi foorumikeskustelussa jatkuvia syytteitä putinismista tai Pietarin trolleista, kun esitti mm. 46 asiantuntijan allekirjoittaman tukahdutusstrategian mukaisia mielipiteitä, jo ennen tuon kirjelmän julkaisua. Se että ei ollut hallituksen linjalla, tarkoitti näistä mccarthyismin ”sotureista”, että aiheuttaa epävakautta vihollisen laskuun tai näiden aivopesemänä idioottina.
  Nyt kun Sanna Marin ja THL:n Salmisen tilalle mediaan vaihdettu THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ovatkin liputtaneet Suomen strategian tukahduttamisen puolelle, kritiikki sen puolesta ei enää olekaan Pietarin trollailua. Samalla nämä mccarthyismin soturit tosin myös väittävät, ettei kukaan ole puhunutkaan laumaimmuniteettistategiasta tai siitä että toisen aallon takia koronavirustartuntoja ei aiemmin haluttu tukahduttaa, vaan liian matalalle laskevien tartuntojen määrä koettiin jopa ongelmaksi. Varmaan Ruotsin lisäksi ainoana maana maailmassa. Hallinnon toimia ei saa arvostella, koska katsotaan aina joko folioiluksi tai vihollisen toiminnaksi, Suomen tapauksessa tietenkin Putinin Venäjän. No ehkä Kiinaakin syytetään teknologia-keskustelussa.

 13. Aika monelle tuntuu olevan selvää ettei Suomi ole enää itsenäinen eikä omista asioistaan päättävä ja vastuuta kantava.
  Silti esim. IPU, jonka tavoiteohjelmassa itsenäisyys on keskeinen asia ei saa kansan kannatusta.
  https://www.ipu.fi/tavoiteohjelma
  On selvää että maa – kuten yksilökin – joka ei ole itsenäinen ei voi päättää omista asioistaan.

 14. ILTASANOMAT TÄNÄÄN:
  ”Käsittämätön jättimäinen esine leijaili taivaalta Vitostielle – Janne, 17, kuvasi mysteerin, Ilmavoimat ja Ilmatieteen laitos levittelevät käsiään.”

  ”Taivaalta putosi tuntematon esine, jota ainakaan Ilmatieteen laitos tai Ilmavoimat eivät tunnista omakseen.

  ”PERJANTAINA aamupäivällä Kuopion eteläpuolella viitostien varrella koettiin varsin kummallinen hetki. 17-vuotias Janne oli ajelemassa isänsä kanssa autolla kohti Kuopiota, kun katse kiinnittyi taivaalle.”

  ”Mikä se sitten on? Asiaa täytyy kysyä vielä Air Navigation Services Finlandilta (ANS Finland). ANS Finland vastaa Suomen ilmatilan käytön hallinnasta sekä lentoreitti- ja lennonvarmistuspalveluista 22 lentoasemalla Suomessa.”

  ”Myös ANS Finlandilla tutkiskellaan videota, mutta kenelläkään ei ole antaa järkevää vastausta kysymykseen: Mikä taivaalta oikein tipahtaa ja miksi?

  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006516230.html

  Vai niin… kirjanoppineet eivät tätä – valkoista liehuvaa – materiaalia tunnista, mutta flat earth foliot (kuten minä) sen kyllä heti tunnistaa. Vastaus mysteeriin on se, että saimme SATELLIITTI-ilmapostia RUOTSISTA, JOSSA SIJAITSEE SO CALLED ”VALE” SPACE CENTER. Tämä maahan pudonnut esine todistaa omassa itsessään sen (tsekkaa video linkistä) että kaikki mitä NASA on teille ”avaruudesta” ja tästä pyörivästä pallosta kertonut on valetta – ja sitä se on maapalloa kiertäviä satellitteja myöten. Mikäli haluat tietää kuinka OIKEAT SATELLIITIT (Vesa toimituksessa huom!) toimivat – löydät faktat täältä:

  FLAT EARTH Satellites? NO THEY ARE BALLOONS official documentation!

  https://youtu.be/OkwQXane82Q

 15. > osakeyhtiön ainoa tavoite on tuottaa
  > osinkoja yrityksen omistajille

  On myös sellaisia näkökantoja, että yhtiön voitto kuuluu siinä työtä tekeville työläisille. Tällaisen näkemyksen kannattajat eivät ole aikojen saatossa onnistuneet pääsemään herraksi omassa yhtiössään ja tämä johtuu siitä, että osake- eli pääomayhtiö ei voikaan toimia työläistensä hyväksi. Seurauksena on vain se, että pääoma katoaa, yhtiö lakkaa olemasta ja työläiset lähtevät tyhjentämään seuraavaa pajatsoa. Kun puhutaan osakeyhtiöstä, tältä hallintamallilta puuttuu jatkuvuus.

  Kyse on siitä, että osakeyhtiö on väärä yhtiömuoto, kun työläisen etu maksimoidaan kaikkien muiden kustannuksella.

  Kunta

  Kun yhtiön tuotot on tarkoitus jakaa työntekijöiden kesken, on oikea yhtiömuoto kunta. Ainoa tuote, josta kunta saa tuloja on verotus. Tulonhankintakustannuksia on aika vähän: verotoimistot virkailijoineen, poliisi ja ulosottolaitos sekä armeija varmistamassa pelotevaikutuksen.

  Kunnassa on onnistuttu katkaisemaan työntekijän saaman palkan ja hänen antamansa “panoksen” välinen yhteys. Palkka ei riipu työn “tuottavuudesta”, vain poliittisesta tahdosta, jonka senkin useimmiten kunnan työntekijät ohjaavat oikeaan suuntaan. Palkkaneuvotteluissakin istutaan pöydän molemmilla puolin samaan aikaan.

 16. Johtaako disinformaatio 3. maailmansotaan tai vähintään Ainoan suoervallan hyökkäykseen Iraniin?

  Who Are the Secret Puppet-Masters Behind Trump’s War on Iran?
  By Medea Benjamin and Nicolas J. S. Davies, Global Research, May 30, 2020

  On May 6th, President Trump vetoed a war powers bill specifying that he must ask Congress for authorization to use military force against Iran. Trump’s “maximum pressure” campaign of deadly sanctions and threats of war against Iran has seen no let-up, even as the U.S., Iran and the whole world desperately need to set aside our conflicts to face down the common danger of the Covid-19 pandemic.
  So what is it about Iran that makes it such a target of hostility for Trump and the neocons? There are many repressive regimes in the world, and many of them are close U.S. allies, so this policy is clearly not based on an objective assessment that Iran is more repressive than Egypt, Saudi Arabia or other monarchies in the Persian Gulf.
  The Trump administration claims that its “maximum pressure” sanctions and threats of war against Iran are based on the danger that Iran will develop nuclear weapons. But after decades of inspections by the International Atomic Energy Agency (IAEA) and despite the U.S.’s politicization of the IAEA, the Agency has repeatedly confirmed that Iran does not have a nuclear weapons program.
  (…)
  It is … well documented that Saudi Arabia has been the largest funder and arms supplier for the Al Qaeda-led forces that have destroyed Syria since 2011, including CIA-brokered shipments of thousands of tons of weapons from Benghazi in Libya and at least eight countries in Eastern Europe. The UAE also supplied arms funding to Al Qaeda-allied rebels in Syria between 2012 and 2016, and the Saudi and UAE roles have now been reversed in Libya, where the UAE is the main supplier of thousands of tons of weapons to General Haftar’s rebel forces. In Yemen, both the Saudis and Emiratis have committed war crimes. The Saudi and Emirati air forces have bombed schools, clinics, weddings and school buses, while the Emiratis tortured detainees in 18 secret prisons in Yemen.

  But United Against a Nuclear Iran and Counter Extremism Project have redacted all of this from the one-sided worldview they offer to U.S. policymakers and the American corporate media. While they demonize Iran, Qatar, Hezbollah and the Muslim Brotherhood as extremists and terrorists, they depict Saudi Arabia and the UAE exclusively as victims of terrorism and allies in U.S.-led “counterterrorism” campaigns, never as sponsors of extremism and terrorism or perpetrators of war crimes.

  The message of these groups dedicated to “countering extremism” is clear and none too subtle: Saudi Arabia and the UAE are always U.S. allies and victims of extremism, never a problem or a source of danger, violence or chaos. The country we should all be worrying about is – you guessed it – Iran. You couldn’t pay for propaganda like this! But on the other hand, if you’re Saudi Arabia or the United Arab Emirates and you have greedy, corrupt Americans knocking on your door eager to sell their loyalty, maybe you can.
  *
  Medea Benjamin: cofounder of CODEPINK for Peace, and author of several books, including Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran.

  Nicolas J. S. Davies: an independent journalist, a researcher with CODEPINK and the author of Blood On Our Hands: the American Invasion and Destruction of Iraq.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here