Julkaisin vuoden 1999 alussa teoksen Itsenäisen Suomen puolesta. Kävin kirjassani läpi ne vaiheet, joiden kautta Suomesta oli tullut EU:n jäsen ja joiden kautta oli tehty päätös maamme liittymisestä euroalueeseen. Koska kysymys oli Suomen itsenäisyydestä, kielenkäyttöni oli väkevää.

Taisteluani Suomen EU-jäsenyyttä vastaan kutsuin ”talvisodaksi”. Vastarintaani Suomen eurojäsenyyttä vastaan nimitin ”jatkosodaksi”. Professori Kari Hokkasen antaman vinkin perusteella annoin tulevaisuuteen suuntaavalle teokseni loppuosalle nimen ”vaaran vuodet”.

Vaaran vuosiin siirryttiin sen vuoksi, että euroalueen synnyttäminen johtaisi väistämättä EU:n kehittymiseen ylikansalliseksi liittovaltioksi, jonka osana Suomi oli vaarassa menettää lopunkin itsenäisyytensä.

Pyrin kirjallani virittämään keskustelua siitä, mihin suuntaan meidän tulisi pyrkiä liittovaltioksi kehittyvää unionia kehittämään.

Tulisiko EU:sta keskittynyt vai hajautettu liittovaltio?

ON OLEMASSA erilaisia liittovaltion malleja, kuten amerikkalainen keskittynyt liittovaltio ja sveitsiläistyyppinen hajautettu liittovaltio. Sveitsin järjestelmää nimitetään usein konfederaatioksi.

Kirjoitin:

”Euroopan unioni on nykyisellään hyvin keskittynyt valtioliitto. Jos sitä kehitetään Maastrichtin sopimuksen mukaisesti, siitä tulee erittäin keskittynyt liittovaltio.

Unioni on kehittynyt takaperoisessa järjestyksessä.

Nykyiset liittovaltiot ovat kasvaneet alhaalta ylöspäin. Itsenäiset valtiot tai kantoonit ovat päättäneet muodostaa liiton, jolle ne ovat antaneet hoidettaviksi suuret yhteiset asiat. Muun päätöksenteon ne ovat pitäneet omissa käsissään.

Unioni on taas kehittynyt tulliliitosta ja vapaakauppa-alueesta siten, että se on alkanut ylhäältä käsin puuttua yhä enemmän sellaisiin asioihin, jotka jäsenmaat voisivat hoitaa unionia paremmin.”

Varoitin siitä, että unionille pyritään rahaliiton toteuduttua luomaan yhteinen finanssipolitiikka. Sitä perusteltiin tarpeella tasoittaa suhdanteita ja siirtää voimavaroja niille maille ja alueille, jotka joutuvat joko rakenteellisista tai suhdannesyistä erityisiin taloudellisiin ja työllisyysvaikeuksiin.

MYÖNSIN ETTÄ Suomi kuuluu niihin maihin, jotka tällaista tukea saattaisivat erityisesti tarvita.

”Koko Suomi on alueellisesta keskittymisestä kärsivää reuna-aluetta. Meidän suhdannekiertomme käy usein eri tahtiin kuin Keski-Euroopan, joten yhteisen keskuspankin raha- ja valuuttakurssipolitiikka saattaa jopa jyrkentää meidän taloutemme muutoinkin voimakkaita suhdannevaihteluja.”

Kirjoitin, että finanssipoliittisen liikkumavaran saamiseksi unionin budjettiin siitä tuli karsia muita menoja. Meidän varojamme kierrätettiin Brysselin kautta, ja siellä päätettiin, kuinka niitä on käytettävä. Esitin erityisesti alue- ja maatalouspolitiikan siirtämistä jäsenmaiden hoidettaviksi ja rahoitettaviksi. Olimme kummassakin nettomaksaja.

Esitin, että muukin turha rahan kierrättäminen Brysselin kautta lopetettaisiin. Päätösvaltaa oli palautettava jäsenmaille.

TULEVAN LIITTOVALTION luonteeseen vaikuttaisi ratkaisevalla tavalla unionin institutionaalinen rakenne. Esitin komission lakkauttamista ja sen tehtävien siirtämistä ministerineuvoston sihteeristölle. Tätä samaa esitti noihin aikoihin myös Ruotsin pääministeri Göran Persson.

Tällaisen hajautetun liittovaltion rakentaminen olisi vahvistanut jäsenmaiden itsenäisyyttä ja vastannut muutoinkin Suomen kansallisia etuja.

Valitettavasti realistista keskustelua unionin tulevaisuudesta ei ole saatu aikaan.  Kansalaisten sumuttamista on jatkettu selittämällä, ettei liittovaltiota tule.

Samaan aikaan unionissa on edetty vääjäämättä askel askeleelta kohti liittovaltiota, joka on keskittyneempi kuin Yhdysvaltain valtiollinen järjestelmä.

NYT HYVÄKSYTTY elvytysrahasto on uusi pitkä askel kohti liittovaltiota, ylivoimaisesti pisin sen jälkeen kun euroalue muodostettiin.

Elvytysrahastolla ei ole tosiasiassa mitään tekemistä koronakriisin kanssa. Pakettia tarvitaan sen vuoksi, että jäsenyys euroalueessa on johtanut Italian ja muutaman muun jäsenmaan kestämättömään velkaantumiseen. Koronan synnyttämä talouslama on kärjistänyt niiden ongelmia.

Perussopimusta rikotaan ottamalla unionille valtava määrä velkaa, josta osa käytetään jäsenmaiden suoraan avustamiseen. Velkaa maksetaan aikanaan suorilla EU-veroilla, jotka nekin ovat perussopimuksen vastaisia.

Elvytysrahasto myös keskittää entistäkin enemmän valtaa unionin ylikansalliseen päätöksentekoon. Varoja ohjataan kohteisiin, joita jäsenmaissa ei välttämättä pidetä ensisijaisina.

SUURI PERIAATTEELLINEN merkitys on silläkin, että myös euroalueen ulkopuolella olevat maat – Ruotsi ja Tanska niiden joukossa – joutuvat elvytysrahaston kautta osallistumaan euron synnyttämien velkojen maksamiseen. Tämä tarkoittaa sitä että niistä ei pääse eroon edes eroamalla euroalueesta.

Euroopan unioni on kehittymässä hyvin keskittyneeksi liittovaltioksi, joka on myös velkaunioni – siitä on kehittymässä ylivelkaantuneiden jäsenmaiden velkavankila.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on todennut, että Suomen osallistuminen elvytysrahastoon on vastoin maamme perustuslakia. On ilmeistä, että perustuslakivaliokunta edellyttää, että rahastoon osallistuminen vaatii eduskunnassa 2/3 enemmistön.

Tämä ei kuitenkaan riitä, lisäksi tarvitaan ehdottomasti myös kansanäänestys.

JOS ELVYTYSRAHASTOON mennään, jää jäljelle vain yksi mahdollisuus: on aloitettava uusi vapaussota Suomen itsenäisyyden palauttamiseksi.

Euroalueesta eroaminen ei enää riitä: on erottava myös Euroopan unionista.

Tähän saattavat aika nopeasti kypsyä myös Ruotsi ja Tanska, joissa yleinen mielipide on ollut enemmän EU-vastainen kuin Suomessa. Tätä saattaa edistää se, että nämä maat ovat joutumassa maksamaan euron synnyttämiä velkoja, vaikka eivät edes kuulu euroalueeseen.

Meille kaikille on tarjolla erinomainen vaihtoehto, joka oli käytettävissä jo vuonna 1994: jäsenyys Euroopan talousalueessa ja Pohjolan yhteisön muodostaminen.

Veteraanipoliitikko, valtiotieteen tohtori, Paavo Väyrynen on ollut ministeri kahdeksassa Suomen hallituksessa – viidellä eri vuosikymmenellä. Artikkeli julkaistiin alun perin Uuden Suomen blogissa ja se uudelleenjulkaistaan tekijän luvalla.

Toivotamme konkaritoimija Paavo Väyrysen tervetulleeksi Vastavalkean keskusteluyhteyteen.

Toivomme että Paavo Väyrysen paluu keskustapuolueen toimintaan vahvistaa sen alkiolaista linjaa, sekä voimistaa kepun roolia Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden ja kansallisen suvereniteetin takaajana.

Kepun Juha Sipilän johdolla suorittama loikka uusliberalismiin häipyy toivottavasti mahdollisimman pian kummajaisena unohduksiin – maamme poliittisen historian roskatynnyriin.

Tauno O. Mehtälä,
päätoimittaja.

91 KOMMENTTIA

 1. Onnittelut Vv:lle vierailevien kirjoitajien tason nostamisesta. Tämä nostaa lukijoiden tietotasoa valtavasti.
  Suomella on ollut hyvin huono herraonni Urho Kaleva Kekkosen jälkeen ja jälki on karmaiseva. Kansan suuri enemmistö on pimennossa tästä kaikesta.

 2. UPEAA LUETTAVAA. SUURKIITOS PAAVOLLE !!!
  Päätoimittaja Tauno O. Mehtälän toivomukseen on helppoa yhtyä: ”Kepun Juha Sipilän johdolla suorittama loikka uusliberalismiin häipyy toivottavasti mahdollisimman pian kummajaisena unohduksiin – maamme poliittisen historian roskatynnyriin.”
  Tietäen maamme globalistien ja eurofederalistien psykopaattisen ja kansanvallan vastaisen luonteen ja vallanhimon niin edessä on kova taistelu sillä aivan kuten alla olevan linkin artikkelissa todetaan ’Washington ei koskaan hellitä’ niin sitä ei tee oman maamme EU- ja Nato-eliittimmekään joka suurin lupauksin huijasi kansan EU:hun.
  Make no mistake, Washington will never let go – not by itself, never. Their target is world hegemony – the goal of their self-indulging PNAC – Plan for a New American Century. And to attain this goal, the fall of Syria had been planned long in advance, in the early 1990’s. “Regime Change” is relentlessly being pursued – see Wesley Clark at the Commonwealth Club of California, October 3, 2007 – ‘ 7 countries have to fall in five years’
  http://www.globalresearch.ca/war-propaganda-syrias-destruction-by-the-lies-of-the-western-media-washington-will-never-let-go-their-target-is-world-hegemony/5549508

 3. Näin tällä sivustolla taivaisiin asti asti arvosttu viherkommunisti-hallitus repii TYÖLÄISEN SELKÄNAHASTA ison tukon rahaa ranskalais- ja saksalaisbanksterien voittojen ja sitä kautta EU-diktatuurimonsterin pelastamiseksi eli viherkommunisti-hallituksen agenda on täysin päinvastainen verrattuna käsillä olevassa artikkelissa esitettyyn:

  ”EU:N LAITON TUKIPAKETTI SALAKULJETTAA UNIONIIN LIITTOVALTIOPOLITIIKAN

  Euroopan Unionin sosialistisille federalisteille koronaviruksen taloudellisten vaikutusten hoito on ollut oivallinen tekosyy edistää liittovaltiokehitystä kyökin kautta. Neljä päivää kestäneissä EU:n elvytyspakettineuvotteluissa päädyttin lopulta käsikirjoituksen mukaiseen lopputulokseen, joka on Suomen kaltaisille nettomaksajavaltiolle sekä taloudellinen että poliittinen katastrofi.

  Yle sitä vastoin pitää neuvotteluja Suomen voittona uutisessaan EU-johtajat pääsivät sopuun 1,8 tuhannen miljardin euron budjetista ja koronapaketista, pääministeri Marin tyytyväinen lopputulokseen. Jutusta käy heti selväksi, että Suomen kaltaisten pienten valtioiden teatraaliset ”vaatimukset” korona-apupaketin puolittamisesta epäonnistuivat suurten maiden saatua läpi alkuperäisen budjetin, jolla tuetaan pääasiassa etelän holtittomia maita. Tuloksen surkeus saa kysymään, sabotoivatko nämä pehmoiset demaritylleröt Suomen edun tahallaan:

  Neuvottelujen kohteena on ollut runsaan 1 800 miljardin euron rahasumma, johon sisältyy 750 miljardin euron suuruinen korona-apupaketti. Korona-apuna jäsenmaille jaetaan 390 miljardia euroa avustuksina ja 360 miljardia lainoina. Vuosien 2021–2027 budjetti on noin 1 074 miljardia euroa.

  Ylen agendaan luottaville demarieläkeläisille loihdittiin huippukokouksesta näytelmä, jossa demaritaustaiset neuvottelijamme, pääministeri Sanna Marin ja Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen, taistelivat muka tiikeriemon lailla Suomen etujen puolesta. Kotimaan valtamediassa Suomen katsottiin olevan ”nuukan nelikon” (Itävalta, Hollanti, Ruotsi ja Tanska) viides jäsen, vaikka neuvottelujen lopputuloksena maamme ei lopulta saanut jäsenmaksuhyvityksiä toisin kuin muut pienet nettomaksajamaat.

  Se, ettei Suomi tosiasiassa edes vaatinut jäsenmaksuhyvityksiä, kertoo millä motiivilla sosialistihallituksemme petokselliset neuvottelijat olivat liikkeellä: he haluavat edistää EU:n kansallisvaltioiden vastaista uussosialistista liittovaltiokehitystä. Kertaluontoisiksi väitetyillä tulonsiirroilla etelän jäsenmaille huulipunahallitus pyrkii ainoastaan sitomaan Suomen entistä tiukemmin Euroopan Unionin liittovaltiohimmeliin. Kun Suomi sidotaan vastikkeettomiin velkoihin vuosikymmeniksi, tehdään Unionista eroaminen lähes mahdottomaksi rauhanomaisin keinoin.

  Varsinkin Suomen toisen pääneuvottelijan Tytti Tuppuraisen koko poliittinen ura on ollut sosialismin syövyttämää internationalismia, jossa Neuvostoliiton paikan on korvannut Euroopan Unioni. Leimallista hänen politiikalleen on ollut tietoinen halu vesittää suomalaista kansanvaltaa epädemokraattisten globaalien hallintokoneistojen hyväksi. Hän ei edes peittele suomalaisvihamielistä kosmopolitismiaan todettuaan muutama viikko sitten Uuden Suomen haastattelussa, että ”oma kansa ensin -ajattelu on vahingollista”…”

  Koko rtikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2020/07/eun-laiton-tukipaketti-salakuljettaa.html

  Taivaisiin asti arvostettu: en ole huomannut tällä sivustolla yhtään kriittistä artikkelia nykyhallituksen toimista.

  • Näin viherkommunisti-hallitus kulkee rikollisten suurbanksterien kanssa samassa veneessä EU-diktatuurimonsterin vallan kasvattamisen ohella (Enemmän tai vähemmäm kökkö Google-käännös):

   ”EU: n 750 miljardia euroa säästää pankkien pyramidijärjestelmiä ja ottaa käyttöön EU: n veroja
   Maanantai, 20. heinäkuuta 2020 11:57

   Viisi säästämismaata Ruotsi, Tanska, Suomi, Alankomaat ja Itävalta ovat täysin oikeassa vaatiessaan vähentää tuen osuutta EU: n köyhimmille maille. Miksi Ruotsin [ja Suomen] pitäisi maksaa lainat takaisin, jotta muut maat saavat apurahoja?

   Kuten yleensä, kukaan ei kysy raha-asiasta tärkeintä kysymystä: mistä 750 miljardia euroa tulee? Saksalaisen ARD: n (vastaa SVT: tä) lähteitä on pääasiassa kolme: ESM, EU-maiden vuonna 2012 perustama vakautusrahasto, Euroopan investointipankki ja Euroopan komission lyhytaikaista luottoa antava rahasto, jotka johtuvat pääasiassa yksityisten pankkien lainoista EU: n jäsenvaltioille. Monet ESM: ään maksetut eurot tulivat alun perin myös yksityisistä pankeista.

   Ongelmana on, että suurin rahan määrä, digitaalinen raha, syntyy yksityisten pankkien myöntämällä lainalla, ei maiden keskuspankeilta tai EKP: ltä Frankfurtissa. He voivat tuottaa vain käteisvaroja, mutta eivät rahoittaa valtioita tai EU: ta Suureen Lissabonin sopimuksen lisäsopimuksen 123 artiklan nojalla, joka kieltää suoran julkisen rahoituksen, jotta yksityisillä pankeilla on tosiasiallinen monopoli rahan tuottamisessa.

   Jokainen, jolla on valta tuottaa rahaa, on myös salainen poliittinen valta, jotta kaikkien EU-maiden demokratiat laitetaan pelistä. Siksi jopa erittäin skandaalinen Art. 123 salakuljetettiin Lissabonin sopimukseen. Tästä syystä on mätää tekopyhyyttä, että hollantilainen Mark Rutte hyökkää nyt Unkarin Viktor Orbaniin, koska hänellä ei ole oikeusvaltiota Unkarissa. Mikään EU-maa ei ole oikeusvaltio. Joten tämä vaatimus ehdoksi maksuille Unkariin tai Puolaan on iso skandaali.

   Vain EU: n omistamassa Euroopan investointipankissa vuodesta 1958 on mahdollisuus rahoittaa EU: ta suoraan lainoilla, ei avustuksilla. EKP huijaa ja rahoittaa EU-maita ostamalla epäsuorasti valtion joukkovelkakirjalainoja. Mutta ydin on, että kaikki antavat lainoja eikä kukaan tuota rahaa korkoihin. Tämä puute tekee pankkijärjestelmästämme maailman pahimman pyramidi-kaavion, kuten kaikki Ponzi-järjestelmät.

   Uusia lainoja tarvitaan jatkuvasti vanhojen korkojen maksamiseen. Taloustieteen Valkoisen koulukunnan ja Populistisen puolueen mukaan siksi vain keskuspankkien tulisi antaa ansaita digitaalista rahaa avustuksina (työrahana) eikä lainoina, jotta takaisinmaksu- ja korkovaatimuksista luopuisi.

   Joten avustuksia koskevat vaatimukset ovat todellakin parempi tapa, mutta ei rahan luomisen toisessa vaiheessa, mutta ensimmäisessä vaiheessa.

   Tänään pidettävässä EU: n kokouksessa, joka on nyt neljäs päivä, on valitettavasti tarkoitus vain laajentaa yksityisten pankkien laittomia pyramidijärjestelmiä ja avata EU: n suorille veroille. Joten pankkitoiminta ja veroorjuus sortavat meitä vielä enemmän!”

   ”EU:s 750 Corona-miljarder EUR skall rädda bankernas pyramidspel och införa EU-skatt”,
   http://whitetv.se/en/gigantic-ponzi-scheme/2466.html

   Ks. myös britti-patriootti David Noakes: ”Expose the EU dictatorship and its police state”, https://eutruth.org.uk/

  • ”Taivaisiin asti arvostettu: en ole huomannut tällä sivustolla yhtään kriittistä artikkelia nykyhallituksen toimista.”

   Kriittisyyttä ei tarvitse välttämättä osoittaa sinun tyylilläsi.
   Itse olen puolestani ihmetellyt yksipuolisuuttasi ja kyvyttömyyttäsi mennä maamme nykytilan perussyihin. Tuot kyllä Persujen tyyliin vahvaa ja hyvää kritiikkiä mutta vain sitä. Persujen tapaan kuitenkin roikut kiinni siinä eu- ja nato-troikassa joka ei halua muuta tehdä kuin ajaa kansakuntia velkavankeuteen ja perikatoon.
   Persuthan eivät halua erota tuosta troikasta joten voi kysyä mikä se sellainen puolue on joka roikkuu kyseisessä troikassa sallien troikan sotaharjoitukset maaperällämme ja samalla uskottelee kansalle ajavansa sen parasta. Tehtävä on mahdoton. Eli P on pelkkä kupla.

   Kun IPU ei sytytä enää suomalaisia niin erehdyin äänestämään Persuja siinä toivossa että pitäisivät lupauksensa mutta Huhtasaarikin lähti EU-pöytiin ja jätti kotimaan asiat rempalleen. Ja mitä muuta Hakkarainenkaan tekee kuin ajelee taksilla ja siunaa hallituksen päätöksiä kansan varoilla. Itse en haluaisi maksaa näiden muka-kansaedustajien tai vei- tai hui-jareiden aiheuttamia kuluja mutta väkisin otetaan veroina.
   Eduskunta on ylin vallankäyttäjä joten kaikki on lopulta sen vastuulla. Mutta siellä ei ole juurikaan muita kuin näitä hillotolpan nuolijoita. Parempi vaihtoehto olisi asiantuntija-hallitus jonka päätökset alistetaan kansan äänestettäväksi ja hyväksyttäväksi ja koko eduskunnan ja puolue-järjestelmän lopettaminen. Jos sellainen olisi ollut käytäntö niin emme nyt olisi EU:ssa emmekä siinä tuhokierteessä missä nyt olemme edustuksellisen muka-demokratian eliitin johdattamina.

   Olen näistä asioista täällä paljon kirjoitellut mutta et ole tainnut juurikaan lukea kommenttejani tai sitten on näössä vikaa. Ja niiltä osin kun olet lukenut olet pääosin suoltanut omaa kritiikkiäsi minuakin kohtaan.
   Itse ajattelen ’ettei haukku loukkua tee ellei puulla päähän lyö’ eli ei pelkkä haukkuminen ja kriittisyys riitä. Se on vain sanahelinää, ei ’miekan’ tai tekojen helinää. Jokaisen pitäisi käyttää miekkaa ja olla aktiivisesti mukana toimimassa sillä muuten rosvot kaappaavat vallan ja rahat kuten jo olemme saaneet kouriintuntuvalla tavalla nähdä.

   Pitää myös korostaa sitä että maailmassa on kuitenkin maita, jopa meidän naapurina, jotka tekevät jotain maansa ja kansansa eteen mutta niistä sinä vaikenet ja listit ne saman nwo-mafian agenteiksi jota oma globalisti-eliittimme kumartaa. Se on minusta pahempi asia kuin tämä kokemasi VV:n kyvyttömyys kriittisyyteen.

   • Sinä suollat erästä orwelilaista dystopiaa ja toista puolittain totalitääristä valtiota täysin lapsenuskoisen kritiikittömästi ylistävää propagandaasi lähes jokaiseen artikkeliin antamassasi jossain kommentissasi.
    Jos joku persu sanoo jonkin totuuden, niin sinun orwelilaiselle mielenlaadullesi se on valetta.
    En ole kehunut persuja kokonaisuutena, vaan olen tuonut esille tiettyjen valikoitujen henkilöiden sanomia totuuksia, joita kukaan muu poliitikko joko ei halua tai älyä sanoa. Sinä puolestasi haluat, että niistä vaietaan ja valtaapitävät petturipoliitikot, olivat ne sitten oikealta, vasemmalta tai mistä tahansa, saavat rauhassa jatkaa Suomen ja kantasuomalaisten tuhoamista.

    Tuossa puolittain totalitäärisessä valtiossa eräs tutkimustensa perusteella totuuden kertonut historiantutkija aiotaan laittaa telkien taakse, jotta eräs maailmanhistorian suurimpiin murhamiehiin kuulunut tyranni voitaisiin taas nostaa palvottavaksi kansakunnan keulakuvaksi. Siis tyranni, jonka toimesta tapettiin ja haudattiin mm. historioitsijan tarkoittamat lähes 10000 ”väärinajattelijaa” ja tämä koetetaan vierittää 2.maailmansodan aikaisten suomalaisten syyksi. Myös poliittista oppositiota edustavat poliitikot ovat jatkuvan häirinnän, syrjinnän ja suoranaisen vainonkin kohteena – se on sitä sinun orwelilaiseen mielenlaatusi sopivaa ”suvereenia demokratiaa”.

    • Enemmän kuin Orwellia, vaikka viisas hänkin oli omalla tavallaan, arvostan esim. tätä miestä

     Kungfutsen ajatukset: perintö ihmiskunnalle
     Suuri osa Kungfutsen filosofiasta on omistettu pienten viisauksien jakamiseen. Sellaisten, jotka kertovat miten elää hedelmällisesti ja miten saavuttaa hyveet. Hänen ajatuksissaan voit nähdä suvaitsevaisen hengen, sellaisen joka puhuu mietiskelyn ja kohtuullisen käytöksen puolesta.

     ”On parempi sytyttää kynttilä kuin kirota pimeyttä.”
     ”Kosto tekee vihasta ikuista.”
     ”Tietty määrä rahaa estää ongelmia; suuri määrä houkuttelee niitä.”
     ”Kaikella on oma kauneutensa, mutta kaikki eivät näe sitä.”
     ”Kun tavoite näyttää vaikealta, älä vaihda päämäärää; etsi uusi polku sen saavuttamiseksi.”
     ”Liian pitkälle meneminen ei ole yhtä paha asia kuin olla menemättä tarpeeksi pitkälle.”
     ”Hän joka hallitsee raivoaan, hallitsee pahinta vihollistaan.”

     https://mielenihmeet.fi/kungfutsen-ajatukset-perinto-ihmiskunnalle/

     • Arvostan muinaisen konfutselaisen filosofian hyvin korkealle, mutta hyppäys sieltä nykyiseen orwelilaiseen dystopiaan onkin kuin sukeltaminen kirkkaasta valosta täydelliseen pimeyteen.

     • ”On parempi sytyttää kynttilä kuin kirota pimeyttä.”

      Mikset sytytä tuota kynttilää vaan kiroat vain tätä läntisen ja perikatoon tuomitun sivilisaation pimeyttä?

     • Johan olette melkoisia veijareita Truth_hunter ja Totuudenetsijä. Kirjoittelette valtavia määriä jokaiseen artikkeliin kommentteja, vaan mikä lienee tarkoituksenne?

     • @Gorro 27.7.2020 at 19:33
      Ehkä meistä tai ainakin minusta on mielenkiintoista yrittää päästä selville totuudesta. Eikö sinustakin olisi hyvä jos mahdollisimman moni tietäisi siitä enemmän?

 4. Italian Mafiaa tutkivan poliisin yhteistoimintayksikkö DIA:n julkilausuma varoittaa järjestäytyneen rikolisuuden ostaneen suuren määrän konkurssikypsiä, mutta korona-tukikelpoisia liikeyrityksiä. Tulee aivan mieleen Tarja Halosen taannoin Afghaaneille lahjoittama bordelli. Kyllä nämä ”demarinaiset” osaavat. Toisin kuin Sanna, Tarja ei ole julistanut olevansa älykkäin. Tästä syystä bordelleja ei rakennettu miljardeilla. Nyt näyttää siltä, että rikolliset ovat jälleen kerran hyötymässä Suomen anteliaasta verottajasta.

 5. Pauli Vahtera:
  ”Euroopan velkaUnioni
  Suomi voitti. Pasila, porilaisten marssi!

  Rankkojen pääministerin käymien neuvottelujen jälkeen saamme maksaa Etelä-Euroopan tuhlaajavaltioille 6,6 miljardia euroa. Eläköön, eläköön, eläköön.

  EU:n koronarahastokokouksessa elpyisrahaston kokonaissumma ei muuttunut. Korona-apuna jäsenmaille jaetaan 390 miljardia euroa avustuksina (komission ehdotus 500 miljardia euroa) ja 360 miljardia lainoina (250 mrd euroa).
  Suomi on nyt tehostanut valmiuksiaan tulevan eurooppalaisen pankkikriisin vastaanottamiseksi. Juuri nyt velkavastuiden merkittävä lisääminen on pahinta myrkkyä Suomen taloudelle, mitä olla voi.

  Edessämme on kurjistuminen, joka alkanee jo syksyllä 2020. Edessä ovat veronkorotukset. Valtion menoja tullaan lähivuosina leikkaamaan rajusti. Ensin eläkkeet ja sosiaaliturva, sen jälkeen valtion ja kuntien palkkojen alentaminen ja irtisanomiset. Näitä toimenpiteitä pyritään siirtämään eteenpäin velanottoa lisäämällä…”
  Koko artikkeli: https://www.vahtera.blog/post/euroopan-velkaunioni

  Ks. myös Tuomas Malinen: ”Syksystä uhkaa tulla äärimmäisen synkkä”, https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/tmalinen/syksysta-uhkaa-tulla-aarimmaisen-synkka/

 6. Painavaa tekstiä Paavo Väyryseltä, hyvä että kerrankin asioita nimitetään niiden oikeilla nimillä. Kun Suomea viedään diktatoriseen liittovaltioon, vieläpä oman hallituksen voimin ja keinoja kaihtamatta, on vapaussodasta puhuminen perusteltua. Olipa tämä sota sitten ns. perinteinen, Viron vallanvaihdon tai saksojen yhdistymisen kaltainen prosessi. Toivottavaa olisi tietenkin politiikan päättäjien järkiintyminen ja rauhanomainen itsemääräämisoikeuden palautus.

  Kirjoituksen sanomaan ei oikein ole mitään lisättävää, allekirjoitan kirjoittajan käsitykset sellaisenaan.
  Kuitenkin yksi asia liittovaltio kehityksessä on jäänyt, ainakin minulle, epäselväksi, millainen on valtaeliitin visio tulevaisuuden liittovaltiosta. Talouden ja toiminnallisuuden näkymiä peilaten en löydä minkäänlaista mahdollisuutta liittovaltion toimimiselle reaalimaailmassa.

  • Itsehän Raimo on ollut EU-mafiaa rakentamassa ja tukemassa Kokoomuksen miehenä. Miksi nyt ruikuttaa?
   Ei voi tuota tyyliä kunnioittaa, se on raukkamaista.
   Miksei Raimo sano että nyt pitäisi ottaa niiltä joilla on ja jotka ovat sitä mammonaa keränneet kansan kukkarosta ja kuskanneet Sveitsin ja Brysselin pankkeihin. Paljonkohan sitä sieltä löytyy ja kuinka monelta maamme johdossa olevalta ja huippupoliitikoilta…
   Sitähän ei kansa saa tietää vaikka se ei saisi olla salaisuus ….

   • Rahat ovat kylläkin veroparatiiseissa, ja niitä ei kukaan oikein valvo. Mielenkiintoista olis tietää ketkä 10 individuaalia omistaa eniten maailman suurimpia yrityksiä.

 7. Ilmeisesti melko harvojen tiedossa on se, kenen toimesta ja missä tarkoituksessa TODELLISUUDESSA EU perustettiin. Siihen antaa valaistusta Espanjassa syntyneen Daniel Estulinin kirja ”The True Story of the Bilderberg Group”:

  ”Lopullisena päämääränä sillä [Bilderberg Group] on alistaa koko maailma yhden hallinnon alaisuuteen. Tässä uuden maailmanjärjestyksen hirmuvallassa ei ole keskiluokkaa, vaan vain eliitti ja sitä kuuliaisesti palvelevat köyhät
  alamaiset, joiden elämä on läpikotaisin kontrolloitua huipputeknologian valvomassa poliisivaltiossa. Tämä on tiivistettynä Daniel Estulinin maailmanlaajuisen menestyskirjan väite. Hänellä on myös perustelut väitteensä tueksi.

  Siirtyminen [Uuteen maailmanjärjestykseen] toteutetaan asteittain yhdistämällä pieniä alueita suuremmaksi, kuten Euroopan valtiot Euroopan unioniksi, USA, Kanada ja Meksiko Pohjois-Amerikan unioniksi ja Aasian maat Aasian unioniksi. Euroopan unionin valmistelu laitettiin alulle 50-luvun Bilderberg-kokouksissa. Lord Rothschild ja Laurence Rockefeller valitsivat 100 vaikutusvaltaisinta elitistiä integroimaan Euroopan – ei suinkaan muodostaakseen mielekkäämmän tulevaisuuden tavalliselle kansalaiselle, vaan tehokkaammin toimivan valvontakoneiston ja kaiken alistamisen talouden ylivallalle.” – Kirjaesittely / Tomi Ahola: DANIEL ESTULIN: The True Story of the Bilderberg Group (2007)

  Rotschildeista saa hyvän käsityksen esim. seuraavasta artikkelista:
  ”The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia”,
  https://www.veteranstodayarchives.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
  ja suomeksi myös tästä: ”Uusi maailman (epä)järjestys”, http://nwoumj.blogspot.com/2014/08/rotschild-ja-nwo.html

  Rockefellerien tavoitteista antaa hyvän kuvan Yhdysvaltain kongressiedustaja Larry McDonaldin lausuma:
  “The drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world government combining supercapitalism and COMMUNISM under the same tent, all under their control. … Do I mean conspiracy? Yes I do. I am convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning, and INCREDIBLY EVIL IN INTENT.” ~ Larry P. McDonald, U.S. Congressman, 1976, killed in the Korean Airlines 747.
  in “Introduction” to The Rockefeller File, by Gary Allen (1975).
  (Rockefeller & Co ilmeisestikin eliminoi McDonaldin ”lento-onnettomuudella”.)

 8. Paavo Väyrynen kuittaa vaikenemalla v. 1997 julkaistussa kirjassaan ”Paneurooppa ja uusidealismi: Tutkielma Richard Coudenhove-Kalergin filosofisista ja yhteiskunnallisista ajatuksista” erään hyvin olennaisen Coudenhove-Kalergin suunnitelman osan:

  ”EU:n [AATTEELLINEN] isä, kreivi Richard Coudenhove-Kalergi, oli salaliiton johtaja, jonka tavoitteena on tuhota Euroopan kansat. Jo v. 1923 hän julisti vapaamuurariveljilleen, että ”juutalaisen aatelisrodun” on tultava Euroopan valtiaaksi. Tähän pääsemiseksi eurooppalaiset tulee risteyttää aasialaisten ja mustien kanssa. Tuloksena on uusi helposti hallittava rotu vailla luonnetta.

  Coudenhove-Kalergi kirjoittaa (”Praktischer Idealismus”, v. 1925, s. 21), että tuloksena syntyneet ”sekarotuiset” jälkeläiset ovat ”heikkoluonteisia, pidäkkeettömiä, vailla tahdonvoimaa, kestävyyttä, pieteettiä ja luotettavuutta”. Euraasialaiset ja negroidiset ominaisuudet syrjäyttävät eurooppalaiset ominaisuudet.

  EU:n perustajaisä tahtoo synnyttää Eurooppaan orjien sukupolven rotusekoituksen avulla. ”Rasisminvastaisuuden” takana on koko ajan kammottava rasismi.

  Sivuilla 22/23 (e.m.t.) Coudenhove-Kalergi sanoo, että tulevaisuuden ihminen on oleva risteytys eri roduista. Euraasialais-negroidinen tulevaisuusrotu korvaa ”kansojen moninaisuuden persoonallisuuksien moninaisuudella”. Coudenhove-Kalergi visioi suurempaa Eurooppaa, todellista Paneurooppaa, joka ulottuu Vladivostokista San Franciscoon (Paneuropa 1922 bis 1966, s. 103). ”Monikulttuurinen (siis kulttuuriton) Eurooppa” on vain ensi askel rotumme vihollisten kansainväliseen diktatuuriin.

  Coudenhove-Kalergi toteaa: ”Juutalaisuus on se verso, josta uusi, henkinen Euroopan aateli kasvaa – ydin, jonka ympärille uusi, henkinen aateli ryhmittyy […] Juutalaisten näkyvä asema nykyisin johtuu juutalaisten henkisestä ylemmyydestä.”

  Tämä ylemmyys hänen mukaansa on vievä juutalaisuuden voittoon. Juutalaisista tulee EU:n isän visioissa ihmiskunnan valtiaita, aristokraatteja ja kapitalismin ja vallankumouksen lipunkantajia. Hän kutsuu juutalaisuutta henkis-urbaaniksi hallitsijaroduksi, ja hänen rasisminsa on täysin estotonta. Hän kutsuu Euroopan kansoja ”vähempiarvoisiksi” (Praktischer Idealismus s. 28, 51, 52).

  Kirjansa sivuilla 32/33 Coudenhove-Kalergi toteaa, että bolshevismin ja kapitalismin takana on yksi ja sama juutalaisuus. Bolshevismia hän kutsuu kommunistiseksi henkiseksi aristokratiaksi ja kapitalismia plutokraattiseksi demokratiaksi (plutokratia = rahavalta, rahamiesten valta). Toinen on Coudenhove-Kalergin mukaan sosialistinen ja toinen individualistinen juutalaisen aivoaateliston haara. Molempien takana on hänen mielestään juutalaisuus.

  Sivulla 178 hän sanoo, että ”kansainvälisten sopimusten nojalla” tulee KOULUJEN ja LEHDISTÖN avulla taistella vieraita kansallisuuksia vastaan kohdistuvaa kiihotusta vastaan, ts. isäntäkansa jätetään suojattomaksi ja vähemmistöjä ja vieraita suositaan. Myöskään juutalaisia vastaan ei saa nousta…”

  Koko artikkeli: https://www.magneettimedia.com/suomen-tuhoamisohjelma/

 9. https://www.strategic-culture.org/news/2020/06/04/how-cold-war-which-never-actually-stopped-actually-started/

  Amerikkalaisen historioitsijan Eric Zuesse:n arvio kylmän sodan alusta, julkaistu kesäkuussa, voi tuntua kaukaa haetulta tässä yhteydessä. Kuka oli imperialisti ryhmässä: Churchill, Roosevelt ja Stalin, kysyy Zuesse ? Churchill oli, eivät FDR ja Stalin. Zuesse osoittaa kuinka britit ideoivat kylmän sodan ja täysin ulalla oleva Truman saatiin vedettyä mukaan koska USA:n hallinnossa oli jo sodan edeltä ja sen ajalta paljon voimia jotka yhtyivät brittien linjaan. Zuesse näyttää mitkä olivat sisäiset jakolinjat Britanniassa ja USA:ssa ja miltä pohjalta politiikkaa tehtiin vuosina 1945-90. Britit halusivat jatkaa imperialismiaan siten että USA:ta ohjailtaisiin taustalta.
  Tästä oli suorana seurauksena sodat Koreassa ja Vietnamissa ja ylipäänsä häikäilemätön Kauko-Idän alistaminen. Euroopassa EU:n alku syntyi näissä merkeissä. De Gaulle hyväksyi rajatun yhteistyön mutta näki, että kehitys kulki kohti ylikansallisuutta, jota hän voimakkaasti vastusti. Ranskalainen Monnet oli EU:n alkuvaiheen pääarkkitehti ja USA:n suosiossa. Monnet ? Pyh, sanoi de Gaulle, kelvoton politikko mutta kohtuullinen konjakinvalmistaja.

  Maailma muuttuu. EU:ta tuskin reformoidaan vaan se hajoaa aikanaan omiin sisäisiin ristiriitoihinsa. Pohjoismainen yhteistyö taitaa olla mennyttä aikaa. Taloudellisessa mielessä Suomen oma Lähi-Itä eli Venäjä sekä Kauko-Itä tarjoavat parhaat näkymät jos niihin ymmrärrettäisiin tarttua. Mutta enää ei ole Kekkosta saunottamassa Venäjän presidenttiä vaan nyt on jo reilut parikymmentä vuotta harjoitettua russofobiaa takana ja tahti senkun kovenee. Jos Suomi lisäksi liittyy Kiinan vastaiseen kampanjointiin sulkeutuvat ovet tällä suunnalla.

  Kyllähän Eurooppakin yhteistyötä tarvitsee mutta muotojen on muututtava merkittävästi ja on palattava vapaaseen toimintaan jossa kansallisvaltioilla on päätäntävalta. Mitään toimivaa demokratiaa näiden ulkopuolella ei ole. On irvokasta että läpeensä epädemokraattinen EU yrittää opettaa demokratiaa ulkomaailmalle jopa aseellisen välintulon eli sotien ja sanktioden voimalla ja elleivät omat rahkeet riitä, niin laitetaan ISIS ja al Qaida hommiin EU:n apujoukoiksi. Vaikka jo YK:n toimesta todettiin, että sanktiot Irakissa johtivat yli miljoonan kansalaisen kuolemaan 90-luvulla niin samaa politiikkaa jatketaan Suomenkin tuella.

 10. Niin kauan kuin Suomessa on maanpetos järjestöjä kuten vapaamuurari ym muun alajärjestöt on turhaa jankuttaa! Miksi kirjoittaja ei mainitse kaikista tärkeintä pointtia ja toki Juutalaiset jotka kontrolloi maailman muurari järjestöjä! Juutalaisiin vapaamuurari järjestöihin voi liittyä vain juutalainen! Kaikkiin muihin kuka vaan! Ja ketkä ne on karkoitettu yli sadasta maasta historian aikana koronkiskonnan ym muiden sairaiden tekojen takia? Minkä historian tapahtuman kieltäminen on monissa maissa kielletty lailla? Nyt PERKELE herätys goyimit kuinka typerää te oikein esitätte vai onko vieläkin näin suuri osa maailman väestöstä näin umpi tyhmää? Kysympä vaan?

  • Osuit napakymppiin. Muut pommittavat vain taulun reunoja ja osa ampuu kokonaan ohi. Kasaariteoria on turvallinen teoria ja sillä on hyvä naamioida totuutta ja kasvattaa omaa valtaa.
   Olihan joskus mies joka uskalsi tehdä muutakin ja tarttua härkää sarvista mutta ei se goimi-pelkureita kiinnosta. Pääasia että saa naida ja naattia… sehän se on iltalehtienkin tärkein sanoma.

 11. Juurikin näin truth hunter!!!!!! Psykologinen sodan käynti valkoihoisia vastaan on näköjään todella tehokas keino painaa alas säälittävälle tasolle koko läntinen mailma! Mailman aikaansaaviin ja kekseliäin ”rotu”! 13 vuotta ollut hereillä ”valitun kansan” valehtelusta ym false flageista rahajärjestelmästä ym ym ym ym! Ja monet kaverit olen menettänyt mutta moni ruvennut heräämään ja soittelemaan vuosien jälkeen uudestaan ja kyselemään asioita, mutta valitettavasti suurin osa on vielä heräämisen totaalisessa alkuvaiheessa ja rupeaa aika käymään vähiin esim african valkoisten murhat siellä on todella tiukat paikat valkoisilla, mutta kuuntele tämä haastattelu antaa toivoa alla linkki:

  https://nordicresistancemovement.org/live-20-00-nordic-frontier-155-jan-lamprecht-and-the-portuguese-in-angola/

  • ”esim african valkoisten murhat siellä on todella tiukat paikat valkoisilla”

   Eikä vain Afrikassa, Euroopassa sen sijaan on käynnissä valkoisten matalan intensiteetin etninen kansanmurha EU-diktatuurin toimesta.
   Erään uuden tutkimustuloksen mukaan muuttoliike Afrikasta tulee voimakkaasti lisääntymään.
   Sen mukaan Saharan eteläpuoleisen Afrikan väkiluku tulee vuoteen 2100 mennessä kolminkertaistumaan:

   ”Ny befolkningsrapport spår kraftigt ökad migration från Afrika.
   En ny uppmärksammad studie visar att befolkningen i Västvärlden, Asien och Latinamerika kommer att minska fram till år 2100, men att befolkningen i Afrika söder om Sahara kommer att tredubblas under samma tid…”
   https://www.nordfront.se/ny-befolkningsrapport-spar-kraftigt-okad-migration-fran-afrika.smr

   Euroopan ”mustuminen” – EU-diktatuurin Kalergi-suunnitelman mukaisesti – kuvataan popularisoidussa väitöskirjassa:

   ”Europas nedsvärtning beskrivs i ny populariserad doktorsavhandling
   Filosofie doktor Clare Ellis har skrivit en avhandling om den demografiska attacken från tredje världen som gör Europa allt svartare. Den första volymen av tre har släppts. Erik Forsell har läst den…”
   https://www.nordfront.se/europas-nedsvartning-beskrivs-i-ny-populariserad-doktorsavhandling.smr

   .

  • Buurien kohtalo Etelä-Afrikassa on myös todella surkea kun sionistit tukevat mustien terrori-iskuja valkoisia vastaan.
   Monet ovat jättäneet jo maan ja muuttaneet Venäjälle jossa Putin on luvannut heille paremman tulevaisuuden.

   Russia Welcomes Afrikaners: 15,000 Boers Want to Change South Africa for Russia (VIDEO)
   Whatever the outcome, the notion that Boers see Russia as a possible new homeland is telling and it is huge in its implications. White Christian peoples increasingly see Russia as their salvation

   Andrei Martyanov Mon, Jul 9, 2018
   https://russia-insider.com/en/politics/russia-welcomes-afrikaners-15000-boers-want-change-south-africa-russia-video/ri24058
   446 Comments
   astraldeva • 2 years ago
   ”Kinda genius move by Putin … While we in Sweden welcome useless criminals and Islamic fundamentalists, Putin welcomes highly potent, educated, hard working beautiful people.”

 12. Olen asunut Saksassa kahdessa eri vaiheessa joten luulen tietäväni, että jotta sieltä löytäisi Hitlerin ihailijoita joutuu menemään todella äärilaidoille. Nolla piste nolla prosenttia. Mistä tämä Hitler-kultti tänne Suomeen leviää, tämänhän piti olla vaihtoehtomediaa. Jos olisin CIA:n ohjauksessa olevan Mediapoolin toimitsija toimisin juuri näin: Tekeytyisin kansanmieheksi joka spämmää vaihtoehtomediaa Hitler-kultilla. Ja ei aikaakaan niin viranomaiset päättävät, että tämä sivusto on kiellettävä koska siellä ihaillaan Hitleriä.

  Tämä tuli mieleen kun yllä moitittiin Eric Zuessea piilo-sionistiksi. Näinhän valtamedia toimii: leimakirves heilumaan, ei tarvitse perustella. Miten Zuessesta saadaan sionisti kun hän on kirjoittanut sionistivaltiota ylläpitävän USA:n oligarkkien ja kaksipuolueyhdistemän yhteisestä toiminnasta paljastavia artikkeleita enemmän kuin kukaan muu viimeisten vuosien aikana. Ongelmana näyttäisi olevan, että Zuesse myös on voimakkaasti Hitlerin ja natsismin vastainen, jonka ajatusmaailman hän näkee saaneen uuden kodin kotimaassaan globalistien USA:ssa. Kuten globalistit, Hitler hamusi maailman valtaa rodullisin perustein, hän oli kaikkea muuta kuin patriootti, joka ymmärtääkseni on tämän julkaisun toimituksen linja. Hitler oli Saksan ja USA:n oligarkkien rahoittama peluri joka tekeytyi kansanmieheksi saadakseen massat mukaansa. Hänen kirjansa tuskin joutuivat kielletyiksi tartuntavaaran takia, kuten väite edelleenkin kuuluu, vaan siksi, että niistä niin selvästi kävi ilmi mitä tulemaan piti, eikä kukaan estänyt.

  Saksassa Hitleriä ei ihaile käytännössä kukaan. Mutta valtamedia yrittää leimata maahanmuuton rajoittamista esittävät natsileimalla, koska se on keino joka toimii. En tiedä ketään saksalaista hallituspolitiikkaa vastustavaa, ja heitä on paljon, joka ihailisi Hitleriä. Mutta jokainen joka asettuu hallitusta vastaan leimataan AfD:n tukijaksi.

  Saksalainen tiedemaailma on vielä voimissaan ja sen piirissä on herännyt voimakas vastustus hallituksen korona-politiikkaa vastaan. Etenkin kaavailtuja rokotehankkeita vastaan, joita pidetään vaarallisina, jopa kohtalokkaan vaarallisina.Tunnettu virologi Wolfgang Wodarg sanoi, että hänetkin on leimattu AfD:n mieheksi vaikka hän koko ikänsä on ollut vasemman laidan sosialidemokraatti, kuten vieläkin. Näin politiikan valtavirta eristää joukostaan kaiken kriittisen ajattelun. Lääketieteen opiskelu on mennyt niin rappiolle, että vitsinä kerrotaan seuraavaa: Kun fysiikan opiskelijoita kehotetaan opettelemaan Hampurin puhelinluettelo ulkoa, he kysyvät: miksi ? Kun sama pyyntö osoitetaan lääketieteilijöille, he kysyvät: mihin mennessä ?

  • ”Lääketieteen opiskelu on mennyt niin rappiolle…”

   Valtavirtaa olevan allopatia-dystopian ”isä” on em. Rockefeller-suvun edustaja:

   ”How John D. Rockefeller Used the AMA to Take Over Western Medicine”,
   https://humansarefree.com/2016/07/how-john-d-rockefeller-used-the-ama-to-take-over-western-medicine.html

   ” THE ALLOPATHIC MEDICINE RACKET 1 (MEDICAL MAFIA, BIG PHARMA)”,
   http://www.whale.to/a/allopathy_h.html

   ”Professori vertaa lääketeollisuutta järjestäytyneeseen rikollisuuteen”,
   https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/2014090718638829

  • Itse uskon jopa naiivisti, että valtavirtaiset narratiivit historiankirjoituksen ja tiedemaailman havaintojen suhteen olivat Suomessa varsin luotettavia pitkälle 1990-luvulle asti. Tiedotusvälineiden propagandasota omaa kansaa vastaan alkoi toden teolla vasta 2000-luvulla. Kehitystä voimisti Suomen lähentyminen Natoon ja ajautuminen lännen ”five eyes + the chosen eye”- tiedustelupalvelujen vaikutuspiiriin. EU-politiikassa kansalle valehtelu aloitettiin tosin aikaisemmin.

   Naiivia luottamusta alkoi murtaa kuitenkin 1990-luvun lamasta alkanut poliittinen ja talouspoliittinen kehitys jatkuvine kriiseineen, joissa EU tai lähentyminen sen integraatioon on ollut merkittävä vahvistava tekijä (”EU kasvaa kriiseistään”, sanoi joku salaviisas). Myös kulttuurinen ilmapiiri on muuttunut ja traditionaalisia arvoja kannattavien asemaa on jatkuvasti kavennettu. Media on ollut ilmapiirin muuttamisessa keskeisessä asemassa. EU-kiimaisina pidettävät poliitikot ovat puolestaan huolehtineet siitä, että Suomi on mielellään ajettu Eurooppaa koskettavien kansainvälisten kriisien keskiöön. Mistään asiasta maamme ei saa päättää itse eikä seisoa omilla jaloillaan tai suojautua kansainvälisten kriisien tuottamilta laineilta. Päinvastoin. Suomi on tarkoitus murtaa tuntemattomaksi ja sulauttaa kansainväliseen yhteisön noiden kriisi-laineiden voimalla. Maanpuolustustakin viedään aina vain lähemmäksi lännen imperiumia, minkä vuoksi kansa alistetaan median tökerölle russofobialle.

   Sananvapaus kapenee joka rintamalla, valvonta ja kontrolli kansalaisista lisääntyy ja kohta meillä on teknologia- ja terveysfasistinen dystopia jokaisen kansalaisen riesana (osa toki tuntee tämä lisäävän ”turvallisuuttaan”). Pisteenä ii:n päälle havaitaan myös suomalaisen geenipoolin olevan uhattuna, kun maan väestötieteellistä profiilia muutetaan rajusti ulkomaalaisperäisemmäksi ei-eurooppalaisella aineksella. Kehityksen esimerkit esim. Etelä-Afrikasta tai paikoin USA:sta ja Euroopasta pelottavat. Globaali-kommunistit käyttävät värillisiä ihmisiä sijaistaistelijoinaan valkoisia väestöjä kohtaan eivätkä tarjoa jälkimmäisille instituutioiden tai lain suojaa, koska ovat onnistuneet miehittämään ne omalla väellään.

   Ehkä rotukysymys on se tekijä, joka saa monet kääntymään jopa demonisoidun Hitlerin puoleen. Rotu on kuitenkin niin konkreettinen asia, että jos sitä uhataan, nousevat pintaan alkukantaiset vaistot eikä epäröidä kääntyä ”teurastajankaan” puoleen. Kyse on ei pelkästään oman itsen hengissäsäilymisestä, vaan kokonaisen heimon elonjäämiskamppailusta.

   Myös nykyhallintojen taustalta paljastuvat julmuus ja epäinhimilliset hankkeet dystopian toteuttamiseksi vievät pois estoja ikävän hahmon puoleen kääntymiseltä. Nykyhallinnot näyttävät tendenssinsä puolesta jo vähintään yhtä julmilta ja uhkaavilta kuin natsihallinnot konsanaan. Natsit sentään suosivat omiaan, mitä nykyhallinnot eivät tee. Tämä ilmenee, kun niiden toimintaa koordinoivien voimien aikeita riittävän pitkään tutkii.

   Itse en tunnustaudu hitleriläiseksi, mutta ymmärrän täysin heitä, jotka näkevät miehessä myös runsaasti hyviä puolia. Kaikki on nimittäin suhteellista. Jos Hitleriä verrataan nykyhallintoihin, jotka ’bankster’-taustavoimineen ovat aikeissa nitistää epäsuorin keinoin suuren osan valkoista valkoista väestöä ja lopulta orjuuttaa myös ei-valkoisetkin, niin valinta on hyvin helppo. Mutta järkevintä olisi valita joku kolmas tie, josta hitleriläisyyden ilmiselvästi huonot piirteet on jätetty pois.

   • Totta, mutta järkevintä vaihtoehtoa ei voi nyt toteuttaa. Se ei ole mahdollista. Nwo-mafia pitää siitä huolen. Ja varmaan tilanne Saksassakin oli ww1 jälkeen juuri tällainen ja sionistit pitivät huolen että sitä ei ollut mahdollista muuttaa ilman H:n vaistonvaraista oikeuden tajua ja poikkeuksellista rohkeutta olla kumartamatta tuota kansaa tuhoavaa mafiaa.

    Yllä Jan Nybondas sanoo: ”Olen asunut Saksassa kahdessa eri vaiheessa joten luulen tietäväni, että jotta sieltä löytäisi Hitlerin ihailijoita joutuu menemään todella äärilaidoille.”
    Tuo on kiistaton tosiasia ja kertoo kuinka syvästi Saksa on traumatisoitu ja vaivutettu nwo-mafian toimesta syvään syyllisyyden uneen muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Ja siitäkin huolimatta että se taisteli lopulta vain kommunismia vastaan jota ’Lontoon Kolonna’ tuki.
    Ja yrittti todistaa maailmalle että valkoinen rotu on lopulta paras rotu johtamaan maailmaa.
    Ainakin nyt näyttää että siinä H oli oikeassa. Ellei idästä näkyisi parempaa niin kaiken toivon voisi jättää.

    • Rotuteoriat on toisen maailmansodan jälkeen mustamaalattu perusteellisesti. Aivan viimeaikoina moni on yllättäen havainnut, että meneillään on suuri eurooppalaisperäisiä rotuja ja etnisyyksiä demonisoiva kampanja, joka esitetään käänteisen logiikan kaavussa. Väitetään, että valkoiset olisivat erityisen taipuvaisia rasismiin ja että heidän on tästä syystä alistuttava jatkuviin katumusharjoituksiin.

     Syyllisyyttä valkoisten väitetyistä pahoista teoista levitellään sinnekin, missä sitä ei missään muodossa ole. Kampanja on saanut naurettavia muotoja. Esimerkiksi suomalaisia pyritään saattamaan syyllisyyteen transatlanttisesta orjakaupasta tai Natsi-Saksan juutalaisia kohtaan harjoittamasta vainosta. Helsingin Sanomien tai Ylen kaltaiset mediat tarttuvat tällaisiin kampanjoihin yllättävän hanakasti.

     Jotain todella hämärää on nyt meneillään ja rotukysymys on noussut pintaan sitä mukaa, kun itse kukin havaitsee nykymuotoisen rasismin käänteisen luonteen ja sen sisältämän rajun ja tuhovimmaisen vihan valkoisia kohtaan (esim. BLM). Sorrettuja ja vihattuja ovatkin siis valkoiset, joita panetellaan väittämällä, että he muodostavat pahan ja muita sortava enemmistön omissa kotimaissaan. Väitetään myös, ettei heillä ei ole oikeutta omiin kotimaihin. Ei ole yksinoikeutta eikä edes oikeutta rauhalliseen omien taipumusten mukaiseen elämään niissä. Kriisejä, syyllistämis-kampanjoita ja muukalaisten elatusvastuuta rajojen sisä- ja ulkopuolella sysätään jatkuvasti heidän päälleen, kunnes tilanne heidän entisissä kotimaissaan on kuin Etelä-Afrikassa. Vähintäänkin ylikansallisen rakenteen on otettava nämä alueet haltuunsa ja katsottava, etteivät valkoiset siellä ”sorra” muita.

     Rotukysymykseen on olemassa yksinkertainen ratkaisu: jokaiselle rodulle tai etnisyydelle oma kotimaa tai tiukasti rajattu alue, jossa he saavat rauhassa elää omaa elämäänsä. Jonkun verran kulttuurin ja geeniaineksen vaihtoa voi toki olla. Maailmanherruuskamppailusta olisi luovuttava tai me tuhoudumme kohta kaikki. On oltava myös valppaana sen suhteen, jos havaitsee jonkin ryhmän sellaista tavoittelevan. Suomen poliittinen, taloudellinen, kulttuurinen ja osin uskonnollinen ’establishment’ on media- ja rahavallan ja osin myös salaseuratoiminnan avulla ohjattu tietämättään yhden maailmanvallan pönkittämiseen ja se on nyt määrätty pakkosyöttämään kansalle hyvin petollisia ajatusrakenteita. Vain sellainen ”intelligentsia” päästetään median kautta julkisuuteen, joka kaiuttaa em. oppeja. Mediavallan avulla ihmiset saadaan pitämään normaaliutena omaa hidasta tuhoutumistaan. Tilanne on jo niin hirveä, ettei voi syyttää edes Hitlerin kaltaisen hahmon kannattajia. Mikä tahansa tepsivä vastavoima olisi nyt tarpeen.

     • Euroopan nykyinen tilanne kertoo että jokainen rotu ja kansa vaatii oman maan itselleen. Sionistit ovat tämän erityisen hyvin ymmärtäneet.
      Mutta he ovat ymmärtäneet sen myös väärin niin, että heillä on oikeus rosvota muiden maat, kuten palestiinalaisten ja sotkea muiden kuten Euroopan kansojen hanketta pysyä itsenäisinä.

      Jewish History Shows Us That Every Race Needs Their Own Ethno-State
      Hard lessons from history
      Amalric de Droevig
      I have always found it rather odd how whites drew certain supposedly critical lessons from both world wars, whereas Jews seem to have learned the very opposite critical lessons. Whites learned that nationalism was bad; Jews learned nationalism was good. Whites learned that borders were bad; Jews learned that walls were necessary. Whites learned that group identity was evil and dangerous; Jews learned that group identity was essential to group survival. And so on and so forth.
      … In sum, all distinct peoples need their own Israels, places where they can thrive and prosper and realize their own destiny. Whites especially.
      https://truthtopowernews.com/jewish-history-shows-us-every-race-needs-their-own-ethno-state-n3880

     • Juuri noin, Jonsse!
      Eivätkä nuo Suomen ja kantasuomalaisten tuhoa ajavat saatanalliset propagandistit ja agitaattorit osaa ajatella tai piittaa edes siitä, millaista helvettiä he ovat valmistelemassa omalle jälkikasvulleenkin. Käsittämätöntä on tuollainen päätön nihilismi.

    • Truth_hunter, mihin instanssiin kuulut?

     Se määrä, mitä kirjoitat täällä indikoi sitä, että saat rahaa kirjoittelustasi.

     Omalla toiminnallasi mustamaalaat epäsuorasti Vastavalkean mainioita vaihtoehtoismediaa, mikä on ikävää. Ole rohkea ja paljasta taustaryhmäsi.

     • Nimmerkkini kertoo sen. Metsästän totuutta.
      En tarvitse rahaa. Kukaan totuutta takaa-ajava ei kirjoita rahasta.
      Sellainen olisi huoraamista.
      Annetaan VV:n toimituksen päättää kuka nyt mustamaalaa ja ketä.

 13. Truth_hunter ja Totuudenetsijä olen lähes kaikessa samaa mieltä kuin te mutta putinin suhteen en luota pätkääkään! Ja monet venäjällä asuvat talouden tutkijat sanovat edelleenkin että venäjä on rothcildien alla edelleen vaikka kulta varantoja kartuttavat ja tässä tulee kuvaan myös raamattu gog ja magog ym muut ennustukset ja suuresti uskon että eliitti noudattaa ja haluaa/tekee ennustukset toteen koska itsestäänhän ne eivät tule! Mutta tosiaan monimutkainen asia! Esim miksi putin tukisi syyriaa ym ym jos olisi totalisesssa juutalaisten kontrollissa? Esin iran ja muut ovat saman rahaärjestelmän alla ja mossadin/cia kontrollissa brendon o connell kauan yritti siitä takuta!

  Ja antartiks sopimus ja mailman ”avaruus järjestöt KAIKKI” ovat saman cabaalin alla ja MIKSI en viitsi ruveta enempää avaamaan koska muuten leimataan! Mutta vinkiksi he eivät palvo sitä oikeaa jumalaa, mutta tietävät astronomiasta ym muusta enemmän kuin perus jannu! SUURIA VAPAAMUURARI SALAISUUKSIA ihmiskunnan historiasta ja meidän olemassa olosta! Mutta joo älkää ottako putinia pelastajana sitä hän ei ole! Kril vai mikä kirkon herran on tehnyt miljoonia viina ja tupakka bisneksella ym ym!

  Kuulemma jeltsin sanoi kuolin pedillään putinille että pelasta äiti venäjä tai jotain tuonne päin! Kun juutalaiset oligargit olivat maan tuhonneet! Putin esim kameroiden edessä suutelee alaikäistä poikaa mahaan ja heillä holokaustin kieltäminen on kielletty ym ym! Putinin teeskentely ei ole niin päivän selvää mitä te ehdotatte! Toki paljon hyviäkin asioita tehnyt, mutta SILTI ENTINEN KBG EI OLE ELOSSA JOS EI OLIGARKKEJA TOTTELE!! Vaikka parit juutalaiset oligargit karkotti ei meinaa mitään!

  Johnny gat bitchute ETSIKÄÄ JA KATSOKAA!

  https://diggerfortruth.wordpress.com/2013/06/04/puppet-putin/#more-6660

  • ”ja heillä holokaustin kieltäminen on kielletty ym …”
   Tuo ei pidä paikkaansa … juuri tuollaista propagandaa Putinista levitetään. Miksi? ja kuka levittää?
   Holohoax Denial Is Not Illegal in Russia, Contrary to Many News Reports
   Dr. Matthew Raphael Johnson Tue, Oct 1, 2019
   Editor’s note: If you google ’holocaust denial Russia’, you will find several news headlines claiming it is illegal, and a Wikipedia article saying the same thing. But it’s not. This article explains where the disinformation is coming from and points out that Russia is much more free than the West in re-examining history.
   https://russia-insider.com/en/history/holohoax-denial-not-illegal-russia-contrary-many-news-reports/ri27711
   —-
   ’Juutalaiset’ suurin sotarikoksiin syyllistynyt ja muita tuhonnut ryhmä ww2:ssa
   WW2 War Crimes of Churchill and the Americans Were Far Worse Than Hitler’s
   ”… the inescapable conclusion is that in per capita terms
   Jews were the greatest mass-murderers of the twentieth century,
   holding that unfortunate distinction by an enormous margin and with no other nationality coming even remotely close. And yet, by the astonishing alchemy of Hollywood, the greatest killers of the last one hundred years have somehow been transmuted into being seen as the greatest victims, a transformation so seemingly implausible that future generations will surely be left gasping in awe.

   Today’s American Neocons are just as heavily Jewish as were the Bolsheviks of a hundred years ago, and they have greatly benefited from the political immunity provided by this totally bizarre inversion of historical reality.

   Partly as a consequence of their media-fabricated victimhood status, they have managed to seize control over much of our political system, especially our foreign policy, and have spent the last few years doing their utmost to foment an absolutely insane war with nuclear-armed Russia. If they do manage to achieve that unfortunate goal, they will surely outdo the very impressive human body-count racked up by their ethnic ancestors, perhaps even by an order-of-magnitude or more.”
   – Ron Unz in ”Understanding World War II”
   Paul Craig Roberts Mon, Dec 9, 2019
   https://russia-insider.com/en/ww2-war-crimes-churchill-and-americans-were-far-worse-hitlers/ri27969
   —–
   Tämäkin tosiasia hyvä pitää mielessä
   The Suppressed History of Jewish Red Terror in Europe and Russia After WW1
   Thomas Müller (Winter Watch) Wed, May 6, 2020
   Here Vladimir Putin explains that 80-85% of Bolsheviks were Jewish.
   https://russia-insider.com/en/suppressed-history-jewish-red-terror-europe-and-russia-after-ww1/ri30073

   • The Last Zionist
    GILAD ATZMON • JULY 22, 2020
    In his book Memories, the first Israeli PM and pragmatic early Zionist, David Ben Gurion writes about his early years in Płońsk, Poland.

    “For many of us, anti-Semitic feeling had little to do with our (Zionist) dedication. I personally never suffered anti-Semitic persecution. Płońsk was remarkably free of it… There were three main communities: Russians, Jews and Poles. …
    Ben Gurion is very explicit when describing the balance of power between Jews and Poles in his town in the early days of the 20th century. “Far from being afraid of them, they were rather afraid of us (the Jews).”

    We now know that this sense of victorious Jewish empowerment ended shortly after these elections. The East European and Polish Jewish communities suffered greatly during WWII. The Bund was completely wiped out during the war.
    For one reason or another and, as problematic as it may be for some, at least in the early stages of the war, some Poles, Ukrainians and other East European nationalists saw the Nazis as their ‘liberators.’
    **___Jotkut puolalaiset, ukrainalaiset ja muut itäeurooppalaiset nationalistit pitivät natseja ”vapauttajinaan”. (Samoin kokivat ihmiset NL:n niillä alueilla jotka Saksa valloitti)
    They apparently weren’t blind to the reality that was depicted by Ben Gurion.
    …Most surprising then, that the Jews, at large, never learn from their own past. One wonders, what is it about the ADL, AIPAC, BOD, Crif, CAA and other Jewish organisations that set them on a political path that has proven to be catastrophic?
    https://www.unz.com/gatzmon/the-last-zionist/

  • Gojimi 6 miljoonaa, Truth_hunter ja Totuuden etsijä! Teidät kun laittaa blenderiin, saa seuraavan coctailin:

   Hybrid Poison Alternate with the Twist

   • Ja mitähän se on suomeksi?
    Guugeli kääntää: Hybridimyrkky vaihtoehtoinen Twistillä.

 14. Eipä olisi uskonut mihin tämä EUiin liittyminen lopulta johtaa eli itsenäisyytden menettämiseen, markan menettämiseen ja joutumista toisten velkojen maksajaksi sekä direktiivien orjaksi sekä demokratian muuttumiseksi banksteri korpokraatioksi.
  Nyt painetta eroamiselle aiheuttaa tämä vähempi velkaisten EUmaiden velkarahan kylvö suurivelkaisille EUmaille ja takaisin maksu seuraaviile sukupolville ja veronkantooikeus EUlle. Nyt voi sanoa että Suomen itsenäisyydestä ei ole mitään jäljellä vaan EUkorpokraatio näyttää Suomelle suunnan mihin mennä.
  Aikoinaan äänestin EUiin liittymisen puolesta valtion propagannan mukaan ja nyt ei voi kuin katuvana huomata oma tyhmyytensä.
  Tuskin Suomeen mitää vapausliikettä EUsta eroamiseksi saadaan aikaiseksi ja siitä pitää poliittisista syistä ainostaan persut melua mutta muut puolueet on enempi ja vähempi EUmielisiä ja eliitti poliitikot saa siltä hyväpalkkaisia virkoja ja parlamentti paikkoja.
  Suomea estää eroamasta vastuut EUlle, erotessa saamiset jää EKPlle, markka vaihdettiin euroon huonolla suhteella ja toisipäin tulee sitten tappioita, EUn vapaakauppaalue joka eron jälkeen on neuvoteltava uudelleen.
  Tuskin tähän ruljanssiin kukaan oikeasti ryhtyy ja niinpä EUssa kyhjötetään EUn totaaliseen hajoamiseen asti.

  • Näin myös uskon. Jos EU hajoaa niin Suomi irtoaa viimeisenä.. jääden ”ravintolapöytään” yksin maksamaan muiden laskut. Juhlat päättyvät aikanaan.. Näin niitä tyhmiä höynäytetään.. pääsee kotimatkalle samaan taksiin muiden kanssa.. etupenkille.. maksajan paikalle kun takapenkkiläiset hihittelevät.

   Tsuhnat eivät tule heräämään.. känniääliöt eivät vaan pysty tätä ymmärtämään.. orjakansaa joka haluaa olla muiden käskytettävänä.

   PS. Paavolle kiitos kun jaksaa vuodesta toiseen puolustaa Suomea.. ei ole helppoa olla jatkuvasti paskamyrskyn silmässä.. toivottavasti hänellä on sorsalinnun hylkivä pinta, kun tulee jatkuvasti kuraa niskaan.. saisi useamminkin kirjoitella tänne VV:lle.. täällä on suopeampi ympäristö kuin esim EU-marxistisessa Usarissa..

   • Paavolle olisi tilaus IPUssa. Voisi ryhtyä vetämään sitä ja ottaa asiakseen maamme itsenäistymisen.
    Uskon että tukea alkaa pian löytyä kunhan kansaa ensin tarpeeksi kuritetaan sen tyhmyydestä ja alttiudesta antautua parasiittien hyväksikäyttöön.
    https://www.ipu.fi/tavoiteohjelma

 15. EUEXIT. HEUREKA (:

  Ainoa lohtu, kun luonnoton uusliberaali virkanatsistien EUpaska romahtaa kymmenessä vuodessa, että edes osa meistä pelastautuu jotenkin kuten Titanicin keissi, mutta kaikki muu jää enää historian muisteloihin karmaisevasti.

  Emmekä jää kaipaamaan.

 16. Hyvä kun syntyy keskustelua ja erilaisia näkemyksiä asioista.
  @Jan Nybondas 25.7.2020 at 00:42
  Mielenkiintoista tekstiä joka kiinnostaa minua kovasti. Itse olen myös ollut paljon Saksassa ja minulla on jopa saksalainen tytär joka asuu siellä. Jo koulussa olin jostain syystä kiinnostunut saksan kielestä ja vanhempani arvostivat kovasti maata.
  Tuossa on varmasti se suurin syy miksi olen niin kiinnostunut totuudesta kansallissosialismista ja maailmansodista joihin Saksa on tehty pääsyylliseksi. Ja myös ärsyyntynyt siitä että nuo asiat on sionisti-mafian propagandan voimin muokattu aivan muuksi mitä ne todellisuudessa olivat.
  Oikeastaan vain sionistit ja niiden johtama Brittiläinen imperium on niistä hyötynyt ja Saksa ollut suurin häviäjä.
  Zuesseä en ole sanonut vaan vain epäillyt piilo-sionistiksi hänen juutalaisen syntyperänsä takia enkä ole siinä yksin. Sionistithan ovat taitavia naamioitumisen mestareita omaa etuaan ajaessaan.
  ’Secure Tolerance’ – The Jewish Plan to Permanently Silence the West, Part 1
  Andrew Joyce Fri, Jul 17, 2020
  https://russia-insider.com/en/secure-tolerance-jewish-plan-permanently-silence-west-part-1/ri30920
  Mutta Hitler on oma lukunsa. Hänessä on jotain samaa suvereenisuutta kuin historian (ei teologien) Jeesuksessa: hän taisteli samaa farisealaista eliittiä vastaan kuin J josta Johannes Lehman kertoo kirjassaan ”Raportti Jeesuksesta, erään väärennöksen pöytäkirja.”
  How I Went from ’Soft-Hearted Cosompolitan’ to ’Out-and-Out Anti-Semite’, by Adolf Hitler
  Adolf Hitler (Truth to Power)
  https://russia-insider.com/en/how-i-went-soft-hearted-cosompolitan-out-and-out-anti-semite-adolf-hitler/ri30538
  Täydellisen varmuuden ja totuuden esiin kaivaminen miehestä on lähes mahdoton tehtävä kaiken sen propagandan jälkeen millä hänet on leimattu yhdeksi ihmiskunnan suurimmista hirviöistä. Mutta kun kysyy kuka on leimannut niin se helpottaa koska sionisteilla on ollut etuoikeus leimata ja se on palvellut hyvin heidän uutta Holokausti uskontoaan kuten ex-sionisti Giolad Atzmon mm. on todennut josta he yrittävät tehdä koko maailman kattavaa.

  Pre-Hitler Germany Is America Today – What Was the ’Weimar Republic’ and Why Is It Hidden From Americans?
  The problems in the Weimar Republic were so similar to America’s problems today, one must wonder if they demand the same solution.

  Bradford Hanson(National Vanguard)
  https://truthtopowernews.com/pre-hitler-germany-america-today-what-was-weimar-republic-and-why-it-hidden-americans-n3425

  Luku sinänsä ovat ne henkilöt jotka ovat tunteneet Hitlerin ja eläneet hänen kanssaan ja kirjoittaneet hänestä. Kun heitä lukee niin totuus ei voi mitenkään olla se mitä meille on valtamedian toimesta pakkosyötetty. Olemme kiistatta aivopesun uhreja.
  Kuten ylempänä kirjoitin
  My Personal Impressions of Hitler – He Was a Great, Brilliant Man – Don’t Believe the Lies, by Leon Degrelle
  Leon Degrelle(Institute for Historical Review)
  ”Hitler — You knew him — what was he like?” I have been asked that question a thousand times since 1945, and nothing is more difficult to answer.
  ”Propagandistit kuvasivat Hitleriä ateistina. Hän ei ollut. Hän halveksi tekopyhiä ja materialistisia pappeja, mutta hän ei ollut yksin siinä. Hän uskoi standardien ja teologisten dogmien välttämättömyyteen, joita ilman, kuten hän toistuvasti sanoi, kristillisen kirkon suuri instituutio romahtaa.
  Hitlerin usko ylitti kaavat ja epävarmuustekijät. Jumala oli hänelle kaiken perusta, kaiken asettaja, hänen ja kaikkien muiden kohtalo.”
  https://truthtopowernews.com/history/my-personal-impressions-hitler-he-was-great-brilliant-man-dont-believe-lies-leon-degrelle
  The Enigma of Hitler
  https://www.ihr.org/jhr/v14/v14n3p22_Degrelle.html
  https://nationalvanguard.org/2020/06/the-future-calls/
  ——-
  Se että haluaa tuoda esiin enemmän faktaa H:stä ei merkitse että olisi hänen ihailijansa. Tuollainen väite on samassa kategoriassa kuin väite että jos kritisoi sionisteja on automaattisesti antisemitisti.
  Saksa kärsii aivan turhaan syyllisyyttä H:n takia ja se on ’voittajien’ tarkoituskin. Niin ma pidetään nöyränä ja sionisti-eliitti ’v-muurareineen’ voi juhlia.

  http://www.ihr.org
  (https://cse.google.com/cse?cx=013772451144619689746%3AWMX1410528559&q=hitler%27s%20doctor&oq=hitler%27s%20doctor&gs_l=partner-generic.12…174208.183803.0.187219.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0.csems%2Cnrl%3D13…0.9305j11330321j15…1.34.partner-generic..0.0.0.)
  sivustolta löytyy myös artikkeli jossa H.n juutalainen henkilääkäri kuvaa hänen ja hänen perheensä aivan erilaisena kuin mitä se on meille kuvattu muualla.
  http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n3p27_bloch.html

  • @Jan Nybondas 25.7.2020 at 00:42 — ”Hitler oli Saksan ja USA:n oligarkkien rahoittama peluri joka tekeytyi kansanmieheksi saadakseen massat mukaansa. ”

   Noin ajattelin joskus itsekin ja mm. Henry Makow on paljon kirjoittanut siitä ja uskoo vakaasti tuohon globalisti-eliitin tavoin. Minusta se tekee hänestä piilo-sionistin koska sellainen ajattelu tukee sionisteja.
   Itse en enää voi uskoa siihen koska on niin paljon todisteita ettei asia ole noin yksioikoinen.
   Vaikkei H halunnut sotaa Liittoutuneita (Ranskaa, Britanniaa ja USAA) vastaan niin miksi nämä silti tuhosivat Saksan ja korjasivat ison potin itselleen vaikka olisi varmaan pitemmän päälle ollut heidän etunsa tukea Saksaa?
   Ja tuho alkoi jo ww1 avulla jonka tarkoitus oli vain sionistien Palestiinan valtaaminen ja Israelin valtion perustaminen tukikohdaksi lähi-itään tulevan Nwo-hallinnon pääkeskukseksi.
   Miksi H olisi nostettu valtaan vain rakentamaan Saksa uudestaan ja sitten taas tuhoamaan se? Vain siksikö että saadaan Saksassa asuneet ja sinne kiinnittyneet ja Palestiinaan haluttomat juutalaiset pakenemaan Palestiinaan kun heitä ei huolittu muualle?
   Liian yksioikoista ja vaikeaa ’wikipedia-logiikkaa’ minulle ja kun tietää kuka wikiä ja guugelia käyttää omana propaganda välineenä niin sitä vaikeampaa. Pikemminkin uskon siihen että kaikki tapahtui spontaanisti mutta ’Lontoon Kolonna’ (LK, Nwo-Mafia) taustalla ovelasti edisti/ruokki kehitystä jonka tarkoitus oli tuhota LK:n vihaama kansallissosialismi ja saada käyntiin muuttoliike Palestiinaan.
   Nyt muuten monet alkavat sivistyneet ’juutalaiset’ jättää Israelin maan harjoittaman etnis-rasistisen politiikan takia.
   —-
   On näkynyt sellaisiakin väitteitä että Hitler olisi ollut globalisti (niitä tietysti v-media on meille tyrkyttänyt) mutta sehän ei pidä paikkaansa.
   Aatu oli hyvin kansallismielinen ja rakensi vain kansallissosialismiaan mutta se oli liian suuri uhka rotsild-imperiumille (r-i) ja siksi se piti tuhota. Saksahan nousi ww1 tuhon jäljiltä nopeasti Euroopan johtavaksi maaksi nimenomaan kansallissosialistien voimin.
   ”Ensimmäisen maailmansodan jälkeen alistetun Saksan yksityistetty keskuspankki irrotettiin hallituksen kontrollista. Hallitus ei saanut irtisanoa keskuspankin johtajaa, vaan tämän tuli erota joko oma-aloitteisesti tai BIS:n hallituksen käskystä. Saksan hallitus oli kuohittu.
   Vasta kansallissosialismin nousu 1933 palautti rahan vallan takaisin hallitukselle. Seurasi historiallinen talouskasvun ja hyvinvoinnin kausi.”
   http://www.magneettimedia.com/juutalaiset-pankit-koronkiskonta/
   https://barnesreview.org/product/the-jewish-mafia/

   1971 juutalaistaustainen kriminologi A. Menachem Berkeleyn yliopistosta julkaisi artikkelin ”Criminality Among Jews: An Overview”.
   Menachemin mukaan ”juutalaisten alttius syyllistyä rikollisuuteen on selvästi korkeampi verrattuna ei-juutalaisiin, kun tutkitaan talousrikoksia”. Näitä ovat esimerkiksi petos, vilpillinen konkurssi sekä kavallus.
   http://magneettimedia.com/juutalaiset-pankit-koronkiskonta/

   In a 2011 interview with Radio Kol Hai, an Orthodox Judaic radio station, Rabbi Shapira stated, “When you read Jewish law in many places, you might understand that gentiles can be killed freely without problems.” 
   940 Palestinian children were shot by Israeli snipers during Palestinian protests at the border wall in 2018. Thirty-five died of their wounds. More than 6,000 adults were shot. A total of 189 were killed. This is the Torat Hamelech in action. 
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=185003

   • Tuohon vielä lisäys:
    On teorioita joissa Aaatusta on tehty puoli-juutalainenkin kun äitinsä ei ole suostunut kertomaan kuka oli A:n oikea isä. Äiti olisi ollut jossain Rottasildin omistamassa kartanossa palvelijana jne. … muka avioliiton ulkopuolinen lapsi.
    Mene ja tiedä. Kaikki keinot on luvallisia kun mafia panee parastaan.
    Mutta onko sillä loppujen lopuksi suurtakaan väliä kuka itsekunkin isä tai äiti on? Toki hyvät geenit ovat tärkeitä mutta se mitä ihminen tekee ja miten tekee on ainakin minulle se tärkein asia … olkoon vaikka mustalainen … jos taistelee pahuuden voimia vastaan, ei raiskaa ihmisiä eikä luontoa niin on hyvä tyyppi ja ansaitsee tunnustuksen.
    Onhan juutalaisissakin suuri määrä niitä jotka ansaitsevat hatunnoston juuri siksi että vievät tervettä ja hyvää asiaa eteenpäin ja haistattavat sionisteille.
    Jo Paavali aloitti aikoinaan kapinan fariseuksia vastaan ja hylkäsi juutalaisuuden valiten Talmud-fariseusten vihaaman Jeesuksen opin
    Putinin suhteen pätee sama. Muka sionisti kulissien takana ja Rottasildien agentti … mutta erikoinen agentti kun ei oikein tunnu edistävän niiden agendaa…
    teot puhuvat enemmän sen puolesta että Venäjän kansa on miehelle tärkeämpi asia kuin sionistien hankkeiden tukeminen mikä taas Niinistölle tuntuu olevan tärkeämpi asia…

 17. LirissäOllaan iskee asian ytimeen. Persutkaan eivät ole selkeästi Suomi ensin asialla. Heidän uskottavuuttaan heikentävät historiassa Soinin räikeä länsimielisyys ja nyt Laura Huhtasaasen Trumpin ja juutalaisten ihailut.
  Tavallinen kansa ei tiedä, kuinka valtavat Suomen velkavastuut EU:ssa ovat ja kuinka valtavasti ne nyt nousevat. Ymmätäneekö Marinkaan mitä tuli tehtyä ?
  Jaakko Ilkka sanoi 1600-luvulla Ruotsin ikeen alla, että parempi orja elämää on kuolo hirsipuussa.

 18. On selvää, mikä lopputulos tulee olemaan.

  Silmien sulkeminen todellisuudelta ei sen enempää ratkaise ongelmaa, kuin suojaa sinulta siltä: Meitä uhkaa huomattava sisäinen levottomuus, mahdollisesti terrori-iskut, kenties jopa täysimittainen sisällissota. Ulospääsytietä ei ole, koska sellaista ei meille olla haluttu antaa. Tilanne etenee vääjäämättömästi siihen pisteeseen, että jokin osapuoli saa tarpeekseen tilanteesta ja ryhtyy toimintaan muita kohtaan. Silloin alkaa tapahtumaan asioita, joita ei haluaisi edes ajatella, eikä voisi kuvitella tapahtuvan meillä täällä, mutta jotka kuitenkin tulevat tapahtumaan. Rauha rikkoontuu. Idylli hajoaa lopullisesti. Kupla puhkeaa. Ja veri vuotaa.

  • Tilanne on kehittynyt aluksi hitaasti, mutta sittemmin eksponentiaalisesti. Länsimaiden asukkaiden nöyryyttäminen ja alistaminen vain kiihtyy ja Suomessa olemme 1990-luvulta lähtien olleet tämän kehityksen eturintamassa. Korona-asiassa pääsimme aluksi ehkä helpommalla, mutta kohta siinäkin päästään muiden maiden tahtiin. Oireettomat ja terveet suomalaiset julistetaan saastaisiksi, elleivät ota kapitalistien tarjoamaa ennaltaehkäisevää lääkettä Rockefellerin tautiin. Myös järkyttävän näköiset maskit aiotaan tuoda pysyvästi katukuvaan ja kansa tietenkin riemuitsee uudesta ”turvallisuuden” tunteesta. Tilastoja kenties jo rassaillaan, että saadaan uutta aaltoa median hehkutettavaksi tyyliin: ”ME KUOLEMME KAIKKI!”.

   Olemme kuin julmassa eläinkokeessa, joka ei aio tuntea rajoja ennen kuin kohde murtuu. Lammasta saa tosin puristaa melkoisesti ennen kuin se edes älähtää. Näkymät ovat synkemmät kuin koskaan ja kaikki ihmisusko alkaa olla mennyttä. Ei löydy edes kynttilää valontuojaksi. Sellaiset on paloturvallisuuden ja hiilipäästöjen vuoksi kielletty.

  • Gilad Atzmon, Israelin hylännyt maan armeijan käytyään ja nähtyään miten se toimii, sen sanoi: ”olemme kaikki palestiinalaisia.”
   http://www.gilad.co.uk/writings/2016/12/18/we-are-all-palestinians

   Ja huolimatta valtamedian systemaattisesta vaikenemisesta mitä palestiinalaisten teurastukseen tulee tuskin kukaan enää voi olla tietämättä miten heitä sionistit ampuvat kuin villisikoja tai jäniksiä. ”Expell them!” sanoi Ben Gurion.
   https://vastavalkea.fi/2017/07/18/ammu-palestiinalaisterroristeja-teemapuisto-avattu-israelissa/

   Trumpin tukema N-yahun Suur-Israel hanke ’Niilistä’ Eufratiin’ menee kaiken yli ja symbolisesti se tarkoittaa että talmudismi yrittää valloittaa maailman omalle rasistiselle Yahwelleen. Goimien kohtalo on alistua orjiksi tai kuolla pois.
   Is Israel a psychopath?
   After Mossad Targeted Soleimani, Trump Pulled the Trigger
   https://thesaker.is/is-israel-a-psychopath/
   https://russia-insider.com/en/israel-psychopath/ri23401
   http://www.gilad.co.uk/writings/2016/12/18/we-are-all-palestinians

   Gerard Menuhin (viulisti Yehudi M:n poika) kirjassa Tell the Truth and Shame the Devil antaa ymmärtää että Euroopan ns. itä-juutalaiset olivat pääosin kasaareja (askenaaseja) ja he muodostivat enemmistön Saksan, itä-Euroopan ja Venäjän ’juutalaisista’ joita Hitler vainosi heidän kansallissosialismin vastaisuuden ja ’pahojen tapojensa’ vuoksi?
   Kysymys: Vainottiinko silloin lainkaan oikeita juutalaisia vaan pääosin vain kasaari-juutalaisia (kj) jotka olivat juutalaisia vain varkain kun olivat aikoinaan omaksuneet juutalaisen uskonnon babylonialaisen Talmudin muodossa?
   Aihe jota aitojen juutalaisten (hebrealaisten) luulisi nykyistä suuremmalla innolla tutkivan.
   Mutta sitä he eivät tee vaan tekevät yhteistyötä askenaasien kanssa ja siten edistävät Holokaustin, sionistien uuden uskonnon, levitystä.

   Nykyisraelin väestö on geenitutkimusten mukaan pääosin itäjuutalaisia kasaareja ja silti esim. Saksa maksaa valtavia sotakorvauksia yhä vieläkin maalle ’muka-juutalaisten’ holokaustista.
   Pyörittävätkö kj:t teatteria aitojen J:n varjolla ja luovat lisätahran heidän maineenseen? Vain onko kasaariteoria osin sionistien juoni? Sehän sopisi hyvin olemaan sitäkin ainakin osittain. Ja miksi sitä korostetaan? … vaikkei se ratkaise itse ongelmaa.
   http://www.unz.com/bookstore/
   http://www.unz.com/bookstore/gerard_menuhin__tell-the-truth-and-shame-the-devil/
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=190941
   Kyllähän tässä ihmettelyä riittää enemmän kuin tarpeeksi…

  • Uskomatonta mutta ilmeisestikin vakavasti otettavaa:

   ”Kansallisen terveysinstituutin [National Institute of Health] verkkosivustolla jaetussa kansainvälisessä tutkimuksessa todettiin, että 5G-teknologia imeytyy ihosoluihin ja voi muuttaa DNA: ta tavalla, joka todella tuottaa koronaviruksia ihmisen kehossa.

   Guglielmo Marconin yliopiston, Keski-Michiganin yliopiston ja ensimmäisen Moskovan osavaltion lääketieteellisen yliopiston tutkijoiden yhdessä tuottamassa tutkimuksessa väitetään, että 5G millimetrin aallot stimuloivat DNA: ta tavalla, joka saa solutummat tuottamaan koronaviruksia.

   ”Tässä tutkimuksessa osoitamme, että dermatologiset solut, jotka toimivat kuten antennit, voivat absorboida 5G millimetriaaltoja, siirtää muihin soluihin ja ne voivat olla pääroolissa koronavirusten tuottamisessa biologisissa soluissa”, tutkimuksessa todetaan … ”

   ”An international study shared on the National Institute of Health website found that 5G technology is absorbed by skin cells and can alter DNA in a way that actually produces coronaviruses within the human body.

   The study, jointly produced by scientists from Guglielmo Marconi University, Central Michigan University and First Moscow State Medical University, claims that 5G millimeter waves stimulate DNA in a way that causes cell nuclei to produce coronaviruses.

   “In this research, we show that 5G millimeter waves could be absorbed by dermatologic cells acting like antennas, transferred to other cells and play the main role in producing Coronaviruses in biological cells,” the study states…”

   Koko artikkeli: https://www.newswars.com/nih-admits-5g-can-actually-create-coronavirus-within-human-cells/

   Voinemme odottaa rikollisen Big Pharman ja telekom-yritysten korruptoimien terveysviranomaisten, johtavien lääkäreiden ja näitä tukevan valtamedian disinformaatiokampanjaa tutkimustuloksen ”kumoamiseksi”.

   • Asia varmastikin vaatii lisätutkimuksia ja testausta koe-eläimillä ennenkuin tutkimustulosta voidaan pitää ”lopullisena” totuutena.

 19. Näillä sivustoilla näköjään vallitsee tietynlainen sensuuri?
  Koitin mainita miten jesuiittavalan mukaiset ”Rooman”tavoitteet etenevät päivä päivältä myös Suomessa.
  Euroopan loputon rahansiirto tapahtuu katollisiin Rooman valtamaihin ja rahat otetaan entisiltä protestantti ja kuningasmailta. Kuinkas muutenkaan, mitäs nämä katolliset maat koskaan olisivat saaneet aikaan. Kaikki maailman katolliset maat ovat täynnä köyhyyttä,kurjuutta ja rikollisuutta. Hedelmistään puu tunnetaan!
  Kansojen sekoitus ja Rooman sotilaiden (allahulaisten) masinointi Euroopassa tapahtuu myös niihin entisiin protestanttimaihin jotka tavallaan myös rahoittavat oman tulevan tuhonsa.
  Näillä sivustoilla näköjään sensuroidaan Rooman valtaa kyseenalaistavat mielipiteet ja suositaan juutalaisia syyllistävät mielipiteet. Kirjoitukseni oli nimittäin poistettu.
  Eihän vain ole niin että nämäkin ns.mielipidevapaat sivustot kumartavat yhteen ja samaan Roomaan?

  • ”Näillä sivustoilla näköjään vallitsee tietynlainen sensuuri?”

   Hyvä niin. Valtamedian ’uutisia’ (propagandaa) ei täällä tarvita, sitä voi lukea maamme ’Herlinin Pravdasta’ ja iltapäivälehdistä jotka kirjoittavat mitä Kolonna määrää.
   Täydellinen mielipide vapaus antaa aina mafian trolleillekin mahdollisuuden vaikka saavat vapaasti kirjoitella muualla. Pysykööt siellä ja sieltähän mekin niiden tarinat voimme lukea jos haluamme.
   Älä nyt ota tätä henk.kohtaisesti sillä tämä oli vaan pelkkä oma mielipiteeni, ei toimituksen. Minusta täällä kuitenkin voi kirjoittaa aika vapaasti.

 20. Anti-Gentilism Causes Antisemitism
  Some three thousand years ago, Jewish Pharisees amassed and collated the Babylonian Talmud declaring eternal war on all Gentiles

  (Disclaimer – This is the agenda of Organized Jewry. Although many Jews (and non-Jews) have been duped into supporting nation-destroying globalist policies, and the COVID hoax, most Jews don’t hate Gentiles and actually want to assimilate.]

  Anti-Gentilism Causes Antisemitism (Aug. 2018)
  by Taxi — (Abridged by henrymakow.com)

  The first bullet of hate was fired by the Jews in the Talmud.

  This genocidal, tribal [screed] is the first recorded case of Jewish Anti-Gentilism. It took place a good several millennia before even the concept of Antisemitism was invented. Ancient Jews had actually put this historic and dark Anti-Gentile declaration down in writing some two thousand years before pogroms and the religious persecution of Jews were ever recorded.

  We actually presently know of the genocidal inclinations of the Jews from their own ancient Talmudic writings: fairly well hidden from the eyes of Gentiles for thousands of years till the advent of the internet clearly revealed the Jewish ill-intention towards all Gentiles.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=210972
  https://www.henrymakow.com/2020/07/anti-gentilism.html

  Tässä tulee tarve sanoa se mikä minua Makowissa ärsyttää.
  Vakken olekaan kaikesta täysin samaa mieltä Makowin kanssa niin tällaiset artikkelit ovat mannaa, parasta antia häneltä.
  Paljon sanotaan että kasaarit ovat varastaneet juutalaisen identiteetin omaksumalla Babylonialaisen Talmudin opit. Epäilemättä totta mutta oleellisin kysymys on: kuka kirjoitti tuon Talmudin?
  Kasaariteoria ei siis vapauta juutalaisia siitä vastuusta mikä Talmudin kirjoittajille lankeaa. Ja tärkeä asia on myös se, ettei Makowin kaltaisia anti-talmudisteja nouse kovin suuria määriä juutalaisesta heimosta joka ei suostu yhteistyöhön muun maailman kanssa vaan jatkaa parasiittimaista elämää ja Holokausti uskonnon alla elämistään.
  Vaikka heitä on paljon ja he ovat todella älykkäitä ja rohkeita ja uskaltavat nostaa sionistien goimi-vihan julkiseksi asiaksi niin heitä soisi löytyvän enemmän. Miksei löydy?
  Kun ei löydy niin N-yahu ja talmudistiset lakeijansa saavat riehua vapaasti ja aidot ja ne, jotka haluavat elää muiden kanssa sovinnossa saavat kärsiä leimautuessaan maailmaa tuhoaviksi sionisteiksi sen sijaan että olisivat aktiivisesti mukana sionistien hankkeita estämässä.
  Makow voisi myös itse ryhtyä näkemään muutakin kuin vain satanistisen nwo-mafian edustajia joka puolella maailman valtarakenteissa. Sellainen asenne tukee sionistien hankkeita. Silloin mikään kynttilä ei tuo valoa.
  Onhan tosiasia ettei Venäjä ja Kiina ole samalla tavalla kytköksissä sionistien köysiin kuin USA ja EU.
  Ja totta on että Hitler teki yhteistyötä sionistien kanssa – tai toisin päin – mutta se että hän olisi ollut sionistien agentti kuten M sanoo ei mahdu omaan kallooni, ei ainakaan vielä.

  • Laitetaan tännekin vakka meni jo Nato-artikkeli sivulle sillä onhan tässä kyse meillekin tärkeästä asiasta eli valitaanko Trump uudelleen vai ei. Kun me olemme ’usa-ja nato-nalkissa’ niin asialla on suuri merkitys maallemme.
   Trumpin veljen tyttär, jolla on psykologin pätevyys, on kirjoittanut skandaalin käryisen kirjan, joka leimaa Trumpin maailman vaarallisimmaksi mieheksi. Hän pitää T narsistina ja sosiopaattina sekä oppimishäiriöistä kärsivänä Coca-cola addiktina ja erotomaanikkona (seksi-addiktio). Kuinka se tulee vaikuttamaan Trumpin uudelleen valintaan?
   Kommenttipuolella näkyy että se on vain hyvää mainosta joka vain nostaa miehen mahdollisuuksia …

   Scandalmongering Book by President’s Niece Outs Uncle Donald as “World’s Most Dangerous Man”

   This blistering memoir by the president’s niece reveals the twisted dynamic of America’s ‘malignantly dysfunctional’ first family. [The book sold 950,000 copies on the first day, setting a record for the publisher. – LD]

   Like America, Trump claims to be unique, exceptional, a shining self-creation. This book by his estranged niece demolishes that myth. Mary Trump’s ruthless memoir blames their family for creating him: she sees it as her patriotic mission to “take Donald down”, and she does so by showing how derivative and dependent the ultimate self-made man has always been.

   Throughout the book, Mary’s uncle is not President Trump but simply Donald. With casual disrespect, she even deprives him of the definite article deployed by Ivana who always referred to him as “the Donald”.
   Mary’s professional credentials as a psychologist [she has a Ph.D] entitle her to briskly check off what she calls Donald’s “pathologies”, which include narcissism, sociopathy and learning disabilities that may be due to the dozen Diet Cokes he daily siphons into himself. In a startling final condemnation, she charges that his “craven need for ‘revenge’” on opponents makes him, in his nonchalance about coronavirus in New York, responsible for what she calls “mass murder”.
   — Erotomania can be added to the list of his vices.

   Comment
   SEYMOUR ZAK
   July 25, 2020 at 7:00 pm
   As long as Trump sells the Palestinians down the river, we Jews are backing him.

   My advice to Trump: betray the Palestinians and kiss Bibi’s ass, and we Jews will give you America. That’s all you need to do, Donald.

   Play the part of Judas Iscariot and hand over Palestine to Israel, lock, stock and barrel — and you will have your thirty pieces of silver, i.e. the White House.

   https://www.darkmoon.me/2020/scandalmongering-book-by-presidents-niece-outs-uncle-donald-as-worlds-most-dangerous-man/
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=210937

   Taitaa tuo Seymour Zak sanoa totuuden tuossa kommentissaan…?

 21. Truth Hunterille hieman oikaisua yksipuoliseen ideologiaan.
  Trump on todellisuudessa jesuiittakoulun käynyt Rooman näyttelijä ja tanssipoika. Näyttäisi ajavan tehtävänsä mukaan Yhdysvallat sekasortoon ja pohjamutiin.
  Babylon on Rooman peitenimi.
  Rooman valtakunta nousee uudelleen protestanttisen uskonpuhdistuksen sille tekemästä 500-vuotisesta kuolinhaavasta. Ei ihme että ykkösagendana (jesuiittavalan mukaisesti) on ensisijaisesti murskata vanhat protestanttimaat.
  Roomalla on itäinen jalkansa aina arabimaailmassa asti. Tarkatkaa Turkin juonikasta tehtävää lähi-itäisten kansojen tuomisessa eurooppaan. Kansallisvaltioiden sekoitus sekä hajota ja hallitse taktiikka. Tämäkin hyvin valikoidusti vain tietyille euroopan valtioille kohdistettuna.
  Tuhansia vuosia vanha temppu heikentää alistettavat ja orjuutettavat valtiot.
  Inkvisitiot nousevat kuin itsestään. Hieman jalostettuna 1400-vuotisena uutena versiona.

  • No jos nwo-mafia rakentaa uuttaa roomalaista imperiumia niin silloinhan asia voisi olla noinkin.
   Itse en usko että siitä on kyse. Kyllä tämä NWO on ihan Uusi Juttu. Tai uusi painos ainakin. Mutta paljon samaahan siinä toki on. Eihän Rooma koskaan kuole vaikka onkin jo kukoistusvaiheensa elänyt ja muuksi muuttunut.
   Rooman imperium aikoinaan kovaa vastarintaa tehneen Judean valloitti ja vei tarinan mukaan suuren määrän juutalaisia orjiksi Roomaan. Mutta suurin osa maan väestöstä oli W Somabartin mukaan jättänyt jo maan sitä ennen, osa vaeltaen etelään, osa pohjoiseen ja Eurooppaan.
   Jos nyt kosto yhä elää kuten se tuntuu elävän niin nyt tehdään toisinpäin eli tehdään Jerusalemista Uuusi Rooma.
   Eikös se Paavikin jo sinne himoitse?
   Ja Trumppihan tuntuu kovasti tukevan hanketta kun pääsee sitten USAn kenraali-kuvernööriksi jos pysyy hengissä.

 22. @Truth_hunter 26.7.2020 at 23:20
  käänsin vähän suomeksi tuota
  Scandalmongering Book by President’s Niece Outs Uncle Donald as “World’s Most Dangerous Man”
  kirjan artikkelia, jossa Trump arviodaan ’maailman vaarallisimmaksi mieheksi’

  Samoin kuin Amerikka, Trump väittää olevansa ainutlaatuinen, poikkeuksellinen, loistava ’self-made man’. Tämä vieraantuneen veljen tyttärnsä kirja tuhoaa tuon myytin. Mary Trumpin armoton muistelma syyttää heidän perhettään hänen luomisestaan: hän näkee isänmaallisena tehtävänään ”viedä Donald alas”, ja hän tekee niin osoittamalla, kuinka johtava ja riippuvainen ’itsetehty mies’ on aina ollut.

  …. Nykyään häntä tukevat tiukemmat, ovelammät miehet, kuten Vladimir Putin ja senaattori Mitch McConnell, joille hän on helposti manipuloitava nukke.

  Korruptio ja lahjusten otto, kuten olemme täällä havainneet, ovat Trumpin geneettinen perintö.

  Hänen isoisänsä pakeni Saksasta välttääkseen asevelvollisuutta ja teki omaisuuksia bordelleilla Kanadassa. (Jostain luin artikkelin että hän olisi asunut alueella jossa oli paljon Euroopan juutalaisia ja että hän olisi ollut yksi heistä, tutkimisen arvoinen asia! hänen poikkeuksellisen suuren N-yahun Suur-Israel- hankkeen tukemisen takia)
  https://www.history.com/news/trumps-grandparents

  Hänen isänsä oli kiinteistöjen omistaja ja vuokranantaja, joka ’kiinteistökehittäjänä’ keräsi valtion tukia kiinteistöille, joita ei koskaan rakennettu.

  (Tässä on kuva Donald Trumpista vuonna 1975, 29-vuotias, isänsä kanssa Brooklynissa.)

  Donaldin äiti, joka syntyi Skotlannissa, pysyi niin säästäväisenä, että joka viikko hän pukeutui turkikseensa ja ajoi vaaleanpunaista Cadillaciaan ympäri New Yorkin esikaupunkia kerätäkseen pieniä kolikkomääriä kolikkokäyttöisistä pesutuvista rakennuksissa, jotka perhe omisti; hänen säästöpossunsa olivat tyhjiä tölkkejä, joissa oli joskus sianrasvaaa. Hän jäi henkisesti sivuun, ​​huolissaan vaivoistaan, kun taas aviomiehensä katsoi heidän miespuolisia jälkeläisiä pelkästään itsensä jälkeläisiksi syntyneiksi varmistaakseen, että perhe pysyi kiinni hankkimassaan saaliissa.

  Kuinka Donald Trumpista voisi tulla sellaisessa ympäristössä muuta kuin ”pieni, säälittä mies”? Kun hän koskaan ei saanut kiintymystä, hän antaa sen itselleen esiintymis- ja kerskumisorgioissa; hänen valitsemansa elämänkumppanit näyttävät olevan valittu postimyyntiluettelosta.

  Hänen ensimmäisen vaimonsa, Ivanan, Mary summaa ”aina välkkyväksi, ylimieliseksi ja kostonhaluiseksi” sanomalla että hän on ”halukas jakamaan lahjojaan uudelleen”. Ivanan ritualisoitu lahjoittaminen esitetään halveksunnan harjoituksena: eräänä jouluna hän antaa Marian äidille ylellisen käsilaukun, joka sisältää käytetyn Kleenexin. (Ivana kuvassa)

  Melania on pokaali, jonka tehtävänä on täyttää lasitettu erityispaikka näyttelyssä. Melania, joka johtaa Isänpäivä-ateriaa Trump Tornissa, kertoo vain yhden sanan koko illan aikana. Tuo sana, joka ilmaisee parhaimmillaan teoreettisen uteliaisuuden maailmaa kohtaan, on: “Todellako?” (Melania kuvattuna vuonna 1996, kun hän teki alastomia mallivalokuvia Max Magazine -lehdessä ranskalaiselle seksinälkäisille miehille.)

  Koko kirjassa Mary’n setä ei ole presidentti Trump, vaan yksinkertaisesti Donald. Satunnaisella epäkunnioituksella hän jopa riistää häneltä tietyn tavan, jota käytti Ivana, joka kutsui häntä aina ”Donaldiksi”.
  Maryn ammatti valtuudet psykologina [hän on Ph.D] oikeuttavat hänet kuvaamaan tarkkaan, mitä hän kutsuu Donaldin ”patologioiksi”, joihin kuuluvat narsismi, sosiopatia ja oppimisvaikeudet, jotka voivat johtua kymmenestä ruoka-koksista, joita hän päivittäin siemaisee itseensä.
  Hämmästyttävässä lopullisessa tuomiossaan hän syyttää, että hänen ”raukkamainen tarve” kostaa” vastustajilleen tekee hänestä, New Yorkin koronavirustä vähätellessään ”vastuuttoman joukkomurhaajan”.

  Erotomania (seksi-addiktio) voidaan lisätä hänen paheidensa luetteloon.

  Kerran Mar-a-Lagon uima-altaalla Donald inhoaa Mary’a tahrimalla tämän rinnat: ”Pyhää paskaa”, hän huomautti, ”olet pantu pinoon”. Tämä jumalaton setä on kaikki orjuuttava-id, ilman superegoa, jolla hillitä sormia, jotka kutisevat twiittiä, lelua suurella punaisella ydin-painikkeella tai himoa ”tarttua heidän pilluunsa”.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=210937
  https://www.darkmoon.me/2020/scandalmongering-book-by-presidents-niece-outs-uncle-donald-as-worlds-most-dangerous-man/

  • ”Donaldin ”patologioiksi”, joihin kuuluvat narsismi, sosiopatia ja oppimisvaikeudet, jotka voivat johtua kymmenestä ruoka-koksista, joita hän päivittäin siemaisee itseensä….”
   Tuossa tuli virhe joka pitää korjata: kyse on kokiksista (Coca-Cola) joita hän siemaisee ahkerasti…
   Että sellainen tapaus …. vähän erilainen kuva kieltämättä … moni varmaan pitää tätä vain miehen halpamaisena ’panetteluna’… toisaalta voi kysyä olisiko kasinohuijari Adelson muuten miestä maan johtoon sponssannut aikoinaan isolla rahoillaan ellei Maryn tarina ainakin pääosin olisi totta…?
   Siitä vaan asiaa miettimään…

   • Näitä ’trumppilaisia narsisteja’-han iltapäivälehdet ovat täynnä ja niitä meille hehkutetaan oman elämämme tuhoksi.
    Aika vaikea uskoa että USA pelastuisi joutumasta täysin sionistien valtaan.
    SEYMOUR ZAK
    July 25, 2020 at 7:00 pm
    As long as Trump sells the Palestinians down the river, we Jews are backing him.

    My advice to Trump: betray the Palestinians and kiss Bibi’s ass, and we Jews will give you America. That’s all you need to do, Donald.
    Play the part of Judas Iscariot and hand over Palestine to Israel, lock, stock and barrel — and you will have your thirty pieces of silver, i.e. the White House.
    —-
    Taitaa tuo Seymour Zak sanoa totuuden tuossa yllä olevan linkin artikkeliin liittyvässä kommentissaan…?

 23. Trumpin kohtaloon saattaa vaikuttaa Deutsche Bankin venäläisen rahan pesututkinta. Siinä pestyt rahat lainattiin Trumpin Floridan kiinteistöinvestointeihin. Konkurssiliikemiehen sitkeästi panttaamat verotiedot annettiin rikostutkintaan, mutta ei liitovaltion demokraattienemmistöiselle Kongressille.

  • Olisi kiva kun olisi linkkejä mukana ettei tarvitsisi itse penkoa.
   Nouseeko Saksan ja EU:n rooli nyt Trumpin kaadossa ja tehokkaampi sionisti Biden korjaa potin?
   ——–
   Tämä liittyen @Truth_hunter 27.7.2020 at 13:17 kommenttiini
   Maria Farmer Epstein Victim: Rothschilds, Trump, Clintons, Wexner All Involved

   Farmer further stated that Maxwell grew up with the British Royal family, providing photo evidence of the apparent lifelong relationship. “She says to me, my dad was a very powerful man. She had a french passport, English passport, Israeli passport, and an American passport,” Farmer stated about Maxwell and her deceased father Robert Maxwell, himself a suspected agent of British or Israeli intelligence agencies.
   Maria Farmer one of the earliest victims of Epstein claims, Ghislaine Maxwell told her the Rothschilds were the greatest protector of her family and that Donald Trump, the Clintons, and Alan Dershowitz were all involved.
   In the momentous monstrous revelations, Farmer fingered the Rothschilds stating they protect Maxwell.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=211053

 24. On hienoa nähdä että näillä palstoilla keskustellaan sivistyneesti ja asiallisesti vaikka ideat ja ajatukset hyvin erilaisiakin. Juuri erilaisten näkemysten vilpitön ja asiallinen tutkiminen edesauttaa asioiden oppimista ja käsittämisen laajentumista. Kukaan ei tunnu päässeen ihan maaliin tällä oppimatkalla.
  Yleensä suomessa vallitsee vain yksi sallittu mielipide-ilmasto ja marxilais-liberaali mielipidesensuuri ja se ei ole todellakaan tämän kansan edun mukainen.
  Onko enemmän kivitettyä miestä mediassa kuin vaikkapa Paavo Väyrynen vaikka hän on vuosien varrella nostanut aiheellisiakin asioita tapetille ja näin jälkiviisaanakin voidaan monessa kohdin todeta Paavon olleen oikeassa ja kansamme edun mukaisella asialla.
  Juudakset taas on nostettu median lellikeiksi ja sitä kautta äänestäjien suosioon. Ajattelisivatpa äänestäjät ihan itse omilla aivoillaan eikä median ohjaamana.
  Itsekin politiikassa mukana olleena tulee tosissaan ähky tälle kaikelle päättävien juudasten maanpetturuudelle ja idiotismille. Tulee ihan ajatus että saakoon kansan äänestävät joukot sitten juuri sitä mitä ovat näiltä juudaksilta tilanneetkin. Ähäskutti vaan itsehän saatte silmät täyteen omaa lääkettänne.

  • ”Ähäskutti vaan itsehän saatte silmät täyteen omaa lääkettänne.”
   Riitelemällä kaikki menee vain solmuun. Hyvin tuot esiin kuinka rakentavaa erimielisyys voi olla kun ei aleta riitelemään vaan kuunnellaan. Silloin tuo oppimispuoli korostuu ja oma maailmankuva avartuu ja sehän on se tärkein pointti koska se avaa uusia toimintaväyliä ja parantaa yhteistyötä.
   Kaikki menestys on kuitenkin siitä kiinni että sen takana on suuri joukko samaan hiilen puhaltavia ja asioita ymmärtäviä ihmisiä joille yhteinen hyvä on tärkeämpi kuin oma hyvä.
   Tuohon ’ähäskutti asenteeseen’ joka pettymystä aina helposti seuraa liittyy vain aina se vaara että siinä joutuu itsekin tahtomattaan kärsimään kun maata johtaa väki joka ei ansaitsisi olla johdossa. Siksi pitäisi jokaisen yrittää olla mukana eikä jäädä rannalle vain seuraamaan kuinka tyhmyrit tekevät vääriä valintoja joista sitten saa itsekin kärsiä. Kun ihmiset saavat oikeaa tietoa ja heitä arvostetaan ketjun yhtenä linkkinä niin kyllä he pääosin ovat kiinnostuneita ja halukkaita ottamaan vastuuta kansan yhteisistä asioista. Sivuun jääminen merkitsee aina muiden armoille jäämistä.
   Kansanäänestyksillä voitaisiin aktivoida kansan mukana oloa päätöksenteossa mutta eu- ja nato-eliitti ei sitä halua koska se haluaa johtaa maata vain omien etujensa pohjalta. Ne pitäisi saada käyttöön mahdollisimman pian.

 25. The Bankers’ Blood Money: Secession and Invasion
  PAUL CRAIG ROBERTS • JULY 29, 2020
  Amerikan sisällissotaa ei todennäköisesti olisi käyty ellei sitä olisi etukäteen suunniteltu ja valmisteltu sionisti-pankkirien toimesta heidän valtansa varmistamiseksi
  “The American Civil War likewise would not have happened if it had not been planned and fomented.”

  Graham says that bankers, principally Rothschilds and Morgans, wanted a massive war that would greatly expand US national debt. By acquiring this debt and having legislation passed that would designate the debt as reserves for the issuance of money and credit, the banks would be able to use their power to expand or contract the supply of money and credit to control government and rule the country. As the quote attributed to Mayer Amschel Rothschild puts it, “Give me control of a nation’s money and I care not who makes it’s laws.” Graham concludes that “the most important consequence of the American civil war was loss of the monetary independence of the United States. And that, as a practical matter, was also loss of political independence behind a facade of ‘freedom’ and ‘democracy.’”
  ”Myöskään Yhdysvaltojen sisällissota ei olisi tapahtunut, jos sitä ei olisi suunniteltu ja tukahdutettu.”

  Graham sanoo, että pankkiirit, pääasiassa Rothschilds ja Morgans, halusivat massiivisen sodan, joka laajentaisi huomattavasti Yhdysvaltain kansallista velkaa. Hankkimalla tämän velan ja antamalla lain, joka määrittelee velan varantoiksi rahan ja luoton myöntämiselle, pankit voisivat käyttää valtaansa laajentaakseen tai tehdäkseen sopimuksia rahan ja luoton tarjonnasta hallitakseen maata.
  Kuten Mayer Amschel Rothschildille annetussa lainauksessa sanotaan: ”Anna minun hallita kansakunnan rahaa, en välitä siitä, kuka tekee sen lait.” Graham toteaa, että ”Amerikan sisällissodan tärkein seuraus oli Yhdysvaltojen rahallisen riippumattomuuden menetys. Ja se käytännössä oli myös poliittisen riippumattomuuden menetys ”vapauden” ja ”demokratian” julkisivun takana. ”

  Juuri näin on käynyt meillekin EU:n myötä. Omat sionistimme ovat hoitaneet homman ’rotta-bangstereiden’ piikkiin.

  https://www.unz.com/proberts/the-bankers-blood-money-secession-and-invasion/

 26. Ellen väärin muista, Paavo oli ahkerasti käännyttämässä Kepun kenttää EU:n, jota silloin taidettiin kutsua häveliäästi Euroopan liitoksi, taakse. Toki hän halusi paremman sopimuksen ja vastusti ankarasti syntynyttä nevottelutulosta. Joka tapauksessa ilman Paavon käännytystyötä vastustus Kepussa olisi ollut niin voimakasta, ettei liittymissopimusta ainakaan silloin olisi saatu aikaiseksi.

  Pahempaa demokratian kannalta oli tietenkin se valtava vyörytys ja manipulointi (kärjessä ”riippumaton” Hesari), jolla kansaa käännytettiin liittymisen taakse. Pian selvisi, että meitä olisi huijattu lupaamalla oman rahan säilymistä ym. Rivikansalaisena joutui vain ihmettelemään, voiko Suomen kaltaisessa pohjoismaassa tällaista tapahtua. No, pahemmaksi on vain mennyt eikä kansanvallasta ole enää pitkään aikaan voinut puhua.

  • Tuo on iso miinus Paavolle ja luulen että hän tänään katuu sitä. Hän oli ehkä vain idealistinen … kyvytön näkemään koko EU- huijauksen syvyyttä ja mikä taho sen taustalla hääräsi
   Paras tapa työstää tuo mahdollinen syyllisyys olisi ottaa nyt ohjat käteen ja aloittaa työ maan irrottamiseksi EU:sta … kuten olen yllä esittänyt.
   Paavo kuitenkin oman arvioni mukaan olisi siihen yksi parhaista ja muita saakin hakemalla hakea eikä silti löydy oikein ketään mikä sekin kertoo kuinka murheellinen maamme tilanne on.

 27. Kuten Paavo itse sanoo: ”Paneutuminen Richard Coudenhove-Kalergin filosofisiin ja yhteiskunnallisiin ajatuksiin on ollut minulle hyvin mieluisa tehtävä ennen muuta sen vuoksi, että koen ne itselleni läheisiksi.” (Paneurooppa ja uusidealismi s.12, jatkossa lyhenne PJU)

  ”Koska kaikki Euroopan liberaalit ovat yhtenäisen Euroopan puolesta

  Väyrysen kirjassa sivulla 92-93)

  Myös uskonnot yhdistyvät, kulttuurit ja kansat yhdistyvät. Tätä Väyrynen pohtii luvussa ”Richard Coudenhove-Kalergin ajatukset saattaisivat yhdistää uskontoja, kulttuureja ja kansoja” (PJU, 32)

  (ja myös rodut yhdistyvät:

  ”Tulevaisuuden ihmiset ovat sekarotuisia (mongrel) ja tämän päivän rodut ja yhteiskuntaluokat tulevat katoamaan. Tuleva euraasialais-negroidinen rotu

  Lähde : https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/tuulakomsi/257799-paavo-pohjantahti-ja-haaveet-liittovaltiosta-maailmanhallituksesta/

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here