Discoveryn suoratoistopalvelu Dplayn dokumentti Estonia – mullistava löytö on merkittävä dokumenttisarja, joka toivottavasti avaa kansalaisten silmät näkemään pohjoismaisen demokratian haavoittuvuuden ja vaillinaisuuden. Dokumentti ei tarjonnut itselleni yllätyksiä – vaan vahvisti epäsuorasti niitä käsityksiäni, jotka ilmenevät tietokirjastani Tapaus Estonia (2008).

Uutta on dokumenttisarjan tuotantotiimin suorittama tutkinta syyskuussa 2019, jolloin vedenalainen robottikamera teki merkittävän löydön Estonian tyyrpuurin puoleisesta kyljestä: siitä löytyi suuri reikä. Tuon reiän olemassoloa oli kaavailtu jo aiemmin useammassakin tietokirjassa. Nyt aukon olemassaolo on todistettavasti osoitettu.

Tapaus Estonia on ollut pitkään pimennossa – hallitusten ja viranomaisten suorittaman salailun tähden. Esiinnousseen uuden tiedon valossa tapahtumien kulku alkaa kuitenkin selkeytymään – ja on mahdollista muodostaa kokonaiskuva syksyllä 1994 sattuneen onnettomuuden taustatekijöistä.

Tapio Kuosma

Neuvostoliiton hajottua lännen saalistajat lähtivät apajille oikein miehissä. Uuden itsenäisyytensä saavuttaneiden Baltian maiden kansalaisten idänpelkoa ja pitkään muhinutta turhautuneisuutta käytettiin sumeilematta hyväksi. Neuvostoliiton sotilastukikohtien purku tarjosi tilaisuuden läntisille tiedustelupalveluille ja asekauppiaille. Toimittaja Lars Borgnäsin sanoin: ”valtava määrä aseita ja sotavarusteita, jotka olivat Neuvostoliiton peruja, täytyi yhtäkkiä siirtää. Suuri osa niistä katosi. Se oli kuin villi länsi. Materiaalia myytiin, ostettiin ja vietiin maasta. Aseiden ja materiaalien liikkeitä ei pystytty hallitsemaan. Se sai Ruotsin ja länsimaat kiinnostumaan Neuvostoliiton järjestelmästä ja aseista.”

Viron sotilastiedustelu aloitti yhteistyön sekä Britannian tiedustelupalvelun että Ruotsin salaisen sotilastiedustelun kanssa. Tuon yhteistyön puitteissa aloitettiin sotamateriaalin salakuljetus matkustaja-autolautta M/S Estonialla Tallinnasta Tukholmaan. Toimittaja-kirjailija Stephen Davidin mukaan ”tavaraa tuotiin Venäjältä Viroon rajan yli. Lastit vietiin satamassa laivaan ja lähetettiin Ruotsiin. Se oli hyvin valittu reitti, jota käytettiin vuosikausia.”

Venäjän taholta Viroa varoiteltiin vakavista seurauksista, mikäli salakuljetusta ei lopetettaisi. Viro ei kuitenkaan ottanut varoituksia kuuleviin korviinsa. Salakuljetushan tapahtui Viron, Ruotsin ja Britannian sotilas- ja tiedusteluviranomaisten tieten – ja mitä ilmeisimmin kyseisten valtioiden hallitusten hiljaisella hyväksynnällä.

Järjestelmä loukkasi luonnollisesti demokratian keskeisiä pelisääntöjä ja oli monessa suhteessa oikeusvaltion perusperiaatteiden vastainen. Onkin selvää, että esimerkiksi Ruotsissa demokratia ajautui Olof Palmen murhan jälkeen lyhyessä ajassa eettiseen umpikujaan. Järkyttävintä asiassa lienee kyseisten kolmen valtion hallitusten ja viranomaisten täydellinen piittaamattomuus omien kansalaistensa ihmis- ja perusoikeuksista (so. oikeudesta elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen). Viittaan tässä yhteydessä Ruotsin entisen valtiopäivämiehen Lars Ångströmin lausumaan: ”Puolustusvoimat käytti nyt (…) siviilialusta sotavarusteiden kuljettamiseen. Sotavarusteita ei saa missään nimessä kuljettaa matkustajalautalla. Se vaarantaa siviilien turvallisuuden.”

Saatavilla olevan selvityksen valossa on ilmeistä, että M/S Estonialla salakuljetettiin myös turmayönä lastia, joka koostui entisen rikostutkijan Gunnar Ränkelin arvion mukaan sotilasteknologiasta ja sotilaselektroniikasta. Lisäksi tietokirjassani Tapaus Estonia kerroin eversti Urmas Roosimägin lausumasta Ruotsin televisiolle 19.12.2004. Hän totesi että Estonialla ”salakuljetettiin varastettua venäläistä huipputeknologista puolustus- tai sotamateriaalia. Ruotsin armeija oli aseiden vastaanottaja. Ruotsi oli erityisen kiinnostunut sellaisista ilmatorjuntaohjusten elektroniikkalaitteistoista, jotka kykenivät tunnistamaan ja erottamaan vieraat kohteet omista kohteista.”

Mikä koitui matkustaja-autolautta Estonian tuhoksi? Hylkyasiantuntija Linus Anderssonin mukaan Estonian rungosta paljastunut aukko ”on ainakin neljämetrinen – – minusta tämä näyttää törmäysvauriolta. Se on painunut sisään ikään kuin joku olisi osunut siihen.” Meritekniikan professori Jørgen Amdahlin mukaan Estoniassa olevan törmäysvaurion syntyminen edellyttäisi noin 500 – 600 tonnin painoa. Esimerkkinä hän on maininnut tuhat tonnia painavan kohteen törmäyksen neljän solmun vauhdilla. ”Se voisi olla vaikka iso kalastusalus. Tai vaihtoehtoisesti, jos kohde olisi painanut 5000 tonnia, sen nopeus olisi ollut 1,9 solmua. Se vastaisi keskikokoista tukialusta.” Selvää on, ettei 55 tonnia painanut keulavisiiri olisi voinut saada aikaan kyseistä vauriota.

Onko kyseessä siis ollut toistaiseksi tunnistamaton veden pinnalla liikkuva esine – iso kalastusalus tai keskikokoinen tukialus – vai tuntematon vedenalainen esine? Pohjakosketusvaurio se ei voinut olla, koska uppoamispaikalla oli savipohja.

Virolaisen entisen valtakunnansyyttäjän Margus Kurmin mielipide asiasta on kiinnostava. Kurm on jo aiemmin korostanut, että Estonialta pelastuneen merimiehen mukaan visiiri oli kiinni loppuun saakka. Kurm ei olekaan yllättynyt ruotsalaisdokumentin esiin tuomasta reiästä Estonian kyljessä: ”Olin varma reiästä jo vuonna 2008 eli viimeistään sen jälkeen, kun Ruotsin asettamat kaksi tieteellistä konsortiota olivat julkaisseet tutkimustietojaan.” Hänen mukaansa kyse ei voi olla muusta kuin sukellusveneen tekemästä reiästä: ”Repeämähän on laivan vesirajan alapuolella eli kyse voi olla vain törmäyksestä. Ainakaan minä en kyllä osaa sanoa, että mikä muu laivaan olisi voinut törmätä kuin sukellusvene, sillävedenpinnan alapuolella tuskin voi olla muuta liikennettä. Toinen laiva ei voi tullakyseeseen, eikä alueella todistettavasti edes ollut muuta laivaliikennettä.”

Kaiken kaikkiaan Estonian tapaus on järkyttävä tragedia – sekä samalla suuri häpeä Ruotsin, Viron ja Britannian hallituksille ja asianomaisille viranomaisille. Näihin osallisiin kuuluvat mm. presidentit Lennart Meri ja Toomas Hendrik Ilves, pääministerit Carl Bildt, Ingvar Carlsson, Mart Laar ja John Major, puolustusministerit Anders Björck, Enn Tupp ja Malcolm Rifkind, Viron puolustusvoimien komentaja Alexander Einseln, Svean hovioikeuden presidentti Johan Hirschfeldt – sekä Britannian SIS:n johtajat ColinMcColl ja David Spedding.

Päävastuun Estonian katastrofin tutkinnasta otti itselleen Ruotsi. Sen vuoksi Ruotsi kantaa moraalis-eettisen vastuun ala-arvoisesta selvitystyöstä.

Ruotsin, Viron, ja Britannian salainen pyrkimys hyödyntää Neuvostoliiton romahdusta aseteknologian hankkimiseksi koitui ainakin 852 ihmisen tuhoksi. Ruotsin kansalaisia menehtyi 501, virolaisia 285 ja suomalaisia 10. Kaikki he kuolivat turhaan ja tarpeettomasti – ihmishengistä piittaamattoman sotamateriaalin salakuljetuspolitiikan uhreina.

Kaikesta huolimatta tapaus Estonia jäänee ratkaisemattomaksi mysteeriksi suuren yleisön silmissä. Stephen David toteaa, että ”lähteeni MI6:ssa kertoi, että Ruotsin tiedustelupalvelun upseeri meni pääministerin puheille ja sanoi: ’Tiedämme, että haluatte nostaa hylyn tutkiaksenne sitä. Sitä ei saa tapahtua koskaan’.” Merkit viittaavat siis siihen, ettei totuuden anneta vieläkään tulla julki.

31 KOMMENTTIA

 1. Motivaatio tutustua vaihtoehtoisiin selvityksiin lähihistorian tapahtumista heikkenee, kun tietää, ettei nykyisessä poliittisessa ja kulttuurisessa ilmapiirissä mitään virallisesta kertomuksesta poikkeavia selvityksiä päästetä julkisuuteen valtamediassa eikä niitä oteta viralliseen tutkintaan. Valtamedia on osa totalitaristista hallintokoneistoa, joka käyttää tai jopa luo erilaisia uutistapahtumia ja laatii näille virallisen selityksen ja tulkinnan, jota se käyttää omien poliittisten päämääriensä perusteluna. USA:ssa tästä on tehty suoranaista taidetta ja siellä nk. syvähallinto käyttää shokeeraavia välikohtauksia hyväkseen, jotta voi median kautta muovata suuren yleisön käsityksiä asioista ja viedä läpi haluamiaan lain tai kulttuurin muutoksia, joita suuri yleisö saattaisi muutoin vastustaa. USA:ssa jopa kuuluisa ’BiIl of Rights’- perustuslaki on ajettu alas tehtailtuja False flageja tai tahallaan väärin tulkittuja tapahtumia hyväksikäyttäen ja maasta on tulossa totalitaristinen poliisivaltio tai anarkotyrannia, jossa ihmisoikeusrikkomukset ovat arkipäivää. Ilmiö on levinnyt myös Suomeen, koska olemme osa läntistä valtakoneistoblokkia, jossa median ja sen välittämien virallisten kertomusten hallinta on erittäin keskeistä.

  Olemme tilanteessa, jossa kukaan poliisi tai asiohin paneutuva viranomainen tai nk tutkiva journalisti ei voi olla aidosti kiinnostunut faktojen tai todistusaineiston tai johtolankojen selvittelystä. Jokainen tutkintaa ja selvitystä vaativa tapahtuma on meilläkin politisoitu ja vaati poliittisesti korrektin tulkinnan, jossa näkymättömien valtapiirien tahto ja näkemys ja heidän asettamansa agendat täytyy ottaa huomioon. Omalla kohdallani usko puolueettomaan hallintoon tai julkisuuskoneistoon on kutakuinkin mennyt ja into syventyä vaihtoehtoisiin narratiiveihin sitä kautta laimentunut.

  Tarkoitus ei ole kuitenkaan demoralisoida vaihtoehtomedian tekijöitä tai seuraajia. Pikemminkin päinvastoin.

  • ”Omalla kohdallani usko puolueettomaan hallintoon tai julkisuuskoneistoon on kutakuinkin mennyt ja into syventyä vaihtoehtoisiin narratiiveihin sitä kautta laimentunut.”
   Niin on käynyt omalla kohdallanikin.
   Miksi maailma on tällä tiellä? Se on kysymys joka askarruttaa. Ja onko mahdollista enää valita toinen ja erilainen tie?
   Muuta selitystä ei liene kuin yksityisen vallan vahvistuminen. Tietenkin aina se on ollut vahvaa mutta tänään valta keskittyy yhä selvemmin yksityisiin rahan- ja vallanhimoisiin käsiin joita kukaan ei voi kontrolloida. Edustuksellisen demokratian kautta on tultu tilanteeseen jossa ovelat ja psykopaattiset voimat voivat temmeltää lähes miten tahansa kun rahalla ostetaan ’oikeat’ päättäjät ja päätökset, sellaiset joita rahan luova ja omistava taho haluaa. Päädytään siis siihen mitä Kissinger sanoi: jos haluat hallita koko maailmaa hallitse rahaa.
   Tosin vielä varmempi keino on ruoka ja sen hallinta joka pian otettaneen käyttöön. Silloin saadaan kaikki kumartamaan nöyrästi vallassa olevaa eliittiä jonka arvostelun voi joutua maksamaan hengellään.

   Tuon eliitin määrittelee Marco de Witt yhä enemmän juutalais-sionistien vastuuta tässä kehityksessä korostavalla unz-sivustolla näin:
   Did Milton Friedman’s Libertarianism Seek to Advance Jewish Interests?
   MARCO DE WIT • JANUARY 16, 2021
   Kevin MacDonald osoittaa kulttuurin kritiikki trilogiassaan, kuinka moni juutalainen älyllinen liike on kehittänyt kritiikkiä kulttuuriin, joka heikentää niitä ideoita ja arvoja, jotka suojaavat valkoisten ryhmän etuja ja yhteenkuuluvuutta.
   Näitä juutalaisia henkisiä liikkeitä ovat Frankfurtin koulu (filosofia, sosiologia), Boazian antropologia, freudilainen psykoanalyysi, New Yorkin älylliset henkilöt (kirjallisuus), marxismi ja jopa uus-konservatismi.
   Loppujen lopuksi juutalaiset ovat selvästi hallinneet libertarismia.

   In his Culture of Critique trilogy Kevin MacDonald shows how many Jewish intellectual movements have developed a culture of critique that undermines those ideas and values that protect White group interests and cohesion.
   After all, libertarianism has clearly been dominated by Jews.
   https://www.unz.com/article/did-milton-friedmans-libertarianism-seek-to-advance-jewish-interests/
   https://www.unz.com/article/remembering-the-reichstag-fire/

 2. Kiitos Tapani Kuosmalle tästä artikkelista. On aina hienoa kun edes joku näistä mafian operaatioista päätyy objektiivisen tutkinnan alle.
  Läntinen naapurimaa paljastaa tässä likaiset kasvonsa ja kytköksensä. Mutta mitä muuta voisi odottaa maalta joka aikonaan taisteli Euroopassa sotiaan suomalaisilla sotilailla joilla oli kunnia antaa henkensä kuninkaan armeijan palvelussa. Nyt kuitenkin omat tappiot olivat suurimmat.

 3. Kiitos, uutta analyysiä Estonian turmaan. Kuten isoveljenkin (=9/11) suhteen, vaikka jotain selviäisi tai näyttäisi todennäköisin syin selvältä, tuskin mitään selviää valtamedian uutisantiin asti.

  Ei ennen täyttä uutisvälityksen hallinnan revoluutiota, joka vaatisi nopeaa ison ihmisjoukon havahtumista, joka vaatisi täyttä uutisvälityksen hallinnan revoluutiota.

 4. Jotenkin ihmeellistä oli Suomen valtion into olla mukana luomassa virallista totuutta, tutkintaa johtamaan laitettiin kokenut, mutta vahvasti ongelmainen Kari Lehtola. Luultavasti siksi, että häntä oli helppo ohjailla virallisen totuuden suuntaan. Tutkinta oli muutenkin hyvin kontrolloitua ja ohjailtua, tätä ei edes kovin paljon peitelty ja syynä oli usko länsimaiden tukeen asiassa.

 5. Ei ole ensimmäinen kerta kuin maiden viranomaiset niin siviili kuin sotilaspuoleltakin pelaavat kovaa peliä välittämättä pätkääkään kansalaisten hengestä ja terveydestä. Eikä Estonia ole edes ensimmäinen tapaus, jossa aseita lähetetetään härskisti matkustajalaivassa. Näin teki USA WWI aikana amerikkalaisessa matkustajalaivassa matkalla sotaa käyvään Eurooppaan.
  Saksan Keisarikunta jopa valtuutti suurlähetystönsä Washingtonissa laittamaan ilmoituksia amerikkalaisiin sanomalehtiin varoettaen tästä asiaxsta matkustajille: Mutta Yhdysvaltain ulkoministeriö kielsi sanomalehdiltä ilmoitusten julkaimisen kaikelle kansalle.
  Lopulta kävikin niin, että saksalainen sukellusvene torpedoi tuon matkustajalaivan meren pohjaan.

  Tiedä sitten oliko Yhdysvalloilla tarkoitus olla niin härski, että käytti siviilejä tieten tahtoen ihmiskilpinä vaiko oliko kyseessä vain pikku ovela tapa rahdata siinä samassa aseita muiden mukana, mutta jopa tapauksessa juoni paljastui saksalaisille ja sodan lait ovat kovat. Joka tapauksessa Yhdysvallat syyllistyi räikeään rikokseen laittamalla siviilialukseen aseita rahtina aivan kuten Estonian tapauksessa, jos näin lopulta paljastuu.

  Eräs haastateltu tullimies kertoi haastattelussa aika heti, että oli tavallista, että laivoihin tuotiin ”rahtia”, johon hänen virkakuntansa ei saanut kajota mitenkään muuta kuin seurata katseella.

 6. Totuus kyllä tulee vielä ilmi tästäkin joukkomurhasta, joka ei edusta vähimmässäkään määrin valtioiden välistä – salaista – sotilaskaluston kuljetusta, koska sellaista ei huipulla ole. Meitä huijataan…. valitettavasti… kaikilla elämän tasoilla jatkuvasti. Sodat, joukkomurhat, tekaistut terroristi-iskut ja kaiken maailman selkkaukset toimivat täsmälleen samalla toimintakaavalla kun huumeiden välitys: alatason huumeiden välittäjä pelkää suojelupoliisia; suojelupoliisi – joka pyörittää oman valtion huumeiden jakelua – pelkää CIA:ta; CIA – joka pörittää maailmanlaajuista huumekauppaa – pelkää Kummisetää, jota se ei ole koskaan tavannut. Piste. Kummisetä on se, joka pyörittää kaikkien valtioiden eliittiä, ja näin se homma toimii jokaisella tasolla.

  Tähän ylläolevaan artikkeliin sen verran, että siitä puuttuu Estonian joukkomurhan tärkein linkki: NATO. Kyseisen puolustusliiton ”search and rescue” operaatio oli käynnissä Estonian uppoamispaikan tuntumassa. Hmmmm… mikä yllätys!

  ”The fact that Estonia sank as the submarines, ships, planes, personnel, and satellites from the navies of 14 nations were preparing to begin their 10-day “search and rescue operations” exercise off the coast of Sweden raises several obvious questions that deserve to be answered: First and foremost, if NATO had 15 ships and a number of aircraft assembled and prepared to conduct “search and rescue operations,” why didn’t NATO assist in the early morning rescue operation for the victims from the Estonia catastrophe?”

  ”The purpose of the NATO exercise included “search and rescue” operations, yet when disaster struck, NATO did nothing to help. Why? What was NATO doing that was more important than saving the lives of their citizens? Why won’t they even talk about it? If not the citizens, to whom is NATO accountable? What kind of organization is this?”

  https://bnn-news.com/18-years-estonia-catastrophe-questions-answers-76700

  Niin, todella hyvä kysymys… millainen organisaatio on NATO? Voiko kenties olla niin, että tämänkin joukkomurhan lähistölle sijoitetun NATOn ”search and rescue” harjoitukseen sisältyi Estonia laivan upotus? Totuushan tässäkin asiassa on se, että NATO on olemassa vain ja ainoastaan siksi, että jotkut valtiot ovat kyseisen organisaation jäseniä (valittu), ja toiset ei (sorry… ei valittu.) Voima tarvitsee vastavoiman saadakseen aikaan sodat, ristiriidat, terrorismin ja poliittisen jännitteen, tämän Kummisetä on sangen hyvin oivaltanut. Eli jälleen kerran: todellista vastavoimaa ei huipulla ole, Kummisetä on jakanut valtioille kortit, ja sitä se tekee edelleenkin!

   • Matkustaja-autolautta M/S Estonian uppoaminen tapahtui keskiviikkona 28.9.1994 [arviolta] kello 01.50 (UTC+2) sen ollessa matkalla reitillään Tallinnasta Tukholmaan.

    Estonian katastrofi tapahtui ensimmäisen päivän aikana Naton 10 päivän merivoimien harjoituksesta nimeltä Cooperative Venture 94, jossa yli 15 alusta ja ”joukko merivoimien lentokoneita” oli valmis suorittamaan humanitaarista apua sekä etsintä- ja pelastustoimia tarkoittavia operaatioita. – Nato-harjoitukset, joihin osallistui 10 NATO member states and the Baltic “partner” nations of Russia, Sweden, Poland, and Lithuania, oli tarkoitus järjestää Skagerrakissa, Tanskan ja Norjan välillä, ja Norjanmerellä (Naton lehdistötiedote 16.9.1994). – Estonia upposi, kun SUKELLUSVENEET, ALUKSET, LENTOKONEET, henkilöstö ja SATELLIITIT 14 maan laivastosta valmistautuivat aloittamaan 10 päivän ”etsintä- ja pelastusoperaationsa”.

    Eräät ovat ihmetelleet, ettyä jos Nato:lla oli todellakin 15 alusta ja useita lentokoneita koottuina ja valmiina suorittamaan ”etsintä- ja pelastusoperaatioita”, miksi Nato ei – edes jollakin tavoin – auttanut varhaisessa vaiheessa aamupelastusoperaatiossa Estonian katastrofin uhreja? – Evidenssi osoittaa, että Estonian Mayday-signaalit olivat tukkeutuneet, samoin alueen kaikki radioviestinnät.

    Estettiinkö Estonian hätäpuhelu tarkoituksellisesti. Jos estettiin niin miksi? – Eivätkö Naton ”etsintä- ja pelastusopetukseen” viestintäyksiköt todellakaan kuulleet Estonialta tulevia hätäpuheluja?

    Ei taida Natosta olla humanitaariseen apuun?

    Naton, jolla on huipputason satelliitti- ja ilmavalvontalaitteet kautta Itämeren, olettaisi tietävän, kuka tai mikä esti SOS-puhelujen perillemenon. – SOS-puhelujen estäminen ja hätäsignaalien häiritseminen on kansainvälisen oikeuden vastaista. Miksi tätä rikosta ei ole tutkittu? – Naton harjoituksen tarkoituksena oli etsintä- ja pelastusoperaatioita, mutta katastrofin sattuessa Nato ei tehnyt mitään auttaakseen. Miksi?

    Mikä Naton tekeminen oli tärkeämpää kuin kansalaisten henkien pelastaminen? Miksi Nato ei ole kommentoinut asiaa vaan vaiennut kuin simpukka?

    USA:n NSA:lla, tiedustelu- ja vakoojavirastolla, joka seuraa signaalitiedustelua ympäri maailmaa, on ilmoitettu olevan Estonian katastrofia koskeva asiakirja-aineisto, joka on luokiteltu salassa pidettäväksi (sic!). (Miksi sic!? Sen vuoksi, että uppoamisen syyksi on virallisesti ilmoitettu seuraava: Onnettomuuden syy oli, että visiirin kiinnitykset murtuivat niiden lujuuden ylittäneen ulkoisen kuorman takia. Tämän jälkeen visiiri hakkasi keulakantta ja visiiri putosi mereen avaten rampin …) Miksi NSA ylläpitää erittäin salaisia tiedostoja viattomasta aluksen hylystä Itämerellä vuonna 1994?,

    Estonialla salakuljetetusta materiaalista esitettyjä arvailuja: SDI-ohjelmaan liittynyt materiaali, osaksi atomivoimalla käytettävät aseet, aktiivinen reaktori, 400 kiloa painava miniatomivoimala.

    Tallinn businessman Aleksandr Voronin allegedly procured Russian military equipment through his brother in Moscow and sold it to the west. The Estonian press wrote about Voronin in December of 2006. Footage from the MS Estonia wreck taken in December of 1994 has divers looking for something in cabins. They finally find a suitcase in cabin 6230 and ask the operator: “This reads Aleksandr Voronin. Is this what we are looking for?” – V:n attaseasalkku siis löydettiin ja otettiin talteen. (Sukellusoperaatiota johti Ruotsin poliisi.) Erään tiedon mukaan V olisi kuollut sydänkohgtauksern kesällä 2002. Eräidrn muiden tietyojen mukaan V eläisi I*raelissa.

   • Niin, kukapa sen tietää mitä NATOn ”search and rescue” harjoitus sisälsi ja missä se pidettiin, mutta outo sattuma varsinkin kun: ”NATO had 15 ships and a number of aircraft assembled and prepared to conduct “search and rescue operations,” why didn’t NATO assist in the early morning rescue operation for the victims from the Estonia catastrophe?”

    Ja…….

    ”Moreover, the evidence indicates that the Mayday signals from Estonia had been jammed, as were all radio communications in the area. There is a theory that the ferry’s distress call was intentionally blocked . If so, why?

    Didn’t the NATO communications units prepared for the “search and rescue” exercise overhear the distress calls coming from Estonia? NATO, with state-of-the-art satellite and airborne surveillance assets in place over the Baltic Sea certainly must know who was blocking the SOS calls.”

    Kysymyksiä on todellakin enemmän kuin vastauksia!

  • Kiitos paljon kommentoijille.

   Estonian uhrien omaisten järjestöjen ja eräiden muiden järjestöjen Avoin kirje Viron presidentille (Toomas H. Ilves) Estonian uppoamisesta (kirje päivätty 25.11.2006) [Presidentti Ilves ei milloinkaan vastannut kirjeeseen.] (Tässä pikainen ’työsuomennos’.)

   ”(…) Puheissanne olette usein sanonut, että Virolle jokainen ihminen on tärkeä. Sisältyvätkö tähän ne tuhannet ihmiselämät, joita kuljetettiin M/S Estoniassa ja joita käytettiin ihmissuojana rikollisjoukoille, jotka kuljettivat Neuvostoliiton sotatekniikan ja aseiden salaisia lähetyksiä länteen? – Oletteko koskaan miettinyt, mitä uhrien sukulaiset kokevat, kun heidän hallituksensa estävät oikeudenmukaisen tutkinnan Estonian uppoamisesta, joka vei noin 1 000 ihmisen hengen, mukaan lukien ne, joita salakuljetettiin suljetussa perävaunussa autokannella? – Ne, jotka olivat vallassa vuonna 1994, ovat selvästi vihamielisiä uppoamisen merkitykselliselle tutkimiselle. Olemme vakuuttuneita siitä, että Estonian katastrofin todelliset syyt on piilotettu meiltä. (…) – Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston (NSA) arkistoissa on ainakin kolme Viron uppoamista koskevaa tiedostoa. – Asiakirjat on luokiteltu salaisiksi, koska niiden julkistamisen voidaan NSA: n mukaan kohtuudella olettaa aiheuttavan vakavaa vahinkoa kansalliselle turvallisuudelle. – (…) Kuinka voimme koskaan tietää täydellistä totuutta siitä, mitä tapahtui, jos sellaisia salaisia tiedostoja on olemassa? – Ruotsin hallituksen arkistoissa on salaisia asiakirjoja, jotka on luokiteltu salaisiksi useille sukupolville. Uppoamisen totuuden löytämiseksi ja vastuuvelvollisuuden selvittämiseksi kaikki salaiset asiakirjat on julkistettava, jotta peittely saadaan päätökseen. Tämä on vähäisintä, mitä voimme tehdä merellä 28.9.1994 kuolleiden sukulaistemme ja maanmiehemme kunniaksi. – Virosta sotatarvikkeiden vientiä tutkivan parlamentaarisen valiokunnan puheenjohtaja Margus Leivo sanoo: Esitetään uusia todisteita, jotka alun perin kiistettiin tai joita pilkattiin. Täten muodostuu mielipide siitä, että tutkijat eivät olleet tietoisia kaikista kerätyistä tosiseikoista eivätkä siksi voineet tehdä päteviä johtopäätöksiä. On syytä uskoa, että monet tosiasiat ovat edelleen piilossa meiltä ja niitä salataan edelleenkin. – Jostakin järjettömästä syystä virolaisten tutkijoiden ei koskaan sallittu nähdä tai tutkia täydellisiä todisteita Viron lipun alla purjehtivan aluksen uppoamisesta. Ruotsi hallitsi tutkimusta. (…) – Olemme jättäneet kanteen, joka on hyväksytty, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa Strasbourgissa 14. elokuuta 2006. Tähän mennessä yli 80 perhettä on liittynyt oikeudenkäyntiin. – Virolaisten ja ruotsalaisten sukulaisten järjestöt ovat vaatineet, että Viron hylyn sukelluskielto keskeytetään. Sopimuksen allekirjoittajille lähetettiin 8.5.2006 yhteinen kirje kaikkien toimenpiteiden keskeyttämisestä, jotka kieltävät hylyn tarkastuksen ja / tai uusien todisteiden saamisen. (6) – Tuemme rehellisiä ja perinteisiä menetelmiä Viron haaksirikon tutkimiseksi, kuten sukeltaminen hylkyyn ja hylyn nostaminen pintaan. – (…) SEA: n puheenjohtaja Lennart Berglund on taistellut ruumiiden palauttamiseksi. Berglund sanoi hylystä: Se on kuolemanloukku, ei hauta. Se ei voi koskaan olla hauta. Heidät tapettiin aluksen sisällä. – Henkisesti ihmisen täytyy nähdä rakkaansa jäänteet ymmärtääkseen menetyksen ja saadakseen tapahtuneen käsitellyksi. Psykologina teidän tulisi ymmärtää sukulaisten tuntemuksern, että heidät on pakotettu hylkäämään rakkaansa. – (…) Todellisuudessa hautapaikkasopimus on huijaus, työkalu, jota käytetään haaksirikon tutkimuksen estämiseen. Neliötä ei voida piirtää kansainvälisillä vesillä, eikä mikään kansallinen hallitus voi julistaa sitä kielletyksi alueeksi. Tätä tarkoitetaan kansainvälisillä vesillä. – Kun matkustatte Riian Nato-kokoukseen keskustelemaan Afganistanin vapaudesta ja turvallisuudesta, haluamme kiinnittää huomionne yhteen asiaan. Viron uppoamispäivänä Nato aloitti 10 päivän harjoituksen Itämerellä ja sen läheisyydessä 10 Nato-liittolaisen ja 10 rauhankumppanuusmaan kanssa, mukaan lukien Ruotsi, Suomi, Venäjä ja Baltian maat. Ainakin 14 osallistuneesta 20 maasta toimitti aluksia ja lentokoneita Cooperative Venture -harjoitukseen, joka oli rauhanturva-, humanitaarinen sekä etsintä- ja pelastusoperaatio. – Naton roolista Estonian uppoamisessa ei kuitenkaan ole keskusteltu. On vaikea ymmärtää, miksi yhtäkään 20 maan pelastusvälineistä ei otettu käyttöön, kun Euroopan pahin merikatastrofi oli heidän silmiensä edessä. – Minkälaisessa maailmassa elämme, kun hallituksemme osallistuvat satojen omien kansalaistensa kuoleman peittämiseen? Isänmaallinen velvollisuutemme ja moraalinen velvollisuutemme on löytää totuus Estonian uppoamisesta. Olemme velkaa tämän rakkaillemme, maanmiehillemme ja ihmiskunnalle. Oikeus ja turvallisuus merillä vaatii sitä. – (EN) Herra Presidentti, toivomme, että voitte tehdä jotakin huolenaiheidemme käsittelemiseksi. (…)
   #
   Toomas Hendrik Ilves (syntynyt 26.12.1953 Tukholma, Ruotsi) oli Viron presidentti vuosina 2006 – 2016. Ennen valintaansa presidentiksi hän toimi Euroopan parlamentin jäsenenä. Aiemmin Ilves on ollut Viron ulkoministerinä ja maan suurlähettiläänä USA:ssa. – Ilves vietti nuoruutensa New Jerseyssä. Hän suoritti psykologian kandidaatin tutkinnon Columbian yliopistossa vuonna 1976 ja opiskeli psykologian maisteriksi Pennsylvanian yliopistossa vuonna 1978. – Vuosina 1984–1993 Ilves työskenteli Radio Free Europen toimittajana Saksassa. – Ilveksen toinen presidenttikausi päättyi lokakuussa 2016. Hän aloitti vierailevana tutkijana Stanfordin yliopiston kansainväliseen turvallisuuteen ja yhteistyöhön keskittyvässä CISAC-keskuksessa vuonna 2017. Huhtikuussa 2017 suomalainen Libera-säätiö[*] valitsi Ilveksen hallituksensa jäseneksi.
   ———-
   [*] Liberan hallituksern puheenjohtaja on kokoomuslainen Elina Lepomäki. Hallituksen varapuheenjohtaja on Bror Wahlroos ja hallituksen jäserninä mm. Paul Lillrank ja Matti Vuoria. – Libertan verkostyoon kuuluu mm. Anne Berner

 7. Estonian turman jälkeisissä tutkimuksissa ilmeni jo aikanaan sellaisia päätelmiä ettei ne voineet pitää paikkaansa ja siitä on monta teoriaa jotka poikkeaa virallisesta ja ne liittyy joko venäjän haluun estää Estonian viemästä aseitaan Yhdysvaltoihin tai sitten siihen että USA haki törmäyksen jälkeen aseet toiseen alukseen ennen sen uppoamista. Joka tapauksessa Ruotsi ja Viro rikkoi sitä että aseita ei kuljeteta matkustaja aluksissa ja voivat ottaa syyn nyt niskoilleen ihan virallisesti ja tutkinnassa oli salaamassa totuutta myös suomalaiset tutkijat. Kaikki pohjoismaat on NATOkätyreitä tai julkisesti NATOon liittyneitä ja jos se tappaa siviileitä niin NATOsta pitää pysyä erossa joka suhteessa aina ja ikuisesti.

 8. Hyvä pitää aihetta esillä sillä tuo sama tilanne on meillä lännessä edessä, kun talous lopullisesti romahtaa:
  – Silloin on voimassa vain yksi laki: Pelastukoon ken voi.

  Tilanne tulee “yllättämään kaikki”, mutta nopeasti ja suunnitelmallisesti toimivista tulee Uus-Oligarkkeja.

 9. Suuret kiitokset Kuosmalle ansiokkaasta artikkelista. Jotenkin arvasin, että hän palaa aiheeseen. Voi olla, että tapaus ei selviä koskaan, koska asioista tietävät on vaiennettu tavalla tai toisella. Jotkut ehkä iäksi. Juhalla erinomainen sivuhuomautus. Luin joskus (oliko Valittuissa Paloissa), että tämän Titanicin sisaraluksen upotuttamisen syy oli halu saada Yhdysvallat mukaan ensimmäiseen maailmansotaan ja tämä olisi ollut Churchillin juonima sotaprovokaatio. Poliitikot ovat useimmiten täysiä psykopaatteja. Eivät he ihmishengistä mitään välitä.
  Yritän vähän kevennystä. Ehkäpä kömpelöä. Tuli vähän sanaharkkaa iäkkään naapurinrouvan kanssa politiikasta. Hän väitti, että presidentin jyrähdys Navalnyi-asiasta lopettaisi viimeinkin suomettumispuheet. Mainitsi, että oli siunauksellista, että maallamme oli niin jämerä päämies, joka tohtii puhua suunsa puhtaaksi myös Idän suuntaan. Looginen, viisas, kypsyvä politiikko ,joka voi nousta kansakunnan kaapin päälle ,verraton valtiomies, kannuksensa hankkinut, hillitty, maltillista Kokoomusta edustava karismaattinen ja edustava Jennyn rinnalla, jykevä ja uskottava juristi jolla on ääretön kokemus, rajaton rutiini, pohjaton pätevyys ja tavaton tietämys kaikilta elämän aloilta kuten talous- ja ulkopolitiikasta.
  Yritin esittää vastaväitteen, että miksei jyrähdystä kuulunut, kun Marko Sihvosen perustuslaillisia oikeuksia rikottiin törkeästi eduskuntatalon portailla sähkölamauttimin ja pahoinpitelyin. Vastaus oli, että päämiehen arvovalle ei sovi, että puuttuu kaikkiin yksittäistapauksiin ja lillukanvarsiin. Koska tiesin, että kyseinen henkilö ei väärinkäytä huumaavia sieniä, hallusinogeenisiä yrttejä sen paremmin kuin psykedeelisiä rohtojakaan aloin surukseni ajatella, että olisiko tämä eläkelöitynyt opettaja alkanut jo hieman dementoitumaan.

 10. Estonian kyljessä oleva repeämä ei ole voinut syntyä muusta, kuin laivan uppoamisesta meren pohjaan.
  Nelisen metriä oleva repeämä, ulottuu autokannelta aina sen alla ollevaan hyttiosastoon asti. Kyseisen reiän lähellä olevista Hyttiosastoista, sekä mistään muultakaan laivasta pelastuneista ihmisistä kukaan ei ole kertonut kuulleensa n. sentin paksuisen teräslaitalevytyksen repeämisestä syntyvää todella voimakasta ääntä!

  Myöskään Estonian järjestelmäkonemestari, sekä muut konevalvomossa työskennelleet/sieltä pelastuneet eivät ole kertoneet havainneensa laivan sisällä vettä muualla kuin autokannella. Näin myös reiän läheisyydessä olevista hyteistä pelastuneet.
  Jos suurikokoinen sukellusvene olisi törmännyt Estoniaan, olisi törmäys tärisyttänyt koko laivaa ja meteli olisi kuulunut ympäri laivaa! Myös todennäköisesti törmäyskohdan läheisyydessä olevista hyteistä matkustajia olisi voinut vakavasti loukkaantua, jopa kuolla moisessa. Mitään tämänkaltaista eivät pelastuneet ole tuoneet esille.

  On mielestäni lapsellista kuvitella, että jonkin neuvostoaikaisen, varastetun ilmatorjuntaan liittyvän ”sotilaselektroniikan” takia Venäjä lähtisi sukellusveneellä, tai millään muullakaan iskemään siviilialukseen , jossa oli lähes 1000 matkustajaa(miehistö ml.) Sen sijaan pidän mahdollisena, että jos Estonialla oli varastettua sotamateriaalia, täytyi sen olla huomattavasti arvokkaampaa/vaarallisempaa, kuin nuo mainitut ilmatorjunnan elektroniikkalaitteet. Pidän mahdollisena, että keulavisiiri oli sabotoitu tavalla, joka aiheutti sen irti repeämisen.
  Aluksen uppoamissyy on hyvin dokumentoitu johtuneen juuri kyseisen keulavisiirin irtoamisesta johtuneesta veden sisään tulvimisesta.

  • Jos törmäystä laivan kylkeen ei ole havainnut kukaan pelastuneista, on sen täytynyt tapahtua sen jälkeen kun pelastuneet olivat jo veden varassa pelastuslautoilla tai vähintään vajoavan laivan päällä ulkopuolella. Silloin tilanne on ollut hyvin hektinen ja havainnointi ja tarkka tilanteiden muistaminen vaikeaa, lämpötila oli alhainen, merenkäynti kova ja tuulennopeus kova, tämä vaikeuttaa kovankin äänen havaitsemista. Unohtamatta tietenkään sitä, että jokainen taisteli elämästään.
   Pohjaan osumisesta repeämä ei varmasti syntynyt, sillä pohja on savipohja, repeämä ei oikein näytäkään kiveenosumalta, eikä kiviä edes paikalla ollut. Tosin jo hieman ennen koko tapahtumaketjua oli matkustajia, jotka olivat havainneet kovan pamauksen laivan kyljessä, keskilaivan paikkeilla. Tosin repeämäkohdan lähellä oli hyttejä, jos ne kaikki olivat tyhjiä, niin onhan aika sattuma.
   Muuten täysin selvää on se, että ns. ylimääräinen lasti ei ollut neuvostoliittolaista it-elektroniikkaa, vaan jotain huomattavasti arvokkaampaa. Jotain joka piti Nato:n pelastajat poissa paikalta ja järjesti ”äkkikuolemia” asiaan sekaantuneille ja liikaa tietäville.

  • Musta Paavi näyttäisi kuuluvan Jesuiittojen mustakaapuiseen yhteisöön. Musta Paavi, The Black Pope, Jesuit General hallitsee katolista kirkkoa, joka puolestaan on maailman laajin tiedusteluorganisaatio, ja näin ollen soveltuu mitä parhaiten salaisluun ja peittelyyn.

 11. Jotain on sattunut, se on selvää koska reikä ja painauma on todistettavasti olemassa.. mutta sensijaan täyttä hölynpölyä on tuo lännen kiinnostus entisen Neuvostoliiton valovuoden länttä jäljessä olevaa teknologiaa ja asejärjrstelmiä kohtaan. Siksihän Neuvostoliitto hajosi kun sen talous eikä osaaminen kyennyt kilpailemaan Yhdysvaltojen massiivisen ylivoiman kanssa.

 12. Tapio Kuosma 19.1.2021 at 10:26 kommentti paljastaa Ilveksen vahvat kytkennät Usaan joten eiköhän sieltä ole käsky käynyt.
  Kun maailman menoa syvemmin seuraa ja pohtii niin olisiko liian kaukaa haettu että Estonian upotuksen takanakin oli Mossad?
  Lukaisin unz-sivuston kaksi pääartikkelia ja siitä moinen ajatus.
  Miksi sionistit rakentavat vahvaa Israelia – jopa omaa imperiumiaan kuten Israel Shamir on todennut – ja tuhoavat muita?
  Onhan se aika kummallista kun maailma sulatetaan pikku hiljaa yhdeksi nwo-massaksi mutta Israel jää tiukaksi kansallisvaltioksi jonne muilla ei ole asiaa ja jonka asukkaat eivät saa naida ulkopuolisia ’väärärotuisia’ ja joka koko ajan tehostaa sotilaallista voimaansa ja valloittaa Lähi-itää.
  Britannia on ollut jo pitkään miehitetty ja Usa vaipuu entistä enemmän sionistien ja v-muurareiden käsiin. Ja nyt on meneillään kova painostus Kiinan ja Venäjän, miksei koko muunkin maailman osalta alistaa ne yhden vallan alle kun ne haaveilevat omasta suvereenisuudesta eivätkä aio siitä luopua kuten EU joka on vienyt meidänkin itsenäisyyden.
  Mike Pompeo vakuutti Amerikan, israelin ja koko maailman olevan juuri edesmenneen kasinomoguli Adelsonin, Trumpin rahoittajan, ansiosta turvallisempi elää…
  … Vai onko se?, kysyy PG.
  A:n israelilainen vaimo Miriam omistaa yli 40% Las Vegas Sands Corp Casinos Inc. -yrityksestä, jonka arvon arvioidaan ylittävän 17 miljardia dollaria. Hän on ehdottanut uuden luvun sisällyttämistä juutalaiseen raamattuun, Trumpin kirjan, ja on luvannut jatkaa miehensä työtä. Trump oli aiemmin antanut hänelle korkeimman palkinnon, jonka presidentti voi antaa, presidentin vapausmitalin. Vapaus ei tietenkään koske palestiinalaisia. Ja jos joku on huolissaan siitä, että demokraatit eivät ole yhteistyökumppaneita, myös heillä on oma päälahjoittaja, joka on samanlainen kuin Adelson. Hän on israelilainen elokuvantuottaja Haim Saban, joka Adelsonin samanlaista lausuntoa vastaten sanoi, että hän on yhden asian kaveri ja että asia on Israel. Näin siis PG.
  ”… Or is it? His Israeli wife Miriam owns more than 40% of Las Vegas Sands Corp Casinos Inc., estimated to be worth in excess of $17 billion. She has proposed that a new chapter be included in the Jewish bible, the Book of Trump, and has pledged herself to continue her husband’s work. …
  Goodbye Sheldon Adelson
  The malignant toad is dead
  PHILIP GIRALDI • JANUARY 19, 2021
  https://www.unz.com/pgiraldi/goodbye-sheldon-adelson/

  Näin Trump osoitti suruaan
  ”Melania ja minä suremme Sheldon Adelsonin kuolemaa ja lähetämme sydämellisen osanottomme hänen vaimolleen Miriamille, lapsilleen ja lapsenlapsilleen. Sheldon eli todellisen amerikkalaisen unelman. Hänen kekseliäisyytensä, nerokkuutensa ja luovuutensa tuottivat hänelle valtavan rikkauden, mutta luonteensa ja hyväntekeväisyytensä ansiosta suuren nimen. Sheldon oli myös vankka suuren liittolaisemme Israelin valtion kannattaja. Hän kannatti väsymättä Yhdysvaltojen suurlähetystön siirtämistä Jerusalemiin, Israelin itsemääräämisoikeuden tunnustamista Golanin kukkuloille ja rauhan tavoittelua Israelin ja sen naapureiden välillä (sotahan siellä on koko ajan). Sheldon oli uskollinen perheelleen, maalleen ja kaikille, jotka tunsivat hänet. Maailma on menettänyt suuren miehen. Häntä kaivataan. ”
  “Melania and I mourn the passing of Sheldon Adelson, and send our heartfelt condolences to his wife Miriam, his children and grandchildren. Sheldon lived the true American dream. …

  The Fifth-Generation War on White People — First They Came for White Southern Males…
  MARCUS APOSTATE • JANUARY 18, 2021
  https://www.unz.com/article/the-fifth-generation-war-on-white-people-first-they-came-for-white-southern-males/

 13. ”Järjestelmä loukkasi luonnollisesti demokratian keskeisiä pelisääntöjä ja oli monessa suhteessa oikeusvaltion perusperiaatteiden vastainen.”

  Minkä ”demokratian pelisäännön” tai ”oikeusvaltion perusperiaatteen” vastaista on Viron myydä omistuksessaan olevaa sotilasteknologiaa Ruotsille?
  Ei Venäjällä ole mitään määräysvaltaa tai omistusoikeutta Viron Neuvostoliitolta perimiin aseisiin eikä käsittääkseni mikään ”demokratian pelisääntö” tai ”oikeusvaltion perusperiaate” kiellä Viron ja Ruotsin välistä kaupankäyntiä sotilasteknologialla.

  Jos meinaa käyttää tällaisia fraaseja kuin ”demokratian pelisäännöt” ja ”oikeusvaltion perusperiaatteet”, niin silloin olisi hyvä vähän avata mitä niillä tarkoittaa. Koska muuten ne ovat vain tyhjiä korusanoja, joilla yritetään selvästi keksiä tyhjästä jotain perusteita tuomita Viron ja Ruotsin välinen molemmissa maissa aivan laillinen kaupankäynti.

  • Ei se ollut laillista kun aseet piti kuljettaa matkustaja-aluksessa kun rahtilaivojakin on olemassa ja aseet oli menossa suoraan USAan eikä aseet kuuluneet Virolle vaan NLn perillisen Venäjän armeijalle.

 14. Vähän teemasta poiketen … mutta sitäkin sivuten
  Tanska USAn ja Naton koukussa
  Tanska palvelee Yhdysvaltojen sotia kolmen vuosikymmenen ajan: Venäjän Rogue State (roistovaltio) rooli on perusteltu
  Tanska ei ole ainoa vasallivaltio, joka on liittynyt Yhdysvaltain armeijan imperiumiin. Kaikki 27 Euroopan unionin jäsentä ja kaikki 30 Naton jäsentä seuraavat mallia vaihtelevassa määrin. Tanska on kuitenkin ansainnut paikan eturivissä, Ron Ridenour kirjoittaa.
  Johtopäätös: Miksi tanskalaiset ovat niin tottelevaisia ​​Yhdysvaltain armeijan imperiumille?
  Yhteenvetona voidaan todeta, että tanskalaiset ovat kertoneet minulle itse tyytyväisyydestään vuosikymmenien ajan.

  Meidän oli tehtävä se, mitä Yhdysvallat halusi meiltä, ​​jotta voimme tulla ulos kylmästä ja saada Marshall-suunnitelman edut.
  Tanskalaiset hyötyivät kolonialismista / orjuudesta. Suuri osa Tanskan varallisuudesta on saatu sortamalla. Tanskalaiset eivät halua kohdata tätä menneisyyttä, joka näkyy selvästi monissa monumenteissa / patsaissa / kadunnimissä, ja Grönlanti on edelleen siirtomaa.
  Tanskalaiset näkevät nyt itsensä vain ”pieneksi maaksi”, joka tarvitsee ”turvallisuutta” isolta maalta.
  Tanskalainen kulttuuri on pitkään ollut passiivista, autoritaarista, uskollista, konflikteille haitallista ja välinpitämätöntä.

  Denmark Serving U.S. Wars for Three Decades: Russia as Rogue State Is Rationale
  Denmark is not the only vassal state adhering to the U.S. Military Empire. All 27 members of the European Union and all 30 NATO members, follow suit to varying degrees. Denmark, however, has earned a sit in the front row, Ron Ridenour writes.
  Conclusion: Why are Danes so obedient to the United States Military Empire?
  In summary, this is what Danes have told me about their complacency over the decades.
  We had to do what the U.S. wanted of us so we could come in out of the cold, and get Marshall Plan benefits.
  Danes profited from colonialism/slavery. Much of Denmark’s wealth has come from being oppressors.
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/01/18/denmark-serving-us-wars-for-three-decades-russia-as-rogue-state-rationale/

 15. Mitä Estonian turmasta pelastuneet ovat kertoneet ym: Dokumenttisarjassa ’Estonia – mullistava löytö’ todetaan useiden selviytyjien kertoneen, ”ettei onnettomuusraportti vastaa heidän kokemuksiaan. Heidän mukaansa laiva alkoi kallistua paljon väitettyä aikaisemmin” (dokumenttisarjan 3. jakso: Jokin on vialla). – ”Laiva kallistui suunnilleen keskiyöllä Ruotsin aikaa. Tutkintakeskuksen mukaan se tapahtui neljännestuntia myöhemmin. Tässä on ainutlaatuinen todistuskappale Estonialta [kello]. Se on kelloni, joka pysähtyi. Kello näyttää Ruotsin aikaa [12:02 ja siis 00:02]. Siitä näkee, milloin laiva kallistui. Kello pysähtyi täsmälleen keskiyön hetken jälkeen. Se putosi silloin lattialle ja patteri putosi. Kello siis pysähtyi silloin” (selviytyjä Mikael Öun, 3. jakso). – ”Tiedän, että kello oli noin 12 yöllä. Kuulin pienen piippauksen. Digitaalikello piippasi jossain” (selviytyjä Yasmina Weidinger, 3. jakso). – ”Vähän keskiyön jälkeen kuului kaksi voimakasta pamausta” (selviytyjä Anders Eriksson, 3. jakso). – ”Ajattelin, että olimme ehkä osuneet kiviin. Heti sen jälkeen sänkyni alkoi kallistua” (selviytyjä Carl Eric Reintamm, 3. jakso). – ”Me selviytyjät laadimme yhdessä aikajanan, josta me kaikki olimme yksimielisiä. (…) Se ei sopinut yhteen onnettomuusraportin kanssa. Siksi ryhdyimme toimenpiteisiin. Kirjoitimme kirjeen [Virheitä onnettomuusraportissa]: ’Aikajana ei täsmää havaintojemme kanssa.’ Meitä oli 34 allekirjoittajaa. Pyysimme uutta selvitystä.” (selviytyjä Anders Eriksson, 3. jakso). [Hallitus ei koskaan antanut virallista vastinetta turmasta selviytyneiden kirjeeseen.] – ”Tärkein kysymys, johon ei ole vastattu, on se, miksi Estonia ei kääntynyt nurin ja kellunut kauan kuten M/S Jan Heveliusz oli tehnyt edellisenä vuonna. Laiva [M/S Heveliusz] kallistui, kääntyi välittömästi nurin ja kellui monta vuorokautta. Estonia upposi alle tunnissa. Miten vesi pääsi autokannen alle niin nopeasti? Sitä ei selitä se, että vettä tuli vain autokannelta” (toimittaja Lars Borgnäs, 3. jakso). – ”Jotkut väittävät nähneensä vettä autokannen alla. He sanovat: ’Kukaan ei ole kysynyt meiltä.’ Vain muutamia on haastateltu” (Ruotsin valtiopäivien entinen edustaja Henrik S. Järrel, 3. jakso). – ”Hyttini oli autokannen alla. (…) näin vettä, joka tulvi sisään seinän vieressä. Vettä oli niin paljon, että ymmärsin heti, että merivettä oli päässyt laivan sisälle” (selviytyjä Carl Eric Reintamm, hytti 1094, 3. jakso). – ”Näin vettä, kun tulin hytistäni. (…) En ymmärtänyt, miksi vettä oli laivan käytävällä autokannen alla” (selviytyjä Yasmina Weidinger, hytti 1027, 3. jakso). – ”Näin, että vettä tuli alhaalta päin eikä portaikosta vain seinän vierestä. Vettä tuli alimpaan kerrokseen aivan toisesta paikasta kuin sieltä, missä juoksin ylöspäin” (selviytyjä Carl Eric Reintamm, hytti 1094, 3. jakso). – ”Rampin ovi ei [Henrik Sillasten ja Tanel Moosarin haastattelun mukaan] ollut missään vaiheessa auki. Sivuilta tuli sisään vain vähän vettä mutta ei niin isoa määrää, että se olisi voinut upottaa laivan. Tämä on täysin ristiriidassa onnettomuustutkintakeskuksen teorian kanssa. Jos rampin ovi ei ollut auki, meidän täytyy selvittää, miten laivaan pääsi vettä niin paljon, että se upposi” (toimittaja Jutta Rabe, 3. jakso). – ”Meyer-telakan johtopäätös oli se, että veden oli täytynyt tulla jostakin muualta. Ei autokannelta vaan sen alapuolelta. Heidän nähdäkseen asialle on vain yksi selkeä selitys. Rungossa on reikä styyrpuurin puolella eli sillä puolella, joka on [meren] pohjaa vasten” (toimittaja Jutta Rabe, 3. jakso). – ”Katsoin alas ja näin vedessä jotakin outoa. Näin valkoisen esineen, joka oli monen neliömetrin kokoinen. Se liikkui vasemmalle. (…) En tiedä, miltä sukellusveneet näyttävät vedessä. Vedessä oli pimeää. (…) Alus ajoi kuitenkin selvästi jonkin päälle” (selviytyjä Carl Eric Reintamm, 3. jakso). – ”Estonian kyydissä salakuljetettiin salaista informaatiota Venäjältä länteen. Kyseessä oli yhteistyö, johon osallistuivat MI6, Viron tiedustelu ja Ruotsin tiedustelu. Venäjä lähetti länsimaille kaksi selkeää varoitusta. ’Tiedämme, että käytätte Estoniaa salakuljetukseen.’ ’Teidän täytyy lopettaa tai muuten (…)’” (toimittaja-kirjailija Stephen David, 3. jakso)

  Knut Carlqvist sammanfattar i ’Tysta leken’ tre års studier av protokollen från en haveriutredning som spårade ur redan första dagen. Han visar att utredningen medvetet förtigit och förvanskat vittnesuppgifter och att haverirapportens slutsatser är godtyckliga och grundlösa. Carlqvist är historiker och samtidsanalytiker. Det som inger Tysta leken en särställning bland den litteratur som publicerat om Estoniakatastrofen är (enligt mig) att den belyser katastrofen med hjälp av de överlevandes uttalanden och upplevelser, beskrivna i förhören direkt efter olyckan samt i kompletterande intervjuer utförda av media och privata utredare. – Knut Carlqvistin tietokirja on tärkeä. Siinä turmasta eloonjääneet saavat kertoa, mitä todella tapahtui. (JAIC-raportin perusongelmia on, ettei siinä ole autenttisia todistajankertomuksia vaan ainoastaan raportin laatijoiden toimittamia lausumia.) Carlqvistin kirjassa olevat todistajankertomuksista on pääteltävissä seuraavaa: Estonia oli saanut vuodon jo ennen laivan kallistumista. Vesi, joka ennen kallistuman tapahtumista oli päässyt autokannen (= kannet 2 – 3) alapuolella sijainneelle kannelle 1, oli tunkeutunut alhaalta päin eli kannelta 0. Tämä tarkoittaa, ettei kannelle 1 päässyt vesi ollut tunkeutunut sanotulle kannelle ylhäältä päin (eikä siis autokansilta eli kansilta 2-3 alaspäin). Tämä merkitsee, ettei kansainvälisen tutkintakomission (JAIC) raportti Estonian kallistuman ja uppoamisen syystä voi pitää paikkaansa.

  Demokratian pelisäännöistä ja oikeusvaltion perusperiaatteista: Demokratia eli kansanvalta on kansan valtaan perustuva valtiojärjestys. Demokratian perusajatuksena on, että hallintovallan edustajat nousevat kansan joukosta ja että hallintovalta toteuttaa kansan tahtoa. Oikeusvaltioperiaate: Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. – On perusteltuja väitteitä, että Estonialla salakuljetettiin varastettua ’sotamateriaalia’. Salakuljetus tapahtui Ruotsin ja Viron viranomaisten tieten. Ruotsin valtiopäivien entisen edustajan mukaan ”puolustusvoimat käytti (…) siviilialusta sotavarusteiden kuljettamiseen. Sotavarusteita ei saa missään nimessä kuljettaa matkustajalautalla. Se vaarantaa siviilien turvallisuuden. Se oli kuin pommi”. – Ruotsin viranomaiset painostivat oman merenkululaitoksensa virkamiehiä asiattomalla tavalla. Laitoksen johtajaa nöyryytettiin ja hänet pakotettiin eroamaan, seurauksena stroke ja osittainen halvaantuminen. – Useat lähteet puhuvat seuraavasta: Estonian uhrien omaisia kohdeltiin Ruotsin viranomaisten ja hallituksen taholta epäasiallisesti. Eloonjääneiden todistajien kertomuksia jätettiin ottamatta huomioon, heitä vähäteltiin, kertomuksia muutettiin, todistajia painostettiin ja uhkailtiin. Estonian turmaa tutkineita toimittajia ja juristeja uhkailtiin ja heidän mainettaan mustattiin. – Estonian tapaus kaikkinensa osoittaa piittaamattomuutta demokratian pelisäännöistä ja oikeusvaltion perusperiaatteista.

  Nimimerkki ’LaitontaMikäLaitonta’ totesi osuvasti: ”Ei se ollut laillista kun aseet piti kuljettaa matkustaja-aluksessa kun rahtilaivojakin on olemassa ja aseet oli menossa suoraan USAan eikä aseet kuuluneet Virolle vaan NLn perillisen Venäjän armeijalle” (20.1.2021 at 00:54).

  Eversti Urmas Roosimägi totesi Ruotsin televisiolle 19.12.2004, että Estonialla ”salakuljetettiin VARASTETTUA venäläistä huipputeknologista puolustus- tai sotamateriaalia”. – ”Oikeusvaltio selvittää syyt perusteellisesti. Jos syntyy näkemyksiä, että asiaa pitäisi tutkia lähemmin, sitä tulee kunnioittaa” (Ruotsin valtiopäivien entinen edustaja Henrik S. Järrel, 1. jakso). – ”Puolustusvoimat käytti nyt (…) siviilialusta sotavarusteiden kuljettamiseen. Sotavarusteita ei saa missään nimessä kuljettaa matkustajalautalla. Se vaarantaa siviilien turvallisuuden. Se oli kuin pommi. Hallitus halusi varmistaa, oliko niin tosiaan tapahtunut” (Ruotsin valtiopäivien entinen edustaja Lars Ångström, 4. jakso). – ”Kysyimme taustamateriaalista. (…) Hän [Johan Hirschfeldt] sanoi polttaneensa taustamateriaalin” (Ruotsin valtiopäivien entinen edustaja Lars Ångström, 4. jakso). – ”Ruotsin sotilastiedustelupalvelun salaisin osa järjesti varmasti sen [sotavarustekuljetukset Estonialla]. (…) Kyseessä oli varmasti KSI, Erikoishankintatoimisto. Se on Ruotsin salainen vakoilujärjestö. Se selittäisi salaperäisyyden, joka liittyy Estonian rahteihin. (…) Estonian uppoamiseen liittyy valtavan paljon salaisuuksia” (toimittaja Lars Borgnäs, 4. jakso). – ”Kuvat osoittavat selvästi, että joku sahasi rampin kaiteen irti pian uppoamisen jälkeen. Se on merkki toiminnasta, jonka luonnetta emme tunne ja joka ei ole johtunut tutkintatoimikunnan työstä. Miksi hallitus ei ole yrittänyt selvittää, mitä on tapahtunut?” (Ruotsin valtiopäivien entinen edustaja Lars Ångström Ruotsin valtiopäivillä, 4. jakso). – ”Ruotsin puolustusvoimat tai puolustusvoimien osa on selvästi tietoinen tunkeutumisesta autokannelle syyskuun 28. päivän ja lokakuun 2. päivän välillä. Syitä voi vain arvailla, mutta asia on varmasti ollut tärkeä valtiolle tai puolustusvoimille” (Ruotsin valtiopäivien entinen edustaja Lars Ångström, 4. jakso). – ”Paperit, jotka näin työssäni rikostutkijana, vahvistivat, että virallinen versio Estonian uppoamisesta, johon on uskottu tähän päivään asti, ei ole millään tavalla tosi” (entinen rikostutkija Gunnar Ränkel, 4. jakso). – ”Kun tulimme satama-alueelle, armeija oli eristänyt sen. Sotilaspoliisi pysäytti taksin. (…) juoksin lautalle. Nousin laivaan viimeisenä matkustajana. Kun katsoin satama-aluetta, näin paljon armeijan autoja ja sotilaita. Siellä oli 10 tai 15 sotilasta ja armeijan ajoneuvoja, joissa oli pressut ja punaiset valot. (…) Minulla ei ole todisteita, mutta uskon, että he salakuljettivat aseita tai teknisiä sotavarusteita entisestä Neuvostoliitosta. Kun olin palannut Tukholmaan, puhelimeni soi. (…) joku mies sanoi: ’Älä tule Viroon.’ Se kuulosti uhkaavalta, joten en matkustanut Viroon sen jälkeen. Ehkä he eivät pitäneet siitä, mitä olin nähnyt” (selviytyjä Carl Övberg, sittemmin Kadir Kaymaz, 4. jakso). – ”Olimme pahoillamme, kun emme saaneet tuoda ruumiita pintaan. Se olisi hoitunut meiltä muutamassa tunnissa. Se ei olisi ollut ongelma.” (Rockweaterin sukeltaja Stewart Rumbles, 2. jakso: Kaikki nostetaan pintaan). – ”Mitään käytännön esteitä ei ollut. Olisimme panneet ruumiit pussiin ja nostaneet korissa ylös. (…) Se vain ei ollut saamamme tehtävä” (Rockwaterin projektipäällikkö Ray Honour, 2. jakso).

  Ruotsin hallituksen ja viranomaisten toiminnasta sekä omaisten reaktioista: ”Ruotsin hallitus on päättänyt, että matkustajalautta M/S Estonia sekä menehtyneet jätetään mereen” (pääministeri Ingvar Carlsson Ruotsin valtiopäivillä 15.12.1994, 2. jakso). – ”Miten hallituksen päämies voi pettää lupauksensa toimia sivistyneesti? Sitä en voi ymmärtää. Olen todella pettynyt ja vihainen siitä, miten siinä kävi” (menehtyneen Caritan isä Lasse Johnsen, 2. jakso).
  ”On epäkunnioittavaa haudat ihmisiä betoniin” (muuan menehtyneen omainen Estonian uhrien omaisten ja viranomaisten tapaamisessa, 2. jakso). – ”Miksei laivaa nosteta? Onko siinä jotakin salattavaa?” (menehtyneen omainen Harald Setsaas, 2. jakso) – ”Tutkimuksista ei ole selvinnyt, miksi Estonia upposi niin nopeasti” (selviytyjä Paul Barney, 2. jakso). – ”M/S Jan Heweliusz kaatui ja kellui viikon verran” (Ruotsin valtiopäivien entinen edustaja Henrik S. Järrel, 2. jakso). – ”Jotta laiva uppoaisi, veden on syrjäytettävä ilmamassa. Laivassa on siis oltava jonkinainen reikä tai aukko, jotta se uppoaisi” (selviytyjä Rolf Sörman, 2. jakso).

  Muuta: ”En näe mitään, mikä viittaisi siihen, että visiiri osui aluksen runkoon. – Saimme selville, että maksimivoima on noin 500 – 600 tonnia. Sellaisia voimia tarvitaan tällaisten vaurioiden syntymiseen. – (…) esimerkiksi tuhat tonnia painava kohde olisi törmännyt alukseen neljän solmun vauhdilla. Se voisi olla vaikka iso kalastusalus. Tai vaihtoehtoisesrti, jos kohde olisi painanut 5000 tonnia, sen nopeus olisi ollut 1,9 solmua. Se vastaisi keskikokoista tukialusta. Jos siis vedessä kellui jokin kohde, se ei ollut ihan pieni. Se ei ollut vain uppotukki tai muu vastaava. Jo tuhat tonniakin on valtavan paljon” (meritekniikan professori Jørgen Amdahl, 5. jakso). – ”Mutta se [keulavisiiri] painaa vain 55 tonnia” (dokumentin ohjaaja Henrik Evertsson, 5. jakso). [Tuo tarkoittaa, että irronnut tai irrotettu keulavisiiri ei ole voinut aiheuttaa Estonian styyrpuurin (aluksen oikea puoli) puoleisen rungon mittavia vaurioita.] – ”Niin, 55 tonnia on hyvin vähäinen paino tässä yhteydessä (meritekniikan professori Jørgen Amdahl, 5. jakso). – ”Vedessä näkyi jotakin outoa. Siellä oli jotakin valkoista, joka oli useita metrejä pitkä ja leveä. Se liikkui vasemmalle. (…) johonkin laiva joka tapauksessa törmäsi. Vai mikä muuten selittäisi jään läpi puskemista muistuttavan äänen? Kun oli laivan alaosassa, kuuli kyllä selvästi, että laiva osui johonkin” (selviytyjä Carl Eric Reintamm, 5. jakso). – ”Tuo tekee tietenkin vaikutuksen” (meritekniikan professori Jørgen Amdahl, 5. jakso). – ”Kuulostavatko hänen puheensa järkeenkäyviltä?” (dokumentin ohjaaja Henrik Evertsson, 5. jakso). – ”En voi väittää vastaankaan. Hän näki siellä jotakin. (…) Sukellusveneitä on erikokoisia. Paino voi vaihdella alle tuhannesta tonnista useaan tiuhanteen tonniin. (…) ’Kobben-sukellusvene’ – (…) Kyllä, tuhat tonnia. Kaksi Ula-luokan sukellusvenettä. Paino on noin tuhat tonnia. Mitään vaihtoehtoa ei voi sulkea pois täysin varmasti. Mielestäni kaikki todistajalausunnot pitäisi huomioida” (meritekniikan professori Jørgen Amdahl, 5. jakso).

  Dokumentin ohjaajan esitys Estonia-turman löydöistä (Merihistoriallinen museo, Tukholma, 15.8.2020): ”Nyt on saatava päitä vadille. Tätä ei voi enää selitellä millään” (selviytyjä Rolf Sörman, 5. jakso). – ”Vauriohan on aivan valtava.” – ”Tämä on todellinen skandaali. Vastaavaa ei ole koettu. Olen sekä liikuttunut että raivoissani” (omaisyhdistys SEA:n johtaja Lennart Berglund, 5. jakso). – ”Jotakin tällaista olen odottanutkin kaikkien näiden vuosien ajan. Tieto vaikuttaa mullistavalta” (selviytyjä Carl Eric Reintamm, 5. jakso). – ”Nyt jonkun täytyy (…) kertoa, mitä ihan oikeasti tapahtui. Tieto on olemassa, ja mekin haluamme sen. Uutta selvitystä ei tarvitakaan vaan nyt täytyy vain puhua totta ja kertoa, mitä tapahtui” (Ruotsin valtiopäivien entinen edustaja Lars Ångström, 5. jakso). – ”On vaikea sanoa, miten reikä on syntynyt, sillä mitä ilmeisimmin jokin on osunut alukseen ulkoa päin. Emme ole tienneet siitä aiemmin, joten tämä on aivan uusi löytö. En osaa sanoa, miksei vauriota ollut havaittu jo aiemmin” (onnettomuustutkintakeskuksen virkamies Jaan Metsaveer, 5. jakso). – ”Kaikkien viranomaisten pitäisi tutkia asiaa, myös Viron viranomaisten” (selviytyjä Carl Eric Reintamm, 5. jakso). – ”Pidän havaintoa asiana, joka muuttaa kaiken. Uskon, että tämän jälkeen Viron hallitus ei enää voi olla tekemättä asialle mitään. Se on mahdotonta” (entinen syyttäjä Margus Kurm, 5. jakso).

  Viron ulkoministeriö, Tallinna, 12.8.2020: ”Totta puhuakseni noin kylmäävä kuvamateriaali vaatii sulattelua. En ole varma, koska en ole (…) meriasioiden asiantuntija. – (…) Välitämme tiedon omille asiantuntijoillemme” (ulkoministerin neuvonantaja Mart Luik, 5. jakso). – ”Omaisen menettäminen katastrofissa on raskasta. (…) Kun sitten melkein 26 vuotta myöhemmin saa tietää, että asiaan liittyy valtavasti salailua, kaikki, mikä on tuntunut hyvin kummalliselta, johtuukin siitä, että uppoamisen syy on haluttu salata” (omaisyhdistys SEA:n johtaja Lennart Berglund, 5. jakso). – ”Koen, että tätä on kannattanut odottaa näinkin kauan ja että nyt on uutta toivoa. Haluan kuulla totuuden nyt heti” (selviytyjä Carl Eric Reintamm, 5. jakso). – ”Meille monta vuotta asian parissa työskenneille tämä ei ole loppu vaan uusi alku” (toimittaja Lars Borgnäs, 5. jakso).

  ”Ruotsin hallitukselle on tarjottu mahdollisuutta tutustua uusiin löydöksiin”
  ”Hallitus on kieltäytynyt tarjouksesta”
  ”Toimittaja Henrik Evertssonia syytetään hautarauhan rikkomisesta”[*]
  ———-
  [*] Raadollisen aikamme säälimätön kuva: Olof Palmen kotimaa, Ruotsi, haluaa totuudenetsijän telkien taakse (sic!).

  • Perusteellista ja kiistämätöntä faktaa. Olisi hienoa jos totuus joskus saataisiin selville. Selvää on ettei sitä haluta kertoa. Mafia siellä takana valvoo.
   Demokratian tai edustuksellisen demokratian ongelma on että se avaa portin rikollisille psykopaateille valtaan. Siksi se mahdollistaa rikollisten vallankäytön joka maailmaa hallitsee.
   Olen paljon toistanut tätä: kansanäänestykset ja korruptiota tutkiva, tiukassa kansan kontrollissa oleva elin ovat tarpeen. Ilman niitä ei selvitä koska psykopatia on pääosin geneettinen ilmiö eikä siksi poistettavissa. Ainoa tie pelastaa kansa ja ihmiskunta psykopaattien mielivallalta on eristää ja estää niiden valtaan pääsy ja rahan sekä talouden kontrolli. Se tapahtuu parhaiten kun kansan enemmistön ääntä kuullaan. Muuta keinoa on vaikea löytää.
   Kuvaavaa nykyiselle muka-demokraattiselle vallankäytölle on että eduskuntakin vastustaa kansanäänestyksiä.

  • Perjantai-dokkari: Missä on Estonian kapteeni?
   14 min / pe 26.2.2021 / 73671 katselua (3.3.2021)

   M/S Estonialta pelastuneiden nimilistasta löytyy kapteeni Avo Pihtin nimi. Monet väittävät nähneensä, kun Piht tulee ulos ambulanssista Turussa. Kapteeni ei kuitenkaan koskaan palannut kotiinsa.
   Ohjaaja: Juha Portaankorva.

   Pelastuiko Estonia-laivan kapteeni Avo Piht? “Varmasti pelastui, mutta hänet on jo tapettu”, sanoo toimittaja Andres Raid

   Ohjelman tiedot: Kuva 16:9 HD / TV-lähetyksen ääniraidat suomi stereo
   Tekstitys ohjelmatekstitys (suomi) / Katsottavissa ulkomailla
   Lähetykset: ti 9.3.2021 21.30 Yle TV1, ke 10.3.2021 22.50 TV Finland
   https://areena.yle.fi/1-50653022
   #
   yle TV1 tiistaina 9.3.2021 kello 21.30:
   Perjantai-dokkari: Missä on Estonian kapteeni?

   M/S Estonialta pelastuneiden nimilistasta löytyy kapteeni Avo Pihtin nimi. Monet väittävät nähneensä, kun Piht tulee ulos ambulanssista Turussa. Kapteeni ei kuitenkaan koskaan palannut kotiinsa. Ohjaaja Juha Portaankorva. Ohjelmatekstitys (suomi) 15 min
   https://areena.yle.fi/tv/opas?t=2021-03-09
   #
   KOMMENTTI

   Ote Tapio Kuosman tietokirjasta ’Tapaus Estonia’ (2008):

   Kadonneitten pelastettujen arvoitus

   Toisen kapteenin Avo Pihtin ja seitsemän muun miehistön jäsenen katoaminen on yhä edelleen arvoitus.

   ”Aikaisina aamun tunteina 28. syyskuuta 1994 monta helikopterien pelastamaa eloonjäänyttä vietiin suomalaiselle sotilassaarelle Utölle. Kaikkein ensimmäisten sinne tuotujen haaksirikkoisten joukossa piti olla myös Avo Piht, Estonian toinen kapteeni” (Rabe: Estonia: tragedia Itämerellä, s. 182). ”Näin kertoi ruotsalainen pelastaja muutamia tunteja myöhemmin erään radiotoimittajan mikrofoniin. Hän oli aivan varma, että hän oli henkilökohtaisesti jutellut Avo Pihtin kanssa, sillä hän ei ollut kertonut pelkästään, että hän oli Estonian toinen kapteeni, vaan että hän oli kotoisin Hiumasta, eräältä mantereen edustalla sijaitsevalta saarelta, jossa hänen äitinsä yhä elää” (m.t., s. 183). ”Tämän haastattelun lähetti saman päivän kuluessa myös eräs virolainen radioasema, jolloin myös Sirje Piht, Avo Pihtin vaimo kuuli sen” (ibid.). ”Myös radiossa liikenneministeriön edustaja oli jo lukenut virallisen luettelon eloonjääneistä, eikä siitäkään ollut puuttunut hänen miehensä nimeä. Lisäksi yksi Avon kollega, Erich Moik, joka myös työskenteli Estlinella, oli puhelimitse ilmoittanut siitä” (ibid.).

   ”Sirje Piht meni 1. lokakuuta [1994] Estlinen toimistoon, missä hänelle näytettiin virallinen Suomesta tullut faksi, jossa hänen miehensä nimi oli aivan ylhäällä, eloonjääneeksi merkittynä. Mutta Avo Piht ei tullut enää koskaan kotiin” (Rabe: Estonia, s. 183).

   ”Monille omaisille kävi samoin kuin Sirje Pihtille. Estonian päämekaanikko Lembir Leiger, kaksi nuorta tanssijatarta esiintyjäryhmästä Hannely ja Hannika Veide, laivan lääkäri Victor Bogdanov, tax-free-kauppojen johtaja Tiina Müür, mekaanikko Agur Targama ja neljäs perämies Kaimar Kikas yhteensä [eli Avo Pihtin perheen lisäksi] seitsemän perhettä sai tietoja sairaalahenkilökunnalta, pelastuspalvelusta ja poliisilta, että heidän omaisensa olivat elossa. Mutta kotiin he eivät kuitenkaan enää koskaan tulleet” (ibid.).

   Viron pääministeri Mart Laar kävi Turun sairaalassa tavatakseen eloonjääneitä. ”Hieman tämän käynnin jälkeen Mart Laarin työtoveri kertoi Viron uutistoimistolle Baltic News Servicelle, että Laar oli jo puhunut Pihtin kanssa ja että toisen kapteenin viittaukset onnettomuuden mahdollisesta terroristitaustasta otetaan erittäin vakavasti. Sen vuoksi BSN ilmoitti klo 13:42, että Piht oli pelastettu ja oli jo antanut lausunnon” (m.t., s. 185). ”Myös Ruotsissa vahvistettiin, että Piht eli. Uutislähetyksessä 29.9.1994 ilmoitettiin taustalla kuva merenkulkuviraston turvallisuuspäälliköstä Bengt-Erik Stenmarkista että tämä oli kertonut, että Piht eli ja oli jo antanut ensimmäiset lausunnot” (ibid.). ”Tästä antoi myös Reuters ilmoituksen 30.9.1994, jota [ilmoitusta] ei ole kumottu. Myös Virossa oli tällä välin ilmeisesti saatu tietoja Pihtistä, sillä Andi Meister sanoi TV-kameroiden edessä: ’Ne, jotka ovat piilottaneet Pihtin, tietäkööt saavansa rangaistuksen'” (ibid.). ”Myös kirjeenvaihdosta, joka tästä asiasta käytiin Ruotsin Tallinnan suurlähetystön ja Ruotsin ulkoministeriön välillä, käy ilmi, että Piht oli selvinnyt onnettomuudesta elossa. Tämä kirjeenvaihto tosin leimattiin heti ’salainen’-leimalla” (ibid.).
   ”Kuitenkin vain vähän myöhemmin Avo Pihtiä ei enää ollut olemassa, häntä ei koskaan ollut pelastettu ja kaikki, jotka olivat hänet nähneet, olivat erehtyneet” (Rabe: Estonia, s. 185).

   Vähän sen jälkeen, kun toimittaja Jutta Rabe oli ”tavannut ja haastatellut Tallinnassa vielä yhtä Avo Pihtin televisiossa nähnyttä todistajaa, murtauduttiin hänen toimistoonsa Tallinnassa ja kalustus tuhottiin täydellisesti” (m.t., s. 185). ”Lisäksi kirves oli isketty seinään varoituksena, jota oli mahdoton käsittää väärin. Häntä lisäksi uhattiin puhelimitse: hänen olisi parempi pitää suunsa tukossa” (ibid.). Raben tultua takaisin hotellihuoneeseensa, hän huomasi, että hänen tavaroitaan oli pengottu. Vasta seuraavana aamuna hän huomasi ”hiustenkuivaajasta leimahtaneesta liekistä, että sen kaapelia oli leikelty” (m.t., s. 185-186). Sitten Rabe sai elämänsä ensimmäisen tekstiviestin. ”Varoitus nyt myös sinä”, Rabe luki suureksi hämmästyksekseen. Viestin lähettäjän numerosta puuttuivat kolme viimeistä numeroa. ”Mutta alkuosa oli yksiselitteinen: se oli Ruotsin puolustusministeriön numero” (m.t., s. 186). Kun Rabe jatkoi matkaansa Mare Balticum -nimisellä laivalla Tukholmaan, ”muutama gangsterityyppi” lähestyi häntä ”todella uhkaavasti” (ibid.). Rabea kehotettiin lopettamaan tutkimuksensa viipymättä. Muutoin hän voisi ”erittäin helposti pudota yli laidan” (ibid.).

 16. ”Ei se ollut laillista kun aseet piti kuljettaa matkustaja-aluksessa kun rahtilaivojakin on olemassa”

  Estonia oli RORO alus, joka kuljettaa myös rahtia.
  Mikä laki kieltäisi asejärjestelmien rahtaamisen rauhan aikana kyseisellä laivalla, oli sen kyydissä sitten matkustajia tai ei?
  Copypastea tähän se laki, kerro minkä maan tai yhteisön laki se on äläkä keksi lakeja omasta päästäsi. Lait eivät ole mikään vitsi, joita voi vain satuilla tuolla tavalla.

  ”ja aseet oli menossa suoraan USAan eikä aseet kuuluneet Virolle vaan NLn perillisen Venäjän armeijalle.”

  Lähdettä väitteellesi, että Viron maaperälle jääneet aseet kuuluisivat Venäjälle? Viro oli myös Neuvostoliiton perillinen.

  Neuvostoliiton hajotessa Venäjälle ei annettu mitään erityisoikeutta Neuvostoliiton eri jäsenvaltioiden maaperällä sijaitsevaan omaisuuteen ja aseisiin. Ei edes ydinaseisiin, joita osa NL jäsenvaltioista perivät!

  Viron valtio ja armeija olivat samalla tavalla NL:n perillinen. Kaikki Viron itsenäistyessä sen maaperälle jätetyt asejärjestelmät siirtyivät Viron valtion omistukseen niiltä osin.

  Ukraina ja Kazakstan saivat muuten samalla tavalla NL:n hajotessa hetkeksi oman ydinaseen, josta myöhemmin eri sopimuksilla luopuivat.

  • Juhani77 miksi puhut asiasta tutkimatta?

   Neuvostoliiton Valtioseuraanto meni Venäjälle ja kansainvälisen oikeuden mukaan kalusto kuuluu seuraajavaltiolle. Google ta ennen kuin nolaat itsesi.

   • Lopeta satuilusi!

    ”Neuvostoliiton hajotessa vuoden 1991 lopulla Venäjän hallitus ja valtioelimet ottivat
    haltuunsa Neuvostoliiton hallinnon toimipaikat Moskovassa ja Venäjän muillakin alueilla.
    Samalla Venäjän otti vastuulleen Neuvostoliiton tekemät valtiosopimukset siltä osin kuin
    ne eivät loukanneet muiden itsenäistyneiden neuvostotasavaltojen oikeuksia.

    Ulkomaat tunnustivat Venäjän Neuvostoliiton seuraajavaltioksi. Siihen
    liittyen Venäjä peri myös Neuvostoliiton paikan YK:n turvallisuusneuvoston
    pysyvänä jäsenmaana.

    Venäjä peri siis NL:n kansaivälisen aseman, mutta ei tietenkään itsenäistyneiden neuvostotasavaltojen kansallista omaisuutta, luonnonvaroja ym.

    Ukraina on tästä mitä parhain esimerkki, ja kuten muutama muukin entinen NL:n tasavalta, luopuivat itse vapaaehtoisesti ydin, biologisista- ja kemiallisista aseistaan. Kuitenkin pitivät itsellään konventionaalisen sodankäynnin aseet ja järjestelmät aina tehtaita ja kehittelylaitoksia myöten!

 17. Elikkä siis, koska Venäjä/N-Liitto nimenomaan varoitti Viroa salakuljettamasta sotamateriaalia, mutta Viro ei ottanut asiaa vakavasti, niin Venäjä/N-liitto upotti Estonian?

 18. YLEllä perjantaidokkarissa oli ohjelma jossa Estonian pelastuneiden katoamisia käsiteltiin salaliittojen käsittelyn varjolla ja yksi virolainen tutkija arveli että aselastia turvaamassa oleva ruotsalainen sukellusvene upotti sen. Ruotsi asetti Estonian uppoamispaikalle hautarauhan heti uppoamisen jälkeen mutta siitä huolimatta on selvinnyt että Estonian kyljessä on montametriä pitkä reikä vesirajan alapiolella. Laivan henkilökunnan katoamisia voisi verrata Skripalien katoamisen Englannissa. NATOlla ja NATOmailla on luurankoja tullut lisää kaappiin odottamaan paljastumista ja Estonia tapauksessa myös Ruotsilla ja ehkä Suomellakin.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here