Suomen poliittinen ja taloudellinen nykytila ei ole tipahtanut äkillisesti syliimme jostain mystisestä paikasta – hämmästyttämään ja kummastuttamaan meitä tavallisia kansalaisia. Hieman yli 30 vuoden aikana maassamme on tapahtunut poliittinen kehitys, jonka seurauksena vasemmistopuolueet ovat etääntyneet aatteellisesta taustastaan – ja yleinen poliittinen ilmapiiri on vahvasti oikeistolaistunut.

Joistain selvästi oikeistolaisista poliittisista ja talouspoliittisista ajatuksista on tullut yleisesti hyväksyttyjä totuuksia, koska vasemmistolta on puuttunut voimaa ja halua niitä kunnolla eritellä. Ilmeisesti tähän on vaikuttanut myös Neuvostoliiton romahdus – jota on laajalti tulkittu vasemmistolaisuuden epäonnistumisena.

Vastaavaa kehitystä on nähty myös muualla maailmassa, mutta Suomessa on tunnistettavissa selviä käännekohtia – joista kehitys on suuntautunut kohti nykyistä, ongelmiin vienyttä asetelmaa.

Näitä käännekohtia on luonnehtinut perinteiselle suomalaiselle kulttuurille ominaiset piirteet. Suomalaisuus arvostaa keskinäistä luottamusta, miehen sanaa – ja rehellisyyttä. Niinpä poliittiset päätöksetkin vahvistetaan mielellään jämerillä kädenpuristuksilla, joilla on aikoinaan siunattu myös Suomi-neidon astuminen uusille ja huterille teille.

Ensimmäinen jämerä kädenpuristus ajoittuu vuoteen 1987, jolloin maahan muodostettiin Harri Holkerin hallitus.

SDP:n ja kokoomuksen liittoutuminen

Holkerin hallituksen muodostamisen taustapiru oli silloinen presidentti Mauno Koivisto, jolla oli sen aikaisen perustuslain mukaan valtiosääntöoikeudellinen oikeus toimilleen. Hallituksen muodostamista edelsi myös Kokoomuksen, Keskustan ja RKP:n välinen ns. kassakaappisopimus, jolla ko. puolueet olivat sopineet puhtaan porvarihallituksen muodostamisesta vaalien jälkeen – minkä toteutumisen Koivisto kuitenkin esti.

Lopputuloksena oli joka tapauksessa se, että kokoomus ja SDP liittoutuivat ensimmäisen kerran maan historiassa rauhan aikana. Tämä liittoutuma katkaisi pitkään harjoitetun punamultakonsensuksen, jonka varassa Suomestakin oli rakennettu hyvinvointiyhteiskuntaa – eli yhteistä kansankotia muiden pohjoismaiden tapaan.

Siitä lähtien hyvinvointiyhteiskuntaa on systemaattisesti rapautettu ns. rakenteellisten muutosten nimissä. Kun portti oli avattu, myös kaikki seuraavat hallitukset ovat kantaneet kortensa kekoon tässä hävitystyössä – epäpyhästä allianssista toiseen.

Itse olen saanut vaikutelman, että oikeastaan vain Anneli Jäätteenmäen hallituksella oli jonkinlaista pyrkimystä irtautua tästä uudesta päälinjasta, mutta sitähän ei ennätetty nähdä, koska Jäätteenmäki joutui eroamaan hieman erikoisten vaiheiden jälkeen.

Kun SDP liittoutui oikeiston kanssa hyläten aatteellisen pohjansa, se myös hylkäsi omien jäsentensä mielipiteet. Pertti Paasio kertoi Ylen Itse asiasta kuultuna -ohjelmassa, että ennen Holkerin hallitukseen menoa järjestetyssä demarien jäsenäänestyksessä, valtaosa oli vastustanut liittoutumista kokoomuksen kanssa. Oikeistodemarien kaappaama puolue ei kuitenkaan enää välittänyt jäsenten mielipiteistä.

Tämä vasemmiston ja oikeiston epäpyhä liittoutuminen loi pohjaa myös uusille jämerille kädenpuristuksille.

Työnantajien ja ay-pamppujen jämerä kädenpuristus

Seuraava jämerä kädenpuristus liittyy Suomen taloushistorian typerimpään ja idioottimaisimpaan ratkaisuun – eli liittymiseen euroalueeseen. Siihen liittyvää yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy tästä aiemmasta Vastavalkeassa julkaistusta artikkelistani: Euron kuolemansuudelma Suomelle – ja EU:lle.

Tässä yhteydessä voisi kuitenkin nostaa esiin vielä yhden euroon liittyvän seikan, nimittäin tämän 750 miljardin ns. elvytyspaketin. Sitähän on perusteltu Suomen vientimahdollisuuksien paranemisella EU:n alueelle. Mutta koska Suomi liittyi euroalueeseen yliarvostetulla kurssilla, niin Suomi häviää siitäkin syystä esim. Ruotsille EU:n alueelle suuntautuvassa viennissä – sillä yliarvostettu valuutta vei pysyvästi kilpailukyvyn.

Lisäksi, vaikka Suomi olisi jäänyt euroalueen ulkopuolelle, kuuluisimme silti EU:n vapaakauppa-alueeseen – joten tulliesteitäkään ei olisi viennille. Kelluvan valuutan ansiosta Suomi nauttisi samoista vientieduista, joista Ruotsi on nauttinut kohta 20 vuotta.

Vaikka jotkut pääomapiireistä vastustivat euroa – sisäiset devalvaatiot eivät saaneet sieltä täysin yksimielistä tukea – niin lienee selvää että kulissien takana myös työnantajat ja ay-pamput puristivat kättä. Tässä kädenpuristuksessa euroon hurahtaneet ay-johtajat lupailivat ay-liikkeen joustavan tarvittaessa palkkavaatimuksistaan.

He siis sitoutuivat sisäisiin devalvaatioihin, vaikka ne merkitsivät maan talouden ja koko yhteiskunnan upottamista entistä syvempiin ongelmiin – ja työväestön köyhdyttämistä pääomatulojen kasvattamiseksi.

Työväenpuolueet olivat liittoutuneet aikaisemmin oikeiston kanssa poliittisella tasolla – nyt epäpyhä liitto laajeni myös ay-toiminnan alueelle.

Vihreät ja vasemmisto: punavihreä kädenpuristus?

Kun vihreä liike syntyi, siihen sisältyi monenlaisia kriittisiä näkemyksiä. Tämä jonkinlainen yleiskriittisyys puhutteli myös vasemmistolaisia – ja loi pohjaa vihreiden ja vasemmiston kädenpuristukselle. Liikkeen kasvaessa sille kehittyi kuitenkin oma ideologinen perustansa, joka vei sen kauas työväenliikkeen aatemaailmasta.

Tätä muutosta ei ole juurikaan vasemmiston taholta huomioitu – ja vaikka vihreiden politiikka edustaa käytännössä uusliberalismia – niin silti vihreä liike nähdään edelleen sopivana kumppanina. Siitäkin huolimatta että EU:n uusliberaali oikeisto on omaksunut vihreän liikkeen tavoitteita osaksi poliittista ohjelmaansa.

Tahtoen tai tahtomattaan vihreä politiikka on muodostunut keinoksi avata valtioiden rahahanat pääomapiireille, myös taloudellisesti mielettömiin hankkeisiin. Koska valtiot tukevat pääomaa vastikkeettomasti, yritysmaailman ei tarvitse enää pelätä hankkeisiinsa liittyviä taloudellisia riskejä. Viime kädessä riskit kaatuvat aina valtioiden niskaan, eikä hyvinvointiyhteiskuntaan ole enää varaa – koska suuri osa yhteisestä varallisuudesta kuluu tehottoman talouden tappioiden peittämiseen.

Tästä seuraa jatkuvia leikkauksia ja julkisen sektorin supistuksia – mikä on aina ollut oikeiston tavoitteena. Näin oikeisto ja vihreä liike ovat mutkan kautta löytäneet toisensa. Käytännössä tämä on näkynyt esim. Itävallassa ja Saksan Baijerissa, joissa vihreät ovat muodostaneet koalitiohallitukset kovien oikeistovoimien kanssa.

Vihreiden taustalta löytyy myös kaikkea ohjaava ideologia, joka sulkee silmänsä yhteiskunnallisilta ristiriidoilta. Perusristiriidaksi nähdään ihmisen ja luonnon välinen konflikti, jossa luonto nähdään itsessään hyvänä – ja luonnon hyväksikäyttö on pahaa ja estettävää toimintaa. Ajatus on pohjimmiltaan ihmisvihamielinen, ja synnyttää työttömyyttä sekä kaikenlaista kurjuutta – estäessään järkevän taloudellisen kehityksen.

Punavihreän kädenpuristuksen myötä on kadotettu ymmärrys yhteiskunnan keskeisistä perusongelmista. Tilalle on noussut biologiseen reduktionismiin nojaava identiteettipolitiikka, jossa yhteiskunnan luokkarakenteiden luomat ristiriidat ja sosiaaliset ongelmat on korvattu erilaisten biologisten ominaisuuksien, kuten ihonväri tai sukupuoli, välisillä kuvitteellisilla eturistiriidoilla.

Ihmisten biologiset ominaisuudet ovat muuttumattomia – syntymässä saatuja ominaisuuksia – joten identiteettipolitiikka on ilmastopolitiikan ohella yhtä pään seinään hakkaamista. Siinä missä ilmastopolitiikka uskottelee meille, että ihmiskunta voisi kontrolloida luonnonvoimien hallitsemia ilmiötä; identiteettipolitiikka väittää että ihmisen synnynnäiset ominaisuudet eivät määritä häntä.

Lopuksi

Kuvasin edellä muutamia niistä suomalaisen politiikan käännekohdista, jotka ovat johtaneet nykytilanteeseen. Meillä tavallisilla kansalaisilla ei tunnu enää olevan sananvaltaa omassa maassamme. Keskeistä tämän harjoitetun politiikan ymmärtämiselle on kuitenkin huomata, että muutokset ovat tapahtuneet maassa sisäsyntyisesti. Ne ovat syntyneet oman yhteiskuntamme sisäisinä kehitysprosesseina, joista me itse olemme myös vastuussa.

Politiikalla on toki omat kansainväliset ulottuvuutensa ja suurvaltojen eturistiriidat vaikuttavat vahvasti myös Suomessa. Mutta pienen maan osalta poliittinen taito on ennenkaikkea näiden voimien välissä luovimista, maamme kokonaisetu huomioon ottaen. Nyt on antauduttu ehdoitta kasvottomalle globaalille pääomalle – ja kasvavassa määrin näyttää siltä että meille ei jää muuta kuin luu käteen.

EU:n jäsenvaltioiden verovarat saadaan pääosin Euroopan kansalaisten tuloveroista – ja mikäli EU:n liittovaltiokehitys jatkuu – niin EU voi keräämillään verovaroilla maksattaa kansalaisilla ottamansa 750 miljardin euron velan. Jämerät kädenpuristukset ovatkin vieneet Suomen jatkuvasti pahenevaan velkaorjuuteen, samalla kun luvattu hyvinvointi kapenee – hyvinvointiyhteiskunnan murentuessa pala palalta.

35 KOMMENTTIA

 1. Hyvää asiaa. Ja hienoa kun Vastavalkea taas toimii. Toivottavasti saamme lisää uusia kirjoituksia ja pääsemme vaihtamaan ajatuksia oman maamme ja maailman menosta.
  ”… kehitys, jonka seurauksena vasemmistopuolueet ovat etääntyneet aatteellisesta taustastaan – ja yleinen poliittinen ilmapiiri on vahvasti oikeistolaistunut.”
  Vasemmisto on todella oikeistolaistunut sikäli ettei se kanna enää vastuuta yhteiskunnasta kokonaisuutena vaan on luovuttanut tai siirtänyt sen kallista velkarahaa auliisti jakaville yksityispankeille mikä tarkoittaa käytännössä sitä että kaikki vastuu kaatuu lopulta veronmaksajien harteille sillä velkaraha on maksettava takaisin. Kyse on vastuun paosta tai itsensä pettämisestä jos muuta kuvittelee.

  ”Keskeistä tämän harjoitetun politiikan ymmärtämiselle on kuitenkin huomata, että muutokset ovat tapahtuneet maassa sisäsyntyisesti. Ne ovat syntyneet oman yhteiskuntamme sisäisinä kehitysprosesseina, joista me itse olemme myös vastuussa.”
  Tuo ’me itse’ tarkoittaa pientä osaa tai ainakin vähemmistöä kansasta. Voi hyvin sanoa että vastuun kehityksestä kantaa etupäässä aina kansaa johtava eliitti eikä koko kansa joka ei pääse haluamallaan tavalla vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin kun kansan hajottava ja eri ryhmiin jakava ja kansanäänestykset torjuva edustuksellinen demokratia sen estää. Siksi syntyy päätöksiä joita kansan enemmistö ei allekirjoita.
  Oma näkemykseni on että juuri siksi olemme nyt tässä pahenevassa velkaorjuudessa missä olemme ja tämän tosiasian voi myös sanoa niin että olemme nyt juuri siinä tilassa mitä maata johtava poliittis-taloudellinen eliitti, mutta ei kansa, on halunnutkin.

 2. Nyt on aika kokoomuksessa irroittaa käsi kättelystä ,jossa ovat yltiömäisen globalisaation kanssa kulkeneet kohti tuhon määränpäätä.Eli on tullut aika palata agendalle:koti,uskonto ja isänmaa vs. Eu,Nato,Bryssel,mää ja mun pari kaveria sekä meidän selfiet.

  • Oman ymmärrykseni mukaan Perussuomalainen puolue korvaa jo kauan sitten uus- ja arvoliberalismille menetetyn Kokoomuksen. Arvokonservatiivisilla talousoikeistolaisilla on sentään joku puolue, jota voivat äänestää. Sen sijaan arvokonservatiivisille keskusta-vasemmistolaisille ts. punamullan ystäville ei ole tarjolla mitään vaihtoehtoa. PS pyrkii miellyttämään myös näitä äänestäjiä, mutta jakolinja kovan talousoikeistolaisuuden ja maltillisen vasemmistolaisuuden sosiaaliteemoineen välillä on lian jyrkkä mahtumaan yhden puolueen sisälle. Tosin muutkin puolueet ovat yrittäneet tätä temppua huonoin tuloksin ja siten, että äänestäjille on luvattu sosiaalisia teemoja ja kulisseissa toteutettu uusliberaalia oikeistolaisuutta. Tarvittaisiin uusliberalismista irrotettu Kepu (Väyrynen) tai SDP. Myös radikaalimmat vaihtoehdot Suomen itsenäisyyden palauttamiseksi kelpaavat itselleni taktisena ratkaisuna. Vanhojen puolueiden ympäripyöreys ja petturuus on jo liian monta kertaa nähty.

 3. Kiitos hyvistä ajatuksista, mutta ne pitäisi esittää selkeämmin. Enemmän tekstiä terävöittäen se ei herättäisi liikaa tunnetta, tässä nyt halutaan vain vahvistaa nykypolitiikan vastaisuutta.
  Kannattaa lukea Matti Virenin kirjoitus Paluu menneeseen Oikeamediasta, jossa pitkäkin ajanjakso on hyvin selkeästi kerrottu. Virenin teksti on asiaa ja niin on Timo Vihavaisen tekstikin Paluumatkalla, kun siinä remahtavalla huumorilla höystettynä kuvataan länsimaisen kulttuurin muuttumista.

  • Nyt en ymmärrä yhtään mistä kirjoitat. Ymmärrätkö itsekään?
   Tuomo Liias kirjoittaa aivan eri asiasta kuin buffaamasi M.Viren ja T.Vihavainen, vertailu ontuu jo siinäkin suhteessa.
   Luin kummatkin ja olihan niissä omat ansionsa, samoin myös virheensä.
   Enempää kirjoituksia arvioimatta, Tuomo Liiaksen teksti oli kaiken kaikkiaan ytimekäs ja hyvä.

 4. Mitä leikkauksia ja rakennemuutoksia on tehty ja miten julkista sektoria on supistettu?

  He siis sitoutuivat sisäisiin devalvaatioihin, vaikka ne merkitsivät maan talouden ja koko yhteiskunnan upottamista entistä syvempiin ongelmiin – ja työväestön köyhdyttämistä pääomatulojen kasvattamiseksi.

  Tämä(kin) on kyllä puppua. Suomessa talous ei ole kasvanut 10 vuoteen, mutta silti palkkoja on korotettu (palkat nousivat edellisten lamojen aikana).

  Ja julkinen sektori on palkkajohtaja. Kuinka tervettä eli yksityisen sektorin toimintakykyä edistävää tämä on?

 5. Matti Virenhän on niitä harvoja, jotka ovat puhuneet leikkauksien tarpeesta ja on kritisoinut yleistä väitettä, että leikkauksia olisi tehty.

  ”Suomessa on OECD:n vertailussa maailman (toiseksi) suurin julkinen sektori (ero Ranskaan on hiuksen hieno)” – Matti Viren

  Tämän tutkimuksen mukaan Suomi on pahin (!) julkisessa kulutuksessa:

  https://goldswitzerland.com/socialism-a-guaranteed-route-to-hyperinflation/

  pelkkä graafi:
  https://i2.wp.com/goldswitzerland.com/wp-content/uploads/2018/03/government_spending-650×465.png?resize=650%2C465&ssl=1

  Mitä tulee tämän artikkelin kirjoittajan väitteeseen, että vasemmisto olisi oikeistolaistunut niin asia on ihan päinvastoin.
  Kokoomushan pääsi valtaan nimenomaan sosiaalidemokraattisilla teemoilla.

  Ja sitä se totisesti harjoitti:

  https://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?threadID=242954&tstart=0

  Suomessa kaikki puolueet harjoittavat sosiaalidemokraattista politiikkaa, myös perussuomalaiset jotka eivät todellakaan ole purkamassa esimerkiksi työmarkkinasääntelyä eli työehtosopimusten yleissitovuutta tai muutenkaan kyseenalaista ay-liikkeen tuhoja aiheuttavaa erityisasemaa eli kartellia.

  • ”Mitä tulee tämän artikkelin kirjoittajan väitteeseen, että vasemmisto olisi oikeistolaistunut niin asia on ihan päinvastoin.
   Kokoomushan pääsi valtaan nimenomaan sosiaalidemokraattisilla teemoilla.”

   Vasemmisto on kiistatta oikeistolaistunut koska se ei enää toimi yhteisen hyvän tai koko kansan parasta ajaen vaan yhdessä oikeiston kanssa valkaorjuuttaa maan ja sen kansalaiset. Kokoomus taas vain huijasi äänestäjiä lupauksilla joita se ei koskaan yleensä pidä.
   Kuvitteletko ettei tätä velkaa joudu maksamaan se jolla on siihen vähiten varaa vaan isotuloinen ja rikkauksissaan kylpevä eliitti sen maksaa ja kuten alla sanon että ”ne joille luoja on antanut enemmän näkevät sen etuoikeutena joka velvoittaa toimimaan ’yhteisen hyvän’ (koko oman kansakunnan…) parhaaksi.?

 6. Nimimerkki Jonsse kirjoittaa täällä https://vastavalkea.fi/2020/08/02/gaddafi-koronavirus-ja-globaali-eliitti/#comment-108249 mm. näin:
  ”Jos tarkkailee laitavasemmistolaisten ihmisten elämää ja elämäntapaa, niin se on useimmiten parasiittimainen. He ovat itse kykenemättömiä luomaan tai tuottamaan mitään joko ajattelun, taiteellisen prosessin tai ahkeran puurtamisen kautta. Laaja-alaista luovuutta ja ahkeruutta vaativa yksityisyrittelijäisyys on heille erityisen vierasta. Sen sijaan he ovat mestareita luomaan erilaisia poliittisia hallintorakenteita, jotka imevät itselleen luovien ihmisten työn tulokset ulos verorahan tai lupamaksujen muodossa tai…”

  Tuo ’parasiittimainen elämäntapa’ voi toki olla opittua avuttomuutta ja kyvyttömyyttä jonka syyt ovat oman persoonan rakenteissa … ja useimmiten se sitä ehkä onkin. Ihminen on luonnostaan mielihyvää tavoitteleva olento ja monilla tuo mielihyvän tarve on jo synnynnäisesti varsin vahva ja kun se pääsee ohjaksiin niin mielihyvästä tulee koko elämää hallitseva ja johtava periaate. Ja mitä helpompi on karttaa ponnistelua ja vastuun ottoa ja olla laiska ja mukavuudenhaluinen parasiitti sitä helpommin näin käy eli elämäntilanteella on tässä oma merkityksensä.
  Mutta osalla kyvyttömyys vastuun ottoon omasta elämästä perustuu tekijöihin joihin ei itse voi vaikuttaa kun luonto on antanut huonot eväät elämälle. Silloin siitä ei voi syyttää kyseistä henkilöä. Hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin olla muiden armoilla mikä on eri asia kuin ’mukava loisiminen’.

  Oman ryhmänsä parasiiteista muodostavat ne jotka käyttävät muita hyväkseen vain siksi että hyötyvät heistä. He eivät ajattele muita kuin itseään ja muut ovat olemassa vain heitä varten. He syyttävät aina muita vain laiskuudesta ja kateudesta kun ne yrittävät puolustaa oikeudenmukaisuutta tai heikentää heidän parasiittimaisen ja muita riistävän elämäntapansa moraalia (esim. koroilla ja muiden tekemän työn voitoilla elämistä) joka antaa heille luvan ottaa kaiken mikä on otettavissa. He ovat yleensä sitä toisilleen kättälyövää poliittis-taloudellista eliittiä (mafiaa) joka meitä ja maailmaa johtaa. Heille darwinismi on kaiken perusta ja elämä ikuista viidakossa oloa. Mitä enemmän on valtaa ja mammonaa sitä mahtavampi on olo.

  Sivistykseen, jonka läntinen sivilisaatio on unohtamassa (tai jonka ulkopuolinen ja tuhon voimien hallitsema taho haluaa hävittää), kuuluu että ihminen oppii ymmärtämään sen biologisen epätasa-arvon joka kuuluu elämään ja elämään sovussa sen kanssa siten että ne joille luoja on antanut enemmän näkevät sen etuoikeutena joka velvoittaa toimimaan ’yhteisen hyvän’ (koko oman kansakunnan tai koko maailman) parhaaksi.

  • Oikeistolaiset populistit mielellään viljelevät tuota parasiitti-vertauskuvaa, kun puhuvat laiskoista työläisistä tai työttömistä, jotka eivät viitsi mennä töihin. Sitä ovat käyttäneet myös vasemmistolaiset tai juutalaiseliittiä vastustavat tahot koroilla ja keinottelulla elävästä luokasta. Siksipä sanaa tulisi käyttää varoen. Itselleni ajatus paratismista tuli kuitenkin mieleen, kun olen seurannut eri maiden korona-tilannetta ja ihmisten suhtautumista sulkutiloihin niissä. Näyttäisi siltä, että vasemmistolaiset ovat erittäin halukkaita sulkemaan itsensä ja muut kotiaresteihin. Nämä eivät tunnu heitä häiritsevän. Tästä täytyy vetää se johtopäätös, ettei vasemmiston kannattajilla ole juurikaan omaehtoista tuottavaa tai luovaa elämää, vaan he mielellään vetäytyvät passiivisuuteen. Sen sijaan oikeisto haluaisi kiihkeästi palata tuottavaan elämään. Lasken tuottavaan elämään myös mielekkäät harrastukset tai vapaaehtoistyön. En arvio ”tuotantoa” tiukan rahakeskeisesti kuten oikeistolaiset yleensä ja Suomessa erityisesti. Kulttuuri- ja sivistystyön halveksunta on suomalaiselle pikkuporvaris-oikeistolle tunnusomaista.

   Työkyvyttömät eivät ole parasiitteja eivätkä aina työhaluttomatkaan. Meidän työmarkkinoidemme kysyntäkirjo on ihmisten motivaatioiden ja lahjakkuuksien kannalta erittäin kapea. Tarjolla on vain virastojen ja korporaatioiden stantardoitujen prosessien robottimaista suorittamista. Myös pienyritykset suorittavat alihankintaa, joka on vain osa pitkälle standardoitua tuotantoketjua. Standardeja ja käytäntöjä tosin muutetaan, kehitetään ja ”uudistetaan” jatkuvasti, mutta asetelma ja hierarkian luonne pysyy samana. Näillä tuotantoketjuilla rikastutetaan vain kasvotonta omistavaa luokkaa tai paisutetaan julkispuolen hirmuhallintoa, joka yhdessä korporaatioiden ja jättiyritysten kanssa lopulta määrää kaikesta suomalaisessa elämänmuodossa.

 7. ”ja yleinen poliittinen ilmapiiri on vahvasti oikeistolaistunut…..

  No, ei helvetissä ole! Vallalla on selkeästi vihervasemmistolainen, koko maailmaa halaava NWO-paskaa tukeva mädätyspolitiikka.
  Täytyy olla sokea, jos tuota ei näe!

  • ”Täytyy olla sokea, jos tuota ei näe!”
   Nyt taidat olla itse sokea sillä tuolla kuvaamallasi mädätyspolitiikalla ei ole MITÄÄN tekemistä demokraattisen (kansanvaltaisen) sosialismin kanssa joka pitäisi olla vasemmiston heiniä ja sen toimintaa ohjaava malli. Et taida olla perillä mitä se tarkoittaa käytännössä.
   Johan Georg Orwell näki sen ainoana poliittisena keinona voittaa tämä nykyinen vasemmiston ’oikeistolaistumisen’ (velkaorjaksi taipuminen vaikka miljonäärejä ja rahaa on paljon maassa) avulla tapahtuva oikeisto-eliitin vetäytyminen kaikesta yhteisestä vastuusta yhteiskunnan rakentamisessa ja koossa pitämisessä ja vallan totalitaarinen keskittäminen täysin pankkiiri- ja korporaatiomafiaa kumartaville poliitikoille joista on tullut sen globaalia kommunismia rakentavia renkejä.
   Ei tästä vallitse mitään erimielisyyttä niissä asiantuntija piireissä joissa ollaan syvemmin perillä asioista.

 8. ”demokraattisen (kansanvaltaisen) sosialismin”…puhutko esim. nykyisestä SDP:stä, joka edustaa ainakin omasta mielestään tuota edellä kuvattua?
  SDP on juurikin yksi pahimmista mädättäjäpuolueista, ja valitettavasti juuri nämä sosialistit ovat NWO-hankkeen kanssa olleet aina naimisissa!
  Ilman tuota mainitsemaasi ”oikeisto-eliittiä”ja pankkeja , tässäkään maassa ei olisi yhtäkään suurta tehdasta/yritystä, joka työllistää tuhansittain ihmisiä. Väitteesi sen vetäytymisestä kaikesta yhteiskunnallisesta vastuusta, on paikkansa pitämätön!

  Valtaa näillä on kyllä pirusti, mutta se on huolista pienin, kun katsotaan mikä helvetti edessäpäin odottaa…

  • En tarkoita SDP:tä enkä mitään muutakaan vallassa olevaa puoluetta jotka kaikki ovat puolueliitin työvälineitä ja vain yhden kansanosan äänitorvia ja edunajajia joilla ei ole kansan enemmistön tukea.
   Viittaan kommenttiini Truth_hunter 28.9.2020 at 23:07
   Minulle demokraattinen sosialismi tarkoittaa sitä että kansa valitsee sosialismin (aatesuunta, joka pyrkii luomaan tuotantovälineiden yhteisomistukseen perustuvan yhteiskuntajärjestyksen) ja sitten omin voimin kontrolloi että sitä toteutetaan järkevästi ja kansan tahdon mukaan sen valitsemien elimien avulla. Nythän esim. eduskunta on puhtaasti puoluevallan käsissä eikä kansalla ole mahdollisuutta vaikuttaa päätöksiin.
   https://www.ktpkom.fi/opintoaineisto/ktpn-paasihteeri-tomi-makinen-mita-ovat-sosialismi-ja-kommunismi/
   Sosialismi on taloudellinen järjestelmä jossa tuotantolaitokset, pankit, voimalat, rautatiet ja muu infrastruktuuri, viljelysmaa, luonnonvarat yms. ovat yhteisessä omistuksessa ja palvelevat yhteiskuntaa. Ne eivät ole yksittäisten kapitalistien voitontavoittelun kohteena vaan kuuluvat kaikille.
   Sosialismiin kuuluu myös oleellisesti ajatus talouden suunnitelmallisuudesta siten, että se palvelee ihmistä ja ihmisten tarpeita eikä voitontavoittelua.

   Marxilaisessa teoriassa sosialismi ei ole pelkästään yhteiskunnallinen järjestelmä itsessään, vaan myös siirtymävaihe kommunismiin, eli yhteiskuntaan jossa luokkaerot ja samalla luokkataistelu ihmisten välillä katoavat lopullisesti.

   • ”Eli, kommunismilla tarkoitetaan useimmiten juuri marxilaista kommunismia, joka taas on sosialismin tunnetuin muoto…

    Same shit, just a different package!

    Ongelma sosialismin kanssa on, että se ei ole toiminut viimeiseen sataan vuoteen vielä missään. Näin on todennut myös suuresti ihailemasi Putler!

    Kansallissosialistinen Natsi-Saksa oli lähimpänä sen käytännössä toimivuutta, mutta hinta millä ”talousihme” toteutettiin oli inhimillisesti helvetin kova.

    Natsi-Saksa ei todellisuudessa edes ollut mikään sosialistinen valtio, vaan tuo ”sosialismi” oli tarkoitettu lähinnä tavallista kansaa varten, Natsi-eliitin eläessä aivan omaa elämäänsä, kuten myös edesmenneessä Neukkulassa puolue-eliitti teki!

    Ero sosialismin ja kapitalismin välillä on, että kapitalismi käytännössä toimii, on toiminut jo helvetin kauan.
    Valitettavasti monet vasemmistohenkiset eivät ymmärrä, että nykyisin niin usein ja globaalisti toteutettu ”Black box monopoly”, ei ole oikeata, alkuperäistä kapitalismia, vaan todellisuudessa totalitarismia!

    ”All those who believe the ‘privatized totalitarianism’ of Big Tech ‘platform plantations’ are ‘capitalism’ have been brainwashed into servitude by Big Tech’s pretense of capitalism.

    What do you call an economy of monopolies without competition or any regulatory restraints? An economy of monopolies that control both the buying and selling in the markets they control? Monopolies with the power to commit legalized fraud and the profits to buy political influence? Monopolies whose black box algorithms are all-powerful but completely opaque to public scrutiny?

    Call it whatever you want, but it certainly isn’t Capitalism, which requires competition and market transparency to price capital, labor, risk, credit, goods, services, etc.

    Black Box Monopoly is the death of Capitalism as it eliminates competition and market transparency.

    The American economy is now dominated by Big Tech Black Box Monopolies, and thus what we have isn’t a “free market” system (a.k.a. capitalism), it’s the pretense of capitalism, a slick PR cover for the most rapacious form of exploitation.
    The SillyCon Valley model is simple: achieve monopoly power by scaling the network effect and buying up hundreds of potential competitors with stock “printed” out of thin air. Once monopoly is achieved, buyers and sellers are both captive to the Big Tech monopoly: both buyers and sellers of apps, for example, must submit to the profiteering and control of the Big Tech monopoly….

    https://www.technocracy.news/technocracy-monopoly-and-the-pretense-of-capitalism/

    • Marxilainen kommunismi on sosialismin pisimmälle viety muoto. Ja sitä on toteutettu maailmassa vain totalitaarisena eli demokratian vastaisesti. Se ei ole se demokraattinen sosialismi josta puhun ja jota kansa eikä joku tyranni tai puolue ohjaa.
     Sotket nyt nämä kaksi asiaa. Samalla tavalla voidaan puhua absoluuttisesta vapaudesta jossa kaikki on vapaata ja rajoitetusta vapaudesta jossa laki rajoittaa toimintaa.

   • Sosialismi ja kommunismi eivät koskaan toimi ilman pakkoa.

    Ne ovat siis jo lähtökohtaisesti väkivaltaisia ideologeja.

    ’Yhteinen hyvä” onkin silkkaa huijausta.

    • Elämä kehittyneemmässä muodossa ei toimi ilman ’pakkoa’ eli lakia jonka ihmiset itse luovat. Laki pakottaa tiettyihin rajoihin. Monet ja erityisesti sosio- ja psykopaatit kokevat sen kielteisenä koska se rajoittaa heidän vapauttaan. Kuitenkin kokonaisuuden edun mukaista on että on olemassa laki koska muuten päädytään viidakon lakiin ja sivistys tuhoutuu.

     Nykyisin kierretään lakia yhä enemmän tai ei välitetä siitä koska lakia ei valvota tehokkaasti kun valvova elin on korruptoitunut ja siksi maailma ajautuu yhä enemmän nwo- ym. mafioiden omavaltaisen mielivallan ja terrorin alle.
     Nämä mafiat myös tekevät kaikkensa heidän vapauttaan rajoittavan lain kumoamiseksi.

 9. Näinkö on? … Korona pandemia poliittisen ja taloudellisen eliitin kädenpuristuksena… aika ymmärtää mistä on kyse
  ‘The Corona panic is a play. It’s a scam. A swindle. It’s high time we understood that we’re in the midst of a global crime.’

  ##Lääkärit ilmoittavat, että pandemia oli suunniteltu
  Saksassa yli 500 lääkäriin ryhmä “Doctors for Information” antoi järkyttävän lausunnon valtakunnallisessa lehdistötilaisuudessa: (1)

  ”Corona paniikki on näytelmä. Se on huijaus. On korkea aika ymmärtää, että olemme keskellä globaalia rikollisuutta. ’
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=214321
  Masks are incapable of stopping COVID-19 virus particles.
  https://www.henrymakow.com/2020/09/agenda-30-masks-symbolize-enslavement.html

  • ”On korkea aika ymmärtää, että olemme keskellä globaalia rikollisuutta”

   Tuo tosiasia näkyy myös oman maamme KO:n tässä päätöksessä:
   Korkein oikeus: Pohjoinen vastarintaliike on lakkautettava; analyysi
   https://www.magneettimedia.com/korkein-oikeus-pohjoinen-vastarintaliike-on-lakkautettava-analyysi/#comments
   Vastarintaliikkeen sivuilta, sen poliittisesta manifestista voidaan lukea, että järjestön tavoitteita ovat:  
   “Rikolliskapitalistisen maailmanjärjestyksen vastustaminen … kansainvälisen rahanvallan pitäminen Suomen itsenäisyyden vaarallisimpana vihollisena. … Irtaantuminen itsenäisille kansoille vihamielisistä instituutioista, kuten Kansainvälisestä valuuttarahastosta, Maailmanpankista, Euroopan keskuspankista ja EU:sta.
   Vastarintaliike ei kannata mielivaltaista diktatuuria. …  Valtaa jaettaisiin yhteispohjoismaalaiselle parlamentille ja senaatille, minkä lisäksi erityisen tärkeistä laeista päätettäessä sovellettaisiin kansanäänestyksiä. … Kaikki kansalaiset ovat oikeusjärjestelmän silmissä samanarvoisessa asemassa. Kannatamme oikeusvaltiota, jossa julkinen valta suhtautuu objektiivisesti kaikkiin kansalaisiin.”  

   Korkeimman oikeuden linja on täysin mielivaltainen … se pitää kansallismielistä ja isänmaallista maailmankuvaa lainsuojattomana.
   Selvästi voidaan havaita, että Suomessa oikeusjärjestelmä palvelee  ylikansallisten instituutioiden ”sanelemaa yleistä etua”, jonka virallinen Suomi on asettanut Suomen ja sen kansalaisten edun yläpuolelle. 

   Osa linkin artikkelin eräästä kommentista:
   ”Tuomioistuin on tällaisissa tapauksissa vain kulissi, jonka tosi­asiallinen tarkoitus on vain katkaista vastuu­ketju; estää ketäkään joutumasta vastuuseen päätöksestä. Että valtio ikään kuin on “joutunut tilanteen eteen” ja sen on vain “noudatettava oikeuden päätöstä”.
   Valtio ei voi joutua “tilanteen eteen”, koska valtion tahto on laki. Tästä syystä valtio ei myöskään voi “noudattaa lakia”.
   – Se on niin päin, että laki noudattaa valtion tahtoa.
   – Lain tehtävä ei ole antaa määräyksiä valtiolle siitä miten pitää toimia.
   – Valtio voi milloin tahansa muuttaa mieli­pidettään; kirjoittaa uuden lain mutta
   – sen ei pidä toimia näennäisten kulissien takaa toteut­taakseen kulloisenkin hallinnon haluamia unelma­höttö­päätöksiä.”

   Korkeimman oikeuden linja on kiistatta täysin mielivaltainen ja se heijastaa hyvin sitä tämän Tuomo Liiaksen artikkelin kuvaamaa poliittisen ja taloudellisen eliitin kansan hylkäävää kädenlyöntiä ja siihen liittyvää mielivaltaa … ja voi jopa sanoa tämän itsestään valtion tehneen ja sen oikeudet itselleen ottaneen eliitin sosiopatiaa ellei jopa fasismia.

 10. Kiitos kirjoittajalle muisteluista ajasta jolloin yhteiskuntamme hyvinvoinnin ja kansallisomaisuutemme tuhoaminen oli jo hyvällä alulla, hyvä enemmän täytyisi muistella, sillä tällä nykypolvella ei ole harmaatakaan käsitystä siittä miten eletiin Hyvinvointi Suomessa jossa ei olisi röyhkeinkään työn riistäjä ääneensä kehdannut toivoa tämmöistä pätkätyön orjuuttamaa aikaa mitä nyt elämme.
  Tämän keinottelijoiden ja velaksi elelevien luonnottoman illuusion puoskareita ovat juuri kirjoituksessasi mainitsevat puolueet ja tälle hulluudelle veräjät avasi Mauno Koivisto jonka kannattajana oli myös nykyinen pressa Niinistö.
  Kansalaisilla ei ole ollut sananvaltaa tässä kouhotuksessa, sillä on aivan sama mitä puoluetta äänestät, elikkä todellisuudessa elämme kuin yhden puolueen maassa jossa eduskuntakin on alistettu jonkinlaiseksi komeljanttari kerhoksi jonka tehtävä on noudattaa ulkomailta tuotettuja käskyjä ja hallitus rikkoo Perustuslakiamme samoja ohjeistuksia noudattaen.
  Tämä kaikki juontuu juuri niistä kädenpuristuksista joita herrahissin tungoksesta rynnineet päällepäsmärit ovat niissä ”yötämyödenneuvotteluissaan riidelleet”.
  Huvittavaa on lueskella niistä vasenmisto/vihreiden arvosteluista, sillä todellista vasenmistoa ja vihreää ei tämä sukupolvi ole edustanut, eivätkä ilmeisesti ymmärrä sitä mikä nosti aikoinaan maahamme vasenmiston kannatuksen ja jos vihreistä puhutaan, niin Pentti Linkola oli todellinen sen aatteen mies, eikä hän aatettansa häpäisyt politisoimalla sitä.

 11. Before juxtaposing the U.S. and alternative responses to the corona virus’s economic effects,[1] I would like to step back in time to show how the pandemic has revealed a deep underlying problem. We are seeing the consequences of Western societies painting themselves into a debt corner by their creditor-oriented philosophy of law. Neoliberal anti-government (or more accurately, anti-democratic) ideology has centralized social planning and state power in “the market,” meaning specifically the financial market on Wall Street and in other financial centers.
  … In that respect, the corona virus’s effect has been to help defeat the financial sector’s enemy, governments strong enough to regulate it. The fiscal squeeze resulting from widespread unemployment, business closedowns, rent and tax arrears is being seized upon as a means of dismantling and privatizing government at the federal, state and local levels, at the expense of the citizenry at large.
  ##
  Ennen Yhdysvaltojen ja vaihtoehtoisten vastausten asettamista koronaviruksen taloudellisiin vaikutuksiin [1] haluaisin palata ajassa taaksepäin osoittaakseni, kuinka pandemia on paljastanut syvän taustalla olevan ongelman. Näemme seuraukset siitä, että länsimainen yhteiskunta pistää itsensä ’velkanurkkaan’ luotonantajakeskeisen oikeusfilosofiansa avulla. Neoliberaalinen hallituksen vastainen (tai tarkemmin sanottuna antidemokraattinen) ideologia on keskittänyt sosiaalisen suunnittelun ja valtion vallan ”markkinoille”, mikä tarkoittaa erityisesti Wall Streetin ja muiden finanssikeskusten finanssimarkkinoita.
  Tietysti korona on ollut tärkeä virus näitä hankkeita edistämässä.

 12. ”… jämerät kädenpuristukset…” … tapa tai sinut tapetaan – sitähän se tietää kun eliitit puristelevat toistensa käsiä globaalin kommunismin kiilto silmissä, sanoo HM

  Communist Terror Coming for You

  Within a year of seizing power in Russia in 1917, the Bolsheviks, Lenin established the Cheka, the “political police” of the new communist government. The Cheka was in charge of administering The Red Terror–the unbelievably brutal policy of state-sanctioned murder–terror as a policy goal–by which tens of millions of innocent Russians lost their lives. Here are a baker’s dozen verifiable facts to give you an idea of what it was like in Russia while the Bolsheviks held power:

  Source: Bolshevism: Kill or Be Killed

  A dozen facts about the Bolsheviks everyone should know, but no one does
  Under Bolshevik law, anyone caught putting up a flyer was executed on the spot.
  One of the Bolsheviks’ first laws made anti-Semitism a capital offense.

  The Bolsheviks were explicitly dysgenic, selecting entire professions–the ones deemed to comprise the most intelligent Russians–for liquidation. Russian engineers, Russian university professors, Russian college students, Russian writers, Russian artists, Russian engineers, Russian doctors, Russian lawyers, and, especially, the Christian clergy, were all targeted.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=214550

 13. Tällainen kädenpuristus Kiinassa — maan hiilidioksiidipäästöt vain puolet USAn päästöistä
  China’s Environment Today
  GODFREE ROBERTS • OCTOBER 4, 2020

  ”Only those who are authentic, true and real can fully realize their own nature.

  If they can fully realize their own nature, they can fully realize human nature.

  If they can fully realize human nature, they can fully realize the nature of things.

  If they can fully realize the nature of things, they can take part in the transforming and nourishing process of Heaven and Earth.

  If they can take part in the transforming and nourishing process of Heaven and Earth, they can form a trinity with Heaven and Earth. — Confucius, Doctrine of the Mean.
  ##
  Though more numerous today than ever, the Chinese thrive on land that they have tilled for five thousand years, land that hosts ten percent of world’s plant species and fourteen percent of its wild animals, thanks to their assumption that, since man and Mother Nature are mutually dependent, man must care for his Mother.
  https://www.unz.com/article/chinas-environment-today/

 14. Näyttää siltä että planeetan ja ihmiskunnan tuhoa enteilevät suuria riskiä sisällään pitävät kädenpuristukset koko ajan lisääntyvät eikä tällä tiedemiesten arviolla ole juurikaan merkitystä

  Tiedemiesten arvio: 12 todennäköisintä maailmanlopun syytä
  Filmientekijät, kirjailijat ja media ovat paljon spekuloineet kuinka elämä tällä planeetalla loppuu. Nyt tiedemiehet ovat tehneet ensimmäisen vakavasti otettavan arvion asiasta ja esittävät 12 todennäköisintä syytä.

  Tutkimuksen idea ei ole uusi mutta asia ei juurikaan ole kiinnostanut poliittisia tai akateemisia piirejä mikä tekee tämän asian keskustelusta vaikean.
  ”Olemme hämmästyneitä havaittuamme, ettei kukaan muu ole tehnyt listaa globaalisista vaaroista ja niiden vaikutuksista, jotka käytännön seuraamuksineen ovat lopullisia,” sanoo Dennis Palmin (Global Challenges Foundation).
  ”Emme halua syyllistyä pelotteluun vaan haluamme saada päätöksentekijät puhumaan.”
  Alla lista pienimmästä riskistä suurimpaan:

  – Asteroidin törmääminen maahan. Mikäli asteroidi on viisi kilometriä halkaisijaltaan se tuhoaa planeetan.
  – Jättimäisen tulivuoren purkautuminen.
  – Globaali pandemia, esim. ebola.
  – Ydinsota.
  – Raju ilmastonmuutos.
  – Synteettinen biologia (itse tehty patogeeni).
  – Nanoteknologia.
  – Tuntemattomat ja vaikeasti ennustettavat seuraamukset ihmisen nykyisistä toimista.
  – Ekologinen romahdus.
  – Globaali ekonomis-poliittinen romahdus.
  – Väärä totalitaarinen maailmanhallinta, joka esim. laiminlyö köyhyyden ja sen seuraamusten hoidon ja johtaa globaaliin anarkiaan.

  – Tekoäly. Tämä on kaikkein todennäköisin.

  http://rt.com/news/232591-12-causes-apocalypses-scientists/

 15. Jämerä kädenpuristus USAssa — 59 omistaa enemmän maan varallisuutta kuin mitä puolet maan väestöstä omistaa
  Just 59 Americans Own More Wealth Than Half the Country, Data Shows
  New York Post

  The 59 Americans whose fortunes have ballooned amid the coronavirus pandemic now have more wealth than half the nation’s population, new data show. The poorest 50 percent of Americans, or roughly 165 million people, collectively owned about $2.08 trillion in wealth in the second quarter of 2020, according to Federal Reserve data last week. That’s less than the net worth of the nation’s 59 richest billionaires, who have a combined fortune of about $2.09 trillion, Bloomberg’s Billionaires Index shows — a number that’s grown this year despite the COVID-19 crisis kneecapping the global economy. Those elite tycoons are among the wealthiest 1 percent of Americans, who were worth a total of $34.23 trillion in the second quarter — meaning they were more than 16 times richer than the nation’s poorest 50 percent, the Fed’s figures reveal.
  http://www.ihr.org

  • Niinistöltä tällainen kädenpuristus
   Presidentti Niinistö ylistää tänään BBC:tä – Juuri samaan aikaan, kun…

   Presidentti Sauli Niinistön puhe Uutisia, tiedonvälitystä ja informaatiosotia -mediaseminaarissa 15.10.2020 on ylistyspuhe Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle. Samaan aikaan brittipoliitikko Nigel Farage tuomitsee BBC:n yrityksestä pimittää Joe Biden -skandaali.
   Niinistö toteaa, että vaikka BBC:n suomenkielinen toimitus on lakannut olemasta, sen ”laadukas työ jatkuu Bush Finns ry nimisenä perinneyhdistyksenä. Minä haluan toivottaa yhdistykselle kaikkea menestystä tässä arvokkaassa työssä”.

   Ironiseksi Niinistön ylistyksen ja puheen ajankohdan tekeekin nyt se, että Britannian Brexit-johtaja, Nigel Farage, totesi tänään, että Yhdysvalloissa räjähtänyt poliittinen skandaali demokraattiehdokas Joe Bidenin valheista liittyen Ukraina/Burisma -skandaaliin, yritetään pimittää BBC:n toimesta.
   https://mvlehti.net/2020/10/15/presidentti-niinisto-ylistaa-tanaan-bbcta-juuri-samaan-aikaan-kun/

 16. Miten olisi tällainen uuden artikkelin otsikko: Uskonnon ja talouden jämerä kädenpuristus?
  Eikö siitä paljolti ole kyse kun suurelta osin talmud-sionistien ja v-muurareiden johtama nwo-mafia hallitsee maailman riisto-kapitalismia ja talouselämää.
  Mitä mieltä olet Tuomo Liias?

  • Bombshell Interview: ‘Vote for Trump if you Love Israel’
   By Lasha Darkmoon on October 18, 2020

   A recent interview with Trump’s key Jewish advisor and campaign manager reveals a shocking truth: if you vote for Trump, you are in fact voting for Israel and Jewish supremacy.

   The interview end with a fanfare of adulation for Israel:

   INTERVIEWER: If he wins a second term, how does the president plan to address growing antisemitism in the United States, not only on the far-left but also on the far-right?

   EPSHTEYN: The president has absolutely fought against antisemitism, and that’s what the executive order last year does. It doesn’t just fight antisemitism everywhere, not just the far-left. The president will continue to support the Department of Justice and the federal agencies in fighting antisemitism.

   INTERVIEWER: In three sentences: Why should Jewish and pro-Israel voters cast their vote for Trump?

   EPSHTEYN: Combating antisemitism. Championing Israel. Making America great again.
   VOTE FOR TRUMP
   IF YOU LOVE ISRAEL
   https://www.darkmoon.me/2020/bombshell-interview-vote-for-trump-if-you-love-israel/
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=215217

   • Lisäyksenä tuohon Trumpin tökeröön mainokseen, että se anti-semitismi jota vastaan T on taistellut ja koko ajan taistelee on sionistien mieli-vallan tukemista jolla ei ole MITÄÄN TEKEMISTÄ minkään muuan asian kanssa.
    Juutalaiset varmaan saisivat – ja olisivat aina saaneet – elää kaikkien mielestä rauhassa ja ilman ’vainoa’ elleivät sionistit itse olisi Talmudinsa tuella syyllistyneet muiden vainoon.
    Kun sionistien asenne yhä on ’expel them’ (karkota heidät) palestiinalaisia ja goimeja kohtaan niin on typerää ja moraalitonta syyttää anti-semitismista niitä jotka taistelevat tuota asennetta vastaan.
    Ainakin omissa silmissäni jokainen joka tuota sionistien asennetta tukee häpäisee itsensä.
    https://christiansfortruth.com/at-behest-of-jewish-supremacists-youtube-censors-black-leader-who-warned-blacks-of-jewish-supremacy/

    • ”sionistien asenne yhä on ’expel them’ …”
     eikä vain palestiinalaisia vaan erityisesti valkoista rotua kohtaan.

     Depopulation Quotes
     If anybody you talk to wonders if there are people who would possibly consider depopulation, here’s a few quotes to throw at them.

     “Society has no business to permit degenerates to reproduce their kind”
     — Theodore Roosevelt

     “If I were reincarnated I would wish to be returned to earth as a killer virus to lower human population levels.”
     — Prince Phillip, Queen Elizabeth’s husband, Duke of Edinburgh, leader of the World Wildlife Fund
     http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=215175
     ——–
     Onhan täällä väkeä aivan liikaa mutta jos ja kun harvennetaan niin kaipa on aika selvää mistä päästä ja miten tulisi harventaa.
     Hyviä kommentteja.

     ”What most people don’t realize is that there is a ‘depopulation agenda’, but its solely directed at white gentiles. ”

     ”This demographic situation is detrimental to the Aryan, since they’re less than 5% of the world’s population, so any non-white population reduction would be beneficial not only to the environment, but to white civilization & survival as well..Thus if billions of them go, its really no big loss. But since the Judeo-Communist-Christian objective is to eradicate the white goyim, that is unlikely to occur anytime soon.”

     ”Depopulation is not a goal of the NWO
     They want control-mechanisms and power, but not depopulation”

  • Olen nyt pitänyt suutani kiinni näillä sivuilla, koska tätä juttuani ei valitettavasti enää oikein tunnista minun jutukseni, mutta täytynee vastata jotain, kun suoraan kysytään.

   Juttu julkaistiin lähettämättä sitä oikoluettavaksi minulle, siis ilman lupaani. Jutun editoija oli jättänyt pois monia keskeisiä kohti ja lisännyt siihen ajatuskulkuja, joilla ei ole mitään tekemistä minun ajatusteni tai mielipiteitteni kanssa. Pyysin jutun poistamista ja toimituksesta vastattiin, että he poistavat sen, jos sitä ehdottomasti vaadin tai että he korjaavat ne kohdat, jotka haluan.

   Jutun korjailu ei tullut kyseeseen, koska se olisi vaatinut koko jutun uudelleenmuotoilua. Tulin tulokseen, että vaadin jutun poistamista sitten, kun se on hieman unohtunut, koska se oli jo julkaistu ja monet olivat jo ennättäneet kommentoida sitä. Lisäksi siinä olivat kuitenkin jäljellä ne kolme kädenpuristusta, jotka olin halunnut nostaa esiin.

   Toivottavasti juttujen editoinnin taso nousee, sillä jos juttuja kohdellaan noin, niin kukaan toimituksen ulkopuolinen ei julkaisuun enää kirjoita. Aiempien juttujeni kanssa mitään ongelmia ei esiintynyt, vaan editointi meni aina aivan ok. Tuomo setä on nyt hyvin, hyvin vihainen.

   Esitän alla muutaman sitaatin, joilla ei ole mitään tekemistä oman ajatteluni kanssa. Niitä korjauksia olisi pitänyt tehdä melkein jokaiseen kappaleeseen, mutta pari esimerkkiä riittänee:

   —”Tahtoen tai tahtomattaan vihreä politiikka on muodostunut keinoksi avata valtioiden rahahanat pääomapiireille, myös taloudellisesti mielettömiin hankkeisiin”

   Kyllä vihreiden politiikka juontaa pohjalla olevaan ideologiaan, jossa on aivan hämmästyttäviä yhtäläisyyksiä siihen yhteen 1930-luvun irrationaaliseen ideologiaan, joten se on looginen seuraus siitä, eikä arvuuttelusta. Asiasta pitäisi joskus tehdä yhtenäinen analyysi.

   —”identiteettipolitiikka väittää että ihmisen synnynnäiset ominaisuudet eivät määritä häntä.”

   Tuo näyttää siltä, että minun mielestäni ihmisen synnynnäiset ominaisuudet määrittäisivät ihmisen, mikä ei missään nimessä pidä paikkaansa. Identiteettipolitiikkahan menee pieleen juuri biologisessa reduktionismissaan, jossa politiikkaa rakennetaan nojaten biologisiin ominaisuuksiin, kuten sukupuoli tai rotu ja nähdään ongelmiin syyllisinä sen toisen biologisen ominaisuuden edustajat, kuten miehet tai valkoiset, eikä ymmärretä ongelmien syynä olevia yleisempiä yhteiskunnallisia syitä ja ristiriitoja.

   Näkemykseni mukaan biologiset erot ovat poliittisesti sinänsä tyystin merkityksettömiä. Esim. erilaiset ihonvärit eivät ole sen kummempi juttu kuin erilaiset silmien tai hiusten värit.

   —”EU:n jäsenvaltioiden verovarat saadaan pääosin Euroopan kansalaisten tuloveroista – ja mikäli EU:n liittovaltiokehitys jatkuu – niin EU voi keräämillään verovaroilla maksattaa kansalaisilla ottamansa 750 miljardin euron velan.”

   En puhunut sanaakaan tuloveroista, sillä EU ei aio kerätä varoja velkojen maksuun tuloveroilla, vaan välillisillä veroilla, jotka ovat se epäsosiaalisin verotusmuoto. Tuota lainaamaani tulkintaa voi oikeastaan pitää esimerkkinä siitä, kuinka uusliberaalin oikeiston ajattelu on jämerien kädenpuristusten myötä levinnyt huomaamatta aika laajalle ihmisten mieleen.

   Uusliberaali oikeistohan vastustaa nimenomaan tuloveroja ja haluaa kasvattaa välillisten verojen osuutta. Välilliset verothan ovat yksi nyrkki, jolla uusliberaali oikeisto hyökkää köyhien kimppuun. Vihreät ovat innolla heilutelleet samaa nyrkkiä, mikä on keskeisiä perusteita heidän liitolleen oikeiston kanssa.

   Edellä olevat esimerkit osoittavat, kuinka kauaksi jutun editoitu sisältö oli edennyt alkuperäisestäni, joten olen ollut sen suhteen aika ristiriitaisella mielellä. Uskonnon rooli taas vaatisi hiukan erilaisen lähestymistavan, sillä sen kehitys osaksi yhteiskunnan valtarakennetta on tuhansien vuosien mittainen, eivätkä viimeaikaiset kädenpuristukset ole siinä suhteessa merkittäviä.

   Mielenkiintoinen uudempi asia on kuitenkin se, että esim. Suomen kirkon diakonia-työssä eli sosiaalityössä kirkon edustajat ovat törmänneet kasvoista kasvoihin köyhyysongelmaan esim. leipäjonojen muodossa. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten kirkko tämän asian käsittelee.

   • Olen pääosin yksin tarjoillut täällä näkemyksiä erilaisista kädenpuristuksista joissa raha ja vallanhimo tuntuvat olevan tärkeässä roolissa ja joita maailma on tulvillaan..

    ”Uskonnon rooli taas vaatisi hiukan erilaisen lähestymistavan, sillä sen kehitys osaksi yhteiskunnan valtarakennetta on tuhansien vuosien mittainen, eivätkä viimeaikaiset kädenpuristukset ole siinä suhteessa merkittäviä…”

    Melkein sanoisin että uskonto on vienyt ja talous vikissyt eli ottanut sen roolin mikä sen on pitänytkin vuosituhansien saatossa ottaakin ja mikä näkyy erityisen vahvana kapitalismin syntynä. Voisi kykyä olisiko koko kapitalismia ilman ’uskonnon’ mahtia edes koskaan syntynytkään.
    Ei tietysti pidä yleistää eli eivät kaikki uskonnot niin toimi ja se joka toimii niin onko se edes uskonto lainkaan vai vain ihmisen itse omia tarpeitaan varten luoma keino toteuttaa itsekkyyttään? ja jonka seurauksena ”kirkon diakonia-työssä eli sosiaalityössä kirkon edustajat ovat törmänneet kasvoista kasvoihin köyhyysongelmaan”
    ”… ja onkin mielenkiintoista nähdä miten kirkko tämän asian käsittelee ”.
    Eipä taida käsitellä sidostensa takia sen kummemmin kuin ennenkään. Tuskin kristityt sionistit vielä Jumalaansa vaihtavat.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here