Nykyvasemmisto ei ole marxilainen, sanoo amerikanjuutalainen paleokonservatiivi ja kirjailija Paul Gottfried. Tänä päivänä vasemmistolaisiksi identifioituvat omaavat alkuperän ja orientaation, joka poikkeaa radikaalisti historiallisesta marxilaisuudesta tai marxismi-leninismistä. Näiden termien käyttäminen nykyvasemmistosta on parhaimmillaankin ongelmallista. Marxilaiset – tai marxilais-leninistiset – hallinnot eivät jakaisi nykyvasemmiston radikalismia, mitä tulee perusbiologiaan ja kulttuuriin. Yleisesti ottaen perinteiset kommunistit suhtautuivat nykyisin likvidiksi oletettuun seksuaali-identiteettiin hyvin konservatiivisesti, Gottfried muistuttaa.

Perinteiselle vasemmistolle nykyisten seksuaalivähemmistöjen pride-aktivismi rinnastuisi porvarilliseen dekadenssiin. Kommunistivaltiot lähettivät homoseksuaalit työleireille ja vallankumoukselliset kuten Fidel Castro ja Che Guevara inhosivat homoseksuaalisuutta – Guevara jopa mustia.

On vaikea nähdä näitä marxilaisia vallankumouksellisia nykyajan intersektionaalisen vasemmiston edelläkävijöinä. Itse asiassa finanssikapitalistit ovat lähempänä uutta valevasemmistoa, kuin perinteiset marxilaiset koskaan.

Suuryritykset ovatkin yhtenä rintamana ilmaisseet tukevansa sateenkaari-ideologiaa ja Black Lives Matter-liikettä, mutta silti ne tuskin haluavat rakentaa sosialistista yhteiskuntaa. Kyse on vain siitä, että tällaisen tiedostavan aktivismin avulla globalistien luomaa vinksahtanutta narratiivia vain vahvistetaan.

ALKUPERÄINEN MARXILAISUUS käsitteli sosioekonomisia ristiriitaisuuksia ja yhteiskunnallisia mullistuksia; se ei ollut kiinnostunut sukupuolineutraaleista vessoista tai sukupuolten välisten erojen häivyttämisestä. 

Toisen maailmansodan jälkeen Länsi-Euroopan kommunistipuolueet vastustivat myös maahanmuuttoa ja ulkomaista halpatyövoimaa, pitäen tätä kapitalistiluokan hyökkäyksenä kantaväestön työläisiä vastaan. Tämän kaiken on porvarillinen nykyvasemmisto unohtanut – tai lakaissut häpeillen maton alle.

Vastakohtana perinteiselle vasemmistolle, intersektionaalinen nykyvasemmisto ajaa avoimia rajoja ja on valmis täyttämään länsimaat kolmannen maailman tummaihoisilla massoilla – jotta ”valkoisen ja implisiittisesti rasistisen” alkuperäisväestön laimeaa kulttuuria saataisiin rikastettua.

Voi vain kuvitella, mitä vanhan liiton kommunistit ajattelisivat kaikesta siitä, mitä nykyään kutsutaan kulttuurimarxismiksi (termi on hieman harhaanjohtava, sillä intersektonaalinen valevasemmisto tuntuu olevan kiinnostuneempi muokkaamaan ihmisen biologiaa – aivan kuten rahoittajansa, transhumanistinen globalistieliitti).

SOTIEN VÄLISEN AJAN Saksassa Frankfurtin koulukunta tarjosi perustan liikkeelle, joka yritti yhdistää freudilaiset seksuaaliteoriat sosialistiseen talousoppiin. Lopputulos, kriittinen teoria, näytti enemmänkin sodanjulistukselta taantumuksellisia sosiaalisia arvoja vastaan, kuin vakavalta yritykseltä luoda sosialistinen talousjärjestelmä. 

Neuvostoliitto ja kommunistipuolueet muuallakin tuomitsivat Frankfurtin koulukunnan opit marxismin vääristämisenä. Kun kriittinen teoria saapui Yhdysvaltoihin 1930-luvulla, se muistutti entistä vähemmän marxismia – ja yhä enemmän nykyisen liberaalin kulttuurivallankumouksen esiastetta. Sosialismin kanssa sillä ei ollut juuri mitään tekemistä, vaan ennemminkin se pyrki horjuttamaan vallitsevaa yhteiskuntaa. 

Tänä päivänä kulttuuriradikalismi on jo valtavirtaa ja kuka tahansa voi identifioitua melkein miksi tahansa (tosin aika ajoin puhutaan syyllistäen kulttuurisesta omimisesta). Gottfried ei halua kutsua tämän päivän kulttuurimarxilaisia marxilaisiksi, sillä heillä ei ole juuri mitään yhteyttä vasemmistofilosofian syviin juuriin.

NYKYVASEMMISTO EDUSTAA kapitalistista globalismia – ja Stalinin vierastamaa juuretonta kosmopoliittisuutta. Amerikan ja Euroopan vasemmistolaiset inhoavat länsimaista kristillistä perintöä – ja vaikka he omaa etnistä taustaansa ylenkatsoen eivät tunnusta ihmisrotujen olemassaoloa, he samaan aikaan sympatisoivat etnisiä vähemmistöjä ja näiden omaleimaisia kulttuureja.

Muita nykyvasemmiston keskeisiä periaatteita ovat tasa-arvo, ihmisoikeudet ja ihmisluonnon liukuvuus ja muunnettavuus. Kuka tahansa voi muuttaa sukupuoltaan. Tämä on täysin päinvastainen näkemys konservatiiviseen käsitykseen, jonka mukaan ihmisen identiteetti pohjautuu omaan kulttuuriin ja luontoon.

Huvittava ja samalla pelottava esimerkki tällaisesta mielenlaadusta nähtiin BLM-mielenosoitusten aikana Yhdysvaltojen Portlandissa, jossa miltei täysin valkoisista mielenosoittajista koostuva joukko huusi ”transblack lives matter”, polttaessaan samalla Amerikan lippua. Tämä kapinointi tapahtui siis sukupuolijoustavuuden nimissä – ja sitä johtivat valkoisuutta vastustavat valkoiset amerikkalaiset, Gottfried hämmästelee.

AJATUS SIITÄ ETTÄ ihmiset eivät ole vielä löytäneet kätkettyä identiteettiään löytyy Marxin varhaisista kirjoituksista, joissa väitetään että hallitseva tuotantomuoto on vieraantunut laji-ihmisestä. Vain siirtyminen kohti sosialistista yhteiskuntaa antaa ihmisille mahdollisuuden tiedostaa, keitä he todella ovat.

Vaihtoehtoinen konservatiivinen näkemys, jota Russell Kirk painottaa teoksessaan The Conservative Mind (1953) on, että ihmisillä on konteksti, johon he kuuluvat. Meidän ei pitäisi pyrkiä keksimään itseämme uudelleen. Vielä vähemmän meidän pitäisi vaatia, että valtio pakottaa kaikki kansalaiset yhteisesti omaksumaan viimeisimmän mielikuvituksellisen käsityksemme siitä, keitä me oikein olemme.

NEUVOSTOLIITON JA SEN satelliittivaltioiden kaatuminen avasi oven nykyvasemmistolle, jolla on monia yhtäläisyyksiä liberalismin ja kapitalismin kanssa. Neuvostoliiton yhteys eurooppalaisiin kommunistipuolueisiin piti feminismin ja intersektionaalisuuden apostolit kurissa – he pääsivät dominoivaan asemaan eurovasemmistossa vasta kylmän sodan päätyttyä.

Tämän päivän vasemmisto on edeltäjäänsä radikaalimpi – ja länsimaissa siitä on Gottfriedin mielestä tullut paljon tuhoisampi voima kuin marxismi tai kommunismi ikinä olivat. Uusvasemmiston ideologiaa levitetään joka paikassa: kouluista ja yliopistoista on tehty aivopesukeskuksia. On huomionarvioista, että kapitalistieliitille tämä fanaattinen intersektionalismi näyttää sopivan.

Tämä uusi voittoisa vasemmisto pelaa iloisesti rodun, sukupuolen ja ihmisvihan korteilla – riippuen siitä mikä on milloinkin hyödyllisin väline tuhon aikaansaamiseksi – tai oman valta-aseman lisäämiseksi. Toisinajattelijat pyritään mustamaalaamaan ja savustamaan ulos opiskelu- ja työpaikoista.

Kuinka sitten estää tätä kaiken läpäisevää voimaa korruptoimasta instituutioitamme vielä lisää, varsinkin kun ihmisten vastarinta on niin vähäistä? Gottfried arvelee, että yksi ennakkoedellytys voisi olla modernin vasemmistolaisuuden ainutlaatuisuuden tunnustaminen: yhtäläisyyttä sosialismiin tai kommunismiin ei kerta kaikkiaan enää ole. Sosialistien – sikäli kuin heitä enää länsimaissa on – olisi syytä tehdä pesäero liberaalin kapitalismin luomaan valevasemmistoon.

Markku Siira on geopolitiikkaan keskittynyt blogisti. Hänen kirjoituksiaan politiikasta ja maailman tilasta löytyy osoitteesta markkusiira.blogspot.com.

53 KOMMENTTIA

 1. Nykyinen vasemmistolaisuus, joka yleensä yhdistyy vihreään ideologiaan, muistuttaa hyvin paljon Rooman valtakunnan huvittelunhaluisen kansan rappiota. Nykyvasemmistolaisuus onkin perimmältään luuserien ja peruslaiskojen ihmisten piiloutumista ideologioiden ja ympäristöaatteen taakse.

  • Tuo viimeinen lause pätee minusta hyvin. Siihen voi lisätä vielä että se on vastuuta pakenevien piiloutumista. Ja sama vastuun pakeneminen leimaa nwo-mafian ja sitä tukevien globalistien asennetta: yhteiskunnat ja kansallisvaltiot saavat romahtaa, pääasia että meillä menee hyvin.
   Tietenkään seurauksena ei voi olla muu kuin valtava kaaos ja perikato. Ja sehän näkyy jo hyvin anglo-amerikkalais-sionistisen kulttuurin sisällä.

 2. Erittäin hyvä ja valaiseva selvitys nykyisestä topsy-turvy terminologiasta. Olen jo vuosia ihmetellyt erilaisten puolueiden ja liikkeiden ”vasemmistolaisuutta”. Jotakin kun luulin asiasta ymmärtäväni.

  Satuin puolivahingossa näkemään hetken verran, kun joukko asiantuntijoita keskusteli pitkäaikaistyöttömyydestä televisiossa. Kellään ei ollut mitään ideaa asiantilan korjaamiseksi. Muuta kuin, että oravanpyörään täytyy lisätä kierroksia. Kuitenkin on niin, että tekemättä jäävien töiden määrä kasvaa nopeammin kuin työttömien määrä.

  Rahastahan ei ole puutetta. Kun konkurssikypsiä pankkeja pelastetaan, rahaa on käytettävissä rajattomasti. Rahahan on vain bittejä tietokoneessa. Valtion saldo saadaan silmänräpäyksessä nousemaan miljardista triljoonaan, tai vaikka vigintiljoonaan. Tämä viimeksi mainittu, kuten varmaan kaikki tietää, on 10 potenssiin 123.

  Raha on niukka resurssi ainoastaan silloin, kun puhutaan tavallisten matti meikäläisten elannosta tai terveydenhuollosta tai vastaavista asioista.

  Rahapolitiikka pitäisi palauttaa kansallisvaltioille. Nyt sen sijaan ollaan siirtymässä aikakauteen, jolloin myös finanssipolitiikka siirretään pois valtioiden päätäntällan piiristä keskuspankeille ja erityisesti näiden asiantuntijoille.

  Nykyinen niin sanottu vasemmisto ei näistä asioista valitettavasti ymmärrä yhtään mitään.

  Kiitos Markku!

  • ”Rahapolitiikka pitäisi palauttaa kansallisvaltioille. ”
   Kansallissosialistinen Saksa näytti mallia mutta sitä eivät ’protokollamiehet’ sietäneet. Siinäkin asiassa maa kelpasi malliksi muille jotka vaikeroivat nyt velkaorjina.

 3. Suomeen tuodaan jenkkilästä verbaalista usvaa. Trump sanoi, että Bidenin valinta tarkoittaa sosialismia ja johtaa kommunismiin. Siis Bidenin, joka edustaa kapitalistista oligarkiaa paremmin kuin kukaan. Amerikkalaista käsitteiden sekahedelmäsoppaa olisi syytä välttää, mutta meilläkin puhutaan kulttuurimarxilaisista ja vihervasemmistosta ja mistä vielä. Jos nykyvassari kohtaisi Espalla vanhan kansan kommunistin hän kiipeäisi paniikissa puuhun ja hälyttäisi sukupuolineutraalin partion tikapuuautoineen.

  Vanha kansa olisi nauranut nykyvassareille ja sitä samaa voi suositella kaikille. On jotensakin osuvaa että vasemmiston harakiri henkilöityy mm. Suvi-Anne Siimekseen joka suoritettuaan tehtävänsä siirtyi lääketeollisuuden lobbariksi, lääketeollisuuden jota USA:ssa pidetään heti aseteollisuuden jälkeen ison rahan pimeimpänä linnakkeena. Kysykää Robert Kennedy juniorilta.

  Suomen radikaalimman vasemmiston tie oli vaikea, siksi on ehkä parempi mainita esimerkkeinä Ranskan, Italian ja Kreikan kommunistit, jotka itseään säästämättä olivat Hitleriä vastaan taistelevan vastarintaliikkeen kantava voima, joka sodan jälkeisissä vaaleissa 70-luvulle asti saavutti yli 30 prosentin vaalituloksia. Ja jota vastaan CIA kävi raivokasta salaista sotaa jotta ne eivät pääsisi maidensa hallituksiin.

  Sen aikaisen vasemmiston dilemma oli talouspolitiikan muotoilu. Neuvostoliittoa seuraten ei kyetty löytämään kolmatta tietä joka olisi Kiinan tapaan mahdollistanut sekä taloudellisen kasvun että sen hedelmien jakamisen kaikille. Neuvostoliitto jähmettyi reformien puutteessa koska turvattiin dogmeihin sen sijaan että olisi uskallettu ottaa sekatalousmalleja käyttöön.

  Vanha vasemmisto korosti kansainvälistä solidaarisuutta, mutta se tarkoitti, että jokainen toimii kotimaansa parhaaksi. Syy miksi Stalin on niin parjattu tuskin on hänen puhdistuksensa vaan hänen kansallismielisyytensä, sosialismi piti toteuttaa omassa maassa eikä kansainvälisenä vientituotteena kuten Trotski esitti. Trotski nousi USA:n kulttuuriväen suosioon siksi, että Trotskin sanoma puhutteli heidän mielkuvitustaan ja koska vallan ottaminen oli heille täysin saavuttamattomissa, oli mukavampi harjoittaa verbaalia radikalismia. Sanotaan, että merkittävällä osalla ns. neocon:eja, nämä jotka miehittivät Bush nuoremman hallituksen, on trotskilainen tausta nuoruusvuosilta. Näin jatkuva vallankumous muuttui jatkuvaksi koko maailman kattavaksi sotaisaksi interventionismiksi.

  • Jenkit tulkitsevat kommunismin perustuslaillisen juridiikan kautta. Heille se merkitsee ’We The People’-perustuslain ’Bill of Rights’-kansalaisoikeuksien ja vapauksien mitätöimistä. Euroopassa, jossa yksilönoikeudet ovat usein toissijaisia, kommunismi ymmärretään enemmän talouspoliittisina tuotanto- ja omistussuhteiden järjestelyinä.
   1. Lisäys ”Sananvapaus”
   ”Kongressi ei saa säätää sellaista lakia, joka palvelee jotakin tiettyä uskonnollista yhteisöä tai kieltää uskonnon vapaan harjoittamisen; tai vähentää sananvapautta tai painovapautta tai kansan oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen tai anomuksen tekemisen hallitukselle epäkohtien korjaamiseksi.”
   2. Lisäys ”Aseenkanto-oikeus”
   ”Koska järjestynyt Miliisi on välttämätön vapaan yhteiskunnan turvallisuudelle, kansalaisten oikeus pitää ja kantaa asetta on loukkaamaton. ”
   4. Lisäys ”Kotirauha ja yksityisomaisuuden suoja”
   ”Kansalaisten ruumiin, kodin, asiakirjojen ja omaisuuden rauha on taattu sekä niiden kohtuuton tarkastaminen kielletty, eikä etsintälupia tule myöntää ilman todennäköistä syytä ja todenperäisyyttä varmistamatta, eikä ilman tarkastettavien henkilöiden tai kohteiden tarkkaa määrittelemistä.”
   5. – 8. Lisäykset ”Oikeusturva”.
   Nämä määrittelevät yleisellä tasolla kansalaisten oikeusturvan kuten oikeuden puolueettomaan oikeuskäsittelyyn rikosasioissa. Käsitteet ”due process” tai ”habeas corpus” rajoittavat viranomaisten tai sellaisena esiintyvien mielivaltaa ja pyrkivät korostamaan oikeusturvaa ja USA:ssa erityisesti ”common law”-käytäntöä, mikä korostaa puolueettomien valamiesten roolia oikeudenkäynneissä.

   On totta, että kommunismiin ja kapitalismiin liittyvä käsitesekasotku ja tulkintaerot vaikeuttavat keskusteluja. Omistusta keskittävä äärikapitalismi sekä julkista määräysvaltaa keskittävä kommunismi johtavat usein rivikansalaisten kannalta samanlaiseen lopputulokseen: Ei itsemääräämisoikeutta, ei oikeusturvaa eikä omaisuutta.

 4. Perinteinen vasemmisto oli ateistinen mutta myös sukupuolivapaa jonka jäsenten avioliittoja kirkko ei voinut estää vaan avioliitot solmittiin maistraatissa. Mihin nykyvasemmisto näyttää hairahtuneen on laillisuudesta uuslipiraaliseen arvomaailmaan jota länsi vaatii muilta mailta mutta ei noudata itse niitä vastaan toimiessaan. Tämä on johtanut eduskuntatyöskentelyssä siihen että melkein mikä tahansa hallituksen tai utvan päätös menee läpi vaikka se on tehty laittomasti ilman eduskunnan käsittelyä. Tähän vaikuttaa myös vasemmiston vähäinen painoarvo eduskunnassa vaikka yksittäiset edustajat tekevätkin oikeuskanslerille laittomuuksista kyselyn mikä ei kuitenkaan yleensä johda mihinkään kun oikeuskanslerikin on korruptoitunut.
  Suomessa oli Kekkosen aikaan ”sosialistinen” talousjärjestelmä jolloin valtionyhtiöillä oli vahva rooli taloudessa mutta nyt se kutistuu olemattomiin valtion omaisuutta realisoidessa ulkomaisille sijoittajille. Tämä on heikentänyt valtion tulopohjaa ja maan työllisyyttä ja siirtänyt taloudellisen vallan yksityiselle sektorille jolla se pystyy minimoimaan maksamansa verotulot minimiin. Tähän on johtanut myös oman valuutan vaihtaminen euroon jolloin Suomen keskuspankki on EUn keskuspankkiin sidottu että Suomessa ei voida harjoittaa omaa raha- eikä talouspolitiikka.
  Vasemmistolaisuus näkyy Suomessa jonkin verran eduskunnassa mutta vahvemmin ulkoparlamentaarisissa ammattiliitoissa jotka joutuvat korvaamaan vasemmistolta puuttuvan poliittisen voiman työpaikkojen puolustamisessa ja työehtoissa joita nyt työnantajat yrittävät vesittää.
  Vasemmisto on katoava laji ei ainoastaan oman toimintansa takia vaan porvarien massiivisten tiedotuskampanjoiden takia jota Suomen valtamedia jakaa. Hyvinvointivaltio on rapautumassa ja pian vasemmistolla on taas kysyntää kun nyt tuntuu persujen populismi menevän kansan päähän osittain kuin häkä.
  Marinin hallitus kuitenkin on näyttänyt kyntensä ja asiat näkyy rullaavan eteenpäin vaikka Orpo esittelee 120 000 työpaikan ohjelmaansa jonkalainen huijaus jo nähtiin edellisessä Sipilän ja Orpon hallituksessa mutta Marin on vakuuttanut että työpaikat luodaan mihin on helppo uskoa.
  Marxilaiseen talousjärjestykseen ei ole paluuta kun niitä toteuttaneet on kaikki epäonnistuneet Kiinaa lukuun ottamatta. kuitenkin esim. Venäjällä on samanlaista ”sosialismia” kuin Suomessa Kekkosen aikaan kun siellä on vahva valtion teollisuus ja muu talouselämäsektori.
  On hienoa kuitenkin nähdä vielä maan vasurit hallituksessa ja se on luonut heti uudenlaisen tunnelman hallituksen toimiin ja keskinäisiin suhteisiin vaikka jotkut kepulaiset on koko ajan kampittamassa sitä vaikka kepu on siinä mukanana. Ehkä vasurien henki vielä elää vaikka heikosti

 5. Ajatuksia herättävä artikkeli Siiralta. Sen joka haikailee jostakin luokkataistelusta pitäisi lukea Taisto Huuskosen teos ”Laps Suomen” niin tajuaa, että sen aikainen Neuvostoliitto oli yhteiskunta jossa luokkien välinen epätasarvo oli ehkä suurin mitä se koskaan on ollut missään yhteiskunnassa. Kolhoosin parhaan lypsäjän tai traktoristin oli mieletöntä haaveilla kuntoutuslomasta eliitille varatusta sanatoriosta. Sisäisen passin käytäntö teki heistä käytännöllisesti katsoen maaorjia. Jäähakku Meksikossa osui oikeaan osoitteeseen mutta valitettavasti noin 60 vuotta liian myöhään.
  Mehtolalta erinomainen artikkeli koskien Afganistania. Kun sen ajatuksella lukee niin tulee mieleen, että linnan juhlat oli irvokas näytelmä. Mitä juhlimista on asialla jota ei ole olemassa ja joka on menetetty. Poliitikot puolustelevat hyökkaystä toiseen maahan muka jollakin tyttöjen koulutuksella. Mikseivät afgaanit itse saa päättää koulutuspolitiikastaan. No saavathan suomalaiset käytännön kokemusta sotimisesta jahdatessaan talipannuja vuorilla kuin joitakin elukoita. Sotilaslääketiede saa myös hyvää havaintomateriaalia eri luotityyppien vaikutuseroista. Sarkasmivaroitus. Veronmaksaja kiittää samoin kuin siitä, että pitää kustantaa Kirgisian tupakkavalistuskampanjaa. Sekin on vain promillen murto-osa siitä mitä nämä hourupäät syytävät maailmalle. Suomalaisen veronmaksajan elämäntarkoitus on maksaa loputtomiin näiden haihattelijain ”projektien” kustannukset.

 6. Tuota pesäero tässä on tehty jo 80- luvun alusta alkaen, ei vaan ota toteutuakseen, sillä pesäeroa haluavalle on olemassa myös vaatimuksensa, tulee ylipäätään ymmärtää mitä sosialismi ja kommunismi ovat. Mitä tarkoittaa tuotantopa, tuotanto suhteet, mitä siirtymäkausi kapitalismista kommunismiin sosialismin avulla.
  Näistä ymmärtäjistä on pulaa, ja juuri he ovat niitä poikkeavia, joita eritetään omien toimesta.

 7. Jotta ymmärtäisit maailman menoa lue teos ’protokollamiesten tarinat’ (The Protocols of Zion)
  Makow: To Understand the World, Read Protocols of Zion
  Siionin protokollat: Johdanto ja yhteenveto

  ”ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ … TÄYDELLINEN VÄESSTÖN KAAOKSEEN SAATTAMINEN HÄIRIÖILLÄ, VIHALLA, TAISTELUILLA, KATEUDELLA JA TAUTEJA LEVITTÄMÄLLÄ, ETTÄ” GOYIMIT ” EIVÄT NÄE MITÄÄN MUUTA KUIN TÄYDELLISEN SUVEREENISUUTEMME MITÄ RAHAAN JA KAIKKEEN MUUHN TULEE.” Siionin pöytäkirjat, 10-19
  Siionin pöytäkirjat pitää jokaisen lukea, joka haluaa ymmärtää maailmaa, jossa elämme. (Teoksen voi lukea linkin artikkelista.) Heillä on patologinen viha ei-juutalaisia kohtaan ja halu heikentää ja hyväksikäyttää heitä. Pöytäkirjat olivat osa 33 asteen vapaamuurari-juutalaisten ”vihkimistä”.
  Suurin osa juutalaisista ei ole tietoinen tästä agendasta, ja siksi heitäkin on helppo manipuloida.
  https://www.henrymakow.com/2020/12/protocols-of-zion.html
  —–
  Aika selvää on ettei mikään muutu siellä missä ’protokolla-mafia’ hallitsee. Jos muutosta halutaan niin tämän mafian valta pitää murtaa.
  Kuten Kissiinger on todennut: se joka hallitsee rahaa hallitsee maailmaa.

 8. Vasemmisto panikoi: Youtube ilmoittaa sensuroivansa kaiken vaalipetoksesta
  ”Esimerkiksi me poistamme kaikki sellaiset videot, joissa väitetään presidenttiehdokkaan voittaneen vaalit laajamittaisista ohjelmistovirheistä tai laskentavirheistä johtuen.”
  Vasemmistomedian sensurointi ja täydellinen vaikeneminen vaaleihin liittyvistä tosiasioista ei ole toiminut heidän toivomallaan tavalla. Tavalliset ihmiset – deplorablet – ovat saaneet itse jaettua oikeaa ja olennaista tietoa mm. Youtuben kanavien kautta.

  Neuvostoliitossa oli lehti nimeltä Pravda – Totuus. Se oli hallinnon virallisesti hyväksymä totuus ja kaikki sen kanssa ristiriidassa oleva tieto oli väärää. Sen takasi Neuvostoliittolainen virkamies. Youtube on ottamassa itselleen samanlaista roolia oikean ajattelun ja tiedon tuomarina.

  Mediajäteillä on niin paljon valtaa, koska vaihtoehtoiset kilpailevat alustat ovat vasta pääsemässä jaloilleen ja koska muuttoliike muille alustoille on aina aluksi hidasta. Yhä röyhkeämmäksi käyvä oikean tiedon sensuuri kuitenkin kiihdyttää muuttoa – siitä vain ei ole paljon apua nyt tällaiseen akuuttiin ja kriittiseen hetkeen. Sanan tulisi olla vapaata juuri nyt.

  Hyviä vaihtoehtoja Youtubelle tällä hetkellä ovat muun muassa:
  Bitchute
  Dailymotion
  Rumble
  Odysee

  Vasemmiston unelma olisi tietysti saada kaikki vapaa sana ja sisältö pois kaikilta alustoilta, ja lakeja sen mahdollistamiseksi on jatkuvasti valmisteilla mm. EU:ssa.
  https://beta.oikeamedia.com/o1-149309

  Näin kirjoittaa OikeaMedia. Mutta unohtaa täysin että sama tavoite on globalisteilla (oikeistolla) jotka tukevat sionistien ja v-muurareiden nwo-mafiaa joka haluaa keskittää koko maailman hallinnan vain omalle eliitilleen ja jonka veturina toimii korporaatiomafia (pankkien, suuryritysten ja oligarkkien eliitti). Ja tämän korporaatio-kommunismin asiaa uSAssa sekä Biden että Trump ajavat, sionistimyönteisempi Biden ehkä vahvemmin kuin T ? joka nyt (pakon alla?) ylistää ja suosittelee mafian koronapiikkiä kaikille.
  Trump glorifies new COVID vaccine: what else did you expect?
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=222649

 9. Taloussosialismi etenee Suomessa hyvin.

  Suomi on ihan punainen, tässä kuva Euroopan kartasta, joka kuvaa kuinka maat ovat selviytyneet v. 2008 pankkikriisistä:

  https://2sj8jt43nx8s3fh0fpaz8wf7-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/11/Artikkelikuva-875×1024.jpg

  (Sinisellä merkatut hyvin ja punaisella huonosti.)

  Suomessa ei ole ollut talouskasvua yli 10 vuoteen ja kieroutuneesti julkinen sektori on palkkajohtaja.

  Suomi on köyhtyvä ja pahasti velkaantuva maa.

  Nykyinen intersektionaali-vasemmisto on vain jatkoa tähän eli sosialismin laajennusta ja syventymistä.

 10. Kun vassarien alamäki alkoi, Niinistö oli 1. Valtiovarainministeri ja Suvi-Anne Siimes 2. Silloin Postipankki ja entisen Taistolaisen, Nalle Wahlroosin, omistama Mandatum yhdistettiin. SiinäNallesta tili hetkessä monimijonääri. Lääketeollisuuden johtajan työ lienee palkkio Siimekselle tästä.
  Nyt Siimes on Ekäkevakuuttajien yhdistyksen johdossa ja suuret ekäkeyhtiöt sijoittavat veroparatiiseihin rekisteröityihin erittäin riskipitoisiin hedge-rahastoihin. Niistä ei voida rahoja periä jos ja kun ongelmia tulee.
  Samaan aikaan Suomesta myydään kiihtyvällä tahdilla yhteiskunnallisia monopolitoimintoja ulkomaisille sijoittajille. Ne antavat täällä takuuvarman ja turvallisen tuoton jatkuvasti ja raha virtaa maasta ulos.

 11. ”Vastakohtana perinteiselle vasemmistolle, intersektionaalinen nykyvasemmisto ajaa avoimia rajoja ja on valmis täyttämään länsimaat kolmannen maailman tummaihoisilla massoilla – jotta ”valkoisen ja implisiittisesti rasistisen” alkuperäisväestön laimeaa kulttuuria saataisiin rikastettua.”

  Pitäisikö meidänkin tai koko Euroopan jonka ’juutalaiset’ haluavat kalergisoida (multi-kultittaa) ottaa esimerkkiä sionisteista jotka eivät salli sitä omilleen mihin pakottavat muita?

  …Sionistinen valtio (Israel) ei salli kansalaistensa solmia siviiliavioliittoa. Juutalaiset tätä puolustavat väittävät usein, että Israelin avioliittolakien taustalla on ensisijaisesti väestön huoli uskonnollisista perinteistä käsin, mutta Gallupin tutkimuksen mukaan Israel on yksi vähiten uskonnollisista maista maailmassa.

  Rabbinaatin asettamien sääntöjen mukaan juutalaisen, joka pyrkii menemään naimisiin sellaisen henkilön kanssa, joka saattaa olla rodullisesti epäpuhdas Halakhicin lain mukaan, on alistettava puolisonsa DNA-testeille osoittaakseen ”geneettisen juutalaisuutensa”. Käännynnäiset juutalaisuuteen ja Etiopian juutalaisten kaltaiset yhteisöt ovat myös suurelta osin kiellettyjä.
  … Vaikka Israelin väestöstä on 75% juutalaisia ja maa on erittäin maallinen, 98% juutalaisista sanoo, että heidän ystävänsä ovat enimmäkseen tai vain juutalaisia. 89% juutalaisista sanoo myös, etteivät he hyväksyisi lastaan naimisiin ei-juutalaisen (Gentile) kanssa, jopa 97% jos teoreettinen kumppani olisi muslimi.
  … Though Israel’s population is 75% Jewish and the country is highly secular, 98% of Jews say their friends are mostly or only Jewish. 89% of Jews also say they would not accept their child marrying a Gentile, going as high as 97% were the theoretical partner a Muslim.

  New Documentary Sheds Light On Israel’s Strict Prohibitions On Interracial Marriage
  Eric Striker
  https://national-justice.com/new-documentary-sheds-light-israels-strict-prohibitions-interracial-marriage

 12. Historioitsija Yuri Slezkine pitää nykyisiä radikaaleja uusvasemmistolaisia porvarillisina bolševikkeina. Kommunismin vuosien kovasta totalitarismista on ajauduttu pehmeään totalitarismiin. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimus ei ole samaa kuin bolševismi, mutta psykologinen dynamiikka sen toteuttamisessa on samankaltainen, ja selittää paljon sitä, miksi entinen neuvostoihminen tuntee jotakin pahaa olevan ilmassa. Nykyisin kapitalismissa on vielä moninkertaisesti tehokkaampi mahdollisuus valvoa kansalaisia ja tunkeutua ihmisten arkielämään. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden valeuskonto pyhine kolminaisuuksineen: oikeudenmukaisuus (equity), moninaisuus (diversity) ja inkluusio (inclusion) on noussut lännessä pinnalle, utopia viehättää; ja kun perinteiset uskonnot on poistettu julkisista instituutioista, muodostavat sekulaarit uskontunnustukset uskonnollisia käsitteitä, ja usko palaa usein irvokkaimmin muodoin hallitsemaan niiden ihmisten elämää, jotka kieltävät sen. Sama ilmestyksellinen millenarismi puhkesi kristinuskon vastaisessa muodossa Ranskan suuressa vallankumouksessa.

  Slezkine sanoo, että totalitarismi ei ole mikään mystinen muutosprosessi, Progressiivisuus merkitsee hyveellisyyttä ja muutos merkitsee toivoa. Totalitarismi on muistia ja lupausta, yritys pitää toivo elossa. Apokalyptiset millenarianistit vahvistavat oloja, joiden he uskovat luovan utopian, johon heidän lahkonsa uskoo. Slezkine sanoo, etteivät Marx ja Engels olleet utopisteja, he olivat profeettoja, he eivät puhuneet siitä, millainen täydellinen sosialistinen järjestelmä tulevaisuudessa syntyy, he tiesivät, että se on tulossa heidän sanojensa kautta. Bolševikit sensijaan rakensivat vaikeaselkoisen suunnitelman utopian saavuttamiseksi, he yrittivät tuhota perinteisen perheen, mutta huomasivat, että siitä aiheutui ongelmia, ja antoivat tietä konservatiivisemmalle perhekäsitykselle.

  Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden soturit eivät toisin kuin bolševikit halua tuhota yhteiskunnan instituutioita, he haluavat ottaa ne haltuunsa, nyt he ovat valloittaneet jo yliopiston, median lähes kokonaan; laki, tekniikka, viihde tulee perässä – sosiaalisen oikeudenmukaisuuden uskonjärjestelmä on helposti omaksuttavissa porvarillisen kapitalismin instituutioissa – mikä kätkee sen radikalismin.

 13. https://totuusbloki.wordpress.com/2015/01/14/tarkastelussa-siionin-viisaiden-poytakirjat/

  Siionin Viisaiden Pöytäkirjat on 1800-luvun loppupuolella laadittu toimintaohje ja tiekartta täydellisen juutalaisen maailmanvaltiuden eli Uuden maailmanjärjestyksen saavuttamiseksi. Pöytäkirjojen sisältö koostuu pääasiassa erilaisten toimintamallien esittelystä. Erityisesti kuvaillaan, kuinka taloudellista, poliittista ja median valtaa tulee käyttää juutalaisen vallan edistämiseksi. Monet pöytäkirjoissa kuvatuista ilmiöistä ja tapahtumista ovat jo käytännössä tapahtuneet tai parhaillaan tapahtumassa. Tämä omalta osaltaan todistaa pöytäkirjojen autenttisuudesta. Seuraavaksi on käyty läpi tärkeitä katkelmia ja kohtia pöytäkirjoista sekä niiden perässä blogin kirjoittajan kommentit.

  Pöytäkirja nro. 1:

  VAPAAMUURARI-JUUTALAISUUDEN VOITTAMATTOMUUS. Nyt, kun vallat horjuvat, tulee mahtimme olemaan voittamattomampi kuin mikään muu, koska se tulee olemaan näkymätön siihen saakka, kunnes se kehittyy niin lujaksi, ettei mikään viekkaus voi sitä järkyttää.

  TARKOITUS PYHITTÄÄ KEINOT. Siitä ohimenevästä pahasta, jota meidän on pakko harjoittaa, syntyy se hyvä, mikä johtuu järkkymättömästä hallituksesta, joka jälleen panee käyntiin kansojen sääntöjenmukaisen, vapaamielisyyden häiritsemän koneiston. Tarkoitus pyhittää keinot. Kääntäkäämme huomiomme pikemmin suunnitelmiemme välttämättömyyteen Ja hyötyyn kuin niiden hyvyyteen ja moraaliin. Edessämme on strategisesti valmistettu toimintaohjelma, josta emme missään tapauksessa saa poiketa, sillä silloin saattaisivat monen vuosisadan aikana suoritetun työmme tulokset tuhoutua.

  Huomaamme tästä, kuinka juutalainen salainen valta vaikuttaa vapaamuurarien kautta, jotka ovat tärkeissä asemissa niin politiikassa, taloudessa ja muutenkin yhteiskunnallisesti. Suomessa vapaamuurarien yhteiskunnallinen asema on niin hyvin salattu, että Helsingin kirjasto ei edes suostu luovuttamaan virallisia jäsenluetteloita tutkiville journalisteille. Ainoastaan veljeskunnan itse antamat putsatut jäsenlistat ovat aikakauslehtien käytössä.

  Tämä pöytäkirjan kohta myös osoittaa, kuinka juutalaisen messiaanisen maailmanjärjestyksen tavoittelu on satoja vuosia vanha agenda. Uutta maailmanjärjestystä on rakennettu niin pitkään ja hartaasti useiden sukupolvien ajan, että ei-juutalaiset eivät tätä kehityskulkua pysty selvästi havaitsemaan, sillä he tarkkailevat yleensä maailmaa tarkemmin vain parin sukupolven ajalta.

  Pöytäkirja nro. 2:

  JUUTALAISTEN YLIVALTA PERUSTUU TALOUDELLISIIN SOTIIN. Meidän etujemme kannalta on välttämätöntä, etteivät sodat pääty alueellisiin laajennuksiin ja maastovoittoihin, jos se vain voidaan välttää, sillä siten sota siirtyy taloudelliselle pohjalle, ja meidän apumme ansiosta kansat saavat nähdä todellisen voimamme. Sellaisissa oloissa kumpikin sotaakäyvä puoli joutuu riippuvaisuussuhteeseen kansainvälisiin asiamiehiimme nähden, joiden palveluksessa on kaikkialla miljoonia tarkkanäköisiä silmiä. Täten meidän omat kansainväliset etuoikeutemme hävittävät kaikki todelliset kansalliset oikeudet, kuten hallitusten valta nyt järjestelee kansalaisten keskinäisiä suhteita.

  JUUTALAISTEN UHRIEN ARVO. Olemme ostaneet itsemme vapaiksi uhraamalla monia omasta kansastamme. Mutta jokainen uhri meidän puoleltamme on tuhansien gojimien arvoinen Jumalan edessä.

  Jopa papukaija sanoi Sauli Niinistölle HAISTA VITTU! Jos joku on nähnyt videon myös?

 14. Pöytäkirja nro. 12:

  SANOMALEHDISTÖN TULEVAISUUS JUUTALAISTEN MAAILMANHERRUUDEN AIKANA. Lehdistön suhteen tulemme menettelemään seuraavalla tavalla. Lehdistön tehtävänä meidän päivinämme on herättää kansassa meidän toivomiamme intohimoja ja itsekkäitä puoluepyyteitä. Se on sisällyksetön (julkkisuutiset, idolsit, big brotherit yms. turhuudet), epäoikeudenmukainen ja valheellinen (esim. jatkuva valhepropaganda ja aivopesu kansallissosialisteista ja toisen maailmansodan historiasta).

  Useimmat ihmiset eivät edes tiedä, ketä lehdistö oikeastaan palvelee. Me satuloimme sen ja otamme jyrkästi sen ohjat käsiimme ja samoin menettelemme muidenkin painotuotteiden suhteen, sillä mitä hyötyä meille olisi siitä, että vapaudumme sanomalehdistön hyökkäyksistä, jos jäisimme lentolehtisten ja kirjojen maalitauluksi? Me teemme yleisestä mielipiteestä huolehtimisen, joka nyt jo tulee kalliiksi, sensuurin avulla valtion tulolähteeksi (huom. YLE-vero, joka pakottaa ihmiset maksamaan ison rahan ja puoluekorruption propagandasta), sillä me määräämme julkisen sanan maksamaan erityistä leimaveroa sekä suorittamaan maksun sanomalehtien ja kirjapainojen perustamisluvasta. Nämä maksut suojelevat hallitustamme lehdistön hyökkäyksiä vastaan. Sellaiset keinot kuin leimavero, lupamaksut ja rahasakot tuottavat suunnattomia tuloja valtiolle.

  Puoluelehdet tosin eivät ehkä säiky raharangaistuksia, mutta tulemme lakkauttamaan ne heti toisen, meitä vastaan tehdyn hyökkäyksen jälkeen. Kukaan ei saa rankaisematta koskea hallituksemme erehtymättömyyden sädekehään. Sanomalehtien ja muiden julkaisujen takavarikoimisen syyksi tulemme ilmoittamaan, että takavarikoitu lehti on kiihoittanut mieliä aiheettomasti (muistamme miten kävikään Magneettimedian lehden). Pyydän, että huomaisitte meitä vastaan hyökkäävien lehtien joukossa olevan sellaisiakin, joita me itse johdamme ja julkaisemme (kontrolloitu oppositio, tällä hetkellä esim. Putinistit ja Anglo-siionistien ja vapaamuurarien kimppuun hyökkäävät valeoppositiot), mutta ne tulevat käymään käsiksi ainoastaan sellaisiin seikkoihin, jotka jo itse olemme edeltäpäin päättäneet muuttaa.

  Yllä olevasta voidaan tehdä myös se johtopäätös, että elämme jo juutalaisen maailmanherruuden aikaa, mutta tämä maailmanherruus ei ole vielä täysin absoluuttinen. Myös valeopposition perusteella siis Lännen (anglo-siionistit) ja Idän (Putinistit) välinen vastaikkainasettelu on suunniteltu täysin tarkoituksella.

  Sen sijaan internetin syntyä eivät sentään Siionin viisaiden pöytäkirjatkaan ole pystyneet ennustamaan ja tämä onkin tuonut mutkia matkaan tiedon kontrolloinnissa. Tämän seurauksena internettiin on alettu lisäämään paljon kaikenlaista harhauttavaa valhesalaliittoteoriaa, jotta ihmisten olisi vaikea löytää totuutta tuhansien valheiden keskeltä. Nyttemmin on myös eri maissa (myös Suomessa) alettu laittamaan käytäntöön niin sanottuja vihapuhelakeja, joiden avulla voidaan käytännössä kieltää mitä tahansa epämiellyttäväksi koettua sisältöä internetissä. Juuri Ranskassa tapahtuneen Charlie Hebdon terrori-iskun varjolla ollaan maassa nyt tiukentamassa internetin sisällön kontrollointia sisäministeri Bernard Cazeneuven omien sanojen mukaisesti kansan kiihottamiseen ja vihapuheisiin vedoten. Tulevaisuudessa vihapuhe tuleekin olemaan maailmassa synonyymi nettisensuurille.

 15. Kansainvälisen juutalaisuuden poliittinen komissaari Henry Kissinger. Mies, joka yhdessä juutalaisen kollegansa ja maailmanpankin johtajan James wolfensonin kanssa suunnitteli länsimaiden varallisuuden siirtämisen Kiinaan. Maoon liittyen: hänet valittiin nukkehallitsijaksi juutalaisen rahan avulla, joka virtasi Yalen Yliopistosta (jonka logossa on Hebreankielistä symboliikkaa) Maolle Yali High Schooliin, joka on Yalen sivuopisto Changhassa, Hunan provinssissa. Mao oli häiriintynyt nuori mies, täysin kontrolloitavissa ja kiristettävissä oleva ihanteellinen sätkynukke heidän tarkoituksiinsa.)

  Robert Lawrence Kuhn mainitsee nimeltä Kiinan uuden presidentin CNBC:n haastattelussa, ennen kuin Kiinalaiset tai edes heidän korkea-arvoiset viranomaiset edes tiesivät sitä.)

  Sidney Shapiro, politbyroon jäsen. Kiinalaisten annetaan sanoa yhä kasvavissa määrin Kommunistihallinnon korkea-arvoisissa viroissa olevia ei-kiinalaisia ulkomaalaisiksi (laowai), mutta he eivät rohkene sanoa, että kaikki nämä ulkomaalaiset ovat juutalaisia.)
  Saatuaan haltuunsa länsimaiden taloudet, hallitukset, median, koulutuksen, viihdeteollisuuden ja aivopestyään valkoiset kansakunnat itseinhoon ja etniseen
  itsemurhaan holokausti-huijauksen pohjalta, sekä täytettyään valkoiset kansakunnat kolmannen maailman maahanmuuttajilla tuhoten näin paikalliset rodut ja kulttuurit, ryöstettyään koko läntisen maailman systemaattisella juutalaisella talousrikollisuudella, nämä ihmisparasiitit, joista Mahatma Gandhi sanoi että he tulevat tuhoamaan ihmiskunnan kyltymättömällä ahneudellaan ja sodanhimollaan, ja joilla ei ole valtiota vaan koko maailma, kaskeavat nyt heidän ”Uuden Maailman” Aasiaa.

  Mao korkean tason tapaamisessa useiden juutalaisten kanssa: Frank Coe, Israel Epstein, Elsie Fairfax-Cholmely ja Solomon Adler)

  Ensin he saivat hallintansa alle länsimaiden teollisuuden pankkiirien rahan voimalla. Tämän jälkeen tuotteiden laatu ajettiin alas ylhäältä käsin samalla kun työntekijöitä riistettiin. Tämä riisto mahdollisti tilaisuuden luoda juutalaisten hallitsemia marxilaisia ammattiliittoja. Länsimainen teollisuus murskattiin täten vasaroilla, jotka muodostuivat tarkoituksellisesta epäpätevyydestä, tuotteen huonontamisesta, kaupallisesta korruptiosta, mielivaltaisesta lakkoilusta ja ammattiliittotoiminnasta. Tämän jälkeen he ryöstivät työntekijöiden eläkkeet ja pakottivat heidät orjamaisiin työehtosopimuksiin, kuljettivat laitteet ja tuotannon ulkomaille Kiinaan ja Intiaan, heidän tulevaan päätominta-alueeseen.

  Rothschildien keulahahmo Robert Lawrence Kuhn, juutalainen investointipankkiiri ja Kiinan kommunistisen puolueen konsultti.)

  SEURAAVA ASKEL

  Lontoosta käsin kansainvälisiä pankkiireja hallitsevat Rothschildit ja heidän Wall Street käskyläisensä ryöstivät länsimaiden varallisuuden, siirsivät tuotannon ja työpaikat kaukoitään, aloittaen prosessin toisen maailmansodan jälkeen raiskatusta ja alistetusta Japanista. He korruptoivat täysin länsimaiset kansat, heidän kulttuurinsa, itsetuntonsa ja -ymmärryksensä rautaisella otteellaan, jolla he hallitsevat valtamediaa, koulutusta, julkaisu- ja viihdetoimintaa, erityisesti keski-Eurooppaassa fokusoituen. Nyt tämä sama ollaan tekemässä ehkä jopa enemmässä määrin naiveille ja luottavaisille
  kiinalaisille.

  Kiinalaiset, jotka ovat omaksuneet ajattelemattomien, epäluovien, orjamentaliteetilla toimivien robottien roolin, sopivat hyvin juutalaisen hyväksikäytön kohteiksi. Kun kiinalaisen robottiaivoissa painaa juutalais-nappulaa, niin 99,99%:ssa tapauksista syntyy lämmin mielikuva hyvästä liikemiehestä, joka ymmärtää rahan päälle. Sen sijaan mitään kyseenalaistamista ei synny, ei itsesuojelureaktiota, ei mielikuvaa tuhansia vuosia vanhasta saatanallisesta suunnitelmasta maailman hallitsemiseksi rahoitustoiminnan ja vääräuskoisten (goyim) tappamisen avulla, kuten ei synny myöskään mielikuvaa Talmudista, Toorasta tai profeetta Jesajan opetuksista ja käskyistä.

  Kiinan asevoimat. Niitä rakennetaan länsimaisilla teknologiavuodoilla Yhdysvalloista, joista osa on vuodettu jopa presidentin tasolla sekä serbien onnekkaalla amerikkalaisen Stealth-pommikoneen kaappauksen seurauksena heidän myytyään pommikone myöhemmin Kiinaan. Kiina on nyt kehittänyt valtavan kokoisia Stealth pommikoneita, jotka ovat kykeneviä huomaamatta tuhoamaan koko Yhdysvallat ydinasein yhdellä ainoalla lennolla. Kuten alla oleva video osoittaa, Kiinalla on tarpeeksi aivopestyjä robotinlailla toimivia sotilasmuurahaisia, joiden avulla se voi ottaa koko läntisen maailman haltuunsa helposti etenkin, kun USA:n ja Iso-Britannian asevoimia komentavat juutalaiset petturit häviävät tarkoituksellisesti.

  vertaimevä, petollinen parasiittivaltio Israel, joka saa vuosittain miljardien avustuksen USA:lta ja jonka puolesta lukemattomat amerikkalaissotilaat ovat kuolleet Lähi-Idän sodissa: Israelin puolustusministeri Ehud Barak kävelee kiinalaisen kollegansa Liang Guanglien kanssa hänen ensimmäisen Kiinan valtiovierailun aikana kesäkuussa 2011. Kiinan ja Israelin korkean tason sotilasviranomaiset tapasivat aiemmin viikolla
  Pekingissä osoittaen merkkejä lisääntyneestä sotilaallisesta yhteistyöstä näiden kahden valtion välillä. Kiinan Chen Bingde, jonka toimenkuva vastaa USA:n aselajien päällystön yhdistettyä puheenjohtajaa, tapasi samalla viikolla maanantaina Israelin kollegansa, kenraali-luutnantti Benny Gantzin keskustellakseen sotilasyhteistyön laajentamisesta mukaan lukien kiinalaisen laskuvarjojoukon harjoittamisesta Israelissa. )

  Mahdollisesti ensimmäinen isku kiinalaisia vastaan on holokaustiopetuksen sisällyttäminen kiinalaiseen koulujärjestelmään. Tämä troijalainen hevonen ja mielenhallintakeino on johdanto kulttuurimarxismiin, jota toteutetaan ”tasa-arvon”, homoseksuaalien ja naisten oikeuksien puolustamisen nimissä sekä heikentämällä perhettä, isyyttä ja äitiyttä feminismin avulla. Tämä saattaa lopulta kiinalaiset avuttomiksi ja helposti hyväksikäytettäviksi, aivan niin kuin tapahtui länsimaissa.

  Israelin pääministeri Netanyahu vierailee Kiinassa, tarkistaa juutalais-kiinalaista teollisuutta sekä edistää holokaustiuskontoa. Pääministerin tärkein tehtävä on sekä taloudellinen että osoittaa, kuinka Israelilla on kykyä kehittää Kiinan huipputeknologiaa ja maataloutta. Kiinalainen uutistoimisto Xinhua julkaisi seitsemän artikkelin kokonaisuuden Netanyahun vierailusta maahan. Suurin osa uutisesta käsitteli Netanyahun suunniteltua vierailua Shanghain juutalaiseen pakolaismuseoon. Uutissivusto kuvaili, kuinka Shanghai tarjosi turvasataman arviolta 30 000:lle juutalaiselle pakolaiselle
  ”natsien holokaustista”.)

  Seuraava isku kiinalaiseen yhteiskuntaan tulee olemaan lisääntyvä median haltuunotto sekä aluksi pehmopornon ja myöhemmin kovan pornon levittäminen Kiinaan lehtien ja internetin välityksellä. Lopulta leviää myös mysteerisesti ympäri maata esiintyvä pedofilia.

  Tietenkin, jos tämän kaiken kertoisi jollekin korkea-arvoiselle kiinalaiselle viranomaiselle, niin vastauksena olisi tietenkin naurua, että kiinalaiset eivät ole niin hölmöjä, että mitään tälläistä koskaan tapahtuisi heille. Mutta on vain ajan kysymys, että kiinalaisen hallinnon taskut on täytetty valtavan juutalaisen talouskoneiston rahalla niin, että heidät on ostettu 99 prosenttisesti aivan kuten amerikkalaiset, brittiläiset ja eurooppalaiset poliitikot
  tänä päivänä. Samanaikaisesti vaikutusvaltaisten juutalaisten lapset on lähetetty Kiinaan opiskelemaan mandariinikieltä.

  Vanha prosessi alkaa, jossa juutalainen nainen nai ei-juutalaisen saadakseen tämän kanssa juutalaisia lapsia. Tämän jälkeen ei mene kauan, kun kiinalaiset alkavat ihmetellä miksi niin monella heidän suurmiehellään on juutalaiset äidit, mutta he näyttävät kiinalaisilta ja heillä on kiinalaiset sukunimet, mutta juutalainen ensimmäinen tai toinen nimi.

  Mistä johtaja Mao sai valtavan omaisuuden, joka oli välttämätön, jotta oli mahdollista rahoittaa maa-alueen valtaus, joka on yksi maailman suurimmista? Mistä juutalaiset Venäjällä saivat miljardit, joiden avulla tuhosivat sen sivilisaation? Mistä Ho Chi Minh sai rahoituksen Vietnamissa? Mistä juutalaisten johtamat vapaamuurarit saivat rahoituksen Ranskan vallankumouksen järjestämistä varten? Mistä Oliver Cromwell sai rahoituksen englannin sisällissotaan, jonka seurauksena kuningas murhattiin ja juutalaisten annettiin palata takaisin englantiin? Vastaus on Rothschildien suku sekä heidän marionettinsa.

  JUUTALAISET KIINASSA

  Menneisyydessä juutalaiset olivat varovaisempia piilottamaan itsensä poliittisilla areenoilla ja toimivat mielellään kulissien takana. Tänä päivänä juutalaiset poliitikot yhä enemmän täyttävät hallitusten virkoja etnisen verkostoitumisen avulla, juutalaisen mediavallan avulla ja rahan vallan avulla, joka voi vaikuttaa vaalien lopputulokseen imagon rakentamisen kautta. Juutalaisen osallisuuden laajuus Kiinan hallinnossa on huolellisesti salattu Rothschildien omistaman länsimaisen valtamedian toimesta. Yksi esimerkki Rothschildien toiminnan syvyydestä Kiinassa on se, että he hallitsevat kaikkea Kiinan säätiedotusta.

 16. @Kiina vs jews 11.12.2020 at 07:34
  Maon aika on mennyttä kuten on NL:kin. Mutta onko nyky-Kiina ollenkaan noin riippuvainen Rotschildin mafiasta mitä kuvaat?
  Totta että on vaikea saada luotettavaa tietoa asiasta mutta on myös joitakin kirjoittajia kuten esim. Ron Unz ja Eric Striker joilla epäilemättä on tietoa johon voi pääosin luottaa.
  Esim Eric Striker kirjoittaa (linkki alla)
  Kiinalainen virkailija: heikennämme uSAA WS:n juutalaisten avulla
  Chinese Official: We Subvert America Through Wall Street Jews
  Eric Striker
  https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1336161955845959680?s=20
  Carlsonin mukaan video paljastaa, että Joe Biden ja hänen kannattajansa ovat Kiinan hallituksen agentteja.
  Striker: Epärehellisesti muokattiin esityksestä pois se, mitä kiinalainen professori Dongsheng todella sanoi: Joe Bideniä hallitsevat Wall Streetin juutalaiset, joiden kanssa KKP on tekemisissä suoraan, kun he tarvitsevat jotain Amerikasta.
  Dongsheng kertoo kokemuksistaan ”vanhan ystävän”, yhdysvaltalaisen välittäjän kanssa, jonka hän kuvasi alkuperäisessä videossa pilkallisesti ”isonenäiseksi juutalaiseksi”, joka puhuu sujuvasti mandariinia ja käynyt kauppaa USA: n hallituksen kanssa vastineeksi jalansijasta Kiinassa vuosien varrella.
  Linkin artikkelin mukaan
  … Näyttää kuitenkin yhä enemmän siltä, että Kiinan juutalaiset ”ystävät” ovat alkaneet luopua siitä, että he saavat ylivallan maailman vanhimmasta sivilisaatiosta. Voimakas valtio, sen hallinta taloudessa ja tiedotusvälineissä sekä käänne etno-nationalismiin KKP: n sisällä Xi Jinpingin johdolla, jota Jeffrey Goldbergin vaikutusvaltainen Atlantti lehti äskettäin syytti natsien filosofian innoittamaksi, sulkee pois koetut ja perinteiset keinot joita juutalaiset keinottelijat käyttävät.
  Kiina sotilaallisena ja taloudellisena supervaltana on ongelma myös sionisti-liberaalille maailmanjärjestykselle. Kiinasta on tullut Iranille tärkeä sotilaallinen ja taloudellinen pelastusliivi, ja se on koko sisällissodan ajan tukenut Basher Assadin hallitusta Amerikkaa ja ISIS: ä vastaan Syyriassa. Kiinalla on myös valtava taloudellinen vaikutusvalta Israeliin, ja ’motitetut’ virkamiehet sekä Amerikassa että Israelissa haluavat epätoivoisesti murtautua ulos motistaan.
  https://www.axios.com/pompeo-netanyahu-israel-china-investments-iran-9c1c63ab-73c4-4783-a83d-46c50874c8b1.html
  Kiinan nousun estäminen alkaa näyttää mahdottomalta tehtävältä. Kiina ei ole Amerikka. Maailman juutalaisuus on saattanut juuri kohdata vertaisensa.
  https://national-justice.com/chinese-official-we-subvert-america-through-wall-street-jews

  Tuosta voisi päätellä ettei Kiina halua olla vain nwo-mafian renki vaan haluaa itsenäistyä ja ottaa ohjat omiin käsiinsä. Ja se merkitsee haastetta itsensä ylentäneelle ’protokollamiesten’ mafialle jolle vain lakeijat kelpaavat.
  Aika näyttää ovatko tähän uskovat lopulta oikeassa. Mutta aika vaikea on uskoa että Kiina vanhana ja älykkäänä (kansan ÄO korkeimpia maailmassa, 105) sivistysvaltiona antaisi ylivallan sionistien ja v-muurareiden nwo-mafialle.
  Asiaa käsitellään myös täällä
  https://mvlehti.net/2020/12/10/isoveli-youtube-ja-usan-vaalivalvonta-tietamattomyys-on-voimaa-mutta-aikansa-kutakin-umv-raportti/
  Viikon uutinen: Kiina, Kiina, Biden — Maanantaina 7.12. tuli esille video, jossa kiinalainen professori Di Dongsheng kertoi (video yllä), miten Kiinan hallitus on soluttautunut Amerikan eliittiin ja Hunter Bidenin kautta päässyt Joe Bidenia lähelle.

  Heti perään tuli esille toinenkin saman professorin video (alla), jossa puhuttiin akateemiseen sävyyn ”syvävaltiosta” ja annettiin ymmärtää, että Kiinan tie Amerikan vallankahvaan käy syvävaltion (deep state) kautta.
  —-
  @Jonsse 10.12.2020 at 14:20
  ”Omistusta keskittävä äärikapitalismi sekä julkista määräysvaltaa keskittävä kommunismi johtavat usein rivikansalaisten kannalta samanlaiseen lopputulokseen: Ei itsemääräämisoikeutta, ei oikeusturvaa eikä omaisuutta.”

  Näin on. USAn johtama Länsi on hyvä esimerkki yksityisestä äärikapitalismista (äk) jossa kansan asema koko ajan kurjistuu.
  Julkista valtaa keskittävä järjestelmä taas toimii Kiinassa jossa kapitalismia ohjaa valtio (suuri miljoona puolue, jonka jäseneksi pääsee vasta vuosien jälkeen kun on osoittanut kykynsä toimia sen yhteisön parhaaksi jota on johtanut) joka asettaa toisin kuin usalaisessa kapitalismissa tavoitteet joihin tulee pyrkiä.
  Kyse on valtiokapitalismista joka ei salli vapaata kilpailua ja kansan kannalta hyödytöntä ja vahingollista toimintaa jolla oligarkit tekevät vain omaa bisnestä.
  Ainakin nyt näyttää faktatiedon pohjalta että kiinalainen kontrolloitu kapitalismi pitää paremmin huolta kansasta kuin läntinen yksityinen äk ja siksi voi jatkossa kiinnostaa maailman kansoja enemmän kuin niitä riistävä äk.
  Kansallinen vahvuus tai voima perustuu kolmeen elementtiin: ekonomia, sotilaallinen voima ja kulttuuri ja linkkien artikkelit selvittävät miksi Kiina menestyy ja vahvistuu koko ajan.
  Let’s take the standard assumption that national power consists of three main elements: Economic, military, and cultural (“soft”).
  Why can we be confident that China is on its way to superpowerdom?
  https://www.unz.com/akarlin/sinotriumph-101/
  https://www.unz.com/akarlin/chinese-gdp-in-2050-the-debate/
  https://www.unz.com/freed/china-a-cold-shower/

  • Äärikapitalismi on läntisen demokratian tuote … ja tällaisia rikollisia se tuottaa ja nostaa valtaan:
   Bidenien mafiasuvun rikoksista tutkinta
   https://beta.oikeamedia.com/o1-149400
   OM: Joe Bidenin poika Hunter Biden tunnustaa olevansa rikostutkinnan alaisena. Hunteria tutkitaan veropetoksista, epäilyttävistä poliittisista operaatioista ja rahanpesusta.
   Nyt kaikki vaihtoehtomedioiden esiin tuomat asiat ovat osoittautuneet tosiksi ja vasemmistomedia raportoi näistä asioista kuin ne olisivat jokin uusi uutinen.
   OM: Tämä on kenties suurin mediaskandaali koko Yhdysvaltojen historiassa. Vasemmistomedia ei ennen vaaleja julkaissut asiasta yhtään mitään ja tukahdutti kaikki keskustelut väittämällä kaikkia syytteitä valeuutisiksi ja venäjävaikuttamiseksi – disinformaatioksi.
   ——
   Oikeamedian mukaan demokratian suurin vaara on propagandaa levittävä vasemmistomedia, korruptoituneet poliitikot ja eliitti, jotka kaikki toimivat yhdessä tavallisia kansalaisia vastaan.
   Mihin unohtuikaan valtamedia (hesari- tai aivopesumedia) joka hallitsee tiedonvälitystä? Eikö nimenomaan tämän globalistien suuren rahan ja äärikapitalistien (korporaatiomafian) omistaman ja ohjaaman ei-vasemmistolaisen valtamedian pääintressi ole edistää nwo-mafian pienen ja rikollisen eliitin valtaa?

   • Truth_hunter 11.12.2020 at 13:50

    Suurin valtamedian valhe viime vuosilta lienee venäläisten väitetty hakkerointi, joka muka kohdistui demokraattien DNC:n tietokoneeseen. Eli ns. Russiagate. Kukaan ei koskaan ole tutkinut tätä tietokonetta ja mitään todisteita ei ole koskaan esitetty. On esitetty vain väitteitä, joita HS ja YLE ovat toistaneet ad nauseam.

    Senaatin valiokuntien kuulemisissa tiedustelupalvelujen ja muiden tahojen kuulusteltavat ovat valaehtoisesti myöntäneet, että mitään todisteita ei ole, ei ole koskaan ollutkaan. Nämä asiakirjat ovat nyttemmin julkisia.

    Ainoan rikosteknillisen tutkinnan on tehnyt NSA:n entinen teknillinen johtaja William Binney kollegoineen. Tämä ryhmä on kiistattomasti selvittänyt, että mitään hakkerointia ei ole tapahtunut, se ei olisi edes teknillisesti ollut mahdollista. Tästähän Vastavalkea raportoi jo viime vuoden puolella.

    Viime päivinä on ollut mielenkiintoista seurata valtamedian uutisointia USA:n korkeimman oikeuden ns. päätöksistä tutkia tai olla tutkimatta presidentinvaalien väitettyä massiivista vaalivilppiä.

    Sidney Powellin kanne Georgian osavaltiota vastaan sisältää 1500 sivua erittäin yksityiskohtaista ja huolella valmisteltua todistusaineistoa. Tämä on nyt Internetissä. Yksi valaehtoisista todistuksista (affidavit) on henkilöltä, joka on väitellyt tohtoriksi Yhdysvalloissa tietoturvasta ja on toiminut vuosien ajan useiden keskeisten tiedusteluelinten asiantuntijatehtävissä.

    Tämän viikon kehitys lähti liikkeelle, kun Texasin oikeusministeri (attourney general) jätti korkeimmalle oikeudelle vaatimuksen neljän muun osavaltion vaalituloksen kumoamisesta. Korkeimman oikeuden puheenjohtaja hylkäsi vaatimuksen välittömästä kumoamisesta mutta ei hylännut vaatimusta sinänsä.

    Trump jätti korkeimmalle oikeudelle oman kirjelmänsä, jolla hän tuki Texasin oikeusministerin vaatimusta. Neljätoista muuta osavaltiota on yhtynyt virallisesti tähän kanteeseen. Korkein oikeus on pyytänyt näiltä neljältä vaa’ankieli-osavaltiolta selvitystä ja aikaraja oli eilen. Suunniteltu korkeimman oikeuden istunto on ensi viikolla ennen valitsijamiesten kokoontumista.

    Yhdysvaltain perustuslain mukaan osavaltioiden lakiasäätävä elin (olisiko osavaltion kongressi?) voi päättää valitsijamiehistä oman harkintansa mukaan. Vaali on vain neuvoa-antava. Nykyisin median aikakaudella kaikki huomio keskittyy vaaleihin. Korkein oikeus voi päättää, että jos on vähäisintäkään epäilystä vaalien epärehellisyydestä, vaalien tulos voidaan hylätä ja osavaltion laillinen johtoelin päättää valitsijamiehistä.

    Elämme näin ollen jännittäviä aikoja, jota ei Suomen valtamediassa noteerata lainkaan.

    • Jatkona edelliseen:

     Korkein oikeus on hylännyt Texasin oikeusministerin kanteen sillä perusteella, että kanteessa esitetty Texasin intressi ei ole riittävä peruste kanteen käsittelyyn. Texas ei siis ole riittävässä määrin suoranaisesti tai välillisesti kärsinyt osapuoli. Vaalivilppiin korkein oikeus ei ottanut kantaa.

     YLE ja muu media toistavat kaikissa uutisissaan, että Trump on ”muun muassa lähipiirinsä kanssa levittänyt toistuvasti perättömiä väitteitä vaalivilpistä”. Olisin kovasti kiinnostunut tietämään minkä tasoinen näyttö YLE:n toimittajilla tai johdolla on tästä asiasta.

     Georgiassa kuten joissakin muissakin osavaltioissa on käynnissä oikeusprosessi, jossa on esillä todella laaja näyttö. On suuri joukko valaehtoisia silminnäkijöiden todistuksia, virheellisten äänistyslipukkeiden luetteloita, teknistä ja tilastollista analyysiä jne.

     YLE käyttäytyy edelleen niin kuin se olisi vaalien osapuoli tai toisen osapuolen määräysvallassa oleva tiedottaja. Asiallinen ja puolueeton uutisointi ei todellakaan kuulu enää YLE:n toimintakulttuuriin.

     Viime päivinä on havaittu mielenkiintoinen käänne Yhdysvaltain valtamedian uutisoinnissa. Mahdollisen tulevan presidentin poikaa, Hunter Bidenia vastaan on aloitettu tutkinta. Oikeusministeri Barr salasi tutkinnan vaaleihin asti, mutta nyt asia on noussut julkisuuteen.

     Hunter Bidenilla oli epämääräisiä liiketoimia jo Obaman kaudella, jolloin Joe Biden toimi Ukrainassa avoimesti vallankumouksen puolesta. Kun Ukrainan valtio ryhtyi tutkimaan Hunter Bidenin liiketoimia, Joe Biden uhkailemalla erotutti valtionsyyttäjän. Asia on julkinen siksi, että Joe Biden avoimesti kerskui aikaansaannoksellaan tilaisuudessa, josta on video.

     Nyt tutkinta kohdistuu Hunter Bidenin ja kiinalaisten liikemiesten epäselviin liiketoimiin. Tämän asian laaja julkitulo on antanut aihetta epäillä, että Joe Bidenin mahdollinen presidenttikausi jää Yhdysvaltain historian lyhimmäksi. Saattaa nimittäin olla, että Biden eroaa jo tammikuussa. Hänen roolinaan näin ollen olisi ollut toimia troijan hevosena, joka nostaa presidentiksi Kamala Harrisin. Voi olla niinkin, että eliitti yksinkertaisesti uhraa tarpeettomaksi tulleen Joe Bidenin.

     Bidenin keskeisimpiin ministeri- ja johtajatehtäviin kaavailemat henkilöt ovat osin kovan linjan sotahaukkoja osin yksityisten finanssilaitosten johtotehtävissä toimineita henkilöitä. Hyökkkäys Syyriaan on odotettavissa – humanitaarisista syistä tietenkin – lisäksi konkurssikypsän finanssijärjestelmän tekohengittäminen jatkuu entistä suuremmilla summilla. Samalla kansa köyhtyy ja tuotannollinen talous supistuu.

 17. Vanhan ajan marxilaiset sosialistit halusivat vapauttaa ihmiset kapitalistisen tuotantotavan ikeestä. Eihän se ole lainkaan huono päämäärä. Sosialismissa tuotanto järjestettäisiin siten, että tuotteisiin ja palveluihin latautuu pelkästään tuotannon ja jakelun edellyttämä työnarvo, mutta niihin ei tarvitsisi ladata sitä lisäarvoa, josta kapitalisti ottaa voitto-osuutensa ja häntä rahoittava pankkiiri korkonsa. Työläinen vapautuisi myös muusta riistosta, kuten vaikkapa huoneenvuokraajan vaatimista voitto- ja korko-osuuksista.

  Marx epäonnistui kuitenkin arvioimaan ahneuden ja poliittisen vallanhalun merkityksen tuotannon ja rahavirtojen suunnittelussa ja ohjauksessa. Kapitalistia ei motivoi pelkästään rahallinen voitto, vaan sitä kautta saavutettava poliittinen valta ja määräysvalta suurien ihmisjoukkojen yli. Näin kapitalistin ja Bond-filmien maailmanvalloituksesta haaveilevien roistojen roolit yhdistyvät. Rahan tuottaminen on kaikkein tehokkainta kapitalismia ja kerää ajan mittaan niin suuria rahamääriä, että niillä voi ostaa julkisen ja mediavallan puolelleen missä maassa hyvänsä. Ostaminen tapahtuu joko lahjonnan tai kiristyksen avulla ja sitä kautta julkinen ja demokraattisesti valittu valta voidaan kumota ja on jo kaikissa länsimaissa kumottu. Julkista valtaa ei ole, on vain ostettuja agentteja (nk. deep state). Rahavallan kesyttämä julkinen valta ilmenee mm. korporaatiofasismin muodossa, jossa korporaatio (esim. Youtube/Google) harjoittaa julkista valtaa eikä välitä siitä, mitä julkista valtaa säätelevä perustuslaki sanoo. Lääkintäfirmat voivat pakkomyydä tuotteitaan kansalaisille ja laittaa poliitikot ja viranomaiset mainostamaan ja rahoittamaan tuotteitaan verovaroin.

  Rahavallan ohjaamiseksi kansakuntien politiikkaan on kansainvälinen pankkikartelli luonut lukuisan joukon erilaisia ajatushautomoita, joilla on usein luotu sosialismia muistuttava ideologinen ulkokuori. Useat näistä ajatushautomoista ja verovapaista säätiöistä väittää harjoittavansa filantrooppista toimintaa tai ympäristön suojelua. Nyt olemme kauhuksemme saaneet havaita, että useiden säätiöiden todellisena päämääränä on maapallon ”pelastaminen” depopulaation ja kaikki kansalaisoikeudet riistävän globaalin kommunismin kautta. Alkuperäisen marxismin idea kumoutuu täysin ja ihmiset jäävät täysin vaille henkilökohtaista vapautta. Ei puhuta edes siirtymävaiheesta kohti kommunismin utopiaa, jolloin vapauksia rajoitetaan tilapäisesti. Yksilöllisen potentiaalin kehittäminen on globaalissa kommunismissa totaalisesti kielletty ja ehkäisty teknologisen valvonnan ja säätelyn kautta (orwellilainen dystopia). Asialle on ollut helppo rekrytoida uusvasemmistolaisia, koska he tietävät, ettei heillä ole henkilökohtaista potentiaalia ja he tarvitsevat järjestelmää selviytyäkseen. Vanhassa vasemmistossa tapaamme intellektuelleja ja tarmoihmisiä, mutta uusvasemmistossa niitä ei ole lainkaan. Tästä syntyy uuden vasemmiston raivokas kollektivismin idean kannattaminen. Kaikkien on uhrauduttava yhteisön eteen, vaikka mitään hienoa päämäärää ei ole nähtävillä.

  • ”Yksilöllisen potentiaalin kehittäminen on globaalissa kommunismissa totaalisesti kielletty ja ehkäisty teknologisen valvonnan ja säätelyn kautta (orwellilainen dystopia).”
   Varmasti noin on siinä globaalissa kommunismissa jota sokea ja huijattu uus-vasemmisto ajaa yhdessä globalistien kanssa, joille vain oma valta ja raha merkitsevät.
   Luin jostain artikkelin Kiinasta ja sen valtarakenteesta jossa kuvattiin maan kommunistisen puolueen strategiaa. Yritän löytää tuon artikkelin joka ehkä oli unz-sivustolla.
   Ensinnäkin puolue on valtavan suuri (miljoonissa) ja eteneminen siinä merkitsee pitkäaikaista yhteistyötä puolueen tavoitteisiin sitoutuneena.
   Toiseksi kansalaisten omille yksilöllisille ideoille ja näkemyksille annetaan suuri merkitys ja niitä saa esittää puolueelle, sitä jopa toivotaan, ja ne tutkitaan tarkkaan nimenomaan siksi että ne voisivat sisältää jotain sellaista joka auttaa laajentamaan puolueen näkemyksiä ja toiminta strategioita paremmiksi. Ja jos niissä on sellaista potentiaalia niin ne pyritään hyödyntämään eli systeemi ei olisi lainkaan niin suljettu kuin me lännessä uskomme meille syötetyn propagandan tuloksena.
   Olisi mielenkiintoista saada enemmän todellista ja luotettavaa tietoa tästä koska juuri tuolla tavallahan yhteiskuntaa pitäisi hallita ja kehittää yhdessä kansan ja johto-eliitin kanssa. Voisiko Kiina olla edelläkävijä?

 18. Valevasemmiston on turha kuvitella voivansa työntää nokkaansa sen paremmin Kiinan kuin Venäjänkään asioihin. Kiina tulee kehittymään omalla vakaalla tavallaan vähät välittämättä länsimaisen höpöliberlismin ja valevasemmiston ontosta jargonista. Kiinalaiset eivät ujostele modernisoida maansa etnisesti primitiivisemmät kulttuurienklaavit vaan Kiinalle modernisaatio, kova opiskelu, ammatin hankkiminen ovat johtotähtiä. Kiina ei myöskään katsele lorvailijoita ja ideologisia pillipiipareita leijumassa pilvilinnoissaan tuottaen joutavanpäivästä elämästä vierasta skeidaa. Timo Vihavainen oli oikeassa todetessaan että Kiinalla on itselleen enemmän annettavaa kuin lännellä. Ei Kiina tarvitse länttä (muuta kuin viemään osa tuotteistaan). Jatkossa ilmeisesti noin 95% Kiinan tuotannosta kulutetaankin omassa maassa ja Kiina tulee integroimaan suurimman osan Euraasiasta, arabimaista sekä osan myös Afrikasta One Belt One Road-projektiinsa.

  Amerikan jälkeinen aika on myös lopun alkua läntiselle valevasemmistolle. Hurahtamalla lopulta humanitäärisen imperialismin kanttajiksi tämä EU-hötö valevasemmisto sinetöi oman uskottavuutensa lopullisen romahtamisen.

  • Kiina – yhdessä Hong Kongin, Singaporen ja vähemmässä määrin Taiwanin ja Etelä-Korean kanssa – on saavuttanut dramaattisen talouskasvun sosiaalipoliittisella järjestelmällä, jossa yhdistyvät vapaa yrittäjyys ja ”valtiososialismi”. Se, mitä nämä maat ovat saavuttaneet viimeisen puolen vuosisadan aikana, osoittaa, että talouskasvu, teknologinen kehitys ja vauraus ovat mahdollisia ilman yhdysvaltalaista demokratiaa ja kapitalismia.
   Over the past 30 years, real per capita income in China has grown by more than 1,300 percent.
   China Lifts 740 Million People Out of Poverty in Four Decades
   Ja tämän takia Kiina on ”suurin uhka demokratialle ja vapaudelle”, sanoo Yhdysvaltain tiedustelupäällikkö
   https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55177975
   http://www.ihr.org

   • Seitsemän vuotta sen jälkeen, kun presidentti Xi Jinping käynnisti hankkeen, ensin Astanassa ja sitten Jakartassa, uusi silkkitie eli Belt and Road Initiative (BRI) ajaa yhä enemmän amerikkalaista plutokratia-oligarkiaa hulluiksi,
    Kiinan ”uhkaa” koskevaan säälimättömään vainoharhaisuuteen. …
    Vanhassa järjestyksessä poliittis-sotilaallisia eliittejä lahjottiin säännöllisesti vastineeksi yritysten esteettömästä mahdollisuudesta käyttää kansakuntiensa resursseja yhdistettynä go-go-yksityistämisjärjestelmiin ja suoriin säästötoimenpiteisiin (”rakennesopeutus”).

    Tämä jatkui vuosikymmenien ajan, kunnes BRI: stä tuli uusi tapa kaupungissa infrastruktuurin rakentamisen kannalta – tarjoten vaihtoehdon keisarilliselle jalanjäljelle.
    Kiinalainen malli sallii kaikenlaiset rinnakkaiset verot, myynnit, vuokrat, vuokrasopimukset – ja voitot. Tämä tarkoittaa isäntähallituksille ylimääräisiä tulonlähteitä – joilla on tärkeä seuraus: vapaus IMF: n / Maailmanpankin ankarista uusliberalistisista diktaateista. Tämä on pahamaineisen kiinalaisen ”win-win” -ydin.

    Linkin artikkelin kommenteista löytyy tämä:
    ”Kiina tekee toistaiseksi oikein. Ennemmin tai myöhemmin odotan, että heistä tulee yhtä häikäilemättömiä kuin Yhdysvalloista, koska sitä kaikki hallitukset lopulta tekevät.”
    … Kun maa on ollut voimakkain kansakunta suuressa osassa ihmiskunnan historiaa, oletteko nähneet kiinalaisten hyökkäävän maailmaan kuten länsi on tehnyt? On typerää katsella kiinalaisia länsimaisen linssin kautta.

    US Hits Search and Destroy Against the New Silk Roads
    PEPE ESCOBAR • DECEMBER 9, 2020
    Having had been the most powerful nation in much of human history, had you seen the Chinese invade the world as the West had done? It’s foolish to view the Chinese through western lens.
    https://www.unz.com/pescobar/us-hits-search-and-destroy-against-the-new-silk-roads/

 19. @Timo Kuronen 12.12.2020 at 11:43
  Nähtäväksi jää onnistuuko nwo-mafia luomaan ilman sisällissotaa äärikapitalistisen ja korporaatio-kommunistisen Usan, jota raha-eliitti yksin hallitsee?
  Kiinakin näyttäisi nyt osin tukevan tätä mafian hanketta… miksi? … voi spekuloida että ehkä tietoisena siitä että se johtaa Usan (ja sen lakeijoiden) tuhoon, asiaan jota ei voi estää eikä liene syytä estääkään koska se on maailman pahuuden äiti joka yrittää nyt kaikin keinoin tuhota Kiinan?
  Kiina ei kuitenkaan tue omassa maassaan kommunismia vaan valtiokapitalismia jossa kapitalistit eivät voi riehua vapaasti vain omaa etuaan ajaen ja samalla tukee myös valtiososialismia jossa vastuuta kannetaan koko kansasta.
  Lopullinen kädenvääntö käytäisiin sitten Usan romahdettua kiinalaisen valtiokapitalismin ja nwo-mafian ääri- ja korporaatio-kapitalismin välillä? joka Kiinan on helppo voittaa.
  Oman maamme kohtalo tässä skenaariossa on todella surkea.

 20. Spekulaatiot Kiinasta sikseen mutta joku sana Marxista jonka kuva komeilee etusivulla
  LG (linkin artikkelissa): Yksi ilmeinen syy on se, että Marx ei ollut juutalainen: hänet oli kastettu luterilaiseksi kuuden vuoden iässä. Silti väittää, että kaste olisi pessyt pois kaikki juutalaisuuden jäljet, olisi järjetöntä, ja erityisen ironista sellaisen henkilön tapauksessa, joka väitti uskonnon olevan juutalaisuuden olennainen osa (kuten näemme).
  Tarkoitukseni on tutkia Marxin panosta juutalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen ja viime kädessä historialliseen liikkeeseen kohti juutalaisten globaalia ylivaltaa, joka teki suuren läpimurron vuosisadan ajan juuri kommunistisen manifestin (1848) jälkeen.
  Minun on sanottava johdanto-osassa, että kysymys ei ole: Onko Marx tarkoituksellisesti tehnyt salaliittoja muiden juutalaisten kanssa edistääkseen juutalaisten globaalia ohjelmaa, samalla kun teeskentelee vapauttavansa pakanallisten proletaarien?
  Juutalaisuus ei välttämättä toimi tällä tavalla. Se voitaisiin määritellä kyvyttömyydeksi erottaa ihmisten ja valitun kansan edut sen välillä, mikä on hyvää ihmiskunnalle ja mikä on hyvää juutalaisille.
  Yleensä juutalaiset, jotka uskovat työskentelevänsä maailman pelastuksen puolesta ajattelemalla juutalaisia, edistävät juutalaisten valtaa tavalla tai toisella. Tämä koskee tietysti juutalaisia ​​ajattelijoita, jotka uskovat, että juutalaisilla on tehtävä ohjata ihmiskunta kohti ikuista rauhaa, kuten Theodore Kaufman, joka vuonna 1941 uskoi, että ensimmäinen askel tähän tavoitteeseen oli ”steriloida kaikki saksalaiset” (hänen haastattelunsa Kanadan juutalaiset aikakirjat) tai kuten David Ben-Gurion, joka vuonna 1962 uskoi, että seuraava askel oli tehdä Jerusalemista ”Ihmiskunnan korkeimman oikeuden kotipaikka, ratkaista kaikki mantereiden väliset kiistat, kuten Jesaja ennusti.” 1]
  Mutta se koskee myös juutalaisia ​​ajattelijoita, jotka eivät tunnustaudu julkisesti juutalaisiksi ​​ja ovat jopa kriittisiä juutalaisille, mutta joiden maailmankuva on syvällisesti raamatullinen, toisin sanoen sekä materialistinen että profeetallinen. Kyse on perinnöllisestä kognitiivisesta kuviosta, eikä tahallisesta aikomuksesta. Tästä huolimatta Marxin tapauksessa on todisteita henkisestä epärehellisyydestä, salaamisesta ja petoksesta, kuten näemme:
  https://www.unz.com/article/karl-marx-and-jewish-power/

  • Lisää mielenkiintoisesta linkistä yllä
   There is no doubt that Marx’s prophecy of a messianic transformation of the world was profoundly Jewish in inspiration.
   Ei ole epäilystäkään siitä, että Marxin ennustus maailman messiaanisesta muutoksesta oli syvästi juutalaista inspiraatiota. Marxin profeetallisen näkemyksen raamatullisesta projektista erottaa se, että sen nimenomainen tavoite (kuten näemme) on kosmopoliittisen proletariaatin kansainvälinen diktatuuri … Ilmaisun ”tieteellinen sosialismi” takana Marx voisi tarkoittaa vain ”erittäin despoottista massojen hallitusta jota johtaa uusi ja hyvin pieni todellisten tai teeskenneltyjen tutkijoiden aristokratia. ”[3] … Bakunin epäili, että jos Marxilla olisi vapaa tie, hänen kaltaiset saksalaiset juutalaiset päätyvät hallitsemaan kommunistista valtiota.
   … Itse asiassa Marxin vallankumouksellinen ennustus koski erityisesti ei-proletaarisia saksalaisia ​​juutalaisia. Fritz Kahn tervehti häntä enemmän kuin profeettana julkaisussa Die Juden als Rasse und Kulturvolk (1920): ”Vuonna 1848 Betlehemin tähti nostettiin toisen kerran taivaanrantaan … ja se nousi jälleen Juudean kattojen yläpuolelle: Marx . ”[4]

   Jos Marx oli Messias vuonna 1848, niin Benjamin Disraeliä voitaisiin kutsua hänen profeetakseen. Romaanissa Coningsby, joka julkaistiin vuonna 1844, juutalainen hahmo Sidonia – ”risteytys Lionel de Rothschildin ja Disraelin välillä”, sanoo:
   ”Se mahtava vallankumous, joka valmistautuu tällä hetkellä Saksassa ja joka on itse asiassa toinen ja suurempi uskonpuhdistus ja josta niin vähän tiedetään vielä Englannissa, kehittyy kokonaan juutalaisten alaisuudessa, jotka melkein yksin miehittävät Saksan professori tuolit.”

   Toisessa julkaisemattomassa kirjoituksessaan vuonna 1872 Bakunin kirjoitti:
   ”Tämä juutalainen maailma on nykyään pääosin toisaalta hylkäämässä Marxin ja toisaalta Rothschildin. Olen vakuuttunut siitä, että Rothschildit puolestaan arvostavat Marxin ansioita ja että Marx puolestaan tuntee vaistomaista vetovoimaa ja suurta kunnioitusta Rothschildeihin. / Tämä saattaa tuntua oudolta. Mitä voi olla yhteistä sosialismin ja suuren pankin välillä? Asia on niin, että Marxin kommunismi haluaa valtion voimakasta keskittämistä, ja missä valtio on keskitetty, siellä on välttämättä oltava keskuspankki, ja jos sellainen pankki on olemassa, juutalaisten loisiva parasiitti kansa, joka keinottelee työväenpuolueen kanssa, menestyy aina. ”[8]
   Onnistuttuaan saamaan Bakuninin ja hänen ”autoritaarisuuden vastaiset” seuraajansa karkotetuksi Kansainvälisestä työväenliitosta (ensimmäinen kansainvälinen), Marx siirsi pääneuvostonsa Lontoosta New Yorkiin – kaupunkiin, josta tulisi pian juutalaisuuden länsipääkaupunki, jossa toinen saksalainen juutalainen Leon Braunstein alias Trotsky valmisteli bolševikkivallankumousta Wall Streetin juutalaisten pankkiirien, kuten Jacob Schiffin, taloudellisella tuella. [9]

 21. Hyvää keskustelua joka pysyi paikoin asiassakin. Sitä olen hieman ihmetellyt, kuinka moni esim. Black Lives Matter -mielenosoittajista pitää itseään vasemmistolaisena tai kulttuurimarksistina. Vaikutelmaksi on pikemminkin tullut, että etenkin jälkimmäinen luonnehdinta on toiminut vastustajien leimakirveenä, jonka sisältöä ei edes yritetä avata.

  Mutta kaiken kaikkiaan on helppo yhtyä siihen, että ”nykyvasemmisto” on lähinnä porvarillista me too – yhden asian liikettä ryyditettynä ripauksella anarkismia. Suvaitsevaisuutta yritetetään osoittaa äärimmäisellä suvaitsemattomuudella. Työväenliikkeen sankarit ym. henkensä kaupalla taistelleet ja vankiloissa viruneet tosivasemmistolaiset, jotka pyrkivät rakentamaan oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa sen rakenteisiin puuttumalla, tuskin antaisivat mitään arvoa tälle ”liberaalin kapitalismin synnyttämälle valevasemmistolle”, jonka rakenteiden tiedostaminen? jää ”rakenteelliseen rasismiin”. Esim. rakenteellinen väkivalta, syrjäytyminen ja köyhyys eivät näytä heitä suuresti kiinnostavan.

  Sama koskee vasemmistopuolueitakin Suomessa ja muualla. Eli aiheellinen huomautus juutalaisjenkiltä: Sosialistit – sikäli kuin heitä enää länsimaissa on –

  Muuten Marxin ohella olisi hyvä muistaa myös niin ikään saksalaisyntyinen tehtailija Engels. Yhteistyössä he loivat kommunistista teoriaa ja julkaisivat Kommunistisen manifestin. Toki hekin seisoivat edeltäjiensä hartijoilla.

  • Kyllähän nykyinen punavihreä vasemmisto on täysin globaalin teknokraattieliitin hyppysissä. 60-70 luvun taistolaisuus oli jo siirtämässä kommunismia pois työläisiltä yliopistoon.. nykykommunisti on koulutettu hipsteri joka tottelee kiltisti globaalin valtaeliitin käsikirjoitusta. Normiduunarit ovatkin tehneet pesäeroa tähän omalaatuiseen äärikapitalistiseen marxismiin jonka tarkoitus on siirtää kaikki raha ja valta hyvin pienen eliitin käsiin. Nykyään duunarit ovatkin persuja, jotka ovat kommunistien suurimpia vihollisia kansallisvaltio ajatuksineen..

   • ”duunarit ovatkin persuja, jotka ovat kommunistien suurimpia vihollisia kansallisvaltio ajatuksineen..”
    Tuossa menet harhaan … minusta persut seuraavat (itse sitä ymmärtämättään?) eu- ja nwo-mafian (pankkirimafian) lippua ja Oikeamedia on heidän äänitorvensa.
    Tuo mafia toteuttaa äärikapitalistisen marxismin (korporaatiokommunismi) oppia, ei valtiokapitalismia, jossa kapitalismin pitää palvella koko yhteiskuntaa, kuten esim. Kiinassa.

 22. USA luhistuu koko ajan ja Kiina parantaa juoksuaan vauhdilla
  MV suree jo:
  Evankeliumi Bidenin mukaan ja Ilmestyskirja Nyt | UMV-Raportti
  Nyt ensimmäinen kerta, kun on aikaa koota itsensä ja ajatuksensa sekä katsoa luottavin mielin tulevaisuuteen. Enää ei tarvitse taikoa kaniineja hatusta. Asiat kulkevat melkeinpä omalla painollaan.
  … Tämä on poliisivaltio, eikä tarvita paljonkaan mielikuvitusta havaitsemaan, että Yhdysvaltoihin ollaan istuttamassa kommunistisen Kiinan yhteiskuntamallia. Lisätään tähän vielä sosiaalisen median sensuuri.
  https://mvlehti.net/2020/12/16/evankeliumi-bidenin-mukaan-ja-ilmestyskirja-nyt-umv-raportti/

  Mutta onko Kiina kommunistinen marxilaisella tavalla? Maan johdon mielestä ei.

  Jää pohtimaan meneeköhän homma Usassakaan ollenkaan Marxin uskomalla ja Rotschildin haluamalla (Bakunin pelkäämällä) tavalla Bidenin kaudella?
  Jospa joku muu kuin sionisti- ja v-muurarieliitti (nykyinen nwo-mafia) nouseekin ylimmäksi ja lopulta vapauttaa maailman marxilaisuuden (juutalaisuuden ja sionistien) kahleista, joista Bakunin varoittaa?
  Tekeekö sen kiinalainen kansallissosialistinen valtiokapitalismi?
  Kiina ei kuitenkaan tue omassa maassaan kommunismia (Marxia eikä Rotschildia) vaan valtiokapitalismia jossa kapitalistit eivät voi riehua vapaasti ja voivat edistää vain oman maansa etua … ja samalla Kiina tukee myös valtiososialismia jossa vastuuta kannetaan koko kansasta ja jossa valtaa ei luovuteta koko maailmaa himoitsevalle korporaatio- tai pankkiirimafia-kommunismia rakentavalle nwo-eliitille. Jospa sillä onkin tulevaisuudessa enemmän kysyntää maailmalla kuin nwo-mafian ja ’liberaalin nykyvasemmiston epäsosialismilla’…?

  • Onko Kiina pian vapaampi maa kuin me? Pelotellaanko meitä katteettomasti Kiinan totalitarismilla?
   Valtiokapitalismin intresseissä ei ole muiden kuin yhteiskuntaa tuhoavien tai valtaa omiin käsiinsä kahmivien vaarallisten ja vallanhimoisten psykopaattien kontrolli. Näyttäisi että Kiina keskittyy lähinnä siihen ja sen harjoittama valtiososialismi, joka kantaa huolta koko kansasta, tukee myös sitä että maan kansalaisten elämä on turvatumpaa kuin Lännen yksityisten käsissä olevassa korporaatiokapitalismissa jota rikollisten ’protokollamiesten’ (pankkiirien ja v-muurarisionistien) valta hallitsee.
   … Vuosi 2020 oli GloboCap Year Zero. Vuosi, jolloin globaalit kapitalistiset hallitsevat luokat poistivat demokratian illuusion ja muistuttivat kaikkia todellisia vastuuhenkilöitä, mitä tapahtuu, kun joku haastaa heidät.
   Viimeisen kymmenen kuukauden suhteellisen lyhyessä ajassa yhteiskunnat ympäri maailmaa ovat muuttuneet tuntemattomiksi. Perustuslailliset oikeudet on keskeytetty. Protesti on kielletty. Erimielisyyttä sensuroidaan. Hallituksen virkamiehet antavat määräyksiä, jotka rajoittavat elämämme perustekijöitä … minne voimme mennä, milloin voimme mennä sinne, kuinka kauan meillä on aikaa viettää siellä, kuinka monta ystävää voimme tavata siellä, voimmeko ja milloin voimme viettää aikaa perheidemme kanssa, mitä meidän sallitaan sanoa toisillemme, kenen kanssa voimme harrastaa seksiä, missä meidän on seisottava, miten voimme syödä ja juoda jne. Luettelo jatkuu.
   Viranomaiset ovat ottaneet hallintaansa jokapäiväisen elämämme intiimimpiä näkökohtia.
   Year Zero
   C.J. HOPKINS • DECEMBER 16, 2020
   2020 was GloboCap Year Zero. The year when the global capitalist ruling classes did away with the illusion of democracy and reminded everyone who is actually in charge, and exactly what happens when anyone challenges them.
   https://www.unz.com/chopkins/year-zero/
   https://www.unz.com/article/the-jew-thing/
   https://www.unz.com/author/larry-romanoff/

   • Truth_hunter 17.12.2020 at 12:04

    Kiinan vapaudesta voi esittää vain arvailuja. Oma käsitykseni on, että tavallinen kaduntallaaja Kiinassa on yhtä vähän huolissaan vapauden mahdollisista rajoituksista kuin tavallinen kaduntallaaja Suomessa.

    Tohtori Eric X. Li on sanonut, että Kiinassa voi hyvinkin vapaasti käydä kriittistä tieteellistä ja yhteiskunnallista keskustelua. Puolueen vastainen toiminta on kuitenkin laissa kielletty.

    Minä olen erittäin huolissani Suomen eliitin, tiedotusvälineiden ja myös nykyisen hallituksen linjasta. Näine ajatuksineni arvelen kuuluvani hyvin pieneen vähemmistöön, kuinka pieneen, sitä en osaa arvioida.

    Jotain voinee päätellä siitä, että olen päättänyt lopettaa eduskunnassa nyt olevien puolueiden äänestämisen lopullisesti. Tähän saakka olen aina äänestänyt oppositiossa olevaa puoluetta ja aina eri henkilöä. Ehdokkaani ei ole koskaan päässyt eduskuntaan tai valtuustoon viimeisimpien 45 vuoden aikana.

    • ”Puolueen vastainen toiminta on kuitenkin laissa kielletty.”
     Tuo on ymmärrettävää. Puolueelle kuitenkin voi esittää omia näkemyksiä joilla se voi kehittää omaa toimintaansa, niin ole lukenut. Jos puolueen vastainen toiminta olisi sallittua niin Kiinan kohtalo olisi pian sama kuin Usan tai kuten omamme jossa pieni raha-eliitti määrää kaiken.
     Itseäni Kiinan valtiokapitalismi kiinnostaa koska oma näkemykseni on että lännen korporaatiokommunismi joka on ’protokollamiesten’ mafian globaali tavoite johtaa perikatoon ja pahaan yksityisektorin tyranniaan jossa kansa jää sivuun.
     Kiinan malli voi olla toimiva ja siinä on potentiaalia. Edellytys kuitenkin on että puolue toimii viisaasti eikä laske vallan- ja rahanhimoisia psykopaatteja valtaan, ei myöskään oman puolueen sisällä, vaan toimii koko kansan edun vaatimalla tavalla. Kova haaste.

     • Korporaatiokommunismi on aika erikoinen kun se mahdollistaa sellaisen ammatin kuin sijoittaja.
      Sijoittaja raataa niska limassa, kuluttaa aivosolujaan ja lihottaa pankkisaldoaan kun muut tekevät työn.

 23. @Truth_hunter 17.12.2020 at 16:22
  ”Kiinan malli voi olla toimiva ja siinä on potentiaalia. Edellytys kuitenkin on että puolue toimii viisaasti eikä laske vallan- ja rahanhimoisia psykopaatteja valtaan, ei myöskään oman puolueen sisällä, ,..”

  Ikuinen haaste ihmiskunnalle näyttää olevan miten estää psyko- ja sosiopaattien valtaan nousu. Heidän määrä väestöstä on pieni, muutama % mutta silti he ovat suurin rauhan ja hyvinvoinnin ongelma pyrkiessään ahmimaan kaiken omiin käsiinsä. Voisi sanoa että ilman heitä ihmiskunnan ongelmat olisivat aivan toisenlaisia kuin tänään.
  Pääsääntöisesti voi sanoa: mitä suurempi rosvo sitä suurempi psykopaatti. Lännessä psykopaattien geneettinen osuus väestössä on suurempi kuin idässä kun kulttuuri on suosinut heitä ja siten psykopatisoitunut.
  Kiinalaista valtiokapitalismia näkee syytettävän siitä ettei se mahdollista kilpailua. Varmaan siinä on perää mutta voi myös kysyä onko kilpailu sittenkään mikään hyvä asia koska kaikki se tuho minkä keskellä nyt eletään on juuri kilpailun seurausta. Miksi siis pitää kilpailla?
  Toisaalta tervettä ja vahinkoa tuottamatonta kilpailua voi valtiokapitalismissa tai ’sosiaalisessa markkinataloudessa’ edistää siten että valtio palkitsee niitä jotka keksivät ideoita jotka edistävät yhteistä hyvää ja kansakunnan sekä koko ihmiskunnan hyvinvointia toisin kuin nyt kun yksityisiin ahneisiin käsiin karannut kilpailu joka edistää pääsääntöisesti enemmän ongelmien syntyä ja ihmisten pahoinvointia.

  • Jatkona vielä tämä
   Psykopaattien ohella ongelmaksi on narsistuvassa lännessä muodostunut yhä suurempi ja kasvava narsistien joukko jolle oman naaman näyttäminen joka paikassa on tärkein asia maailmassa. Ilman sitä heitä uhkaa arvottomuuden tunne ja syvä masennus.
   Tietenkin on selvää ettei tuolla pohjalla ole pätevyyttä hoitaa maan asioita vaan peesata vain rahoittajia jotka takaavat peesaajille hyvän kakun kuten nyt näemme omasta eduskunnastamme.

 24. Nykyvasemmiston epäsosialismi tarkoittaa rahanvallan kumartamista ja Venäjän ja Kiinan valtiokapitalismin hylkäämistä
  Kiina ja Venäjä ovat selkeästi ilmoittaneet tavoitteekseen moninapaisen maailman eivätkä ole halukkaita alistumaan nwo-mafian ja ’protokollamiesten’ talmud-hegemonian alle. Mikäli ne sanassaan pysyvät, sitä kautta voi toivoa suurempaa ja ehkä parempaakin muutosta koko ihmiskunnan nyt varsin synkältä näyttävälle kohtalolle.
  Kuten alla olevan linkin artikkeli kertoo nwo-hanketta ajavat ’protokollamiehet’ antavat ymmärtää että Trumpin ja meidän muiden pitää olla kiitollisia kun saamme olla heidän ’yksinapaisessa johdatuksessaan’’.

  Jews Made America Great So ’We Deserve Our Influence,’ Dershowitz Tells Synagogue Audience
  P. Weiss – Mondoweiss
  Alan Dershowitz gave a pep talk on Jewish influence to an orthodox audience in Scarsdale [New York] Tuesday night [May 2017] … That was Dersh’s theme: We earned our influence in this country by contributing more to its success than others, so now use your influence … Jews should use Jewish power, from intellectual to financial, to punish those who criticize Israel … ”We have to hit them in the pocketbook. Don’t ever be embarrassed about using Jewish power” [he said] … ”We should be the most powerful lobby in Washington … We are a very influential community. We deserve our influence. I hope all of you will participate in this great period of Jewish American, Jewish Israeli life, you have so much to contribute. Use what you’ve earned, use your influence to support Israel and support Jewish values.”
  http://mondoweiss.net/2017/05/influence-dershowitz-scarsdale/
  http://www.ihr.org

 25. Tämän päivän (4.1.2021) Iltalehdessä on Lauri Nurmen kolumni, jonka mukaan suomalaisten rokottaminen CV:tä vastaan kestää – laskutavasta riippuen – parista vuodesta yli kymmeneen vuoteen. Kolumni löytynee osoitteesta:

  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/c5ea15d6-f856-4cd3-951c-e361e67c4ddd

  Kun pandemia alkoi, seurasin jonkin aikaa, kun lauma julkisuudenkipeitä, kokemattomia ministereitä selitti kansalle, miten meidän tulee tässä tilanteessa käyttäytyä. Lopetin TV:n ja radion seuraamisen kokonaan.

  Heti alusta alkaen olen ihmetellyt, miten Suomen rauhanajan vaikeinta projektia johtaa joukko henkilöitä, joilla ei ole johtamiskoulutusta eikä lainkaan johtamiskokemusta.

  Tämä pandemia ei tullut yllätyksenä. Lukuisat henkilöt maailmalla varoittivat pandemian tulosta jo vähintään vuoden verran ennen ensimmäisen tartunnan ilmaantumista. Testausmenetelmiä, laitteita ja lääkkeitä alettiin kehitettää jo viimeistään vuoden 2018 puolella. Mers- ja Sars-virukset olivat ensimmäiset varmat varoitukset pandemian tulosta.

  Jos Suomessa olisi asianmukaisesti johdettu Huoltovarmuuskeskus ja jos valtio ottaisi vakavasti valmius-, turvallisuus- jne. suunnittelun, tarvittavat systeemit olisi kyetty luomaan jo vuosikymmeniä sitten ja valmiita ratkaisuja olisi ollut helppo päivittää heti kun ensimmäiset tapaukset tulivat Kiinassa julki. Kuten nyt tosin tiedetään tapauksia oli Euroopassa jo kuukausia aikaisemmin. Se, mistä virus todellisuudessa lähti leviämään, jää ilmeisesi selvittämättä.

  Huoltovarmuuskeskus toimi käytännössä niin, että se alkuun vakuutti maskeja olevan miljoonia varastossa. Tositilanteen tultua osoittautui että maskit olivat vanhentuneet ja niitä todellisuudessa oli vain muutama laatikollinen. Mitään käsitystä maskien hankkimisen tavasta ei yhdelläkään virkamiehellä ollut. Mitään valmiita hankintakanavia ei oltu kehitetty.

  Myöskään rokottamisen johtamiseen tai organisointiin liittyvistä asioista ei näytä kellään olevan mitään käsitystä. Hallitus luottaa tässä Suomen hyvään maineeseen ja terveydenhuollon yksikköjen kykyyn selvitä omin avuin. Kukaan ei johda tätä toimintaa.

  Minä itse olen julkistetun priorisoinnin mukaan listan kahdeksannessa kategoriassa. Oma arvioni on, että rokotus tulee aikaisintaan syksyn puolivälissä. Mitään kutsua ei tule. Suomessa ei ole tarpeeksi IT-osaamista, jotta kutsumenettely kyettäisiin suunnittelemaan ja toteuttamaan tämän pandemian aikana. Olen päättänyt, että en ota amerikkalaista rokotetta, jonka tuottama immuniteetti on vähintäänkin kyseenalainen ja joka tapauksessa hyvin lyhytaikainen.

  Kiinalaisten kehittämät rokotteet on tuotettu ”perinteisellä” tavalla käyttämällä pohjana kesytettyä virusta. Tällainen tuottaa aidon immuniteetin. EU ei kuitenkaan käy tästä Kiinan kanssa kauppaa, vaikka Kiina tarjosi lääketieteellistä yhteistyötä jo heti pandemian alkuvaiheessa. EU:lta ei tässä asiassa ole todellakaan mitään järkevää odotettavissa.

  Ehkä ao. komissari käynnistää rokotusdirektiivin valmistelun ja kehottaa viranomaisia EU-maissa estämään julkisen, kriittisen keskustelun näistä asioista. Tätähän suurimmat IT-jätit tekevät jo koko ajan – omalla päätöksellään. Esim. YouTubessa ei voi sanoa sanaa COVID, video joutuu heti roskiin. Esim. The Duran käyttää nimitystä The Thing.

  • Kiitos TK, … Hyvää ja arvokasta tietoa.

   Myös MM jakaa sitä:
   WHO ja THL ovat monikansallisten korporaatioiden ja juutalaismafian kontrollissa

   Koronarokote voi tuhota elämänne, ja perheenne elämän, kuten monille kävi saatuaan sikainfluenssarokotteen.
   Rokotuksissa, niihin liittyvissä pakkotoimissa ja koronaan liittyvissä sulkutiloissa on ensisijaisesti kysymys vallasta ja hallinnasta negatiivisen globaalin eliitin hyväksi ja Uuden Maailmanjärjestyksen toteutumiseksi.

   Älkää ottako koronarokotetta ja varoittakaa myös muita sitä ottamasta. Koronarokote voi tuhota elämänne ja läheistenne elämän.*
   https://www.magneettimedia.com/who-ja-thl-ovat-monikansallisten-korporaatioiden-ja-juutalaismafian-kontrollissa/

   • Lääketieteen tohtori Lee Merritt on antanut haastattelun, jossa hän selittää laajassa levityksessä olevien mRNA-tyyppisten rokotteiden luonnetta. Minun koulutukseni ei riitä haastattelun kommentointiin. Joku biologiaa tai lääketiedettä ymmärtävä voisi hiukan kansantajuistaa. Epäluuloni lisääntyi kuitenkin merkittävästi.

    Lyhyt versio löytyy osoitteesta:

    https://www.bitchute.com/video/G3LkvUTMWl57/

    Haastattelu kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta:

    https://thenewamerican.com/bio-warfare-weaponization-of-medicine-amid-covid/

    Tässä ote Merrittin ansioluettelosta:

    Dr. Lee Merritt, MD, recently was interviewed by Alex Newman of The New America.

    Dr. Lee Merritt began her medical career at the age of four, carrying her father’s “black bag” on housecalls, along the back roads of Iowa. In 1980 she graduated from the University of Rochester School of Medicine and Dentistry in New York, where she was elected to life membership in the Alpha Omega Alpha Honor Medical Society.

    Dr. Merritt completed an Orthopaedic Surgery Residency in the United States Navy and served 9 years as a Navy physician and surgeon where she also studied bioweapons before returning to Rochester, where she was the only woman to be appointed as the Louis A. Goldstein Fellow of Spinal Surgery.

    Dr. Merritt has been in the private practice of Orthopaedic and Spinal Surgery since 1995, has served on the Board of the Arizona Medical Association, and is past president of the Association of American Physicians and Surgeons.

    Source: https://drleemerritt.com/

 26. Kovaa ’hegemonista tekstiä’ juutalaisten ylemmyydestä tai paremmuudesta jota on vaikea kieltää ja joka on heidän omiensa ylpeydellä kirjoittamaa joten antisemitismistä ei voi syyttää julkaisijaa.
  Muutama ote siitä. En ryhdy kääntämään suomeksi, parempi niin.

  Evolutionary Struggle of the Races: The Reality That Underlies All
  by Douglas Mercer

  BAKUNIN was on very nearly the opposite side, politically, from National Vanguard. But he nailed it when he said:

  Jews are an exploiting sect, a blood sucking people, a unique devouring parasite tightly and intimately organized, cutting across all differences in political opinion.

  In his book You Gentiles (1924) the Jew Maurice Samuels lays it bare: He says that the Jews are a distinct and alien race living among Gentile society. He says that the two sides are and always will be bitter enemies, and that their interests will always remain antithetical and irreconcilable.

  Marx, a Jew himself, admitted that as soon as Jews are allowed into a society that society becomes Jewish. Nothing that has happened subsequently has proved him wrong.

  Jew Yuri Slezkine called the 20th century “the Jewish century.” He might as well have said the same of the 19th and the 21st.

  The world that we have now is the world that is best for Jews because it was made by them via a massive deformation — in many ways, inversion — of the civilization we used to have. It’s no coincidence. How often do you hear Jews ask of something, “Is it good for the Jews?” That is their only criterion for anything. It is their one thing.

  This is the world made by the Jews, made for the Jews. They made it in their own image. And divine it is not.
  This is their world and we are only living in it.

  How long this latter will be true is the question of our time.
  https://nationalvanguard.org/2021/01/evolutionary-struggle-of-the-races-the-reality-that-underlies-all/
  https://nationalvanguard.org
  ——-
  Saksan nujertaminen näyttelee keskeistä roolia linkin artikkelissa ja se onkin kiistaton tosiasia. Sen seurauksena syntyi EU.
  Nyt on menossa USAn nujertaminen. Ja sen jälkeen … niin, tietysti koko maailma kuten mm. Israel Shamir on sanonut.
  Mitähän Kiina ja Venäjä ja muu maailma tästä sionismin vallan alle joutumisesta tykkäävät… mehän olemme jo heittäneet pyyhkeen kehään EU:n kautta…
  Tässä jää miettimään mitenkä tämä koronapandemia palvelee nyt näitä muiden nujerrushankkeita…?

 27. Kiina tiennäyttäjänä … MH:n hyvää tekstiä liittyen ylempiin pohdintoihin
  @Truth_hunter 11.12.2020 at 10:59
  Finance Capitalism vs. Industrial Capitalism
  The rentier resurgence and takeover
  MICHAEL HUDSON • JANUARY 29, 2021
  … Finance capital’s fight to privatize and monopolize public infrastructure … Finance capitalism impoverishes economies while increasing their cost structure — The aim of finance capitalism is not to become a more productive economy by producing goods and selling them at a lower cost than competitors. What might appear at first sight to be international economic rivalry and jealousy between the United States and China is thus best seen as a fight between economic systems: that of finance capitalism and that of civilization trying to free itself from rentier privileges and submission to creditors, with a more social philosophy of government empowered to check private interests when they act selfishly and injure society at large. … The result is a “deep state” supporting a cosmopolitan financial oligarchy.
  … Above all, China has kept banking in the public domain. Keeping money and credit creation public instead of privatizing it is the most important step to keep down the cost of living and business. China has been able to avoid a debt crisis by forgiving debts instead of closing down indebted enterprises deemed to be in the public interest. In these respects it is socialist China that is achieving the fate that industrial capitalism initially was expected to achieve in the West.
  https://www.unz.com/mhudson/finance-capitalism-vs-industrial-capitalism-2/
  ——
  The Consequences of Moving from Industrial to Financial Capitalism — ote MH:n artikkelista josta joskus käänsi pienen osan
  Michael Hudson: Kun sanoin, että Kiina voi maksaa pienempiä palkkoja kuin Yhdysvallat, tarkoitin, että Kiina tarjoaa julkisina palveluina monia asioita, jotka amerikkalaisten työntekijöiden on maksettava omasta taskustaan – kuten terveydenhuolto, ilmainen koulutus, tuettu koulutus ja muu kaikki paljon pienempi velanhoito.
  Kun työntekijät joutuvat elämään joutuen velkaan, he tarvitsevat paljon korkeammat palkat vakavaraisuuden säilyttämiseksi. Kun heidän on maksettava oma sairausvakuutuksensa, heidän on ansaittava enemmän. Sama pätee koulutukseen ja opiskelu velkaan. Paljon siitä, mitä amerikkalaiset näyttävät ansaitsevan – enemmän kuin muiden maiden työntekijät – menee suoraan näihin. Niinpä Kiinassa ”matalat palkat” ovatkin paljon suurempia kuin palkat Yhdysvalloissa.
  Kahdeksankymmentä prosenttia amerikkalaisista pankkilainoista on asuntolainoja kiinteistöille. Lainastandardien löystymisen ja kiinteistömarkkinoiden kasvun seurauksena on elinkustannusten, asumiskustannusten nouseminen. Joten amerikkalaisten on maksettava yhä enemmän rahaa asunnostaan riippumatta siitä, ovatko he vuokralaisia vai ostajia, jolloin vuokra maksetaan asuntolainakoroista.
  Joten kaikki tämä kustannusrakenne on rakennettu talouteen. Kiina on pystynyt välttämään kaiken tämän, koska sen pankkitoiminnassa ei ole tarkoitus saada voittoa ja korkoa, ei myydä voittoja ja keinottelua. Se tuottaa rahaa todellisten tuotantovälineiden rahoittamiseen, tehtaiden rakentamiseen, tutkimuksen ja kehityksen rakentamiseen, kuljetuspalvelujen rakentamiseen ja infrastruktuurin rakentamiseen. Amerikan pankit eivät anna lainaa tällaisiin.
  Ne antavat lainaa vain jo olemassa olevien vakuuksien takia, koska he eivät tee lainaa, ellei sillä ole vakuutta. No, Kiina luo rahaa julkisten pankkiensa kautta pääoman luomiseen, tuotantovälineiden luomiseen. Joten sinulla on täysin päinvastainen filosofia siitä, kuinka kehittää Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä.
  Yhdysvallat ei ole päättänyt saada varallisuutta investoimalla tosiasiallisesti tuotantovälineisiin ja tavaroiden ja palvelujen tuottamiseen, vaan taloudellisin keinoin. Kiina saa varallisuutta vanhanaikaisella tavalla tuottamalla sitä. Ja kutsutpa tätä teollisuuskapitalismiksi tai valtiokapitalismiksi tai valtiososialismiksi tai marxilaisuudeksi, se seuraa periaatteessa samaa todellisen taloustieteen logiikkaa, reaalitaloutta, ei taloudellisia yleiskustannuksia. Joten Kiina on toiminut reaalitaloutena, lisäämällä tuotantoa ja on tulossa maailman työpajaksi.
  “China is gaining wealth the old-fashioned way, by producing it.”
  Niinpä voit sanoa, että Amerikka on ylittänyt teollisen kapitalismin, ja he kutsuvat sitä postindustriaaliseksi yhteiskunnaksi, mutta sitä voi kutsua uusfeodaaliseksi yhteiskunnaksi mutta se ei ole teollista kapitalismia.
  Tässä mielessä Kiinan ja Amerikan välillä ei ole todellista kilpailua. Nämä ovat erilaisia järjestelmiä, jotka kulkevat omaa tietään.
  … Kiina ei ole koskaan antanut markkinoiden ohjata taloutta, hallitus ohjaa markkinoita. Se on sosialismin vastakohta kapitalismin rahataloudelle.
  https://www.unz.com/mhudson/the-consequences-of-moving-from-industrial-to-financial-capitalism/

  • Marx loi kommunismin utopistisen teorian varmaan kristinuskoon ainakin muodollisesti kääntyneenä. Ja kiistatta hänen teoriassaan on kristillinen kaiku. Mutta mitä se todellisuudessa on palvellut? Ei muuta kuin totalitaarisia hankkeita joita ’rotsildit’ ja heidän vasikkansa ovat toteuttaneet rahan ja media vallan avulla ja … niin tietysti ryöstö-kapitalismin avulla joka on heidän hanke pääoman kasvattamiseksi ilman omaa hikeä. Sen avulla raha on pantu poikimaan yksityisen pankki sektorin hyväksi ja nykyinen korporaatio- ja finanssikapitalismi edustaa jo lähes ahneuden täydellisyyttä.
   Toivottavasti Kiina pystyy pitämään itsensä erossa tuosta alhaisesta ahneudesta. Siinä voisi silloin nähdä jotain valoa ihmiskunnalle.
   Truth_hunter 16.12.2020 at 19:49

 28. Tämä ehkä väärä paikka tälle tiedolle
  Facebook harkitsee termin ”sionisti” kieltämistä ns. vihapuheena

  Koska itse olen käyttänyt ko. sanaa osittain nwo-mafian rinnalla niin joku sana paikallaan
  Aika selkeästi on nähtävissä että tässä pyritään torjumaan tai salaamaan sitä tosiasiaa että suurimmat sionistit kuten esim. Rotsildit ym. juutalaispankkiirit ovat samanaikaisesti myös koko maailman omakseen kaappaamaan pyrkiviä.
  Israelin valtio on pääosin heidän luomus ja tavoite on, kuten näemme sen harjoittamasta politiikasta, Suur-Israel ja Lähi-idän herruus. Tässä jo mennään sionismin avulla yli sen mitä sionismilla aiemmin tarkoitettiin eli puhdasta Israelin valtion perustamista.
  Sionisteiksi on julistatutunut myös suuri joukko sellaisia joiden intressit eivät suinkaan rajoitu vain Israeliin kuten esim. presidentti Biden.
  https://mvlehti.net/2021/02/03/facebook-harkitsee-termin-sionisti-kieltamista-ns-vihapuheena/

  Linkin artikkelin kommenttia ’Jone’ voi myös kummastella siitä ettei hän kykene sitä tosiasiaa näkemään ettei sionismi nykyisin suinkaan rajoitu vain Israelin valtioon. Ja jos se rajoittuisi niin tuskin sanan käyttämisen rajoittamiselle olisi mitään tarvetta tai rehtiä motivaatiota Facessa.

 29. Liberaalit sosialistit ovat sitoneet itsensä tähän tuhon kierteeseen
  Makow– Die on Our Feet or Live on Our Knees?
  WHY DESTROY WESTERN CIVILIZATION?

  A reader listened to a podcast by Rabbi Aidel Kaiziski on Isaac and Esau:
  ”Even though Jews are white and their fate, at least for most, is tied to that of the west, there is a minority who wish to kill the West so that the messiah (the antichrist) can come. This explains a lot that is happening at present.

  Sabbatean Jews believe in redemption through death, destruction, chaos. It’s why they can also justify the mass murder of jews for (their) greater good.” (around 25 min mark)

  Put simply, Cabalists believe the earth belongs to them and the goyim are squatters.
  They are remedying this situation with Agenda 21, a form of Communism which gives them total control over literally everything, including wealth, power, thought, your spouse and your children. The COVID hoax is a convenient pretext. The ”virus” will never end.
  Everything Joe Biden is doing is designed to destroy the United States and the American way of life: migration, gender dysphoria, demonizing conservatives, ”climate change,” allowing trannies to compete and shower with women, gun control, cancel white culture, the covid scam etc. He is even considering considering a ”reality tsar” i.e. a Ministry of Truth.

  Cabalists believe that they overrule God and the natural order. They think they can redefine reality according to their interests and perversions simply by controlling information and discourse. They believe that thinking or saying something makes it true. Deception and cheating is their religion

  ”Vaikka juutalaiset ovat valkoisia ja heidän kohtalonsa, ainakin suurimmaksi osaksi, on sidottu lännen kohtaloon, heissä on vähemmistö, joka haluaa tappaa lännen, jotta messias (antikristus) voisi tulla. Tämä selittää paljon tällä hetkellä.

  Sabbatin juutalaiset uskovat lunastukseen kuoleman, tuhon, kaaoksen kautta. Siksi he voivat myös perustella juutalaisten joukkomurhan (heidän) hyväksi. ”(Noin 25 minuutin merkki)

  Yksinkertaisesti sanottuna kabalistit uskovat, että maa kuuluu heille ja gojmit ovat kyykkyjä.
  He korjaavat tilanteen Agenda 21: llä, joka on kommunismin muoto, joka antaa heille täydellisen hallinnan kirjaimellisesti kaikkeen, mukaan lukien varallisuus, voima, ajatus, puolisosi ja lapsesi. COVID-huijaus on kätevä tekosyy. ”Virus” ei lopu koskaan.
  Kaikki, mitä Joe Biden tekee, on suunniteltu tuhoamaan Yhdysvallat ja amerikkalainen elämäntapa: muuttoliike, sukupuolidysforia, konservatiivien demonisointi, ”ilmastonmuutos”, trannien salliminen kilpailla ja suihkussa naisten kanssa, aseiden hallinta, perua valkoinen kulttuuri, kova huijaus jne. Hän jopa harkitsee ”todellisuuden tsaaria” eli Totuusministeriötä.

  Kabalistit uskovat että he voivat kumota Jumalan ja luonnollisen järjestyksen. He luulevat voivansa määritellä todellisuuden uudelleen kiinnostuksen kohteidensa ja perversioidensa mukaan yksinkertaisesti hallitsemalla tietoa ja keskustelua. He uskovat, että jonkin ajattelu tai sanominen tekee siitä totta. Petos ja huijaaminen on heidän uskontonsa
  https://www.henrymakow.com/2021/01/humanity-last-stand.html

  Tässä kaappikommunismissa EU:n ja oman maamme hallitus, talous-ja pankkiiri eliitti ja presidentti ovat vastoin kansan enemmistön tahtoa mukana.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=226699

 30. Koko maailman valloittaminen on Juutalaisuuden ydin kuten tämäkin kirja kertoo joka hyvin sopii yhteen Marxin teorioiden ja niden soveltamisen kanssa
  JEWISH FANATICISM — Juutalainen fanatismi
  Description
  By Hervé Ryssen, Translated by Carlos Whitlock Porter.

  Juutalaisuus, kuten tämä kirja osoittaa, on pohjimmiltaan UNIVERSAALINEN POLIITTINEN PROJEKTI, jonka tavoitteena on maailman yhdistyminen, alkusoitto globaalille rauhan tilalle. Se on pitkäaikainen projekti, mutta juutalaiset ovat täysin vakuuttuneita siitä, että he voivat onnistua sen toteuttamisessa, tässä Jumalan määräämässä ”lähetystyössä”.
  Tavoitteena ei ole pelkästään kääntää maailma juutalaisuuteen, vaan pikemminkin kannustaa muita kansoja luopumaan rodullisesta, kansallisesta ja uskonnollisesta identiteetistään ja suosimaan miesten välistä ”suvaitsevaisuuden” henkeä.
  Juutalaiset kokevat siten olevansa pakotettuja ikuiseen muiden agitaatioon, jonka tarkoituksena on saada maailma vakuuttumaan projektinsa oikeidesta. He ovat tiettyä agendaa ajavaa kansaa. Ei ole sattumaa, että heillä on vaikutusvaltaa kaikkien demokraattisten yhteiskuntien joukkoviestimissä.
  Jatkuvilla syyllisyys kampanjoilla, jotka on suunnattu eurooppalaisille (valkoisille) kaiken tyyppisestä muiden orjuuttamisesta, riippumatta siitä, ovatko ne todellisia vai kuviteltuja, kolonialismista, kolmannen maailman ryöstöistä tai Auschwitzista, ei ole muuta tavoitetta kuin tuhota kollektiivisen identiteetin tunne.
  Kun juutalaiset ovat ainoat ihmiset maan päällä, jotka ovat säilyttäneet uskonsa ja perinteensä, kaikki vihdoin tunnistavat heidät ”Jumalan valitsemiksi”. Israelin Messias, jonka tuloa on odotettu joka päivä 2000 vuoden ajan, palauttaa Daavidin valtakunnan ja antaa juutalaisille hallinnan maailmankaikkeudesta.
  Tässä kirjassa käsitellään heidän tavoitteitaan, menetelmiä, projekteja – ja myös niiden perversioita tai vääristymiä. Se on sensuroimaton kaikkialla. Siksi varoitamme arkaluontoisia lukijoita siitä, että osa sisällöstä on järkyttävää ja kirjoitettu aikuisille.
  https://barnesreview.org/product/jewish-fanaticism/
  Judaism, as this book demonstrates, is essentially a universalistic political project with the objective…

  Miksi tuo poliittinen projekti on niin perinpohjaisesti vääristynyt siitä mitä sen on alunperin aiottu palvelevan? Miksi teoria ja käytäntö ovat erkaantuneet niin kauaksi toisistaan että jopa rikollinen toiminta ja toisten tuhoaminen sallitaan?
  Miksi se synnytti NL:n kaltaisen tyrannian? ja nyt EU:n jonka moni jo näkee Eurosto-liittona.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here