Venäläisen poliittisen filosofin Alexander Duginin mukaan aito politiikka ja politiikanteko ovat kuolleet jo ajat sitten. Politiikasta on tullut uusliberalismin myötä vain kulissi, pelkkää toimeenpanevaa valtaa, toisin sanoen yksi jättimäinen globaali kumileimasin.

Kirjoittaessaan siitä miten (uus)liberalismi, saavutettuaan hallitsevan aseman, hylkäsi politiikan, Dugin mainitsee poliittisessa manifestissaan The Fourth Political Theory sivulla 12: ”Kävi ilmi että etteivät ainoastaan tappiolle jääneet poliittiset ideologiat jättäneet näyttämöä, myös politiikka, ja jopa liberalismi itsessään, sen ideologisissa muodoissaan poistuivat näkyviltä.” Selvyyden vuoksi sanottakoon tässä, että ylläolevassa lainauksessa Dugin viittaa klassiseen liberalismiin, jonka luojat kääntyisivät haudoissaan, mikäli näkisivät millaisen Frankensteinin hirviön ovat synnyttäneet. On hyvä pitää mielessä, että kaiken muun myötä myös alkuperäinen liberalismin käsite on kuollut uusliberaalissa prosessissa.

Saman kappaleen edeltävissä lauseissa Dugin nostaa esiin käsitteen biopolitiikka[1], joka on eräänlaista ali-politiikkaa, jossa politiikanteon objekti on enää esimerkiksi yksittäinen kansalainen tai kansalaisryhmät. Siksi biopolitiikan päämäärä ei voi olla yhteiskunnan kokonaisetu, tai edes kansakunnan olemassaolon takaaminen. Sen varsinainen prioriteetti saattaakin olla vaikka (fyysinen) elämä itsessään, sen säilyminen kaikissa muodoissaan. Mutta pitkälle vietynä tämä hinnalla millä hyvänsä elämää puolustava ajattelu synnyttää pahoja ristiriitaisuuksia ja voi kääntyä itseään vastaan. Koronakriisi ja sen ympärillä vellova keskustelu siitä, onko lääke (yhteiskuntien sulkeminen, toim.huom.) pahempi kuin tauti, lienee yksi esimerkki tästä.

Pähkinänkuoressa biopolitiikka edustaa täysin materialistista maailmankäsitystä, joka ei tunne muuta kuin ihmisen fyysiset tarpeet ja on siksi perusluonteeltaan tuhoava voima. Hyvä kumppani globalismille, joka hylkää tradition ja jonka on menestyäkseen purettava klassisten poliittisten ideologioiden lisäksi myös ihmisen yhteys hengelliseen. Vaikka biopolitiikka ei ole yksiselitteinen käsite, niin sen ymmärtäminen auttaa jossain määrin ymmärtämään myös nykyisen poliittisen eliittimme toimia.

DUGININ MUKAAN politiikka menetti yhteytensä suuriin poliittisiin ideologioihin — individualismin ja konsumerismin syrjäyttäessä ne — ja lakkasi olemasta politiikkaa, jolloin jäljelle ei jäänyt muuta kuin jättimäinen ideologinen tyhjiö. Eräänlainen metafyysinen limbo, jossa epäpoliitikot saavat palkkansa siitä että hokevat toinen toistaan tyhjempiä fraaseja globaalista tasa-arvosta, ihmisoikeuksista, arvopohjasta, ilmastonmuutoksesta ym. Suomisanakirja muuten väittää metafyysisen tarkoittavan teoreettista tai yliluonnollista.[2] Mutta ehkä tarkempi käännös olisi ei-aineellinen, aineellistumaton. Niin tai näin, nimenomaan tuossa merkityksessä haluaisin ilmaisua käyttää. Sillä tyhjät fraasit eivät koskaan aineellistu. Ja tässä on kätketty toivo kaikille niille, jotka kärsivät tästä mielettömyydestä, joka on hallinnut maatamme jo pitkään.

Koska nykyiset bio-epäpoliitikkomme ovat jääneet roikkumaan metafyysiseen limboon kuolevien ideologioiden ja taloudellisen vallan välille, niin ehkä aito vallankumous olisikin kaiken päätösvallan palauttaminen maamme poliittiselle järjestelmälle — hallitukselle ja eduskunnalle? Siten kykenisimme harjoittamaan itsenäistä rahapolitiikkaa, itsenäistä ulkopolitiikkaa ja yli kaiken: määrittelisimme itse oman arvomaailmamme. Toisin sanoen palaisimme uusliberaalista demokratiasta takaisin tasavaltaan. Hullua, eikö vaan: suuri osa kansastamme haluaa edelleenkin uskotella itselleen elävänsä (parlamentaarisessa) demokratiassa, käsite jonka todellista sisältöä he eivät edes tahdo ymmärtää — ainakaan niin kauan kuin leipää ja sirkushuvia riittää. Niinpä havainto siitä, että valta palaa sinne missä he ovat luulleet sen koko ajan olevan, saattaisi olla traumaattinen kokemus, synnyttäen entisestään vain pahenevan kognitiivisen dissonanssin.

Lähteenä käyttämäni Wikipedia selittää kognitiivisen dissonanssin jotenkin ympäripyöreästi:

”Kognitiivinen dissonanssi on psykologian termi, jolla tarkoitetaan kahden ristiriitaisen kognition kokemista. Kognitiolla voidaan tarkoittaa mitä tahansa tajunnan osa-aluetta kuten asennetta, emootiota, käsitystä tai käyttäytymistä. Teorian mukaan kognitiivinen dissonanssi syntyy silloin, kun ihmisen tiedot ja asenteet ovat ristiriidassa.” [3]

Jos hyväksytään yllä oleva selitys sellaisenaan, niin silloinhan kognitiivisesta dissonanssista, eli todellisuuden ja mielikuvien välisestä ristiriidasta, vapautuisi yksinkertaisesti muuttamalla mielipiteitään ja asennoitumistaan. Juuri tämänkaltaiseen ajatteluun perustuu myös limbossa leijuvien päättäjiemme maailmanparantaminen: epäkohdat poistuvat asennemuutoksen avulla. Biopolitiikan harjoittamisen myötä heistä on tullut poliitikkojen sijasta asennekasvattajia.

Viitteet

 1. https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756223/obo-9780199756223-0170.xml
 2. https://www.suomisanakirja.fi/metafyysinen
 3. Kognitiivinen dissonanssi (Wikipedia)

Artikkelikuva Hugo Simberg: Kuoleman puutarha, 1896

35 KOMMENTTIA

 1. Artikkelissa kerrotaan monen kansalaisen havaitsema ilmiö, että valtiomiestaito ja luovuttamattomia arvoja vaaliva perustuslaillisuus on kokonaan kadonnut länsimaista. Asiasta valitti jo länttä piiskaavien kaaosvoimen kiusaama Syyrian presidentti Bashar Al-Assad: ”There are no more statesmen in the West”. Länsimaissa politiikka ei ole kansaa edustavien poliitikkojen eli valtiomiesten käsissä, vaan erinäisten ”voimien”.

  Tämä arvotyhjyyden vastapainona länsimaissa tuntuisi kuitenkin oleva vallalla suuri kaipaus jonkinlaiseen feikkiyhteisölliseen kommunismiin tai kommunitarismiin, joka pyrkii kumoamaan ja mitätöimään yksilönvapauksia. Covid-kriisissäkin olemme jotenkin muka yhdessä. Kollektiiviiset terveydenhoito- ja lääkintätoimenpiteet ovat kaikkien huulilla ja erinäiset terveysfasistit ja harrastajabolshevistit juhlivat, kun voivat päteä, ojentaa tai jopa ilmiantaa väärin käyttäytyviä ihmisiä kaikkialla (nk. ”Karen”-ilmiö). Kuitenkaan tässä kommunitarismin muodossa yhteisöllisyys ei perustu jaettuihin arvoihin, vaan se on erinäisten vahvojen voimien sanelemaa ja kansalaisille ylhäältä annettua ja oikeaoppisen tiedotuspapiston meille välittämää.

  On surkuhupaisaa, että jos ja kun covid-kriisi joskus menee ohi, niin saamme taas nähdä uusliberaalin terveydenhoidon omavastuu-ajattelun paluun eli jokainen on vastuussa omasta terveydestään ja omista taloudellisista mahdollisuuksistaan hoitaa sitä. Tällainen asenne palautuu, kun arvellaan, etteivät köyhiä vaivaavat taudit tartu varakkaisiin ja vaikutusvaltaisiin. Mutta autapa armias, jos köyhä sairastaa tarttuvaa tautia. Silloin ei olla kaukana tuhoamisleiri-ajattelusta, jossa Zyklon B-kaasua valutetaan kansalaisen niskaan häntä bakteereista ja viruksista puhdistamaan. Rokotekoekaniiniksi hän saa vähintäänkin alistua. ”Voimat” ovat näin kuulemma päättäneet.

 2. ”…Dugin viittaa klassiseen liberalismiin, jonka luojat kääntyisivät haudoissaan, mikäli näkisivät millaisen Frankensteinin hirviön ovat synnyttäneet. On hyvä pitää mielessä, että kaiken muun myötä myös alkuperäinen liberalismin käsite on kuollut uusliberaalissa prosessissa…”
  Kirjoitin täällä https://vastavalkea.fi/2020/05/18/karl-marx-aina-ajankohtainen/
  kommentin
  [Truth_hunter 28.5.2020 at 13:24
  ”… että Amerikka ei ainakaan Trumpin johtamana kykene pitämään maataan enää vapauden symbolina kuten ’joskus muinoin’…”
  Amerikan kohdalla on toteutumassa ’vapauden paradoksi’ … rajaton vapaus on liian pitkälle vietyä vaarallista vapautta joka osuukin omaan nilkkaan koska se mahdollistaa luonnevikaisille psykopaateille vapauden toteuttaa pahuutta ja tuhota muita.
  Jotta vapaus ei olisi kohtalokasta eikä tarjoaisi mahdollisuutta eliittien itsekkyyden edistämiseen sen pitäisi olla sidottu koko yhteisön (kansakunta, ihmiskunta) etuun siten että sitä valvotaan todellisen eikä edustuksellisen demokratian (eliitin) voimin.]

  Siitä juuri on kysymys uusliberalismissa. Se on hiipinyt tupaan ovenraosta kun se ei ollut tilkitty ja sillä oli vapaa pääsy kun se tiesi kuinka lakeja voi kiertää ja ohittaa. Hyvä esimerkki on kuinka FED luotiin Amerikassa: kongressin käsittelyn päiväksi oli valittu päivä jolloin suuri osa edustajia oli poissa (osa ehkä lahjottunakin?) ja ne jotka ’tiesivät’ että nyt pitää olla paikalla nuijivat päätöksen läpi.

  Ihmisellä on taipumus tulla ’hulluksi’ jos hän kasvaa ’hullussa’ tai jos hän ei kasva terveessä ja realiteeteissa elävässä ympäristössä.

  Toinen fakta on että lapset ja nuoret samastuvat aikuisiin ja siten oppivat jo hyvin varhain heiltä elämisen mallin. Siitä seuraa että ’hullut’ tai realiteetit hukanneet aikuiset tuottavat pääosin kaltaisiaan jälkeläisiä. Siksi ahneet aikuiset tuottavat uuden ahneen sukupolven ja näin tuhoisa ahneuden kierre jatkuu ja päädytään siihen missä nyt ollaan uusliberalismin valtaamassa kulttuurissa kun kaikki on rempallaan ja hajoamassa palasiin joista on yhä vaikeampaa rakentaa mitää eheää.

  Tällainen kulttuurin perikatoa edistävä kaaos jossa ihmiset tuhoavat toisiaan on tietysti ollut sen raunioista itselleen imperiumia rakentavan tahon päämäärä mutta siitä ei nyt enempää.

 3. Ahti Valkeapäältä kiinnostava kirjoitus tärkeästä aiheesta. Sai mustin vertymään ja mielikuvituksen laukkaamaan samban tahtiin. Kiitos.

  ”Ihmiset syntyvät ja elävät vapaina ja oikeuksiltaan tasavertaisina. Yhteiskunnalliset erot voivat perustua vain yleiseen etuun.” (Ransakan vallankumouksen ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistus (1789) 1. artikla)

  ”Vapaus käsittää mahdollisuuden tehdä kaikkea sellaista, mikä ei vahingoita muita ihmisiä. Ihmisen luonnollisilla oikeuksilla ei ole muita rajoja kuin ne, jotka takaavat yhteiskunnan muille jäsenille samojen oikeuksien nautinnan; nämä rajat voidaan määritellä vain lailla.” (saman julistuksen 4. artikla)
  #
  Espanjan hallitus hyväksyi perustulon – hyötyjiä arviolta 2,5 miljoonaa

  Espanjan hallitus hyväksyi 29.5.2020 perustulon. Perustulolla pyritään helpottamaan kaikkein köyhimpien elämää. Asiasta kertoi apulaispääministeri Pablo Iglesias.

  Perustulon odotetaan koskevan 850.000 kotitaloutta, joissa asuu noin 2.500.000 ihmistä.

  (Katriina Töyrylä: Espanjan hallitus hyväksyi perustulon – hyötyjiä arviolta 2,5 miljoonaa. Yle Uutiset 29.5.2020)
  #
  Milloin Suomi seuraa perässä? Taitaa kulua pitkä aika?
  #
  Palestiinan valtion (arab. دولة فلسطين‎) on tunnustanut 138 YK:n jäsenvaltiota sekä Pyhä istuin ja Saharan demokraattinen arabitasavalta. – Islanti tunnusti Palestiinan valtion jo 15.12.2011. Ruotsikin on tunnustanut Palestiinan valtion (30.10.2014).

  Suomi ei ole tunnustanut Palestiina valtiota. Milloin tunnustaa? Taitaa kulua pitkä aika?
  #
  Se siitä solidaarisuudesta.

  Ai miten niin, kyllähän Suomi antaa fyffeä EU:ssa monille valtioille?

  Niin EU:ssa. EU:han ei ole omalta osaltaan kieltänyt veroparatiisien käyttöä eikä poistanut unionin alueelta asunnottomuutta eikä köyhyyttä. Että semmoista solidaarisuutta.

 4. USA on hyvä esimerkki ideologian katoamisesta yhteiskunnasta kun molempia suuria puolueita ei erota toisistaan niiden hallitessa vuorotellen USAa vaan joku voima ajaa ne samankaltaiseen toimintaan.
  Suomessa myös näkee että melkein kaikki puolueet ajaa samaa linjaa poliitikassaan ja näkyi hyvin viimeisessä Atalkin hävittäjäkeskustelussa jossa hävittähankintaa ajettiin kuin käärmettä pyssynpiippuun ja suurinta osaa keskustelussa ei kiinnostanut hankinnan siirtäminen valtion korona velkaantumisen takia vaan keksivät kaikenlaisia syitä miksi siirtoa ei voisi tehdä.mm. tyttärien turvallisuus. Kansa on kuitenkin sitä mieltä että hävittäjähankintaa pitää siirtää siitä saatavien hyötyjen takia.
  Myöskin kansan edustajien syrjäyttäminen jo toista kertaa NATOa koskevista päätöksissä UTVAn avulla osoittaa ilman että kansan edustajat on vetäneet asiaa perustuslakivaliokuntaan osoittaa että joku voima Suomessa aiheuttaa sen että demokratia ei toimi.
  Tämä voima Suomessa on ulko- ja puolustusministeriössä joiden hallinto määrää mitä poliitikot tekee esim PVn komentajan allekirjoittama isäntämaasopimus ja tiedonaihtosopimus. Nyt hävittäjähankinta menee samaa rataa ja PV päättää hävittäjistä ja eduskunta siunaa tietämättä mitä.
  Myöskin terveyden hoidon yksityistäminen osoittaa Idealogista välinpitämättömyyttä kuten valtakunnallisten sähkönsiirtoverkkojen ja kunnallisten sähköyhtiöiden myynti esim. asehankintojen kattamiseksi mikä osoittaa idealogian kadonneen ja muuttuneen pelkäksi kaupalliseksi toiminnaksi.
  Duginia on syytetty Suomen valtaussuunnitelmista Venäjälle mutta taitaa jotkut voimat vain olla uusliberaalien arvostelusta käärmeissän ja ovat tehneet vastakampanjan Duginille.

 5. Bio (Bill)-politiikka on suuren luokan huijausta. Kaikkein eniten ihmetyttää, kuinka ihmiset haluavat tulla nenästä vedetyiksi. Agraariyhteiskunnassa ja alkuteollisessa vaiheessa työ oli konkreettista. Ajattelu askarteli käytännön ongelmissa ja pysyi realiteeteissa tarkkojen havaintojen myötä. Nyt on niin paljon puuhastelua abstraktioiden kanssa, jotka on irrotettu leijailemaan aivan mielivaltaisesti taka- ajatuksena pienen, ennestään jo rikkaan piirin rahan- ja vallanhimo. Voi puhua jo mielen sairastumisesta yleisenä yhteiskunnallisena ilmiönä. Jatkuvalla manipulaatiolla ihmiset ajetaan massapsykoosiin: ilmastopsykoosiin, koronapsykoosiin. Onko vielä edessä uuden valtion perustaminen niille, jotka näkevät tämän kaiken läpi. Tilaa maapallolla vielä on. Kaikki eivät halua myöskään geenimanipuloivaa rokotetta, joka vie lopullisesti harkintakyvyn ja raunioittaa immuniteettia.

 6. Filosofina Duginia kannattaa kuunella, vaikka hänen viestinsä ei kuulijaa mielyttäisikään.
  Viirus,toivoakseni luonnon oma tuuottama on tuonnut esille erilaisten yhteiskuntafilosofioiden erot,niiden toimivuuden suhteen käytännön elämässä.
  Itse olen ollut suorastaan äimistynyt suomalaisen yhteiskunnan valmiudesta ja menestyksestä meneillään olevan epidemian hallinnassa.
  Kiitoksen toistaisesta menestyksestämme voi antaa kansalliselle , meidän valtiollisen muodostumisen tuottaneelle Snelmanin ja kumppaneiden tänne juuruttaman saksalaisen himanismin Hegeliläiselle tradittiolle, minkä keskisenä osiona on ihmiskäsitys, missä yksilön vapaus määritellään ,välttämättömyyksien tiedostaiseksi ja hyväksymiseksi.
  Parhaiden, toistaiseksi näyttää selviytyneen aasialaisen, konfutselllaisen, kurinalaisuuteen kasvatettujen kansakuntien , ylikansoitetut kansat,siellä ei ole ogelma, jos esivalta hitsaa kerrostalon ulko-oven,estäen näin turhan liikkumisen.
  Aglosaksien kultuuripiirin yksilökeskeisen ja ainoastaan yksilöiden maksimaalisesta vpaudesta kiinostuneen kultuuripiirin kohtalo on yhtä vakava, kuin latinomenttaliteetin ja venäläisen,anarkistisen kultuuripiirin kestokyky.
  Voisikko lopuksi hehkuttaa, hyvä me jaDuginille tiedoksi, Venäläisen yhteiskunnan valtavirrassamyös on ollut Hegeliläisyyden edustaman saksalaisen humanismin tradittio voimissaan, suorastaan kahden erillisen filosofisen suuntauksen kautta Hegelin aikalainen Katariina suuri otti vaikutteita, myös,etenkin vanhemman Hegelin ajattelusta.
  Bolsheviikit olivat puolestaan omaksuneet nuorhegeliläisyden omaksuneen Marxin opetuslapsia.
  Mutta venäläisen kansalaisyhteiskunnan anarkistinen ominaispirre on kääntynyt nyt kymmenientuhansien venäläisten kohtloksi, kun teoria on teoria ja praktika praktika,eli käytäntö.
  Eli suomalaisten mukaan sanonta, puhu pukille,se on tuottanut venäläiselle rahvaalle, nyt koronasta kovan kohtalon.

 7. ”Ihmiskäsitys, missä yksilön vapaus määritellään välttämättömyyksien tiedostamiseksi ja hyväksymiseksi – tämä on Snellmanin ja kumppaneiden tänne juurruttamaa saksalaista hegeliläistä humanismin traditiota.”
  Juuri tämä hegeliläisen humanismin keppihevossanahelinä on myötävaikuttanut Saksan ja Suomen alennustilan syntyyn ja alistumiseen lännen rahavallan mustamagian lumoukseen. ” Orjalauma on se joukko, itsenäinen Kreikan mies.” Näin antiikin Kreikassa koettiin orastavasti se, että ihminen voi asettua sisäisesti itsensä varaan arvioimaan asioita inhimillisyydestään käsin. Hegeliläisyyden kaapu on kätkenyt Suomessa alleen täkäläisten rikkaiden sukujen määräysvallan, valta-aseman ja neuvonantajuusyksinoikeuden salaseurajärjestelmän avulla.

  • Juuri näin. Jos tyrannian tai yksioikoisen rahavallan edessä alistuvan orjan kaulaan laitetaan hieno lappu: ”onneksi olkoon, olet hegeliläinen välttämättömyyksien tunnustaja”, niin kyseessä on vain irvokas näytös. Vain henkisesti laiska voi olla tällaiseen tyytyväinen. Tietenkin joillekin kollektivismi on pyhä asia, vaikka olisivat älyllisesti kykeneviä ihmisiä. Ja näitä kollektivisteja vaanii Suomessakin joka nurkan takana. He ovat aina tietävinään, mikä on yhteinen tai yleinen etu ja vaativat muita sen nimissä alistumaan mitä ihmeellisimpiin kommervenkkeihin. Onhan jo outoa, jos vaikka kerrostalon ulko-oven kiinni hitsaamista pidetään hyvänä asiana.

   Itse pidän suomalaisuuden perusvireenä vapauden ja rauhan kaipuuta. Tämä vire käy ilmi kansanperinteen ”lastu virrassa” -kertomuksessa, jossa ylävirralle ilmaantunut uusi naapuri käydään kirveen kanssa hätistelemässä kauemmaksi tai peräti nitistämässä pois päiviltä. Tuo alkusuomalainen oli täysin oikeassa. Kaikki hegeliläiset kannattaa karkottaa, sinne missä pippuri kasvaa. Muuten seuraa kosolti ikävyyksiä.

 8. RON UNZ JA MUUT TOTUUTTA TUTKIVAT selvittävät viikonlopun aikana onko koronaa käytetty bioaseena

  Ron Unz and Other Truth-Seekers to Explore Corona Bioweapon Hypothesis This Sunday
  KEVIN BARRETT
  The Unz Review has been blacklisted by Facebook and Google in apparent retaliation for its articles exploring the COVID-19 bioweapon hypothesis, especially Ron Unz’s blockbuster “American Pravda: Our Coronavirus Catastrophe as Biowarfare Blowback?” When deep state censors react that way, we may reasonably assume that they have something to hide. By sending such a strong signal that they don’t want us to explore this critically important topic, the censors have thrown down the gauntlet. People of courage and integrity have no choice but to respond to the challenge by going straight to the place that has been declared off-limits.

  And that is what we are doing this Sunday at an interactive webinar on the COVID-19 bioweapon question. Below is my forthcoming article on the webinar for this week’s edition of American Free Press, followed by a transcript of my April 8 interview with biological weapons expert Meryl Nass. Also check out my new Veterans Today article “COVID Made In a Lab! Ex-Skeptics Admit It Due to Accumulating Evidence.“-KB
  **—Facebook ja Google ovat lisänneet Unz-arvion mustalle listalle artikkeleissa, joissa tutkitaan COVID-19: n bioase hypoteesia,… Kun valtion sensuurit reagoivat tällä tavalla, voimme kohtuudella olettaa, että heillä on jotain mitä piilottaa. Lähettämällä niin voimakkaan signaalin, että he eivät halua meidän tutkittavan tätä kriittisesti tärkeätä aihetta, sensuurit ovat heittäneet haasteen. Rohkeuden ja rehellisyyden ihmisillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vastata haasteeseen menemällä suoraan asiaan, joka on julistettu kielletyksi.

  Ja sitä me teemme tänä sunnuntaina interaktiivisessa verkkoseminaarissa, joka käsittelee COVID-19: n bioasekysymystä. Alla on artikkeli tämän viikon American Free Press -verkkoseminaarin verkkoseminaarista, jota seuraa kopio 8. huhtikuuta haastattelustani biologisten aseiden asiantuntijan Meryl Nassin kanssa. Tutustu myös uuteen Veterans Today -artikkeliini “COVID Made In a Lab! Ex-Skeptics Admit It Due to Accumulating Evidence.“-KB

  https://www.unz.com/kbarrett/ron-unz-and-other-truth-seekers-to-explore-corona-bioweapon-hypothesis-this-sunday/

  Näemmeköhän koskaan muualla meidän mediassa mitään vastaavaa kuin nyt Vv:ssä…
  … että nwo-mafian haaste otetaan vastaan kriittisesti eikä tarjoilla sitä totuutena kansalaisille.

  • David Horowitz näkee koronan jopa sotana kristittyjä vastaan
   Aborttiklinikat ja strip-salit pysyvät auki kirkkojen ollessa suljettuina. Korona huijausta on tarkasteltava meneillään olevana kabalistien (satanistien) sotana kristinuskoa vastaan.

   David Horowitz- Virus Is a War on Christians — David Horowitz näkee koronan jopa sotana kristittyjä vastaan

   Abortion clinic and strip parlors stay open while churches are shuttered. The Covid Hoax must be seen in the context of an ongoing Cabalist (Satanist) war against Christianity.

   Interestingly I am not the only assimilated Jew who takes the side of Christianity. David Horowitz sounded the alarm in 2019, before the Covid Hoax hit.

   David Horowitz- “I am a Jew, but I know these are especially dangerous times for Christians. The war on the virus has become a war on Christians.

   Let me explain. The draconian powers of government have been deployed against Christians, their churches, and their faithful during this pandemic.

   It is nothing less than a dry run of government-controlled persecution of Christians. And the little pushback these people faced as they trampled over constitutional freedoms is a dangerous omen.

   For “Left” read Communists & Satanists , i.e. Organized Jewry & Freemasonry = Cabalism
   A Review of Dark Agenda. By David Horowitz. Jul 15, 2019
   by Bill Muehlenberg — (abridged by henrymakow.com)

   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=208048
   https://www.henrymakow.com/2020/05/david-horowitz-war-on-christians.html

   Church That Defied Lockdown Order Is Torched By A Suspected Pro-Lockdown Arsonist
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=208005

 9. Beijing näkee Trumpin kädenjäljet ja pysyy erossa
  Beijing Sees Trump’s Hand and Won’t Fold
  PEPE ESCOBAR
  Cold War 2.0

  As much as Yi may have said, this time diplomatically, that we’re “on the brink” of a new Cold War, the fact is the Trump administration’s hybrid war on China – or Cold War 2.0 – is now fully established.

  US Secretary of State Mike Pompeo is openly threatening Five Eyes allies and vassals, as well as Israel, with consequences if they fail to ditch any projects linked to Belt and Road.

  That is intimately linked to the avalanche of threats and measures against Huawei and everything connected to Made in China 2025, which proceeds at a fast pace but without using the terminology.
  **—Kylmä sota 2.0
  Niin paljon kuin Yi on ehkä sanonut, tällä kertaa diplomaattisesti, että olemme uuden kylmän sodan reunalla, tosiasia on, että Trumpin hallinnon Kiinan-hybridisota – tai Kylmä sota 2.0 – on nyt täysin vakiintunut.

  Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo uhkaa avoimesti Five Eyes -yhdistyksen jäseniä ja vasallia sekä Israelia seurauksilla, jos ne eivät ohita mitään Belt and Roadiin liittyviä hankkeita.

  Se liittyy läheisesti uraan ja toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat Huaweiin ja kaikkeen, joka liittyy Made in China 2025 -tapahtumaan, joka etenee nopeassa tahdissa käyttämättä tuota terminologiaa.

  I previously referred to the Empire of Chaos, where a plutocracy progressively projects its own internal disintegration upon the whole world. But only now is the serious game starting, complete with Trump’s intention to test nuclear bombs again. Not against a bunch of low-life “terrorists,” but against a serious, peer-competitor: the Eurasian strategic partnership.

  It would be too much to expect Team Trump to learn from Gramscian analyses of Belt and Road, which demonstrate how the Chinese Dream – a Confucianist variant of neoliberalism – marks the evolution of China into a core production zone in the neoliberal world economy by profiting from the existing global legal structure.

  Team Trump has vociferously announced its own strategy. Expect serial, silent Sun Tzu counterpunches.
  **—Viittasin aikaisemmin kaaoksen imperiumiin (https://www.amazon.com/Empire-Chaos-Roving-Eye-Collection-ebook/dp/B00OYVYD3G/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Empire+of+Chaos&qid=1590808437&sr=8-1)
  , jossa plutokraatia projisoi asteittain oman sisäisen hajoamisensa koko maailmaan. Mutta vasta nyt on alkanut vakava peli, ja Trump on päättänyt testata ydinpommit uudelleen. Ei alhaisen elämän terroristeja vastaan, mutta vakavaa vertaistuottajaa: Euraasian strategista kumppanuutta vastaan.

  Olisi liikaa odottaa, että Team Trump oppii Gramscianin Belt and Road -analyyseistä, jotka osoittavat, kuinka kiinalainen unelma – konfutselainen variantti uusliberalismista – merkitsee Kiinan kehitystä uusliberalistisen maailmantalouden ydintuotantoalueeksi hyödyntämällä nykyinen globaali laillinen rakenne.

  Team Trump on äänekkäästi ilmoittanut oman strategiansa. Odottaa sarjaa hiljaisia Sun Tzu -vastaiskuja.
  https://www.unz.com/pescobar/beijing-sees-trumps-hand-and-wont-fold/

  P.s. muistutan taas että kaikki kielitaidottomia varten tekemäni suomennokset ovat konekääntäjän tekemiä ja siksi huonoa suomea.

  • ”P.s. muistutan taas että kaikki kielitaidottomia varten tekemäni suomennokset ovat konekääntäjän tekemiä ja siksi huonoa suomea.”

   Voisit silti hieman editoida tekstejä.

   • OK, yritän tai sitten jätän suomennokset vähemmälle. Konehan tekee virheitä ja teksti on muutenkin osin ala-arvoista.

  • USA on kaatuva ja valta-asemaansa nopeassa tahdissa menettävä jättiläinen, joka viimeisillä voimillaan pyrkii uhkailemalla ja erinäisten sanktioiden voimalla pitämään omaa leiriään kasassa. USA:n suuri ongelma taistossa nykyistä kilpakumppaniaan eli Kiinaa vastaan on sen kulttuurinen ja etninen hajanaisuus. Hajaannusongelmat saivat alkunsa 1960-luvulla, jolloin kulttuurivallankumous sai merkittävästi jalansijaa ja toisaalta maa salli etnisesti ei-eurooppalaisen väestön maahanmuuton. Molemmat ilmiöt alkoivat hajottaa maan yhtenäisyyttä nopeasti. 1990-luvulla USA:n johto ajautui kulttuurivasemmistolaisen tai jopa luciferistisesti latautuneen klikin käsiin. USA alkoi ahneuksissaan hajottamaan ja globalisoimaan omaa tuotantorakennettaan vapaakauppasopimusten voimin. Ulkopolitiikassa USA valitsi kristinuskon vastaisen linjan Jugoslavian hajotussotien yhteydessä. Kehitys nopeutui entisestään New Yorkin terrori-iskuissa 2001, jolloin maa ikäänkuin vihittiin satanistisen kultin alaisuuteen. Maa on ollut yhtä helvettiä ja jatkuvien kriisitapahtumien myllertämöä siitä lähtien.

   Tällä hetkellä USA on enää vain enää vain hoiperteleva jättiläinen, jossa kaksi voimatekijää, kommunistinen demokraattipuolue sekä fasistinen sotateollinen kompleksi taistelevat keskenään siitä, kuka ottaa maan jäljelle jääneet resurssit hallintaansa. Maan komeita vapausperinteitä vaalineet klassiset liberalistit on ajettu paitsioon. Todellisia voimaleirejä on vain kaksi ja juutalaiset kontrolloivat molempia osapuolia, kuinkas muutenkaan.

   Mutta onko Kiina yhtään järkyttävään tilaan ajautunutta USA:sta parempi? Mielestäni ei. Sen fasistis-kommunistinen hallinto on ottanut maan rautaiseen otteeseensa ja verukkeena käytetään kongfutselaisuutta ja marxilais-leniniläistä materialismia, joista kaikki henkisyys ts. buddhalaisuuden tai kristinuskon vaikutus on kitketty pois. Maa on ateistinen peto ja hirviö, joka on nielemään sen maanpiirin, jonka USA-vetoinen länsi menettää otteestaan. Mutta etnisen ja kulttuurisen yhtenäisyytensä ansiosta Kiina ei ole niin altis sisäiselle hajaannukselle kuin USA.

   • USA on sionistien tai nwo-mafian miehittämä maa, rautahäkki valkoisille jotka saavat taistella henkensä edestä kuten kristityt aikoinaan Roomassa.
    Sionistit yrittävät parhaansa mukaan usuttaa mustat valkoisia vastaan palvelemaan heidän nwo-hankettaan jossa valkoisten ja kristittyjen tuho on etusijalla.
    https://www.henrymakow.com/the_book_the_bankers_made_disa.html

    Jos Kiinasta saamasi kuva on oikea niin maailman ajautumista totalitarismiin ei mikään voi estää. Kysymys on vain siitä kumpi rautahäkki on pahempi: sionistien talmudistinen vai kiinalaisten kongfutselainen?
    Itse lasken vielä enemmän kiinalaisen varaan koska he eivät ainakaan avoimesti ole tuominneet muita kokonaan ala-arvoisiksi roduiksi. Se puhuisi sen puolesta että niilläkin on tilaa elää tässä maailmassa joutumatta kenenkään orjiksi.
    Venäjä on luku sinänsä ja saattaa olla tulevaisuudessa ainoa maa jossa pelkkä materialismi ei jyllää?

   • ”Mutta onko Kiina yhtään järkyttävään tilaan ajautunutta USA:sta parempi? Mielestäni ei. Sen fasistis-kommunistinen hallinto on ottanut maan rautaiseen otteeseensa ja verukkeena käytetään kongfutselaisuutta ja marxilais-leniniläistä materialismia, joista kaikki henkisyys ts. buddhalaisuuden tai kristinuskon vaikutus on kitketty pois. Maa on ateistinen peto ja hirviö, joka on nielemään sen maanpiirin, jonka USA-vetoinen länsi menettää otteestaan. Mutta etnisen ja kulttuurisen yhtenäisyytensä ansiosta Kiina ei ole niin altis sisäiselle hajaannukselle kuin USA.”

    Juuri noin!

    Pahaksi onneksi sekä Kiinan että muiden maiden kansoille tuolla ateistisella pedolla ja hirviöllä, siis Kiinan teknokraattis-kommunistisella johdolla on käytettävissään maailman kärkeä oleva tekoäly- ja robottiteknologia – paljolti kiitos rosvoparoni Rockefellerin ja hänen Trilateraalisen komissionsa. Sen avulla kiinalaiset ovat jo rautaisen, tyrannimaisen kontrollin alaisena ja potentiaalinen uhka kohdistuu myös muuhun maailmaan.

    • ”…kiinalaiset ovat jo rautaisen, tyrannimaisen kontrollin alaisena …”
     Meistä näyttää siltä mutta kiinalaiset itse eivät mielipide mittausten mukaan koe asiaa näin. Heillä on positiivisempi kuva johdostaan kuin meillä omastamme koska se yrittää parantaa kansalaisten elämää. Siitä on myös paljon konkreettista näyttöä.
     Ja pitää muistaa että meillä lähes kaikki media käy kovaa propagandasotaa Kiinaa ja myös Venäjää vastaan joten sen uskottavuus on kyseenalainen.
     Kiina ei ole kommunistinen maa mutta on selvää että maan koossa ja toimivana pitäminen vaatii tiukkaa hallintoa eikä tilaa ole sellaiselle jota me nimitämme ’demokratiaksi’ ja joka todellisuudessa on pienen finanssi- ja korporaatioeliitin valtaa jota poliitikot kumartavat.
     China’s Rise, America’s Fall
     Which superpower is more threatened by its “extractive elites”?
     RON UNZ
     https://www.unz.com/runz/chinas-rise-americas-fall/

     • Sinun olisi syytä lopettaa mustan maalaaminen valkoiseksi.
      Kiinalaisten ”positiivista” kuvaa johdostaan:

      ”Resistance Against Ubiquitous Surveillance Is Growing In China

      A hint of citizen displeasure and resistance to Big Brother everywhere has peeked through in China. It’s not just that the lawsuit against surveillance was filed, but that over 100 million social media users are following the story.

      The massive Hong Kong protests against China’s takeover have had an impact on Mainland citizens. This, in turn, is beginning to put social pressure on China’s government and it will certainly be met with government resistance. ⁃ TN Editor

      Deal with the devil

      In a recent article posted online that generated wide discussion in China, Lao Dongyan, a law professor at prestigious Tsinghua University in Beijing, called abuse of facial recognition data “a deal with the devil”.

      “The wanton promotion of facial-recognition technology will open Pandora’s box. The price we pay will be not only our privacy, but also the security we strive for,” Lao wrote…”
      Koko artikkeli: https://www.technocracy.news/resistance-against-ubiquitous-surveillance-is-growing-in-china/
      ***

      ”Rickards: ‘1984’ Has Come To China… USA Is Next

      High profile economic expert and author Jim Rickards has nailed China for its 1984-like control over society using doublethink, Newspeak, Thought Police, etc., and warns that it is headed toward America. The only dot left to connect is Technocracy. ⁃ TN Editor [Patric Wood]

      When the calendar year 1984 came and went, many breathed a sigh of relief that Orwell’s prophesy had not come true. But that sigh of relief was premature. Orwell’s nightmare society is here today in the form of Communist China…

      China has most of the apparatus of the totalitarian societies described in Orwell’s book. China uses facial recognition software and ubiquitous digital surveillance to keep track of its citizens. The internet is censored and monitored. Real-life thought police will arrest you for expressing opinions opposed to the government or its policies.

      Millions of Chinese have been arrested and sent to “reeducation” camps for brainwashing (the lucky ones) or involuntary organ removal without anesthetic (the unlucky ones who die in excruciating pain and are swiftly cremated as a result).

      Koko artikkeli: https://www.technocracy.news/rickards-1984-has-come-to-china-usa-is-next/
      ***

      ”Digital Slavery: When China Gets Inside Your Head

      After reading the John Lanchester review of two new books on China’s surveillance totalitarianism…
      From Lanchester’s review, I sussed that what’s going on in China today is exactly what I fear is coming here, regarding “soft totalitarianism.” Mind you, there is nothing “soft” about what is being done to the Uighurs of Xinjiang by that bloody regime in Beijing. But overall, the iron fist is very much in a velvet glove in communist China, thanks to technology…”
      Koko artikkeli: https://www.technocracy.news/digital-slavery-when-china-gets-inside-your-head/

     • Jauhat tuota samaa ”Sinun olisi syytä lopettaa mustan maalaaminen valkoiseksi” vuodesta toiseen.
      En minä mitään maalaa, pikemminkin sinä teet sitä.
      Minä kerron mitä maailmalla viisaammat sanovat ja mitä mieltä he ovat. Jokainen tekee itse omat johtopäätöksensä, mieluummin käytettävissä olevan tiedon eikä propagandan pohjalta.

   • Kovaa tekstiä Henry Makowilta
    Jewish Billionaires Use Blacks to Oppress Others, says Indian-American Lawyer
    By wmw_admin on June 2, 2020
    henrymakow.com — June 1, 2020

    ‘The problem is, Jews and Blacks work together, in tandem (I call it the “gangster nightclub model”) wherein Jews act as the brains/organizers/money power, while their Blacks operate as the “bouncers”or the “muscle.”‘
    https://www.henrymakow.com/2020/06/jewish-billionaires-sponsor-black-oppression.html

    • On erikoista, että tämä artikkeli kertoo aivan päinvastaista.
     https://culturewars.com/news/black-frankenstein?rq=blacks

     Eli ’black community’ on USA:ssa kaikkea muuta kuin yhtenäinen. Osa mustista tietää, missä mennään ja esimerkiksi Louis Farrakhan tunnetaan ja pitkäaikaisena kriittisen leirin edustajana. Sen sijaan rahalla ja oveluudella saa mustia ja muita vähemmistöläisiä houkuteltua asiamiehikseen ja samalla saa asialleen identiteettipoliittisen vakuutuksen.

 10. Linkin artikkeli kertoo USA: n suunnitelman; se on väestön militarisoitu hallinta
  USA plan: militarized control of population
  by Manlio Dinucci
  This, in summary, is the plan the Rockefeller Foundation wants to implement in the United States and beyond. If it were even partially implemented, there would be further concentration of economic and political power in the hands of an even narrower elite sector to the detriment of a growing majority that would be deprived of fundamental democratic rights.

  The operation is carried out in the name of ”Covid-19 control”, whose mortality rate has so far been less than 0.03% of the US population according to official data. In the Rockefeller Foundation Plan the virus is used as a real weapon, more dangerous than Covid-19 itself.
  **___Lyhyesti tämä on suunnitelma, jonka Rockefeller-säätiö haluaa panna täytäntöön Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella. Jos se edes toteutettaisiin osittain, taloudellinen ja poliittinen valta keskittyisi entistä kapeamman eliitisektorin käsiin kasvavan enemmistön vahingoksi, joka menettäisi demokraattiset perusoikeudet.
  Operaatio suoritetaan nimellä ”Covid-19 control”, jonka kuolleisuus on virallisten tietojen mukaan tähän mennessä ollut alle 0,03% Yhdysvaltain väestöstä. Rockefeller-säätiösuunnitelmassa virusta käytetään todellisena aseena, ja vaarallisempana kuin mitä itse Covid-19 on.
  https://www.voltairenet.org/article210000.html

  Jokohan EUrostoliitto pian seuraa Nwo-mafian lippua….? tai onko sillä edes muuta mahdollisuutta, ainakaan vielä, kun se roikkuu samassa ’Lontoon kolonnan’ hirressä.

  • Elämme kirjaimellisesti umpihullussa maailmassa. Nyt voidaan kiistellä enää lähinnä siitä, mikä totalitarismin muoto olisi vähiten kamala. Näyttää kaiken lisäksi siltä, että eri totalitarismit lähestyvät keinojensa ja periaatteidensa puolesta toisiaan ja taustalla lymyää yksi maailmanhallitus. ”Protokollien” mukaan sionistit saavat eri kansojen hallitukset otteeseensa ja antavat näille niin huonoja neuvoja, että kansat tuskissaan vaihtavat suvereniteettinsa keskitetyn maailmanhallinnon alaisuuteen. Juuri näin on käymässä. Eri maiden hallitukset tai puolueet ovat joutuneet täydellisen neuvottomuuden tai jopa mielipuolisuuden valtaan ja tekevät jatkuvasti kauheita ratkaisuja, jotka tukaloittavat kansalaisten elämää. USA:n mellakat ovat ymmärtääkseni poliittisia, vaikka ne pyritään naamioimaan tai muuntamaan rotumellakoiksi. Esimerkiksi Bernie Sandersin presidenttiehdokkuuden torppaaminen oli demokraattipuolueelta ruma temppu, joka ruokkii nykyisiä mellakoita. Miksi USA:laiset eivät saisi äänestää sosiaalidemokratian puolesta? Republikaanit puolestaan pitävät esillä omaa klovniaan eli Donald Trumpia, joka ei ole pitänyt kiinni yhdestäkään keskeisestä vaalilupauksestaan. Demokraattisen väylän tukkeuduttua kansalaiset kokevat voimakasta turhautumista ja hallinnot joutuvat turvautumaan aina vain rajumpiin otteisiin pitääkseen kansaa kurissa. USA:ssa tämä näkyy poliiisivoimien militarisoitumisena ja niiden käyttämien otteiden kovenemisena. Kerrotaan, että USA:n poliiseja kouluttaa mm. IDF eli Israeli Defence Force, joka tietää kaiken alistamisesta ja brutaaliudesta.

   ”…Give bad advice to governments and everyone else.
   Eventually the goyim will be so angry with their governments,
   because we blame them for the resulting mess, that they will
   gladly have us take over. We will then appoint the descendant
   of David as the King of the World.”

   • Mafian valta näyttää koko ajan paisuvan Amerikassa
    A New Pandemic? Two Trailblazing COVID-19 Researchers Dead in a Month

    Outside of academic circles, Dr. James Taylor and Dr. Bing Liu were relative unknowns. Inside of the scientific community, however, the two had achieved something like rock-star status. And now, within a period of 30 days, both young men are dead at a time when their talents are needed most.
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=208129

    A New Pandemic? Two Trailblazing COVID-19 Researchers Dead in a Month
    Robert Bridge
    https://www.strategic-culture.org/news/2020/05/17/new-pandemic-two-trailblazing-covid-19-researchers-dead-in-month/

     • Epämääräiset voimat ovat nyt liikkeellä. Ihmettelen Antifan mainostettua roolia USA:n sisäisenä vihollisena. Onko järjestö oikeasti sellainen peikko, jollaiseksi Donald Trumpin hallinto on sen nyt maalannut? Ettei olisi sen kanssa käynyt samoin kuin ISIS-järjestön kanssa. Jonnekin alueelle tarvitaan vihollinen, jotta USA:n (lue Israel) sotavoimat saadaan liikkeelle. Tietenkin Antifa on tehokas hyödyllisten idioottien aivopesun ja rekrytoinnin tulos, mutta sen militarismia on ilmeisesti terästetty epämääräisten agentuurien voimin ja näillä puolestaan kytkökset USA:n turvallisuus- ja tiedusteluelimiin sekä sotateolliseen kompleksiin. Tämä kompleksi tarvittaessa valmistuttaa itselleen vihollisen, jolla se perustelee tulevat siirtonsa. Onko Antifa Amerikan maaperän Hamas?

      Mutta tämä on sitä ’Hegelian dialectics’- draamaa, jota meille jatkuvasti tuputetaan. Touhu alkaa jo kyllästyttää. Milloin viimeksi olemme eläneet normaalissa maailmassa, jossa kriisit eivät seuraa vyörynä toisiaan? Milloin viimeksi päättäjämme ja tiedotusvälineemme eivät ole valehdelleet meille 24/7/365 päin naamaa? Miksi Suomen piti lähteä tähän pelleilyyn mukaan?

 11. Kun maa on kaaoksessa on hyvä keskittyä tärkeimpiin asioihin, Washington jatkaa Israelin tukemista ja yhteistyötä sen kanssa päämääränä Iranin tuhoaminen ja sitten…. niin kenen vuoro sitten tuleekaan?
  Nämä asiat eivät voi olla vaikuttamatta siihen miten ja mihin suuntaan Euroopan ja EU:n tilanne kehittyy
  Government Mischief in an Age of Coronavirus
  Bad decision-making continues
  PHILIP GIRALDI
  It is interesting to watch how the folks in Congress and the White House have been using the at-least- somewhat self-generated crisis over COVID-19 to serve as cover for legislation and other activities that many Americans just might object to. They are assuming that the public is so consumed with the virus, as well as with the riots over the police killing of George Floyd, that it is not paying attention to other high crimes and misdemeanors that the government might be engaged in.
  **___On mielenkiintoista seurata, kuinka kongressin ja Valkoisen talon ihmiset ovat käyttäneet ainakin jonkin verran itse aiheuttamaa COVID-19 kriisiä peittääkseen lainsäädäntöä ja muuta toimintaa, jota monet amerikkalaiset vastustaisivat.
  He olettavat, että kansalaiset ovat niin kiinni viruksen ja George Floydin poliisin tappamisen aiheuttamissa mellakoissa, että se ei kiinnitä huomiota muihin suuriin rikoksiin ja väärinkäytöksiin, joihin hallitus voi nyt osallistua.

  ,,, The bill also extends Congressional permission for the Pentagon to increase “forward-base” weapons stockpiles in Israel, which the Jewish state can now access as needed without having to provide any notice or seek any approval.
  Ironically, if the intention of Pompeo and Donald Trump truly is to eliminate Iran as a possible nuclear weapon proliferator, it is now taking steps that are actually counter-productive as the latest move could easily suggest to the Iranian leadership that there is no hope in dealing with the United States, possibly motivating them to begin a secret weapons program.

  … So, it appears that Congress and the White House are up to their usual tricks operating in the shadow created by coronavirus.
  Americans will lose even more of their rights in all probability and only Israel will benefit from still more handouts from the U.S. Treasury as well as shortsighted moves that will inevitably bring about a war between Washington the Tehran.
  https://www.unz.com/pgiraldi/government-mischief-in-an-age-of-coronavirus/

  • Taitaa olla turhaa toivoa, että USA tulisi enää toipumaan kaaoksesta joka koko ajan pahenee. Maa militarisoituu kovaa vauhtia ja neokonnien sotahankkeet muuta maailmaa vastaan vain voimistuvat ja globaalin hegemonian ylläpitö keinoja kaihtamatta nousee maan politiikassa entistä tärkeämmäksi asiaksi.
   On vaikea torjua ajatus että muun maailman vastarinnan kasvaessa isompi ja meille kohtalokas sota olisi vältettävissä.

   Where Have You Gone, Donald Trump? A Nation Turns Its Yearning Eyes to You
   JAMES KIRKPATRICK
   President Trump simply can’t afford any more mistakes. America is burning. The nationalist that voters thought they were electing in 2016 needs to act.

   If he doesn’t, he can’t be surprised if Leftists simply become more emboldened, and if demoralized patriots stay away from the polls.

   This is President Trump’s one last chance not to let his voters down. If he blows it, I think the 2020 campaign will be irredeemable–and unlike Republicans, Democrats will have no problem in using government power to crush their political enemies once they are in the White House again.
   https://www.unz.com/article/where-have-you-gone-donald-trump-a-nation-turns-its-yearning-eyes-to-you/
   —-
   The Pandemic Revives Fears the U.S. Is Developing ‘ethnic Bioweapons’ Against Russia
   MAX PARRY
   …Whether or not the pandemic is proven to be naturally derived or created in a lab, there is ample evidence that a secret biological arms race is occurring unbeknownst to the public which could cause an even deadlier outbreak in the future. The world is already being placed in enough danger as it is with the visible competition for nuclear supremacy reignited by the increase in tensions between the U.S. and Russia at a time where international cooperation is needed the most during a global health crisis.
   The reemergence of Russia on the world stage has alarmed Western political leaders who have responded to Moscow’s rise with a fortification and military occupation of Eastern Europe that can only remind the former Soviet country of the buildup of the Wehrmacht prior to WWII.
   The speculation that the global pandemic could be the result of biological attack and the suspicious activity of U.S.-run facilities on its borders have inevitably stirred up fears that the Atlanticists are also seeking to target Russia with a hidden arsenal of toxins and agents in a program already known to have been established with the help of Moscow’s previous Nazi invaders.
   If the pandemic has taught us anything, it’s that a biological attack by one country against another would ultimately endanger us all.
   https://www.unz.com/article/the-pandemic-revives-fears-the-u-s-is-developing-ethnic-bioweapons-against-russia/

 12. Tämän päivän media satoa (tietenkin valtamedia poissulkien joka tällaisista vaikenee).
  German Official Leaks Report Denouncing Corona as ‘A Global False Alarm’
  Saksan viralliset vuodot ilmoittivat Koronan ”maailmanlaajuiseksi vääräksi hälytykseksi”
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=208180
  https://www.strategic-culture.org/news/2020/05/29/german-official-leaks-report-denouncing-corona-as-global-false-alarm/

  Will Zionist Trump Staunch Commie Uprising? — Aikooko sionisti Trump tukea kommareiden valtaannousua?
  Clearly millions of Americans have a Communist death wish. CEO’s are thanking looters for emptying their stores.
  Unfortunately, America’s defence is in the hands of Zionist Jews like Donald Trump, who work in tandem with their fellow Masons on the Left. Americans are caught between a Communist rock and a Zionist hard place. Otherwise, Communist Jews like George Soros would have been tried for sedition years ago. And the Commie media would have been regulated or broken up.
  https://www.henrymakow.com/2020/06/will-zionist-shills-like-trump.html

  Are we about to see a Colour Revolution in the United States? — Näemmekö värivallankumouksen Yhdysvalloissa?
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=208237

  Kristityt hädissään ja peloissaan
  Shocking Evidence That Indicates That Somebody Is Trying To Orchestrate An Internal Uprising Inside The United States
  … law enforcement authorities all over the U.S. are telling us that they have identified a highly organized effort to orchestrate violence, and this appears to be happening on a nationwide basis.
  **___lain valvontaviranomaiset kaikkialla Yhdysvalloissa kertovat, että he ovat havainneet pitkälle organisoidun pyrkimyksen väkivallan luomiseen, ja sitä näyttää tapahtuvan koko valtakunnan tasolla.
  http://endoftheamericandream.com/archives/shocking-evidence-that-indicates-that-somebody-is-trying-to-orchestrate-an-internal-uprising-inside-the-united-states

  I got barred for not believingI got barred for not believing
  The tech giants are beginning to reveal their true authoritarian nature. Facebook has just banned one user for questioning the official Covid-19 narrative
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=208225

  The Crisis of the Third Decade
  AUDACIOUS EPIGONE
  https://www.unz.com/anepigone/the-crisis-of-the-third-decade/

  As America Burns, Her Leaders Refuse to Defend the Rights and Interests of White People (+Audio Podcast)
  Eric Striker(National Justice)
  All white people are targets, no white person can expect either of the existing parties to the rescue. When November comes around, we must vote no-confidence. This is America, and its system is out to destroy you.

  Originally appeared at: National Justice
  https://truthtopowernews.com/america-burns-her-leaders-refuse-defend-rights-and-interests-white-people-audio-podcast-n3562

  When the Shooting Starts
  As race riots convulse America in 140 cities, Trump threatens the rioters with “vicious dogs and ominous weapons”.   
  By Lasha Darkmoon
  How America has changed! It’s almost unrecognizable. A new country, a new wasteland. Good Americans know in their bones that the best days are over. That dystopia loom. Grrr, something wicked this way comes…
  Maybe Trump needs a good civil war in order to get re-elected.
  https://www.darkmoon.me/2020/when-the-shooting-starts/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=208262

  • Hegelian dialectics-harppi on jälleen kerran sionistien ja muurareiden ahkerassa käytössä. Ensin harpin toisella haaralla polkaistaan käyntiin USA:ssa värivallankumous ja epävakautus. Näissä aloite ja tuki tulee vasemmalta haaralta rotumellakoijien (BLM) ja äärivasemmistolaisten riehujien (Antifa) toteuttamana. Näitä voimia tukee amerikkalainen establishment hämmästyttävän avoimesti, mikä sopii heidän progressiiviseen agendaansa ja tämä puolestaan tukahduttaisi kaiken konservatismin ja ”takapajuisuuden” Amerikassa.

   Presidentti Donald Trump on nimellisesti konservatiivien puolella ja hänen taustallaan on sionististen juutalaisten ja kristittyjen muodostama klikki. Tämä harpin oikea haara on saatu sijoilleen USA:n yhä suurta kristillis-konservatiivista äänestäjäkuntaa vaaliuurnille houkuttelemalla. Trumpin valinta on saanut vasemman laidan kannattajat uskomattoman raivon valtaan ja tätä masinoimalla saadaan aikaiseksi jotain vallankumoukselta näyttävää, mikä puolestaan vaatii militantin järjestyksen palauttamisen maahan eli Martial Law-poikkeustilan, joka ei välttämättä pääty koskaan. Ainakin kristityt saadaan näin satimeen ja Rockefellerin säätiön ym. NWO-globalistien suunnitelmat voidaan viedä perille pakkotoimin. Kiero Trump on näitäkin suunnitelmia pohjustanut aivan avoimesti, mutta sokean uskollinen kannattajakuntansa ei suostuu tätä näkemään.

 13. No, Trumpin kannatusta nyt ei muutama antifantti ja heidän värilliset kaverinsa miksikään muuta!
  Jos joku tuota kansalaissotaa haikailee, niin juuri Trumpin vastaiset voimat.

 14. Lukashenko Laughs at Fake Pandemic

  Belarusian President Alexander Lukashenko has taken a shot at the world’s elites, accusing them of taking advantage of the coronavirus pandemic to put ‘trillions of dollars in their pockets’ while the global economy burns.

  ‘The coronavirus has put the whole planet into a state of psychosis. I call it a psychosis because someone clearly needs this. And you’ve probably noticed yourself who. It’s the same as always: after the swine flu, the bird flu, SARS, today we’re facing another pandemic, another pneumonia, only in a new form. And you remember who took advantage of these situations in the past, who put billions in their pockets,’ Lukashenko said, speaking to officials in Mogilev region on Saturday.
  **___Valkovenäjän presidentti Alexander Lukashenko on ampunut laukauksen kohti maailman eliittiä syyttäen sitä koronaviruspandemian avulla tapahtuneesta ”biljoonien dollareiden siirrosta taskuihinsa”, kun globaali talous pantiin palamaan.

  ’Koronavirus on asettanut koko planeetan psykoosin tilaan. Kutsun sitä psykoosiksi, koska joku tarvitsee sitä selvästi. Ja olet todennäköisesti huomannut itse kuka. Se on sama kuin aina: sikainfluenssan, lintuinfluenssan, SARS: n, edessä on tänään uusi pandemia, toinen keuhkokuume, vain uudessa muodossa. Ja muistatte, kuka käytti näitä tilanteita aiemmin hyväkseen, ja pani miljardeja taskuihinsa ”, sanoi Lukašenko puhuessaan lauantaina Mogilevin alueen virkamiehille.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=208575

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here