Kun hyvän tarkoituksen taakse aktivoituu joukko kansalaisia on ilmapiiri aluksi toiveikas, ja usko asian oikeutukseen luja. Mutta mikäli sisäinen valtataistelu saa sijaa ryhmässä – niinkuin usein käy – alkuperäiset tavoitteet hämärtyvät. Ja pahimmassa tapauksessa hyvän tarkoituksen omivat itselleen henkilöt joiden tarkoitusperät ovat muualla, liittäen alkuperäiseen agendaan myös omia tavoitteitaan.

Kyseiset tavoitteet eivät välttämättä edes liity alkuperäiseen päämäärään millään lailla – ja mikäli kyse on politiikasta, lehmänkaupat muiden ryhmien kanssa piilottavat hyvän tarkoituksen taustalle. Lopulta se jää elämään pelkkänä tyhjänä iskulauseena – tai osana poliittisen liikkeen nimeä – ja yhteys lähtökohtaan on katkennut.

Tuntuuko tutulta? Aatteellisissa ryhmissä ollaan mestareita yhdistelemään asioita jotka eivät välttämättä liity mitenkään toisiinsa. Jos nyt vaikka joku kannattaa omaa valuuttaa Suomelle, neutraaleja suhteita naapurimaihin ja täyttä määräysvaltaa omista asioista – on oletusarvo hänen muista mielipiteistään jo valmiina. Sen totuuspohjaa tietenkään mitenkään selvittämättä. Kyseisessä tapauksessa luullakseni oletetaan että henkilö on myös rasisti, vanhoillinen, uskovainen, vastustaa luonnonsuojelua, jne.

TOKI TÄMÄ mielipiteiden perusteeton yhteen kytkeminen toimii toisinkin päin, ja monien eri tavoitteiden ympärillä. Tätä kehitystä edistää Suomen yhteen totuuteen suitsittu, ulkoa ohjattu mielipideilmasto – ja kehittymätön keskustelukulttuuri – jossa ryhmä itse sensuroi ja vaientaa väärät mielipiteet. Mielipiteestä on tullut ryhmän koossapitävä voima, ja siksi toisinajattelu vaarantaa sen jatkuvuuden.

On eräs toinenkin keino ryhmän koossapitämiseksi: joillekin ryhmän jäsenille annetaan näennäinen status, jolloin he asemansa menettämisen pelosta johtuen eivät halua poiketa yleisestä linjasta. Tähän voi vielä liittyä ylhäältäpäin ruokittu kuvitelma etenemisestä ryhmässä.

Tosin yleisin, toimivin ja helpoin tapa lienee tarjota täysin valmis mielipidemalli. Valmiin mallin perusteluksi riittää pelkästään se, että se on ryhmän mielipide. Tämän mallin etuna on sen helppous omaksujalle, malli ei edellytä minkäänlaista harkintaa tai ajattelua.

Lopputuloksena alkuperäinen hyvä tarkoitus on unohtunut matkan varrelle, ja ryhmän olemassaolosta ja jatkuvuudesta onkin tullut itsetarkoitus. Mutta samalla myös syy joka on oikeuttanut alkuperäisen pyrkimyksen on poistunut.

Onko tässä jotain luonteenomaista ajallemme? Maailmalle jossa sääntöpohjainen järjestys on korvannut lait? Onko kehityskulku nykyiseen järjestelmään ollut ylläkuvatun kaltainen?

Globalisaatioon kriittisesti suhtautuva Peter Kreisler asuu ja toimii yrityskonsulttina Virossa.

Kuva: Pinterest

23 KOMMENTTIA

  • Kaikki eteni, niin EU:ssa kuin suomessa vähän kerrallaan pois alkuperäisestä mallista. Alussa oli kauppasuhteet muihin Euroopan maihin, sitten EEC, kaupan ”esteiden” purkaminen ja EU, josta muodostuu liittovaltio. EU puolestaan globalisoituu jne…

 1. ”mikäli sisäinen valtataistelu saa sijaa ryhmässä -niinkuin usein käy – alkuperäiset tavoitteet hämärtyvät. Ja pahimmassa tapauksessa hyvän tarkoituksen omivat itselleen henkilöt joiden tarkoitusperät ovat muualla, liittäen alkuperäiseen agendaan myös omia tavoitteitaan.”

  Tuo näkyy lähes kaikissa puolueissa ja selvimmin niissä jotka ajavat epäitsekkäitä tavoitteita ja yhteistä hyvää liian idealistisesti, siis vasemmistossa (oikeisto ajaa aina vain omaa etuaan) jonne huijareiden on helppo piilottaa itsensä. Puoluejohto on kaapannut vallan ja kaikki etenee vain sen ’lipposmaisilla’ ehdoilla ja usein vastoin niitä pyrkimyksiä joita varten puolue on perustettu.
  Siksi edustuksellinen demokratia (ED) ei voi toimia kansan edun mukaan vaan viime kädessä tukee eliitin valtaa kuten hyvin näemme omankin maamme kohdalla. Maa on myyty kansan selän takana. Ja eduskunta jonne pääsee vain puoluejohdon kautta on ylimpänä vallan käyttäjänä antanut myyntiluvan.
  Eihän näin olisi pitänyt käydä.
  Demokratian kannalta elintärkeitä kansanäänestyksiä ei ole sallittu koska ne olisivat voineet johtaa erilaisiin seuraamuksiin.
  Viisaat ovat jo aikoja sitten tienneet ettei ED ole muuta kuin huijausta ja eliitin ’pehmeää tyranniaa’. Amerikka on malliesimerkki demokratiasta josta on tulossa totalitaarinen tyrannia kun kansa on riisuttu vallasta vain äänestäjäksi.
  https://www.unz.com/tsaker/does-the-next-presidential-election-even-matter/

 2. Edustuksellinen demokratia vaatisi toimiakseen puoluekurin poistamisen, se puolestaan voi toteutua vain toimimalla ilman puolueita. Edustuksellisen demokratian ongelma on se, että valittu kansanedustaja ei ole missään vastuussa lupauksistaan tai edes siitä millaista agendaa on kertonut ajavansa. Politiikassa ei ole kuluttajavirastoa, joka huomauttaisi kuluttajien suoranaisesta pettämisestä. Edustuksellinen demokratia on siis todellista Cowboy kapitalismia, jossa kuluttajaa, eli äänestäjää, tarvitaan vain vaaleissa.

  • Paras vaihtoehto kansanvallan kannalta olisi selkeästi rehellisistä ja puolueettomista asiantuntijoista koostuva hallitus joka on sitoutunut yhdessä laadittuun ja kansan hyväksymään tavoiteohjelmaan ja jonka päätökset alistetaan kansanäänestyksille.
   Eduskunta on silloin tarpeeton.
   Voisi tietysti ajatella että pieni määrä kansan valitsemia puolueettomia eri alojen asiantuntijoita voisi siellä toimia ja valmistella asioita hallitukselle.
   Tämä ratkaisu toisi huimat säästöt veronmaksajille ja takaisi että toimitaan koko kansan edun vaatimalla ja demokraattisella tavalla. Maan hallinto ei olisi silloin kuten nyt vain pelkkä isäntä vaan myös kansan palvelija.

   • Asiantuntemusta maan johdossa nimenomaan tarvittaisiin, edustuksellinen demokratia ja poliittinen maan johtaminen ovat siinä mielessä kummallisia ilmiöitä, että niissä ei edellytetä minkäänlaista asiantuntemusta.

 3. Monille suomalaisille puolueille on hämärtynyt alkuperäinen aate itsenäisyydestä, itsemääräämisis oikeudesta ja omasta taloudesta ja taloudenpidosta. Tämä hämärtyminen tapahtui EUiin liittymisen alla jolloin valtavalla EUmyönteisellä tiedotuksella saatiin neuvoantavassa kansanäänestyksessä myönteinen tulos EUiin liittymiselle.
  Nyt kaikki on Suomessa EUpuolueita ja poliittisen keskustelun raamit määrittää EU ja sen tekemiset ja päätökset sekä lait. Näin pikkuhiljaa poliitikot ja kansalaiset on kesytetty EUkansalaisiksi ja mitä EUssa päätetään niin samoin päätetään Suomessa. Se ei kuitenkaan riitä vaan EUssa päätetään taas mitä USAssa päätetään mikä on tullut esiin puheista EUssa eroamisesta USAn johtamasta allianssista.
  Poliittinen keskustelu Suomessa pyörii lähinnä EU-USAalliansin puitteissa ja siinä ei ole enää tilaa keskustelulle itsenäisyydestä, itsemääräämisoikeudesta, omasta taloudesta ja taloudenpidosta vaan ne määritellään alliansin toimesta.
  Suomen puoluiden politiikka on enää allianssin vangin kahleiden helistelyä ilman todellista päätösvaltaa ja aivan omasta halusta.

  • Keskustelulle pantiin raamit, joiden sisällä keskustelu on vapaata, raamien sisällä vain ei ole itsenäisyyttä, itsemääräämisoikeutta, omaa valuuttaa jne… koskevia asioita.

 4. > ilmapiiri aluksi toiveikas
  > —
  > alkuperäiset tavoitteet hämärtyvät

  Perustettiinpa sitten kukkais-yhdistys, valtio tai imperiumi, niin ensimmäisessä aallossa johtoon tuleva “aatteen miehet” eli aktivistit. Ihmiset, joille tavoite ja tehtävä on selkeä, jotka lahjomattomasti toteuttavat tätä itselleen asettamaansa tehtävää.
  – Silloin aate on puhdas.

  Kun tarkastelee (kukkais-)yhdistyksen syntyä, niin
  – ensimmäisen henkilön, idean isän, tullessa mukaan toimintaan yhdistyksen jäsenistä 100% on näitä aktivisteja.
  – Sitten hän innostaa pari muuta mukaan toimintaan ja neljäs otetaan, koska “(yhdistys)laki vaatii”. Nyt yhdistyksen jäsenistä näitä aktivisteja on 75%.
  – Saadakseen uusia jäseniä mukaan toimintaan, yhdistys tekee paikallisen kukkakaupan kanssa edullisen alennussopimuksen. Nyt saadaan mukaan uusia jäseniä, mutta puolet heistä tulee vain siksi, että saa hyvän alennuksen. Nyt aktivistien osuus jäsenistä on siinä 50%:n hujakoilla.
  – Yhdistys kasvaa ja kehittyy. Pointti kuitenkin on, että aktivistien %-osuus laskee koko ajan.

  Pitkän päälle yhdistyksen perustajajäsenet jossain vaiheessa poistuvat kuvioista ja yhdistys jää lepäämään “aatteen varaan”.
  – Tähän elinkaaren vaiheeseen eläneissä yhdistyksissä on jäsenistöstä aktivisteja noin 2%, henkilöitä, joiden varaan toiminnan voi luottaa. Jäsenmäärän pitää silloin olla riittävän suuri, että toiminnalla on jatkuvuus.
  – Ratkaiseva tunnusluku yhdistyksen pitkän aikavälin tulevaisuuden kannalta on sisään tulevien ja ulos lähtevien aktivistien suhde, ei niinkään jäsenmäärä. Jos aktivisteja tulee mukaan enemmän kuin heitä lähtee, toiminta on laajenemassa.

  Se mikä pätee kukkaisyhdistykseen, pätee myös imperiumiin ja valtioon. Vain jotkin parametrit ovat erilaisia ja enemmänkin mittakaavassa kuin rakenteen puolesta.
  – Olennaista valtion kannalta on, että se ei ala verottamalla ryöstämään kansalaisia pitääkseen toimintaa yllä, sillä
  – silloin valtiollisesta toiminnasta muodostuu vain hunajapurkki, joka houkuttelee mukaan perskärpäsiä, jotka alkavat hillittömästi lisääntyä ja lopulta tukehduttavat koko valtion.

  Vaaran valtiollisen toiminnan välttämättömästä korruptoitumisesta ymmärsi hyvin Thomas Jefferson. Hän sanoi, että perustuslain pitäisi lakata aina 19 vuoden välein.
  – 19 vuoden välein valtion pitää karistaa perskärpäset pois kimpustaan ja
  – siirtää toiminta takaisin aktivistien, aatteen miesten, hallintaan.
  – Ennen kuin perskärpäset muodostavat enemmistön.

  Suomessakin on puolueita, jotka ovat yli sata vuotta vanhoja. Näissä aate ja toiminnan tarkoitus on hävinnyt tyystin, jotka ovat vain kulisseja ja pysyvät pystyssä vain rahan voimalla.

  Entä itse valtion edustuslaitos? Ovatko kansanedustaja siellä vain työssä? Jos heidän palkkansa lakkaisi juoksemasta, kuinka monta jäisi jäljelle?
  – Kuinka monta aatteen miestä on enää eduskunnassa, kun (vasta) sata vuotta on kulunut sen perustamisesta?
  – Onko kansanedustajista tullut vain valtion palkkarenkejä, kun heidän pitäisi olla sen isäntiä, valtion isännistö.

  • Hyvin analysoitu, niin kansanedustajista on todella tullut valtion palkallisia virkamiehiä tehtävänä hoitaa ns. tiedotus.

 5. Usa jo tässä mallissa — Ovatko USAn demokraatit poliittinen puolue vai CIA:n Viides Kolonna?
  Are the Democrats a Political Party or a CIA-Backed Fifth Column?
  MIKE WHITNEY • JULY 5, 2020
  How do the Democrats benefit from the nationwide Black Lives Matter protests?

  While the protests are being used to paint Trump as a race-bating white supremacist, that is not their primary objective. The main goal is to suppress and demonize Trump’s political base which is comprised of mainly white working class people who have been adversely impacted by the Democrats disastrous free trade and immigration policies. These are the people– liberal and conservative– who voted for Trump in 2016 after abandoning all hope that the Democrats would amend their platform and throw a lifeline to workers who are now struggling to make ends meet in America’s de-industrialized heartland.

  **___Kuinka demokraatit hyötyvät valtakunnallisista Black Lives Matter-mielenosoituksista?

  Vaikka mielenosoituksia käytetään maalaamaan Trump rotuun tarttuvana valkoisten puolustajana, se ei ole niiden päätavoite. Päätavoite on tukahduttaa ja demonisoida Trumpin poliittista perustaa, joka koostuu pääasiassa valkoisista työväenluokan ihmisistä, joihin demokraattien tuhoisa vapaakauppa- ja maahanmuuttopolitiikka on vaikuttanut kielteisesti.
  Nämä ovat ihmisiä – liberaaleja ja konservatiivisia -, jotka äänestivät Trumpin puolesta vuonna 2016 luopuessaan kaikesta toivosta, että demokraatit muuttaisivat politiikkaansa ja heittäisivät pelastusköyden työntekijöille, jotka nyt kamppailevat selviytyäkseen Amerikan teollisuudesta riisutuilla sydänmailla.
  https://www.unz.com/mwhitney/are-the-democrats-a-political-party-or-a-cia-backed-fifth-column/

  Artkkelin 1. kommentti:
  Robert White says:
  July 6, 2020 at 2:52 am GMT • 200 Words
  Civil Servants worldwide know that Trump is a crook, liar, and thief. Democrats and Liberals worldwide have had enough of Trump’s histrionics, totalitarianism, and all round thugsterism.
  Trump is an unhinged lunatic proto-Fascist that the establishment realizes is a mistake for bureaucracy worldwide and trade worldwide as Trump alone has shut down normal flows of trade between China and America.
  …. Trump will be ousted like Nixon was. Trump is a hated two bit hack RE scion and one hit wonder politician. Get used to that fact.

  Sama kaiku on askelten myös oman maamme sisällä. Sanat on syöty, lupaukset unohdettu ja kohti perikatoa mennään…

  • Onko Vastavalkean kommenttiosio enää ainoa paikka, missä voi myönteisessä valossa mainita käsitteen ’valkoinen työväenluokka’? Suomessa kaikki puolueet inhoavat valkoista työväenluokkaa. Oikeisto vihaa sitä, koska työväenluokka vaatii lisää liksaa ja verovaroin kustannettuja palveluita ja se kehtaa valittaa korkeista elinkustannuksista, kuten vuokrista. Kaiken lisäksi se haluasi jäädä eläkkeelle ennen kuolemaansa.

   Vihervasemmisto puolestaan vihaa valkoista työväenluokkaa, koska se on ’valkoinen’. Duunarit sortuvat olemaan heidän kanssaan eri mieltä massamaahanmuuton tai monikulttuurin siunauksellisuudesta. Työväki on shampanjasosialisteille liian vanhoillista mielipiteiltään ja asenteiltaan. Esimerkiksi 32 eri ’genderin’ käsitteistö menee tuskallisen hitaasti työväestön tajuntaan.

   Kristilliset puolestaan inhoavat työväestöä, koska se ei suostu palvomaan juutalaisia ja heidän nationalismiaan. Valkoista työväestöä harmittaa, kun heille itselleen ei suoda omaa kotimaata, mutta juutalaisille suodaan.

   • Jonsse, olet osunut yhden asian ytimeen, vaikka itse en kategorioi ihmisiä ihonvärin mukaan, on määritelmä ”valkoinen työväenluokka” jo Suomessa todellinen ryhmä, jonka mielipiteitä ei kukaan valtaapitävistä hyväksy. Tämän omia mielipiteitä omaavan ryhmän edeltäjät, kuuliaiset työläiset ja ennen heitä ollut alistettu työväenluokka, täyttivät hyvin valtaapitävien ”työmuurahaisilleen” asettamat edellytykset. Nyt ryhmää syyllistetään käyttäen nimikkeinä äijäporukkaa, vanhoillisia ja menneeseen takertuneita. Kuitenkin, jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseensä, demokratiassa pitäisi olla oikeus olla myös vastapuolen kannalta väärässä.

    • Ihmisillä on heidän taustaryhmäänsä liittyviä ominaisuuksia, jotka ilmentyvät, kun tarkastellaan suurta määrää tuon ryhmän jäseniä. Ne liityvät rotuun, etnisyyteen ja koulutustaustaan, sosio-ekonomiseen asemaan, asuinalueeseen, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen, harjoitettuun ammattiin, …jne. Itse pyrin välttämään kollektiivisen vastuun langettamista yksilöiden kontolle. Ihmisillä on yksilökohtaiset ominaisuudet ja vapaa tahto muokata itseään.

     Kaikki kulttuurit eivät usko yksilöiden mahdollisuuksiin, vaan ovat luonteeltaan kollektiivisia. Rasismissa yksilöitä kohdellaan huonosti tai liian hyvin heidän edustamansa ryhmän oletettujen tai havaittujen ominaisuuksien perusteella. Rasismin vastustaminen on uskoa yksilöiden mahdollisuuksiin ja se on länsimaisen sivistyksen luoma käsite. Käsite ’rasismi’ syntyy, kun syntyy tarve vastustaa sitä. Länsimaissa on kuitenkin menty liian pitkälle, kun kuvitellaan tai jopa vaaditaan uskomaan, ettei ryhmäominaisuuksilla ole merkitystä tai että ryhmien välinen dynamiikka kehittyy aina suotuisasti esimerkiksi ”valistuksen” avulla (rasismin pois kitkeminen).

     Tällä hetkellä rasistiset kuviot on käännetty päälaelleen ja valkoista rotua syyllistetään kollektiivisesti muiden rotujen orjuuttamisesta tai näiden kotimaiden alistamisesta kolonisaatioon. Kuvio on järjetön, koska nk. valkoinen työväenluokka tai pienviljelijät eivät ole olleet kolonisaatiossa millään lailla aktiivisesti mukana, eivät edes ryhmänä puhumattakaan yksilökohtaisesta, sukupolvien yli ulottuvasta vastuusta.

 6. > Aatteellisissa ryhmissä ollaan mestareita yhdistelemään asioita jotka eivät välttämättä liity mitenkään toisiinsa. >

  Niinpä, eli miettikääpä sitä. Ja miksi helvetissä hölmöläiskylän köh… köh… lakia ja järjestystä ylläpitävä eliitti on ylipäätään jakautunut ”aatteellisiin ryhmiin”, eli puolueisiin? Vastaus on tietysti siksi, että hallinto on suunniteltu koostumaan vastavoimista, joiden aatteet ovat näennäisiä. Jokainen, joka politiikkaa hiukankin seuraa, hoksaa nopeasti sen, että puolueiden aatteet lentää roskakoriin mikäli agenda (eli Kummisetä) näin vaatii. Ja tämän lisäksi hölmöläiskylän toimintaa ohjaa puoluekuri – ryhmäpaine – joka tukahduttaa yksilön oman ajattelun. Se pitää huolen siitä, että kukin kansan… köh… köh… edustaja vetää valvovan silmän alla narua oman puolueensa suuntaan. Ja onko silläkään mitään väliä mikäli hän ei vedä? Ei ole, sillä rikkurit ja selkään puukottajat ovat aina tervetulleita toiseen puolueeseen, ja näin iloinen kissanpolkka hullujen huoneella jatkuu.

  • Yhteinen agenda poliittisilla puolueilla on aivan selvästi, vain hallituksen ja opposition välissä on pieni kuilu, joka sekin on EU-linjauksissa olematon. Mutta tällä näennäisellä taistelulla saadaan kansa uskomaan, että muutos voi joskus toteutua, näin tietenkään ei ole. Ainoa muutos on valtaan tulevan puolueen ja sen johtohenkilöiden muuttuminen, hyvä esimerkki on vihreiden aatemuutos, ympäristöstä ei olla huolestuneita ja ollaan mukana hiilivoima hankkeissa sekä unohdetaan Nato:n suursotaharjoitusten ympäristövaikutukset. Vihreistä on tullut Kokoomus jugend, jota Kokoomus voi käyttää mukavasti jopa hallituksen ulkopuolelta. Todellisuudessa Vihreä liitto ja Kokoomus ovat globalistisia, Suomen itsenäisyyden vastaisia puolueita.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here